ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο Α.2. Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Α.3. Οι γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερµαϊκού ( ΗΚΕΘ) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερµαϊκού ( ΕΥΑΘ) ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων) και το άρθρο 267 του Νόµου 3852/2010, κατά το οποίο οι ήµοι που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο καταρτίζουν το επιχειρησιακό τους πρόγραµµα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης του ΟΤΑ και σε διακεκριµένα Ετήσια Προγράµµατα δράσης των ηµοτικών Επιχειρήσεων και των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου. Βασικά εργαλεία που παρέχουν κατευθύνσεις για την εκπόνηση των Ε.Π.. αποτελούν ο Οδηγός για την κατάρτιση των ετησίων προγραµµάτων δράσης των ήµων και των Νοµικών Προσώπων τους που καταρτίσθηκε από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. καθώς επίσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση τα παραπάνω, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 του ήµου Θερµαϊκού περιλαµβάνει: Α. Τη Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου. 1. Τις εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο. 2. Τη Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 3. Τις γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Β. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2013 ανά ιεύθυνση και Νοµικό Πρόσωπο: 1. ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) 2. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) 3. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) 4. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5. ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Θερµαϊκού 6. ηµοτική Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερµαϊκού Το δεύτερο µέρος, περιλαµβάνει ειδικότερα τα εξής: 1. Πρόγραµµα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των ιευθύνσεων του ήµου και των αυτοτελών του τµηµάτων. 2. Προϋπολογισµό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων. Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες των τµηµάτων των ιευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 3

4 τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι µε σκοπό τη µέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις. αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τµηµάτων. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαµβάνονται στην οµάδα 7 του προϋπολογισµού όπως : έργα, µελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προµήθειες παγίων, απαλλοτριώσεις. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 4

5 Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο Σύµφωνα µε τον 3852/2011 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» οι ήµοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεµελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κυρώθηκε µε το ν. 1890/1989 (ΦΕΚ 144 Α ). Οι αποκεντρωµένες ιοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες µονάδες για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειας τους, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Συντάγµατος. Μετά τη µεταπολίτευση η σταδιακή διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ α' βαθµού καθώς και η διαµόρφωση ενός νέου διοικητικού τοπίου στην περιφέρεια (περιφερειακή διοίκηση και καθιέρωση δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης), οδήγησαν στη σταδιακή ανάδειξη ενός πολυεπίπεδου συστήµατος άσκησης δηµόσιων πολιτικών που προηγουµένως ανήκαν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της κεντρικής διοίκησης. Παρά τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, το ζήτηµα της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ της κεντρικής και της αποκεντρωµένης διοίκησης, αφενός, και των δύο επιπέδων αυτοδιοίκησης, αφετέρου, δεν αποτέλεσε αντικείµενο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης των δοµών και διαδικασιών αποτελεσµατικής επίλυσης των δηµοσίων προβληµάτων. Αντιµετωπίσθηκε αποσπασµατικά, µε αποτέλεσµα να ανακύψουν έντονες επικαλύψεις και συγκρούσεις αρµοδιοτήτων µεταξύ των παραπάνω επίπεδων, που συχνά οδηγούν σε προφανείς ελλείψεις και αδυναµίες ως προς τη διαµόρφωση και υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών. Η συνολική αναδιάταξη των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης απαιτεί τη συνολική προσέγγιση της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ των επιπέδων που θα προκύψουν µε στόχο την εξασφάλιση της ενότητας και ολοκλήρωσης στην άσκηση των κρατικών λειτουργιών. Η διοικητική µεταρρύθµιση στηρίζεται, εκτός από τη δηµιουργία νέων δοµών, σε µια συνολική αναδιάταξη των λειτουργιών κράτους µε στόχο την ισχυροποίηση του πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού του ρόλου στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Κεντρικός άξονας της διοικητικής µεταρρύθµισης είναι η ανακατανοµή ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 5

6 αρµοδιοτήτων, ρόλων και λειτουργιών µεταξύ των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης µε στόχο: Α) Την ενδυνάµωση των επιτελικών, προγραµµατικών λειτουργιών του κεντρικού κράτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού, ενόψει της επικείµενης µεταρρύθµισης, είναι η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, πόρων και µέσων στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους νέους ήµους, σύµφωνα µε τις συνταγµατικές επιταγές. Βασική προϋπόθεση για µια ριζική µεταρρύθµιση του κράτους είναι η ενδυνάµωση του ρυθµιστικών και επιτελικών λειτουργιών του, που διευκολύνουν τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό προγραµµατισµό, την ευελιξία στη διατύπωση στόχων, την ενεργοποίηση των απαιτούµενων µέσων για την κάλυψη των διαρκώς µεταβαλλόµενων αναγκών της κοινωνίας και, τέλος, την εξειδίκευση του γενικού συµφέροντος, µε πολιτικές που στοχεύουν στην άµβλυνση των κάθε µορφής ανισοτήτων. Έµφαση δίδεται λοιπόν όχι µόνον στον διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ του κεντρικών και αποκεντρωµένων δοµών του κράτους αλλά και στη λειτουργική τους διασύνδεση, στο πεδίο της διαµόρφωσης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των δηµόσιων πολιτικών. Β) Την ισχυροποίηση του ρόλου της αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό µε την µεταφορά µεγάλου εύρους αρµοδιοτήτων που ασκούνται σήµερα από τις αποκεντρωµένες περιφέρειες στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναδειχθεί ως ο βασικός πυλώνας αναπτυξιακού προγραµµατισµού. Οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις θα είναι αρµόδιες για την εκπόνηση περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, έργων και µέτρων οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης καθώς και την εφαρµογή επενδυτικών προγραµµάτων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. Στις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις συγκεντρώνονται επίσης αρµοδιότητες που σχετίζονται µε τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, στις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις µεταφέρονται αρµοδιότητες των υφιστάµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μέρος των αρµοδιοτήτων αυτών, ιδίως αυτών που αφορούν στη διαµόρφωση σχεδίων και προγραµµάτων, έργων και µέτρων πολιτικής, γενικές ρυθµιστικές αρµοδιότητες που απαιτούν εξειδίκευση όρων και προϋποθέσεων, παρακολούθησης, αξιολόγησης των δράσεων που αναλαµβάνει η ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 6

7 περιφερειακή αυτοδιοίκηση διοικητικής µέριµνάς, τεκµηρίωσης και πληροφόρησης, ελέγχου και εποπτείας θα µπορούσαν να ασκούνται από τις κεντρικές υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ένα µεγάλο εύρος αρµοδιοτήτων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες θα ασκούνται από τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα που λειτουργούν ως αποκεντρωµένες δοµές της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Γ) Τη διεύρυνση του λειτουργικού πεδίου δραστηριοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης µέσω της δηµιουργίας νέων ισχυρών ήµων. Η διεύρυνση της κλίµακας των τοπικών υποθέσεων οδηγεί στην ενδυνάµωση του επιτελικού ρόλου των νέων ΟΤΑ στη διαµόρφωση αναπτυξιακού προγραµµατισµού για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Παράλληλα ενδυναµώνεται ο ρόλος των νέων ήµων ως διαµεσολαβητών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες σε καίριους τοµείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, πρόνοια και κοινωνική ένταξη, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής. Οι νέες αρµοδιότητες που προβλέπονται θα πρέπει να ασκούνται υποχρεωτικά από το σύνολο των ήµων της χώρας ανεξαρτήτως µεγέθους και χωρικής κατηγορίας και για τις οποίες θα εξασφαλίζονται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως τους εξής τοµείς: Στον τοµέα της ανάπτυξης ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάµωση του ρόλου των νέων ήµων στο σχεδιασµό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. Στον τοµέα περιβάλλοντος οι κρίσιµες λειτουργίες που πρέπει να επιτελούν όλοι οι ήµοι σχετίζονται πρωτίστως µε την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού καθώς και η λήψη προληπτικών µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, θα πρέπει να ενδυναµωθεί η ουσιαστική συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. µέσω της δηµιουργίας τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδοµικών γραφείων σε κάθε νέο δήµο. Στον τοµέα ποιότητας ζωής και εύρυθµης λειτουργίας των πόλεων και των οικισµών ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενδυνάµωση του ρόλου και των οργανωτικών δυνατοτήτων των νέων ήµων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών για τη ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 7

8 στάθµευση και την κυκλοφορία, για τον καθορισµό των χώρων και την λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εµποροπανηγύρεων και των παζαριών, για την άσκηση των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, για τον προσδιορισµό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων ως προς την ίδρυση και εγκατάσταση καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων -που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης- καθώς και για τη µέριµνα και τη λήψη µέτρων ως προς την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πάντως, ορισµένες από τις αρµοδιότητες αυτές προσιδιάζουν µάλλον στην (δευτεροβάθµια) µητροπολιτική αυτοδιοίκηση. Στον κρίσιµο τοµέα της απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα συµµετοχής των νέων ήµων σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα δράσης και σε πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωµάτωσης κατηγοριών ανέργων, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την ίδρυση και λειτουργία κέντρων επαγγελµατικού προσανατολισµού και Επαγγελµατικής Κατάρτισης καθώς και ηµοτικών Γραφείων Ενηµέρωσης για την απασχόληση. Στον τοµέα της Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, οι νέοι ήµοι θα πρέπει να αποκτήσουν την δυνατότητα δηµιουργίας δηµοτικών ιατρείων, κέντρων ψυχικής υγείας και κέντρων αρωγής υγείας καθώς και συµµετοχής στην εφαρµογή πολιτικών ή δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων, όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, γηροκοµείων, καθώς και κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων. Τέλος στον τοµέα παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού οι νέοι ήµοι θα πρέπει να αποκτήσουν τους κατάλληλους πόρους για την κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα για τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων, την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 8

9 Για την υλοποίηση των παραπάνω χρειάζονται οικονοµικοί πόροι οι οποίοι µε την σηµερινή οικονοµική κατάσταση θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως µέσα από τα προγράµµατα. Η αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα προγράµµατα είναι µία µεγάλη πρόκληση για τους ΟΤΑ και αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο, ώστε να κάνουν πραγµατικότητα τα Αναπτυξιακά τους Προγράµµατα και τον ευρύτερο σχεδιασµό τους, αλλά και να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας. Οι χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται στους ΟΤΑ µέσω προγραµµάτων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς, (ΕΣΠΑ ). β) Εθνικοί πόροι. γ) Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Το ΕΣΠΑ περιλαµβάνει οκτώ Τοµεακά, πέντε Περιφερειακά και δώδεκα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας, ως εξής: Ι. Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Τ.Ε.Π.) 1. Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», (διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων, φυσικό περιβάλλον, χωροταξική πολιτική κ.λπ.). 2. Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», (οδικές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές, θαλάσσιες, συνδυασµένες και αστικές µεταφορές). Βασική επιδίωξη του Ε.Π. είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 3. Ε.Π «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα», (υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, προώθηση καινοτοµίας, οικονοµία της γνώσης, υποδοµές και δικτυώσεις επιχειρήσεων κ.λπ.). Κύρια επιδίωξη του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµίας. 4. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», (προώθηση χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στο δηµόσιο τοµέα, ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις κ.λπ.). Το Ε.Π. επικεντρώνεται στο στόχο «ψηφιακό άλµα στην παραγωγικότητα, ψηφιακό άλµα στην ποιότητα ζωής». 5. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», (ανθρώπινο κεφάλαιο, απασχόληση, δηµόσια διοίκηση, δηµόσια υγεία κ.λπ.). Οι στόχοι του ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 9

10 συγκεκριµένου Ε.Π. επικεντρώνονται στην αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση της εργασίας και της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. 6. Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», (εκπαίδευση, δια βίου µάθηση κ.λπ.). Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του Ε.Π. είναι η επένδυση στο µέλλον βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων όλων, οι µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε η δια βίου µάθηση να γίνει πραγµατικότητα για όλους και η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 7. Ε.Π. «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ηµόσιας ιοίκησης», µε στόχο τη δηµιουργία µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοικτής και ευέλικτης διακυβέρνησης. 8. Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής», (µέτρα τεχνικής υποστήριξης για την εφαρµογή του ΚΠΣ). ΙΙ. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 1. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης: περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική και υτική Μακεδονία. 2. ΠΕΠ υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων: περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων. 3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: περιφέρειες Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο. 4. ΠΕΠ Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας: περιφέρειες Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα. 5. ΠΕΠ Αττικής: περιφέρεια Αττικής. Όσον αφορά στις χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται στους ΟΤΑ από εθνικούς πόρους, αυτές προέρχονται: α) Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (ΚΑΠ), οι οποίοι αντικατέστησαν την τακτική οικονοµική ενίσχυση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η ονοµασία τους οφείλεται στο ότι βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Κεντρική ιοίκηση, (άρα είναι κεντρικοί πόροι) και το µέγεθός τους εξαρτάται από τις δυνατότητες κάθε ΟΤΑ δίχως παρεµβάσεις της κεντρικής διοίκησης, (άρα είναι αυτοτελείς). β) Από τη ΣΑΤΑ που αφορά στη χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ. γ) Από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων του ΥΠΕΧΩ Ε, (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), το οποίο χρηµατοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 10

11 δ) Από έκτακτες επιχορηγήσεις. Πρόκειται για κονδύλια που εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισµό του ΥΠ.ΕΣ...Α. Α.2. Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Θερµαϊκού, ο Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος συνοψίζεται: ήµος Θερµαϊκού, Σύγχρονος, Λειτουργικός και Ελκυστικός ήµος µε: Βιώσιµη περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη. Επαρκείς τεχνικές, τεχνολογικές και κοινωνικές υποδοµές, που να ανταποκρίνονται στην οικιστική και πληθυσµιακή ανάπτυξη. ηµοτικές και διοικητικές υπηρεσίες που θα συµβάλλουν στην ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου. Ο Στρατηγικός Στόχος εξειδικεύεται στις παρακάτω αναπτυξιακές προτεραιότητες: Α. Προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Β. Προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Γ. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου.. Ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων µε τη βελτίωση των υπηρεσιών του ήµου. Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται στους παρακάτω άξονες: Άξονας 1: Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδοµές Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός, Αθλητισµός Άξονας 3. Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση Άξονας 4. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου Θερµαϊκού Οι άξονες του ΕΠ εξειδικεύονται περαιτέρω σε µέτρα και σε δράσεις, που παρουσιάζονται στη συνέχεια Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Άξονας 1: Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον - Τεχνικές υποδοµές Μέτρο 1.1: Φυσικό περιβάλλον ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 11

12 Μέτρο 1.2: Πολεοδοµία και οικιστικό περιβάλλον Μέτρο 1.3: Τεχνικές υποδοµές Άξονας 2. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός, Αθλητισµός Μέτρο 2.1: Κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες Μέτρο 2.2: Παιδεία Μέτρο 2.3: Πολιτισµός Μέτρο2.4: Αθλητισµός Άξονας 3. Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση Μέτρο 3.1: Ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας-απασχόληση Μέτρο 3.2: Τουρισµός Μέτρο 3.3: Τεχνολογία-Καινοτοµία Άξονας 4. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας του ήµου Θερµαϊκού Μέτρο 4.1: Βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών, των Νοµικών Προσώπων και των οργάνων Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Μέτρο 4.3: Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής Μέτρο 4.4: Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και των σχέσεων µε τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς Α.3. Οι γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Οι γενικές κατευθύνσεις µε βάση τις οποίες έχει γίνει ο ετήσιος σχεδιασµός για το 2013 συµπλέουν απόλυτα µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Πρόγραµµα του ήµου, και ειδικότερα εστιάζονται στα ακόλουθα σηµεία: Επέκταση και βελτίωση των τεχνικών υποδοµών, µε έµφαση στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του θαλάσσιου, διατήρηση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής ταυτότητας του ήµου Θερµαϊκού. Οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, µε έµφαση στον τουρισµό, στην οικονοµία της γνώσης, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας, στις υπηρεσίες εστίασης, ψυχαγωγίας και εµπορίου. Βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τοµείς της παιδείας, της υγείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού, της κοινωνικής ένταξης και φροντίδας. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 12

13 Μετεξέλιξη του ήµου σε µοχλό ολοκληρωµένης ανάπτυξης, µε την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, των τεχνολογικών υποδοµών και των διαθέσιµων µέσων και εγκαταστάσεων. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 13

14 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η δοµή της παρουσίασης που ακολουθεί αναπτύσσεται µε βάση το λειτουργικό οργανόγραµµα του ήµου Θερµαϊκού και παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Επιπλέον, παρουσιάζονται και τα στοιχεία που αφορούν τα νοµικά πρόσωπα του ήµου. Έτσι λοιπόν, η παρουσίαση διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) 2. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) 3. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) 4. Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Θερµαϊκού, Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5. ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Θερµαϊκού 6. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ήµου Θερµαϊκού ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 14

15 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ιεύθυνση / Νοµικό Πρόσωπο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1. Λειτουργίες ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου Η διεύθυνση διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα: Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Επιπλέον, στην ενότητα αυτή ενσωµατώνονται και τα αυτοτελή γραφεία, τα οποία δεν εντάσσονται οργανικά σε κάποια διεύθυνση, αποτελούν ωστόσο διοικητικές µονάδες. Τα αυτοτελή γραφεία είναι: Γραφείο δηµάρχου Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Τµήµα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Γραφείο ιοίκησης & Προσωπικού Πρωτόκολλο Αρχείο ιακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων Υποδοχή - ενηµέρωσηεξυπηρέτηση πολιτών Θεωρήσεις επικυρώσεις αντιγράφων Τηλεφωνική εξυπηρέτηση περίπου έγγραφα ετησίως. 100 περίπου πολίτες/ηµέρα 50 περίπου ενέργειες/ηµέρα 200 περίπου κλήσεις/ηµέρα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 15

16 Προσωπικό Προσλήψεις προσωπικού 60 περίπου προσλήψεις/έτος ηµοτολόγιο Ιθαγένεια Επιµορφώσεις προσωπικού Μεταβολές προσωπικού Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις Τήρηση φακέλων προσωπικού 25 περίπου άτοµα/έτος 150 περίπου µεταβολές/έτος 20 περίπου υποθέσεις/έτος 220 φάκελοι/έτος Εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων 220 εκθέσεις/έτος Έκδοση πιστοποιητικών περίπου πιστοποιητικά/ έτος Εγγραφή νέων δηµοτών στα δηµοτολόγια Πολιτογραφήσεις αλλοδαπών περίπου µεταδηµοτεύσεις/ έτος 80 περίπου πολιτογραφήσεις/ έτος Ληξιαρχείο Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων 800 περίπου πράξεις/ έτος Μητρώα Αρρένων -Στρατολογία Αγροτικά θέµατα Πολιτικοί γάµοι Έκδοση αδειών γάµου Εκθέσεις προς άλλα ληξιαρχεία Τήρηση µητρώων αρρένων ιεκπεραίωση υποθέσεων αδήλωτης ιθαγένειας και σφαλµάτων στα µητρώα αρρένων Ενηµέρωση αγροτών για διάφορες υποθέσεις ιεκπεραίωση των διαδικασιών εκτέλεσης πολιτικών γάµων 250 περίπου άδειες γάµου/ έτος 200 περίπου εκθέσεις/ έτος 250 περίπου στα µητρώα αρρένων 200 περίπου υποθέσεις/ έτος 5 περίπου άτοµα/ηµέρα 100 περίπου πολιτικοί γάµοι/έτος ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Σχολικές Επιτροπές Κοινωνική Πολιτική- Πολιτισµός Έλεγχος απολογιστικών στοιχείων σχολικών επιτροπών Επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών (22 σχολικές επιτροπές Χ 4 φορές περίπου) Υποδοχή / Πληροφόρηση εξυπηρετούµενων σε θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής Κοινωνική στήριξη ευπαθών κοινωνικά οµάδων Οργάνωση Κοινωνικών 2 Σχολικές Επιτροπές 8 φορές/ έτος 450 περίπου άτοµα/έτος 450 περίπου άτοµα/έτος 10 έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 16

17 Προγραµµάτων Οργάνωση Αιµοδοσίας Οργάνωση Κοινωνικών Εκδηλώσεων Προώθηση αρχείου εθελοντών για ζητήµατα κοινωνικών αναγκών Β) Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Γραµµατεία ηµοτικού Συµβουλίου Γραµµατεία Οικονοµικής Επιτροπής Γραµµατεία Εκτελεστικής Επιτροπής Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη του συµβουλίου κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων της δηµαρχιακής επιτροπής (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Εισηγήσεις στο ηµοτικό Συµβούλιο (προϋπολογισµός, απολογισµός, κανονιστικές αποφάσεις, εξώδικοι συµβιβασµοi κτλ). Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων της δηµαρχιακής επιτροπής (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Εισηγήσεις στο ηµοτικό Συµβούλιο (προϋπολογισµός, απολογισµός, κανονιστικές αποφάσεις, εξώδικοι συµβιβασµοi κτλ). 7 αιµοδοσίες/έτος 2 έτος 15 περίπου/ έτος 28 περίπου συνεδριάσεις ετησίως 600 περίπου αποφάσεις ετησίως 25 περίπου συνεδριάσεις ετησίως 330 περίπου αποφάσεις ετησίως 55 περίπου εισηγήσεις ετησίως 25 περίπου συνεδριάσεις ετησίως 330 περίπου αποφάσεις ετησίως 55 περίπου εισηγήσεις ετησίως ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 17

18 Γ) Γραφείο Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής Έρευνα αγοράς και σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών για προµήθειες πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Εγκατάσταση και αρχικοποίηση του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού προκειµένου να ενταχθεί στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα και υποδοµές του ήµου. Επανένταξη και αξιοποίηση του παλαιού εξοπλισµού. Πρωτόκολλα καταστροφής πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Aναβάθµιση, συντήρηση και εκσυγχρονισµός τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση τηλεφωνικών συσκευών Παραµετροποίηση συντήρηση και ενηµέρωση του Web site του ήµου Συντηρήσεις - επισκευές - εγκαταστάσεις δικτύων στα αποµακρυσµένα κτίρια του ήµου (Πολιτιστικό κέντρο, Κέντρο Αθλητισµού, λοιπά) Επιµόρφωση προσωπικού σε θέµατα χρήσης εφαρµογών Α) Γραφείο Ταµειακής Υπηρεσίας Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των εφαρµογών του ήµου 4 φορές/έτος 30 περίπου φορές/έτος 30 περίπου φορές/έτος 1 φορά/έτος 1/έτος 120 περίπου συσκευές/έτος 10 φορές περίπου/έτος 5 δίκτυα ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκδοση γραµµατίου για τη µεταφορά χρηµατικού υπολοίπου ΠΟΕ για το ήµο και τα ΝΠ Έκδοση γραµµατίων κρατήσεων Έκδοση διπλοτύπων είσπραξης Έκδοση και αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων ιαγραφές Έλεγχος και πληρωµή ενταλµάτων µισθοδοσίας και 30 περίπου φορές/έτος 15 περίπου φορές/έτος 15 περίπου/έτος 450 περίπου γραµ./έτος περίπου/έτος 400 περίπου/ έτος 30 περίπου/έτος καθηµερινά ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 18

19 προµηθειών του ήµου και των ΝΠ Εκτέλεση µισθοδοσίας µε αρχείο στην τράπεζα Μηνιαίος έλεγχος λογιστικώνοικονοµικών στοιχείων του ήµου και των ΝΠ µε τα extrait των τραπεζών Σύνταξη και αποστολή τριµηνιαίων στατιστικών δελτίων προς τη στατιστική υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονοµικών Σύνταξη ετήσιου απολογισµού Β) Γραφείων Εσόδων και Αδειών καταστηµάτων Έσοδα Άδειες καταστηµάτων Τέλη, πρόστιµα, παράβολα, λοιπές εισπράξεις Τέλη, µισθώµατα κλπ Βεβαιώσεις ΤΑΠ, ηλεκτροδότησης, δηλώσεις µεταβολών κλπ Κατάθεση διεκπεραίωση προσφυγών Προϋπολογισµός εσόδων 130 φορές /ετησίως 12 φορές /ετησίως 10 φορές/έτος 1 φορά/έτος περίπου βεβαιωτικά σηµειώµατα/ έτος 500 περίπου χρηµατικοί κατάλογοι/ έτος περίπου βεβαιώσεις/ έτος 20 περίπου προσφυγές/ έτος 1 φορά/έτος Άδειες κοινόχρηστων χώρων 150 περίπου άδειες / έτος Άδειες χρήσης αιγιαλού και παραλίας 100 περίπου άδειες / έτος Άδειες περιπτέρων 15 περίπου άδειες / έτος Έκδοση αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Έκδοση αδειών καταστηµάτων υπηρεσιών διαδικτύου Έκδοση αδειών µουσικής Γ) Γραφείο Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και ιαχείρισης απανών Λογιστήριο και ιαχείριση απανών Παρακολούθηση των συµβάσεων (προµήθειες, εργασίες κλπ) καθώς και των καρτελών έργων και µελετών Έκδοση ΕΑ Καταχώρηση παραστατικών και έλεγχος δικαιολογητικών αυτών 60 περίπου άδειες/ έτος 5 περίπου άδειες/ έτος 70 περίπου άδειες/ έτος 170 περίπου/ έτος περίπου/ έτος περίπου/ έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 19

20 Μισθοδοσία Έκδοση ΧΕΠ περίπου ΧΕΠ/έτος Σύνταξη συγκεντρωτικής κατάστασης προµηθευτών για το ΚΕΠΥΟ Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών (καταστάσεις, αποδείξεις, κρατήσεις) 200 άτοµα 1 φορά/έτος 1 φορά/έτος 1 φορά/15µέρες Βεβαιώσεις αποδοχών ετήσιες 400 περίπου ετησίως. ηλώσεις εφορίας Έκδοση βεβαιώσεων (ασφαλιστικών εισφορών, ταµείων, υπηρεσίας, αποδοχών) 12/ έτος 400 περίπου/έτος Επικοινωνία µε ασφαλιστικά ταµεία 30 φορές περίπου/έτος Τριµηνιαίες υποβολές ΑΠ Προϋπολογισµός Απολογιστικά στοιχεία ορκωτών Ηλεκτρονικό Αρχείο ) Γραφείο Προµηθειών και διαχείρισης υλικού Α. Γραφείο ηµάρχου Β. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ιενέργεια δηµοπρασιών µε απευθείας ανάθεση ιενέργεια δηµοπρασιών µε πρόχειρο διαγωνισµό ιενέργεια δηµοπρασιών µε ανοικτό διαγωνισµό Σύνταξη µελετών και τεχνικές προδιαγραφές για προµήθειες ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ενηµέρωση και πληροφόρηση για διάφορα θέµατα που αφορά στη ηµόσια ιοίκηση 4/έτος 1/έτος 1/έτος 150 περίπου/έτος 30 περίπου/έτος 10 περίπου/έτος 5 περίπου/έτος 50 περίπου/έτος 200 περίπου πολίτες/ηµέρα ιεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών περίπου υποθέσεις /ετησίως ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ Έκδοση αποφάσεων δηµάρχου Επικοινωνία- εξυπηρέτηση- ενηµέρωση δηµοτών Οργάνωση συναντήσεων µε δηµότες 800 αποφάσεις ετησίως 30 περίπου θέµατα/ηµέρα 30 περ συναντήσεις/ηµέρα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 20

21 Μέριµνα για τη σύνταξη αποφάσεων δηµάρχου Συναντήσεις µε στελέχη και εργαζόµενους του ήµου για καθηµερινά θέµατα Συναντήσεις µε διάφορες υπηρεσίες και φορείς εκτός ήµου για θέµατα του ήµου Γ. Γραφείο Τύπου, ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου Οργάνωση εκδηλώσεων Αποδελτίωση τύπου σε σχέση µε θέµατα που ενδιαφέρουν το ήµο 800 περίπου αποφάσεις / έτος 10 περίπου συναντήσεις/ ηµέρα 10 περίπου συναντήσεις / εβδοµάδα 10 συνεντεύξεις Τύπου ετησίως. 10 εκδηλώσεις ετησίως. 300 αποδελτιώσεις ετησίως. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Σύνταξη ενηµερωτικών φυλλαδίων Σύνταξη και προώθηση δελτίων τύπου Χειρισµός νοµικών υποθέσεων που αφορούν το ήµο Ε. Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Παρακολούθηση και αξιολόγηση Ε.Π. Σύνταξη Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Αναθεωρήσεις Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Απολογισµός δράσεων του ετήσιου (πριν από τον οικονοµικό απολογισµό) Εφαρµογή συστήµατος ποιότητας ISO στο ήµο Επιθεωρήσεις συστήµατος ISO ιερεύνηση πηγών χρηµατοδότησης Πληροφόρηση υπηρεσιών για ευκαιρίες συγχρηµατοδότησης έργων Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης 20 ενηµερωτικά φυλλάδια ετησίως. 15 περ. υποθέσεις/ηµέρα 1 έκθεση 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 3 φορές / έτος 1 ώρα καθηµερινά 3 φορές / µήνα Ανάλογα µε των αριθµό των προτάσεων ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 21

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2012

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καλύβια 08-03-2017 Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ. 190 10 Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: 2299320340 Fax: 2299048653 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2010 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 02-03-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:οικ.5543 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ. Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 10/03/2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3522 Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 35 / 2017 Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Aφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.157.453,18 809.688,74 809.688,74 06.00.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι 07 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1520 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 74 Ο Δήμαρχος Αγράφων 1. Το άρθρο 59 του Ν.3852/201 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Σκύδρα 28-02-2017 Αρ.πρωτ.: 2474 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 67/2017 Η Δήμαρχος Σκύδρας Έχοντας υπόψη: 1. Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 1 από 9 12/10/2016 10:04 µµ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Ειδική Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 3-1-2013 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 233 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 58,59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 171.226,24 1.458,20 8.244,24 216.131,92 108.288,15 217.590,12 116.532,39 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας

Θέµα 2. Εκλογή δύο εκπροσώπων της µειοψηφίας του ηµοτικού Συµβουλίου, για συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Νάουσας ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ που επισυνάπτεται στην µε αριθµ. πρωτ.: 2.068/26-1-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για σύγκληση ηµοτικού Συµβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2012 Θέµα 1. Ανάγνωση εγγράφων Θέµα 2. Εκλογή δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή

Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Α ΦΑΣΗ Το όραμα του Δήμου Καλαμάτας για την ταυτότητα της Καλαμάτας στη νέα εποχή Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι μια νέα πρόταση υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα 203-207

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε.

ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας. Εδώ ζούμε. ΕΣΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας Εδώ ζούμε. Καλύτερα» Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ, με βάση τα χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΚΠ. ΕΠΙΠΕΔΟ / ΕΡΓΟ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών στο γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 70/2016. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 70/2016. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 Τ.Κ. 57013 Τηλ. 2313304002 Fax: 2310697897 Email: dimarxos@oraiokastro.gr Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚ. ΜΑΚΕ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. πρωτ. 4860/14-5-2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01. Δήμαρχος Α 02. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03. Γενικός Γραμματέας Α 04 Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α 01 Δήμαρχος Α 02 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Α 03 Γενικός Γραμματέας Α 04 Αντιδήμαρχοι Α 04 00 01 Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος Κουράκης Ανδρέας Α 04 00 02 Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1523. Ο Δήμαρχος Καισαριανής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :1523. Ο Δήμαρχος Καισαριανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή: 22.08.2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10079 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση:Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 01-03-2017 Αριθ. 15/2017 Αρ. Πρωτ: 1302 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκάλα 01/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 140 ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Αριθ. Απόφασης: 1 Ταχ. /νση: Σκάλα Ταχ. Κώδικας: 23051 Τηλέφωνο: 2735360028 FAX: 2735024032 ΘΕΜΑ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2017. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2017. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 Τ.Κ. 57013 Τηλ. 2313304002 Fax: 2310697897 Email: grafeiodimarxou@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 03 /09/ ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 03 /09/ ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 03 /09/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: Φ.4/20/4163 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. νση: Πλ. Τσιστοπούλου 5 Ταχ. Κώδικας: 50 300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ Τηλέφωνο: 2465350100 FAX: 2465023270 E-mail : info@dimosvoiou.gr ------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Α Α: ΒΛΛ1ΩΨΕ-ΧΒΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 15-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 1660 Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα