2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3)"

Transcript

1 Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση κειμένου Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας-ΗΠΑ και Κανονισμού Εφαρμογής της. Σας, κοινοποιούμε κατωτέρω το κείμενο του Νόμου 2186/94 (ΦΕΚ 15/τ.α / ) με το οποίο κυρώθηκε η συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο Διοικητικός Κανονισμός εφαρμογής της. H έναρξη ισχύος της τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου 1994.Η ακριβής ημερομηνία θα σας γνωστοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Α.Οι κυριότερες ρυθμίσεις της Συμφωνίας είναι οι ακόλουθες: 1. Υλικό πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2) Όσον αφορά την Ελλάδα το υλικό πεδίο εφαρμογής καλύπτει τη νομοθεσία του γενικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, τη νομοθεσία των ειδικών συστημάτων μισθωτών, αυτοτελώς απασχολούμενων, και αγροτών με εξαίρεση τη Νομοθεσία των ναυτικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων. 2.Προσωπικό πεδίο εφαρμογής - Ισότητα μεταχείρισης- Εξαγωγή παροχών (άρθρο 3) 2.1.0ι διατάξεις της Συμφωνίας εφαρμόζονται α)στους υπηκόους των δύο Κρατών αλλά και σε κάθε πρόσωπο το οποίο υπήχθη ή υπάγεται στη νομοθεσία του ενός ή και των δύο Κρατών ανεξάρτητα από την υπηκοότητα που έχει π.χ. Μεξικανός υπήκοος που απασχολήθηκε στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ../.

2 -2- β) στα εξαρτώμενα μέλη και στους δικαιούχους των πιο πάνω προσώπων. 2.2.Εξασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των ανωτέρω προσώπων με τους υπηκόους του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους (άρθρο 3 παρ.2.α.) σ' ότι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νομοθεσία του Αίρονται οι ρήτρες διαμονής και προβλέπεται η εξαγωγή των παροχών (συντάξεων γήρατος αναπηρίας και θανάτου) στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 εδ.β δεύτερη παράγραφος η άρση των ρητρών διαμονής καταλαμβάνει και τις συντάξεις των ναυτικών και των δημοσίου υπαλλήλων. 3.Εφαρμοστέα Νομοθεσία - Αρχή εδαφικότητας - Εξαιρέσεις (άρθρο 4) Με βάση την αρχή της εδαφικότητας που διέπει όλες τις Διμερείς Συμβάσεις Κ.Α. αλλά και την παρούσα, ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 4 η υποχρεωτι-κότητα υπαγωγής του εργαζόμενου στη νομοθεσία του Κράτους στην επικρά-τεια του οποίου παρέχει την εργασία του. Εξαιρέσεις από τον πιο πάνω κανόνα προβλέπονται στο ίδιο άρθρο και αφορούν: 1)Πρόσωπα που αποσπώνται από το ένα Συμβαλλόμενο Κράτος στο άλλο είτε απευθείας είτε σε συνέχεια απόσπασής τους σε τρίτο Κράτος (πχ. Εργαζόμενοι σε πολυεθνικές εταιρίες) και για διάστημα μέχρι πέντε ετών το οποίο δύναται να παραταθεί μετά από συνεννόηση των Αρμοδίων Αρχών. 2)Τα πληρώματα αεροπλάνων των αεροπορικών επιχειρήσεων των συμβαλλομένων Κρανών που εκτελούν πτήσεις στις περιοχές των Κρατών αυτών, τα πληρώματα πλοίων, οι εργαζόμενοι σε κυβερνητικές θέσεις κλπ. Διευκρινίζουμε ότι η παρ.5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται στις περιπτώσεις ιερέων και μελών διοικητικού Συμβουλίου Εταιριών ΗΠΑ. Τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται αυτοτελώς απασχολούμενοι στις ΗΠΑ και αποσπώνται στην Ελλάδα για εκτέλεση μισθωτής εργασίας. Η πιο πάνω διάταξη προβλέπει την εξαίρεσή τους από την υποχρεωτική ασφάλιση στην Ελλάδα με το αιτιολογικό ότι διαμένουν μόνιμα στις ΗΠΑ και απασχολούνται στη χώρα μας προσωρινά ως μισθωτοί../.

3 -3-4.Προαιρετική ασφάλιση (άρθρο 5} Η διάταξη αφορά αποκλειστικά εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και προβλέπει τα ακόλουθα. α)λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης ΗΠΑ προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά στον κλάδο σύνταξης. β)επεκτείνεται το προσωπικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.1469/84 και στους υπηκόους ΗΠΑ εξασφαλίζοντας τους τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης τους προαιρετικά στην Ελλάδα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.2 της Συμφωνίας. Σημειώνουμε άτι εδώ δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του πιο πάνω Νόμου και αυτό προκύπτει από την ευρέως διατυπούμενη άρση της ρήτρας διαμονής της παρ.3 του άρθρου3 της Συμφωνίας. 5. Συνταξιοδοτικές διατάξεις 5.1.Εφαρμογή από ελληνικής πλευράς (άρθρο 7) 5.1.α. Χορήγηση αυτοτελούς παροχής σε κάθε περίπτωση που το δικαίωμα θεμελιώνεται με μόνο τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης. 5.1.β. Αν το δικαίωμα δεν θεμελιώνεται αυτοτελώς τότε συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ και χορηγείται τμηματική παροχή (PRORATA TEMPORIS) με την προϋπόθεση ότι ο ελληνικός χρόνος ασφάλισης είναι τουλάχιστον 300 ημέρες. 5.1.γ. Συνυπολογίζονται περίοδοι ασφάλισης ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν σε ειδικότητα ή απασχόληση η οποία εμπίπτει στις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας μας για την απόκτηση συνταξιοδοτικού- δικαιώματος (πχ.κβαε προσωπικό αεροπορικών εταιριών,35ετία κλπ.). 5.1.δ. Χορήγηση συμπληρώματος μέχρι του κατωτάτου ορίου της ελληνικής σύνταξης σε περίπτωση συνταξιούχου που διαμένει στην Ελλάδα και του οποίου το συνολικό ποσό των συντάξεων που καταβάλλονται και από τα δύο Κράτη είναι μικρότερο του Κ.Ο. Τονίζουμε ότι για να καταβληθεί το συμπλήρωμα πρέπει να χορηγείται σύνταξη από Ελλάδα και ΗΠΑ χωρίς να εξετάζεται όμως αν πρόκειται για δύο τμηματικά ποσά ή αυτοτελές και τμηματικό. 5.1.ε. Εφαρμογή των ελληνικών διατάξεων για συνταξιούχους ΙΚΑ που έχουν εισόδημα από επικερδή απασχόληση στις ΗΠΑ ή λαμβάνουν σύνταξη από ΗΠΑ διαφορετικής όμως φύσης από την ελληνική.

4 Εφαρμογή από πλευράς ΗΠΑ (άρθρο 6) 5.2.α. Τα σημεία 5.1.α. και 5.1.β. ισχύουν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες (σχετικές οι παρ. 1 και 3 του άρθρου δ της Συμφωνίας). Για να γίνει από πλευράς ΗΠΑ συνυπολογισμός του ελληνικού χρόνου ασφάλισης θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στην ασφάλισή τους τουλάχιστον 18 μήνες. 5.2.β. Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου προβλέπει την μετατροπή της τμηματικής σύνταξης σε πλήρη, όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μετά τη συνταξιοδότηση του εξακολουθεί να εργάζεται και να καταβάλλει εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνέχιση της απασχόλησης υπόκειται σε περιορισμούς είτε μειωμένων ωρών απασχόλησης είτε ύψους αποδοχών. 5.2.γ. Στα σημείο αυτό παραθέτουμε συνοπτικά τις προϋποθέσεις νομοθεσίας των Ην. Πολιτειών για συντάξεις γήρατος αναπηρίας και θανάτου προκειμένου να διευκολύνεσθε στην επικοινωνία σας με τους ενδιαφερόμενους και να τους ενημερώνετε σχετικά. Συντάξεις γήρατος ή αποχώρησης Προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο: Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών. Μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών. Απαιτούμενες περίοδοι ασφάλισης: από 1 1/2 έως 10 έτη (10 έτη απαιτούνται όταν το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρώνεται από το 1991 και μετά). Συντάξεις αναπηρίας Προϋποθέσεις για τον εργαζόμενο: Πριν το 65ο έτος της ηλικίας μπορεί να δικαιωθεί σύνταξη εάν είναι ανίκανος για οποιαδήποτε επικερδή δραστηριότητα για χρονική περίοδο ενός έτους τουλάχιστον. Απαιτούνται από 1 1/2 έως 10 έτη ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία κατά την ημερομηνία επέλευσης της νόσου. Απαιτούνται επίσης πρόσφατες χρονικές προϋποθέσεις εκτός εάν ο εργαζόμενος είναι τυφλός../.

5 -5- Οικογενειακά επιδόματα σε συντηρούμενα μέλη δικαιούχων γήρατος ή αναπηρίας. Προϋποθέσεις για τη σύζυγο: Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών ή σε οποιαδήποτε ηλικία στην περίπτωση που έχει τη Φροντίδα παιδιού του εργαζόμενου το οποίο είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών και έχει δικαίωμα σε παροχή (ή είναι ανάπηρο και η αναπηρία επήλθε πριν το 22ο έτος της ηλικίας του). Μειωμένη σύνταξη από το 62ο έτος της ηλικίας εάν δεν φροντίζει κάποιο παιδί. Προϋποθέσεις για την διαζευγμένη σύζυγο Πλήρης σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών. Μειωμένη σύνταξη από το 62ο έτος της ηλικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η διάρκεια του γάμου με τον ασφ/νο να είναι 10 έτη τουλάχιστον. Προϋποθέσεις ς για τα παιδιά Μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας (ή το 19ο εάν φοιτούν πλήρως στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ή σε οποιαδήποτε ηλικία εάν επήλθε η αναπηρία πριν το 22ο έτος της ηλικίας. Συντάξεις επιζώντων Προϋποθέσεις για σύνταξη χηρείας: Πλήρης σύνταξη στα 65 ή σε οποιαδήποτε ηλικία στην περίπτωση που έχει τη φροντίδα παιδιού του θανόντα ηλικίας κάτω των 16 ετών (ή παιδιού που είναι ανάπηρο και η αναπηρία επήλθε πριν το 22ο έτος της ηλικίας του). Μειωμένη σύνταξη από τα 60 (ή 50 σε περίπτωση αναπηρίας) εάν δεν έχει τη φροντίδα κάποιου παιδιού. Η συνταξιοδότηση μπορεί να συνεχισθεί εάν συναφθεί νέος γάμος μετά το 60ο έτος της ηλικίας (ή το 50ο σε περίπτωση αναπηρίας). Διαζευγμένη-ος χήρα-χήρος Βλέπετε χήρα-ο. Διάρκεια του γάμου:10 έτη τουλάχιστον. Προϋποθέσεις για σύνταξη ορφανών. Βλέπετε παιδιά δικαιούχων γήρατος ή αναπηρίας.. /.

6 -6- Επίδομα Θανάτου Εφάπαξ ποσόν που δεν υπερβαίνει τα $225 και καταβάλλεται όταν επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου. Άλλες παροχές επιζώντων των ΗΠΑ. Καμμία. Β.Διαδικασία εφαρμογής της Συμφωνίας 1.Εντυπα σύνδεσης -Τα δυο Κράτη συμφωνούν τα παρακάτω έντυπα σύνδεσης για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τις ΗΠΑ USA/GR 1 USA/GR 3 USA/GR 9 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης Ερώτημα Διαβίβαση /Επιβεβαίωση Ερώτημα για απόδοση δαπανών Για την Ελλάδα GR/USA 1 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης GR/USA 3 Ερώτημα/Διαβίβαση/Επιβεβαίωση GR/USA 5 Βεβαίωση των ελληνικών χρόνων ασφάλισης GR/USA 6 Εντυπο σύνδεσης αναπηρίας GR/USA 6α Παράρτημα του εντύπου σύνδεσης αναπηρίας, 2.Υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων για σύνταξη 2.1. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις ΗΠΑ. 2.1.α. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα,και ενδεχομένως στις ΗΠΑ, απευθύνουν την αίτησή τους για σύνταξη στην Υπηρεσία Σύνδεσμο των ΗΠΑ που ορίζεται στα άρθρο 2 του Διοικητικού Κανονισμού τα στοιχεία της οποίας είναι: DEPARTMENT OF HEALTH AND HUΜΑN SERVICES SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (SSA) OFFICE OF INTERNATIONAL OPERATIONS PO BOX BALTIMORE MD To SSA συμπληρώνει στο έντυπο USA/GR 3 την ημερομηνία-υποβολής της αίτησης, τα προσωπικά στοιχεία τον αιτούντα, τα δικαιώματα του σύμφωνα. /.

7 -7- με την νομοθεσία ΗΠΑ (πχ.αν λαμβάνει σύνταξη από ποια ημερομηνία, το ποσό κλπ.) και κάνει τις αναγκαίες επικυρώσεις. Αφού επισυνάψει και το έντυπο με το χρόνο ασφάλισης (COVERAGE-RECORD) και τα ιατρικά στοιχεία που υπάρχουν στα φάκελο -αν πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας- διαβιβάζει την υπόθεση στο ΙΚΑ το οποίο έχει ορισθεί από το ίδιο άρθρο του Διοικητικού Κανονισμού ως Υπηρεσία Σύνδεσμος. 2.1.β. Ο χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ θα γνωστοποιείται με το μηχανογραφημένο έντυπο των Υπηρεσιών ΗΠΑ του οποίου τη μορφή παραθέτουμε πιο κάτω με μετάφραση των απαραιτήτων στοιχείων στα ελληνικά.

8

9 Στο ανωτέρω έντυπο, το οποίο αφορά κάποιο ασφαλισμένο ΗΠΑ, από το Ντιτρόιτ, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα σημεία, προκειμένου να διευκολυνθείτε στη χρησιμοποίησή του. - Ο χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ πιστώνεται σε τέταρτα (QUARTERS OF COVERAGE) -αλλιώς τρίμηνα-. Κάθε τέταρτο περιλαμβάνει 75 ημέρες και ο συνολικός αριθμός για κάθε έτος δεν ξεπερνά τα τέσσερα 75X4=300 ημέρες. Παρατηρώντας προσεκτικά το πιο πάνω έντυπο διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος στος έτος 1977 έχει πραγματοποιήσει 1 τέταρτο εισφορών (NNNC) & στα έτη τέταρτα εισφορών κάθε έτος (CCCC) και στα έτη κανένα τέταρτο (ΝΝΝΝ).Ο συνολικός του χρόνος είναι 29 τέταρτα (4X7=28+1). - Τα τέταρτα εισφορών λαμβάνονται υπόψη όπως ακριβώς γνωστοποιούνται από το SSΑ στο έντυπο χωρίς να εξετάζεται αν έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτοτελή απασχόληση στρατιωτική υπηρεσία, γεωργικές εργασίες, κλπ. με εξαίρεση βέβαια τις περιπτώσεις όπου ζητείται σύνταξη από το ΙΚΑ με τις διατάξεις του άρθρου 10 του N.825/78 οπότε το στοιχείο 5 υποδεικνύει ότι τα τέταρτα έχουν πραγματοποιηθεί σε μη μισθωτή απασχόληση χωρίς να απαιτείται καμμία επιπλέον αλληλογραφία με το φορέα. Ευνόητο είναι ότι τα τέταρτα με την ένδειξη S δεν Θα λαμβάνονται υπόψη για την σύνταξη 35ετίας. - Δεν υπάρχουν εξομοιούμενοι χρόνοι στην ασφαλιστική νομοθεσία των ΗΠΑ.Ακόμα και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας είναι πραγματικός. - Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί σύνταξη από ΗΠΑ δεν θα μας στέλνονται πιστοποιητικά γέννησης,γάμου κλπ. Οι Υπηρεσίες μας διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν αυτά τα πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιολόγητικά κρίνουν απαραίτητα, από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή τον αιτούντα όχι όμως από το SSA. Η αναζήτηση δικαιολογητικών θα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα που επιβάλλει να δεχόμαστε τις πληροφορίες όπως ακριβώς αναγράφονται και επιβεβαιώνονται στο έντυπο USA/GR3. Τέτοια εξαίρεση θα αποτελεί οπωσδήποτε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο θα εκδίδεται από Ελληνική Προξενική Αρχή με φροντίδα. /.

10 -10- του ενδιαφερόμενου, διότι κατά τη νομοθεσία των ΗΠΑ χορηγείται σύνταξη είτε γήρατος είτε θανάτου σε διαζευγμένη ή πρώην σύζυγο Αιτήσεις που υποβάλλονται στην Ελλάδα - στο ΙΚΑ ή σε άλλο ελληνικό Φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 2.2.α. Αίτηση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ (ή σε άλλο Ελληνικό Ταμείο) με σκοπό τη χορήγηση σύνταξης μόνο από Ελλάδα και κατ' εφαρμογή των περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης διατάξεων της Συμφωνίας. Η αίτηση γνωστοποιείται στο SSA μέσω του εντύπου GR/USA 3 με το οποίο ζητείται παράλληλα και ο χρόνος ΗΠΑ. Πάντα πρέπει να σημειώνεται ο αριθμος Κοιν. Ασφάλισης ΗΠΑ. 2.2.β. Αίτηση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ (ή σε άλλο ελληνικό Ταμείο) με σκοπό τη χορήγηση σύνταξης από Ελλάδα και ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση που ζητείται σύνταξη από τις ΗΠΑ συμπληρώνεται το έντυπο GR/USA 3 και στέλνεται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα με συνημμένο το έντυπο GR/USA 5. Σης περιπτώσεις που ζητείται σύνταξη αναπηρίας, μαζί με τα πιο πάνω έντυπα στέλνονται και οι ελληνικές ιατρικές γνωματεύσεις αν έχουν εκδοθεί για τη χορήγηση ελληνικής σύνταξης. Παρατηρούμε ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας διαγράφεται μια ιδιαιτερότητα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα δηλαδή η αίτηση για σύνταξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαβιβάζεται στη Βαλτιμόρη στο SSA αλλά στο αντίστοιχο τμήμα που λειτουργεί στην Πρεσβεία ΗΠΑ στην Αθήνα. -Αν κάποιο πρόσωπο παρουσιάζεται στα γραφεία σας και ζητά σύνταξη μόνο από ΗΠΑ υπάρχουν δύο δυνατότητες - είτε τον παραπέμπετε στην Πρεσβεία είτε παραλαμβάνετε την αίτηση και με το έντυπο GR/USA 3 την γνωστοποιείται στην Πρεσβεία. Η Πρεσβεία λαμβάνοντας το έντυπο GR/USA 3 επικοινωνεί με τον αιτούντα για συλλογή περαιτέρω δικαιολογητικών και τον υποβάλλει σε πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις αν κρίνονται απαραίτητες κατά τη νομοθεσία ΗΠΑ. 2.2.γ. Αν ο αιτών δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για σύνταξη κατά τη νομοθεσία μας τότε το Υποκ/μα θα προβαίνει σε δύο ενέργειες:. /.

11 Αποστολή του εντύπου GR/USA 3 στην Πρεσβεία (συμπλήρωση και διαβίβαση των στοιχείων Α και Β του Τμήματος III). - Αναζήτηση με το ίδιο έντυπο του χρόνου ασφάλισης ΗΠΑ (COVERAGE RECORD) κατευθείαν από το SSA στη Βαλτιμόρη. Θα σημειώνεται το τετραγωνίδιο Α στο Τμήμα IV του εντύπου και θα συμπληρώνεται η ημερομηνία αποστολής της αίτησης στην Πρεσβεία στο Τμήμα V "Παραρητήσεις" Αίτηση που υποβάλλεται στην Ελλάδα στην Πρεσβεία ΗΠΑ. 2.3.α. Αν η αίτηση αφορά τη χορήγηση σύνταξης μόνο από Ελλάδα η Πρεσβεία τη γνωστοποιεί στο ΙΚΑ δια του εντύπου USA/GR3 συμπληρώνοντας την ένδειξη L και το ΙΚΑ επικοινωνεί στη συνέχεια απευθείας με τον αιτούντα ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 2.3.β. Αν η αίτηση αφορά τη χορήγηση σύνταξης μόνο κατά τη νομοθεσία των ΗΠΑ και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις τότε n Πρεσβεία με το έντυπο USA/GR3 ζητά την αποστολή του εντύπου GR/USA5.To Υποκατάστημα θα διαβιβάζει το έντυπο μας με τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης απευθείας στο SSA στη Βαλτιμόρη κοινοποιώντας το παράλληλα στην Πρεσβεία.Δηλαδή το έντυπο GR/USA 3 με το έντυπο GR/USA 5 στη Βαλτιμόρη,και αντίγραφο του GR/USA 3 στην Πρεσβεία Αιτήσεις που υποβάλλονται σε Τρίτο Κράτος. 2.4.α. Τα πρόσωπα που κατοικούν σε ένα Τρίτο Κράτος και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση τους σε οποιοδήποτε από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη επιθυμούν ή στην Πρεσβεία των ΗΠΑ του Κράτους διαμονής τους. Επισημαίνουμε ότι σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η Υπηρεσία που παραλαμβάνει την αίτηση είτε αυτή είναι η Πρεσβεία των ΗΠΑ είτε το SSA στη Βαλτιμόρη είτε το Ελληνικό Ταμείο συμπληρώνει την κατάλληλη ένδειξη του εντύπου USA/GR3 ή GR/USA3 ''ημερομηνία υποβολής της αίτησης'' κατοχυρώνοντας έτσι την επίσημη ημερομηνία υποβολής της σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 13 της Συμφωνίας.. /.

12 -12-3.Ιατρικές εξετάσεις για την απονομή σύνταξης αναπηρίας. Παράταση της σύνταξης αναπηρίας από ελληνικής πλευράς Όπως προαναφέρθηκε τα ΙΚΑ δεν θα εκτελεί ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του SSA. Θα διαβιβάζει τα υπάρχοντα στο φάκελό μας ιατρικά στοιχεία μαζί με την αίτηση στην Πρεσβεία n οποία είναι πλέον αρμόδια για κάθε επιπλέον ιατρική εξέταση. Συνεπώς οι δικές μας ιατρικές γνωματεύσεις θα έχουν απλά συμβουλευτικό χαρακτήρα. 3.2.Αντίθετα το ΙΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων από το SSA αλλά μόνο για πρόσωπα στα οποία είχε εφαρμογή n Συμφωνία και έχουν καταχωρηθεί στα Μηχανογραφημένα Αρχεία του SSA. Στις περιπτώσεις αυτές η εντολή μας προς την Υπηρεσία Σύνδεσμο των ΗΠΑ θα δίνεται με τα έντυπα GR/USA 5 και GR/USA 6α. Η αναζήτηση των πραγματοποιηθεισών δαπανών από SSA θα γίνεται από το έντυπο USA/ GR 9. Τονίζουμε ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιώθηκαν σύνταξη αναπηρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία ΙΚΑ και οι οποίοι μεταφέρουν τη διαμονή τους στις ΗΠΑι θα υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο για την παράταση της σύνταξης αναπηρίας τους; σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας και όχι με τη διαδικασία του άρθρου 8 παρ.3 και 4 του Διοικητικού Κανονισμού που προαναφέραμε. 4.Εξακρίβωση της επαγγελματικής ειδικότητας για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ.6 του άρθρου 7 της Συμφωνίας. Η Υπηρεσία Σύνδεσμος SSA δεν έχει δυνατότητα να εξακριβώνει την επαγγελματική ειδικότητα του εργαζόμενου στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ με τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας μας όπως πχ. του ΚΒΑΕ. Κατά συνέπεια τα αποδεικτικά στοιχεία θα αναζητούνται από τον ίδιο τον εργαζόμενο από τον εργοδότη του ή τα συνδικάτα UNIOΝS και με βάση αυτά θα αποφαίνονται τα Τμήματα Εσόδων των Υποκ/των μας για το αν εμπίπτει ή όχι n επικαλούμενη ειδικότητα στον ΚΒΑΕ. 5.Αποφάσεις Oι αποφάσεις που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς των δύο Συμβ. Κρατών θα κοινοποιούνται μόνο στους ενδιαφερόμενους..ι.

13 -13- Οι Φορείς μεταξύ τους θα επικοινωνούν αποκλειστικά με τα έντυπα USA/GR3 GR/USA3 παρέχοντας κάθε πληροφορία σχετικό με την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έναρξης της σύνταξης, ύψος ποσού κλπ. Αναφορικά με τη χορήγηση από την πλευρά μας του συμπληρώματος της παρ.8 του άρθρου 7, τα ποσά της σύνταξης ΗΠΑ θα λαμβάνονται από μηχανογραφημένο έντυπο του SSA το οποίο διαβιβάζεται στους συνταξιούχους του κάθε τέλος του έτους με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές της σύνταξης. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή στα κέντρα Πληρωμής των Υποκαταστημάτων να αναζητούν αυτό το έντυπο από τους ενδιαφερόμενους. Ευνόητο είναι ότι διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να ζητήσουμε κάθε σχετική πληροφορία με το έντυπο GR/USA 3. Με την ευκαιρία πάντως σας γνωρίζουμε ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις ΗΠΑ χορηγούνται κάθε Δεκέμβριο και ότι τα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας δεν προβλέπονται. Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Εξοδα κηδείας Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ χορηγείται στη χήρα ή στα ορφανά επίδομα θανάτου ως εφάπαξ παροχή σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου (εργαζομένου) Τα πρόσωπα που θα παρουσιάζονται στην Υπηρεσία σας με το πιο πάνω αίτημα θα παραπέμπονται στην Πρεσβεία ΗΠΑ n οποία είναι και αποκλειστικά αρμόδια για να μεσολαβήσει στο SSA. Σύμφωνα με τη δική μας νομοθεσία εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από πρόσωπα που διαμένουν στις ΗΠΑ το δικαίωμα τους σε έξοδα κηδείας θα εξετάζεται με βάση τις εσωτερικές μας διατάξεις και σε περίπτωση που υπάρχουν οι προϋποθέσεις το ποσό θα εμβάζετε στους δικαιούχους στις ΗΠΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ.3. της Συμφωνίας. 2.Προαιρετική ασφάλιση - Διαπίστωση χρόνου Ασφάλισης ΗΠΑ. Προκειμένου να κριθεί αίτημα για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στην Ελλάδα θα αναζητείται το έντυπο ασφάλισης ΗΠΑ (COVERAGE RECORD) με το έντυπο GR/USA 3. Αντίθετα όσον αφορά τη διαπίστωση χρόνου εισφορών ΗΠΑ για προσωπική. /..

14 -14- χρήση πχ.χρονοεπίδομα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώνει το ειδικό έντυπο για γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων "CONSENT STATEMENT" το οποίο υπάρχει μόνο στη Διεύθυνση μας. Μετά την αποστολή των σχετικών αιτήσεων σε μας θα γίνεται αλληλογραφία με τον ενδιαφερόμενο προκειμέ- νου να συμπληρωθεί αυτό το έντυπο. 3.Στατιστικά στοιχεία 'Όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Διοικητικού Κανονισμού, μεταξύ των Υπηρεσιών Συνδέσμου των δύο Κρατών θα ανταλλάσσονται στατιστικά στοιχεία κάθε έτος, σχετικά με τον αριθμό και τα ποσό των συντάξεων κατά είδος σύνταξης καθώς και το συνολικό ποσό. Για το λόγο αυτό τα περιφερειακά υποκαταστήματα θα υποβάλλουν κάθε χρόνο (μέσα στον Ιανουάριο) στη Διεύθυνσή μας κατάσταση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εξέδοσαν κατά τον προηγούμενο χρόνο καθώς και των ποσών των συντάξεων που χορήγησαν, σύμφωνα με το πιο κάτω υπόδειγμα Είδος Αρ ι θ. Αποφάσεων Ποσό Γήρατος Χ Χ Αναπηρίας Χ Χ Επιζώντων Χ Χ Σύνολο 4.Εντυπο κάλυψης GR/USA 1 (έκδοση ΗΠΑ USA/GR 1) Το έντυπο θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 4 της Συμφωνίας (Απόσπαση). To ΙΚΑ με την ιδιότητα της Υπηρεσίας Σύνδεσμος θα επιβεβαιώνει στην ένδειξη 4, το χρονικό διάστημα της απόσπασης στις εξής περιπτώσεις α)για δικούς του ασφαλισμένους β ) για ασφαλισμένους άλλων ελληνικών ασφ.φορέων γ ) για παράταση της πενταετούς εξαίρεσης η οποία συμφωνήθηκε από τις αρμόδιες αρχές των δύο Κρατών. Ευνόητο είναι ότι n επιβεβαίωση στις περιπτώσεις β και γ θα γίνεται μετά από σχετικό έγγραφα του αρμόδιου φορέα ή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την πρώτη (Αρχική) απόσπαση θα συμπληρώνεται στο έντυπο το σημείο 4 "από...έως ''. και για κάθε νέο χρονικό διάστημα θα διορθώνεται η ημερομηνία λήξης στο ίδιο έντυπο χωρίς να συντάσσεται νέοι πχ. απόσπα- ση από έως /.

15 -15- Αν δοθεί παράταση θα διορθωθεί η ημερομηνία λήξης από έως και στο πάνω μέρος του εντύπου θα γραφεί η λέξη "AMENDED" (διορθωμένο). Ανάλογες συμπληρώσεις θα γίνονται και από το SSA στο έντυπο USA/GR1. Επισημαίνουμε ότι το πρόσωπο το οποίο την ημερομηνία έναρξης της Συμφωνίας απασχολείται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος από εκείνο στο οποίο έχει την έδρα ο εργοδότης του (πχ. υπήκοος ΗΠΑ αποσπασμένος στην Ελλάδα) θα θεωρείται ότι αρχίζει την απόσπασή του την ημερομηνία αυτή για τους σκοπούς εφαρμογής της παρ.2 του άρθρου 4 (άρθρο 19 παρ.3 της Συμφωνίας) 5.Τελικές οδηγίες Τονίζουμε ότι θα πρέπει τα αρμοδία όργανα των Υποκαταστημάτων να έχουν πάντα υπόψη τους ότι όλη η αλληλογραφία τους προς την Πρεσβεία των ΗΠΑ ή προς το SSA της Βαλτιμόρης θα διακινείται δια μέσου της Διεύθυνσής μας. Όσον αφορά τις αιτήσεις για σύνταξη από το ΙΚΑ που υποβάλλονται στις ΗΠΑ (βλέπετε ανωτέρω Τμήμα Β παρ.2.2.1) ορίζουμε αρμόδιο για την επεξεργασία τους το Περιφερειακό Υποκατάστημα IKA Συντάξεων Αθηνών. Σας γνωρίζουμε τέλος ότι τα έντυπα για την εφαρμογή της Σύμβασης θα τα προμηθεύεσθε από τη Δ/νση Αποθηκών της Διοίκησης μόλις σας γνωστοποιήσουμε την ολοκλήρωση της εκτύπωσης τους. Για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεσθε διευκρινίσεις ή πληροφορίες θα απευθύνεσθε στη Διεύθυνσή μας - Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας τηλ , Κοινοποίηση (από 1 αντίτυπο) 1)Υπουργείο Υγείας,Πρόνοιας & Κοιν.Ασφαλίσεων Γενική Γραμματεία Κοιν.Ασφαλίσεων Δ/νση Διακρατικής Ασφάλισης Τμήμα Β- Σταδίου ΑΘΗΝΑ 2)Τ.Ε.Β.Ε, 3)Ο.Γ.Α. 4)Τ.Α.Ε.. 5)Τ. Σ. Α. 6)Στη Διεύθυνσή μας 50 αντίτυπα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε Δ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α.ΣΚΥΛΑΡΗΣ

16

17

18

19

20

21

22

23

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. ΘΕΜΑ: Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της. Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

συμβαλλόμενου μέρους, τότε συνυπολογίζονται και οι περίοδοι ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στο άλλο.

συμβαλλόμενου μέρους, τότε συνυπολογίζονται και οι περίοδοι ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στο άλλο. ΘΕΜΑ: " Κοινοποίηση κειμένου της Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης και του Διοικητικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Γ.Ε.: Σ07/ΓΕΝ./

/ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Γ.Ε.: Σ07/ΓΕΝ./ Συµπληρωµατικές οδηγίες για την εφαρµογή των Κοινοτικών Κανονισµών 1408/71 & 574/72 στις συνταξιοδοτικές υποθέσεις µε τα κράτη ΟΛΛΑΝ ΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ και ΤΣΕΧΙΑ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Γ.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Επίσπευση διαδικασίας έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων- Έκδοση Προσωρινών Αποφάσεων-Ανακεφαλαιωτική Εγκύκλιος.»

Θ Ε Μ Α : «Επίσπευση διαδικασίας έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων- Έκδοση Προσωρινών Αποφάσεων-Ανακεφαλαιωτική Εγκύκλιος.» Θ Ε Μ Α : «Επίσπευση διαδικασίας έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων- Έκδοση Προσωρινών Αποφάσεων-Ανακεφαλαιωτική Εγκύκλιος.» Σχετ.: Οι με αριθμ. 115/83,178/83,201/85,66/87,101/99 εγκύκλιες οδηγίες.» Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΨΠ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 13-12- 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 93 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε. Ταχ. Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8-102 41-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΕΑΜ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΕΑΜ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΕΑΜ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: {googleads left} Για την χορήγηση σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και σε περίπτωση θανάτου των μελών της οικογενείας

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και σε περίπτωση θανάτου των μελών της οικογενείας ΘΕΜΑ: "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και σε περίπτωση θανάτου των μελών της οικογενείας τους". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας"

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας ΘΕΜΑ:"Κοινοποίηση Κειμένου Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας" Σας κοινοποιούμε παρακάτω το κείμενο της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Δυνατότητα θεμελίωσης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και με τις

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών.

αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. Αρ.Πρ. Σ33/4/14.03.07 Νέος τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25.2.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ /ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΕΑΜ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΕΑΜ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΤΕΑΜ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: Για την χορήγηση σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πλην Δημοσίου. {googleads

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α)

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α) . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθήνα 17/1/2013 Αριθ. πρωτ.διπσυν/φ1/4/125101 ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 4 / 12 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/ 8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ) Αθήνα, 29 /12/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ29/17) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2018 Προσωρινή σύνταξη. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2018 Προσωρινή σύνταξη. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017 Πίνακας περιεχομένων Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2018 Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017 Αθήνα, 22.1.2018 Αριθ. Πρωτ. Σ40/9/107633

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ {googleads left} ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: Για την χορήγηση σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Φεβρουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα: Συνοπτική παρουσίαση... 3

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Μάρτιος 2018

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Μάρτιος 2018 Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Μάρτιος 2018 ύψους της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας των μισθωτών σύμφωνα ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΛΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΛΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 / 8 /11 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 80 ΑΡ: 64 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς. - 751 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου:

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24. 1. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σ70/7 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 12 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH:ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41 ) Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215195-198 FAX: 2105215195 e-mail:diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 1-6-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/53 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993 Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 20/ Χορήγηση προσωρινής σύνταξης μ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 20/ Χορήγηση προσωρινής σύνταξης μ Πίνακας περιεχομένων Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 20/4.8.2016 Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις νέες διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 Αθήνα, 04/08/2016 Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/9/1138740 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.1681/119 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Αναπηρίας. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι ) Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. Π.Α. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ.

Σύνταξη Αναπηρίας. ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι ) Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. Π.Α. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ. Σύνταξη Αναπηρίας ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι 31-12-1992) Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. Π.Α. ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Παρατηρήσεις 67% 10 κάτω των 50 Διακοπή συνεπεία αναπηρίας. 1 / 18 15 άνω των

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, /..

Αθήνα, /.. Αθήνα, 4. 9. 1998 Θ Ε Μ Α : «Συνταξιοδότηση απολυομένων από επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.» ΣΧΕΤ.: Το με αρ. Α 23/266/1/16.1.98 Γ.Ε. της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Χ. Τσαμπανάκη Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 04 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22 / 6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 27 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων.

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση ιεροδούλων. Σας κοινοποιούμε: α)τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5-1-99 τ.α) για την «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Κοινοποίηση κειμένου της αναθεωρημένης Ελληνο- Λιβυκής Συμφωνίας.

ΘEMA: Κοινοποίηση κειμένου της αναθεωρημένης Ελληνο- Λιβυκής Συμφωνίας. ΘEMA: Κοινοποίηση κειμένου της αναθεωρημένης Ελληνο- Λιβυκής Συμφωνίας. Με την παρούσα κοινοποιείται το κείμενο της αναθεωρημένης - Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης η οποία κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο.

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005. γ.για τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη λόγω

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005. γ.για τη συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη λόγω /ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 91/2005 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ ΕΤΕΑΜ,(τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3385/05.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ4691ΩΓ-1ΗΘ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ4691ΩΓ-1ΗΘ ΓΕΝΙΚΑ Αθήνα, 22 / 7 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Α11/117 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΠΑΡΟΧΩΝ : ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23.8. 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 181 ΑΡ. 52 Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.19 13:59:41 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την Συντάξεις Θανάτου Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993. ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ {googleads left} ΣΥΖΥΓΟΣ (άρθρο 28 παρ. 6 εδ. α ΑΝ. 1846/51, άρθρο 62

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 (Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017) Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ Αθήνα, 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: Φ. 80000/οικ.58727/74/Δ29.17

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/7/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/7/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/7/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ50/8 Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Γ.Λ.Κ Kάνιγγος Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017

2. Γ.Λ.Κ Kάνιγγος Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ/ΕΝΑΡΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Νέος τρόπος υπολογισµού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 36/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Συγχώνευση Κλάδου Αρωγής του ΤΕΑΕΥΕΕΟ και κατάργηση του Κλάδου Πρόνοιας αυτού >>.

ΘΕΜΑ: << Συγχώνευση Κλάδου Αρωγής του ΤΕΑΕΥΕΕΟ και κατάργηση του Κλάδου Πρόνοιας αυτού >>. ΘΕΜΑ: >. ΣΧΕΤΙΚΑ: α] Τα Τ01/668/1/16-2-99 και Τ01/668/2/3 0-3-99 Γενικά έγγραφα της Δ/νσης Ασφ/σης - Εσόδων, β] Η Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Α) Γενικές απόψεις επί του περιεχομένου του Ν. 3029/02.

Α) Γενικές απόψεις επί του περιεχομένου του Ν. 3029/02. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του Ν. 3029/2002 "Μεταρρύθμιση συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης"(ΦΕΚ 160 Α/11.7.02) και παροχή οδηγιών για τις παρ. 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 2». Α) Γενικές απόψεις επί του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των κλάδων Αρωγής του ΤΠΥ - ΟΛΠ και ΤΠΠ - ΟΛΘ στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ.

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των κλάδων Αρωγής του ΤΠΥ - ΟΛΠ και ΤΠΠ - ΟΛΘ στο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ. - 451 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθήνα, 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 28. 3. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ70/27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ4691ΩΓ-ΘΒ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 28. 3. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ70/27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008.

Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/11/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ {googleads left} ΑΝΔΡΕΣ Παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3050/02 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3050/02 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3050/02 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων. Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214/Α/13.9.02) "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.09.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.80000/οικ.19780/1129 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα