ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο Α.2. Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Α.3. Οι γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερµαϊκού ( ΗΚΕΘ) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερµαϊκού ( ΕΥΑΘ) ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 267 του Νόµου 3852/2010, κατά το οποίο οι ήµοι που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο καταρτίζουν το επιχειρησιακό τους πρόγραµµα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης του ΟΤΑ και σε διακεκριµένα Ετήσια Προγράµµατα δράσης των ηµοτικών Επιχειρήσεων και των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου. Βασικά εργαλεία που παρέχουν κατευθύνσεις για την εκπόνηση των Ε.Π.. αποτελούν ο Οδηγός για την κατάρτιση των ετησίων προγραµµάτων δράσης των ήµων και των Νοµικών Προσώπων τους που καταρτίσθηκε από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. καθώς επίσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση τα παραπάνω, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 του ήµου Θερµαϊκού περιλαµβάνει: Α. Τη Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου. 1. Τις εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο. 2. Τη Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 3. Τις γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Β. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ανά ιεύθυνση και Νοµικό Πρόσωπο: 1. ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) 2. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) 3. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) 4. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5. ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Θερµαϊκού 6. ηµοτική Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερµαϊκού Το δεύτερο µέρος, περιλαµβάνει ειδικότερα τα εξής: 1. Πρόγραµµα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των ιευθύνσεων του ήµου και των αυτοτελών του τµηµάτων. 2. Προϋπολογισµό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων. Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες των τµηµάτων των ιευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 3

4 τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι µε σκοπό τη µέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις. αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τµηµάτων. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαµβάνονται στην οµάδα 7 του προϋπολογισµού όπως : έργα, µελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προµήθειες παγίων, απαλλοτριώσεις. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 4

5 Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο Σύµφωνα µε τον 3852/2011 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» οι ήµοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεµελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κυρώθηκε µε το ν. 1890/1989 (ΦΕΚ 144 Α ). Οι αποκεντρωµένες ιοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες µονάδες για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειας τους, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος. Μετά τη µεταπολίτευση η σταδιακή διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ α' βαθµού καθώς και η διαµόρφωση ενός νέου διοικητικού τοπίου στην περιφέρεια (περιφερειακή διοίκηση και καθιέρωση δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης), οδήγησαν στη σταδιακή ανάδειξη ενός πολυεπίπεδου συστήµατος άσκησης δηµόσιων πολιτικών που προηγουµένως ανήκαν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της κεντρικής διοίκησης. Παρά τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, το ζήτηµα της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ της κεντρικής και της αποκεντρωµένης διοίκησης, αφενός, και των δύο επιπέδων αυτοδιοίκησης, αφετέρου, δεν αποτέλεσε αντικείµενο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης των δοµών και διαδικασιών αποτελεσµατικής επίλυσης των δηµοσίων προβληµάτων. Αντιµετωπίσθηκε αποσπασµατικά, µε αποτέλεσµα να ανακύψουν έντονες επικαλύψεις και συγκρούσεις αρµοδιοτήτων µεταξύ των παραπάνω επίπεδων, που συχνά οδηγούν σε προφανείς ελλείψεις και αδυναµίες ως προς τη διαµόρφωση και υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών. Η συνολική αναδιάταξη των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης απαιτεί τη συνολική προσέγγιση της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ των επιπέδων που θα προκύψουν µε στόχο την εξασφάλιση της ενότητας και ολοκλήρωσης στην άσκηση των κρατικών λειτουργιών. Η διοικητική µεταρρύθµιση στηρίζεται, εκτός από τη δηµιουργία νέων δοµών, σε µια συνολική αναδιάταξη των λειτουργιών κράτους µε στόχο την ισχυροποίηση του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού του ρόλου στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Κεντρικός άξονας της διοικητικής µεταρρύθµισης είναι η ανακατανοµή ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 5

6 αρµοδιοτήτων, ρόλων και λειτουργιών µεταξύ των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης µε στόχο: Α) Την ενδυνάµωση των επιτελικών, προγραµµατικών λειτουργιών του κεντρικού κράτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού, ενόψει της επικείµενης µεταρρύθµισης, είναι η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, πόρων και µέσων στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους νέους ήµους, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές επιταγές. Βασική προϋπόθεση για µια ριζική µεταρρύθµιση του κράτους είναι η ενδυνάµωση του ρυθµιστικών και επιτελικών λειτουργιών του, που διευκολύνουν τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό προγραµµατισµό, την ευελιξία στη διατύπωση στόχων, την ενεργοποίηση των απαιτούµενων µέσων για την κάλυψη των διαρκώς µεταβαλλόµενων αναγκών της κοινωνίας και, τέλος, την εξειδίκευση του γενικού συµφέροντος, µε πολιτικές που στοχεύουν στην άµβλυνση των κάθε µορφής ανισοτήτων. Έµφαση δίδεται λοιπόν όχι µόνον στον διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ του κεντρικών και αποκεντρωµένων δοµών του κράτους αλλά και στη λειτουργική τους διασύνδεση, στο πεδίο της διαµόρφωσης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των δηµόσιων πολιτικών. Β) Την ισχυροποίηση του ρόλου της αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό µε την µεταφορά µεγάλου εύρους αρµοδιοτήτων που ασκούνται σήµερα από τις αποκεντρωµένες περιφέρειες στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναδειχθεί ως ο βασικός πυλώνας αναπτυξιακού προγραµµατισµού. Οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις θα είναι αρµόδιες για την εκπόνηση περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, έργων και µέτρων οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης καθώς και την εφαρµογή επενδυτικών προγραµµάτων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. Στις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις συγκεντρώνονται επίσης αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, στις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις µεταφέρονται αρµοδιότητες των υφιστάµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μέρος των αρµοδιοτήτων αυτών, ιδίως αυτών που αφορούν στη διαµόρφωση σχεδίων και προγραµµάτων, έργων και µέτρων πολιτικής, γενικές ρυθµιστικές αρµοδιότητες που απαιτούν εξειδίκευση όρων και προϋποθέσεων, παρακολούθησης, αξιολόγησης των δράσεων που αναλαµβάνει η ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 6

7 περιφερειακή αυτοδιοίκηση διοικητικής µέριµνάς, τεκµηρίωσης και πληροφόρησης, ελέγχου και εποπτείας θα µπορούσαν να ασκούνται από τις κεντρικές υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ένα µεγάλο εύρος αρµοδιοτήτων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες θα ασκούνται από τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα που λειτουργούν ως αποκεντρωµένες δοµές της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Γ) Τη διεύρυνση του λειτουργικού πεδίου δραστηριοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω της δηµιουργίας νέων ισχυρών ήµων. Η διεύρυνση της κλίµακας των τοπικών υποθέσεων οδηγεί στην ενδυνάµωση του επιτελικού ρόλου των νέων ΟΤΑ στη διαµόρφωση αναπτυξιακού προγραµµατισµού για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Παράλληλα ενδυναµώνεται ο ρόλος των νέων ήµων ως διαµεσολαβητών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες σε καίριους τοµείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, πρόνοια και κοινωνική ένταξη, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής. Οι νέες αρµοδιότητες που προβλέπονται θα πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από το σύνολο των ήµων της χώρας ανεξαρτήτως µεγέθους και χωρικής κατηγορίας και για τις οποίες θα εξασφαλίζονται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως τους εξής τοµείς: Στον τοµέα της ανάπτυξης ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάµωση του ρόλου των νέων ήµων στο σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. Στον τοµέα περιβάλλοντος οι κρίσιµες λειτουργίες που πρέπει να επιτελούν όλοι οι ήµοι σχετίζονται πρωτίστως µε την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού καθώς και η λήψη προληπτικών µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, θα πρέπει να ενδυναµωθεί η ουσιαστική συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. µέσω της δηµιουργίας τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδοµικών γραφείων σε κάθε νέο δήµο. Στον τοµέα ποιότητας ζωής και εύρυθµης λειτουργίας των πόλεων και των οικισµών ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάµωση του ρόλου και των οργανωτικών δυνατοτήτων των νέων ήµων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών για τη ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 7

8 στάθµευση και την κυκλοφορία, για τον καθορισµό των χώρων και την λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εµποροπανηγύρεων και των παζαριών, για την άσκηση των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, για τον προσδιορισµό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων ως προς την ίδρυση και εγκατάσταση καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων -που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης- καθώς και για τη µέριµνα και τη λήψη µέτρων ως προς την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πάντως, ορισµένες από τις αρµοδιότητες αυτές προσιδιάζουν µάλλον στην (δευτεροβάθµια) µητροπολιτική αυτοδιοίκηση. Στον κρίσιµο τοµέα της απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα συµµετοχής των νέων ήµων σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα δράσης και σε πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης κατηγοριών ανέργων, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελµατικού προσανατολισµού και Επαγγελµατικής Κατάρτισης καθώς και ηµοτικών Γραφείων Ενηµέρωσης για την απασχόληση. Στον τοµέα της Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, οι νέοι ήµοι θα πρέπει να αποκτήσουν την δυνατότητα δηµιουργίας δηµοτικών ιατρείων, κέντρων ψυχικής υγείας και κέντρων αρωγής υγείας καθώς και συµµετοχής στην εφαρµογή πολιτικών ή δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων, όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, γηροκοµείων, καθώς και κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων. Τέλος στον τοµέα παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού οι νέοι ήµοι θα πρέπει να αποκτήσουν τους κατάλληλους πόρους για την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα για τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων, την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 8

9 Για την υλοποίηση των παραπάνω χρειάζονται οικονοµικοί πόροι οι οποίοι µε την σηµερινή οικονοµική κατάσταση θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως µέσα από τα προγράµµατα. Η αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα προγράµµατα είναι µία µεγάλη πρόκληση για τους ΟΤΑ και αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο, ώστε να κάνουν πραγµατικότητα τα Αναπτυξιακά τους Προγράµµατα και τον ευρύτερο σχεδιασµό τους, αλλά και να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας. Οι χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται στους ΟΤΑ µέσω προγραµµάτων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς, (ΕΣΠΑ ). β) Εθνικοί πόροι. γ) Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Το ΕΣΠΑ περιλαµβάνει οκτώ Τοµεακά, πέντε Περιφερειακά και δώδεκα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας, ως εξής: Ι. Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Τ.Ε.Π.) 1. Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», (διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων, φυσικό περιβάλλον, χωροταξική πολιτική κ.λπ.). 2. Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», (οδικές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές, θαλάσσιες, συνδυασµένες και αστικές µεταφορές). Βασική επιδίωξη του Ε.Π. είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 3. Ε.Π «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα», (υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, προώθηση καινοτοµίας, οικονοµία της γνώσης, υποδοµές και δικτυώσεις επιχειρήσεων κ.λπ.). Κύρια επιδίωξη του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµίας. 4. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», (προώθηση χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στο δηµόσιο τοµέα, ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις κ.λπ.). Το Ε.Π. επικεντρώνεται στο στόχο «ψηφιακό άλµα στην παραγωγικότητα, ψηφιακό άλµα στην ποιότητα ζωής». 5. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», (ανθρώπινο κεφάλαιο, απασχόληση, δηµόσια διοίκηση, δηµόσια υγεία κ.λπ.). Οι στόχοι του ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 9

10 συγκεκριµένου Ε.Π. επικεντρώνονται στην αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση της εργασίας και της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. 6. Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», (εκπαίδευση, δια βίου µάθηση κ.λπ.). Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του Ε.Π. είναι η επένδυση στο µέλλον βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων όλων, οι µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε η δια βίου µάθηση να γίνει πραγµατικότητα για όλους και η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 7. Ε.Π. «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ηµόσιας ιοίκησης», µε στόχο τη δηµιουργία µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοικτής και ευέλικτης διακυβέρνησης. 8. Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής», (µέτρα τεχνικής υποστήριξης για την εφαρµογή του ΚΠΣ). ΙΙ. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 1. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης: περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική και υτική Μακεδονία. 2. ΠΕΠ υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων: περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων. 3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: περιφέρειες Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο. 4. ΠΕΠ Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας: περιφέρειες Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα. 5. ΠΕΠ Αττικής: περιφέρεια Αττικής. Όσον αφορά στις χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται στους ΟΤΑ από εθνικούς πόρους, αυτές προέρχονται: α) Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (ΚΑΠ), οι οποίοι αντικατέστησαν την τακτική οικονοµική ενίσχυση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η ονοµασία τους οφείλεται στο ότι βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Κεντρική ιοίκηση, (άρα είναι κεντρικοί πόροι) και το µέγεθός τους εξαρτάται από τις δυνατότητες κάθε ΟΤΑ δίχως παρεµβάσεις της κεντρικής διοίκησης, (άρα είναι αυτοτελείς). β) Από τη ΣΑΤΑ που αφορά στη χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ. γ) Από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων του ΥΠΕΧΩ Ε, (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), το οποίο χρηµατοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 10

11 δ) Από έκτακτες επιχορηγήσεις. Πρόκειται για κονδύλια που εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισµό του ΥΠ.ΕΣ...Α. Α.2. Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Θερµαϊκού, ο Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος συνοψίζεται: ήµος Θερµαϊκού, Σύγχρονος, Λειτουργικός και Ελκυστικός ήµος µε: Βιώσιµη περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη. Επαρκείς τεχνικές, τεχνολογικές και κοινωνικές υποδοµές, που να ανταποκρίνονται στην οικιστική και πληθυσµιακή ανάπτυξη. ηµοτικές και διοικητικές υπηρεσίες που θα συµβάλλουν στην ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου. Ο Στρατηγικός Στόχος εξειδικεύεται στις παρακάτω αναπτυξιακές προτεραιότητες: Α. Προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Β. Προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Γ. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου.. Ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων µε τη βελτίωση των υπηρεσιών του ήµου. Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται στους παρακάτω άξονες: Άξονας 1: Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδοµές Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός, Αθλητισµός Άξονας 3. Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση Άξονας 4. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου Θερµαϊκού Οι άξονες του ΕΠ εξειδικεύονται περαιτέρω σε µέτρα και σε δράσεις, που παρουσιάζονται στη συνέχεια Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Άξονας 1: Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδοµές Μέτρο 1.1: Φυσικό περιβάλλον ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 11

12 Μέτρο 1.2: Πολεοδοµία και οικιστικό περιβάλλον Μέτρο 1.3: Τεχνικές υποδοµές Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός, Αθλητισµός Μέτρο 2.1: Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες Μέτρο 2.2: Παιδεία Μέτρο 2.3: Πολιτισµός Μέτρο2.4: Αθλητισµός Άξονας 3. Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση Μέτρο 3.1: Ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας-απασχόληση Μέτρο 3.2: Τουρισµός Μέτρο 3.3: Τεχνολογία-Καινοτοµία Άξονας 4. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου Θερµαϊκού Μέτρο 4.1: Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών, των Νοµικών Προσώπων και των οργάνων Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Μέτρο 4.3: Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής Μέτρο 4.4: Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και των σχέσεων µε τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς Α.3. Οι γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Οι γενικές κατευθύνσεις µε βάση τις οποίες έχει γίνει ο ετήσιος σχεδιασµός για το 2013 συµπλέουν απόλυτα µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Πρόγραµµα του ήµου, και ειδικότερα εστιάζονται στα ακόλουθα σηµεία: Επέκταση και βελτίωση των τεχνικών υποδοµών, µε έµφαση στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του θαλάσσιου, διατήρηση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής ταυτότητας του ήµου Θερµαϊκού. Οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, µε έµφαση στον τουρισµό, στην οικονοµία της γνώσης, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας, στις υπηρεσίες εστίασης, ψυχαγωγίας και εµπορίου. Βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τοµείς της παιδείας, της υγείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού, της κοινωνικής ένταξης και φροντίδας. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 12

13 Μετεξέλιξη του ήµου σε µοχλό ολοκληρωµένης ανάπτυξης, µε την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, των τεχνολογικών υποδοµών και των διαθέσιµων µέσων και εγκαταστάσεων. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 13

14 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η δοµή της παρουσίασης που ακολουθεί αναπτύσσεται µε βάση το λειτουργικό οργανόγραµµα του ήµου Θερµαϊκού και παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Επιπλέον, παρουσιάζονται και τα στοιχεία που αφορούν τα νοµικά πρόσωπα του ήµου. Έτσι λοιπόν, η παρουσίαση διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) 2. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) 3. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) 4. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5. ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Θερµαϊκού 6. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ήµου Θερµαϊκού ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 14

15 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ιεύθυνση / Νοµικό Πρόσωπο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1. Λειτουργίες ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου Η διεύθυνση διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα: Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Επιπλέον, στην ενότητα αυτή ενσωµατώνονται και τα αυτοτελή γραφεία, τα οποία δεν εντάσσονται οργανικά σε κάποια διεύθυνση, αποτελούν ωστόσο διοικητικές µονάδες. Τα αυτοτελή γραφεία είναι: Γραφείο δηµάρχου Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Τµήµα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Γραφείο ιοίκησης & Προσωπικού Πρωτόκολλο Αρχείο ιακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων Υποδοχή - ενηµέρωσηεξυπηρέτηση πολιτών Θεωρήσεις επικυρώσεις αντιγράφων Τηλεφωνική εξυπηρέτηση περίπου έγγραφα ετησίως. 100 περίπου πολίτες/ηµέρα 50 περίπου ενέργειες/ηµέρα 200 περίπου κλήσεις/ηµέρα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 15

16 Προσωπικό Προσλήψεις προσωπικού 60 περίπου προσλήψεις/έτος ηµοτολόγιο Ιθαγένεια Επιµορφώσεις προσωπικού Μεταβολές προσωπικού Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις Τήρηση φακέλων προσωπικού 25 περίπου άτοµα/έτος 150 περίπου µεταβολές/έτος 20 περίπου υποθέσεις/έτος 220 φάκελοι/έτος Εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων 220 εκθέσεις/έτος Έκδοση πιστοποιητικών περίπου πιστοποιητικά/ έτος Εγγραφή νέων δηµοτών στα δηµοτολόγια Πολιτογραφήσεις αλλοδαπών περίπου µεταδηµοτεύσεις/ έτος 80 περίπου πολιτογραφήσεις/ έτος Ληξιαρχείο Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων 800 περίπου πράξεις/ έτος Μητρώα Αρρένων -Στρατολογία Αγροτικά θέµατα Πολιτικοί γάµοι Έκδοση αδειών γάµου Εκθέσεις προς άλλα ληξιαρχεία Τήρηση µητρώων αρρένων ιεκπεραίωση υποθέσεων αδήλωτης ιθαγένειας και σφαλµάτων στα µητρώα αρρένων Ενηµέρωση αγροτών για διάφορες υποθέσεις ιεκπεραίωση των διαδικασιών εκτέλεσης πολιτικών γάµων 250 περίπου άδειες γάµου/ έτος 200 περίπου εκθέσεις/ έτος 250 περίπου στα µητρώα αρρένων 200 περίπου υποθέσεις/ έτος 5 περίπου άτοµα/ηµέρα 100 περίπου πολιτικοί γάµοι/έτος ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Σχολικές Επιτροπές Κοινωνική Πολιτική- Πολιτισµός Έλεγχος απολογιστικών στοιχείων σχολικών επιτροπών Επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών (22 σχολικές επιτροπές Χ 4 φορές περίπου) Υποδοχή / Πληροφόρηση εξυπηρετούµενων σε θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής Κοινωνική στήριξη ευπαθών κοινωνικά οµάδων Οργάνωση Κοινωνικών 2 Σχολικές Επιτροπές 8 φορές/ έτος 450 περίπου άτοµα/έτος 450 περίπου άτοµα/έτος 10 έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 16

17 Προγραµµάτων Οργάνωση Αιµοδοσίας Οργάνωση Κοινωνικών Εκδηλώσεων Προώθηση αρχείου εθελοντών για ζητήµατα κοινωνικών αναγκών Β) Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Γραµµατεία ηµοτικού Συµβουλίου Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής Γραµµατεία Εκτελεστικής Επιτροπής Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη του συµβουλίου κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων της δηµαρχιακής επιτροπής (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Εισηγήσεις στο ηµοτικό Συµβούλιο (προϋπολογισµός, απολογισµός, κανονιστικές αποφάσεις, εξώδικοι συµβιβασµοi κτλ). Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων της δηµαρχιακής επιτροπής (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Εισηγήσεις στο ηµοτικό Συµβούλιο (προϋπολογισµός, απολογισµός, κανονιστικές αποφάσεις, εξώδικοι συµβιβασµοi κτλ). 7 αιµοδοσίες/έτος 2 έτος 15 περίπου/ έτος 28 περίπου συνεδριάσεις ετησίως 600 περίπου αποφάσεις ετησίως 25 περίπου συνεδριάσεις ετησίως 330 περίπου αποφάσεις ετησίως 55 περίπου εισηγήσεις ετησίως 25 περίπου συνεδριάσεις ετησίως 330 περίπου αποφάσεις ετησίως 55 περίπου εισηγήσεις ετησίως ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 17

18 Γ) Γραφείο Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής Έρευνα αγοράς και σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών για προµήθειες πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Εγκατάσταση και αρχικοποίηση του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού προκειµένου να ενταχθεί στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα και υποδοµές του ήµου. Επανένταξη και αξιοποίηση του παλαιού εξοπλισµού. Πρωτόκολλα καταστροφής πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Aναβάθµιση, συντήρηση και εκσυγχρονισµός τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση τηλεφωνικών συσκευών Παραµετροποίηση συντήρηση και ενηµέρωση του Web site του ήµου Συντηρήσεις - επισκευές - εγκαταστάσεις δικτύων στα αποµακρυσµένα κτίρια του ήµου (Πολιτιστικό κέντρο, Κέντρο Αθλητισµού, λοιπά) Επιµόρφωση προσωπικού σε θέµατα χρήσης εφαρµογών Α) Γραφείο Ταµειακής Υπηρεσίας Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των εφαρµογών του ήµου 4 φορές/έτος 30 περίπου φορές/έτος 30 περίπου φορές/έτος 1 φορά/έτος 1/έτος 120 περίπου συσκευές/έτος 10 φορές περίπου/έτος 5 δίκτυα ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκδοση γραµµατίου για τη µεταφορά χρηµατικού υπολοίπου ΠΟΕ για το ήµο και τα ΝΠ Έκδοση γραµµατίων κρατήσεων Έκδοση διπλοτύπων είσπραξης Έκδοση και αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων ιαγραφές Έλεγχος και πληρωµή ενταλµάτων µισθοδοσίας και 30 περίπου φορές/έτος 15 περίπου φορές/έτος 15 περίπου/έτος 450 περίπου γραµ./έτος περίπου/έτος 400 περίπου/ έτος 30 περίπου/έτος καθηµερινά ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 18

19 προµηθειών του ήµου και των ΝΠ Εκτέλεση µισθοδοσίας µε αρχείο στην τράπεζα Μηνιαίος έλεγχος λογιστικώνοικονοµικών στοιχείων του ήµου και των ΝΠ µε τα extrait των τραπεζών Σύνταξη και αποστολή τριµηνιαίων στατιστικών δελτίων προς τη στατιστική υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονοµικών Σύνταξη ετήσιου απολογισµού Β) Γραφείων Εσόδων και Αδειών καταστηµάτων Έσοδα Άδειες καταστηµάτων Τέλη, πρόστιµα, παράβολα, λοιπές εισπράξεις Τέλη, µισθώµατα κλπ Βεβαιώσεις ΤΑΠ, ηλεκτροδότησης, δηλώσεις µεταβολών κλπ Κατάθεση διεκπεραίωση προσφυγών Προϋπολογισµός εσόδων 130 φορές /ετησίως 12 φορές /ετησίως 10 φορές/έτος 1 φορά/έτος περίπου βεβαιωτικά σηµειώµατα/ έτος 500 περίπου χρηµατικοί κατάλογοι/ έτος περίπου βεβαιώσεις/ έτος 20 περίπου προσφυγές/ έτος 1 φορά/έτος Άδειες κοινόχρηστων χώρων 150 περίπου άδειες / έτος Άδειες χρήσης αιγιαλού και παραλίας 100 περίπου άδειες / έτος Άδειες περιπτέρων 15 περίπου άδειες / έτος Έκδοση αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Έκδοση αδειών καταστηµάτων υπηρεσιών διαδικτύου Έκδοση αδειών µουσικής Γ) Γραφείο Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και ιαχείρισης απανών Λογιστήριο και ιαχείριση απανών Παρακολούθηση των συµβάσεων (προµήθειες, εργασίες κλπ) καθώς και των καρτελών έργων και µελετών Έκδοση ΕΑ Καταχώρηση παραστατικών και έλεγχος δικαιολογητικών αυτών 60 περίπου άδειες/ έτος 5 περίπου άδειες/ έτος 70 περίπου άδειες/ έτος 170 περίπου/ έτος περίπου/ έτος περίπου/ έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 19

20 Μισθοδοσία Έκδοση ΧΕΠ περίπου ΧΕΠ/έτος Σύνταξη συγκεντρωτικής κατάστασης προµηθευτών για το ΚΕΠΥΟ Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών (καταστάσεις, αποδείξεις, κρατήσεις) 200 άτοµα 1 φορά/έτος 1 φορά/έτος 1 φορά/15µέρες Βεβαιώσεις αποδοχών ετήσιες 400 περίπου ετησίως. ηλώσεις εφορίας Έκδοση βεβαιώσεων (ασφαλιστικών εισφορών, ταµείων, υπηρεσίας, αποδοχών) 12/ έτος 400 περίπου/έτος Επικοινωνία µε ασφαλιστικά ταµεία 30 φορές περίπου/έτος Τριµηνιαίες υποβολές ΑΠ Προϋπολογισµός Απολογιστικά στοιχεία ορκωτών Ηλεκτρονικό Αρχείο ) Γραφείο Προµηθειών και διαχείρισης υλικού Α. Γραφείο ηµάρχου Β. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ιενέργεια δηµοπρασιών µε απευθείας ανάθεση ιενέργεια δηµοπρασιών µε πρόχειρο διαγωνισµό ιενέργεια δηµοπρασιών µε ανοικτό διαγωνισµό Σύνταξη µελετών και τεχνικές προδιαγραφές για προµήθειες ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ενηµέρωση και πληροφόρηση για διάφορα θέµατα που αφορά στη ηµόσια ιοίκηση 4/έτος 1/έτος 1/έτος 150 περίπου/έτος 30 περίπου/έτος 10 περίπου/έτος 5 περίπου/έτος 50 περίπου/έτος 200 περίπου πολίτες/ηµέρα ιεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών περίπου υποθέσεις /ετησίως ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ Έκδοση αποφάσεων δηµάρχου Επικοινωνία- εξυπηρέτηση- ενηµέρωση δηµοτών Οργάνωση συναντήσεων µε δηµότες 800 αποφάσεις ετησίως 30 περίπου θέµατα/ηµέρα 30 περ συναντήσεις/ηµέρα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 20

21 Μέριµνα για τη σύνταξη αποφάσεων δηµάρχου Συναντήσεις µε στελέχη και εργαζόµενους του ήµου για καθηµερινά θέµατα Συναντήσεις µε διάφορες υπηρεσίες και φορείς εκτός ήµου για θέµατα του ήµου Γ. Γραφείο Τύπου, ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου Οργάνωση εκδηλώσεων Αποδελτίωση τύπου σε σχέση µε θέµατα που ενδιαφέρουν το ήµο 800 περίπου αποφάσεις / έτος 10 περίπου συναντήσεις/ ηµέρα 10 περίπου συναντήσεις / εβδοµάδα 10 συνεντεύξεις Τύπου ετησίως. 10 εκδηλώσεις ετησίως. 300 αποδελτιώσεις ετησίως. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Σύνταξη ενηµερωτικών φυλλαδίων Σύνταξη και προώθηση δελτίων τύπου Χειρισµός νοµικών υποθέσεων που αφορούν το ήµο Ε. Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Παρακολούθηση και αξιολόγηση Ε.Π. Σύνταξη Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Αναθεωρήσεις Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Απολογισµός δράσεων του ετήσιου (πριν από τον οικονοµικό απολογισµό) Εφαρµογή συστήµατος ποιότητας ISO στο ήµο Επιθεωρήσεις συστήµατος ISO ιερεύνηση πηγών χρηµατοδότησης Πληροφόρηση υπηρεσιών για ευκαιρίες συγχρηµατοδότησης έργων Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης 20 ενηµερωτικά φυλλάδια ετησίως. 15 περ. υποθέσεις/ηµέρα 1 έκθεση 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 3 φορές / έτος 1 ώρα καθηµερινά 3 φορές / µήνα Ανάλογα µε των αριθµό των προτάσεων ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 21

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα