ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ. Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ. Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ."

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Τεχνική Περιγραφή Εργασιών ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

3 Προβλέπεται εκσκαφή του εδάφους για τη διαμόρφωση των επιθυμητών σταθμών των δαπέδων όπου προβλέπεται από την πρόταση διαμόρφωσης. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ Η ΔΑΝΕΙΑ Περιλαμβάνεται και η συμπύκνωση του υλικού με κατάλληλα εργαλεία. ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ: Για την διαμόρφωση των επιπέδων και των πρανών κατά μήκος του δρόμου. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 3Α Η επιφάνεια όπου γίνεται επίστρωση δαπέδου διαστρώνεται με θραυστό υλικό 3Α μέσου πάχους 20 εκ., όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Αναλυτικά προβλέπεται: στο χωμάτινο δάπεδο διάστρωση με θραυστό υλικό 3Α πάχους 10 εκ. κάτω από το ξύλινο δάπεδο και από το χώρο της διαμόρφωσης διάστρωση με θραυστό υλικό 3Α πάχους 10 εκ. στα κλιμακοστάσια και τα πεζοδρόμια διάστρωση με θραυστό υλικό 3Α πάχους 20cm

4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ: Κάτω από τις επιστρώσεις της περιοχής μελέτης. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια αποξηλώνονται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, καθώς και τα τμήματα που είναι πλακοστρωμένα στον υφιστάμενο χώρο. ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ: Όπου κρίνεται απαραίτητο κατά μήκος της οδού. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ Όπου προβλέπεται αποξήλωση πεζοδρομίου γίνεται και αποξήλωση κρασπέδων όπου υπάρχουν. ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ: Στα πεζοδρόμια τα οποία αποξηλώνονται. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

5 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ Αποτελείται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος τύπου C20/25, πάχους εκ., οπλισμένο με πλέγμα Τ196 (άνω και κάτω), όπως φαίνεται στα σχέδια των λεπτομερειών. Στην περίμετρο, η απόληξη της πλάκας διαμορφώνεται με ενίσχυση μεγαλύτερου πάχους, οπλισμένη με συνδετήρες. Προβλέπονται αρμοί διαστολής πλάτους 20 χιλ. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Σε όλη την περιοχή μελέτης ως υπόστρωμα όπου γίνεται επίστρωση δαπέδου. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ (ΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ) Αποτελούνται από τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος τα οποία παραλαμβάνουν τις υψομετρικές διαφορές μεταξύ των πρανών και τις τελικές στάθμες διαμόρφωσης του χώρου. Κατασκευάζονται με επιμελημένο ξυλότυπο και προδιαγραφές εμφανούς σκυροδέματος. Αρμολόγηση σύμφωνα με τα σχέδια. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης για την συγκράτηση του εδάφους. ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

6 ΕΤΟΙΜΟ ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ Διαμόρφωση χωμάτινου, σταθεροποιημένου δαπέδου, τύπου KOURASANIT. Διάστρωση ισόπεδα και διαβροχή, συμπύκνωση με δονητικό οδοστρωτήρα και διαβροχή. Πριν την εφαρμογή της στρώσης, ύγρανση του υποστρώματος. Συμπύκνωση σε τρεις φάσεις: πρώτη φάση: χωρίς δόνηση, δεύτερη φάση: με δόνηση, τρίτη φάση: χωρίς δόνηση. Διαμόρφωση στραγγιστηρίου από στρώση μη επεξεργασμένων σκύρων κοκκομετρικής σύνθεσης 0/20 ή 0/31,5mm σε πάχος 20cm ανάλογα με την απορροφητικότητα του υπεδάφους, με ισόπεδη διάστρωση και στη συνέχεια συμπύκνωση με κρουστικό οδοστρωτήρα ισχύος V1 έως V4 και τοποθέτηση γεωυφάσματος. Αποτελείται από: Βάση από υλικό βάσης οδοστρωσίας με μη επεξεργασμένα σκύρα σε πάχος 20cm ανάλογα με την απορροφητικότητα του υπεδάφους. Γεωύφασμα χαμηλής πυκνότητας (βάρους 0.1 Kg/m 2 ). Χωμάτινο δάπεδο που βασίζεται στη χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες φυσικών υλικών, τύπου Kourasanit-στο χρώμα της άμμου, πάχους διάστρωσης 7cm. Το χρώμα θα έχει την έγκριση της Επίβλεψης, αφού προηγηθούν δείγματα. Εφαρμογή του δαπέδου γενικώς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

7 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Όπου φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια της Μελέτης. ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ Αποτελείται από: τελική επίστρωση δαπέδου από κυβόλιθους 10Χ10cm πάχους 5cm, τοποθετημένες με κονίαμα και κλειστούς αρμούς. Το χρώμα θα έχει την έγκριση της Επίβλεψης κονίαμα πάχους 3 cm. υπόστρωμα με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0,15m. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Στα πεζοδρόμια περιμετρικά της περιοχής μελέτης. ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ Κατασκευάζεται υπόστρωμα από μπετόν. Γίνεται σκελετός από σανίδες και τοποθετούνται τα τεμάχια του ξύλου σε κατάλληλο σχηματισμό, κατάλληλου για εξωτερικό χώρο. υπόστρωμα με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0,10m.

8 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Στον οριοθετημένο χώρο που οδηγεί στην παραλία. ΡΕΙΘΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟ ΞΥΛΟΤΥΠΟ Στα όρια μεταξύ δρόμων και πεζοδρομίων κατασκευάζονται κρασπεδόρειθρα από σκυρόδεμα με επιμελημένο ξυλότυπο, που ακολουθούν με γεωμετρική ακρίβεια τη χάραξη των καμπυλών, όπως καθορίζονται στα σχέδια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή οπτική συνέχεια των γραμμών χωρίς κακοτεχνίες. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Στα όρια μεταξύ δρόμων και πεζοδρομίων. ΑΡΜΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Ως αρμός διαστολής δαπέδων διαμορφώνεται από γαλβανισμένη γωνία L40X5 και σφραγίζεται με κορδόνι πολυαιθυλενίου και σφραγιστική μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης.

9 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Ως αρμός διαστολής δαπέδων στη συναρμογή διαφορετικών ειδών δαπέδου. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ Διαμορφώνεται στο δάπεδο κενό κυκλικού σχήματος, διαμέτρου 1,0 μ. και εκσκαφή σε βάθος 1.0 μ., όπου τοποθετείται χαλίκι και κηπευτικό χώμα. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Στις θέσεις φύτευσης δένδρων, όταν περιβάλλονται από σκληρό δάπεδο. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΡΙΦΥΛΛΙ) Διαμορφώνεται εκσκαφή σε κατάλληλο βάθος, κηπευτικό χώμα και χλοοτάπητας τύπου τριφύλλι.

10 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Στις θέσεις φύτευσης χαμηλού πρασίνου. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Κηπαίο χώμα αμμοπυλώδους συστάσεως, οπωσδήποτε καθαρό από πέτρες και ρίζες και γενικά ξένες ύλες. Η χωματοληψία δεν πρέπει να είναι από βάθος μεγαλύτερο από 0,70 μ από την αρχική επιφάνεια του εδάφους. Θα χρησιμοποιηθεί βελτιωτικό του εδάφους τεχνητό οργανικό υλικό, μετά από συνεννόηση και συγκατάθεση της Επιβλέψεως. Πάσσαλοι υποστυλώσεως των δένδρων μήκους 2,5 3,0 μ. με περίμετρο 0,20 0,25 μ. ισόπαχοι σε όλο το μήκος τους, ευθείς από ξερή καστανιά. Η κάτω άκρη τους θα πρέπει να διαμορφωθεί καταλλήλως, ώστε να μπορεί να πακτωθεί στο έδαφος σε βάθος 0,50 μ. Ως υλικά προσδέσεως των δένδρων θα χρησιμοποιηθούν ελαστικοί ιμάντες πλάτους 0,03 0,04 μ. Για την λίπανση των θάμνων και των χλοοταπήτων θα χρησιμοποιηθούν οι ενδεδειγμένες ποιότητες και ποσότητες καταλλήλων μικτών λιπασμάτων. Στο χώρο των εκδηλώσεων θα χρησιμοποιηθεί χλοοτάπητας τύπου τριφύλλι. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

11 Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται οι εξής δραστηριότητες κατά σειρά: η μεταφορά και απώθηση του χώματος επί των προσφερομένων χώρων και η μεταφορά του με φορτωτή επί των πρασιών. η διάστρωση του χώματος στις πρασιές και η διάνοιξη των λάκκων για τη φύτευση των δένδρων, διαστάσεων 0,50x0,50x0,60μ. Σε περίπτωση που στον πυθμένα του λάκκου υπάρχει μητρικό έδαφος και όχι της επιχωματώσεως, τότε η εκσκαφή του λάκκου θα προχωρήσει μέχρι βάθους 50 εκατοστών, κάτω από την επιφάνεια του μητρικού εδάφους και, εν πάση περιπτώσει κατά τις υποδείξεις της Επιβλέψεως. Η διαμόρφωση των πρανών και των επιφανειών σύμφωνα με την Μελέτη και τις υποδείξεις της Επιβλέψεως. η ανάμιξη του χώματος των πρασιών με τα βελτιωτικά υλικά και τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών. ΦΥΤΑ Τα δέντρα που προτείνονται, το είδος και η ονομασία τους είναι: Ακακία Κων/πόλεως (Albizia julibrissin) Ιβίσκους Συριακούς (Hibiscus syriacus) Πικροδάφνη (Nerium oleander) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

12 Προβλέπεται η μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας σε κάθε δέντρο που φαίνεται στα σχέδια, διαστάσεων 1 x 1 μ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Επιλογή υλικού αγωγών άρδευσης Οι αγωγοί του δικτύου άρδευσης εκλέγεται να είναι πλαστικοί σωλήνες από PE είτε από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN , είτε από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ Προβλέπονται καθιστικά πλάτους 50 εκατοστών και ύψους 40 εκατοστών. Κατασκευάζονται ολοκληρωτικά από ξύλο και επενδύονται με τμήματα ξύλου. Τα τμήματα αυτά έχουν διατομή 9Χ3cm και μήκος 1,80μ. σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Τα καθιστικά στηρίζονται σε ξύλινες βάσεις διατομής 5Χ3cm ύψους 0,37μ.. Προβλέπεται επεξεργασία της τελικής επιφάνειας με βερνίκι.

13 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Στην περιοχή μελέτης. ΞΥΛΙΝΑ ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΑ Προβλέπονται χαμηλά ευθύγραμμα καθιστικά πλάτους 0,50μ. και ύψους 10εκατοστών. Τοποθετούνται σύμφωνα με το σχέδιο τρία τμήματα μήκους 3,00μ. και τέσσερα τμήματα μήκους 2,00μ. ώστε να προκύψει το σχέδιο που απεικονίζεται στην μελέτη. Στα τμήματα μήκους 2μ. τοποθετούνται τρεις βάσεις διατομής 5 x 5 cm πάνω στις οποίες εδράζονται πέντε δοκάρια διατομής 9 Χ 3 cm και μήκους 2,00μ. Οι βάσεις τοποθετούνται σε αποστάσεις 20εκατοστών από τα όρια και με αξονικές αποστάσεις 50 εκατοστών περίπου μεταξύ τους. Στα τμήματα μήκους 3μ. τοποθετούνται πέντε βάσεις διατομής 5 x 5 cm πάνω στις οποίες εδράζονται πέντε δοκάρια διατομής 9 Χ 3 cm και μήκους 3,00μ. Οι βάσεις τοποθετούνται σε αποστάσεις 20εκατοστών από τα όρια και με αξονικές αποστάσεις 50 εκατοστών περίπου μεταξύ τους. Προβλέπεται επεξεργασία της τελικής επιφάνειας με βερνίκι. ΚΟΥΝΙΕΣ Διαστάσεις: 2μ.x3μ. εξωτερικό περίγραμμα στηρίγματος και διαστάσεις καθίσματος 2μ.x1,50μ. όπως φαίνεται στις κατασκευαστικές

14 λεπτομέρειες. Το στήριγμα ύψους 2,40m. από το έδαφος, προβλέπεται να κατασκευαστεί από εμποτισμένη σουηδική ξυλεία πεύκου άριστης ποιότητας, κατάλληλης για εξωτερικούς χώρους. τοποθετημένους στις τέσσερις γωνίες. Αποτελείται από τέσσερις ξύλινους ορθοστάτες διατομής 15 x 15 εκατοστών (ύψους 2,20μ.) Οι τέσσερις κολώνες συνδέονται με ξύλινα δοκάρια διατομής 12x8 εκατοστά, τα οποία συνδέονται με τις κολώνες με μεταλλικά ελάσματα. Το κάθισμα συνδέεται με αλυσίδες με το παραπάνω σύστημα. Το καθιστικό είναι κατασκευασμένο από εμποτισμένη σουηδική ξυλεία πεύκου άριστης ποιότητας, κατάλληλης για εξωτερικούς χώρους και αποτελείται από συνενωμένα δοκάρια διατομής 10x10 εκατοστών. Οι αλυσίδες που χρησιμοποιούνται είναι ελάχιστου πάχους 6mm με μικρό διάκενο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176, γαλβανισμένες εν θερμώ με όρια ανύψωσης μεγαλύτερα των 320 kg. Προβλέπεται μεταφορά των στοιχείων της ως ανωτέρω κατασκευής στο χώρο τοποθέτησης, τοποθέτηση των ορθοστατών με ανοξείδωτα μεταλλικά στηρίγματα στύλων στο δάπεδο, βαφή της με διαφανές βερνίκι βινυλικής ρητίνης και στήριξη αυτής με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων. Περιλαμβάνεται επίσης πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνιασμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση - λείανση των ακμών και των άκρων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικρο-υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Βόρεια της περιοχής μελέτης όπως φαίνεται στα σχέδια.

15 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ & ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ Σε οργανικές γραμμές και σύμφωνα με το σχέδιο γενικής οργάνωσης κατασκευάζεται ξύλινο μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία. Στο όριο του ξύλινου δαπέδου πακτώνονται ξύλινα κυλινδρικά δοκάρια διατομής Φ12εκ.. Συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικά ελάσματα. Αποτελούν μη μόνιμη κατασκευή από ξύλο διότι είναι πακτωμένα 20εκ. στο έδαφος. Προβλέπεται αποφλοίωση, πελέκημα, εύθυνση, μόρφωση της αιχμής και κόκκινος χρωματισμός των πάσσαλων. Μπροστά από τους διακοσμητικούς πασσάλους τοποθετούνται καθιστικά σε αντίστοιχες γραμμές. Όλη η κατασκευή εδράζεται σε ξύλινες τετραγωνικές βάσεις ύψους 0,42 μ. όπως φαίνεται στα κατασκευαστικά σχέδια διατομής 5 x 5 cm.. Πάνω σε αυτά τοποθετείται μεταλλική βάση για να εδραστούν ξύλινα δοκάρια διατομής 9 X 3 cm και μήκους 0,50μ. ανά 2 mm περίπου. Προβλέπεται επεξεργασία της τελικής επιφάνειας με βερνίκι. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Στο τμήμα της σκάλας. ΞΥΛΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΓΚΕΛΟ Προβλέπεται ξύλινο προστατευτικό κάγκελο, συνολικού ύψους 1,00m, που τοποθετείται στο χώρο του μουσείου κατά μήκος του εξώστη όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Αποτελείται από πλευρικά κάθετα στελέχη τετραγωνικής διατομής 7x7cm, οριζόντια και διαγώνια δοκάρια ορθογώνιας διατομής 5,5x5,5cm. Οι διαστάσεις των τεμαχίων της σχάρας, είναι 200x100cm (h).

16 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Κατά μήκος της περιοχής παρέμβασης. KAΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ Προβλέπονται κάδοι απορριμμάτων όπως φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια. Ο κάδος αποτελείται από: Έναν εσωτερικό κάδος συλλογής απορριμμάτων, εν θερμώ γαλβανισμένο (γαλβανιζέ), κυλινδρικής διατομής Ø350mm και ύψους 450mm. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεταλλικά δακτυλίδια, τα οποία κατασκευάζονται από έλασμα διατομής 40x4mm. Στο κάτω μέρος του επεκτείνεται μια σωλήνα διατομής Ø40 mm μήκους 150mm. Εξωτερικά, τα δύο στεφάνια επενδύονται από ξύλα διατομής 47x14 mm και ύψους 500mm. Η ξυλεία είναι εμποτισμένη, λειασμένη και βερνικωμένη κατάλληλα. Η όλη κατασκευή βάφεται με βερνικόχρωμα για αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. Το θεμέλιο της κατασκευής είναι από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Στο χώρο του μουσείου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

17 ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ Μπάρα παρκινγκ ποδηλάτου με υποδοχή για την μπροστινή ρόδα από γαλβανιζέ σωλήνα. Είναι πλήρως συναρμολογημένη και έτοιμη για εγκατάσταση. Οι ολικές διαστάσεις του είναι 400x400x1000mm και ζυγίζει 7Kg. Πιο αναλυτικά πρόκειται για δύο επιμήκη τμήματα πλευρικής στήριξης μήκους 850mm που συνδέονται μεταξύ τους με τρία ελάσματα δημιουργώντας τη υποδοχή για την μπροστινή ρόδα. Η κατασκευή δεν έχει θεμέλιο αλλά βιδώνεται απλά στο διαμορφωμένο έδαφος. ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ: Στους χώρους συγκέντρωσης. ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Διαστάσεις Εξάγωνο εγγεγραμμένο σε κύκλο R=2m πλευράς 2m. Το εξάγωνο κιόσκι διαστάσεων R=2m. και ύψους 2,90m. από το έδαφος, προβλέπεται να κατασκευαστεί από εμποτισμένη σουηδική ξυλεία πεύκου άριστης ποιότητας, κατάλληλης για εξωτερικούς χώρους. Αποτελείται από επτά ξύλινους ορθοστάτες διατομής 15 x 15 εκατοστών (ύψους 2,80μ. ο κεντρικός και 2,20μ. οι περιμετρικοί) τοποθετημένους στις έξι πλευρές του ισόπλευρου καθώς και στο κέντρο αυτού. Η επιστέγαση στηρίζεται επί ξύλινων δοκών διατομής 5 x 10 εκατοστών τοποθετημένων αξονικά ως προς το κέντρο αυτού και την κάθε ακμή. Περιμετρικά και στις πέντε ακμές κατασκευάζεται πάγκος πλάτους 45cm. πάχους 7cm που στηρίζεται επί των ορθοστατών και επί επιπλέον

18 ξύλινων δοκαριών διαστάσεων 10 x 10 cm.. Το τμήμα κάτω από το πάγκο τελικού ύψους 0,97μ. επενδύεται με ξύλινα δοκάρια. Πάνω στον πάγκο και στις πέντε πλευρές τοποθετούνται ξύλινα συρόμενα κουφώματα και στην μία πλευρά ξύλινη ταμπλαδωτή πόρτα. Προβλέπεται μεταφορά των στοιχείων της ως ανωτέρω κατασκευής στο χώρο τοποθέτησης, εκσκαφή λάκκου, κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθέτηση των ορθοστατών με ανοξείδωτα μεταλλικά στηρίγματα στύλων στο δάπεδο, βαφή της με διαφανές βερνίκι βινυλικής ρητίνης και στήριξη αυτής με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων. Περιλαμβάνεται επίσης πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνιασμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση - λείανση των ακμών και των άκρων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικρο-υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α ) άρθρο 19 παρ. 1 και του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α ) άρθρο 16 παρ. 1 και 2 δεν απαιτείται οικοδομική άδεια για κατασκευή κιόσκι σε κοινόχρηστο χώρο οικισμού εφόσον δεν υπερβαίνει το 20% της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Προβλέπεται ξύλινη κατασκευή τύπου καβαλέτου, η οποία θα είναι πακτωμένη στο έδαφος, σε καθορισμένες θέσεις βάσει σχεδίου. Πάνω σε αυτήν βιδώνεται μεταλλική πινακίδα με δυνατότητα χάραξης ανάγλυφης γραφής κώδικα BRAILLE. Για την κατασκευή τους απαιτείται η τήρηση κανονισμών (ISO), οι οποίοι ορίζουν το μέγεθος, την περιοχή χάραξης, το χρώμα κλπ.. Η επιλογή της απεικόνισης, που θα αφορά την

19 προώθηση και ανάδειξη του φυσικού θαλάσσιου πλούτου της Θάσου θα προκύψει έπειτα από έγκριση της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας. Όλα τα υλικά είναι κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους και σταθεροποιημένα ώστε να μη μπορούν να αποκοπούν. Οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής περιγράφεται στα κατασκευαστικά σχέδια. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ: Κατά μήκος της περιοχής μελέτης. Θεωρήθηκε Θάσος,.../.../2014 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Ελέγχθηκε Θάσος,.../.../2014 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Θάσος, 2014 Ο Συντάκτης

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΝΕΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 300 ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.770.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 ) «Αναβάθμιση παιδικής χαράς και δημιουργία υπαίθριου χώρου εκγύμνασης στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε.ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 35.390,00 πλεον Φ.Π.Α. 23 % ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Α2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 8 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 9 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ- Θέση: ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΟY ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα