«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου"

Transcript

1 Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκης, Ελένη Σκούρτου Περίληψη Η γλωσσική πολυµορφία στη Ρόδο έχει ιστορία και δυναµική. Το παράδειγµα που παρουσιάζουµε αφορά τις γλώσσες που οµιλούνται σε πολιτισµικά µικτές οικογένειες και διδάσκονται σε απογευµατινά µαθήµατα που οργανώνουν οι διαφορετικές γλωσσικές κοινότητες µέσω του Συλλόγου Πολυπολιτισµικών Οικογενειών Ρόδου (ΣΠΟΡ). Ο αριθµός των γλωσσών και η σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού στο απογευµατινό αυτό σχολείο είναι καθρέπτης αυτής της πολυµορφίας. Από εδώ µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες τόσο για την ιστορική παρουσία όσο και για το µέλλον των γλωσσών αυτών και κατ επέκταση γενικότερα για το µέλλον της πολυγλωσσίας στη Ρόδο (Σκούρτου 2002). Η παρούσα έρευνα έγινε από την οµάδα φοιτητών στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε την επίβλεψη της Ελένης Σκούρτου, για δύο συνεχή χρόνια ( , ). Εστιάζεται στην λειτουργία του ιεθνούς Σχολείου Ρόδου, το οποίο λειτουργεί από το 1999, και στο οποίο διδάσκονται συστηµατικά διαφορετικές πρώτες γλώσσες, σε µια οργανωµένη προσπάθεια διάσωσης γλωσσικών ικανοτήτων και διάχυσης κουλτούρας στα παιδιά που είναι δίγλωσσα. Γίνεται µια συγκριτική µελέτη µεταξύ των σχολικών ετών , σχετικά µε την συµµετοχή δίγλωσσων µαθητών. Εισαγωγή Η Ρόδος, ένα νησί µε ιστορική παρουσία αλλόγλωσσων πληθυσµών, αποτελεί ένα παράδειγµα πολυπολιτισµικής ζύµωσης στον ελλαδικό χώρο. Και για το λόγο αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον να εντοπίσουµε όλες τις γλωσσικές ποικιλίες που παρουσιάζονται σήµερα, και να συσχετίσουµε την παρουσία των ποικιλιών αυτών µε τη συστηµατική εκπαίδευση των ξένων γλωσσών που εντοπίζονται. Πιο συγκεκριµένα, το ιεθνές σχολείο, είναι ένα πρωτοποριακό σχολείο που στεγάζεται 1

2 στη Ρόδο. Λειτουργεί από το 1999, µε την παραχώρηση αιθουσών από τη Νοµαρχία ωδεκανήσου, η οποία καταβάλλει το ενοίκιο του κέντρου, και το κάθε τµήµα- απο τα 8 γλωσσικά τµήµατα που είναι σε λειτουργία (Αγγλικό, Γαλλικό, Γερµανικό, Ιταλικό, Νορβηγικό, Ολλανδικό, Σουηδικό, Φινλανδικό) αναλαµβάνει τα λειτουργικά του έξοδα. Την πρωτοβουλία για την δηµιουργία του διεθνούς σχολείου, πήραν γονείς, οι οποίοι έκαναν πολιτισµικά µεικτούς γάµους και δηµιούργησαν οικογένειες στην Ελλάδα. Έτσι ιδρύθηκε ένα πολυπολιτισµικό σχολείο για παιδιά που ζουν σε δίγλωσσο περιβάλλον, στο οποίο θα έχουν την ευκαιρία να διδάσκονται την µητρική τους γλώσσα (Cummins 2005). Οι ώρες διδασκαλίας του σχολείου είναι απογευµατινές, σε καθηµερινή βάση, και τα µαθήµατα γίνονται από ειδικευµένο διδακτικό προσωπικό. Οι βασικοί στόχοι του Σ για τους µαθητές, είναι οι εξής: α) Να µάθουν τη µητρική γλώσσα καλύτερα β) Να γνωρίσουν την κουλτούρα και την ιστορία της χώρας καταγωγής γ) Να κοινωνικοποιηθούν µε παιδιά της ίδιας εθνικότητας δ) Να κάνουν σπουδές ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό ε)να προετοιµάσουν τους µαθητές, σε περίπτωση που επιθυµούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής Μεθοδολογία της έρευνας Σε ότι αφορά την περίπτωση του ιεθνούς Σχολείου Ρόδου, ακολουθήθηκαν µέθοδοι της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, όπως συνεντεύξεις µε την διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς των επιµέρους γλωσσικών τµηµάτων, ερωτηµατολόγια, κωδικοποίηση ανοικτού τύπου ερωτήσεων και υλικό που µαζεύτηκε από την επιτόπια παρατήρηση στο χώρο του ιεθνούς Σχολείου Ρόδου. Το υλικό αυτό συνοψίστηκε σε πίνακες, σύµφωνα µε τους οποίους έγινε και η συγκριτική µελέτη για το διάστηµα αυτό (Φίλιας 1977). Αποτελέσµατα της έρευνας Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες µε την κατανοµή των γλωσσικών τµηµάτων για το έτος , καθώς και ο πίνακας για το έτος

3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Κατανοµή µαθητών ιεθνούς Σχολείου Ρόδου ανά τµήµα 1) ΑΓΓΛΙΚΟ 63 2) ΓΑΛΛΙΚΟ 13 3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 52 4) ΙΤΑΛΙΚΟ 5 5) ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ 11 6) ΟΛΛΑΝ ΙΚΟ 92 7) ΣΟΥΗ ΙΚΟ 48 8) ΦΙΛΑΝ ΙΚΟ 44 ΣΥΝΟΛΟ 288 Πίνακας 1 Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά αναλυτικός πίνακας για την κατανοµή των εκπαιδευτικών- µαθητών κάθε τµήµατος για το έτος : ΕΤΟΣ Αριθµός Εκπαιδευτικοί Μαθητές Τµήµατα Νήπια Μαθητές Μαθητές Γυµνασίου/Λυκείου Εθνικότητες ηµοτικού 1. Αγγλικό τµήµα Καναδοί Αµερικανοί Αυστραλοί Βρετανοί 2. Ολλανδικό τµήµα Ολλανδοί Βέλγοι (Φλαµανδοί) 3. Ιταλικό τµήµα Ιταλοί 3

4 4. Γερµανικό τµήµα Γερµανοί Αυστριακοί Σουηδοί 5. Φιλανδικό τµήµα Φιλανδοί 6. Σουηδικό τµήµα Σουηδοί Έλληνες 7. Νορβηγικό τµήµα Νορβηγοί 8. Γαλλικό τµήµα Γάλλοι Βέλγοι Καναδοί Ελβετοί Σύνολο Πίνακας 1.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ 1) ΑΓΓΛΙΚΟ 70 2) ΟΛΛΑΝ ΙΚΟ 62 3) ΙΤΑΛΙΚΟ 10 4) ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 55 5) ΦΙΛΑΝ ΙΚΟ 44 6) ΣΟΥΗ ΙΚΟ 65 7) ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ 11 8) ΓΑΛΛΙΚΟ 40 ΣΥΝΟΛΟ 357 Πίνακας 2 Στο ιεθνές Σχολείο Ρόδου, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, εκπροσωπούνται οι εξής χώρες: Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς (αγγλικό τµήµα), Γαλλία (γαλλικό τµήµα), Ελβετία, Αυστρία, Γερµανία (γερµανικό τµήµα), Ιταλία (ιταλικό τµήµα), Νορβηγία (νορβηγικό τµήµα), Ολλανδία, Βέλγιο (ολλανδικό τµήµα), Σουηδία (σουηδικό τµήµα), Φινλανδία (φινλανδικό τµήµα). Εκπροσωπούνται, δηλαδή, χώρες του δυτικού κόσµου, και πιο συγκεκριµένα της Βόρειας, Κεντρικής και υτικής Ευρώπης, όπως και της 4

5 Βόρειας Αµερικής. Στη συγκεκριµένη έρευνα, η σύγκριση έγινε βάσει των πινάκων 1 και 2, οι οποίοι περιέχουν το σύνολο των µαθητών για κάθε τµήµα για τα έτη , Συµπεράσµατα Από τη συζήτησή µας µε την υπεύθυνη του ιεθνούς Σχολείου διαπιστώθηκε ότι οι προϋποθέσεις ένταξης ενός µαθητή στο ιεθνές Σχολείο είναι να είναι δίγλωσσος προερχόµενος από µεικτό γάµο και η γλώσσα καταγωγής του να οµιλείται στην καθηµερινότητα. Επειδή υπήρξαν προβλήµατα µε τον σύλλογο φροντιστηρίων ξένων γλωσσών της Ρόδου, έπρεπε να τεθούν αυστηρά κριτήρια συµµετοχής στο καταστατικό του σχολείου για την είσοδο των µαθητών στο σχολείο. Μας επισηµάνθηκε ότι το ιεθνές Σχολείο δεν λειτουργεί φροντιστηριακά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα. είναι οι Έλληνες µετανάστες µεγαλωµένοι στη Γερµανία, οι οποίοι δεν δυνατό να συµµετάσχουν στο σχολείο, γιατί δεν έχουν τη γερµανική υπηκοότητα. Επίσης, δεν επιτράπηκε σε µαθητές από το ολλανδικό τµήµα να µεταπηδήσουν στο γερµανικό. Από τη συγκριτική µελέτη των δύο πινάκων για τα έτη και , παρατηρήθηκε µείωση του αριθµού των µαθητών. Από το σύνολο των 357 µαθητών του πρώτου έτους καταγραφής ( ), παρέµειναν 288 µαθητές το δεύτερο έτος καταγραφής. Πιο συγκεκριµένα, το αγγλικό τµήµα µειώθηκε κατά 7 µαθητές, το γαλλικό 27, το γερµανικό κατά 3, το ιταλικό κατά 5, το ολλανδικό κατά 10, το σουηδικό κατά 17, ενώ στο νορβηγικό και στο φιλανδικό παρέµεινε ο ίδιος αριθµός µαθητών. Αυτό οφείλεται σε λόγους αποχώρησης των εφήβων µαθητών, λόγω των υποχρεώσεων τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και της µειωµένης εισόδου των νηπίων εξαιτίας της µείωσης των µεικτών γάµων. Επίσης, συγκεκριµένα για το ολλανδικό τµήµα αναφέρθηκαν ως λόγοι αποχώρησης, η επιστροφή στην πατρίδα εξαιτίας χωρισµού των γονέων. Επιπλέον, αρκετά παιδιά διακόπτουν τη φοίτησή τους λόγω χιλιοµετρικής απόστασης από το ιεθνές Σχολείο. Τέλος, έχουµε αποχώρηση από το σχολείο λόγω αποφοίτησης των µαθητών. Παρόλο που παρατηρήθηκε µείωση των µαθητών, η υπεύθυνη µας ανέφερε ότι γνωρίζει τις γεννήσεις δίγλωσσων παιδιών. Επιπλέον διοργανώνει εκδηλώσεις, όπου καλεί τους γονείς και τα παιδιά για µια πρώτη επαφή µε το σχολείο και µε αυτόν τον τρόπο 5

6 σχηµατίζει τµήµατα για τα επόµενα χρόνια. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι γίνονται δεκτά παιδιά 2ης και 3ης γενιάς, εφόσον υπάρχει µία επαφή µε τη γλώσσα και την κουλτούρα του παππού ή της γιαγιάς και µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του σχολείου. Σε ερώτηση αν έχουν προστεθεί νέα γλωσσικά τµήµατα στο ιεθνές Σχολείο, η απάντηση ήταν αρνητική. Ενώ περίµεναν να δηµιουργηθεί το σέρβικο και το ισπανικό τµήµα, ακυρώθηκε η δηµιουργία των τµηµάτων, για µεν το σέρβικο λόγω µειωµένου αριθµού των παιδιών και προσωπικών λόγων της εκπαιδευτικού, για δε το ισπανικό λόγω έλλειψης οργάνωσης, παρά τον µεγάλο αριθµό µαθητών. Σε µια δεύτερη ερώτηση, για ποιο λόγο δεν ωθούνται στην εκµάθηση της πρώτης τους γλώσσας τα παιδιά των οικονοµικών µεταναστών (π.χ. Αλβανοί, Βούλγαροι) πιο οργανωµένα, η απάντηση ήταν ότι το καταστατικό του σχολείου δεν επιτρέπει την είσοδο των παιδιών που δεν προέρχονται από µεικτούς γάµους. Η υπεύθυνη µας επισήµαινε ότι δεν υπάρχουν προτάσεις για περιπτώσεις µεικτών γάµων οικονοµικών µεταναστών (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης 2004). Αξίζει στο σηµείο αυτό να αναφερθεί η δήλωση του κ. Σ. Καραγιάννη στα εγκαίνια του σχολείου: Σε µια εποχή που ο ρατσισµός και η ξενοφοβία παίρνουν διαστάσεις ανησυχητικές, η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο παιδιών 15 διαφορετικών χωρών, αποτελεί µοναδικό παράδειγµα της δυνατότητας για την ειρηνική συνύπαρξη ως συνεργασία όλων των λαών, αν το επιθυµούν οι ίδιοι Βιβλιογραφία J. Cummins, Ταυτότητες υπό διαπραγµάτευση. Εκπαίδευση µε σκοπό την ενδυνάµωση σε µια Κοινωνία της Ετερότητας, Gutenberg, Αθήνα, 2005 Φίλιας Β., κ.ά., Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Gutenberg, Αθήνα,

7 Σκούρτου, Ε. (2002) Από το σπίτι στο σχολείο: Οι Οµιλητές και οι Γλώσσες τους. Υλικά Ηµερίδας: «Γλώσσες στο Σπίτι, Γλώσσες στην Κοινωνία», Ρόδος, Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σκούρτου, Ε., Βρατσάλης, Κ., Γκόβαρης, Χρ. (2004): Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση -Αποτίµηση της υπάρχουσας Κατάστασης, Προκλήσεις και Προοπτικές Βελτίωσης, Εµπειρογνωµοσύνη, Αθήνα: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής ( ΙΜΕΠΟ) 7

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μια Συγκριτική ανάλυση των πρακτικών στους χώρους εργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... i Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έδρα: Τρίπολη ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ανάδοχος Mindwell A.E. Λ. Συγγρού 377, Π. Φάληρο 1 ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΕΡΓΟΥ Η Υφιστάµενη

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Για 2, για 3 για 1013 Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» Μια πρόταση µετατροπής των Ευρωπαϊκών Σχολείων σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση και ενοποίηση του Παναγιώτη ΑΛΕΒΑΝΤΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας

«Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας «Αναζητώντας τους Έλληνες μετανάστες» Δημοσιογραφική έρευνα της Θεοδοσίας Γκουρνέλου για το διαγωνισμό ερευνητικής δημοσιογραφίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Μεταναστεύοντας ανά τους αιώνες... 3 Δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περίληψη 2 Εισαγωγή 4. Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη 2 Εισαγωγή 4 Μέρος Πρώτο: Οψεις της εσωτερικής γλωσσικής πολιτικής της Ε.Ε. 7 1.1 Επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας στην Ε.Ε. 7 1.2 Το ζήτημα της εκμάθησης Ευρωπαϊκών Γλωσσών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαθµός ικανοποίησης των παράνοµων µεταναστών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεπτοµερής ανάλυση της ιαπολιτισµικής Κατάστασης στην Ελλάδα και των Περιπτωσιολογικών Μελετών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Σχεδιασμός και υλοποίηση project για δίγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας βασισμένο στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο Ανδρεάδου Ευθυμία, Κοκκαλιάρη Ερμιόνη, Μοκαΐτη Φανή Νηπιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το κοινωνικό πλαίσιο Από τη δεκαετία του 80 σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

2.6. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Μιχάλης αµανάκης

2.6. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Μιχάλης αµανάκης 2.6. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Μιχάλης αµανάκης Η µετακίνηση ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων από µια χώρα σε µια άλλη (εξωτερική µετανάστευση) ισοδυναµεί µε µετακίνηση από ένα γνωστό κοινωνικό, οικονοµικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πολλές γλώσσες, µία οικογένεια

Πολλές γλώσσες, µία οικογένεια Η Ευρώπη σε εξέλιξη Πολλές γλώσσες, µία οικογένεια Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Μπορείτε να αναζητήσετε αυτό το φυλλάδιο και άλλες περιεκτικές και σαφείς πληροφορίες σχετικά µε την ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης-

Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Co-funded by the Lifelong Learning Programme of the European Union Μελέτη για τη σχολική διαρροή στην Ελλάδα και το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκης- Εθνική αναφορά PS CLUB

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα