HORIZON 2020 Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτων υλών Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HORIZON 2020 Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτων υλών Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων 2014-2015"

Transcript

1 PRAXI Network HORIZON 2020 Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτων υλών Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων Κ.Καραμάνης HORIZON 2020, Εθνικό Σημείο Επαφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020

2 Horizon 2020 The Pillars

3 SC5 WP : funding types & actions RIA : Research and Innovation Actions (100% funding, 2-15M) IA : Innovation Actions (70% funding 100% for non-profit participants, 2-8M) SME : SME Instrument (Phase 1, lump sum for 50k & Phase 2, 70% funding for 0,5-2,5M) CSA : Coordination and Support Actions (100% funding 1-3M) (10-25M) ERA-NETs: 10-25M

4 SC5 WP Πρόγραμμα εργασίας σχετικό με: - Υποκατηγορία 1: «Απόβλητα: Πηγή για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πρώτων υλών» - Υποκατηγορία 2: «Καινοτομία στο Νερό: Ενίσχυση της αξίας του στην Ευρώπη» - Υποκατηγορία 3: «Αναπτύσσοντας την οικονομία χαμηλών εκπομπών και αποδοτικών πηγών με βιώσιμη παροχή πρώτων υλών» + Συνεισφορά σε άλλες προκηρύξεις: -Blue Growth - Call: H2020-BG- 2014/ Energy Efficiency - Call: H2020-EE- 2014/ Disaster-resilience - Call: H2020- DSR-2014/2015

5 Call for Waste: A resource to recycle, reuse and recover raw materials Η προκήρυξη στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, φιλικών προς το περιβάλλον, πολύ-τομεακής συνεργασίας για την αποφυγή αποβλήτων και την διαχείριση αυτών. Στόχοι: η υγεία, απεξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγή πρώτων υλών, ενίσχυση της θέσης της σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προκήρυξη καλύπτει όλη την παραγωγική και καταναλωτική αλυσίδα και ευνοεί διαδικασίες και προϊόντα για την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και διαχείριση των αποβλήτων. Η πολύ-τομεακή συνέργεια επιφέρει συγκεκριμένες δράσεις στην περιοχή των τροφίμων, αγροτικής παραγωγής και κατασκευές. Μικρομεσαίες εταιρείες αναμένονται να έχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες.

6 Waste : Areas covered Specific topics of the call: WASTE : Moving towards a circular economy through industrial symbiosis (IA, 8/4 & 16/9) WASTE : A systems approach for the reduction, recycling and reuse of food waste (RIA, 8/4 & 16/9) WASTE : Recycling of raw materials from products and buildings (RIA, 8/4) WASTE /2015: Towards near-zero waste at European and global level (CSA, 8/4) WASTE : Preparing and promoting innovation procurement for resource efficiency (CSA, 8/4) WASTE : Promoting eco-innovative waste management and prevention as part of sustainable urban development (IA, 16/10 & 10/3/15) WASTE : Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products (RIA, 16/10 & 10/3/2015)

7 Call for Water innovation: Boosting its value for Europe Στόχος είναι η εκμετάλλευση των νέων σημαντικών ευκαιριών της αγοράς με την εδραίωση της Ευρώπης ως παγκόσμιο ηγέτη στις καινοτομικές λύσεις για το νερό. Υπάρχει δυναμικότητα ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον συγκεκριμένο τομέα που μπορεί να ωφελήσει 9000 ενεργές ΜΜΕ του τομέα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Οι δράσεις της πρόσκλησης περιλαμβάνουν: Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για το νερό, υπολογίζοντας την κλιματική αλλαγή. Καινοτόμες λύσεις για το νερό στην αγορά. Η έρευνα για το νερό και τα καινοτόμα αποτελέσματα διαθέσιμα προς χρήση στη βιομηχανία, στους πολίτες και στις πολιτικές της Ευρώπης. Η πρόσκληση αναμένεται να συνεισφέρει σε αρκετούς πολιτικούς στόχους που σχετίζονται με τον οδικό χάρτη «Europe 2020: Α Resource-efficient Europe Roadmap for water» αναφορικά με τις επιπτώσεις από πλημύρες και ξηρασία που πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Η πρόσκληση θα προσφέρει ιδιαίτερες ευκαιρίες για ΜΜΕ.

8 Water innovation : Areas covered Specific topics of the call: WATER /2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication (IA) WATER /2015: Integrated approaches to water and climate change (RIA) WATER /2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area (ERA- NET) WATER /2015: Harnessing EU water research and innovation results for industry, agriculture, policy makers and citizens (CSA) WATER /2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water (CSA & RIA) Διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες, συμβουλευτείτε το Work Programme

9 Call for Growing a low carbon, resource efficient economy with a sustainable supply of raw materials Η πρόσκληση αναφέρεται μερικά- στην επένδυση για καινοτομία προς την «πράσινη οικονομία». Πολύ-θεματική έρευνα και καινοτομία απαιτείται για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων. Οι δράσεις της προκήρυξης στοχεύουν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων να αναπτύξουν και να φέρουν στην αγορά οικο-καινοτομικές λύσεις και να ενθαρρύνουν την ανάληψη τους από τις δημόσιες αρχές. Στόχος επίσης είναι η βελτίωση της κατανόησης μας σε σύνθετες διεπιδράσεις μεταξύ των οικοσυστημάτων και στοιχείων που προκαλούν μεταβολές. Νέες λύσεις για την αειφόρο παραγωγή πρώτων υλών. Οι ΜΜΕ αναμένεται να έχουν αρκετές ευκαιρίες σε αυτή την πρόσκληση. Καινοτομικές και αειφόρες λύσεις που θα οδηγήσουν στην αντικατάσταση πρώτων υλών. Ταυτόχρονος συντονισμός και ενίσχυση σε έρευνα και καινοτομία για τις πρώτες ύλες.

10 Growing a low carbon raw materials : Areas covered FIGHTING AND ADAPTING TO CLIMATE CHANGE Specific topics of the call: SC : Advanced Earth-system models (RIA) SC : ERA for Climate Services (ERA-NET) SC : The economics of climate change and linkages with sustainable development (RIA) SC : Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities (RIA) SC /2015: Coordinating and supporting research and innovation for climate Action (CSA) Διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες, συμβουλευτείτε το Work Programme

11 Growing a low carbon raw materials : Areas covered PROTECTING THE ENVIRONMENT, SUSTAINABLY MANAGING NATURAL RESOURCES, WATER, BIODIVERSITY AND ΕCOSYSTEMS Specific topics of the call: SC : Biodiversity and ecosystem services: drivers of change and causalities (RIA) SC : More effective ecosystem restoration in the EU (RIA) SC : Preparing and promoting innovation procurement for soil Decontamination (CSA) SC : Consolidating the European Research Area on biodiversity and ecosystem services (ERA- NET) SC /2015: Coordinating and supporting research and innovation for the management of natural resources (CSA) Deadlines for the topics: see Work Programme

12 Growing a low carbon raw materials : Areas covered ΕNSURING THE SUSTAINABLE SUPPLY OF NON-ENERGY AND NON- AGRICULTURAL RAW MATERIALS Specific topics of the call: SC /2015: New solutions for sustainable production of raw materials (RIA) SC /2015: Innovative and sustainable solutions leading to substitution of raw materials (RIA) SC /2015: Coordinating and supporting raw materials research and Innovation (CSA) Διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες, συμβουλευτείτε το Work Programme

13 Growing a low carbon raw materials : Areas covered ENABLING THE TRANSITION TOWARDS A GREEN ECONOMY AND SOCIETY THROUGH ECO-INNOVATION Specific topics of the call: SC : Consolidating global knowledge on the green economy in support of sustainable development objectives in the EU and internationally (CSA) SC : Strengthening the European Research Area in the domain of Earth Observation (ERANET) Διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες, συμβουλευτείτε το Work Programme

14 Growing a low carbon raw materials : Areas covered DEVELOPING COMPREHENSIVE AND SUSTAINED GLOBAL ENVIRONMENTAL OBSERVATION AND INFORMATION SYSTEMS Specific topics of the call: SC : Making Earth Observation and Monitoring Data usable for ecosystem modelling and services (RIA) SC : Demonstrating the concept of 'Citizen Observatories SC /2015: Coordinating and supporting Earth Observation research and innovation in the EU, and in the North African, Middle East, and Balkan region (IA) Διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες, συμβουλευτείτε το Work Programme

15 Growing a low carbon raw materials : Areas covered CROSS-CHALLENGE TOPICS Specific topics of the call: SC /2015: Coordinating and supporting research and innovation in the area of climate action, environment, resource efficiency and raw materials (CSA) SC /2015: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials (SME Instrument) Διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες, συμβουλευτείτε το Work Programme

16 Participant Portal

17 Growing a low carbon raw materials : Areas covered Calls Horizon 2020 COSME HORIZON 2020 CALLS 66 results F U N D I N G G U I D E Search Topics Call Updates Other Funding Opportunities Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Specific Programme: Excellent Science Industrial Leadership Societal Challenges Spreading excellence and widening participation Science with and for society Filter options Sort by: Publication date Deadline Title Call ID Type: Calls for proposal Calls for tender Status: Open calls Closed calls Forthcoming calls Stay informed RSS feed ical notification Horizon 2020 NMP First Calls for Proposals Institute of Electronic Structure and Laser, FORTH 13/02/2014

18 Growing a low carbon raw materials : Areas covered SEARCH TOPICS Calls FUNDING GUIDE Horizon 2020 COSME Search keywords: climate change Search Topics Call Updates Other Funding Opportunities Previous Framework Programmes (FP7 & CIP) Search Horizon 2020 predefined criteria: Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs) International cooperation ERA-NET SME Instrument Gender Socio-economic science and Humanities 3 results Topic: Filter options: Open calls Closed calls Forthcoming calls Sort by: Publication date Deadline Title Call ID SFS : Optimising external nutrient inputs in intensive crop production systems in Europe European crop production is facing more and more difficulties in remaining competitive in the global market for many reasons. One of these reasons is certainly the high cost of external nutrient inputs necessary More Call title: Sustainable Food Security Status: Open Call identifier: H2020-SFS-2014/2015 Deadline: Topic: WATER /2015: Integrated approaches to water and climate change The rising demands of a growing world population for food, water, materials and energy will put increasing pressures on land use, water resources and ecosystems. Energy consumption is expected to increase, More Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe Call identifier: H2020-WATER-2014/2015 Topic: Stay informed RSS feed ical notification Status: Open Deadline: WATER /2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water Developing countries, especially in Africa, are facing serious challenges for sustaining its development. Sustainable water supply and sanitation is fundamental to the food security, health, survival More Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe Call identifier: H2020-WATER-2014/2015 Horizon 2020 NMP First Calls for Proposals Institute of Electronic Structure and Laser, FORTH 13/02/2014 Status: Open Deadline:

19 Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης: Participant portal x.html Horizon 2020 Helpdesk https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/research_enquir y_service.html Guides for applicants H2020 website Societal Challenge 5 functional mailbox

20 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Επικοινωνήστε μαζί μας για: - Απορίες - Να γνωριστούμε και να έχουμε τακτική επικοινωνία - Έκφραση ενδιαφέροντος, κυρίως για ιδέες σας προς πρόταση βασισμένες σε ανοικτές προσκλήσεις - Αναζήτηση συνεργατών από το εξωτερικό Τα εργαλεία μας: - Μέλος δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής για το Περιβάλλον - Μέλος δικτύου Enterprise Europe Network - PRAXI Club:

21 Για περισσότερες πληροφορίες: Κ.Καραμάνης Εθνικό Σημείο Επαφής για το Περιβάλλον

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Δέσποινα Ι. Αδαµίδου HORIZON 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Δέσποινα Ι. Αδαµίδου HORIZON 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ HORIZON 2020 Κοινωνική Πρόκληση 2: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maridme and inland water research and the bioeconomy Δέσποινα Ι. Αδαµίδου HORIZON 2020 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ

HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ HORIZON 2020 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ Το πρόγραμμα προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

FP7 Security Theme /1. Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π.

FP7 Security Theme /1. Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π. FP7 Security Theme /1 Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π. Προοπτικές και Συµπεράσµατα της Πρωτης Ελληνικής συµµετοχής - Προτεραιότητες για την Ελληνική συµµετοχή στη νέα προκήρυξη Γ. Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014)

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 13 Ιουνίου 2014 Αθήνα (Ελλάδα) Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 Δρ Χριστίνα Πασκουάλ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Εθνικό Σημείο Επαφής για το

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2 η συνάντηση Εργασίας για τη διαμόρφωση Ερευνητικών και Τεχνολογικών προτεραιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΔ - ΠΑΑ Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σηµείο Επαφής για τo ICTPSP, το 7o ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα Ε&Τ

Εθνικό Σηµείο Επαφής για τo ICTPSP, το 7o ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα Ε&Τ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σηµείο Επαφής για τo ICTPSP, το 7o ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράµµατα Ε&Τ της ΕΕ Εισαγωγή στο Πρόγραµµα ICTPSP του Προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network

Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network 8 Μαΐου 2014 Πανεπιστήμιο Πατρών Δίκτυα υποστήριξης: Εθνικά Σημεία Επαφής & Enterprise Europe Network Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ενέργεια στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 STRATEGY on HEALTH & PHARMA

RIS3 STRATEGY on HEALTH & PHARMA MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS RIS3 STRATEGY on HEALTH & PHARMA GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH & TECHNOLOGY POLICY PLANNING

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στρατηγικές Πλατφόρμες Ανάπτυξης ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 AND EU FUNDED RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPEMENT FOR THE AGROFOOD INDUSTRY

HORIZON 2020 AND EU FUNDED RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPEMENT FOR THE AGROFOOD INDUSTRY NEWSLETTER N. 12 / 2013 1 Προωθώντας την ελκυστικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση των συνεργατικών σχηματισμών αγροδιατροφικών προϊόντων στην περιοχή της Μεσογείου HORIZON 2020 AND EU FUNDED

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

esymbiosis LAYMAN'S REPORT Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe www.esymbiosis.

esymbiosis LAYMAN'S REPORT Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe www.esymbiosis. esymbiosis Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe www.esymbiosis.eu LIFE09 ENV/GR/000300 LAYMAN'S REPORT Region of Sterea Ellada (RSE) - Viotia

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα