Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων"

Transcript

1 Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου. Κατά την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε μικρούς χώρους (σε δωμάτια και μικρά γραφεία) συνηθίζουμε να υπολογίζουμε την εγκατάσταση ενός ή το πολύ δύο φωτιστικών σημείων και στη συνέχεια ρυθμίζουμε χονδρικά την ένταση του φωτισμού με την επιλογή του κατάλληλου φωτιστικού σώματος και της κατάλληλης λυχνίας. Όταν όμως πρόκειται να φωτίσουμε χώρους μεγάλων διαστάσεων, επιβάλλεται ο σωστός υπολογισμός του φωτισμού πάνω στον οποίο βασίζουμε την παραπέρα μελέτης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Παρακάτω, παρέχονται γενικά στοιχεία για τον υπολογισμό φωτισμού επιφανειών. Ένταση φωτισμού Ένταση φωτισμού φωτεινής πηγής προς ορισμένη κατεύθυνση, ονομάζουμε την ποσότητα της φωτεινής ενέργειας που εκπέμπεται σε χρόνο 1 Sec. Μονάδα μέτρησης της έντασης φωτισμού μιας πηγής είναι το νέο κτίριο ή Candela (Cd). H ένταση φωτισμού πάνω σε μια επιφάνεια δίνεται σε Lux. Η ένταση ενός Lux διδεται σ επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου τοποθετημένη κάθετα στις ακτίνες φωτεινής πηγής που έχει ένταση 1 Cd και βρίσκεται σ απόσταση 1 μ., απ αυτή. Στις εφαρμογές δεχόμαστε ότι σε μια επιφάνεια έχουμε ένταση φω- Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 BUILDNET

2 τισμού 1 Lux, όταν αυτή δέχεται φωτεινή ισχύ 1 Lum ανά τετρ. μέτρο 1 Lux = 1 Lum ανά m². Για τους υπολογισμούς του φωτισμού σε διάφορους χώρους που ενδιαφέρουν τον ηλεκτρολόγο, χρησιμοποιούμε πάντοτε σαν μονάδα έντασης το Lux. Ανάλογα με τον προορισμό του χώρου που θα φωτίσουμε, δεχόμαστε και διαφορετική ένταση φωτισμού. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μέσες εντάσεις φωτισμού που είναι απαραίτητες για κάθε κατηγορία χώρου. Φωτεινή ισχύς (φωτεινή ροή) Τη συνολική ποσότητα φωτισμού που μας δίνει μια φωτεινή πηγή προς κάθε κατεύθυνση ονομάζουμε φωτεινή ισχύ ή φωτεινή ροή. Η φωτεινή ισχύς είναι απαραίτητο στοιχείο για τους παραπέρα υπολογισμούς μας. Η φωτεινή ισχύς των ηλεκτρικών φωτεινών πηγών αν και εξαρτάται από την ηλεκτρική ισχύ διαφέρει στους διάφορους τύπους λυχνιών. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι λυχνίες πυράκτωσης δίνουν φωτεινή ισχύ Lum ανά Watt και οι λυχνίες φθορισμού Lum ανά Watt. Οι λαμπτήρες ατμών υδραργύρου αποδίδουν φωτεινή ισχύ Lum ανά Watt. Στους παρακάτω 3 πίνακες δίδεται η φωτεινή ισχύς για κάθε τύπο και ισχύ λαμπτήρα. Ανεξάρτητα όμως από τους πίνακες, τα εργοστάσια κατασκευής λαμπτήρων δίνουν πίνακες φωτεινής ισχύος που αντιστοιχούν στους λαμπτήρες της δικής τους παραγωγής. Εκείνος όμως που ασχολείται με τον υπολογισμό του φωτισμού σ ένα χώρο που δεν πρέπει να δέχεται τις υψηλότερες αποδόσεις που δίνουν τα εργοστάσια, διότι στην πράξη οι λαμπτήρες αλλάζουν κατά διαστήματα χωρίς να χρησιμοποιούνται ίδιας προέλευσης με τους προηγούμενους. Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3 ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 4 ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η φωτεινή ισχύς δεν είναι απόλυτα ανάλογη με την ηλεκτρική ισχύ των λαμπτήρων. Παρατηρήσεις 1. Από τους πίνακες απόδοσης φωτεινής ισχύος στους λαμπτήρες πυράκτωσης και φθορισμού, προκύπτει μεγάλη διαφορά σε φωτεινή ισχύ μεταξύ των λαμπτήρων φθορισμού και πυρακτώσεως. 2. Διαφορά σε φωτεινή ισχύ παρατηρούμε και σε σχέση με την ποιότητα (χρώμα) φωτισμού και στους λαμπτήρες φθορισμού. Σ εγκαταστάσεις γραφείων επιβάλλεται η χρήση λαμπτήρων φωτός ημέρας έστω και αν η απόδοσή τους είναι μικρή. Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λαμπτήρες με λευκό φως ή και θερμό ανάλογα με την απαιτούμενη ποιότητα. 3. Η ισχύς του λαμπτήρα πρέπει πάντοτε να υπολογίζεται μαζί με την ισχύ του στραγγαλιστικού πηνίου (BALAST) ώστε να οδηγούμεθα σε πιο σωστά αποτελέσματα από πλευράς πραγματική ολικής ισχύος. Στον πίνακα 4 αναφέρονται αποδόσεις κοινών λαμπτήρων φθορισμού. Δεν περιλαμβάνονται οι λαμπτήρες φθορισμού TLD, οι οποίοι δίνουν σημαντικά μεγαλύτερη φωτεινή ισχύ σε σύγκριση με τους κοινούς λαμπτήρες. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ BUILDNET 2

3 Βαθμός απόδοσης Βασικό στοιχείο για τον υπολογισμό του φωτισμού σ ένα χώρο, είναι και ο βαθμός απόδοσης. Ο βαθμός απόδοσης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες από τους οποίους οι κυριότεροι είναι : α) Το είδος του φωτισμού (άμεσος, ημιάμεσος, μικτός, έμμεσος, ημιέμμεσος). β) Το ύψος της αίθουσας που θα φωτίσουμε γ) Το είδος του φωτιστικού σώματος που θα χρησιμοποιήσουμε. δ) Οι βαθμοί ανάκλασης του φωτός που παρουσιάζουν οι διάφορες επιφάνειες του χώρου. ε) Το ποσοστό της ακτινοβολίας που δεν ανακλάται επειδή πέφτει πάνω σε διαφανείς επιφάνειες (υαλοστάσια, ανοικτά παράθυρα κλπ). 3 BUILDNET Π Ι Ν Α Κ Α Σ 5 ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Τάση 220 V) Ισχύς λαμπτήρων σε W Π Ι Ν Α Κ Α Σ 6 ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Τάση 220 V) στ) Ο χρωματισμός της επίπλωσης του χώρου σε συνδυασμό με το ποσοστό της κάλυψης των διαφόρων επιφανειών από την επίπλωση. ζ) Οι χρωματισμοί των προϊόντων, των μηχανημάτων, των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας που βρίσκονται στο χώρο. η) Το ποσοστό ρύπανσης των φωτιστικών σωμάτων και του χώρου θ) Η συχνότητα απορρύπανσης του χώρου, των καλυμμάτων των φωτιστικών σωμάτων, των λαμπτήρων και των ανταυγαστήρων. ι) Ο βαθμός ανάκλασης των ανταυγαστήρων σε συνδυασμό με την κατεύθυνση της ακτινοβολίας. ια) Η γήρανση των λαμπτήρων. Σ αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί, ότι οι βαθμοί ανάκλασης σε 36 διαφορετικές αποχρώσεις παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους ώστε να παρατηρείται διακύμανση από 9% μέχρι 84%. Τα παραπάνω χρώματα μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά το καθ ένα από τη θέση του (Δάπεδο, τοίχος, οροφή, επίπλωση, ανταυγαστήρας, προϊόντα κλπ) ώστε να είναι αδύνατος στην πράξη ο υπολογισμός του βαθμού απόδοσης. Αν πέρα από τα χρώματα λάβουμε υπόψη μας και τις άλλες παραμέτρους που μας επηρεάζουν και αναφέρονται παραπάνω, είναι πρακτικά αδύνατος ο υπολογισμός ενός πραγματικού βαθμού απόδοσης. Ο πραγματικός βαθμός απόδοσης θα μπορούσε να υπολογισθεί στην πράξη με μετρήσεις των διαφόρων μεγεθών (έντασης, ισχύος, επιφάνειας) σε μια καινούργια εγκατάσταση. Τούτο όμως δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, αφού για το μελετητή ο βαθμός απόδοσης είναι απαραίτητος για τους αρχικούς του υπολογισμούς. Οι παραπάνω λόγοι μας αναγκάζουν πολλές φορές να δεχόμαστε στην πράξη μέσους βαθμούς απόδοσης φωτισμού παρμένους από τα εμπειρικά στοιχεία. Μια σειρά από τέτοιους βαθμούς απόδοσης δίνονται από τον παρακάτω πίνακα. Σε διάφορα συγγράμματα που αναφέρονται αποκλειστικά στους υπολογισμούς φωτισμού χώρων αναφέρονται τρόποι υπολογισμού του βαθμού απόδοσης, χωρίς να περιλαμβάνονται στοιχεία όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Τούτο έχει σαν συνέπεια, να γίνονται σοβαρά λάθη στους υπολογισμούς. Γι αυτό το λόγο, αν δεν έχουμε βαθμό απόδοσης που να προκύπτει από μέτρηση όμοιου χώρου, καλό είναι να χρησιμοποιείται ο παραπάνω προσεγγιστικός πίνακας. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

4 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 7 ΜΕΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (η) Υπολογισμός φωτισμού εσωτ. χώρου Για τον υπολογισμό φωτισμού εσωτερικού χώρου παίρνουμε τα παρακάτω στοιχεία : α) Παίρνουμε την επιθυμητή ένταση φωτισμού από τον αντίστοιχο πίνακα 1 του κεφαλαίου (ΣΤ 2) που αναφέρεται στην ένταση φωτισμού. β) Υπολογίζουμε την επιφάνεια του δαπέδου σε m² στο χώρο που θα γίνει ο υπολογισμός του φωτισμού. γ) Παίρνουμε το βαθμό απόδοσης από τον πίνακα 7 του κεφαλαίου ΣΤ 4 που αναφέρεται στο βαθμό απόδοσης. δ) Υπολογίζουμε τη φωτεινή ισχύ από τη σχέση : Φ = Ε.Α. / η όπου : Φ = Φωτεινή ισχύς σε Lumen Ε = Ένταση φωτισμού σε Lux Α = Επιφάνεια (εμβαδόν) χώρου σε τετρ. μέτρα η = Βαθμός απόδοσης ε) Στη συνέχεια καθορίζουμε το είδος των λαμπτήρων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε και με τη βοήθεια των πινάκων 3-6 που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΣΤ 3 της φωτεινής ισχύος βρίσκουμε τη φωτεινή ισχύ που αντιστοιχεί σ ένα λαμπτήρα. Επειδή αυτή η φωτεινή ισχύς αναφέρεται σε καινούργιο λαμπτήρα παίρνουμε το 90% απ αυτή που αποτελεί τη μέση φωτεινή ισχύ του λαμπτήρα. στ) Διαιρούμε την ολική φωτεινή ισχύ Φολ που βρήκαμε για όλο το χώρο δια της φωτεινής ισχύος του λαμπτήρα (μετά τη μείωσή της στο 90%), όποτε ο αριθμός των λαμπτήρων λ που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι : λ = Φολικό / Φλαμπτήρα ζ) Αφού βρήκαμε τον αριθμό των λαμπτήρων καθορίζουμε τον αριθμό των φωτιστικών σωμάτων. Κάθε φωτιστικό σώμα μπορεί να περιλάβει ένα ή περισσότερους λαμπτήρες με την προϋπόθεση ότι θα ισχύει η σχέση 1,2 Η L 2 H όπου το Η δίνει το ύψος της αίθουσας σε μέτρα και το L την απόσταση από κέντρο σε κέντρο μεταξύ δυο διαδοχικών φωτιστικών σωμάτων. Στην περίπτωση που το L βγαίνει μικρότερο από 1,2 Η μειώνουμε τα φωτιστικά σώματα χωρίς να μειώνουμε τους λαμπτήρες. Αν όμως το L είναι μεγαλύτερο από 2 Η πυκνώνουμε τα φωτιστικά σώματα με αντίστοιχη μείωση των λαμπτήρων σε κάθε σώμα. Αν τα φωτιστικά σώματα έχουν ένα λαμπτήρα (μονόφωτα) και το L είναι μεγαλύτερο από 2 Η, ή αυξάνουμε τα φωτιστικά σώματα με ταυτόχρονη αύξηση της έντασης του φωτισμού ή αλλάζουμε το είδος των λαμπτήρων ή παραβλέπουμε την παραπάνω σχέση συμμετρίας. Για την πληρέστερη κατανόηση του υπολογισμού, ακολουθούν τα παρακάτω παραδείγματα υπολογισμών. Παράδειγμα 1ο Θέλουμε να φωτίσουμε αίθουσα διαστάσεων 20 x 30 μ. με ένταση φωτισμού 100 Lux. Αν ο βαθμός απόδοσης είναι η = 0,4 ζητούνται : α) Η απαιτούμενη φωτεινή ισχύς Φ. β) Ο αριθμός λαμπτήρων φθορισμού 40W αν δεχθούμε ότι θα χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες για φως ημέρας. Λύση το εμβαδόν της αίθουσας είναι Α = 20 x 30 = 600 m² Η φωτεινή ισχύς Φ θα είναι : Φ = Ε.Α. / η = 100x600 / 0,4 = Lum. Κάθε καινούργιος λαμπτήρας 40 W δίνει Lumen. Επειδή θέλουμε τη μέση απόδοση του λαμπτήρα δεχόμαστε το 90% της μέγιστης δηλαδή Φλ = x 0,9 = Lum ανά λαμπτήρα. Μ αυτά τα δεδομένα οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιήσουμε προκύπτουν από τη σχέση λ = Φολ / Φλ = / =90 τεμάχια. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ BUILDNET 4

5 Παράδειγμα 2ο Αίθουσα εργοστασίου λεπτής εργασίας έχει πλάτος 30 m και μήκος 50 m. Ύψος αίθουσας 5 m. Αν πρέπει να φωτισθεί με ένταση 200 Lux και με μέσο βαθμό απόδοσης η = 0,5 ζητούνται : α) Η φωτεινή ισχύς που απαιτείται για το φωτισμό του χώρου. β) Ο αριθμός των λαμπτήρων 65 W λευκού φωτός που θα χρησιμοποιηθεί για το φωτισμό του χώρου. γ) Η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων στην αίθουσα. δ) Η ηλεκτρική εγκατάσταση του χώρου με ένδειξη κατανομής των φωτιστικών σωμάτων ανά φάση και με ταυτόχρονη εγκατάσταση 10 μονοφασικών ρευματοδοτών. ε) Το μονογραμμικό σχέδιο του γενικού πίνακα φωτισμού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κίνηση του εργοστασίου. Λύση Η ολική επιφάνεια της αίθουσας είναι Α = 30 x 50 = m² Η ολική φωτεινή ισχύς θα είναι : Φ = Ε.Α. / η = 200x1.500 / 0,5 = Lum. Κάθε λαμπτήρας 65 W λευκού φωτός αποδίδει Lum. Αν δεχθούμε μέση απόδοση το 90% θα έχουμε : Φλυχν. = x 0,9 = Lum. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θ απαιτηθούν λαμπτήρες λ = Φολ / Φλυχν = / = 152 τεμάχια. Τις λυχνίες αυτές, μπορούμε να τις τοποθετήσουμε σε 76 δίφωτα ή 51 τρίφωτα φωτιστ. σώματα. Αν διαιρέσουμε όλο το εμβαδόν δια του αριθμού 76, θα αντιστοιχεί εμβαδόν 20 m² ανά φωτιστικό σώμα δηλαδή ένα νοητό τμήμα 4 x 5 που σημαίνει ότι η απόσταση L μεταξύ των φωτιστ. σωμάτων δεν θα είναι ίση με 1,2 Η. Γι αυτό το λόγο καταφεύγουμε σε τρίφωτα φωτιστικά σώματα. Αν χρησιμοποιήσουμε 50 τρίφωτα φωτιστικά σώματα, σε καθ ένα απ αυτά θα αναλογεί εμβαδόν αίθουσας : 50 = 30 m², δηλαδή ένα παραλληλόγραμμο σχήμα περίπου 5 x 6 m που σημαίνει ότι τα κέντρα των φωτιστικών σωμάτων θ απέχουν μεταξύ τους 5 m κατά τη μία κατεύθυνση και 6 m κατά την άλλη. Από το ύψος της αίθουσας που είναι 5 m αφαιρούμε : α) Ύψος 1 m για να φθάσουμε στο επίπεδο εργασίας β) Ύψος 0,1 m όσο απέχει η λυχνία από την οροφή (φωτιστικό σώμα σ επαφή με την οροφή). Κατά συνέπεια το Η θα είναι 5 1,1 = 3,90 m (Η = 3,9 m) Τα L είναι 5 και 6 μέτρα. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία έχουμε : 1,2 Η L 2 H ή 1,2 x 3,9 5 2 x 3,9 ή 4,68 5 7,8 (ικανοποιητικό αποτέλεσμα) Κατά την άλλη κατεύθυνση θα έχουμε 4,68 6 7,8 (ικανοποιητικό αποτέλεσμα) Έτσι καταλήγουμε στην απόφαση, να τοποθετήσουμε τα φωτιστικά σώματα σε 10 σειρές κάθετες στη μεγάλη πλευρά της αίθουσας, με 5 φωτιστ. σώματα στην κάθε σειρά. Η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων δίδεται στο παραπάνω σχέδιο σε κλίμακα 1:300. Σ αυτή την κλίμακα που είναι μικρή για την απεικόνιση τέτοιας εγκατάστασης, μας οδήγησαν οι διαστάσεις της σελίδας του βιβλίου. Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων, θα γίνει με τριφασικές γραμμές, ώστε να γίνει διαδοχή των φάσεων στα φώτα για την αποφυγή του στροβοσκοπικού φαινομένου. Μια τριφασική γραμμή μπορεί κατά μέγιστο όριο να τροφοδοτήσει W σε λαμπτήρες πυράκτωσης και W σε λαμπτήρες φθορισμού. Αυτή η μείωση γίνεται διότι στο φθορισμό έχουμε σχετικά μικρό συντελεστή ισχύος (συν φ). Στην περίπτωση του προβλήματός μας, κάθε γραμμή θα τροφοδοτήσει 15 φωτιστικά σώματα και η μια 5, αφού αυτά θα έχουν ισχύ 3 x 75 = 225 W το καθ ένα. Γι αυτό το λόγο, θα τροφοδοτήσουμε το φωτισμό μας με 3 γραμμές των 15 και 1 των 5 φωτιστικών σωμάτων. Παράδειγμα 3ο Ενιαίος χώρος τράπεζας έχει πλάτος 16 μ και μήκος 25 μ. Το ύψος από το δάπεδο μέχρι την ψευδοροφή που θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα είναι 4,50 μ. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι φθορισμού κατά συνεχόμενες σειρές. Οι τοίχοι έχουν σκούρα ξύλινη επένδυση. Τα φωτιστικά σώματα έχουν ανταυγαστήρες και καλύπτονται με γαλακτόχρωμα ακρυλικά φύλλα (πλεξιγκλάς). Σε κάθε 2 λαμπτήρες θα τοποθετηθεί πυκνωτής χωρητικότητας 5,9μF για τη διάβρωση του συντελεστή ισχύος. Θα χρησιμοποιηθούν λυχνίες φθορισμού ισχύος 65 W μήκους 1,50 μ. για φως ημέρας. Ζητούνται : α) Να καθορισθεί η απαραίτητη ένταση φωτισμού εκφρασμένη μ έναν αριθμό. β) Να προσδιορισθεί ο βαθμός 5 BUILDNET ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

6 απόδοσης από το σχετικό πίνακα. γ) Η ολική φωτεινή ισχύς. δ) Ο αριθμός των λαμπτήρων. ε) Η διάταξη των λαμπτήρων στο χώρο. στ) Το σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, χωρίς τους ρευματοδότες. ζ) Το μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα φωτισμού. η) Η ολική ισχύς της εγκατάστασης φωτισμού. Λύση Από το σχετικό πίνακα εντάσεων γενικού φωτισμού βλέπουμε ότι για την περίπτωση τράπεζας απαιτείται ένταση φωτισμού Lux. Μέσα σ αυτά τα περιθώρια, αποφασίζουμε μόνοι μας για την ένταση που θα δεχθούμε. Δεχόμαστε την ένταση των 150 Lux (ενώ θα μπορούσαμε να δεχθούμε και διαφορετική). Από τον πίνακα του βαθμού απόδοσης και για χρώμα χώρου σκούρο, φωτιστ. σώμα με ανταυγαστήρα, κάλυμμα γαλακτόχρωμο, ύψος 4-5 μ., βρίσκουμε βαθμό απόδοσης η =0,22. Η επιφάνεια του χώρου Α = 16 x 25 = 400 m² Με τα παραπάνω στοιχεία έχουμε : φωτεινή ισχύ Φ = Ε.Α. / η = 150 x 400 / 0,22 = Lum. Από το πίνακα φωτεινής ισχύος λαμπτήρων φθορισμού βρίσκουμε τη φωτεινή ισχύ του λαμπτήρα των 65 W για φως ημέρας που είναι Lum για καινούργιο λαμπτήρα. Απ αυτή παίρνουμε το 90% για λειτουργία και πέρα από την αρχική της κατάσταση. Φλ = x 0,9 = Lum. Με γνωστά τα παραπάνω, βρίσκουμε τον αριθμό των λαμπτήρων που θα χρησιμοποιήσουμε λ = Φολ / Φλυχν = / = 95 λαμπτήρες. Αν οι σειρές τοποθετηθούν κάθετες στη μεγάλη πλευρά του χώρου, κάθε σειρά θα χωρέσει 10 λαμπτήρες. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη να κατασκευασθούν 10 σειρές των 10 λαμπτήρων κάθετες προς τη μεγάλη πλευρά και σ απόσταση μεταξύ τους 2,5μ. Παρατηρήσεις α) Όταν η απόσταση μεταξύ των κέντρων δυο διαδοχικών φωτιστικών σωμάτων είναι L, απόσταση του ακραίου φωτιστικού σώματος από τον τοίχο θα είναι L/2. Στην περίπτωση του σχεδίου του παραδείγματος η απόσταση L κατά μήκος της μεγάλης πλευράς του κτιρίου είναι 5 μ. και η L/2 είναι 2,5 μ. Στη μικρή διάσταση του κτιρίου έχουμε απόσταση μεταξύ φωτιστικών σωμάτων La = 6μ. και La/2 = 3 μ. Πάντοτε στον υπολογισμό των αποστάσεων L, La, L/2 και La/2 παίρνουμε σαν όρια, τα κέντρα των φωτιστικών σωμάτων, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τις διαστάσεις τους. β) Τα μικρά παραλληλόγραμμα σχήματα που συμβολίζονται με τα γράμματα R, S, T, είναι τα φωτιστικά σώματα φθορισμού που αναφέρονται στη λύση του προβλήματος. γ) Τα εξωτερικά φωτιστικά σημεία και ο μετρητής της ΔΕΗ (Wh) δεν είναι ζητούμενα στο πρόβλημα αλλά σχεδιάστηκαν για την πληρέστερη απεικόνιση της εγκατάστασης από πλευράς φωτισμού. Όταν όμως πρόκειται για εργοστάσιο, ο πίνακας φωτισμού τροφοδοτείται από το γενικό πίνακα του εργοστασίου. δ) Πάντοτε στις μεγάλες εγκαταστάσεις φωτισμού με λυχνίες φθορισμού γίνεται διαδοχική σύνδεση των φάσεων R, S, T κατά τις δύο κατευθύνσεις για την αποφυγή του στροβοσκοπικού φαινομένου. ε) Πάντοτε η απόσταση L μεταξύ των δυο φωτιστ. σωμάτων πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1,2 Η και ίση ή μικρότερη από 2 Η δηλαδή 1,2 Η L 2 H, όπου Η είναι το ύψος του φωτιστικού σώματος (λυχνίας) από το επίπεδο εργασίας. στ) Οι ρευματοδότες πρέπει πάντα να τροφοδοτούνται με αγωγούς διατομής 2,5mm² και άνω για την αποφυγή πτώσης της τάσης αφού η αίθουσα έχει μεγάλες διαστάσεις και θ απαιτηθούν γραμμές μεγάλου μήκους. Η ολική ισχύς της εγκατάστασης φωτισμού θα είναι 100 λαμπτήρες x 75 W = 7500 W κατανεμημένα σε 3 φάσεις σχεδόν ομοιόμορφα (Φάση R 34 λυχνίες, φάση S 33 λυχνίες και φάση Τ 33 λυχνίες). Αν αγνοήσουμε τους ρευματοδότες, ο φωτισμός θα τροφοδοτηθεί από 6 μερικές ασφάλειες. Αν λάβουμε υπόψη μας και κάποιο αριθμό ρευματοδοτών, θα πρέπει κατ ελάχιστο να προσθέσουμε άλλες 4 ασφάλειες χωρίς να λάβουμε υπόψη ανάγκες για θέρμανση ή κλιματισμό που δεν αποτελούν αντικείμενο του προβλήματός μας. Έτσι, ο πίνακας φωτισμού δίδεται από το παραπάνω μονογραμμικό σχέδιο. ζ) Αν η απόσταση μεταξύ σειρών λαμπτήρων είναι L, η απόσταση της πρώτης σειράς από τον τοίχο θα είναι L/2. η) Και σ αυτή την περίπτωση έχουμε εναλλαγή φάσεων στους λαμπτήρες ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ BUILDNET 6

7 θ) Οι διακόπτες του φωτισμού είναι πάνω από στον πίνακα. Θα μπορούσαν όμως να είναι και πάνω στον τοίχο συγκεντρωμένοι ή διάσπαρτοι. ι) Σε πολυσύχναστα καταστήματα όπως είναι η Τράπεζα για λόγους ασφαλείας τοποθετούμε τον πίνακα μακριά από την είσοδο και γενικά από χώρους που κυκλοφορούν οι συναλλασσόμενοι πελάτες για την αποφυγή επέμβασης τρίτων προσώπων στο φωτισμό του χώρου. 7 BUILDNET ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε, μια σειρά από τις πιο επικίνδυνες κατασκευές που συναντάμε πιο συχνά, με αποκλειστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μάθημα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Καθηγητής: Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΑΣΚΗΣΗ 1η Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων Υλικό Σύμβολο Περατότητα στη μικρού μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

T.E.I ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ T.E.I ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χρήση Συστημάτων Ηλιακής Τεχνολογίας για Κάλυψη Θερμικών και Ηλεκτρικών Φορτίων: Εξομοίωση Λειτουργίας μίας Κατοικίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

«Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας»

«Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας» Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ψυκτικός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ψυκτικός Τεχνίτης Ψυκτικός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Σπουδαστής: ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Επιβλέπων: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οικονοµικός Φωτισµός ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΜΑΡΟΥΛΗ Εισηγητής Καθηγητής: ρακάκης Εµµανουήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΜΕΑΣ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΨΑΡΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίδαρης Ιωάννης. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τζεκάκης Εμμανουήλ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίδαρης Ιωάννης. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τζεκάκης Εμμανουήλ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γίδαρης Ιωάννης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τζεκάκης Εμμανουήλ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα