ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επιβλέπων: Αλέξανδρος Μηλιώνης ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αλέξανδρος Μηλιώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Καθηγητής Πέτρος Χατζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 2

3 Πρόλογος Η παρούσα εργασία αποτελεί τη μελέτη μεταξύ της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων και της αντίστοιχης οικονομικής τους κατάστασης στον Ελλαδικό χώρο με το πέρασμα του χρόνου. Ως εργαλείο που να ενδυκνύει την οικονομική κατάσταση του πολίτη θεωρούμε μία σταθμισμένη μέση τιμή των αντικείμενικών αξίων και ως δειγματικό υπόβαθρο είναι η Β Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών. Δηλαδή σκοπός είναι να διερευνηθεί, πρώτιστα, αν η οικονομική κατάσταση (συνθήκες ζωής εν γένει) όπως αντιπροσωπεύεται από τις αντικειμενικές αξίες επηρεάζει και σε ποιο βαθμό την εκλογική συμπεριφορά των εκλογέων της Β Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών και δευτερευόντως, αν η υποτιθέμενη επίδραση αυτή παρέμεινε διαχρονικά σταθερή ή όχι. Για την διεκπεραίωση της μελέτης αυτής απαιτούνται συνδυασμένες γνώσεις πολιτικών επιστημών πολεοδομίας στατιστικής και οικονομετρίας. Όμως κατά κύριο λόγο η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην στατιστική και την οικονομετρία. Βάσει των ανωτέρω λοιπόν, θα λέγαμε πως στo πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούν κάποια στοιχεία σχετικά με το ερώτημα που απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό ερευνητών και είναι η σχέση μεταξύ της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων και της αντίστοιχης οικονομικής τους κατάστασης και τις ευγενείς συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων με μια σύντομη ιστορική αναδρομή, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία της μελέτης της Β Εκλογικής περιφέρειας Αθηνών καθώς και η ποιοτική ανάλυση των εκλογικών αποτελεσματων και στο τέταρτο κεφάλαιο η ποσοτική ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρονται και αναλύονται οι στατιστικοί έλεγχοι εξειδίκευσης του υποδείγματος της εν λόγω μελέτης και το έκτο μελετα, οριοθετούνται τα υποδείγματα lin-log και πολυωνυμικής παλλινδρόμησης και αντίστοιχα στο έβδομο κεφάλαιο, οριοθετείται η μελέτη της διαχρονικής σταθερότητας των υποδειγμάτων της απλής παλλινδρόμησης. Επίσης, στο όγδοο κεφάλαιο, τα στοιχεία Μεθοδολογίας της έρευνας. Τέλος, στο έννατο κεφάλαιο, αναφέρονται σχετικά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσης έρευνας αντίστοιχα. 3

4 Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα για την επιτυχή εκπόνηση της εργασίας κ. Αλέξανδρο Μηλιώνη για την επίβλεψη και την βοήθεια που μου προσέφερε σε κάθε στάδιο. Επίσης τα μέλη της επίτροπής κ. Καραγρηγορίου Αλέξανδρο και κ. Χατζόπουλο Πέτρο για την πολύτιμη συμβολή τους, την ηθική υποστήριξη τους και την εμπιστοσύνη τους για την διεκπαιρέωση της παρούσας εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, η οποία ήταν πάντα δίπλα μου με εμπιστεύονταν και στήριζαν τις επιλογές κατά την διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες σχετικά με τις αντικειμενικών αξιών... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αντικειμενικές Αξίες: Σύντομη Ιστορική Αναδρομή Εφαρμογή του νόμου των αντικειμενικών αξιών Επιβολή τέλους Ακινήτων Αναπροσαρμογή Αντικειμενικών Αξιών ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μελέτη της Β Εκλογικής περιφέρειας Αθηνών Β Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών Σταθμισμένες μέσες αντικειμενικές αξίες Διαγράμματα Αντικειμενικών Αξιών κατά αλφαβητική σειρά των δήμων Έλεγχος Χ Ποιοτική Ανάλυση Εκλογικών Αποτελεσμάτων ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:Ποσοτική Ανάλυση Εκλογικών Αποτελεσμάτων Υποδείγμα Παλινδρόμησης Υποδείγματα Απλής Παλινδρόμησης Ιανουαρίου Ανάλυση Αποτελεσμάτων της εκλογικής Αναμέτρησης

6 4.3.1 Έλεγχος Durbin-Watson Διαγράμματα Διασποράς απλών γραμμικών υποδειγμάτων Πίνακας Συσχέτισης Υπόδειγμα Απλής Παλινδρόμησης Σεπτέμβριος Ανάλυση Αποτελεσμάτων της εκλογικής Αναμέτρησης Σεπτέμβριου Διαγράμματα διασποράς απλών γραμμικών υποδειγμάτων Πίνακας Συσχέτισης Υπόδειγμα Απλής Παλινδρόμησης Δημοψηφίσματος Συμπεράσματα Κεφαλαίου Απλή Παλινδρόμηση Ανά Κόμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Στατιστικοί Έλεγχοι Εξειδίκευσης Υποδειγμάτων Ο έλεγχος σφάλματος εξειδίκευσης RESET του Ramsey Έλεγχος F-TEST ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Υποδείγματα lin-log και Πολυωνυμικής Παλινδρόμησης Αποτελέσματα lin-log model Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Ιανουάριος Πίνακας Συσχέτισης Αποτελέσματα Πολλαπλής Παλινδρόμησης Σεπτεμβρίου Πίνακας Συσχέτισης Διαγράμματα Διασποράς Πολλαπλής Παλινδρόμησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Μελέτη Διαχρονικής Σταθερότητας των Υποδειγμάτων Απλής Παλινδρόμησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:

7 Μεθοδολογία Έρευνας Ορισμός Ποιοτικής και Ποσοτικής Μεθόδου Ποιοτική Έρευνα Ποσοτική Έρευνα Ορισμός και Χαρακτηριστικά της Κωδικοποίησης Ορισμός Ερευνητικών Ερωτημάτων Ερευνητικα Ερωτήματα Παρούσης Μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Ανασκόπηση και Συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Εισαγωγή Η σχέση μεταξύ πολιτικής και συγκεκριμένα της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων και της οικονομίας έχει μελετηθεί σε διεθνές επίπεδα αναλυτικά από πολλούς επιστήμονες και επιβεβαιώνεται από την πληθώρα μελετών που υπάρχουν. Για την περίπτωση της Ελλάδας, μεταξύ άλλων, μερικοί μελετητές οι οποίοι ασχολήθηκαν είναι οι Asteriou et al. (2000), μελέτησαν τη σχέση μεταξύ εκλογών, δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσο μειώνεται η πιθανότητα επαναεκλογής, οι κυβερνήσεις ακολουθούν κοντόφθαλμη δημοσιονομική πολιτική. Επίσης το ίδιο έτος ο Bratsiotis εξέτασε εάν υπάρχει κάποιου είδους αιτιώδης συνάφεια του επικρατέστερου κόμματος που έδρευε στις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα και του πληθωρισμού. Ένα ενδιαφέρον και αμφιλεγόμενο ερώτημα που απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό ερευνητών είναι η σχέση μεταξύ της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων και της αντίστοιχης οικονομικής τους κατάστασης. Δυστυχώς για την απάντηση αυτού του ερωτήματος δεν υπάρχουν δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ψηφοφόρων. Ως το πλέον πρόσφορο διαθέσιμο στοιχείο που αντανακλά το παραπάνω με ποσοτικό τρόπο θεωρήθηκε ότι είναι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. 1.1 Βασικές Έννοιες σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες Ορισμός Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτου. Είναι η αξία ενός ακινήτου που ορίζει το κράτος ότι κοστίζει βάσει συντελεστών όπως το εμβαδόν του ακινήτου, η τιμή ζώνης, η παλαιότητα, ο όροφος ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται.( ) 8

9 Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού. Το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ορίζει τις ελάχιστες τιμές πώλησης των ακινήτων. Για να μπορέσει να υπολογιστεί η ελάχιστη τιμή πρέπει να είναι γνωστή η Ζώνη στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο τεμάχιο. Ζώνη. Θεωρείται ένα τμήμα Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού το οποίο σύμφωνα με τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών έχει ενιαία τιμή, την Τιμή Ζώνης(Τ.Ζ). Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ). Η ενιαία τιμή αφετέριας που έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου και αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο(m 2 ) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον 1 ο όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο με Συντελεστή Εμπορικότητας ίσο με την μονάδα. Οι ζώνες διακρίνονται σε: Α)Κυκλικές Ζώνες. Περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα ενός Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος και απεικονίζονται στους χάρτες Υπουργείου Οικονομικών περιμετρικά με μία συνεχή κόκκινη γραμμή κατά μήκος των αξόνων των δρόμων. Αν το ακίνητο, του οποίου πρέπει να προσδιοριστεί η αντικειμενική αξία έχει πρόσοψη σε δρόμο ή και δρόμους, από τον άξονα τον οποίο διέρχεται το όριο δύο ή περισσότερων κυκλικών ζώνων, ανεξάρτητα αν οι δρόμοι αυτοί αποτελούν όριο δήμων ή Δημοτικών διαμερισμάτων ή οικισμών λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζώνων. Β)Γραμμικές Ζώνες. Αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού. Αν το ακίνητο έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής ζώνης. Στην περίπτωση που έχει προσόψεις σε δύο 9

10 γραμμικές ζώνες λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη τιμή ζώνης. Το ίδιο συμβαίνει αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη. Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη στο δρόμο στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, σε αίθριο, σε στοά ή βρίσκονται υπόγεια χωρίς άνοιγμα στο δρόμο δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη. Συντελεστής Αξιοποίησης του Οικοπέδου (Σ.Α.Ο). Είναι ο συντελεστής που εκφράζει τη δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου και συνήθως συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης(σ.δ) αυτού. Συντελεστής Δόμησης Οικοπέδου. Είναι ο συντελεστής που καθορίζει το μέγιστο των τετραγωνικών μέτρων που μπορεί να κτιστεί σε ένα οικόπεδο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Συντελεστής εμπορικότητας. Είναι ο συντελεστής που εκφράζει την εμπορικότητα ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμουκαι παίρνει τιμές μεγαλύτερες ή ίσες της μονάδας( 1). Τιμή οικοπέδου. Η αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, που έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο με συντελεστή εμπορικότητας ίσο με την μονάδα. Είναι συνάρτηση της Τιμής Ζώνης και του συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου. Κάτοψη. Η απεικόνιση στο χαρτί ενός κτιρίου, χωρίς την σκεπή. Στην κάτοψη αποτυπώνονται όλοι οι χώροι και τα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου. 10

11 Τοπογραφικό διάγραμμα. Είναι η αποτύπωση στο χαρτί της θέσης του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο είναι κτισμένο το ακίνητο ως προς τους δρόμους, τα φυσικά σύνορα και τα γειτονικά οικόπεδα. Επιφάνεια ακινήτου. Για τα κτίσματα ως επιφάνεια θεωρείται το εμβαδόν του με τους εξωτερικούς τοίχους. Αν στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και κοινόχρηστοι χώροι ως επιφάνεια λαμβάνεται η μικτή μειωμένη κατά ποσοστό 1. Οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν περιλαμβάνονται στην επιφάνεια. Πρόσοψη ακινήτου. Η αποτύπωση στο χαρτί της όψης του ακινήτου, δηλαδή οι αποστάσεις από άκρη σε άκρη. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αντικειμενικές Αξίες: Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 2.1 Εφαρμογή του νόμου των αντικειμενικών αξιών. Ο νόμος επιβολής των αντικειμενικών αξιών εφαρμόστηκε το 1982 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του Ν.1249/1982και ισχύει μέχρι σήμερα ( ). Σύμφωνα με τον νόμο επιβολής των αντικειμενικών αξιών καθιερώθηκε ένας νέος αντικειμενικός τρόπος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων όπου ορίστηκαν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους οι οποίοι θα καθορίζονται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών μετά από εισηγήσεις Επιτροπών. Οι επιτροπές αποτελούνται από οικονομικούς υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης και του τεχνικού Επιμελητηρίου καθώς και πρόσωπα με ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εμπειρία. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Οι τιμές εκκίνησης καθορίζονται από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα ανάλογα με το είδος του ακινήτου για παράδειγμα, αστικό, αγρόκτημα, κατάστημα, διαμέρισμα, μονοκατοικία. Οι τιμές αυτές θα αυξάνονται ή θα μειώνονται ανάλογα με τους παράγοντες που θα επηρεάζουν την αξία των ακινήτων όπως η ποιότητα κατασκευής της οικοδομής, η παλαιότητα, η θέση κ.λ.π. Σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζονται: α)σε πίνακες οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης καθώς και η συσχέτιση τους με διαγράμματα με βάση τους χάρτες. β)λεπτομέρειες σχετικές με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου. 12

13 Επίσης σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία των οικοπέδων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας. Το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, δηλαδή τις ελάχιστές τιμές πώλησης των ακινήτων, καθορίζει την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου Επιβολή τέλους Ακινήτων Σύμφωνα με το σκεπτικό του τότε Υπουργού Οικονομικών κ.βενιζέλου η επιβολή του τέλους ακινήτων ειχε και την έννοια του ασφάλιστρου κινδύνου, αλλά και τη φορολόγηση μη δηλωθέντων εισοδημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων : «Το 2009 η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμούσε την αξία της ακίνητης περιουσίας των ιδιωτών (αγοραία) στην Ελλάδα στο 1 τρισεκατομμύριο. Η αγοραία είναι τουλάχιστον διπλάσια από την αντικειμενική, άρα σε αυτή την αγοραία αξία υπήρχε μια τεράστια φορολογική απόκρυψη. Αλλά όταν στην χώρα μας έχουμε επί δεκαετίες το σύστημα των αντικειμενικών αξιών σε απόσταση από τις αγοραιές αξίες και το αποδέχονται όλοι υπάρχει πρόβλημα. Η προσδοκία είναι να φτιαχτεί πάλι αυτή η αγορά μετά την κρίση, όπου αυτό μπορούμε να το πετύχουμε βάζοντας στους πολίτες μία επιβάρυνση της τάξεως του 2 της χιλίοις στην περιουσία αυτή ως ασφάλιστρο κινδύνου για να μπορέσουμε μέσα από την επιβίωση της χώρας να διαφυλάξουμε την περιουσία αυτή ως αίσθηση και ως δυνατότητα.» ( ) 2.3 Αναπροσαρμογή Αντικειμενικών Αξιών Οι αντικειμενικές αξίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις προβλέψεις της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της χώρας πρέπει να αναπροσαρμόζονται ανά διετία. Η προσωπική μου επικοινωνία με 13

14 το Υπουργείο Οικονομικών μου επιβεβαίωσε ότι το παραπάνω γεγονός, αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ανά διετία για την χρονική περίοδο 2007 έως 2015 δεν εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με τα παραπάνω η μελέτη που θα ακολουθήσει θα βασιστεί στις ίδιες τιμές αντικειμενικών αξιών για τις εξεταζόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Αντίθετα με τις αντικειμενικές αξίες που παρέμειναν σταθερές κατά την παραπάνω χρονική περίοδο οι εμπορικές τιμές παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις με βάση το δείκτη τιμών ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Το διάστημα ήταν μια περίοδος με έντονη αύξηση στις τιμές των ακινήτων. Οι τιμές των ακινήτων σύμφωνα με τον δείκτη τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος στην περιοχή της Αθήνας αυξήθηκαν κατά 308%, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης κατά 30 και στις άλλες αστικές περιοχές κατά 210,5%. Εν συνεχεία μετά το 2007 υπήρξε αύξηση στις τιμές των ακινήτων με την Ελλάδα να κατέχει την δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση από τις εξεταζόμενες χώρες του ΟΟΣΑ με ποσοστό 238,4% και να κορυφώνονται το Κατά την περίοδο οι τιμές των ακινήτων υποχωρούν και σύμφωνα με τον πίνακα της Τράπεζας της Ελλάδος έχουμε αύξηση 1,5% για το 2008 (2009: - 4,3%, 2010: -4,4%, 2011: -5,5% και 2012: -11,8%, 2013: -10,9%, ενώ και κατά το α' εξάμηνο του 2014 η πτώση έφθασε στο 3,1%). 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Μελέτη της Β Εκλογικής περιφέρειας Αθηνών 3.1 Β Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών Η Β Εκλογική περιφέρεια Αθηνών είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας στην οποία υπάρχουν έντονα στοιχεία κοινωνικής και οικονομικής διαφοροποίησης μεταξύ των ψηφοφόρων. Επιπλέον η Β Εκλογική περιφέρεια Αθηνών αποτελείται από 47 δήμους(συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών διαμερισμάτων). Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων εθνικών εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015 ο συνολικός αριθμός στην εκλογική αυτή περιφέρεια αντιστοιχεί στο 14,62% του εκλογικού σώματος και το 16.37% των ψηφισάντων στις εκλογές αυτές. Στην εξεταζόμενη περιφέρεια αξίζει να σημειωθεί ότι ανήκουν 44 έδρες από τις 288 βουλευτικές έδρες που αντιστοιχούν στις 56 εκλογικές περιφέρειες. Οι εκλογικές αναμετρήσεις που θα εξεταστούν είναι οι Βουλευτικές Εκλογές του 2007, 2009, Μάιος 2012, Ιούνιος 2012, Ιανουάριος 2015, Σεπτέμβριος 2015 και το Δημοψήφισμα του Σύμφωνα με την τελευταία εκλογική αναμέτρηση, Σεπτεμβρίου 2015 η Β Εκλογική περιφέρεια Αθηνών έδωσε τα παρακάτω ποσοστά των κομμάτων της Βουλής (πίνακα 3.1) ΣΥΡΙΖΑ 35.2% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27.4% Κ.Κ.Ε 6.8% ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5.6% ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 5.6% ΠΑΣΟΚ 4.6% 15

16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 3.9% ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3.6% (Πίνακας 3.1) Στο πολιτικό φάσμα δεξιά-αριστερά: ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται ως αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία ως κεντροδεξιό κόμμα, το Κ.Κ.Ε ως παραδοσιακό αριστερό, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ως ακροδεξιό πολιτικό κόμμα, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ως κεντροαριστερό ενώ έχει χαρακτηριστεί και ως κόμμα με ασαφές πολιτικό στίγμα, το ΠΑΣΟΚ ως κεντροαριστερό, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες(ΑΝΕΛ) δεν αυτοποθετούνται στο πολιτικό φάσμα Δεξιάς Αριστεράς αλλά αυτοχαρακτηρίζονται από πατριωτισμό και πολυσυλλεκτικότητα όμως από επίσημες δηλώσεις κορυφαίων κοινοτικών αξιωματούχων (π.χ Jean-Claude Juncker)χαρακτηρίζονται ως ακροδεξιό κόμμα ( η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ως κοινωνικά φιλελεύθερο κεντρώο κόμμα. ( 3.2 Σταθμισμένες μέσες αντικειμενικές αξίες. Αρχικά είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των σταθμισμένων μέσων τιμών των αντικειμενικών αξιών ανά δήμο. Ως σταθμισμένες αντικειμενικές αξίες ανά δήμο χρησιμοποιήθηκαν αυτές που προτάθηκαν από τον Milionis (2018).( MILIONIS A.E 2018 Statistical Analysis of an election results. An alternative approach and interpretation, 31 st ESI conference, Lamia) Για την επίτευξη του υπολογισμού των σταθμισμένων μέσων τιμών των αντικειμενικών αξιών λήφθηκε υπόψη τόσο η έκταση κάθε ζώνης αντικειμενικών αξιών όσο και ο συντελεστής δομήσεως τα οποία συλλέχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας. Στη συνέχεια με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού έγινε ακριβής εμβαδομέτρηση κάθε ζώνης αντικειμενικών αξιών για κάθε δήμο (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Milionis, 2018). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι διαφοροποιήσεις των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων είναι ιδιαίτερα έντονες μεταξύ κάποιων δήμων που υπάγονται στην Β Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών γεγονός επιθυμητό για την μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθεί. 16

17 Για κάθε δήμο (ή δημοτικό διαμέρισμα δήμου) της Β Περιφέρειας Αθηνών υπολογίστηκε μία μέση σταθμισμένη αντικειμενική αξία. Ο κάθε δήμος παρουσιάζει μία ελάχιστη και μέγιστη τιμή ζώνης. (Πίνακες Αντικειμενικών Αξιών Τόμος 1 ) Τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών φαίνονται στον πίνακα 3.2: Δήμοι Β Περιφέρειας Μέση σταθμισμένη Ελάχιστη Μέγιστη τιμή Αθηνών αντικειμενική αξία τιμή ζώνης ζώνης 1 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΙΛΙΟΥ(ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

18 21 ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ (Πίνακας 3.2) 18

19 3.3 Διαγράμματα Αντικειμενικών Αξιών κατά αλφαβητική σειρά των δήμων. Με την βοήθεια γραφημάτων θα ερευνήσουμε εάν η οικονομική ευμάρεια η οποία πλέον αντικατοπτρίζεται απο τις σταθμισμένες μέσες αντικειμενικές αξίες σχετίζεται με το ποσοστό που πήρε το κάθε κόμμα στον αντίστοιχο δήμο(ή δημοτικό διαμέρισμα δήμου) δεδομένου ότι οι δήμοι είναι ταξινομημένοι κατά αλφαβητική σειρά. Κόμμα: ΣΥΡΙΖΑ Εκλογικές Αναμετρήσεις: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ( στο 3.3 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.4 οι σταθμισμένες αντικειμενικες αξίες) 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΡΙΖΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σχήμα % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΡΙΖΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

20 Σχήμα 3.4 Κόμμα:ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκλογικές Αναμετρήσεις: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ( στο 3.5 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.6 οι σταθμισμένες αντικειμενικες αξίες) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σχήμα ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

21 Σχήμα 3.6 Μελετώντας τα ποσοστά των κομμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω για καθένα από τους δήμους που υπάγονται στη Β Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών και για τις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου του 2015 παρατηρούνται έντονες διαφορές από δήμο σε δήμο. Οι έντονες διαφορές που παρουσιάζονται οπτικά σύμφωνα με τα σχήματα 3.3 και 3.5 θα επιβεβαιωθούν και στατιστικά με τον κατάλληλο έλεγχο. 3.4 Έλεγχος Χ 2 Με την χρήση στατιστικών ελέγχων θα εξεταστεί αν οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν είναι στατιστικά σημαντικές για όλα τα κόμματα της Βουλής. Ομοίως και για τα λοιπά κόμματα που δεν εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή με βάση τις τελευταίες εκλογές. Ένας απλός έλεγχος με το στατιστικό x 2 θα επιβεβαιώσει αν οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές. Η μηδενική υπόθεση διατυπώνεται ως εξής: Η0: Οι διαφοροποιήσεις στα ποσοστά από δήμο σε δήμο είναι τυχαίες και δεν οφείλονται στην επίδραση κάποιου παράγοντα. Χ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕ 2015 Σ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ x 2 ΣΥΡΙΖΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΙΜΗ Χ 2 (Κ-1,α)=x 2 (46,0.05) Χ^2(Κ-1,α)=Χ^2(40,0.05)=55.75 Χ^2(Κ-1,α)=Χ^2(50,0.05)=67.50 ΓΙΑ 95% ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ x 2 ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Χ 2 (Κ-1,α)=x 2 (46,0.05) Χ^2(Κ-1,α)=Χ^2(40,0.05)=63,69 Χ^2(Κ-1,α)=Χ^2(50,0.05)=76,15 21

22 ΓΙΑ 99% ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ x 2 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2203 x 2 ΠΑΣΟΚ 654 x 2 Κ.Κ.Ε 5404 x 2 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6014 x 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 561 x 2 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 246 Απορίπτωντας την Η0, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διαφοροποιήσεις είναι στατιστικά σημαντικές αφού οι παρατηρούμενες συχνότητες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από την κρίσιμη τιμή. Ο ίδιο έλεγχος εφαρμόστηκε και στις υπόλοιπες εκλογικές αναμετρήσεις που προαναφέρθηκαν και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Άρα κάνουμε την υπόθεση ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές απο δήμο σε δήμο ωφείλονται στο διαφορετική οικονομική κατάσταση των ψηφοφόρων ανάλογα με την περιοχη που κατοικουν. Η οικονομική κατάσταση, όπως προείπαμε, μπορεί να προσεγγιστεί με τις αντικειμενικες αξίες των ακινήτων. 3.5 Ποιοτική Ανάλυση Εκλογικών Αποτελεσμάτων Μετά τον έλεγχο των έντονων διαφορών που παρατηρήθηκαν στα σχήματα 3.3 και 3.5 οι μέσες σταθμισμένες αντικειμενικές αξίες κατατάσσονται κατά αύξουσα τάξη. Δηλαδή στον 22

23 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΚΑΛΗΣ οριζόντιο άξονα των διαγραμμάτων που θα ακολουθήσουν οι δήμοι παρουσιάζονται κατά αύξουσα σειρά ως προς τις μέσες σταθμισμένες αντικειμενικές αξίες Κόμμα: ΣΥΡΙΖΑ Εκλογική Αναμέτρηση: Μάιος και ΙΟΥΝΙΟΣ 2012, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (στο 3.7 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.8 οι σταθμισμένες αντικειμενικες αξίες) 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΙΟΣ 2012 ΣΥΡΙΖΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΣΥΡΙΖΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Σχήμα % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΙΟΣ 2012 ΣΥΡΙΖΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΣΥΡΙΖΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Σχήμα

24 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΕΚΑΛΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ Ειναι σαφες οτι τα εκλογικα ποσοστα του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 και του 2015 μειώνονται καθώς αυξάνεται η αντικειμενική αξία. Δηλαδή οι δήμοι (δημοτικά διαμερίσματα ) με υψηλές αντικειμενικές αξίες έχουν μικρό ποσοστό ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ σε σύγκριση με τους δήμους με χαμηλές αντικειμενικές αξίες. Αντιθέτως για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2007 και 2009 δεν παρατηρείται κάτι αντίστοιχο αφού σύμφωνα με το σχήμα 3.9 υπάρχει μία μικρή άνοδος όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% ΣΥΡΙΖΑ 2007 ΣΥΡΙΖΑ 2009 Σχήμα % 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% ΣΥΡΙΖΑ 2007 ΣΥΡΙΖΑ

25 Σχήμα 3.10 Κόμμα:ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκλογική Αναμέτρηση: ΜΑΙΟΣ και ΙΟΥΝΙΟΣ 2012, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (στο 3.11 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.12 οι σταθμισμένες αντικειμενικες αξίες) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΙΟΣ 2012 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Σχήμα

26 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΙΟΣ 2012 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Σχήμα 3.12 Σε αντιθεση με το ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 και 2015 τα εκλογικα ποσοστά της αυξανονται καθώς αυξάνεται η αντικειμενική αξία. Κόμμα: ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Εκλογική Αναμέτρηση: ΜΑΙΟΣ και ΙΟΥΝΙΟΣ 2012, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (στο 3.13 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.14 οι σταθμισμένες αντικειμενικες αξίες) 4 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ % ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΙΟΥΝΙΟΣ % ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΑΙΟΣ % 1 5% 26

27 Σχήμα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ % ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΙΟΥΝΙΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΜΑΙΟΣ % 2 15% 1 5% Σχήμα 3.14 Για το κόμμα της Χρυσής Αυγής για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 και 2015 τα εκλογικα ποσοστά της μειώνονται καθώς αυξάνεται η αντικειμενική αξία. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή ακολουθεί σε γενικές γραμμές παρόμοια πορεία με το ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 και Κόμμα:ΠΑΣΟΚ Εκλογική Αναμέτρηση: ΜΑΙΟΣ και ΙΟΥΝΙΟΣ 2012, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (στο 3.15 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.16 οι σταθμισμένες αντικειμενικες αξίες) 27

28 35% 3 25% 2 15% 1 5% ΠΑΣΟΚ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΣΟΚ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΣΟΚ ΙΟΥΝΙΟΣ2012 ΠΑΣΟΚ ΜΑΙΟΣ 2012 Σχήμα % 3 25% 2 15% 1 5% ΠΑΣΟΚ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΣΟΚ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΑΣΟΚ ΙΟΥΝΙΟΣ2012 ΠΑΣΟΚ ΜΑΙΟΣ 2012 Σχήμα 3.16 Η επίδραση των αντικειμενικών αξιών στα εκλογικά αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι εμφανής στο ιδιο βαθμο από ότι στα άλλα κόμματα που εξετάστηκαν προηγουμένως.με εξαίρεση τους δήμους με πολύ μεγάλη αντικειμενική αξία όπου υπάρχει μία σαφής καθοδική τάση. Κόμμα: Κ.Κ.Ε 28

29 Εκλογική Αναμέτρηση: ΜΑΙΟΣ και ΙΟΥΝΙΟΣ 2012,ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ καισεπτεμβριοσ 2015 (στο 3.17 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.18 οι σταθμισμένες αντικειμενικες αξίες) 6 Κ.Κ.Ε ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Κ.Κ.Ε ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Κ.Κ.Ε ΙΟΥΝΙΟΣ Κ.Κ.Ε ΜΑΙΟΣ Σχήμα

30 6 Κ.Κ.Ε ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Κ.Κ.Ε ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Κ.Κ.Ε ΙΟΥΝΙΟΣ2012 Κ.Κ.Ε ΜΑΙΟΣ Σχήμα 3.18 Για το κόμμα του Κ.Κ.Ε για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 και 2015 τα εκλογικα ποσοστά του μειώνονται καθώς αυξάνεται η αντικειμενική αξία. Κόμμα:ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Εκλογική Αναμέτρηση: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (στο 3.19 διαγραμμα αναγράφονται οι δήμοι και στο 3.20 οι σταθμισμένες αντικειμενικές αξίες) 30

31 3 25% 2 15% 1 5% ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σχήμα % 2 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ % 1 5% Σχήμα 3.20 Το ΠΟΤΑΜΙ για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2015 τα εκλογικα ποσοστά του κόμματος αυξανονται καθώς αυξάνεται η αντικειμενική αξία. Κόμμα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Εκλογική Αναμέτρηση: ΜΑΙΟΣ και ΙΟΥΝΙΟΣ 2012, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (στο 3.21 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.22 οι σταθμισμένες αντικειμενικές αξίες) 31

32 35% 3 25% 2 15% 1 5% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΙΟΣ2012 Σχήμα % 3 25% 2 15% 1 5% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΙΟΣ2012 Σχήμα 3.22 Για το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 και 2015 τα εκλογικα ποσοστά της μειώνονται καθώς αυξάνεται η αντικειμενική αξία. Στους δήμους με πολύ μεγάλη αντικειμενική αξία υπάρχει μία μεγάλη καθοδική τάση. Ενώ στους δήμους με 32

33 αντικειμενική αξία γύρω στο 1250 υπάρχει και για τις 4 εκλογικές ανεμετρήσεις μία ανοδική τάση. Κόμμα:ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Εκλογική Αναμέτρηση: ΜΑΙΟΣ και ΙΟΥΝΙΟΣ 2012, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 (στο 3.23 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.24 οι σταθμισμένες αντικειμενικες αξίες) 8% 7% 6% 5% 4% 3% ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΜΑΙΟΣ2012 2% 1% Σχήμα

34 8% 7% 6% 5% 4% 3% ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΜΑΙΟΣ2012 2% 1% Σχήμα 3.24 Όσο αφορά την επίδραση των αντικειμενικών αξιών στα εκλογικά αποτελέσματα της Ένωσης Κεντρώων παρατηρείται μία ασθενής καθοδική τάση. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (ΝΑΙ) 2015 (στο 3.25 διαγραμμα αναγράφονται οι δημοι και στο 3.26 οι σταθμισμένες αντικειμενικες αξίες). Το Ελληνικό δημοψήφισμα του 2015 είχε ως ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(Ε.Ε), Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ) και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(Δ.Ν.Τ) όπου προτάθηκε στις 25 Ιουνίου. Όσοι από τους πολίτες της χώρας απέρριψαν την πρόταση των τριών θεσμών ψήφισαν ΟΧΙ/ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ενώ όσοι συμφωνούσαν με την πρόταση των τριών θεσμών ψήφισαν ΝΑΙ/ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν η απόρριψη της πρότασης του σχεδίου με ποσοστό 61.31%. Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ψηφοφόρων του ΝΑΙ/ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ως προς τις μέσες σταθμισμένες αντικειμενικές αξίες. 34

35 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015(ΝΑΙ/ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ) ΝΑΙ/ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Σχήμα ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015 (ΝΑΙ/ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ) ΝΑΙ/ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Σχήμα 3.26 Στο δημοψήφισμα του 2015 υπάρχει ανοδική τάση ώς προς τους ψηφοφόρους του ΝΑΙ καθώς η αντικειμενική αξία μεγαλώνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως προς τους ψηφοφόρους του ΟΧΙ η τάση είναι καθοδική ως προς την αντικειμενική αξία. 35

36 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ποσοτική Ανάλυση Εκλογικών Αποτελεσμάτων 4.1 Υποδείγματα Παλινδρόμησης Στην συγκεκριμένη ενότητα εξετάζεται η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών. Ως εξαρτημένη μεταβλητή είναι το ποσοστό που πήρε το κάθε κόμμα στην συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση που εξετάζεται και ανεξάρτητη, η μέση σταθμισμένη αντικειμενική αξία. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να ελεγθεί αν το ποσοστό που παίρνει ένα κόμμα έχει να κάνει με την αντικειμενική αξία στην ίδια περιοχή. 4.2 Υποδείγματα Απλής Παλινδρόμησης Ιανουαρίου Στο παρακάτω υπόδειγμα μελετήθηκε το ποσοστό κάθε κόμματος για την εκλογική αναμέτρηση των βουλευτικών εκλογών Ιανουαρίου του Ο πίνακας 4.27 δείχνει χωριστά τις τιμές της παλινδρόμησης για κάθε κόμμα. Iανουάριος 2015: ΚΟΜΜΑ%= α +β *ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ+ εi ΚΟΜΜΑ α t-stat β t-stat Durbin-Watson R R 2 ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΑΣΟΚ Κ.Κ.Ε ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Πίνακας 4.27 Στον πίνακα 4.27 οι τιμές των συντελεστών της αντικειμενικής αξίας είναι στατιστικά σημαντικές και για τα οκτώ υποδείγματα. 36

37 4.3 Ανάλυση Αποτελεσμάτων της εκλογικής Αναμέτρησης Έλεγχος Durbin-Watson. Η μόνη πηγή πληροφόρησης σχετικά με την καταλληλότητα ενός υποδείγματος είναι η συμπεριφορά των καταλοίπων. Μία οπτική εξέταση του διαγράμματος των καταλοίπων μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη προβλήματος. Έτσι αν τα κατάλοιπα επιδεικνύουν κάποια συστηματική κίνηση αυτό είναι ένδειξη αυτοσυσχέτισης του διαταρακτικού όρου και μπορεί να ελεγθεί με το στατιστικό Durbin-Watson. Για το τεστ αυτοσυσχέτισης του Durbin-Watson στη συγκεκριμένη περίπτωση για κ=1(εφόσον εξαιρείται η σταθερά) και Ν=47 από τους πίνακες παίρνω τις τιμές αυτοσυσχετίσεων του σχήματος Για Ν=45: Για Ν=50: Για Ν=45: dl=1.475 du=1.566 dl=1.503 du=1.585 Θετική Αυτοσυσχέτιση: [0,1.475] [0, 1,503] Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση: [1.566, 2.434] [1.585, 2.415] Αρνητική Αυτοσυσχέτιση: [2.525, 4] [2.497, 4] Αβεβαια Περιοχη: [1.475, 1.566] & [2.434, 2.525] [1.503, 1.585] & [2.415, 2.497] Πίνακας

38 4.3.2 Διαγράμματα Διασποράς απλών γραμμικών υποδειγμάτων. Για κάθε υπόδειγμα απλής παλινδρόμησης εμφανίζεται το αντίστοιχο διάγραμμα διασποράς το οποίο παρουσιάζει ένα νέφος σημείων και με την βοήθεια μίας ιδεατής γραμμής δίνει μία πρώτη εικόνα της σχέσης που συνδέει τις δύο μεταβλητές. Η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών είναι τόσο περισσότερο ισχυρή όσο πιο κοντά στην ιδεατή γραμμή βρίσκονται τα σημέια του διαγράμματος της διασποράς. ΣΥΡΙΖΑ : εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Y = x Διάγραμμα Διασποράς ΣΥΡΙΖΑ vs Aντικειμενική Αξία 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% y = -9E-05x R² = Σχήμα 4.29 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. 38

39 Το μοντέλο ερμηνεύει το 84.4% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση για Ν=45 και Ν=50 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x Διάγραμμα Διασποράς Νέας Δημοκρατίας vs Aντικειμενική Αξία y = x R² = Σχήμα 4.30 Όσο αφορά την τιμή του β >0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία αυξάνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Το μοντέλο ερμηνεύει το 85.8% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα δεν μπορώ να αποφανθώ σε καμια από τις δύο περιπτώσεις (Ν=45, Ν=50) ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 39

40 1 8% Διάγραμμα Διασπορας Χρυσή Αυγή vs Aντικειμενική Αξία y = -8E-06x R² = % 4% 2% Σχήμα 4.31 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Το μοντέλο ερμηνεύει το 39.6% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. ΠΑΣΟΚ: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 6% 5% Διάγραμμα Διασποράς ΠΑΣΟΚ vs Αντικειμενική Αξία y = -3E-06x R² = % 3% 2% 1%

41 Σχήμα 4.32 Όσον αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Το μοντέλο ερμηνεύει το 24.2% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= 1.44 άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. Κ.Κ.Ε: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% Διάγραμμα Διασποράς Κ.Κ.Ε vs Aντικειμενική Αξία y = -2E-05x R² = Σχήμα 4.33 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων του Κ.Κ.Ε. Το μοντέλο ερμηνεύει το 63.2% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών του Κ.Κ.Ε. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 41

42 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Διάγραμμα Διασποράς ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ vs Aντικειμενική Αξία y = 2E-05x R² = Σχήμα 4.34 Όσο αφορά την τιμή του β >0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία αυξάνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. Το μοντέλο ερμηνεύει το 70.65% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. Ανεξάρτητοι Έλληνες: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 7% 6% 5% Διάγραμμα Διασποράς Ανεξάρτητοι Έλληνες vs Αντικειμενική Αξία y = -6E-06x R² = % 3% 2% 1%

43 Σχήμα 4.35 Όσον αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Το μοντέλο ερμηνεύει το 58.46% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Ένωση Κεντρώων: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 3% 2% 2% Διάγραμμα Διασποράς Ένωση Κεντρώων vs Aντικειμενική Αξία y = -1E-06x R² = % 1% Σχήμα 4.36 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων της Ένωσης Κεντρώων. Το μοντέλο ερμηνεύει το 20.35% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών της Ένωσης Κεντρώων. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. **Λογω των τιμών του ελέγχου Durbin Watson οι τιμές του R^2 και του t-statistic παρουσιάζονται με επιφύλαξη. Με τον έλεγχο Durbin Watson για την εκλογική αναμέτρηση Ιανουαρίου 2015 οι αυτοσυσχετίσεις σύμφωνα με τον πίνακα 4.28 είναι οι εξής: 43

44 Κόμμα Αυτοσυσχέτιση ΣΥΡΙΖΑ Θετική Αυτοσυσχέτιση Νέα Δημοκρατία Όχι Απόφαση Χρυσή Αυγή Θετική Αυτοσυσχέτιση ΠΑΣΟΚ Θετική Αυτοσυσχέτιση Κ.Κ.Ε Θετική Αυτοσυσχέτιση ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Θετική Αυτοσυσχέτιση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Δεν υπάρχει ΕΛΛΗΝΕΣ αυτοσυσχέτιση ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση Πίνακας Πίνακας Συσχέτισης. Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r δίνει ένα μέτρο του μεγέθους της γραμμικής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών και παίρνει τιμές στο κλειστό διάστημα [-1,1]. ( Τέλεια γραμμική συσχέτιση r = ±1 Δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση(δεν σημαίνει 0,3 r < 0,3 ότι δεν υπάρχει άλλου είδους συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών) Ασθενής γραμμική συσχέτιση 0,5 < r 0,3 ή 0,3 r < 0,5 Μέση γραμμική συσχέτιση 0,7 < r 0,5 ή 0,5 r < 0,7 Ισχυρή γραμμική συσχέτιση 0,8 < r 0,7 ή 0,7 r < 0,8 Πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση 1 < r 0,8 ή 0,8 r < 1 Θετικές τιμές του r δεν υποδηλώνουν, κατ ανάγκην μεγαλύτερο βαθμό γραμμικής συσχέτισης από το βαθμό γραμμικής συσχέτισης που υποδηλώνουν αρνητικές τιμές του r. Ο βαθμός 44

45 Μέση Αντικειμενική ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΑΣΟΚ Κ.Κ.Ε ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗ ΤΟΙ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ γραμμικής συσχέτισης καθορίζεται από την απόλυτη τιμή του r και όχι από το πρόσημο του r. Το πρόσημο του r καθορίζει το είδος, μόνο, της συσχέτισης (θετική ή αρνητική). Μας πληροφορεί δηλαδή για το αν αύξηση της μιας μεταβλητής αντιστοιχεί σε αύξηση ή σε μείωση της άλλης Στον 4.38 πίνακα συσχέτισης παρατηρούμε ξεκάθαρα την σχέση των κομμάτων με την αντικειμενική αξία, καθώς και την σχέση μεταξύ των κομμάτων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Μέση Αντικειμενική Αξία Sig. (2-tailed) ΣΥΡΙΖΑ Sig. (2-tailed) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Sig. (2-tailed) ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Sig. (2-tailed) ΠΑΣΟΚ Sig. (2-tailed) Κ.Κ.Ε Sig. (2-tailed) ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Sig. (2-tailed) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Sig. (2-tailed)

46 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Sig. (2-tailed) Πίνακας 4.38 *ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1%. **ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5%. ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ***ΜΕ ΜΠΛΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά των παραπάνω αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τον πίνακα συσχέτισης Οι αντικειμενικές αξίες παρουσιάζουν πολύ ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις με τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ(-), την Νέα Δημοκρατία(+) και ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ(+). Επίσης παρουσιάζουν ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις με το Κ.Κ.Ε (-) και τους Ανεξάρτητους Έλληνες(-). Μέσες γραμμικές συσχετίσεις παρουσιάζουν με την Χρυσή Αυγή(-) και ασθενής γραμμικές συσχετίσεις με το ΠΑΣΟΚ(-) και την Ένωση Κεντρώων(-). Όσον αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των κομμάτων πολύ ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις παρατηρούνται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία (-), ΣΥΡΙΖΑ με Κ.Κ.Ε(+), ΣΥΡΙΖΑ με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ(-), Νέα Δημοκρατία με Κ.Κ.Ε(-), Νέα Δημοκρατία με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ (+) και Κ.Κ.Ε με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ(-). Ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις παρατηρούνται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ(+) και ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ(-). Μέσες γραμμικές συσχετίσεις υπάρχουν μεταξύ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(-), ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ με ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ(-) και ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΜΕ ΠΑΣΟΚ(+). 46

47 4.4 Υπόδειγμα Απλής Παλινδρόμησης Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος 2015: ΚΟΜΜΑ%= α +β *ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ+ εi ΚΟΜΜΑ α t-stat β t-stat Durbin- R R 2 Watson ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ , ΠΑΣΟΚ Κ.Κ.Ε ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Πίνακας Ανάλυση Αποτελεσμάτων της εκλογικής Αναμέτρησης Σεπτέμβριου διαγράμματα διασποράς απλών γραμμικών υποδειγμάτων ΣΥΡΙΖΑ: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 47

48 Διάγραμμα Διασποράς ΣΥΡΙΖΑ vs Aντικειμενική Αξία 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% y = -9E-05x R² = Σχήμα 4.40 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Το μοντέλο ερμηνεύει το 83.57% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. Νέα Δημοκρατία: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x Διάγραμμα Διασποράς Νέα Δημοκρατία vs Aντικειμενική Αξία y = x R² = Σχήμα

49 Όσον αφορά την τιμή του β >0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία αυξάνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Το μοντέλο ερμηνεύει το 85.86% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. Χρυσή Αυγή: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Διάγραμμα Διασποράς Χρυσή Αυγή vs Αντικειμενική Αξία y = -1E-05x R² = Σχήμα 4.42 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής. Το μοντέλο ερμηνεύει το 56.6% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. ΠΑΣΟΚ: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 49

50 7% 6% 5% Διάγραμμα Διασποράς ΠΑΣΟΚ vs Aντικειμενική Αξία y = -8E-06x R² = % 3% 2% 1% Σχήμα 4.42 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Το μοντέλο ερμηνεύει το 55.71% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= και δεν μπορούμε να αποφανθούμε. Κ.Κ.Ε: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% Διάγραμμα Διασπορας Κ.Κ.Ε vs Aντικειμενική Αξία y = -2E-05x R² =

51 Σχήμα 4.43 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων του Κ.Κ.Ε. Το μοντέλο ερμηνεύει το 62.26% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών του Κ.Κ.Ε. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 16% 14% 12% Διάγραμμα Διασποράς ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ VS Αντικειμενική Αξία y = 2E-05x R² = % 6% 4% 2% Σχήμα 4.44 Όσο αφορά την τιμή του β >0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία αυξάνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. Το μοντέλο ερμηνεύει το 69.52% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. 51

52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 6% 5% Διαγραμμα Διασποράς Ανεξάρτητοι Έλληνες vs Aντικειμενική Αξίας y = -6E-06x R² = % 3% 2% 1% Σχήμα 4.45 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Το μοντέλο ερμηνεύει το 62.72% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= άρα δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: εξίσωση της ευθείας την ελαχίστων τετραγώνων είναι : Υ = x 5% 4% Διάγραμμα Διασποράς Ένωση Κεντρώων vs Aντικειμενική Αξία y = -4E-06x R² = % 2% 1%

53 Σχήμα 4.46 Όσο αφορά την τιμή του β <0, όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία μειώνεται το ποσοστό των ψηφοφόρων της Ένωσης Κεντρώων. Το μοντέλο ερμηνεύει το 45.5% της μεταβλητότητας των εκλογικών ποσοστών της Ένωσης Κεντρώων. Η αντικειμενική αξία είναι στατιστικά σημαντική. Η τιμή του Durbin Watson= από τους πίνακες τιμών των Durbin Watson για δείγμα Ν=45 δεν μπορούμε να αποφανθούμε ενώ για δείγμα Ν=50 υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων. Συνοπτικά οι τιμές του Durbin Watson για την εκλογική αναμέτρηση Σεπτεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 4.28 έχουν ως εξής: Κόμμα Αυτοσυσχέτιση ΣΥΡΙΖΑ Θετική Αυτοσυσχέτιση Νέα Δημοκρατία Θετική Αυτοσυσχέτιση Χρυσή Αυγή Θετική Αυτοσυσχέτιση ΠΑΣΟΚ Δεν μπορω να αποφανθώ Κ.Κ.Ε Θετική Αυτοσυσχέτιση ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Θετική Αυτοσυσχέτιση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Θετική Αυτοσυσχέτιση (για Ν=50) Πίνακας

54 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΑΣΟΚ Κ.Κ.Ε ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Πίνακας Συσχέτισης. Ο πίνακας συσχετίσεων του Pearson για την εκλογική αναμέτρηση Σεπτεμβρίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Sig. (2-tailed) ΣΥΡΙΖΑ Sig. (2-tailed) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Sig. (2-tailed) ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Sig. (2-tailed) ΠΑΣΟΚ Sig. (2-tailed) Κ.Κ.Ε Sig. (2-tailed) ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Sig. (2-tailed) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Sig. (2-tailed) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Sig. (2-tailed) Πίνακας

55 *ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1%. **ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5%. ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ***ΜΕ ΜΠΛΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ. Από τον Πίνακα Συσχέτισης προκύπτει ότι οι αντικειμενικές αξίες παρουσιάζουν πολύ ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις με τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ(-), την Νέα Δημοκρατία(+) και ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ(+). Επίσης παρουσιάζουν ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ(-), το ΠΑΣΟΚ(-),Κ.Κ.Ε (-) και τους Ανεξάρτητους Έλληνες(-). Μέσες γραμμικές συσχετίσεις παρουσιάζουν με την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ(-). Όσο αφορά τις συσχετίσεις μεταξύ των κομμάτων πολύ ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις παρατηρούνται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία (- ),ΣΥΡΙΖΑ με ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ(+) ΣΥΡΙΖΑ με Κ.Κ.Ε(+), ΣΥΡΙΖΑ με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ(-),ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ(-),ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με Κ.Κ.Ε(-),ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ(+), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ(-) και Κ.Κ.Ε με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ(-). Ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις παρατηρούνται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ(+),ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ(+),ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με ΠΑΣΟΚ(-), ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ(-), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με Κ.Κ.Ε(+), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ(+) και ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ με ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ(-). 4.6 Υπόδειγμα Απλής Παλινδρόμησης Δημοψηφίσματος. Δημοψηφισμα(ΝΑΙ)%= α +β *ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ+ εi α t-stat β t-stat Durbin-Watson R R 2 ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Πίνακας 4.49 Για το Δημοψήφισμα η εξίσωση που προκύπτει για το γραμμικό υπόδειγμα είναι : Υ =

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα Τηλ: (+30) Fax:(+30) ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα Τηλ: (+30) Fax:(+30) ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 1679 Αθήνα Τηλ: (+) 21 82 - Fax:(+) 21 8219 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 219 Περιεχόμενα Α. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία

ΕΦΚΑ. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση ) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία ΕΦΚΑ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Οργανόγραμμα (Σχέδιο - Έκδοση 5.15-03-2017) 1. Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία 2. Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Η εφαρμογή Η εφαρμογή Τιμές Ζώνης γεννήθηκε στην mobile εποχή, μια εποχή που (δυνητικά) όλοι οι άνθρωποι έχουν στα χέρια τους ένα πανίσχυρο υπολογιστή, τον έχουν πάντα μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019 2023 ΔΕΘ 13/09/2019 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2019-2023 Το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης : Καταρτίζεται από το Διαχειριστή Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής 6ο Αθηνών 7ο Αθηνών 8ο Αθηνών 9ο Αθηνών 10ο Αθηνών 11ο Αθηνών 27ο Αθηνών 39ο Αθηνών 43ο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών

Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών Μάρτιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 21 έως και 23 Μαρτίου 2012. Τύπος έρευνας: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3. ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3. ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα) Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3 ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα).. /.. / 2017 Αρ. Πρωτ.:. Προς τη Διεύθυνση ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... Συγγενική σχέση με το παιδί:..... Τηλέφωνο:.... E mail:.. του Μουσικού Σχολείου..... Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 13: Επανάληψη Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana 1 Γιατί μελετούμε την Οικονομετρία;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΘΕΜΑ: Οδηγίες τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Email Λ. Συγγρού 98-100 Αθήνα - 11 741

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Διαγνωστικοί Έλεγχοι Διαπίστωσης της Αυτοσυσχέτισης Οι περισσότεροι από τους διαγνωστικούς ελέγχους της αυτοσυσχέτισης αναφέρονται σε αυτοσυσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι.Χουσιάδα Τηλέφωνο:

Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι.Χουσιάδα Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ.:60871 & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕYΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 07-08 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Επικ. Καθηγητής v.koutras@fme.aegea.gr Τηλ: 7035468 Θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΣΥΝ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΣΥΝ.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αθηνών τηλ.: 210-5130758 3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595 2. Αθηνών τηλ.: 210-5130758 3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448 4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561 5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Α/Α 10 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΛΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΚΕ.Κ) ΜΕ ΡΟΜΑ ΦΥΛΗΣ ΒΥΡΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007: Η κρίση του δικομματισμού και οι νέες κοινωνικές-εκλογικές συμμαχίες

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007: Η κρίση του δικομματισμού και οι νέες κοινωνικές-εκλογικές συμμαχίες ΕΚΛΟΓΕΣ 2007: Η κρίση του δικομματισμού και οι νέες κοινωνικές-εκλογικές συμμαχίες Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007 κατέγραψαν μια νέα κατάσταση πραγμάτων στο κομματικό σύστημα και επιβεβαίωσαν σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

2,72 5,38 4,23 5,11 1,13 1,78 0,50 1,54 2,26

2,72 5,38 4,23 5,11 1,13 1,78 0,50 1,54 2,26 ΕΝΟΡΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΠΟΧΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 12.999 9.788 3.211 24,70 172 1,76 9.616 98,24 ΕΛΑΒΑΝ ΨΗΦΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑ 2487 25,86 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3793 39,44 ΠΟΤΑΜΙ 966 10,05 ΠΑΣΟΚ 262 2,72 ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 517 5,38

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)

ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα) ΣΥΝ.2 ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα).. /.. / 2019 Αρ. Πρωτ.:. Προς τη Διεύθυνση ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... Συγγενική σχέση με τον/τη μαθητή/τρια:..... Τηλέφωνο:.... E mail:.. του Μουσικού Σχολείου..... Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 06-07 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Επικ. Καθηγητής v.koutra@fme.aegea.gr Τηλ: 7035468 Θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.761.810 Ι1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 559.467 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 56.836 (Έδρα: Αγία Παρασκευή) 2. ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ**

ΟΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ** ΘΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Ζ ΑΦΕΙΡΟΠ ΟΥ ΛΟΣ * ΟΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ** 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο των επαναληπτικών εκλογών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Νομός ΤΚ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Περιοχή Νομός ΤΚ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περιοχή Νομός ΤΚ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 18900 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 19012 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 15342 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 13562 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των ΤΕΕ της Αττικής στις Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις στο μάθημα, «Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Η/Υ»

Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των ΤΕΕ της Αττικής στις Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις στο μάθημα, «Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Η/Υ» Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των ΤΕΕ της Αττικής στις Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις στο μάθημα, «Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Η/Υ» Ι. Λιγνός 1, Γ. Βολοβότσης 2 1 Δ/νση Β /θμιας Εκπ/σης Πειραιά jlignos@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις)

Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις) Ερωτήσεις κατανόησης στην Οικονομετρία (Με έντονα μαύρα γράμματα είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Έχοντας στη διάθεσή μας ένα δείγμα, προκύπτει ότι το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο μ ενός κανονικού

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Πωλήσεις, Δαπάνες Διαφήμισης και Αριθμός Πωλητών Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) 98 050 6 3 989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 24/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 607 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Υποθέσεις του Απλού γραμμικού υποδείγματος της Παλινδρόμησης Η μεταβλητή ε t (διαταρακτικός όρος) είναι τυχαία μεταβλητή με μέσο όρο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r)

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) 5 H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) Περίληψη Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της ανάλυσης συσχέτισης (Pearson r) μέσω του PASW. H ανάλυση συσχέτισης Pearson r χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η

Διαβάστε περισσότερα

F x h F x f x h f x g x h g x h h h. lim lim lim f x

F x h F x f x h f x g x h g x h h h. lim lim lim f x 3 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 013: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Κεφάλαιο 1, ) ΘΕΜΑ Α 1 Έχουμε F h F f( h) g h f() g f( h)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία. Σταματίου Παύλος Διδάκτωρ Οικονομετρικών Εφαρμογών & Μακροοικονομικών Πολιτικών

Οικονομετρία. Σταματίου Παύλος Διδάκτωρ Οικονομετρικών Εφαρμογών & Μακροοικονομικών Πολιτικών Οικονομετρία Σταματίου Παύλος Διδάκτωρ Οικονομετρικών Εφαρμογών & Μακροοικονομικών Πολιτικών E-mail: stamatiou@uom.edu.gr Info: https://sites.google.com/site/pavlossta2/home Αυτοσυσχέτιση (Durbin - Watson)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management ΑθανάσιοςΝ. Σταµούλης 1 ΠΗΓΗ Κονδύλης Ε. (1999) Στατιστικές τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων, Interbooks 2 1 Γραµµική παλινδρόµηση Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 12: Σφάλματα μέτρησης στις μεταβλητές Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Παροχών και κατάρτισης συμβάσεων ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής

Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής Ταχυδροµικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «ιανοµή Φαρµάκων κατ οίκον από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ» Αττικής ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΠ16ΣΙ-99Τ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Ανάλυση γραμμικού υποδείγματος Απλή παλινδρόμηση (2 ο μέρος) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της Για λογαριασμό της εφημερίδας 11-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» Από την ερώτηση: «Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μεϊμαράκη, ποιος θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model)

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model) ΜΑΘΗΜΑ 4 ο 1 Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model) Αυτοσυσχέτιση (Serial Correlation) Lagrange multiplier test of residual

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών Εξίσωση παλινδρόμησης Πρόβλεψη εξέλιξης Διμεταβλητές συσχετίσεις Πολλές φορές χρειάζεται να

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Στατιστική

Αναλυτική Στατιστική Αναλυτική Στατιστική Συμπερασματολογία Στόχος: εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο ενός πληθυσμού, αντλώντας πληροφορίες από ένα μικρό υποσύνολο αυτού Ορισμοί Πληθυσμός: σύνολο όλων των υπό εξέταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Τρίμηνο 2018 Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Δείκτη Τιμών Κατοικιών 1 Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών 1 (οικίες και διαμερίσματα) παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

SOURCE DF SUM OF SQUARES MEAN SQUARE F VALUE PR F MODEL (a) 2.882 E04 (e) (g) (h) ERROR (b) (d) (f) TOTAL (c) 4.063 E04 R SQUARE (i) PARAMETER

SOURCE DF SUM OF SQUARES MEAN SQUARE F VALUE PR F MODEL (a) 2.882 E04 (e) (g) (h) ERROR (b) (d) (f) TOTAL (c) 4.063 E04 R SQUARE (i) PARAMETER ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Θεωρήστε το παράδειγμα που αναφέρεται στη συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων σε ένα εργαστήριο σε σχέση με τις οκτώ μεταβλητές που ορίστηκαν εκεί. (Χ =ηλικία, Χ =φύλο, Χ =εβδομαδιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ. 1113/12.06.2018 ΠΟΛ. 1113/12.06.2018 ( ΦΕΚ Β 2192/12.06.2018 ) Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β 549) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 28 Νοεμβρίου 6 Δεκεμβρίου 2018)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 28 Νοεμβρίου 6 Δεκεμβρίου 2018) Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επίπεδο συνολικού δείγματος. Τα διαχρονικά στοιχεία, οι αναλύσεις σε σημαντικά υποκοινά (πχ δημογραφικά στοιχεία, ψηφοφόροι κομμάτων κλπ) και συγκεκριμένες ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 6.1 Ετεροσκεδαστικότητα: Εισαγωγή Συχνά, η υπόθεση της σταθερής διακύμανσης των όρων σφάλματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Β μέρος: Ετεροσκεδαστικότητα. Παπάνα Αγγελική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Β μέρος: Ετεροσκεδαστικότητα. Παπάνα Αγγελική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 10: Οικονομετρικά προβλήματα: Παραβίαση των υποθέσεων Β μέρος: Ετεροσκεδαστικότητα Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 38/

Απόσπασμα Πρακτικού 38/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αρ.Πρωτ.618/13-6-014 Απόσπασμα Πρακτικού 38/13-6-014 Σήμερα, 13 Ιουνίου 014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 3 ο Τρίμηνο 2017 Συνεχίζεται η ανάκαμψη του Δείκτη Τιμών Κατοικιών 1 Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών 1 (οικίες και διαμερίσματα) κατέγραψε τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς 16 Πρόλογος 17

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς 16 Πρόλογος 17 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τους συγγραφείς 16 Πρόλογος 17 1 Εισαγωγή 21 1.1 Γιατί χρησιμοποιούμε τη στατιστική; 21 1.2 Τι είναι η στατιστική; 22 1.3 Περισσότερα για την επαγωγική στατιστική 23 1.4 Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΘ 14/09/2018

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΘ 14/09/2018 ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2018 2022 ΔΕΘ 14/09/2018 Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2018-2022 Το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης : Καταρτίζεται από το Διαχειριστή Περιλαμβάνει τα έργα και το χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 19/5/2017

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 19/5/2017 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 2 Εισαγωγή Η ανάλυση παλινδρόμησης περιλαμβάνει το σύνολο των μεθόδων της στατιστικής που αναφέρονται σε ποσοτικές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών Πρότυπα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ------ Αν. Τσόχα 15-17,

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Κρήτη Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία 4.1 Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Γενικεύοντας τη διμεταβλητή (Y, X) συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των απόψεων της κοινής γνώμης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για πολιτικά θέματα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υπάρχοντων κατασκευών. POLAND

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ 1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 3 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 4 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 5 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 10: Διαγνωστικοί Έλεγχοι. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 10: Διαγνωστικοί Έλεγχοι. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 10: Διαγνωστικοί Έλεγχοι Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου έκλεισαν ένα μεγάλο πολιτικό κύκλο, επιβεβαιώνοντας τις ραγδαίες ανακατατάξεις στο κομματικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ Εισαγωγή: 3 η Άσκηση: 15/12/2016 Για την ανάλυση της σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΟ 11. Η χρήση στατιστικών εργαλείων στην εκτιμητική

ΕΕΟ 11. Η χρήση στατιστικών εργαλείων στην εκτιμητική ΕΕΟ 11 Η χρήση στατιστικών εργαλείων στην εκτιμητική 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις χρήσης των Αυτοματοποιημένων Εκτιμητικών Μοντέλων (ΑΕΜ) 3. Περιορισμοί στη χρήση των ΑΕΜ εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πάντα στον πληθυσμό Το δείγμα χρησιμεύει για εξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό π.χ. το ετήσιο εισόδημα των κατοίκων μιας περιοχής Τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-13 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κυβέρνηση συνεργασίας και ευρώ θέλουν οι Ελληνες

Κυβέρνηση συνεργασίας και ευρώ θέλουν οι Ελληνες Κυβέρνηση συνεργασίας και ευρώ θέλουν οι Ελληνες Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεπαίσθητη πτώση της ΝΔ, νέες απώλειες για το ΠαΣοΚ το 80% ζητεί παραμονή στην ευρωζώνη ενώ μόνο το 13% θέλει επιστροφή στη δραχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τμήμα Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τμήμα Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τμήμα Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Τα υποδείγματα του απλού γραμμικού υποδείγματος της παλινδρόμησης (simple linear regression

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ... 17 Το θεμελιώδες πρόβλημα των κοινωνικών επιστημών...

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

10. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 0. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 0. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Συχνά στην πράξη το μοντέλο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι ανεπαρκές για την περιγραφή της μεταβλητότητας που υπάρχει στην εξαρτημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ιoυνίου 2018)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ιoυνίου 2018) Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επίπεδο συνολικού δείγματος. Τα διαχρονικά στοιχεία, οι αναλύσεις σε σημαντικά υποκοινά (πχ δημογραφικά στοιχεία, ψηφοφόροι κομμάτων κλπ) και συγκεκριμένες ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 και Πειραιώς ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 25/09/2017 Αριθμός απόφασης:5271 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 25/09/2017 Αριθμός απόφασης:5271 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 25/09/2017 Αριθμός απόφασης:5271 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α5 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1-8 Δεκεμβρίου 2017)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1-8 Δεκεμβρίου 2017) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1- Δεκεμβρίου 2017) Ι. Πρόθεση ψήφου Εκλογών ΙΙΑ. Παράσταση νίκης ΙΙΒ. ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ θα θέλατε να κερδίσει/ θα σας ενοχλούσε αν κερδίσει ΙΙΙ. Εκτίμηση / Επιθυμία

Διαβάστε περισσότερα