Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου"

Transcript

1

2 Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται τη γλώσσα του σχολείου έτσι, που να τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα, διεκπεραιώνοντας τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες που τους ανατίθενται. Στην περίπτωση δίγλωσσων μαθητών, οι οποίοι έχουν πρώτη γλώσσα άλλη από την Ελληνική, το ζήτημα της γλώσσας τίθεται ως σχέση της Ελληνικής με την όποια πρώτη γλώσσα και ως σχέση της διγλωσσίας (του γεγονότος δηλαδή ότι οι μαθητές εναλλάσσουν τις γλώσσες τους) με τη μάθηση. Λέξεις κλειδιά: διγλωσσία, γλωσσικές δεξιότητες, γλωσσική ικανότητα, ακαδημαϊκή γλώσσα Ο Σχολικός Γλωσσικός Χάρτης στην Ελλάδα Ο σχολικός γλωσσικός χάρτης στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σύνθετος: στην υπάρχουσα ετερότητα που διαμορφώνεται από ποικιλίες της Ελληνικής, τις ιστορικά ομιλούμενες γλώσσες με μικρότερη ή μεγαλύτερη βιωσιμότητα (βλ. Σελλά-Μάζη 2001 για παρουσίαση των γλωσσών και ανάλυση του όρου βιωσιμότητα ), τις γλώσσες των παιδιών από πολιτισμικά μικτές οικογένειες, τους ομογενείς που

3 παλινοστούν από διάφορες χώρες, προστίθεται η γλωσσική ετερότητα που φέρνουν μαζί τους οι οικονομικοί μετανάστες. Έτσι, σε ένα οποιοδήποτε σχολείο στην Ελλάδα (με εξαίρεση τα μειονοτικά σχολείο της Θράκης) έχουμε τυχαία σύνθεση μαθητικού πληθυσμού, ως προς τις γλώσσες των μαθητών: συνυπάρχουν δηλαδή και πρέπει να προοδεύσουν γηγενείς μαθητές, ομιλητές της πρότυπης Ελληνικής ή/και κάποιου τοπικού ιδιώματος, δίγλωσσα παιδιά από πολιτισμικά μικτές οικογένειες, αλλόγλωσσοι μετανάστες μαθητές (=μαθητές, που είναι ακόμα μονόγλωσσοι στη γλώσσα καταγωγής τους), δίγλωσσοι μετανάστες μαθητές. Όλοι αυτοί έχουν διαφορετικό επίπεδο ελληνομάθειας. Η εκτεταμένη ποικιλομορφία που αναφέρουμε πιο πάνω υποχωρεί προοδευτικά στις επόμενες από το Δημοτικό βαθμίδες, αφού οι στατιστικές δείχνουν στοιχεία διαρροής, ιδιαίτερα στο Λύκειο (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης 2004). Ο /η εκπαιδευτικός βρίσκεται λοιπόν σε μία τάξη με μαθητές, των οποίων τις γλώσσες (πιθανόν) δεν γνωρίζει και στους οποίους πρέπει να διδάξει την Ελληνική, ως να είναι αυτή πρώτη γλώσσα για όλους και μέσω αυτής να διδάξει τα υπόλοιπα μαθήματα στου προγράμματος. Η Σχολική Επίδοση των Μεταναστών Μαθητών Ας θεωρήσουμε ότι η επίδοση στο Λύκειο είναι ένας σημαντικός δείκτης, επειδή αυτή η βαθμίδα θεωρείται η πιο δύσκολη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Λύκειο παρουσιάζεται και το μικρότερο ποσοστό μεταναστών μαθητών. Οι μαθητές αυτοί κατά τεκμήριο έχουν παραμείνει εντός σχολικού συστήματος, άρα έχουν περάσει με επιτυχία αρκετές δοκιμασίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι η επίδοση τους είναι ενδεικτική της

4 πορείας των μεταναστών μαθητών μέσα στο ελληνικό σχολικό σύστημα. Από τα συνοπτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ) (Γκότοβος & Μάρκου 2004), ο μέσος όρος σχολικής επίδοσης των μεταναστών μαθητών είναι σχετικά χαμηλός και αντιστοιχεί στη βαθμολογία 12-13/20. Συσχετίζοντας τις βαθμολογίες με την παράμετρο της διάρκειας παραμονής στην Ελλάδα, διαπιστώσαμε η χαμηλή σχολική επίδοση είναι ανεξάρτητη από το εάν οι μαθητές αυτοί έχουν διατρέξει όλες τις σχολικές βαθμίδες ή είναι σχετικά νεοφερμένοι στην Ελλάδα (Σκούρτου, Βρατσάλης, Γκόβαρης 2004). Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε αυτό το στοιχείο, προκάλεσε αίσθηση και αντίδραση: πώς ήταν δυνατόν να έχουν τις ίδιες επιδόσεις παιδιά με μακρόχρονη σχολική εμπειρία στην Ελλάδα και παιδιά χωρίς αυτήν την εμπειρία; Μήπως τα στοιχεία ήταν παραπλανητικά, επειδή οι νεοφερμένοι βαθμολογούνται επιεικέστερα; Αλλά ακόμα και οι νεοφερμένοι βαθμολογούνται επιεικέστερα, και μία ρεαλιστική βαθμολογία τους στο Λύκειο θα τους τοποθετούσε δύο μονάδες χαμηλότερα (δηλαδή στο 10 / 20), πάλι το στοιχείο αυτό παραμένει αξιόπιστο, επειδή δείχνει ότι μία μακρόχρονη σχολική εμπειρία στο ελληνικό σχολείο δεν επαρκεί για να δημιουργήσει μία διαζευκτική σχέση ανάμεσα στην επίδοση των νεοφερμένων και στην επίδοση των παιδιών με σχολική εμπειρία στην Ελλάδα. Θέτουμε λοιπόν το ερώτημα, μήπως το ελληνικό σχολικό σύστημα κάνει κάτι λάθος ή παραλείπει να κάνει κάτι σημαντικό σε σχέση με τους μετανάστες μαθητές. Τι μας λέει η θεωρία, τι μας δείχνει η έρευνα Από τις πιο αναφορές στην επίδοση προκύπτουν τρία ζητήματα που επανέρχονται στη βιβλιογραφία:

5 (α) χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλώσσας, ώστε να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο, (β) η σημασία της αξιοποίησης της όποιας προηγούμενης γνώσης των μαθητών, (γ) ο ρόλος της πρώτης γλώσσας στη διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης. Ως προς το (α) ζήτημα: Ο χρόνος που απαιτείται για την κατάκτηση / εκμάθηση μίας γλώσσας είναι διαφορετικός για κάθε μορφή της γλώσσας στόχου. Π.χ. η καθημερινή επικοινωνία προσφέρεται ως πλαίσιο για την ανάπτυξη βασικών διαπροσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δεν χρειάζεται το σχολείο για να αναπτυχθεί. Αρκούν οι άνθρωποι (ενήλικες και παιδιά), για να αναπτύξει ένας ομιλητής τη γλώσσα του, ανεξάρτητα αν αυτή είναι η πρώτη ή η δεύτερη γλώσσα. Ως προς τα δίγλωσσα παιδιά, είναι αναμενόμενο ότι αυτά σε μικρό χρονικό διάστημα, παίζοντας και δραστηριοποιούμενα επίσης σε άλλες δραστηριότητες, θα μάθουν να μιλούν με τρόπο, που δεν θα τα ξεχωρίζει από τα γηγενή παιδιά της ίδιας ηλικίας. Έτσι, είναι πιθανόν, παιδιά μεταναστών να έρχονται στο σχολείο μιλώντας την Ελληνική με μεγάλη ευχέρεια. Αυτό δεν αρκεί για να προδικάσει μία απρόσκοπτη ενεργή συμμετοχή στα μαθήματα, ιδιαίτερα μετά από ένα αρχικό, εισαγωγικό στάδιο. Το σχολείο απαιτεί και προϋποθέτει ότι όλοι οι ομιλητές χειρίζονται με ευχέρεια την επίσημη μορφή της Ελληνικής, αυτή που ονομάζουμε πρότυπη γλώσσα ή ακαδημαϊκή γλώσσα ή γλώσσα του σχολείου. Αυτή η μορφή της γλώσσας δεν αναπτύσσεται ούτε γρήγορα ούτε έμμεσα μέσα από την καθημερινή επικοινωνία, αλλά απαιτεί άλλου τύπου πλαίσιο με συνειδητή εστίαση στη γλώσσα (π.χ. στην επιλογή εξειδικευμένου

6 λεξιλογίου) και διδασκαλία. Στη βιβλιογραφία βρίσκουμε ότι για την καθημερινή ομιλία, μέχρι δύο χρόνια αρκούν για να φτάσει ένα δίγλωσσο παιδί το επίπεδο επάρκειας ενός μονόγλωσσου παιδιού της ίδιας ηλικίας, ενώ για την ακαδημαϊκή γλώσσα απαιτούνται 5-7 χρόνια (Cummins 2000, 2005). Αν θεωρήσουμε ότι όλα τα παιδιά στο σχολείο διδάσκονται συνεχώς την ακαδημαϊκή γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες, τότε τα δίγλωσσα παιδιά, αν δεν υποστηριχθούν, είναι πολύ πιθανόν ότι θα βρίσκονται πάντα κάποια βήματα πίσω, κυνηγώντας έναν «κινούμενο στόχο» (Cummins 2005). Ο διαχωρισμός αυτός έχει σημασία και για έναν άλλο λόγο: ο/η εκπαιδευτικός που υποδέχεται δίγλωσσα παιδιά με προφορική ευχέρεια στην Ελληνική δεν μπορεί να εξηγήσει, πώς τα ίδια παιδιά σε γραπτές εργασίες παρουσιάζουν πολλά λάθη και ελλείψεις στη γλώσσα. Αν ο / η εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει ότι η ευχέρεια στην καθημερινή γλώσσα δεν είναι ταυτόσημη με την αντίστοιχη ευχέρεια στην ακαδημαϊκή γλώσσα, και ότι η ακαδημαϊκή γλώσσα χρειάζεται το χρόνο της για να αναπτυχθεί, είναι πιθανόν να αποδώσει τα λάθη των δίγλωσσων μαθητών σε μαθησιακές δυσκολίες. Ίσως έτσι να εξηγείται το ότι σε κάποια ειδικά σχολεία βρίσκουμε παιδιά, που η μόνη τους «ειδική» πτυχή είναι ότι είναι δίγλωσσα (μη διασταυρωμένα στοιχεία από προσωπικές συζητήσεις με εκπαιδευτικούς). Κάποιος (εκπαιδευτικός, ψυχολόγος, διευθυντής) τα έστειλε εκεί. Ως προς το (β) ζήτημα: Η μάθηση για να αναπτυχθεί χρειάζεται ένα υποστηρικτικό που να διασφαλίζει τη συνέχεια ανάμεσα στους θεσμούς ή χώρους χρήσης της γλώσσας. Κυρίως, πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια ανάμεσα στους κύριους για ένα παιδί χώρους χρήσης της γλώσσας δηλαδή ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο. Αυτό όμως είναι εφικτό στο βαθμό που η

7 οικογένεια είναι πολιτισμικά κοντά στο σχολείο και στο βαθμό που ο/η εκπαιδευτικός γνωρίζοντας τις πολιτισμικές συνήθειες της οικογένειας μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχεια για τους μαθητές. Συμβαίνει όμως αυτό; Από τη δική μας έρευνα σε Ελλάδα και Κύπρο (Skourtou 2008) έχουμε ενδείξεις ότι οι εκπαιδευτικοί (σύμφωνα με τις δικές τους μαρτυρίες) ελάχιστα γνωρίζουν τις πολιτισμικές συνήθειες (και πιο συγκεκριμένα εκείνες τις συνήθειες που σχετίζονται άμεσα με τη μελέτη στο σπίτι και το γραμματισμό) στις οικογένειες των δίγλωσσων μαθητών τους. Άρα, είναι πιθανόν να μην μπορούν να κτίσουν πάνω σε αυτές, για να εξασφαλίσουν την αναγκαία για τη μάθηση συνέχεια, ανάμεσα στην οικογένεια και το σπίτι (Γκόβαρης 2009). Ως προς το (γ) ζήτημα Τόσο στην πρόσφατη έρευνά μας όσο και σε προηγούμενες έρευνες (Σκούρτου 2005), διαπιστώνουμε μία σχετικά επιφυλακτική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρησιμότητα της πρώτης γλώσσας για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (στην περίπτωση μας, της Ελληνικής). Συγκεκριμένα, και στις δύο έρευνες και σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διγλωσσία, άρα και την ύπαρξη δίπλα στην Ελληνική των πρώτων γλωσσών των μαθητών μας, κάτι θετικό. Όταν οι ερωτήσεις γίνονται πιο σαφείς, παρατηρούμε ότι στην παλαιότερη έρευνα (Σκούρτου 2005), η τοποθέτηση είναι ότι η διγλωσσία (άρα και η πρώτη γλώσσα των μαθητών μας) αντιπροσωπεύει ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν εμποδίζουμε τη χρήση του, αλλά ως ελληνικό σχολείο και ως εκπαιδευτικοί που διδάσκουμε την Ελληνική, η όποια άλλη γλώσσα δεν μας αφορά. Η θέση αυτή αντιστοιχεί σαφώς στην τριπλή κατηγοριοποίηση του Ruiz (1984), όπου η (άλλη) γλώσσα προσεγγίζεται είτε ως πρόβλημα είτε ως δικαίωμα είτε, τέλος, ως κοινωνικός πόρος. Ανάλογη είναι και η αντιμετώπισή της: αν η γλώσσα είναι πρόβλημα,

8 τότε πρέπει αυτό να επιλυθεί ή να θεραπευτεί, αν η γλώσσα είναι δικαίωμα, τότε η επιλογή για χρήση της είναι στην ευχέρεια των ομιλητών, αν η γλώσσα είναι κοινωνικός πόρος, τότε πρέπει να αξιοποιηθεί. Τόσο η έρευνά μας του 2005 όσο και αυτή του 2008 ήταν έτσι οργανωμένες, ώστε η συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων, μία πρώτη επεξεργασία να γίνουν αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης με τα ίδια τα υποκείμενα της έρευνας. Η συζήτηση αυτή επιβεβαίωσε την αντιπροσωπευτικότητα της άποψης, που βλέπει την άλλη γλώσσα ως δικαίωμα, που δεν αφορά τους ομιλητές αλλά όχι το σχολείο και τον εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Στην έρευνα του 2008 στην Ελλάδα και Κύπρο είχαμε επιπλέον το εξής ενδιαφέρον στοιχείο: διαπιστώσαμε ένα δισταγμό των εκπαιδευτικών να αποδώσουν στην πρώτη γλώσσα οποιαδήποτε χρησιμότητα στην εκμάθηση της δεύτερης. Αυτό συνάδει με το προηγούμενο εύρημα, που θέλει την άλλη (την πρώτη γλώσσα) σε χρήση εκτός σχολείου. Συγκεκριμένα: ενώ οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική πλειονότητά τους είχαν θετικά σχόλια για τη διγλωσσία, δεν έβλεπαν οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στην πρώτη και στη γλώσσα στόχο (=τη δεύτερη γλώσσα δηλαδή την Ελληνική). Με διαπιστωμένο το ότι οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί, επίσης στη συντριπτική πλειονότητά τους, είχαν διδαχθεί στις προπτυχιακές σπουδές ή σε επιμορφώσεις ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διγλωσσίας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι απόψεις για τη διγλωσσία, όταν συγκεκριμενοποιούνται ως ζεύγος πρώτης και δεύτερης γλώσσας, δεν διαμορφώνονται ή δεν τροποποιούνται από την επαφή με τη θεωρία, αλλά παρουσιάζουν μία αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

9 Προτάσεις Ουσιαστικά, οι προτάσεις μας συνοψίζονται στα τρία ζητήματα που παρουσιάσαμε πιο πάνω, επειδή, πρώτον, υπάρχει διεθνώς επαρκής θεωρητική τεκμηρίωση και ερευνητική / εκπαιδευτική εμπειρία και δεύτερον, επειδή στην έρευνά μας στον ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο, τα τρία αυτά ζητήματα εμφανίζονται με αξιοσημείωτη βαρύτητα. Έτσι, ξαναπιάνοντας το νήμα των τριών ζητημάτων με τη σειρά που τα έχουμε πιο πάνω, θα λέγαμε ότι το πρώτο ζήτημα (αυτό της διαφοροποίησης ανάμεσα στο χρόνο ανάπτυξης της καθημερινής γλώσσας και στο χρόνο ανάπτυξης της ακαδημαϊκής γλώσσας) μας προφυλάσσει από διαγνώσεις παθογένειας σχετικά με τη γλωσσική δραστηριότητα των μαθητών τόσο στην έναρξη της σχολικής τους ζωής όσο και αργότερα, όταν αυτοί υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν την ακαδημαϊκή γλώσσα. Το δεύτερο ζήτημα μας οδηγεί στην αναγκαιότητα να βρούμε τρόπους αξιοποίησης της προηγούμενης γνώσης των μαθητών μας, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συνέχεια ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο. Το τρίτο ζήτημα, μας οδηγεί στην ομολογία ότι σπουδές και επιμορφώσεις φαίνεται να μην επαρκούν για μία αλλαγή πρόσληψης της διγλωσσίας και της σημασίας της πρώτης γλώσσας στην εκμάθηση της δεύτερης. Φαίνεται ότι χρειάζεται μία μεγαλύτερη σύγκλιση ανάμεσα σε αυτό που ως θεωρία μοιάζει μοντέρνο, ίσως και σαγηνευτικό (διγλωσσία), και στο μετασχηματισμό του σε εκπαιδευτική πρακτική (διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας).

10 Βιβλιογραφία Γκόβαρης, Χρ. (2009): Κείμενα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στο Πολυπολιτισμικό Σχολείο, Αθήνα: Ατραπός Γκότοβος, Αθ. & Μάρκου, Γ. (2004): Παλιννοστούντες και Αλλοδαποί Μαθητές στην Ελληνική Εκπαίδευση, Αθήνα: ΙΠΟΔΕ Cummins, J. (2005): Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας, Αθήνα: Gutenberg (2 η έκδοση) Cummins, J. (2000): Language Power and Pedagogy Bilingual Children in the Crossfire, Clevedon: Multilingual Matters Ruiz, R. (1984): Orientations in Language Planning, NABE Journal, 8 (2), (15-34) Σελλά-Μάζη, Ε. (2001): Διγλωσσία και Κοινωνία η Ελληνική Πραγματικότητα, Αθήνα: Προσκήνιο Skourtou, E. (2008): Linguistic Diversity and Language Learning and Teaching: An Example from Greece, Scientia Paedagogica Experimentalis XLV, 1 / 2008 ( ) Σκούρτου, Ε. (2005): Γλωσσική Πολυμορφία στο Σχολείο από την Πλευρά των Εκπαιδευτικών, στο: Βρατσάλης. Κ. (επιμλ.) Κείμενα για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Αθήνα: Ατραπός Σκούρτου, Ε., Βρατσάλης, Κ., Γκόβαρης, Χρ. (2004): Μετανάστευση στην Ελλάδα και Εκπαίδευση: Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και προοπτικές βελτίωσης. Αθήνα: Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) (www.imepo.gr/research-studies-gr.html)

11

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ Πριν διαβάσετε το δεύτερο κεφάλαιο, σκεφτείτε: Έχετε μαθητές/τριες που μιλούν και άλλες γλώσσες; Συγκεκριμένα, έχετε μαθητές/τριες, που στο σπίτι τους

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ) 10ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου

Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στην Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση της Κύπρου Παύλου Παύλος Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ιωάννου-Γεωργίου Σοφία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματική Γλώσσας Β ΚΔΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τη Διγλωσσία/ Πολυγλωσσία σε Οικογένειες Μεταναστών στην Κύπρο. Κοντούλη Δήμητρα

Διερευνώντας τη Διγλωσσία/ Πολυγλωσσία σε Οικογένειες Μεταναστών στην Κύπρο. Κοντούλη Δήμητρα Διερευνώντας τη Διγλωσσία/ Πολυγλωσσία σε Οικογένειες Μεταναστών στην Κύπρο Κλεάνθους Αντρέας Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοντούλη Δήμητρα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πίτρακκου Κρίστια Πανεπιστήμιο Κύπρου Χριστοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρούλα Τσοκαλίδου* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract Language contact has been, traditionally, dealt with as

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης Ομάδα Συγγραφής: Κουρμπέτης Βασίλης Hoffmeister Robert Czubeck Todd

Διαβάστε περισσότερα

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το κοινωνικό πλαίσιο Από τη δεκαετία του 80 σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Όψεις της ετερότητας: διαχείριση του «Άλλου» Κοντογιάννη Διον., Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Κρήτης

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Όψεις της ετερότητας: διαχείριση του «Άλλου» Κοντογιάννη Διον., Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Κρήτης 1084 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Όψεις της ετερότητας: διαχείριση του «Άλλου» Κοντογιάννη Διον., Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Κρήτης Περίληψη Στα πλαίσια μιας ευρύτερης έρευνας και με παράδειγμα την ιστορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H συμμετοχή μεταναστών γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους: οι αντιλήψεις των δασκάλων και οι πρακτικές των γονέων

H συμμετοχή μεταναστών γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους: οι αντιλήψεις των δασκάλων και οι πρακτικές των γονέων Στο Nτίνας, Κ. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (επιμ.) Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου «Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη. Έρευνα, διδασκαλία και εκμάθησή της» (Φλώρινα, 12-14 Μαίου 2006, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα της ιασποράς και η ιασπορά της Γλώσσας. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Η Γλώσσα της ιασποράς και η ιασπορά της Γλώσσας. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σκούρτου, Ε. (2005): Η Γλώσσα της ιασποράς και η ιασπορά της Γλώσσας, στο: Τσοκαλίδου, Ρ. & Παπαρούση, Μ. (επιµέλεια): Γλώσσα και Ταυτότητα στη ιασπορά, Αθήνα: Μεταίχµιο Η Γλώσσα της ιασποράς και η ιασπορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Aναγνώστου Παναγιώτης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Πάτρας pananagnostou@gmail.com Grigorof

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια Εργασίας Νάξου Διγλωσσία

Τετράδια Εργασίας Νάξου Διγλωσσία Τετράδια Εργασίας Νάξου Διγλωσσία UΕπιμέλεια έκδοσης:ελενη ΣΚΟΥΡΤΟΥU H διδασκαλία της Eλληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις "κανονικές" τάξεις Aσπασία Xατζηδάκη* 1. Tα τελευταία δέκα χρόνια οι διεθνείς πολιτικο-οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΜΗΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Χαµηλή Σχολική Επίδοση ΧΑΜΗΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγκριτική µελέτη ανάµεσα σε γηγενείς µαθητές και αντίστοιχους µαθητές γλωσσικών µειονοτήτων που φοιτούν σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Παντελής Γεωργογιάννης Επιμέλεια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ ΜΑΘΗΣΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, Ε ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟΤ. Ροδίτσα Υραγγίδου

ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ ΜΑΘΗΣΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, Ε ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟΤ. Ροδίτσα Υραγγίδου ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ ΜΑΘΗΣΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, Ε ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟΤ Ροδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Γνωστική εξέλιξη, έφεση και εκμάθηση γλωσσών σε μικρά παιδιά στην Ελλάδα: μια διαφορετική προσέγγιση»

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ: Η ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΟΥ: Η ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Μεταπτυχιακή Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Σχεδιασμός και υλοποίηση project για δίγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας βασισμένο στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο Ανδρεάδου Ευθυμία, Κοκκαλιάρη Ερμιόνη, Μοκαΐτη Φανή Νηπιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα