ENERGY STAR. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENERGY STAR. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω"

Transcript

1

2 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Soy και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού υπόκειται στους όρους και τις συνθήκες των συµβάσεων άδειας χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν. Οι προδιαγραφές του λογισµικού ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση και δεν είναι απαραίτητα ταυτόσηµες µε τις εκδόσεις που διατίθενται στο εµπόριο αυτή τη στιγµή. Για τις αναβαθµίσεις και τις προσθήκες στο λογισµικό ενδέχεται να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση. Για την εγγραφή σε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, ενδέχεται να επιβληθεί κάποια χρέωση και να σας ζητηθούν τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Για την παροχή χρηµατοδοτικών υπηρεσιών, ενδέχεται να απαιτηθεί η προηγούµενη συµφωνία µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα Soy Corporatio. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ολόκληρου ή µέρους του παρόντος εντύπου χωρίς προηγούµενη άδεια. Μπορείτε να βρείτε τη σύµβαση άδειας χρήσης του λογισµικού από τον τελικό χρήστη Ed user software licece agreemet στο κέντρο πληροφοριών VAIO Ifo Cetre. EERGY STAR Η Soy ως εταίρος του προγράµµατος EERGY STAR, έχει διαπιστώσει ότι το συγκεκριµένο προϊόν πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες απόδοσης ενέργειας EERGY STAR. Το πρόγραµµα Iteratioal EERGY STAR Office Equipmet Program είναι ένα διεθνές πρόγραµµα το οποίο υποστηρίζει την εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη χρήση υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών γραφείου. Το πρόγραµµα υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση προϊόντων που διαθέτουν λειτουργίες οι οποίες µειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας. Αποτελεί ένα ανοιχτό σύστηµα στο οποίο οι ιδιοκτήτες των εταιρειών µπορούν να συµµετέχουν εθελοντικά. Τα προϊόντα που αποτελούν στόχο του προγράµµατος είναι οι συσκευές γραφείου όπως οι υπολογιστές, οι οθόνες, οι εκτυπωτές, οι συσκευές φαξ και τα φωτοτυπικά µηχανήµατα. Τα πρότυπα και τα λογότυπα που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις συσκευές είναι ακριβώς τα ίδια για όλες τις συµµετέχουσες χώρες. Το EERGY STAR είναι σήµα κατατεθέν στις Η.Π.Α. 1

3 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω Εµπορικά σήµατα Τα Soy, DVgate, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SoicStage, Soy otebook Setup, Soy Style Imagig, UI Desig Selector, VAIO Edit Compoets, VAIO Media, Memory Stick, το λογότυπο Memory Stick, VAIO και το λογότυπο VAIO αποτελούν εµπορικά σήµατα της εταιρείας Soy Corporatio. Τα Microsoft, Iteret Explorer, Widows Movie Maker, Widows Media Player, Widows XP Professioal, Widows Home Editio, Microsoft Works και το λογότυπο Widows είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporatio, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το i.lik είναι εµπορικό σήµα της Soy, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά για να προσδιορίσει ότι κάποιο προϊόν διαθέτει σύνδεση IEEE Τα Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE και Adobe Photoshop Elemets είναι εµπορικά σήµατα της εταιρείας Adobe Systems Icorporated. Το QuickTime και το λογότυπο QuickTime είναι εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται κατόπιν αδείας. Το σήµα QuickTime έχει κατατεθεί στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το RealOe Player είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της εταιρείας Realetworks, Ic. στις Η.Π.Α., καθώς και σε άλλες χώρες. Το MoodLogic είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας MoodLogic, Ic. Το PowerPael είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Phoeix Techologies Ltd. Το Symatec orto Ativirus είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας Symatec Corporatio. Το EverQuest είναι σήµα κατατεθέν της εταιρείας Soy Computer Etertaimet America Ic. Το WiDVD for VAIO είναι εµπορικό σήµα της εταιρείας IterVideo, Ic. Όλες οι υπόλοιπες ονοµασίες συστηµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών είναι εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατόχων τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, τα σύµβολα ή δεν χρησιµοποιούνται. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Όλα τα υπόλοιπα εµπορικά σήµατα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Ανατρέξτε στο έντυπο Specificatios για να πληροφορηθείτε ποιο λογισµικό διατίθεται για το µοντέλο που κατέχετε.

4 Καταχώριση του υπολογιστή VAIO που κατέχετε Καταχώριση του υπολογιστή VAIO που κατέχετε Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για να καταχωρίσετε τον υπολογιστή Soy VAIO είναι µόνο λίγα λεπτά. Με την καταχώριση του υπολογιστή σας, µπορείτε να επωφεληθείτε της δέσµευσης που έχει αναλάβει η Soy για την παροχή ποιοτικής υποστήριξης στους πελάτες της και να έχετε τα εξής προνόµια: Club VAIO Ηλεκτρονική υποστήριξη, προγράµµατα εκµάθησης, συµβουλές και κόλπα, ειδήσεις, φόρουµ ειδήσεων, διαγωνισµούς, δωρεάν µεταφόρτωση και αναβάθµιση λογισµικού. VAIO-Lik Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε τον υπολογιστή σας, µπορείτε να αναζητήσετε κάποια λύση στην τοποθεσία VAIO-Lik στον Παγκόσµιο Ιστό: Guaratee Προστατέψτε την επένδυσή σας. Ανατρέξτε στο φύλλο Guaratee για τους όρους και τις συνθήκες και στο φυλλάδιο Troubleshootig Guide, για περισσότερες πληροφορίες. Για να καταχωρίσετε τον υπολογιστή Soy VAIO, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Συνδεθείτε µε το ιαδίκτυο (δείτε επίσης την ενότητα Ρύθµιση του µόντεµ (σελίδα 21)). 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο VAIO Olie Registratio που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε επίσης να βρείτε το σύνδεσµο από το µενού Start. 3 Εάν χρειάζεται, αλλάξτε την επιλογή της γλώσσας και κάντε κλικ στο ext. 4 Κάντε κλικ στο Register ow και, στη συνέχεια, στο ext. Με τον τρόπο αυτό συνδέεστε µε την τοποθεσία https://registratio.soystyle-europe.com/vaio/registratio.asp στον παγκόσµιο ιστό. 5 Συµπληρώστε το όνοµα και το επώνυµό σας. Ο σειριακός αριθµός του υπολογιστή σας καταχωρείται αυτόµατα. 6 Κάντε κλικ στο Submit. 7 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας, όπως απαιτείται, και κάντε κλικ στο Submit. Ο υπολογιστής VAIO καταχωρείται και εµφανίζεται µια οθόνη µε ένα ευχαριστήριο µήνυµα. Εάν συµπληρώσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, θα λάβετε από το Club VAIO ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που θα επιβεβαιώνει την καταχώριση. Από τη στιγµή που καταχωρίσετε τον υπολογιστή σας, έχετε πρόσβαση στην τοποθεσία VAIO Olie Registratio όποτε επιθυµείτε προκειµένου να ενηµερώσετε τα στοιχεία σας, χωρίς να χρειάζεται να συµπληρώσετε τα στοιχεία της έρευνας. 3

5 Λογισµικό Soy Λογισµικό Soy Εάν επιθυµείτε να µάθετε πώς λειτουργεί πραγµατικά κάποια εφαρµογή, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας που συνοδεύουν την εφαρµογή. Όταν τρέχετε κάποια εφαρµογή, το αρχείο της βοήθειας εµφανίζεται συνήθως µε το πάτηµα του πλήκτρου <F1>. DVgate 4 Soy Electroics Η εφαρµογή DVgate είναι µια οµάδα 3 συµπληρωµατικών εφαρµογών: DVgate Motio, DVgate Still, και DVgate Assemble. Μέσω αυτής της συλλογής, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε και να τροποποιήσετε, µε εύκολο τρόπο, ψηφιακά βίντεο κλιπ και, στη συνέχεια, να τα ενώσετε δηµιουργώντας µια ταινία επαγγελµατικού επιπέδου. Χρησιµοποιώντας καλώδιο i.lik για να συνδέσετε την ψηφιακή σας βιντεοκάµερα, ο υπολογιστής θα λειτουργεί σαν συσκευή µοντάζ που θα µπορεί να εκτελεί σύλληψη, προεπισκόπηση, περικοπή και µοντάρισµα των εικόνων που έχετε επιλέξει, αποθηκεύοντας, στη συνέχεια, τα επεισόδια σε µορφή AVI ή MPEG 1 & 2. Η εφαρµογή DVgate Still προβάλλει ψηφιακές εικόνες βίντεο που έχουν αποσταλεί από κάποια ψηφιακή συσκευή βίντεο ή από κάποια ψηφιακή βιντεοκάµερα (αυτό είναι δυνατόν µόνον εάν η κάµερά σας έχει υποδοχή DV I/Out ή τουλάχιστον µια έξοδο DV Out για την εφαρµογή DV Gate Still), και τις αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ως αρχεία γραφικών. EverQuest Soy Computer Etertaimet America Ic. Το EverQuest είναι ένα δηµοφιλές παιχνίδι, το οποίο µπορεί να παίζεται ταυτόχρονα από πολλά άτοµα στο ιαδίκτυο. Ο σύνδεσµος που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των Widows θα σας µεταφέρει στην τοποθεσία EverQuest στον παγκόσµιο ιστό, όπου µπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

6 Λογισµικό Soy HotKey Utility Η εφαρµογή HotKey Utility* σας παρέχει άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες µε τη χρήση του πλήκτρου F όπως για παράδειγµα την αύξηση της έντασης του ήχου. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Συνδυασµοί και λειτουργίες µέσω του πλήκτρου <F> στον Οδηγό υλικού, για περισσότερες πληροφορίες. 5 * Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνον στα µοντέλα φορητών υπολογιστών. ISP Selector Soy Electroics Μέσω της εφαρµογής ISP Selector* µπορείτε µε εύκολο τρόπο να διαµορφώσετε τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) που επιθυµείτε. Απλά επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας από τους αναπτυσσόµενους καταλόγους και θα εµφανιστούν οι διαθέσιµοι παροχείς. Κάντε κλικ στο κουµπί Istall που βρίσκεται δίπλα στον ISP για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Αφού επιλέξετε τη χώρα σας µπορείτε να εγκαταστήσετε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου αποκλειστικά για τη συγκεκριµένη χώρα. * Ανάλογα το µοντέλο. Memory Stick Formatter Soy Electroics Η εφαρµογή Memory Stick Formatter* είναι µια ειδική εφαρµογή για τη διαµόρφωση των Memory Stick. Χρησιµοποιήστε αυτό το λογισµικό όποτε επιθυµείτε να επαναδιαµορφώσετε κάποιο Memory Stick. Επιπλέον, µε τη χρήση της συγκεκριµένης εφαρµογής, έχετε τη δυνατότητα να επαναδιαµορφώσετε ένα Memory Stick το οποίο δεν αναγνωρίζεται από τα Widows. Μετά τη διαµόρφωση των Memory Stick, µέσω αυτής της εφαρµογής, τα δεδοµένα που υπάρχουν αποθηκευµένα σε αυτά θα έχουν διαγραφεί. Εάν χρειάζεται, δηµιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο των δεδοµένων πριν τη διαµόρφωση. Μην διαµορφώνετε τα Memory Stick µέσω της εντολής Format των Widows. * ιατίθεται µόνον στους φορητούς και στους επιτραπέζιους υπολογιστές µε υποδοχή για Memory Stick.

7 Λογισµικό Soy PictureGear Studio Soy Electroics Η εφαρµογή PictureGear Studio είναι ένα εύχρηστο πρόγραµµα το οποίο έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να απολαύσετε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει µε την ψηφιακή σας φωτογραφική µηχανή. Μέσω του προγράµµατος PictureGear Studio, µπορείτε να µεταφέρετε εύκολα φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, να δηµιουργήσετε φωτογραφικά άλµπουµ και να εκτυπώσετε φωτογραφίες. 6 PowerPael Phoeix Techologies Το βοηθητικό πρόγραµµα PowerPael* ελέγχει τη διαχείριση της ενέργειας του υπολογιστή σας και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα του συστήµατος και τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Μέσω της αυτόµατης διαχείρισης της ενέργειας, επιλέγεται το πιο κατάλληλο προφίλ διαχείρισης, ανάλογα µε την εφαρµογή µε την οποία εργάζεστε και τις συνθήκες χρήσης. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: Ανατρέξτε στην ενότητα ιαχείριση ενέργειας µέσω του PowerPael, του οδηγού υλικού. * ιατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα φορητών υπολογιστών.

8 Λογισµικό Soy SoicStage Soy Electroics Η εφαρµογή SoicStage είναι ένα πρόγραµµα το οποίο χρησιµοποιεί τεχνολογία OpeMG, µια τεχνολογία προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων που αναπτύχθηκε από τη Soy Corporatio και σχεδιάστηκε µε σκοπό την εγγραφή και αναπαραγωγή µουσικών ψηφιακών δεδοµένων σε προσωπικούς υπολογιστές. Από τη στιγµή που τα δεδοµένα κωδικοποιούνται και εγγράφονται στον σκληρό δίσκο, η τεχνολογία OpeMG επιτρέπει την αναπαραγωγή τους από τον προσωπικό υπολογιστή, αλλά αποτρέπει τη µη εξουσιοδοτηµένη διανοµή τους. Ο σκοπός της τεχνολογίας OpeMG είναι να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο θα µπορούν να διατίθενται µεγαλύτερες ποσότητες µουσικών κοµµατιών υψηλής ποιότητας, χωρίς την επακόλουθη µη εξουσιοδοτηµένη διανοµή τους. Το πρόγραµµα SoicStage κωδικοποιεί και διαχειρίζεται µουσικά αρχεία που είτε έχουν µεταφορτωθεί σε έναν προσωπικό υπολογιστή µε χρήση των υπηρεσιών EMD είτε έχουν µεταφερθεί (ή δηµιουργηθεί) από δικού σας δίσκους CD ή από το ιαδίκτυο. Soy otebook Setup 7 Soy Electroics Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή Soy otebook Setup* για να αναζητήσετε πληροφορίες του συστήµατος, να καθορίσετε τις προτιµήσεις σας για τη συµπεριφορά του συστήµατος και να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης κατά την έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή Soy. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εγκατάσταση του φορητού υπολογιστή µε την εφαρµογή Soy otebook Setup του οδηγού υλικού. * ιατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα φορητών υπολογιστών.

9 Λογισµικό Soy Soy Style Imagig (συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας) Soy Electroics Η εφαρµογή Soy Style Imagig αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να µοιράζεστε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες και βίντεο µε την οικογένεια και τους φίλους σας. Χρησιµοποιήστε την εφαρµογή Soy Style Imagig µαζί µε το πρόγραµµα etwork Smart Capture για να αξιοποιήσετε µε τον καλύτερο τρόπο τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας. Όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία Soy Style Imagig, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες σας και να παραγγέλνετε εκτυπώσεις των φωτογραφιών αυτών. Μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό για να εγγραφείτε ΩΡΕΑΝ: UI Desig Selector 8 Soy Electroics Μπορείτε να αλλάξετε το σχεδιασµό των παραθύρων του λογισµικού της Soy που είναι συµβατό µε το πρόγραµµα UI Desig Selector. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του σχεδιασµού των παραθύρων µέσω του προγράµµατος UI Desig Selector (σελίδα 23). VAIO Edit Compoets 2.1 Soy Electroics Ic. Η εφαρµογή VAIO Edit Compoets, που σχεδιάστηκε ως συµπληρωµατικό πρόγραµµα (plug-i) για τα προγράµµατα Adobe Premiere, περιλαµβάνει ειδικές λειτουργίες για την υποστήριξη των συσκευών i.lik -DV, δίνοντάς σας µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να παράγετε οικιακές ταινίες υψηλής ποιότητας ακόµα και µετά από επεξεργασία. Μπορείτε πλέον να ελέγχετε τη συσκευή DV από τον υπολογιστή σας, να εισάγετε και να επεξεργάζεστε κάποια ταινία και στη συνέχεια να την µεταφέρετε πάλι στη συσκευή DV.

10 Λογισµικό Soy VAIO Media 2.1 Soy Electroics Ic. Το πρόγραµµα VAIO Media φέρνει τα πολυµέσα στο δίκτυο σας, δίνοντας σας τη δυνατότητα να µοιράζετε µουσικά κοµµάτια, βίντεο και εικόνες µεταξύ των υπολογιστών VAIO. Μπορείτε να ρυθµίσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές να λειτουργούν ως "media cliet" (πελάτης πολυµέσων) και τον υπολογιστή VAIO, όπου αποθηκεύετε τα αρχεία πολυµέσων, ως "media server" (διακοµιστής πολυµέσων), καθιστώντας έτσι τα αρχεία διαθέσιµα στους υπόλοιπους υπολογιστές του ενσύρµατου ή ασύρµατου δικτύου σας. ίσκοι CD-ROM για την αποκατάσταση προϊόντων 9 Soy Corporatio Οι δίσκοι CD-ROM για την αποκατάσταση προϊόντων σάς επιτρέπουν να επανεγκαταστήσετε το σύστηµα, τις εφαρµογές που συνοδεύουν τον υπολογιστή, καθώς και τα συνοδευτικά προγράµµατα οδήγησης συσκευών, σε περίπτωση που αυτά καταστραφούν ή διαγραφούν κατά λάθος. Με την επανεγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης µιας συγκεκριµένης συσκευής είναι πιθανό να διορθωθεί κάποιο πρόβληµα που έχει παρουσιαστεί στον υπολογιστή σας, χωρίς να χρειαστεί να αποκαταστήσετε ολόκληρο το σύστηµα. Ο τελικός δίσκος CD-ROM για την αποκατάσταση προϊόντων ονοµάζεται επίσης και "Applicatio CD". Τους δίσκους CD-ROM για την αποκατάσταση προϊόντων µπορείτε να τους χρησιµοποιήσετε αποκλειστικά στον υπολογιστή Soy που αγοράσατε και σε κανέναν άλλον προσωπικό υπολογιστή της Soy ή άλλου κατασκευαστή.

11 Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό Widows XP Professioal µε Service Pack 1 Microsoft Corporatio Το λειτουργικό σύστηµα Widows XP Professioal, το οποίο κατασκευάστηκε µε βάση το δοκιµασµένο λειτουργικό Widows 2000, αποτελεί µια αξιόπιστη βάση την οποία µπορείτε να εµπιστευτείτε για να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας ακόµη και στην πιο σοβαρή ανάγκη. Εκτός από το ότι είναι πιο αξιόπιστο λειτουργικό, διαθέτει επίσης δυνατότητες µε τις οποίες η αποκατάσταση των προβληµάτων συστήµατος γίνεται ταχύτερη και ευκολότερη. Ξεκινώντας από τη νέα εµφάνιση, έως το σχεδιασµό που έχει γίνει πιο διαισθητικός και βασισµένος στη διευκόλυνση των εργασιών, τα Widows XP Professioal θα κάνουν την ενασχόληση σας µε τον υπολογιστή πιο εύκολη από ποτέ. Επίσης, καθώς υποστηρίζει τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφάλειας και µε βελτιωµένη προστασία στεγανού (Firewall), τα Widows XP Professioal διασφαλίζουν τα δεδοµένα σας και διαφυλάσσουν το απόρρητο των στοιχείων σας. Εάν ισχύει για το µοντέλο του υπολογιστή σας: Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 10

12 Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό Iteret Explorer 6.0 Microsoft Corporatio Το πρόγραµµα Iteret Explorer είναι το πρόγραµµα της Microsoft για την ανάγνωση ιστοσελίδων, το οποίο σας επιτρέπει την περιήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό. Ο οδηγός εγκατάστασης ρυθµίζει τον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να συνδέεται αυτόµατα µε τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιµοποιείτε. Ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σάς επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαµβάνετε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε προσαρτηµένα αρχεία, µέσω του ιαδικτύου. Τα προγράµµατα etmeetig, Outlook Express και Microsoft Chat είναι λίγες µόνο από τις εφαρµογές που συνοδεύουν το Iteret Explorer 6.0. Επίσης, το πρόγραµµα Iteret Explorer 6.0 διαθέτει κωδικοποίηση 128 bit, τον υψηλότερο δυνατό βαθµό προστασίας που µπορεί να σας παρασχεθεί κατά την επικοινωνία στο ιαδίκτυο, συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης πιστωτικής κάρτας και της πραγµατοποίησης οικονοµικών συναλλαγών. Ένα πλήρες ηλεκτρονικό πρόγραµµα εκµάθησης βοηθά τους νέους χρήστες να εξοικειωθούν µε τη χρήση του ιαδικτύου. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Adobe Acrobat Reader Adobe Systems Icorporated Το πρόγραµµα Acrobat Reader σας επιτρέπει να προβάλετε, να µετακινηθείτε και να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά έγγραφα σε µορφή Portable Documet Format (PDF) της Adobe, η οποία είναι µια µορφή ανοικτού αρχείου που έχει σκοπό τη διατήρηση της οµοιοµορφίας των εγγράφων που δηµιουργήθηκαν σε όλους τους κύριους τύπους υπολογιστών. Με το πρόγραµµα Acrobat Reader, µπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε αρχεία PDF µέσα από το πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων, κάνοντας κλικ σε ένα αρχείο PDF που είναι ενσωµατωµένο σε κάποιο αρχείο HTML. Μπορείτε να δείτε άµεσα την πρώτα σελίδα, ενόσω µεταφορτώνεται το υπόλοιπο του εγγράφου. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

13 Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό Adobe Photoshop Elemets 2.0 Adobe Systems Icorporated Η εφαρµογή Adobe Photoshop Elemets εισάγει την επόµενη γενιά επεξεργασίας εικόνας που διαθέτει νέες ισχυρές δυνατότητες οι οποίες έχουν κάτι να προσφέρουν σε κάθε χρήστη. Με το πληρέστερο και πιο παραγωγικό σετ εργαλείων, η εφαρµογή Photoshop Elemets σάς βοηθά να ανακαλύψετε τη δηµιουργικότητά σας, να εργαστείτε µε τη µέγιστη αποδοτικότητα και να επιτύχετε αποτελέσµατα µε την υψηλότερη ποιότητα σε όλες τις µορφές εικόνων. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 12 Adobe Premiere 6.0 LE Adobe Systems Icorporated Η εφαρµογή Adobe Premiere συµπληρώνει το DVgate Motio και σας επιτρέπει να κάνετε σύλληψη, εγγραφή, δηµιουργία και επεξεργασία ταινιών µε βίντεο, ήχο, φωτογραφίες, σχέδια, κείµενα και άλλους τύπους υλικού. Αυτό το εντυπωσιακά απλό αλλά ισχυρό επαγγελµατικό εργαλείο επεξεργασίας βίντεο καλύπτει µε ευχέρεια το κενό µεταξύ DV και Παγκόσµιου Ιστού. ιάφορα εργαλεία, που περιλαµβάνουν ποικιλόµορφα εφέ και είδη µεταβάσεων, σας επιτρέπουν να προετοιµάσετε τις εικόνες σας προκειµένου να τις επεξεργαστείτε σε βιντεοκασέτα ή CD-ROM.Το πρόγραµµα Adobe Premiere συνδυάζει δυνατότητες επαγγελµατικής επεξεργασίας βίντεο µε αποτελέσµατα υψηλής ποιότητας σε ένα εύχρηστο προϊόν µε πολλές εφαρµογές. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

14 Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό MoodLogic MoodLogic, Ic. Η εφαρµογή MoodLogic οργανώνει τα µουσικά κοµµάτια σύµφωνα µε το ρυθµό, το είδος της µουσικής, τον καλλιτέχνη, το έτος, τον τίτλο του τραγουδιού ακόµα και σύµφωνα µε την ατµόσφαιρα που δηµιουργούν, όπως χαρούµενη, ροµαντική ή απαλή. Με τον τρόπο αυτόν µπορείτε να δηµιουργήσετε καταλόγους µουσικών κοµµατιών µε βάση την ατµόσφαιρα ή το είδος της µουσικής. Επιπλέον µπορείτε: να επιλέξετε ένα τραγούδι και να δηµιουργήσετε άµεσα µια συλλογή µίξης παρόµοιων τραγουδιών, να οργανώσετε αυτόµατα τα µουσικά κοµµάτια που υπάρχουν στον υπολογιστή σας, να προσθέσετε αυτόµατα ετικέτες ID3, να κάνετε κλικ και να µεταφέρετε τραγούδια και συλλογές µίξης στη συσκευή αναπαραγωγής αρχείων MP3 ή σε ένα δίσκο CD*, να µεταβείτε στη βάση δεδοµένων MoodLogic για να βρείτε την πληρέστερη συλλογή στοιχείων τραγουδιών. Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό: 13 * Απαιτείται πρόγραµµα εγγραφής δίσκων CD.

15 Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό QuickTime 6.1 Apple Η εφαρµογή QuickTime αποτελεί την τεχνολογία της Apple µε την οποία αναπαράγονται αρχεία βίντεο, ήχου, µουσικής, τρισδιάστατων γραφικών και εικονικής πραγµατικότητας στο πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων και στα Widows. Για περισσότερες πληροφορίες, µεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό στη διεύθυνση: RealOe Player 14 Realetworks Η εφαρµογή RealOe Player αποτελεί το πρόγραµµα αναπαραγωγής βίντεο και ήχου της εταιρείας Realetworks, το οποίο σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις σηµαντικότερες µορφές αρχείων µε ένα µόνο πρόγραµµα. Μέσω των πολλών δυνατοτήτων που διαθέτει, σας επιτρέπει να συντονιστείτε σε περισσότερους από ραδιοφωνικούς σταθµούς που µεταδίδουν µουσική, ειδήσεις και αθλητικά γεγονότα, να αναπαράγετε και να αποθηκεύετε αρχεία ήχου δηµιουργώντας τους δικούς σας δίσκους CD ήχου, καθώς και να οργανώσετε τα κλιπ ήχου και τα βίντεο κλιπ στον υπολογιστή σας προτού τα µεταφέρετε σε φορητές συσκευές αποθήκευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, µεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό στη διεύθυνση:

16 Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό Symatec orto AtiVirus (εγκατάσταση στον σκληρό δίσκο) Symatec Αυτό το πακέτο προγραµµάτων περιλαµβάνει µια δωρεάν συνδροµή 90 ηµερών για την ενηµέρωση του προγράµµατος µε τους ορισµούς των νέων ιών. Με το πρόγραµµα orto AtiVirus, µπορείτε να ελέγχετε εάν έχουν προσβληθεί από ιούς αρχεία, φάκελοι ή ολόκληρες µονάδες και να αποµονώνετε τα προσβεβληµένα αρχεία προκειµένου να τα υποβάλλετε στην υπηρεσία Symatec AtiVirus Research Cetre (SARC) (Ερευνητικό κέντρο κατά των ιών της Symatec). Τα αρχεία που υποβάλλονται στο κέντρο SARC αναλύονται και εντός επτά ηµερών εκδίδεται, αυτόµατα, έκθεση των αποτελεσµάτων. Όταν ρυθµίσετε επαρκώς το πρόγραµµα orto AtiVirus, ο υπολογιστής θα είναι ασφαλής. Το πρόγραµµα orto AtiVirus µπορεί να ελέγχει αυτόµατα για την ύπαρξη ιών τις εγγραφές εκκίνησης, τα διάφορα προγράµµατα τη στιγµή που τα χρησιµοποιείτε, όλες τις τοπικές µονάδες σκληρού δίσκου µία φορά την εβδοµάδα, καθώς και να παρακολουθεί τον υπολογιστή σας για δραστηριότητες που ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη δράσης κάποιου ιού. Επίσης, µπορεί να ελέγχει τα αρχεία που µεταφορτώνετε από το ιαδίκτυο, ενώ, όταν χρησιµοποιείτε κάποια δισκέτα την ελέγχει για ιούς εκκίνησης. Θα πρέπει να τρέξετε το πρόγραµµα εγκατάστασης του orto AtiVirus και, στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να ενηµερώσετε τους ορισµούς των νέων ιών. Αυτό αποτελεί µια φυσιολογική διαδικασία, καθώς θα έχουν εµφανιστεί νέοι ιοί από τη στιγµή που εγκατέλειψε το εργοστάσιο ο δικός σας υπολογιστής VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας και στην τοποθεσία του παγκόσµιου ιστού: 15

17 Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό Widows Media Player 9 Microsoft Corporatio Η εφαρµογή Widows Media Player 9 βελτιώνει µε εντυπωσιακό τρόπο την αναπαραγωγή, παρέχοντας άµεση / πάντα ενεργοποιηµένη συνεχή ροή, που προσαρµόζεται αυτόµατα στις ανάγκες σας. ιαθέτει πάρα πολλές δυνατότητες και έχει γίνει ταχύτερη και πιο εύχρηστη από ποτέ, δίνοντας σας τον πλήρη έλεγχο των πολυµέσων που χρησιµοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, µεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό στη διεύθυνση: 16 Widows Movie Maker 2 Microsoft Corporatio Με την εφαρµογή Widows Movie Maker 2 η δηµιουργία ταινιών γίνεται απίστευτα διασκεδαστική. Με τη συγκεκριµένη εφαρµογή έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε, επεξεργαστείτε και να µοιραστείτε τις ταινίες κατευθείαν από τον υπολογιστή σας. ηµιουργήστε την ταινία σας µε µερικές διαδικασίες µεταφοράς και απόθεσης. ιαγράψτε τις λήψεις που δεν είναι καλές και κρατήστε µόνον τις καλύτερες σκηνές. Μετά µπορείτε να µοιραστείτε την ταινία σας µέσω του Παγκόσµιου Ιστού, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω δίσκου CD. Με τη χρήση των εφαρµογών Drag Drop CD+DVD / WiDVD for VAIO* µπορείτε ακόµα και να µετατρέψετε σε DVD τις ταινίες που έχετε δηµιουργήσει. Επίσης, µπορείτε να µεταφέρετε την ταινία ξανά στην βιντεοκασέτα της κάµεράς σας για να την αναπαράγετε στην τηλεόραση ή στην ίδια την κάµερα. Για περισσότερες πληροφορίες, µεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό στη διεύθυνση: * Ανάλογα το µοντέλο.

18 Λειτουργικό σύστηµα και άλλο λογισµικό WiDVD for VAIO IterVideo, Ic. Η εφαρµογή WiDVD for VAIO* της εταιρείας IterVideo Ic. αποτελεί ένα εύχρηστο πρόγραµµα αναπαραγωγής DVD. Η εφαρµογή WiDVD for VAIO συνδυάζει όλες τις δυνατότητες που θα περιµένατε να βρείτε σε µια κοινή συσκευή αναπαραγωγής DVD του εµπορίου, καθώς και µερικές πολύ προχωρηµένες λειτουργίες, αποκωδικοποίηση βίντεο µεγάλης ακρίβειας, επιλογή περιβάλλοντος χρήσης και επιλογές του τρόπου προβολής του βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε ταινίες DVD, αλληλεπιδραστικούς τίτλους DVD, βίντεο µορφής MPEG, καθώς και δίσκους CD βίντεο και ήχου. Η εφαρµογή WiDVD for VAIO αναγνωρίζει αυτόµατα τον τύπο του δίσκου που βρίσκεται στη µονάδα DVD και χρησιµοποιεί την κατάλληλη µέθοδο αναπαραγωγής. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, µεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: * ιατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα φορητών υπολογιστών. 17

19 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται εν συντοµία ο τρόπος µε τον οποίο µπορείτε να αλλάξετε τις βασικές ρυθµίσεις του υπολογιστή σας. Μεταξύ των άλλων, θα µάθετε πώς να προετοιµάζετε το µόντεµ για χρήση, πως να χρησιµοποιείτε και να προσαρµόζετε τη µορφή των εφαρµογών και των βοηθητικών προγραµµάτων της Soy κ.ά. 18 Ρύθµιση της γλώσσας στα Widows XP Professioal (σελίδα 19) Ρύθµιση του µόντεµ (σελίδα 21) Αλλαγή του σχεδιασµού των παραθύρων µέσω του προγράµµατος UI Desig Selector (σελίδα 23) Εγκατάσταση φόντου της Soy (σελίδα 24)

20 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Ρύθµιση της γλώσσας στα Widows XP Professioal Τα Widows XP Professioal διαθέτουν τη δυνατότητα Multiligual User Iterface (MUI). Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του λειτουργικού συστήµατος κάποιων εφαρµογών και τη διάταξη του πληκτρολογίου από τα Αγγλικά στη γλώσσα της επιλογής σας: fraçais, Deutsch, Japaese, ederlads, italiao, español, češtia, suomi, ελληνικά, portugués και sveska. Είναι σηµαντικό να επιλέξετε τη σωστή ρύθµιση για το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Widows. Για να επιλέξετε τη σωστή ρύθµιση για το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Widows, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κατά την πρώτη εκκίνηση του συστήµατος, από το παράθυρο Widows XP Setup Wizard κάντε κλικ στο πρώτο και στο δεύτερο ext που εµφανίζονται. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Select Your System Settigs. 2 Απαντήστε στα εξής τρία θέµατα: Ζω πλησιέστερα σε αυτή την περιοχή. I type mostly i this laguage (Πληκτρολογώ κυρίως σε αυτή τη γλώσσα). I use this type of keyboard (Χρησιµοποιώ αυτόν τον τύπο πληκτρολογίου). 3 Αποδεχτείτε τη σύµβαση Ed User Licese Agreemet, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ext. 4 Συνεχίστε την εγκατάσταση των Widows έως ότου ολοκληρωθεί. 19

21 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που αφορούν τη χώρα και τη γλώσσα, ορίζοντας τη δική σας γλώσσα αµέσως µόλις γίνει επανεκκίνηση των Widows ή χρησιµοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Laguage Selector Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της χώρας και της γλώσσας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο Start και στη συνέχεια επιλέξτε Cotrol Pael. 2 Στο παράθυρο Cotrol Pael κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Regioal ad Laguage Optios. Εάν αυτό το εικονίδιο δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Switch to Classic View που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. 3 Στην καρτέλα Regioal Optios του παραθύρου Regioal ad Laguage Optios επιλέξτε τη γλώσσα σας από το αναπτυσσόµενο µενού Stadards ad formats. 4 Για να αλλάξετε τη γλώσσα των µενού και των πλαισίων διαλόγου, επιλέξτε την καρτέλα Laguages του παραθύρου Regioal ad Laguage Optios. 5 Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τον αναπτυσσόµενο κατάλογο. 6 Κάντε κλικ στο Apply για να εφαρµοστούν οι αλλαγές. Θα σας ζητηθεί να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να συνδεθείτε ξανά. Μόνον τότε θα ισχύσει η αλλαγή στη νέα γλώσσα. 7 Κάντε κλικ στο Start και επιλέξτε Log Off. 8 Κάντε κλικ στο Log Off στο παράθυρο Log Off Widows. Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας για να συνδεθείτε ξανά. Με τον τρόπο αυτόν, όλα τα µενού, τα αρχεία βοήθειας και τα εικονίδια θα εµφανίζονται στη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Ωστόσο, ορισµένα τµήµατα ενδέχεται να παραµείνουν στα αγγλικά. 20

22 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Ρύθµιση του µόντεµ Προτού χρησιµοποιήσετε το εσωτερικό µόντεµ για πρώτη φορά και για να το χρησιµοποιήσετε ενώ ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε ότι η χώρα που έχει οριστεί στο πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios συµφωνεί µε τη χώρα από την οποία καλείτε. Πιθανόν να παρατηρήσετε ότι υπάρχει µια καρτέλα Coutry Selector κάτω από τις τρέχουσες επιλογές του προγράµµατος οδήγησης του µόντεµ. Καθώς η καρτέλα Coutry Selector δεν αποτελεί ένα σταθερό χαρακτηριστικό, µην τη χρησιµοποιείτε για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της χώρας. Αξιόπιστη είναι µόνον η παρακάτω διαδικασία. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της χώρας που αφορούν το µόντεµ, ακολουθήσετε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο Start και στη συνέχεια επιλέξτε Cotrol Pael. 2 Κάντε διπλό κλικ στο Phoe ad Modem Optios Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios. Εάν το πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Switch to Classic View που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. 3 Επιλέξτε την περιοχή σας από την καρτέλα Dialig Rules. 4 Κάντε κλικ στο κουµπί Edit για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθµίσεις. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Edit Locatio. Ή Κάντε κλικ στο κουµπί ew για να διαµορφώσετε το µόντεµ. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου ew Locatio. 5 Ελέγξτε τις ρυθµίσεις χώρας περιοχής και βεβαιωθείτε ότι συµφωνούν µε την περιοχή από όπου καλείτε. 6 Εάν αλλάξατε τις ρυθµίσεις της τοποθεσίας, κάντε κλικ στο Apply και στη συνέχεια στο OK. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios. 7 Ελέγξτε εάν το µόντεµ περιλαµβάνεται στον κατάλογο της καρτέλας Modems. Εάν το µόντεµ δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο, κάντε κλικ στο Add και ακολουθήστε τα βήµατα του οδηγού εγκατάστασης. 8 Κάντε κλικ στο Apply/OK. Το µόντεµ έχει διαµορφωθεί. Προτού εφαρµόσετε τις νέες ρυθµίσεις χώρας, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας VAIO δεν είναι συνδεδεµένος στην τηλεφωνική γραµµή. 21

23 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Αναβάθµιση του προγράµµατος οδήγησης του µόντεµ Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να αναβαθµίσετε το πρόγραµµα οδήγησης του µόντεµ, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο κουµπί Start και επιλέξτε Cotrol Pael. Εµφανίζεται το παράθυρο Cotrol Pael. 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Priters ad Other Hardware. Εµφανίζεται το παράθυρο Priters ad Other Hardware. 3 Κάντε κλικ στο Phoe ad Modem Optios. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Phoe ad Modem Optios. 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Modems και στη συνέχεια στο Properties για να δείτε τις ιδιότητες του µόντεµ που χρησιµοποιείτε. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Modem Properties. 5 Από την καρτέλα Driver, κάντε κλικ στο Update driver. Εµφανίζεται το παράθυρο Hardware Update Wizard. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση του προγράµµατος οδήγησης µέσω των Widows ή να ορίσετε ο ίδιος τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται το πρόγραµµα. 22

24 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Αλλαγή του σχεδιασµού των παραθύρων µέσω του προγράµµατος UI Desig Selector Μπορείτε να αλλάξετε το σχεδιασµό του παραθυρικού περιβάλλοντος του λογισµικού της Soy που είναι συµβατό µε το πρόγραµµα UI Desig Selector. Για να αλλάξετε το σχεδιασµό του παραθυρικού περιβάλλοντος µέσω του προγράµµατος UI Desig Selector, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο Start και στη συνέχεια επιλέξτε Cotrol Pael. Εάν το UI Desig Selector δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Switch to Classic View που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Ή Εάν το UI Desig Selector δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Other Cotrol Pael Optios που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά. 2 Κάντε κλικ στο UI Desig Selector. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου UI Desig Selector. 3 Κάντε κλικ στο << ή στο >> και επιλέξτε τον σχεδιασµό της αρεσκείας σας. 4 Κάντε κλικ στο Apply. Ο σχεδιασµός του παραθυρικού περιβάλλοντος του προγράµµατος UI Desig Selector αλλάζει, δίνοντας σας µια προεπισκόπηση του σχεδιασµού που επιλέξατε για το λογισµικό της Soy. 5 Για να δείτε κάποιον άλλον σχεδιασµό, κάντε κλικ στο << ή στο >>. 6 Κάντε κλικ στο OK όταν είστε ικανοποιηµένοι µε την επιλογή σας. Το πλαίσιο διαλόγου UI Desig Selector εξαφανίζεται και ο σχεδιασµός του παραθύρου του λογισµικού της Soy αλλάζει, σύµφωνα µε τις επιλογές σας. 23

25 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του υπολογιστή σας Εγκατάσταση φόντου της Soy Μεταξύ πολλών άλλων χαρακτηριστικών ο υπολογιστής Soy VAIO, διαθέτει και µια ποικιλία από φόντα. Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο, δηλαδή την εικόνα που εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας, όσες φορές επιθυµείτε. Υπάρχουν διάφορα φόντα ειδικά για το VAIO, από τα οποία µπορείτε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε ένα νέο φόντο για την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή VAIO, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Μεταβείτε στο Cotrol Pael και επιλέξτε την επιλογή Switch to Classic View. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Display. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Display Properties. 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Desktop. Εµφανίζεται ένας κατάλογος µε φόντα των Widows και του VAIO. 3 Επιλέξτε ένα φόντο από τον κατάλογο Backgroud. Μπορείτε να δείτε µια προεπισκόπηση του συγκεκριµένου φόντου στην οθόνη που βρίσκεται επάνω από τον κατάλογο Backgroud. 4 Ρυθµίστε τη θέση του wallpaper µέσω του αναπτυσσόµενου καταλόγου Positio. 5 Όταν βρείτε το κατάλληλο φόντο, κάντε κλικ στο Apply. 6 Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Display Properties. Στον υπολογιστή σας εµφανίζεται το νέο φόντο. Εάν επιλέξετε υψηλότερη ανάλυση οθόνης, θα µειωθεί το µέγεθος των στοιχείων που υπάρχουν στην οθόνη και θα αυξηθεί αναλογικά ο χώρος της επιφάνειας εργασίας. Ενδέχεται να µην µπορείτε να αυξήσετε την ανάλυση της οθόνης πάνω από ένα ορισµένο επίπεδο. Η οθόνη και η κάρτα γραφικών, για παράδειγµα, καθορίζουν το βαθµό στον οποίο µπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση. 24

26 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορείτε να εγκαταστήσετε, να τρέξετε ή να επανεγκαταστήσετε κάποιο πρόγραµµα. Επιπλέον, θα µάθετε πώς να µεταφορτώνετε τις τελευταίες εκδόσεις των προγραµµάτων από την τοποθεσία της εταιρείας µας στον παγκόσµιο ιστό. 25 Εγκατάσταση προγραµµάτων (σελίδα 26) Αλλαγή ή κατάργηση προγραµµάτων (σελίδα 28) Μεταφόρτωση προγραµµάτων (σελίδα 30)

27 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Εγκατάσταση προγραµµάτων Για να εγκαταστήσετε συνοδευτικές εφαρµογές από τον παρεχόµενο δίσκο CD εφαρµογών, αναζητήστε λεπτοµέρειες στο έντυπο Applicatio CD Guide. Για να εγκαταστήσετε άλλα προγράµµατα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Πριν από την εγκατάσταση των εφαρµογών: Εγκαταστήστε και συνδέστε κάποια συσκευή υλικού, εάν χρειάζεται (δείτε την ενότητα ιαχείριση προγραµµάτων οδήγησης (σελίδα 31)). Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρµογές. Για να εγκαταστήσετε µια εφαρµογή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο Start και στη συνέχεια επιλέξτε Cotrol Pael. Εµφανίζεται το παράθυρο Cotrol Pael. 2 Κάντε διπλό κλικ στο Add or Remove Programs Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Add or Remove Programs. 3 Κάντε κλικ στο Add ew Programs και στη συνέχεια στο CD or Floppy. Εµφανίζεται το παράθυρο Istall Program From Floppy Disk or CD-ROM. 4 Τοποθετήστε την πρώτη δισκέτα ή τον δίσκο CD-ROM εγκατάστασης και κάντε κλικ στο ext. Εµφανίζεται το παράθυρο Ru Istallatio Program. 5 Κάντε κλικ στο Browse για να βρείτε το πρόγραµµα εγκατάστασης. Εµφανίζεται το παράθυρο Browse. 6 Επιλέξτε το πρόγραµµα εγκατάστασης και κάντε κλικ στο Ope. Η διαδροµή του προγράµµατος εγκατάστασης εµφανίζεται στο πλαίσιο κειµένου Ope:. 7 Κάντε κλικ στο Fiish. Ενδέχεται να εµφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου Licece Agreemet. 8 ιαβάστε τη σύµβαση και κάντε κλικ στο Yes για να την αποδεχτείτε. Θα σας ζητηθεί να ορίσετε τη θέση όπου επιθυµείτε να εγκατασταθεί το πρόγραµµα. 26

28 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών 9 Κάντε κλικ στο Browse για να επιλέξετε τον φάκελο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ext. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το είδος της εγκατάστασης που επιθυµείτε και κάντε κλικ στο ext. Αρχίζει η εγκατάσταση του προγράµµατος. Επιλέξτε οπωσδήποτε Yes, I wat to restart my computer ow, εάν σας ζητηθεί. 10 Κάντε κλικ στο Fiish. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί και ο υπολογιστής επανεκκινείται. Όταν χρησιµοποιείτε το Add or Remove Programs µπορείτε να εγκαταστήσετε µόνον προγράµµατα που έχουν δηµιουργηθεί για το λειτουργικό σύστηµα των Widows. 27

29 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Αλλαγή ή κατάργηση προγραµµάτων Έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε ή να αλλάξετε κάποια εφαρµογή, όποτε επιθυµείτε. Πριν προχωρήσετε, κλείστε την εφαρµογή που επιθυµείτε να αλλάξετε/καταργήσετε. Για να αλλάξετε ή να καταργήσετε προγράµµατα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Από το µενού Start κάντε κλικ στο Cotrol Pael. Εµφανίζεται το παράθυρο Cotrol Pael. 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Add/Remove Programs Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Add/Remove Programs. 3 Επιλέξτε το πρόγραµµα που επιθυµείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε. Για να αλλάξετε ένα πρόγραµµα, κάντε κλικ στο Chage/Remove ή στο Chage και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Για να απεγκαταστήσετε κάποιο πρόγραµµα, κάντε κλικ στο Chage/Remove ή στο Remove και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ext και µετά στο OK. Εάν εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Locked file detected, κάντε κλικ στο Reboot. Ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί µόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και διαγραφούν όλα τα αρχεία που χρησιµοποιούνταν από το πρόγραµµα. Εάν εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Shared file detected, συνιστάται να κάνετε κλικ στο o για να διατηρήσετε τα αρχεία κοινής χρήσης. Κάντε κλικ στο Close. Το πρόγραµµα έχει πλέον απεγκατασταθεί.! Όταν κάνετε κλικ στο Chage or Remove, ορισµένα προγράµµατα ενδέχεται να διαγραφούν χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Πρέπει να είστε από την αρχή απόλυτα βέβαιοι ότι επιθυµείτε να το απεγκαταστήσετε. Μπορείτε να ταξινοµήσετε τα προγράµµατα επιλέγοντας διάφορες ρυθµίσεις στο Sort by Όταν χρησιµοποιείτε το Add or Remove Programs θα απεγκαταστήσετε µόνον τα προγράµµατα που έχουν δηµιουργηθεί για το λειτουργικό σύστηµα των Widows. Για άλλα προγράµµατα, ελέγξτε την τεκµηρίωση για να διαπιστώσετε εάν θα πρέπει να διαγραφούν άλλα αρχεία (όπως τα αρχεία µε προέκταση.ii). 28

30 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Προσοχή Προστασία αρχείων των Widows Η εγκατάσταση κάποιου προγράµµατος ενδέχεται να αντικαταστήσει κοινά αρχεία συστήµατος όπως είναι οι βιβλιοθήκες δυναµικής σύνδεσης (αρχεία DLL)* και τα εκτελέσιµα αρχεία (αρχεία EXE). Εάν αντικατασταθούν αρχεία συστήµατος, η λειτουργία του συστήµατος γίνεται απρόβλεπτη, τα προγράµµατα συµπεριφέρονται ακανόνιστα και το λειτουργικό σύστηµα ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί. Ποτέ µην διαγράφετε αρχεία µε τις προεκτάσεις ονόµατος: SYS, DLL, OCX, TTF ή FO. Στα Widows XP, το πρόγραµµα Widows File Protectio δεν επιτρέπει την αντικατάσταση προστατευµένων αρχείων συστήµατος όπως είναι τα αρχεία µε προεκτάσεις ονόµατος SYS, DLL, OCX, TTF, FO και EXE. Το πρόγραµµα Widows File Protectio τρέχει στο παρασκήνιο και προστατεύει όλα τα αρχεία που έχουν εγκατασταθεί µέσω του προγράµµατος Widows Setup. Το πρόγραµµα Widows File Protectio εντοπίζει τις απόπειρες άλλων προγραµµάτων να αντικαταστήσουν ή να µεταφέρουν κάποιο προστατευµένο αρχείο συστήµατος. Επίσης, ελέγχει την ψηφιακή υπογραφή των αρχείων. * Αυτή είναι µια δυνατότητα του λειτουργικού συστήµατος που επιτρέπει σε εκτελέσιµες ρουτίνες (που γενικά εξυπηρετούν µια ειδική λειτουργία ή µια οµάδα λειτουργιών) να αποθηκεύονται ξεχωριστά ως αρχεία µε προεκτάσεις DLL. Οι ρουτίνες αυτές φορτώνονται µόνον όταν τις χρειάζεται το πρόγραµµα που τις καλεί. 29

31 Εγκατάσταση και ενηµέρωση εφαρµογών Εξακρίβωση της υπογραφής αρχείου Κατά την εγκατάσταση µιας νέας εφαρµογής στον υπολογιστή σας, ενδέχεται κάποια αρχεία συστήµατος και αρχεία προγραµµάτων οδήγησης συσκευών να αντικατασταθούν από εκδόσεις χωρίς υπογραφή ή εκδόσεις που δεν είναι συµβατές, γεγονός που προκαλεί αστάθεια στο σύστηµα. Τα αρχεία συστήµατος και τα αρχεία προγραµµάτων οδήγησης συσκευών που διατίθενται µαζί µε τα Widows XP έχουν ψηφιακή υπογραφή της Microsoft η οποία αποτελεί ένδειξη ότι τα αρχεία είναι αυθεντικά, αµετάβλητα αρχεία συστήµατος ή ότι είναι εγκεκριµένα από τη Microsoft για χρήση µε τα Widows. Μεταφόρτωση προγραµµάτων 30 Σηµειώστε ότι µπορείτε να µεταφορτώσετε από την τοποθεσία της εταιρείας µας στον παγκόσµιο ιστό τις τελευταίες αναβαθµισµένες εκδόσεις προγραµµάτων για τον υπολογιστή σας. Για να µεταβείτε στην τοποθεσία, κάντε απλώς κλικ στον παρακάτω σύνδεσµο: Για να µεταφορτώσετε τις τελευταίες αναβαθµισµένες εκδόσεις, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση και επιλέξτε τη γλώσσα σας. 2 Κάντε κλικ στο κουµπί VAIO User. 3 Συµπληρώστε τους δύο κωδικούς και µπείτε στη τοποθεσία στον παγκόσµιο ιστό. 4 Επιλέξτε το Dowloads και ακολουθήστε τη διαδικασία. Εµφανίζεται ένας κατάλογος µε διαθέσιµα αρχεία προς µεταφόρτωση. 5 Επιλέξτε την κατάλληλη αναβαθµισµένη έκδοση και ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες για να τη µεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας. Για να εγκαταστήσετε την εφαρµογή, δείτε την ενότητα Εγκατάσταση προγραµµάτων (σελίδα 26).

32 ιαχείριση προγραµµάτων οδήγησης ιαχείριση προγραµµάτων οδήγησης Πρόγραµµα οδήγησης είναι µια εφαρµογή λογισµικού που σας επιτρέπει να χρησιµοποιείτε συσκευές υλικού. Για παράδειγµα, για να µπορείτε να χρησιµοποιείτε κάποιον εκτυπωτή, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησής του. Πολλά προγράµµατα οδήγησης, όπως αυτό του ποντικιού, περιλαµβάνονται στο λειτουργικό σύστηµα. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορείτε να εγκαταστήσετε, να ελέγξετε, να αναβαθµίσετε ή να απεγκαταστήσετε κάποιο πρόγραµµα οδήγησης. Επίσης, περιγράφεται η δυνατότητα Rollback των Widows XP. Τέλος, θα µάθετε πώς να µεταφορτώνετε τις τελευταίες εκδόσεις των προγραµµάτων οδήγησης από την τοποθεσία της εταιρείας µας στον παγκόσµιο ιστό. 31 Εγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 32) Έλεγχος της εγκατάστασης του προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 33) Αναβάθµιση ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 35) Απεγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 36) Επαναφορά ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 37) Mεταφόρτωση προγραµµάτων οδήγησης (σελίδα 39)

33 ιαχείριση προγραµµάτων οδήγησης Εγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης Για να (επαν)εγκαταστήσετε ένα πρόγραµµα οδήγησης της Soy, αναζητήστε λεπτοµέρειες στο έντυπο Applicatio CD Guide. Εάν το πρόγραµµα οδήγησης δεν απαιτεί κάποια ειδική διαδικασία εγκατάστασης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να το εγκαταστήσετε: 1 Τοποθετήστε στη µονάδα δίσκου το δίσκο CD-ROM ή τη δισκέτα εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή. 2 Συνδέστε στον υπολογιστή σας τη συσκευή για την οποία απαιτείται πρόγραµµα οδήγησης. Εµφανίζεται η οθόνη Foud ew Hardware Wizard. 3 Επιλέξτε το Specify a locatio και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ext. 4 Όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραµµα οδήγησης από τον παρεχόµενο δίσκο CD-ROM (ή τη δισκέτα) µέσω µιας µονάδας δίσκου CD-ROM (ή δισκέτας) συνδεδεµένης στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τον φάκελο Drivers που υπάρχει στο δίσκο. 5 Όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραµµα οδήγησης έχοντας αντιγράψει τα αρχεία που περιέχονται στον παρεχόµενο δίσκο CD-ROM (ή στη δισκέτα) στον σκληρό δίσκο, αναζητήστε τον κατάλληλο υποκατάλογο ο οποίος περιέχει το πρόγραµµα οδήγησης. Ο υποκατάλογος θα πρέπει να βρίσκεται στον φάκελο που αντιγράψατε από τον δίσκο CD-ROM (ή τη δισκέτα). 6 Κάντε κλικ στο OK για να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης. 7 Κάντε κλικ στο ext για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης. Όταν εγκατασταθεί το πρόγραµµα οδήγησης, εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο. 8 Κάντε κλικ στο Fiish. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επανεκινήσετε τον υπολογιστή σας. 9 Κάντε κλικ στο Yes. Το πρόγραµµα οδήγησης έχει πλέον εγκατασταθεί. Για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης µιας συσκευής, πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή. 32

34 ιαχείριση προγραµµάτων οδήγησης Έλεγχος της εγκατάστασης του προγράµµατος οδήγησης Όταν ο υπολογιστής επανεκκινήσει, ελέγξτε εάν η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Για να ελέγξετε την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Από το µενού Start κάντε κλικ στο Cotrol Pael. Εµφανίζεται το παράθυρο Cotrol Pael. 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο System. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου System. Εάν αυτό το εικονίδιο System δεν εµφανίζεται, κάντε κλικ στο Switch to Classic View που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα Hardware και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Device Maager. 4 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στη συσκευή που εγκαταστήσατε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη συγκεκριµένη συσκευή. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Properties. 5 Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή Device status εµφανίζεται το µήνυµα This device is workig properly. 6 Κάντε κλικ στο OK. Κλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα. Η συσκευή είναι έτοιµη να χρησιµοποιηθεί. Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά στις εξής περιπτώσεις: Η συσκευή εµφανίζεται στην καρτέλα Device Maager µε ένα κίτρινο ερωτηµατικό ή θαυµαστικό. Κάντε δεξί κλικ στη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Uistall. Στη συνέχεια επιστέψτε στο βήµα 2 της διαδικασίας Εγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 32). Εάν η συγκεκριµένη συσκευή δεν εµφανιστεί στον κατάλογο της καρτέλας διαχείρισης συσκευών όταν κάνετε διπλό κλικ στην κατηγορία που ανήκει η συσκευή. Πρέπει να αφαιρέσετε τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Απεγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 36) για να την αφαιρέσετε. Στη συνέχεια επιστρέψτε στο βήµα 2 της διαδικασίας Εγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 32). 33

35 ιαχείριση προγραµµάτων οδήγησης Εάν εµφανιστεί η συγκεκριµένη συσκευή κάνοντας διπλό κλικ στην κατηγορία Other devices. Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στη συγκεκριµένη συσκευή και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο Uistall. Συνεχίστε από το βήµα 2 της διαδικασίας Εγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 32). Εάν το µήνυµα This device is workig properly δεν εµφανίζεται, αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Properties και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης ως εξής: Κάντε δεξί κλικ στο Uistall. Όταν εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Cofirm Device Removal, κάντε κλικ στο OK. Κάντε κλικ στο Yes και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Όταν ο υπολογιστής επανεκκινηθεί, συνεχίστε από το βήµα 2 της διαδικασίας Εγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 32). Εάν η συγκεκριµένη συσκευή δεν εµφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου Properties αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά. Πρέπει να επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 4 που περιγράφονται στις προηγούµενες ενότητες για να ελέγξετε την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης. Κάντε κλικ στη συγκεκριµένη συσκευή και στη συνέχεια στο Uistall για να καταργήσετε το πρόγραµµα οδήγησης. Κάντε κλικ στο Yes για να επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Όταν ο υπολογιστής επανεκκινηθεί, συνεχίστε από το βήµα 2 της διαδικασίας Εγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης (σελίδα 32). 34

36 ιαχείριση προγραµµάτων οδήγησης Αναβάθµιση ενός προγράµµατος οδήγησης Για να αναβαθµίσετε το πρόγραµµα οδήγησης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο κουµπί Start της γραµµής εργασιών. 2 Κάντε κλικ στο Cotrol Pael. 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Priters ad Other Hardware. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη συσκευή, το πρόγραµµα οδήγησης της οποίας επιθυµείτε να επαναφέρετε. 4 Από την καρτέλα Hardware κάντε κλικ στο Properties. 5 Από την καρτέλα Driver, κάντε κλικ στο Update driver. 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση του προγράµµατος οδήγησης µέσω των Widows ή να ορίσετε ο ίδιος τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται το πρόγραµµα. Ή: 1 Κάντε κλικ στο κουµπί Start της γραµµής εργασιών. 2 Από το µενού, κάντε κλικ στο My computer. 3 Κάντε κλικ στο View system iformatio στα αριστερά του παραθύρου. 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Hardware και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Device Maager. 5 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στη συσκευή που εγκαταστήσατε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη συγκεκριµένη συσκευή. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Properties. 6 Κάντε κλικ στην καρτέλα Driver. 7 Κάντε κλικ στο Update driver. Το πρόγραµµα οδήγησης έχει αναβαθµιστεί. Για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης µιας συσκευής, πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή. 35

37 ιαχείριση προγραµµάτων οδήγησης Απεγκατάσταση ενός προγράµµατος οδήγησης Κατά την απεγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης, αφήστε τη συσκευή συνδεδεµένη στον υπολογιστή σας. Για να απεγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1 Κάντε κλικ στο κουµπί Start της γραµµής εργασιών. 2 Κάντε κλικ στο Cotrol Pael. 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Priters ad Other Hardware. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη συσκευή, το πρόγραµµα οδήγησης της οποίας επιθυµείτε να επαναφέρετε. 4 Από την καρτέλα Hardware κάντε κλικ στο Properties. 5 Από την καρτέλα Driver κάντε κλικ στο Uistall. 6 Εάν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο Yes. Το κουµπί Uistall δεν θα είναι διαθέσιµο εάν η κατάργηση του προγράµµατος οδήγησης θα εµπόδιζε τη χρήση της συσκευής. Ή: 1 Κάντε κλικ στο κουµπί Start της γραµµής εργασιών. 2 Από το µενού, κάντε κλικ στο My computer. 3 Κάντε κλικ στο View system iformatio στα αριστερά του παραθύρου. 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Hardware και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Device Maager. 5 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στη συσκευή που εγκαταστήσατε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη συγκεκριµένη συσκευή. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Properties. 6 Κάντε κλικ στην καρτέλα Driver. 7 Κάντε κλικ στο Uistall. Το πρόγραµµα οδήγησης έχει πλέον απεγκατασταθεί. Για να απεγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης µιας συσκευής, πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή. 36

ήλωση ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ήλωση ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Soy και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY STAR. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ENERGY STAR. ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Soy και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες λειτουργίες

Κορυφαίες λειτουργίες Κορυφαίες λειτουργίες Περιεχόμενα Κοινή χρήση συσκευής USB στο δίκτυο...3 Κοινή χρήση εκτυπωτή USB...5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή Mac με το Time Machine...6 Εφαρμογή NETGEAR genie...8

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID.

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 1 2 9 4 3 5 6 7 8 Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 6.3 Επιλέξτε µια εικόνα. Κάντε κλικ στο "Wallpaper"

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Mac

Οδηγός Χρήσης για Mac Οδηγός Χρήσης για Mac Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Χρήση του Εργαλείου εκ νέου Διαμόρφωσης Mac... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού FreeAgent... 4 Aσφαλής αφαίρεση μονάδων δίσκου... 9 Διαχείριση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ξεκίνηµα µε τα Windows XP 1. Αποδοτική εργασία µε τα Windows ΧΡ 19

Περιεχόµενα. Ξεκίνηµα µε τα Windows XP 1. Αποδοτική εργασία µε τα Windows ΧΡ 19 Οι νέες δυνατότητες των Microsoft Windows ΧΡ ix Πληροφορίες για τα Microsoft Windows Service Pack 1...ix Πώς εντοπίζονται οι νέες λειτουργίες...x Τι νέο υπάρχει στην Έκδοση Deluxe xiii ιορθώσεις, σχόλια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω

ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω 1 ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ιαβάστε πρώτα τα παρακάτω ήλωση Το συγκεκριµένο προϊόν περιέχει λογισµικό ιδιοκτησίας της Sony και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδείας. Η χρήση τέτοιου λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Windows Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών Χειρισμός παραθύρων...

Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Windows Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών Χειρισμός παραθύρων... ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 01 Windows 7... 9 02 Επιφάνεια εργασίας... 15 03 Γραμμή εργασιών... 25 04 Χειρισμός παραθύρων... 41 05 Το παράθυρο Υπολογιστής... 59 06 Το μενού

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

HP Workspace. Οδηγός χρήσης

HP Workspace. Οδηγός χρήσης HP Workspace Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η ονομασία Google Drive είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Windows είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader Από την Απρίλης 2011 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader ανεισµός και χρήση e-book σε e-book-reader Χάρη στο format EPUB δίνεται η δυνατότητα ευχάριστης ανάγνωσης. Αυτό το format προσαρµόζεται στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα