147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την άσκηση της κλασικής και ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας. Επίσης να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε δύο εξάμηνα, και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το Τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως δημοσιογράφοι, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Τύπος, Ραδιοφωνία, Τηλεόραση), σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε., σε γραφεία τύπου, δημοσίων σχέσεων και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, ως σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα, ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς). Για την απόκτηση του πτυχίου του Tμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε 62 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και πρέπει να καταθέσουν στο τέλος του 8ου εξαμήνου πτυχιακή εργασία (βλέπε κανονισμό εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Πρέπει να συγκεντρώσουν 178 δ.μ. μέχρι το τέλος των σπουδών τους. Tα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν 3 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας. Eίναι δυνατό να υπάρχουν και ορισμένα δίωρα μαθήματα ή τετράωρα εργαστηριακά. Από τις τρεις προσφερόμενες ξένες γλώσσες οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τις δύο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα των Αγγλικών που προσφέρονται από το Τμήμα είναι μαθήματα ειδίκευσης (English for Special Purposes) και προϋποθέτουν και προαπαιτούν πολύ καλή γνώση της γλώσσας εκ μέρους του/της φοιτητή/φοιτήτριας. Οι φοιτητές που θα θελήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να αλλάξουν ξένη γλώσσα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα της ξένης γλώσσας που θα επιλέξουν (από το Α εξάμηνο μέχρι και το Η ). Πρόγραμμα Σπουδών 1ο Εξάμηνο Eισαγωγή στο Δημοσιογραφικό Λόγο Διδάσκων: Β. Πισσαλίδης Κωδικός: ΔΛ0100 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Το μάθημα αυτό πραγματεύεται τη διαχρονική σχέση της γλώσσας και της γραφής και ειδικότερα της δημοσιογραφικής γραφής. Το σώμα της γλώσσας μετατρέπεται σε κοινωνική δύναμη, σε ανθρώπινο λόγο και μετουσιώνεται σε δημοσιογραφικό λόγο. Σύγκριση δημοσιογραφικής και λογοτεχνικής γραφής. Επικέντρωση στο διαπολιτισμικό χαρακτήρα του δημοσιογραφικού λόγου. Επισήμανση των συνηθέστερων γλωσσικών και γραμματικών σφαλμάτων. Μορφή και ύφος του δημοσιογραφικού λόγου και νεοελληνική πραγματικότητα. Δίκτυα Επικοινωνίας: Γραφή Είδησης Διδάσκουσα:Μυστακίδου Α. Κωδικός: ΔΕ0101 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στον τρόπο σύλληψης και γραφής του ρεπορτάζ. Όλοι οι βασικοί κανόνες για το στιλ και τη δομή ενός ρεπορτάζ

2 αναλύονται διεξοδικά. Με εβδομαδιαίες ασκήσεις δίνονται ζωντανά τα παραδείγματα για τη σύνταξη και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην είδηση. Το πιο σημαντικό μετά τα βασικά στοιχεία του τρόπου γραφής είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη πολλών οπτικών γωνιών για το ίδιο θέμα. Οι φοιτητές καλούνται να κάνουν πρακτική εξάσκηση αρχίζοντας από την κάλυψη μικρών ειδήσεων και προχωρώντας σταδιακά σε μεγαλύτερα και πιο δύσκολα ρεπορτάζ από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Στοιχεία Επικοινωνιολογίας Διδάσκουσα: Σ. ΚαΪτατζή Κωδικός: ΔΕ0201 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στους διαφορετικούς επικοινωνιακούς κώδικες και τις πολυσχιδείς λειτουργίες που τελούνται δια μέσου της επικοινωνίας. Διακρίνεται η άμεση από τη διαμεσολαβημένη επικοινωνιακή πράξη. Εστιάζονται οι διαφορές ανάμεσα στη διαπροσωπική, διαλογική και αμφίδρομη επικοινωνία, αφενός, και τη μονοδρομική, απρόσωπη, μαζική και γραφειοκρατικά οργανωμένη επικοινωνία, αφετέρου. Επιδιώκεται η σε βάθος κατανόηση τόσο της έννοιας όσο και της λειτουργίας της επικοινωνίας, πρώτον, ως σχέσης του ατόμου με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, και, δεύτερον, ως κοινωνική σχέση μεταξύ ατόμων και ομάδων. Επιπλέον, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο εννοιολογικό πλαίσιο της επικοινωνιολογίας, το οποίο στοχεύει να αποσαφηνίσει τα κίνητρα, τους ρόλους, τους τρόπους και τις επιπτώσεις από τις διαδικασίες των πολύμορφων μαζικών ή μη επικοινωνιών. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την πραγμάτευση κεντρικών θεωρητικών προσεγγίσεων, πρώτον αναφορικά με τους ορισμούς, τους αφορισμούς και τις λειτουργίες της επικοινωνίας, και, δεύτερον, αναφορικά με τα καίρια ζητήματα του διεπιστημονικού γνωστικού πεδίου της επικοινωνιολογίας. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Διδάσκων: Β. Γιούλτσης Κωδικός: ΓΣ0600 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Εισαγωγή στην έννοια της επιστήμης. Ανάλυση των βασικών εννοιών λειτουργιών της κοινωνικής ζωής. Τυπολογική παρουσίαση των τάσεων που οδήγησαν αρχικά στην προβληματική και προοδευτικά στη γένεση της Επιστήμης. Ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς και δράσεως. Προσέγγιση και ανάλυση των προϋποθέσεων - πηγών της Κοινωνιολογίας. Προϊστορία, ιστορία και κλασικοί του κοινωνιολογικού χώρου, εξειδικευμένες προοπτικές. Διαιρέσεις της βασικής επιστήμης. Λειτουργία της ολικής κοινωνίας. Προέλευση, μορφοποιητικές διαδικασίες, εξέλιξη, συλλειτουργία των κοινωνικών θεσμών. Σύγχρονοι κλάδοι και περιεχόμενο. Μέθοδοι και αρχές της κοινωνιολογικής έρευνας. Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος Διδάσκουσα: Α. Μυστακίδου Κωδικός: ΙΔ0700 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Στο μάθημα αυτό μελετάται η Ιστορία της Νεότερης Ελλάδος από τον 19ο αι., λίγο πριν από την Επανάσταση, και φθάνοντας ως τις μέρες μας. Αρχίζουμε με τη δημιουργία της εθνικής συνείδησης και τον τρόπο κινητοποίησης των Ελλήνων για τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Ως σχολή δημοσιογραφίας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τη διαμόρφωση της Νεότερης Ελλάδας μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αυτό του εθνικιστικού κινήματος των Βαλκανίων και του τρόπου διάσπασης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι πολιτικές διεργασίες και οι ισορροπίες των μεγάλων δυνάμεων και όλο το πολιτικό πλέγμα καθώς η Ελλάδα αναδύεται ως ανεξάρτητη χώρα αναλύεται διεξοδικά. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Διδάσκων: Α. Βέγλης Κωδικός: ΤΕ0800 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+3/2 Βασικές έννοιες πληροφορικής (υλικό, λογισμικό), εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα. Εισαγωγή στα Windows (περιβάλλον, βασικές ιδιότητες παραθύρων). Έννοιες αρχείου και φακέλων. Πλοήγηση μέσα στο σκληρό δίσκο και τη δισκέτα. Ονοματολογία αρχείων. Εικονίδια και επεκτάσεις. Δημιουργία αρχείου. Αντιγραφή, διαγραφή, αλλαγή ονόματος αρχείων και φακέλων. Δημιουργία και οργάνωση φακέλων. Αντιγραφή δισκέτας, διαμόρφωση δισκέτας. Εργαλεία σκληρού δίσκου (έλεγχος, αντίγραφα, ανασυγκρότηση). Ρυθμίσεις λειτουργίας του κάδου ανακύκλωσης. Ρυθμίσεις μενού έναρξης, δημιουργία συντομεύσεων, εκτέλεση προγραμμάτων. Πίνακας ελέγχου, βασικές ρυθμίσεις στα Windows. Εύρεση αρχείων/ φακέλων. Επιλογή βοήθειας. Εισαγωγή στο Δίκαιο / Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκουσα: Ε. Δεληγιάννη Κωδικός: ΙΔ0800 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του δικαίου, με τη νομική ορολογία και, πιο συγκεκριμένα, με την έννοια και τα χαρακτηριστικά του κανόνα δικαίου, τις πηγές του δικαίου, την έννοια του δικαιώματος και την προστασία του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της προσωπικότητας (του ονόματος και του ιδιωτικού βίου ειδικότερα), με ζωντανά παραδείγματα από τη νομολογία και με απλές πρακτικές

3 ασκήσεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται και βασικές έννοιες του Συνταγματικού δικαίου, όπως η έννοια του Κράτους, η έννοια και οι οργανωτικές βάσεις του Πολιτεύματος (με έμφαση στην κατοχύρωση και στην προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων), η έννοια του Συντάγματος. H χρησιμότητα του μαθήματος συνίσταται κυρίως στην εκμάθηση της νομικής μεθοδολογίας και του νομικού συλλογισμού που είναι απαραίτητα εφόδια ανάπτυξη της ορθολογιστικής σκέψης. Το μάθημα προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος. Αγγλικά I (Εφημερίδα και Τηλεόραση: Γλώσσα, Ύφος και Ορολογία) Διδάσκουσα: Μ. Τζωαννοπούλου Κωδικός: ΓΛ0101 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Δομή της εφημερίδας: Τύποι εφημερίδων, ιδιοκτησία, παραγωγή και εκτύπωση, ανταγωνισμός, οργάνωση προσωπικού, καινούργια τεχνολογία, οικονομικά, διαφήμιση, κυκλοφορία. Δομή της τηλεόρασης : Παραγωγή προγραμμάτων, διανομή, εκπομπή, ιδιοκτησιακό καθεστώς, δίκτυα, τοπικοί σταθμοί, εταιρείες παραγωγής και διανομής προγραμμάτων, ροή προγράμματος και τηλεθέασης, οικονομικά, διαφήμιση, κρατική τηλεόραση, καλωδιακή και συνδρομητική τηλεόρασης. Aνάπτυξη δεξιοτήτων του γραπτού και προφορικού λόγου (κατανόηση κειμένου, γλωσσική παραγωγή, multiple choice questions, true-false statements, wordformation exercises, collocations, contextualized multiple choice questions, modified close tests, ασκήσεις γενικού και ειδικού λεξιλογίου). Γαλλικά I Διδάσκουσα: Χ. Σβαλίγκου Κωδικός: ΓΛ0201 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Εντατική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας με τη βοήθεια εγχειριδίου (Le Nouvel Espaces I). β) Διδασκαλία της γαλλικής ως γλώσσας ειδικότητας. Στοιχειώδεις δημοσιογραφικές και επικοινωνιακές έννοιες, εισαγωγή στη μελέτη απλών κειμένων ειδικού ενδιαφέροντος. Γερμανικά I Διδάσκουσα: Ε. Αλεξιάδου Κωδικός: ΓΛ0301 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με εντατικούς ρυθμούς με τη βοήθεια του διδακτικού εγχειριδίου Themen (1,2) και αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων. β) Εισαγωγή στη γερμανική δημοσιογραφική ορολογία. Οι ειδικοί δημοσιογραφικοί όροι μεταφράζονται στα ελληνικά, και παράλληλα εντοπίζεται η επιρροή άλλων γλωσσών, όπως της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. 2ο Εξάμηνο Γραπτός Δημοσιογραφικός Λόγος Διδάσκουσα: Μ. Ιατρού Κωδικός: ΔΛ0200 Ώρες/Δ.Μονάδες: 3/3 Eισαγωγή στην έννοια και την ιστορία της γραφής. Προφορικότητα και γραπτός λόγος. Παραγωγή κειμένου και ανάλυση λόγου. Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας. Επεξεργασία Δημοσιογραφικού Κειμένου Διδάσκουσα: Δ. Χατζόγλου Κωδικός: ΔΕ1900 Ώρες/Δ.Μονάδες: 2/2 Η εξέλιξη των δημοσιογραφικών μορφών παρουσίασης. Οι επιδράσεις του Μέσου και ο ρόλος του επικοινωνητή στην παραγωγή δημοσιογραφικού λόγου: Η τυπολογία και η παθολογία του. Κοινωνική Ψυχολογία Διδάσκουσα: Δ. Σακκά Κωδικός: ΓΣ0102 Ώρες/Δ.Μονάδες: 2/2 Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν εκείνες οι περιοχές της ΚΨ που συνδέονται με τη διαδικασία της επικοινωνίας. Ειδικότερα θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους το άτομο δομεί τον κοινωνικό κόσμο (άρρητες θεωρίες της προσωπικότητας, στάσεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνικές αντιλήψεις) καθώς και η σχέση του ατόμου με την ομάδα (δομή ομάδων, κοινωνική συμμόρφωση και υποταγή, συνεργασία και ανταγωνισμός). Βαλκανική Ιστορία Διδάσκουσα: Μ. Κατσαροπούλου Κωδικός: ΙΔ0900 Ώρες/Δ.Μονάδες: 2/2

4 H Tουρκική κατάκτηση. H δημιουργία του Oθωμανικού κράτους. H Tουρκοκρατία. H αφύπνιση της εθνικής συνείδησης στους Bαλκανικούς λαούς. Eθνικοί αγώνες και πολιτική αποκατάσταση των Bαλκανικών λαών. Ιστορία των ΜΜΕ Διδάσκων: Γρ. Πασχαλίδης Κωδικός: ΔΕ1800 Ώρες/Δ.Μονάδες: 3/3 Θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα στην ιστορική μελέτη των Mέσων Mαζικής Eπικοινωνίας. Bασικές αρχές και προϋποθέσεις για την κατανόηση και διερεύνηση της ιστορικότητας των M.M.E. Eξέταση των παραγόντων εμφάνισης και εξέλιξης, των τεχνικών προβλημάτων και επινοήσεων, των διαφορετικών εφαρμογών καθώς και των κύριων κοινωνικο-πολιτισμικών συνεπειών των εξής βασικών M.M.E.: τυπογραφία, φωτογραφία, φωνογραφία, ραδιοφωνία, κινηματογράφος, τηλεόραση, πολυμέσα/internet. Aποτίμηση της συνολικής ιστορικής εξέλιξης των M.M.E. μέχρι σήμερα και εκτίμηση των μελλοντικών προοπτικών τους. Δημόσιες σχέσεις & Επιχειρησιακή επικοινωνία Διδάσκουσα: Σ. Καϊτατζή Κωδικός: ΔΕ2000 Ώρες/Δ.Μονάδες: 3/3 Το μάθημα συνδυάζει ένα εισαγωγικό θεωρητικό και ένα πρακτικό σκέλος. Αναπτύσσεται η φιλοσοφία της συγκρότησης και της συστηματικής μελέτης των Δημοσίων Σχέσεων (Δ.Σ.). Ερμηνεύονται οι στρατηγικές θετικής προβολής ιδιωτών, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με βάση τις κεντρικές αρχές του κλάδου, δηλαδή, την καλώς νοούμενη δημοσιότητα, την κοινωνική ευθύνη και τη διαφάνεια. Αναλύονται επιχειρησιακές έννοιες όπως της 'ομάδας στόχευσης', των 'εσωτερικών' και 'εξωτερικών' Δ.Σ. Παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία του κλάδου μέχρι σήμερα, ενώ εστιάζονται επίσης οι προοπτικές και ο ρόλος των Δ.Σ. στην εποχή του παγκοσμιοποιημένου ανταγωνισμού. Εξετάζεται ο επαγγελματικός κώδικας δεοντολογίας των Δ.Σ. και η τήρησή του, ιδιαίτερα υπό το φως των πιεστικών σύγχρονων τάσεων απορρύθμισης. Διακρίνονται οι Δ.Σ. από την άσκηση συγγενών επαγγελμάτων και παρουσιάζονται μοντέλα άσκησης Δ.Σ. σε πραγματικές και δυνητικές συνθήκες στο πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση κριτικών προσεγγίσεων αναφορικά με τον κλάδο και τη πρακτική των Δ.Σ. Εργαστήριο Εφαρμογών και Ασκήσεων σε Η/Υ Διδάσκοντες: Α. Βέγλης, Κ. Μπαρμπαργύρης Κωδικός: ΤΕ0900 Ώρες/Δ.Μονάδες: 4+8/3 Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία επεξεργασίας κειμένου και φύλλων εργασίας. Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις διδακτικές ενότητες: Μέρος Α. Επεξεργασία κειμένου: Το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word, δημιουργία εγγράφου, εισαγωγή και μορφοποίηση (κείμενο, παράγραφοι, σελίδες), πίνακες και στήλες, εικόνες και σχεδίαση, πρότυπα και εργαλεία, εκτύπωση. Μέρος Β. Επεξεργασία φύλλων εργασίας: Το πρόγραμμα επεξεργασίας φύλλων εργασίας Microsoft Excel, εισαγωγή και μορφοποίηση δεδομένων και κελιών, αριθμητικές εκφράσεις και συναρτήσεις, στατιστική ανάλυση, γραφικές παραστάσεις, συνεργασία Word - Excel. Αγγλικά II (Περιοδικές Εκδόσεις και Ραδιόφωνο: Γλώσσα, Ύφος και Ορολογία) Διδάσκουσα: Μ. Τζωαννοπούλου Κωδικός: ΓΛ0102 Ώρες/Δ.Μονάδες: 3/3 Δομή του περιοδικού: Παραγωγή, διανομή, λιανική πώληση, κατηγορίες περιοδικών, ιδιοκτησιακό καθεστώς, οικονομικά. Δομή του ραδιοφώνου: Τοπικοί σταθμοί, δίκτυα, μεσαία και FM κύματα, ψηφιακή ραδιοφωνική εκπομπή (DAB), ραδιοφωνικά σχήματα, οργάνωση προγράμματος, προσωπικό σταθμού, οικονομικά, copyright, διαφήμιση. Aνάπτυξη δεξιοτήτων του γραπτού και προφορικού λόγου (κατανόηση κειμένου, γλωσσική παραγωγή, multiple choice questions, true-false statements, word-formation exercises, collocations, contextualized multiple choice questions, modified close tests, ασκήσεις γενικού και ειδικού λεξιλογίου). Γαλλικά II Διδάσκουσα: Χ. Σβαλίγκου Κωδικός: ΓΛ0202 Ώρες/Δ.Μονάδες: 3/3 α) Εντατική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας με τη βοήθεια εγχειριδίου (Le Nouvel Espaces I). β) Διδασκαλία της γαλλικής ως γλώσσας ειδικότητας. Μελέτη δημοσιογραφικής ορολογίας και κειμένων ειδικού ενδιαφέροντος, μικρές μεταφραστικές ασκήσεις, απόκτηση πρόσβασης στη γαλλική βιβλιογραφία. Γερμανικά II Διδάσκουσα: Ε. Αλεξιάδου Κωδικός: ΓΛ0302 Ώρες/Δ.Μονάδες: 3/3

5 α) Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με εντατικούς ρυθμούς με τη βοήθεια του διδακτικού εγχειριδίου Themen (1,2) και τα αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων. β) Μελετώνται και μεταφράζονται κείμενα δημοσιογραφικού χαρακτήρα, μέσα από τα οποία προσεγγίζεται η προβληματική της μεταφραστικής διαδικασίας (πολιτισμικές διαφορές, σύνταξη, δομή). 3ο Εξάμηνο Δημοσιογραφικός Λόγος: Συγκριτική Ανάλυση Διδάσκουσα: Α. Μυστακίδου Κωδικός: ΔΛ0500 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Στο μάθημα αυτό γίνεται μελέτη του τρόπου γραφής είδησης και της προσέγγισης που απαιτείται από τα διαφορετικά είδη των ΜΜΕ. Αρχίζουμε μελετώντας τα διαφορετικά είδη γραφής που απαιτούνται για την έντυπη δημοσιογραφία, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Αναλύουμε με παραδείγματα τις ανάγκες του κάθε μέσου και τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης του θέματος. ΟΙ τελευταίες εξελίξεις και οι αλλαγές στην τεχνολογία, ειδικά στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, έχουν επιφέρει μια αμεσότητα στην κάλυψη των γεγονότων, που αναλύεται διεξοδικά. ΟΙ φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν ένα ρεπορτάζ κάθε εβδομάδα και, στο τέλος του εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάλυψη του ιδίου θέματος για δύο διαφορετικά μέσα. Δίκτυα Επικοινωνίας: Εισαγωγή στα ΜΜΕ Διδάσκουσα: Δ. Χατζόγλου Κωδικός: ΔΕ2101 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Το θεωρητικό - ερευνητικό πεδίο και οι παράμετροι κάτω από τους οποίους εξετάζονται τα Μέσα, κυρίως ως αντικείμενο των κοινωνικών επιστημών. Η εξέλιξη και η παγκόσμια εξάπλωσή τους αφετηρία σύγχρονων νομικών, φιλοσοφικών και ηθικών προβληματισμών. Εργαστήριο Αυτοματισμού Γραφείου Διδάσκων: Κ. Μπαρμπαργύρης Κωδικός: ΤΕ1000 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+6/2 Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία τεχνικών δημιουργίας, χρήσης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων καθώς και παρουσιάσεων, με τη βοήθεια κατάλληλων εφαρμογών, αυτοματισμού γραφείου. Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις διδακτικές ενότητες: Μέρος Α. Βάσεις Δεδομένων: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, βάσεις δεδομένων στο Microsoft Excel, το πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Access, δημιουργία βάσης δεδομένων, εργασία με δεδομένα (καταχώρηση, ενημέρωση, αναζήτηση), χρήση φορμών, δημιουργία αναφορών, μελέτη περίπτωσης (case study), βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο. Μέρος Β. Παρουσιάσεις στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή: Εισαγωγή στην τεχνική των παρουσιάσεων, το πρόγραμμα παρουσιάσεων Microsoft PowerPoint, δημιουργία παρουσίασης, σύνταξη και μορφοποίηση (κείμενο, πίνακες, διαφάνειες), γραφικά, γραφήματα, οργανογράμματα, πολυμέσα, η παρουσίαση στην πράξη, έκδοση παρουσιάσεων. Επιστήμη της Επικοινωνίας -Πληροφόρησης Διδάσκων: Β. Νόττας Κωδικός: ΔΕ0700 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου της Επιστήμης της Επικοινωνίας. Οι κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ιστορική εξέλιξη της επικοινωνιακής θεώρησης στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι βασικές θεωρίες σχετικά με την επικοινωνιακή διαδικασία. Ανάλυση των επικοινωνιακών προτύπων και των επικοινωνιακών λειτουργιών. Τεχνικές διαφήμισης Διδάσκων: Γ. Τσουρβάκας Κωδικός: ΔΕ2200 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Εισαγωγή στη Διαφήμιση. Κριτική της Διαφήμισης, θετική και αρνητική πλευρά. Κοινωνικός, οικονομικός και εμπορικός ρόλος της Διαφήμισης. Συγγενείς κλάδοι. Μarketing, Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση Πωλήσεων. Διαφημιστικοί φορείς. Αυτόνομα διαφημιστικά γραφεία, διαφημιστικές εταιρίες. Τα τμήματα των διαφημιστικών εταιριών, οι ειδικότητες και το έργο τους. Όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ενός διαφημιστικού μηνύματος. Η γέννηση της διαφημιστικής ιδέας και η υλοποίηση της. Διαφημιστικά Μέσα. Κριτική διαφημιστικών μηνυμάτων. Πρακτικές ασκήσεις. Φτιάξτε την πρώτη σας διαφημιστική καμπάνια. Ευρωπαϊκή Ιστορία

6 Διδάσκων: Γρ. Πασχαλίδης Κωδικός: ΙΔ1000 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Eξέταση της ιστορικής πορείας της Eυρώπης από τη Γαλλική Eπανάσταση (1789) έως την πτώση του Tείχους του Bερολίνου (1989), με εστίαση στα κύρια πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτισμικά γεγονότα και φαινόμενα αυτής της περιόδου: εθνικοποίηση και απο-εθνικοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών, ίδρυση και κατάλυση της αποικιοκρατίας, εκβιομηχάνιση και αποβιομηχάνιση, από την εποχή των ιδεολογιών στο θάνατο των ιδεολογιών, εκκοσμίκευση και αστικοποίηση, πολιτικός και πολιτισμικός εκδημοκρατισμός των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνείς Οργανισμοί Διδάσκουσα: Μ. Βαλάκου- Θεοδωρούδη Κωδικός: ΙΔ0303 Ώρες/Δ.Μονάδες:4+8/3 Πολιτική - σχολές σκέψης, παραδοσιακή, επιστημονική και συμπεριφορολογική προσέγγιση.εθνικισμός - κριτήρια, ρίζες εθνικισμού, σύγχρονες μορφές.ισχύς - απτά και απροσδιόριστα στοιχεία ισχύος.διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής.διπλωματία.πόλεμος και αιτίες πολέμου- αιτία πολεμικών συγκρούσεων, επίπεδα πολεμικών συγκρούσεων.ελεγχος συγκρούσεων στο διεθνές σύστημα- έλεγχος εξοπλισμών, αφοπλισμός. Διεθνές δίκαιο- υποκείμενα ΔΔΔ, πηγές ΔΔΔ, οι διεθνείς οργανισμοί. Χασμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Παράγοντες του διεθνούς συστήματος- εθνικές ομάδες, μειονότητες, τρομοκρατία.απειλές.η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις. Αγγλικά III (Διεθνή ΜΜΕ - Συστήματα Ανάδρασης: Γλώσσα, Ύφος και Ορολογία) Διδάσκουσα: Μ. Τζωαννοπούλου Κωδικός: ΓΛ0103 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Το Παγκόσμιο Χωριό: Διεθνή Συστήματα ΜΜΕ: Έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα διεθνούς εμβέλειας, πολιτισμική κυριαρχία, διεθνής επικοινωνία και πολιτική σκηνή, θεωρία του τύπου, έλεγχος και ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων, ρόλος των μέσων σε διάφορες χώρες, αναπτυξιακή δημοσιογραφία, τα ΜΜΕ στην Αμερική, Ευρώπη, Κίνα, Μεξικό και Ιαπωνία. Συστήματα Ανάδρασης (feedback) στα ΜΜΕ: Χαρακτηριστικά της ανάδρασης στην έντυπη και ραδιοτηλεοπτική δημοσιογραφία, συλλογή δεδομένων από την Arbitron και Nielsen, μετρήσεις και μερίδιο κοινού, καθορισμός ακρίβειας μετρήσεων, ανάλυση αγοράς. Aνάπτυξη δεξιοτήτων του γραπτού και προφορικού λόγου (κατανόηση κειμένου, γλωσσική παραγωγή, multiple choice questions, truefalse statements, word-formation exercises, collocations, contextualized multiple choice questions, modified close tests, ασκήσεις γενικού και ειδικού λεξιλογίου). Γαλλικά III Διδάσκουσα: Χ. Σβαλίγκου Κωδικός: ΓΛ0203 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Εντατική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας με τη βοήθεια εγχειριδίου (Le Nouvel Espaces I). β) Διδασκαλία της γαλλικής ως γλώσσας ειδικότητας. Μελέτη δημοσιογραφικής ορολογίας και κειμένων ειδικού ενδιαφέροντος, μικρές μεταφραστικές ασκήσεις, απόκτηση πρόσβασης στη γαλλική βιβλιογραφία. Γερμανικά III Διδάσκουσα: Ε. Αλεξιάδου Κωδικός: ΓΛ0303 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με εντατικούς ρυθμούς με τη βοήθεια του διδακτικού εγχειριδίου Themen (1,2) και τα αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων. β) Μελετώνται και μεταφράζονται κείμενα δηνοσιογραφικού χαρακτήρα, μέσα από τα οποία προσεγγίζεται η προβληματική της μεταφραστικής διαδικασίας (πολιτισμικές διαφορές, σύνταξη, δομή). 4ο Εξάμηνο Θέματα Δημοσιογραφικού Λόγου: Είδη Ρεπορτάζ Διδάσκουσα: Α. Μυστακίδου Κωδικός: ΔΛ0600 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Αυτό το μάθημα είναι μια συνέχεια των προηγούμεων δύο μαθημάτων που ασχολούνται με τον τρόπο σύλληψης, εκτέλεσης και γραφής μιας είδησης. Εδώ μελετώνται πιο διεξοδικά τα είδη ρεπορτάζ και οι ιδιομορφίες των διαφόρων τομέων. Επίσης το μάθημα αυτό είναι και μια πρώτη παρουσίαση της νέας μεθόδου της χρήσης των υπολογιστών ως βοήθειας για την είδηση.ως αποτέλεσμα ένα μέρος του μαθήματος αυτού γίνεται με τη χρηση υπολογιστών, γεγονός που του προσδίδει μια νέα ταχύτητα. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν ένα ρεπορτάζ για διαφορετικό τομέα κάθε φορά. Δίκτυα Επικοινωνίας: Ραδιοφωνική Παραγωγή

7 Διδάσκων: Β. Νόττας Κωδικός: ΔΕ1504 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Οι λέξεις, η μουσική και οι ήχοι. Οι ραδιοφωνικοί κώδικες.το ενημερωτικό, το ψυχαγωγικό και το επιμορφωτικό επικοινωνιακό δυναμικό του ραδιοφώνου. Η οργάνωση του προγράμματος. Εκπομπές "ζωντανές" και σε "απ' ευθείας μετάδοση". Η συμμετοχή των ακροατών. Δίκτυα Επικοινωνίας: Θεωρία της Είδησης Διδάσκουσα: Δ. Χατζόγλου Κωδικός: ΔΕ1505 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Το επιστημονικό πεδίο και το σύγχρονο επίπεδο των ερευνών. Επισκόπηση των σημαντικότερων θεωριών ( ). Οι έρευνες Gatekeeping και οι έρευνες αξιολογικών κριτηρίων στην επιλογή των ειδήσεων. Τύποι ειδησεογραφικής δημοσιογραφίας. Ειδησεογραφία και σύγχρονη δεοντολογία. Γλωσσοκοινωνιολογία Διδάσκουσα: Π. Τσοκαλίδου Κωδικός: ΓΣ0300 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Tο μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα: γλωσσολογία και κοινωνιογλωσσολογία, γλωσσικές ποικιλίες, γλώσσα και εθνική ταυτότητα, γλώσσα και φύλο και μέθοδοι και μεθοδολογία της έρευνας με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον φοιτητή/τη φοιτήτρια στη γλωσσική ποικιλομορφία της κοινωνίας και τους τρόπους διερεύνησής της. Στοιχεία Οικονομίας Διδάσκων: Γ. Τσουρβάκας Κωδικός: ΠΕ0201 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Οικονομία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ. Η οικονομική επιστήμη. Αναλυτικά οικονομικά και εφαρμοσμένα. Μικροοικονομική και μακροοικονομική θεωρία. Ο μηχανισμός των τιμών και η αγορά των ΜΜΕ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Η συμπεριφορά του καταναλωτή. Η ζήτηση. Επιλογές κάτω από ρίσκο. Η παραγωγή. Το κόστος παραγωγής. Η προσφορά. Η ισορροπία της ανταγωνιστικής αγοράς. Ανάλυση της ανταγωνιστικής αγοράς. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. Μονοπωλιακή αγορά. Ολιγοπώλια και μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Η θεωρία των παιγνίων. Οι αγορές εργασίας και γης. Η κρατική παρέμβαση. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Ακαθάριστο εθνικό προϊόν και κατά κεφαλήν εισόδημα. Ανεργία. Πληθωρισμός. Τράπεζες. Επενδύσεις. Αποταμίευση. Διεθνές εμπόριο. Κοινοτικό Δίκαιο Διδάσκουσα: Ε. Δεληγιάννη Κωδικός: ΙΔ0304 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Διδάσκονται οι βασικές έννοιες και οι θεσμοί του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα: η έννοια και η ιστορική εξέλιξη της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης, η ίδρυση και η εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι αρχές και η σημασία της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η σημασία της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα χαρακτηριστικά του Κοινοτικού δικαίου, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι πηγές του Κοινοτικού δικαίου. Το μάθημα διανθίζεται με την παρουσίαση επίκαιρων γεγονότων μέσα από την αρθρογραφία των ημερήσιων εφημερίδων. Επικοινωνία & Τεχνικές Πειθούς: Κοινή Γνώμη και Προπαγάνδα Διδάσκων: Ν. Ιντζεσίλογλου Κωδικός: ΔΕ0500 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 1. Κοινή Γνώμη α. Ορισμός: Διαφοροποίηση της έννοιας και του φαινομένου της Κοινής Γνώμης από συγγενείς έννοιες και φαινόμενα. β. Προϋποθέσεις μορφοποίησης της Κοινής Γνώμης: εξ αποστάσεως υποβολή, ερέθισμα, ρεύμα σκέψης. γ. ΜΜΕ και τρόποι επιρροής της Κοινής Γνώμης λόγω: αα) των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση), ββ) της μορφής και του περιεχομένου των μηνυμάτων. δ. Μετρήσεις της Κοινής Γνώμης και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. 2. Προπαγάνδα α) Ορισμός και ιστορικό της έννοιας και του όρου προπαγάνδα. β) Θεμελίωση και διάφορα είδη προπαγάνδας. γ) Νόμοι και γενικές αρχές που διέπουν την αποτελεσματικότητα της προπαγάνδας. δ) Προπαγανδιστικά στρατηγήματα.

8 Αγγλικά IV (Γραπτός Λόγος: Περιγραφική και Αφηγηματική Έκθεση) Διδάσκουσα: Μ. Τζωαννοπούλου Κωδικός: ΓΛ0104 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Παρουσίαση και εξάσκηση των παρακάτω περιοχών: Δομή της παραγράφου-κύρια πρόταση, παράδειγμα, υποστήριξη Οργάνωση έκθεσης-συνοχή, συνάφεια, έμφαση, μετάβαση, αναφορά Δραματοποίηση των γεγονότων-μελέτη της χρήσης των χρόνων και της ρηματικής όψης Τεχνικές γραφής Δημιουργία ξενόγλωσσου περιοδικού με θέματα γενικού ενδιαφέροντος από τους φοιτητές του Δ' εξαμήνου με σκοπό τη βελτίωση του γραπτού λόγου και την εξοικείωσή τους με τη διαδικασία παραγωγής ενός περιοδικού (layout, makeup, desk top publishing). Γαλλικά IV Διδάσκουσα: Χ. Σβαλίγκου Κωδικός: ΓΛ0204 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Εντατική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας με τη βοήθεια εγχειριδίου (Le Nouvel Espaces II). β) Διδασκαλία της γαλλικής ως γλώσσας ειδικότητας. Μελέτη δημοσιογραφικής ορολογίας, προβληματική της απόδοσης των ειδικών δημοσιογραφικών και επικοινωνιακών όρων στα ελληνικά, στοιχεία για τη γαλλική πραγματικότητα στο χώρο των Μ.Μ.Ε. Γερμανικά IV Διδάσκουσα: Ε. Αλεξιάδου Κωδικός: ΓΛ0304 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με εντατικούς ρυθμούς με τη βοήθεια του διδακτικού εγχειριδίου Themen (1,2) και τα αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων. β) Μελετούνται και μεταφράζονται κείμενα δηνοσιογραφικού χαρακτήρα, μέσα από τα οποία προσεγγίζεται η προβληματική της μεταφραστικής διαδικασίας (πολιτισμικές διαφορές, σύνταξη, δομή). 5ο Εξάμηνο Συνέντευξη, 'Ερευνα και Πολιτικό Ρεπορτάζ στο Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση Διδάσκουσα: Κ. Μυστακίδου Κωδικός: ΔΛ0600 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Η συνέντευξη είναι το βασικό εργαλείο στην άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Η έρευνα απαιτεί επαρκή γνώση των μεθόδων της συνέντευξης, ενώ το ρεπορτάζ βασίζεται τόσο στη συνέντευξη όσο και στην έρευνα. Επομένως η διδασκαλία της μεθοδολογίας της συνέντευξης, η επιλογή του θέματος και του προσώπου, η έρευνα που απαιτεί η επαρκής γνώση του θέματος και το ρεπορτάζ που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί, είναι το βασικό μάθημα στη Δημοσιογραφία. Οι φοιτητές όχι μόνον διδάσκονται τη συνέντευξη, την έρευνα και το ρεπορτάζ, αλλά και ασκούνται για να αποκτήσουν, πέραν της θεωρητικής υποδομής και πρακτική δεξιότητα. Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Διδάσκων: Γρ. Πασχαλίδης Κωδικός: ΣΠ0100 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Eξέταση των διαφορετικών εννοιών και ορισμών του πολιτισμού. H γένεση και η εξέλιξη της ιδέας περί της κρίσης του πολιτισμού και η ανάπτυξη της πολιτισμικής κριτικής. Xαρτογράφηση και αποτίμηση των βασικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης πολιτισμικής ζωής εστιάζοντας στους χαρακτηριστικούς θεσμούς της, και παραγωγής (το πολιτισμικό πεδίο, η πολιτιστική βιομηχανία, ο πολιτισμός ως ιδιοκτησία και ως κληρονομιά, πολιτισμική πολιτική και διπλωματία), τις καθημερινές πρακτικές (διάκριση υψηλής/χαμηλής κουλτούρας, η κατανάλωση του πολιτισμού) και τις συγκρούσεις της (εθνοκεντρισμός, πολυπολιτισμικότητα, η σύγκρουση των πολιτισμών, ζητήματα και αιτήματα πολιτισμικής ταυτότητας ). Kοινωνιολογία της Μαζικής Επικοινωνίας Διδάσκουσα: Α. Δουλκέρη Κωδικός: ΓΣ0400 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου της Κοινωνιολογίας σε σχέση με την μαζική επικοινωνία. Ιστορική εξέλιξη του επιστημονικού αυτού κλάδου. Εξετάζονται οι έννοιες : κοινωνικοποίηση- ρόλοι- κοινωνικοί θεσμοί- κοινωνική θέση- πρότυπα- αξίες-κοινωνικός έλεγχος σε σχέση με τον ρόλο των ΜΜΕ. Αναλύονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την συμπεριφορά του δέκτη, οι επιδράσεις των ΜΜΕ στο κοινό, οι προτιμήσεις του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο των ΜΜΕ. Οι λειτουργίες-ρόλοι των ΜΜΕ. Ανάλυση ειδικών θεμάτων όπως βία, φύλο, παιδεία, ψυχαγωγία, κοινωνικός αποκλεισμός, τρίτη

9 ηλικία σε σχέση με τα ΜΜΕ. Οι φοιτητές-τριες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες. Δίκαιο των MME - Δημοσιογραφική Δεοντολογία Διδάσκουσα: Ε. Δεληγιάννη Κωδικός: ΙΔ1100 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του δικαίου των Μ.Μ.Ε. εξετάζεται η συνταγματική διάσταση του Τύπου και της Ραδιο-τηλεόρασης. Γίνεται διεξοδική αναφορά στο περιεχόμενο της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, στην ελευθερία του Τύπου και στις συνταγματικές εγγυήσεις της ραδιοτηλεόρασης. Από τις συνταγματικές διατάξεις (αλλά και από το δίκαιο εν γένει) απορρέουν καθήκοντα και υποχρεώσεις για τους φορείς του Τύπου και των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. απέναντι στο κοινό τους. Τα καθήκοντα αυτά αποτελούν την ιδεολογική βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι κανόνες δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και των Μ.Μ.Ε. εν γένει, κανόνες οι οποίοι εξετάζονται διεξοδικά στο επιλεγόμενο μάθημα με τίτλο "Ηθική και δεοντολογία των Μ.Μ.Ε.".Στη συνέχεια εξετάζεται το νομικό καθεστώς της τηλεόρασης και οι θεσμοί εποπτείας του ραδιο-τηλεοπτικού πεδίου.τέλος εξετάζεται η προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας του πολίτη ως όριο της ελευθερίας των Μ.Μ.Ε. και το δικαίωμα απάντησης. Πολιτική Eπιστήμη Διδάσκων: Δ. Δώδος Κωδικός: ΠΕ0103 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 1. Το αίτημα της πολιτικής συμμετοχής: Σχηματισμός του αστικού κράτους. 2. Πολιτικό κόμμα: Προσδιορισμός της έννοιας - Λειτουργίες των κομμάτων. 3. Η δημιουργία των κομμάτων: Θεωρίες ερμηνείας της δημιουργίας των κομμάτων. 4. Μοντέλα ερμηνείας της δόμησης των κομματικών συστημάτων: Maurice Deverger-Stein Rokkan/Martin Lipset. 1. Τα κόμματα στο πολιτικό σύστημα. Εργαστήριο Eφαρμογών Tεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών στα MME Διδάσκοντες: Α. Βέγλης, Χρ. Βασδέκης ΕΤΕΠ: Φ. Γαλατσοπούλου Κωδικός: ΤΕ2100 Ώρες/Δ.Μονάδες:2+4/2 Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες: τεχνολογίες επικοινωνιών και ηλεκτρονική επιτραπέζια τυπογραφία. Ειδικότερα στην ενότητα τεχνολογίας επικοινωνιών η ύλη περιλαμβάνει: Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα - κατηγορίες δικτύων - Windows και δίκτυα - διαμοιρασμός αρχείων και εκτυπωτών.εισαγωγή στο διαδίκτυο - ιστορική αναδρομή - υπηρεσίες (mail, www, telnet, search engines) - τεχνολογίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.η ύλη της δεύτερης ενότητας αποτελείται από: γνωριμία με το QuarKXPress - τοπογραφία οθόνης - αρχικές ρυθμίσεις - διαμόρφωση σελίδας και εγγράφου - διαχείριση κειμένου (ανάκληση, αποθήκευση, δημιουργία, κλείσιμο) - κουτιά κειμένου - σύνδεση - επεξεργασία κειμένου - διαμόρφωση χαρακτηριστικών κειμένου - περιστροφή κειμένου - δημιουργία κουτιών εικόνων - εισαγωγή εικόνων - επεξεργασία - ροή κειμένου γύρω από την εικόνα - γραμμές και γραμμές κειμένου - ειδικά εφέ. Αγγλικά V (Έντυπος Δημοσιογραφικός Λόγος) Διδάσκουσα: Μ. Βαλιούλη Κωδικός: ΓΛ105 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Oι διαλέξεις και οι ποικίλες δραστηριότητες στην τάξη επικεντρώνονται στα παρακάτω: * στις γλωσσικές ποικιλίες, στη γλώσσα των εφημερίδων και στους κανόνες γραφής σύμφωνα με το AP Stylebook * στις ειδήσεις (news stories) και τις ιστορίες γενικότερου ενδιαφέροντος (feature stories) * στους δημοσιογραφικούς κανόνες και τεχνικές, σε σχέση με τη δομή, το ύφος, τις αξίες/κριτήρια επιλογής της είδησης, τα στοιχεία συνεκτικότητας του κειμένου και τη συνοχή Oι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής: * η συνειδητοποίηση της στενής σχέσης μεταξύ των διαφόρων αρχών, κριτηρίων και αξιών που υπόκεινται στην επιλογή και παρουσίαση της είδησης αφενός και γλωσσική τους έκφραση, αφετέρου * η ανάπτυξη της γλωσσικής ευαισθησίας του φοιτητή, με απώτερο στόχο τη συνειδητή του επικέντρωση στη αρμόζουσα συγκινησιακή, κοινωνική, εξουσιαστική ή γνωστική περιοχή της Γλωσσικής Συνειδητότητας/Eπίγνωσης και την ενίσχυση της ικανότητάς του για επιλογή κατάλληλων γλωσσικών εκφράσεων * η ανάπτυξη της ικανότητας γραφής κειμένων που χαρακτηρίζονται από δημοσιογραφικό συνομιλιακό ύφος * η ανάπτυξη της δεξιότητας γραφής ειδήσεων και ιστοριών γενικότερου ενδιαφέροντος για τον ημερήσιο τύπο

10 * Στην παρουσίαση, ανάλυση κι εξάσκηση χρησιμοποιούνται αυθεντικά κείμενα αγγλικών και αμερικανικών εφημερίδων. Γαλλικά V (Τεχνικές Συνέντευξης) Διδάσκουσα: Ζ. Βερβεροπούλου Κωδικός: ΓΛ0205 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Les techniques de l interview α) Εντατική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας με τη βοήθεια εγχειριδίου. β) Μελέτη των ειδών της συνέντευξης και της λειτουργίας τους κατά τα γαλλικά πρότυπα, βασισμένη σε corpus γραπτών συνεντεύξεων που δημοσιεύτηκαν σε έγκυρα γαλλόφωνα έντυπα. Παράλληλη παρακολούθηση της γαλλικής επικαιρότητας. Κανόνες, τεχνικές διατύπωσης ερωτημάτων. Άσκηση των φοιτητών στη γραπτή, γαλλόφωνη απόδοση συνέντευξης. Γερμανικά V Διδάσκουσα: Μ. Τσαλγατίδου Κωδικός: ΓΛ0305 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με τη βοήθεια του διδακτικού εγχειριδίου Themen 1,2 και τα αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων. β) Επεξεργασία-μετάφραση αυθεντικών γερμανικών κειμένων δημοσιογραφικού χαρακτήρα, όπου εντοπίζονται και μελετώνται ορισμένα χρήσιμα γραμματικά φαινόμενα, όπως η παθητική φωνή, ο πλάγιος λόγος, οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, οι σύνδεσμοι και η ρηματοποίησηουσιαστικοποίηση. 6ο Εξάμηνο Παραγωγή Δελτίου Ειδήσεων Διδάσκουσες: Α. Παναγιωταρέα, Μ. Ματσιώλα Κωδικός: ΔΕ1402 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/4 Η διαδικασία για την παραγωγή ενός ειδησεογραφικού δελτίου έχει δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η συλλογή, η διασταύρωση, η αξιολόγηση της είδησης, και η δεύτερη είναι η κατάταξη και παρουσίαση της είδησης όχι μόνον ανάλογα με το μέσο στο οποίο θα δημοσιοποιηθεί αλλά και με τον ιδιαίτερο τρόπο που επιλέγεται για να παρουσιαστεί, σε σχέση με τη γραμμή που ακολουθεί το μέσο και τους κώδικες δεοντολογίας. Είτε η είδηση προέλθει από συνέντευξη, είτε από ρεπορτάζ, είτε από δελτίο τύπου ή σχόλιο, ο δημοσιογράφος πρέπει να ξέρει πώς να τη διαχειριστεί. Οι φοιτητές όχι μόνο ασκούνται στη συλλογή, διασταύρωση και αξιολόγηση της είδησης αλλά συντάσσον και παρουσιάζουν εβδομαδιαίως, ανά ομάδες, δελτία ειδήσεων για κάθε μέσο χωριστά. Πρακτική άσκηση Δημοσιογραφίας ΙI Οικον. Ρεπορτάζ, Ειδ. Πρακτορεία Διδάσκουσα: Σ. Αλεξανδρή Κωδικός: ΔΕ1002 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Περιεχόμενο οικονομικού ρεπορτάζ. Oρολογία. Πηγές. Σύνθεση οικονομικής είδησης. Aνάλυση οικονομικών εφημερίδων. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ, Τηλεόραση Διδάσκοντες: Γ. Παπανικολάου, Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα, Χρ. Βεγίρης Κωδικός: ΤΕ0602 Ώρες/Δ.Μονάδες:2+16/4 Εργαστηριακό μάθημα που εξοικειώνει τους φοιτητές με τους χώρους και τον εξοπλισμό του στούντιο τηλεόρασης και τους εισάγει στη διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής και εκτέλεσης ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Σε συνδυασμό διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης τα στάδια που ακολουθούνται είναι: ο αρχικός προγραμματισμός (σενάριο, σκριπτ, σχέδιο λήψεων), η λήψη και εγγραφή του οπτικοακουστικού υλικού και η τελική επεξεργασία. Διδάσκονται τεχνικές φωτισμού, λήψεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και εξειδικευμένες τεχνικές (blue box). Γίνεται εκμάθηση χρήσης εξοπλισμού των format S-VHS, DV, Digi8, μεταγραφή εξωτερικού οπτικοακουστικού υλικού, γραμμική και μη-γραμμική επεξεργασία εικόνας και ήχου, παραγωγή γραφικών - τίτλων σε Η/Υ και τελικό μοντάζ. Ταυτόχρονα με την ορθή χρήση του εξοπλισμού επιδιώκεται και η παράλληλη ανάπτυξη κριτικής και αισθητικής άποψης. Σχεδιασμός Ειδησεογραφικού Τηλεοπτικού Προγράμματος Διδάσκουσα: Μ. Ματσιώλα Κωδικός: ΔΕ1300 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/3 Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ. Το μάθημα γίνεται στο studio και στο control room της Σχολής μας, όπου ολοκληρώνεται όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας εκπομπών όπως ενημερωτικό πρωινό τηλεπεριοδικό,ψυχαγωγικό πρωινό τηλεπεριοδικό κ.λ.π. Εμπλουτίζεται με εξωτερικά ρεπορτάζ, τα οποία έχουν παραγάγει και επιμεληθεί οι φοιτητές.οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες εργασίας, και ο καθένας αναλαμβάνει να εκτελεί το έργο ενός από τούς συντελεστές που είναι

11 απαραίτητοι για την παραγωγή μιας εκπομπής.όλες αυτές οι εκπομπές κρατούνται στο σχετικό αρχείο της εκπομπής. Αγγλικά VIII (Προγράμματα Συνομιλίας, Συνεντεύξεων και Συζητήσεων) Διδάσκουσα: Μ. Βαλιούλη Τεχνική υποστήριξη: Χρ. Βεγίρης Κωδικός: ΓΛ0108 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/3 Oι διαλέξεις και οι ποικίλες δραστηριότητες στην τάξη επικεντρώνονται στα παρακάτω: * στις δημοσιογραφικές τεχνικές και τους κανόνες που διέπουν την προπαρασκευαστική έρευνα και τη σύνταξη του γραπτού μέρους των semi-scripted τηλεοπτικών προγραμμάτων συνομιλίας, συνεντεύξεων και συζητήσεων * στις δομικές απαιτήσεις των προγραμμάτων συνομιλίας, συνεντεύξεων και συζητήσεων. στις ικανοποιήσεις των ομάδων τηλεθέασης (target audience gratifications) * σε στοιχεία από τα πεδία Aνάλυσης Συνεχούς Λόγου και Συνομιλίας που συμβάλλουν στην υιοθέτηση και διατήρηση συνομιλιακού ύφους * σε χαρακτηριστικές ρουτίνες συνομιλίας της αγγλικής γλώσσας Oι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής: * η ανάπτυξη της δεξιότητας σύνταξης του κειμένου των semi-scripted τηλεοπτικών προγραμμάτων συνομιλίας, συνεντεύξεων και συζητήσεων * η ανάπτυξη της γλωσσικής συνειδητότητας/επίγνωσης του φοιτητή αναφορικά με ρουτίνες συνομιλίας στην αγγλική γλώσσα * η ανάπτυξη της δεξιότητας συντονισμού τηλεοπτικών προγραμμάτων συζητήσεων * Στην παρουσίαση, ανάλυση και εξάσκηση χρησιμοποιούνται αυθεντικά προγράμματα τοπικών ή δορυφορικών αμερικανικών και αγγλικών τηλεοπτικών καναλιών Γαλλικά VIII (Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις και Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης) Διδάσκουσα: Ζ. Βερβεροπούλου Τεχνική υποστήριξη: Χρ. Βεγίρης Κωδικός: ΓΛ0208 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/3 Interviews et debats televises Μελέτη των ειδών, της δομής και των γλωσσικών χαρακτηριστικών που εντοπίζονται σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, με τη βοήθεια βιντεοσκοπημένων εκπομπών γαλλόφωνων καναλιών. Σύγκριση με αντίστοιχες ελληνικές εκπομπές, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και διαφορές ανά κανάλι.συνοπτικό γλωσσάρι τηλεοπτικών όρων. Εργαστήρια γλώσσας για άσκηση των φοιτητών στην προφορική συνέντευξη και στις οργανωμένες, δημόσιες συζητήσεις, με ειδικότερο στόχο τη γλωσσική ετοιμότητα και τη βελτίωση της προφορικής τους ικανότητας στη γαλλική γλώσσα. Γερμανικά VIII Διδάσκουσα: Μ. Τσαλγατίδου Κωδικός: ΓΛ0308 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με τη βοήθεια του διδακτικού εγχειριδίου (Themen 3) και τα αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων. β) Παρουσιάζονται αυθεντικά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά γερμανικά προγράμματα. Παράλληλα γίνεται σύγκριση με την ελληνική πραγματικότητα και εντοπίζονται ομοιότητες και διαφορές. Το εξάμηνο ολοκληρώνεται με την προφορική παρουσίαση ατομικών και ομαδικών εργασιών.και κατάθεση γραπτής εργασίας. 7ο Εξάμηνο Πρακτική άσκηση Δημοσιογραφίας Ι Διδάσκοντες: Γ. Λογοθέτης, Σ. Αλεξανδρή Κωδικός: ΔΕ1001 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+4/4 Τηλεοπτική Παραγωγή I: Μια πρώτη ματιά στα αδυτα τών τηλεοπτικών εκπομπών κάθε είδους, μαγνητοσκοπημένων και ζωντανών, καθημερινών, εβδομαδιαίων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών κ.λ.π Γνωριμία με το έργο καθενός απο τους συντελεστές μιας τηλεοπτικής παραγωγής.τα στάδια διαδικασίας υλοποίησης μιας εκπομπής με τη συμμετοχή ολων

12 των συντελεστών (δημοσιογράφων, αρχισυντάκτη, σκηνοθέτη, παραγωγού, εικονολήπτη, ηχολήπτη, συντονιστή σκηνής κ.λ.π.). Επισκέψεις σε ολους τους νευραλγικούς τομείς ενός τηλεοπτικού σταθμού. Ιδιαίτερη αναφορά στο έργο και τις αρμοδιότητες του τηλεοπτικού παραγωγού. Ιδιαίτερη αναφορά στην παραγωγή ντοκιμαντέρ. Κατάρτιση πρότασης παραγωγής εκπομπών. Πρακτικές ασκήσεις βασισμένες στην ελληνική πραγματικότητα. Eφαρμογές Έντυπης και Hλεκτρονικής Δημοσιογραφίας: Eίδη ρεπορτάζ. Πηγές ρεπορτάζ. Πρακτική άσκηση σύνταξης ενός ρεπορτάζ. Δελτία Tύπου. Eπίσκεψη σε φορείς της πόλης. Θεωρία και Άσκηση Δημοσιογραφικού Εργου Διδάσκουσες: Α. Παναγιωταρέα, Μ. Ματσιώλα Κωδικός: ΔΕ1401 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/4 Είναι φυσικό το μέσον -τηλεόραση, ραδιόφωνο ή έντυπο- το οποίο χρησιμοποιεί ο πολίτης για την ενημέρωσή του να καθορίζει εν μέρει και τον τρόπο άσκησης του δημοσιογραφικού λόγου. Ένα ρεπορτάζ, για παράδειγμα, που γράφεται για να δημοσιευτεί στον τύπο, οφείλει να διαμορφωθεί εντελώς διαφορετικά από εκείνο που ετοιμάζεται για να παρουσιαστεί στην τηλεόραση, όπου η εικόνα παίζει ρόλο πρωταγωνιστικό, ή στο ραδιόφωνο, όπου κυριαρχεί η καίρια και ακριβής περιγραφή. Οι φοιτητές διδάσκονται το θεωρητικό υπόβαθρο -που είναι γενικά η προσεκτική συλλογή, η έγκυρη αξιολόγηση και η έγκαιρη δημοσιοποίηση της είδησης- και συγκριτικά ασκούνται με εβδομαδιαίες εργασίες στο δημοσιογραφικό έργο ανάλογα με το μέσον το οποίο εξετάζεται. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Ι, Ραδιόφωνο Διδάσκοντες: Γ. Παπανικολάου, Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα, Χρ. Βεγίρης Κωδικός: ΤΕ0601 Ώρες/Δ.Μονάδες:2+16/4 Εργαστηριακό μάθημα που εξοικειώνει τους φοιτητές με τους χώρους και τον εξοπλισμό του ραδιοφωνικού στούντιο και τους εισάγει στη διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής και εκτέλεσης ενός ραδιοφωνικού προγράμματος. Σε συνδυασμό διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης τα βήματα που ακολουθούνται είναι: ο αρχικός σχεδιασμός (σκριπτ, οργάνωση εκπομπής), οι ηχογραφήσεις (εσωτερικές και εξωτερικές) και η τελική επεξεργασία. Διδάσκονται τεχνικές εγγραφής λόγου και μουσικής υπόκρουσης. Γίνονται: εκμάθηση χρήσης αναλογικού και ψηφιακού εξοπλισμού, μετεγγραφή εξωτερικού υλικού, τηλεφωνικές συνδέσεις και ανταποκρίσεις, μοντάζ σε μαγνητική ταινία, μη-γραμμική επεξεργασία του υλικού και τελικό μοντάζ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ταυτόχρονα με την ορθή χρήση του εξοπλισμού επιδιώκεται και η παράλληλη ανάπτυξη κριτικής και αισθητικής άποψης. Αγγλικά VII (Τηλεοπτικός Δημοσιογραφικός Λόγος) Διδάσκουσα: Μ. Βαλιούλη Τεχνική υποστήριξη: Χρ. Βεγίρης Κωδικός: ΓΛ0107 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/3 Oι διαλέξεις και οι ποικίλες δραστηριότητες στην τάξη επικεντρώνονται στα παρακάτω: * στις αξίες/κριτήρια επιλογής ειδήσεων, στις ικανοποιήσεις (audience gratifications) και στα χαρακτηριστικά της γραφής της τηλεοπτικής είδησης * στη δομή της τηλεοπτικής είδησης, σε συνάρτηση με την κατανομή της πληροφορίας και το βαθμό συνοχής του κειμένου * στο χρόνο, τη ρηματική όψη, τη φωνή και την επιλογή λεξιλογίου, κυρίως σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της αμεσότητας, επικαιρότητας, ευθύτητας, αλλά και σε συνάρτηση με τη συνεκτικότητα του κειμένου * στους δημοσιογραφικούς κανόνες, τις συμβάσεις και τις τεχνικές της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας σε σχέση με τη σύνταξη και το ύφος (writing style) του κειμένου της εκφώνησης * σε στοιχεία φωνολογίας που χρησιμεύουν στην αποτελεσματική εκφώνηση της τηλεοπτικής είδησης Oι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής: * η σύνταξη του κειμένου εκφώνησης εκείνης της είδησης που δεν υποστηρίζεται από ρεπορτάζ (readers/liners) * η ανάπτυξη της δεξιότητας της εκφώνησης της τηλεοπτικής είδησης * η παρουσίαση ενός συντόμου τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων * Στην παρουσίαση, ανάλυση και εξάσκηση χρησιμοποιούνται αυθεντικά προγράμματα τοπικών ή δορυφορικών αμερικανικών και αγγλικών τηλεοπτικών καναλιών.

13 Γαλλικά VII (Τηλεοπτικό Δελτίο Ειδήσεων) Διδάσκουσα: Ζ. Βερβεροπούλου Τεχνική υποστήριξη: Χρ. Βεγίρης Κωδικός: ΓΛ0207 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/3 Le journal televise Διαδικασία παραγωγής ενός τηλεοπτικού, γαλλικού δελτίου ειδήσεων: Generiques, οδηγός, παρουσιαστής, σύσκεψη σύνταξης, τεχνικό υπόβαθρο, συντελεστές, πηγές ειδήσεων και εικόνων. Επιλογή, ιεράρχηση, εκφορά, σκηνοθεσία της πληροφορίας. Δομή, χαρακτηριστικά, τεχνικές γραφής της τηλεοπτικής είδησης, διαφοροποίησή της από τον γραπτό δημοσιογραφικό λόγο. Μελέτη και σύγκριση γαλλόφωνων (γαλλικών, ελβετικών, καναδικών) δελτίων, άσκηση των φοιτητών στη σύνταξη και εκφώνηση τηλεοπτικών ειδήσεων. Συνοπτική παρουσίαση του τοπίου της γαλλικής ραδιοφωνίας, διαφοροποίηση τηλεοπτικού/ ραδιοφωνικού λόγου. Corpus: τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών (TF1, FR2, FR3, TV5), αλλά και ραδιοφωνικά (France- Culture, France-Inter). Γερμανικά VII Διδάσκουσα: Μ. Τσαλγατίδου Κωδικός: ΓΛ0307 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με τη βοήθεια του διδακτικού εγχειριδίου Themen 3 και τα αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων. β) Μελετούνται οι διάφορες μορφές της συνέντευξης. Δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως πότε και πώς κάνει κανείς μία συνεντευξη, πού γίνεται, πώς προετοιμάζεται κανείς σωστά και πώς γίνεται η επεξεργασία της συνέντευξης. 8ο Εξάμηνο Παραγωγή Δελτίου Ειδήσεων Διδάσκουσες: Α. Παναγιωταρέα, Μ. Ματσιώλα Κωδικός: ΔΕ1402 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/4 Η διαδικασία για την παραγωγή ενός ειδησεογραφικού δελτίου έχει δύο φάσεις. Η πρώτη είναι η συλλογή, η διασταύρωση, η αξιολόγηση της είδησης, και η δεύτερη είναι η κατάταξη και παρουσίαση της είδησης όχι μόνον ανάλογα με το μέσο στο οποίο θα δημοσιοποιηθεί αλλά και με τον ιδιαίτερο τρόπο που επιλέγεται για να παρουσιαστεί, σε σχέση με τη γραμμή που ακολουθεί το μέσο και τους κώδικες δεοντολογίας. Είτε η είδηση προέλθει από συνέντευξη, είτε από ρεπορτάζ, είτε από δελτίο τύπου ή σχόλιο, ο δημοσιογράφος πρέπει να ξέρει πώς να τη διαχειριστεί. Οι φοιτητές όχι μόνο ασκούνται στη συλλογή, διασταύρωση και αξιολόγηση της είδησης αλλά συντάσσον και παρουσιάζουν εβδομαδιαίως, ανά ομάδες, δελτία ειδήσεων για κάθε μέσο χωριστά. Πρακτική άσκηση Δημοσιογραφίας ΙI Οικον. Ρεπορτάζ, Ειδ. Πρακτορεία Διδάσκουσα: Σ. Αλεξανδρή Κωδικός: ΔΕ1002 Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Περιεχόμενο οικονομικού ρεπορτάζ. Oρολογία. Πηγές. Σύνθεση οικονομικής είδησης. Aνάλυση οικονομικών εφημερίδων. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ, Τηλεόραση Διδάσκοντες: Γ. Παπανικολάου, Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα, Χρ. Βεγίρης Κωδικός: ΤΕ0602 Ώρες/Δ.Μονάδες:2+16/4 Εργαστηριακό μάθημα που εξοικειώνει τους φοιτητές με τους χώρους και τον εξοπλισμό του στούντιο τηλεόρασης και τους εισάγει στη διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής και εκτέλεσης ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Σε συνδυασμό διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης τα στάδια που ακολουθούνται είναι: ο αρχικός προγραμματισμός (σενάριο, σκριπτ, σχέδιο λήψεων), η λήψη και εγγραφή του οπτικοακουστικού υλικού και η τελική επεξεργασία. Διδάσκονται τεχνικές φωτισμού, λήψεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και εξειδικευμένες τεχνικές (blue box). Γίνεται εκμάθηση χρήσης εξοπλισμού των format S-VHS, DV, Digi8, μεταγραφή εξωτερικού οπτικοακουστικού υλικού, γραμμική και μη-γραμμική επεξεργασία εικόνας και ήχου, παραγωγή γραφικών - τίτλων σε Η/Υ και τελικό μοντάζ. Ταυτόχρονα με την ορθή χρήση του εξοπλισμού επιδιώκεται και η παράλληλη ανάπτυξη κριτικής και αισθητικής άποψης. Σχεδιασμός Ειδησεογραφικού Τηλεοπτικού Προγράμματος Διδάσκουσα: Μ. Ματσιώλα Κωδικός: ΔΕ1300 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/3 Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του μαθήματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ. Το μάθημα γίνεται στο studio και στο control room της Σχολής μας, όπου ολοκληρώνεται όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας εκπομπών όπως

14 ενημερωτικό πρωινό τηλεπεριοδικό,ψυχαγωγικό πρωινό τηλεπεριοδικό κ.λ.π. Εμπλουτίζεται με εξωτερικά ρεπορτάζ, τα οποία έχουν παραγάγει και επιμεληθεί οι φοιτητές.οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες εργασίας, και ο καθένας αναλαμβάνει να εκτελεί το έργο ενός από τούς συντελεστές που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή μιας εκπομπής. Όλες αυτές οι εκπομπές κρατούνται στο σχετικό αρχείο της εκπομπής. Αγγλικά VIII (Προγράμματα Συνομιλίας, Συνεντεύξεων και Συζητήσεων) Διδάσκουσα: Μ. Βαλιούλη Τεχνική υποστήριξη: Χρ. Βεγίρης Κωδικός: ΓΛ0108 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/3 Oι διαλέξεις και οι ποικίλες δραστηριότητες στην τάξη επικεντρώνονται στα παρακάτω: * στις δημοσιογραφικές τεχνικές και τους κανόνες που διέπουν την προπαρασκευαστική έρευνα και τη σύνταξη του γραπτού μέρους των semi-scripted τηλεοπτικών προγραμμάτων συνομιλίας, συνεντεύξεων και συζητήσεων * στις δομικές απαιτήσεις των προγραμμάτων συνομιλίας, συνεντεύξεων και συζητήσεων. στις ικανοποιήσεις των ομάδων τηλεθέασης (target audience gratifications) * σε στοιχεία από τα πεδία Aνάλυσης Συνεχούς Λόγου και Συνομιλίας που συμβάλλουν στην υιοθέτηση και διατήρηση συνομιλιακού ύφους * σε χαρακτηριστικές ρουτίνες συνομιλίας της αγγλικής γλώσσας Oι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής: * η ανάπτυξη της δεξιότητας σύνταξης του κειμένου των semi-scripted τηλεοπτικών προγραμμάτων συνομιλίας, συνεντεύξεων και συζητήσεων * η ανάπτυξη της γλωσσικής συνειδητότητας/επίγνωσης του φοιτητή αναφορικά με ρουτίνες συνομιλίας στην αγγλική γλώσσα * η ανάπτυξη της δεξιότητας συντονισμού τηλεοπτικών προγραμμάτων συζητήσεων * Στην παρουσίαση, ανάλυση και εξάσκηση χρησιμοποιούνται αυθεντικά προγράμματα τοπικών ή δορυφορικών αμερικανικών και αγγλικών τηλεοπτικών καναλιών Γαλλικά VIII (Τηλεοπτικές Συνεντεύξεις και Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης) Διδάσκουσα: Ζ. Βερβεροπούλου Τεχνική υποστήριξη: Χρ. Βεγίρης Κωδικός: ΓΛ0208 Ώρες/Δ.Μονάδες:3+2/3 Interviews et debats televises Μελέτη των ειδών, της δομής και των γλωσσικών χαρακτηριστικών που εντοπίζονται σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, με τη βοήθεια βιντεοσκοπημένων εκπομπών γαλλόφωνων καναλιών. Σύγκριση με αντίστοιχες ελληνικές εκπομπές, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και διαφορές ανά κανάλι.συνοπτικό γλωσσάρι τηλεοπτικών όρων. Εργαστήρια γλώσσας για άσκηση των φοιτητών στην προφορική συνέντευξη και στις οργανωμένες, δημόσιες συζητήσεις, με ειδικότερο στόχο τη γλωσσική ετοιμότητα και τη βελτίωση της προφορικής τους ικανότητας στη γαλλική γλώσσα. Γερμανικά VIII Διδάσκουσα: Μ. Τσαλγατίδου Κωδικός: ΓΛ0308 Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 α) Διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας με τη βοήθεια του διδακτικού εγχειριδίου (Themen 3) και τα αντίστοιχα βιβλία ασκήσεων. β) Παρουσιάζονται αυθεντικά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά γερμανικά προγράμματα. Παράλληλα γίνεται σύγκριση με την ελληνική πραγματικότητα και εντοπίζονται ομοιότητες και διαφορές. Το εξάμηνο ολοκληρώνεται με την προφορική παρουσίαση ατομικών και ομαδικών εργασιών.και κατάθεση γραπτής εργασίας. Επιλογής Κοινωνική Επικοινωνία και Συμμετοχή Διδάσκων: Β. Νόττας Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Ο κοινωνικός ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Η έννοια της συμμετοχής. Συμμετοχή και πληροφόρηση. Οι δυνατότητες άσκησης κοινωνικής

15 επικοινωνίας μέσω των κυριοτέρων ΜΜΕ. Κοινωνιολογία της Πόλης και Επικοινωνιακές διαδικασίες. Συμμετοχή και τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας Διδάσκουσα: Ε. Δεληγιάννη Ώρες/Δ.Μονάδες:2/2 Το μάθημα ξεκινά με μια εκτενή αναφορά στις βασικές έννοιες, αρχές και ιδιομορφίες της προστασίας της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας, στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη προστασία της στο πλαίσιο ιδίως της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην κοινωνική λειτουργία και στην οικονομική σημασία του θεσμού, και στα κυριότερα συστήματα προστασίας της πνευματικής δημιουργίας. Στη συνέχεια εξετάζεται η έννοια του πνευματικού έργου, τα είδη έργων, η έννοια της πρωτοτυπίας ως προϋπόθεσης προστασίας, η έννοια του δημιουργού (ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της προστασίας), η εκμετάλλευση του έργου και τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την κάθε πράξη εκμετάλλευσης, το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού και οι περιορισμοί των δικαιωμάτων. Τέλος γίνεται αναφορά στους Οργανισμούς Συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων και στα συγγενικά δικαιώματα. Παιδί και ΜΜΕ Διδάσκουσα: Α. Δουλκέρη Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Θα συζητηθούν τα θεωρητικά ζητήματα που αφορούν την ΕΙΚΟΝΑ του παιδιού που προβάλλεται από τα ΜΜΕ [πρότυπα-περιεχόμενο μηνυμάτων] αλλά και οι επιδράσεις των ΜΜΕ [ιδιαίτερα της τηλεόρασης] στην προσωπικότητα του παιδιού [π.χ. σκηνές βίας],η οπτικοακουστική πολιτική που αφορά την προστασία του παιδιού στα ΜΜΕ, ο εκπαιδευτικός ρόλος των ΜΜΕ για τα παιδιά, η διαφήμιση.το μάθημα θα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και θα δοθεί προτεραιότητα στην πρακτική άσκηση των φοιτητών-τριων στους τομείς των ΜΜΕ που ασχολούνται με θέματα που αφορούν το παιδί [π.χ, τηλεοπτικές - ραδιοφωνικές εκπομπές, περιοδικά ή εταιρείες παραγωγής κινούμενων σχεδίων] Η Κουλτούρα των Μαζικών Μέσων Διδάσκων: Γρ. Πασχαλίδης Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Παρουσίαση και κριτική αποτίμηση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην κουλτούρα των μαζικών μέσων (θεωρίες περί μαζικής κουλτούρας / κοινωνίας, Σχολή Φραγκφούρτης, σημειολογία και δομισμός, μαρξισμός, φεμινισμός, μεταμοντερνισμός, πολιτισμικές σπουδές και πολιτισμικός λαϊκισμός) εστιάζοντας στο πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα του ορισμού της, της ερμηνείας και της πρόσληψής της, καθώς και στις μεθόδους και τις τεχνικές που ανέπτυξαν για τη διερεύνηση και ανάλυσή της. Παραδειγματικές περιπτώσεις που θα εξετασθούν : λαϊκή λογοτεχνία, κόμικς, διαφήμιση, δημοφιλή κινηματογραφικά είδη, σαπουνόπερες, νεανικά έντυπα και δημοφιλής μουσική. Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ Διδάσκουσα: Σ. Καϊταζή Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Μελετάται η πολιτική επικοινωνία στην εποχή της διαμεσολάβησης, της διάδρασης και της οιωνεί διάδρασης. Ειδικότερα εξετάζεται η σχέση του μεντιατικού συστήματος α. με το πολιτικό σύστημα, β. με το οικονομικό σύστημα και γ. με την κοινωνία των πολιτών. Μέσα από κλασικά θεωρητικά σχήματα όπως 'του πυλωρού', 'της διπλής επικοινωνιακής ροής', του 'ορισμού των πρακτέων', ανατέμνεται η πολύπλοκη και πολυμερής επικοινωνιακή σχέση στις δημοκρατικά οργανωμένες κοινωνίες. Οι έννοιες της 'κοινωνίας των πολιτών', του 'επικοινωνιακού ορθολογισμού', της 'δημόσιας σφαίρας' αντιπαραβάλλονται στις έννοιες της 'κοινής γνώμης', της 'δημοσκόπησης', της 'τηλεθέασης', του 'πολιτικού μάρκετινγκ' και της 'προπαγάνδας'. Αναλύεται η πολιτική διακήρυξη-αρχή του φιλελεύθερου πολιτεύματος ότι η μόρφωση και η έγκυρη ενημέρωση αποτελούν εκ των ών ουκ άνευ προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Εστιάζονται, εξάλλου, τα κρίσιμα προβλήματα που προκύπτουν από την απουσία αυτών των προϋποθέσεων καθώς και οι επιδράσεις τους. Η 'ελευθερία έκφρασης', η 'πολυποικιλία της γνώμης', η 'ανεξαρτησία του Τύπου' και η 'ελευθεροτυπία' αντιπαραβάλλονται στις δομές ελέγχου που ασκούν τα ΜΜΕ και στο φαινόμενοτης ιδιοκτησιακής συγκέντρωσης των μεντιατικών επιχειρήσεων τόσο σε εθνική όσο και σε πλανητική κλίμακα. Με βάση τα δεδομένα του επικοινωνιακού συστήματος ανατέμνονται οι εξελισσόμενες σχέσεις εξουσίας στο εσωτερικό και το διεθνές πεδίο. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ρόλος των ΜΜΕ στη μετάδοση ουσιώδους πληροφόρησης και έγκυρης ενημέρωσης καθώς και στη παροχή διαύλου επικοινωνίας προς τους πολίτες εξετάζεται ως το επίμαχο διακύβευμα της σύγχρονης πολιτικής επικοινωνίας. Θεωρία και Aνάλυση της Oπτικής Eπικοινωνίας & Kουλτούρας Διδάσκων: Πασχαλίδης Γ. Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Mια αναλυτική και κριτική προσέγγιση στον αυξανόμενα εικονοκεντρικό χαρακτήρα της σύγχρονης επικοινωνίας και κουλτούρας, στοχεύοντας στη μεθοδική διερεύνηση, κατανόηση και αξιολόγηση της πολυσχιδούς ποικιλίας της. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η εξέλιξη και η λειτουργία των ποικίλων μορφών και χρήσεων της εικόνας στην πληροφόρηση, στην κοινωνική έρευνα, στην εκπαίδευση, στην πολιτική και καλλιτεχνική επικοινωνία (λ.χ.

16 φωτογραφία, κινηματογράφος, τηλεόραση/ video, διαφήμιση κλπ). Eπίσης εξετάζονται τα ιδιαίτερα προβλήματα ανάλυσης και ερμηνείας που θέτουν οι διάφορες μορφές οπτικής επικοινωνίας σε ό,τι αφορά αφενός στον ιδιαίτερο τρόπο δομής και οργάνωσής τους, και αφετέρου στις επιπτώσεις τους στην πολιτισμική ζωή και προοπτική της εποχής μας. Η Δημόσια Οικονομική Διδάσκων: Τσουρβάκας Γ. Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη γνώση των οικονομικών του δημόσιου τομέα. Η διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνει τους λόγους παρέμβασης του κράτους στην οικονομία καθώς και τους τρόπους παρέμβασης του. Αναλύονται τα δημόσια αγαθά, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι κοινωνικές παροχές, η προστασία του περιβάλλοντος και ο κρατικός προϋπολογισμός. Ακόμη υπάρχει ανάλυση του ευρύτερου ρόλου του δημοσίου στην κοινωνία. Επικοινωνιακή Διεθνοποίηση & Παγκοσμιοποίηση Διδάσκουσα: Σ. Καϊτατζή Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Το μάθημα στοχεύει να μυήσει στις εθνικές και διεθνείς στρατηγικές επιλογές και τις τεχνολογικές καινοτομίες που συνετέλεσαν στην επιτάχυση,την ραγδαία εμβελειακή εξακτίνωση και παγκοσμιοποίηση, την πυκνότητα και την πολυπλοκότητα του επικοινωνιακού γίγνεσθαι της εποχής μας. Επιδιώκει επίσης να γνωρίσει στους φοιτητές τις πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις του νέου αυτού 'επικοινωνιακού καθεστώτος' στο τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και να συσχετίσει αυτές τις εξελίξεις με το φαινόμενο (και τον όρο) της 'παγκοσμιοποίησης'. Θα γίνει αναφορά στα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα που πρωτοδιαμόρφωσαν το σημερινό σκηνικό και επέσπευσαν τη μακρά διαδικασία της διεθνοποίησης. Ειδικότερα θα εστιαστούν: η διανομή δορυφορικών θέσεων στη Γεωστατική Τροχιά από τη ΔΕΕ κατά τη δεκαετία του 1970 αλλά και το διεθνοπολιτικό αίτημα για μια 'Νέα Παγκόσμια Επικοινωνιακή και Πληροφοριακή Τάξη', στα πλαίσια του ΟΗΕ, στη δεκαετία του 1970 καθώς και ο 'Πολιτιστικός Ιμπεριαλισμός' με βάση την σχετική έκθεση της UNESCO (Mcbride Commission Report) - που αποκρυσταλλώνει τη διαμάχη Βορρά-Νότου - αλλά και με βάση άλλες πηγές. Έτσι το σημερινό καθεστώς των άνευ ορίων και όρων επικοινωνιακών ροών εξετάζεται με βάση το ρόλο και το προφίλ συγκεκριμένων διεθνών οργανισμών - φορέων, που πρωταγωνίστησαν στη μετάλλαξη και διαχείριση του διεθνούς επικοινωνιακού συστήματος όπως ο ΟΗΕ, η ΔΕΕ, η UNESCO, η ΕΕΤ (EBU), η INTELSAT, η ΠΟΕ (WTO) κ.α. Το φύλο στο Δίκαιο και στην Τέχνη Διδάσκουσα: Α. Δουλκέρη Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Οι νομοθετικές ρυθμίσεις στο θέμα της ισότητας των φύλων εχουν επιτευχθεί, η νοοτροπία όμως ακόμη δεν έχει αλλάξει. Η Τέχνη μπορεί να συντελέσει σ' αυτή την αλλαγή. Θα συζητηθούν οι βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις στην εργασία και στην οικογένεια που αφορούν τα δύο φύλα. Παράλληλα θα συζητηθει η εικόνα του αντρα ή της γυναίκας αντίστοιχα που προβάλλεται στα διάφορα είδη τέχνης [θέατρο-κινηματογράφος-λογοτεχνία]. Θα προσκληθούν άτομα της Τεχνης, για να θέσουν το δικό τους προβληματισμό. Δομική και Kοινωνιολογική Aνάλυση του Oπτικοακουστικού Mυθοπλαστικού Aφηγήματος Διδάσκων: Β. Νόττας Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Α. Η αφηγηματική γλώσσα. Oι κατά Roland Barths αφηγηματικές λειτουργίες και δράσεις. Το αφηγηματικό σύστημα Β. Το τηλεοπτικό αφήγημα και η φαντασιακή διάσταση του "κοινού". Οι ήρωες, οι προσδοκίες, και τα μοντέλα συμπεριφοράς του κοινού, όπως διαγράφονται στις "λαϊκές- κοινωνικοποιητικές " τηλεοπτικές σειρές Συμβάσεις εκμετάλλευσης στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας Διδάσκoουσα: Δεληγιάννη Ε. Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Το μάθημα συνίσταται σε μία πρακτική προσέγγιση των θεμάτων που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των πνευματικών έργων. Στόχος του μαθήματος είναι το να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις και συγχρόνως, την πρακτική μέθοδο σύνταξης συμβάσεων με αντικείμενο πνευματικά έργα, καλλιτεχνικές ερμηνείες κλπ. (εκδοτικές συμβάσεις, μεταφραστικές συμβάσεις, συμβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, συμβάσεις δημοσίευσης φωτογραφιών, συμβάσεις ραδιο-τηλεοπτικής μετάδοσης, συμβάσεις σκηνοθεσίας, κλπ). Υστερα από μία σύντομη αναφορά στους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις με αντικείμενο πνευματικά έργα εξετάζεται χωριστά το κάθε είδος σύμβασης με τη συμμετοχή των φοιτητών. Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και ο Τύπος

17 Διδάσκουσα: Α. Μυστακίδου Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Σε αυτό το μάθημα θα γίνει μια προσπάθεια να μελετήσουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις από πολιτική και διπλωματική σκοπιά. Η συμβολή του τύπου στη διαμόρφωση των σχέσεων είχε πάντα ένα καθοριστικό ρόλο. Οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας ήταν ένα από τα πιο βασικά θέματα της εξωτερικής μας πολιτική και δεν υπάρχει καμία προοπτική μείωσης της σημασίας τους. Είναι μια κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης που άρχισε μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και τη Μικρασιατική Καταστροφή περνώντας διαδοχικά από την όξυνση στην ύφεση.παλιότερα ο Τύπος ειδικά στην Τουρκία ήταν φερέφωνο του Υπουργείου Εξωτερικών και κάλυπτε ελάχιστα θέματα εξωτερικής πολιτικής με φειδώ χωρίς να παίρνει πρωτοβουλία. Μετά την είσοδο της ελεύθερης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και πρόσφατα με την εξάπλωση του Ιντερνέτ υπάρχει μια αλλαγή. Σήμερα και στις δύο χώρες τα οικονομικά συμφέροντα μεγάλων Ομίλων των ΜΜΕ που συνδιαλέγονται με τους πολιτικούς περιπλέκουν την εικόνα. Το Μάνατζμεντ των Οργανισμών Μαζικής Επικοινωνίας Διδάσκων: Γ. Τσουρβάκας Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην οργάνωση και τη διοίκηση των οργανισμών επικοινωνίας. Η διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνει τέσσερα μέρη: στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται οι βασικές αρχές μάνατζμεντ, οι σχολές μάνατζμεντ, τα είδη των επιχειρήσεων και οι στόχοι των επιχειρήσεων. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι βασικοί τομείς των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ο τομέας της παραγωγής, ο χρηματοοικονομικός τομέας, ο τομέας του μάρκετινγκ και ο τομέας της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. Στο τρίτο μέρος αναλύεται η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων μέσω του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου των εργαζομένων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Στο τέταρτο μέρος αναλύονται οι στρατηγικές μάνατζμεντ που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αναλύονται το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον αυτών των επιχειρήσεων, ο τρόπος επιλογής μιας στρατηγικής, διαφορετικά είδη στρατηγικών και ο έλεγχος και η αξιολόγηση της στρατηγικής. Nτοκιμαντέρ: Iστορία, Mορφές και Iδεολογία Διδάσκων: Γρ. Πασχαλίδης Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Mελέτη της εμφάνισης και ιστορικής εξέλιξης του ντοκιμαντέρ με ιδιαίτερη εστίαση στο έργο των κύριων δημιουργών του είδους (Flaherty, Vertov, Grierson, Rouch, Wiseman κ.λπ.). Oι ταινίες τους θα εξεταστούν με ένα συνθετικό τρόπο, που συνδυάζει την αποτίμηση των μορφολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών τους με την ανάλυση του ιστορικού, τεχνολογικού και θεσμικού πλαίσιου της παραγωγής τους, καθώς και με τη διερεύνηση των ιδεολογικών αρχών και αξιών που διέπουν την κατασκευή και την πρόσληψή τους. Εργαστήριο Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα ΜΜΕ ΙΙ Διδάσκων: Α. Βέγλης Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Εισαγωγή HTML - Βασικά στοιχεία της γλώσσας - TAGS - δημιουργία συνδέσεων.δημιουργία σελίδων με τη βοήθεια του Word - Χρήση οδηγών. Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας.εισαγωγή στην εφαρμογή κατασκευής ιστοσελίδων FrontPage- Οργάνωση ιστοσελίδων - Βασικά στοιχεία - Εισαγωγή clipart - Εισαγωγή background ήχων- Εισαγωγή διασυνδέσεων - Κατασκευή gifs, jpg - Κατασκευή animated gifs - Χρήση "frames" - Εισαγωγή μετρητή επισκέψεων και άλλων ειδικών χαρακτηριστικών. Επικοινωνία και Πολιτισμική Ανάπτυξη Διδάσκων: Γρ. Πασχαλίδης Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Eξέταση του ρόλου των μέσων επικοινωνίας στη διαδικασία σχηματισμού της σύγχρονης κοινωνίας και κουλτούρας. Διερεύνηση των τρόπων αλληλεπίδρασης μεταξύ των μέσων επικοινωνίας και των χαρακτηριστικών μορφωμάτων του σύγχρονου πολιτισμού, με σκοπό να αποκαλυφθεί η στενή ιστορική σχέση της συνεμφάνισης και της συνεξέλιξής τους, καθώς και να αποτιμηθούν οι βασικότερες εκ των συνεπειών αυτής της αλληλεπίδρασης για τη σύγχρονη κοινωνική εμπειρία (άνοδος και πτώση της δημόσιας σφαίρας), την ιστορική μνήμη και συνείδηση (αναπαράσταση του παρελθόντος), την πολιτιστική ζωή και ταυτότητα (τέχνη, μαζική κουλτούρα, πολιτιστικός ιμπεριαλισμός, παγκοσμιοποίηση). Ηθική και Δεοντολογία των ΜΜΕ Διδάσκουσα: Δεληγιάννη Ε. Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται: η έννοια, η σημασία και η σκοπιμότητα της "δεοντολογίας" και, ειδικότερα, της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, η σχέση της με το δίκαιο, την ηθική, και τα συναλλακτικά ήθη, η έννοια και η σημασία της αυτορρύθμισης, και το πεδίο εφαρμογής της στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι βασικές δεοντολογικές αρχές του δημοσιογραφικού επαγγέλματος., και ακολουθεί η συγκριτική επισκόπηση των δεοντολογικών κειμένων, που ισχύουν σε διάφορες χώρες (και των αντίστοιχων συστημάτων, που έχουν υιοθετηθεί από τις χώρες αυτές).

18 Το μάθημα καταλήγει με μια κριτική παρουσίαση των δεοντολογικών κειμένων που ισχύουν στην Ελλάδα, με τη διαπίστωση των ελλείψεών τους και με τις προοπτικές για το μέλλον. Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο Διαδίκτυο Διδάσκοντες: Α. Βέγλης, Κ. Μπαρμπαργύρης Ώρες/Δ.Μονάδες:3/3 Το μάθημα περιλαμβάνει 3 ενότητες. Η πρώτη ασχολείται με την πληροφορία. Ειδικότερα εξετάζει τις μορφές της πληροφορίας, την οργάνωση της ψηφιακής πληροφορίας στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, καθώς και τις μεθόδους προσπέλαση της. Η δεύτερη ενότητα εξετάζει το διαδίκτυο, τις υπηρεσίες του και τις μορφές πληροφορίας που περιλαμβάνονται σε κάθε υπηρεσία. Τέλος, η τρίτη ενότητα ασχολείται με την έρευνα και συλλογή πληροφοριών. Εξετάζονται οι μηχανές αναζήτησης, οι κατάλογοι, οι πύλες, καθώς και ειδικά προηγμένα εργαλεία αναζήτησης.

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9:00 / 4α 4β ΒΕΓΛΗΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ - ΑΒΡΑΑΜ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

«Δεν έφτασε η ώρα που από τις πολλές εμπειρίες μου στο χώρο της δημοσιογραφίας έχω κορεστεί και θέλω να τις μεταφέρω στους υπόλοιπους.

«Δεν έφτασε η ώρα που από τις πολλές εμπειρίες μου στο χώρο της δημοσιογραφίας έχω κορεστεί και θέλω να τις μεταφέρω στους υπόλοιπους. «Δεν έφτασε η ώρα που από τις πολλές εμπειρίες μου στο χώρο της δημοσιογραφίας έχω κορεστεί και θέλω να τις μεταφέρω στους υπόλοιπους. Ακριβώς το αντίθετο. Με τη λίγη επαφή μου με το χώρο της δημοσιογραφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ02) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Όμιλος δημοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Στο πρόγραμμα δεν εμφανίζονται μαθήματα η αξιολόγηση των οποίων γίνεται με εργασίες. Η παράδοσή τους θα γίνεται μέχρι τη λήξη της

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α Ε Ξ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Περίοδος Ιουνίου (Έναρξη εξετάσεων Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Δομή Προγράμματος Σπουδών Εισηγήτρια: Φ. Γαλατσοπούλου ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 (ΠΔ 331/29-7-91)

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ. ΚΑΤΕΥΘ ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΝΣΗ Β ΚΟΙΝΟ ΓΕ0700

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5320/20-10-2016 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Νίκος Παναγιώτου, Λέκτορας. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Νίκος Παναγιώτου, Λέκτορας. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Νίκος Παναγιώτου, Λέκτορας Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κοινά για τις Δυο κατευθύνσεις (12 1 ο, 4 2 ο, 2 3 ο) Έναρξη 2 ου Έτους. Επιλογή Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔ.ΜΑΘ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΚΟΙΝΟ ΓΕ 0100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου 414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου Σκοπός Eκτός από την αμιγή επιστημονική αποστολή του, το Tμήμα Tουρκικών Σπουδών καλείται να παίξει σημαίνοντα εθνικό ρόλο, προσδιοριζόμενο από τις ιδιαιτερότητες της Kυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων ημοσιογραφικός

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές»

«Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» «Οπτικοακουστική Παιδεία:... αδιέξοδα και διαδρομές» (Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) εισηγητής: Μένης Θεοδωρίδης Αγαπητοί φίλοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διοργανωτές για την

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Καθορισμός Προσόντων και Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου

153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου 153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Tο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι το πρώτο από τα Τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ. Άρχισε να δέχεται φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2014-15 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔ. ΜΑΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΚΟΙΝΟ ΓΕ1200

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα που προσφέρονται και στις τρεις Κατευθύνσεις. (Δεν περιλαμβάνονται μαθήματα ΥΕ που προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Προπτυχιακό NKΔΙ0301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Κείμενο [H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ [Χειμερινών εξαμήνων για φοιτητές/τριες επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ημερομηνία 09:00-12:00 001Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιορδανίδης γραπτά 47 12:00-13:00 002Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/01 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 09:00 / 4Α - 4Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2720 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έβδομο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα