Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ"

Transcript

1 Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο άνθρωπος είναι ένα γνωστικό ον. Η γνώση καθορίζει, μεταξύ άλλων, όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, έχουν εκ φύσεως πόθον προς την μάθηση, προς την γνώση. 1 Επομένως, η γνώση είναι μια σφράγιση και μια ιδιότητα του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή της υπάρξεως αυτού. Είναι ένα δομικό στοιχείο της ίδιας της φύσης αυτού. Ότι είναι έτσι, το αποδεικνύει όλη η ιστορία της ανθρωπότητας. Πάντα και παντού αυτός ασχολήθηκε με υπαρξιακά ερωτήματα, προσπάθησε να γνωρίζει την φύση και το είναι του. Αυτή η απασχόληση δεν είχε πάντα την ίδια μορφή. Ήταν είτε μια φυσική ενέργεια του απομακρυσμένου ανθρώπου από τον Θεό, είτε ένα θεολογικό έργο του εν Θεώ ανθρώπου. Κατά συνέπεια, αντιλαμβανόμαστε σχετικά με την κατάσταση του ανθρώπου δυο μορφές γνώσεως- μια φιλοσοφική (φυσική) και μια άλλη θεολογική, μια γνώση της φιλοσοφίας που μιλάει περί του Οντος και μια της θεολογίας μέσου της οποίας ο άνθρωπος μιλάει με το Θεό ως το Απόλυτο Ον. Η φιλοσοφία συγκεντρώνει και συστηματοποιεί όλα τα συμπεράσματα στα οποία έφτασε μόνος του ο άνθρωπος σ`αυτή την γνωσιολογική πορεία. Ο άνθρωπος επιθύμησε δια των φυσικών του δυνάμεων στο περιβάλλον της φιλοσοφίας να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα περί του όντος, περί της δικής του ύπαρξης. Δια μέσου της φιλοσοφίας, αυτός προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα γνωσιολογικά προβλήματα ως εξής: - αν είναι δυνατή η γνώση και μέχρι ποιου σημείου μπορεί να γνωρίζει ο άνθρωπος- υπάρχει απόλυτη γνώση, η η γνώση είναι σχετική; - το ζήτημα της πηγής της γνώσης αν η γνώση προέρχεται από τις αισθήσεις η από του νου η και από τις δυο αυτές πήγες; 1 Αριστοτέλης, Μετά τα φυσικά, εκ. Πάπυρος, Αθήνα, 1953, σ. 27 1

2 -το πρόβλημα της εγκυρότητας της γνώσεως-ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που εξασφαλίζουν την ισχύ και το κύρος της γνώσης. 2 Όμως αυτό που δεν παρατηρούμε να υπάρχει μεταξύ των παραπάνω ερωτημάτων είναι οι εξής απορίες- γιατί και πως πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει κάτι και, αν πρέπει να γνωρίζει κάτι, γιατί πρέπει να γνωρίζει το ον. Με αλλά λόγια, πως πρέπει να κατανοήσουμε την προσπάθεια του ανθρώπου για να κατέχει το ον, και γιατί ζει ο άνθρωπος υπό το κράτος αυτού του οντος. Αυτές οι ερωτήσεις αποτελούν το θέμα της παρούσης ανάλυσης. Μόνο η θεολογία μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, επειδή πέρα από το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι γνωστικό ον είναι και θεολογικό ον. Πηγάζει από τον Θεό ως Απόλυτο Ον. Βρίσκουμε, συνεπώς, μια ουσιώδη διάφορα ανάμεσα στην φιλοσοφία και θεολογία. Μολονότι και οι δυο κλάδοι αναφέρονται στη μάχη του ανθρώπου για να εξηγήσει την ύπαρξη του και το Απόλυτο Ον, μόνο η θεολογία απαντάει σ`αυτά τα ζητήματα. Η φιλοσοφία όπως καταλάβαμε από τις απασχολήσεις της, παραμένει στην επιφάνεια των προβλημάτων. Παρ`όλα αυτά αυτή και η θεολογία είναι δώρα από τον Θεό, 3 μόνο που η φιλοσοφία ασχολείται με τα ονόματα ήτοι το εξωτερικόν περίβλημα, ενώ η θεολογία με τα πράγματα ητοι τα ουσιώδη. 4 Παραμένουν, μολονότι αυτής της διαφοράς, και οι δυο τρόποι γνώσεως στην υπηρεσία του ανθρώπου. Ήτοι η φιλοσοφία υπηρετεί την θεία φιλοσοφία. 5 Εφ` όσον τα δώρα του Θεού, αυτά διαιρούνται εις φυσικά και πνευματικά, η φιλοσοφία είναι φυσικό δώρο 6 και η θεολογία πνευματικό. Με αυτή την ιδιότητα ή φιλοσοφία μπορεί να εισάγει τον άνθρωπο εις την γνώση των όντων, αλλά επειδή τούτη η γνώση πραγματοποιείται με μια φθαρτή φύση, τέτοια γνώση δεν πρόκειται να είναι παρά μόνο σχετική και δεν δύναται να ταυτισθεί με την θεια σοφία 7 -ούτε η αγνωσία είναι πάντοτε κάτι κακό, ούτε η γνώση είναι πάντοτε κάτι αγαθόν. 8 Με αλλά λόγια, ενώ η φιλοσοφία αποβλέπει στην έρευνα της φύσεως και της κίνησης των όντων, επιθυμώντας να φτάσει στην «πραγματεία της αλήθειας», η 2 Θεοδόσης Πελεγρινης, Λεξικό της φιλοσοφίας, εκ. Ελληνικά γράμματα, Αθηνά, 2004, σ Γρηγοριου του Παλαμά, Υπέρ των ησυχαζοντων, επ. Π. Χρήστου, τομ. Α, 2, 1, 4, σ Κλημης ο Αλεξάνδρειας, Στρωματεις, 6, 17, ΒΕΠ 8, Π. Χρήστου, Η έννοια της διπλής γνώσεως κατά τον Γρηγοριον Παλαμάν, στο Επιστημονικής Επετηρις, Θεσσαλονίκη, 1962, σ Γρηγοριου του Παλαμά, Υπέρ των ησυχαζοντων, 2, 1,18, σ Του ιδίου, Υπέρ των ησυχαζοντων, 2, 1, 7, σ Του ιδίου, Υπέρ των ησυχαζοντων, 1,3 14, σ.424 2

3 θεολογία αποβλέπει στα αόρατα και στα αιώνια, επιθυμώντας να φτάσει στη φιλοσοφία του Χριστού. 9 Η εξέταση αυτή δείχνει ότι κατά την διδασκαλία του Γρηγοριου του Παλαμά η κοσμική γνώση και η θεολογική γνώση διακρίνονται σαφώς και βαδίζουν πολλές φορές παράλληλα. Ο προορισμός έκαστης εξ αυτών καθορίζει και την άξια της- ενώ η φιλοσοφία είναι χρήσιμη για τούτο τον βιον, αλλά όχι απαραίτητη για την σωτηρία, η θεολογία είναι πολυτιμότερα απ`αυτης και αναγκαία για την πνευματική τελείωση και σωτηρία. 10 Η φιλοσοφία βοηθάει πραγματικά τον άνθρωπο μόνο αν γνώσεις τις οποίες αποκτά ο άνθρωπος με τις φυσικές του δυνάμεις τις μεταμορφώνει εις θεοειδείς γνώσεις. 11 Η γνώση των κτισμάτων και των όντων έφερε τους ανθρώπους εις τη γνώση του Θεού και προ του νόμου και των προφητών, 12 αλλά αυτή η γνώση δεν έχει σκοπιμότητα αν ο άνθρωπος δεν πραγματοποιεί δια αυτής μια προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός, αν και μπορείς να τον πλησιάζεις δια του νου ξέροντας ότι υπάρχει, δεν τον μεταλαμβάνεις στην ζωή σου. Δεν κοινωνάς με Αυτόν σε μια προσωπική και οντολογική σχέση παρά μόνο πνευματικά και θεολογικά.. Ο Θεός δεν είναι μόνο ουσία για να μιλάμε περί Αυτού, όπως κάνει η φιλοσοφία με όλες οι ουσίες. Αυτός δεν είπε «εγώ ειμί η ουσία» αλλά είπε «εγώ ειμί ο ων» 13 που σημαίνει ότι δεν είναι μια αφηρημένη ύπαρξη που την κατέχεις δια του νου, αλλά είναι Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να (από)τελέσει μια προσωπική σχέση με όλα τα λογικά όντα. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να παρουσιάσει τις προϋποθέσεις αυτής της προσωπικής κοινωνίας με τον Θεό που είναι και πραγματική γνώση η θεογνωσία και πραγματική σχέση με Αυτόν. Η θεολογική γνώση δεν είναι απλά μια θεωρητική ενασχόληση και ένα έργο δογματολογων, αλλά ένας τρόπος ζωής, 14 είναι η αληθινή ύπαρξη. Η γνώση του Θεού είναι κατ` εξοχήν προσωπική, οντολογική και θεουμενη. Η γνώση του Θεού δεν πρόκειται να αποκαλύψει στον άνθρωπο έναν απλό ορισμό περί Αυτού, αλλά να τον ανυψώσει προς την τριαδική δόξα του Απόλυτου Οντος. Γι` αυτό, η θεολογική γνώση 9 Γρηγοριου του Παλαμά, Κατά Ακίνδυνου 6, 1 apud, Π. Χρίστου, ο.π., σ Του ιδίου, Υπέρ των ησυχαζοντων, 2, 1, 5, σ Του ιδίου, Υπέρ των ησυχαζοντων, 1, 1, 9, σ Του ιδίου, Υπέρτων ησυχαζοντων, 2,3, 44, σ Π. Χρίστου, ο.π., σ Νίκου Ματσούκα, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, τομ. Α, εκ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 2000, σ.13 3

4 του ανθρώπου ταυτίζεται, όπως θα παρατηρήσουμε, με την θεωση αυτού. Κατά συνέπεια, μια γνωστική ενέργεια κατευθυνόμενη προς τον Θεό θα είναι μια ενεργεία που θα οδηγήσει τον άνθρωπο προς την τελείωση και τον αγιασμό αυτού. α) Οντολογία και γνώση- υπαρξιακές προϋποθέσεις για την γνώση του ανθρώπου Κατ `αρχάς να δούμε γιατί πρέπει, και γιατί θέλει ο άνθρωπος να γνωρίζει κάτι, αλλιώς πως εξηγείται η επιθυμία των ανθρώπων για να μάθουν την αλήθεια περί αυτών και όλης της ύπαρξης. Θα αρχίσουμε με την παρατήρηση ότι, ενώ η φιλοσοφία επιζητάει γενικά προς την ουσία των όντων, η θεολογία μεσολαβεί στην σημαντική κατανόηση του ίδιου του ανθρώπου ως ον, πως θεωρείται, από πού προέρχεται, ποια είναι η κλήση του κ.τ.λ. Με αλλά λόγια, η θεολογία μας φανερώνει πρώτα από όλα το ίδιο μυστήριο της ύπαρξης του, πως αποτελείται, ποίες ιδιότητες έχει και από πού, προκείμενου να μας οδηγήσει προς την Πηγή της ύπαρξης μας. Επομένως, η γνώση του ανθρώπου έχει οντολογικές συνέπειες και οντολογικά θεμέλια. Για να μιλάμε περί της γνώσης πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα ποιοι είμαστε, που πορευόμαστε και γιατί, και τι θα πραγματοποιήσουμε γνωρίζοντας κάτι. Επομένως, θα υπογραμμίσουμε στην αρχή το γεγονός (το οποίο η φιλοσοφία δεν το έχει υπ`οψη) ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα Θεού. Είναι δημιουργημένος κατ`εικονα 15 του Θεού, τείνοντας προς το καθ`ομοιωση. Είναι μια λογική ύπαρξη ενός προσωπικού Όντος, το οποίο θέλει να κοινωνάει και σε αλλά πρόσωπα το μυστήριο της αγάπης και χαράς Αυτού. Έχει, λοιπόν, θεϊκά και κτιστά ιδιώματα και υπάρχει προσανατολισμένος προς την Πηγή της ζωής του. Πρέπει να Τον γνωρίζει για να εκπληρωθεί ως ύπαρξη, πρέπει να κοινωνάει με Αυτόν για να τελειωθεί. Κατόπιν τούτου, όπως εννοείται, δεν γίνεται να μιλάμε για τον άνθρωπο χωρίς να ξέρουμε ποιος Θεός τον δημιούργησε, να ξέρουμε ποια είναι η σχέση του με τον ίδιο τον Θεό. Η κατανόηση του ανθρώπου και των πράξεων αυτού συνδέεται με την προσέγγιση του μυστήριου του Θεού. Ο άνθρωπος κτίσθηκε από ένα τριαδικό Θεό, ένα Θεό που έχει μια απλή ουσία εκφραζόμενη σε τρεις Υποστάσεις. Ένα Θεό που μεταλαμβάνεται από τους ανθρώπους, λόγω των άκτιστων ενεργειών αυτού, που πηγάζουν από την ουσία του. 15 Αγ. Γρηγοριος ο Παλαμάς, Ομιλίες, ΕΠΕ 11, σ.523 4

5 Η ύπαρξη του εικονίζει την ύπαρξη του Θεού με τον οποίο καλείται να πραγματοποιεί μια σχέση αγάπης, κοινωνίας. Η γνώση του Θεού, σ`αυτές τις συνθήκες, και όχι μόνο του Θεού, έχει ένα οντολογικό χαρακτήρα. Η γνώση σ`αυτό το επίπεδο έχει την μορφή της κοινωνίας και της αγάπης, η γνώση του Θεού είναι και φωτισμός και θεωση- είναι η πραγματική τελείωση του ανθρώπου. Να δούμε παρακάτω, από πού προέρχεται η ανάγκη του ανθρώπου για την γνώση. Είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα κτιστό ον, ον που εικονίζει το Απόλυτο Ον. Είναι κατ`εικονα Θεού καλούμενος να γίνει καθ` ομοίωση, να αποκτά και να κοινωνάει όλες τις θεϊκές ενέργειες Του. Αυτό πρέπει να γίνει, επειδή δεν κτίσθηκε να παραμείνει μια απλή εικόνα του Θεού, αλλά να μεταλαμβάνει την ζωή του Θεού. Για αυτό πλάσθηκε γνωστικό ον, για να προχωράει σ`αυτή τη θεϊκή ζωή, να μπορεσει να δει τον Θεό «καθώς εστίν» (Ι Κορ. 13, 17) Όσον αφορά την ανάγκη του ανθρώπου για την γνώση, αυτή εξηγείται δια της εικονικής ύπαρξης αυτού. Ο άνθρωπος είναι γνωστικό ον, γιατί ο Θεός είναι ένα γνωστικό Ον, αν και η γνώση στο θειο επίπεδο έχει άλλη διάσταση. Ο Θεός ως τριαδικό Ον καθορίζεται, μεταξύ άλλων, και δια της γνώσης. Κάθε τριαδική Υπόσταση γνωρίζει την άλλη, 16 και μεταλαμβάνει από την άλλη τα προσωπικά και μοναδικά τις δώρα. Δεν έχει την μορφή της ανθρώπινης γνώση, αλλά είναι θεϊκή γνώση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η σχέση που δημιουργείται μεταξύ των θειων Προσώπων δια αυτής της τριαδικής γνώσης, ούτε πως πραγματοποιείται. Αντιλαμβανόμαστε μόνο ότι τα Πρόσωπα της Άγιας Τριάδος μ`ένα θειο και μυστικό τρόπο αλληλογνωριζονται. Τα Πρόσωπα της Άγιας Τριάδος συνυπάρχουν έχοντας ως εσωτερικό «νόμο» την πορεία προς κάτι (προς κάποιον άλλο πρόσωπο). Ο π. Στανιλοαε υπογραμμίζει σχολιάζοντας τον Αγ. Παλαμά ότι η ουσία του Θεού προϋποθέτει την σχέση και την κοινωνία, προσδιορίζει τον Θεό να είναι «προς τι». «Προς τι» από το interυποστατικό εσωτερικό Του. 17 Χωρίς αυτό το δομικό στοιχείο ο Θεός δεν θα μπορούσε να υπάρχει ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. 18 Και πέρα από αυτό, ο 16 D. Stãniloae, Τeologia Dogmatica Ortodoxa, EIB, Bucuresti, 1996, σ D. Stăniloae, παραμποπη 127, στο Φιλοκαλία, Η ζωή και τα συγγράμματα του Άγιου Γρήγορου του Παλαμά, εισαγωγικός λόγος, τομ. Ζ, ed. Humanitas, Bucuresti, 1999, σ Του ιδίου 5

6 Θεός έχοντας την εσωτερική δομή αυτή για να είναι «προς τι», μπορεί να είναι και «προς τι» από το εξωτερικό Του. 19 Ο άνθρωπος από τη άλλη πλευρά, ως εικόνα Θεού καθορίζεται, αν και σ`ένα κτιστό επίπεδο, από την ίδια δομή. Και αυτός πρέπει να υπάρχει προς τι, από τον εαυτό του και από το εξωτερικό του. Έτσι, μπορεί να γνωρίζει και τους άλλους ανθρώπους και όλα τα κτιστά πράγματα που είναι έξω από αυτόν, αλλά και τον Θεό που είναι και μέσα και έξω από τον ίδιο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να γνωρίζει για να πλησιάζει τον Θεό που έρχεται προς αυτόν. Για αυτή την γνωστική ενέργεια του ανθρώπου υπάρχουν και άλλα θεολογικά δεδομένα. Αυτά είναι οι ενέργειες του Θεού και οι λόγοι των όντων, που μεσολαβούνε στην κοινωνία με τον Θεό, την γνώση Του ως αγάπη. Η πρώτη αφετηρία είναι αυτή των ενεργειών. Αυτές παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη γνωστική άνοδο προς τον Θεό. Το γεγονός ότι είναι άκτιστες, είναι ουσιώδες. Αν θα ήτανε κτιστές, όπως άλλωστε πίστευαν και πιστεύουν οι Λατίνοι, τότε μεταξύ ανθρώπων και Θεού (πηγή αυτών των ενεργειών) δεν θα υπήρχε γνώση, 20 αλλά αναγνώριση, θα ήταν μέρος από τον κτιστό μας κόσμο. Δεν θα ήταν κάτι καινούριο και απαραίτητο για την οντολογική μας ανάπτυξη. Η γνώση είναι η υπαρξιακή προσχώρηση σ`ένα μυστήριο, αλλά όχι μάθηση μιας αλήθειας. Είναι η σχέση με την Αλήθεια. Αν οι ενέργειες θα ήταν κτιστές, η γνώση δεν θα υπήρχε. Επομένως, αν τα κτιστά όντα και ειδικά οι άνθρωποι έχουν σχέση με τον Θεό, η σχέση αυτή αναφέρεται αποκλείστηκα στις μεθεκτες θειες ενέργειες. 21 Η γνώση του ανθρώπου ως μέθεξη δια των ενεργειών στο θεϊκό Είναι, έχει σ`αυτες τις συνθήκες, δυο διαστάσεις. Μια που πραγματοποιείται σε σχέση με τις θειες ενέργειες που ο Θεός μας τις κοινωνάει, και η άλλη διάσταση αποτελείται από την ανακάλυψη αυτών των ενεργειών στην ίδια την δομή και ύπαρξη μας ως κτιστά όντα. Εμείς ως άνθρωποι και γενικά όλα τα κτιστά όντα, πλασθήκαμε δια των θειων ενεργειών. Αυτές οι ενέργειες, ως ουσιώδεις και φυσικές κινήσεις της θειας ουσίας, υπάρχοντες και προ του κόσμου 22, στον κατάλληλο χρόνο πραγματοποιούν το θέλημα του Θεού να πράξει «εκ του μη οντος» τα κτιστά όντα. 23 Οι θειες ενέργειες δεν αποτελούν μόνο 19 Του ιδίου 20 Νικολάου Νικολαιδη, Η υπό του Οντος εξ ουκ όντων δημιουργία των όντων, κατά τον Γρηγοριο τον Παλαμά, στο Ο άγιος Γρηγοριος ο Παλαμάς στην ιστορία και το παρόν, εκδ. Ιερά Μέγιστη Μόνη Βατοπαιδιου, Άγιον Όρος, 2000, σ Περί θειων ενεργειών 41, Π. Χριστού, τομ.β, σ Του ιδίου, 21, τομ. Β, Νικολάου Νικολαιδη, ο.π., σ

7 τη μεθεκτη πραγματικότητα του Θεού, αλλά και την ίδια την ύπαρξη μας, είναι μέσα μας, και δια αυτών υπάρχουμε. Αυτό το στοιχείο, χωρίς αμφιβολία, είναι μια από τις πιο σημαντικές οντολογικές προϋποθέσεις για το γνωστικό έργο του ανθρώπου. Αυτός δεν καλείται να γνωρίζει έναν ξένο και αμεθεκτο Θεό, αλλά έναν Θεό που είναι δια των ενεργειών Του η αιτία και η συνεχής υποστήριξη μας -υπάρχει μέσα μας. Για τούτο το πράγμα οι ενέργειες λέγονται και «ουσιωσεις, ζωωσεις, σοφοποιησεις» 24 Άλλο ένα θεολογικο υποβαθρο της συμμετοχης του ανθρώπου δια της γνωσεως στο θεϊκό μυστήριο το αποτελει η υπαρξη των λόγων των όντων. Αυτοί υπήρχαν αιώνια στην δημιουργική βούληση του Θεού 25 και καθιστούν όλη την κτιστή πραγματεία του Θεου. Αυτοί αποτελούν την λογική της κτισεως, την λογιότητα της. Οι λόγοι των όντων μας φανερώνουν το νόημα της κτίσεως και ταυτόχρονα το νόημα της ύπαρξης μας. Είναι και πέρα από αυτό πηγή θεογνωσίας γιατί κάθε ον έχει θεια κατασκευή. Αυτό το λέει ο Άγιος Παλαμάς «Δια της γνώσεως των όντων προς τον αίτιον των όντων αναγεσθαι τους γε αληθείς φιλόσοφους» 26 Η λογιότητα του κόσμου και ειδικά του ανθρώπου κάνει δυνατή την πρόσβαση αυτού στο θεϊκό Ον, στο θειο Λόγο της Άγιας Τριάδος. Αυτός ο Λόγος είναι η αιτία και πηγή των λόγων. Η κατανόηση και γνώση των λόγων των όντων θα είναι και η γνώση σ`ένα οντολογικό και πνευματικό επίπεδο, του Λόγου ως πηγή αυτών. Ο κόσμος σ`αυτή την ενέργεια γίνεται το μέγα δείγμα του Θεού και ο ουράνιος κήρυξ Αυτού, 27 η κτίση καθώς και ο άνθρωπος, ως ανακεφαλαίωση και επίλογος αυτής, «οιονεί γαρ τι σύγγραμμα αυθυποστάτου Λόγου». 28 Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε ότι η γνωστική ιδιότητα του ανθρώπου έρχεται από την θεϊκή δημιουργία του, όντας μια ύπαρξη κατ`εικονα του Απόλυτου Οντος. 29 Ο άνθρωπος είναι γνωστικό ον επειδή και ο Δημιουργός του είναι γνωστικό Ον, και επειδή εξαρτάται ως ύπαρξη από αυτό το Ον. Όλες οι γνωστικές ενέργειες του ανθρώπου έχουν οντολογικές συνέπειες και βάσεις. Η γνώση δεν είναι μια πράξη 24 Περί ενώσεως και διακρίσεως 13, Π. Χριστού, τομ. Β, σ Προς Ακίνδυνον αντιρρητικός Ε, 12,44, Π. Χρίστου, τομ. Γ, σ Υπέρ των ησυχαζοντων, 1,1,16, Π. Χρίστου, τομ. Α, σ Αγ. Γρηγοριος ο Παλαμάς, Ομιλία ΝΓ, apud. τον Μητρ. Αμφιλοχιου Ραντοβιτς, Το μυστήριο της Άγιας Τριάδος κατά τον Άγιον Γρηγοριον τον Παλαμάν, Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικων Μελετών, Θεσσαλονίκη, 1991, σ Προς Βαρλαάμ 24, Συγγρ. Α, σ Μητρ. Αμφιλοχιου Ραντοβιτς, ο.π., σ.47 7

8 ουδέτερη για τη ύπαρξη του ανθρώπου, αλλά έχει οντολογική σημασία. Αυτό επειδή σε σχέση με τον Θεό η γνώση του είναι ταυτόχρονα και κοινωνία και αγάπη, είναι δηλαδή η τέλεση και πραγματοποίηση του προορισμού του ανθρώπου. β) Η οντολογία η η υποστατική αρχή του όντoς-τριαδική και ανθρωπολογική προοπτική του είναι Αν στις παραπάνω παρατηρήσεις προσπαθήσαμε να υποδείξουμε ποία είναι τα οντολογικά θεμέλια της γνώσεως, γιατί υπάρχει γνώση και γιατί πρέπει ο άνθρωπος να γνωρίζει κάτι, να δούμε στη συνεχεία ποια είναι, κατ`αρχας, η μορφή αυτής της γνώσεως και μετά να υπογραμμίσουμε τις απαιτήσεις πραγματοποίησης αυτής. Η μορφή της γνωστικής πραγματείας είναι προσωπική η υποστατική. Και ο άνθρωπος και ο Θεός τον οποίο πρέπει να τον γνωρίζει ο άνθρωπος είναι πρόσωπα. Είναι γεγονός ότι μια ουσία δεν υφίσταται παρά μόνο εις μια υπόσταση. Έτσι και ο Θεός με την απρόσιτη Του ουσία και ο άνθρωπος με τη κτιστή του ουσία υπάρχουν εν υποστασει. Το πρόσωπο διασώζει την γνώση από μια αφαίρεση της, όπως την αντιλαμβανόμαστε στην αρχαία φιλοσοφία. Η γνώση ήταν μια κατανόηση μερικών ανυπόστατων ιδεών, μια αφηρημένη γνώση ενός απρόσωπου Οντος. Εις το παραδοσιακό πνεύμα της χριστιανικής διδασκαλίας, ο Γρηγοριος ο Παλαμάς μιλάει για έναν Θεό εν Υπόστασει, ένα προσωπικό Θεό. Μιλάει για ένα Θεό με τρία Πρόσωπα που έχει προσωπικές σχέσεις με τον άνθρωπο. Δεν είναι το όντως ον της κλασικής φιλοσοφίας, αλλά ο Ων, 30 όπως ανακαλύφθηκε στον Μωυση όταν του είπε- «Εγώ ειμί ο Ων». Αυτός ο Ων κατανοείται ως πρόσωπο όχι από την ύπαρξη της ουσίας Του, αλλά η ουσία κατανοείται από την ύπαρξη Του ως πρόσωπο. 31 Ο οντολογικός δεσμός ως γνώση μεταξύ ανθρώπων και Θεού, δεν πραγματοποιείται μόνο επειδή ο Θεός είναι Πρόσωπο, αλλά και επειδή Αυτός υποστασιαζει μια δυναμική ουσία, όχι αφηρημένη, μια ουσία που μεταλαμβάνεται ως πρόσωπο δια των ενεργειών της. Χωρίς αυτή την βάση, της διάκρισης μεταξύ ουσίας και ενεργειών δεν δύναται να υπάρχει καμία προσωπική ένωση και γνώση ανάμεσα 30 Γεώργιος Μαρτζελος, Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός, εκ Πουρναρα, Θεσσαλονίκη, σ Υπέρ των ησυχαζοντων Ι, 3, 2, 12, σ

9 στον άνθρωπο και στον Θεό. Μόνο επειδή και ο Θεός και ο άνθρωπος είναι πρόσωπα δύναται να γίνει η γνώση και η τελείωση του ανθρώπου. Και μόνο επειδή ο Θεός εκφράζει την ουσία Του ως πρόσωπο δια των άκτιστων ενεργειών μπορεί να ενωθεί με τον άνθρωπο χωρίς να διαλυθεί. Κατά τον Παλαμά αυτές οι ενέργειες ως θεοποια δώρα είναι ενυπόστατες, όχι γιατί θα κατείχαν υπόσταση, αλλά επειδή ενώνονται και μεταλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη ανθρώπινη υπόσταση. 32 Το γεγονός ότι είναι Πρόσωπο προσδιορίζει τον τρόπο της κοινωνίας Του με τους ανθρώπους, κοινωνία που πραγματοποιείται σ`αυτες τις συνθήκες, μ`ένα πλήρη τρόπο. Αν οι ενέργειες Του είναι αχώριστες από την ουσία Του, σημαίνει ότι σε κάθε προσωπική πράξη και ενέργεια είναι παρών ο Θεός πλήρης, όλο το είναι Του βρίσκεται σ αυτή την πράξη, όμως κάθε φορά διαφορετικά. Είναι προφανώς ότι σε κάθε πράξη ενός προσώπου βρίσκεται όλο το πρόσωπο, αν και με άλλο τρόπο. Η ουσία είναι ολόκληρη σε κάθε ενέργεια, και παρ`όλα αυτά αυτή παραμένει μια άπειρη πηγή γνώσεως που μπορεί πάντα να εκφρασθεί σε άλλες και διάφορες μορφές και ενέργειες. 33 Το Πρόσωπο βρίσκεται στη βάση της γνώσεως του Θεού εν ταις ενέργειαις Αυτού. Μεταλαμβάνουν τους χαρακτήρες της υπόστασης από τη υπόσταση, που δεν είναι η ίδια υπόσταση. Δεν γίνεται να μεταλαμβάνει η ίδια η υπόσταση, επειδή τότε το μυστήριο της θα διαλυθεί. 34 Όποτε η γνώση έχει μια άπειρη διάσταση, λόγω της αποφατικής δομής του προσώπου. Όλα όσα είπαμε για τον Θεό, περί της υπόστασης και των ενεργειών ισχύουν και στη περίπτωση του ανθρώπου, διαφέρουν μόνο στο ουσιώδες επίπεδο της ουσίας. Η μια ουσία του Θεού που είναι θεϊκή, απόλυτη και η άλλη του ανθρώπου που είναι κτιστή, ανθρώπινη. Αυτή η διάκριση, πράγματι, κάνει δυνατή τη κοινωνία μεταξύ των δυο ειδών προσώπων, κοινωνία που γίνεται ένας συνεχής διάλογος γνώσεως. Πάντα θα γνωρίσουν, και ο άνθρωπος τον Θεό και ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μυστήριο της κτίσεως ότι ο Θεός δεν δημιούργησε ένα αντικείμενο, αλλά ένα υποκείμενο ένα πρόσωπο το οποίο και για Αυτόν παραμένει ένα μυστήριο. Κατά συνέπεια, θα τονίσουμε το γεγονός ότι η γνώση, αντί να είναι μια ιδεολογική κοσμοθεωρία περί του κόσμου και του οντος, είναι μια προσωπική επαφή και κοινωνία με τον Θεό. Γνωρίζουμε έναν Θεό που είναι όπως εμείς Πρόσωπο και το 32 Του ιδίου, 3, 1, 9, τομ. Α, σ D. Stăniloae, Η ζωή και τα συγγράμματα του Άγιου Γρηγοριου του Παλαμά ο.π., σ D. Stăniloae, παραπομπή 77, ο.π., σ.401 9

10 οποίο μπορεί πάντα να μας αποκαλύψει θεϊκά μυστήρια με οντολογική σημασία για την ανάπτυξη και για το γίγνεσθαι μας. Γνωρίζουμε μια Τριάδα Προσώπων μεταξύ των οποίων υπάρχει επίσης μια γνωστική ενέργεια, μια Τριάδα που το κάθε Πρόσωπο υποστασιοποιει μια και μοναδική, άπειρη και θεϊκή ουσία. Η σχέση μας με τον Θεό βασίζεται σ`αυτή την ουσία η οποία υφίσταται εν υπόστασει και η οποία κάνει και την υπόσταση να είναι άπειρη και αποφατική. Τον πλησιάζουμε δια των ενεργειών που προέρχονται από την ουσία Του, ενέργειες που θα αποτελούν για πάντα μια πηγή γνώσεως. Να παρατηρήσουμε ποιος είναι ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της γνώσης και ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτής. γ) Θεολογική γνωσιολογία ως υπαρξιακή μέθεξη του θεϊκού Είναι-χριστολογικη προσέγγιση Από όσα έχουμε πει έως εδώ, συμπεραίνουμε ότι η γνώση είναι μια πράξη θεολογική και υπαρξιακή. Στοχεύει στην τελείωση μας και την εκπλήρωση της κλήσης μας για να αυξάνουμε «δε εν χαριτι και γνώσει του Κυρίου». (Β Πετ. γ, 18) Η δυνατότητα πραγματοποίησης αυτής της γνώσεως συνδέεται όπως το υπογραμμίσαμε ήδη, με την ουσία η οποία βρίσκεται στην βάση του θεϊκού Οντος. Η μέθεξη του Οντος θα είναι η συμμετοχή του ανθρώπου στη ύπαρξη Του. Ο Ων θα θεωρηθεί (θα γνωρισθεί), όχι η ουσία. 35 Τούτο σημαίνει ότι ο Θεός ως ύπαρξη μπορεί να έρθει εις επαφή και κοινωνία με τους ανθρώπους παραμένοντας αμεθεκτος και απρόσιτος στην ουσία Του. 36 Η γνώση είναι, λοιπόν θεολογική επειδή σκοπεύει στην ανακάλυψη του Θεού, έργο που θα τον οδηγεί στην τελείωση του. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να τον γνωρίζει και να ενωθεί με Αυτόν. Αυτή η εργασία δεν γίνεται μόνο από τη πλευρά του ανθρώπου. Και ο Θεός συμμετέχει σ`αυτό το εργο προσφέροντας στον άνθρωπο την γέφυρα μέσω της οποίας θα μπορέσει να ανέβει προς Αυτόν και να Τον προσεγγίσει. Αυτή η γέφυρα είναι ο Υιός Του, Τον οποίο τον παραδίδει για να φτάσουμε «εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνωσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τελειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» Εφ.4, Γεωργίου Μαντζαριδη, Η περί θεωσεως του ανθρώπου διδασκαλία Γρηγοριου του Παλαμά, Θεσσαλονίκη, 1963, σ J. Meyendorff, Introduction a l`etude de Grigoire Palamas, Paris, 1959, σ

11 Ο Θεός μας βοηθάει σ`αυτή την οδό της θεογνωσιας δια του Λογου του, μας μιλάει δι`αυτου για να Τον κατανοησουμε. Μας χαριζει έναν Διδασκαλο θεογνωσίας, 37 έναν που ήξερε τα ενδόμυχα και τα βάθη του Θεού, και θα μπορουσε να Τον εκφράζει λογικά για την κατανόηση και τον νουν του ανθρώπου. Η θεογνωσία είναι, επομένως, ένας λογικός διάλογος μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Είναι μια συμμετοχή στο μυστήριο της θεότητας της Άγιας Τριάδος. Αυτό δεν έγινε όμως διδακτικά, αλλά οντολογικά. Ο Λόγος δεν περιμένει κάπου μακριά από τον άνθρωπο να τον διδάσκει το μυστήριο του θεϊκού Οντος, αλλά ενσαρκώνεται παίρνοντας ανθρώπινη μορφή. Άνθρωπος και Θεός, ο Χριστός διδάσκει από τη εμπειρία Του σαν Άνθρωπος, δηλαδή πως γνώρισε Αυτός τον Θεό ως Άνθρωπος, έτσι η λειτουργία Του φαίνεται να είναι πιο αντικειμενική. Η θεογνωσία, επί τέλους, είναι καρπός εμπειρίας του Χριστού, συνέπεια της κοινωνίας του Χριστού στην ζωή μας. Η θεογνωσία δεν είναι κάτι κατ`εξοχην νοητικό, αλλά εξαιρετικά κάτι πνευματικό. Η θεογνωσία του Χριστού ως Θεάνθρωπος είναι μέσον απόκτησης των αγαθών του Θεού, των θεοποιών και άκτιστων δωρεών Του. Μετέχων ο άνθρωπος στη θεϊκή χάρη του Χριστού, όχι μόνο γνωρίζει τον Θεό, αλλά αποκτά υπερφυσικές ιδιότητες. 38 Χωρίς να σταματήσει να είναι κτιστός σε αυτή την διαδικασία της θεογνωσίας, ο άνθρωπος πλημμυρίζεται από τις άκτιστες ενέργειες του Χριστού. Η ζωή του Χριστού εις την ζωή του ανθρώπου έχει ως συνέπεια την μεταμόρφωση του ανθρώπου κατά την μορφή του Θεανθρώπου Χριστού. Αν εν Χριστώ ο Άνθρωπος και ο Θεός έχουν κοινή άκτιστη ενέργεια και ζωή, εν ανθρωπω αναζητούμενο τον Χριστό θα ενεργεί την ίδια ενέργεια και ζωή του Χριστού. Η θεια ενέργεια υπάρχει εντός του ανθρώπου, έτσι δι`αυτου ενεργεί ο ίδιος ο Θεός. 39 Ενώ παραμένει άνθρωπος εντός του παρόντος κόσμου έχοντας την επίγεια ζωή, καθίσταται κοινωνός της αιδιοτητος και μετέχει την ζωή της θεότητας. 40 Κατόπιν τούτου, η διδασκαλία του Παλαμά περί του άκτιστου χαρακτήρας της εν Χριστώ ζωής του πιστού, συνιστά ανθρωπολογική εφαρμογή του τριαδικού και χριστολογικου δόγματος. Γύρω σ`αυτά τα δυο δόγματα περιστρέφεται όλη η ζωή της Εκκλησίας στην οποία τελείται η θεωση και η τελείωση του ανθρώπου Υπέρ των ησυχαζοντων, 2,3,46 τομ. Α, σ Γ. Μαντζαριδη, ο.π., σ PG 91, 1076C 40 Γ. Μαντζαριδη, ο.π., σ Του ιδίου 11

12 Κατά συνέπεια, η πραγματική γνώση την οποία μπορεί και καλείται να την αποκτάει ο άνθρωπος προσδιορίζεται από την εν Χριστώ ζωή, και από την συμμετοχή του στο μυστήριο της Εκκλησίας. Η γνώση είναι κατ`εξοχην εκκλησιαστική, επειδή η ζωή του Χριστού βιώνεται εις την Εκκλησία. Από αυτό το σημείο ανοίγονται παρά πολλά θεολογικά και πνευματικά θέματα. Η γνώση ταυτίζεται με την πνευματική ζωή του ανθρώπου και, περί της γνώσεως δεν μπορούμε να μιλάμε αυθεντικά παρά μόνο στο ασκητο-μυστικό πλαίσιο της χριστιανικής διδασκαλίας. δ) Η γνώση ως θεωρία των θειων Προσώπων, ήτοι η θεοπτια Ο άνθρωπος όντας μια εικονική ύπαρξη θα έπρεπε να τείνει συνεχώς προς το Πρωτότυπο του. Και επειδή το Μοντέλο του είναι μια τριαδική Ύπαρξη, ένας Θεός με τρεις Υποστάσεις, ο άνθρωπος θα βρεθεί πάντοτε σε μια οντολογική ένταση που σκοπεύει την γνώση των τριών θεϊκών Προσώπων. Θα επιθυμεί πάντοτε να φτάσει σε μια τέλεια προσωπική σχέση με τα θεϊκά Πρόσωπα. Αυτή η οδός της θεογνωσίας έχει ως πνευματικό τέλος την θεωρία των θειων Προσώπων, θεωρία που είναι η πλήρης γνώσης αυτών. Ο άνθρωπος θα έπρεπε να φτάσει στο ύψος των αγγέλων που θεωρούν το Πρόσωπο του Θεού. ( Μθ. 18, 10) Η θεωρία η η θεοπτια όπως την ονομάζουν ειδικά οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας, αποτελεί τη στοχευση των ανθρώπων. Είναι μια κατάσταση τελειότητας στην οποία ο άνθρωπος χαίρεται από την ζωή του τριαδικού Θεού ως φως. Είναι μια θεωρία εις το άκτιστο φως της θεότητας, του ιδίου Θεού. Η θεοπτια είναι για τον Γρηγοριο τον Παλαμά η τέλεια οδός προς την πραγματική και αληθινή γνώση του Θεού. Η θεωρία είναι γνώση πέρα από οποιαδήποτε γνώση, και την ονομάζουμε γνώση μόνο συμβολικά, μεταφορικά, «καθ`υπεροχην» 42 Αυτή δεν σημαίνει ότι η θεωρία του Θεού είναι αγνωσία, επειδή αν και λέει ότι είναι πέρα από οποιαδήποτε γνώση, κάπου αλλού λέει ότι είναι η πραγματική γνώση περί της ύπαρξης του Θεού. Από την άλλη πλευρά, η γνώση δεν μπορεί να είναι το τελευταίο σημείο της εκπλήρωσης του ανθρώπου, διότι όπως παρατηρεί ο ίδιος ο Γρηγοριος, αν και είναι πνευματική, είναι πιο κάτω από το φως του Θεού το οποίο καλείται ο άνθρωπος να το βιώνει. Η γνώση είναι μια φυσική δύναμη η οποία γίνεται πνευματική δια του Φωτός του Χριστού. Άλλωστε ο ίδιος ο Απ. Παύλος λέει ότι ο Θεός «έλαμψεν εν ταις 42 Υπέρ των ησυχαζοντων, 2, 3, 17, τομ. Α., σ

13 καρδιαις ημών προς τον φωτισμον της γνώσεως...» ( Β Κορ. 4, 6). Η γνώση μας φωτίζεται από το αιδιο φως της θεότητας. 43 Κάτι άλλο είναι η γνώση, και κάτι άλλο το πνευματικό φως. Αν την πρώτη την κατέχει ο κάθε άνθρωπος, το φως που μεταμορφώνει την γνώση προς την γνώση της δόξας του Θεού μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι το αποκτούν. 44 Επομένως δεν μιλάμε μόνο για μια αληθινή γνώση που πραγματοποιείται δια της θεοπτιας, αλλά μιλάμε και για μια αύξηση και άνοδο του ανθρώπου από την γνωστική του στάση προς την θεωρητική. Μιλάμε για μια μεταμόρφωση της γνώσεως ως φυσική δύναμη του ανθρώπου, προς μια πραγματική γνώση εις το φως των Προσώπων της Άγιας Τριάδος. Η φυσική γνώση περί Θεού, η η καταφατική θεολογία κατά τον Παλαμά δύναται να πραγματοποιηθεί και από τους ανθρώπους που δεν καθάρισαν την ψυχή τους από τα πάθη, ενώ η πνευματική γνώση ως αποφατική θεολογία η ως θεοπτια, γ ίνεται δια της ενώσεως του Ανθρώπου με τον Θεό. 45 Η ενωτική γνώση είναι η τέλεια γνώση επειδή αποτελεί τη κορυφή της προσωπικής σχέσης μεταξύ ανθρώπων και Θεού. Η πραγματική γνώση είναι μια θεωρία των θεϊκών Προσώπων με τα οποία ο άνθρωπος βρέθηκε σε προσωπικές σχέσεις όλη την πνευματική του άνοδο. Αν στην αρχή η γνώση ήταν συμβολική, «εν αινιγματι» όπως λέει ο Απ. Παύλος, η ένωση του με τον Θεό είναι μια γνώση «πρόσωπον προς πρόσωπον» ( Α Κορ. 13, 12) Η θεοπτια, η θεωρία του θειου φωτός δεν είναι μια αφηρημένη δράση. Ο άνθρωπος δεν θεωρεί ένα απλό και φυσικό φως, αλλά ένα θειο και ενυποστατο φως, 46 ένα φως που μεταλαμβάνεται δια του Προσώπου. Έτσι, δυνάμεθα να μιλήσουμε για μια προσωπική θεωρία του Θεού για μια προσωπική γνώση του Θεού. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την ουσία του Θεού, αλλά τις ενέργειες Αυτού. Το φως είναι ο τρόπος εκφράσεως των ενεργειών του Θεού. Δεν είναι ένα αφηρημένο φως, καθώς δεν είναι έτσι ούτε οι ενέργειες Του. Είναι ένα ενυποστατο φως, ένα φως των Προσώπων της Άγιας Τριάδος. Η θεωρία αυτού του άκτιστου φωτός, είναι η θεωρία των θειων Προσώπων και, ταυτόχρονα, μια ενωτική γνώση αυτών των Προσώπων. 43 Αγ. Γρηγοριος Παλαμάς, apud D. Stăniloae, Calea spre lumina la Sf. Grigore Palama, στο Anuarul Institutului Teologic Sibiu, nr. VI, 1930, σ Του ιδίου, σ Υπέρ των ησυχαζοντων, 1, 3, 42. σ D. Stãniloae, παραπομπή 102, ο.π., σ

14 Η προσωπική ένωση με τον Θεό, από την άλλη μεριά, εισάγει εις το θέμα μας άλλη ουσιώδη διάσταση της τελείωσης του ανθρώπου που είναι η θεωση. Η θεωση όπως αντιλαμβανόμεθα ταυτίζεται με την θεοπτια και με την αληθινή γνώση περί του Οντος. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε περί της γνώσεως χωρίς να την προσεγγίσουμε από την όψη της θεωσης. ε)η θεωση- προσωπική γνώση του θειου Όντως Η θεωση είναι ένα μυστικό γεγονός, είναι η εκπλήρωσης της κλήσης και του προορισμού του ανθρώπου. Κατά τον Παλαμά η πραγματοποίηση αυτή εξαρτάται από τις ενέργειες του Θεού, οι θεουμενες ενέργειες οι οποίες πηγάζουν όπως το έχουμε τονίσει από την ουσία Του. 47 Η θεωση είναι, με αλλά λόγια, η τελείωση του ανθρώπου από την διάσταση της ικανότητας του να συμμετέχει στο θειο Ον ως Τριάδα Προσώπων. Είναι όπως παρατηρεί ο π. Στανιλοαε η πλήρης ικανότητα αυτού για να κοινωνεί από τις θεϊκές του Θεού ενέργειες. Ο θεουμενος άνθρωπος μπορεί σ`αυτή την κατάσταση να συμμετέχει πλήρως στη ζωή του Θεού. Επομένως η θεωση είναι μόνο η αρχή της θεουμενης πραγματείας του Θεού προς τον άνθρωπο. 48 Η θεωση είναι η τέλεια σχέση με τα τριαδικά Πρόσωπα, προσωπική σχέση που εννοείται ως μια θεωρία πρόσωπον προς πρόσωπον. Είναι η τέλεια θεογνωσία επειδή ο άνθρωπος γνωρίζει πραγματικά τον Θεό. Η θεωση είναι η αληθινή γνώση, η οντολογική γνώση, επειδή ο άνθρωπος γνωρίζει τον ίδιο τον Κτιστή του. Γνωρίζει την ίδια την Πηγή του, και πλημμυρίζεται από τα θεϊκά δώρα για τα οποία δημιουργήθηκε. Η θεωση είναι η τέλεια κοινωνία με τον Θεό, η γνώση και η τέλεια ένωση. Η γνώση σ`αυτό το επίπεδο σημαίνει ένωση, επειδή ο θεουμενος άνθρωπος έφτασε στην θεϊκή κατάσταση των θειων Πρόσωπων, είναι θεός κατά χάριν. Στον κόλπο της Άγιας Τριάδος η γνώση σημαίνει, ένωση, αγάπη, κοινωνία. Όλα ταυτίζονται, η θεωση με την γνώση, η κοινωνία με την αγάπη, το φως με την θεοπτια. Σημειώσαμε λίγο παραπάνω το γεγονός ότι στη βάση της ανθρώπινης τελειότητας βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, 49 οποίος ενώνει την ανθρωπότητα με την θεότητα εις το Πρόσωπο Του. Η θεωση είναι η μίμηση του Χριστού, δηλαδή η ένωση 47 Περί θεοποιού μεθέξεως, τομ. Β, Π. Χρίστου, σσ D. Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ed. Omniscop, Craiova, 1993, σ Sf. Grigore Palama, Opere complete, εισαγωγή Pr. Cristian Chivu, εκδ. Patristica, 2005, Bucureşti, σ

15 της ανθρώπινης φύση μας με την θεότητα του Χριστού. Είναι η εκτέλεση των λόγων του Αγ. Παύλου που λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει εις την επιγνωσιν του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η θεωση είναι, κατά συνέπεια, η πραγματική γνώση του Υιού του Θεού, η προσωπική βίωση του μυστήριου του Χριστού. Όσον αφορά, την θεωρία και την θεοπτια για τις οποίες κάναμε λόγο, αυτές είναι διάφορες μορφές της ίδιας ανθρώπινης κατάστασης της θέσεως. 50 Και αν αυτές είναι η συνέπεια της προσωπικής σχέσης του ανθρώπου με των θεϊκών Προσώπων, η θεωση είναι και αυτή ένας καρπός της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Η προσωπική αυτή σχέση είναι, εξ αλλού, ο ορισμός του ανθρώπου. Αυτός πλάστηκε για να κοινωνεί προσωπικά με τον Θεό. Η θεωση είναι η κορυφή αυτής της προσωπικής σχέσεως, η τέλεια ένωση και γνώση του Θεού. Και επειδή υπάρχει μια πορεία ανάπτυξης αυτής της προσωπικής σχέσης, υπάρχει και μια άνοδος της γνώσεως που στοχεύει την θεϊκή γνώση, η ενωτική γνώση των τριαδικών Προσώπων. Η θεωση είναι ένα δώρο που δίνεται ως αρραβώνας και σ`αυτή την ζωή, όμως που πραγματοποιείται πλήρως μετά την έξοδο από αυτή την ζωή. Η γνώση ως θεογνωσία εκπληρώνεται πραγματικά όπως και η θεωση μετά τον θάνατο του ανθρώπου. 51 Η θεογνωσία δε μπορεί να υλοποιηθεί `σ`αυτό τον κόσμο, μόνο την άλλη ζωή οψόμεθα τον Θεό καθώς εστίν, θα τον γνωρίζουμε και θα τον θεωρούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Συμπεράσματα Εναντίον του φιλοσοφικού υπαρξισμού, ο Αγ. Γρηγοριος ο Παλαμάς προτείνει έναν προσωπικό υπαρξισμό βασιζόμενο από τον προσωπικό χαρακτήρα του Όντος. Αυτός εναντίον των Λατίνων υποστηρίζει το γεγονός ότι η θεϊκή απλότητα, που δεν συνδέεται με την ουσία, αλλά με το θειο Πρόσωπο, φανερώνεται ως ουσία εν Προσώπω δια των πράξεων και των ενεργειών. 52 Αυτά τα ουσιαστικά στοιχεία έχουν μια τεραστία σημασία και στο θέμα της γνώσης. Η γνώση είναι μια προσωπική ενέργεια. Είναι μια σχέση με τον Θεό που 50 Υπέρ των ησυχαζοντων, 2,3,36, σ Υπέρ των ησυχαζοντων, 2,3, 66, σ J. Meyendorff, St. Grigoire Palamas and the Orthodox Spirituality, St. Vladimir`s Seminary Press, New York, 1974, σ

16 είναι ο όντως Ων και το καθ`αυτο Πρόσωπο, μια σχέση που σκοπεύει, όχι μόνο στην απλή γνώση του Θεού, αλλά στην ένωση με Αυτόν. Η θεολογία, έτσι, διαφέρει από την φιλοσοφία στο θέμα της γνώσεως, αν και αυτή βοηθάει τον ανθρώπου προς την τελείωση του. Ενώ η φιλοσοφία θεωρεί μερικά πράγματα περί του όντος γενικά, η θεολογία μας εισάγει εις τον κόσμο της θεότητας ως πραγματική Ύπαρξη. Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό γενικά την διαφοροποίηση των δυο τρόπων γνώσεως, και ειδικά να παρουσιάζει τα κυριότερα στοιχεία περί της θεολογικής και θεωρητικής γνώσεως. Θέλαμε να τονίσουμε ποια είναι η διάσταση της χριστιανικής γνώσεως και ποια είναι η άξια της, έχοντας ως σύμβουλο πατέρα τον Γρηγοριο Παλαμά. Είδαμε, συνεπώς, ότι η γνώση έχει μερικές οντολογικές βάσεις καθώς είναι -η Απόλυτη Αυτουπαρξη που υφίσταται ως κοινωνία Προσώπων και από την οποία πηγάζει η ύπαρξη μας, -η διάκριση ουσίας-ενεργειών στον Θεό, -η ύπαρξη των λόγων των όντων, και από την κτιστή πλευρά η κατ`εικονα δημιουργία του ανθρώπου, ικανός να φτάσει στη κατάσταση του Θεού κατ`ενεργιαν. Μετά ταύτα, τονίσαμε ότι η γνώση έχει ως ουσιώδες υπόβαθρο την ύπαρξη του Θεού και του ανθρώπου ως πρόσωπα, και την δυνατότητα αυτής της γνώσεως που πραγματοποιείται εν Χριστώ. Τελικά προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι η γνώση έχει θεϊκή άξια, είναι πράγματι θεογνωσία και ταυτίζεται με την θεοπτια και την θεωση, με την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. 16

Δόγμα και οντολογία στην θεολογία του πατρός Στανιλοαε

Δόγμα και οντολογία στην θεολογία του πατρός Στανιλοαε Δόγμα και οντολογία στην θεολογία του πατρός Στανιλοαε Στην ιστορία της ανθρωπότητας η οντολογία αποτέλεσε το κέντρο, ειδικά της φιλοσοφίας η οποία από τη κλασική της μορφή στην αρχαία Ελλάδα ως τον υπαρξισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ο κόσμος είναι μια θεολογική πραγματικότητα, ένα θεϊκό μυστήριο, μια κτιστή ύπαρξη η οποία τελειώνεται σε σχέση με τον Θεό. Είναι μια σύνθετη ύπαρξη από πνεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ενότητα 9: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Α.Ε.Α.Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α7-8: Ησυχασμός Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς.

Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς. Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς. του Πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννου. Ρωμανίδου ( ) από το βιβλίο Πατερική Θεολογία Εκδόζεις Παρακαηαθήκη Περί της εννοίας του δόγματος Οι Πατέρες τονίζουν ότι η σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υιλοσοφικός στοχασμός της Δύσης Μυστηριακή εμπειρία της Ανατολής

Ο Υιλοσοφικός στοχασμός της Δύσης Μυστηριακή εμπειρία της Ανατολής Ο Γρηγόριος Παλαμάς και η Ησυχαστική έριδα Ο Υιλοσοφικός στοχασμός της Δύσης Μυστηριακή εμπειρία της Ανατολής και η Η διάκριση από τον υμεών το Νέο Θεολόγο περί ουσίας και ενέργειας του Θεού και τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες

Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Δογματικά θέματα Γνώση εν προσώπω και Ελευθερία // Γνώση εν προσώπω και Αγάπη Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες Β. Μπακούρος Η Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 14: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΩΣ ΘΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Α.) ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ

Α.) ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ 1 Α.) ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ I.) Το λυτρωτικό έργο του Χριστού Ο Θεός της χριστιανικής πίστης δεν είναι «Θεός αποκεκρυμμένος» (Deus absconditus), αλλά «Θεός αποκεκαλυμμένος» (Deus revelatus). Κι αν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 6: ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης.

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης. Λογική Εισαγωγικά, το ζήτημα της Λογικής δεν είναι παρά η άσκηση 3 δυνάμεων της νόησης: ο συλλογισμός, η έννοια και η κρίση. Ακόμη και να τεθεί θέμα υπερβατολογικό αναφορικά με το ότι πρέπει να αποδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 7: ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασισμένοι στην αποκάλυψη του Θεού 3 η Διάλεξη από τη σειρά μαθημάτων: «Διαμορφώνοντας τη θεολογία σου» Οδηγός μελέτης.

Βασισμένοι στην αποκάλυψη του Θεού 3 η Διάλεξη από τη σειρά μαθημάτων: «Διαμορφώνοντας τη θεολογία σου» Οδηγός μελέτης. 1 Βασισμένοι στην αποκάλυψη του Θεού 3 η Διάλεξη από τη σειρά μαθημάτων: «Διαμορφώνοντας τη θεολογία σου» Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Σχεδιάγραμμα Ένα σχεδιάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Λέξεις και νόημα Η γλώσσα αποτελείται από λέξεις. Η λέξη είναι το μικρότερο τμήμα της γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση Εργασία πειραματισμού με μαθητή Διδάσκων: Χαράλαμπος Λεμονίδης Φοιτήτρια: Χατζή Κυριακή- Ιωάννα ΑΕΜ: 3659 Εξάμηνο: ΣΤ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Αποκάλυψη. Από OrthodoxWiki

Θεία Αποκάλυψη. Από OrthodoxWiki Θεία Αποκάλυψη Από OrthodoxWiki Θεία Αποκάλυψη ή απλώς Αποκάλυψη, ονομάζεται στη ορθόδοξη θεολογία "οι ενέργειες του Θεού, μέσω των οποίων γνωστοποιεί στα λογικά δημιουργήματα, τα μυστήρια της υπάρξεως,

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας»

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτή τη Γη.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ενότητα 6: Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Α.Ε.Α.Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΟΜΑ Α Α Α.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης Β, που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη, Ιούνιος 2014

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη, Ιούνιος 2014 1 Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη, Ιούνιος 2014 «Δεῦτε, λαοί, τήν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱόν ἐν τῷ Πατρί σύν Ἁγίῳ Πνεύματι Πατήρ γάρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν συναΐδιον καί σύνθρονον, καί

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 1 η Γιατί πρέπει να μελετούμε την Παλιά Διαθήκη; Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος (κεφ.14) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. π. Δημήτριος Κιριάνωφ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. π. Δημήτριος Κιριάνωφ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ π. Δημήτριος Κιριάνωφ Τι είναι πολιτισμός; Μπορούμε να μιλάμε για το «παραπολιτισμό»; Πώς συσχετίζονται ο πολιτισμός, οι πολιτισμικές διεργασίες, και η πνευματικότητα;

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ενότητα 2 η : Μεταφυσική ή Οντολογία Ι: Θεός Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 21: Ο ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το ζήτημα της πλάνης στο Σοφιστή του Πλάτωνα

Το ζήτημα της πλάνης στο Σοφιστή του Πλάτωνα Το ζήτημα της πλάνης στο Σοφιστή του Πλάτωνα του μεταπτυχιακού φοιτητή Μαρκάτου Κωνσταντίνου Α.Μ.: 011/08 Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Άρης Κουτούγκος Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 2: ΗΘΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ 33 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ JOHN LOCKE (1632-1704) Το ιστορικό πλαίσιο. Την εποχή του Locke είχε αναβιώσει ο αρχαίος ελληνικός σκεπτικισμός. Ο σκεπτικισμός για τον Locke οδηγούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα.

Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα. «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. 1 Ο Άνθρωπος Δημιουργός στην Αθήνα «ΠΟΛΙΣ». Ο χώρος των ανθρώπων-δημιουργών στην Αρχαία Αθήνα ζωντανεύει στην σύγχρονη Ελλάδα. Κάποτε, στην αρχαία Εποχή, στην Αθήνα υπήρχε ευημερία σημαντική, κανένας άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 5: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ Οι Πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν ότι στις συνάξεις τους επαναλαμβάνεται το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε το θέμα ιστορικά. Πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τον ορισμό της «λατρείας» και να εξηγούν το νόημα και το θεμέλιό της. 2. Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ.

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. 24 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. Οι σκεπτικιστικές απόψεις υποχώρησαν στη συνέχεια και ως την εποχή της Αναγέννησης κυριάρχησε απόλυτα το αριστοτελικό μοντέλο. Η εκ νέου αμφιβολία για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής

Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής myvedanta.gr 13/08/2013 Η Ι ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής Πηγή: http://www.belurmath.org/ideology.htm Η ιδεολογία του Ραµακρίσνα Ματχ και Αποστολής αποτελείται από τις αιώνιες αρχές

Διαβάστε περισσότερα