Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδροµή της υπέρυθρης δέσµης ΠΡΕΠΕΙ να παραµένει ανεµπόδιστη σε κάθε περίπτωση! ιαφορετικά, ο ανιχνευτής ενδέχεται να πυροδοτήσει σήµα φωτιάς ή σφάλµατος.

3 Περιεχόµενα Εγκατάσταση 4 Γενικές πληροφορίες 5 Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα 6 Προσαρµογή του προϊόντος οκιµαστική λειτουργία 7 Ενεργοποίηση και εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 8 Εντοπισµός ανιχνευτών και Επιλογή λειτουργίας τροφοδοσίας 9 Επιλογή Ανιχνευτή και Απόστασης 10 Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ 11 Ευθυγράµµιση Auto και Set 0/100 (Βαθµονόµηση) 12 Κατάσταση ευθυγράµµισης Οθόνη και ενδεικτικές λυχνίες 22 ιάταξη εικονιδίων LCD 23 Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ανιχνευτή και ελεγκτή συστήµατος 24 Μενού χρήστη 25 Μενού χρήστη - Περιγραφές 26 Μενού µηχανολογικών ρυθµίσεων 27 Ρυθµίσεις ανιχνευτή 28 Ρυθµίσεις ελεγκτή συστήµατος 29 Παράµετροι λειτουργίας και διαστάσεις Πληροφορίες έγκρισης 30 Εγκρίσεις και πληροφορίες κατά περιοχή Χρήση 13 Ρυθµίσεις και τελικοί έλεγχοι 15 Καθαρισµός του συστήµατος 16 Επανεντοπισµός ενός συστήµατος - Μετά από την Προσθήκη ή την Αφαίρεση ανιχνευτών Αντιµετώπιση προβληµάτων 17 Βλάβη/πρόβληµα στο σύστηµα 18 Κωδικοί σφάλµατος 20 Μη ορατό ΛΕΪΖΕΡ 21 Αρχική θέση

4 Εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες 50cm m = 4 50cm cm ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100mm Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δοµικό τοίχο ή δοκό) m = m = 1 Χρησιµοποιήστε κάλυµµα µικρής εµβέλειας 4 Ελέγξτε την απόσταση της δέσµης σε σχέση µε τους τοπικούς κανονισµούς Τοποθετήστε τη δέσµη όσο το δυνατόν ψηλότερα, αλλά µε ελάχιστη απόσταση 0,5 m µεταξύ ανιχνευτή και οροφής Τοποθετήστε τον ανιχνευτή ακριβώς απέναντι από τον ανακλαστήρα ΜΗΝ τοποθετήσετε τον ανιχνευτή σε σηµείο όπου µπορεί να παρεµβληθούν άτοµα ή αντικείµενα στη διαδροµή της δέσµης ΜΗΝ τοποθετήσετε 2 ανιχνευτές τον έναν απέναντι στον άλλον Η ενδεικτική λυχνία LED πρέπει να είναι στραµµένη προς τα κάτω

5 Εγκατάσταση Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 14V - 28V DC 14V - 28V DC Εξωτ. επανα φορά Εξωτ. επανα φορά ΦΩΤΙΑ ConA ΣΦΑΛΜΑ ConB ΦΩΤΙΑ ConA ΣΦΑΛΜΑ ConB ΖΩΝΗ - ΖΩΝΗ + ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ - ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ + ΓΕΙΩΣΗ/ ΙΚΤΥΟ Κ/Α COM Κ/Κ Κ/Α COM Κ/Κ Αντίσταση πυρανίχνευσης Καλωδίωση για όλους τους άλλους Ελεγκτές συστήµατος (όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας Ελεγκτής συστήµατος σε µία ζώνη) (Να µην χρησιµοποιηθεί για εγκαταστάσεις σε περιοχές υπό την εποπτεία των εργαστηρίων UL. Ανατρέξτε στον παρεχόµενο δίσκο CD για την εγκατάσταση καλωδίωσης µε πολλαπλούς Ελεγκτές συστήµατος σε περιοχές υπό την εποπτεία των εργαστηρίων UL) Ελέγξτε την κατάσταση των συνδέσεων Φωτιά και Σφάλµα στον πίνακα πυρανίχνευσης Να χρησιµοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ ένα ξεχωριστό θωρακισµένο δίκλωνο καλώδιο για κάθε κεφαλή ανιχνευτή ΠΡΟΣΟΧΗ: Για παρακολούθηση του συστήµατος Μην χρησιµοποιείτε βρόχους καλωδίων σε οποιουσδήποτε ακροδέκτες. ιακόψτε τη διαδροµή των καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η παρακολούθηση των συνδέσεων Κ/Α COM Κ/Κ Κ/Α COM Κ/Κ Αντίσταση πυρανίχνευσης EOL Καλωδίωση για εγκατάσταση ενός Ελεγκτή συστήµατος ή του τελευταίου Ελεγκτή συστήµατος σε µία ζώνη Εφαρµόστε τάση από 5 V έως 40 V στην επαφή Ext Reset επί τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για την κατάσταση µη αυτόµατης αναίρεσης σήµατος φωτιάς Τα εξαρτήµατα δεν παρέχονται (Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του πίνακα πυρανίχνευσης, σχετικά µε τις τιµές): Αντίσταση πυρανίχνευσης (Ορισµένες υποµονάδες διασύνδεσης ζωνών και διακοπτών δεν απαιτούν αντίσταση πυρανίχνευσης - αντικαταστήστε την ανίχνευση µε ένα βραχυκύκλωµα). ίοδος ηλεκτρικής συνέχειας ανιχνευτή Τερµατικό ( EOL ) εξάρτηµα 5

6 Εγκατάσταση Προσαρµογή του προϊόντος 6 Η ενδεικτική λυχνία LED πρέπει να είναι στραµµένη προς τα κάτω

7 οκιµαστική λειτουργία Ενεργοποίηση και εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Ένας Ελεγκτής συστήµατος µπορεί να χρησιµοποιείται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση έως τεσσάρων κεφαλών Ανιχνευτή. Το σύµβολο # που περιέχεται σε αυτόν τον κατάλογο αντιπροσωπεύει τον αριθµό του Ανιχνευτή που είναι επιλεγµένος εκείνη τη στιγµή (1, 2, 3 ή 4). 1. Ενεργοποίηση 15 δευτερόλεπτα 2. Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων Πατήστε για να εµφανιστεί η οθόνη κωδικού πρόσβασης: Το µήνυµα E-02 σε αυτό το στάδιο είναι φυσιολογικό 2 δευτερόλεπτα 40 δευτερόλεπτα Προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης: Αλλαγή ψηφίου Μετακίνηση στα ψηφία Αποδοχή Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασµένος, η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης Μετά από τρεις αποτυχηµένες προσπάθειες, η πρόσβαση θα είναι αδύνατη για τρία λεπτά 7

8 οκιµαστική λειτουργία Εντοπισµός ανιχνευτών και Επιλογή λειτουργίας τροφοδοσίας 3. Εντοπισµός Ανιχνευτών Η ένδειξη Find προβάλλεται αυτόµατα την πρώτη φορά που εκτελείται αυτή η διαδικασία. Η Find προσπελαύνεται πάντοτε στο µενού ρυθµίσεων Ελεγκτή συστήµατος 60 δευτερόλεπτα 4. Επιλογή λειτουργίας τροφοδοσίας Όλες οι λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν σε τρόπο λειτουργίας Lo A (προεπιλογή) (10, 12, 14 or 16 ma για 1, 2,3 ή 4 Ανιχνευτές που εντοπίστηκαν) Το σύστηµα θα µεταβεί ως προεπιλογή στον τρόπο λειτουργίας Lo A όταν τροφοδοτείται ισχύς Επιλέξτε Hi A (50mA) για ταχύτερη µετακίνηση της δέσµης κατά τη λειτουργία αυτόµατης ευθυγράµµισης, τη λειτουργία χειροκίνητης ευθυγράµµισης και τη λειτουργία στόχευσης µε λέιζερ Μετά την εγκατάσταση, επαναφέρετε το σύστηµα στον τρόπο λειτουργίας Lo A Αυτός θα είναι ο αριθµός των Ανιχνευτών που βρέθηκαν 8 Πατήστε την ένδειξη "επιλογής" για να ενεργοποιήσετε τους "εντοπισµένους" ανιχνευτές Τα τυχόν άχρηστα κανάλια Ανιχνευτών απενεργοποιούνται Πατήστε για νέα σάρωση, εάν ο αριθµός είναι λανθασµένος 1. Χρησιµοποιήστε το για µετακίνηση µεταξύ εικονιδίων στο Μενού µηχανολογικών ρυθµίσεων, και επισηµάνετε το εικονίδιο που φαίνεται στην εικόνα Πλοήγηση µενού 2. Πατήστε για να το επιλέξετε 3. Χρησιµοποιήστε για µετακίνηση του απαιτούµενου στοιχείου 4. Χρησιµοποιήστε για αλλαγή της επιλογής 5. Πατήστε για αποδοχή Πατήστε για ακύρωση

9 οκιµαστική λειτουργία Επιλογή Ανιχνευτή και Απόστασης 5. Επιλογή Ανιχνευτή Επιλογή Ανιχνευτή για προσπέλαση Όλοι οι Ανιχνευτές πρέπει να ευθυγραµµίζονται ξεχωριστά Τα βήµατα 6 έως 9 εξηγούν τον τρόπο ευθυγράµµισης µεµονωµένων Ανιχνευτών 6. Επιλογή απόστασης µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Επιλέξτε 8-50 m (προεπιλογή) ή 100m Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί το εύρος του κάθε µεµονωµένου Ανιχνευτή

10 οκιµαστική λειτουργία Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ 7. Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, το σύστηµα θα αποστείλει σήµα Σφάλµα ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ - ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΙΣΧΥΣ < 5 mw ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IIIa Μήκος κύµατος nm Το ΛΕΪΖΕΡ χρησιµοποιείται για την ευθυγράµµιση του ανιχνευτή µε τον ανακλαστήρα. Πρόκειται µόνο για ένα εργαλείο ευθυγράµµισης κατά προσέγγιση. Μετά από την αυτόµατη ευθυγράµµιση το LASER δεν θα είναι απαραιτήτως στραµµένο προς τον Ανακλαστήρα Χρησιµοποιήστε τα για να µετακινήσετε το ΛΕΪΖΕΡ όσο το δυνατόν πιο κοντά στον Ανακλαστήρα Το ένα πάτηµα του πλήκτρου βέλους αντιστοιχεί σε µία µετακίνηση της κεφαλής ανιχνευτή Πατήστε ή για να απενεργοποιήσετε το ΛΕΪΖΕΡ και επιστρέψτε στο µενού Ρυθµίσεις Ανατρέξτε στη σελίδα 20 του Οδηγού χρήσης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων εάν το ΛΕΪΖΕΡ δεν είναι ορατό 10

11 οκιµαστική λειτουργία Ευθυγράµµιση Auto και Set 0/100 (Βαθµονόµηση) 8. Ευθυγράµµιση Auto 9. Set 0/100 (Βαθµονόµηση) Επιλέξτε Auto για αυτόµατη ευθυγράµµιση της υπέρυθρης δέσµης Η ισχύς του σήµατος θα εµφανιστεί κατά την Ευθυγράµµιση Εάν το ΛΕΪΖΕΡ είναι ενεργοποιηµένο δεν θα είναι απαραίτητα στραµµένο στον Ανακλαστήρα αφού εκτελεστεί η λειτουργία Auto - αυτό είναι φυσιολογικό LoA: 7 λεπτά HiA: 4 λεπτά Όταν εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Set πατήστε Όταν εµφανιστεί η ένδειξη S-00, καλύψτε τον Ανακλαστήρα µε ένα µη ανακλαστικό υλικό και αφήστε τον καλυµµένο, έπειτα πατήστε Όταν εµφανιστεί η ένδειξη S-01, αποκαλύψτε τον Ανακλαστήρα και αφήστε τον ακάλυπτο, έπειτα πατήστε Επαναλάβετε τα Βήµατα 5 έως 9 και για τους άλλους Ανιχνευτές που τυχόν θα εντοπιστούν κατά τη διαδικασία εύρεσης µε τη λειτουργία Find 11

12 οκιµαστική λειτουργία Κατάσταση ευθυγράµµισης 10. Το σύστηµα ευθυγραµµίστηκε Συνιστάται η επαναρρύθµιση του συστήµατος στον τρόπο λειτουργίας Lo A Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED στον ανιχνευτή θα αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα και η ένδειξη ισχύος σήµατος θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 99% και 101% Προεπιλεγµένες τιµές: Όριο πυρκαγιάς 35%, υστέρηση 10 δευτερολέπτων για τα σήµατα Φωτιά και Σφάλµα, σε τρόπο λειτουργίας αυτόµατης αναίρεσης σήµατος Ανατρέξτε στις σελίδες του Οδηγού χρήσης για αλλαγή των ρυθµίσεων και για τον Έλεγχο φωτιάς και σφαλµάτων 11. Έλεγχος των ενδείξεων κατάστασης ευθυγράµµισης Σε ένα δοκιµασµένο σύστηµα θα εµφανιστεί η εξής ένδειξη: Όταν έχουν εντοπιστεί Ανιχνευτές αλλά ο επιλεγµένος Ανιχνευτής δεν ευθυγραµµίζεται, στο σύστηµα θα προβληθεί η ένδειξη: Όταν ένας Ανιχνευτής συνδεθεί αλλά δεν Εντοπιστεί στο σύστηµα θα εµφανιστεί η ένδειξη: 12

13 Χρήση Ρυθµίσεις και τελικοί έλεγχοι Όριο πυρκαγιάς Τρόπος αλλαγής του ορίου ανίχνευσης πυρκαγιάς από τον ανιχνευτή (Ρυθµισµένο για κάθε κεφαλή ανιχνευτή) Υστέρηση σήµατος φωτιάς/σφάλµατος Τρόπος αλλαγής της υστέρησης που χρησιµοποιεί ο ελεγκτής συστήµατος προτού αποστείλει σήµα φωτιάς ή σφάλµατος στον πίνακα πυρανίχνευσης Υστέρηση 1 (Φωτιά) Υστέρηση 2 (Σφάλµα) Η Υστέρηση σήµατος φωτιάς (Υστέρηση 1) δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την Υστέρηση σήµατος σφάλµατος (Υστέρηση 2) (Ρυθµισµένο για κάθε κεφαλή ανιχνευτή) Λειτουργία Ασφάλισης/ Αυτόµατης αναίρεσης Πώς θα επιλέξετε είτε τη Λειτουργία Ασφάλισης (όπου το σύστηµα θα παραµείνει σε κατάσταση σήµατος φωτιάς αφού σβηστεί η πυρκαγιά) είτε τη Λειτουργία αυτόµατης αναίρεσης (όπου το σύστηµα θα επανέλθει αυτόµατα στη φυσιολογική κατάσταση αφού σβηστεί η πυρκαγιά) (Ορίζεται για το σύστηµα και όχι για κάθε µεµονωµένο Ανιχνευτή) Αυτόµατη αναίρεση Ασφάλιση Χρησιµοποιήστε το για µετακίνηση µεταξύ εικονιδίων στο Μενού Ανιχνευτή, ωσότου εµφανιστούν τα εικονίδια των γραφηµάτων και των καµπάνων 13

14 Χρήση Ρυθµίσεις και τελικοί έλεγχοι Μη αυτόµατοι έλεγχοι φωτιάς και σφαλµάτων Μετά την εγκατάσταση ή τον καθαρισµό, συνιστάται η εκτέλεση µη αυτόµατου ελέγχου φωτιάς ή σφαλµάτων: Έλεγχος φωτιάς: Καλύψτε τον ανακλαστήρα µε αργές κινήσεις ώστε η κάλυψή του να διαρκέσει περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Ο ελεγκτής συστήµατος θα αποστείλει σήµα φωτιάς στον πίνακα πυρανίχνευσης Έλεγχος σφάλµατος: Καλύψτε τον Ανακλαστήρα πλήρως εντός διαστήµατος 2 δευτερολέπτων. Ο ελεγκτής συστήµατος θα αποστείλει σήµα σφάλµατος πίσω στον πίνακα πυρανίχνευσης. Έλεγχος φωτιάς Τρόπος εκτέλεσης του Ελέγχου φωτιάς από τον ελεγκτή συστήµατος, για τον έλεγχο της καλωδίωσης στον πίνακα πυρανίχνευσης 14 οκιµή λυχνίας LED πυρανίχνευσης του Ανιχνευτή Ο ανιχνευτής θα αποστείλει σήµα Φωτιάς και ο ελεγκτής συστήµατος θα παραµείνει σε κατάσταση Κανονικής λειτουργίας. Πατήστε για έξοδο χωρίς να εκτελέσετε τον έλεγχο οκιµή καλωδίωσης Ρελέ/Ελεγκτή Ο ελεγκτής συστήµατος αποστέλλει το σήµα Fire στον πίνακα πυρανίχνευσης Πατήστε ή για έξοδο

15 Χρήση Καθαρισµός του συστήµατος Καθαρισµός του συστήµατος Τρόπος αλλαγής επιπέδου αντιστάθµισης: Το σύστηµα θα εκτελέσει αυτόµατα αντιστάθµιση για τη συσσώρευση σκόνης, αλλάζοντας το επίπεδο αντιστάθµισης. Ωστόσο, συνιστάται ο τακτικός καθαρισµός του φακού του ανιχνευτή, καθώς και του ανακλαστήρα µε µαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Χρησιµοποιήστε το για µετακίνηση µεταξύ εικονιδίων στο Μενού Ανιχνευτή, ωσότου εµφανιστεί αυτό το εικονίδιο Εάν το Επίπεδο αντιστάθµισης για κάποιον συγκεκριµένο Ανιχνευτή παραµείνει υψηλότερα από 130 για πολλές ηµέρες, αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει καθαρισµός του Ανιχνευτή αυτού. Πριν τον καθαρισµό, θα πρέπει να αποµονώσετε το σύστηµα από τον πίνακα πυρανίχνευσης. Μετά τον καθαρισµό, επαληθεύστε ότι το σύστηµα λειτουργεί κανονικά: Εάν η ισχύς του σήµατος κυµαίνεται µεταξύ 92% και 108% - αφήστε το σύστηµα να αντισταθµιστεί στο 100% (δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 12 ώρες) Εάν η ισχύς του σήµατος υπερβαίνει το 108% - µειώστε το επίπεδο αντιστάθµισης µέχρις ότου η ισχύς σήµατος φθάσει στο % και περιµένετε µέχρι να αντισταθµιστεί το σύστηµα στο 100% Εάν η ισχύς του σήµατος έχει τιµή µικρότερη από 90% - εκτελέστε τις λειτουργίες Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ, Αυτόµατη ευθυγράµµιση και Ρύθµιση. 15

16 Χρήση Επανεντοπισµός ενός συστήµατος - Μετά από την Προσθήκη ή την Αφαίρεση ανιχνευτών Θέστε το σύστηµα εκτός λειτουργίας Συνδέστε νέους Ανιχνευτές ή αποσυνδέστε τους Ανιχνευτές που δεν χρειάζονται Χρησιµοποιήστε το για µετακίνηση µεταξύ των εικονιδίων στις Ρυθµίσεις του Ελεγκτή του συστήµατος, ωσότου εµφανιστεί η οθόνη Find Θέστε το σύστηµα και πάλι σε λειτουργία και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία: 60 δευτερόλεπτα Αυτός θα είναι ο αριθµός των Ανιχνευτών που βρέθηκαν 16 Πατήστε την ένδειξη "επιλογής" για να ενεργοποιήσετε τους εντοπισµένους ανιχνευτές Τα τυχόν άχρηστα κανάλια Ανιχνευτών απενεργοποιούνται Πατήστε για νέα σάρωση, εάν ο αριθµός είναι λανθασµένος Επαναλάβετε την ευθυγράµµιση (Βήµατα 5 έως 9) και για τους άλλους Ανιχνευτές που τυχόν θα εντοπιστούν κατά τη διαδικασία εύρεσης µε τη λειτουργία Find

17 Αντιµετώπιση προβληµάτων Βλάβη/πρόβληµα στο σύστηµα Εάν υποδειχθεί κάποια Βλάβη/Πρόβληµα στον Ελεγκτή συστήµατος: Ανάβει η λυχνία LCD εάν πατηθεί κάποιο πλήκτρο; Αναβοσβήνουν κάποιες λυχνίες LED στον Ελεγκτή συστήµατος; ΟΧΙ Ελέγξτε την τροφοδοσία του Ελεγκτή συστήµατος ΝΑΙ Εντοπίστηκαν και ευθυγραµµίστηκαν οι Ανιχνευτές; (Ανατρέξτε στη σελίδα 12 του Οδηγού χρήσης για οθόνες ενδείξεων) ΟΧΙ Εκτελέστε Εύρεση και ευθυγραµµίστε / Ρυθµίστε τους Ανιχνευτές. Ανατρέξτε στις σελίδες 8-14 του Οδηγού χρήσης ΝΑΙ Το επίπεδο εξισορρόπησης είναι = 205 ή - 49; (Ανατρέξτε στις σελίδες 15, 24 και 25 του Οδηγού χρήσης για τις οθόνες επιπέδου εξισορρόπησης) ΟΧΙ Εάν η ισχύς του σήµατος είναι χαµηλότερη από 13%; ΟΧΙ Είναι η ισχύς του σήµατος υψηλότερη από 110%; ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Καθαρίστε και επαναρρυθµίστε τους Ανιχνευτές. Βεβαιωθείτε ότι η διαδροµή της δέσµης δεν φράζεται Βεβαιωθείτε ότι ο Ανακλαστήρας και ο Ανιχνευτής βρίσκονται ακόµα στη θέση τους και δεν έχουν µετακινηθεί Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ανακλαστικό αντικείµενο στη διαδροµή της δέσµης Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για περαιτέρω τεχνική βοήθεια 17

18 Αντιµετώπιση προβληµάτων Κωδικοί σφάλµατος εν εντοπίστηκε ανιχνευτής Ο Ελεγκτής συστήµατος δεν µπόρεσε να εντοπίσει τον Ανιχνευτή. Εµφανίζεται επίσης κατά την εκκίνηση. Περιµένετε 45 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί το σύστηµα Ελέγξτε την καλωδίωση µεταξύ του Ελεγκτή συστήµατος και του Ανιχνευτή (η τάση του Ανιχνευτή πρέπει να είναι V) Ο Ανιχνευτής συνδέθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε ( Found ) Ο Ανιχνευτής συνδέθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε ( Found ) Εφαρµόστε τη διαδικασία εύρεσης ( Find ) και ευθυγραµµίστε αν είναι απαραίτητο Το επίπεδο αντιστάθµισης δεν είναι µηδενικό Η αντιστάθµιση πρέπει να ισούται µε το µηδέν κατά την επιλογή του Set. Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης Ισχύς σήµατος εκτός εµβέλειας Η ισχύς σήµατος είναι υπερβολικά χαµηλή ή υπερβολικά υψηλή µετά από την αυτόµατη ευθυγράµµιση. Βεβαιωθείτε ότι ορίστηκε η σωστή απόσταση Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήθηκε ο σωστός τύπος Ανακλαστήρα ιασφαλίστε την ανεµπόδιστη οπτική επαφή µε τον Ανακλαστήρα Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας ΛΕΪΖΕΡ και αυτόµατης ευθυγράµµισης 18 εν εντοπίστηκε ο Ανακλαστήρας Αδύνατη η ευθυγράµµιση του ανιχνευτή µε τον Ανακλαστήρα Βεβαιωθείτε ότι ορίστηκε η σωστή απόσταση Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιήθηκε ο σωστός τύπος Ανακλαστήρα ιασφαλίστε την ανεµπόδιστη οπτική επαφή µε τον Ανακλαστήρα Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας ΛΕΪΖΕΡ και αυτόµατης ευθυγράµµισης Αποτυχία αυτόµατης ευθυγράµµισης Βεβαιωθείτε για τη σωστή απόσταση µεταξύ Ανακλαστήρα και οροφής ιασφαλίστε την ανεµπόδιστη οπτική επαφή µε τον Ανακλαστήρα Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης

19 Αντιµετώπιση προβληµάτων Κωδικοί σφάλµατος Αδύνατος ο µηδενισµός όσο υπάρχει η ένδειξη S-00 στο Set Ο ανακλαστήρας δεν καλύφθηκε ή ο Ανιχνευτής δεν ευθυγραµµίστηκε στον Ανακλαστήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο ανακλαστήρας καλύφθηκε πλήρως µε µη ανακλαστικό υλικό Ευθυγραµµίστε και πάλι τον Ανιχνευτή µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης Απουσία σήµατος όσο υπάρχει η ένδειξη S-01 στο Set Ο ανακλαστήρας δεν ήταν ακάλυπτος ενόσω η ένδειξη ήταν S-01. Βεβαιωθείτε ότι ο Ανακλαστήρας δεν ήταν ακάλυπτος όταν επιλέχθηκε η ένδειξη S-01 Το στάδιο Centre (κεντραρίσµατος) της ευθυγράµµισης απέτυχε Ο Ανιχνευτής ευθυγραµµίστηκε µε κάτι άλλο και όχι µε τον Ανακλαστήρα ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα για ακτίνα 0,5 m 19

20 Αντιµετώπιση προβληµάτων Μη ορατό ΛΕΪΖΕΡ 20 Εάν είναι αδύνατο να δείτε το ΛΕΪΖΕΡ εξαιτίας του περιβάλλοντος εγκατάστασης (π.χ. εάν δεν µπορείτε να δείτε τον ανακλαστήρα από τον ελεγκτή συστήµατος ή εάν ο φωτισµός περιβάλλοντος είναι έντονος), χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ευθυγράµµισης Hand (χειροκίνητη). Η επιλογή αυτή εµφανίζει την τιµή της ισχύος σήµατος που επιστρέφει από τον ανιχνευτή και επιτρέπει στο χρήστη να µετακινήσει τη δέσµη 1. Εκτελέστε τη λειτουργία ευθυγράµµισης Auto και πατήστε µετά από δύο δευτερόλεπτα για έξοδο. (έτσι θα µεγιστοποιηθεί η ισχύς των υπερύθρων) 2. Επιλέξτε τη λειτουργία ευθυγράµµισης Hand 3. Χρησιµοποιήστε το για να κατευθύνετε τη δέσµη µέχρις ότου η ισχύς σήµατος υπερβεί την τιµή 800. Κανένα πλήκτρο δεν διαθέτει λειτουργία αυτόµατης επανάληψης. Για να µετακινήσετε το µοτέρ σε οποιαδήποτε κατεύθυνση περισσότερες από µία φορές, πατήστε το πλήκτρο πολλές φορές. 4. Καλύψτε τον ανακλαστήρα. Εάν η ισχύς σήµατος δεν πέσει κάτω από το µισό, η δέσµη δεν έχει ευθυγραµµιστεί µε τον ανακλαστήρα, συνεπώς, επαναλάβετε το Βήµα Εκτελέστε τη λειτουργία ευθυγράµµισης Auto και, κατόπιν, τη λειτουργία Set

21 Αντιµετώπιση προβληµάτων Αρχική θέση Εάν δεν γνωρίζετε το σηµείο στόχευσης της δέσµης, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία της αρχικής θέσης για την αυτόµατη καθοδήγηση της υπέρυθρης δέσµης, κατά προσέγγιση, στο κέντρο του πεδίου µετακίνησης. Πατήστε ή για έξοδο από αυτήν τη λειτουργία Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά µέχρις ότου ολοκληρωθεί Όταν ολοκληρωθεί, η οθόνη θα επανέλθει στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων 21

22 Οθόνη και ενδεικτικές λυχνίες ιάταξη εικονιδίων οθόνης LCD Μη αυτόµατη αναίρεση/επαναφορά Αριθµός ανιχνευτών ισχύς σήµατος Μοίρες ευτερόλεπτα Πόδια Μέτρα Προτροπή χρήστη Επίπεδο αντιστάθµισης Όριο πυρκαγιάς Απασχοληµένο Προειδοποίηση Σύστηµα κλειδωµένο/ ξεκλειδωµένο Εκποµπή ισχύς σήµατος Ληφθείσα ισχύς σήµατος % / V Ραβδόγραµµα Ρύθµιση αρχικής θέσης Ρυθµίσεις ανιχνευτή Στόχευση ΛΕΪΖΕΡ Ευθυγράµµιση δέσµης Όριο πυρκαγιάς Έλεγχος φωτιάς Υστέρηση φωτιάς/σφάλµατος Ελεγκτής συστήµατος Βοηθητικά προγράµµατα 22

23 Οθόνη και ενδεικτικές λυχνίες Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ανιχνευτή και ελεγκτή συστήµατος Ανιχνευτής Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα. ΚΑΝΟΝΙΚΗ: ΣΦΑΛΜΑ: ΦΩΤΙΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ Ελεγκτής συστήµατος Οι ενδεικτικές λυχνίες από 1 έως 4 υποδεικνύουν την κατάσταση των ανιχνευτών 1 έως 4: ΚΑΝΟΝΙΚΗ: Καµία αναλαµπή ΣΦΑΛΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΗ ΦΩΤΙΑ: ΚΟΚΚΙΝΗ Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 5 φορές µε ΠΡΑΣΙΝΟ χρώµα για να υποδείξει την ΚΑΝΟΝΙΚΗ κατάσταση του ελεγκτή συστήµατος. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν κάθε 10 δευτερόλεπτα. 23

24 ιάταξη µενού Μενού χρήστη Παράµετροι ελεγκτή Παράµετροι ανιχνευτή 24 Πατήστε Πατήστε σε αυτό το µενού για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να θέσετε το σύστηµα σε κατάσταση αδράνειας

25 ιάταξη µενού Μενού χρήστη - Περιγραφές Παράµετροι ελεγκτή Λειτουργία τροφοδοσίας Hi A ή Lo A Κατάσταση ελεγκτή συστήµατος Έκδοση λογισµικού ελεγκτή συστήµατος Ποσοστό σήµατος που λήφθηκε Επίπεδο αντιστάθµισης Όριο πυρκαγιάς Υστέρηση φωτιάς Παράµετροι ανιχνευτή Έκδοση λογισµικού ανιχνευτή Κατάσταση ανιχνευτή Θερµοκρασία Κελσίου ή Φαρενάιτ Απόσταση 8 50 m ή m Υστέρηση βλάβης 25

26 ιάταξη µενού Μενού µηχανολογικών ρυθµίσεων Αρχική θέση Ρυθµίσεις ανιχνευτή Στόχευση µε ΛΕΪΖΕΡ Ευθυγράµµιση δέσµης Όριο πυρκαγιάς Ρυθµίσεις ελεγκτή Βοηθητικά προγράµµατα Έλεγχος φωτιάς Υστέρηση σήµατος φωτιάς/σφάλµατος 26 Για πρόσβαση στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων, πρέπει να γίνει εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης Η πλοήγηση στο µενού πραγµατοποιείται µε τη χρήση των πλήκτρων που κινούν το δροµέα. Η επιλογή των στοιχείων γίνεται µε τη χρήση του Με το πάτηµα του γίνεται έξοδος από αυτό το µενού και το σύστηµα επιστρέφει σε κατάσταση κλειδώµατος

27 ιάταξη µενού Ρυθµίσεις ανιχνευτή Προεπιλογή: Αυτόµατη αναίρεση σήµατος φωτιάς Ρύθµιση αριθµού ανιχνευτών Ρύθµιση τροφοδοσίας TX ** Ρύθµιση απόστασης Ρύθµιση µη αυτόµατης αναίρεσης σήµατος φωτιάς/επαναφορά Αυτόµατη βελτίωση µοτέρ Μετακίνηση ενεργοποιηµένη/ απενεργοποιηµένη Ρύθµιση επιπέδου αντιστάθµισης ** Ρύθµιση βελτίωσης RX ** Μηδενική ρύθµιση / 100% ** ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 27

28 ιάταξη µενού Ρυθµίσεις ελεγκτή συστήµατος Λειτουργία τροφοδοσίας Εντοπισµός Ανιχνευτών Μονάδες µέτρησης Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Πρέπει να προσέχετε κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. Εάν χαθεί ο κωδικός, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για επαναφορά του Κωδικού πρόσβασης. 28 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μονάδες µέτρησης Αλλάζει µεταξύ Metric (µετρικό) και Imperial (αγγλοσαξωνικό) Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Χρησιµοποιήστε τα για πρόσβαση σε κάθε ψηφίο Χρησιµοποιήστε τα για την αλλαγή του ψηφίου Πατήστε για την αποθήκευση του νέου κωδικού πρόσβασης και επιστροφή στο µενού ρυθµίσεων Πατήστε για την ακύρωση της αλλαγής και επιστροφή στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων

29 Πληροφορίες συστήµατος Παράµετροι λειτουργίας και διαστάσεις Παράµετρος Τάση λειτουργίας Ένταση ρεύµατος λειτουργίας Λειτουργία χαµηλής τροφοδοσίας Ένταση ρεύµατος λειτουργίας Λειτουργία υψηλής τροφοδοσίας Εύρος ορίου πυρκαγιάς Τιµή V DC 10, 12, 14 ή 16 ma ± 2mA (για 1, 2, 3 ή 4 Ανιχνευτές που εντοπίστηκαν) ma 0,45 3,98 db 10 60% 2 30 s 2 30 s m Υστέρηση σήµατος φωτιάς Υστέρηση σήµατος σφάλµατος Απόσταση λειτουργίας µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Μέγιστη γωνιακή απόκλιση ευθυγράµµισης ανιχνευτή ± 0,3 µοίρες Μέγιστη γωνιακή απόκλιση ευθυγράµµισης ± 5 µοίρες ανακλαστήρα Μέγιστη γωνιακή µετακίνηση κεφαλής ανιχνευτή ± 3,5 µοίρες Οπτικό µήκος κύµατος 850 nm Όριο Σφάλµατος ταχείας σκίασης 87% Θερµοκρασία λειτουργίας (Εγκεκριµένη κατά UL) 0 +37,8 βαθµοί Κελσίου Θερµοκρασία λειτουργίας (Εγκεκριµένη κατά EN54-12) βαθµοί Κελσίου Θερµοκρασία αποθήκευσης βαθµοί Κελσίου Σχετική υγρασία (χωρίς συµπύκνωση) 93% ιαβάθµιση IP IP 54 Τάση επαφής ρελέ 30 V DC Ένταση ρεύµατος επαφής ρελέ 100 ma Μέγιστο µήκος καλωδίου (µεταξύ ελεγκτή και ανιχνευτή) 100 m ιάµετρος καλωδίου AWG 0,5 1,5 mm Βαθµός ευφλεκτότητας περιβλήµατος UL94 V0 Παράµετρος Περιγραφή Προεπιλογή Κωδικός πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται για την πρόσβαση στο µενού µηχανολογικών ρυθµίσεων Hi A : Το σύστηµα θα λειτουργεί µε σταθερή Λειτουργία τροφοδοσίας κατανάλωση ρεύµατος 50 ma Lo A : Το σύστηµα θα λειτουργεί µε σταθερή LoA κατανάλωση ρεύµατος 10,12,14,16 ma (για 1, 2, 3 ή 4 Ανιχνευτές που εντοπίστηκαν) Επίπεδο αντιστάθµισης Ισχύς εκποµπής Εύρος 49 έως Επίπεδο ενίσχυσης που εφαρµόζεται για την αντιστάθµιση σε σχέση µε τη συσσώρευση σκόνης και τη µετακίνηση του κτιρίου Η αυτόµατη βελτιστοποίηση ξεκινά από την τιµή 75 Εύρος από 50 έως Υποδεικνύει την οπτική έξοδο ισχύος. Ρυθµίζεται αυτόµατα µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης Λήψη βελτίωσης Εύρος από 1 έως 255. Υποδεικνύει το επίπεδο ενίσχυσης που εφαρµόζει ο δέκτης - Ρυθµίζεται αυτόµατα µέσω της λειτουργίας αυτόµατης ευθυγράµµισης Όριο πυρκαγιάς Εύρος από 10% έως 60%. Ρυθµίζει το ποσοστό σκίασης που απαιτείται για την αποστολή σήµατος 35% φωτιάς από τον ανιχνευτή Υστέρηση σήµατος φωτιάς Εύρος από 2 έως 30 δευτερόλεπτα. Ρυθµίζει το χρόνο που χρειάζεται το σύστηµα να βρίσκεται κάτω από το όριο πυρκαγιάς προτού σταλεί σήµα φωτιάς 10 δευτερόλεπτα Υστέρηση σήµατος σφάλµατος Απόσταση Αυτόµατη βελτιστοποίηση Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Μη αυτόµατη αναίρεση/αυτόµατη Εύρος από 2 έως 30 δευτερόλεπτα. Ρυθµίζει το χρόνο που χρειάζεται το σύστηµα να βρίσκεται κάτω από το όριο πυρκαγιάς προτού σταλεί σήµα βλάβης Να σηµειωθεί ότι το σήµα χρειάζεται να πέσει στο <=13% εντός 2 δευτερολέπτων 8 50 m ή m. Ρυθµίζει την απόσταση µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα. Επηρεάζει την αρχική τροφοδοσία εκποµπής κατά την έναρξη της αυτόµατης ευθυγράµµισης Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόµατης βελτιστοποίησης (την αυτόµατη λειτουργία µετακίνησης της δέσµης) Ορίζεται εάν το σύστηµα δεν αναιρεί αυτόµατα το σήµα φωτιάς ή εκτελέσει αυτόµατη επαναφορά. Τα σήµατα σφάλµατος αναιρούνται αυτόµατα. ιαστάσεις Πλάτος, in (mm) Ύψος, in (mm) Βάθος, in (mm) Βάρος, lb (kg) Ελεγκτής συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της βάσης 8,0 (202) 9,1 (230) 3,2 (81) 2,2 (1,0) Ανιχνευτής, συµπεριλαµβανοµένης της βάσης 'easy fit' 5,3 (135) 5,3 (135) 5,3 (135) 1,1 (0,5) Στήριγµα γενικής εφαρµογής 5,3 (135) 5,3 (135) 2,8 (71) 0,4 (0,2) Ανακλαστήρας (απλός) 3,9 (100) 3,9 (100) 0,4 (10) 0,2 (0,1) 0-10 δευτερόλεπτα 8-50 m Ενεργοποίηση Αυτόµατη αναίρεση 29

30 Πληροφορίες έγκρισης Εγκρίσεις και πληροφορίες κατά περιοχή Πληροφορίες έγκρισης UL Ευρωπαϊκές πληροφορίες έγκρισης Αριθµός αρχείου UL: S3417 Απόσταση µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Εύρος ορίου πυρκαγιάς 8 10 m (26,2 32,8ft) 10 18% m (32,8 49,2ft) 15 25% 15 22m (49,2 72,2ft) 15 35% m (72,2 131,2ft) 25 50% m (131,2 196,8ft) 35 50% m (196,8 328,1ft) 50% Όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν το πρότυπο NFPA Fire Fighting Enterprises Ltd, 9 Hunting Gate, Hitchin, SG4 0TJ, UK CPD-0565 EN54-12 Γραµµικός ανιχνευτής µε χρήση οπτικής δέσµης Πυρασφάλεια Τεκµηρίωση: Βλ. έγγραφο Πληροί το πρότυπο EN54-12 σχετικά µε τα επίπεδα ευαισθησίας µεταξύ 25% και 35% µε µέγιστη υστέρηση 20 δευτερολέπτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. 30 Αριθµός εγγράφου:

18 50 m = m = 1 Χρησιµοποιήστε. εµβέλειας. ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα

18 50 m = m = 1 Χρησιµοποιήστε. εµβέλειας. ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα Εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες 50cm 50 100m = 4 50cm cm ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100mm Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δοµικό τοίχο ή δοκό) 18 50 m = 1

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ. Οδηγός χρήσης

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ. Οδηγός χρήσης Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσµης υπέρυθρων µε µοτέρ Οδηγός χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες 50cm cm 50cm cm 8-100mm ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ ανιχνευτή και ανακλαστήρα Στηρίξτε σε στέρεες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να παραμένει ανεμπόδιστη σε κάθε περίπτωση! Διαφορετικά, ο ανιχνευτής ενδέχεται να πυροδοτήσει σήμα φωτιάς ή σφάλματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Αισθητήρας χρώματος O5C / / 2016

Οδηγίες λειτουργίας Αισθητήρας χρώματος O5C / / 2016 Οδηγίες λειτουργίας Αισθητήρας χρώματος O5C500 704677 / 00 / 06 Περιεχόμενα Προεισαγωγική σημείωση. Σύμβολισμοί Λειτουργία και χαρακτηριστικά Εγκατάσταση 4. Παράμετροι εγκατάστασης 4 4 Οθόνη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2 Γρήγορη έναρξη Powerline 1000 Μοντέλο PL1000v2 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3800 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 Κωδικοποιηµένα φωτοκύτταρα τοίχου, περιστροφής 180 και εµβέλειας έως 20 mt. Η κωδικοποίηση του σήµατος µετάδοσης, προς ρύθµιση της στιγµής της εγκατάστασης, ελαχιστοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επιτοίχια τοποθέτηση Μήκος ανίχνευσης 12µ, 7.5 Συχνότητα µικροκυµάτων 24.125 GHz Τεχνολογία µικροεπεξεργαστή DSP (Ψηφιακή επεξεργασία σήµατος) Μήκος ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη ιαχείριση ενέργειας Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση και τοποθέτηση (3) 2. Επέκταση (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του «TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION». Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus.

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Οδηγίες Το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά.

β) Όταν ο συναγερμός είναι στο on, πατήστε το πλήκτρο «alarm pause button». O συναγερμός θα σταματήσει και σε 60 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί ξανά. Οδηγίες Λειτουργίας Α. Εγκαταστήστε το περικάρπιο σύμφωνα με τις οδηγίες. α) τοποθετήστε τον κατάλληλο αισθητήρα στην υποδοχή στην δεξιά πλευρά του οξύμετρου ( ο αισθητήρας παράγεται αποκλειστικά από την

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

/ / / / /77-441

/ / / / /77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 /77-441 1 GR Περιεχόμενα Ασφάλεια Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά Πληκτρολόγιο, LED και LCD Μπαταρίες και ισχύς Εγκατάσταση Λειτουργία Έλεγχος ακρίβειας και

Διαβάστε περισσότερα

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Storm.book Seite 1 Freitag, 8. Februar 2008 12:01 12 PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Οδηγίες χρήσης Storm.book Seite 2 Freitag, 8. Februar 2008 12:01 12 A B C D E F Storm.book Seite 102 Freitag, 8. Februar

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης ιαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 723 Κύρια Μονάδα Χώρου για ελεγκτές RRV817 QAX810 Πολυλειτουργική ψηφιακή μονάδα χώρου για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα