ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΜΤΠΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ IV.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) IV.1.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 5 IV ΓΕΝΙΚΑ... 5 IV ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ... 5 IV ΚΑΤΌΨΕΙΣ... 5 IV ΟΨΕΙΣ... 5 IV ΤΟΜΕΣ... 5 IV ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ... 6 IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 6 IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ... 6 IV ΓΕΝΙΚΑ... 6 IV ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ... 6 IV ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΜΕΣ... 6 IV ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ... 7 IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ... 7 IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ... 7 IV ΓΕΝΙΚΑ... 7 IV ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ... 7 IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ... 7 IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ... 8 IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΦΩΝ... 8 IV ΣΧΕΔΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ... 8 IV ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΩΝ... 8 IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ... 8 IV ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ.Ο.)... 8 IV ΓΕΝΙΚΑ... 8 IV ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 8 IV.1.3 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 9 IV.1.4 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ..9 IV.1.5 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ IV.1.6 ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙV.2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..10 IV.2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΜΕΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ IV ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2/65

3 IV ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ IV.2.2. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IV Εισαγωγή IV Απαιτήσεις για τη Διαχείριση των Υπογείων Υδάτων IV Απαιτήσεις για τη Διαχείριση των Επιφανειακών Υδάτων Ε Ελάχιστες Συμβατικές Απαιτήσεις IV.3.1. ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ IV.3.2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ IV.3.3. ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ IV.3.4. ΩΦΈΛΙΜΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ IV.3.5. ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ IV ΕΞΑΣΦΆΛΙΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ IV.3.7. ΟΡΙΑΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ IV Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας IV Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας IV Σχεδιασμός Οριακής Κατάστασης IV.3.8. ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ IV Γενικά IV ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ IV Προσομοίωση Δυναμικών Δράσεων IV Προσομοίωση για Δράσεις Πυρκαγιάς IV.3.9. ΕΠΙ ΤΌΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΕΡΕΥΝΕΣ IV Επί τόπου έρευνες IV Εργαστηριακές έρευνες IV ΦΟΡΤΊΑ IV Φορτία Βαρύτητας Μόνιμα φορτία Ωφέλιμα φορτία IV Ανεμος IV Φορτία Σεισμού ΚANONIΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ α. Φορτία 47 Γ.ΥΛΙΚΑ 48 IV.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 49 IV.4.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΏΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΎ 50 ΙV.4.3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ IV.4.4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ-ΑΕΡΙΣΜΟΎ Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3/65

4 IV.4.5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗΣ ΑΤΌΜΩΝ & ΦΟΡΤΊΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΆ ΜΈΣΑ IV.4.6. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ IV.4.7. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (α) Σύστημα απορροής λυμάτων και ακαθάρτων υδάτων (β) Σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων IV.4.8. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 58 α) Σύστημα Πυρανίχνευσης β) Σύστημα φωτεινής σήμανσης και φωτισμού ασφαλείας γ) Σύστημα χειροκίνητης σήμανσης της φωτιάς δ) Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς ε) Σύστημα πυρόσβεσης στ) Σύστημα υγρών κεφαλών (Sprinklers) ζ) Σύστημα με απλή προενέργεια (Single interlock preaction system) η) Σύστημα με κυκλική λειτουργία (Firecycle) θ) Συνδυασμένο σύστημα νερού και αέριου κατασβεστικού μέσου IV.4.9. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΎΣΙΜΟΥ ΑΕΡΊΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΊΟΥ ΑΠΌ ΚΕΡΑΥΝΟΎΣ 63 IV ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ α) Μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων και μηνυμάτων: (β) Δίκτυο καλωδιακής υποδομής IV ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α. Εγκαταστάσεις Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης του Κτιρίου (BMS + BEMS) Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 4/65

5 IV.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Κατά τη δημοπρασία οι συμμετέχοντες «Διαγωνιζόμενοι» για να θεωρηθεί πλήρης η υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στη Διακήρυξη να υποβάλλουν και έναν κλειστό φάκελο με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Φάκελος Β ). Ο Φάκελος αυτό θα περιέχει τις Τεχνικές Μελέτες που υποστηρίζουν την προσφορά του και οι οποίες είναι οι εξής: IV.1.1. IV ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Απαιτείται πλήρης αρχιτεκτονική, στάδιο προμελέτης σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 τμήμα Ε κεφ. Β όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89 και ειδικότερα: IV ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Απαιτείται τοπογραφικό σχέδιο ένταξης των στοιχείων του έργου στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο σε κλ. 1:500. IV ΚΑΤΟΨΕΙΣ Όλων των ορόφων σε κλίμακα 1:100 με γενικές διαστάσεις των χώρων, διαστάσεις των ανοιγμάτων και ενδείξεις των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν. IV ΟΨΕΙΣ Μια κύρια όψη του κτιρίου (οδός Λυκούργου) καθώς και δύο (2) τουλάχιστον όψεις της παρόδιας στοάς. IV ΤΟΜΕΣ Δύο (2) τουλάχιστον τομές του κτιρίου (εγκάρσια και κατά μήκος) σε κλίμακα 1:100 με υψόμετρα και ύψη χώρων, όπου θα φαίνεται και η Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 5/65

6 στάθμη των περιμετρικών οδών. IV ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Σ' αυτά θα φαίνονται οι πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, λεπτομέρειες της σήμανσης, όπου προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες. ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ Σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, για την τεκμηρίωση της Προμελέτης (αρμοί, μονώσεις, δάπεδα, δώματα, κλίμακες, ράμπες, είσοδοι - έξοδοι, κιγκλιδώματα, κουφώματα κ.λ.π.) IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ' αυτή θα αναφέρονται επακριβώς και μονοσήμαντα όλα τα υλικά και οι εργασίες, που έχουν σχέση με το οικοδομικό μέρος του κτιρίου, τον τρόπο κατασκευής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο καθορίζεται ή προκύπτει η ποιοτική στάθμη του έργου. IV IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Απαιτείται πλήρης Μελέτη Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου σε επίπεδο Προμελέτης, σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, όπου εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει: IV ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Απαιτείται σχέδιο διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, ( Στοές Πεζοδρόμια) που θα περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και τον εξοπλισμό του σε κλίμακα 1:100, όπως επίσης και τα ακόλουθα IV ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΜΕΣ Των προσβάσεων (στοών) σε κλίμακα 1:100 (εγκάρσια και κατά μήκος). Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 6/65

7 IV ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ Για όλα τα επιμέρους στοιχεία της διαμόρφωσης των προσβάσεων (στοών) σε κλίμακα 1:20. IV IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Που θα δίνει πλήρη και σαφή εικόνα των προτεινόμενων εργασιών του Περιβάλλοντος χώρου, θα επεξηγεί και θα συμπληρώνει τα σχέδια της μελέτης και θα καθορίζει αναλυτικά τις μεθόδους και τα υλικά των επί μέρους εργασιών. IV.1.2. IV ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Απαιτείται Προμελέτη σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 Τμήμα Ε κεφ. Γ πως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 525/89 και ειδικότερα: Οι «Διαγωνιζόμενοι» μπορούν να προτείνουν οποιοδήποτε στατικό σύστημα, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές και τους ισχύοντες την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κανονισμούς, που αναφέρονται κατωτέρω και τις προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών. Η λύση που θα προταθεί από τους «Διαγωνιζόμενους» σχετικά με την ενίσχυση του στατικού φορέα πρέπει, να παρέχει σωστά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την Περιγραφή και τις Προδιαγραφές των Απαιτήσεων του Έργου. IV ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ Απαιτούνται σχέδια τυχόν εκσκαφών και γενική διάταξη προσωρινών και μόνιμων κατασκευών αντιστήριξης σκαμμάτων κλπ σε κλίμακα 1:100. IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ Απαιτούνται, με παρουσίαση των απαραιτήτων στοιχείων των προτεινόμενων διατάξεων στην κατάλληλη κλίμακα. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 7/65

8 IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Απαιτούνται, σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 με γενικές και επιμέρους διαστάσεις και πάχη, με ενδεικτικές τομές και βασικές λεπτομέρειες. IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΦΩΝ Απαιτούνται σε κλίμακα 1: 100 με λεπτομερείς διαστάσεις των διαφόρων στοιχείων της κατασκευής (πάχη πλακών, διατομές δοκών και υποστυλωμάτων, πασσάλων τοιχίων κ.λ.π.) IV ΣΧΕΔΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ Απαιτούνται όπου γίνεται χρήση ειδικής τεχνολογίας ή πολύπλοκη εξειδικευμένη διαμόρφωση. IV ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΩΝ Κατασκευαστικών, διαστολής, εργασίας κ.λ.π. IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Σ' αυτή θα αναφέρονται επακριβώς οι προτεινόμενες μέθοδοι ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού. IV IV ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ.Ο.) ΓΕΝΙΚΑ Για τη μελέτη και την κατασκευή λαμβάνονται υπόψη: Ότι προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς για την περίπτωση Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα και ειδικότερα τα φορτία, που προβλέπονται από τη χρήση των χώρων. IV ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Για τυχόν μελέτη και κατασκευή λαμβάνεται υπόψη, ότι προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την περίπτωση σιδήρου σκελετού, με θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική επικάλυψη. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 8/65

9 IV.1.3 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απαιτείται προμελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, που θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2Ε (Εξειδίκευση Μελέτης παθητικής πυροπροστασίας) της εγκυκλίου 98/ /Δ/νση Ο.Κ.Κ./β/Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./αρ. πρωτ. Οικ με θέμα «Προδιαγραφές Μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών», IV.1.4 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Απαιτείται προμελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 ΤΜΗΜΑ Ε κεφ. Δ. Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89 και ειδικότερα όλα τα στοιχεία, και τεύχη που περιγράφονται στο άρθρο 248 του Π.Δ. 696/1974 με τις εξής διαφορές: Η τεχνική περιγραφή θα είναι πλήρης και λεπτομερής και θα περιέχει την περιγραφή του συστήματος κάθε εγκατάστασης και τις προδιαγραφές όλων των επιμέρους συσκευών και μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων. Οι υπολογισμοί θα είναι αναλυτικοί και θα καλύπτουν κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα διέπονται από τις διατάξεις του Π. Δ./τος 455 ΦΕΚ 169 Α , του Π, Δ./τος 379 ΦΕΚ105 Α και τέλος του Π. Δ./τος 316/ΦΕΚ 139 Α καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών. Στην μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο προμελέτης για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις: Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων Εγκατάσταση Αερισμού Εγκατάσταση Θέρμανσης Εγκατάσταση Ψύξης Εγκατάσταση Ύδρευσης Εγκατάσταση Αποχέτευσης Εγκατάσταση Ανελκυστήρων Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 9/65

10 IV.1.5 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι «Διαγωνιζόμενοι» θα συντάξουν πλήρες τεύχος τεχνικής περιγραφής, που θα συνοδεύει την προμελέτη για όλα τα τμήματα αυτής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τα τεύχη δημοπράτησης του «Διαγωνισμού». IV.1.6 ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μαζί με τα τεύχη της προμελέτης οι «Διαγωνιζόμενοι» θα υποβάλλουν Τεύχος Ποιοτικών Στοιχείων, που θα καλύπτει τα κύρια υλικά, συσκευές, όργανα και μηχανήματα, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από δείγματα, prospectus κ.λ.π. IV.2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μετά την υπογραφή της «Σύμβασης» ο «Ανάδοχος» θα εκπονήσει τις Οριστικές Μελέτες και τις Μελέτες Εφαρμογής, οι οποίες θα ακολουθήσουν τις προμελέτες που υποβλήθηκαν στην Τεχνική Προσφορά του. Τα περιεχόμενα των μελετών θα έχουν ως Ελάχιστες Απαιτήσεις τα προδιαγραφόμενα στο ΠΔ 696/74, όπως ισχύει τροποποιημένο, ιδιαίτερα δε από το ΠΔ 515/89, και στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί οικοδομικών έργων και ειδικών κτιρίων αντίστοιχης χρήσης. Οι κανονισμοί εκπόνησης των σχετικών μελετών και οι προδιαγραφές εργασιών, υλικών και εγκαταστάσεων θα είναι σύμφωνες με αυτές που ισχύουν συμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, κατά την περίοδο εκπόνησης των μελετών αυτών. Ως βασική απαίτηση για το σχεδιασμό του συνολικού Κτιρίου ορίζεται η Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του Κτιρίου. Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής ή Διάρκεια Ζωής Σχεδιασμού είναι η συμβατική χρονική περίοδος για την οποία το δόμημα μετά των εγκατάστασεών του θα χρησιμοποιείται για τη σκοπούμενη χρήση του με παραδεκτή επιθεώρηση και συντήρηση, αλλά χωρίς να χρειάζονται εκτεταμένες επισκευές ή άλλες επεμβάσεις. Για το κτίριο της οδού Λυκούργου 10, η διάρκεια αυτή ορίζεται σε τουλάχιστον 50 έτη. Ως εκ τούτου για τα νέα υλικά και στοιχεία που θα διαταχθούν ή ενσωματωθούν στο Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 10/65

11 Κτίριο (για λόγους δομητικούς, αρχιτεκτονικούς, κλπ) ο σχεδιασμός θα βασισθεί σε ωφέλιμη-τεχνική διάρκεια ζωής ίση με τουλάχιστον πενήντα (50) έτη, όσον αφορά σε θέματα ανθεκτικότητας αυτών των προστιθέμενων υλικών και στοιχείων, δικτύων και εγκαταστάσεων κλπ. Για το συνολικό αντισεισμικό σχεδιασμό του κτιρίου προτείνεται ως Ελάχιστη Απαίτηση η υιοθέτηση σεισμικής δράσης αντίστοιχης αυτής για συνήθη νέα δομήματα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τους κανονισμούς των μελετών θα ισχύουν τα ακόλουθα: ΙV.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Στις επόμενες παραγράφους περιλαμβάνονται οι Ελάχιστες Απαιτήσεις για την εκπόνηση των επιμέρους Μελετών που συνθέτουν την Αρχιτεκτονική Μελέτη του Έργου. ΙV.2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Οι εκτιμήσεις για τον πληθυσμό του Κτιρίου θα πρέπει να συνοψίζονται ως εξής: Α) Προσωπικό: Εκτιμώμενα άτομα Β) Επισκέπτες: - Επισκέπτες καταστημάτων - Επισκέπτες Γραφείων - Επισκέπτες Γυμναστηρίων Σύνολο Επισκεπτών: Χ άτομα κατ έτος, ήτοι περίπου Χ/12 άτομα ανά μήνα, κατά μέσο όρο. Σημειώνεται ότι το κτίριο της οδού Λυκούργου 10 θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην πλήρη του μορφή και οργάνωση μετά την ολοκλήρωση του Κτιρίου, ως εκ τούτου τα παραπάνω στοιχεία θα αποτελούν προγραμματικές εκτιμήσεις με βάση την εμπειρία των στελεχών του ιαγωνιζομένου. Η Μελέτη Πληθυσμού θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παραπάνω στοιχεία αρχικών εκτιμήσεων, να ποσοτικοποιήσει με τεκμηριωμένα στοιχεία τα πρόσθετα, να καταγράψει Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 11/65

12 στοιχεία από τη λειτουργία αντίστοιχων Κτιρίων στο Εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και, λαμβάνοντας υπόψη του την κατά τους κανονισμούς δυναμικότητα του Κτιρίου (π.χ. Παθητική Πυροπροστασία), να εκτιμήσει μέσες καμπύλες προσέλκυσης στη μονάδα χρόνου. IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΜΕΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο σχεδιασμός της κυκλοφορίας του κοινού, του προσωπικού και των Α.Μ.Ε.Α πρέπει να ανταποκρίνεται στην πολυλειτουργικότητα του Κτιρίου, στις υψηλές απαιτήσεις και στο χαρακτήρα του Κτιρίου. Η Κυκλοφορία του Κοινού και η Τροφοδοσία των Χώρων στο Κτίριο θα διεξάγεται από χωριστές διαδρομές έτσι ώστε τουλάχιστον οι πιο πυκνές κινήσεις να μη διασταυρώνονται και να μην επιβαρύνουν η μια την άλλη και παράλληλα να διευκολύνεται ο έλεγχος των εισερχομένων στο Κτίριο προσώπων. Η κίνηση του Κοινού, δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την κίνηση των άλλων κατηγοριών (προσωπικό, προμηθευτές κ.λ.π.) που εισέρχονται και μετακινούνται για διάφορους λόγους μέσα στο Κτίριο, ούτε και το Κοινό να παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση του προσωπικού ή άλλων προσώπων που έχουν σχέση με τη Διοίκηση. Η διάκριση των κινήσεων στο Κτίριο θα επιτευχθεί με την κατάλληλη οργάνωση των εισόδων, των κλιμακοστασίων, των ανελκυστήρων και των διαδρόμων κυκλοφορίας μεταξύ των διαφόρων Αυτοτελών Λειτουργικών Ενοτήτων Χώρων, στους οποίους πρέπει να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται δίοδος διέλευσης μεταξύ χώρων διαφορετικής χρήσης που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους, εντός της ίδιας Αυτοτελούς Λειτουργικής Ενότητας Χώρων. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις που θα προκύψουν μετά από ακριβή εκτίμηση του μεγέθους και του είδους της κίνησης που παρουσιάζουν. Θα μελετηθεί η πρόσβαση στους χώρους των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθώς και η άνετη κυκλοφορία και εξυπηρέτησή τους εντός αυτού. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 12/65

13 Κατά τη Μελέτη Κυκλοφορίας του Κτιρίου πρέπει να εξεταστούν και να επισημανθούν στα σχετικά Σχέδια κατ ελάχιστον τα παρακάτω: - Οι είσοδοι προς το κτίριο και οι έξοδοι από αυτό με διαχωρισμό της χρήσης τους. - Οι Χώροι Υποδοχής και Κυκλοφορίας Κοινού όπου το Κοινό μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. - Οι θέσεις που γίνεται ο έλεγχος των εισερχομένων (προσωπικού, επισκεπτών κ.λ.π.), τόσο στους Χώρους Υποδοχής και Κυκλοφορίας Κοινού, όσο και σε κάθε Αυτοτελή Λειτουργική Ενότητα Χώρου. - Οι ελεγχόμενοι Χώροι Υποδοχής και Κυκλοφορίας Κοινού του Κτιρίου που εξυπηρετούν τις διάφορες αυτόνομες λειτουργίες αυτού (π.χ. αυτόνομη λειτουργία Εστιατορίου). - Οι Αυτοτελείς Λειτουργικές Ενότητες Χώρων από τις οποίες αποτελείται το Κτίριο. - Οι είσοδοι και οι έξοδοι κάθε Αυτοτελούς Λειτουργικής Ενότητας Χώρων. - Οι ανελκυστήρες ανάλογα με την χρήση τους (κοινού, προσωπικού, τροφοδοσίας, αποκομιδής απορριμμάτων). - Η διακίνηση των χρημάτων (χώροι συναλλαγής, χώροι φύλαξης, έξοδος από το Κτίριο). - Τα κλιμακοστάσια που χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής. - Οι οδεύσεις διαφυγής καθώς και οι έξοδοι διαφυγής κάθε Αυτοτελούς Λειτουργικής Ενότητας Χώρων όπως προκύπτουν από τη Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. - Οι χώροι που απαιτούνται για την κυκλοφορία των πυροσβεστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται απαραίτητο για τη Μελέτη Κυκλοφορίας. Β. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) Το κτίριο θα μελετηθεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα προβλήματα τα οποία απορρέουν από την παρουσία σε αυτό ΑΜΕΑ, είτε πρόκειται για μέλη του προσωπικού είτε για Επισκέπτες κάθε τύπου (π.χ. Εκδηλώσεων, Εστιατορίου, Χώρων Εμπορικής Δραστηριότητας, Καλλιτεχνών, Βιβλιοθήκης). Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 13/65

14 Το σύνολο των απαραίτητων διαρρυθμίσεων αποβλέπει στο να επιτρέψει σε κάθε άτομο εργαζόμενο ή επισκέπτη με οιουδήποτε τύπου ειδικές ανάγκες να εισέρχεται και να εξέρχεται, να κυκλοφορεί και να επισκέπτεται τους χώρους του κτιρίου και να εξυπηρετείται αυτόνομα και με ασφάλεια. Οι διαρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται σε θέματα: Προσπελασιμότητας στο κτίριο. Πρόσβασης στο εσωτερικό του κτιρίου. Κυκλοφορίας στους χώρους του Παραμονής για τους επισκέπτες και εργασίας για το προσωπικό. Χώρων υγιεινής. Οι διαρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο κτίριο, θα πρέπει κατ ελάχιστον να ικανοποιούν: Τα νομικά κείμενα τυποποίησης ή κανονισμών ή οδηγιών σχεδιασμού που ισχύουν κατά την περίοδο της Μελέτης. Τις οδηγίες ή άλλα κείμενα τυποποίησης που ισχύουν στην ΕΕ. Οι διαρρυθμίσεις αυτές έχουν σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης των ΑΜΕΑ στον χώρο επίσκεψης ή εργασίας προσφέροντάς τους ειδικά μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους, τις ανέσεις τους και τη διαφυγή τους σε περίπτωση ανάγκης. Οι διαρρυθμίσεις θα πρέπει κατ ελάχιστον να αφορούν στις πλέον συνηθισμένες κατηγορίες ΑΜΕΑ: - άτομα με προβλήματα στην κίνηση (κάτω άκρα), - άτομα με προβλήματα στην όραση (τυφλοί). - άτομα με προβλήματα στην ακοή (κουφοί). Τα άτομα με παροδικές ειδικές ανάγκες θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που προορίζονται για τα άτομα με μόνιμες ειδικές ανάγκες. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 14/65

15 IV ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ Οι τροφοδοσίες των διαφόρων χώρων πρέπει να οργανωθούν και να διεξάγονται κατά υποδειγματικό τρόπο, ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή μέσω των κοινοχρήστων διαδρόμων, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες του Κτιρίου χωρίς να παρεμποδίζονται οι υπόλοιπες λειτουργίες του. Οι τροφοδοσίες αυτές και η απαραίτητη διάκριση των κινήσεων θα επιτευχθούν με την κατάλληλη οργάνωση των εισόδων, των κλιμακοστασίων, των ανελκυστήρων και των διαδρόμων κυκλοφορίας εντός και μεταξύ των διαφόρων Αυτοτελών Λειτουργικών Ενοτήτων Χώρων. Σημαντική παράμετρος στον σχεδιασμό της τροφοδοσίας των χώρων αποτελεί ο σωστός καθορισμός των διαστάσεων των οριζόντιων και κάθετων ανοιγμάτων και προσπελάσεων. Οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής των ανοιγμάτων και των προσπελάσεων πρέπει να επιτρέπουν την ευχερή μεταφορά και τοποθέτηση των διαφόρων υλικών, κατασκευών, επίπλων και εξοπλισμού, μηχανημάτων στις θέσεις τους τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και αρχικής εγκατάστασης, όσο και κατά τη λειτουργία στην περίπτωση ανάγκης συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης. IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η μελέτη για τον καθαρισμό των χώρων και τη διαχείριση και αποκομιδή απορριμμάτων είναι μία από τις βασικές μελέτες του Κτιρίου που επηρεάζουν την υγιεινή, την αισθητική και τον σχεδιασμό του επομένως και όλες τις μελέτες που το αφορούν, όπως π.χ. την Αρχιτεκτονική Μελέτη, τη Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων, τη Μελέτη Κυκλοφορίας, Παθητικής Πυροπροστασίας. Στόχος της μελέτης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του καθαρισμού των χώρων και της διαχείρισης και αποκομιδής απορριμμάτων εντός του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος μεταφοράς τους εκτός αυτού. Το σύστημα διαχείρισης και διακίνησης των απορριμμάτων (αποκομιδή, ανακύκλωση, συνδυασμός διαφόρων συστημάτων κλπ.) πρέπει να μελετηθεί πλήρως και να επιλυθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο χωρίς τα συστήματα να δημιουργούν πρόβλημα στις Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 15/65

16 υπόλοιπες λειτουργίες του. Η συλλογή, αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την καθαριότητα και υγιεινή του κτιρίου. Ως εκ τούτου στη Μελέτη Αποκομιδής Απορριμμάτων πρέπει να εξεταστεί, μεταξύ των άλλων, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η καθαριότητα του κτιρίου και να ορισθούν τα μηχανικά ή χειροκίνητα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, οι χώροι αποθήκευσης των απορριμμάτων εντός ή / και εκτός του Κτιρίου και οι απαιτούμενες συνθήκες εντός αυτών (θερμοκρασία, υγρασία κ.λ.π.), καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διακίνησή τους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη διαχείριση των απορριμμάτων του εστιατορίου και του μπαρ, όπου θα υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων και ποτών, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής και να μην υπάρχουν ανεπιθύμητες οσμές. Επίσης, σημειώνεται ότι στο συνολικό Κτίριο και ιδιαίτερα στους Εκθεσιακούς Χώρους και στους Χώρους Διακίνησης, Αποθήκευσης και Επεξεργασίας των Έργων Τέχνης, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιμετώπιση / απομάκρυνση κάθε μορφής σκόνης. IV ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο Μελετητής όμως θα πρέπει να διερευνήσει και επιλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσωρινή στάθμευση και κυκλοφορία των οχημάτων τροφοδοσίας του Κτιρίου, με ιδιαίτερη προσοχή στα οχήματα που θα διακινούν τα έργα τέχνης, τα οποία έργα σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ογκώδη, καθώς και στα οχήματα που θα εξυπηρετούν τη διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερα υπόψη της το χρόνο (ποιες ώρες της ημέρας και ποιες ημέρες της εβδομάδας) και την περιοδικότητα πρόσβασης των συγκεκριμένων οχημάτων. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 16/65

17 IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Θα πρέπει επίσης ο σχεδιασμός εν γένει να περιλάβει συστήματα πρόληψης των επικινδύνων καταστάσεων, συστήματα ανίχνευσης και σηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες άμεσης επέμβασης για καταστολή τυχόν πυρκαγιάς. Πέραν των ανωτέρω, το Κτίριο πρέπει αφ ενός μεν να παρέχει πλήρη ασφάλεια στους χρήστες, αφ ετέρου δε να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας μέσα σ αυτό. Η γενική εντύπωση που θα απορρέει από την επίλυση της παθητικής πυροπροστασίας θα είναι αυτή της σαφήνειας ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς και ως προς τον τρόπο εκκένωσης του Κτιρίου. Μονοσήμαντη θα είναι και η σήμανση που αφορά στις διαφυγές. Σημειώνεται ότι ασφαλής και ταχεία εκκένωση του Κτιρίου είναι απαραίτητη και σε περίπτωση πανικού από έκτακτη αιτία (π.χ. σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια), πράγμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη γενικότερα. IV ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Ασφαλείας έχει σκοπό την προστασία του κτιρίου από καταστροφές, βίαιες ενέργειες και βανδαλισμούς. Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Ασφαλείας συνδέεται άρρηκτα με την Η/Μ Μελέτη Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων, από την οποία προκύπτει ο ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός των αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η Μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και Αμερικανικούς κανόνες για τη διαμόρφωση συστημάτων ασφαλείας (Safety and Security Systems). Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Σύστημα θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ασφαλείας του κτιρίου και την προστασία Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 17/65

18 των ατόμων που βρίσκονται μέσα στο Κτίριο, των κινητών αγαθών, του υλικού εξοπλισμού του, και της κτιριακής δομής του, τόσο από καταστροφές όσο και από επιβουλή, βίαιες ενέργειες και βανδαλισμούς. Η μελέτη των παραπάνω εγκαταστάσεων από την Η/Μ οπτική γωνία περιλαμβάνεται στην Η/Μ Μελέτη Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Η Μελέτη Ασφαλείας έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα προστασίας του Κτιρίου. Τα συστήματα που θα επιλεγούν και θα εγκατασταθούν θα βασίζονται σε ανάλυση κινδύνων (Risk Analysis), που θα συνοδεύει τη Μελέτη. 1. Απαιτήσεις Η αντιμετώπιση του κτιρίου από πλευράς ασφάλειας πρέπει να διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: στην εξασφάλιση του Κτιρίου όταν αυτό δεν λειτουργεί στην εξασφάλιση του Κτιρίου και του κοινού όταν αυτό λειτουργεί στην εξασφάλιση του Κτιρίου από βανδαλισμούς και ληστείες ασχέτως εάν αυτό λειτουργεί ή όχι Η παραπάνω διάκριση των διατάξεων ασφαλείας του Κτιρίου στις δύο πρώτες κατηγορίες είναι ενδεχόμενο να περιλαμβάνει κοινά μέτρα ασφαλείας, τα οποία όμως πρέπει να αναφέρονται ανεξάρτητα σε κάθε μία κατηγορία για την ολοκληρωμένη περιγραφή του συστήματος. Πάντως ανεξάρτητα από τις παραπάνω βασικές διακρίσεις των διατάξεων ασφαλείας σε κατηγορίες θα πρέπει η όλη διαχείριση της ασφάλειας ή παρακολούθησης και καταγραφής των κινήσεων ατόμων στο εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου (γύρω από αυτό) να γίνεται από τον κεντρικό χώρο ελέγχου (Control Room). 2. Διατάξεις Ασφαλείας Όταν Το Κτίριο Δεν Λειτουργεί Σ' αυτή την περίπτωση στο Κτίριο θα υπάρχει το προσωπικό του Χώρου Ασφαλείας και ενδεχομένως, συντηρητές, καθαρίστριες ή ορισμένα άτομα από το προσωπικό που Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 18/65

19 έχουν έρθει να εργασθούν, με ελεγχόμενη καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης τους. Οι διατάξεις ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: - Όλες οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου, ασχέτως εάν ανοίγουν μόνο προς τα έξω με ειδική μανδαλούμενη χειρολαβή η οποία ανοίγει αυτόματα με την πτώση ενός ατόμου σ' αυτή, πρέπει να έχουν και ειδική χειροκίνητη μανδάλωση η οποία θα παραμένει μόνιμα ελευθερωμένη όταν το κτίριο λειτουργεί και θα φέρουν μαγνητικές επαφές. - Οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια θα ελέγχονται με ανιχνευτές κίνησης. - Οι εσωτερικές πόρτες όλων των χώρων θα παραμένουν κλειστές. Στην περίπτωση όπου πρόκειται εκτάκτως να χρησιμοποιηθεί ένας χώρος από άτομο που εργάζεται στο κτίριο ή από τους συντηρητές του κτιρίου τότε στο Control Room θα καταγράφεται ο χρόνος επίσκεψης στο χώρο και η κίνησή του στους κοινόχρηστους χώρους και θα παρακολουθείται από το Control Room. Μετά την αποχώρησή του θα εκδίδεται δελτίο όπου θα καταγράφονται οι λόγοι της επίσκεψης στον συγκεκριμένο χώρο. - Οι κλειδαριές των θυρών από πλευράς ιεράρχησης ανοίγματος αυτών θα προκύψουν έπειτα από σχετική μελέτη που θα λάβει υπόψη και τις λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου ώστε να προκύψει η ορθολογικότερη πυραμίδα ιεράρχησης κλειδιών. - Θα υπάρχει ιδιαίτερη σήμανση διαφορετικού χρώματος και διαφορετικών φωτεινών ενδείξεων με την οποία το άτομο ή τα λίγα άτομα που έχουν παραμείνει στο κτίριο θα οδηγούνται στη μοναδική πόρτα εξόδου. - Η μεγαφωνική εγκατάσταση του Κτιρίου θα δύναται να δώσει οδηγίες και όταν στο Κτίριο βρίσκεται έστω και ένα άτομο. - Σε κάθε ανελκυστήρα θα υπάρχει δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας με το Control Room. - Θα υπάρχουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και ανιχνευτές κίνησης σε όλες τις απαιτούμενες από τη Μελέτη θέσεις (εντός και εκτός του κτιρίου) ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και καταγραφή των κινήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 19/65

20 στους χώρους φύλαξης και έκθεσης των έργων τέχνης και στους χώρους φύλαξης χρημάτων. 3. Διατάξεις Ασφαλείας Όταν Το Κτίριο Λειτουργεί Οι διατάξεις ασφαλείας που θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: - Οι εσωτερικές πόρτες όλων των χώρων γραφείων και χώρων που εξυπηρετούν τη λειτουργία των γραφείων, θα είναι κλειστές, όλοι δε οι διάδρομοι που οδηγούν σ' αυτούς θα ελέγχονται από ανιχνευτές κίνησης. - Η σήμανση κυκλοφορίας κοινού θα είναι διάφορη της σήμανσης που θα οδηγεί το κοινό στις πυροπροστατευόμενες οδεύσεις διαφυγής, στα κλιμακοστάσια και στις εξόδους στην περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (π.χ. δημιουργία πανικού). Η τελευταία θα είναι φωτεινή και θα λειτουργεί οπωσδήποτε και με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. - Η μεγαφωνική εγκατάσταση θα έχει ειδικό πρόγραμμα οδηγιών για την καθοδήγηση του κοινού προς τις οδούς διαφυγής. - Σε κάθε όροφο θα υπάρχει ειδική σήμανση που θα οδηγεί στα ειδικά υαλοστάσια που δύνανται ν' ανοίξουν ώστε απ' αυτά να απομακρυνθούν άτομα με τη βοήθεια των πυροσβεστικών μέσων. - Θα υπάρχει σύστημα καταλλήλων εντολών στους ανελκυστήρες για ακινητοποίησή τους αφού καταλήξουν στο επίπεδο διαφυγής. - Θα υπάρξει πλήρης μελέτη διαχείρισης καπνού ώστε στα πυροδιαμερίσματα να μη συγκεντρωθούν καπνοί. - Πατητά κομβία συναγερμού σε όλους τους χώρους όπου εκθέτονται, φυλάσσονται, ή συντηρούνται Έργα Τέχνης - Πατητά κομβία συναγερμού σε όλους τους χώρους όπου φυλάσσονται χρήματα. 4. Διατάξεις Εξασφάλισης Των Όψεων Από Βανδαλισμούς Και Ληστείες Οι διατάξεις ασφαλείας που θα ληφθούν υπόψη στη Μελέτη θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: - Εξωτερικό κύκλωμα τηλεοράσεως με δυνατότητες καταγραφής εικόνων Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 20/65

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε Ε.Π & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Bιωσιμότητα Προσέγγιση

Bιωσιμότητα Προσέγγιση Ιδιοκτήτρια εταιρεία Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (www.grivalia.com) είναι η κορυφαία Ελληνική Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανάμεσα στις 20 πιο ισχυρές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΤΥΠΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ Ο σχεδιασμός, οι προτάσεις εφαρμογής και η πιστοποίηση των ηχομονωτικών κατασκευών αποτελούν ένα σύνθετο και πολυπαραμετρικό αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρέθυμνο Αύγουστος 2008 Σ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ Χ. ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης»

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΥΠΟ 3 Α (1/2) Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) : Μέρος Α Δήλωση Μελετητή Αρχιτεκτονικής Εργασίας και Εργασίας Πολιτικού Μηχανικού. Εγώ ο Μελετητής Αρχιτεκτ. Εργασίας... και εγώ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Υπέρτλος: Τίτλος: Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Επιμέλεια: Δημήτρης Χαμεζόπουλος Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Α. Γενικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Τη θέσπιση, συγγραφή και υποχρέωση επιβολής του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ; Καινοτομία ή Υποχρέωση; Ευστράτιος Αναστασόπουλος Αξιωματικός Εκπαιδευτής Π.Σ. Καθηγητής Κολλεγίων Νομοθετικό Πλαίσιο Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προµελέτης και µελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ3 και σήραγγας Σ4 του τµήµατος Α/Κ Πεύκων - Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 86882 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 2 διαγραμμα 1 1. Εισαγωγή Ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του λόφου της Φάμπρικας και η σπηλιές που έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τόπος Εγκατάστασης. Τυπολογία κτιρίων Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Ασφάλιση Εγκαταστάσεων Κρατική Εποπτεία Κοστολόγηση Εγκαταστάσεων Το ζήτημα των μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η επίδραση του σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία Ημερίδα της ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης Η επίδραση του σχολικού κτιρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία Τζούλη Βελισσαράτου Γενική Διευθύντρια Λειτουργίας & Ανάπτυξης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Βασικές Παράμετροι του σχεδιαστικού πλαισίου η ικανοποίηση / εξυπηρέτηση των σημερινών χρηστών του χώρου η διαφύλαξη /ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του χώρου η αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους.

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους. ΙΑΣΩΝ Λευκωσία Με το νέο της έργο με τον τίτλο «ΙΑΣΩΝ» η Tofarco καθιερώνεται σε μία από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες της Κύπρου αλλά και τις πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Πρόκειται για ένα πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γενικέςαπαιτήσεις λειτουργικότητα προστασία του κτιρίου από δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές.

Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Ακουστική άνεση σε ξενοδοχείο. Πρόβλεψη και σχεδιασμός ηχομονωτικών παραμέτρων σε ξύλινες κατασκευές. Γεώργιος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός Σύμβουλος Ακουστικής Καρόλου Ντηλ 6, Θεσσαλονίκη info@acoustical.com

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ ΙΑΜΟΥ BS5839 Pt1: 1988 Design,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου

µείωση θορύβου η/µ εγκαταστάσεων µεταβλητή ακουστική Παραδοτέα Ωδείου ηχοµόνωση αρχιτεκτονική ήχου, θορύβου, µουσικής κανονισµός ηχοµόνωσης Μουσικό Σχολείο = Σχολείο + Ωδείο ακουστική µικρών χώρων µουσικά σχολεία Νίκος Τσινίκας, 2007 ηχοµονωτικά κτιριακά στοιχεία Ακουστικός

Διαβάστε περισσότερα