ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΜΤΠΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ IV.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) IV.1.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 5 IV ΓΕΝΙΚΑ... 5 IV ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ... 5 IV ΚΑΤΌΨΕΙΣ... 5 IV ΟΨΕΙΣ... 5 IV ΤΟΜΕΣ... 5 IV ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ... 6 IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 6 IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ... 6 IV ΓΕΝΙΚΑ... 6 IV ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ... 6 IV ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΜΕΣ... 6 IV ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ... 7 IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ... 7 IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ... 7 IV ΓΕΝΙΚΑ... 7 IV ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ... 7 IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ... 7 IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ... 8 IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΦΩΝ... 8 IV ΣΧΕΔΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ... 8 IV ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΩΝ... 8 IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ... 8 IV ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ.Ο.)... 8 IV ΓΕΝΙΚΑ... 8 IV ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 8 IV.1.3 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 9 IV.1.4 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ..9 IV.1.5 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ IV.1.6 ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙV.2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..10 IV.2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΜΕΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ IV ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2/65

3 IV ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ IV.2.2. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IV Εισαγωγή IV Απαιτήσεις για τη Διαχείριση των Υπογείων Υδάτων IV Απαιτήσεις για τη Διαχείριση των Επιφανειακών Υδάτων Ε Ελάχιστες Συμβατικές Απαιτήσεις IV.3.1. ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ IV.3.2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ IV.3.3. ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ IV.3.4. ΩΦΈΛΙΜΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ IV.3.5. ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ IV ΕΞΑΣΦΆΛΙΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ IV.3.7. ΟΡΙΑΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ IV Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας IV Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας IV Σχεδιασμός Οριακής Κατάστασης IV.3.8. ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ IV Γενικά IV ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ IV Προσομοίωση Δυναμικών Δράσεων IV Προσομοίωση για Δράσεις Πυρκαγιάς IV.3.9. ΕΠΙ ΤΌΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΕΡΕΥΝΕΣ IV Επί τόπου έρευνες IV Εργαστηριακές έρευνες IV ΦΟΡΤΊΑ IV Φορτία Βαρύτητας Μόνιμα φορτία Ωφέλιμα φορτία IV Ανεμος IV Φορτία Σεισμού ΚANONIΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ α. Φορτία 47 Γ.ΥΛΙΚΑ 48 IV.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 49 IV.4.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΏΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΎ 50 ΙV.4.3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ IV.4.4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ-ΑΕΡΙΣΜΟΎ Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3/65

4 IV.4.5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗΣ ΑΤΌΜΩΝ & ΦΟΡΤΊΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΆ ΜΈΣΑ IV.4.6. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ IV.4.7. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (α) Σύστημα απορροής λυμάτων και ακαθάρτων υδάτων (β) Σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων IV.4.8. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 58 α) Σύστημα Πυρανίχνευσης β) Σύστημα φωτεινής σήμανσης και φωτισμού ασφαλείας γ) Σύστημα χειροκίνητης σήμανσης της φωτιάς δ) Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς ε) Σύστημα πυρόσβεσης στ) Σύστημα υγρών κεφαλών (Sprinklers) ζ) Σύστημα με απλή προενέργεια (Single interlock preaction system) η) Σύστημα με κυκλική λειτουργία (Firecycle) θ) Συνδυασμένο σύστημα νερού και αέριου κατασβεστικού μέσου IV.4.9. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΎΣΙΜΟΥ ΑΕΡΊΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΊΟΥ ΑΠΌ ΚΕΡΑΥΝΟΎΣ 63 IV ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ α) Μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων και μηνυμάτων: (β) Δίκτυο καλωδιακής υποδομής IV ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α. Εγκαταστάσεις Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης του Κτιρίου (BMS + BEMS) Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 4/65

5 IV.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Κατά τη δημοπρασία οι συμμετέχοντες «Διαγωνιζόμενοι» για να θεωρηθεί πλήρης η υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στη Διακήρυξη να υποβάλλουν και έναν κλειστό φάκελο με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Φάκελος Β ). Ο Φάκελος αυτό θα περιέχει τις Τεχνικές Μελέτες που υποστηρίζουν την προσφορά του και οι οποίες είναι οι εξής: IV.1.1. IV ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Απαιτείται πλήρης αρχιτεκτονική, στάδιο προμελέτης σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 τμήμα Ε κεφ. Β όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89 και ειδικότερα: IV ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Απαιτείται τοπογραφικό σχέδιο ένταξης των στοιχείων του έργου στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο σε κλ. 1:500. IV ΚΑΤΟΨΕΙΣ Όλων των ορόφων σε κλίμακα 1:100 με γενικές διαστάσεις των χώρων, διαστάσεις των ανοιγμάτων και ενδείξεις των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν. IV ΟΨΕΙΣ Μια κύρια όψη του κτιρίου (οδός Λυκούργου) καθώς και δύο (2) τουλάχιστον όψεις της παρόδιας στοάς. IV ΤΟΜΕΣ Δύο (2) τουλάχιστον τομές του κτιρίου (εγκάρσια και κατά μήκος) σε κλίμακα 1:100 με υψόμετρα και ύψη χώρων, όπου θα φαίνεται και η Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 5/65

6 στάθμη των περιμετρικών οδών. IV ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Σ' αυτά θα φαίνονται οι πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, λεπτομέρειες της σήμανσης, όπου προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες. ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ Σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, για την τεκμηρίωση της Προμελέτης (αρμοί, μονώσεις, δάπεδα, δώματα, κλίμακες, ράμπες, είσοδοι - έξοδοι, κιγκλιδώματα, κουφώματα κ.λ.π.) IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ' αυτή θα αναφέρονται επακριβώς και μονοσήμαντα όλα τα υλικά και οι εργασίες, που έχουν σχέση με το οικοδομικό μέρος του κτιρίου, τον τρόπο κατασκευής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο καθορίζεται ή προκύπτει η ποιοτική στάθμη του έργου. IV IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Απαιτείται πλήρης Μελέτη Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου σε επίπεδο Προμελέτης, σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, όπου εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει: IV ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Απαιτείται σχέδιο διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, ( Στοές Πεζοδρόμια) που θα περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και τον εξοπλισμό του σε κλίμακα 1:100, όπως επίσης και τα ακόλουθα IV ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΜΕΣ Των προσβάσεων (στοών) σε κλίμακα 1:100 (εγκάρσια και κατά μήκος). Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 6/65

7 IV ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ Για όλα τα επιμέρους στοιχεία της διαμόρφωσης των προσβάσεων (στοών) σε κλίμακα 1:20. IV IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Που θα δίνει πλήρη και σαφή εικόνα των προτεινόμενων εργασιών του Περιβάλλοντος χώρου, θα επεξηγεί και θα συμπληρώνει τα σχέδια της μελέτης και θα καθορίζει αναλυτικά τις μεθόδους και τα υλικά των επί μέρους εργασιών. IV.1.2. IV ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Απαιτείται Προμελέτη σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 Τμήμα Ε κεφ. Γ πως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 525/89 και ειδικότερα: Οι «Διαγωνιζόμενοι» μπορούν να προτείνουν οποιοδήποτε στατικό σύστημα, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές και τους ισχύοντες την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κανονισμούς, που αναφέρονται κατωτέρω και τις προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών. Η λύση που θα προταθεί από τους «Διαγωνιζόμενους» σχετικά με την ενίσχυση του στατικού φορέα πρέπει, να παρέχει σωστά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την Περιγραφή και τις Προδιαγραφές των Απαιτήσεων του Έργου. IV ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ Απαιτούνται σχέδια τυχόν εκσκαφών και γενική διάταξη προσωρινών και μόνιμων κατασκευών αντιστήριξης σκαμμάτων κλπ σε κλίμακα 1:100. IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ Απαιτούνται, με παρουσίαση των απαραιτήτων στοιχείων των προτεινόμενων διατάξεων στην κατάλληλη κλίμακα. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 7/65

8 IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Απαιτούνται, σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 με γενικές και επιμέρους διαστάσεις και πάχη, με ενδεικτικές τομές και βασικές λεπτομέρειες. IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΦΩΝ Απαιτούνται σε κλίμακα 1: 100 με λεπτομερείς διαστάσεις των διαφόρων στοιχείων της κατασκευής (πάχη πλακών, διατομές δοκών και υποστυλωμάτων, πασσάλων τοιχίων κ.λ.π.) IV ΣΧΕΔΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ Απαιτούνται όπου γίνεται χρήση ειδικής τεχνολογίας ή πολύπλοκη εξειδικευμένη διαμόρφωση. IV ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΩΝ Κατασκευαστικών, διαστολής, εργασίας κ.λ.π. IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Σ' αυτή θα αναφέρονται επακριβώς οι προτεινόμενες μέθοδοι ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού. IV IV ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ.Ο.) ΓΕΝΙΚΑ Για τη μελέτη και την κατασκευή λαμβάνονται υπόψη: Ότι προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς για την περίπτωση Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα και ειδικότερα τα φορτία, που προβλέπονται από τη χρήση των χώρων. IV ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Για τυχόν μελέτη και κατασκευή λαμβάνεται υπόψη, ότι προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την περίπτωση σιδήρου σκελετού, με θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική επικάλυψη. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 8/65

9 IV.1.3 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απαιτείται προμελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, που θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2Ε (Εξειδίκευση Μελέτης παθητικής πυροπροστασίας) της εγκυκλίου 98/ /Δ/νση Ο.Κ.Κ./β/Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./αρ. πρωτ. Οικ με θέμα «Προδιαγραφές Μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών», IV.1.4 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Απαιτείται προμελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 ΤΜΗΜΑ Ε κεφ. Δ. Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89 και ειδικότερα όλα τα στοιχεία, και τεύχη που περιγράφονται στο άρθρο 248 του Π.Δ. 696/1974 με τις εξής διαφορές: Η τεχνική περιγραφή θα είναι πλήρης και λεπτομερής και θα περιέχει την περιγραφή του συστήματος κάθε εγκατάστασης και τις προδιαγραφές όλων των επιμέρους συσκευών και μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων. Οι υπολογισμοί θα είναι αναλυτικοί και θα καλύπτουν κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα διέπονται από τις διατάξεις του Π. Δ./τος 455 ΦΕΚ 169 Α , του Π, Δ./τος 379 ΦΕΚ105 Α και τέλος του Π. Δ./τος 316/ΦΕΚ 139 Α καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών. Στην μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο προμελέτης για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις: Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων Εγκατάσταση Αερισμού Εγκατάσταση Θέρμανσης Εγκατάσταση Ψύξης Εγκατάσταση Ύδρευσης Εγκατάσταση Αποχέτευσης Εγκατάσταση Ανελκυστήρων Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 9/65

10 IV.1.5 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι «Διαγωνιζόμενοι» θα συντάξουν πλήρες τεύχος τεχνικής περιγραφής, που θα συνοδεύει την προμελέτη για όλα τα τμήματα αυτής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τα τεύχη δημοπράτησης του «Διαγωνισμού». IV.1.6 ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μαζί με τα τεύχη της προμελέτης οι «Διαγωνιζόμενοι» θα υποβάλλουν Τεύχος Ποιοτικών Στοιχείων, που θα καλύπτει τα κύρια υλικά, συσκευές, όργανα και μηχανήματα, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από δείγματα, prospectus κ.λ.π. IV.2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μετά την υπογραφή της «Σύμβασης» ο «Ανάδοχος» θα εκπονήσει τις Οριστικές Μελέτες και τις Μελέτες Εφαρμογής, οι οποίες θα ακολουθήσουν τις προμελέτες που υποβλήθηκαν στην Τεχνική Προσφορά του. Τα περιεχόμενα των μελετών θα έχουν ως Ελάχιστες Απαιτήσεις τα προδιαγραφόμενα στο ΠΔ 696/74, όπως ισχύει τροποποιημένο, ιδιαίτερα δε από το ΠΔ 515/89, και στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί οικοδομικών έργων και ειδικών κτιρίων αντίστοιχης χρήσης. Οι κανονισμοί εκπόνησης των σχετικών μελετών και οι προδιαγραφές εργασιών, υλικών και εγκαταστάσεων θα είναι σύμφωνες με αυτές που ισχύουν συμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, κατά την περίοδο εκπόνησης των μελετών αυτών. Ως βασική απαίτηση για το σχεδιασμό του συνολικού Κτιρίου ορίζεται η Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του Κτιρίου. Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής ή Διάρκεια Ζωής Σχεδιασμού είναι η συμβατική χρονική περίοδος για την οποία το δόμημα μετά των εγκατάστασεών του θα χρησιμοποιείται για τη σκοπούμενη χρήση του με παραδεκτή επιθεώρηση και συντήρηση, αλλά χωρίς να χρειάζονται εκτεταμένες επισκευές ή άλλες επεμβάσεις. Για το κτίριο της οδού Λυκούργου 10, η διάρκεια αυτή ορίζεται σε τουλάχιστον 50 έτη. Ως εκ τούτου για τα νέα υλικά και στοιχεία που θα διαταχθούν ή ενσωματωθούν στο Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 10/65

11 Κτίριο (για λόγους δομητικούς, αρχιτεκτονικούς, κλπ) ο σχεδιασμός θα βασισθεί σε ωφέλιμη-τεχνική διάρκεια ζωής ίση με τουλάχιστον πενήντα (50) έτη, όσον αφορά σε θέματα ανθεκτικότητας αυτών των προστιθέμενων υλικών και στοιχείων, δικτύων και εγκαταστάσεων κλπ. Για το συνολικό αντισεισμικό σχεδιασμό του κτιρίου προτείνεται ως Ελάχιστη Απαίτηση η υιοθέτηση σεισμικής δράσης αντίστοιχης αυτής για συνήθη νέα δομήματα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τους κανονισμούς των μελετών θα ισχύουν τα ακόλουθα: ΙV.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Στις επόμενες παραγράφους περιλαμβάνονται οι Ελάχιστες Απαιτήσεις για την εκπόνηση των επιμέρους Μελετών που συνθέτουν την Αρχιτεκτονική Μελέτη του Έργου. ΙV.2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Οι εκτιμήσεις για τον πληθυσμό του Κτιρίου θα πρέπει να συνοψίζονται ως εξής: Α) Προσωπικό: Εκτιμώμενα άτομα Β) Επισκέπτες: - Επισκέπτες καταστημάτων - Επισκέπτες Γραφείων - Επισκέπτες Γυμναστηρίων Σύνολο Επισκεπτών: Χ άτομα κατ έτος, ήτοι περίπου Χ/12 άτομα ανά μήνα, κατά μέσο όρο. Σημειώνεται ότι το κτίριο της οδού Λυκούργου 10 θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην πλήρη του μορφή και οργάνωση μετά την ολοκλήρωση του Κτιρίου, ως εκ τούτου τα παραπάνω στοιχεία θα αποτελούν προγραμματικές εκτιμήσεις με βάση την εμπειρία των στελεχών του ιαγωνιζομένου. Η Μελέτη Πληθυσμού θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παραπάνω στοιχεία αρχικών εκτιμήσεων, να ποσοτικοποιήσει με τεκμηριωμένα στοιχεία τα πρόσθετα, να καταγράψει Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 11/65

12 στοιχεία από τη λειτουργία αντίστοιχων Κτιρίων στο Εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και, λαμβάνοντας υπόψη του την κατά τους κανονισμούς δυναμικότητα του Κτιρίου (π.χ. Παθητική Πυροπροστασία), να εκτιμήσει μέσες καμπύλες προσέλκυσης στη μονάδα χρόνου. IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΜΕΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο σχεδιασμός της κυκλοφορίας του κοινού, του προσωπικού και των Α.Μ.Ε.Α πρέπει να ανταποκρίνεται στην πολυλειτουργικότητα του Κτιρίου, στις υψηλές απαιτήσεις και στο χαρακτήρα του Κτιρίου. Η Κυκλοφορία του Κοινού και η Τροφοδοσία των Χώρων στο Κτίριο θα διεξάγεται από χωριστές διαδρομές έτσι ώστε τουλάχιστον οι πιο πυκνές κινήσεις να μη διασταυρώνονται και να μην επιβαρύνουν η μια την άλλη και παράλληλα να διευκολύνεται ο έλεγχος των εισερχομένων στο Κτίριο προσώπων. Η κίνηση του Κοινού, δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την κίνηση των άλλων κατηγοριών (προσωπικό, προμηθευτές κ.λ.π.) που εισέρχονται και μετακινούνται για διάφορους λόγους μέσα στο Κτίριο, ούτε και το Κοινό να παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση του προσωπικού ή άλλων προσώπων που έχουν σχέση με τη Διοίκηση. Η διάκριση των κινήσεων στο Κτίριο θα επιτευχθεί με την κατάλληλη οργάνωση των εισόδων, των κλιμακοστασίων, των ανελκυστήρων και των διαδρόμων κυκλοφορίας μεταξύ των διαφόρων Αυτοτελών Λειτουργικών Ενοτήτων Χώρων, στους οποίους πρέπει να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται δίοδος διέλευσης μεταξύ χώρων διαφορετικής χρήσης που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους, εντός της ίδιας Αυτοτελούς Λειτουργικής Ενότητας Χώρων. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις που θα προκύψουν μετά από ακριβή εκτίμηση του μεγέθους και του είδους της κίνησης που παρουσιάζουν. Θα μελετηθεί η πρόσβαση στους χώρους των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθώς και η άνετη κυκλοφορία και εξυπηρέτησή τους εντός αυτού. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 12/65

13 Κατά τη Μελέτη Κυκλοφορίας του Κτιρίου πρέπει να εξεταστούν και να επισημανθούν στα σχετικά Σχέδια κατ ελάχιστον τα παρακάτω: - Οι είσοδοι προς το κτίριο και οι έξοδοι από αυτό με διαχωρισμό της χρήσης τους. - Οι Χώροι Υποδοχής και Κυκλοφορίας Κοινού όπου το Κοινό μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. - Οι θέσεις που γίνεται ο έλεγχος των εισερχομένων (προσωπικού, επισκεπτών κ.λ.π.), τόσο στους Χώρους Υποδοχής και Κυκλοφορίας Κοινού, όσο και σε κάθε Αυτοτελή Λειτουργική Ενότητα Χώρου. - Οι ελεγχόμενοι Χώροι Υποδοχής και Κυκλοφορίας Κοινού του Κτιρίου που εξυπηρετούν τις διάφορες αυτόνομες λειτουργίες αυτού (π.χ. αυτόνομη λειτουργία Εστιατορίου). - Οι Αυτοτελείς Λειτουργικές Ενότητες Χώρων από τις οποίες αποτελείται το Κτίριο. - Οι είσοδοι και οι έξοδοι κάθε Αυτοτελούς Λειτουργικής Ενότητας Χώρων. - Οι ανελκυστήρες ανάλογα με την χρήση τους (κοινού, προσωπικού, τροφοδοσίας, αποκομιδής απορριμμάτων). - Η διακίνηση των χρημάτων (χώροι συναλλαγής, χώροι φύλαξης, έξοδος από το Κτίριο). - Τα κλιμακοστάσια που χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής. - Οι οδεύσεις διαφυγής καθώς και οι έξοδοι διαφυγής κάθε Αυτοτελούς Λειτουργικής Ενότητας Χώρων όπως προκύπτουν από τη Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. - Οι χώροι που απαιτούνται για την κυκλοφορία των πυροσβεστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται απαραίτητο για τη Μελέτη Κυκλοφορίας. Β. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) Το κτίριο θα μελετηθεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα προβλήματα τα οποία απορρέουν από την παρουσία σε αυτό ΑΜΕΑ, είτε πρόκειται για μέλη του προσωπικού είτε για Επισκέπτες κάθε τύπου (π.χ. Εκδηλώσεων, Εστιατορίου, Χώρων Εμπορικής Δραστηριότητας, Καλλιτεχνών, Βιβλιοθήκης). Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 13/65

14 Το σύνολο των απαραίτητων διαρρυθμίσεων αποβλέπει στο να επιτρέψει σε κάθε άτομο εργαζόμενο ή επισκέπτη με οιουδήποτε τύπου ειδικές ανάγκες να εισέρχεται και να εξέρχεται, να κυκλοφορεί και να επισκέπτεται τους χώρους του κτιρίου και να εξυπηρετείται αυτόνομα και με ασφάλεια. Οι διαρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται σε θέματα: Προσπελασιμότητας στο κτίριο. Πρόσβασης στο εσωτερικό του κτιρίου. Κυκλοφορίας στους χώρους του Παραμονής για τους επισκέπτες και εργασίας για το προσωπικό. Χώρων υγιεινής. Οι διαρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο κτίριο, θα πρέπει κατ ελάχιστον να ικανοποιούν: Τα νομικά κείμενα τυποποίησης ή κανονισμών ή οδηγιών σχεδιασμού που ισχύουν κατά την περίοδο της Μελέτης. Τις οδηγίες ή άλλα κείμενα τυποποίησης που ισχύουν στην ΕΕ. Οι διαρρυθμίσεις αυτές έχουν σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης των ΑΜΕΑ στον χώρο επίσκεψης ή εργασίας προσφέροντάς τους ειδικά μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους, τις ανέσεις τους και τη διαφυγή τους σε περίπτωση ανάγκης. Οι διαρρυθμίσεις θα πρέπει κατ ελάχιστον να αφορούν στις πλέον συνηθισμένες κατηγορίες ΑΜΕΑ: - άτομα με προβλήματα στην κίνηση (κάτω άκρα), - άτομα με προβλήματα στην όραση (τυφλοί). - άτομα με προβλήματα στην ακοή (κουφοί). Τα άτομα με παροδικές ειδικές ανάγκες θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που προορίζονται για τα άτομα με μόνιμες ειδικές ανάγκες. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 14/65

15 IV ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ Οι τροφοδοσίες των διαφόρων χώρων πρέπει να οργανωθούν και να διεξάγονται κατά υποδειγματικό τρόπο, ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή μέσω των κοινοχρήστων διαδρόμων, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες του Κτιρίου χωρίς να παρεμποδίζονται οι υπόλοιπες λειτουργίες του. Οι τροφοδοσίες αυτές και η απαραίτητη διάκριση των κινήσεων θα επιτευχθούν με την κατάλληλη οργάνωση των εισόδων, των κλιμακοστασίων, των ανελκυστήρων και των διαδρόμων κυκλοφορίας εντός και μεταξύ των διαφόρων Αυτοτελών Λειτουργικών Ενοτήτων Χώρων. Σημαντική παράμετρος στον σχεδιασμό της τροφοδοσίας των χώρων αποτελεί ο σωστός καθορισμός των διαστάσεων των οριζόντιων και κάθετων ανοιγμάτων και προσπελάσεων. Οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής των ανοιγμάτων και των προσπελάσεων πρέπει να επιτρέπουν την ευχερή μεταφορά και τοποθέτηση των διαφόρων υλικών, κατασκευών, επίπλων και εξοπλισμού, μηχανημάτων στις θέσεις τους τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και αρχικής εγκατάστασης, όσο και κατά τη λειτουργία στην περίπτωση ανάγκης συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης. IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η μελέτη για τον καθαρισμό των χώρων και τη διαχείριση και αποκομιδή απορριμμάτων είναι μία από τις βασικές μελέτες του Κτιρίου που επηρεάζουν την υγιεινή, την αισθητική και τον σχεδιασμό του επομένως και όλες τις μελέτες που το αφορούν, όπως π.χ. την Αρχιτεκτονική Μελέτη, τη Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων, τη Μελέτη Κυκλοφορίας, Παθητικής Πυροπροστασίας. Στόχος της μελέτης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του καθαρισμού των χώρων και της διαχείρισης και αποκομιδής απορριμμάτων εντός του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος μεταφοράς τους εκτός αυτού. Το σύστημα διαχείρισης και διακίνησης των απορριμμάτων (αποκομιδή, ανακύκλωση, συνδυασμός διαφόρων συστημάτων κλπ.) πρέπει να μελετηθεί πλήρως και να επιλυθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο χωρίς τα συστήματα να δημιουργούν πρόβλημα στις Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 15/65

16 υπόλοιπες λειτουργίες του. Η συλλογή, αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την καθαριότητα και υγιεινή του κτιρίου. Ως εκ τούτου στη Μελέτη Αποκομιδής Απορριμμάτων πρέπει να εξεταστεί, μεταξύ των άλλων, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η καθαριότητα του κτιρίου και να ορισθούν τα μηχανικά ή χειροκίνητα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, οι χώροι αποθήκευσης των απορριμμάτων εντός ή / και εκτός του Κτιρίου και οι απαιτούμενες συνθήκες εντός αυτών (θερμοκρασία, υγρασία κ.λ.π.), καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διακίνησή τους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη διαχείριση των απορριμμάτων του εστιατορίου και του μπαρ, όπου θα υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων και ποτών, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής και να μην υπάρχουν ανεπιθύμητες οσμές. Επίσης, σημειώνεται ότι στο συνολικό Κτίριο και ιδιαίτερα στους Εκθεσιακούς Χώρους και στους Χώρους Διακίνησης, Αποθήκευσης και Επεξεργασίας των Έργων Τέχνης, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιμετώπιση / απομάκρυνση κάθε μορφής σκόνης. IV ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο Μελετητής όμως θα πρέπει να διερευνήσει και επιλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσωρινή στάθμευση και κυκλοφορία των οχημάτων τροφοδοσίας του Κτιρίου, με ιδιαίτερη προσοχή στα οχήματα που θα διακινούν τα έργα τέχνης, τα οποία έργα σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ογκώδη, καθώς και στα οχήματα που θα εξυπηρετούν τη διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερα υπόψη της το χρόνο (ποιες ώρες της ημέρας και ποιες ημέρες της εβδομάδας) και την περιοδικότητα πρόσβασης των συγκεκριμένων οχημάτων. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 16/65

17 IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Θα πρέπει επίσης ο σχεδιασμός εν γένει να περιλάβει συστήματα πρόληψης των επικινδύνων καταστάσεων, συστήματα ανίχνευσης και σηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες άμεσης επέμβασης για καταστολή τυχόν πυρκαγιάς. Πέραν των ανωτέρω, το Κτίριο πρέπει αφ ενός μεν να παρέχει πλήρη ασφάλεια στους χρήστες, αφ ετέρου δε να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας μέσα σ αυτό. Η γενική εντύπωση που θα απορρέει από την επίλυση της παθητικής πυροπροστασίας θα είναι αυτή της σαφήνειας ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς και ως προς τον τρόπο εκκένωσης του Κτιρίου. Μονοσήμαντη θα είναι και η σήμανση που αφορά στις διαφυγές. Σημειώνεται ότι ασφαλής και ταχεία εκκένωση του Κτιρίου είναι απαραίτητη και σε περίπτωση πανικού από έκτακτη αιτία (π.χ. σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια), πράγμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη γενικότερα. IV ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Ασφαλείας έχει σκοπό την προστασία του κτιρίου από καταστροφές, βίαιες ενέργειες και βανδαλισμούς. Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Ασφαλείας συνδέεται άρρηκτα με την Η/Μ Μελέτη Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων, από την οποία προκύπτει ο ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός των αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η Μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και Αμερικανικούς κανόνες για τη διαμόρφωση συστημάτων ασφαλείας (Safety and Security Systems). Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Σύστημα θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ασφαλείας του κτιρίου και την προστασία Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 17/65

18 των ατόμων που βρίσκονται μέσα στο Κτίριο, των κινητών αγαθών, του υλικού εξοπλισμού του, και της κτιριακής δομής του, τόσο από καταστροφές όσο και από επιβουλή, βίαιες ενέργειες και βανδαλισμούς. Η μελέτη των παραπάνω εγκαταστάσεων από την Η/Μ οπτική γωνία περιλαμβάνεται στην Η/Μ Μελέτη Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Η Μελέτη Ασφαλείας έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα προστασίας του Κτιρίου. Τα συστήματα που θα επιλεγούν και θα εγκατασταθούν θα βασίζονται σε ανάλυση κινδύνων (Risk Analysis), που θα συνοδεύει τη Μελέτη. 1. Απαιτήσεις Η αντιμετώπιση του κτιρίου από πλευράς ασφάλειας πρέπει να διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: στην εξασφάλιση του Κτιρίου όταν αυτό δεν λειτουργεί στην εξασφάλιση του Κτιρίου και του κοινού όταν αυτό λειτουργεί στην εξασφάλιση του Κτιρίου από βανδαλισμούς και ληστείες ασχέτως εάν αυτό λειτουργεί ή όχι Η παραπάνω διάκριση των διατάξεων ασφαλείας του Κτιρίου στις δύο πρώτες κατηγορίες είναι ενδεχόμενο να περιλαμβάνει κοινά μέτρα ασφαλείας, τα οποία όμως πρέπει να αναφέρονται ανεξάρτητα σε κάθε μία κατηγορία για την ολοκληρωμένη περιγραφή του συστήματος. Πάντως ανεξάρτητα από τις παραπάνω βασικές διακρίσεις των διατάξεων ασφαλείας σε κατηγορίες θα πρέπει η όλη διαχείριση της ασφάλειας ή παρακολούθησης και καταγραφής των κινήσεων ατόμων στο εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου (γύρω από αυτό) να γίνεται από τον κεντρικό χώρο ελέγχου (Control Room). 2. Διατάξεις Ασφαλείας Όταν Το Κτίριο Δεν Λειτουργεί Σ' αυτή την περίπτωση στο Κτίριο θα υπάρχει το προσωπικό του Χώρου Ασφαλείας και ενδεχομένως, συντηρητές, καθαρίστριες ή ορισμένα άτομα από το προσωπικό που Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 18/65

19 έχουν έρθει να εργασθούν, με ελεγχόμενη καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης τους. Οι διατάξεις ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: - Όλες οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου, ασχέτως εάν ανοίγουν μόνο προς τα έξω με ειδική μανδαλούμενη χειρολαβή η οποία ανοίγει αυτόματα με την πτώση ενός ατόμου σ' αυτή, πρέπει να έχουν και ειδική χειροκίνητη μανδάλωση η οποία θα παραμένει μόνιμα ελευθερωμένη όταν το κτίριο λειτουργεί και θα φέρουν μαγνητικές επαφές. - Οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια θα ελέγχονται με ανιχνευτές κίνησης. - Οι εσωτερικές πόρτες όλων των χώρων θα παραμένουν κλειστές. Στην περίπτωση όπου πρόκειται εκτάκτως να χρησιμοποιηθεί ένας χώρος από άτομο που εργάζεται στο κτίριο ή από τους συντηρητές του κτιρίου τότε στο Control Room θα καταγράφεται ο χρόνος επίσκεψης στο χώρο και η κίνησή του στους κοινόχρηστους χώρους και θα παρακολουθείται από το Control Room. Μετά την αποχώρησή του θα εκδίδεται δελτίο όπου θα καταγράφονται οι λόγοι της επίσκεψης στον συγκεκριμένο χώρο. - Οι κλειδαριές των θυρών από πλευράς ιεράρχησης ανοίγματος αυτών θα προκύψουν έπειτα από σχετική μελέτη που θα λάβει υπόψη και τις λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου ώστε να προκύψει η ορθολογικότερη πυραμίδα ιεράρχησης κλειδιών. - Θα υπάρχει ιδιαίτερη σήμανση διαφορετικού χρώματος και διαφορετικών φωτεινών ενδείξεων με την οποία το άτομο ή τα λίγα άτομα που έχουν παραμείνει στο κτίριο θα οδηγούνται στη μοναδική πόρτα εξόδου. - Η μεγαφωνική εγκατάσταση του Κτιρίου θα δύναται να δώσει οδηγίες και όταν στο Κτίριο βρίσκεται έστω και ένα άτομο. - Σε κάθε ανελκυστήρα θα υπάρχει δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας με το Control Room. - Θα υπάρχουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και ανιχνευτές κίνησης σε όλες τις απαιτούμενες από τη Μελέτη θέσεις (εντός και εκτός του κτιρίου) ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και καταγραφή των κινήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 19/65

20 στους χώρους φύλαξης και έκθεσης των έργων τέχνης και στους χώρους φύλαξης χρημάτων. 3. Διατάξεις Ασφαλείας Όταν Το Κτίριο Λειτουργεί Οι διατάξεις ασφαλείας που θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: - Οι εσωτερικές πόρτες όλων των χώρων γραφείων και χώρων που εξυπηρετούν τη λειτουργία των γραφείων, θα είναι κλειστές, όλοι δε οι διάδρομοι που οδηγούν σ' αυτούς θα ελέγχονται από ανιχνευτές κίνησης. - Η σήμανση κυκλοφορίας κοινού θα είναι διάφορη της σήμανσης που θα οδηγεί το κοινό στις πυροπροστατευόμενες οδεύσεις διαφυγής, στα κλιμακοστάσια και στις εξόδους στην περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (π.χ. δημιουργία πανικού). Η τελευταία θα είναι φωτεινή και θα λειτουργεί οπωσδήποτε και με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. - Η μεγαφωνική εγκατάσταση θα έχει ειδικό πρόγραμμα οδηγιών για την καθοδήγηση του κοινού προς τις οδούς διαφυγής. - Σε κάθε όροφο θα υπάρχει ειδική σήμανση που θα οδηγεί στα ειδικά υαλοστάσια που δύνανται ν' ανοίξουν ώστε απ' αυτά να απομακρυνθούν άτομα με τη βοήθεια των πυροσβεστικών μέσων. - Θα υπάρχει σύστημα καταλλήλων εντολών στους ανελκυστήρες για ακινητοποίησή τους αφού καταλήξουν στο επίπεδο διαφυγής. - Θα υπάρξει πλήρης μελέτη διαχείρισης καπνού ώστε στα πυροδιαμερίσματα να μη συγκεντρωθούν καπνοί. - Πατητά κομβία συναγερμού σε όλους τους χώρους όπου εκθέτονται, φυλάσσονται, ή συντηρούνται Έργα Τέχνης - Πατητά κομβία συναγερμού σε όλους τους χώρους όπου φυλάσσονται χρήματα. 4. Διατάξεις Εξασφάλισης Των Όψεων Από Βανδαλισμούς Και Ληστείες Οι διατάξεις ασφαλείας που θα ληφθούν υπόψη στη Μελέτη θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: - Εξωτερικό κύκλωμα τηλεοράσεως με δυνατότητες καταγραφής εικόνων Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 20/65

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Page 1 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο 18-2-90] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Στόχος Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας.

(α) Για τις αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου για κάθε 2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου της αίθουσας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ _ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της πυροπροστασίας στην Ελλάδα. Ιωάννης Σταμούλης Αρχιπύραρχος

Το θεσμικό πλαίσιο της πυροπροστασίας στην Ελλάδα. Ιωάννης Σταμούλης Αρχιπύραρχος Το θεσμικό πλαίσιο της πυροπροστασίας στην Ελλάδα Ιωάννης Σταμούλης Αρχιπύραρχος Τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία κατά την μελέτη και κατασκευή ενόςκτιρίου αποβλέπουν αφενός

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ 7Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(ΠΑΘΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην

ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.   Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από: www.olympia-electronics.gr Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Του Σπουδαστή: Σωτηράκου Κωνσταντίνου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής

Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής Νικόλας Οικονόμου Μηχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Ασφαλείας Ενεργειακός Επιθεωρητής Ευθύνες εκπαιδευτών Εκμάθηση αθλήματος Τιοθέτηση σωστής συμπεριφοράς Έλεγχος συνθηκών χώρων εκπαίδευσης Ασφάλεια εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )

Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α ) Άρθρο 9 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α ) Καταστήματα 1. Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα, για την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Κατοικίες 1. Γενικά. «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 168/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σύµβουλος Ακουστικής, MSc Email : info@acoustical.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πρόταση ομάδας εργασίας του ΕΛΙΝΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Προοίμιο Στην Ελλάδα, η ηχοπροστασία δεν αποτελούσε έως τώρα προτεραιότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Επιλογή κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο Η αίθουσα που θα επιλεγεί πρέπει να καταλαμβάνει 40-70 τ.μ. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και κοντά στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 3-2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Υποβολή πρότασης για τη διαμόρφωση χώρων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης» Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

ΜΕΛΕΤΗ: «Υποβολή πρότασης για τη διαμόρφωση χώρων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης» Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Πανεπιστήµιο Κρήτης Τεχνική Υπηρεσία Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου, Κτίριο Διοίκησης Ι Πληρ. Κακουδάκης Παναγιώτης, Πολ. Μηχανικός Τηλ. 2810-393115, 3121 Fax

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2018» ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SUPER MARKET ABC BASILOPOYLOS ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 8-2016 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341681-721 Fax: 2821341716 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2018 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ Δ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Α.Μ 160/2017) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Αρχές ηχοπροστασίας έναντι θορύβου, δονήσεων και κραδασμών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, μεθοδολογία, πρόβλεψη, παραδείγματα εφαρμογής. Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προυπ 20.070,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 %) Πηγή ΤΑΠ Χρήση 2017 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Τ. Ε. & ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Μελ.:166/2017 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (Α.Μ 176/17) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18

Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18 Εισαγωγή στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων π.δ. 41/18 Νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο Αθηνά Σκάρλα Ευφροσύνη Τσαρτίνογλου Λίγα λόγια για τον Κανονισμό άρθρο 43 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δομική Τέχνη. Η κατασκευή. 2 ο μάθημα: Ο εσωτερικός χώρος

Δομική Τέχνη. Η κατασκευή. 2 ο μάθημα: Ο εσωτερικός χώρος Δομική Τέχνη Η κατασκευή 2 ο μάθημα: Ο εσωτερικός χώρος Κέλυφος Κάθε τελική εφαρμογή γίνεται πάντα πάνω σε ένα υπόβαθρο. Τι είναι αυτό το υπόβαθρο όμως και τι προβλήματα θέτει στην κατασκευή; Κέλυφος Τις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 1. Αντιστοιχία Εμβαδών Κυβερνητικών Γραφείων Η αντιστοιχία του εμβαδού ανά τίτλο Λειτουργού που αναφέρεται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα/ Οργανόγραμμα στο Παράρτημα (Β) βασίζεται στο απόσπασμα από τα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 33/2018 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, ΆΡΘΡΟ 3, ΠΑΡ.3,7,8,9,10)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε Ε.Π & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠ :

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Α.Υ (Α.Μ 177/17) Για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ».

Φ.Α.Υ (Α.Μ 177/17) Για το Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟ- ΜΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Φ.Α.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 44/2018 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, ΆΡΘΡΟ 3, ΠΑΡ.3,7,8,9,10)

Διαβάστε περισσότερα

Bιωσιμότητα Προσέγγιση

Bιωσιμότητα Προσέγγιση Ιδιοκτήτρια εταιρεία Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (www.grivalia.com) είναι η κορυφαία Ελληνική Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανάμεσα στις 20 πιο ισχυρές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Ηχομονωτική προστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 11 η /2016 Ακουστική Ακουστική είναι η επιστήμη που

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Βύρωνας, 23/11/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 30002 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33, ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ. : 2132008600,655 ΦΑΞ : 2132008660 e-mail : vallianatos@dimosbyrona.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΟΣ: ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85102 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 56275-56140

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 30 / 06 /2014 Αρ. πρωτ.: - 21668 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΠΥΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Συστήματα Ενεργητικής Πυροπροστασίας

ΕΛΙΠΥΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Συστήματα Ενεργητικής Πυροπροστασίας ΕΛΙΠΥΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Συστήματα Ενεργητικής Πυροπροστασίας 1. Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης 2. Μεγαφωνική Αναγγελία Συναγερμού Πυρκαγιάς Χανιά, Νοέμβριος 2018 Μανώλης Ν.Ζαχαριουδάκης Διπλ/χος

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018 Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018 10 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα 24-01-2019 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018 Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων 41/2018 11 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Θεσσαλονίκη 02-03-2019 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2018 2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: ιδακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά προσοδοφόρου ακινήτου στο Λεκανοπέδιο Αθηνών επ ονόματι του Κληροδοτήματος Νικ. Δ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά προσοδοφόρου ακινήτου στο Λεκανοπέδιο Αθηνών επ ονόματι του Κληροδοτήματος Νικ. Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Νέα Ιωνία, 17/01/2019

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Προϋπολογισμός : ,00 ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Προϋπολογισμός : ,00 ΑΡ. ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Σελ: 1/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Προϋπολογισμός : 998.000,00 ΑΡ. ΜΕΛ: 353 / 2016 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρέθυμνο Αύγουστος 2008 Σ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ Χ. ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΚΤΩ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΚΤΩ A R C H I T E C T U R E Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη PEOPLE Συνεργάτες μηχανικοί Κωσταντίνος Παυλίδης, Δημήτριος Πτωχός Η/Μ μελέτη PEOPLE Συνεργάτες μηχανικοί Δημήτριος Πτωχός, Ευαγγέλος

Διαβάστε περισσότερα