ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Γενικός Κανονισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Γενικός Κανονισμός"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γενικός Κανονισμός Προοίμιο: Έχοντας υπόψη: - την πρόταση για ένα «Πλαίσιο Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τοπική Ποιότητα», ως αποτέλεσμα των προσπαθειών διακρατικής συνεργασίας που δρομολογήθηκαν από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης El Condado de Jaén (Ισπανία), Pays Cathare (Γαλλία) και Valle Umbra (Ιταλία) στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II, η οποία περιελάμβανε τις θεμελιώδεις αξίες που διαπνέουν την έννοια της τοπικής ποιότητας και τα ελάχιστα κριτήρια εφαρμογής που απορρέουν από αυτές τις αρχές, σκιαγραφώντας τις διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου ενός ενδεχόμενου ευρωπαϊκού σήματος «τοπικής ποιότητας» - τους γενικούς χάρτες και τους ειδικούς χάρτες των ΟΤΔ που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και των ισπανικών ΟΤΔ που κατέβαλαν προσπάθειες στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER + για την κατοχύρωση σήματος τοπικής ποιότητας στις εδαφικές τους επικράτειες, όπως είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης La Garrotxa (Χερόνα), Poniente Granadino (Γρανάδα), Vales do Ulla e Umia (Ποντεβέδρα), Talavera, Sierra de San Vicente και La Jara (Τολέδο), Valle del Ese-Entrecabos (Αστουρίες), Serranía del Turia (Βαλένθια), Las Merindades (Μπούργκος), Don Quijote (Τολέδο) και Dulcinea (Τολέδο) Εκτιμώντας - ότι παρατηρείται ζήτηση για κατοχύρωση της τοπικής ποιότητας στις περιοχές νέων ευρωπαϊκών ΟΤΔ, οι οποίες συνυπέγραψαν το σχέδιο διακρατικής συνεργασίας με την ονομασία «Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας», όπως είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης Tradizione delle Terre Occitane (Πεδεμόντιο), Αναπτυξιακή Χαλκιδικής (Κεντρική Μακεδονία), Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία), Αναπτυξιακή Πέλλας (Κεντρική Μακεδονία), Αναπτυξιακή Κιλκίς (Κεντρική Μακεδονία), Αναπτυξιακή Λήμνου (Βόρειο Αιγαίο) και Asociacion Poeda (León). - Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που υπάρχει σε άλλες αγροτικές περιοχές για την υλοποίηση αυτού του είδους της αναπτυξιακής διαδικασίας και, κατά - 1 -

2 συνέπεια, την πιθανή ενσωμάτωση των περιοχών αυτών στην εν λόγω συνεργασία για το επικείμενο πλαίσιο της Ε.Ε. ( ): - ότι οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή μείωση της προστασίας και απώλειας ενισχύσεων από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να αντεπεξέλθουν στην παγκοσμιοποίηση, που συνεπάγεται απελευθέρωση και διαμόρφωση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών - τη δυσχέρεια των αγροτικών περιοχών να ανταποκριθούν στη νέα αυτή κατάσταση, καταβάλλοντας μεμονωμένες προσπάθειες πρόσβασης στις αγορές με τη δρομολόγηση συλλογικών εγχειρημάτων που συσπειρώνουν όλη την εδαφική επικράτεια γύρω από ένα σχέδιο συνολικής ποιότητας, προβάλλοντας έτσι στην αγορά μια διαφοροποιημένη ταυτότητα και προσπαθώντας να επιτύχουν μια τοπική ποιοτική στάθμη, που υπονοεί την ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ποιότητα κατά την παραγωγική διαδικασία (κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες μεθόδους παραγωγής), με επιχειρήσεις και φορείς προσηλωμένους στον τόπο τους, με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην αναπτυξιακή διαδικασία και με την ενιαία δράση όλων των συλλογικών φορέων. Η κάθε περιοχή που διαθέτει σχέδιο τοπικής ποιότητας όφειλε να αναγνωρίζεται μέσω μιας εικόνας, ήτοι το σήμα τοπικής ποιότητας - ότι τα εν λόγω σήματα, εκτός του ότι αποτελούν εμπορικά εργαλεία, παροτρύνουν τους επιχειρηματίες να προβληματισθούν σχετικά με την αυθεντικότητα, την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής και τη διαδικασία ποιότητας - ότι η κατοχύρωση όλων των σημάτων τοπικής ποιότητας στηρίζεται στην αξιοποίηση, ως μοχλού ανάπτυξης και ως συμβόλου διαφοροποιημένης ταυτότητας, της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής (παράδοση της αίρεσης των Καθαρών στο Διοικητικό Διαμέρισμα της Aude, πολιτιστική παράδοση στην Ούμπρια, φυσικό πάρκο ηφαιστειακών πετρωμάτων στην La Garrotxa, ανάδειξη της αξίας του νερού στις κοιλάδες Ulla και Umia, γελαδάρηδες στην Κοιλάδα Ese-Entrecabos, ιστορική παράδοση της αριστοκρατίας στο Διαμέρισμα El Condado της Χαέν, το τελευταίο σύνορο της Al-Andalus στη Δυτική Επαρχία της Γρανάδα, το ποτάμι στην περιοχή Serranía del Turia, η παλιές «merindades» στο Μπούργκος, ο πλούτος της γης στην περιοχή της Talavera, η παράδοση του Δον Κιχώτη και της Δουλτσινέας στη Μάντσα, έποικοι στο Διαμέρισμα της Ocaña, η πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Πέλλα, του Αριστοτέλη στη Χαλκιδική και του Ηφαίστου στη Λήμνο, γεύση ζωής στα χωριά της Θεσσαλονίκης και γη της υπεροχής στο Κιλκίς, κ.ά.) - ότι για το κάθε σήμα θεσπίσθηκε αντίστοιχη συγγραφή υποχρεώσεων προκειμένου να διασφαλισθεί η αναζήτηση της ποιότητας και της αυθεντικότητας καθώς και ο σεβασμός της συγκεκριμένης εδαφικής επικράτειας, και ότι προς το σκοπό αυτό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς της περιοχής και μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών, ανδρών - 2 -

3 και γυναικών, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου, μέσω της αναζήτησης συνεργιών και της δρομολόγησης συλλογικών ενεργειών με στόχο την από κοινού προβολή του σήματος - ότι για την εξασφάλιση της επιτυχίας και της βιωσιμότητας των σημάτων χρειάζεται απαραιτήτως μια κρίσιμη μάζα την οποία δεν μπορεί πάντα να διασφαλίσει κάποιο μεμονωμένο τοπικό σήμα και ότι, προς το σκοπό αυτό, οι περιοχές που ήδη διαθέτουν εμπορικά σήματα κατοχυρωμένα στο πλαίσιο της διαδικασίας προβολής της τοπικής ποιότητας επιθυμούν να συμμετάσχουν, επιμεριζόμενες ένα πρόσθετο κοινό σήμα το οποίο θα τους προσφέρει εύλογη κρίσιμη μάζα, άρα και τη δυνατότητα επιτυχίας στις αγορές, εφόσον αυτό είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές. Το εν λόγω πρόσθετο κοινό σήμα υιοθετήθηκε τον Μάιο του 2005 στη Μαδρίτη από ισπανικές, ιταλικές και ελληνικές Ομάδες Τοπικής Δράσης - ότι για την ορθή χρήση του σήματος απαιτείται η θέσπιση κανονισμού ο οποίος δεσμεύει όχι μόνον όσους συμμετέχουν στην αρχική του καθιέρωση αλλά και τις περιοχές που επιθυμούν να συμπράξουν σε αυτή τη διαδικασία κατοχύρωσης της τοπικής ποιότητας και θέλουν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πρόσθετο κοινό διακριτικό σήμα Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης FUNDACIÓ GARROTXA LIDER, ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE L CONDADO, ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PONIENTE GRANADINO, CENTRO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ESE-ENTRECABOS, ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL DOS VALES DO ULLA E UMIA, CENTRO DE DESARROLLO RURAL MERINDADES, ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE TALAVERA, SIERRA DE SAN VICENTE Y LA JARA IPETA, ASOCIACION COMARCAL DON QUIJOTE DE LA MANCHA, ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL DULCINEA, ASOCIACION LIDER SERRANIA DEL TURIA- VALENCIA, ASOCIACION POEDA, VALLE UMBRA E SIBILLINI, TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε., PAYS CATHARE (ASSOCIATION AUDOISE DE DEVELOPPEMENT LOCAL) συνήλθαν στην Έδεσσα, στις 26 Ιανουαρίου 2007, και ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο Πρώτο Το Ευρωπαϊκό Σήμα Τοπικής Ποιότητας μπορεί να συνοδεύει τα Σήματα Τοπικής Ποιότητας ως επιπρόσθετο εμπορικό σήμα, εάν και εφόσον τα τελευταία τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - 3 -

4 - Πρόκειται για σήματα τα οποία χαρακτηρίζουν φυσικές ή διοικητικές εδαφικές επικράτειες ή περιοχές με ιστορική ταυτότητα, με έκταση που υπερβαίνει αυτήν της τοποθεσίας αλλά δεν καλύπτει ολόκληρη διοικητική περιφέρεια και με επικρατέστερο τον αγροτικό χαρακτήρα. - Οι περιοχές που χρησιμοποιούν αυτά τα σήματα πρέπει να βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία συνδεδεμένη με την προαγωγή της τοπικής ποιότητας, η οποία θα θεμελιώνεται σε δύο βασικές αξίες: Την τοπική ποιότητα: πρόκειται για μια ποιότητα η οποία υπερβαίνει την επιβαλλόμενη από το νόμο ποιότητα και τις ονομασίες προέλευσης, για μια ποιότητα που επίσης εμπλέκει την «εδαφικότητα», άρα για μια νέα μορφή αλληλέγγυας συμπεριφοράς η οποία θα ευνοεί την ποιοτική αναβάθμιση των δεσμών μεταξύ των ανθρώπων, της εδαφικής έκτασης, των προϊόντων και των υπηρεσιών (αγροτικών, χειροτεχνίας, τουριστικών ή διαφύλαξης της κληρονομιάς), καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών. Την αειφόρο ανάπτυξη: συνιστά μια μορφή ανάπτυξης στην οποία συνυπάρχουν διάφορες αναπόσπαστες πλευρές (οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές), μια αναπτυξιακή διαδικασία που συνυπολογίζει τις ποσοτικές και τις ποιοτικές παραμέτρους. Πρόκειται για μια μορφή ανάπτυξης με ανθρώπινη διάσταση, φιλική προς τους πολιτιστικούς πόρους, αντιμετωπίζοντας την περιοχή ως χώρο όπου κυριαρχεί μια δυναμική ισορροπία, μια βιώσιμη ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αρμονική και φιλική προς την υγεία των ανθρώπων. Σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εδαφικής επικράτειας έχει ουσιαστική σημασία η αλληλέγγυα συμμετοχή των δημοσίων φορέων, των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και των οργανώσεών τους στην προώθηση ενός συλλογικού και συνεκτικού σχεδίου. Άρθρο Δεύτερο Η διαδικασία κατοχύρωσης της τοπικής ποιότητας προσδιορίζεται από οκτώ θεμελιώδεις αρχές που, με τη σειρά τους, μεταφράζονται σε αντίστοιχα κριτήρια εφαρμογής. I. Δυνατότητα συμμετοχής του συνόλου των πρωταγωνιστών σε κάθε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια των δράσεων χάρη στην εθελοντική και τυπική δέσμευση των εταίρων. Συμμετοχή του συνόλου των πρωταγωνιστών στην αναπτυξιακή διαδικασία: Η ανάγκη συμμετοχής του συνόλου των παραγόντων πρέπει να διαπνέει τις διαφορετικές μορφές προώθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας στην κάθε περιοχή, που περιλαμβάνει διάφορα στάδια: Διενέργεια διάγνωσης της περιοχής

5 Αφομοίωση των αποτελεσμάτων της διάγνωσης από το σύνολο των πρωταγωνιστών. Κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδίου. Σύσταση ενός κοινού μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης. Προς το σκοπό αυτό, η περιοχή θα προσφύγει κατά προτεραιότητα στα μέσα ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατοχύρωσης της τοπικής ποιότητας, ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε πρωταγωνιστής και ο κάθε οργανωμένος φορέας καλείται να δεσμευθεί τυπικά με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και να ενταχθεί σε ένα συλλογικό δίκτυο με νέα λογική δράσης. Λειτουργία ενός οργανωτικού φορέα που θα συντονίζει τους παράγοντες της περιοχής: Ο φορέας που θα αναλάβει την προώθηση του αναπτυξιακού σχεδίου διαθέτει ισορροπημένη σύνθεση μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε αυτόν συμμετέχουν οι τομεακές και συλλογικές ομάδες εργασίας. Η εκπροσώπηση του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται ειδικότερα από: Τις επιχειρηματικές οργανώσεις, τις οργανώσεις ή ενώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές ή που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στη διαφύλαξη της κληρονομιάς, στον πολιτισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος, στους τομείς της υγείας και της ποιότητας ζωής κλπ. Η δέσμευση των παραγόντων με τον οργανωτικό φορέα θα εξασφαλισθεί με επίσημες συμφωνίες (συμβάσεις κ.ά.). Διαφάνεια της διαχείρισης της διαδικασίας κατοχύρωσης της τοπικής ποιότητας: Στην κάθε περιοχή, η διαδικασία κατοχύρωσης της τοπικής ποιότητας καθοδηγείται από έναν πολιτικό και έναν τεχνικό φορέα, με σαφή προσδιορισμό των αντίστοιχων καθηκόντων και της μεταξύ τους διάρθρωσης. II. Διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των ανθρώπων στις πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές πλευρές της αναπτυξιακής διαδικασίας, ειδικότερα δε των μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων (νέοι, γυναίκες κλπ). Θα υπάρξει ειδική μέριμνα, ήδη από το στάδιο της διάγνωσης της περιοχής και καθ όλη τη διαδικασία κατοχύρωσης της τοπικής ποιότητας, για τις ομάδες πληθυσμού με ιδιαίτερες δυσκολίες όπως και για τη διαμόρφωση νέων μορφών αλληλεγγύης προκειμένου να διασφαλισθεί η ισότιμη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτό εκφράζεται με: - Τη δρομολόγηση ειδικών δράσεων στην περιοχή προς όφελος των μειονεκτικών ομάδων πληθυσμού (κατάρτιση πρωταγωνιστών και εταίρων, υποστήριξη επιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κλπ) - Την προώθηση δράσεων λαϊκής επιμόρφωσης, αγωγής του πολίτη, κοινωνικής προαγωγής - 5 -

6 - Εξασφάλιση της εκπροσώπησης κοινωνικών οργανώσεων σε διαφορετικά όργανα και επισημοποίηση των σχέσεών τους με τους οικονομικούς φορείς και τις πολιτικές αρχές - Συνυπολογισμός των κοινωνικών πτυχών κατά τη θέσπιση των κανονισμών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. - III. Ενθάρρυνση των συνεργιών μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικοεπαγγελματικών οργανώσεων ενόψει της βέλτιστης αξιοποίησης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των στοιχείων κληρονομιάς των περιοχών. Η υποχρέωση διακλαδικής συνεργασίας και δικτύωσης των διαφορετικών τομέων καθορίζεται στα διάφορα έγγραφα που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία κατοχύρωσης της τοπικής ποιότητας και επισημοποιείται με τη δέσμευση των πρωταγωνιστών. Προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργιες μεταξύ των διάφορων πρωταγωνιστών της διαδικασίας, η κάθε περιοχή δρομολογεί ή διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση δράσεων συνεργασίας, και κατά βάση προωθεί: - Συναντήσεις μεταξύ των διαφόρων εταίρων στο πλαίσιο οργάνων συντονισμού - Συνεργασία τεχνικών που ανήκουν σε διαφορετικά όργανα - Δικτύωση διαφορετικών τομέων - Κοινές δράσεις κατάρτισης τεχνικών και επιχειρηματιών, απευθυνόμενες σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας - Κοινές δράσεις εμπορικής προβολής και διάθεσης στην αγορά για διάφορους κλάδους - IV. Δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των πρωταγωνιστών και, κατά βάση, μεταξύ των παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε έναν ή διαφόρους τομείς, μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών στην κάθε περιοχή και μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Οι δράσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν πρέπει να συμβάλλουν: - Στην αμοιβαία και αλληλέγγυα ανάπτυξη όλων των κοινωνικών ομάδων που αποτελούν τον πληθυσμό της περιοχής - Στην οργάνωση αλληλέγγυων επιχειρηματικών δικτύων - Στην προσέγγιση παραγωγών και καταναλωτών. Αυτό εκφράζεται με: - Την εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων που ενδιαφέρουν διάφορες περιοχές - Δράσεις επικοινωνίας και ανταλλαγών μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών - Τη δημιουργία επιχειρηματικών ενώσεων, νέων συστημάτων συλλογικής δράσης μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών (κυκλώματα άμεσης διάθεσης κλπ) - 6 -

7 V. Ενθάρρυνση της ανάδυσης και της αειφορίας της διαδικασίας τήρησης κάθετων κριτηρίων ποιότητας για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της κάθε περιοχής. Ο κάθετος χαρακτήρας της διαδικασίας ενυπάρχει στην πορεία τοπικής ανάπτυξης. Στηρίζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών τομέων δραστηριότητας της περιοχής, στο πλαίσιο της αναζήτησης ενός στόχου οικονομικής συμπληρωματικότητας, αλλά και αναζήτησης της συνεκτικότητας και της ισορροπίας της περιοχής από οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής άποψης. Η κάθε περιοχή δρομολογεί: - δράσεις που κινητοποιούν το σύνολο των πρωταγωνιστών με στόχο την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τον κάθετο χαρακτήρα της διαδικασίας (εκθέσεις, διάφορες εκδηλώσεις κλπ) - ομάδες εργασίας κάθετου χαρακτήρα, που θα αναλάβουν τη χάραξη στόχων οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής (περιβάλλον, μεταφορές, υγεία, πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά κλπ) - δράσεις διεπιστημονικής κατάρτισης τεχνικών και επαγγελματιών - VI. Διασφάλιση της αυθεντικότητας της τεχνογνωσίας και των παραδόσεων. Οικοδόμηση ταυτότητας η οποία θα θεμελιώνεται σε κοινές αξίες που επιμερίζονται οι πρωταγωνιστές της περιοχής και ανάληψη δεσμεύσεων αναφορικά με την πολυπολιτισμική και ευρωπαϊκή διάσταση των ανταλλαγών μεταξύ των ανθρώπων. Αξιοποίηση του ρόλου των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Οι περιοχές αναγνωρίζουν και αναδεικνύουν την αξία των παραδόσεων και των στοιχείων τεχνογνωσίας ως άυλων αξιών, ως πόρων τοπικής ανάπτυξης και ως πηγών καινοτομίας. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι συμμετέχουν στη διαδικασία τοπικής ανάπτυξης και κατοχύρωσης της τοπικής ποιότητας, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας απλώς και μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό το προσδοκώμενο πολυπολιτισμικό άνοιγμα. Αυτό εκφράζεται με: - την υποστήριξη επιχειρηματιών προκειμένου να επιμεριστούν κοινές αξίες, να δημιουργήσουν και να μεταλαμπαδεύσουν μια κοινή εικόνα μέσω των δραστηριοτήτων που προωθούν στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τους συλλόγους, τους κατοίκους και τους καταναλωτές - την αναφορά σε στοιχεία γνησιότητας και ταυτότητας στους κανονισμούς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες - τη διοργάνωση ανταλλαγών μεταξύ περιοχών σε ευρωπαϊκή κλίμακα

8 VII. Ανταπόκριση στα νέα αιτήματα των καταναλωτών και χρηστών που πηγάζουν από την προαναφερόμενη συλλογική ταυτότητα, η οποία εκφράζεται μέσα από την εικόνα που προβάλλει η περιοχή. Η κάθε περιοχή δεσμεύεται να αναζητήσει την ισορροπία ανάμεσα στις επιλογές παραγωγής και τις επιλογές κατανάλωσης, καθώς και τη συνάφεια ανάμεσα στην εικόνα της περιοχής και τα νέα ηθικά αιτήματα των καταναλωτών. Αυτό εκφράζεται με τη δρομολόγηση δράσεων που θα προσφέρουν τη δυνατότητα: - καλλιέργειας και αξιοποίησης των διαφορών, ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές μεταξύ πόλης και υπαίθρου - προώθησης της βιολογικής και ολοκληρωμένης καλλιέργειας και του αειφορικού τουρισμού, ανάπτυξης νέων μεθόδων παραγωγής και συσκευασίας, δημιουργίας νέων υπηρεσιών, θέσεων εργασίας και δραστηριοτήτων - δοκιμής νέων μορφών εργασίας και κοινωνικής οργάνωσης που στηρίζονται στην αλληλεγγύη, προώθησης νέων δικτύων πώλησης, νέων μέσων διαφημιστικής προβολής και πωλήσεων που κατά βάση θα αξιοποιούν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας - VIII. Διασφάλιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και φορέων που θα χρησιμοποιούν το σήμα προς τα κριτήρια της κοινωνικής ευθύνης, καθώς και του ελάχιστου ποιοτικού επιπέδου των προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Με τη θέσπιση ειδικών χαρτών, η κάθε περιοχή καθορίζει τις παραμέτρους ποιότητας που θα διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν οικονομική βιωσιμότητα, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και χαρακτηρίζονται από κοινωνική ευθύνη. Για την αξιολόγηση της οικονομικής ποιότητας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η σημασία της ορθής επιχειρηματικής διαχείρισης, η χρησιμοποίηση των τοπικών πόρων, η υπεύθυνη εμπορία, η καινοτομία και η προσήλωση στην παράδοση, καθώς και η συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη της δραστηριότητας. Αναφορικά με την περιβαλλοντική ποιότητα, συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων, η εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πρώτων υλών, η σωστή διαχείριση των αποβλήτων, η αποφυγή της ρύπανσης, οι υπεύθυνες αγορές και η ενσωμάτωση στον περιβάλλοντα χώρο. Για την αξιολόγηση της κοινωνικής ποιότητας λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων, η ισότητα των ευκαιριών στους κόλπους της επιχείρησης, η εσωτερική συνεργασία, ο βαθμός συμμετοχής των εργαζομένων, το επίπεδο κατάρτισης και ο θεμιτός ανταγωνισμός. Επιπρόσθετα, στους ειδικούς χάρτες που αναφέρονται ανωτέρω, θα θεσπισθούν επίσης ελάχιστα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προκειμένου να θεωρούνται ποιοτικά, λαμβάνοντας υπόψη την παράδοση, την καινοτομία και την τρέχουσα ζήτηση των καταναλωτών

9 Άρθρο Τρίτο Το κάθε Σήμα Τοπικής Ποιότητας πρέπει να διαθέτει δικό του Όργανο Διαχείρισης και Ελέγχου το οποίο και θα θεσπίσει τον αντίστοιχο κανονισμό λειτουργίας και θα είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ή την ανάκληση της χρήσης του σήματος σε κάποια επιχείρηση ή φορέα, σύμφωνα με τον γενικό χάρτη και τους ειδικούς χάρτες που καταρτίζει για το σήμα με κριτήριο τον πολιτισμό, την ιστορία και την οργάνωσή του. Άρθρο Τέταρτο Το κάθε Σήμα Τοπικής Ποιότητας πρέπει να διαθέτει χάρτη (εν είδει γραφήματος) που θα καθορίζει τη συνύπαρξη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Σήματος Τοπικής Ποιότητας, του σήματος ποιότητας της περιοχής και του σήματος της επιχείρησης ή του φορέα, καταρτιζόμενος με βάση τον χάρτη (εν είδει γραφήματος) του Ευρωπαϊκού Σήματος Τοπικής Ποιότητας. Άρθρο Πέμπτο Η εκχώρηση του Ευρωπαϊκού Σήματος Τοπικής Ποιότητας, που θα συνοδεύει το τοπικό διακριτικό σήμα, θα αποφασίζεται από μια Επιτροπή Χορήγησης και Ελέγχου. Το συγκεκριμένο όργανο θα καταρτίσει κανονισμό ο οποίος θα ρυθμίζει τα καθήκοντά του, τη σύνθεσή του, τη λειτουργία του, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης και εκχώρησης της χρήσης του σήματος

10 FUNDACIÓ GARROTXA LIDER ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE EL CONDADO ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PONIENTE GRANADINO Joan ESPONA AGUSTÍN Serafín MERINO PÉREZ Presidente Andrés RUIZ MARTÍN CENTRO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL ESE-ENTRECABOS ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL DOS VALES DO ULLA E UMIA CENTRO DE DESARROLLO RURAL MERINDADES JESUS LAUDEIRA ALVAREZ-CARCOS José Amador EIRAS PAZ Juan Esteban RUIZ CUENCA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE TALAVERA, SIERRA DE SAN VICENTE Y LA JARA IPETA ASOCIACION COMARCAL DON QUIJOTE DE LA MANCHA ASOCIACION GRUPO DE ACCION LOCAL DULCINEA Tirso LUMBRERAS VÁZQUEZ Manuel SORIANO HUERTA Javier UBEDA NIETO ASOCIACION LIDER SERRANIA DEL TURIA- VALENCIA ASOCIACIÓN POEDA GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI Francisco Javier OLTRA MARTÍNEZ Miguel Angel DEL EGIDO LLANES Enrico TESTA

11 GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE GAL PAYS CATHARE - ASSOCIATION AUDOISE DE DEVELOPPEMENT LOCAL DEVELOPMENT ASSOCIATION OF HALKIDIDKI S.A. Dante RIGONI Francis BELS Καραγιάννη Γεωργία DEVELOPMENT ASSOCIATION OF THESSALONIKI S.A. DEVELOPMENT ASSOCIATION OF PELLA S.A. DEVELOPMENT ASSOCIATION OF KILKIS S.A. Σιαμίδου Ανατολή Μίντσης Γεώργιος Πασσαλίδης Παύλος DEVELOPMENT ASSOCIATION OF LEMNOS S.A. Παραμύθας Θωμάς

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering) εγχειρίδιο Δικτύων Επιχειρηματικότητας (networking) & «Συστημάτων-Συστάδων» Επιχειρήσεων (clustering)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα