ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΜΤΠΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ IV.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) IV.1.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ... 5 IV ΓΕΝΙΚΑ... 5 IV ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ... 5 IV ΚΑΤΌΨΕΙΣ... 5 IV ΟΨΕΙΣ... 5 IV ΤΟΜΕΣ... 5 IV ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ... 6 IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 6 IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ... 6 IV ΓΕΝΙΚΑ... 6 IV ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ... 6 IV ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΜΕΣ... 6 IV ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ... 7 IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ... 7 IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ... 7 IV ΓΕΝΙΚΑ... 7 IV ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ... 7 IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ... 7 IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ... 8 IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΦΩΝ... 8 IV ΣΧΕΔΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ... 8 IV ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΩΝ... 8 IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ... 8 IV ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ.Ο.)... 8 IV ΓΕΝΙΚΑ... 8 IV ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 8 IV.1.3 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 9 IV.1.4 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ..9 IV.1.5 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ IV.1.6 ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙV.2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..10 IV.2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΜΕΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ IV ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2/65

3 IV ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IV ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ IV.2.2. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IV Εισαγωγή IV Απαιτήσεις για τη Διαχείριση των Υπογείων Υδάτων IV Απαιτήσεις για τη Διαχείριση των Επιφανειακών Υδάτων Ε Ελάχιστες Συμβατικές Απαιτήσεις IV.3.1. ΘΕΜΕΛΙΏΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ IV.3.2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ IV.3.3. ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ IV.3.4. ΩΦΈΛΙΜΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ IV.3.5. ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ IV ΕΞΑΣΦΆΛΙΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ IV.3.7. ΟΡΙΑΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ IV Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας IV Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας IV Σχεδιασμός Οριακής Κατάστασης IV.3.8. ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ IV Γενικά IV ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ IV Προσομοίωση Δυναμικών Δράσεων IV Προσομοίωση για Δράσεις Πυρκαγιάς IV.3.9. ΕΠΙ ΤΌΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΈΣ ΕΡΕΥΝΕΣ IV Επί τόπου έρευνες IV Εργαστηριακές έρευνες IV ΦΟΡΤΊΑ IV Φορτία Βαρύτητας Μόνιμα φορτία Ωφέλιμα φορτία IV Ανεμος IV Φορτία Σεισμού ΚANONIΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ α. Φορτία 47 Γ.ΥΛΙΚΑ 48 IV.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 49 IV.4.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΏΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΎ 50 ΙV.4.3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ ΡΕΥΜΆΤΩΝ IV.4.4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ-ΑΕΡΙΣΜΟΎ Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3/65

4 IV.4.5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗΣ ΑΤΌΜΩΝ & ΦΟΡΤΊΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΆ ΜΈΣΑ IV.4.6. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ IV.4.7. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (α) Σύστημα απορροής λυμάτων και ακαθάρτων υδάτων (β) Σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων IV.4.8. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 58 α) Σύστημα Πυρανίχνευσης β) Σύστημα φωτεινής σήμανσης και φωτισμού ασφαλείας γ) Σύστημα χειροκίνητης σήμανσης της φωτιάς δ) Σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς ε) Σύστημα πυρόσβεσης στ) Σύστημα υγρών κεφαλών (Sprinklers) ζ) Σύστημα με απλή προενέργεια (Single interlock preaction system) η) Σύστημα με κυκλική λειτουργία (Firecycle) θ) Συνδυασμένο σύστημα νερού και αέριου κατασβεστικού μέσου IV.4.9. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΎΣΙΜΟΥ ΑΕΡΊΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΊΟΥ ΑΠΌ ΚΕΡΑΥΝΟΎΣ 63 IV ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ α) Μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων και μηνυμάτων: (β) Δίκτυο καλωδιακής υποδομής IV ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α. Εγκαταστάσεις Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης του Κτιρίου (BMS + BEMS) Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 4/65

5 IV.1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Κατά τη δημοπρασία οι συμμετέχοντες «Διαγωνιζόμενοι» για να θεωρηθεί πλήρης η υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στη Διακήρυξη να υποβάλλουν και έναν κλειστό φάκελο με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Φάκελος Β ). Ο Φάκελος αυτό θα περιέχει τις Τεχνικές Μελέτες που υποστηρίζουν την προσφορά του και οι οποίες είναι οι εξής: IV.1.1. IV ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Απαιτείται πλήρης αρχιτεκτονική, στάδιο προμελέτης σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 τμήμα Ε κεφ. Β όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89 και ειδικότερα: IV ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Απαιτείται τοπογραφικό σχέδιο ένταξης των στοιχείων του έργου στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο σε κλ. 1:500. IV ΚΑΤΟΨΕΙΣ Όλων των ορόφων σε κλίμακα 1:100 με γενικές διαστάσεις των χώρων, διαστάσεις των ανοιγμάτων και ενδείξεις των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν. IV ΟΨΕΙΣ Μια κύρια όψη του κτιρίου (οδός Λυκούργου) καθώς και δύο (2) τουλάχιστον όψεις της παρόδιας στοάς. IV ΤΟΜΕΣ Δύο (2) τουλάχιστον τομές του κτιρίου (εγκάρσια και κατά μήκος) σε κλίμακα 1:100 με υψόμετρα και ύψη χώρων, όπου θα φαίνεται και η Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 5/65

6 στάθμη των περιμετρικών οδών. IV ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Σ' αυτά θα φαίνονται οι πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, λεπτομέρειες της σήμανσης, όπου προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες. ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ Σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, για την τεκμηρίωση της Προμελέτης (αρμοί, μονώσεις, δάπεδα, δώματα, κλίμακες, ράμπες, είσοδοι - έξοδοι, κιγκλιδώματα, κουφώματα κ.λ.π.) IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σ' αυτή θα αναφέρονται επακριβώς και μονοσήμαντα όλα τα υλικά και οι εργασίες, που έχουν σχέση με το οικοδομικό μέρος του κτιρίου, τον τρόπο κατασκευής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο καθορίζεται ή προκύπτει η ποιοτική στάθμη του έργου. IV IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Απαιτείται πλήρης Μελέτη Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος Χώρου σε επίπεδο Προμελέτης, σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, όπου εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει: IV ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Απαιτείται σχέδιο διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, ( Στοές Πεζοδρόμια) που θα περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και τον εξοπλισμό του σε κλίμακα 1:100, όπως επίσης και τα ακόλουθα IV ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΜΕΣ Των προσβάσεων (στοών) σε κλίμακα 1:100 (εγκάρσια και κατά μήκος). Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 6/65

7 IV ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ Για όλα τα επιμέρους στοιχεία της διαμόρφωσης των προσβάσεων (στοών) σε κλίμακα 1:20. IV IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Που θα δίνει πλήρη και σαφή εικόνα των προτεινόμενων εργασιών του Περιβάλλοντος χώρου, θα επεξηγεί και θα συμπληρώνει τα σχέδια της μελέτης και θα καθορίζει αναλυτικά τις μεθόδους και τα υλικά των επί μέρους εργασιών. IV.1.2. IV ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Απαιτείται Προμελέτη σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 Τμήμα Ε κεφ. Γ πως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 525/89 και ειδικότερα: Οι «Διαγωνιζόμενοι» μπορούν να προτείνουν οποιοδήποτε στατικό σύστημα, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές και τους ισχύοντες την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κανονισμούς, που αναφέρονται κατωτέρω και τις προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών. Η λύση που θα προταθεί από τους «Διαγωνιζόμενους» σχετικά με την ενίσχυση του στατικού φορέα πρέπει, να παρέχει σωστά λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την Περιγραφή και τις Προδιαγραφές των Απαιτήσεων του Έργου. IV ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ Απαιτούνται σχέδια τυχόν εκσκαφών και γενική διάταξη προσωρινών και μόνιμων κατασκευών αντιστήριξης σκαμμάτων κλπ σε κλίμακα 1:100. IV ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΜΩΝ Απαιτούνται, με παρουσίαση των απαραιτήτων στοιχείων των προτεινόμενων διατάξεων στην κατάλληλη κλίμακα. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 7/65

8 IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Απαιτούνται, σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 με γενικές και επιμέρους διαστάσεις και πάχη, με ενδεικτικές τομές και βασικές λεπτομέρειες. IV ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΦΩΝ Απαιτούνται σε κλίμακα 1: 100 με λεπτομερείς διαστάσεις των διαφόρων στοιχείων της κατασκευής (πάχη πλακών, διατομές δοκών και υποστυλωμάτων, πασσάλων τοιχίων κ.λ.π.) IV ΣΧΕΔΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ Απαιτούνται όπου γίνεται χρήση ειδικής τεχνολογίας ή πολύπλοκη εξειδικευμένη διαμόρφωση. IV ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΩΝ Κατασκευαστικών, διαστολής, εργασίας κ.λ.π. IV ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Σ' αυτή θα αναφέρονται επακριβώς οι προτεινόμενες μέθοδοι ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού. IV IV ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ.Ο.) ΓΕΝΙΚΑ Για τη μελέτη και την κατασκευή λαμβάνονται υπόψη: Ότι προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς για την περίπτωση Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα και ειδικότερα τα φορτία, που προβλέπονται από τη χρήση των χώρων. IV ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Για τυχόν μελέτη και κατασκευή λαμβάνεται υπόψη, ότι προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την περίπτωση σιδήρου σκελετού, με θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική επικάλυψη. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 8/65

9 IV.1.3 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Απαιτείται προμελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, που θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2Ε (Εξειδίκευση Μελέτης παθητικής πυροπροστασίας) της εγκυκλίου 98/ /Δ/νση Ο.Κ.Κ./β/Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./αρ. πρωτ. Οικ με θέμα «Προδιαγραφές Μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών», IV.1.4 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Απαιτείται προμελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 ΤΜΗΜΑ Ε κεφ. Δ. Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89 και ειδικότερα όλα τα στοιχεία, και τεύχη που περιγράφονται στο άρθρο 248 του Π.Δ. 696/1974 με τις εξής διαφορές: Η τεχνική περιγραφή θα είναι πλήρης και λεπτομερής και θα περιέχει την περιγραφή του συστήματος κάθε εγκατάστασης και τις προδιαγραφές όλων των επιμέρους συσκευών και μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων. Οι υπολογισμοί θα είναι αναλυτικοί και θα καλύπτουν κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα διέπονται από τις διατάξεις του Π. Δ./τος 455 ΦΕΚ 169 Α , του Π, Δ./τος 379 ΦΕΚ105 Α και τέλος του Π. Δ./τος 316/ΦΕΚ 139 Α καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών. Στην μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο προμελέτης για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις: Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων Εγκατάσταση Αερισμού Εγκατάσταση Θέρμανσης Εγκατάσταση Ψύξης Εγκατάσταση Ύδρευσης Εγκατάσταση Αποχέτευσης Εγκατάσταση Ανελκυστήρων Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 9/65

10 IV.1.5 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι «Διαγωνιζόμενοι» θα συντάξουν πλήρες τεύχος τεχνικής περιγραφής, που θα συνοδεύει την προμελέτη για όλα τα τμήματα αυτής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τα τεύχη δημοπράτησης του «Διαγωνισμού». IV.1.6 ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μαζί με τα τεύχη της προμελέτης οι «Διαγωνιζόμενοι» θα υποβάλλουν Τεύχος Ποιοτικών Στοιχείων, που θα καλύπτει τα κύρια υλικά, συσκευές, όργανα και μηχανήματα, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από δείγματα, prospectus κ.λ.π. IV.2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μετά την υπογραφή της «Σύμβασης» ο «Ανάδοχος» θα εκπονήσει τις Οριστικές Μελέτες και τις Μελέτες Εφαρμογής, οι οποίες θα ακολουθήσουν τις προμελέτες που υποβλήθηκαν στην Τεχνική Προσφορά του. Τα περιεχόμενα των μελετών θα έχουν ως Ελάχιστες Απαιτήσεις τα προδιαγραφόμενα στο ΠΔ 696/74, όπως ισχύει τροποποιημένο, ιδιαίτερα δε από το ΠΔ 515/89, και στις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί οικοδομικών έργων και ειδικών κτιρίων αντίστοιχης χρήσης. Οι κανονισμοί εκπόνησης των σχετικών μελετών και οι προδιαγραφές εργασιών, υλικών και εγκαταστάσεων θα είναι σύμφωνες με αυτές που ισχύουν συμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, κατά την περίοδο εκπόνησης των μελετών αυτών. Ως βασική απαίτηση για το σχεδιασμό του συνολικού Κτιρίου ορίζεται η Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής του Κτιρίου. Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής ή Διάρκεια Ζωής Σχεδιασμού είναι η συμβατική χρονική περίοδος για την οποία το δόμημα μετά των εγκατάστασεών του θα χρησιμοποιείται για τη σκοπούμενη χρήση του με παραδεκτή επιθεώρηση και συντήρηση, αλλά χωρίς να χρειάζονται εκτεταμένες επισκευές ή άλλες επεμβάσεις. Για το κτίριο της οδού Λυκούργου 10, η διάρκεια αυτή ορίζεται σε τουλάχιστον 50 έτη. Ως εκ τούτου για τα νέα υλικά και στοιχεία που θα διαταχθούν ή ενσωματωθούν στο Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 10/65

11 Κτίριο (για λόγους δομητικούς, αρχιτεκτονικούς, κλπ) ο σχεδιασμός θα βασισθεί σε ωφέλιμη-τεχνική διάρκεια ζωής ίση με τουλάχιστον πενήντα (50) έτη, όσον αφορά σε θέματα ανθεκτικότητας αυτών των προστιθέμενων υλικών και στοιχείων, δικτύων και εγκαταστάσεων κλπ. Για το συνολικό αντισεισμικό σχεδιασμό του κτιρίου προτείνεται ως Ελάχιστη Απαίτηση η υιοθέτηση σεισμικής δράσης αντίστοιχης αυτής για συνήθη νέα δομήματα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τους κανονισμούς των μελετών θα ισχύουν τα ακόλουθα: ΙV.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Στις επόμενες παραγράφους περιλαμβάνονται οι Ελάχιστες Απαιτήσεις για την εκπόνηση των επιμέρους Μελετών που συνθέτουν την Αρχιτεκτονική Μελέτη του Έργου. ΙV.2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Οι εκτιμήσεις για τον πληθυσμό του Κτιρίου θα πρέπει να συνοψίζονται ως εξής: Α) Προσωπικό: Εκτιμώμενα άτομα Β) Επισκέπτες: - Επισκέπτες καταστημάτων - Επισκέπτες Γραφείων - Επισκέπτες Γυμναστηρίων Σύνολο Επισκεπτών: Χ άτομα κατ έτος, ήτοι περίπου Χ/12 άτομα ανά μήνα, κατά μέσο όρο. Σημειώνεται ότι το κτίριο της οδού Λυκούργου 10 θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην πλήρη του μορφή και οργάνωση μετά την ολοκλήρωση του Κτιρίου, ως εκ τούτου τα παραπάνω στοιχεία θα αποτελούν προγραμματικές εκτιμήσεις με βάση την εμπειρία των στελεχών του ιαγωνιζομένου. Η Μελέτη Πληθυσμού θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παραπάνω στοιχεία αρχικών εκτιμήσεων, να ποσοτικοποιήσει με τεκμηριωμένα στοιχεία τα πρόσθετα, να καταγράψει Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 11/65

12 στοιχεία από τη λειτουργία αντίστοιχων Κτιρίων στο Εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και, λαμβάνοντας υπόψη του την κατά τους κανονισμούς δυναμικότητα του Κτιρίου (π.χ. Παθητική Πυροπροστασία), να εκτιμήσει μέσες καμπύλες προσέλκυσης στη μονάδα χρόνου. IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΜΕΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Ο σχεδιασμός της κυκλοφορίας του κοινού, του προσωπικού και των Α.Μ.Ε.Α πρέπει να ανταποκρίνεται στην πολυλειτουργικότητα του Κτιρίου, στις υψηλές απαιτήσεις και στο χαρακτήρα του Κτιρίου. Η Κυκλοφορία του Κοινού και η Τροφοδοσία των Χώρων στο Κτίριο θα διεξάγεται από χωριστές διαδρομές έτσι ώστε τουλάχιστον οι πιο πυκνές κινήσεις να μη διασταυρώνονται και να μην επιβαρύνουν η μια την άλλη και παράλληλα να διευκολύνεται ο έλεγχος των εισερχομένων στο Κτίριο προσώπων. Η κίνηση του Κοινού, δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την κίνηση των άλλων κατηγοριών (προσωπικό, προμηθευτές κ.λ.π.) που εισέρχονται και μετακινούνται για διάφορους λόγους μέσα στο Κτίριο, ούτε και το Κοινό να παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση του προσωπικού ή άλλων προσώπων που έχουν σχέση με τη Διοίκηση. Η διάκριση των κινήσεων στο Κτίριο θα επιτευχθεί με την κατάλληλη οργάνωση των εισόδων, των κλιμακοστασίων, των ανελκυστήρων και των διαδρόμων κυκλοφορίας μεταξύ των διαφόρων Αυτοτελών Λειτουργικών Ενοτήτων Χώρων, στους οποίους πρέπει να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται δίοδος διέλευσης μεταξύ χώρων διαφορετικής χρήσης που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους, εντός της ίδιας Αυτοτελούς Λειτουργικής Ενότητας Χώρων. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις που θα προκύψουν μετά από ακριβή εκτίμηση του μεγέθους και του είδους της κίνησης που παρουσιάζουν. Θα μελετηθεί η πρόσβαση στους χώρους των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθώς και η άνετη κυκλοφορία και εξυπηρέτησή τους εντός αυτού. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 12/65

13 Κατά τη Μελέτη Κυκλοφορίας του Κτιρίου πρέπει να εξεταστούν και να επισημανθούν στα σχετικά Σχέδια κατ ελάχιστον τα παρακάτω: - Οι είσοδοι προς το κτίριο και οι έξοδοι από αυτό με διαχωρισμό της χρήσης τους. - Οι Χώροι Υποδοχής και Κυκλοφορίας Κοινού όπου το Κοινό μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. - Οι θέσεις που γίνεται ο έλεγχος των εισερχομένων (προσωπικού, επισκεπτών κ.λ.π.), τόσο στους Χώρους Υποδοχής και Κυκλοφορίας Κοινού, όσο και σε κάθε Αυτοτελή Λειτουργική Ενότητα Χώρου. - Οι ελεγχόμενοι Χώροι Υποδοχής και Κυκλοφορίας Κοινού του Κτιρίου που εξυπηρετούν τις διάφορες αυτόνομες λειτουργίες αυτού (π.χ. αυτόνομη λειτουργία Εστιατορίου). - Οι Αυτοτελείς Λειτουργικές Ενότητες Χώρων από τις οποίες αποτελείται το Κτίριο. - Οι είσοδοι και οι έξοδοι κάθε Αυτοτελούς Λειτουργικής Ενότητας Χώρων. - Οι ανελκυστήρες ανάλογα με την χρήση τους (κοινού, προσωπικού, τροφοδοσίας, αποκομιδής απορριμμάτων). - Η διακίνηση των χρημάτων (χώροι συναλλαγής, χώροι φύλαξης, έξοδος από το Κτίριο). - Τα κλιμακοστάσια που χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής. - Οι οδεύσεις διαφυγής καθώς και οι έξοδοι διαφυγής κάθε Αυτοτελούς Λειτουργικής Ενότητας Χώρων όπως προκύπτουν από τη Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. - Οι χώροι που απαιτούνται για την κυκλοφορία των πυροσβεστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται απαραίτητο για τη Μελέτη Κυκλοφορίας. Β. ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) Το κτίριο θα μελετηθεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα προβλήματα τα οποία απορρέουν από την παρουσία σε αυτό ΑΜΕΑ, είτε πρόκειται για μέλη του προσωπικού είτε για Επισκέπτες κάθε τύπου (π.χ. Εκδηλώσεων, Εστιατορίου, Χώρων Εμπορικής Δραστηριότητας, Καλλιτεχνών, Βιβλιοθήκης). Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 13/65

14 Το σύνολο των απαραίτητων διαρρυθμίσεων αποβλέπει στο να επιτρέψει σε κάθε άτομο εργαζόμενο ή επισκέπτη με οιουδήποτε τύπου ειδικές ανάγκες να εισέρχεται και να εξέρχεται, να κυκλοφορεί και να επισκέπτεται τους χώρους του κτιρίου και να εξυπηρετείται αυτόνομα και με ασφάλεια. Οι διαρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των ΑΜΕΑ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται σε θέματα: Προσπελασιμότητας στο κτίριο. Πρόσβασης στο εσωτερικό του κτιρίου. Κυκλοφορίας στους χώρους του Παραμονής για τους επισκέπτες και εργασίας για το προσωπικό. Χώρων υγιεινής. Οι διαρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο κτίριο, θα πρέπει κατ ελάχιστον να ικανοποιούν: Τα νομικά κείμενα τυποποίησης ή κανονισμών ή οδηγιών σχεδιασμού που ισχύουν κατά την περίοδο της Μελέτης. Τις οδηγίες ή άλλα κείμενα τυποποίησης που ισχύουν στην ΕΕ. Οι διαρρυθμίσεις αυτές έχουν σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης των ΑΜΕΑ στον χώρο επίσκεψης ή εργασίας προσφέροντάς τους ειδικά μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους, τις ανέσεις τους και τη διαφυγή τους σε περίπτωση ανάγκης. Οι διαρρυθμίσεις θα πρέπει κατ ελάχιστον να αφορούν στις πλέον συνηθισμένες κατηγορίες ΑΜΕΑ: - άτομα με προβλήματα στην κίνηση (κάτω άκρα), - άτομα με προβλήματα στην όραση (τυφλοί). - άτομα με προβλήματα στην ακοή (κουφοί). Τα άτομα με παροδικές ειδικές ανάγκες θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που προορίζονται για τα άτομα με μόνιμες ειδικές ανάγκες. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 14/65

15 IV ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ Οι τροφοδοσίες των διαφόρων χώρων πρέπει να οργανωθούν και να διεξάγονται κατά υποδειγματικό τρόπο, ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή μέσω των κοινοχρήστων διαδρόμων, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες του Κτιρίου χωρίς να παρεμποδίζονται οι υπόλοιπες λειτουργίες του. Οι τροφοδοσίες αυτές και η απαραίτητη διάκριση των κινήσεων θα επιτευχθούν με την κατάλληλη οργάνωση των εισόδων, των κλιμακοστασίων, των ανελκυστήρων και των διαδρόμων κυκλοφορίας εντός και μεταξύ των διαφόρων Αυτοτελών Λειτουργικών Ενοτήτων Χώρων. Σημαντική παράμετρος στον σχεδιασμό της τροφοδοσίας των χώρων αποτελεί ο σωστός καθορισμός των διαστάσεων των οριζόντιων και κάθετων ανοιγμάτων και προσπελάσεων. Οι διαστάσεις και ο τρόπος κατασκευής των ανοιγμάτων και των προσπελάσεων πρέπει να επιτρέπουν την ευχερή μεταφορά και τοποθέτηση των διαφόρων υλικών, κατασκευών, επίπλων και εξοπλισμού, μηχανημάτων στις θέσεις τους τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και αρχικής εγκατάστασης, όσο και κατά τη λειτουργία στην περίπτωση ανάγκης συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης. IV ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η μελέτη για τον καθαρισμό των χώρων και τη διαχείριση και αποκομιδή απορριμμάτων είναι μία από τις βασικές μελέτες του Κτιρίου που επηρεάζουν την υγιεινή, την αισθητική και τον σχεδιασμό του επομένως και όλες τις μελέτες που το αφορούν, όπως π.χ. την Αρχιτεκτονική Μελέτη, τη Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων, τη Μελέτη Κυκλοφορίας, Παθητικής Πυροπροστασίας. Στόχος της μελέτης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του καθαρισμού των χώρων και της διαχείρισης και αποκομιδής απορριμμάτων εντός του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος μεταφοράς τους εκτός αυτού. Το σύστημα διαχείρισης και διακίνησης των απορριμμάτων (αποκομιδή, ανακύκλωση, συνδυασμός διαφόρων συστημάτων κλπ.) πρέπει να μελετηθεί πλήρως και να επιλυθεί με τον αποτελεσματικότερο τρόπο χωρίς τα συστήματα να δημιουργούν πρόβλημα στις Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 15/65

16 υπόλοιπες λειτουργίες του. Η συλλογή, αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την καθαριότητα και υγιεινή του κτιρίου. Ως εκ τούτου στη Μελέτη Αποκομιδής Απορριμμάτων πρέπει να εξεταστεί, μεταξύ των άλλων, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η καθαριότητα του κτιρίου και να ορισθούν τα μηχανικά ή χειροκίνητα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, οι χώροι αποθήκευσης των απορριμμάτων εντός ή / και εκτός του Κτιρίου και οι απαιτούμενες συνθήκες εντός αυτών (θερμοκρασία, υγρασία κ.λ.π.), καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διακίνησή τους. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη διαχείριση των απορριμμάτων του εστιατορίου και του μπαρ, όπου θα υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων και ποτών, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής και να μην υπάρχουν ανεπιθύμητες οσμές. Επίσης, σημειώνεται ότι στο συνολικό Κτίριο και ιδιαίτερα στους Εκθεσιακούς Χώρους και στους Χώρους Διακίνησης, Αποθήκευσης και Επεξεργασίας των Έργων Τέχνης, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιμετώπιση / απομάκρυνση κάθε μορφής σκόνης. IV ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο Μελετητής όμως θα πρέπει να διερευνήσει και επιλύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσωρινή στάθμευση και κυκλοφορία των οχημάτων τροφοδοσίας του Κτιρίου, με ιδιαίτερη προσοχή στα οχήματα που θα διακινούν τα έργα τέχνης, τα οποία έργα σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ογκώδη, καθώς και στα οχήματα που θα εξυπηρετούν τη διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερα υπόψη της το χρόνο (ποιες ώρες της ημέρας και ποιες ημέρες της εβδομάδας) και την περιοδικότητα πρόσβασης των συγκεκριμένων οχημάτων. Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 16/65

17 IV ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Θα πρέπει επίσης ο σχεδιασμός εν γένει να περιλάβει συστήματα πρόληψης των επικινδύνων καταστάσεων, συστήματα ανίχνευσης και σηματοδότησης, καθώς και δυνατότητες άμεσης επέμβασης για καταστολή τυχόν πυρκαγιάς. Πέραν των ανωτέρω, το Κτίριο πρέπει αφ ενός μεν να παρέχει πλήρη ασφάλεια στους χρήστες, αφ ετέρου δε να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας μέσα σ αυτό. Η γενική εντύπωση που θα απορρέει από την επίλυση της παθητικής πυροπροστασίας θα είναι αυτή της σαφήνειας ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί, καθώς και ως προς τον τρόπο εκκένωσης του Κτιρίου. Μονοσήμαντη θα είναι και η σήμανση που αφορά στις διαφυγές. Σημειώνεται ότι ασφαλής και ταχεία εκκένωση του Κτιρίου είναι απαραίτητη και σε περίπτωση πανικού από έκτακτη αιτία (π.χ. σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια), πράγμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μελέτη γενικότερα. IV ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Ασφαλείας έχει σκοπό την προστασία του κτιρίου από καταστροφές, βίαιες ενέργειες και βανδαλισμούς. Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Ασφαλείας συνδέεται άρρηκτα με την Η/Μ Μελέτη Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων, από την οποία προκύπτει ο ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός των αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η Μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και Αμερικανικούς κανόνες για τη διαμόρφωση συστημάτων ασφαλείας (Safety and Security Systems). Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Σύστημα θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ασφαλείας του κτιρίου και την προστασία Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 17/65

18 των ατόμων που βρίσκονται μέσα στο Κτίριο, των κινητών αγαθών, του υλικού εξοπλισμού του, και της κτιριακής δομής του, τόσο από καταστροφές όσο και από επιβουλή, βίαιες ενέργειες και βανδαλισμούς. Η μελέτη των παραπάνω εγκαταστάσεων από την Η/Μ οπτική γωνία περιλαμβάνεται στην Η/Μ Μελέτη Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευμάτων Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Η Μελέτη Ασφαλείας έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα προστασίας του Κτιρίου. Τα συστήματα που θα επιλεγούν και θα εγκατασταθούν θα βασίζονται σε ανάλυση κινδύνων (Risk Analysis), που θα συνοδεύει τη Μελέτη. 1. Απαιτήσεις Η αντιμετώπιση του κτιρίου από πλευράς ασφάλειας πρέπει να διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: στην εξασφάλιση του Κτιρίου όταν αυτό δεν λειτουργεί στην εξασφάλιση του Κτιρίου και του κοινού όταν αυτό λειτουργεί στην εξασφάλιση του Κτιρίου από βανδαλισμούς και ληστείες ασχέτως εάν αυτό λειτουργεί ή όχι Η παραπάνω διάκριση των διατάξεων ασφαλείας του Κτιρίου στις δύο πρώτες κατηγορίες είναι ενδεχόμενο να περιλαμβάνει κοινά μέτρα ασφαλείας, τα οποία όμως πρέπει να αναφέρονται ανεξάρτητα σε κάθε μία κατηγορία για την ολοκληρωμένη περιγραφή του συστήματος. Πάντως ανεξάρτητα από τις παραπάνω βασικές διακρίσεις των διατάξεων ασφαλείας σε κατηγορίες θα πρέπει η όλη διαχείριση της ασφάλειας ή παρακολούθησης και καταγραφής των κινήσεων ατόμων στο εσωτερικό και εξωτερικό του κτιρίου (γύρω από αυτό) να γίνεται από τον κεντρικό χώρο ελέγχου (Control Room). 2. Διατάξεις Ασφαλείας Όταν Το Κτίριο Δεν Λειτουργεί Σ' αυτή την περίπτωση στο Κτίριο θα υπάρχει το προσωπικό του Χώρου Ασφαλείας και ενδεχομένως, συντηρητές, καθαρίστριες ή ορισμένα άτομα από το προσωπικό που Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 18/65

19 έχουν έρθει να εργασθούν, με ελεγχόμενη καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης τους. Οι διατάξεις ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: - Όλες οι εξωτερικές πόρτες του κτιρίου, ασχέτως εάν ανοίγουν μόνο προς τα έξω με ειδική μανδαλούμενη χειρολαβή η οποία ανοίγει αυτόματα με την πτώση ενός ατόμου σ' αυτή, πρέπει να έχουν και ειδική χειροκίνητη μανδάλωση η οποία θα παραμένει μόνιμα ελευθερωμένη όταν το κτίριο λειτουργεί και θα φέρουν μαγνητικές επαφές. - Οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια θα ελέγχονται με ανιχνευτές κίνησης. - Οι εσωτερικές πόρτες όλων των χώρων θα παραμένουν κλειστές. Στην περίπτωση όπου πρόκειται εκτάκτως να χρησιμοποιηθεί ένας χώρος από άτομο που εργάζεται στο κτίριο ή από τους συντηρητές του κτιρίου τότε στο Control Room θα καταγράφεται ο χρόνος επίσκεψης στο χώρο και η κίνησή του στους κοινόχρηστους χώρους και θα παρακολουθείται από το Control Room. Μετά την αποχώρησή του θα εκδίδεται δελτίο όπου θα καταγράφονται οι λόγοι της επίσκεψης στον συγκεκριμένο χώρο. - Οι κλειδαριές των θυρών από πλευράς ιεράρχησης ανοίγματος αυτών θα προκύψουν έπειτα από σχετική μελέτη που θα λάβει υπόψη και τις λειτουργικές ανάγκες του κτιρίου ώστε να προκύψει η ορθολογικότερη πυραμίδα ιεράρχησης κλειδιών. - Θα υπάρχει ιδιαίτερη σήμανση διαφορετικού χρώματος και διαφορετικών φωτεινών ενδείξεων με την οποία το άτομο ή τα λίγα άτομα που έχουν παραμείνει στο κτίριο θα οδηγούνται στη μοναδική πόρτα εξόδου. - Η μεγαφωνική εγκατάσταση του Κτιρίου θα δύναται να δώσει οδηγίες και όταν στο Κτίριο βρίσκεται έστω και ένα άτομο. - Σε κάθε ανελκυστήρα θα υπάρχει δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας με το Control Room. - Θα υπάρχουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και ανιχνευτές κίνησης σε όλες τις απαιτούμενες από τη Μελέτη θέσεις (εντός και εκτός του κτιρίου) ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και καταγραφή των κινήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 19/65

20 στους χώρους φύλαξης και έκθεσης των έργων τέχνης και στους χώρους φύλαξης χρημάτων. 3. Διατάξεις Ασφαλείας Όταν Το Κτίριο Λειτουργεί Οι διατάξεις ασφαλείας που θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: - Οι εσωτερικές πόρτες όλων των χώρων γραφείων και χώρων που εξυπηρετούν τη λειτουργία των γραφείων, θα είναι κλειστές, όλοι δε οι διάδρομοι που οδηγούν σ' αυτούς θα ελέγχονται από ανιχνευτές κίνησης. - Η σήμανση κυκλοφορίας κοινού θα είναι διάφορη της σήμανσης που θα οδηγεί το κοινό στις πυροπροστατευόμενες οδεύσεις διαφυγής, στα κλιμακοστάσια και στις εξόδους στην περίπτωση εκτάκτου ανάγκης (π.χ. δημιουργία πανικού). Η τελευταία θα είναι φωτεινή και θα λειτουργεί οπωσδήποτε και με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. - Η μεγαφωνική εγκατάσταση θα έχει ειδικό πρόγραμμα οδηγιών για την καθοδήγηση του κοινού προς τις οδούς διαφυγής. - Σε κάθε όροφο θα υπάρχει ειδική σήμανση που θα οδηγεί στα ειδικά υαλοστάσια που δύνανται ν' ανοίξουν ώστε απ' αυτά να απομακρυνθούν άτομα με τη βοήθεια των πυροσβεστικών μέσων. - Θα υπάρχει σύστημα καταλλήλων εντολών στους ανελκυστήρες για ακινητοποίησή τους αφού καταλήξουν στο επίπεδο διαφυγής. - Θα υπάρξει πλήρης μελέτη διαχείρισης καπνού ώστε στα πυροδιαμερίσματα να μη συγκεντρωθούν καπνοί. - Πατητά κομβία συναγερμού σε όλους τους χώρους όπου εκθέτονται, φυλάσσονται, ή συντηρούνται Έργα Τέχνης - Πατητά κομβία συναγερμού σε όλους τους χώρους όπου φυλάσσονται χρήματα. 4. Διατάξεις Εξασφάλισης Των Όψεων Από Βανδαλισμούς Και Ληστείες Οι διατάξεις ασφαλείας που θα ληφθούν υπόψη στη Μελέτη θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: - Εξωτερικό κύκλωμα τηλεοράσεως με δυνατότητες καταγραφής εικόνων Τεύχος ΙV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 20/65

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Σελίδα 1 από 27 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98 Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αθήνα 22.12.1989 Αρ. Πρωτ. Οικ. 82070 ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89]

Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών Αποφ-82070/98/2-12-89 Αποφ-82070/98/89 Εγκ-98/89 [ΙΣΧΥΕΙ απο 2-12-89] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Απαιτούμενα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για την Εκδοση Οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισμός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά

1. Δομικό έργο. Είναι κάθε κατασκευή που προορίζεται να χρησιμοποιείται σταθερά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ. 1. Εγκρίνεται ο κτιριοδομικός κανονισμός, όπως στα επόμενα άρθρα. 2. Σκοπός. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων στο σύνολό τους και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17 ΑΙΓΑΛΕΩ, Τ.Κ. 122 42,Τηλ.: 210 5989001, email : tkako@tee.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ, ΤΜΗΜΑ Α.Μ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού

NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρότυπα Σχεδιασμού 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο Σκοπός 1.2 Εκπαιδευτικά δεδομένα 1.2.1 Εκπαιδευτική πολιτική και στόχοι 1.2.2 Πρόγραμμα λειτουργίας σχολείου 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1951 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα