Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνεδρίαση 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Απόφασης 22/2014 Μαραθώνος Σταμάτα Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 100/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν* 3852/2010, καθώς επίσης και στους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, για συζήτηση του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης : «Υποβολή προτάσεων σχετικά με την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρέστη. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ Αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρέστη. Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν: Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Σταμάτας κος Κριεμάδης Στέφανος, Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ευξείνου Πόντου Η Ανατολή κα Καλλιόπη Σαββοπούλου και το μέλος του Συλλόγου η κα Αλιφραγκή Δανάη, Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προκόνησος κος Κοκκαλάς Νικόλαος και Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αμυγδαλέζας κος Πέππας Ευάγγελος. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση αυτή τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Σαββοπούλου Καλλιόπη. Σελ 1 από 9

2 Ο Πρόεδρος στην συνέχεια εισηγήθηκε το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είπε ότι στο Συμβούλιο με το υπ αρ. πρωτ. οικ21933/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ-Διονύσου μας ζητήθηκε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας σχετικά με την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών της περιοχής μας για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δ-Διονύσου. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 86 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπου το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες της καθώς επίσης και το ίδιο πάλι άρθρο (86) παρ. 5 του ιδίου Νόμου, όπου καλούνται οι φορείς να υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν, καλούμαστε με τη σημερινή συνεδρίαση να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για τα νέα έργα και μελέτες που αφορούν την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν με βάση τα παραπάνω, το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είναι όπως πιο κάτω, το οποίο ο Πρόεδρος αναγνώσκει παρισταμένων και των κάτωθι εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας : α) Για τον Εξωραϊστικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Αμυγδαλέζας ο Πρόεδρος κος Πέππας Ευάγγελος β) Για τον Μορφωτικο & Περιβαλλοντικό Σύλλογο Ευξείνου Πόντου Η Ανατολή, η Πρόεδρος κα Σαββοπούλου Καλλιόπη και η κα Δανάη Αλιφραγκή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου γ) Για τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Προκονήσου ο Πρόεδρος κος Κοκκαλάς Νικόλαος. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 της Δ.Ε. Σταμάτας είναι όπως πιο κάτω: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης στο Συμβούλιο είπε σύμφωνα με το υπ αρ. πρωτ. οικ 21933/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ-Διονύσου μας ζητήθηκε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας σχετικά με την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών της περιοχής μας για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δ- Διονύσου. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 86 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπου το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες της καθώς επίσης και το ίδιο πάλι άρθρο (86) παρ. 5 του ιδίου Νόμου, όπου καλούνται οι φορείς να υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν, καλούμαστε με τη σημερινή συνεδρίαση να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για τα νέα έργα και μελέτες που αφορούν την περιοχή μας. Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 της Δ.Ε. Σταμάτας είναι όπως πιο κάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1) Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Τιμοθέου. 2) Ηλεκτροφωτισμός οδών των εντός εγκεκριμένου σχεδίου Σταμάτας. Σελ 2 από 9

3 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1) Επέκταση δικτύου ύδρευσης & αντικατάσταση αγωγών αμιάντου. 2) Συντήρηση αγωγών ύδρευσης και εγκαταστάσεων ύδρευσης. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1) Επέκταση δικτύου Η/Φ εντός και εκτός σχεδίου. 2) Υπογειοποίηση κολονών ΔΕΗ εντός ορίων Σταμάτας. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1) Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού 2) Συντήρηση γηπέδου (αποδυτήρια & λοιποί χώροι). 3) Διαμόρφωση αποδυτηρίων γηπέδου 5Χ5 & επίστρωση με πλαστικό τάπητα-διαμόρφωση χώρων παιδικής χαράς, volley, tennis, basket. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 1) Αγορά οικοπέδου για επέκταση Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας. 2) Διαμόρφωση & περιμάντρωση του ήδη υπάρχοντος Νεκροταφείου. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1) Εργασίες οδικού δικτύου & κλείσιμο λακκούβων. 2) Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου Λεωφόρου Σταμάτας & Μεγάλου Αλεξάνδρου. 3) Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σταμάτας. 4) Κατασκευή παιδικών χαρών & ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων. 5) Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης γαιών σε οδούς γήπεδα ρέματα. 6) Οδοποιϊα Κοινότητας στις περιοχές Ευξείνου Πόντου - Προκονήσου - Αμυγδαλέζας Κουκουνάρθι - Πλούμθι. 7) Κατασκευή στάσεων Λεωφορείου και τοποθέτηση ξύλινων ή μεταλλικών καθισμάτων. 8) Κατασκευή Διάνοιξη Διαπλάτυνση Αγροτικών οδών και συντήρηση αυτών. 9) Κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ. 10) Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρα έως Μαραθονομάχου (πλατάνια- Κουκουνάρθι). 11) Ανάσχεση ταχύτητας με την κατασκευή διασταύρωσης οδών από κυβόλιθο πλακόστρωτο. 12) Μελέτη τεχνικών γεφύρωσης. 13) Κατασκευή κράσπεδων και πεζοδρομίων. 14) Μελέτη κύριας κοινοτικής οδού Σταμάτας-Προφήτη Ηλία-Βρανά. 15) Απόφραξη σωλήνων επί της οδού Μακεδονίας 10 (Αμυγδαλέζα). Σελ 3 από 9

4 16) Διάνοιξη Κων/πολεως (Σταμάτα) & συνένωση με τον περιφερειακό δρόμο οδού Παπάγου & περιοχή Ρέχεζα (δεξαμενή)-διάνοιξη οδού Ξούθου (Εύξεινος Πόντος)-Οριοθέτηση οδού Αναπαύσεως λόγω στενέματος του δρόμου. 17) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων & οριοθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Σταμάτας. 18) Ανάπλαση φυσικών πηγών. 19) Κατασκευή μονοπατιού περιπάτου φυσικής διαδρομής. 20) Αλλαγή μετονομασίας οδών Ευξείνου Πόντου. 21) Αποκατάσταση ζημιών πεζοδρομίων από θεομηνίες και καταστροφές απο μηχανήματα του Δήμου 22) Αναδασωτικές εργασίες στο δημόσιο δάσος της Δ.Ε. Σταμάτας. 23) Περίφραξη δεξαμενής περιοχής ΡΕΧΕΖΑ (Νεκροταφείο)-Διαμόρφωση χώρου & αντικατάσταση καπακιών δεξαμενής. 24) Νομιμοποίηση τακτοποίηση αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Σταμάτας (αθλητικές εγκαταστάσεις). 25) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής & Προφήτη Ηλία (Θέση ΚΑΤΣΙΚΙ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1)Συντήρηση Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε είδους έσοδο του προϋπολογισμού του Δήμου. Τα έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πρέπει να αποβλέπουν στην άμεση ικανοποίηση των ζωτικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και βιοτικών αναγκών και στην παραπέρα αύξηση της παραγωγικότητας αυτών και να εξυπηρετούν όσο το δυνατόν περισσότερο ποσοστό του πληθυσμού της Κοινότητάς μας. Τα έργα αυτά κατατάσσονται ως εξής: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Μελετώντας λοιπόν το πρόγραμμα και λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη για αλλαγές στην περιοχή μας, με τη δημιουργία νέων έργων, έστω και μικρών λόγω οικονομικών συγκυριών, που θα βοηθήσουν και θα διευκολύνουν γενικότερα την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σας καλώ να αποφασίσουμε εισηγηθούμε προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ-Διονύσου το τελικό διαμορφωμένο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015 της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, αφού πρωτίστως οι εκπρόσωποι των παριστάμενων φορέων που έχουν προσκληθεί να μας ενημερώσουν για τις δικές τους προτάσεις. Αναγνώσθηκαν οι προτάσεις των Συλλόγων όπως αυτές φαίνονται στις επιστολές με τις προτάσεις των Συλλόγων κατά αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου 102/ , 103/ , 104/ TEXNIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΘΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ Σελ 4 από 9

5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΓΙΝΕΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΩΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΟΥΜΘΙ, ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΘΙ, ΚΑΤΣΙΚΙ. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΟΥΡΙΖΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΟΥΡΙΖΑ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΙΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΠΑΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΟΝΗΣΟΥ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΕΝΤΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΥΤΑ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ - ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟΚΟΙΝΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Ε ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Ανταποκρινόμενοι στο έγγραφό σας, με τίτλο «Υποβολή προτάσεων σχετικά με την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015» εισηγούμαστε τα παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ: 1. Τοποθέτηση στρογγυλής ή τριγωνικής νησίδας στην συμβολή των οδών Πιπεροπούλου -Στρ Κουτσουμπρή Σταμάτας Ανοίξεως, για την αποφυγή ατυχημάτων (ήδη έχουν συμβεί πάρα πολλά!!!) 2. Συντήρηση αγωγών και εγκαταστάσεων ύδρευσης στις περιοχές Ευξείνου Πόντου Προκονήσου. 3. Αντικατάσταση παλαιών αγωγών στις περιοχές Ευξείνου Πόντου Προκονήσου (όποια κομμάτια έχουν μείνει). Σελ 5 από 9

6 4. Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου & κλείσιμο λακκουβών στις περιοχές Ευξείνου Πόντου Προκονήσου. 5. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές Ευξείνου Πόντου Προκονήσου. 6. Κατασκευή κράσπεδων και πεζοδρομίων στις περιοχές Ευξείνου Πόντου Προκονήσου. 7. Σωστή αρίθμηση οδών (πχ. Κολοκοτρώνη) και τοποθέτηση πινακίδων με ονομασίες οδών ή πινακίδων με κατεύθυνση προς τους οικισμούς της περιοχής (Προκόνησο και Ευξεινο Πόντο), οδοσήμανση των δρόμων και για τα όρια ταχύτητας (στην Κων/πόλεως, Πιπεροπούλου, Λ. Λίμνης Μαραθώνος, Μεγ. Αλεξάνδρου) 8. Επιπλέον τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στις περιοχές Ευξείνου Πόντου Προκονήσου, ενώ είναι αναγκαίος ο έλεγχος λειτουργίας των υφιστάμενων. 9. Καθαρισμός οικοπέδων και ανάλογη μέριμνα στους κοινόχρηστους χώρους, εν όψη της καλοκαιρινής στις περιοχές Ευξείνου Πόντου Προκονήσου. 10. Κατασκευή πεζοδρομίου στο γεφυράκι προς Εύξεινο Πόντο και Προκόνησο. Και απο την πλατεία στο δρόμο Παπανικολή και από Μ Αλεξάνδρου έως πλατεία Σταμάτας. Λόγω και της κατασκευής της νέας εκκλησίας, είναι αναγκαία αυτή η πεζοδρόμηση. 11. Επισκευή και συντήρηση στο γεφυράκι της Μ. Αλεξάνδρου και Παπανικολή Αποχέτευση ακαθάρτων λημμάτων. Όπως πληροφορούμεθα από μέλη των Συλλόγων μας οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται με το θέμα αυτό παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα εξής: α) πότε αρχίζουν οι εργασίες κατασκευής από τον ανάδοχο του εσωτερικού δικτύου β) σε τι στάδιο είναι οι βρίσκονται οι μελέτες γ) αν υπάρχει καθυστέρηση και γιατί δ) και των υπολοίπων τμημάτων Ευξείνου και Προκονήσου (τα οποία είναι εκτός των άμεσα επικείμενων εργασιών ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ: 1. Αποχέτευση στην ΔΕ Σταμάτας, στις περιοχές του Ευξείνου Πόντου και της Προκονήσου 2. Συντήρηση παιδικής Χαράς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης των υφιστάμενων παιδικών χαρών για να μπορέσει να υπάρξει η απαιτούμενη πιστοποίηση ISO για την λειτουργία της. 3. Ανάπλαση Παρέμβαση Συντήρηση στο δρόμο του Ευξείνου Πόντου στο ύψος 12 Β όπου λιμνάζουν όμβρια σε κάθε βροχόπτωση και εμποδίζουν την διέλευση των ιδιοκτητών στις οικίες τους. 4. Ανάπλαση Παρέμβαση Συντήρηση στην Πιπεροπούλου στο ύψος του αρ 10 όπου λιμνάζουν όμβρια σε κάθε βροχόπτωση και εμποδίζουν την διέλευση των ιδιοκτητών στις οικίες τους. Σελ 6 από 9

7 5. Διαμόρφωση της Ξούθου στο κατώτερο σημείο της με σκαλάκια λόγω κλίσης είναι επικίνδυνη η διέλευση οχημάτων. Μέχρι την υλοποίηση της διαμόρφωσης παρακαλούμε στην τοποθέτηση μπάρας σταθερής για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων 6. Υπογειοποίηση κολονών ΔΕΗ στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και γενικότερα στην ΔΕ Σταμάτας. 7. Φωτισμός σε όλη την περιοχή του Ευξείνου Πόντου με LED φωτιστικά τα οποία προσφέρουν περισσότερο φως και οικονομία. 8. Αποκατάσταση ζημιών πεζοδρομίων στις περιοχές Ευξείνου Πόντου (π.χ. Πιπεροπούλου). 9. Πεζοδρόμηση στην Στρατηγού Κουτσουμπρή, έστω από την μια μεριά του δρόμου. 12. Κατασκευή κράσπεδων και πεζοδρομίων στις περιοχές Ευξείνου Πόντου Προκονήσου. 13. Συντήρηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας του Πρ. Ηλία σε συνεργασία με τον Σύλλογό μας. 14. Καθαρισμός της οδού Σκουφά απο χόρτα και σπασμένα κλαδιά στο χωμάτινο δρόμο με την ονομασία 15. Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στις περιοχές Ευξείνου Πόντου Προκονήσου 16. Τα φωτιστικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο γεφυράκι στην Παπανικολή είναι διπλά και αν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε σημεία και δρόμους που δεν υπάρχει φωτισμός ή να αντικατασταθούν σπασμένες κολώνες και φωτιστικά στην περιοχή. 17. Ενίσχυση της λεωφορειακής γραμμής του 535 για την εξυπηρέτηση των κατοίκων γενικότερα της Σταμάτας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΚΟΝΗΣΟΥ: 1) Διαμόρφωση και ολοκλήρωση εργασιών της πλατείας Αγ. Τιμοθέου και η φωταγώγηση της. 2) Εργασίες συντήρησης στα φώτα της πλατείας Λαμπαδαρίδη (επί των οδών Πραστίου- Μαρμαρά-Παλατίων) 3) Επισκευή και συντήρηση στο γεφυράκι της Μ. Αλεξάνδρού και Παπανικολή 4) Επιπλέον μια κολώνα φωτισμού στο τέλος της οδού Πραστίου και Μ. Ασίας, καθότι στα τελευταία σπίτια έχουν συμβεί πολλά κρούσματα κλοπών και ληστειών. 5) Σύνδεση των δύο φωτιστικών στις κολώνες της οδού Αφθόνης (η πρώτη στη συμβολή με την οδό Μ. Ασίας και η δεύτερη στη συμβολή με την οδό Πραστίου) 6) Ολοκλήρωση των έργων με τα φυτά και τον φωτισμό στη νησίδα της οδού Κων/πόλεως και Λ. Λίμνης Μαραθώνος. Με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα υιοθετηθούν κάποιες από τις προτάσεις που απασχολούν τους Συλλόγους μας και κατά προέκταση τους κατοίκους των περιοχών που εκπροσωπούμε, ευχόμαστε η νέα διοίκηση του Δήμου Διονύσου να δείξει τη δέουσα προσοχή στις κατά τόπους περιοχές και στα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες που έχουν. Οι διοικήσεις και των δύο Συλλόγων μας, αποδέχονται τις δυσκολίες των καιρών και ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν η μία την άλλη και να προτρέψουν στο ευρύ κοινό, ότι αν υπάρχει καλή συνενόηση και πάνω από όλα βούληση, η λύση σε πολλά ζητήματα βρίσκεται στην από κοινού αντιμετώπιση τους. Σελ 7 από 9

8 Εξ ου και «η ισχύς εν τη ενώσει». Για το Δ.Σ του Συλλόγου Ευξείνου Πόντου Η Ανατολή H Πρόεδρος Σαββοπούλου Ν. Καλλιόπη (Κέλλυ) Για το Δ.Σ του Συλλόγου της Προκονήσου O Πρόεδρος Κοκκαλάς Γ. Νικόλαος Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 1. ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΙΣΗΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΟΚ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΨΕΥΤΟΣΑΜΑΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΔΙΟΤΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ : ΣΤΑΜΑΤΑΣ- ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΡΗ 4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΣΩΣΤΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΝΗΣΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΙΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΣ. 5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Νο 10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΟΝ ΧΩΜΑΤΕΝΙΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ 12Β. 6. ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 7. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 8. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 12. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΞΟΥΘΟΥ ΜΕ ΣΚΑΛΑΚΙΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ. ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΟ 2015 ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝ ΟΧΙ ΟΛΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝ ΜΑΣ ΔΟΘΕΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΠΑΛΕΥΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Ο κος Πέππας Ευάγγελος πρόσθεσε : Σελ 8 από 9

9 1ο αντιπλημμυρικό έργο επι των οδών Αγ. Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως και Μακαρίου 2ο αντιπλημμυρικό έργο επι των οδών Μ. Αλεξάνδρου Αγ. Φανουρίου στην περιοχή της Αμυγδαλέζας και 3ο αντιπλημμυρικό στη Μ. Αλεξάνδρου και Μακεδονίας στην περιοχή της Αμυγδαλέζας. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ομάδας Σταμάτας κος Κριεμάδης Στέφανος και είπε τα εξής : Θα πρέπει να γίνει σωστή συντήρηση των γηπέδων, να γίνεται συχνό πότισμα του γηπέδου και συμπλήρωση καουτσούκ. Πρέπει να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στην συντήρηση αυτού του νέου γηπέδου που είναι για τα παιδιά μας για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και να είναι έτοιμο για τη χρήση του απο φθινόπωρο. Επίσης πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνει αποχαρακτηρισμός όλων των εκεί αθλητικών εγκαταστάσεων Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και εισάκουσε τις προτάσεις των φορέων της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, Ε ι σ η γ ε ί τ α ι ομόφωνα Το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 όπως προτάθηκε και εγκρίθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο προς τον Δήμο και την Τεχνική Υπηρεσία για την υλοποίηση των άνω προτάσεων. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 22/2014 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τα Μέλη ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελ 9 από 9

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 5 η ΔΗΜΟΣ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29-8-2013 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 15 η ΔΗΜΟΣ της 16-11-2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 60/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16-11-2011 της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 Σήμερα την 7/2/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή).

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

δημότης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμός φύλλου 14 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 - Διανέμεται δωρεάν

δημότης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμός φύλλου 14 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 - Διανέμεται δωρεάν δημότης Πτολεμαΐδας ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Αριθμός φύλλου 14 - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 - Διανέμεται δωρεάν ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σελ. 24-25 Η Συγκομιδή των καρπών των ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. όραμα σχεδιασμός διαβούλευση ιδέες έρευνα μελέτη. Οι προτεραιότητές μας. Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα. για το μέλλον.

Πρόγραμμα. όραμα σχεδιασμός διαβούλευση ιδέες έρευνα μελέτη. Οι προτεραιότητές μας. Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα. για το μέλλον. Γιάννης Κασσαβός Ρήξη με το παρελθόν, ελπίδα για το μέλλον Φίλες και φίλοι, Με το Πρόγραμμα της παράταξής μας, ε- πιχειρούμε να δώσουμε το στίγμα μας, ως αυριανή διοίκηση του Δήμου. Αποτελεί το καταστάλαγμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2011 2013 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Α. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ Η ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Β. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Master Plan. Συνοικίας Αγίας Αικατερίνης 2015-2019

Master Plan. Συνοικίας Αγίας Αικατερίνης 2015-2019 Master Plan Για την Ανάπλαση και Ανάπτυξη της Συνοικίας Αγίας Αικατερίνης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Έρευνα και Μελέτη: Πολιτιστικός Σύλλογος Συνοικίας Αγίας Αικατερίνης Δήμου Ηρακλείου Υπεύθυνος Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 4793/3.5.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5 /9-4-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας.

Όσα έγιναν ή προγραμματίζονται να γίνουν, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων της πόλης μας. www.spirospanas.gr Spiros Panas Αγαπητοί Συνδημότες Το 2010 λάβαμε από τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας την εντολή να οδηγήσουμε τον ενιαίο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια νέα εποχή δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 22/ 9/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. 63.989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011».

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Ω0Π-4. προγράµµατος του Δήµου Ωρωπού έτους 2011». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν Ο Μ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ω Ρ Ω Π ΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ΑΠ: 6294/ 15-04-2011 Αριθµός Απόφασης 51/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θέµα: «Κατάρτιση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα