Το πλαίσιο απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πλαίσιο απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων"

Transcript

1 Το πλαίσιο απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος- Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ΑΣΑΟΣ

2 Τι είναι το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα (ΕU Ecolabel) είναι ένα εθελοντικό σύστηµα πιστοποίησης, που δηµιουργήθηκε το 1992 µε τον Κανονισµό της Ε.Ε. 880/92/ΕΟΚ, για την υποστήριξη της αγοράς προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον. Ο κανονισµός 880/1992 /ΕΟΚ αντικαταστάθηκε από τον κανονισµό 1980/2000 ΕΚ µε το ίδιο θέµα. Σήµερα ισχύει ο κανονισµός 66/2010 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε το οικολογικό σήµα της ΕΕ (EU Ecolabel)

3 Αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή Το σύστηµα κοινοτικού οικολογικού σήµατος εντάσσεται στην κοινοτική πολιτική αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής, σκοπός της οποίας είναι η µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κατανάλωσης και της παραγωγής στο περιβάλλον, στην υγεία και στους φυσικούς πόρους. Το εν λόγω σύστηµα προορίζεται να προωθεί, µέσω του οικολογικού σήµατος, προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων. Προς τούτο, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα προκειµένου να φέρουν το οικολογικό σήµα βασίζονται στις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις οι οποίες έχουν επιτευχθεί από προϊόντα που κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα κατανοητά και εύχρηστα και, συνεπώς, να περιορίζονται στις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων.

4 Γενικές απαιτήσεις για τα κριτήρια απονοµής του οικολογικού σήµατος της ΕΕ Κατά τον καθορισµό των κριτηρίων απονοµής του οικολογικού σήµατος της ΕΕ λαµβάνονται υπόψη: Α. Οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως δε οι επιπτώσεις στην κλιµατική αλλαγή, στη φύση και τη βιοποικιλότητα, η κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, η παραγωγή αποβλήτων, οι εκποµπές σε όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος, η ρύπανση µέσω φυσικών φαινοµένων και µέσω της χρήσης και ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών. Β. Η υποκατάσταση επιβλαβών ουσιών από λιγότερο επιβλαβείς ουσίες καθαυτές ή µέσω της χρήσης διαφορετικών υλικών ή σχεδιαστικών τροποποιήσεων, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή. Γ. Η δυνατότητα µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χάρις στην ανθεκτικότητα και την επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων.

5 Γενικές απαιτήσεις για τα κριτήρια απονοµής του οικολογικού σήµατος της ΕΕ. Το καθαρό οικολογικό ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων υγείας και ασφάλειας, κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των εξεταζόµενων προϊόντων. Ε. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, κοινωνικές και ηθικές παράµετροι µέσω, λόγου χάρη, της παραποµπής σε σχετικές διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες, όπως τα πρότυπα και οι κώδικες δεοντολογίας της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ( ΟΕ). Στ. Κριτήρια που έχουν καθορισθεί για άλλα περιβαλλοντικά σήµατα, ιδίως επισήµως αναγνωρισµένα, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, περιβαλλοντικά σήµατα EN ISO τύπου I, εφόσον υπάρχουν για τη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων µε στόχο τη βελτίωση των συνεργειών. Z. Στο µέτρο του δυνατού, η αρχή της µείωσης των πειραµάτων στα ζώα.

6 Κύκλος ζωής

7 Κατηγορίες προϊόντων µε Ecolabel Προϊόντα καθαρισµού Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόντα χάρτου Υφάσµατα Έπιπλα Στρώµατα Χρώµατα Υπηρεσίες Τουριστικά καταλύµατα Κάµπινγκ

8 Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων Κατηγορία: «υπηρεσία τουριστικού καταλύµατος»

9 Μια κοινή πρωτοβουλία E.Ε. (Γ Περιβάλλοντος) Αρµόδιων Φορέων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 Το θεσµικό πλαίσιο

11 1. Η απόφαση 2003/287/EC Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για τις τουριστικές υπηρεσίες (European Ecolabel ή EU flower) και ειδικότερα για τα ξενοδοχεία και τα Campings, άρχισε να εφαρµόζεται από τον Απρίλιο του 2003 βάσει σχετικής Απόφασης της Επιτροπής (2003/287/EC) καθορισµού των κριτηρίων απονοµής του σήµατος, σε συνέχεια ειδικής µελέτης και ευρέων διαβουλεύσεων µε εµπειρογνώµονες και εκπροσώπους των κρατών µελών.

12 «για καθορισµό οικολογικών κριτηρίων σχετικά µε την απονοµή οικολογικού σήµατος της Κοινότητας για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων» «Υπηρεσία τουριστικού καταλύµατος κωδικός 025»

13 2. Απόφαση για τα Campings Τα κριτήρια για τη σήµανση των Campings/ κατασκηνώσεις εγκρίθηκαν µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/338/ EC.

14 3. Απόφαση 2009/578/ EC Με την 2009/578/ EC Απόφαση της Επιτροπής, καθορίστηκαν αναθεωρηµένα οικολογικά κριτήρια για την απονοµή του ευρωπαϊκού eco-label σε τουριστικές υπηρεσίες. Οι τροποποιήσεις στα ήδη ισχύοντα κριτήρια, που πηγάζουν από την εν λόγω απόφαση, τέθηκαν σε εφαρµογή την 9η Ιουλίου 2010.

15 Απόφαση 2009/578/ EC Άρθρο 1 1. Η κατηγορία προϊόντων "υπηρεσία τουριστικού καταλύµατος" συνίσταται στην παροχή, έναντι αµοιβής, καταλύµατος διανυκτέρευσης σε κατάλληλα εξοπλισµένα δωµάτια, που περιλαµβάνουν τουλάχιστον ένα κρεβάτι, η οποία προσφέρεται ως κύρια υπηρεσία σε τουρίστες, ταξιδιώτες και ενοίκους. Η παροχή της διανυκτέρευσης σε κατάλυµα είναι δυνατόν να περιλαµβάνει την προσφορά υπηρεσιών όπως: σίτισης, δραστηριοτήτων εκγύµνασης ή/και ευεξίας και χώρους πρασίνου.

16 Αντικειµενικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος Η θέσπιση ενός ενιαίου Πανευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού προτύπου Από τις Μεσογειακές χώρες ως τη Βόρεια Ευρώπη

17 Η οικονοµική σηµασία των τουριστικών υπηρεσιών Με περίπου 1,8 εκατ. επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, οι οποίες κατέχουν περίπου το 5,2% του συνολικού εργατικού δυναµικού (δηλαδή περίπου 9,7 εκατ. θέσεις απασχόλησης µε σηµαντική αναλογία νέων), η Ευρωπαϊκή τουριστική βιοµηχανία παράγει πάνω από το 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, ένα αριθµητικό στοιχείο που σηµειώνει σταθερή αύξηση. Ο τουρισµός αντιπροσωπεύει την τρίτη µεγαλύτερη κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα της ΕΕ, µετά από τους τοµείς του εµπορίου και της διανοµής, καθώς και τον κατασκευαστικό τοµέα. Λαµβανοµένων υπόψη των τοµέων που συνδέονται µαζί του, η συνεισφορά του τουρισµού στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ακόµη υψηλότερη, διότι εκτιµάται ότι πάνω από το 10 % του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται σ αυτόν και ότι προσφέρει περίπου 12 % του συνόλου απασχόλησης.

18 Τουριστικές Υπηρεσίες και περιβάλλον Υπάρχει εντεινόµενη απαίτηση για καθαρό περιβάλλον. Αναγνώριση της σηµασίας της προστασίας του περιβάλλοντος για την διατήρηση των τουριστικών υπηρεσιών και της φροντίδας του, µέσα από δράσεις που οι ίδιοι αναλαµβάνουν. Πελάτες ευαισθητοποιηµένοι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών δραστηριοτήτων. Τουριστικά καταλύµατα εγκατεστηµένα σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. Πιέσεις στους υπάρχοντες φυσικούς πόρους, στα νερά και τις πηγές ενέργειας, ιαταραχή της τοπικής χλωρίδας και πανίδας µέσω της µη ορθής διαχείρισης των αποβλήτων.

19 Η κλιµατική αλλαγή Η τουριστική προσφορά πρέπει στο εξής να λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, καθώς και µε την έλλειψη νερού και ενέργειας, τις πιέσεις που ασκούνται στη βιοποικιλότητα ή ακόµη τους κινδύνους του µαζικού τουρισµού όσον αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά. Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να µειώσουν την κατανάλωση πόσιµου ύδατος σε περίπτωση ξηρασίας, τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, καθώς και να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα. COM(2010) 352 / Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισµό

20 To Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα Eπιβραβεύει τις υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων που σέβονται το περιβάλλον Eπισηµαίνει την περιβαλλοντικά καλή επίδοση Aποτελεί προστιθέµενη ποιοτική αξία για την επιχείρηση. Αποτελεί µοναδικό σήµα σχετικά µε την περιβαλλοντική ποιότητα πιστοποιηµένο από έναν ανεξάρτητο οργανισµό που ισχύει για όλη την Ευρώπη, Παρέχει µια µοναδική ευκαιρία για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών των διαφόρων τύπων τουριστικών καταλυµάτων.

21 Τι σηµαίνει η ύπαρξη Οικολογικού σήµατος για τα τουριστικά καταλύµατα 1. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και περιβαλλοντικών επιδόσεων 2. Αναγνωρισιµότητα 3. ιαφήµιση 4. Οικολογική επίδοση και οικονοµικά οφέλη 5. Αίσθηση άνεσης 6. Ικανοποίηση των προσδοκιών των φιλοξενουµένων 7. Ενίσχυση των εργαλείων marketing

22 1. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και περιβαλλοντικών επιδόσεων Σηµαντικός τρόπος για την ανάδειξη των προσπαθειών που αναλαµβάνει η τουριστική επιχείρηση σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος προς τους φιλοξενούµενους ενός τουριστικού καταλύµατος και τις συνεπαγόµενες βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών Επίσηµο εµπορικό σήµα, καταξιωµένο στη βάση ισχυρών και αξιόπιστων κριτηρίων στα οποία στηρίζεται η εφαρµογή του Εγγύηση για υψηλή περιβαλλοντική επίδοση των υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων

23 2. Αναγνωρισιµότητα Η απόκτηση του οικολογικού σήµατος από ξενοδοχεία και Campings συνεπάγεται: Το χαρακτηρισµό κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης που το λαµβάνει και περιλαµβάνεται στη λίστα των "πράσινων" µε ευρωπαϊκά κριτήρια ξενοδοχείων και Campings, ως τουριστικής εγκατάστασης που στοχεύει στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προσελκύοντας πελατεία υψηλών απαιτήσεων. Το πλεονέκτηµα της αναγνώρισης των συγκεκριµένων Το πλεονέκτηµα της αναγνώρισης των συγκεκριµένων ξενοδοχείων έναντι των λοιπών από τους τουρίστες που είναι περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένοι και απαιτούν περιβαλλοντική πιστοποίηση.

24 3. ωρεάν διαφήµιση ωρεάν διαφήµιση στο επίσηµο site της E.E, στο Green Store του European EcoLabel, όπου περιλαµβάνονται όλες οι εταιρείες και τα προϊόντα που τους έχει απονεµηθεί το Ευρωπαίκό Οικολογικό Σήµα και όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. µέσω internet.

25 4. Οικολογική απόδοση και οικονοµικό όφελος τα περιβαλλοντικά µέτρα που αναλαµβάνονται από µια τουριστική επιχείρηση απαιτούν χρόνο, προσπάθεια και πόρους (οικονοµικούς και ανθρώπινους) παράλληλα βοηθούν να επισηµανθούν οι οικολογικές και οικονοµικές αδυναµίες οι οποίες αποτελούν ευκαιρίες για ουσιαστικές βελτιώσεις: περιβαλλοντικές και οικονοµικές

26 Οικολογική απόδοση και οικονοµικό όφελος Η µείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων όπως η ενέργεια και το νερό, που ζητά το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα, µέσω της υιοθέτησης απλών διαχειριστικών πρακτικών βοηθά στη µείωση των δαπανών της επιχείρησης.

27 5. Αίσθηση άνεσης Η περιβαλλοντική δέσµευση σε ένα τουριστικό κατάλυµα συνδυάζεται µε υψηλά επίπεδα καθαριότητας υγιεινή διατροφή και ένα υγιές περιβάλλον για τους φιλοξενουµένους και τους εργαζόµενους. Στα περιβαλλοντικά φιλικά καταλύµατα χρησιµοποιούνται φυσικά οικοδοµικά υλικά υπάρχουν χώροι για µη καπνιστές αποφεύγεται η χρήση επικίνδυνων χηµικών ουσιών τα κλινοσκεπάσµατα πλένονται µε φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά

28 6. Ικανοποίηση των προσδοκιών των φιλοξενουµένων Αναγνώριση της υψηλής περιβαλλοντικά επίδοσης του τουριστικού καταλύµατος ως ένα επιπρόσθετο στοιχείο ποιότητας στις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

29 7. Ενίσχυση εργαλείων marketting Μια οικολογικά επιβραβευµένη µε το «Λουλούδι», επιχείρηση παροχής υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή την επιβράβευση, ως εργαλείο marketting. Για παράδειγµα στα διαφηµιστικά φυλλάδιά της µπορεί να γίνεται χρήση του επίσηµου λογότυπου, ενώ µπορεί ακόµη αυτό να χρησιµοποιείται ως εργαλείο επικοινωνίας µε την τοπική κοινωνία, σε τουριστικές εκδηλώσεις, σε διαφηµίσεις και δράσεις δηµοσίων σχέσεων κ.λπ.

30 Περιβαλλοντικά οφέλη για την κοινωνία Εξοικονόµηση νερού & ενέργειας Χρήση ΑΠΕ Εκπαίδευση προσωπικού Πληροφόρηση επισκεπτών Μη χρήση επικίνδυνων χηµικών ουσιών Προµήθειες υλικών φιλικών προς το περιβάλλον Τοπικά προϊόντα διατροφής

31 Ποιος µπορεί να υποβάλει αίτηση Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα µεγάλο ξενοδοχείο αλυσίδας ένα µικρό ξενοδοχείο σε µια πόλη ένας ορεινός ξενώνας ενοικιαζόµενα δωµάτια αγροτουριστικά καταλύµατα

32 Πως θα αποκτήσετε το Ecolabel Ελάτε σε επαφή µε τον ΑΣΑΟΣ Υποβολή αίτησης Έλεγχος φακέλου Καταβολή των τελών αίτησης Ικανοποίηση των απαιτήσεων των κριτηρίων Επαλήθευση Επίσηµη Απονοµή ικαίωµα χρήσης του εµπορικού σήµατος για το µάρκετίνγκ σας

33 Γενικές απαιτήσεις Προκειµένου να υποβάλει αίτηση για την απονοµή του οικολογικού σήµατος, ο αιτών πρέπει να συµµορφώνεται προς τις κοινοτικές, εθνικές και τοπικές νοµικές απαιτήσεις. Πρέπει ιδίως να διασφαλίζεται ότι: 1. Η φυσική υποδοµή είναι νοµίµως κατασκευασµένη και συµµορφώνεται προς όλες τις σχετικές νοµοθεσίες και τους κανονισµούς που ισχύουν στην περιοχή στην οποία έχει κατασκευασθεί, ιδίως όσους συνδέονται µε τη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας. 2. Η φυσική υποδοµή συµµορφώνεται προς τους κοινοτικούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς που αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας, τους υδάτινους πόρους, την επεξεργασία και διάθεση των υδάτων, τη συλλογή και διάθεση των απορριµµάτων, τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού, καθώς και τις διατάξεις ασφάλειας και υγιεινής (ΑΕΠΟ, άλλες εγκρίσεις). 3. Η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία και είναι εγγεγραµµένη σε µητρώο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής ή/και τοπικής νοµοθεσίας, και το προσωπικό απασχολείται νοµίµως και είναι ασφαλισµένο (ΕΟΤ).

34 Τέλη Τέλη Αίτησης Από 300 έως 1300 Εκπτώσεις για: µικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζ./75%) ορεινά καταλύµατα (75%) Ετήσια Τέλη Ελάχιστο ετήσιο τέλος για πολύ µικρές επιχειρήσεις 100 Αποτελούν το 0,15% του 50% του ετήσιου όγκου πωλήσεων (= µέση τιµή διανυκτέρευσης επί τον αριθµό των (= µέση τιµή διανυκτέρευσης επί τον αριθµό των διανυκτερεύσεων) πλέον ΦΠΑ

35 Τέλη 2. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη πρόταση του άρθρου 2 παράγραφος 5 της απόφασης 2000/728/ΕΚ, το ελάχιστο ετήσιο τέλος χρήσης του οικολογικού σήµατος από πολύ µικρή επιχείρηση θα είναι 100 EUR. 3. Ο ετήσιος όγκος πωλήσεων για το σύνολο των υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιµή παροχής της υπηρεσίας µε τον αριθµό των διανυκτερεύσεων και µειώνοντας το τελικό γινόµενο κατά 50 %. 4. Ως τιµή παροχής της υπηρεσίας θεωρείται το µέσο τέλος που καταβάλλεται από τον επισκέπτη για τη διανυκτέρευση, συµπεριλαµβανοµένων όλων των υπηρεσιών που δεν συνεπάγονται επιπλέον επιβάρυνση.

36 Κριτήρια υποχρεωτικά κριτήρια και προαιρετικά κριτήρια Εκπλήρωση όλων των υποχρεωτικών κριτηρίων. Εάν δεν είναι δυνατό να εκπληρωθεί ένα υποχρεωτικό κριτήριο, ο υποψήφιος θα εξηγήσει γιατί συµβαίνει αυτό Εκπλήρωση των προαιρετικών κριτηρίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε σύστηµα βαθµολόγησης.

37 Α. Υποχρεωτικά κριτήρια Ενέργεια (Από 1 έως 10) Νερό (Από 11 έως 15) Απορρυπαντικά και απολυµαντικά (16) Απορρίµµατα (Από 17-20) Άλλες υπηρεσίες (21 και 22) Γενική διαχείριση (Από 23 έως 29)

38 Β. Προαιρετικά κριτήρια Ενέργεια (από 30 έως 49) Νερό ( από 50 έως 62) Απορρυπαντικά και απολυµαντικά (από 63 έως 69) Απορρίµµατα (από 70 έως 73) Άλλες υπηρεσίες (από 74 έως 85) Γενική διαχείριση (από 86 έως 90)

39 Κριτήρια 29 Υποχρεωτικά κριτήρια 61 Προαιρετικά κριτήρια: τουλάχιστον 20 βαθµοί Ενέργεια Νερό Γενική ιαχείριση Απορρυπαντι κά και Απολυµαν τικά Απόβλητα Άλλες υπηρεσίες Προαιρετικά κριτήρια Υποχρεωτικά κριτήρια

40 Α. Υποχρεωτικά κριτήρια Ενέργεια 1. 50% της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Οδηγία 2001/77/ΕΚ) 2. Κατάργηση χρήσης πετρελαίου ή και άνθρακα που περιέχει θείο (S) > 0,1% 3. Απόδοση λεβήτων περίπου 92%, (Οδηγία 92/42/EΚ) 4. Τα κλιµατιστικά που έχουν αγορασθεί εντός της διάρκειας απονοµής του Ecolabel πρέπει να έχουν απόδοση τάξεως Α (Οδηγία 2002/31/ΕΚ) 5. Ενεργειακή απόδοση κτηρίων 6. Κατάλληλη µόνωση στα παράθυρα 7. ιακοπή της λειτουργίας του κλιµατισµού ή της θέρµανσης όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα 8. ιακοπή φωτισµού όταν αποχωρεί ο επισκέπτης 9. Το 80% όλων των λαµπτήρων φωτισµού είναι ενεργειακής απόδοσης Α (Οδηγία 98/11/EΚ) 10. Εξωτερικές συσκευές θέρµανσης τροφοδοτούµενες µόνο από ΑΠΕ

41 Υποχρεωτικά κριτήρια Νερό 11.H µέση παροχή νερού από τις βρύσες και τα ντους πρέπει να είναι < 9 λίτρα/λεπτό (εξαιρούνται βρύσες κουζίνας και µπανιέρων) 12. οχείο απορριµµάτων στις τουαλέτες (πληροφόρηση για την χρήση του) 13. Απόπλυση ουρητηρίων είτε αυτόµατη µε χρονοδιακόπτη είτε µε χειροκίνητα συστήµατα ώστε να αποφεύγεται η συνεχής απόπλυση 14. Αλλαγή πετσετών και σεντονιών (ενηµέρωση) 15. Ορθή αποµάκρυνση των λυµάτων (Οδηγία 2006/118/ΕΚ).

42 Υποχρεωτικά κριτήρια Επικίνδυνες χηµικές ουσίες 16. Θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση των απολυµαντικών

43 Υποχρεωτικά κριτήρια Απορρίµµατα 17. ιευκόλυνση των επισκεπτών να διαχωρίζουν τα απορρίµµατα. 18. Το προσωπικό θα πρέπει να διαχωρίζει τα επικίνδυνα απόβλητα, που ορίζονται από την Οδηγία 2000/532/EC (πχ µελάνια, toner, µπαταρίες κλπ). 19. Αναλώσιµα προϊόντα µιας χρήσης. 20. Συσκευασίες πρωϊνού µιας χρήσης.

44 Υποχρεωτικά κριτήρια Άλλες υπηρεσίες 21. Απαγόρευση καπνίσµατος σε κοινόχρηστους χώρους. 22. Πληροφόρηση για τις δηµόσιες συγκοινωνίες.

45 Υποχρεωτικά κριτήρια Γενική ιαχείριση 23. Σωστή συντήρηση του εξοπλισµού. 24. Καθορισµός περιβαλλοντικής πολιτικής και προγράµµατος δράσης. 25. Κατάρτιση προσωπικού. 26. Πληροφόρηση των επισκεπτών ως προς την περιβαλλοντική πολιτική, τους στόχους και τις δράσεις. 27. Συλλογή στοιχείων (ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας, τη χρήση χηµικών, την παραγωγή αποβλήτων κ.ά.). 28. Συγκέντρωση άλλων δεδοµένων ( απόβλητα, χηµικές ουσίες κ..α.) 29. Πληροφορίες που εµφαίνονται στο Οικολογικό Σήµα.

46 Πληροφόρηση επισκεπτών κριτήριο 26 Να κλείνουν τον κλιµατισµό/τα θερµαντικά σώµατα όταν ανοίγουν τα παράθυρα Να κλείνουν τα φώτα όταν φεύγουν από τα δωµάτιά τους Οδηγίες ως προς τους τρόπους περιορισµού της κατανάλωσης νερού στις τουαλέτες Nα χρησιµοποιούν τους κάδους απορριµµάτων στα αποχωρητήρια Να πληροφορούν τo προσωπικό για πιθανές διαρροές Να τους παρέχονται πληροφορίες ως προς τα µέσα Να τους παρέχονται πληροφορίες ως προς τα µέσα µαζικής µεταφοράς

47 Προαιρετικά Κριτήρια Ενέργεια 30. Παραγωγή ηλ. Ρεύµατος µέσω ΑΠΕ (20%) 31. Ενέργεια από ΑΠΕ (70%) 32. Ενεργειακή απόδοση λέβητα 33. Εκποµπές ΝΟx από λέβητες 34. Τηλεθέρµανση 35. Συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας 36. Αντλία θερµότητας 37. Ανάκτηση θερµότητας 38. Ρύθµιση θερµοκρασίας 39. Ελεγχοι ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 40. Κλιµατισµός Τάξη Α +15% ή +30% 41. Αυτόµατη διακοπή κλιµατιστικών 42. Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική 43. Ενεργειακή απόδοση ψυγείων 44. Ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών και µαλλιών 45. Χωροθέτηση ψυγείων 46. Αυτόµατος διακόπτης φωτισµού στα δωµάτια των επισκεπτών 47. Χρονοδιακόπτης σάουνας 48. Θέρµανση πισίνας µε ΑΠΕ 49. Αυτόµατος διακόπτης φωτισµού εξωτερικών χώρων

48 Προαιρετικά Κριτήρια Νερό 50. Χρήση βρόχινου νερού ή ανακυκλωµένου 51. Αυτόµατα συστήµατα ποτίσµατος των εξωτερικών χώρων 52, Παροχή νερού από βρύσες και ντους < 8 λίτρα/ λεπτό 53. Απόπλυση αποχωρητηρίων 54. Κατανάλωση νερού στα πλυντήρια πιάτων (ΕΝ 50242, Οδηγία 97/17/ΕΚ) 55. Κατανάλωση νερού στα πλυντήρια ρούχων (ΕΝ 60456, Οδηγία 95/12/ΕΚ 56. Ρύθµιση θερµοκρασίας νερού βρύσης στο 95% των βρυσών 57. Χρονοδιακόπτες καταιονιστήρων 58. Κάλυµα πισίνας 59. Αποπάγωση δρόµων 60. Ενδείξεις σκληρότητας νερού 61.Εξοικονόµηση νερού στα ουρητήρια 62. Χρήση αυτόχθονων φυτών για νέα φύτευση σε εξωτερικούς χώρους

49 Προαιρετικά Κριτήρια Απορρυπαντικά και απολυµαντικά 63. Απορρυπαντικά µε οικολογική σήµανση (τουλάχιστον 80%) 64. Χρήση οικολογικών χρωµάτων και βερνικών (τουλάχιστον 50%) 65. Υποστήριξη εναλλακτικών µέσων έναντι των τεχνητών µέσων αφής ψησταριάς 66. Πισίνες: όση απολυµαντικού ή φυσικές/οικολογικές πισίνες 67. Μηχανικός καθαρισµός 68. Οικολογικοί κήποι (Καν. 834/2007) 69. Εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα (αντικουνουπικά σπειρώµατα, εντοµοκτόνα που χρησιµοποιούνται στη βιολογική γεωργία (Καν. 834/2007)

50 Προαιρετικά Κριτήρια ιαχείριση αποβλήτων 70, Λιπασµατοποίηση 71. οχεία αναψυκτικών µιας χρήσης 72. ιάθεση λαδιών, ελαίων 73. Χρησιµοποιηµένα υφάσµατα, έπιπλα και άλλα προϊόντα

51 Προαιρετικά Κριτήρια Άλλες υπηρεσίες 74. Εξωραϊσµός της στέγης (το 50% των στεγών κατάλληλων να φυτευθούν) 75. Περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση 76. Απαγόρευση καπνίσµατος στους κοινόχρηστους χώρους και τα δωµάτια (100% και 70% αντιστοίχως) 77. Ποδήλατα (τουλάχιστον 3 ποδήλατα /50 δωµάτια) 78. Υπηρεσία µεταφοράς επισκεπτών 79. Επιστεφόµενες ή επαναπληρώσιµες φιάλες (για µη αλκοολούχα, µπύρα και νερό) 80. Χρήση επαναφορτιζόµενων προϊόντων 81. Προϊόντα χαρτιού µε οικολογικό σήµα (80%) 82. Μη αναλώσιµα αγαθά διαρκείας 83. Τρόφιµα τοπικής παραγωγής 84. Οργανικά τρόφιµα 85. Ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους

52 Βαθµολογία Για τα προαιρετικά κριτήρια απονέµεται µία τιµή που εκφράζεται σε βαθµούς ή κλάσµατα βαθµών. Για να έχει ένα τουριστικό κατάλυµα δικαίωµα να του απονεµηθεί το οικολογικό σήµα, θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 20 βαθµούς. Σίτιση (πρωινό) (3 βαθµοί) ραστηριότητες/εγκαταστάσεις εκγύµνασης και αναψυχής (3 βαθµοί) ραστηριότητες/εγκαταστάσεις εκγύµνασης, αναψυχής και κέντρα ευεξίας (5 βαθµοί) Χώροι πρασίνου τουλάχιστον 20 βαθµούς. πάρκα και κήποι όπου πάρκα και κήποι όπου έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες (3 βαθµοί)

53 Μέσα επαλήθευσης Η συµµόρφωση µε τα κριτήρια γίνεται µε: Έγγραφα (λογαριασµοί, συµβάσεις, τιµολόγια) ηλώσεις (από τους κατασκευαστές, τους προµηθευτές, τους συνεργάτες, τις δηµόσιες ή ιδιωτικές αρχές, ιδία δήλωση) Επιτόπιες επιθεωρήσεις

54 Τουριστικά καταλύµατα στην Ελλάδα µε Ecolabel Στην Ελλάδα τα καταλύµατα που διαθέτουν το Eυρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα είναι τα ακόλουθα: 1) Alexander Beach Hotel and Convention Center, Αλεξανδρούπολη 2) Apollonia Beach Resort and Spa, Ηράκλειο Κρήτης 3) Daphne s Club Hotel Apartment, Ξυλόκαστρο 4) Eagles Palace Hotel and Spa, Χαλκιδική 5) Grecotel Pella Beach, Χαλκιδική 6) Sun garden Rhodes, Ρόδος 7) Sun wing Resort, Καλλιθέα, Ρόδος 8) Sun wing Resort Makrigialos, Κρήτη

55 Ενταγµένες επιχειρήσεις στην Ευρώπη Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οικολογικό σήµα έχει απονεµηθεί µέχρι στιγµής σε 190 τουριστικά καταλύµατα, Ιταλία 91, Γαλλία 40 Αυστρία 24 Σηµειώνεται ότι τα περισσότερα Κράτη Μέλη διέθεταν, πολύ πριν την εφαρµογή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήµατος, τα δικά τους εθνικά σήµατα, τα οποία είναι πολύ δηµοφιλή και προτιµώνται από τα ξενοδοχεία τους δεδοµένου ότι είναι καθιερωµένα για µεγάλο χρονικό διάστηµα (π.χ. Nordic Swan για τις Σκανδιναβικές χώρες, Blau Αngel για την Γερµανία, κ.α.).

56 Θέλουµε να πετύχουµε... µαζί σας, την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού, σε αρµονία µε τη φύση, δια µέσω του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος.

57 Χρήσιµοι σύνδεσµοι Complete list of criteria for tourist accommodation: urism_en.pdf DG Environment eco-label website: ndex_en.htm DG Environment eco-label website specialised in tourist accommodation: product/pg_tourism_en.htm DG Environment eco-label website specialised in camp site services: product/pg_campsites_en.htm

58 Σας ευχαριστώ!

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ.

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ. Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ. Μια κοινή πρωτοβουλία των... E.Ε. Γ Περιβάλλον ΑρµόδιωνΦορέωντωνΧωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ. Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα Το εθελοντικό κοινοτικό σύστηµα απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος λειτουργεί από το 1992 (Regulation

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr Εισαγωγή Τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (υπολογιστές, τηλεοράσεις, πλυντήρια) κάνουν τη ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκυρήχθηκε το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Επιλέξιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Περιβαλλοντικής ιαχείρισης

Πρωτοβουλίες Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Πρωτοβουλίες Περιβαλλοντικής ιαχείρισης 1 - Αγία Νάπα υναµικότητα : 342 Πελάτες/Χρόνο : 26.000 (Σκανδιναβοί) Προσωπικό : 180 (Καλοκαιρινή Περίοδο) Έναρξη : 1989 (Γενική Ανακαίνιση 2005-06) Λειτουργία :

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου Βαθμολογία επιθεωρητών στο υποκριτήριο Βαθμολογία x συντελεστής βαρύτητας 100 100 0 1 Η ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θα κατατάξουμε τις Θεματικές Ενότητες που απαρτίζουν μια Βιώσιμη κοινότητα σε τέσσερες Πυλώνες Βιωσιμότητας. Ο λόγος είναι αφ ενός μεν η διευκόλυνση στη κατηγοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις 3rd International Rhodes Tourism Forum ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN TOURISM DESTINATIONS

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. ΙΑΣΚΕ ΑΣΗ FISHING VILLAGE 140 APTS 3 BARS, 4 RESTAURANTS, SUPERMARKET, BANK, TRAVEL OFFICE, SNACKS, ICECREAM ETC

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. ΙΑΣΚΕ ΑΣΗ FISHING VILLAGE 140 APTS 3 BARS, 4 RESTAURANTS, SUPERMARKET, BANK, TRAVEL OFFICE, SNACKS, ICECREAM ETC ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. AEGEAN SPAVILLAGE 83 APTS MYKONOS VILLAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 48 APTS & ΙΑΣΚΕ ΑΣΗ 6 ΜΠΑΡΣ FISHING VILLAGE 140 APTS 3 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ COMMERCIAL FRONT 3 BARS, 4 RESTAURANTS, SUPERMARKET, BANK, TRAVEL OFFICE,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο ) Κωνσταντίνος Χατζηαθανασίου, Α.Μ.: 207/08. Μάριος Σταυρινίδης, Α.Μ.: 124/08

Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο ) Κωνσταντίνος Χατζηαθανασίου, Α.Μ.: 207/08. Μάριος Σταυρινίδης, Α.Μ.: 124/08 Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013) Θέµα: ιερεύνηση των εκπροσώπων υπευθύνων σειράς ξενοδοχείων µε σκοπό τη διαπίστωση υιοθέτησης ή µη φιλοπεριβαλλοντικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Κ.Ο.Α.Π.) CYPRUS AGRICULTURAL PAYMENTS ORGANISATION (C.A.P.O.) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 9 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Hellas / ECHOES 3 Μαΐου 2014, Θεσσαλονίκη Μόνικα Νάζη, ΣΒΒΕ

Enterprise Europe Network Hellas / ECHOES 3 Μαΐου 2014, Θεσσαλονίκη Μόνικα Νάζη, ΣΒΒΕ Enterprise Europe Network Hellas / ECHOES 3 Μαΐου 2014, Θεσσαλονίκη Μόνικα Νάζη, ΣΒΒΕ Ευρωπαϊκό Δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης: Enterprise Europe Network - Hellas Μέλος του ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8/3/2013 Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη. Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια

Buy Smart+ Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη. Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια Buy Smart+ Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόµενα Γενικό Πλαίσιο Σήµανση Πράσινης Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιµες Συµβουλές Ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης για τη χρήση νερού και εναλλακτικών πηγών. Κ. Νουτσόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ

Αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης για τη χρήση νερού και εναλλακτικών πηγών. Κ. Νουτσόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης για τη χρήση νερού και εναλλακτικών πηγών Κ. Νουτσόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος «Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ» Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Αντικείμενο παραγωγής (προϊόντα διατροφής, αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια έλλειψη φυσικών πόρων, η κύρια πρόκληση για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR

Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1: Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed»

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» «Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» Αντώνης Αντωνόπουλος ήµος Νέου Ψυχικού 26 Ιανουαρίου 2007 Το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

. Μυλωνόπουλος, Ενωσιακό δίκαιο και τουρισµός - Η παράµετρος του οικολογικού σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

. Μυλωνόπουλος, Ενωσιακό δίκαιο και τουρισµός - Η παράµετρος του οικολογικού σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ, Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος Περιοδικό: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ (επιλέξτε έτος / τεύχος) Τεύχος: 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος (περιεχόµενα τεύχους) 3/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις που ήδη εφαρμόζονται για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δράσεις που ήδη εφαρμόζονται για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στόχος: «Πράσινο Πανεπιστήμιο» Γενικά Η περιβαλλοντική πολιτική του ΤΕΙ Κρήτης επικεντρώνεται στην συνεχή του προσπάθεια για βελτίωση της περιβαλλοντικής του ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη

Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη Οικιακές Συσκευές Περιεχόμενα Ομάδες προϊόντων Σήμανση Κριτήρια Συμβουλές Οικιακές Συσκευές στις οποίες αναφέρεται το έργο Μεγάλες Οικιακές Συσκευές: Ψυκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ RESORT HOTELS Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ CITY HOTELS Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ClearSupport ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ClearSupport ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ClearSupport ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr ClearSupport, Chania-Crete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια Νοµοθετικό πλαίσιο Κανονισµός για την Εκούσια Συµµετοχή Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα