ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

2 Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα διαρκές και δυσεπίλυτο φαινόμενο. Οισυνέπειέςτουπλήττουνευρύτερατουςεργαζόμενουςκαιπολύ περισσότερο, τα χαμηλά και μεσαία στρώματα καθώς και εκείνους οι οποίοι απειλούνται με εκπαιδευτικό και κατ επέκταση κοινωνικό αποκλεισμό Ηδιαβίουμάθησηόπωςαυτήεμφανίστηκεμέσααπότηνεκπαίδευση ενηλίκων, συνδέθηκε με ριζοσπαστικά και παιδαγωγικά ρεύματα ενάντια στηφτώχειακαιτοναναλφαβητισμό. Ειδικότεραηεκπαίδευσηενηλίκωναναπτύχθηκεμέσαστουςκόλπουςτου εργατικού κινήματος και προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες ήταν αποκλεισμένες από την πρόσβαση στο αγαθό της γνώσης. Ηδιαβίουμάθησηστησύγχρονηεποχήμπορείνανοηματοδοτήσειεκνέου τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων

3 Σκοπός είναιηευαισθητοποίησησεθέματακοινωνικώνκαιεκπαιδευτικών ανισοτήτων. ανάδειξητουρόλουπουμπορείηδιαβίουμάθησηναδιαδραματίσει στην άμβλυνση και την καταπολέμηση των ανισοτήτων, σε μια εποχή που το κοινωνικό και οικονομικό χάσμα διευρύνεται σημαντικά με συνέπειατηνπεριθωριοποίησησημαντικώνκοινωνικώνκατηγοριών.

4 Η έννοια της κοινωνικής ανισότητας Είναιγενικήηπαραδοχήότιηκοινωνίαδενείναισυμπαγήςκαιμονολιθική, αλλά ότι συγκροτείται από διαφορετικά μέρη. Ηδιαίρεσητηςκοινωνίαςσεδιαφορετικάμέρημπορείναγίνεταιμε διαφορετικά κριτήρια, ανάλογα με ειδικά ή γενικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Για παράδειγμα, βιολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο που δομείται ή που λειτουργεί μια κοινωνία Τοφύλο, γιαπαράδειγμα, συνιστάένασημαντικόκριτήριοδιαίρεσηςστις ισλαμικές κοινωνίες, αφού οι άντρες και οι γυναίκες δεν ζουν με τον ίδιο τρόπο. Ηφυλή, ωςβιολογικόχαρακτηριστικό, σεπολυπολιτισμικέςκοινωνίεςόπου υφίστανται κοινωνικές διακρίσεις βλέπε το σύστημα των καστών στην Ινδία ή την προεμφυλιακή Αμερική είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας κοινωνικήςδιάκρισης. Ακόμακαιηηλικίαωςβιολογικόςχαρακτήραςσυνιστάκριτήριοκοινωνικής διάκρισης.

5 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ Οικοινωνικέςδιαιρέσειςκαιδιακρίσειςπολλέςφορέςσυνιστούνπηγές κοινωνικώνσυγκρούσεων. Οικοινωνικέςομάδεςανταγωνίζονταιμεταξύτουςγιατηναπόκτηση κοινωνικών προνομίων που θα τους επιτρέψουν να διαβιώνουν καλύτερα, να διατηρούνται, νααναπαράγονταικαινααποκτούνεξουσία. Τιςπερισσότερεςφορέςστοεπίκεντροτηςσύγκρουσηςβρίσκεταιη διασπάθιση κοινωνικών προνομίων, οικονομικών πόρων και της εξουσίας, η οποία συνδέεται ευθέως με τα κοινωνικά προνόμια και τους οικονομικούς πόρους. Οικοινωνικέςομάδεςπουδιαθέτουνκοινωνικάπρονόμιακαιοικονομικούς πόρους είναι αυτές που νέμονται την εξουσία στην κοινωνία. Οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες αγωνίζονται να αποκτήσουν κι αυτές προνόμια και πόρους αισθανόμενες ότι αδικούνται από το κοινωνικό σύστημα και την κατανομή τωνπόρωνκαιτηςεξουσίας.

6 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ οικοινωνικάκαιοικονομικάπρονομιούχεςκοινωνικέςομάδεςαγωνίζονται γιαναδιατηρήσουνταπρονόμιάτουςκαιτηνομήτηςεξουσίας. Σεαυτήτην λογική η κοινωνική σύγκρουση είναι αναπόφευκτη και διαρκής. Σύμφωναόμωςμεμιαάλληλογικήοικοινωνικέςδιαιρέσειςκαιοιδιακρίσεις που απορρέουν από αυτές αποτελούν αναπόφευκτες συνέπειες της κοινωνικής τάξης και της κοινωνικής ισορροπίας. Η κοινωνία συγκροτείται από αλληλεξαρτούμενα μέρη τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά ώστε να επιτυγχάνεται σταθερότητα και ισορροπία. Ηεκπαίδευσηείναιμιαεπένδυσηστομέλλοντωνπολιτώνκαιτωνκοινωνιών. Στην αυγή του 21ου αι., το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν είναι τίποτε άλλο παρά το δικαίωμα της συμμετοχής στη ζωή του σύγχρονου κόσμου». [Εκπαίδευση για τον 21ο αι. UNESCO]

7 Έννοια και μορφές της κοινωνικής διαστρωμάτωσης Κάθεκοινωνίαείναιδιαστρωματωμένηήστρωματοποιημένη. Δηλαδή, κάθε κοινωνία χωρίζεται σε διαστρωματώσεις ή στρώματα τα οποία συνίστανται από κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά(κοινές αξίες, σχέσεις με ταμέσαπαραγωγής, πολιτισμικέςταυτότητεςκ.λπ.). Ταστρώματααυτά, είναισαφώςιεραρχημένα, συγκροτώνταςμιακοινωνική πυραμίδα η οποία αντικατοπτρίζει τόσο την πληθυσμιακή κατανομή στα κοινωνικά στρώματα όσο και την κοινωνική ιεράρχηση που υφίσταται σε κάθε δεδομένη χρονικήστιγμή. Διαστρωμάτωσηείναι«κάθειεραρχικήδιάταξητωνκοινωνικώνομάδωνή στρωμάτων σε μια κοινωνία». Κοινωνική διαστρωμάτωση λοιπόν η κατανομή των ανθρώπων σε ομάδες ανάλογα με την πρόσβαση σε κοινωνικούς πόρους. Βασικοί κοινωνικοί πόροι θεωρούνται η εκπαίδευση, η σταθερή εργασία κ.λπ. Στα καπιταλιστικάσυστήματαόλοιοιπόροισχετίζονταιμετοχρήμα.

8 Μορφές της κοινωνικής διαστρωµάτωσης Ηπιοκοινήδιαστρωμάτωσηείναιαυτήπουλαμβάνειυπόψητηνκοινωνική τάξη. Η κοινωνική τάξη συνήθως προσδιορίζεται από το εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης και το γόητρο του επαγγέλματος. Οι βασικές μορφές κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι οι εξής: Τοσύστηματηςδουλείας Τοσύστηματωνκαστών(π.χ. Ινδία) Τοσύστηματωννομοκατεστημένωντάξεων-estates(λόρδοι, ιερείς, ιππότες) Τοσύστηματωνκοινωνικώντάξεων(κοινωνικήαναρρίχηση) Τοσύστηματωνομάδωνκύρους(status groups)

9 Η διαστρωμάτωση σε κάθε κοινωνία διέπεται από πέντε βασικές αρχές: 1.Είναι κοινωνικό και όχι φυσικό φαινόμενο. Η διαστρωμάτωση είναι ένα χαρακτηριστικότηςκοινωνίαςκαιδενείναιαπλώςκάποιεςατομικέςδιαφορές. Προκύπτει από την κοινωνική δομή και επηρεάζει τους πάντες. 2.Είναι διαρκής, ακόμα και όταν οι κοινωνίες αλλάζουν. Η διαστρωμάτωση συνεχίζει να υπάρχει στο πέρασμα των γενεών. Κληρονομείται μέσω των οικογενειακών δομών και τα παιδιά αποκτούν την κοινωνική θέση των γονέων τους. 3.Είναι πανταχού παρούσα ακόμα και σε κοινωνικά συστήματα που διέπονται από σοσιαλιστικές ή κομμουνιστικές αρχές οργάνωσης. Η διαστρωμάτωση είναι παγκόσμιο φαινόμενο αλλά διαφέρουν οι μορφές της. 4.Στη βάση κάθε κοινωνικής διαστρωμάτωσης υπάρχει μια ιδεολογία η οποία και υποστηρίζει θεωρητικά την υφιστάμενη δομή της. Η ιδεολογία αυτή είναι και η κυρίαρχη ιδεολογία που επικρατεί σε έναν κοινωνικό σχηματισμό. Η διαστρωμάτωση δεν περιλαμβάνει απλώς την ανισότητα, αλλά και το σύστημα των πεποιθήσεων που την νομιμοποιεί. 5.Η κοινωνική διαστρωμάτωση ισχύει τόσο σε μικροεπίπεδο όσο και στο κοινωνικό μακροεπίπεδο.

10 Στενάσυνδεδεμένημετηνκοινωνικήανισότηταβρίσκεταικαιηανισότητα ευκαιριών. Στο παρελθόν το ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας αντιμετωπίστηκε ως πρόβλημα ισότητας ευκαιριών και η θέσπιση του κοινωνικού κράτους και η εν γένει βοήθεια και οι ενισχύσεις προς τις ευπαθείς κοινωνικέςομάδεςδενεπέδωσετελικάτααναμενόμενααποτελέσματα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ακόμα και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο τα αποτελέσματα συνέχισαν να παραμένουν άνισα Προφανώς, ηεξασφάλισητηςισότηταςτωνευκαιριώνσυνιστάμιαεπίπλαστη συνθήκη, ηοποίαδενέχειπρακτικόνόημαόταντοαποτέλεσμαδενείναιτο αναμενόμενο. Οικυρίαρχεςκοινωνικέςτάξεις, αυτέςδηλαδήπουείχανεξασφαλίσειτοντρόπο να κυριαρχήσουν στον κοινωνικό ιστό, να διατηρούν τα προνόμια και να τα αναπαράγουν κατάφεραν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους και να εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή των προνομίων τους ακόμα και μέσα από ένα καθεστώςισότηταςευκαιριών.

11 Ίσωςτοσημαντικότεροπρόβλημαπουδημιουργείησυνεχώςαυξανόμενη ανισότητα είναι η αναπαραγωγή της ιδεολογίας και της ρητορικής της ίδιας της ανισότητας. Ηρητορικήαυτήπαρουσιάζειτηνανισότηταωςσυγκριτικόπλεονέκτημα αυτών που διαθέτουν περισσότερες ικανότητες ή δεξιότητες σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν Οι«προσοντούχοι»είναικαιαυτοίπουεπωφελούνταιαπότονκοινωνικόκαι τον οικονομικό ανταγωνισμό. Η ανισότητα παρουσιάζεται ως κάτι αναπόφευκτο, ως κάτι που δεν μπορεί να αποτραπεί αφού σε τελική ανάλυση είναιαπολύτωςφυσιολογική. Δύοβασικοίπαράγοντεςσυντηρούνένασύστημαδιαστρωμάτωσης: 1. Η ιδεολογία, ειδικά η κυρίαρχη ιδεολογία. 2. Ο έλεγχος της ελίτ πάνω σε βασικούς κοινωνικούς πόρους

12 ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Ιδεολογίαείναιένασύνολοαξιωμάτωνπουοιάνθρωποι χρησιμοποιούν για να κατανοούν την κοινωνία και για να αποφασίζουνγιατοπώςθαπρέπειναφέρονται. Οιιδεολογίεςείναιοιβασικέςαξίεςκαιοιπεποιθήσειςμιας κοινωνικής ομάδας. Οιιδεολογίεςσχετίζονταιστενάμετηναυτοαντίληψητων ανθρώπων Οιιδεολογίεςβρίσκονταισεσυνεχήροή Οιαξίεςβρίσκονταισεδιαρκήένταση Οιιδεολογίεςερμηνεύονταιστοπλαίσιοτηςκαθημερινήςπρακτικής Οιιδεολογίεςείναικυρίωςπλαίσιακοινωνικήςστρατηγικήςπαρά αμετάβλητες αρχές

13 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Ότανμιαιδεολογίααμφισβητείταιήτείνεινααντικατασταθείαπόμιαάλλη. Ότανκάποιοιεπιχειρούννααλλάξουνκάτιβασιζόμενοισεμιαιδεολογία Κυρίαρχη ιδεολογία εννοούμε την πιο ισχυρή ή την πιο διαδεδομένη ιδεολογία σε μια κοινωνία. Ενδεικτικά και για να γίνουμε πιο κατανοητοί στην Ελλάδα για παράδειγμαοικυρίαρχεςιδεολογίεςείναι: ορθοδοξία(ηκυρίαρχηθρησκευτικήιδεολογία), ατομικότητακαιελευθερία(ηκυρίαρχηκοινωνικήιδεολογία), αντιπροσωπευτικήδημοκρατία(ηκυρίαρχηπολιτικήιδεολογία) και καπιταλισμός(ηκυρίαρχηοικονομικήιδεολογία).

14 Κυρίαρχη ιδεολογία και ταξικό σύστημα ΈναμεγάλοποσοστότωνΕλλήνωνζουνκάτωαπόταόριατηςφτώχειας. Το υφιστάμενο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα φαίνεται πώς δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους εντείνοντας τις υπάρχουσες διαφορές και ανισότητες. Γιατί δεν οργανώνουν ένα κίνημα αλλαγής; Έναςαπότουςβασικούςλόγουςείναιότιηκυρίαρχηιδεολογίαπροωθείτηνάποψηότι όλοι μπορούν να γίνουν σημαντικοί και πλούσιοι αρκεί να εργαστούν σκληρά. Αρκεί λοιπόνναπροσπαθήσουνπερισσότερο. Ηκυρίαρχηιδεολογίαέχειπείσειγιατοότιηαξιοκρατίαπροσδιορίζειτηνπροσωπική μας επιτυχία, και γι αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε σκληρότερα. Τοοικονομικόκαιτοκοινωνικόμαςσύστημαυποστηρίζειότιυπάρχουνίσεςευκαιρίες για όλους, έτσι όλοι μπορούμε να επωφεληθούμε από τις ίσες αυτές ευκαιρίες. Είμαστεμιακοινωνίαατομιστική. Έτσιεάναποτύχουμετείνουμενακατηγορήσουμε τους εαυτούς μας και όχι την κοινωνία. Η δημιουργία ενός κοινωνικού και πολιτικού κινήματος αλλαγής είναι μια πολυσύνθετη υπόθεση η οποία αποτελεί τη συνισταμένη πολλών παραμέτρων όπως η ιδεολογική και πολιτική πάλη, οι κοινωνικές συμμαχίες, ο βαθμός ωρίμανσης της κοινωνικής συνείδησης, το επίπεδο της παιδείας ενός λαού κ.α

15 Μια επιγραμματική επισκόπηση της εκπαιδευτικής ανισότητας Παγκόσμιαδεδομένα:Περισσότερααπό100 εκατομμύριαπαιδιάδενέχουνήέχουν περιορισμένη πρόσβαση στο σχολείο. Περισσότεροι από 860 εκατομμύρια ενήλικες είναι αναλφάβητοι Δομολειτουργικήθεώρηση:Ηεκπαίδευσηυπηρετείσημαντικέςκοινωνικές λειτουργίες: Διδασκαλία Κοινωνικοποίηση Κατανομήτωνκοινωνώνσεδιαφορετικέςκοινωνικέςθέσεις Συγκρουσιακήθεώρηση Οιεκπαιδευτικοίθεσμοίενδυναμώνουντηνυφιστάμενηκατανομήτωνκοινωνικών θέσεωνσεμιακοινωνία. Ηεκπαιδευτικήποιότητακαιοιεκπαιδευτικέςευκαιρίεςδενκατανέμονταιισότιμασε μια κοινωνία Ηεκπαίδευσηενδυναμώνειτηνκυρίαρχηιδεολογία Ερμηνείεςτηςσχολικήςαποτυχίας-Οικογένειεςμεχαμηλόεισόδημα έχουνχαμηλέςπροσδοκίεςγιατοεκπαιδευτικόμέλλοντωνπαιδιώντους. δενεμπλέκονταιστηνεκπαίδευσητωνπαιδιώντους(μικρόενδιαφέρον, αδυναμία προσφοράςβοήθειαςκ.λπ.) έχουνκατάκανόνακαιχαμηλόμορφωτικόεπίπεδο.

16 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Επιβάλλεταινα συνδεθείηδιαβίουμάθησησετοπικόκαιπεριφερειακό επίπεδο με την καταπολέμηση των ανισοτήτων, αφού όταν οι σχολικοί δείκτες είναι χαμηλοί το πρόβλημα δεν είναι μόνο του σχολείου, αλλά της τοπικής κοινωνίας και της περιφέρειας μέσα στην οποία εντάσσεται και το σχολείο. Είναισαφέςότι, απόμόνητης, δενμπορείναλύσειτοπρόβληματων κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Ωστόσο μπορεί να τις μειώσει και να τις αμβλύνει σημαντικά, αφού μέσω αυτής, μπορούν να ενισχυθούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι και οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ευθέως απότονκοινωνικόαποκλεισμό. Είναικατανοητό, ότιηαισθητήμείωσητωνκοινωνικώνανισοτήτωνξεπερνά κατά πολύ, το πεδίο της εκπαίδευσης και αφορούν νευραλγικά πεδία της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής πολιτικής που αναπτύσσεται και εφαρμόζεται σε μία κοινωνία.

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Το πρώτο κείμενο, Διαχωρίζοντας το πράττειν από την τετελεσμένη πράξη: Το κεφάλαιο και ο μόνιμος χαρακτήρας των περιφράξεων, λαμβάνει ως αφετηρία του την αναγνώριση των «νέων περιφράξεων» ως βασικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πολιτική επιστήμη ασχολείται με καθετί που έχει αντικείμενο αναφοράς την κοινωνία ως σύνολο. Μελετά την κοινωνία σε τρία επίπεδα: 1. Μακρο-επίπεδο (κράτος)

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο άγνωστος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο άγνωστος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B4.2011_ANAGNOSTOPOYLOS:B7.2010_FLOROU 4/28/11 12:23 PM Page 5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο άγνωστος B4.2011_ANAGNOSTOPOYLOS:B7.2010_FLOROU 4/28/11

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτισμός αποκέντρωση στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος: θεωρητικός προβληματισμός πρακτικές δυτικών χωρών

Συγκεντρωτισμός αποκέντρωση στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος: θεωρητικός προβληματισμός πρακτικές δυτικών χωρών Συγκεντρωτισμός αποκέντρωση στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος: θεωρητικός προβληματισμός πρακτικές δυτικών χωρών Λεωνίδας N. Λυμπέρης 1. Εισαγωγή Η εργασία μας αυτή έχει ως αντικείμενο τον θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 1 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγµατικότητα στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης) Επιµέλεια-Συγγραφή Λ. Φρόση Ε. Κουϊµτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K.

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας K. ISBN: 978-960-9571-12-8 Κ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ Βασικές αντιλήψεις μοντέλα και μετασχηματισμοί του κράτους πρόνοιας με έμφαση στα συστήματα υγείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2004, 2005, 2006 Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής.

Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής. Εργασία της Α Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ της Βαρβακείου Σχολής. Φύλο και εργασία Συμμετείχαν οι μαθητές: Αθανασόπουλος Δημήτρης Αντωνίου Κατερίνα Γκιώνη Έλλη Κακαλής Αντώνης Καλλίρη Έφη Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ Αντώνης Λιοδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εθελοντισμός, ή καλύτερα το κίνημα του εθελοντισμού αποτελεί σήμερα με τις ανάλογες προϋποθέσεις μια μεγάλη δύναμη ελπίδας για τον σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα