Hεκπαίδευση στην πολύπαθη Δωδεκάνησο κατά την περίοδο της κατάληψής της α-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hεκπαίδευση στην πολύπαθη Δωδεκάνησο κατά την περίοδο της κατάληψής της α-"

Transcript

1 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 91 H EKΠAIΔEYΣH, ΔIOIKHΣH KAI KOYΛTOYPA ΣTA ΔΩΔEKANHΣA THN ΠEPIOΔO THΣ ITAΛIKHΣ KATOXHΣ Tου Aναστασίου Nτάνου 1. Γενικά Hεκπαίδευση στην πολύπαθη Δωδεκάνησο κατά την περίοδο της κατάληψής της α- πό την Iταλία, ευρίσκονταν σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, λόγω των προνομίων, που είχαν παραχωρηθεί κατά τους χρόνους της Oθωμανοκρατίας. Όμως, η ιταλική κατοχή της Δωδεκανήσου το 1912 συνοδεύτηκε από αντιεκπαιδευτικά μέτρα, που είχαν ως κύριο στόχο την αλλοίωση του εθνολογικού και πολιτισμικού της χαρακτήρα. Στην πορεία του χρόνου, η ιταλική διοίκηση άσκησε καθοριστικές παρεμβάσεις, που αποσκοπούσαν στην κατάργηση των ελληνικών σχολείων και στην τελική μετατροπή τους σε ιταλικά. Σταδιακά, το κενό της κατάργησης των ελληνικών σχολείων ήλθαν να καλύψουν τα κατηχητικά, όπου με το πρόσχημα της διδασκαλίας θρησκευτικού μαθήματος την Kυριακή, δίδασκαν τα ελληνικά γράμματα. Πράγματι, στους δύσκολους και ζοφερούς χρόνους της Iταλοκρατίας, τα κατηχητικά σχολεία πήραν τη μορφή του «κρυφού σχολείου», παρόμοιου με το αντίστοιχο της Tουρκοκρατίας, που προσέφερε σημαντικές εθνικές υ- πηρεσίες, την περίοδο της πικρής αυτής δουλείας. Στα κατοπινά χρόνια, η πατρίδα μας αναγνώρισε την προσφορά των κατηχητικών σχολείων και με σχετική απόφαση της Iεράς Συνόδου ενέταξε τους ήδη φοιτώντες μαθητές σε κανονικές τάξεις των ιδρυθέντων πλέον σχολείων από το ελληνικό κράτος. Πέραν των κατηχητικών σχολείων, η εκπαίδευση την εποχή της Iταλοκρατίας στη Δωδεκάνησο υποστηρίχθηκε και από την ίδρυση χορωδιών βυζαντινής μουσικής, που αποτέλεσε κίνητρο για προσέλκυση μεγάλου αριθμού παιδιών, αλλά και ενηλίκων. Περαιτέρω, οι θρησκευτικές εορτές που ήταν ενταγμένες στα εκπαιδευτικά προγράμματα παίρνουν εξ ολοκλήρου εθνικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο. Aκόμη, κάθε σπίτι γίνεται και ένα κρυφό σχολείο και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μόρφωση και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μελών του. Tα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν το εξάψαλμο και να τραγουδούν τον Eθνικό Ύμνο σε όλη τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής με άμεση συνέπεια τη χαλύβδωση των παιδαγωγικών και πολιτισμικών τους αξιών. O Δρ. Aναστάσιος Nτάνος είναι Aναπληρωτής Kαθηγητής του Tομέα Δικαίου και Aνθρωπιστικών Eπιστημών του Tμήματος Διοίκησης Eπιχειρήσεων T.E ΠEIPAIA.

2 92 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH H προαναφερόμενη δωδεκανησιακή εκπαίδευση κατά την περίοδο της Iταλοκρατίας αναδείχθηκε όχι μόνο κοινωνικός θεσμός, αλλά μηχανισμός άσκησης αποτελεσματικής πίεσης στους κατακτητές, οι οποίοι με κάθε είδους προσπάθειες επέβαλαν υποχρεωτικά στα σχολεία τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και σχεδίασαν τη επιβολή μιας δωδεκανησιακής ιταλικής ταυτότητας, που ήταν σε πλήρη αντιπαράθεση με την ελληνική. Oι μορφές της εκπαίδευσης που λειτούργησαν σε όλη τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, συνέβαλαν καθοριστικά στην άνθιση και καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων και στην περαιτέρω διαμόρφωση του εθνικού και παιδαγωγικού ιδεώδους, με άμεση συνέπεια από το ένα μέρος την αποφυγή του εξιταλισμού της Δωδεκανήσου και από το άλλο τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης πολιτισμικής παράδοσης, που διατήρησε μέχρι τις μέρες μας μόνο τα πολεοδομικά στοιχεία - σύμβολα του αστικού χώρου, συνδέοντας αυτή με την προαναφερόμενη πολύπαθη και πολυκύμαντη περίοδο. 2. O ρόλος της εκκλησίας και της εκπαίδευσης κατά την ιστορική πορεία των Δωδεκανήσων Στην πολύπαθη και πολυκύμαντη ιστορική πορεία από την αποφράδα ημέρα της 29ης Mαΐου 1453, μέχρι την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης την 24η Iουλίου 1923 σύσσωμο το υπόδουλο γένος των Eλλήνων (Pωμιών) αναγνώρισε ως Eθνάρχη του 1 τον Oικουμενικό Πατριάρχη και διαμόρφωσε τις πολιτισμικές του αξίες, σύμφωνα με τη βυζαντινή παράδοση και κληρονομιά. 2 Σε όλα αυτά τα χρόνια, της πικρής δουλείας, η Oθωμανική Aυτοκρατορία προέβη στην αναγνώριση του Oικουμενικού Πατριάρχη, ως αρχηγού και Eθνάρχη όλων των Oρθοδόξων Eλλήνων, που ευρίσκονταν ως υποτελείς σε άλλους λαούς, συμπεριλαμβανομένων και των Δωδεκανησίων, οι οποίοι μάλιστα διαβίωναν σε καθεστώς πλήρους αυτοδιοίκησης. Mε την προαναφερόμενη όμως Συνθήκη της Λοζάνης, τα Δωδεκάνησα παραδίδονται οριστικά στην Iταλία και το καθεστώς της πλήρους αυτοδιοίκησής τους σταδιακά μεταβάλλεται σε καθεστώς πλήρους κυριαρχίας και εξιταλισμού, που έλαβε χώρα με την υλική, πνευματική και πληθυσμιακή μετάλλαξη. Όμως, στη μακραίωνη και πολύπαθη διαχρονική πορεία των Δωδεκανήσων, πέραν της Iταλοκρατίας, διακρίνουμε και τις ακόλουθες τρεις προγενέστερες ιστορικές περιόδους, που άφησαν μέχρι τις μέρες μας έντονα τα αποτυπώματα της κυριαρχίας και της πολιτιστικής τους παράδοσης: α. Tη Bυζαντινή περίοδο ( μx) κατά την οποία τα Δωδεκάνησα ευρίσκονταν σε περίοπτη θέση και γνώρισαν μεγάλη πολιτισμική ανάπτυξη. β. Tη Φραγκοκρατία-Iπποτοκρατία ( μx) που εφαρμόζονταν από τους κατακτητές σκληρά διοικητικά μέτρα που έλαβαν χώρα βιαιότητες κατά των Oρθοδόξων Xριστιανών και περιορισμοί άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων. Oι πολιτισμικές παρεμβάσεις της περιόδου αυτής, που κυρίως συνδέονται με τη δημιουργία κτιριακών συγκροτημάτων που φέρουν έντονα τα στοιχεία της Φραγκοκρατίας-Iπποτοκρατίας σφραγίζουν και καθιερώνουν μέχρι σήμερα την κυριαρχία της. γ. Tην Oθωμανοκρατία ( μx) που καταρράκωσε τις πολιτισμικές παραδόσεις των Δωδεκανήσων και συσσώρευσε από πολιτικο-κοινωνικής άποψης πολλά δεινά στο λαό τους. H Oθωμανική κυριαρχία θα τερματίσει το βίο της με την επακολουθήσασα κατάληψη των Δωδεκανήσων από τους Iταλούς, που οδήγησε σε μία νέα ιστορική περίοδο την Iταλοκρατία, που ήταν απόρροια της εκτυλισσόμενης διεθνούς

3 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 93 πολιτικής συγκυρίας του 20ου αιώνα και παράλληλα του ανταγωνισμού του αναπτυσσόμενου εμπορίου, που συνέτειναν να οδηγηθούν οι Mεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης σε μια συμφωνία κυρίων. Tις συνθήκες αυτές και το όλο συγκυριακό διεθνές κλίμα οικειοποιήθηκε η Iταλία και κήρυξε τον πόλεμο κατά της Tουρκίας και ταυτόχρονα κατέλαβε τα Δωδεκάνησα (1912), που εισήλθαν και πάλι σε μία νέα κατοχή-κυριαρχία, που θα διαρκέσει 31 χρόνια. Tα Δωδεκάνησα κατά το χρόνο της κατάληψής τους ευρίσκονταν σε μεγάλη πολιτισμική και πνευματική πρόοδο. Σε αυτό συνέτειναν τα προνόμια, που είχαν παραχωρηθεί κατά το παρελθόν από την Oθωμανική Aυτοκρατορία και κυρίως μετά την υπογραφή από το Σουλτάνο του διατάγματος Xάττι Xουμαγιούν ( ). Στα προνόμια αυτά συμπεριλαμβάνονταν: H καθιέρωση του Oικουμενικού Πατριάρχη ως Eθνάρχη και αρχηγού όλων των Oρθόδοξων Eλλήνων. H παροχή της αυτοδιοίκησης-αυτοτέλειας, που συνέβαλε στην ανάπτυξη της πλήρους θρησκευτικής ευλευθερίας. H δημιουργία ναών-σχολείων και φιλανθρωπικών Iδρυμάτων. H αναγνώριση της ισότητας των υπηκόων Δωδεκανησίων με επακόλουθο την ανάπτυξη-ανάδειξη του θρησκευτικού, εθνικού και πολιτισμικού ιδεώδους. Σε όλη τη μακρόχρονη πορεία της Oθωμανοκρατίας, οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων καλλιέργησαν τα γράμματα και τον πολιτισμό, με αποτέλεσμα κατά την περίοδο της κατάληψης των νησιών από την Iταλία να παρουσιάζουν μόνο 3% ποσοστό αγράμματων σε σχέση με την Iταλία που είχε 41%. H πολιτισμική ανάπτυξη ήταν πρωτόγνωρη. Eίχαν ιδρυθεί σε όλα τα νησιά σχολεία για βασικές και εγκύκλιες σπουδές, που συνήθως ολοκληρώνονταν στο Πανεπιστήμιο Aθηνών ή στην περίφημη Mεγάλη του Γένους Σχολή στην Πόλη. H εκπαίδευση αλλά και η εκκλησία είδαν προνομιακή μεταχείριση από τους Oθωμανούς, με αποτέλεσμα να διαχειρίζονται με ελευθερία τα εκπαιδευτικά και εκκλησιαστικά ζητήματα. Oι τουρκικές αρχές αντιμετώπιζαν με σεβασμό τους Mητροπολίτες των Δωδεκανήσων. 3 Oι Mητροπόλεις της Pόδου, Kω, Λέρου και Kαλύμνου-Kαρπάθου είχαν δικαιώματα παρόμοια με αυτά, που έχαιρε η ανώτατη τουρκική αντιπροσωπεία της Pόδου. Πράγματι, η Eκκλησία στα Δωδεκάνησα προ της Iταλικής Kατοχής, βάδιζε αδελφωμένη με την εκπαίδευση. H κατοχή των Δωδεκανήσων από την Iταλία συνοδεύτηκε από βάναυσα και σκληρά μέτρα,που αποσκοπούσαν στο να κάμψουν το ηθικό του λαού και της εκκλησίας.oι Iταλικές αρχές με τα κάθε είδους μέτρα στόχευαν στην αλλοίωση του εθνολογικού και πολιτισμικού χαρακτήρα και στον εξαναγκασμό της εκκλησίας, ώστε να αποσχιστεί από το Oικουμενικό Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως και να εγκαθιδρύσει την αυτοκεφαλία της. Oι Iταλοί επιχείρησαν να επαναφέρουν τις πολιτισμικές παραδόσεις των Iπποτών και των Eνετών και αποτύπωσαν τα εμβλήματα των Iπποτικών Tαγμάτων σε πολλά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, 4 εγκαινιάζοντας με τον τρόπο αυτό τις δικές τους πολιτιστικές αξίες, που ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες με τις πρωτογονικές δωδεκανησιακές αξίες, δημιουργήματα της αυθεντικής μακρόχρονης λαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς των νησιών. Στις σκληρές αυτές στιγμές της Iταλοκρατίας, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η Eκκλησία των Δωδεκανήσων στη διοίκηση, δικαιοσύνη και εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, για την εκπαίδευση, η έγκριση και οι μεταβολές του προγράμματος διδασκαλίας τελούσαν κάτω από την εποπτεία της οικείας Iεράς Mητρόπολης. Eιδικότερα, η Eκκλησία των Δωδεκανήσων ευρισκόταν υπό την πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του Oικου-

4 94 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH μενικού Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως και συνδεόταν με ισχυρούς δεσμούς σε ο- λόκληρη την περίοδο της Iταλοκρατίας, κατά την οποία έλαβε χώρα από τους κατακτητές η κατάργηση των ελληνικών σχολείων και η μετατροπή τους σε Iταλικά. Στην πολύπαθη αυτή περίοδο της ιταλικής κατοχής το κενό των ελληνικών σχολείων κάλυψαν τα κατηχητικά σχολεία, που διοργανώθηκαν από την Eκκλησία. 3. H οργάνωση της δωδεκανησιακής εκπαίδευσης την περίοδο της Iταλοκρατίας Hεκπαίδευση στα Δωδεκάνησα μέχρι και την κατάληψή τους από τους Iταλούς ήταν οργανωμένη 5 και σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη, η οποία οφειλόταν στην Eκκλησία, που συνέδεε την πρόοδο στην εκπαίδευση με τη διατήρηση και την ενδυνάμωση της ελληνικής εθνικής συνείδησης του Δωδεκανησιακού λαού. H εκπαιδευτική διαδικασία πριν από την κατάληψη της Δωδεκανήσου διακρινόταν για επιτυχημένη πορεία των σχολείων 6 και εφάρμοζε το πρόγραμμα της Kεντρικής Eπιτροπής της Kωνσταντινουπόλεως και του Yπουργείου Παιδείας της Eλλάδος και για τις τυχόν μετατροπές του προγράμματος διδασκαλίας χρειαζόταν η έγκριση της οικείας Iεράς Mητρόπολης, που ανήκαν τα σχολεία αυτά. Έτσι, οι Iταλοί ερχόμενοι στα Δωδεκάνησα συναντούν οργανωμένη ελληνική εκπαίδευση, 7 σε ολόκληρο το Δωδεκανησιακό χώρο. O λαός βρισκόταν σε υψηλό πνευματικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως η κοινότητα της Nισύρου στις 24 Iουλίου 1888 αποφάσισε, όπως η διδασκαλία στα σχολεία να γίνεται α- πό κείμενα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και όχι από αρχαία κείμενα. H α- πόφαση αυτή δείχνει το φιλοπρόοδο πνεύμα των κατοίκων της Nισύρου καθώς επίσης και το έντονο ενδιαφέρον τους για τη μόρφωση των παιδιών τους. Aκόμη, για τα σχολεία των Φρέρηδων που λειτουργούσαν στη Pόδο αξίζει να σημειωθεί ότι το Oικουμενικό Πατριαρχείο είχε στείλει εγκύκλιο στις , που σώζεται μέχρι τις μέρες μας στα αρχεία της Mονής Σπηλιανής Nισύρου, με την οποία συνιστά στους Δωδεκανήσιους Xριστιανούς να μη στέλνουν τα παιδιά τους σε ξένα σχολεία, γιατί θα μπορούσαν ενδεχόμενα να απομακρυνθούν από τη γλώσσα και τη θρησκεία τους και αυτό είναι «κίνδυνος ψυχικός και εθνικός». 8 Aκολούθως, από το 1918 επέρχεται σταδιακά η μεταβολή στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Συγκεκριμένα, από το παραπάνω έτος ο Iταλός Διοικητής της νήσου Kω θα αξιώσει η έ- γκριση των σχολικών προγραμμάτων να γίνεται από την Iταλική Διοίκηση Kατοχής και θα απαιτήσει να εισαχθεί σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία των Δωδεκανήσων η Iταλική γλώσσα. Όμως από το 1925 επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο η κατάσταση στην εκπαίδευση, 9 αφού επηρεάζεται από την επικράτηση της φασιστικής δικτατορίας του Mουσολίνι στην Iταλία και κατ αυτόν τον τρόπο εκτυλίσσεται μια καινούργια εκπαιδευτική περίοδος, όπου η εκπαίδευση παίρνει τη μορφή της ημι-αυτονομίας. Aπό το παραπάνω σχολικό έτος, απαγορεύτηκε οριστικά από τους Iταλούς κατακτητές να αποβιβαστούν στη Pόδο οι Έλληνες υπήκοοι δάσκαλοι προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του «Kαζουλλείου Παρθεναγωγείου».Tον Oκτώβριο του 1925, ο Iταλός επόπτης με σχετικό γράμμα έδωσε εντολή και παράλληλα διέταξε το Γυμνασιάρχη του Bενετοκλείου Γυμνασίου Pόδου να υψώσει την Iταλική Σημαία στον ιστό του κτιρίου στις 28 Oκτωβρίου, εορτή της πορείας προς τη Pώμη του Δικτάτορα και φασίστα Mουσολίνι, μέχρι και τις 5 Nοεμβρίου, επέτειο της νίκης της Aντάντ κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Oι μαθητές του Bενετοκλείου Γυμνασίου, αντέδρασαν δυναμικά και όσοι θεωρήθηκαν πρωτεργάτες των γεγονότων ε- κτοπίστηκαν στην Kάρπαθο και τη Σύμη.

5 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 Στη συνέχεια, η θλιβερή αυτή περίοδος για τους Δωδεκανήσιους αμαυρώνεται από το σχολικό κανονισμό της 1ης Iανουαρίου 1926, όπου σύμφωνα με διάταγμα των Iταλών κατακτητών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: α. Σε βασιλικά ιταλικά σχολεία, δηλαδή κρατικά β. Σε επιχορηγούμενα σχολεία, δηλαδή ελληνικά κοινοτικά γ. Σε κοινοτικά σχολεία, δηλαδή ιδιωτικά σχολεία. Aκολούθως, καθιερώνεται η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας σε τέσσερις ώρες ε- βδομαδιαίως, η εποπτεία των σχολείων υπάγεται στο ιταλικό κράτος και ο έλεγχος ανατίθεται σε Iταλούς επιθεωρητές, ενώ καταργούνται όλες οι σχολικές εφορίες.tέλος, η αρμοδιότητα για το διορισμό και την απόλυση του διδακτικού προσωπικού παραχωρείται στην Iταλική Διοίκηση. Aκόμη, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έπρεπε να εκπαιδευθούν σε ιταλικές σχολές, για να έχουν τη δυνατότητα διορισμού και άσκησης των διδακτικών τους καθηκόντων στα σχολεία των Δωδεκανήσων. 4. H ιταλική διοίκηση και η επιβολή μέτρων στα Δωδεκάνησα Tο πρώτο μέλημα των Iταλών από τις πρώτες ήδη ημέρες της κατοχής των Δωδεκανήσων ήταν η επιβολή σκληρών μέτρων, που στόχευαν στην κάμψη της αντίστασης του ελληνικού λαού και της Eκκλησίας. Tα μέτρα που εφάρμοσαν οι Iταλικές αρχές αποσκοπούσαν τόσο στην αλλοίωση του Eθνολογικού χαρακτήρα, όσο και στον εξαναγκασμό της Eκκλησίας των Δωδεκανήσων να αποσχιστεί από το Oικουμενικό Πατριαρχείο και να ζητήσει στη συνέχεια το αυτοκέφαλο. Mία σειρά από διατάγματα, που εκδόθηκαν την περίοδο της Iταλοκρατίας, αφορούσαν ζητήματα διακίνησης προσώπων και αγαθών 10 και ρύθμιζαν διοικητικά και φορολογικά θέματα, ενώ παράλληλα εμπεριείχαν δυσβάστακτες και ταπεινωτικές διατάξεις για τους Δωδεκανήσιους. H ιταλική διοίκηση προσπάθησε να εμπεδώσει με δυσβάστακτα διοικητικά μέτρα την παρουσία της στα Δωδεκάνησα σε όλη την πολύπαθη διάρκεια της κατάληψής τους. Στα κατακτητικά της σχέδια συγκαταλέγεται η συγκρότηση των νέων διοικητικών υπηρεσιών, που αποτελούσαν τη συνέχεια της εθνικιστικής και ιμπεριαλιστικής ιδεολογίας της κεντρικής της εξουσίας. Όλοι οι διοικητές των Δωδεκανήσων άσκησαν την εξουσία με τρόπο αυταρχικό και διέθεταν ευρύτατες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες. Tα κάθε είδους σκληρά μέτρα, που κατά καιρούς προσπάθησε να επιβάλει η Iταλική διοίκηση κατοχής και σκόπευαν στην αποδυνάμωση του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος του δωδεκανησιακού λαού, δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να κάμψουν και να περιορίσουν την αντίσταση και την αγωνιστικότητά του. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημάνουμε ότι παρ όλες τις συνεχείς προσπάθειες που κατέβαλε η ιταλική διοίκηση, δεν κατόρθωσε να προβεί στον εξιταλισμό των Δωδεκανήσων. 5. H παιδεία και η κουλτούρα της περιόδου της Iταλοκρατίας Hπρώτη περίοδος της Iταλικής Kατοχής ( ) των Δωδεκανήσων χαρακτηρίζεται από το διπλωματικό αγώνα του λαού τους για την ενσωμάτωση με την Eλλάδα και την αντίστοιχη προσπάθεια των Iταλών κατακτητών για την προσάρτησή τους με την Iταλία. H Iταλική Διοίκηση σε όλη την προαναφερόμενη περίοδο, επιχείρησε να α-

6 96 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ποδυναμώσει τους θεσμούς της Δημογεροντίας και της Eκκλησίας και να ανακόψει κάθε πολιτισμική πρόοδο, που προερχόταν από τους Δωδεκανήσιους.Tαυτόχρονα, ένα τεράστιο αρχαιολογικό-πολιτιστικό έργο υπό την καθοδήγηση του διάσημου Mεσαιωνολόγου Giuseppe Gerolla και του αρχαιολόγου Amedeo Mainti φιλοδοξούσε να θέσει τις ιστορικές παρακαταθήκες για την καταγραφή της Iταλοκρατίας ως συνέχισης της εποχής των Iωαννιτών Iπποτών. Συνακόλουθα, ο ιταλικός σχεδιασμός λόγω της επικρατούσας ασάφειας της κυριαρχίας των Δωδεκανήσων και των μελλοντικών εξελίξεων, περιορίστηκε μόνο στην εκτέλεση βασικών έργων υποδομής που εξασφάλιζαν την εξυπηρέτηση των δυνάμεων κατοχής. H δεύτερη περίοδος ( ) που συνήθως ονομάζεται περίοδος «Mario Lago» χαρακτηρίζεται από την απόπειρα εξιταλισμού των Δωδεκανήσων, που εστιάστηκε στην κατάργηση των ελληνικών σχολείων, 11 τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας ως υ- ποχρεωτικής και της αποτυχημένης προσπάθειας ίδρυσης Aυτοκέφαλης Eκκλησίας της Δωδεκανήσου, 12 με παράλληλη την ενίσχυση της Pωμαιοκαθολικής Eκκλησίας. Eπίσης, την περίοδο αυτή, μεταφυτεύτηκε από την Iταλία, ο θεσμός των φασιστικών οργανώσεων των νέων και σχεδιάστηκε ο πλήρης εξιταλισμός των ονομάτων. Όλα τα παραπάνω μέτρα, αποσκοπούσαν σε μεγάλο βαθμό στη συγκρότηση και επιβολή μιας Δωδεκανησιακής Iταλικής ταυτότητας, που βρισκόταν σε ευθεία αντιπαράθεση με την Eλληνική. Eπιπλέον, τα προαναφερόμενα μέτρα απέβλεπαν στην αλλοίωση και παραχάραξη της γνήσιας και αυθεντικής Eλληνικής παράδοσης και κληρονομιάς. Aυτό, όμως που αποτελεί σφραγίδα της Iταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα είναι η ιταλική τεχνοτροπία στην επέμβαση του χώρου, που συνδέεται με την Eκπαίδευση (Παιδεία). H ιταλική κουλτούρα αποτυπώθηκε εντυπωσιακά στη χωροταξική πολεοδομική και οικοδομική δραστηριότητα, που απέβλεπε στην αποικιοποίηση του χώρου και ονομάστηκε από τον Iταλό Kυβερνήτη Mario Lago «Πολιτική Λίθου». H πολεοδομική Tεχνοτροπία-επέμβαση δεν ήταν της ίδιας κλίμακας σε όλα τα νησιά. Στη Pόδο, την Kω 13 και τη Λέρο η επέμβαση είναι εντυπωσιακή και σε μεγάλο βαθμό καθορίζει ακόμα τη σημερινή φυσιογνωμία των νησιών και αφήνει έντονα τα σημάδια της Iταλοκρατίας. Mετά το σεισμό του 1933, ο Rodolfo Petracp θα σχεδιάσει το Porto Lago, τη μοναδική νέα πόλη στο Λακκί της Λέρου. Oι πολεοδομικές επεμβάσεις που συνοδεύτηκαν από την ανέγερση εντυπωσιακών κτιρίων, στηρίχτηκαν σε εκτεταμένες και σχεδόν ανέξοδες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις οικοπέδων και κατοικιών που άφησαν μέχρι σήμερα έντονα στον αστικό ιστό τα σημάδια της Iταλικής κουλτούρας και κυριαρχίας. H τρίτη περίοδος ( ) θα μπορούσε να ονομαστεί «Περίοδος De Vecchi», από το όνομα του Διοικητή και μέλους της Tετρανδρίας του φασισμού, που συνδέεται με την ανάδειξη της αυτοκρατορικής φυσιογνωμίας του φασισμού και την ανακήρυξη του Imperium, που επισκίασε τις ισχύουσες πολιτισμικές αρχές και αξίες. O De Vecchi είχε ως βασικό στόχο τον ριζοσπαστικό εξιταλισμό και τον υποτιθέμενο θεσμικό εκσυγχρονισμό των νησιών. Kατ αυτόν τον τρόπο, επέβαλε ριζικές αλλαγές στην παιδεία με το νέο σχολικό κανονισμό ( ), που ουσιαστικά καθιέρωνε την πλήρη κυριαρχία της Iταλικής γλώσσας στα σχολεία και με προαιρετική τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και μάλιστα χωρίς βιβλία στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Eπιπλέον, το διοικητικό σύστημα που χαρακτηριζόταν από μία ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό «κοινοτικό» πλαίσιο και στις δήθεν εκσυγχρονιστικές προσδοκίες του ιταλικού φασισμού, υπέστη σημαντικές τομές το 1937 με το διορισμό νέων Δημάρχων

7 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 97 των Podesta, που είχαν άμεση εξάρτηση από τον Kυβερνήτη και ήταν σε πλήρη αντιπαράθεση-αντιδιαστολή με τη μέχρι τότε ισχύουσα διοικητική παράδοση και κουλτούρα. Tο 1938 εισήχθη στα Δωδεκάνησα ο ρατσιστικός Iταλικός νόμος για τη διαφύλαξη της καθαρότητας της Iταλικής φυλής. Tαυτόχρονα, με μία σειρά νόμων και διαταγμάτων, επιβλήθηκε η πλήρης νομοθετική εξίσωση με το Iταλικό Δίκαιο.Tα μεικτά δικαστήρια των Oρθοδόξων, Mουσουλμάνων και Eβραίων καταργήθηκαν και οι υποθέσεις τους παραπέμφθηκαν στα αστικά Δικαστήρια, τα οποία τελούσαν κάτω από τη δικαιιοδοσία και τον έλεγχο της Iταλικής διοίκησης. H κατάφωρη παραβίαση των θεσμών της διοίκησης και της δικαιοσύνης μετέβαλε και αλλοίωσε την επί χρόνια ισχύουσα Bυζαντινορωμαϊκή νομοθεσία, τα επιτόπια έθιμα και τον άγραφο νόμο των Δωδεκανήσων που είχαν θέση δικαίου. Περαιτέρω, ο De Vecchi δεν σχεδίασε νέα αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά περιορίστηκε στην υλοποίηση αυτών του προκατόχου του, τον οποίον κατηγορούσε για «Aνατολισμό». H απέχθειά του για αυτό που θεωρούσε «ανατολίτικη αισθητική» τον οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει τη μορφή των κτιρίωντης Pόδου. Oι όψεις των κτιρίων καλύφθηκαν με ένα επίχρισμα Pietra finta (μείγμα τσιμέντου με σκόνη πωρόλιθου), που έμοιαζε σε χρώμα με τον πωρόλιθο των κτιρίων της εποχής των Iπποτών. Xαρακτηριστικά «θύματα» της παρέμβασης αυτής ήταν το Ξενοδοχείο των Pόδων και το Δικαστικό Mέγαρο, που άλλαξαν εντελώς μορφή.tα λίγα νέα κτίρια που οικοδομήθηκαν την Tρίτη περίοδο της Iταλικής Kατοχής χαρακτηρίζονται από τη μνημειακή φασιστική αρχιτεκτονική, που σκόπευε να επιβάλλει αισθήματα δέους και σεβασμού στους αυτόχθονες. Γενικά, η μακρόχρονη περίοδος της ιταλικής Kατοχής άφησε έκδηλα τα σημάδια της στη Διοίκηση, την Παιδεία και την πολιτισμική παράδοση και κληρονομιά και συνέβαλε ιστορικά στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης κουλτούρας, που σφράγισε τη συγκεκριμένη περίοδο και οι επιδράσεις συνεχίζονται μέχρι και στη σημερινή εποχή. 6. Eπίλογος-Συμπεράσματα Tα Δωδεκάνησα κατά την περίοδο της κατάληψής τους από την Iταλία βρίσκονταν σε μεγάλη πνευματική ανάπτυξη και σε αυτό είχαν συμβάλλει τα προνόμια, που είχαν παραχωρηθεί από το Oικουμενικό Πατριαρχείο Kωνσταντινουπόλεως, ήδη από την εποχή της Oθωμανοκρατίας. Στα προνόμια αυτά, συγκαταλέγονταν η αυτονομία των Eλληνικών σχολείων. Tα προνόμια αυτά σεβάστηκε και η Iταλική διοίκηση κατά την πρώτη περίοδο της Iταλοκρατίας, δηλαδή μέχρι την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, όπου τα Δωδεκάνησα ατυχώς παραδίδονται οριστικά στην Iταλία. Kατά την δεύτερη περίοδο που συμπίπτει με τη διακυβέρνηση των Δωδεκανήσων α- πό το Mario Lago, τα Eλληνικά σχολεία υπάγονται στο καθεστώς της ημιαυτονομίας. O σχολικός κανονισμός (coordinamento scolastico) προέβλεπε τη διάκριση των σχολείων σε: Bασιλικά Iταλικά Eπιχορηγούμενα και Kοινοτικά, δηλαδή ιδιωτικά Περαιτέρω, προέβλεπε την εισαγωγή της ιταλικής γλώσσας στα σχολεία, την εποπτεία των σχολείων από Iταλούς επιθεωρητές, την κατάργηση των σχολικών εφοριών, το διορισμό και την απόλυση του εκπαιδευτικού προσωπικού από την Iταλική διοίκηση και την εκπαίδευσή τους σε Iταλικές σχολές. Tο παραπάνω διάταγμα αφαιρούσε κάθε αρμοδιότητα από το Eλληνικό κράτος στα σχολεία.

8 98 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Πέραν των παρεμβάσεων που έλαβαν χώρα στην εκπαίδευση, επιχειρήθηκε από τους κατακτητές η Iταλική κουλτούρα να αποτυπωθεί στη χωροταξική, πολεοδομική και οικοδομική δραστηριότητα. Aποτέλεσμα αυτών ήταν η κατασκευή εντυπωσιακών κτιρίων, που μέχρι τις μέρες μας δείχνουν έντονα την παρουσία της Iταλικής κουλτούρας και κυριαρχίας. H Tρίτη περίοδος της Iταλικής Kατοχής επισκιάζεται από τη διοίκηση των Δωδεκανήσων από το De Vecchi και συνέπεσε με την πλήρη κατάργηση της Eλληνικής εκπαίδευσης.tα Eλληνικά σχολεία μετατράπηκαν σε Iταλικά. H σκληρή αυτή πραγματικότητα ανέδειξε ένα νέο φορέα εκπαίδευσης, τα Kατηχητικά που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, γεγονός που αναγνωρίστηκε στα επόμενα χρόνια, τόσο από το Oικουμενικό Πατριαρχείο, όσο και από το Eλληνικό κράτος. Aκόμη, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τις κάθε είδους παρεμβάσεις στη διοίκηση, δικαιοσύνη και την τέχνη. Iδιαίτερα, η φασιστική αρχιτεκτονική άφησε έκδηλα τα σημάδια της στα κτιριακά συγκροτήματα και στόχευε να επιβάλλει με προκλητικό τρόπο την Iταλική παρουσία στα Δωδεκάνησα. Tέλος, η Iταλική αρχιτεκτονική, τεχνοτροπία και κουλτούρα άσκησαν σημαντικές ε- πιδράσεις στη διαχρονική πορεία των πολιτισμικών αξιών και παραδόσεων, που μέχρι και τις μέρες μας χαρακτηρίζουν τη γενικότερη φυσιογνωμία των νησιών, στα οποία α- ποτυπώνονται τα σημάδια της Iταλοκρατίας. Σημειώσεις 1. I. KENTPH, Tο αποικιακό καθεστώς της Iταλίας στα Δωδεκάνησα και οι επιδιώξεις του Bατικανού για την αυτοκεφαλία της Eκκλησίας Δωδεκανήσου, σελ. 37, Θεσσαλονίκη MHTPOΠOΛITOY KAPΠAΘOY-KAΣOY AΠOΣTOΛOY, Tο χρονικό της Iταλοκρατίας της Pόδου, σελ. 76, Aθήνα, I. KAZABH, Tα Iταλοκρατηθέντα Δωδεκάνησα ( ), Nέα Yόρκη, E. ΠAΠAΪΩANNOY, H Eκκλησία της Pόδου κατά την Iταλοκρατία. Tο αυτοκέφαλο. Pόδος και νεώτερα κείμενα, σελ , Pόδος, X. ΣAΪTHΣ, Oργάνωση και Διοίκηση της Eκπαίδευσης, Θεωρία και πράξη, σελ , Aθήνα, X. ΣAΪTHΣ, Bασικά θέματα της Σχολικής Διοίκησης, σελ , Aθήνα, N. BITANTZAKHΣ, Προσδιοριστικοί παράγοντες που διασφαλίζουν την ποιότητα στην Eκπαίδευση, Π. Διοικητική Eνημέρωση, τχ. 32, Iανουάριος-Φεβρουάριος-Mάρτιος 2005, Aθήνα. 8. ΣΠHΛIANHΣ APXEION, Tόμος A και B, Aθήνα Φ. KYΠPIΩTH, H Δωδεκανησιακή Eθνική Aντίσταση στα χρόνια της Iταλικο-Γερμανο- Aγγλοκρατίας , σελ. 80, Pόδος, Z. TΣIPΠANΛHΣ, Iταλοκρατία στα Δωδεκάνησα, σελ. 175, Pόδος, Σ. AΓAΠHTIΔH, H κατάστασις εν Δωδεκανήσω, Aθήνα, E. KΩNΣTANTINIΔHΣ, H εν Δωδεκανήσω Eκκλησία. 13. B. XATZHBAΣIΛEIOY, Iστορία της νήσου Kω, Kως, Bιβλιογραφία Aγαπητίδης Σ., (1946), H Kατάστασις εν Δωδεκανήσω, Aθήνα. Aγγελόπουλος A., (1984), Eκκλησιαστική Iστορία, Iστορία των δομών διοικήσεως και ζωής της Eκκλησίας της Eλλάδος, Θεσσαλονίκη.

9 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 99 Aποστόλου Mητροπολίτη Kαρπάθου-Kάσου (1973),Tο χρονικό της Iταλοκρατία της Pόδου,Aθήνα. Bεργωτής Γ., (1972), H Eκπαίδευσις εις την Pόδον, Aθήνα. Bεργωτής Γ., (1995), H Eκπαίδευσις στο κοινό της Pόδου κατά την Oθωμανοκρατία, Pόδος. Bεργωτής Γ., (1997), H Eκπαίδευσις στο κοινό της Pόδου κατά την Iταλοκρατία, Pόδος. Γεωργιάδης Γ., (1945), Tο αιματηρόν Πάσχα του Aθήνα. Γιαννόπουλος I., (1997), Σύντομη Iστορία της Δωδεκανήσου, Aθήνα. Θεοδωρόπουλος Π., (1981), Tο ισχύον εν Δωδεκανήσω δίκαιον, B έκδοσις, Aθήναι. Kαζαβής I., (1952), Tα Iταλοκρατηθέντα Δωδεκάνησα ( ), Nέα Yόρκη. Kαρπαθίου E., (1968), H Eκκλησία της νήσου Kω Δωδεκανήσου, Tομ. A και B, Aθήναι. Kέντρης Σ., (1970), Tα Mετέωρα της Δωδεκανήσου, Aθήνα. Kέντρης I., (2006),Tο αποικιακό καθεστώς της Iταλίας στα Δωδεκάνησα και οι επιδιώξεις του Bατικανού για την Aυτοκεφαλία της Eκκλησίας Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκη. Kυπριώτης Φ., (1988), Δωδεκανησιακή Eθνική Aντίσταση στα χρόνια της Iταλο-Γερμανο-Aγγλοκρατίας , Pόδος. Kωνσταντινίδης E., (1970), H εν Δωδεκανήσω Eκκλησία, Aθήνα. Mπακίρης E., (1988), H Eκκλησία της Pόδου στα χρόνια της Iταλικής Kατοχής , Aθήνα. Παπαϊωάννου E., (1997). H Eκκλησία της Pόδου κατά την Iταλοκρατία. Tο αυτοκέφαλο. Pόδος και νεώτερα κείμενα, Pόδος. Παπαχριστοδούλου X., (1994), Iστορία της Pόδου από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, Aθήνα. Παπαχριστοδούλου X., (1956), Iστορία της Pόδου, Aθήνα. Σαϊτης X., (1992), Oργάνωση και Διοίκηση της Eκπαίδευσις. Θεωρία και Πράξη. Aθήνα. Σαϊτης X., (1994), Bασικά θέματα της Σχολικής Διοίκησης, Aθήνα. Σπηλιανής Aρχείον, (1999), Tομ. A και B, Aθήνα. Tσιρπανλής Z., (1998), Iταλοκρατία στα Δωδεκάνησα, Pόδος. Tσιρπανλής Z., (1998), Iταλοκρατία στα Δωδεκάνησα , Έκδοση YΠΠO-TAΠA-Δήμος Pόδου, Pόδος. Tσαλαχούρης K., (1992), Tο Aυτοκέφαλο της Eκκλησίας Δωδεκανήσου, , Aθήνα. Φειδάς B., (1997), Eκκλησιαστική Iστορία, Tομ. 2ος, Aθήναι. Φρατζής E., (1973), Συμβολή εις την Iστορία της Eκπαίδευσης Nισύρου, Nίσυρος. Xαρμαντάς Γ., (1990), Iστορικά σημειώματα της Eκκλησίας της νήσου Pόδου, Λέρος. Xατζηβασιλείου B., (1990), Iστορία της νήσου Kω, Kως.

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ι

Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ι Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ι Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ 1395 Διδάσκων: Λαΐνας Αθανάσιος / email: athlain@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής «Διδακτική της Ιστορίας» Διδάσκουσα: Μαρία Ρεπούση Ακαδημαϊκό έτος:

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου

414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου 414 Τουρκικών Σπουδών Κύπρου Σκοπός Eκτός από την αμιγή επιστημονική αποστολή του, το Tμήμα Tουρκικών Σπουδών καλείται να παίξει σημαίνοντα εθνικό ρόλο, προσδιοριζόμενο από τις ιδιαιτερότητες της Kυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Aθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ & ΘPHΣKEYMATΩN ΠEPIΦEPEIAKH ΔIEYΘYNΣH A /ΘMIAΣ & B ΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ ATTIKHΣ ΓPAΦEIO ΣXOΛIKΩN ΣYMBOYΛΩN B ΔIEYΘYNΣHΣ Δ.E. AΘHNAΣ Γούναρη 60 15343 Aγ. Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Χάρτης που απεικονίζει: Α. Τις συγκεντρώσεις ορθοδόξων πληθυσμών στον κόσμο. Με σκουρότερο χρώμα εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί;

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Πολλά έχουν αλλάξει ήδη Μισθολόγιο Αποκέντρωση Καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων «Νέο Λύκειο» Διαμαντοπούλου Υποχρεωτικές μεταθέσεις Αξιολόγηση Αύξηση ωραρίου εκδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής βασικό φαινόμενο που διακρίνει κάθε ζωντανό οργανισμό, είναι η κίνηση Ο βιολογικός αγώνας του ανθρώπου και μέσα από τη

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ EKΠAIΔEYΣHΣ [ πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας

Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας Η έννοια του συγκεκριμένου Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας, είναι να προσδιορίζει το ήθος και την συμπεριφορά που αρμόζουν στα μέλη του «Συλλόγου Γιόγκα Ελλάδας».

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κείμενο της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη... Προλικό Σημείωμα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κείμενο της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη... Προλικό Σημείωμα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κείμενο της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη..... Προλικό Σημείωμα...... ΙΧ ΧΙ I. Δημιουργία του αλβανικού κράτους - Bαλκανικοί πόλεμοι. 1 1. Συνθήκη Λονδίνου της 17.5/30.5/1913... 4 2. Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 5 ος αι. π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η Μόρφωση των νέων - αγοριών Η εκπαίδευση στην αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/05/2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα