Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδροµή της υπέρυθρης δέσµης ΠΡΕΠΕΙ να παραµένει ανεµπόδιστη σε κάθε περίπτωση! ιαφορετικά, ο ανιχνευτής ενδέχεται να πυροδοτήσει σήµα φωτιάς ή σφάλµατος.

3 Περιεχόµενα Εγκατάσταση 4 Γενικές πληροφορίες 5 Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα 6 Προσαρµογή του προϊόντος οκιµαστική λειτουργία 7 Ενεργοποίηση και εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 8 Εντοπισµός ανιχνευτών και Επιλογή λειτουργίας τροφοδοσίας 9 Επιλογή Ανιχνευτή και Απόστασης 10 Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ 11 Ευθυγράµµιση Auto και Set 0/100 (Βαθµονόµηση) 12 Κατάσταση ευθυγράµµισης Οθόνη και ενδεικτικές λυχνίες 22 ιάταξη εικονιδίων LCD 23 Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ανιχνευτή και ελεγκτή συστήµατος 24 Μενού χρήστη 25 Μενού χρήστη - Περιγραφές 26 Μενού µηχανολογικών ρυθµίσεων 27 Ρυθµίσεις ανιχνευτή 28 Ρυθµίσεις ελεγκτή συστήµατος 29 Παράµετροι λειτουργίας και διαστάσεις Πληροφορίες έγκρισης 30 Εγκρίσεις και πληροφορίες κατά περιοχή Χρήση 13 Ρυθµίσεις και τελικοί έλεγχοι 15 Καθαρισµός του συστήµατος 16 Επανεντοπισµός ενός συστήµατος - Μετά από την Προσθήκη ή την Αφαίρεση ανιχνευτών Αντιµετώπιση προβληµάτων 17 Βλάβη/πρόβληµα στο σύστηµα 18 Κωδικοί σφάλµατος 20 Μη ορατό ΛΕΪΖΕΡ 21 Αρχική θέση

4 Εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες 50cm m = 4 50cm cm ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100mm Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δοµικό τοίχο ή δοκό) m = m = 1 Χρησιµοποιήστε κάλυµµα µικρής εµβέλειας 4 Ελέγξτε την απόσταση της δέσµης σε σχέση µε τους τοπικούς κανονισµούς Τοποθετήστε τη δέσµη όσο το δυνατόν ψηλότερα, αλλά µε ελάχιστη απόσταση 0,5 m µεταξύ ανιχνευτή και οροφής Τοποθετήστε τον ανιχνευτή ακριβώς απέναντι από τον ανακλαστήρα ΜΗΝ τοποθετήσετε τον ανιχνευτή σε σηµείο όπου µπορεί να παρεµβληθούν άτοµα ή αντικείµενα στη διαδροµή της δέσµης ΜΗΝ τοποθετήσετε 2 ανιχνευτές τον έναν απέναντι στον άλλον Η ενδεικτική λυχνία LED πρέπει να είναι στραµµένη προς τα κάτω

5 Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 14V - 28V DC 14V - 28V DC Εξωτ. επανα φορά Εξωτ. επανα φορά ΦΩΤΙΑ ConA ΣΦΑΛΜΑ ConB ΦΩΤΙΑ ConA ΣΦΑΛΜΑ ConB ΖΩΝΗ - ΖΩΝΗ + ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ - ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ + ΓΕΙΩΣΗ/ ΙΚΤΥΟ Κ/Α COM Κ/Κ Κ/Α COM Κ/Κ Αντίσταση πυρανίχνευσης Καλωδίωση για όλους τους άλλους Ελεγκτές συστήµατος (όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας Ελεγκτής συστήµατος σε µία ζώνη) (Να µην χρησιµοποιηθεί για εγκαταστάσεις σε περιοχές υπό την εποπτεία των εργαστηρίων UL. Ανατρέξτε στον παρεχόµενο δίσκο CD για την εγκατάσταση καλωδίωσης µε πολλαπλούς Ελεγκτές συστήµατος σε περιοχές υπό την εποπτεία των εργαστηρίων UL) Ελέγξτε την κατάσταση των συνδέσεων Φωτιά και Σφάλµα στον πίνακα πυρανίχνευσης Να χρησιµοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ ένα ξεχωριστό θωρακισµένο δίκλωνο καλώδιο για κάθε κεφαλή ανιχνευτή ΠΡΟΣΟΧΗ: Για παρακολούθηση του συστήµατος Μην χρησιµοποιείτε βρόχους καλωδίων σε οποιουσδήποτε ακροδέκτες. ιακόψτε τη διαδροµή των καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η παρακολούθηση των συνδέσεων Κ/Α COM Κ/Κ Κ/Α COM Κ/Κ Αντίσταση πυρανίχνευσης EOL Καλωδίωση για εγκατάσταση ενός Ελεγκτή συστήµατος ή του τελευταίου Ελεγκτή συστήµατος σε µία ζώνη Εφαρµόστε τάση από 5 V έως 40 V στην επαφή Ext Reset επί τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για την κατάσταση µη αυτόµατης αναίρεσης σήµατος φωτιάς Τα εξαρτήµατα δεν παρέχονται (Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του πίνακα πυρανίχνευσης, σχετικά µε τις τιµές): Αντίσταση πυρανίχνευσης (Ορισµένες υποµονάδες διασύνδεσης ζωνών και διακοπτών δεν απαιτούν αντίσταση πυρανίχνευσης - αντικαταστήστε την ανίχνευση µε ένα βραχυκύκλωµα). ίοδος ηλεκτρικής συνέχειας ανιχνευτή Τερµατικό ( EOL ) εξάρτηµα 5

6 Εγκατάσταση Προσαρµογή του προϊόντος 6 Η ενδεικτική λυχνία LED πρέπει να είναι στραµµένη προς τα κάτω

7 οκιµαστική λειτουργία Ενεργοποίηση και εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Ένας Ελεγκτής συστήµατος µπορεί να χρησιµοποιείται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση έως τεσσάρων κεφαλών Ανιχνευτή. Το σύµβολο # που περιέχεται σε αυτόν τον κατάλογο αντιπροσωπεύει τον αριθµό του Ανιχνευτή που είναι επιλεγµένος εκείνη τη στιγµή (1, 2, 3 ή 4). 1. Ενεργοποίηση 15 δευτερόλεπτα 2. Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων Πατήστε για να εµφανιστεί η οθόνη κωδικού πρόσβασης: Το µήνυµα E-02 σε αυτό το στάδιο είναι φυσιολογικό 2 δευτερόλεπτα 40 δευτερόλεπτα Προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης: Αλλαγή ψηφίου Μετακίνηση στα ψηφία Αποδοχή Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασµένος, η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης Μετά από τρεις αποτυχηµένες προσπάθειες, η πρόσβαση θα είναι αδύνατη για τρία λεπτά 7

8 οκιµαστική λειτουργία Εντοπισµός ανιχνευτών και Επιλογή λειτουργίας τροφοδοσίας 3. Εντοπισµός Ανιχνευτών Η ένδειξη Find προβάλλεται αυτόµατα την πρώτη φορά που εκτελείται αυτή η διαδικασία. Η Find προσπελαύνεται πάντοτε στο µενού ρυθµίσεων Ελεγκτή συστήµατος 60 δευτερόλεπτα 4. Επιλογή λειτουργίας τροφοδοσίας Όλες οι λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν σε τρόπο λειτουργίας Lo A (προεπιλογή) (10, 12, 14 or 16 ma για 1, 2,3 ή 4 Ανιχνευτές που εντοπίστηκαν) Το σύστηµα θα µεταβεί ως προεπιλογή στον τρόπο λειτουργίας Lo A όταν τροφοδοτείται ισχύς Επιλέξτε Hi A (50mA) για ταχύτερη µετακίνηση της δέσµης κατά τη λειτουργία αυτόµατης ευθυγράµµισης, τη λειτουργία χειροκίνητης ευθυγράµµισης και τη λειτουργία στόχευσης µε λέιζερ Μετά την εγκατάσταση, επαναφέρετε το σύστηµα στον τρόπο λειτουργίας Lo A Αυτός θα είναι ο αριθµός των Ανιχνευτών που βρέθηκαν 8 Πατήστε την ένδειξη "επιλογής" για να ενεργοποιήσετε τους "εντοπισµένους" ανιχνευτές Τα τυχόν άχρηστα κανάλια Ανιχνευτών απενεργοποιούνται Πατήστε για νέα σάρωση, εάν ο αριθµός είναι λανθασµένος 1. Χρησιµοποιήστε το για µετακίνηση µεταξύ εικονιδίων στο Μενού µηχανολογικών ρυθµίσεων, και επισηµάνετε το εικονίδιο που φαίνεται στην εικόνα Πλοήγηση µενού 2. Πατήστε για να το επιλέξετε 3. Χρησιµοποιήστε για µετακίνηση του απαιτούµενου στοιχείου 4. Χρησιµοποιήστε για αλλαγή της επιλογής 5. Πατήστε για αποδοχή Πατήστε για ακύρωση

9 οκιµαστική λειτουργία Επιλογή Ανιχνευτή και Απόστασης 5. Επιλογή Ανιχνευτή Επιλογή Ανιχνευτή για προσπέλαση Όλοι οι Ανιχνευτές πρέπει να ευθυγραµµίζονται ξεχωριστά Τα βήµατα 6 έως 9 εξηγούν τον τρόπο ευθυγράµµισης µεµονωµένων Ανιχνευτών 6. Επιλογή απόστασης µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Επιλέξτε 8-50 m (προεπιλογή) ή 100m Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί το εύρος του κάθε µεµονωµένου Ανιχνευτή

10 οκιµαστική λειτουργία Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ 7. Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, το σύστηµα θα αποστείλει σήµα Σφάλµα ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ - ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΙΣΧΥΣ < 5 mw ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IIIa Μήκος κύµατος nm Το ΛΕΪΖΕΡ χρησιµοποιείται για την ευθυγράµµιση του ανιχνευτή µε τον ανακλαστήρα. Πρόκειται µόνο για ένα εργαλείο ευθυγράµµισης κατά προσέγγιση. Μετά από την αυτόµατη ευθυγράµµιση το LASER δεν θα είναι απαραιτήτως στραµµένο προς τον Ανακλαστήρα Χρησιµοποιήστε τα για να µετακινήσετε το ΛΕΪΖΕΡ όσο το δυνατόν πιο κοντά στον Ανακλαστήρα Το ένα πάτηµα του πλήκτρου βέλους αντιστοιχεί σε µία µετακίνηση της κεφαλής ανιχνευτή Πατήστε ή για να απενεργοποιήσετε το ΛΕΪΖΕΡ και επιστρέψτε στο µενού Ρυθµίσεις Ανατρέξτε στη σελίδα 20 του Οδηγού χρήσης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων εάν το ΛΕΪΖΕΡ δεν είναι ορατό 10

11 οκιµαστική λειτουργία Ευθυγράµµιση Auto και Set 0/100 (Βαθµονόµηση) 8. Ευθυγράµµιση Auto 9. Set 0/100 (Βαθµονόµηση) Επιλέξτε Auto για αυτόµατη ευθυγράµµιση της υπέρυθρης δέσµης Η ισχύς του σήµατος θα εµφανιστεί κατά την Ευθυγράµµιση Εάν το ΛΕΪΖΕΡ είναι ενεργοποιηµένο δεν θα είναι απαραίτητα στραµµένο στον Ανακλαστήρα αφού εκτελεστεί η λειτουργία Auto - αυτό είναι φυσιολογικό LoA: 7 λεπτά HiA: 4 λεπτά Όταν εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Set πατήστε Όταν εµφανιστεί η ένδειξη S-00, καλύψτε τον Ανακλαστήρα µε ένα µη ανακλαστικό υλικό και αφήστε τον καλυµµένο, έπειτα πατήστε Όταν εµφανιστεί η ένδειξη S-01, αποκαλύψτε τον Ανακλαστήρα και αφήστε τον ακάλυπτο, έπειτα πατήστε Επαναλάβετε τα Βήµατα 5 έως 9 και για τους άλλους Ανιχνευτές που τυχόν θα εντοπιστούν κατά τη διαδικασία εύρεσης µε τη λειτουργία Find 11

12 οκιµαστική λειτουργία Κατάσταση ευθυγράµµισης 10. Το σύστηµα ευθυγραµµίστηκε Συνιστάται η επαναρρύθµιση του συστήµατος στον τρόπο λειτουργίας Lo A Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED στον ανιχνευτή θα αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα και η ένδειξη ισχύος σήµατος θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 99% και 101% Προεπιλεγµένες τιµές: Όριο πυρκαγιάς 35%, υστέρηση 10 δευτερολέπτων για τα σήµατα Φωτιά και Σφάλµα, σε τρόπο λειτουργίας αυτόµατης αναίρεσης σήµατος Ανατρέξτε στις σελίδες του Οδηγού χρήσης για αλλαγή των ρυθµίσεων και για τον Έλεγχο φωτιάς και σφαλµάτων 11. Έλεγχος των ενδείξεων κατάστασης ευθυγράµµισης Σε ένα δοκιµασµένο σύστηµα θα εµφανιστεί η εξής ένδειξη: Όταν έχουν εντοπιστεί Ανιχνευτές αλλά ο επιλεγµένος Ανιχνευτής δεν ευθυγραµµίζεται, στο σύστηµα θα προβληθεί η ένδειξη: Όταν ένας Ανιχνευτής συνδεθεί αλλά δεν Εντοπιστεί στο σύστηµα θα εµφανιστεί η ένδειξη: 12

13 Χρήση Ρυθµίσεις και τελικοί έλεγχοι Όριο πυρκαγιάς Τρόπος αλλαγής του ορίου ανίχνευσης πυρκαγιάς από τον ανιχνευτή (Ρυθµισµένο για κάθε κεφαλή ανιχνευτή) Υστέρηση σήµατος φωτιάς/σφάλµατος Τρόπος αλλαγής της υστέρησης που χρησιµοποιεί ο ελεγκτής συστήµατος προτού αποστείλει σήµα φωτιάς ή σφάλµατος στον πίνακα πυρανίχνευσης Υστέρηση 1 (Φωτιά) Υστέρηση 2 (Σφάλµα) Η Υστέρηση σήµατος φωτιάς (Υστέρηση 1) δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την Υστέρηση σήµατος σφάλµατος (Υστέρηση 2) (Ρυθµισµένο για κάθε κεφαλή ανιχνευτή) Λειτουργία Ασφάλισης/ Αυτόµατης αναίρεσης Πώς θα επιλέξετε είτε τη Λειτουργία Ασφάλισης (όπου το σύστηµα θα παραµείνει σε κατάσταση σήµατος φωτιάς αφού σβηστεί η πυρκαγιά) είτε τη Λειτουργία αυτόµατης αναίρεσης (όπου το σύστηµα θα επανέλθει αυτόµατα στη φυσιολογική κατάσταση αφού σβηστεί η πυρκαγιά) (Ορίζεται για το σύστηµα και όχι για κάθε µεµονωµένο Ανιχνευτή) Αυτόµατη αναίρεση Ασφάλιση Χρησιµοποιήστε το για µετακίνηση µεταξύ εικονιδίων στο Μενού Ανιχνευτή, ωσότου εµφανιστούν τα εικονίδια των γραφηµάτων και των καµπάνων 13

14 Χρήση Ρυθµίσεις και τελικοί έλεγχοι Μη αυτόµατοι έλεγχοι φωτιάς και σφαλµάτων Μετά την εγκατάσταση ή τον καθαρισµό, συνιστάται η εκτέλεση µη αυτόµατου ελέγχου φωτιάς ή σφαλµάτων: Έλεγχος φωτιάς: Καλύψτε τον ανακλαστήρα µε αργές κινήσεις ώστε η κάλυψή του να διαρκέσει περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Ο ελεγκτής συστήµατος θα αποστείλει σήµα φωτιάς στον πίνακα πυρανίχνευσης Έλεγχος σφάλµατος: Καλύψτε τον Ανακλαστήρα πλήρως εντός διαστήµατος 2 δευτερολέπτων. Ο ελεγκτής συστήµατος θα αποστείλει σήµα σφάλµατος πίσω στον πίνακα πυρανίχνευσης. Έλεγχος φωτιάς Τρόπος εκτέλεσης του Ελέγχου φωτιάς από τον ελεγκτή συστήµατος, για τον έλεγχο της καλωδίωσης στον πίνακα πυρανίχνευσης 14 οκιµή λυχνίας LED πυρανίχνευσης του Ανιχνευτή Ο ανιχνευτής θα αποστείλει σήµα Φωτιάς και ο ελεγκτής συστήµατος θα παραµείνει σε κατάσταση Κανονικής λειτουργίας. Πατήστε για έξοδο χωρίς να εκτελέσετε τον έλεγχο οκιµή καλωδίωσης Ρελέ/Ελεγκτή Ο ελεγκτής συστήµατος αποστέλλει το σήµα Fire στον πίνακα πυρανίχνευσης Πατήστε ή για έξοδο

15 Χρήση Καθαρισµός του συστήµατος Καθαρισµός του συστήµατος Τρόπος αλλαγής επιπέδου αντιστάθµισης: Το σύστηµα θα εκτελέσει αυτόµατα αντιστάθµιση για τη συσσώρευση σκόνης, αλλάζοντας το επίπεδο αντιστάθµισης. Ωστόσο, συνιστάται ο τακτικός καθαρισµός του φακού του ανιχνευτή, καθώς και του ανακλαστήρα µε µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Χρησιµοποιήστε το για µετακίνηση µεταξύ εικονιδίων στο Μενού Ανιχνευτή, ωσότου εµφανιστεί αυτό το εικονίδιο Εάν το Επίπεδο αντιστάθµισης για κάποιον συγκεκριµένο Ανιχνευτή παραµείνει υψηλότερα από 130 για πολλές ηµέρες, αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει καθαρισµός του Ανιχνευτή αυτού. Πριν τον καθαρισµό, θα πρέπει να αποµονώσετε το σύστηµα από τον πίνακα πυρανίχνευσης. Μετά τον καθαρισµό, επαληθεύστε ότι το σύστηµα λειτουργεί κανονικά: Εάν η ισχύς του σήµατος κυµαίνεται µεταξύ 92% και 108% - αφήστε το σύστηµα να αντισταθµιστεί στο 100% (δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 12 ώρες) Εάν η ισχύς του σήµατος υπερβαίνει το 108% - µειώστε το επίπεδο αντιστάθµισης µέχρις ότου η ισχύς σήµατος φθάσει στο % και περιµένετε µέχρι να αντισταθµιστεί το σύστηµα στο 100% Εάν η ισχύς του σήµατος έχει τιµή µικρότερη από 90% - εκτελέστε τις λειτουργίες Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ, Αυτόµατη ευθυγράµµιση και Ρύθµιση. 15

16 Χρήση Επανεντοπισµός ενός συστήµατος - Μετά από την Προσθήκη ή την Αφαίρεση ανιχνευτών Θέστε το σύστηµα εκτός λειτουργίας Συνδέστε νέους Ανιχνευτές ή αποσυνδέστε τους Ανιχνευτές που δεν χρειάζονται Χρησιµοποιήστε το για µετακίνηση µεταξύ των εικονιδίων στις Ρυθµίσεις του Ελεγκτή του συστήµατος, ωσότου εµφανιστεί η οθόνη Find Θέστε το σύστηµα και πάλι σε λειτουργία και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία: 60 δευτερόλεπτα Αυτός θα είναι ο αριθµός των Ανιχνευτών που βρέθηκαν 16 Πατήστε την ένδειξη "επιλογής" για να ενεργοποιήσετε τους εντοπισµένους ανιχνευτές Τα τυχόν άχρηστα κανάλια Ανιχνευτών απενεργοποιούνται Πατήστε για νέα σάρωση, εάν ο αριθµός είναι λανθασµένος Επαναλάβετε την ευθυγράµµιση (Βήµατα 5 έως 9) και για τους άλλους Ανιχνευτές που τυχόν θα εντοπιστούν κατά τη διαδικασία εύρεσης µε τη λειτουργία Find

17 Αντιµετώπιση προβληµάτων Βλάβη/πρόβληµα στο σύστηµα Εάν υποδειχθεί κάποια Βλάβη/Πρόβληµα στον Ελεγκτή συστήµατος: Ανάβει η λυχνία LCD εάν πατηθεί κάποιο πλήκτρο; Αναβοσβήνουν κάποιες λυχνίες LED στον Ελεγκτή συστήµατος; ΟΧΙ Ελέγξτε την τροφοδοσία του Ελεγκτή συστήµατος ΝΑΙ Εντοπίστηκαν και ευθυγραµµίστηκαν οι Ανιχνευτές; (Ανατρέξτε στη σελίδα 12 του Οδηγού χρήσης για οθόνες ενδείξεων) ΟΧΙ Εκτελέστε Εύρεση και ευθυγραµµίστε / Ρυθµίστε τους Ανιχνευτές. Ανατρέξτε στις σελίδες 8-14 του Οδηγού χρήσης ΝΑΙ Το επίπεδο εξισορρόπησης είναι = 205 ή - 49; (Ανατρέξτε στις σελίδες 15, 24 και 25 του Οδηγού χρήσης για τις οθόνες επιπέδου εξισορρόπησης) ΟΧΙ Εάν η ισχύς του σήµατος είναι χαµηλότερη από 13%; ΟΧΙ Είναι η ισχύς του σήµατος υψηλότερη από 110%; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Καθαρίστε και επαναρρυθµίστε τους Ανιχνευτές. Βεβαιωθείτε ότι η διαδροµή της δέσµης δεν φράζεται Βεβαιωθείτε ότι ο Ανακλαστήρας και ο Ανιχνευτής βρίσκονται ακόµα στη θέση τους και δεν έχουν µετακινηθεί Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ανακλαστικό αντικείµενο στη διαδροµή της δέσµης Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για περαιτέρω τεχνική βοήθεια 17

18 Αντιµετώπιση προβληµάτων Κωδικοί σφάλµατος εν εντοπίστηκε ανιχνευτής Ο Ελεγκτής συστήµατος δεν µπόρεσε να εντοπίσει τον Ανιχνευτή. Εµφανίζεται επίσης κατά την εκκίνηση. Περιµένετε 45 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί το σύστηµα Ελέγξτε την καλωδίωση µεταξύ του Ελεγκτή συστήµατος και του Ανιχνευτή (η τάση του Ανιχνευτή πρέπει να είναι V) Ο Ανιχνευτής συνδέθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε ( Found ) Ο Ανιχνευτής συνδέθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε ( Found ) Εφαρµόστε τη διαδικασία εύρεσης ( Find ) και ευθυγραµµίστε αν είναι απαραίτητο Το επίπεδο αντιστάθµισης δεν είναι µηδενικό Η αντιστάθµιση πρέπει να ισούται µε το µηδέν κατά την επιλογή του Set. Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης Ισχύς σήµατος εκτός εµβέλειας Η ισχύς σήµατος είναι υπερβολικά χαµηλή ή υπερβολικά υψηλή µετά από την αυτόµατη ευθυγράµµιση. Βεβαιωθείτε ότι ορίστηκε η σωστή απόσταση Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήθηκε ο σωστός τύπος Ανακλαστήρα ιασφαλίστε την ανεµπόδιστη οπτική επαφή µε τον Ανακλαστήρα Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας ΛΕΪΖΕΡ και αυτόµατης ευθυγράµµισης 18 εν εντοπίστηκε ο Ανακλαστήρας Αδύνατη η ευθυγράµµιση του ανιχνευτή µε τον Ανακλαστήρα Βεβαιωθείτε ότι ορίστηκε η σωστή απόσταση Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήθηκε ο σωστός τύπος Ανακλαστήρα ιασφαλίστε την ανεµπόδιστη οπτική επαφή µε τον Ανακλαστήρα Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας ΛΕΪΖΕΡ και αυτόµατης ευθυγράµµισης Αποτυχία αυτόµατης ευθυγράµµισης Βεβαιωθείτε για τη σωστή απόσταση µεταξύ Ανακλαστήρα και οροφής ιασφαλίστε την ανεµπόδιστη οπτική επαφή µε τον Ανακλαστήρα Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης

19 Αντιµετώπιση προβληµάτων Κωδικοί σφάλµατος Αδύνατος ο µηδενισµός όσο υπάρχει η ένδειξη S-00 στο Set Ο ανακλαστήρας δεν καλύφθηκε ή ο Ανιχνευτής δεν ευθυγραµµίστηκε στον Ανακλαστήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο ανακλαστήρας καλύφθηκε πλήρως µε µη ανακλαστικό υλικό Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης Απουσία σήµατος όσο υπάρχει η ένδειξη S-01 στο Set Ο ανακλαστήρας δεν ήταν ακάλυπτος ενόσω η ένδειξη ήταν S-01. Βεβαιωθείτε ότι ο Ανακλαστήρας δεν ήταν ακάλυπτος όταν επιλέχθηκε η ένδειξη S-01 Το στάδιο Centre (κεντραρίσµατος) της ευθυγράµµισης απέτυχε Ο Ανιχνευτής ευθυγραµµίστηκε µε κάτι άλλο και όχι µε τον Ανακλαστήρα ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα για ακτίνα 0,5 m 19

20 Αντιµετώπιση προβληµάτων Μη ορατό ΛΕΪΖΕΡ 20 Εάν είναι αδύνατο να δείτε το ΛΕΪΖΕΡ εξαιτίας του περιβάλλοντος εγκατάστασης (π.χ. εάν δεν µπορείτε να δείτε τον ανακλαστήρα από τον ελεγκτή συστήµατος ή εάν ο φωτισµός περιβάλλοντος είναι έντονος), χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ευθυγράµµισης Hand (χειροκίνητη). Η επιλογή αυτή εµφανίζει την τιµή της ισχύος σήµατος που επιστρέφει από τον ανιχνευτή και επιτρέπει στο χρήστη να µετακινήσει τη δέσµη 1. Εκτελέστε τη λειτουργία ευθυγράµµισης Auto και πατήστε µετά από δύο δευτερόλεπτα για έξοδο. (έτσι θα µεγιστοποιηθεί η ισχύς των υπερύθρων) 2. Επιλέξτε τη λειτουργία ευθυγράµµισης Hand 3. Χρησιµοποιήστε το για να κατευθύνετε τη δέσµη µέχρις ότου η ισχύς σήµατος υπερβεί την τιµή 800. Κανένα πλήκτρο δεν διαθέτει λειτουργία αυτόµατης επανάληψης. Για να µετακινήσετε το µοτέρ σε οποιαδήποτε κατεύθυνση περισσότερες από µία φορές, πατήστε το πλήκτρο πολλές φορές. 4. Καλύψτε τον ανακλαστήρα. Εάν η ισχύς σήµατος δεν πέσει κάτω από το µισό, η δέσµη δεν έχει ευθυγραµµιστεί µε τον ανακλαστήρα, συνεπώς, επαναλάβετε το Βήµα Εκτελέστε τη λειτουργία ευθυγράµµισης Auto και, κατόπιν, τη λειτουργία Set

21 Αντιµετώπιση προβληµάτων Αρχική θέση Εάν δεν γνωρίζετε το σηµείο στόχευσης της δέσµης, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία της αρχικής θέσης για την αυτόµατη καθοδήγηση της υπέρυθρης δέσµης, κατά προσέγγιση, στο κέντρο του πεδίου µετακίνησης. Πατήστε ή για έξοδο από αυτήν τη λειτουργία Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά µέχρις ότου ολοκληρωθεί Όταν ολοκληρωθεί, η οθόνη θα επανέλθει στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων 21

22 Οθόνη και ενδεικτικές λυχνίες ιάταξη εικονιδίων οθόνης LCD Μη αυτόµατη αναίρεση/επαναφορά Αριθµός ανιχνευτών ισχύς σήµατος Μοίρες ευτερόλεπτα Πόδια Μέτρα Προτροπή χρήστη Επίπεδο αντιστάθµισης Όριο πυρκαγιάς Απασχοληµένο Προειδοποίηση Σύστηµα κλειδωµένο/ ξεκλειδωµένο Εκποµπή ισχύς σήµατος Ληφθείσα ισχύς σήµατος % / V Ραβδόγραµµα Ρύθµιση αρχικής θέσης Ρυθµίσεις ανιχνευτή Στόχευση ΛΕΪΖΕΡ Ευθυγράµµιση δέσµης Όριο πυρκαγιάς Έλεγχος φωτιάς Υστέρηση φωτιάς/σφάλµατος Ελεγκτής συστήµατος Βοηθητικά προγράµµατα 22

23 Οθόνη και ενδεικτικές λυχνίες Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ανιχνευτή και ελεγκτή συστήµατος Ανιχνευτής Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα. ΚΑΝΟΝΙΚΗ: ΣΦΑΛΜΑ: ΦΩΤΙΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ Ελεγκτής συστήµατος Οι ενδεικτικές λυχνίες από 1 έως 4 υποδεικνύουν την κατάσταση των ανιχνευτών 1 έως 4: ΚΑΝΟΝΙΚΗ: Καµία αναλαµπή ΣΦΑΛΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΩΤΙΑ: ΚΟΚΚΙΝΗ Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές µε ΠΡΑΣΙΝΟ χρώµα για να υποδείξει την ΚΑΝΟΝΙΚΗ κατάσταση του ελεγκτή συστήµατος. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν κάθε 10 δευτερόλεπτα. 23

24 ιάταξη µενού Μενού χρήστη Παράµετροι ελεγκτή Παράµετροι ανιχνευτή 24 Πατήστε Πατήστε σε αυτό το µενού για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να θέσετε το σύστηµα σε κατάσταση αδράνειας

25 ιάταξη µενού Μενού χρήστη - Περιγραφές Παράµετροι ελεγκτή Λειτουργία τροφοδοσίας Hi A ή Lo A Κατάσταση ελεγκτή συστήµατος Έκδοση λογισµικού ελεγκτή συστήµατος Ποσοστό σήµατος που λήφθηκε Επίπεδο αντιστάθµισης Όριο πυρκαγιάς Υστέρηση φωτιάς Παράµετροι ανιχνευτή Έκδοση λογισµικού ανιχνευτή Κατάσταση ανιχνευτή Θερµοκρασία Κελσίου ή Φαρενάιτ Απόσταση 8 50 m ή m Υστέρηση βλάβης 25

26 ιάταξη µενού Μενού µηχανολογικών ρυθµίσεων Αρχική θέση Ρυθµίσεις ανιχνευτή Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ Ευθυγράµµιση δέσµης Όριο πυρκαγιάς Ρυθµίσεις ελεγκτή Βοηθητικά προγράµµατα Έλεγχος φωτιάς Υστέρηση σήµατος φωτιάς/σφάλµατος 26 Για πρόσβαση στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων, πρέπει να γίνει εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης Η πλοήγηση στο µενού πραγµατοποιείται µε τη χρήση των πλήκτρων που κινούν το δροµέα. Η επιλογή των στοιχείων γίνεται µε τη χρήση του Με το πάτηµα του γίνεται έξοδος από αυτό το µενού και το σύστηµα επιστρέφει σε κατάσταση κλειδώµατος

27 ιάταξη µενού Ρυθµίσεις ανιχνευτή Προεπιλογή: Αυτόµατη αναίρεση σήµατος φωτιάς Ρύθµιση αριθµού ανιχνευτών Ρύθµιση τροφοδοσίας TX ** Ρύθµιση απόστασης Ρύθµιση µη αυτόµατης αναίρεσης σήµατος φωτιάς/επαναφορά Αυτόµατη βελτίωση µοτέρ Μετακίνηση ενεργοποιηµένη/ απενεργοποιηµένη Ρύθµιση επιπέδου αντιστάθµισης ** Ρύθµιση βελτίωσης RX ** Μηδενική ρύθµιση / 100% ** ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 27

28 ιάταξη µενού Ρυθµίσεις ελεγκτή συστήµατος Λειτουργία τροφοδοσίας Εντοπισµός Ανιχνευτών Μονάδες µέτρησης Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Πρέπει να προσέχετε κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. Εάν χαθεί ο κωδικός, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για επαναφορά του Κωδικού πρόσβασης. 28 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μονάδες µέτρησης Αλλάζει µεταξύ Metric (µετρικό) και Imperial (αγγλοσαξωνικό) Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Χρησιµοποιήστε τα για πρόσβαση σε κάθε ψηφίο Χρησιµοποιήστε τα για την αλλαγή του ψηφίου Πατήστε για την αποθήκευση του νέου κωδικού πρόσβασης και επιστροφή στο µενού ρυθµίσεων Πατήστε για την ακύρωση της αλλαγής και επιστροφή στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων

29 Πληροφορίες συστήµατος Παράµετροι λειτουργίας και διαστάσεις Παράµετρος Τάση λειτουργίας Ένταση ρεύµατος λειτουργίας Λειτουργία χαµηλής τροφοδοσίας Ένταση ρεύµατος λειτουργίας Λειτουργία υψηλής τροφοδοσίας Εύρος ορίου πυρκαγιάς Τιµή V DC 10, 12, 14 ή 16 ma ± 2mA (για 1, 2, 3 ή 4 Ανιχνευτές που εντοπίστηκαν) ma 0,45 3,98 db 10 60% 2 30 s 2 30 s m Υστέρηση σήµατος φωτιάς Υστέρηση σήµατος σφάλµατος Απόσταση λειτουργίας µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Μέγιστη γωνιακή απόκλιση ευθυγράµµισης ανιχνευτή ± 0,3 µοίρες Μέγιστη γωνιακή απόκλιση ευθυγράµµισης ± 5 µοίρες ανακλαστήρα Μέγιστη γωνιακή µετακίνηση κεφαλής ανιχνευτή ± 3,5 µοίρες Οπτικό µήκος κύµατος 850 nm Όριο Σφάλµατος ταχείας σκίασης 87% Θερµοκρασία λειτουργίας (Εγκεκριµένη κατά UL) 0 +37,8 βαθµοί Κελσίου Θερµοκρασία λειτουργίας (Εγκεκριµένη κατά EN54-12) βαθµοί Κελσίου Θερµοκρασία αποθήκευσης βαθµοί Κελσίου Σχετική υγρασία (χωρίς συµπύκνωση) 93% ιαβάθµιση IP IP 54 Τάση επαφής ρελέ 30 V DC Ένταση ρεύµατος επαφής ρελέ 100 ma Μέγιστο µήκος καλωδίου (µεταξύ ελεγκτή και ανιχνευτή) 100 m ιάµετρος καλωδίου AWG 0,5 1,5 mm Βαθµός ευφλεκτότητας περιβλήµατος UL94 V0 Παράµετρος Περιγραφή Προεπιλογή Κωδικός πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται για την πρόσβαση στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων Hi A : Το σύστηµα θα λειτουργεί µε σταθερή Λειτουργία τροφοδοσίας κατανάλωση ρεύµατος 50 ma Lo A : Το σύστηµα θα λειτουργεί µε σταθερή LoA κατανάλωση ρεύµατος 10,12,14,16 ma (για 1, 2, 3 ή 4 Ανιχνευτές που εντοπίστηκαν) Επίπεδο αντιστάθµισης Ισχύς εκποµπής Εύρος 49 έως Επίπεδο ενίσχυσης που εφαρµόζεται για την αντιστάθµιση σε σχέση µε τη συσσώρευση σκόνης και τη µετακίνηση του κτιρίου Η αυτόµατη βελτιστοποίηση ξεκινά από την τιµή 75 Εύρος από 50 έως Υποδεικνύει την οπτική έξοδο ισχύος. Ρυθµίζεται αυτόµατα µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης Λήψη βελτίωσης Εύρος από 1 έως 255. Υποδεικνύει το επίπεδο ενίσχυσης που εφαρµόζει ο δέκτης - Ρυθµίζεται αυτόµατα µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης Όριο πυρκαγιάς Εύρος από 10% έως 60%. Ρυθµίζει το ποσοστό σκίασης που απαιτείται για την αποστολή σήµατος 35% φωτιάς από τον ανιχνευτή Υστέρηση σήµατος φωτιάς Εύρος από 2 έως 30 δευτερόλεπτα. Ρυθµίζει το χρόνο που χρειάζεται το σύστηµα να βρίσκεται κάτω από το όριο πυρκαγιάς προτού σταλεί σήµα φωτιάς 10 δευτερόλεπτα Υστέρηση σήµατος σφάλµατος Απόσταση Αυτόµατη βελτιστοποίηση Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Μη αυτόµατη αναίρεση/αυτόµατη Εύρος από 2 έως 30 δευτερόλεπτα. Ρυθµίζει το χρόνο που χρειάζεται το σύστηµα να βρίσκεται κάτω από το όριο πυρκαγιάς προτού σταλεί σήµα βλάβης Να σηµειωθεί ότι το σήµα χρειάζεται να πέσει στο <=13% εντός 2 δευτερολέπτων 8 50 m ή m. Ρυθµίζει την απόσταση µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα. Επηρεάζει την αρχική τροφοδοσία εκποµπής κατά την έναρξη της αυτόµατης ευθυγράµµισης Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόµατης βελτιστοποίησης (την αυτόµατη λειτουργία µετακίνησης της δέσµης) Ορίζεται εάν το σύστηµα δεν αναιρεί αυτόµατα το σήµα φωτιάς ή εκτελέσει αυτόµατη επαναφορά. Τα σήµατα σφάλµατος αναιρούνται αυτόµατα. ιαστάσεις Πλάτος, in (mm) Ύψος, in (mm) Βάθος, in (mm) Βάρος, lb (kg) Ελεγκτής συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της βάσης 8,0 (202) 9,1 (230) 3,2 (81) 2,2 (1,0) Ανιχνευτής, συµπεριλαµβανοµένης της βάσης 'easy fit' 5,3 (135) 5,3 (135) 5,3 (135) 1,1 (0,5) Στήριγµα γενικής εφαρµογής 5,3 (135) 5,3 (135) 2,8 (71) 0,4 (0,2) Ανακλαστήρας (απλός) 3,9 (100) 3,9 (100) 0,4 (10) 0,2 (0,1) 0-10 δευτερόλεπτα 8-50 m Ενεργοποίηση Αυτόµατη αναίρεση 29

30 Πληροφορίες έγκρισης Εγκρίσεις και πληροφορίες κατά περιοχή Πληροφορίες έγκρισης UL Ευρωπαϊκές πληροφορίες έγκρισης Αριθµός αρχείου UL: S3417 Απόσταση µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Εύρος ορίου πυρκαγιάς 8 10 m (26,2 32,8ft) 10 18% m (32,8 49,2ft) 15 25% 15 22m (49,2 72,2ft) 15 35% m (72,2 131,2ft) 25 50% m (131,2 196,8ft) 35 50% m (196,8 328,1ft) 50% Όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν το πρότυπο NFPA Fire Fighting Enterprises Ltd, 9 Hunting Gate, Hitchin, SG4 0TJ, UK CPD-0565 EN54-12 Γραµµικός ανιχνευτής µε χρήση οπτικής δέσµης Πυρασφάλεια Τεκµηρίωση: Βλ. έγγραφο Πληροί το πρότυπο EN54-12 σχετικά µε τα επίπεδα ευαισθησίας µεταξύ 25% και 35% µε µέγιστη υστέρηση 20 δευτερολέπτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. 30 Αριθµός εγγράφου:

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Easy Series. Οδηγός εγκαταστάτη Πίνακας Ελέγχου Εισβολήςl

Easy Series. Οδηγός εγκαταστάτη Πίνακας Ελέγχου Εισβολήςl Easy Series GR Οδηγός εγκαταστάτη Πίνακας Ελέγχου Εισβολήςl Easy Series Οδηγός εγκαταστάτη Περιεχόµενα Περιεχόµενα. Γρήγορη αναφορά.... Γενική παρουσίαση του συστήµατος....2 Γενική παρουσίαση κέντρου ελέγχου...

Διαβάστε περισσότερα

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη

W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη W1400 Ψηφιακός Προβολέας Σειρά Οικιακού κινηµατογράφου (Home Cinema) Εγχειρίδιο χρήστη Πινακασ ΠεριεΧοµενων Σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας... 4 Επισκόπηση... 8 Περιεχόµενα συσκευασίας...8 Τυπικά αξεσουάρ...8

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης HP Scanjet G2410/G2710 Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...3 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...3 Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης µε λογισµικό ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 CX410 Series Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 3.0 Ελληνικά. Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης

Έκδοση 3.0 Ελληνικά. Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 3.0 Ελληνικά Leica TPS400 Series Εγχειρίδιο χρήσης Ηλεκτρονικός Γεωδαιτικός Σταθµός Νέος γεωδαιτικός σταθµός Leica Geosystems - Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη

Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST. Εγχειρίδιο Χρήστη Ψηφιακός Προβολέας MX766/MW767/MX822ST Εγχειρίδιο Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του προβολέα... 7 Περιεχόμενα της συσκευασίας... 8 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων MAN-DEH-P55BT-GR.fm Page 1 Tuesday, January 17, 2006 4:40 PM CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Ο παρών οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές, γρήγορη ρύθµιση καθώς και πληροφορίες λογισµικού για τον υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης NPD2266-00

Οδηγός χρήσης NPD2266-00 NPD2266-00 Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή η µεταβίβαση µέρους αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο,

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Fishfinder 400C. εγχειρίδιο κατόχου

Fishfinder 400C. εγχειρίδιο κατόχου Fishfinder 400C εγχειρίδιο κατόχου 2006, 2007 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Τηλ. (913) 397.8200 ή (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων

Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Γενικών Ρυθμίσεων 1 2 3 4 5 6 7 Έναρξη Ρυθμίσεις Συνδυασμένων Λειτουργιών Εργαλεία Χρήστη (Ρυθμίσεις Συστήματος) Αντιμετώπιση Προβλημάτων Άλλες Λειτουργίες Ασφάλεια Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1.2 Λογισµικό 1.3 Βοήθεια για το λογισµικό 1.4 Χειρισµός δεδοµένων ασθενούς 2. Περιβάλλον εργασίας χρήστη 2.1 Επιλογή λειτουργίας 2.2 Η οθόνη του Λογισµικού για

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W

Συσκευή προβολής UM352W. Εγχειρίδιο χρήσης. Model No. NP-UM352W Συσκευή προβολής UM352W Εγχειρίδιο χρήσης Model No. NP-UM352W Εκδ. 1 3/15 Οι όροι Apple, Mac, Mac OS, MacBook και imac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store

Διαβάστε περισσότερα