ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΦΙΛ ΤEΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ιούνιος 2011

2 Οι Εξαιρετικές οργανώσεις επιτυγχάνουν να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Για να φτάσουν στην επιτυχία, τα κέντρα κατάρτισης πρέπει να θεσπίσουν συστήματα διαχείρισης που να τους επιτρέπει: Την αξιολόγηση προς τον δρόμο για την τελειότητα Να έχουν μία αποτελεσματική επικοινωνία Να σχεδιάζουν για την απόκτηση μιας ισορροπημένης δομής Αν προεκτείνουμε το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας και τις θεμελιώδεις έννοιές τους στην εικόνα εκπαιδευτή, ως κλειδί στη διαδικασία κατάρτισηςεκπαίδευσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, στην πράξη, αυτός / αυτή συμβάλλει στην τελειότητα, μέσω: Ανάληψη ευθύνης για ένα βιώσιµο µέλλον Οικοδόµηση συνεργασιών Επιτυχία µέσω των ανθρώπων Επίτευξη ισορροπηµένων αποτελεσµάτων Πρόσθετη αξία για τους πελάτες Οδηγώντας µε όραµα, έµπνευση και ακεραιότητα ιαχείριση µε διαδικασίες Αυτές οι θεμελιώδεις έννοιές για την τελειότητα αναπτύχθηκαν από: Επίτευξη ισορροπημένων αποτελεσμάτων Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που πρόκειται να επιτευχθούν προκειμένου να αναπτύξουν / την αποστολή του και την αξιολόγηση της εξέλιξης του προφίλ δεξιοτήτων να ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων φορέων ορίζοντας το στόχο εφικτά και ευαίσθητα να μετρηθεί με τους δείκτες αξιολόγηση των συνολικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να εισαγάγει τις μελλοντικές βελτιώσεις Πρόσθετη αξία για τους πελάτες ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους θέσπιση πολύ καλής επικοινωνίας προσπάθεια για να καινοτομήσουν, να πάρει το δικούς του / της εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας συγκρίνοντας την επίδοσή τους αναλύοντας τις ισχυρές περιοχές τους να δοθεί μεγαλύτερη ώθηση Οδηγώντας με όραμα, έμπνευση και ακεραιότητα ενεργεί ως σημείο αναφοράς στην τάξη διαχειρίζεται την εκπαιδευτική-μαθησιακή διαδικασία Να αποδεικνύει την ικανότητά του/της για λήψη αποφάσεων

3 να είναι ευέλικτοι, ξέροντας πώς να επαναπροσανατολίσουν τις καταστάσεις που δεν ταιριάζουν στη διαδικασία Διαχείριση με διαδικασίες Διατήρηση ενός διαγράμματος των διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης ιεράρχηση των διαδικασιών και αλληλουχία των δραστηριοτήτων τους παρακολούθηση των δεικτών που επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιδόσεων των διαδικασιών λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, για να αναλυθούν, ώστε να «ξυπνήσει» η καινοτομία Επιτυχία μέσω των ανθρώπων να γνωρίζει και να μοιράζεται τον ορισμό του επικεντρώθηκε το προφίλ δεξιοτήτων για την επίτευξη της αποστολής του εκπαιδευτή να συμβάλει σε ένα κοινό στόχο, με δέσμευση, αφοσίωση και δημιουργικότητα Ολοκλήρωση και εμφάνιση τιμών ως την υπεύθυνη και ηθική συμπεριφορά σε καθημερινή βάση Να γαλουχήσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για να πάρει θέσει τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν στη δημιουργία ιδεών να προωθήσει την προ-δραστηριότητα μεταξύ των εκπαιδευόμενων, συμβάλλοντας στη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας να κάνει χρήση της καινοτομίας στη βελτίωση της εικόνας του κέντρου εκπαίδευσης να εφαρμόζει, στο μέτρο του δυνατού, τις ιδέες που έρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας, την αξιολόγηση των συνεπειών τους και τη δυνητική προστιθέμενη αξία Να οικοδομεί σχέσεις Να ψάχνει για συνεργασίες στην τάξη για να αυξήσει και να βελτιώσει τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων για την παραγωγή της αξίας Να επιλέγει συνεργίες ως πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στα διάφορα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης-μάθησης Να μοιράζεται εμπειρίες και γνώσεις με τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να συμβάλλουν από κοινού στον εμπλουτισμό και την επίτευξη των στόχων Να ρυθμίζει την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τον σεβασμό ως λόγο για τις σχέσεις στην τάξη Ανάληψη ευθύνης για ένα βιώσιμο μέλλον συμβολή για τη δημιουργία οφέλους για την κοινωνία μέσα από τα προσόντα των εκπαιδευομένων

4 τη λήψη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ως βασική αρχή για ώστε να μοιραστεί παρακινούν σε ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για την ανάπτυξη της διαδικασίας κατάρτισης (φυσική, περιβαλλοντικοί, εργονομικοί παράγοντες, κλπ.)

5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Από τη συλλογή στοιχείων για το σχεδιασµό µέχρι την αξιολόγησηαποτελεσµατικότητά του ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ CAPTACIÓN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ALUMNADO Desde ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ el inicio de la publicidad, Από τη διάδοση hasta la στην selección επιλογή del alumnado των εκπαιδευομένων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Από την έναρξη της δραστηριότητας για την πιστοποίηση και / ή τα προσόντα των εκπαιδευομένων Διάδοση της εκπαιδευτικής Difusión de la προσφοράς oferta formativa Αποδοχή της αίτησης Επιλογή συμμετεχόντων ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ανάπτυξη και επεξεργασία της Εξασφάλιση των πιστοποιητικών διαπίστευσης των εκπαιδευόμενων ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διδακτικός σχεδιασμός Διδασκαλία Έλεγχος και αξιολόγηση των ασκουμένων ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Από συνεδρίες για τον προσανατολισμό, την έκδοση των συμφωνιών συνεργασίας, για την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ Από τη διαχείριση των υλικών πόρων και το κλίμα εργασίας για την πρόσληψη των εκπαιδευτών ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Προσανατολισμός εργασίας Selección Επιλογή del profesorado εκπαιδευτών Τα χέρια στο στο χώρο Υποστήριξη σε αναζήτηση εργασίας Διδακτικό Material υλικό didáctico Preparación Προετοιμασία de aulas/dotaciones αιθουσών/ πόρων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Από τον έλεγχο τεκµηρίωσης από συµφωνίες που συνάπτονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τη ιεύθυνση ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

6 Camino a la excelencia en el proceso de calidad de la formación. Competencias clave del formador tutor en el proceso de formaciónaprendizaje ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να αξιολογεί με συστηματικό τρόπο τις δράσεις κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Για το σχεδιασμό της κατάρτισης-μαθησιακής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τεχνικές για διδακτικό σχεδιασμό Να διευθύνει και να εποπτεύει τους απαραίτητους πόρους για τη δράση κατάρτισης Να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τις ενέργειες κατάρτισης, σε συντονισμό με το υπόλοιπο των επαγγελματιών που μετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης σύμφωνα με τις διαδικασίες του κέντρου εκπαίδευσης Να δημιουργούν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκμάθηση Να επιβεβαιώνουν αντικειμενικά το επίπεδο που επιτεύχθηκε από τους συμμετέχοντες, με τις κατάλληλες δοκιμές αξιολόγησης για την πιστοποίηση του επιπέδου των επιτευγμένων προσόντων Να συνεργάζονται στην παρακολούθηση της κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της όσον αφορά την απασχολησιμότητα ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Διδακτική Στρατηγική Διδακτική Τεχνική Προσανατολισμός στην τελειότητα Επικοινωνία Ουσιώδης κρίση Αντίσταση Καινοτομία Οργάνωση Για την επίτευξη ισορροπημένων αποτελεσμάτων Για να προσθέσει αξία για τους εκπαιδευόμενους Για να οδηγεί με όραμα, έμπνευση και την ακεραιότητα Για τη διαχείριση με διαδικασίες Για να επιτύχει μέσω των ανθρώπων Να γαλουχήσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία Να οικοδομήσει εταιρικές σχέσεις Να αναλάβει την ευθύνη για ένα βιώσιμο μέλλον ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ

7 Camino a la excelencia en el proceso de calidad de la formación. Competencias clave del formador tutor en el proceso de formaciónaprendizaje ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Επίπεδο και ειδικότητα ανάλογα με το θέμα για την εκπαίδευση ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Τεχνολογική εντολή στην εργασία, με την επιφύλαξη της διαδικασίας κατάρτισηςμάθησης Κοινωνικο-εργασιακό πλαίσιο Γενική διδακτική Εκπαιδευτική ψυχολογία Γνώση των εγκάρσιων τομέων (ποιότητα, το περιβάλλον και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας) Διδασκαλία Σε σχέση με το θέμα για την εκπαίδευση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Επαναπροσδιορισμός του ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Προφίλ Ικανοτήτων CESI IBERIA, S.A. Σεπτέμβριιος 2005 ΕΕππααννααππρρ οοσσ δδι ιι οορρι ιισσμμόόςς ττοουυ ππρροοφί ίίλλ ττοουυ Μέέννττοορραα ΚΚααι ιι ννοοττοομμί

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA- TQM) ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ) L 394/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ KΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.3.2006 COM(2006) 136 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006 24.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/45 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Ο ι προκλήσεις διαχείρισης και. ανάπτυξης του ανθρώ πινου δυναμικού στην περίοδο. της κρίσης.

Τίτλος Εργασίας: Ο ι προκλήσεις διαχείρισης και. ανάπτυξης του ανθρώ πινου δυναμικού στην περίοδο. της κρίσης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τίτλος Εργασίας: Ο ι προκλήσεις διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώ πινου δυναμικού στην περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Το έργο αυτό έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ Επίπεδα 2,3,4,5 Δημιουργία: KAI Συντελεστές: Πίνακας Περιεχομένων A. Οι Τομείς Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11 CertEnt EU Lifelong Learning Programme 27-13 Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και

Διαβάστε περισσότερα