Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures. Ανάλυση Κύκλου Ζωής για μεταλλικές κατασκευές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures. Ανάλυση Κύκλου Ζωής για μεταλλικές κατασκευές"

Transcript

1 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures Ανάλυση Κύκλου Ζωής για μεταλλικές κατασκευές

2 Κατασκευαστικός τομέας Στην Ευρώπη, ο κατασκευαστικός τομέας αντιστοιχεί σε: Μερίδιο αποβλήτων στη Γαλλία 40% 35% Πολλές νέες έννοιες Construction & Civil engineering 63% Industries 27% Househol d 8% Local authoritie s 2% Κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου (kwh/m².year) Materia ls Use phase Ξοδεύουμε 90% του χρόνου μας μέσα σε κτίρια Sources: Ademe, EU commission 2

3 Περιεχόμενα Αειφόρος ανάπτυξη και φιλοσοφία κύκλου ζωής Αξιολόγηση του κύκλου ζωής Κλίμακες αξιολόγησης Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων CEN TC350: Πλαίσιο, βασικές έννοιες Έμφαση στο module D Ο κύκλος του χάλυβα Τα οφέλη της ανακύκλωσης 3

4 Basic notions 4

5 Βιώσιμη ανάπτυξη sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Brundtlandt Report (World Commission on Environment & Development, 1987) περιβάλλον κατοικήσιμος αειφορία βιώσιμος κοινωνία δίκαιος οικονομία 5

6 Γιατί είναι τόσο κρίσιμο; Κατανόηση και πρόβλεψη όπου το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας θα μπορούσε να αυξηθεί στο μέλλον λόγω των περιβαλλοντικών ζητημάτων Κατανόηση σημείων όπου η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να επηρεαστεί από κοινωνικά ζητήματα Επίδειξη της βιώσιμης αξίας των προϊόντων χάλυβα & λύσεων μέσω Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση χάλυβα Τοπικές κοινωνικές επιπτώσεις στους stakeholders (νέες θέσεις εργασίας, κ.λπ.) Κοινωνικές παροχές υλικών προϊόντων (κονσέρβες, γέφυρες, κ.λπ.) Ικανότητα για την ενσωμάτωση των πληθυσμών με χαμηλό εισόδημα στην αλυσίδα Οι αποφάσεις του σήμερα σκιαγραφούν τα ζητήματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι μελλοντικές γενιές Η βιομηχανία του χάλυβα θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης The world cannot succeed without business as a committed solution provider to sustainable societies and ecosystems WBCSD President Bjorn Stigson 6

7 Εργαλεία περιβαλλοντικής αξιολόγησης Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (εταιρεία ειδικών, ISO 14000) Πρωτόκολλο για τα Αέρια του θερμοκηπίου (GHG) Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), LC Κοστολόγηση, Κοινωνική ανάλυση (προϊόν / υπηρεσία ειδικών) Eco-design, Design for X Αξιολόγηση Κινδύνων Υγείας, Ecosystem Risk Assessment Δείκτες (GRI, IBGN, οικολογικό αποτύπωμα...) Cost-Benefit Analysis, Περιβαλλοντική Οικονομία. 7

8 Φιλοσοφία Κύκλου Ζωής Ο τρόπος να εντοπίζονται πιθανές βελτιώσεις σε αγαθά και υπηρεσίες, με τη μορφή της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μειωμένη χρήση των πόρων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής. Source: JRC 8

9 Φιλοσοφία Κύκλου Ζωής: Γιατί? 1. Τοπική δράση vs παγκόσμιος αντίκτυπος 2. Μετατόπιση της ρύπανσης από ένα στάδιο του κύκλου ζωής σε κάποιο άλλο 3. Μετατόπιση της ρύπανσης από τη μια περιβαλλοντική επίπτωση σε άλλη 9

10 1 -Τοπική δράση vs παγκόσμιος αντίκτυπος Τοπική δράση Credit : CIRAIG 10

11 1 -Τοπική δράση vs παγκόσμιος αντίκτυπος Υπερθέρμανση του πλανήτη Credit : CIRAIG 11

12 2 Μετατόπιση της ρύπανσης από ένα στάδιο του κύκλου ζωής σε κάποιο άλλο Energy consumption of residential buildings Low energy buildings Zero energy building [kwh/m²] Embodied energy Operating energy Source: Energy and Buildings 42 (2010)

13 3 Μετατόπιση της ρύπανσης από τη μια περιβαλλοντική επίπτωση σε άλλη Χωρίς CO2 Αποτρέψτε να εκτοπίζονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα! Αλλά με άλλες εκπομπές Credit : CIRAIG 13

14 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Ορισμός Αναλύει τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για την παραγωγή του, τη φάση χρήσης και της διάθεσης του (τέλος της ζωής). Οφέλειες Εσωτερικές Ανίχνευση στρατηγικών κινδύνων και περιβαλλοντικών ζητημάτων Ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων βασιζόμενα σε περιβαλλοντικές πληροφορίες οικολογικός σχεδιασμός Επικοινωνία με την πολιτική και τις αρχές Εξωτερικές Βελτίωση της εικόνας που οφείλεται οικολογικούς προβληματισμούς Στήριξη περιβαλλοντικών καινοτομιών και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την ένταξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων 14

15 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Κατανάλωση πρώτων υλών Κύκλος Ζωής Προϊόντος Εξαγωγή πρώτων υλών Εκπομπές και απόβλητα προς το περιβάλλον Ανακύκλωση Μετατροπή υλικών Επαναχρησιμοποίηση Παραγωγή προϊόντος Φάση Χρήσης Απόρριψη 15

16 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Γενικευμένη μέθοδος, για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, η οποία παρέχει περιβαλλοντικές πληροφορίες ακολουθώντας διεθνή πρότυπα (ISO and 14044) Αυτά τα πρότυπα δεν επιβάλλουν μια συγκεκριμένη μέθοδο για την κατανομή, τους δείκτες, τα όρια του υπό μελέτη συστήματος μεγάλος βαθμός ελευθερίας Μια ΑΚΖ δεν αντιμετωπίζει REACH περιβαλλοντικούς κινδύνους την ασφάλεια των εργαζομένων Οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα Αποτύπωμα άνθρακα των Εταιρειών Μεθοδολογία 1. Ορισμός στόχου 2. Μοντελοποίηση Συστήματος 3. Life Cycle Inventory (υλικά, άμεσες έμμεσες εκπομπές κ.ο.κ.) 4. Αξιολόγηση επιπτώσεων 5. Αποτελέσματα & Ερμηνεία αποτελεσμάτων 16

17 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Keyword #1, λειτουργική μονάδα: αντικείμενο μιας μελέτης ΑΚΖ Παραδείγματα: 1m² επένδυσης, 1 δοκός για συγκεκριμένο φορτίο, 1kg τσιμέντου Σύγκριση μεταξύ προϊόντων για ισοδύναμες χρήσεις vs. vs. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1kg steel Global Warming for 1 kg Steel Concrete 1kg concrete 1m steel barrier m concrete barrier Global Warming for 1 m of barrier Steel barrier Concrete Barrier 17

18 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Keyword #2, τα όρια του συστήματος Στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα μεταφορών, το στάδιο χρήσης (use phase) μπορεί να αντιπροσωπεύσει το 80-90% των περιβαλλοντικων φορτίων Cradle to grave Raw materials extraction Manufacturing Use phase End of Life phase Gate to gate Cradle to gate 18

19 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Keyword #3, οι περιβαλλοντικοί δείκτες Η κατανάλωση, οι εκπομπές και τα απόβλητα μετατρέπονται σε επιπτώσεις Παράδειγμα: Global Warming Potential (GWP) Τα φυσικά αέρια του θερμοκηπίου παγιδεύουν κανονικά μέρος από τη θερμότητα του ήλιου, διατηρώντας τον πλανήτη από την ψύξη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η καύση των ορυκτών καυσίμων, προκαλούν την αύξηση των επιπέδων των αερίων του θερμοκηπίου, οδηγώντας σε πιο έντονο φαινόμενο. Το αποτέλεσμα είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι πρωτοφανείς ρυθμοί αλλαγής του κλίματος. 19

20 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Keyword #3, οι περιβαλλοντικοί δείκτες Η κατανάλωση, οι εκπομπές και τα απόβλητα μετατρέπονται σε επιπτώσεις Παράδειγμα: Global Warming Potential (GWP) Κύκλος Ζωής Προϊόντος Εκπομπές Μετατροπή σε επίπτωση GWP 100 kg CO 2 10 kg CH 4 1 kg N 2 O 1 * 100 kg CO 2 eq 25 * 10 kg CO 2 eq 298 * 1 kg CO 2 eq GWP = 648 kg CO 2 eq 20

21 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Keyword #4, η αξιολόγηση Πραγματοποιείται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, πέρα από τους ενδιαφερόμενους για τη αμερόληπτη συγκριτική αξιολόγηση Κόστος 7k - 20k Συμμόρφωση με διαφορετικά πρότυπα ανάλογα με το είδος της μελέτης Γενικές μελέτες LCA: ISO Γενικές περιβαλλοντικές δηλώσεις: ISO Περιβαλλοντικές δηλώσεις για κατασκευές παγκοσμίως : ISO Περιβαλλοντικές δηλώσεις για κατασκευές στην Ευρώπη: EN

22 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Keyword #5, Δεδομένα Στην πράξη, μια μεγάλη ποσότητα δεδομένων είναι απαραίτητα για τη μοντελοποίηση της όλης τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος (λατομεία, μετατροπή ενέργειας, υγειονομική ταφή, τα μέσα μεταφοράς, κλπ) Ανάγκη για γενικευμένες βάσεις δεδομένων που παρέχουν αξιόπιστους μέσους όρους για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. η παραγωγή 1 kwh ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία) Πολλές βάσεις δεδομένων υφίστανται, η καθεμία με τη δική της ποιότητα Βιομηχανικές βάσεις δεδομένων (worldsteel, PlasticsEurope, Betie, κλπ - δωρεάν) Ecoinvent (ελβετικά ερευνητικά κέντρα - μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο - κυρίως θεωρητική μοντελοποίηση ακριβή σε κόστος) GaBi (γερμανική εταιρεία συμβούλων - συνεργαζεται με τις βιομηχανίες - ακριβή σε κόστος) Inies (για κατασκευή προϊόντος FDES - όχι κατ 'ανάγκην επαληθευμένη - πρώην γαλλικό πρότυπο - δωρεάν) Diogen (επικεντρώμένη σε προϊόντα πολιτικού μηχανικού - πρώην γαλλικό πρότυπο - δωρεάν) 22

23 Indian Teepee Apartment building Residential housing African Hut Crystal island 23

24 Πολυεπίπεδη αξιολόγηση 1.Στοιχεία (προσόψεις, στέγες, δομικά στοιχεία κλπ) μπορεί να περιγραφεί από τη EPD 2.Η ενεργειακή απόδοση είτε ρυθμίζεται είτε επισημαίνεται Minergie (CH) RT 2012 (FR) PassivHaus (DE) κτλ 3.Οι πιστοποιήσεις κτιρίων αξιολογούν ολόκληρο το κτίριο και θα μπορούσαν να ενσωματωθούν κοινωνικές και οικονομικές πτυχές 4.Πλήρης ανάλυση ΑΚΖ: αξιολόγηση του πλήρους κύκλου ζωής του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τα υλικά και τη θερμική απόδοση του 24

25 25

26 3 κολώνες, 4 επίπεδα CEN/TC350 26

27 Raw material supply Transport Manufacturing Transport Κύρια Ιδέα: modularity Construction installation process Use Maintenance Repair Replacement Refurbishment Deconstruction demolition Transport Waste processing Disposal Reuse- Recovery- Recycling- potential PRODUCT stage Επιπτώσεις από παραγωγή και επεξεργασία εδώ CONSTRUCT ION PROCESS stage USE stage END-OF-LIFE stage Benefits and loads beyond the system boundary A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 D B6 B7 Operational energy use Operational water use Υποχρεωτικό EPD cradle-to-gate Υποχρεωτικό EPD cradle-to-gate with option EPD cradle-to-grave Υποχρεωτικό επιλογή Οφέλη από ανακύκλωση υπολογισμός εδώ Επιλογή 27

28 Raw material supply Transport Manufacturing Transport Construction installation process Use Maintenance Repair Replacement Refurbishment Deconstruction demolition Transport Waste processing Disposal Reuse- Recovery- Recycling- potential Construction installation process Deconstruction demolition Reuse- Recovery- Recycling- potential Modularity over 2 levels PRODUCT stage CONSTRUCTION PROCESS stage USE stage END-OF-LIFE stage Benefits and loads beyond the system boundary Building level EN A1 Raw material supply A2 Transport Manufacturing Transport A3 A4 A5 Αξιολογούμενο κτίριο Use Maintenance Repair Replacement Refurbishment B1 B2 B3 B4 B5 B6 Operational energy use B7 Operational water use C1 C2 C3 Σενάρια κτιρίου Transport Waste processing C4 Disposal D PRODUCT stage CONSTRUCTION PROCESS stage USE stage A1 A2 Κατασκευή A3 A4 A5 προϊόντων B1 B2 B3 B4 B5 END-OF-LIFE stage C1 C2 C3 C4 Benefits and loads beyond the system boundary D Product level EN Σενάρια προϊόντων B6 Operational energy use Διαφάνεια: δεν συσχετίζονται μεταξύ τους οι ενότητες B7 Operational water use Τα δεδομένα των προϊόντων ενσωματώνονται στο κτίριο Σύγκριση μόνο το κτίριο ή στο επίπεδο του συστήματος 28

29 GWP [kgco2eq] Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials [MJ NCV] Parameters describing environmental impacts & 15978: Indicators APD- ODP AP EP POCP elements [kgcfceq] [kgso2eq] [kgpo4eq] [kgetheneq] [kgsbeq] Parameters describing resource use, primary energy Use of renewable energy resources used as raw materials [MJ NCV] Total use of renewable primary energy (primary energy and primary energy resources used as raw materials) [MJ NCV] Use of non renewable primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials [MJ NCV] Use of non renewable energy resources used as raw materials [MJ NCV] ADP-fossil fuels [MJ NCV] Total use of non renewable primary energy (primary energy and primary energy resources used as raw materials) [MJ NCV] Parameters describing resources use, secondary materials and fuels, and use of water Use of secondary material [kg] Use of renewable secondary fuels [MJ] Use of non renewable secondary fuels [MJ] Use of net fresh water [m3] Other environmental information describing waste categories Hazardous waste disposed [kg] Non hazardous waste disposed [kg] Radioactive waste disposed [kg] Other environmental information describing output flows Component s for reuse [kg] Materials for recycling [kg] Materials for energy recovery [kg] Exported energy [kg] 29

30 30

31 Παραγωγή χάλυβα Δυο διαδρομές για ένα προϊόν: χάλυβα Διαδρομή BF/BOF (πρωτογενής) Διαδρομή EAF (δευτερογενής) 2 διαδρομές= 1 προϊόν 31

32 Demand of steel vs. Αύξηση ζήτησης scrap offer Έλλειψη διαθέσιμο υ scrap % πρωτογεν ούς παραγωγ ής ακόμη υψηλό building car 65% can 35% 32

33 Scrap κατανάλωση Ευρώπη και διεθνώς Production of steel per process and region, % - 65% 55% - 45% 33

34 Ανακύκλωση στο LCA:σημαντικό για τον χάλυβα Ανακύκλωση και Ρυθμός ανακύκλωσης Τέλους-Ζωής Production phase Use of recycled materials Use phase End of Life phase Recycling of materials Ανακύκλωση Εστίαση στο προϊόν Λαμβάνει υπόψη προηγούμενη ανακύκλωση υλικών Υποστηρίζεται από υλικά που έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων ανακύκλωσης (πολυμερή, τσιμέντο ) Ρυθμός ανακύκλωσης Κλίμακα υλικού Λαμβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη μελλοντικών ανακυκλώσεων Υποστηρίζεται από βιομηχανίες μέταλλου: το μέλλον των προϊόντων είναι πιο σημαντικό 34

35 CO 2 εκπομπές διαφόρων υλικών Steel AHSS Μέσος όρος εκπομπών CO 2 για πρωτογενή παραγωγή Aluminium Magnesium (electrolysis) Magnesium (pigeon) Carbon FRP

36 36

37 Module D: όρια End of waste status 37

38 Module D Στο Module D, η διάσταση του χρόνου είναι ενσωματωμένη στη συνεκτίμηση του κύκλου ζωής Το Module D είναι ένα σαφές κίνητρο για την ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ενέργειας Ποια είναι η αξία των αποβλήτων μου στο τέλος της ζωής; Το Module D ισχύει για όλα τα υλικά Θέματα Προαιρετικό (πρόβλημα της σύγκρισης) Χρειάζεται κάποια εμπειρία για να βγουν ακριβείς και ολοκληρωμένοι κανόνες 38

39 Συμπεράσματα Μερίδιο των επιπτώσεων ΣΗΜΕΡΑ Οι επιπτώσεις διανέμονται κυρίως κατά τη φάση της χρήσης (~ 80% του συνόλου των επιπτώσεων του κύκλου ζωής) Policies προσανατολισμένες σε ενεργειακή απόδοση κτιρίων Ανάπτυξη της παθητικών κτιρίων ΜΕΛΛΟΝ Το μερίδιο των υλικών αυξάνεται από την αύξηση των μονωτικών υλικών Μέτρα για εξοικονόμηση: απαιτούνται όλο και περισσότερα συστήματα πιστοποίησης Η αποδοτικότητα των πόρων με στόχο τη μείωση των αποβλήτων Standard building Materials Use phase Low consumption building Solar panels energy Materials Use phase Zero energy building Solar panels energy Materials Use phase -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Illustrative figur 39

40 Συμπεράσματα Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι το σωστό εργαλείο για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των κτιρίων Η έμφαση στην φάση χρήσης δεν είναι πλέον επαρκής Το τέλος του κύκλου ζωής του κτιρίου πρέπει να αξιολογείται: η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση επιβραβεύεται (module D) Το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ο μόνος ρύπος: απαιτείται μια πλήρης αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ο κοινωνικός αντίκτυπος έρχεται: πέρα από τους δείκτες της ΑΚΖ Ξοδεύουμε 90% του χρόνου μας σε κτίρια: Η ποιότητα του αέρα, η θερμική άνεση, η ακουστική πρέπει να εξεταστούν, καθώς και Η αστική κλίμακα έναντι της κλίμακας του κτιρίου 40

41 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Δημ.Γιαννόπουλος PhD, MSc Μηχ.Μηχανικός LCA Expert HMCS Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης hmcs.mech.ntua.gr 41

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LVS 3 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Παραδοτέο προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε με οικονομική επιχορήγηση από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και

Διαβάστε περισσότερα

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εισαγωγή Ο οδηγός σχεδιασμού παρέχει πληροφορίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική εκτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures. LVS 3 Project

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures. LVS 3 Project Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures LVS 3 Project Στόχος Προγράμματος Η διάδοση της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων ΠΑΤΡΑ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ Τ Ε ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός - ΜASTER : Βιώσιμη Αρχιτεκτονική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ήµητρα Τζουρµακλιώτου Επίκουρος Καθηγήτρια. Π. Θ., Τµ. Πολ. Μηχ., Εργ. Μετ. Κατ. Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: dimitratz@gmail.com Μαριάννα Νάρη Υποψήφια ιδάκτορας. Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 398 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ TOWARDS A METHODOLOGY FOR ΑΝ INTEGRATED ASSESSMENT & LABELLING. www.emttu.org NIKOS ZARKADIS MASTER THESIS

ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ TOWARDS A METHODOLOGY FOR ΑΝ INTEGRATED ASSESSMENT & LABELLING. www.emttu.org NIKOS ZARKADIS MASTER THESIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Ε. Γιαμά 1 και Α.Μ. Παπαδόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΠΜΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕIΡΙΔΙΟ ΑΕIΦΟΡΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΓΧΕIΡΙΔΙΟ ΑΕIΦΟΡΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΓΧΕIΡΙΔΙΟ ΑΕIΦΟΡΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: ΒΑΖΟYΜΕ ΤΗΝ ΑΕIΦΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ! 6 ΠΏΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟIΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕIΡΊΔΙΟ 8 ΤΙ ΠΙΣΤΕYΕI Η GRUNDFOS 10 ΤΙ ΘΑ ΚΆΝΕI Η GRUNDFOS 11 ΚΛΊΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή 12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή Στους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η προώθηση και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση του Περιβαλλοντικά Φιλικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων στην Εφοδιαστική Ν. Ευκολίδης 1, Π. Κυράτσης 2, Β.

Η Επίδραση του Περιβαλλοντικά Φιλικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων στην Εφοδιαστική Ν. Ευκολίδης 1, Π. Κυράτσης 2, Β. Η Επίδραση του Περιβαλλοντικά Φιλικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων στην Εφοδιαστική Ν. Ευκολίδης 1, Π. Κυράτσης 2, Β. Δινοπούλου 3 Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ Νεκτάριος ΧΑΪΤΟΣ Αντώνης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική

Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών με Εξειδίκευση στη Διοίκηση Logistics Επιβλέπων Καθηγητής: Βούζας Φώτιος Green Logistics

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Προμήθειες και προστασία του κλίματος

BUY SMART+ Προμήθειες και προστασία του κλίματος BUY SMART+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και προστασία του κλίματος Οδηγός πράσινων προμηθειών Ηλεκτρονικού Γραφειακού Εξοπλισμού με ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια Ο οδηγός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Η ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική Προσέγγιση στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη

Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Η ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική Προσέγγιση στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Η ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική Προσέγγιση στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη Χρ. Κορωναίος, ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2208(INI) 24.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.3.2015 2014/2208(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2013 COM(2013) 866 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός συστήματος επισήμανσης για την τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LIFE CYCLE ASSESMENT) ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πολ. Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Διαχείρισης της Ζήτησης: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αξιολόγησης τους και Εφαρμογή στην ΕΕ-10

Προγράμματα Διαχείρισης της Ζήτησης: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Μεθοδολογικής Προσέγγισης Αξιολόγησης τους και Εφαρμογή στην ΕΕ-10 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Προγράμματα Διαχείρισης της Ζήτησης: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα