Μεγάλη νίκη της Ε.Ν.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγάλη νίκη της Ε.Ν.Ε."

Transcript

1 ργειες ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθµός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠEPIOΔIKA EΦHMEPIΔEΣ EKΔOTΩN Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΛΥΦΑ Α - ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [ΦΥΛΛΟ 44] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 E ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεγάλη νίκη της Οι νοσηλευτές γίνονται ρυθµιστές του επαγγέλµατός τους Το.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ, ενόψει της διεξαγωγής του 13 ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου από 23 έως και 25 Νοεµβρίου 2012, ανακοινώνει ότι προτίθεται να διαθέσει λεωφορεία ΩΡΕ- ΑΝ, για όσους επιθυµούν να µετακινηθούν προς την Αράχωβα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα πούλµαν θα αναχωρήσουν από την Αθήνα την Παρασκευή 23 Νοεµβρίου, στις π. µ., από την περιοχή του «HILTON» και από τη Θεσσαλονίκη την ίδια µέρα, στις 9.00 π. µ. από την «Καµάρα». Για επιστροφή, τα πούλµαν θα αναχωρήσουν την Κυριακή 25 Νοεµβρίου, αφού προηγουµένως περάσουν για να παραλάβουν τους συνέδρους από τα αντίστοιχα ξενοδοχεία όπου διέµειναν... Σελ. 7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά από πρόταση της που συµπεριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρη- µατικό ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των µελών, τροποποιείται ως εξής: 1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από 20e, γίνεται 5e 2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για τους ανέργους νοσηλευτές και τα µέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, µειώνεται στα 20e 3. Για τα λοιπά µέλη, το ποσόν της ετήσιας εισφοράς, από 45e διαµορφώνεται σε 40e. Eκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1480,4/5/2012), των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας σύµφωνα µε την οποία: «Ως αρµόδια επαγγελµατική οργάνωση για την διενέργεια της δοκιµασίας επάρκειας ή της πρακτικής άσκησης προσαρµογής, τόσο στο πλαίσιο της προσωρινής παροχής υπηρεσιών, όσο και στο πλαίσιο της µόνιµης εγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 1, ορίζεται το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος» ()». Με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση προσδιορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες πραγ- µατοποίησης αντισταθµιστικών µέτρων που δύναται να επιβληθούν, προκειµένου να εγκατασταθεί και να ασκεί κάποιος στην χώρα µας το επάγγελµα του νοσηλευτή, εφόσον δεν εµπίπτει στην περίπτωση της αυτόµατης αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΟ) 36/2005, που ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε το Π 38/2010.Αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν και η ανωτέρω αρµοδιότητα ήταν προβλεπόµενη από την ΕΟ 36/2005 εντούτοις, οι όροι και διαδικασίες που περιγράφηκαν στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση αποτελούν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, πιστή υιοθέτηση της πρότασης που κατέθεσε η µε το υπ αριθ. 860/ έγγραφό της προς τα αρµόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συνέχιση και αναβάθµιση Mε αφορµή δηµοσιεύµατα που κάνουν λόγο για κλείσιµο των δύο πανεπιστηµιακών τµηµάτων της νοσηλευτικής σε Αθήνα και Σπάρτη,η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, εξέφρασε µε επιστολή της προς όλους τους αρµόδιους φορείς, την έντονη αντίθεσή Σελ. 6 της, ζητώντας παράλληλα επίσηµη τοποθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας.«Με βάση τα επαναλαµβανόµενα δηµοσιεύµατα που εντέχνως διοχετεύονται στον τύπο σχετικά µε το κλείσιµο των δυο πανεπιστηµιακών τµηµάτων νοσηλευτικής σε Αθήνα και Σπάρτη, η επανέρχεται διατρανώνοντας τη θέση της, όχι µόνον για συνέχιση και αναβάθµιση της λειτουργίας των εν λόγω τµηµάτων, αλλά και για εν γένει ένταξη της Νοσηλευτικής Επιστήµης µε ενιαίο τρόπο στο Πανεπιστήµιο... Συνέχεια στη σελ. 7

2 editorial 2 πίγραφα ργειες Σεπτέµβριος 2012 ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Σηµαντικές ργειες Στο παρόν φύλλο της εφη- µερίδας, µπορείτε να δείτε αναλυτικά, µια σειρά από σηµαντικά έργα που έχει αναλάβει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, τα οποία έχουν ως αποκλειστικό στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών ειδικά και την προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλµατος γενικότερα... Σελ. 4-5 Μ Α Ι Ε Σ Μεταφορά και όχι µετάταξη Ενόψει της επικείµενης ένταξης των νοσοκοµείων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 32 του Νόµου 3918/2011 ( ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α 31/2011), η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος επισηµαίνει τα ακόλουθα: Όπως είναι ήδη γνωστό, στα νοσοκοµεία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΥ υπηρετούν και υπάλληλοι του κλάδου... Σελ.8 Ε Ν Ε Χ Ε Ι Ρ Ο Επικίνδυνη η συλλογική λήθη Σ Υ Ν Ε Ρ Ι Ο Π Α Σ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ ωρεάν µετακίνηση ντύπω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη Το.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ενόψει της διεξαγωγής του 13 ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου από 23 έως και 25 Νοεµβρίου 2012, ανακοινώνει ότι προτίθεται να διαθέσει λεωφορεία ΩΡΕΑΝ, για όσους επιθυµούν να µετακινηθούν προς την Αράχωβα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη... Σελ. 7 ργός Μ Ε Θ «Άδειες Νοσηλευτικού προσωπικού» Με αφορµή το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΜΕΘ και το πραγµατικό γεγονός της λήξης της περιόδου λειτουργίας της Μονάδας µε µειω- µένο αριθµό κλινών χειρο και της περιόδου αναστολής λειτουργίας της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας (βλ. σχετ. απόφαση.σ. 8/ ), η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το θεσµικό όργανο προάσπισης των δικαιωµάτων των Νοσηλευτών της χώρας µας, σας επισηµαίνει τα ακόλουθα: Η ΜΕΘ, όπως µας αναφέρουν τα µέλη µας, είναι αποδυνα- µωµένη από Νοσηλευτικό Προσωπικό και η αναλογία νοσηλευτή-κλίνης κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στις επιταγές του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας. Προσέτι δε, οι Νοσηλευτές, λόγω της έλλειψης του νοσηλευτικού προσωπικού και των τεράστιων αναγκών της Υπηρεσίας, δεν λαµβάνουν τις κανονικές τους άδειες εδώ και έτη, εργαζόµενοι χωρίς να αναπαύονται επαρκώς και υπερβάλλοντας εαυτόν, οδηγούµενοι στην πλήρη σωµατική και ψυχική εξουθένωση, προκειµένου να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις της Μονάδος. Συνέπεια της εξουθένωσης στην οποία έχουν οδηγηθεί, σε συνδυασµό µε την ίδια τη φύση της εργασίας στη Μονάδα, είναι η διακινδύνευση της ίδιας της υγείας των ασθενών, χωρίς υπαιτιότητα των νοσηλευτών. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι η κατάφωρη παραβίαση των συνταγµατικά και από διεθνή συµβατικά κείµενα κατοχυρωµένων δικαιώµατά τους... Σελ.9 Η παρούσα επιφυλλίδα θα πραγµατευτεί το µείζον ζήτηµα της ιστορικής συνείδησης και της συλλογικής µνήµης, στο πλαίσιο που αυτές επηρεάζουν τη ζωή του λαού, µακριά από µεγαλόπνοους γεωπολιτικούς ή άλλους σχεδιασµούς. Ο ανήλικος γιός που αναγκάζεται να σκάψει µε τα νύχια του για να θάψει τους γονείς και το αδερφάκι του, που πέθαναν µε φρικτό και απόκοσµο τρόπο, µας καρφώνει µε ωµότητα την αλήθεια στην ψυχή µας: Οι πραγµατικά ηττηµένοι από τους πολέ- µους είναι πάντα οι καθηµερινοί άνθρωποι, παρότι τους σχεδιάζουν αυτοί που πάντα καταφέρνουν να ξεφεύγουν Το διήγηµα που ακολουθεί λοιπόν, αν και προς το τέλος του αποκτά χαρακτηριστικά που κάνουν τον αναγνώστη να ανατριχιάσει από φρίκη, είναι ενδεικτικό του τί µπορεί να επιφέρει η συλλογική λήθη για τα δεινά που αντιµετώπισε η χώρα κατά την πρόσφατη ιστορία της...σελ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Βασιλίσσης Σοφίας , Αθήνα, Τηλ.: Fax.: ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ηµήτριος Σκουτέλης Πρόεδρος.Σ. Ε.Ν.Ε ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριστείδης άγλας Γενικός Γραµµατέας.Σ. Ε.Ν.Ε ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ - ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. Αγίου Νικολάου 102, Γλυφάδα Τηλ: , Fax: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Νικόλαος Ορφανός Α Αντιπρόεδρος όντσιος Γεώργιος Β Αντιπρόεδρος Μπίζας Λάµπρος Ταµίας Αβραµίδης Γεώργιος Οργανωτικός Γραµµατέας Μπελαλή Κωνσταντία Αναπληρωτής Γραµµατέας Πιστόλας ηµήτριος Μέλος.Σ. Αρβανίτης Γεώργιος Μέλος.Σ. Ποντισίδης Γεώργιος Μέλος.Σ. Κωτσής Απόστολος Μέλος.Σ. Ριζόπουλος Ρίζος Μέλος.Σ. ηµητρέλης ηµήτριος Μέλος.Σ. Γιάκης Νικόλαος Μέλος.Σ. Σπυράτος Φώτιος Μέλος.Σ. Γιάννης Μπατής Υπεύθυνος ιστοσελίδας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ηµήτριος Σκουτέλης ΕΚΤΥΠΩΣΗ IRIS Α.Ε.B.E. CREDIT: visualphotos.com ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευ- µένα ή µη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του κειµένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

3 ðòþóöðá áæéûòöíá Σεπτέµβριος κα editorial γραψαν Κρίση πίγραφα παντού ργειες Oσυνδικαλισµός των δηµοσίων υπαλλήλων, αν και πέρασε από πολλά κύµατα στο διάβα των τελευταίων 100 χρόνων, φαίνεται ότι σήµερα διανύει µια από τις µεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας του. Με βαθιές και πυορροούσες τις πληγές του, από τα όσα δεινά του προκάλεσε η (κατά τα άλλα σοσιαλιστική και προοδευτική) δεκαετία του 1980, φαντάζει σήµερα στα µάτια της κοινής γνώµης, σαν κουρελιασµένο σκιάχτρο σε θερισµένο χωράφι. Οι νεωτερισµοί της λυσσασµένης αγέλης των «επαναστατών» του 80, αντί να δυναµώσουν τη φωνή των εργαζοµένων και να ενισχύσουν την αντίσταση των αγώνων για περισσότερα κοινωνικά αγαθά, φρόντισαν θαυµάσια να δέσουν στο κοµµατικό άρµα των κυβερνώντων τις συνδικαλιστικές ηγεσίες και να τις καταστήσουν αγέλες ιδεολογικών ευνούχων µε καλοταϊσµένες κοιλιές και πασαλίδικα προνόµια (και κοµπολόγια). Πολλά και σπουδαία έγιναν εκείνη την ανθηρή για το κηφηναριό- περίοδο, όπως οι δαίδαλοι που οδηγούσαν από τις κλαδικές οργανώσεις και τα κοµµατικά γραφεία απευθείας σε µια θεσούλα στο δηµόσιο, ανεξαρτήτως προσόντων ή αναγκών. Σε πολλές υπηρεσίες οι υπάλληλοι ήταν περισσότεροι από τις καρέκλες, αλλά αυτό δεν ενοχλούσε κανέναν, ούτε Α Ε Υ, ούτε ΠΟΕ ΗΝ, ούτε προϊστάµενο, ούτε υφιστάµενο, αρκεί να «τρύπωναν» οι αγωνιστές της περιβόητης «Αλλαγής» οπουδήποτε στην κρατική µηχανή. Συνδικαλισµός και διοικήσεις, συνδι- ντύπω Συνδικαλισµός και διοικήσεις, συνδιοικούσαν για πολλά πολλά χρόνια, και χωρίς «να ανοίξει µύτη», οι ορδές των αέργων και των µαέστρων της οκνηρίας, µεγάλωναν και κατέκλυζαν ασφυκτικά το υγιές κοµµάτι της δηµόσιας διοίκησης. οικούσαν για πολλά πολλά χρόνια, και χωρίς «να ανοίξει µύτη», οι ορδές των αέργων και των µαέστρων της οκνηρίας, µεγάλωναν και κατέκλυζαν ασφυκτικά το υγιές κοµµάτι της δηµόσιας διοίκησης. Η ΠΟΕ ΗΝ, νεοπαγής τότε δευτεροβάθ- µια οργάνωση των εργαζοµένων στα νοσοκοµεία, αποτέλεσε τον κατεξοχήν οίκο της ανίερης συγκυβέρνησης µε τις διοικήσεις, ργός και της απροκάλυπτης προώθησης των «ηµετέρων» στην ιεραρχική κλίµακα των νοσοκοµείων. εν είναι πολύς καιρός, που οι ΥΕ νοσοκόµοι έµπαιναν στα Υπηρεσιακά Συµβούλια και είχαν λόγο στις κρίσεις των ιευθυντών τους, δηµιουργώντας ένα ανήθικο καθεστώς εξάρ- χειροτησης και ωµού εκβια- σµού. Με τις ευλογίες της πλειοψηφούσας παράταξης ΠΑΣΚΕ και υπό την ανοχή της ΑΚΕ, πάµπολλοι εργαζόµενοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν στη νοσηλευτική υπηρεσία ως βοηθητικό προσωπικό, µετατάχθηκαν µε κοµµατικά κριτήρια σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία των ιδρυµάτων, και πρόσθετα έξοδα για την αγορά καθισµάτων... Σήµερα, η οµοσπονδία αυτή, έχοντας χάσει κάθε ηθικό έρεισµα στη συνείδηση των εργαζοµένων, φορτωµένη µε τη ρετσινιά της προδοσίας και της ασυνήθιστης ανοχής στις κυβερνητικές αυθαιρεσίες, δε µπορεί πλέον να κατεβάσει στο δρόµο ούτε αυτούς που επανδρώνουν τα τελευταία της τάγµατα της ντροπής. Και ο κατήφορος συνεχίζεται Αριστείδης άγλας, Γενικός Γραµµατέας

4 editorial 4 πίγραφα ργειες Σεπτέµβριος 2012 ντύπω ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ργός ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΤΙΤΛΟΣ 2ου ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: χειρο ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΤΙΤΛΟΣ 2ου ΤΙΤΛΟΣ 3ου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (MIS ) Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική Πρώιµη διάγνωση της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 7η ΥΠΕ Κρήτης (1) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 7η ΥΠΕ Κρήτης (2) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (MIS ) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (1) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (2) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (3) Ε.Π «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ » Γ ΚΠΣ Ε.Π «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ » Γ ΚΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΤΙΤΛΟΣ 2ου ΤΙΤΛΟΣ 3ου ΤΙΤΛΟΣ 4ου ΤΙΤΛΟΣ 5ου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (MIS ) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 1η ΥΠΕ Αττικής (1) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 1η ΥΠΕ Αττικής (2) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 1η ΥΠΕ Αττικής (3) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας (1) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 3η ΥΠΕ Μακεδονίας (2) Ε.Π «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ » Γ ΚΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (MIS ) της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας (1) Ε.Π «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ » Γ ΚΠΣ

5 editorial Σεπτέµβριος πίγραφα ργειες ντύπω ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 2ου ΤΙΤΛΟΣ 3ου της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας (2) ργός της ψυχικής ασθένειας - για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας (3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΤΙΤΛΟΣ 2ου ΤΙΤΛΟΣ 3ου ΤΙΤΛΟΣ 4ου ΤΙΤΛΟΣ 5ου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (MIS ) χειρο Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (1) Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (2) Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (3) Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης (1) Κατάρτιση Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Κοινοτική Ψυχιατρική για τη στήριξη της Ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης (2) Ε.Π «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ » Γ ΚΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΤΙΤΛΟΣ 2ου ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝ- ΣΗ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ- ΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (MIS ) Προγραµµατισµός και ιοργάνωση Εκδηλώσεων Παραγωγή Ενηµερωτικού Υλικού Ανάπτυξη και διαχείριση της επικοινωνίας και του περιεχοµένου των εκδηλώσεων Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Γ ΚΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (MIS ) Κατάρτιση 200 νοσηλευτών της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας στο σχεδιασµό και την οργάνωση προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στα πλαίσια της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΣΠΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ 1ου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑ- ΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (MIS ) Κατάρτιση 200 νοσηλευτών της 1ης και 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας στο σχεδιασµό και την οργάνωση προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στα πλαίσια της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΣΠΑ

6 editorial 6 πίγραφα ργειες Σεπτέµβριος 2012 ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ντύπω Μεγάλη νίκη της ργός Του Λάµπρου Μπίζα Eκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1480, 4/5/2012), των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας σύµ- χειρο φωνα µε την οποία: «Ως αρµόδια επαγγελµατική οργάνωση για την διενέργεια της δοκιµασίας επάρκειας ή της πρακτικής άσκησης προσαρµογής, τόσο στο πλαίσιο της προσωρινής παροχής υπηρεσιών, όσο και στο πλαίσιο της µόνι- µης εγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 1, ορίζεται το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος» ().» Με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση προσδιορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες πραγ- µατοποίησης αντισταθµιστικών µέτρων που δύναται να επιβληθούν, προκειµένου να εγκατασταθεί και να ασκεί κάποιος στην χώρα µας το επάγγελµα του νοσηλευτή,εφόσον δεν εµπίπτει στην περίπτωση της αυτό- µατης αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΟ) 36/2005, που ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε το Π 38/2010. Τα αντισταθµιστικά µέτρα που δύναται να επιβληθούν είναι η Πρακτική Άσκηση Προσαρµογής και η οκιµασία Επάρκειας. Στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης, αυτή θα γίνεται σε δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύ- µατα που θα έχουν προκαθοριστεί από την η οποία θα ορίζει και τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης Προσαρ- µογής που ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για την ορθή διεξαγωγής της πρακτικής και συνυπογράφει µε τον υπεύθυνο του φορέα το Πιστοποιητικό Ευδόκιµης Πρακτικής Άσκησης.Υπεύθυνος του φορέα ορίζεται ο εκάστοτε Προϊστάµενος της οικείας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή του οικείου Νοσηλευτικού Τµήµατος και συντάσσει µεταξύ άλλων, εξαµηνιαία έκθεση αξιολόγησης. Η έκθεση αξιολόγησης καταχωρείται επίσης και στο «Βιβλίο Ασκουµένων» που θα τηρεί η. Η οκιµασία Επάρκειας θα διεξάγεται από Ειδικές Επιτροπές,που θα συγκροτούνται από την και θα διενεργούνται γραπτώς στην Ελληνική γλώσσα,τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο µε πάγια απόφαση της. Οι επιτροπές θα είναι τρι- µελείς ανά ειδικότητα, µε τριετή θητεία και ένα τουλάχιστον εκ των µελών της πρέπει να είναι εν ενεργεία µέλος ΕΠ Νοσηλευτικής Σχολής Α.Ε.Ι.. Η Ειδική Επιτροπή προσδιορίζει το αντικείµενο της δοκιµασίας επάρκειας ορίζει την εξεταζόµενη ύλη και µε ανακοίνωσή της παρέχει πληροφορίες για τα ανωτέρω για τον ακριβή χώρο και χρόνο διεξαγωγής κλπ. Σε περίπτωση αποτυχίας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επαναλάβουν τη τόσο τη δοκι- µασία επάρκειας σε επόµενες εξεταστικές,όσο και την πρακτική άσκηση προσαρµογής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, αν και η ανωτέρω αρµοδιότητα ήταν προβλεπόµενη από την ΕΟ 36/2005 εντούτοις, οι όροι και διαδικασίες που περιγράφηκαν στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση αποτελούν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, πιστή υιοθέτηση της πρότασης που κατέθεσε η µε το υπ αριθ. 860/ έγγραφό της προς τα αρµόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας. Επίσης, δεν µπορεί να αγνοηθεί η διαπερατότητα της πρότασης της και στην αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση που αφορά στο επάγγελµα της Μαίας-Μαιευτή η οποίας αποτελεί πιστό αντίγραφο της πρώτης. Αν µη τι άλλο, τα παραπάνω µαρτυρούν ότι η αρµοδιότητα πλέον της ρύθµισης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος συγκεντρώνεται σταδιακά εκεί που ανήκει: στους ίδιους τους νοσηλευτές δηλαδή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.

7 editorial Σεπτέµβριος πίγραφα ργειες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ 13 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ντύπω ωρεάν µετακίνηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ργός Tο.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, ενόψει της διεξαγωγής του 13ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου από 23 έως και 25 Νοεµβρίου 2012,ανακοινώνει ότι προτίθεται να διαθέσει λεωφορεία ΩΡΕΑΝ, για όσους επιθυµούν χειρο να µετακινηθούν προς την Αράχωβα,από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα πούλµαν θα αναχωρήσουν από την Αθήνα την Παρασκευή 23 Νοεµβρίου, στις π. µ., από την περιοχή του «HILTON» και από τη Θεσσαλονίκη την ίδια µέρα, στις 9.00 π. µ. από την «Καµάρα». Για επιστροφή,τα πούλµαν θα αναχωρήσουν την Κυριακή 25 Νοεµβρίου,αφού προηγουµένως περάσουν για να παραλάβουν τους συνέδρους από τα αντίστοιχα ξενοδοχεία όπου διέµειναν. Η αρχή θα γίνει από το ξενοδοχείο «ΑΝΕΜΟΛΙΑ» στις 15.00, και µέχρι τις η επιβίβαση όλων,θα έχει ολοκληρωθεί.ακολούθως, τα πούλµαν θα αποβιβάσουν τους συνέδρους,στα σηµεία από τα οποία τους παρέλαβαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όσοι επιθυµούν να µετακινηθούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν για κράτηση, µε τα γραφεία της εταιρείας FREI στα τηλέφωνα και µε τις κ. κ. Μπουκουβάλα και Αρέθα, µέχρι την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου Εφόσον υπάρξει επιθυµία για µετακίνηση συνέδρων και από άλλες πόλεις, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης,η ΠΑΣΥ- ΝΟ-ΕΣΥ,µέσω των πρωτοβάθµιων σωµατείων της,θα µισθώσει λεωφορεία και θα τα διαθέσει ΩΡΕΑΝ, αρκεί ο αριθµός των µετακινουµένων συναδέλφων να υπερβαίνει τους 35 ανά σωµατείο. Για πληροφορίες και σχετικά αιτήµατα, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ. Γ. Αβραµίδη στο τηλ και µε τον κ. Ν. Παπανδρέου στο τηλ Παρακαλούµε, προκειµένου να εξασφαλίσετε θέση, µεριµνήστε ώστε να επικοινωνήσετε εγκαίρως. Η ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Συνέχιση και αναβάθµιση Mε αφορµή δηµοσιεύ- µατα που κάνουν λόγο για κλείσιµο των δύο πανεπιστηµιακών τµηµάτων της νοσηλευτικής σε Αθήνα και Σπάρτη, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, εξέφρασε µε επιστολή της προς όλους τους αρµόδιους φορείς, την έντονη αντίθεσή της, ζητώντας παράλληλα επίσηµη τοποθέτηση από το Υπουργείο Παιδείας. «Με βάση τα επαναλαµβανόµενα δηµοσιεύµατα που εντέχνως διοχετεύονται στον τύπο σχετικά µε το κλείσιµο των δυο πανεπιστη- µιακών τµηµάτων νοσηλευτικής σε Αθήνα και Σπάρτη, η επανέρχεται διατρανώνοντας τη θέση της, όχι µόνον για συνέχιση και αναβάθµιση της λειτουργίας των εν λόγω τµηµάτων, αλλά και για εν γένει ένταξη της Νοσηλευτικής Επιστήµης µε ενιαίο τρόπο στο Πανεπιστήµιο. Ο διαχωρισµός του κλάδου των Νοσηλευτών σε ΤΕ και ΠΕ, µόνο δεινά έχει προκαλέσει ως τώρα, τόσο σε ακαδηµαϊκό, όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Εν κατακλείδι, θεωρούµε, ότι η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις στα παραπάνω δηµοσιεύ- µατα, διευκρινίζοντας τις προθέσεις της απέναντι το σύνολο της νοσηλευτικής κοινότητας», τονίζει στην επιστολή της η.

8 editorial 8 πίγραφα ργειες Σεπτέµβριος 2012 ΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΣΤΟ ΕΣΥ ντύπω Μεταφορά και όχι µετάταξη ργός Eνόψει της επικείµενης ένταξης των νοσοκοµείων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 32 του Νόµου 3918/2011 ( ιαρθρωτικές αλλαγές χειρο στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α 31/2011), η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος επισηµαίνει τα ακόλουθα: Όπως είναι ήδη γνωστό,στα νοσοκοµεία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΥ υπηρετούν και υπάλληλοι του κλάδου µαιών µαιευτών. Πλην όµως οι εν λόγω υπάλληλοι, λόγω της ιδιαίτερης διοικητικής και οργανωτικής διάρ- νοσηλεύτριας. Εξάλλου οι σχε- περί κατατάξεώς της σε θέση θρωσης του προσωπικού και τικές νοµοθετικές διατάξεις των υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, κάνουν ρητώς λόγο περί «µεταφοράς» και όχι περί κατάταξης υπάγονται εις έναν ενιαίο κλάδο που περιλαµβάνει από κοινού Νοσηλευτές και Μαιευτές. αυτή είναι ιδιαιτέρως κρίσιµη, ή µετάταξης. Η παρατήρηση Στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ δοθέντος ότι η µεταφορά µαίας σε θέση νοσηλεύτριας θα δεν ακολουθείται η συγκεκρι- µένη διάρθρωση και υπάρχει αποτελούσε επί της ουσίας µετάταξη, η οποία είναι ανεπίτρεπτη διακριτός κλάδος νοσηλευτών και διακριτός κλάδος µαιευτών. ενόψει της ελλείψεως του βασικού τυπικού προσόντος, ήτοι Επισηµαίνεται, επίσης, ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου του πτυχίου νοσηλευτικής. 32 του Νόµου 3918/2011, το Περαιτέρω, µια άλλη πρακτική συνέπεια της ως άνω διά- προσωπικό που µεταφέρεται ενόψει της ένταξης των υπηρεσιών νοσοκοµειακής υποστή- κρίσεων για την κατάληψη θέσεκρισης αφορά το καθεστώς των ριξης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ ων προϊσταµένων από τους µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, Εν προκειµένω εφαρµόζο- ανωτέρω κλάδους υπαλλήλων. κλάδο, βαθµό και ειδικότητα. νται οι ειδικές διατάξεις του Συµπερασµατικά, υπάλληλος που κατέχει θέση µαίας στο 2071/1992, σύµφωνα µε τις οποί- άρθρου του Νόµου ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα µεταφερθεί ως ες «θέσεις διευθυντών, τοµεαρχών, προϊσταµένων και υπευ- µαία σε νοσοκοµείο του ΕΣΥ, χωρίς να µπορεί να γίνει λόγος θύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών ιδρυ- µάτων και κέντρων υγείας, καταλαµβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, µε εξαίρεση τα µαιευτικά τµήµατα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία προΐσταται µαίες και επισκέπτες αντιστοίχως». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, οι θέσεις ευθύνης στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσοκοµείων του ΕΣΥ καταλαµβάνονται αποκλειστικά και µόνον από υπαλλήλους που φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο του νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5Λ2 Α του Νόµου 1579/1985, ήτοι µόνον από νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ. Οι µαιευτές και οι µαίες έχουν δικαίωµα κατάληψης θέσεων ευθύνης µόνον στα µαιευτικά τµήµατα, µη δυναµένων να κριθούν ως προϊστάµενοι της διεύθυνσης ή των λοιπών τµηµάτων των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η θεωρεί αυτονόητη την διατήρηση σε ισχύ και τον απόλυτο σεβασµό των ανωτέρω ειδικών διατάξεων του άρθρου του Νόµου 2071/1992 και µετά την ένταξη των νοσοκοµείων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ. Με άλλα λόγια οι µαίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, που θα ενταχθούν στο ΕΣΥ,θα δύνανται να προΐστανται µόνον σε µαιευτικά τµήµατα. Οποιαδήποτε διαφορετική ρύθµιση ή πρόβλεψη θα αποτελεί αναγκαστικά ευθεία παραβίαση των προαναφερθεισών διατάξεων του Νόµου 2071/1992 και δεν θα είναι ανεκτή από το σώµα των νοσηλευτών µελών της. Τέλος, είναι γεγονός ότι όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να διαθέτει την εκ του Νόµου απαιτούµενη άδεια, προβαίνει εις αντιποίηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος και διώκεται ποινικώς. Σηµειωτέον, ότι όποιος αντιλαµβάνεται την διάπραξη του ως άνω αδικήµατος οφείλει να το καταγγέλλει στις αρµόδιες αρχές και δη στην, η οποία διαβιβάζει αµελλητί πάσα σχετική καταγγελία στην αρµόδια εισαγγελική αρχή. Σε περίπτωση σφάλµατος κατά την εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων από υπάλληλο που δεν φέρει τον επαγγελµατικό τίτλο του νοσηλευτή γεννάται, οπωσδήποτε, σοβαρή ποινική και αστική ευθύνη, η οποία είναι δυνατόν να καταλογισθεί στον ίδιο, στους οικείους προϊσταµένους του και στη διοίκηση του νοσοκοµείου.

9 editorial Σεπτέµβριος πίγραφα ργειες ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 7 ου Π.Τ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ Π.Π.Γ.Ν.Π. ντύπω «Άδειες Νοσηλευτικού ργός Με αφορµή το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΜΕΘ και το πραγµατικό γεγονός της λήξης της περιόδου λειτουργίας της Μονάδας µε µειωµένο αριθµό κλινών χειρο και της περιόδου αναστολής λειτουργίας της Μονάδας Αυξηµένης Φρο- ντίδας (βλ. σχετ. απόφαση.σ. 8/ ), η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το θεσµικό όργανο προάσπισης των δικαιωµάτων των Νοσηλευτών της χώρας µας, σας επισηµαίνει τα ακόλουθα: Η ΜΕΘ, όπως µας αναφέρουν τα µέλη µας, είναι αποδυναµωµένη από Νοσηλευτικό Προσωπικό και η αναλογία νοσηλευτή-κλίνης κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στις επιταγές του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας. Προσέτι δε, οι Νοσηλευτές, λόγω της έλλειψης του νοσηλευτικού προσωπικού και των τεράστιων αναγκών της Υπηρεσίας, δεν λαµβάνουν τις κανονικές τους άδειες εδώ και έτη, εργαζόµενοι χωρίς να αναπαύονται επαρκώς και υπερβάλλοντας εαυτόν, οδηγούµενοι στην πλήρη σωµατική και ψυχική εξουθένωση, προκειµένου να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις της Μονάδος. Συνέπεια της εξουθένωσης στην οποία έχουν οδηγηθεί, σε συνδυασµό µε την ίδια τη φύση της εργασίας στη Μονάδα, είναι η διακινδύνευση της ίδιας της υγείας των ασθενών, χωρίς υπαιτιότητα των νοσηλευτών. Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι η κατάφωρη παραβίαση των συνταγµατικά και από διεθνή συµβατικά κείµενα κατο- προσωπικού» χυρωµένων δικαιώµατά τους: Το δικαίωµα στον ελεύθερο χρόνο και την ανάπαυση κατοχυρώνεται στην ιεθνή Σύµβαση Εργασίας "για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού, στην Οικουµενικής ιακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στο Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο ελληνικό Σύνταγ- µα ως ειδικότερη έκφανση του δικαιώµατος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και εκδήλωση σεβασµού της αξίας του ανθρώπου. Από όλα τα παραπάνω εσωτερικά, διεθνή και κοινοτικά συµβατικά κείµενα, που υπερισχύουν κάθε αντίθετης εσωτερικής διάταξης, προκύπτει ότι κάθε εργαζόµενος έχει απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωµα σε συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του και έχει δικαίωµα σε ένα όριο µέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αµειβό- µενων διακοπών. Επιπροσθέτως, η προστασία της δηµόσιας υγείας κατοχυρώνεται συνταγµατικά στο άρθρο 21 παρ 3 το οποίο θεσπίζει κρατική υποχρέωση για την «µεριµνά για την υγεία των πολιτών...». Τα δικαιώµατα που προστατεύουν οι ανωτέρω διατάξεις αυξη- µένης ισχύος παραβιάζονται καθη- µερινά για τους Νοσηλευτές της ΜΕΘ, ενώ το αγαθό της υγείας των ασθενών όχι µόνο δεν προστατεύεται, αλλά βρίσκεται σε διαρκή διακινδύνευση. Ελάχιστοι σε αριθµό και εξουθενωµένοι Νοσηλευτές, δεν είναι αντικειµενικά και µε βάση τα ανθρώπινα µέτρα δυνατόν να «νοσηλεύσουν», αλλά είναι πιθανόν να «νοσηλευθούν.» Μοναδική λύση στο πρόβληµα αποτελεί η ενδυνάµωση της Μονάδας µε νοσηλευτικό προσωπικό, ούτως ώστε να τηρείται κατά το δυνατόν η αναλογία Νοσηλευτή- κλίνης του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας, να χορηγηθούν οι οφειλό- µενες από την Υπηρεσία άδειες και ηµέρες ανάπαυσης, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και οι ικανότατοι Νοσηλευτές που υπηρετούν στη Μονάδα, να είναι σε θέση να αποδώσουν τα µέγιστα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, προς όφελος των ασθενών. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, είναι στη διάθεσή σας, στα πλαίσια των καταστατικών της σκοπών, για την παροχή αρωγής προς κάθε κατεύθυνση, µε σκοπό την εξεύρεση άµεσης και εφαρµοστέας λύσης.

10 åëäèìñóåé úöü - áîáãùøü 10 πιστήμη åêåìýêåé κριθη Σεπτέµβριος 2012 Τυπορυχείο υθέτω äéëáéñíáôá ws äéåõîü ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα Παρασκευή, ρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη Η ανθρώπινη µνήµη λειτουργεί σαn «χαλασµένο τηλέφωνο» Πηγή: nceprogress/article Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µελέτης που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Νorthwestern στο Σικάγο,οι αναµνήσεις αλλάζουν κάθε φορά που τις επαναφέρουµε στη σκέψη µας. Με άλλα λόγια,κάθε φορά που ανακαλούµε µια ανάµνηση, αυτό που θυµόµαστε δεν είναι το ίδιο το αρχικό συµβάν, αλλά αυτό που θυµηθήκαµε την προηγού- µενη φορά. Έτσι, η ανάµνηση ενός γεγονότος µπορεί να γίνεται όλο και πιο αναξιόπιστη µε κάθε ανάκληση ώστε στο τέλος να καταστεί εντελώς ψευδής». Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, η τροποποίηση των αναµνήσεων µε κάθε ανάκληση οφείλεται στην προσπάθεια του εγκεφάλου να προσαρµόσει τις ανα- µνήσεις σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Λέιζερ αντί για ακτινογραφία Πηγή: ygeia.tanea ργώ κα Φορητές συσκευές που εκπέ- µπουν ακτίνα λέιζερ θα αντικαταστήσουν σε περίπου πέντε χρόνια τις ακτινογραφίες. Η νέα µέθοδος µπορεί να εντοπίσει τις πρώτες ενδείξεις για τον καρκίνο του µαστού, της οστεοπόρωσης, αλλά και της τερηδόνας και παράλληλα να καταργήσει πλήθος εξετάσεων. Οι επιστήµονες πιστεύουν πως η «Φασµατοσκοπία Raman», όπως ονοµάζεται, θα Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ editorial πίγραφα ντύπω επιτρέψει τη διάγνωση διαφόρων ασθενειών συντοµότερα, µε µεγαλύτερη ακρίβεια και πιο οικονοµικά. Η Φασµατοσκοπία Raman είναι η µέτρηση της έντασης και του µήκους κύµατος µίας δέσµης φωτός που διέρχεται ργός µέσα από µόρια, στην περίπτωσή µας, του ανθρώπινου σώµατος. Ήδη η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται από τις χηµικές και φαρµακευτικές βιοµηχανίες. ðòþóöðá Τρώµε λιγότερο µε απαλή µουσική και ηµίφως Ο απαλός φωτισµός και η αργή, τζαζ µουσική στα fast food µπορεί να ελαττώσει την πρόσληψη θερµίδων και να αυξήσει την ικανοποίηση από το φαγητό, σύµφωνα µε µία νέα µελέ- τη. Επιστήµονες από τις ΗΠΑ ανακάλυψαν πως όταν χαµηλώνουν τα φώτα και ο χώρος πληµµυρίζει από απαλή µουσική, οι λάτρεις των πρόχειρων φαγητών τρώνε κατά 175 λιγό- τερες θερµίδες απ ό,τι όταν τα φώτα είναι λαµπερά και η µουσική «δυνατή». Τα ευρήµατα αυτά αµφισβητούν την ευρέως διαδεδοµένη πεποίθηση πως όταν γευµατίζουµε σε ένα χαλαρό περιβάλλον, παραγγέλνουµε περισσότερο φαγητό. Βλάπτει η εργασία στα τέλη της κύησης Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ ποχή Κινδύνους για την υγεία του βρέφους, παρόµοιους áæéûòöíá µε εκείνους του καπνίσµατος, «εγκυ- µονεί» η εργασία της µητέρας κατά το τελικό στάδιο της κύησης, υποστηρίζουν βρετανοί ερευνητές.σύµφωνα µε τη µελέτη, η συνέχιση της εργασίας µέχρι το τέλος της εγκυµοσύνης αυξάνει τις πιθανότητες απόκτησης λιποβαρών µωρών και παράλληλα τον κίνδυνο εµφάνισης µελλοντικών προβληµάτων στην υγεία τους. Συγκεκρι- µένα,παρατήρησαν ότι οι γυναίκες που είχαν εργαστεί µέχρι και τον ένατο µήνα κύησης, αποκτούσαν παιδιά τα οποία ήταν κατά περίπου 250 γραµµάρια ελαφρύτερα συγκριτικά µε τα µωρά των γυναικών που είχαν σταµατήσει να εργάζονται κατά την περίοδο µεταξύ έκτου και όγδοου µήνα. Προηγούµενες µελέτες είχαν δείξει ότι το χαµηλό βάρος ενός νεογέννητου συνδέεται µε υψηλό κίνδυνο εµφάνισης προβληµάτων υγείας και αργούς ρυθµούς ανάπτυξης. γραψαν ργειες Πιο βρώµικα τα κινητά απ την τουαλέτα Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ χειρο Σε νέα µελέτη που πραγµατοποίησαν ερευνητές στο πανεπιστήµιο της Αριζόνα, οι οποίοι αναλύουν επαγγελµατικούς και µη χώρους, χαρτογραφώντας τα µικρόβιά τους,ανακάλυψαν ότι τα κινητά έχουν δεκαπλάσια βακτήρια (µεταξύ αυτών πολλά που προκαλούν ναυτία και στοµαχικά προβλήµατα) απ ό,τι η µέση λεκάνη της τουαλέτας. Η αιτία του φαινοµένου είναι µάλλον προφανής: την λεκάνη την καθαρίζουµε συχνά-πυκνά και µάλιστα µε απολυµαντικά, αλλά τα τηλέφωνά µας όχι.επιπλέον, το κινητό το φέρνουµε διαρκώς στο πρόσωπό µας, οπότε είναι πολύ εύκολο να του µεταδώσου- µε τα βακτήρια από το στόµα και τη µύτη µας χώρια τα βακτήρια απ τα χέρια µας.

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες τη στιγμή που η δημόσια υγεία παύ- ει να θεωρείται αυτονόητο κοινωνικό αγαθό και

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.ργειες τη στιγμή που η δημόσια υγεία παύ- ει να θεωρείται αυτονόητο κοινωνικό αγαθό και υθέτω ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ργώ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ντύπω ws επικαιρότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στο επίκεντρο η εκπαίδευση

Στο επίκεντρο η εκπαίδευση Ε.Ν.Ε.ποχή αφιέρωµα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθµός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠEPIOΔIKA EΦHMEPIΔEΣ EKΔOTΩN Ε.Ν.Ε.γραψαν Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑ Α - e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι, το «6ο Πανελλήνιο και 5ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι, το «6ο Πανελλήνιο και 5ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ργειες åðéëáéòþôèôá ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Mε επιστολή της προς τους αρμόδιους φορείς, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ξεκαθαρίζει

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Mε επιστολή της προς τους αρμόδιους φορείς, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ξεκαθαρίζει ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας 018376 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ντύπω Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ργειες åðéëáéòþôèôá

Διαβάστε περισσότερα

Η νοσηλευτική φωνή πιο δυνατή από ποτέ!

Η νοσηλευτική φωνή πιο δυνατή από ποτέ! ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας 018376 πίγραφα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώθηκαν οι αγώνες µας! Επιτέλους οι Νοσηλευτές στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα

ικαιώθηκαν οι αγώνες µας! Επιτέλους οι Νοσηλευτές στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθµός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠEPIOΔIKA EΦHMEPIΔEΣ EKΔOTΩN Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑ Α - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΤΟΣ ΤΡΙΤΟ [ΦΥΛΛΟ 35]

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και πολιτικές Πάγια θέση του Επιμελητήριου είναι η θέσπιση των νέων νοσηλευτικών πράξεων. Πράξεων που ανταποκρίνονται

Τάσεις και πολιτικές Πάγια θέση του Επιμελητήριου είναι η θέσπιση των νέων νοσηλευτικών πράξεων. Πράξεων που ανταποκρίνονται ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας 018376 πίγραφα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ργειες ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 πίγραφα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ντύπω Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος νόμος του Υπουργείου Υγείας Σημαντικές ρυθμίσεις σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Ν.Ε.

Ο νέος νόμος του Υπουργείου Υγείας Σημαντικές ρυθμίσεις σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Ν.Ε. ποχή ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA γραψαν Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΤΟΣ ΤΡΙΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας 018376 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ντύπω Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΦΥ αποκλειστικά στα χέρια των νοσηλευτών

Η ΠΦΥ αποκλειστικά στα χέρια των νοσηλευτών ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΤΕΛΟΣ Γραφείο EK OTΩN Ταχ. Γλυφάδας Γραφείο Αριθµός EK OTΩN Γλυφάδας Άδειας Αριθµός 018376 Άδειας 018376 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ 74 ΓΛΥΦΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Kατόπιν σκοπίμου, αν και παντελώς αδικαιολογήτης,

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Kατόπιν σκοπίμου, αν και παντελώς αδικαιολογήτης, ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας 018376 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ντύπω Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ργειες åðéëáéòþôèôá

Διαβάστε περισσότερα

Λίγες µέρες πριν, το.σ. της Ένωσης

Λίγες µέρες πριν, το.σ. της Ένωσης ποχή αφιέρωµα ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο γραψαν EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθµός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑ Α - e-mail: info@pitsilidis.gr EΦHMEPIΔEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ν.Ε.γραψαν. Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.γραψαν. Ε.Ν.Ε.ργειες υθέτω ws ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ργώ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ποχή ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Προσφάτως και δη στις 21-12-2013 ψηφίστηκαν

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Προσφάτως και δη στις 21-12-2013 ψηφίστηκαν ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας 018376 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [ΦΥΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. με Ε.Ν.Ε.κρίθη

επικαιρότητα Ε.Ν.Ε. με Ε.Ν.Ε.κρίθη ποχή ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο γραψαν EKΔOTΩN KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ντύπω Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr επικαιρότητα

Διαβάστε περισσότερα

διεθνή επικαιρότητα νοσηλευτικές πράξεις, χή εξέλιξη και αναλευτών θέση τους σε σηµα-

διεθνή επικαιρότητα νοσηλευτικές πράξεις, χή εξέλιξη και αναλευτών θέση τους σε σηµα- υθέτω δικαιώµατα ws διεθνή ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθµός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ργώ Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑ Α - e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Κωδικοποίηση των πτυχιακών νοσηλευτικών εργασιών του τµήµατος Νοσηλευτικής την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε αν. εν αγνοία σας. κάποιοι υφαρπάζουν μέρος των αποδοχών σας και μάλιστα. τριμηνιαία έκδοση της πασυνο - εσυ

Ελέγξτε αν. εν αγνοία σας. κάποιοι υφαρπάζουν μέρος των αποδοχών σας και μάλιστα. τριμηνιαία έκδοση της πασυνο - εσυ πανελλήνια συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ Βασ. Σοφίας 117 11521 Αθήνα ΤΕΥΧΟΣ: Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014 29 τριμηνιαία έκδοση της πασυνο - εσυ Ελέγξτε αν κάποιοι υφαρπάζουν

Διαβάστε περισσότερα

8-11 ΜΑΪΟΥ 2014, ΓΙΑΝΝΕΝΑ. 7 ο Πανελλήνιο & 6 ο Πανευρωπαϊκό Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό Ν οσηλευτικό Σ υ ν έ δ ρ ι ο

8-11 ΜΑΪΟΥ 2014, ΓΙΑΝΝΕΝΑ. 7 ο Πανελλήνιο & 6 ο Πανευρωπαϊκό Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό Ν οσηλευτικό Σ υ ν έ δ ρ ι ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Βασ. Σοφίας 117 11521 Αθήνα ΤΕΥΧΟΣ: Οκτώβριος - Νοέµβριος - εκέµβριος 2013 28 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙ Α ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ PRESS POST HP MENO TE O¼ Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ. Εκλογές 2011. Εκλογές E.N.E. Ε.Ν.Ε.ποχή. Ε.Ν.Ε.γραψαν. Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΕΝΕ. Εκλογές 2011. Εκλογές E.N.E. Ε.Ν.Ε.ποχή. Ε.Ν.Ε.γραψαν. Ε.Ν.Ε.κρίθη ποχή ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA γραψαν Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΤΟΣ ΤΡΙΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και εξοικονόμηση πόρων

Ασφάλεια και εξοικονόμηση πόρων ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας 018376 πίγραφα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ντύπω Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ργειες

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος 42 4903 Δελτίο Επικοινωνίας του Σ.Ο.Ψ.Υ Tριμηνιαία Έκδοση / Έτος 10 Ο Κωδικός 6296

τεύχος 42 4903 Δελτίο Επικοινωνίας του Σ.Ο.Ψ.Υ Tριμηνιαία Έκδοση / Έτος 10 Ο Κωδικός 6296 τεύχος 42 4903 Κωδικός 6296 Δελτίο Επικοινωνίας του Σ.Ο.Ψ.Υ µηνυµατα Tριμηνιαία Έκδοση / Έτος 10 Ο Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 τεύχος 42 µηνυµατα 2 τεύχος 42 Κωδικός 6296 Δελτίο Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ!

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ! Κ.Ε.Μ.Π Χ+7 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ τεύχος 51 4903 Κωδικός 01-6296 Δήλου 3, 162 31, Βύρωνας Δελτίο Επικοινωνίας του Σ.Ο.Ψ.Υ µηνυµατα Tριμηνιαία Έκδοση / Έτος 13 Ο Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ! "Ο θεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Όσο ζουν... ΕΛΠΙΖΟΥΝ!

Όσο ζουν... ΕΛΠΙΖΟΥΝ! ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Φύλλο 166 18-24 Νοεμβρίου 2009 Εβδομαδιαία εφημερίδα Πολιτικής και Οικονομικών της Υγείας [CHECK UP] ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ «Το ΕΣΥ νοσεί βαρύτατα»

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηνά δεν κράτησε το λόγο της

Η Αθηνά δεν κράτησε το λόγο της ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ Οµιλία για τον Ελ. Βενιζέλο ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Απ όλο τον κόσµο στην Κρηστώνη Ο κ. Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΟΝΙΑ Αµεση αρωγή στους πληµµυροπαθείς ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ Ματσάρα την Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Φαρμακοποιοί στα όριά τους

ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Φαρμακοποιοί στα όριά τους ( ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [Φύλλο 212] 16-31 Ιανουαρίου 2011 Δεκαπενθήμερη εφημερίδα Πολιτικής και Οικονομικών της Υγείας ( Δεν ξέρω αν το προσέξατε,αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα! [ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ] Ο κακός χαμός...

Διαβάστε περισσότερα

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 384 ΤΙΜΗ 0,10 Επιδότηση µητέρων για εγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθµούς Ξεκίνησε το Πρόγραµµα στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν µητέρες

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΣΥ ΜΠΡΟΣΤA και ΠIΣΩ από τις κάμερες...

Το ΕΣΥ ΜΠΡΟΣΤA και ΠIΣΩ από τις κάμερες... ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Φύλλο 145] 3-9 Iουνίου 2009 Εβδομαδιαία εφημερίδα Πολιτικής και Οικονομικών της Υγείας [CHECK UP] ΓΡΙΠΗ Άφιξη νέων κρουσμάτων... ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών EFN. Περισσότερα στη σελίδα 12... ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ ΕΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών EFN. Περισσότερα στη σελίδα 12... ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ ΕΕ Διμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 194 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΝΕ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Μεσογείων 2, Πύργος Αθηνών Γ Κτίριο, Αθήνα 115 27 URL: www.esne.gr, e-mail: esne@esne.gr

Διαβάστε περισσότερα