Πίνακας 3. Κατανομή των φακέλων του Αρχείου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» κατά θεματικό περιεχόμενο φακέλου και αριθμό υποφακέλων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας 3. Κατανομή των φακέλων του Αρχείου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» κατά θεματικό περιεχόμενο φακέλου και αριθμό υποφακέλων."

Transcript

1 Πίνακας 3. Κατανομή των φακέλων του Αρχείου της «Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης» κατά θεματικό περιεχόμενο φακέλου και αριθμό υποφακέλων. Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΑ: α. Αναγνώρισης της Φ.Α.Α.Θ. ως Σωματείου β. Τροποποίησης του Καταστατικού 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Φ.Α.Α.Θ.: 1881, 1894, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Α.Α.Θ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΗΔΕΙΩΝ (1918) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Φ.Α.Α.Θ., 1:. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οργάνωσης Υπηρεσιών Καθηκοντολόγιο Εργαζομένων, Οικονομικών Ενισχύσεων, Υποτροφιών, Οργάνωσης και Λειτουργίας Βιβλιοθήκης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Αρχείου, Άλλοι Κανονισμοί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Φ.Α.Α.Θ., : 3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4. ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Εξοπλισμός και υποδομές, Μηχανοργάνωση Λογισμικό, 4 , Διάφορα έγγραφα 5. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Φ.Α.Α.Θ. 6. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 1 7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ., 1 4

2 8. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ., Ενημερωτικά Δελτία για Ερευνητικά Προγράμματα 9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ., 3 Ενημερωτικά Δελτία για Ερευνητικά Προγράμματα ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 1 ( ): 10. Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., ( ): 11. Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 3 ( ): 1. Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 4 ( ): 13. Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών (συνεχίζεται)

3 Πίνακας 3. (συνέχεια 1 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 5 ( ): Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 6 ( ): Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών 16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 7 ( ): Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών 17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 8 ( ): Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών 18. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 9 ( ): Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών 19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 10 (009): Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών 0. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 11 (010): Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 1 ( ): Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Φ.Α.Α.Θ., 13 (014- ):. Προσκλήσεις Γ.Σ. και λοιπά έγγραφα, Λογοδοσίες, Οικονομικοί απολογισμοί, Ισοσκελισμοί, Προϋπολογισμοί, Εκθέσεις Εξελεγκτικών Επιτροπών 3. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε., 1 ( ): Προσκλήσεις Γ.Σ., Εγκύκλιοι, Υποψηφιότητες, Αποτελέσματα Εφορευτικών Επιτροπών, Έγγραφα Κοινοποίησης Εκλογής 4. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε., ( ): Προσκλήσεις Γ.Σ., Εγκύκλιοι, Υποψηφιότητες, Αποτελέσματα Εφορευτικών Επιτροπών, Έγγραφα Κοινοποίησης Εκλογής 5. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε., 3 ( ): Προσκλήσεις Γ.Σ., Εγκύκλιοι, Υποψηφιότητες, Αποτελέσματα Εφορευτικών Επιτροπών, Έγγραφα Κοινοποίησης Εκλογής (συνεχίζεται)

5 Πίνακας 3. (συνέχεια η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 6. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε., 4 (010- ): Προσκλήσεις Γ.Σ., Εγκύκλιοι, Υποψηφιότητες, Αποτελέσματα Εφορευτικών Επιτροπών, Έγγραφα Κοινοποίησης Εκλογής 7. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Φ.Α.Α.Θ. Χειρόγραφα Κείμενα, Αποσπάσματα Πρακτικών 8. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Φ.Α.Α.Θ., 1 ( ): Χειρόγραφα Κείμενα, Αποσπάσματα Πρακτικών 9. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Φ.Α.Α.Θ., ( ): Χειρόγραφα Κείμενα, Αποσπάσματα Πρακτικών 30. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Φ.Α.Α.Θ., 3 (001- ): Χειρόγραφα Κείμενα, Αποσπάσματα Πρακτικών 31. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (008 - ) 3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (011- ) 33. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ. ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Α 34. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών

6 ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Β 35. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Γ 36. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Δ 37. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Ε-Ι 38. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών 5 ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Κ1 ( ) 39. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Κ (000- ) 40. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών (συνεχίζεται)

7 Πίνακας 3. (συνέχεια 3 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Λ 41. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Μ1 ( ) 4. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Μ (004- ) 43. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Ν-Ο 44. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών 3 ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Π1 ( ) 45. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Π (005- ) 46. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών 47. ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Ρ Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις

8 μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Σ 48. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Τ1 ( ) 49. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Τ (006- ) 50. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Υ-Φ 51. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΛΩΝ: Χ-Ω 5. Αιτήσεις Εγγραφής, Κοινοποιήσεις αποφάσεων Δ.Σ. για αναγορεύσεις μελών, Διαγραφές μελών, Παραιτήσεις μελών, Θάνατοι μελών 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ. 53. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. 3 ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 54. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ., 1: Α-Κ 10 (συνεχίζεται)

9 Πίνακας 3. (συνέχεια 4 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 55. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ., : Λ-Ω ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 1: Α-Λ Βιογραφικά σημειώματα, Συμβάσεις εργασίας, Αιτήσεις, Αλληλογραφία, Λοιπά έγγραφα ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ., : Μ-Ω Βιογραφικά σημειώματα, Συμβάσεις εργασίας, Αιτήσεις, Αλληλογραφία, Λοιπά έγγραφα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 011 (Α) 59. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 011 (Β) 60. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 01 (Γ) 61. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 013 (Δ) 6. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 013 (Ε) 63. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ.: ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Φ.Α.Α.Θ. 65. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 1 (Α-Β) 66. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: (Γ-Θ) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 3 (Ι-Κ)

10 68. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 4 (Λ-Ο) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 5 (Π-Ρ) 70. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 6 (Σ-Τ) 71. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 7 (Υ-Ω) 5 7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. 73. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 1: Μέλη Επιτροπών, Πρακτικά Συνεδριάσεων, Οργανογράμματα, Προτάσεις, Διάφορα έγγραφα ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 1: Π. Αζά, Ε. Αλεξιάδου, Α. Βερέμη, Κ. Γεωργιάδη, Ι. Ιωαννίδου, Γ. Κατσάλη, Α. Κυριακίδη 7 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., : 75. Ε. Μάνου, Ι. Μερτζίδου, Ε. Μπούτουρα, Ι. Νικολαΐδη, Δ. Πανταζίδη, Αρχ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Προεστού, Α. Ρουσσίδου ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 3: Δωρεά Σπύρου Τουλιάτου (Κτήμα Μυτιλήνης, 011) 77. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 4: Δωρεά Επαμεινώνδα Τεκτονίδη (Διαμέρισμα επί της οδού Στρ. Δουμπιώτη, 011) (συνεχίζεται)

11 Πίνακας 3. (συνέχεια 5 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΑΦΙΕ ΑΡΑΠ ΜΟΥΣΑ (ΧΟΡΤΑΤΖΗΔΩΝ) 78. ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΥΔΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ 79. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 80. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 81. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: 8. Δήμος Αγ. Παύλου, Τοπογραφικό διάγραμμα κτήματος Φ.Α.Α.Θ., Υψομετρικό διάγραμμα κτήματος Φ.Α.Α.Θ., Σχέδιο ανέγερσης περιπτέρου, Διάγραμμα απαλλοτρίωσης έκτασης υπέρ Ο.Υ.Θ., Δωρεά έκτασης για ανέγερση Ιερού Ναού, Δωρεά έκτασης για ανέγερση σχολείου, Διάγραμμα απαλλοτρίωσης για ανέγερση σχολείου ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: Περίοδος ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Α: Σχεδιαγράμματα. Τοπογραφικά. Αποτυπώσεις. Μελέτες ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ Β: Σχεδιαγράμματα. Τοπογραφικά. Αποτυπώσεις. Μελέτες ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1

12 87. ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Α 88. ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Β 89. ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 90. ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 91. ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ : 1 9. ΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ : ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 1: 93. Τίτλοι ιδιοκτησίας, Εγκαίνια Ι. Ναού, Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, Τηλεφωνική σύνδεση, Λειτουργία λατομείου Εξόρυξη λίθων, Δενδροφύτευση και εκμετάλλευση δασικών προϊόντων, Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Κατασκευή και επιδιορθώσεις περιβάλλοντος τοίχου, Κατασκευή δρόμου, Φύλαξη Προστασία, Λειτουργία Ι.Ν. Αγίου Παύλου από τη Φ.Α.Α.Θ., Εκκλησιασμός κατοίκων Αγ. Παύλου, Λειτουργία Ι. Ναού από ιδιώτες, Εκκλησιασμός μαθητών, Στέγαση κατηχητικού σχολείου, Ίδρυση παιδικών κήπων ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, : Τεχνικές εργασίες στον Ι. Ναό του Αγίου Παύλου 95. ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 3: Κατασκευές και επισκευές κτισμάτων στον περίγυρο χώρο, Διαμόρφωση Αγιάσματος Αγ. Παύλου (συνεχίζεται)

13 Πίνακας 3. (συνέχεια 6 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 96. ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 4: Διάφορα έγγραφα, Υπομνήματα κατοίκων Αγ. Παύλου, Οικονομικά θέματα, Απογραφές αντικειμένων και υλικών 4 ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 5: 97. Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού Δήμου Αγίου Παύλου, Προτάσεις αξιοποίησης του κτήματος, Ζήτημα Ε.Υ.Α.Θ. (Δεξαμενές ύδρευσης, Άλλα θέματα) 3 ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 6: 98. Παραχώρηση εκτάσεων από το κτήμα της Φ.Α.Α.Θ. στο Δήμο Αγίου Παύλου με σκοπό: α. Ανέγερση Ενοριακού Ιερού Ναού, β. Ανέγερση σχολείου, γ. Εγκατάσταση νηπιαγωγείου, δ. Επέκταση του νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος» ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 7: Έγγραφα Νομικής υφής και χρήσης 100. ΚΤΗΜΑ Φ.Α.Α.Θ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: 101. Εξερχόμενα προς Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, Εισερχόμενα από Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, Εξερχόμενα προς την αστυνομία, Έντυπες ανακοινώσεις, Έγγραφα οργανωτικών ζητημάτων, Έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, Ευχαριστήριες επιστολές 7 ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 1: 10. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: Άδεια οικοδομής, Τοπογραφικό διάγραμμα, Προσχέδια μεγάρου, Όψεις μεγάρου, Τομές μεγάρου, Θεμελιώσεις, Υπόγεια, Κάτοψη ισογείου, Α και Β όροφος, Γ όροφος, Δ όροφος, Ε όροφος, Ανώγειο, Σχέδιο σύνδεσης με υπονόμους ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, : 5

14 Αγορά οικοπέδου και ανέγερση μεγάρου, Προσθήκη ορόφων, Διαρρύθμιση χώρων και επισκευές 1 ου ορόφου, Διαρρύθμιση εισόδου μεγάρου και κατασκευή ημιώροφου, Εκτιμήσεις ζημιών λόγω βομβαρδισμού του μεγάρου 104. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 3: Διάφορα έγγραφα σχετικά με το μέγαρο, Επιδιορθώσεις λόγω των σεισμών του έτους ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4: Εργασίες στον υπόγειο χώρο του μεγάρου 106. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 5: Ύδρευση μεγάρου, Αποχέτευση μεγάρου (συνεχίζεται)

15 Πίνακας 3. (συνέχεια 7 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 107. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 6: Κεντρική θέρμανση μεγάρου με μαζούτ, Κλιματισμός, Μονώσεις και υδρορροές, Ελαιοχρωματισμοί ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 7: Εγκατάσταση θέρμανσης στο μέγαρο με φυσικό αέριο 109. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 8: Συντήρηση υποδομών θέρμανσης με φυσικό αέριο 110. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 9: Συντήρηση ανελκυστήρων, Κοβούκλιο ανελκυστήρα, 3 Εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρων ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 10Α: ( ) 111. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 6 Θυρών ασφαλείας, Θυρών εξωστών, Θυρών εσωτερικών χώρων, Παραθύρων, Παραθυρόφυλλων, Κουφωμάτων ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 10Β: (009- ) 11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 6 Θυρών ασφαλείας, Θυρών εξωστών, Θυρών εσωτερικών χώρων, Παραθύρων, Παραθυρόφυλλων, Κουφωμάτων

16 113. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 11: Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές υποδομές, Φώτα Φωτισμός εσωτερικών χώρων, Φώτα Φωτισμός εξωτερικών όψεων του μεγάρου ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 1: Πυροπροστασία, Τηλεφωνικές υποδομές και συνδέσεις 115. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 13: Επίπλωση γραφείων, Οικιακός εξοπλισμός, Χαράξεις Επιγραφές ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 14: Ανακατασκευή και επιδιορθώσεις όψεων μεγάρου, Σιδηροκατασκευές (συνεχίζεται)

17 Πίνακας 3. (συνέχεια 8 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 117. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 15: Ανακατασκευή κλιμακοστασίου μεγάρου, Ανακατασκευή εισόδου μεγάρου, Εργασίες παρεμβάσεων και επιδιορθώσεων στην ταράτσα του μεγάρου ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 16: Ανακατασκευή εισόδου γραφείων Φ.Α.Α.Θ., Ανακατασκευή αίθουσας εκδηλώσεων Φ.Α.Α.Θ., Ανακατασκευή κουζίνας γραφείων Φ.Α.Α.Θ., Είδη υγιεινής και πλακίδια ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 17: Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία αίθουσας τέχνης στο υπόγειο του μεγάρου 10. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 18: Σχεδιασμός και ανακατασκευή: Διαμερίσματος 4 ου ορόφου, Χώρου ημιωρόφου 11. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 1: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΓΑΡΟΥ ( ) 1. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, : ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΓΑΡΟΥ ( ) 13. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 3: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΓΑΡΟΥ (01- ) 14. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 4

18 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 1: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Α-Δ 15. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, : ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Ε 16. ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 3: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Ζ-Ν ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 4: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Ξ-Π ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 38 ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, 5: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Ρ-Ω ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 3, 1: Τίτλοι ιδιοκτησίας, Διαδικασία ανοικοδόμησης της πολυκατοικίας, Σχεδιαγράμματα ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 3, : Διαχειριστική επιτροπή πολυκατοικίας (αλληλογραφία), Τεχνικές εργασίες και βελτιώσεις υποδομών 131. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 3, 1: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Α-Ο 13. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 3, : ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ: Π-Ω (συνεχίζεται)

19 Πίνακας 3. (συνέχεια 9 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 133. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤ. ΤΑΤΤΗ 3: Διαδικασίες ανοικοδόμησης, Ενοικιαστές Φ.Α.Α.Θ., Καταγγελίες, Τεχνικές εργασίες, Διαχειριστική επιτροπή (αλληλογραφία) ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤ. ΤΑΤΤΗ 3: ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ 135. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, 1: Διαδικασίες ανοικοδόμησης της πολυκατοικίας, Σχεδιαγράμματα 136. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, : Τίτλοι ιδιοκτησίας Φ.Α.Α.Θ., Πράξη τακτοποίησης 137. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, 3: Κανονισμός πολυκατοικίας, Τεχνικές εργασίες και βελτιώσεις υποδομών, Διαχειριστική Επιτροπή, Διάφορα ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Α-Β 139. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Γ-Ε ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Ζ-Ι ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Κ 14. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ

20 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Λ-Μ 143. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Ν-Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Π 145. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Ρ-Σ 146. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: Τ-Ω ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΛΦΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΛΦΩΝ, 149. ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αριθμ. 13 (Αγορά Έτους 01) ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 1: 150. Έπιπλα, Οικιακός εξοπλισμός, Ηλεκτρικά είδη, Φωτιστικά, Ηλεκτρονικές υποδομές, Μηχανολογικός εξοπλισμός γραφείου, Τηλέφωνα Fax ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., : Ιερές εικόνες (καταγραφή συντήρηση), Έργα τέχνης, Διακρίσεις, Μετάλλια, Νομίσματα, Διακοσμητικά, Βιβλία γραμματείας, Διάφορα 8 (συνεχίζεται)

21 Πίνακας 3. (συνέχεια 10 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 15. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 3: Βιβλία δανειστικής βιβλιοθήκης ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 4 (Ι): 153. Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.: Υπομνήματα, Κυτία, Βιβλία Διοικητικής Λειτουργίας, 3 Φωτοθήκη, Μεγαλόσχημοι Φάκελοι Αρχείου 154. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 4 (ΙΙ): Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.: Φάκελοι 155. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 5: Αρχείο Φ.Α.Α.Θ.: Εντάλματα πληρωμών, Αποδείξεις, Διάφορα έγγραφα και άλλα στοιχεία οικονομικής φύσεως (ΙΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 6: Αρχείο έντυπων αγιογραφιών και εικόνων 157. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 7: Αναλώσιμα 158. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ., 8: Γενικές καταγραφές, Πρωτόκολλα παράδοσης Παραλαβής ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: 159. Φωτοτυπικά μηχανήματα, Συστήματα ασφαλείας, Εκδόσεις βιβλίων και άλλων εντύπων, Οργάνωση δεξιώσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, Εκπόνηση καταγραφικών διαγραμμάτων, Παραγωγές CD, Σημαίες Μετάλλια - Πλακέτες, Κάδοι ανακύκλωσης, Πιάνα, Οργάνωση συναυλιών ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1 ( )

22 161. ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: (011- ) 16. ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1 ( ) 163. ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1 (009- ) 164. ΙΚΑ: Εισερχόμενα έγγραφα, Εξερχόμενα έγγραφα ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ: Εισερχόμενα έγγραφα, Εξερχόμενα έγγραφα ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ: 1 (00-004) 166. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ: ( ) 167. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ: 3 (009- ) 168. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 1 (003, 004) 169. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: (005) 170. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 3 (006) 171. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 4 (007, 008) 17. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 5 (009) 173. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 6 (010) 174. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 7 (011) 175. ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Φ.Α.Α.Θ.: 8 (01) 176. ΙΣΟΖΥΓΙΑ Φ.Α.Α.Θ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Φ.Α.Α.Θ. (συνεχίζεται)

23 Πίνακας 3. (συνέχεια 11 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 177. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Α.Θ.: 1 ( ) 178. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Α.Θ.: ( ) 179. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Α.Θ.: 3 ( ) 180. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ.: 1 ( ) 181. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ.: ( ) 18. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φ.Α.Α.Θ. (008- ) 183. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ.): ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. (Π.Δ. 186/199): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ( ) 186. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 1 ( ) 187. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: (009-01) 188. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Φ.Α.Α.Θ.: 1 (005-01) 189. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εισερχόμενα έγγραφα, Εξερχόμενα έγγραφα 190. ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 1. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ( )

24 191. ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ( ) 19. ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 3. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ( ) 193. ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 4. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (011- ) 194. ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ( ) 195. ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ( ) 196. ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 3. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ (008- ) 197. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ (008-01), 1 (Α-Ζ) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ (008-01), (Η-Μ) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ (008-01), 3 (Ν-Σ) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ (008-01), 4 (Τ-Ω) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, 1 0. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ.: Αίθουσα Εκδηλώσεων. «Αίθουσα Τέχνης Φ.Α.Α.Θ.». Ι. Ναός Αγίου Παύλου. Κτήμα Φ.Α.Α.Θ. Άλλοι χώροι ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 1 ( ) 05. ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: ( ) 06. ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ: 3 (006- ) 07. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: 1 ( ) (συνεχίζεται)

25 Πίνακας 3. (συνέχεια 1 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 08. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: ( ) 09. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: 3 (00- ) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 10. Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Ζελατίνες ασφαλιστικών συμβολαίων ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( ) 1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ FYROM 15. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 1: 16. Φ.Α.Α.Θ. κατά Ανωνύμου Οικοδομικής Εταιρείας Νέων Χωρών, Απαιτήσεις Φ.Α.Α.Θ. κατά ενυπόθηκων Μουσουλμανικών κτημάτων, Υπόθεση Γεωργίου Ζαρούκα, Ένσταση Φ.Α.Α.Θ. κατά αποφάσεως οικονομικού εφόρου, Επίταξη και ενοικιοστάσιο μεγάρου Αγ. Σοφίας 38, Αντιδικία Φ.Α.Α.Θ. με «Γ.Ε.Χ.Α. ΖΩΗ» ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., : Φ.Α.Α.Θ. κατά Α. Ρουσσίδου, Υπόθεση κοιμητηρίου Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής, Φ.Α.Α.Θ. κατά Δήμου Αγίου Παύλου ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 3: Υπόθεση Καυτατζογλείου σταδίου 19. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 4: Υπόθεση Π. Μπουσγολίτη 0. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Α.Α.Θ., 5: 4

26 Διάφορα κείμενα νομικής και δικαστικής φύσεως, Γνωμοδοτήσεις, Νομοσχέδια, Διάφορα έγγραφα 1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 1 ( ). ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: ( ) 3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 3 ( ) 4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 4 (010) 5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 5 (011) 6. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ: 6 (01- ) 7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (συνεχίζεται)

27 Πίνακας 3. (συνέχεια 13 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 8. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 1 ( ) 9. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ( ) 30. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 3 ( ) 31. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 4 (008) 3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 5 (009) 33. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 6 (010) 34. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 7 (011) 35. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 8 (01) 36. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 9 (013) 37. ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΤΕΛΕΤΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ. 3

28 38. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Φ.Α.Α.Θ. 39. ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΠΟΙΪΑΣ Φ.Α.Α.Θ.: ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΠΟΙΪΑΣ Φ.Α.Α.Θ.: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ Φ.Α.Α.Θ., 1: 41. ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ Φ.Α.Α.Θ., : 4. ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ Φ.Α.Α.Θ., 3: 43. ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Χ.Α.Ν.Θ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ Φ.Α.Α.Θ., 4: 44. ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ROMA ΣΤΟΝ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ (Α) 45. ΕΣΤΙΑ ΑΓΑΠΗΣ Φ.Α.Α.Θ. Συσσίτια Φ.Α.Α.Θ.: 1, Ι 46. ΕΣΤΙΑ ΑΓΑΠΗΣ Φ.Α.Α.Θ. Συσσίτια Φ.Α.Α.Θ.: 1, ΙΙ (συνεχίζεται)

29 Πίνακας 3. (συνέχεια 14 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, 1: 1. «Τάμα του Έθνους». Ι.Ν. Αγίου Παύλου 3. 3 ο Δημοτικό Σχολείο 4. Λαχειοφόρος αγορά Συλλόγου Κωφών 5. Λαχειοφόρος αγορά Ιδρύματος «Ο Ευαγγελιστής Μάρκος» 6. Γεωτρήσεις σε Ι.Μ. της Αφρικής 7. Βιντεοηλεκτροεγκεφαλογράφος (Α Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.) 8. Υπερηχοκαρδιογράφος (Κ.Ι.Β.Ε.) Ηλεκτρικός φούρνος (Οικοτροφείο Μ. Βασίλειος) 10. Προσφορά βιβλίων στο σχολείο Φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης Βρεφονηπιακός Σταθμός στις 40 Εκκλησιές 1. Λεωφορείο Α.Μ.Ε.Α. (Α.Π.Θ.) 13. Υποστήριξη Συλλόγων Ομογενών 14. Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης 15. Αγορά αυτοκινήτου από ΟΔΔΥ 16. Ανακατασκευή διαμερισμάτων για ψυχασθενείς 17. Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού (Ελληνικό Παιδικό Χωριό) 18. Βρεφονηπιακός Σταθμός Ι.Μ. Μαδαγασκάρης 19. Κλιματιστικά μηχανήματα στο σχολείο Φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης 48. ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, Α:

30 0. Ελληνικό Φροντιστήριο Κορυτσάς «Αριστοτέλης» 49. ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, Β: 0. Ελληνικό Φροντιστήριο Κορυτσάς «Αριστοτέλης» ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, 3: 1. ΕΠΕΑΣΚ «Σωκράτης». Ι.Μ. Σιέρρα Λεόνε 3. Γυμναστήριο Α.Π.Θ. «Φωλέα Κλειώ» 4. Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και Δημητρίου Χαριλάου 5. ΟΔΔΥ (όχημα) 6. Νεοχώριον Κωνσταντινουπόλεως Ι.Μ. Κεντρώας Αφρικής (Υλικό Ανατομίας) 8. Ι.Μ.Χ.Α «Μέριμνα Παιδιού» 30. Αμερικανική Γεωργική Σχολή 31. «Γιατροί του Κόσμου» 3. Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης 33. Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης 34. Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 35. Ομογενείς FYROM (συνεχίζεται)

31 Πίνακας 3. (συνέχεια 15 η ) Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Φ.Α.Α.Θ. ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, 4: 36. Φίλοι Ι. Μονής Σινά 37. Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία 38. ΕΛΕΠΑΠ 39. Α.Π.Θ. (Ανελκυστήρας Α.Μ.Ε.Α.) 40. Εκπαιδευτήρια (υποδομές) 41. Σύλλογος «Αμυμώνη» Ι.Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης 43. Α Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική Α.Π.Θ Σύλλογος Πολυτέκνων 45. Ι. Ναός Αναπαύσεως του Κυρίου 46. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών 47. Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 48. Ι.Μ. Αξώμης (Αιθιοπία) 49. Ι.Μ. Μποτσουάνα 50. Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 51. Κέντρο Ειδικής Αγωγής 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 1Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ» (Κτήμα Φ.Α.Α.Θ. στο Δήμο Αγίου Παύλου) 53. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Α.Α.Θ., 1Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΘΝΗ» (Κτήμα Φ.Α.Α.Θ. στο Δήμο Αγίου Παύλου)

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -1- ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -1- ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγ. Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου β. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

πεπραγμένα Δήμου Δράμας

πεπραγμένα Δήμου Δράμας πεπραγμένα Δήμου Δράμας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.6 1.1 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου. 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ) είναι η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα