ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Τριγωνικές Συναλλαγές (Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις, Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, Άλλες Συναλλαγές) υποβληθείσα στην καθηγήτρια Ευαγγελίδου Άρτεμις από την σπουδάστρια ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ ΖΩΗ (Σοφοκλέους 6,68300 Διδ/χο) Έναρξη: Παράδοση: Καβάλα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Πίνακας συντομεύσεων Σελίδα Εισαγωγή... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1.1. Έννοια Των Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών Κατηγορίες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών Συναλλαγές Μεταξύ Των Επιχειρήσεων Συναλλαγές Με Απαλλασσόμενα Πρόσωπα Η Επιχειρήσεις Μη Υποκείμενες Στο Φόρο Πωλήσεις Σε Ιδιώτες Πωλήσεις Από Απόσταση... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 2.1. Έννοια Της Ενδοκοινοτικής Παράδοσης Αγαθών Διάκριση Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων...8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 3.1. Έννοια Της Ενδοκοινοτικής Απόκτησης Αγαθών Διάκριση Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 4.1. Έννοια Των Τριγωνικών Συναλλαγών Πρακτική Εφαρμογή

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 5.1. Έννοια Της Τριγωνικής Ενδοκοινοτικής Παράδοσης Πρακτική Εφαρμογή...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 6.1. Έννοια Της Τριγωνικής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης Πρακτική Εφαρμογή...27 ΜΕΡΟΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΈΒΔΟΜΟ ΑΛΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 7.1. Έννοια Των Άλλων Τριγωνικών Συναλλαγών Πρακτική Εφαρμογή...33 ΜΕΡΟΣ Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VIES 8.1. Εισαγωγή Υποβολή Τριμηνιαίων Ενδοκοινοτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων / Παραδόσεων (Vies) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (LISTING) 9.1. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Listing Παράδοσης) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Listing Απόκτησης) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INTRASTAT 10.1.Εισαγωγή Δήλωση Intrastat Αποστολής Δήλωση Intrastat Άφιξης Συμπεράσματα Παραρτή ματα Βιβλιογραφία

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παρακάτω εργασία με θέμα τριγωνικές συναλλαγές (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, ενδοκοινοτικές παραδόσεις και άλλες συναλλαγές) θα δούμε τη λειτουργία των συναλλαγών μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια. Θα γνωρίσουμε την διαδικασία πραγματοποίησης των τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών τόσο των παραδόσεων όσο και των αποκτήσεων, καθώς και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει κατανοητό από τους αναγνώστες ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια ενός ελεύθερου εμπορίου. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. Α.Ε.Π. Α.Υ.Ο. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Ε.Ε. Ε.Ο.Κ. Ε.Σ.Υ.Ε. Ε.Φ.Κ. Ι.Χ. Κ.Β.Σ. Κωδ. Ανώνυμη εταιρεία Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Ιδιωτικής Χρήσης Κώδικας Βιβλίων Και Στοιχείων Κωδικός Ν. Νόμος Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ ΠΟΛ. Υ.Π.Σ.Π. Φ.Π.Α. VIES Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολυγραφημένη Διαταγή Της Διοίκησης Υπόχρεος Παροχής Στατιστικών Πληροφοριών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Vat Information Exchange System 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γνωστοποιήσει στους αναγνώστες την λειτουργία των τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα θα δούμε τον τρόπο και τα συστήματα με τα οποία πραγματοποιούντα οι συναλλαγές αυτές, καθώς και το σημαντικό ρόλο που παίζουν στην λειτουργία του ελεύθερου οικονομικού εμπορίου. Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα έχει μεγάλη αξία καθώς μετά την κατάργηση των φορολογικών συνόρων οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές έγιναν πιο ανεξάρτητες, διευκολύνοντας τους οικονομικούς οργανισμούς των κρατών - μελών της Ε.Ε. Διαβάζοντας την συγκεκριμένη εργασία θα συναντήσουμε σε αρχικό κεφάλαιο την έννοια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και συγκεκριμένα των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων, καθώς και τις διακρίσεις αυτών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα βασικότερα θέματα των τριγωνικών ενδοκοινοτικών συναλλαγών, προκείμενου να γίνει καλύτερη η κατανόηση τους. Επιπλέον γίνεται μια θεωρητική και πρακτική ανάλυση πάνω στα θέματα των τριγωνικών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων. Πιο κάτω θα συναντήσουμε κάποιες άλλες συναλλαγές που δεν θεωρούνται τριγωνικές λόγω ορισμένων προϋποθέσεων και θα αναλύσουμε τις περιπτώσεις αυτές. Έπειτα θα αναλύσουμε ορισμένα συστήματα και πίνακες (Vies, Intrastat, Listing) με τα οποία διενεργείται ο έλεγχος και η ασφάλεια των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Τέλος θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα, όπου θα αναφέρουμε την διευκόλυνση των συναλλαγών σε κοινοτικό επίπεδο, παράλληλα όμως θα παραθέσουμε και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν. 6

7 ΜΕΡΟΣ Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο. Δηλαδή είναι οι αγοραπωλησίες που πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα με τη μορφή της συναλλαγής μπορούν να ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Είναι οι συναλλαγές που γίνονται μεταξύ δυο υποκείμενων στο Φ.Π.Α. επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη - μέλη. Π.χ. ελληνική επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών αγοράζει τέτοιες συσκευές από αντίστοιχη ιταλική. Γερμανική επιχείρηση εμπορίας ειδών διατροφής αγοράζει από αντίστοιχη ελληνική κονσέρβες φρούτων. Για να είναι ενδοκοινοτικές αυτές οι συναλλαγές θα πρέπει απαραίτητα οι συναλλασσόμενες επιχειρήσεις να είναι υποκείμενες στο φόρο και να υπάρχει αποδεδειγμένα φυσική μεταφορά των αγαθών από το ένα κράτος - μέλος στο άλλο ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ Είναι οι συναλλαγές που γίνονται μεταξύ δυο προσώπων ή επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη - μέλη και ο ένας από τους συναλλασσομένους δεν είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α. Π.χ. βελγικό νοσοκομείο (απαλλασσόμενη επιχείρηση) αγοράζει αξονικό τομογράφο από αγγλικό εργοστάσιο κατασκευής ιατρικών μηχανημάτων. Ένας ελληνικός δήμος αγοράζει απορριμματοφόρα οχήματα από γαλλική επιχείρηση ειδικών οχημάτων. Οι συναλλαγές αυτές είναι ενδοκοινοτικές, αλλά διέπονται από ορισμένους ειδικούς κανόνες προκειμένου να προσδιοριστεί ο τόπος φορολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, εάν ένα απαλλασσόμενο πρόσωπο ή επιχείρηση αγοράζει αγαθά από ένα άλλο κράτος - μέλος, καταβάλλει κανονικά το Φ.Π.Α. στη χώρα 7

8 προέλευσης, εφόσον η αξία των αγαθών δεν υπερβαίνει τα ,00 ευρώ. Στην περίπτωση όπου η αξία των αγοραζομένων αγαθών είναι μεγαλύτερη από ,00 ευρώ, ο Φ.Π.Α. οφείλεται στη χώρα που είναι εγκατεστημένο το απαλλασσόμενο πρόσωπο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το απαλλασσόμενο πρόσωπο θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα VIES και να καταστεί υποκείμενος στο Φ.Π.Α. προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με το Φ.Π.Α. της χώρας προέλευσης από τον πωλητή, αλλά να τον καταβάλλει με έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. στο Κράτος - Μέλος που είναι εγκατεστημένος. Εδώ επισημαίνεται ότι το απαλλασσόμενο πρόσωπο έχει την ευχέρεια να επιλέξει σαν τόπο φορολόγησης το Κράτος - Μέλος που είναι εγκατεστημένο, ακόμα και στην περίπτωση που η αξία των αγοραζομένων αγαθών είναι μικρότερη από ,00 ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πριν από την αγορά των αγαθών, το εν λόγω απαλλασσόμενο πρόσωπο πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα VIES, ώστε ο πωλητής να τον τιμολογήσει χωρίς το Φ.Π.Α. του Κράτους - Μέλους πώλησης των αγαθών. Εξυπακούεται ότι και σ αυτή την περίπτωση το απαλλασσόμενο πρόσωπο θα πρέπει να καταβάλει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. με έκτακτη περιοδική δήλωση στη χώρα που είναι εγκατεστημένο ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Μετά την κατάργηση των φορολογητέων συνόρων ( ), οι ιδιώτες που ταξιδεύουν από το ένα Κράτος - Μέλος στο άλλο και αγοράζουν αγαθά, πληρώνουν το Φ.Π.Α. στο Κράτος - Μέλος που τα αγόρασε και δεν είναι υπόχρεοι για καταβολή Φ.Π.Α. όταν θα επιστρέψουν στο δικό τους Κράτος - Μέλος. Π.χ. Ιταλίδα τουρίστρια που αγοράζει κοσμήματα από κατάστημα της Αθήνας, θα επιβαρυνθεί με ελληνικό Φ.Π.Α (19%) και δεν είναι υπόχρεη για καταβολή Φ.Π.Α. όταν επιστρέψει στην Ιταλία. Εδώ θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες διευκρινίσεις για το καθεστώς των πωλήσεων αγαθών σε ενδοκοινοτικά ταξίδια. Μέχρι την απαλλασσόταν η αγορά ορισμένων ποσοτήτων από τους ενδοκοινοτικούς ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικών ταξιδιών με πλοία ή αεροσκάφη. Τα προϊόντα αυτά θα μπορούν να υπάγονται μόνο σε Φ.Π.Α. (π.χ κολόνιες) ή σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. (τσιγάρα και αλκοολούχα ποτά). Μετά την δεν υφίσταται πλέον απαλλαγή και τα αγαθά που αγοράζονται κατά τη διάρκεια ενός ενδοκοινοτικού ταξιδιού, π.χ. Πάτρα - Ανγκόνα με πλοίο ή Αθήνα - Μόναχο με αεροσκάφος, φορολογούνται με τους όρους και το συντελεστή Φ.Π.Α. του Κράτους - Μέλους αναχώρησης.ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται ακόμα και στις περιπτώσεις διέλευσης από διεθνή ύδατα ή διεθνή εναέριο χώρο ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται με αποστολή των αγαθών και την ευθύνη της μεταφοράς την αναλαμβάνει ο πωλητής, ο οποίος είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α., εγκατεστημένος σε ένα Κράτος - Μέλος και ο αγοραστής σε άλλο. Ο αγοραστής είναι κατά κανόνα ιδιώτης ή άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί σαν ιδιώτης, που δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και δεν υποχρεούνται από άλλες διατάξεις να καταβάλει το φόρο σαν ενδοκοινοτική απόκτηση. Η επιλογή των 8

9 αγοραζομένων προϊόντων μπορεί να γίνει μέσω ειδικών φυλλαδίων ή τιμοκαταλόγων που να έχουν έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η παραγγελία μπορεί να γίνει γραπτά, τηλεφωνικά ή μέσω Ιώ ^ ^ Σ Και η παράδοση γίνεται συνήθως ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. Π.χ έλληνας σπουδαστής από τη Θεσσαλονίκη δίνει παραγγελία μέσω Ι ώ «ι^ για δυο εξειδικευμένα βιβλία, τα οποία του αποστέλλονται ταχυδρομικά από τη Γαλλία. Ο τόπος φορολογίας αυτών των συναλλαγών είναι το Κράτος - Μέλος εγκατάστασης του πωλητή, εκτός εάν οι συνολικές πωλήσεις του κατά την τρέχουσα ή προηγούμενη διαχειριστική περίοδο προς το συγκεκριμένο Κράτος - Μέλος του αγοραστή έχουν υπερβεί ορισμένα όρια (35.000,00 ευρώ ή ,00 ευρώ), τα οποία έχουν καθοριστεί από το Κράτος - Μέλος του αγοραστή. Στο παραπάνω αναφερόμενο παράδειγμα οι πωλήσεις της γαλλικής επιχείρησης προς Έλληνες αγοραστές μέχρι του ορίου των ,00 ευρώ, επιβαρύνονται με γαλλικό Φ.Π.Α. Εάν οι πωλήσεις αυτές υπερβούν τα ,00 ευρώ, τότε τόπος φορολογίας των περαιτέρω πωλήσεων είναι η Ελλάδα και αυτό σημαίνει ότι η γαλλική επιχείρηση πρέπει να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα μέσω του οποίου θα πωλεί με ελληνικό Φ.Π.Α. τον οποίο θα αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο. Για τα όρια που ισχύουν στα κράτη - μέλη παρατίθεται ο παραπάνω πίνακας:1 Κράτος-Μέλος Κοινοτικό πρόθεμα Όριο σε ευρώ Αυστρία AT ,00 Βέλγιο BE ,00 Γαλλία FR ,00 Γερμανία DE ,00 Δανία DK ,00 Ελλάδα EL ,00 Ιταλία ΣΤ ,00 Ιρλανδία ΣΕ ,00 Ισπανία ES ,00 Λουξεμβούργο υ υ ,00 Μεγ. Βρετανία θ β ,00 Ολλανδία ΝΕ ,00 Πορτογαλία ΡΤ ,00 Σουηδία SE ,00 Φινλανδία FI ,00 1www.europa.en.int 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕΥΤΕΡΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 2.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ α) Η πώληση αγαθών από ελληνική επιχείρηση σε άλλο κράτος - μέλος ονομάζεται ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών. Για την ενδοκοινοτική παράδοση συμπληρώνεται η μηνιαία περιοδική Φ.Π.Α., η μηνιαία δήλωση intrastat και ο τριμηνιαίος πίνακας listing. Φυσικά, η ενδοκοινοτική παράδοση δε υπόκειται σε Φ.Π.Α. στη Ελλάδα, είναι δηλαδή παράδοση απαλλασσόμενη με δικαίωμα έκπτωσης του αντίστοιχου Φ.Π.Α. εισροών και αυτό ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού (άρθρου 28γ της 6ης οδηγίας) και αφετέρου του εθνικού δικαίου (άρθρο 28 του Ν. 2859/2000). Περίπτωση 1η: Ενδοκοινοτική παράδοσή αγαθών Η επιχείρηση Α υποκείμενη στο Φ.Π.Α. εγκαταστημένη στη Γερμανία αγοράζει από την επιχείρηση Β εγκαταστημένη στην Ελλάδα υλικά συσκευασίας και δίνει εντολή να παραδοθούν τα υλικά στην επιχείρηση Γ που είναι επίσης εγκαταστημένη στην Ελλάδα, για να χρησιμοποιηθούν τα υλικά αυτά στη συσκευασία του αγαθού που αγοράζει η Α από τον Γ και έτσι συσκευασμένο το αγαθό να αποσταλεί από τον "Γ στην επιχείρηση Α της Γερμανίας. Η παράδοση των υλικών συσκευασίας από την επιχείρηση Β στην επιχείρηση Γ και η αποστολή του συσκευασμένου αγαθού από τον Γ στην επιχείρηση Α της Γερμανίας θεωρούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις με τις εξής επί μέρους υποχρεώσεις: Επιχείρηση Β : εκδίδει τιμολόγιο - δελτίο αποστολής με το Α.Φ.Μ. της Α χωρίς Φ.Π.Α. και παραδίδει τα υλικά στη Γ. Έπειτα, δηλώνει την αξία των υλικών στην περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. ως ενδοκοινοτική παράδοση και υποβάλει δήλωση intrastat αποστολής και ανακεφαλαιωτικό πίνακα (listing) ενδοκοινοτικής παράδοσης με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης Α της Γερμανίας και διαφυλάττει τα αντίγραφα των αποδεικτικών μεταφοράς που του αποστέλλει ο Γ (τιμολόγια - φορτωτικές κ.λ.π.) Επιχείρηση Γ : εκδίδει τιμολόγιο - δελτίο αποστολής με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης Α χωρίς Φ.Π.Α. και αποστέλλει το αγαθό συσκευασμένο στη Γερμανία. Συμπληρώνει στην περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. την αποστολή αυτή ως ενδοκοινοτική παράδοση, υποβάλλει δήλωση intrastat αποστολής και ανακεφαλαιωτικό πίνακα (listing) ενδοκοινοτικής παράδοσης με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης Α της Γερμανίας και διαφυλάττει τα αποδεικτικά της μεταφοράς του αγαθού στην Γερμανία και αποστέλλει αντίγραφα που αποδεικνύουν τη μεταφορά αυτή στην επιχείρηση Β. 10

11 Περίπτωση 2η: Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών Η παράδοση τυποποιημένων ξηρών καρπών από ελληνική σε γερμανική επιχείρηση αποτελεί ενδοκοινοτική παράδοση και απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Επίσης η πώληση κονσερβών από ελληνικό συνεταιρισμό σε Super - Market του Βελγίου, εφόσον ισχύουν οι αναφερθείσες προϋποθέσεις, αποτελεί ενδοκοινοτική παράδοση και απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. Οι εν λόγω ενδοκοινοτικές παραδόσεις είναι απαλλασσόμενες για την Ελλάδα, γιατί θα αντιμετωπισθούν σαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στην Γερμανία και το Βέλγιο αντίστοιχα και θα φορολογηθούν εκεί. β) Η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα προς άλλο κράτος - μέλος για τους σκοπούς της ίδιας της επιχείρησης, παρότι δεν υπάρχει μεταβίβαση και της κυριότητας των αγαθών αυτών θεωρείται ως ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών. Η παράδοση αυτή δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, διότι σύμφωνα με το (άρθρο 22 του Ν. 1642/86) απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., αλλά φορολογείται όμως ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών στο άλλο κράτος - μέλος. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται δήλωση intrastat και ανακεφαλαιωτικός πίνακας listing από τον υποκείμενο στο Φ.Π.Α., εφόσον αυτά πωληθούν στο άλλο κράτος - μέλος. Έτσι, π.χ. στην περίπτωση που μεταφέρονται σε άλλο κράτος - μέλος αγαθά με σκοπό την επίδειξη και στη συνέχεια αυτά πωλούνται, τότε κατά το τρίμηνο που πωλούνται αυτά περιλαμβάνονται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα (listing) από τον Έλληνα αποστολέα, επειδή το γεγονός αυτό αποτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση στο άλλο κράτος - μέλος προς το οποίο μετακινήθηκαν τα αγαθά αυτά. Η παράδοση αυτή, που πριν την κατάργηση των φορολογικών συνόρων εθεωρείτο εξαγωγή, στα πλαίσια του μεταβατικού καθεστώτος (μετά την 01/01/1993) θεωρείται ως ενδοκοινοτική παράδοση. Περίπτωση 3η: Ενδοκοινοτική παράδοσή αγαθών Ο Έλληνας υποκείμενος "Α ", στέλνει μηχανήματα της επιχείρησης του στην Ιταλία, για να εκτεθούν σε διεθνή έκθεση. Μερικά μηχανήματα πωλούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης και τα υπόλοιπα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Η μετακίνηση των μηχανημάτων αυτών από την Ελλάδα προς την Ιταλία δεν υπόκειται στο Φ.Π.Α., για τα μηχανήματα όμως εκείνα που πωλούνται στην Ιταλία κατά την διάρκεια της έκθεσης, ο Έλληνας πρέπει να γραφεί στη Δ.Ο.Υ. της Ιταλίας και να πάρει Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. ή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο και να δηλώσει την φορολογητέα αξία αυτών στην Ιταλία ως ενδοκοινοτική απόκτηση, χρεοπιστώνοντας το Φ.Π.Α. που αναλογεί. Στην περίπτωση αυτή, ο "Α " ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος εκδίδουν ιταλικά τιμολόγια και το Φ.Π.Α. που εισπράττεται θα αποδίδεται στο ιταλικό Δημόσιο. Παράλληλα, ο Έλληνας εκθέτης "Α ", για τα μηχανήματα που πωλήθηκαν, υποχρεούνται να υποβάλλει δήλωση intrastat και ανακεφαλαιωτικό πίνακα listing στην Ελλάδα, δηλώνοντας στην σχετική ένδειξη τον Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. του στην Ιταλία, ή αυτόν του φορολογικού αντιπροσώπου του, διότι θεωρείται ότι πραγματοποίησε ενδοκοινοτική παράδοση των μηχανημάτων αυτών που πουλήθηκαν στην Ιταλία κατά την διάρκεια της έκθεσης. 11

12 Επίσης, Ανακεφαλαιωτικό πίνακα listing για τα παραπάνω μηχανήματα που πωλήθηκαν, υποβάλλεται και στην Ιταλία. Τα υπόλοιπα μηχανήματα μετά το πέρας της έκθεσης επιστρέφουν την Ελλάδα, χωρίς άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις. γ) Από 01/01/1996 και μετά, η εργασία φασόν δεν θεωρείται πλέον ως παράδοση αγαθών, και κατά συνέπεια ούτε και η μετακίνηση αγαθών από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος με σκοπό την παραγωγή, κατασκευή ή συναρμολόγηση νέων προϊόντων, αλλά στο εξής θα θεωρείται ως ενδοκοινοτικό φασόν. Τα ενσώματα κινητά αγαθά, όταν επαναποστέλλονται στην Ελλάδα στον ίδιο υποκείμενο στο Φ.Π.Α., μετά από την υλική εκτέλεση των εργασιών που έγιναν πάνω σ αυτά είτε φασόν είναι είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής εργασία, τότε στην Ελλάδα, ως φορολογητέα αξία θα αποτελούν στο εξής μόνο οι εργασίες της παροχής υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, συμπληρώνεται η δήλωση intrastat αποστολής, καθώς επίσης και η δήλωση intrastat άφιξης των αγαθών. Δεν υπάρχει όμως η υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής του πίνακα listing ενδοκοινοτικών παραδόσεων ούτε και η συμπλήρωση του πίνακα listing ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Περίπτωση 4η: Ενδοκοινοτική παράδοσή αγαθών Υποκείμενος στο Φ.Π.Α. εγκατεστημένος στην Ελλάδα, αποστέλλει πρώτες και βοηθητικές ύλες από την Ελλάδα στην Γαλλία για να μεταποιηθούν (φασόν). Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στις υπηρεσίες μεταποίησης καταβάλλεται στην Ελλάδα, εφόσον τα παραχθέντα προϊόντα αποσταλούν στον εργοδότη στην Ελλάδα. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, δεν συντάσσονται από τον εγκαταστημένο στην Ελλάδα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. εργοδότη, ανακεφαλαιωτικός πίνακας listing. Αντίθετα, θα υποβάλλεται δήλωση intrastat και κατά την αποστολή και κατά την άφιξη των αγαθών. Περίπτωση 5η: Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών Έλληνας επιχειρηματίας στέλνει στη Γερμανία ένα αυτοκίνητο φορτηγό της επιχείρησης του για επισκευή στο εργοστάσιο κατασκευής του. Η μετακίνηση αυτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συνιστά ενδοκοινοτική παράδοση. Στην συνέχεια, μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής, το αγαθό επαναποστέλλεται στην Ελλάδα και ο Έλληνας επιχειρηματίας καταβάλλει το Φ.Π.Α. που αναλογεί σ αυτή την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Όπως και στο παραπάνω παράδειγμα, δεν συντάσσονται σχετικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες listing, ενώ υποβάλλεται δήλωση intrastat και κατά την αποστολή και κατά την άφιξη του αγαθού.2 2 Γ. Δεσπότης, 2006: Σύγχρονη κωδικοποίηση Φ.Π.Α. - νομοθεσία, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, Αθήνα. 12

13 2.2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Μπορούμε να διακρίνουμε τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε : > Απλές παραδόσεις (π.χ. παράδοση από την Ελλάδα στην Ιταλία), > Τριγωνικές παραδόσεις (π.χ. παράδοση αγαθών στη Γερμανία τα οποία όμως ο Έλληνας πωλητής αγόρασε από την Ιταλία), > Παράδοση αγαθών που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (π.χ. παράδοση λικέρ από την Ελλάδα στην Ολλανδία) και > Μεταφορά αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος - μέλος (π.χ. μεταφορά εμπορεύσιμων αγαθών μιας ελληνικής επιχείρησης στο Βέλγιο για προσωρινή αποθήκευση και μεταγενέστερη πώληση).3 3 Δημήτρης Ι. Καραγιάννης, 2001: Φ.Π.Α. δηλώσεις στην πράξη, Θ έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη με τους νέους νόμους, Θεσσαλονίκη. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 3.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του (άρθρου 2), θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος - μέλος, από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού. Αυτό ισχύει σύμφωνα τόσο με τις διατάξεις του κοινοτικού (άρθρου 22,26,28α και 33 της 6ης οδηγίας) όσο και του εθνικού δικαίου (άρθρα 11 και 15 του Ν. 2859/2000). Επομένως, για να θεωρείται μια πράξη ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Να πρόκειται για αγαθά που μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., β) Ο αγοραστής να είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο. Ως υποκείμενος στο φόρο θεωρείται το πρόσωπο που ενεργεί φορολογητέες πράξεις ή αφορολόγητες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (εξαγωγικές επιχειρήσεις) ή πράξεις απαλλασσόμενες (εκπαιδευτήρια, νοσηλευτικές μονάδες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λ.π.) καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. γ) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α. σε άλλο κράτος - μέλος, να μην απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων στη χώρα του, ούτε να πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. δ) Η συναλλαγή να πραγματοποιείται από επαχθή αιτία με αντάλλαγμα ( εκτός από τις εξαιρέσεις) και μέσα στα πλαίσια άσκησης της οικονομικης δραστηριότητας τόσο του πωλητή όσο του αγοραστή. Στην έννοια της ενδοκοινοτικής απόκτησης εντάσσεται και η περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα έτοιμων προϊόντων που κατασκευάστηκαν σε άλλο κράτος - μέλος από υλικά που στάλθηκαν από την Ελλάδα στο κράτος αυτό προκειμένου να υποστούν μεταποίηση στα πλαίσια σύμβασης έργου. Περίπτωση 1η: Ενδοκοινοτική απόκτησή αγαθών Η επιχείρηση Α με έδρα την Αγγλία στέλνει στην επιχείρηση Β με έδρα την Ελλάδα εμπορεύματα αξίας ,00 ευρώ, τα οποία φθάνουν στην επιχείρηση Β όπου και παραλαμβάνονται. Η πράξη αυτή για την επιχείρηση Α είναι μια ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών απαλλασσόμενη από τον Φ.Π.Α. στην Αγγλία και για την επιχείρηση Β είναι μια ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών υποκείμενη στο Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Όταν λέμε ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών υποκείμενη στο Φ.Π.Α. στην Ελλάδα εννοούμε ότι τα αγαθά αυτά θα τα παραλάβει ο Β χωρίς να 14

15 καταβάλει Φ.Π.Α. στο τελωνείο. Στην συνέχεια, θα συμπληρώσει το έντυπο intrastat του μήνα αυτού, καθώς και του έντυπου listing μετά τη λήξη του τριμήνου και όταν πωληθούν τα αγαθά αυτά, τότε στο τιμολόγιο πώλησης που θα εκδόσει ο Β, θα προσθέσει και Φ.Π.Α. το οποίο και θα αποδώσει στην Δ.Ο.Υ. ως Φ.Π.Α. εκροών με την περιοδική δήλωση του μήνα εκείνου της πώλησης των αντίστοιχων αγαθών. Κατά παρέκκλιση από την παραπάνω παράγραφο, δεν θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών η κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 απόκτηση αγαθών που πραγματοποιείται: α) Από υποκείμενο στο φόρο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του (άρθρου 41), β) Από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (γιατροί, φροντιστήρια κ.λ.π.). Δηλαδή από πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α. και γ) Από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο (Δημόσιο, ΟΤΑ, σύλλογοι κ.λ.π.), εφόσον το ύψος των συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο τις προστιθέμενης αξίας, που οφείλετε στο κράτος - μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το ποσό των ,00 ευρώ,4 και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν υπερβεί το ποσό αυτό. Περίπτωση 2η: Ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών Αγορά ηλεκτρονικών συσκευών που πραγματοποιεί ελληνική εμπορική επιχείρηση από γερμανικό εργοστάσιο θεωρείτο ενδοκοινοτική απόκτηση εάν βεβαίως τα αγαθά μεταφέρονται στην Ελλάδα και η τιμολόγηση γίνεται μεταξύ δυο υποκείμενων και εγγεγραμμένων στο σύστημα VIES. Επίσης, η αγορά ξυλείας που πραγματοποιεί ελληνικό εργοστάσιο από φιλανδική επιχείρηση, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις, αντιμετωπίζεται σαν ενδοκοινοτική απόκτηση. Οι εν λόγω ενδοκοινοτικές αποκτήσεις θα φορολογηθούν στην Ελλάδα επειδή έχουν απαλλαγεί του Φ.Π.Α. σαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις στην Γερμανία και Φιλανδία αντίστοιχα. Περίπτωση 3η: Ενδοκοινοτική απόκτησή αγαθών από Ν.Π.Α.Α. Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός αγοράζει κατά το έτος 2008 διάφορα ιατρικά μηχανήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εξής: > Τον Ιανουάριο από τη Γαλλία, μηχανήματα αξίας ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) > Τον Φεβρουάριο από την Ιταλία μηχανήματα αξίας ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) > Τον Ιούνιο από την Γερμανία μηχανήματα αξίας 3.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 5 4 Στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α (Ν 2859/2000) Η φράση << δρχ>> αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 2948/ (ΦΕΚ 242 Α )από την φράση << ευρω>>και ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, από Δημήτρης Ι. Καραγιάννης, 2001: Φ.Π.Α. δηλώσεις στην πράξη, Θ έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη με τους νέους νόμους, Θεσσαλονίκη. 15

16 Για τις αγορές από τη Γαλλία και την Ιταλία, που το σύνολο τους δεν υπερβαίνει το ποσό των ,00 ευρώ ( = 9.000,00 ευρω), το Φ.Π.Α. που αναλογεί στις αξίες αυτές καταβάλλεται στα αντίστοιχα κράτη - μέλη Γαλλία και Ιταλία κατά το χρόνο πραγματοποίησης των αγορών αυτών. Για την αγορά όμως από τη Γερμανία, επειδή το σύνολο της αξίας των τριών αγορών του 2008 υπερβαίνει το όριο των ,00 ευρώ ( = ,00 ευρω), το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία αυτή καταβάλλεται στην Ελλάδα, διότι η αγορά αυτή θεωρείται πλέον ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επόμενη αγορά από χώρα της κοινότητας εντός των ετών 2008 και 2009 και θα αποτελεί δηλαδή ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ελλάδα. Αν όμως το έτος 2009 οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν υπερβούν το πιο πάνω όριο, το έτος 2010 παύει να έχει υποχρέωση καταβολής φόρου. Αν ο Ευαγγελισμός είχε ασκήσει το δικαίωμα επιλογής όπως ορίζεται πιο πάνω, τότε όλες οι παραπάνω αγορές (και όχι μόνο η τελευταία) θα θεωρούνταν ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις υπαγόμενες στο Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής μπορούν να επιλέγουν τη φορολόγηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου. Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δυο πλήρης διαχειριστικές περιόδους, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί. Η ανάκτηση θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο. Επίσης, κατά την παρέκκλιση της πρώτης παραγράφου, δε θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή κατά τις διατάξεις του (άρθρου 2) απόκτηση αγαθών των οποίων η παράδοση απαλλάσσεται στο εσωτερικό της χώρας από τον φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β, γ και στ της πρώτης παραγράφου του (άρθρου 27) ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ Μπορούμε να διακρίνουμε τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις σε : > Απλές αποκτήσεις (π.χ. αγορά αγαθών από την Ιταλία), > Τριγωνικές αποκτήσεις (π.χ. αγορά από την Γερμανία τα οποία όμως παραδόθηκαν από την Ιταλία), > Απόκτηση αγαθών με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (π.χ. αγορά μπύρας από την Ολλανδία), > Απόκτηση μεταφορικών μέσων (π.χ. αγορά φορτηγού αυτοκινήτου από τη Γερμανία) και > Μεταφορά πάγιων κοινοτικής επιχείρησης στην Ελλάδα (π.χ. ιταλική κατασκευαστική εταιρία μεταφέρει τον εξοπλισμό της στην Ελλάδα, προκειμένου να εκτελέσει ένα έργο).67 6 Αριστείδης Γ. Φλώρος, 2005: Λογιστική και πρακτική αντιμετώπιση του Φ.Π.Α., Σύγχρονη εκδοτική Ε.Π.Ε., Αθήνα. 7 Δημήτρης Ι. Καραγιάννης, 2001: Φ.Π.Α. δηλώσεις στην πράξη, Θ έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη με τους νέους νόμους, Θεσσαλονίκη. 16

17 ΜΕΡΟΣ Β' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 4.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Τριγωνικές είναι οι εμπορικές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται τρία πρόσωπα υποκείμενα σε Φ.Π.Α. σε τρία διαφορετικά κράτη - μέλη της Ε.Ε. Στην πράξη μια τέτοια συναλλαγή αποτελείται από μια μόνο παράδοση (φυσική μετακίνηση) αγαθών και από δυο όμως τιμολογήσεις. Για τις τριγωνικές συναλλαγές προβλέπεται απλοποιημένος τρόπος φορολόγησης, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου. Τα πιο πάνω πρόσωπα τα οποία απαραίτητα έχουν Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. στη χώρα τους από την άποψη του τρόπου συμμετοχής τους σε τριγωνική συναλλαγή διακρίνονται : 1. Στον αρχικό αποστολέα των αγαθών, 2. Στον ενδιάμεσο συμβαλλόμενο, 3. Στον τελικό παραλήπτη. Αν π.χ. μια ελληνική επιχείρηση πουλήσει εμπορεύματα σε γερμανική επιχείρηση με εντολή να σταλούν απευθείας τα εμπορεύματα στην Ιταλία σε ιταλική επιχείρηση, τότε η ελληνική επιχείρηση είναι ο αρχικός αποστολέας, η γερμανική ο ενδιάμεσος συμβαλλόμενος και η ιταλική είναι ο τελικός παραλήπτης. Οι εναλλακτικές θέσεις που μπορεί να έχει μια ελληνική επιχείρηση στις τριγωνικές συναλλαγές εξετάζονται πιο κάτω χωριστά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Περίπτωση 1η: Όταν η ελληνική επιχείρηση είναι ο αρχικός αποστολέας Επιχείρηση Α εγκατεστημένη στην Ελλάδα πωλεί εμπορεύματα στην επιχείρηση Β εγκατεστημένη στη Γερμανία αξίας ,00 ευρώ. Η επιχείρηση Β πωλεί τα ίδια εμπορεύματα στην επιχείρηση Γ εγκατεστημένη στην Ιταλία και δίνει εντολή στην ελληνική επιχείρηση Α να αποστείλει απευθείας τα εμπορεύματα από την Ελλάδα στην εγκατάσταση του Γ στην Ιταλία. Επισημαίνεται ότι και οι τρεις πιο πάνω επιχειρήσεις είναι υποκείμενες στο Φ.Π.Α., εγγεγραμμένες στο σύστημα VIES και έχουν Α.Φ.Μ./ Φ.Π.Α. στις χώρες τους. Συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνικής επιχείρησης και της γερμανικής όπως τα μεταφορικά όσο και τα ασφάλιστρα της μεταφοράς των εμπορευμάτων από την Ελλάδα στην Ιταλία να βαρύνουν την ελληνική επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε από τη μεταφορική ΕΠΕ (Χ) με έδρα στην Αθήνα η φορτωτική Νο 9, με 17

18 πίστωση αντί 600,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19 % σύνολο 714,00 ευρώ. Πλήρωσε επίσης για ασφάλιστρα μεταφοράς στην Ασφαλιστική Εταιρεία Α 200,00 ευρώ. Ζητούνται: α) Η λογιστική τακτοποίηση της ενδοκοινοτικής παράδοσης. β) Η σύνταξη της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. γ) Η σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Listing). δ) Η σύνταξη της δήλωσης INTRASTAT (Αποστολής). Λύση: α) Με βάση το τιμολόγιο πώλησης, που εκδόθηκε προς τη γερμανική επιχείρηση στο οποίο αναφέρεται η ένδειξη «πρόκειται για τριγωνική ενδοκοινοτική παράδοση», τη φορτωτική και το τιμολόγιο των ασφάλιστρων γίνονται οι εγγραφές Πελάτες ενδοκοινοτικοί , Πωλήσεις είδους Α , Ενδοκοινοτικές παραδόσεις εμπορευμάτων Τριγωνικές ενδοκοινοτικές παραδόσεις φορολογητέες εκτός της χώρας Έξοδα μεταφοράς αγαθών πωλήσεων Εισροές εξόδων δαπανών εσωτ. Υποκειμ. με δικαίωμα έκπτωσης 19% 600, Φ.Π.Α. εξόδων - δαπανών εσωτερ. 19% 114, Προμηθευτές εσωτερικού 714,00 όπως η φορτωτική Νο 9 της μεταφορικής ΕΠΕ Ασφάλιστρα μεταφορών Εισροές εξόδων - δαπανών εσωτ. 19% 200, Προμηθευτές εσωτερικού 200,00 ασφάλιστρα όπως η αποδ. παρ. υπηρεσιών Ν ο...της Ασφαλιστικής ΑΕ... Η σύνταξη της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και της δήλωσης INTRASTAT (Αποστόλης) γίνεται ως εξής: 18

19 β) γ) Β. Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ε Ν Δ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν α/α Π) Χώρα αγοραστή κτλ. (2) Πρόθεμα χώρας (3) Στοιχεία αγοραστή κτλ. Αριθμός μητρώου ΦΠΑ Γ 6 Ρ κ Α Α κ > ι < ν 0 (ν * * Λ * X X * V X (4) Ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών κτλ. (5) β ι ύ. ο ο Ο, Ο Ο Φορολογητέα Αξία** Οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές) (6) ' δ) Η δήλωση ΙΝΤΚΛ8ΤΛΤ (θα συνταχθεί ως εξής): Περίπτωση 2η: Όταν η ελληνική επιχείρηση είναι ο τελικο παραλήπτη Γαλλική επιχείρηση αγοράζει στις 10/06/08 εμπορεύματα από την Ισπανία. Συγχρόνως δίνει εντολή στον προμηθευτή της να σταλούν τα εμπορεύματα σε πελάτη της στην Αθήνα. Για την πώληση αυτή η γαλλική επιχείρηση τιμολογεί στις 18/06/08 την ελληνική με ,00 ευρώ. 19

20 Τα εμπορεύματα έφθασαν στην Ελλάδα από την Ισπανία στις 24/06/08. Την ελληνική επιχείρηση την βάρυναν και τα έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων 500,00 ευρώ + Φ.Π.Α. 19% 95,00 ευρώ τα οποία πληρώθηκαν σε ελληνική μεταφορική εταιρεία όπως η φορτωτική Νο 12/24/06/05. Ζητούνται: α) Η λογιστική τακτοποίηση της ενδοκοινοτικής απόκτησης. β) Η σύνταξη των απαραίτητων δηλώσεων που υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η ελληνική επιχείρηση. Λύση: Επειδή και οι τρεις πιο πάνω εμπλεκόμενες επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα VIES και διαθέτουν Α.Φ.Μ. / Φ.Π.Α. στις χώρες τους, πρόκειται για μια τριγωνική συναλλαγή (χωρίς υποχρέωση ορισμού φορολογικού εκπροσώπου) με τελικό παραλήπτη την ελληνική επιχείρηση η οποία υποχρεούται: α) Να διενεργήσει τις πιο κάτω λογιστικές εγγραφές: Π.χ. 8η παραγγ. Εμπ/των χρης , Προμηθευτές ενδοκοινοτικοί , Προμηθευτές από Γαλλία Επωνυμία προμηθευτή Όπως το τιμολόγιο της γαλλικής επιχείρησης Ν ο Π.χ. 8η παραγγ. Εμπ/των χρης , Φ.Π.Α. ενδοκ. Αποκτ. Εμπ/των χ ΕΦΚ 19% 95, Γ προμηθευτές εσωτερικού (οποιαδήποτε ανάπτυξη) Φορτωτική Νο , Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εμπορευμάτων ,00 χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης Ενδοκ. Αποκτ. Εμπορ/των χωρίς Ε.Φ.Κ. υποκείμενες με δικ. Εκπτώσεις 19% Π.χ. 8η παραγγ. Εμπορ/των χρήσης ,00 Μεταφορά κόστους παραγγελίας σε αρμόδιο λογαριασμό Φ.Π.Α. ενδ. Αποκτ. Εμπο/των χωρίς Ε.Φ.Κ. 19% 9.880, Φ.Π.Α. ενδο. Αποκτ. Εμπο/των χ Ε.Φ.Κ. 18% οφειλόμενος 9.880,00 Υπολογισμός πλασματικού Φ.Π.Α ,00 χ 19%= 9.880,00 20

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009

Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2009 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 4 η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Β. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ»

\ ^' ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ί - :. \ \ \ ^' ' Θ Ε Μ Α «Φ.Π.Α. ΑΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΙΒ Α ΙΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΑΙΤΖΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Α.Ε.Μ. 8134 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ 2. Ιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Θεωρητικό και πρακτικό. Η ασχολία με το πρόγραμμα Έσοδα- Έξοδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (άρθρο 1 Ν.2859/2000) Νόµοι που αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν.2859/ 2000 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Επιβολή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο

Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Νόµος 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248/7.11.2000) (όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276) Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ. 4. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013 και τον Ν. 4254/2014, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 11.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα