ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Όπως έχουμε δει στην προηγούμενη Διάλεξη μας τα Δικαστήρια στην Κύπρο λειτουργούν δυνάμει του Συντάγματος και δυνάμει σχετικών νόμων. Το Σύνταγμα διεσώθει δια του δικαίου της ανάγκης μετά την αποχώρηση των τουρκοκυπρίων από τα θεσμικά όργανα του και για τον σκοπό αυτό θεσπίσθηκαν διάφορες νομοθεσίες οι οποίες βρήκαν έρεισμα και κρίθηκαν αντισυνταγματικές στη βάση του δίκαιου της ανάγκης. Π.χ. θεσπίσθηκε νομοθεσία σε σχέση με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και στη συνέχεια σε σχέση με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά τις κοινοτικές συνελεύσεις. Βλέπε Ν.33/67 για ΕΔΥ ως 62/69 (Εκπαιδευτική Υπηρεσία). Στο τομέα της απονομής της δικαιοσύνης, όπως είδαμε, θεσπίσθηκε η βασική νομοθεσία δηλαδή ο Περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις Νόμος του 1964). Πλείστες άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις έγιναν που δεν είναι ανάγκη να μας απασχολήσουν στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης και ακόμα απαντώνται διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις σε διάφορους νόμους οι οποίες ενώ θα προσέκρουαν σε συνταγματικές πρόνοιες δικαιολογούνται στη βάση του Δικαίου της Ανάγκης. Είδαμε επίσης ότι τα Επαρχιακά Δικαστήρια λειτουργούν στη βάση του Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 ο οποίος αντικατάστησε και ενοποίησε προηγούμενους νόμους οι οποίοι λειτουργούσαν με παρόμοια οργάνωση σε επαρχιακό επίπεδο επί εποχής της αγγλοκρατίας. Εξειδικευμένοι νόμοι προνοούν για ειδικά Δικαστήρια και για την δικαιοδοσία και αρμοδιότητες τους. 1

2 Με τον όρο δικαιοδοσία των Δικαστηρίων κάνουμε αναφορά στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου να αποφασίσει επίδικα θέματα. Χαρακτηριστική είναι η ερμηνεία την οποία δίδουν οι συγγραφείς του Halsbury s Law of England 4 η έκδοση τόμος 10 παράγραφος 715 και η οποία είναι η πιο κάτω: «715. Meaning of Jurisdiction. By Jurisdiction is meant the authority which a court has to decide matters that are litigated before it or to take cognizance of matters presented in a formal way for its decision. The limits of this authority are imposed by the statute, charter or commission under which the court is constituted, and may be extended or restricted by similar means. If no restriction or limit is imposed the jurisdiction is said to be unlimited. A limitation may be either as to the kind and nature of the actions and matters of which the particular court has cognizance, or as to the area over which the jurisdiction extends, or it may partake of both these characteristics. If the jurisdiction of an inferior court or tribunal, including an arbitrator, depends on the existence of a particular state of facts, the court or tribunal must inquire into the existence of the facts in order to decide whether it has jurisdiction, but, except where the court or tribunal has been given power to determine conclusively whether the facts exist, the Queen s Bench Divisional Court will inquire into the correctness of its decision by means of proceedings for mandamus, prohibition or certiorary. Where a court takes it upon itself to exercise a jurisdiction which it does not possess, its decision amounts to nothing. Jurisdiction must be acquired before judgment is given». 2

3 Όπως προκύπτει από το πιο πάνω απόσπασμα η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου εντοπίζεται στη σχετική νομοθεσία. Στην Κύπρο βεβαίως σε αντίθεση με την Αγγλία, πηγή δικαιοδοσίας του κάθε Δικαστηρίου είναι το Σύνταγμα, όπου ρητά προνοείται τούτο όπως π.χ. για το Ανώτατο Δικαστήριο όπως λειτουργεί στην βάση του Νόμου του 1964 ή στη βάση Νόμων που θεσπίζονται δυνάμει νομοθεσίας μεταξύ άλλων και δυνάμει του Αρθρου 61 του Συντάγματος το οποίο παρέχει την αρμοδιότητα στην νομοθετική εξουσία να νομοθετεί «εν παντεί θέματει». Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Περί Δικαστηρίων νόμος ομιλεί περί δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων όπως π.χ. στο Μέρος ΙΙΙ, το οποίο παραπέμπει σε «Δικαιοδοσία και Δίκαιο». Στο Αρθρο 19 επεξηγείται η δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Αρθρο 20 προνοεί για την δικαιοδοσία του Κακουργιοδικείου. Το Αρθρο 22 προνοεί για την πολιτική δικαιοδοσία των Επαρχιακών Δικαστηρίων. Σε αντίθεση το Αρθρο 21 του Νόμου προνοεί για την «κατά τόπο αρμοδιότητα των Επαρχιακών Δικαστηρίων «εις πολιτικάς υποθέσεις». Όμως στο κείμενο το ίδιο το Αρθρο 21 (1) ομιλεί Περί Πρωτόδικης «Δικαιοδοσίας». Συνεπώς η ορολογία «δικαιοδοσία» και «αρμοδιότητα» χρησιμοποιείται εναλλάξ. Να σημειώσουμε επίσης ότι το ίδιο το Σύνταγμα ομιλεί περί δικαιοδοσίας σε σχέση με το Ανώτατο Δικαστήριο αλλά και «των υπό τούτου τεταγμένων Δικαστηρίων». ΣΗΜΑΣΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ: ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Θέματα δικαιοδοσίας είναι δυνατόν να εγερθούν οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε διάδικο ακόμα και από το ίδιο εκδικάζον Δικαστήριο το οποίο έχει καθήκον να εξετάζει το δικαιοδοτικό πλαίσιο του και αυτεπάγγελτα μπορεί να θέσει θέμα δικαιοδοσίας το οποίο και αποφασίζει. Εφόσον πρόκειται περί κατωτέρου Δικαστηρίου η απόφαση περί δικαιοδοσίας υπόκειται σε Εφεση ή αναθεώρηση από το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου του Αρθρου του Συντάγματος και μέσα από την διαδικασία έκδοσης προνομιακών ενταλμάτων 3

4 για τα οποία έχουμε κάμει αναφορά. Εκτενής αναφορά θα γίνει και κατωτέρω. Η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου δέχεται ότι θέματα δικαιοδοσίας είναι θεμελειακά και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να εγερθούν ακόμη και προφορικά οποτεδήποτε δηλαδή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Στην υπόθεση Κυριάκου Νικήτα Παναγιώτου ν. Σόνιας Ανδρέα Χατζηκυριάκου ΑΑΔ σελ. 362 το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την αρχήν ότι η δικαιοδοσία των Δικαστηρίων είναι ζήτημα δημόσιας τάξης και μπορεί να εγερθεί σε οποιονδήποτε στάδιο της διαδικασίας ακόμα και κατ Εφεσιν. Περαιτέρω το Δικαστήριο έχει καθήκον να το εγείρει αυτεπάγγελτα. Στην υπόθεση εκείνη ετέθει θέμα κατά πόσον αφαίρεση μέρους της ιδιοκτησίας εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη και προσθήκης στην ιδιοκτησία άλλου ιδιοκτήτη με δόλιαν πράξην κτηματολογικού υπαλλήλου ήταν θέμα το οποίο μπορούσε να αποφασισθεί μέσα στο πλαίσιο συνοριακών διαφορών και ή διόρθωσης λάθους κατ Εφεσιν από απόφαση επί του θέματος του Διευθυντού του κτηματολογίου κατ εφαρμογήν των προνοιών των Αρθρων 58, 61 και 80 του Νόμου Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Κεφάλαιο 224 ή κατά πόσον το θέμα θα έπρεπε να επιλυθεί μέσα στο πλαίσιο πολιτικής Αγωγής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση καταχωρήθηκε πολιτική αγωγή στο επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου όπου ετέθη θέμα δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου ως εξής: «ζήτημα δικαιοδοσίας του δικαστηρίου και αν ακόμα δεν εγερθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο ή σε ειδοποίηση έφεσης, επειδή είναι ζήτημα δημόσιας τάξης μπορεί να εγερθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Περαιτέρω το Δικαστήριο έχει καθήκον όταν Δικαστήριο εκδικάζει υπόθεση χωρίς δικαιοδοσία να εγείρει αυτεπάγγελτα το ζήτημα τούτο γιατί η διαδικασία άλλως πως είναι άκυρη. (βλέπε Central Co Operative Bank vs Cyems CLR 435). Ο ευπαίδευτος δικηγόρος ισχυρίσθηκε ότι η διαφορά έπρεπε να αποφασισθεί πρώτα......από το Διευθυντή του Κτηματολογίου και... οποιαδήποτε απόφαση του διευθυντή... μπορούσε να εφεσιβληθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο με βάση το Αρθρο 80 και ότι το Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί της απόφασης». 4

5 Το Δικαστήριο σε εκτενή απόφαση του και μετά που κάνει παραπομπή στην σχετική νομολογία επί του θέματος όπως και στο Αρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για δικαίωμα δικαίας δίκης απέρριψε τον ισχυρισμό ότι το θέμα θα έπρεπε να αποφασισθεί σε πρώτο στάδιο με τις πιο πάνω διαδικασίες και ότι ο διευθυντής είχε δικαίωμα να αποφασίσει το θέμα και εν συνεχεία ο παραπονούμενος να προσβάλει την απόφαση του διευθυντή στο Δικαστήριο. Στην σελ. 375 το δικαστήριο καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: «εν όψει των πιο πάνω το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί της παρούσας υπόθεσης» Προηγούμενα το Δικαστήριο επεξηγεί ότι το Κτηματολόγιο είναι Τεχνικό Τμήμα του Κράτους και ότι η συνοριακές διαφορές και περιπτώσεις λάθους περιορίζονται στις περιπτώσεις όπου μπορεί να εντοπισθεί το σύνορο και ή να εντοπισθεί το λάθος από τα σχέδια και βιβλία του Κτηματολογίου χωρίς περαιτέρω έρευνα. Στην προκειμένη όμως περίπτωση το θέμα δεν ήταν τεχνικό, αλλά ουσιαστικό και είχε σχέση με δόλο μεταξύ άλλων, άρα δεν ήταν θέμα το οποίο θα μπορούσε να αποφασισθεί τεχνοκρατικά και στην συνέχεα να παραπεμφθεί για απόφαση στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο με διαδικασία Εφεσης παρά με Αγωγή για διαπίστωση των ουσιαστικών δικαιωμάτων των διαδίκων. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Θέματα δικαιοδοσίας εγείρονται σχεδόν καθημερινά και αποφασίζονται από τα Δικαστήρια όπως είδαμε σε οποιονδήποτε στάδιο. Τέτοια θέματα μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων την κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου. Ορισμένα παραδείγματα θα βοηθήσουν για να γίνει τούτο αντιληπτό. Στην υπόθεση Κυριάκος Θεοφάνους ν. Αρτέμη Γεωργίου CLR 203 ετέθη θέμα ερμηνείας του νόμου 5

6 14/60 άρθρο 21 (1) ως αφορά την κατά τόπο αρμοδιότητα του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Το θέμα ετέθη για πρώτη φορά στο στάδιο της Εφεσης και το Δικαστήριο δέχθηκε να το ακούσει στηριζόμενο σε δυο αγγλικές αποφάσεις παρόμοιες επί του θέματος του 1906 και το Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο γενικός κανόνας σε θέματα συμβάσεων και πληρωμών οφειλών είναι ότι ο χρεώστης έχει καθήκον να εντοπίσει τον πιστωτή του για να τον πληρώσει στον τόπο εργασίας ή κατοικίας του. Δια τον λόγο αυτό το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας είχε δικαιοδοσία εφόσον ο Ενάγων είχε να παίρνει διάφορα ποσά για προσφερθείσες εργασίες και σαν κάτοικος Λευκωσίας μπορούσε να θεωρηθεί ότι η βάση της αγωγής ηγέρθει εντός της επαρχίας Λευκωσίας. Συνεπώς η ένσταση ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας δεν είχε αρμοδιότητα δεν μπορούσε να ευσταθήσει κάτω από τας περιστάσεις. Στην υπόθεση C & Kyriacou & Αδελφοί Λτδ ν. Αντώνη Ιωάννου 1990 το θέμα αφορούσε σύμβαση πώλησης θερμοσίφωνα το οποίο ο αγοραστής αρνήθηκε να παραλάβει εντός Επαρχίας Λευκωσίας. Ο πωλητής ήγειρε αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακος όπου είχε την έδρα του. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακος όπου καταχωρήθηκε η Αγωγή απέρριψε την Αγωγή λόγω τοπικής αρμοδιότητας. Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάσισε ότι η Αγωγή δεν είχε ως βάση τη μη πληρωμή της οφειλής οπότε δικαιοδοσίαν θα είχε το Δικαστήριο Λάρνακας όπου ο χρεώστης αγοραστής έπρεπε να είχε ανατρέξει και εντοπίσει και πληρώσει τον πωλητή αλλά διάρρηξη συμβάσεως λόγω μη παραλαβής η οποία διάρρηξη εκδηλώθηκε στην Λευκωσία όπου πρέπει να θεωρείται ότι είχεν εγερθεί και η βάση της Αγωγής. Διαπιστώνει κανείς πόσο λεπτές μπορεί να είναι οι διαφορές και πόσο καθοριστικές μπορεί να είναι για την έκβαση και αποτέλεσμα μιας Αγωγής. Σε μια άλλη υπόθεση Cyprus Hotels Co Ltd v. Hotel Plaza Enterprises Ltd CLR 423 ετέθη θέμα και πάλιν της κατά τόπο αρμοδιότητα δυνάμει του Αρθρου 21 (2) του Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 και κατά πόσο το θέμα αφορούσε σε 6

7 ακίνητη ιδιοκτησία. Η απαίτηση ήταν για διάταγμα και δήλωση του Δικαστηρίου σε σχέση με ρήτρα διαιτησίας και την εγκυρότητα σύμβασης ενοικίασης και ετέθη θέμα κατά πόσο η Αγωγή αυτή αφορούσε ακίνητη ιδιοκτησία. Η Αγωγή είχε κατατεθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και αφορούσε ενοικίαση του ξενοδοχείου MIRAMARE στην Λεμεσό. Το Δικαστήριο απεφάσισε ότι οι απαιτήσεις αφορούν την ερμηνεία και εφαρμογήν της ρήτρας για Διαιτησία, όπως προέκυπτε στο στάδιο εκείνο και άρα δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι αφορούσαν θέματα σχετικά με ακίνητη ιδιοκτησία οπότε αποκλειστική αρμοδιότητα θα είχε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δόθηκε μια περιορισμένη ερμηνεία στο σχετικό Αρθρο του Νόμου και συνεπώς το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση. Αυτή ήταν η απόφαση της πλειοψηφίας των Δικαστών Τριανταφυλλίδη και Λοϊζου με την ποία διαφώνησε ο Δικαστής Χατζηαναστασίου τονίζοντας ότι εφόσον η βασική σύμβαση αφορούσε σύμβαση ενοικίασης ξενοδοχείου στην Λεμεσό το θέμα έπρεπε να παραπεφθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Οφείλω να επισημάνω ότι την σήμερον ημέρα τα δικαστήρια τείνουν αντί περιοριστικής ερμηνείας να αποδίδουν διευρυμένη ερμηνεία στα θέματα δικαιοδοσίας. Βεβαίως με βάση την τροποποίηση του περί Δικαστηρίου Νόμου ούτως ή άλλως σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας θα είχεν δικαιοδοσίαν να εκδικάσει την διαφορά δεδομένου ότι με την επιφύλαξη που εισήχθει στο Αρθρο 21 (2) του 1992 απαίτηση που αφορά σύμβαση για ακίνητη ιδιοκτησία δεν είναι απαραίτητο να εισάγεται στο Δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία. Συνεπώς το θέμα έχει πλέον τεθεί νομοθετικά. Σε μια άλλη υπόθεση The Attorney General (number 2) v. George Savvides CLR σελ. 349 και πάλιν ετέθη θέμα της κατά τόπον αρμοδιότητας του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Ο Ενάγων ζητούσε δήλωση του Δικαστηρίου ότι είναι ο νόμιμος ενοικιαστής και κάτοχος εργοστασίου εις Λεμεσό. Απεφασίσθη ότι η Αγωγή αφορούσε ακίνητη ιδιοκτησία και συνεπώς το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ήταν αναρμόδιο να επιλυφθεί της υπόθεσης, όσον αφορά ιδιαίτερα την έκδοση Προσωρινού Διατάγματος, το οποίο είχε εκδοθεί. Το Δικαστήριο ασχολήθηκε και μέσα άλλα θέματα που αφορούν την έκδοση του Προσωρινού Διατάγματος τα οποία δεν είναι ανάγκη να μας απασχολήσουν στο στάδιο αυτό. 7

8 ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: Θέμα δικαιοδοσίας μπορεί να εγερθεί και σε σχέση με το ύψος της απαίτησης ή την αξία της περιουσίας αντικείμενο της Αγωγής όπως έχουμε δει δυνάμει των σχετικών προνοιών του Περί Δικαστηρίων Νόμου εκτός από την κατά τόπο αρμοδιότητα αυτών που καθορίζεται στο Αρθρο 21, στο Αρθρο 22 γίνεται πρόνοια για την πολιτική δικαιοδοσία των Επαρχιακών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα του Προέδρου, του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και του Δικαστή. Η δικαιοδοσία των καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της απαίτησης ή την αξία του αντικειμένου της διαφοράς ή την φύση της διαδικασίας. Στην υπόθεση Central Co Operative Bank Ltd Vs Cyems & Co Ltd και Central Co Operative Industries Cyprus Ltd CLR απεφασίσθη ότι νομικό σημείο το οποίο άπτεται της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου ή του Δικαστού αυτού είναι θέμα δημόσιας τάξης και αν ακόμα δεν έχει εγερθεί από τους διαδίκους ή το εκδικάζον Δικαστήριο και αν ακόμα δεν εγερθεί στην ειδοποίηση Εφεσης το Εφετείο έχει καθήκον να το εγείρει αυτεπάγγελτα. Θέματα που αφορούν την εκτέλεση απόφασης Επαρχιακού Δικαστηρίου δεν είναι θέματα τα οποία δεν διαγιγνώσκουν την ουσία της αγωγής εν τη εννοία του Αρθρου 22 (4) (β) του Νόμου 14/60 και συνεπώς εάν η απόφαση ή η αξία της περιουσίας υπερβαίνει τα όρια της δικαιοδοσίας του εκδικάζοντος Δικαστή στερείται δικαιοδοσίας να επιληφθεί του θέματος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι Ενάγοντες είχαν εξασφαλίσει απόφαση προς όφελος τους για περίπου Μετά την έκδοση της απόφασης εκδόθηκε Ενταλμα Κινητών και κατασχέθηκε κινητή περιουσία του εξ αποφάσεως χρεώστη. Οι Εφεσείοντες ζήτησαν στην βάση Προνοιών του Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Αρθρου 21 Διάταγμα του Δικαστηρίου αναστολής της εκτέλεσης και επιστροφής των κατασχεθέντων στον εξ αποφάσεως χρεώστη με τον ισχυρισμό ότι είχαν επιβαρύνσεις επί της περιουσίας για δάνεια που είχαν δώσει άρα και δικαιώματα επί της περιουσίας αυτής. Το σχετικό επίδικο θέμα απεφασίσθηκε από Επαρχιακό Δικαστή, ο οποίος απέρριψε το αίτημα της τράπεζας που είχε χορηγήσει το δάνειο. Κατ Εφεση το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάσισε μετά από μια λεπτομερή απόφαση του να δώσει τέτοια ερμηνεία στον νόμο σύμφωνα με την οποία ο Επαρχιακός Δικαστής δεν είχε 8

9 δικαίωμα να επιληφθεί του θέματος της αίτησης καθότι αφορούσε αίτηση μετά την έκδοση της απόφασης και όχι ενδιάμεση και συνεπώς εφόσον η δικαιοδοσία του περιοριζόταν τότε μέχρι ύψους 5000 σε καμία περίπτωση δεν εδικαιούντο να ακούσει απαίτηση της τάξης των Υπενθυμίζουμε ότι οι Επαρχιακοί Δικαστές έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν αιτήσεις ενδιάμεσης φύσης οι οποίες δεν διαγιγνώσκουν την αγωγή επί της ουσίας της. Ομως αίτηση μετά την έκδοση της απαίτησης δεν εμπίπτει στην κατηγορία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσει κανείς από τις σελίδες της απόφασης τις σελίδες 438 και έπειτα για να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο το κυπριακό δικαστήριο αντιμετωπίζει το όλο θέμα με αναφορά σε νομολογία αγγλικών δικαστηρίων που καλύπτει περίοδο 1891 μέχρι και πλέον πρόσφατα του 1967 για να καταλήξει στα συμπεράσματα του. ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Θέμα επίσης μπορεί να τεθεί σε σχέση με το κατά πόσο το Επαρχιακό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσίαν να επιληφθεί επίδικης διαφοράς η οποία εμπίπτει μέσα στην δικαιοδοσία ακυρωτικής φύσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Αρθρου 146 του Συντάγματος. Έχει λοιπόν αποφασισθεί το αυτονόητο, ότι δηλαδή αποκλειστική δικαιοδοσία επί θεμάτων διοικητικού δικαίου ιδιαίτερα σε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης, αποκλειστική δικαιοδοσία επίλυσης της διαφοράς έχει το Ανώτατο Δικαστήριο. Στην υπόθεση Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Στροβόλου ν. Δώρου Χατζηπαύλου κ.ά ΑΑΔ σελ. 267 ετέθη θέμα που αφορούσε την Διαχείριση των Κυλικείων των Σχολείων Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης της περιοχής Στροβόλου. Η Σχολική Εφορεία ζήτησε προσφορές για την εκμετάλλευση των κυλικείων. Οι προσφορές κατακυρώθηκαν στους εφεσίβλητους πλην όμως η Εφορεία απεφάσισε να τροποποιήσει και ή να ανακαλέσει την Απόφαση της σε μεταγενέστερο στάδιο και να την κατακυρώσει σε άλλους οπότε υπεγράφησαν και έγγραφες συμβάσεις. Οι παραπονούμενοι στους οποίους είχαν κατακυρωθεί αρχικά οι προσφορές ισχυρίστηκαν ότι με την αρχική προφορική κοινοποίηση κατακύρωσης των προσφορών σε αυτούς είχε συναφθεί έγκυρη σύμβαση και προσέφυγαν στο 9

10 Επαρχιακό Δικαστήριο στο πλαίσιο αστικής διαφοράς. Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε το θέμα στη βάση των δικογράφων και κατέληξε στον συμπέρασμα ότι η όλη διαδικασία αφορούσε μια σύνθετη διοικητική ενέργεια και συνεπώς οποιαδήποτε διαφορά αποτελούσε ακυρωτική διαφορά που υπάγονταν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατά συνέπεια το Επαρχιακό Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να επιληφθεί του θέματος. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Θέμα δικαιοδοσίας μπορεί ασφαλώς να τεθεί και σε ποινικές υποθέσεις. Δύο παραδείγματα από την νομολογία είναι χρήσιμο να δοθούν. Στην υπόθεση Re: RBEIZ ΑΑΔ σελ. 776 ο Αιτητής κατηγορούμενος αντιμετώπιζε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου κατηγορία για πλαστογραφία έγκλημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 ετών, δυνάμει του Αρθρου 335 του Ποινικού Κώδικα. Προφανώς επρόκειτο για πλαστογράφηση «viza Σουηδίας» υπέβαλε ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση επειδή το έγγραφο που έφερε τον τίτλο «viza Σουηδίας» είναι επίσημο έγγραφο και συνεπώς η πλαστογράφηση του συνιστά αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως 10 ετών βάση του Αρθρου 337 και συνεπώς το θέμα αφορούσε πλέον Κακουργιοδικείο και όχι Επαρχιακό Δικαστήριο. Οπως εξηγεί το Δικαστήριο στην απόφαση του το θέμα είναι κατά πόσον η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου προσδιορίζεται από την έκθεση της κατηγορίας ή από τις λεπτομέρειες που την στηρίζουν. Το Αρθρο 24 (1) προσδιορίζει την δικαιοδοσία με βάση τα αδικήματα που αποτελούν το αντικείμενο της κατηγορίας. Με δεδομένο ότι η ποινή την οποία επέσυραν οι κατηγορίες, όπως διατυπώθηκαν, ήταν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, σωστά το Επαρχιακό Δικαστήριο έγκρινε ότι με βάση τις τότε ισχύουσες πρόνοιες του Περί Δικαστηρίων Νόμου Αρθρο (1) το θέμα ενέπιπτε εντός της δικαιοδοσίας του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Σημασία έχει λοιπόν η διατύπωση της κατηγορίας και το Αρθρο επί του οποίου εδράζεται και όχι οι 10

11 λεπτομέρειες που είναι τα γεγονότα στα οποία προτίθεται να στηριχθεί η Κατηγορούσα Αρχή. Σε μια άλλη υπόθεση Χαράλαμπος Σιακαλλή ν. Δημοκρατίας (2001) 1ΑΑΔ σελ τέθηκε θέμα δικαιοδοσίας Κακουργιοδικείου Λεμεσού, σε υπόθεση αναφορικά με αδικήματα κατοχής και προμήθειας ναρκωτικών, τα οποία φέρονταν να είχαν διαπραχθεί στην βάση Ακρωτηρίου. Υποστηρίχθηκε ότι η δικαιοδοσία του Κακουργιοδικείου καθορίζεται εξαντλητικά στο Αρθρο 20 (1) του Νόμου 14/60. Με βάση το κατηγορητήριο τα αδικήματα που διαπράττονται στις κυρίαρχες περιοχές των βάσεων έπρεπε για να καλύπτονται από την πρόνοια του νόμου να είναι από κύπριο εναντίον ή σε σχέση με κύπριο. Από την αντίπερα όχθη ο δικηγόρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι το θέμα καλύπτεται από το Αρθρο 5 του ποινικού κώδικα. Να σημειωθεί ότι επειδή τα αδικήματα φέρονταν να είχαν διαπραχθεί στην βάση Ακρωτηρίου που θεωρήθηκε σαν ξένη χώρα ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρησε την υπ αρ. 2/2002 αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο με την ποία ζητούσε τον καθορισμό του Δικαστηρίου που εκδίκαζε τα αδικήματα και το Ανώτατο Δικαστήριο καθόρισε το Κακουργιοδικείο Λεμεσού ως αρμόδιο. Το Ανώτατο Δικαστήριο σε πενταμελή σύνθεση του αποφάσισε ότι από την στιγμή που το Ανώτατο Δικαστήριο καθόρισε το Κακουργιοδικείο Λεμεσού ως αρμόδιο η απόφαση του δεν μπορούσε να ελεχθεί περαιτέρω από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει έκαμε αναφορά και Αρθρο 5 (1) του Ποινικού Κώδικα Κεφάλαιο 154 σύμφωνα με το οποίο ο Ποινικός Κώδικας εφαρμόζεται και επί αδικημάτων πολιτών της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. Συνεπώς συνέτρεχε η περίπτωση αυτή της «διπλής εγκληματικότητας». ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Σε σχέση με τα εξειδικευμένα Δικαστήρια όπως έχουμε τονίσει και πιο πάνω η δικαιοδοσία τους και η εμβέλεια της δικαιοδοσίας αυτής καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο στη βάση του οποίου λειτουργούν. Ένα παράδειγμα επίσης από την νομολογία σε σχέση με το θέμα αυτό θα διευκρινίσει το όλο θέμα 11

12 καλύτερα. Στην υπόθεση Poly Efthymiadou v. Georgios Zoutros CLR Σελ. 341 απεφασίσθη ότι σε αγωγή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ν. ενοικιαστή για οφειλόμενα ενοίκια και δικαιώματα και για ζημία η οποία προκλήθηκε στα υποστατικά που ενοικιάζοντο δικαιοδοσίαν είχεν το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων. Ο ενοικιαστής είχε καταστεί θέσμιος. Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάσισε ότι η ορθή ερμηνεία του Αρθρου 4(1) του τότε ισχύοντος Νόμου 36/95 οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει διαφορές οι οποίες αφορούν την εφαρμογή του Νόμου εκείνου συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε παρεμπίπτοντος θέματος και συνεπώς είχε δικαιοδοσία να επιληφθεί θεμάτων είσπραξης ενοικίων και ή ζημιάς σε υποστατικά καλυπτόμενα από πρόνοιες της νομοθεσίας όπως και στην παρούσα περίπτωση. Συνεπώς το Επαρχιακό Δικαστήριο δεν είχε δικαιοδοσία να επιληφθεί της διαφοράς που αφορούσε θέσμια ενοικίαση. Η εξουσία μεταφοράς υποθέσεων δυνάμει προνοιών του νέου νόμου που θεσπίσθηκε στο μεταξύ Αρθρου 32 (1) Νόμος 23/83 από το Επαρχιακό Δικαστήριο στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων δεν έδιδε δικαίωμα στο Επαρχιακό Δικαστήριο να διατάξει εκείνο την μεταφορά. Συνεπώς η διαταγή του δικαστηρίου να προβεί στην μεταφορά της υπόθεσης μετά που διαπίστωσε ότι δεν είχε δικαιοδοσία να επιληφθεί του θέματος συνιστούσε ουσιαστικά υπέρβαση δικαιοδοσίας και ακυρώθηκε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ: Η δικαιοδοσία των Δικαστηρίων έχει δυο πτυχές. Η μια αφορά την δικαιοδοσίαν των Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων τόσον καθ ύλην όσον και κατά τόπον, αλλά επιπρόσθετα αφορά και την δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων να επιλαμβάνονται υποθέσεων δια άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας τους, δηλαδή εκτός του εδάφους τη Κυπριακής Δημοκρατίας οπότε η επίδοση είναι δυνατόν να γίνει μόνο σε προδιαγραμμένες στον Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο και Κανονισμούς περιπτώσεις. Σχετική είναι η πρόνοια στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή η Διαταγή 6 στην οποία καθορίζεται 12

13 σε ποιες περιπτώσεις και με ποια διαδικασία ένα Δικαστήριο είναι δυνατόν να επιτρέψει στην βάση της Διαταγής 2 των Κανονισμών αλλά και Διαταγής 6 να σφραγιστεί κλητήριο ένταλμα για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας, δηλαδή εκτός Κύπρου ειδοποίησης του. Το θέμα διέπεται και από τις Αρχές του Ιδιωτικού Διεθνές Δικαίου, το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο δυνάμει Διεθνών Συμβάσεων Ευρωπαϊκών Κανονισμών, αλλά και με την νομολογία του κοινού δικαίου, δηλαδή του Αγγλικού Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο στην βάση των προνοιών του Αρθρου 29 του Περί Δικαστηρίου Νόμου 14/60. Ερωτήματα μπορούν να εγερθούν π.χ. κατά πόσον δυσφήμιση που αφορά κύπριο η οποία, όμως, έγινε στο εξωτερικό ή οδικό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη κύπριος πολίτης του εξωτερικού ή εμπορικές συναλλαγές και συμβάσεις που αφορούν κύπριους και αλλοδαπούς στο εξωτερικό είναι δυνατόν να εκδικάζονται στα κυπριακά Δικαστήρια με δεδομένο πάντοτε ότι ο Εναγόμενος βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας. Σύντομη αναφορά θα γίνει σε τρεις σύντομες υποθέσεις επί του θέματος. Στην πρώτη υπόθεση Φιλίππου ν. Φιλίππου CLR σελ. 689 ετέθη θέμα κατά πόσον αίτηση για διατροφή επεδόθη συμφώνως των Δικονομικών Θεσμών και συγκεκριμένα της Διαταγής 6 εκτός δικαιοδοσίας νομότυπα. Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάσισε ότι η δικαιοδοσία κατώτερου Δικαστηρίου εντοπίζεται πάντοτε στον Νόμο που το εγκαθιδρύει. Είναι καθήκον του Δικαστηρίου να εξετάσει θέματα δικαιοδοσίας. Όπου εναρκτήρια διαδικασία δεν είναι δυνατόν να επιδοθεί σε εναγόμενο εκτός Κύπρου το Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία καθότι η επίδοση είναι η βάση της δικαιοδοσίας. Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν να επιτραπεί επίδοση εκτός δικαιοδοσίας στις περιπτώσεις που καθορίζονται στην Διαταγή 6 των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας οι οποίες αντιστοιχούν με την παλαιά αγγλική Διαταγή 11. Υποκατάστατη επίδοση εντός δικαιοδοσίας δεν μπορούσε να γίνει εφόσον ο Εναγόμενος απουσίαζε εκτός δικαιοδοσίας και συνεπώς η υποκατάστατη επίδοση η οποία έγινε ήταν υπό τας περιστάσεις άκυρη, δεδομένου ότι δεν έγινε στη βάση της Διαταγής 6. Σε μια άλλη υπόθεση ετέθη θέμα εφαρμογής του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα σχετιζόμενα με ακίνητη ιδιοκτησία στην αλλοδαπήν. Ο Ενάγοντας καταχώρησε αγωγή και ζητούσε από τον Εναγόμενο επιστροφή ποσού 250 που κατά τον 13

14 ισχυρισμό του είχε καταβάλει σαν προκαταβολή για ενοικίαση ενός ισόγειου διαμερίσματος στην Αγγλία. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέτασε ένσταση του Εναγομένου ότι δεν είχε δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση γιατί αφορούσε θέμα σχετιζόμενον με ακίνητον στην αλλοδαπήν. Το πρωτόδικο Δικαστήριο αποφάσισε ότι εφόσον το θέμα αφορούσε ακίνητη ιδιοκτησία και η ιδιοκτησία δεν βρίσκονταν την Επαρχία Λευκωσίας το Δικαστήριο δεν είχε αρμοδιότητα να εκδικάσει την υπόθεση. Το Εφετείο επικύρωσε την Απόφαση αυτού του Επαρχιακού Δικαστηρίου με το σκεπτικό ότι δυνάμει του Αρθρου 21 (2) του Περί Δικαστηρίων Νόμου πριν την τροποποίηση του, τα κυπριακά Δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία αν επιληφθούν θεμάτων που αφορούν ακίνητα στην αλλοδαπήν. Όμως το Δικαστήριο επεσήμανε ότι οι εξαιρέσεις στην Αρχή της εδαφικότητας αναφορικά με την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων πάνω σε ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπήν που υπάρχουν σύμφωνα με το αγγλικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο δεν εφαρμόζονται στην Κύπρου ενόψει των ρητών προνοιών των Περί Δικαστηρίων Νόμου. Στην σελίδα 834 το Δικαστήριο σχολιάζοντας αγγλικές αποφάσεις επί του θέματος κατέληξε στα εξής: «η γενική αρχή του αγγλικού δικαίου όπως διαγράφεται στις αποφάσεις... είναι ότι τα αγγλικά δικαστήρια για ευνόητους λόγους δεν αποτολμούν να κρίνουν δικαιώματα κυριότητας ή κατοχής ακινήτων σε ξένη χώρα. Ούτε επιτρέπουν αγωγή αποζημίωσης για επέμβαση σε τέτοιο ακίνητο. Αναγνωρίζουν όμως εξαιρέσεις που επεκτείνονται και καλύπτουν και τις περιπτώσεις τις οποίες υφίσταται κάποια σύμβαση μεταξύ των διαδίκων. Παραδείγματα αποτελούν η αγωγή ιδιοκτήτη τελωνείου κατά του ενοικιαστή για καταβολή μισθώματος οφειλομένου βάση γραπτού ενοικιαστηρίου συμβολαίου... και αγωγή από τον αγοραστή ή πωλητή ακινήτου για ειδική εκτέλεση πωλητηρίου εγγράφου ακινήτου που κείται σε άλλη χώρα.... όπως μας παρατηρουν Dicey and Morris the Conflict of Laws 10 η έκδοση, Τόμος 2 σελ. 538 αυτή η πτυχή της δικαιοδοσίας των αγγλικών δικαστηρίων έχει τις ρίζες και την αφετηρία της στις αρχέγονες 14

15 διαδικασίες του κοινού δικαίου που διαμορφώθηκαν από την ιστορική ανέλιξη του». Το Δικαστήριο επεσήμανε όμως ότι στην Αγγλία οι Κανόνες διαφέρουν και στην Κύπρο ενόψει της ρητής πρόνοιας του Αρθρου 21 (2) του Νόμου 11/60 δεν μπορούσαν να έχουν εφαρμογή οι πιο πάνω αγγλικοί κανόνες. Στην 3η υπόθεση ετέθη θέμα καθ ύλην δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων σε θέματα διαδοχής. Ο αποβιώσας είχεν την κατοικία του (Domicile) στην Κύπρο, είχε καταθέσεις στο εξωτερικό στο όνομα του, αλλά με την αναφορά ότι ήσαν «εν καταπιστεύματι» για φιλανθρωπικό ίδρυμα που κατά τον ισχυρισμό των διαχειριστών της περιουσίας του στην Κύπρου ήταν ανύπαρκτο. Ετέθη θέμα κατά πόσο το κυπριακό δικαστήριο είχεν αρμοδιότητα να επιληφθεί θεμάτων που αφορούσαν τις καταθέσεις αυτές. Το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση Ακαδημία Αθηνών ν. Παναγιώτου κ.ά ΑΑΔ σελ. 472 αποφάσισε ότι τα κυπριακά δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να επιληφθούν θεμάτων αναφορικά με την διαδοχή στα χρήματα αυτά, δυνάμει των Αρθρων 4, 5, και 13 του Περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου Κεφάλαιο 195. Η Δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού εδραζόταν πάνω στις ανωτέρω προαναφερθείσες πρόνοιες της νομοθεσίας. Παρόλον ότι οι Εναγόμενοι είχαν την έδρα τους στην Αθήνα και οι καταθέσεις βρισκόντουσαν σε τράπεζες των ΗΠΑ το Δικαστήριο έκρινε ότι οι διαχειριστές είχαν δικαίωμα στα θέματα διαχείρισης της περιουσίας, αλλά αποφάσισε παράλληλα ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού δεν είχε δικαίωμα ή αρμοδιότητα να επιληφθεί αιτήματος για έκδοση διατάγματος κατά των Εναγομένων στην αλλοδαπήν με το οποίο να εμποδίζονται να διαπράττουν αστικό αδίκημα στο εξωτερικό. Συνεπώς για ορισμένα θέματα κρίθηκε ότι τα κυπριακά Δικαστήρια είχαν δικαιοδοσία και ορισμένα άλλα ότι δεν είχαν. 15

16 ΣΥΜΦΥΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: Το θέμα της δικαιοδοσίας όπως το περιγράψαμε πιο πάνω δεν πρέπει επίσης να συγχύζεται με την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου για άσκηση των εξουσιών του δυνάμει των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας ή σαν αποτέλεσμα σύμφυτης εξουσίας του να εκδίδει οποιοδήποτε Δικονομικό Διάταγμα. Στην υπόθεση Τουβλοποιεία Παλαικύθρου Γίγας Λτδ ν. Μαρούλλας Πολυδώρου Ουστά ΑΑΔ σελίδα 109 ο Εφεσείοντας παρέλειψε να εμφανιστεί στην Εφεση του όταν ήταν ορισμένη ενώπιον του Εφετείου. Ετέθη θέμα κατά πόσο το Εφετείο σε συγκεκριμένη Εφεση είχε δικαίωμα επαναφοράς της. Ο δικηγόρος των αιτητών Εφεσειόντων υποστήριξε ότι το Δικαστήριο κέκτηται σύμφυτη δικαιοδοσία να διατάξει την επαναφορά Εφεσης. Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε το θέμα κατά πόσο είχεν δικαιοδοσίαν και δυνατότητα επαναφοράς Εφεσης ασκώντας σύμφυτη εξουσία παρά την απουσία οποιαδήποτε πρόνοιας στους θεσμούς. Το Δικαστήριο αναφέρει ότι η φύση και τα όρια της σύμφυτης δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου εξετάστηκαν στην υπόθεση Sofoclis Vs Leonidou CLR σελ Σύμφυτη είναι η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου η οποία ενυπάρχει λόγω της ταύτισης της με το Δικαστήριο και της αναγκαιότητας ύπαρξης της για την λειτουργία του Δικαστηρίου ως Δικαστηρίου Δικαίου. Δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου τούτου ούτε αποτελεί πηγή εξουσίας ανεξάρτητη από τον νόμο και τους θεσμούς. Σε εξαιρετικές περιστάσεις η επαναφορά της Εφεσης είναι επιτρεπτή για διασφάλιση του δικαιώματος του διαδίκου που κατοχυρώνει το Αρθρο 30.3Β του Συντάγματος δηλαδή το ατομικό δικαίωμα παροχής ευκαιρίας για προβολή των ισχυρισμών των διαδίκων ενώπιον Δικαστηρίου, όπου π.χ. απωλέσθη η επιστολή γνωστοποίησης ημερομηνίας ακρόασης της Εφεσης άρνηση επαναφοράς της Εφεσης θα παραβίαζε το ατομικό αυτό δικαίωμα και το Δικαστήριο κατέληξε «αυτό είναι το θεμέλιο της δικαιοδοσίας μας και μέσα σ αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε το εγερθέν θέμα». 16

17 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Οπως έχουμε δει πιο πάνω δυνάμει του Αρθρου 61 του Περί Δικαστηρίων Νόμου υπάρχει δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου να μεταφέρει μια Αγωγή από ένα Επαρχιακό Δικαστήριο σε άλλο. Ετέθη θέμα στην υπόθεση Κολοκασίδου και Ελληνικής Τράπεζας Λτδ 1994 κατά πόσο η πρόνοια αυτού του Περί Δικαστηρίων Νόμου, Αρθρο 61 Νόμος 14/60, παρέχει δικαίωμα σε ένα Δικαστήριο όπως το Ανώτατο να εγκρίνει αίτημα για παραπομπή από ένα αναρμόδιο Δικαστήριο σε άλλο αρμόδιο με στόχο να διασωθεί Αγωγή η οποία καταχωρήθηκε σε αναρμόδιο Δικαστήριο. Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάσισε ότι «η ορθή ερμηνεία του Αρθρου 61 του Περί Δικαστηρίων Νόμου είναι ότι παρέχεται δικαιιοδοσία στο Ανώτατο δικαστήριο για παραπομπή υπόθεσης από ένα Δικαστήριο σε άλλο μόνο σε περιπτώσεις όπου και τα δυο Δικαστήρια έχουν συντρέχουσαν δικαιοδοσία». Όπως είδαμε πιο πάνω η απόφαση αυτή διαφοροποιείται πλέον δυνάμει σχετικής τροποποίησης με την οποία παρέχεται πλέον η δυνατότητα όπου καταχωρείται Αγωγή σε αναρμόδιο Δικαστήριο να παραπέμπεται σε αρμόδιο και με αυτό τον τρόπο να διαφυλάττεται και το κύρος των Δικαστηρίων, αλλά και να μην υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των υποθέσεων. Γενικές Παρατήρησεις: Το θέμα της δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων είναι τεράστιο. Θέματα δικαιοδοσίας εγείρονται στα Δικαστήρια σχεδόν σε καθημερινή βάση και θα έλεγα είναι ένα κεφαλαιώδες θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τον νομικό κόσμο. Για την επιλύσει θεμάτων δικαιοδοσίας το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αντλήσει από την νομολογία των αγγλικών δικαστηρίων την οποία όμως έχει προσαρμόσει στις πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας η οποία παρουσιάζει ασφαλώς τις ιδιαιτερότητες της. Ομως σε γενικές γραμμές οι Αρχές οι οποίες διέπουν το θέμα είναι παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζονται στην Αγγλία. Στην Αγγλία υπάρχει και η διάκριση μεταξύ δικαιοδοσίας που σχετίζεται με τα Ανώτερα Δικαστήρια και 17

18 αυτής που σχετίζεται με τα κατώτερα Δικαστήρια βλέπε Halbury s Law of England 4 η έκδοση τόμος 10 παρα Για τα ανώτερα Δικαστήρια θα πρέπει να καταδειχθεί ρητά ότι στερείται δικαιοδοσίας σε συγκεκριμένη περίπτωση σε αντίθεση με την δικαιοδοσία των κατωτέρων Δικαστηρίων όπου τίποτα δεν θεωρείται να είναι εντός της δικαιοδοσίας τους εκτός εάν ρητά καταδειχθεί ότι το κατώτερο Δικαστήριο έχει το απαραίτητο δικαιοδοτικό υπόβαθρο. Παράλληλα γίνεται διάκριση μεταξύ των δυο επιπέδων των δικαστηρίων σύμφωνα με την οποία αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου έστω και αν έχουν εφεσιβληθεί καθίστανται τελεσίδικες για τα επιδικασθέντα θέματα, σε αντίθεση με αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων επί θεμάτων δικαιοδοσίας όπου οι αποφάσεις τους δεν είναι τελεσίδικες. Οι Αρχές αυτές εφαρμόζονται και στην Κύπρο. Στο επόμενο μέρος της Διάλεξης θα εξετάσουμε το δικαιοδοτικό πλαίσιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με μεγαλύτερη λεπτομέρεια δυνάμει του Αρθρου του Συντάγματος σε σχέση με τον έλεγχο τον ο ποιο ασκεί επί των κατωτέρων Δικαστηρίων για θέματα δικαιοδοσίας των. Δρ. Χρίστος Κληρίδης

19 19

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Όπως έχουμε δει στην προηγούμενη Διάλεξη μας, τα Δικαστήρια στην Κύπρο λειτουργούν δυνάμει του Συντάγματος και δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ιουλίου, 2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. [ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ,

14 Ιουλίου, 2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. [ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ, (2009) 1Β Α.Α.Δ 899 899 14 Ιουλίου, 2009 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ, Εφεσείων, v. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΙΑ (ΑΡ. 1), Εφεσίβλητης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 Μεταξύ: 1. ITS-RAISEN ZWEIGNIEDERLASSUNG DER REWE ZENTRALFINANZ E.G. εκ Γερμανίας 2. LTU TOURISTIK GESELLSCHAFT mbh,

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ.

1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 1389 21 Δεκεμβρίου, 2006 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [ΑΡΤΕΜΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, Δ/στές] ROSE ΔΑΜΤΣΑ, v. ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΤΣΑ (Αρ. 2), (2006) 1Β Α.Α.Δ 1389 Εφεσείουσα-Αιτήτρια, Εφεσιβλήτου-Καθ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011)

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Όταν μιλούμε για το νόμο περί Πωλήσεως Ακινήτων και ιδιαίτερα για την ειδική εκτέλεση μιας τέτοιας σύμβασης, εκείνο που πρωτίστως μας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1039 Κ.Δ.Π. 129/2005 Αρ. 3967, 18.3.2005 Αριθμός 129 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις )

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Α. Ο λοχίας διερευνητής του Τ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων

Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων Συνταγματικές Πρόνοιες Σύμφωνα με το Μέρος VΙ του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960,ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION Το Άρθρο 155. 4 του Συντάγματος παρέχει όπως εξηγήσαμε πιο πάνω αποκλειστική δικαιοδοσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΜΕΡΟΣ Β ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ : CERTIORARI ΚΑΙ PROHIBITION Το Άρθρο 155. 4 του Συντάγματος παρέχει όπως εξηγήσαμε πιο πάνω, αποκλειστική δικαιοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 55/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1968 της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Α. Ο Α είναι ιδιοκτήτης αποθήκης στην Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 2 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Β Εκτός από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου όπως λειτουργεί στην βάση του Δικαίου της Ανάγκης και συνεχίζει τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΑ: ΑΣΚΕΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 3 ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο Μέρος ΙΙΙ γίνεται πρόνοια

Διαβάστε περισσότερα

18 Οκτωβρίου, 2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ QUO WARRANTO. ΚΑΙ KAI

18 Οκτωβρίου, 2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ QUO WARRANTO. ΚΑΙ KAI ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Πολιτική Αίτηση αρ. 185/2013). 18 Οκτωβρίου, 2013 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στής] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Και. 1. ΑΝΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ως Διαχειρίστριας της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Και. 1. ΑΝΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ως Διαχειρίστριας της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Λ. Καλογήρου, Π.Ε.Δ. Αρ. Αγωγής: 3987/2013 Μεταξύ: 1. RICNI SECRETARIAL SERVICES LIMITED 2. P.O. PONDERING LIMTED 3. RICNI NOMINEES SERVICES LIMITED 4. PROXIMITY FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Αρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1; Σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις συμφωνάμε το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις συμφωνάμε το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις συμφωνάμε το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν Α από τις 6 ερωτήσεις) Ιούνιος 2009 Α. Σε τι συνίσταται'η ιδιωτική οχληρία και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ακίνητης Ενημερωτικό Δελτίο Φορολογία Ακίνητης Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης μείωση αφορολόγητου ποσού και αύξηση συντελεστών Σελίδα 1 από 8 Ακίνητης Γενικές Διατάξεις Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙKH ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 88/2010 3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΜΕΤΑΞΥ: ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: Ακίνητη ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 47(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2886 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 1994 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι η επιβληθείσα ποινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (21.9.2011) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών - Ανθολογία Αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της ΕΕ 3 η Μέρα 12/6/2014 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Ερώτηση 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) Φεβρουάριος 2010 Α. Ο Δήμος Λεμεσού εγκαθιστά στο πεζοδρόμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα