ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Όνομα και επώνυμα Τόπος γεννήσεως: Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ Αλμυρός, Μαγνησίας ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 1962 Μεταπτυχιακές Υπότροφος: Ελλ. Επιτρ. Ατομ. Ενέργ. (ΕΕΑΕ) Certificate: Michigan State University, U.S.A, 1967 Master of Science (Food Biotechnology): Michigan State University, U.S.A, Ph.D (Food Biotechnology) Michigan State University, U.S.A, Μεταδιδακτορικές Post -Doctor: Michigan State University, U.S.A, Visiting Prof. Michigan State University, U.S.A, 1985 ΘΕΣΕΙΣ Ερευνητής Ελλ. Επιτρ. Ατομ. Ενέργ. (ΕΕΑΕ) Αναπλ. Καθηγητής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομότιμος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εισαγωγή και διδασκαλία τριών νέων μαθημάτων βιοτεχνολογίας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΠΜ. Συγγραφή πολλών σπουδαστικών Βιβλίων-Σημειώσεων και Εργαστηριακών Ασκήσεων. Επίβλεψη και καθοδήγηση πολλών Διπλωματικών και Διδακτορικών διατριβών. Μεταπτυχιακά διεθνή σεμινάρια (Workshops). 1. ENZYME TECHNOLOGY 30/10-10/11/ ENZYME BIOTECHNOLOGY 7-20/10/ EXTREMOPHILIC MICROORGANISMS 11-22/4/1994 Χρηματοδοτήθηκαν από τη Διεύθυνση Βιοτεχνολογίας της ΕΕ, συμμετείχαν στη διδασκαλία ξένοι και Έλληνες επιστήμονες, παρακολούθησαν τα σεμινάρια μεταπτυχιακοί σπουδαστές από όλες τις χώρες της ΕΕ και πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ιδρυτής, με τη βοήθεια συνεργατών, του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ (παραγωγή βιομορίων βιομηχανικής σημασίας σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα).

2 2 Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Βιοτεχνολογία ενδιαφέροντος Χημικού Μηχανικού (ανιούσες και κατιούσες διεργασίες παραγωγής βιολογικών μεταβολικών ουσιών βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Βιομετατροπή λιγνοκυτταρινούχων ουσιών σε βιοκαύσιμα). Χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικές και διεθνείς (ΕΕ) πηγές και τη βιομηχανία αξίας πάνω από 3 εκατ.. 1. Τίτλος. Prospects for non-food land use in Europe: Energy, fibre and chemicals from agro- and natural ecosystems. Χρηματοδότηση: ΕΟΚ, 12η Διεύθυνση, Πρόγραμμα FAST. Διάρκεια: 1/1/85-31/12/86 2. Τίτλος. Direct microbial bioconversion of pretreated lignocellulosic materials to fuel ethanol. Χρηματοδότηση: ΕΟΚ, (Μη Πυρηνικές Μορφές Ενέργειας). Διάρκεια: 1/9/86-31/8/89 3. Τίτλος. Έρευνα και εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ένζυμα) από αγροτικά και αγροτοβιομηχανικά υποπροϊόντα. Χρηματοδότηση: Υπ. Γεωργίας, ΜΟΠ Αττικής. Διάρκεια : 1/1/88-31/12/92 4. Τίτλος. Application of oxidoreductases for food preservation. Χρηματοδότηση: ΕΟΚ, Πρόγραμμα FLAIR Διάρκεια: 1/9/90-31/9/93 5. Τίτλος. Παραγωγή βιοαιθανόλης από γλυκύ σόργο. Χρηματοδότηση: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διάρκεια: 1/1/91-31/12/91 6. Τίτλος. Iron removal from industrial minerals Υποπρόγραμμα: Microbial iron removal Χρηματοδότηση: ΕΟΚ Διάρκεια: 1/4/91-31/3/93 7. Τίτλος. Silica removal from bauxites Υποπρόγραμμα: Microbial silica removal Χρηματοδότηση: ΕΟΚ Διάρκεια: 1/4/91-31/3/93 8. Τίτλος. An integrated and novel R&D approach exploring the potential of bio-fuel production in Greece from renewable biomass sources Χρηματοδότηση: ΕΟΚ (STRIDE) Διάρκεια: 1/1/92-30/6/94 9. Τίτλος. Cellulases and hemicellulases from the thermophilic fungus Thermoascus aurantiacus Χρηματοδότηση: EΟΚ (AIR Project) Διάρκεια: 1/10/93-30/9/ Τίτλος. Innovative Concepts in Agricultural Residues Utilisation for Sustainable Development. Χρηματοδότηση: EΟΚ (STD) Διάρκεια: Τίτλος. Production and Evaluation of the Industrial Potential of the Thermostable Amylolytic and Xylanolytic Enzymes from the Thermophilic Fungus Thermomyces lanuginosus. Χρηματοδότηση: EEC (Copernicus 94) Διάρκεια: Τίτλος. Μία Ολοκληρωμένη και Πρωτοποριακή Προσέγγιση Ε&Τ για την Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Προιόντων από Αγροτικά Προϊόντα και Υποπροϊόντα. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ ) Διάρκεια: Τίτλος. Development, modelling and application of time temperature integrator systems to monitor chilled fish quality (TTIFIQ). Χρηματοδότηση: ΕΕC (FAIR)

3 3 Διάρκεια: Τίτλος. Development of effective chemical modified cellulase for cellulose hydrolysis process. Χρηματοδότηση: ΕΕC (Biotechnology) Διάρκεια: Τίτλος. Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροιόντων με μικροοργανισμούς Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ - Υπ.4 Ανθρώπινα δίκτυα) Διάρκεια: Τίτλος. Production and Evaluation of Functional Food Ingredients in Improving the Nutritional Quality of Food and Human Health. Χρηματοδότηση: EEC (Copernicus) Διάρκεια: Τίτλος. Extremophiles as cell factories. Χρηματοδότηση: ΕΕC (BIO4) Διάρκεια: Τίτλος. Production and characterization of certain oxydoreductases Χρηματοδότηση: Procter & Gamble Διάρκεια: Τίτλος. Ολοκληρωμένη και καινοτόμος προσέγγιση ταυτόχρονης παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (αμινοξέα ολιγο/πολυ-σακχαρίτες) από προϊόντα σακχαρουργείων. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ) Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή ενζύμων με απορρυπαντική δράση Χρηματοδότηση: Procter & Gamble Διάρκεια: Τίτλος. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές λιπολυτικών ενζύμων για τη σύνθεση προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ ( ΠΕΝΕΔ99) Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με μηδενική εκπομπή ρύπων. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ) Διάρκεια: Τίτλος. Αξιοποίηση Αποβλήτων Βιομηχανίας Γαλακτοκομικών Προιόντων για Βιοτεχνολογική Παραγωγή Ξανθανίου και Χρήση του ως Γαλακτωματοποιητή / Σταθεροποιητή σε αγαθά Διατροφής. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ) Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή starter καλλιεργειών για προιόντα επτάζυμης μαγιάς. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΠΑΒΕ 99) Διάρκεια: Τίτλος. Μελέτη του μηχανισμού που διέπει την συμπεριφορά και την τελική εμφάνιση ξενοβιοτικών ενώσεων στην εκροή μονάδων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Μαθηματική προσομοίωση για την παρακολούθηση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 99) Διάρκεια: Τίτλος. Βιοτεχνολογική αξιοποίηση μικροοργανισμών για την παραγωγή προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, διαγνωστικών, επεξεργασία τροφίμων και λυμάτων. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ Ανθρώπινα Δίκτυα Διάδοσης της Ε&Τ) Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή και Μελέτη Ενζυμικών Συστημάτων με εξειδικευμένη απορρυπαντική δράση Χρηματοδότηση: Procter & Gamble Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή και Μελέτη Ενζυμικών Συστημάτων με Βιομηχανικές Εφαρμογές Χρηματοδότηση: Procter & Gamble Διάρκεια:

4 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Συνεργασία με την Ελληνική και ξένη βιομηχανία (ερευνητικά προγράμματα, παραγωγή ειδικών βιοτεχνολογικών προϊόντων). Παροχή υπηρεσιών σε εργαστηριακό και πιλοτικό επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Προσκλήσεις από διεθνείς εκδοτικούς οίκους για συγγραφή και κρίση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και κεφαλαίων σε βιβλία Εθνικός εκπρόσωπος, μέλος επιτροπών και κριτής ερευνητικών προτάσεων της ΕΕ Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της European Federation of Biotechnology Πρόεδρος και μέλος οργανωτικών επιτροπών εθνικών και διεθνών συνεδρίων Περίπου 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (κυρίως) και συνέδρια και εκατοντάδες αναφορές στο Science Citation Index ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Saravacos, C.D., B.J. Macris Radiation preservation of some Greek fruits. Food Irradiation 4: A19 - A Georgopoulos, S.G., Macris, B.J., E. Georgiadou Reduction in radiation resistance in fruit spoilage fungi by chemicals. Phytopathol. 56: Georgopoulos, S.G., Kappas, A., B.J.Macris Gene-controlled resistance to aromatic hydrocarbons in Neurospora crassa and its relationship to inhibition by L-sorbose. Neurospora Newslett. 10: Macris, B.J., S.G. Georgopoulos Reduced hexosamine content of fungal cell wall due to the fungicide PCNB. Phytopathol. 59; Macris, B.J., S.G. Georgopoulos Apparent effect of pentachloronitrobenzene on hyphal wall polysaccharides of two strains of Neurospora crassa. Zeitchrift fur Allgemeine Mikrobiologie 13: Macris, B.J., P. Markakis Post Irradiation inactivation of horse radish peroxidase. J. Food Sci. 36: Macris, B.J., P. Markakis Transport and toxicity of SO 2 in the yeast Saccharomyces cereviciae var. ellipsoideous. J. Sci. Food Agric. 25: Christias, C., Couvarakis, C., Georgopoulos, S.G., Macris, B.J., V. Vomvoyanni Protein content and amino acid composition of certain fungi evaluated for microbial protein production. Appl. Microbiol. 29: Macris, B.J Mechanism of benzoic acid uptake by Saccharomyces cerevisiae. Appl. Microbiol. 30: Macris, B.J Citric acid from purified carob sugars. Biotechnol. Bioeng. 17: Drouliscos, N.J., Macris, B.J Growth of Fusarium moniliforme on carob aqueous extract and nutritional evaluation of its biomass. Appl. Microbiol. 31: Macris, B.J., R. Kokke Kinetics of growth and chemical composition of Fusarium moniliforme cultivated on carob aqueous extract for microbial protein production. Eur. J. Appl. Microbiol. 4: Macris, B.J., R. Kokke Continuous fermentation to produce fungal protein. Effect of growth rate on the biomass yield and chemical composition of Fusarium moniliforme. Biotechnol. Bioeng. 20: Macris, B.J., R. Kokke Effect of growth rate on the amino acid composition of Fusarium moniliforme cultivated continuously for fungal protein production. Biotechnol. Bioeng. 21:

5 5 15. Macris, B.J Production of extracellular lactase from Fusarium moniliforme. Eur. J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 13: Macris, B.J., P. Markakis Characterization of extracellular β-d-galactosidase from Fusarium moniliforme grown on whey. Appl. Environ. Microbiol. 41: Macris, B.J Production of a thermostable β-d-galactosidase by Alternaria alternata grown in whey. Appl. Environ. Microbiol. 44: Kekos, D., B.J. Macris Production and characterization of amylase from Calvatia gigantea. Appl. Environ. Microbiol. 45: Macris, B.J Enhanced cellulase and β-glucosidase production by a mutant of Alternaria alternata. Biotechnol. Bioeng. 26: Macris, B.J Production and characterization of cellulase and β-glucosidase from a mutant of Alternaria alternata. Appl. Environ. Microbiol. 47: Macris, B.J, Paspaliari, M., D. Kekos Production and cross-synergistic action of cellulolytic enzymes from certain fungal mutants grown on cotton and straw. Biotechnol. Lett. 7: Macris, B.J., M. Galiotou-Panayotou Enhanced cellobiohydrolase production from Aspergillus ustus and Trichoderma harzianum. Enzyme Microb. Technol. 8: Galiotou-Panayotou, M., B.J. Macris Degradation of condensed tannins by Calvatia gigantea. Appl. Microbiol. Biotechnol. 23: Kekos, D., B.J. Macris Effect of tannins on growth and amylase production by Calvatia gigantea. Enzyme Microb. Technol. 9: Kekos, D., Galiotou-Panayotou, M., B.J. Macris Some nutritional factors affecting α-amylase production by Calvatia gigantea. Appl. Microbiol. Biotechnol. 26: Kekos, D., B.J Macris Kinetic studies of amylase and biomass production by Calvatia gigantea. Biotechnol. Bioeng. 30: Macris, B.J., D. Kekos, X. Evangelidou, M. Galiotou-Panayotou, P. Rodis Solid state fermentation of straw with Neurospora crassa for CMCase and β-glucosidase production. Biotechnol. Let. 9: Komninos, J., D. Kekos, M. Galiotou-Panayotou, B.J. Macris A tannin resistant α- amylase from Calvatia gigantea. Biotecnol. Bioeng. 32: Galiotou-Panayotou, M., P. Rodis, B.J.Macris, D. Stathakos Purification of a novel enzyme involved in catechin degradation by Calvatia gigantea. Appl. Microb. Biotechnol. 28: Christakopoulos, P., B.J. Macris, D. Kekos Direct fermentation of cellulose to ethanol by Fusarium oxysporum. Enzyme Microb. Technol. 11: Koullas, D.P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B., Koukios, E.G Effect of cellulose crystallinity on the enzymic hydrolysis of lignocellulosics by Fusarium oxysporum cellulases. Cellulose Chem. Technol, 24, Macris, B.J., D. Kekos, X. Evangelidou A simple and inexpensive method for cellulase and β-glucosidase production by Neurospora crassa. Appl. Microb. Biotechnol. 31: Macris, B.J Upgrading of agricultural and agro-industrial by-products to food and feed by biotechnology. In INTERNATIONAL BIOSYSTEMS, Vol. II (Chapter 7, pp ), CRC Press Inc., Florida, U.S.A. 34. Macris, B.J., Kekos, D Enhanced cellulase activities using straw as growth substrate. In: ENZYME SYSTEMS FOR LIGNOCELLULOSIC DEGRADATION, pp Elsevier Applied Science (Publisher). 35. Galiotou-Panayotou M., Rodis, P., Kekos, D., Macris, B.J Calvatia gigantea, a potential candidate for the utilization of carbon sources containing toxic levels of tannins. In: ENGINEERING AND FOOD, Vol. 3, pp Elsevier Applied Science (Publisher). 36. Christakopoulos, P., Macris, B.J., Kekos, D On the mechanism of direct conversion of cellulose to ethanol by Fusarium oxysporum: Effect of cellulase and β-glucosidase. Appl. Microbiol. Biotechnol. 33: Christakopoulos, P., Macris, B.J., Kekos, D Exceptional thermostable α- and β- galactosidases from Aspergillus niger separarted in one step. Proc. Biochem. 25: Caridi, C-A., Christakopoulos, P., Macris, B.J Simultaneous production of glucose oxidase and catalase by Alternaria alternata. Appl. Microbio. Biotechnol. 34,

6 39. Caridi, C-A., Christakopoulos, P., Macris, B.J Control of catalase production and purity by altering certain nutritional factors of Alternaria alternata growth medium. Biotechnol. Letters. 13, Agnantiari, G., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J A purified β-galactosidase from Aspergillus niger with enhanced kinetic characteristics. Acta Biotechnologica. 11: Christakopoulos, P., Koullas, D.P., Kekos, D., Koukios, E.G., Macris, B.J Direct conversion of straw to ethanol by Fusarium oxysporum: Effect of cellulose crystallinity. Enzyme Microb. Technol. 13: Christakopoulos, P., Koullas, D.P., Kekos, D., Koukios, E.G. & Macris, B.J Pretreatment and direct conversion of straw to ethanol by Fusarium oxysporum. Bioresour. Technol. 35, Papaparaskevas, D., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J optimizing production of extracellular lipase from Rhodotorula glutinis. Biotechnol. Lett. 14: Hatzinikolaou, D. and Macris, B.J Optimizing multienzyme production in bioreactors. Ann. N. Y. Acad. Sci Koullas, D.P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B., Koukios, E.G Correlating the effect of preatreatment on the enzymatic hydrolysis of straw.. Biotechnol. Bioengin. 39: Christakopoulos, P., Tzia, C., Kekos. D., Macris, B.J Production and characterization of extracellular lipase from Calvatia gigantea. Appl. Microbiol. Biotechnol. 38, Koullas, D.P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B., Koukios, E.G Effect of alkali delignification of wheat straw saccharification by Fusarium oxysporum cellulases. Biomass & Bioenergy 4, Christakopoulos, P., Li, Lian-Wu, Kekos, D. and Macris, B.J Direct conversion of sorghum carbohydratesto ethanol by a mixed microbial culture. Bioresour. Technol. 45, Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J, Goodenough, P.W., Bhat, M.K Optimisation of β-glucosidase catalysed synthesis of trisaccharides from cellobiose and gentiobiose. Biotechnol. Lett. 16: Christakopoulos, P., Goodenough, P.W, Kekos. D., Macris, B.J,. Claeyssens, M., Bhat, M.K Purification and characterisation of an extracellular β-glucosidase with transglycoylation and exo-glucosidase activities from Fusarium oxysporum. Eur. J. Biochem.. 224, Lezinou, V., Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J Simultaneous saccharification and fermentation of sweet sorghum carbohydrates to ethanol in a fedbatch process. Biotechnol. Lett. 16, Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J, Bhat, M.K Enzymatic synthesis if trisaccharides and alkyl β-d-glucosides by transglycosilation reaction of β-glucosidase from Fusarium oxysporum. Intern. J. Biol. Macromol. 16, Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J,. Claeyssens, M., Bhat, M.K Purification and characterisation of non-randomly acting endo-1,4-β-d-glucanase from the culture filtrates of Fusarium oxysporum.. Arch. Biochem. Biophys. 316, Lezinou, V., Christakopoulos, P., Li L-W., Kekos. D., Macris, B.J Study of a single and mixed culture for the direct bioconversion of sorghum carbohydrates to ethanol. Appl. Microbiol. Biotechnol. 13: Tsitsimpikou, C., Voutou, D., Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J, Kolisis, F. N Studies of the effect of organic solvent on the stability of β-glucosidase from Fusarium oxysporum. Biotechnol. Lett. 16: Hatzinikolaou, D., Macris, B.J Factors regulating production of glucose oxidase by Aspergillus niger. Enzyme Microb. Technol. 17, Christakopoulos, P., Kekos, D. Kolisis, F. N. Macris, B. J Controlling simultaneous production of endoglucanase and beta - glucosidase by Fusarium oxysporum in submerged culture. Biotechn. Lett. 17, Mamma, D., Christakopoulos, P., Koullas, D., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E An alternative approach to the bioconversion of sweet sorghum carbohydrates to ethanol. Biom. Bien.. 8,

7 7 59. Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J,. Bhat, M.K Multiple forms of endo- 1,4-β-D-glucanase in the extracellular of Fusarium oxysporum. Biochem. Soc. Trans. 23, 586S. 60. Tarantili, P.A., Koullas, D., Christakopoulos, P., Kekos, D., Koukios, E., Macris, B.J Cross-synergism in enzymatic hydrolysis of lignocellulosics : Mathematical correlations according to a hyperbolic model. Biom. Bien. 10, 4, Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J., Claeyssens, M. and Bhat, M.K Purification and mode of action of a low molecular mass endo-1,4--d-glucanase from Fusarium oxysporum, J. Biotechnol. 39, Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J,. Claeyssens, M., Bhat, M.K Purification and characterisation of non-randomly acting endo-1,4-â-d-glucanase from the culture filtrates of Fusarium oxysporum.. Arch. Biochem. Biophys. 316, Christakopoulos, P., Nerinckx, W., Klarskov, K., Van Beemen, J., Kekos, D., Macris, B.J. Claeyssens M Purification and characterisation of two low molecular mass xylanases from Fusarium oxysporum. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 60, 4A, Mamma, D., Koullas, D., Fountoukidis, G. Kekos, D., Macris, B. J., Koukios, E Bioethanol from Sweet Sorghum : Simultaneous saccharification and fermentation of carbohydrates by a mixed microbial culture Proc. Biochem. 31, Christakopoulos, P., Nerinckx, W., Samyn, B., Kekos, D., Macris,.J., Van Beeumen, J. Claeyssens, M Functional characterisation of a cellulose binding xylanase from Fusarium oxysporum F3. Biotechnol. Lett., 18 (3), , 66. Christakopoulos P., Mamma D., Nerinckx W., Kekos D., Macris, B. J., Claeyssens M Production and partial characterization of xylanase from Fusarium oxysporum F3. Biores. Technol. 58, Christakopoulos P., Kekos D., Macris B. J., Claeyssens M., Bhat M. K Purification and characterisation of a major xylanase with cellulase and transferase activities from Fusarium oxysporum. Carboh. Res. 289, Christakopoulos P., Nerinckx B., Kekos D., Macris B. J., Claeyssens M Purification and characterization of two low molecular mass alkaline xylanases from Fusarium oxysporum F3. J. Biotechn., 51, Hatzinikolaou, D.G., Hansen, O.C., Macris, B. J. Tingey, A., Kekos, D., Goodenough, P. Stougaard, P A new glucose oxidase from Aspergillus niger: isolation, characterization and regulation studies on enzyme and gene. Appl. Microb. and Biotechnology, 46, ,. 70. Tsitsimpikou, C, Christakopoulos. P., Makropoulou, M., Kekos, D., Macris, B.J., F.N Kolisis Role of methanol on the catalytic behavior of β-glucosidase from Fusarium oxysporum, Biotechn. Lett., 19, 1, Christakopoulos P., Nerinckx B., Kekos D., Macris B. J.., Claeyssens M The alkaline xylanase III from Fusarium oxysporum belongs to Family F. Carboh. Res. 302, Makropoulou M., Tsitsimpikou C., Christakopoulos P., Kekos D., Kolisis F., Macris B. J Factors affecting the specificity of -glucosidase from Fusarium oxysporum in the enzymatic synthesis of alkyl- -glucosides. Int. J. Biol. Macromol., 22, 2, Tsoka, S., Taoukis, P.S., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J Time temperature integration for chilled food shelf life monitoring using enzyme-substrate systems. Food Biotechn., 12, Stamatis H., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J, Kolisis, F.N Studies on the synthesis of short-chain geranyl esters catalysed by Fusarium oxysporum esterase in organic solvents. J. Molec. Catal., 4, Bennet, N.A., Ryan, J., Biely, P., Vrsanska, M., Kremnicky, L., Macris, B.J., Kekos, D., Christakopoulos P., Katapodis, P., Claeyssens, M., Nerinckx, W., Ntarima, P. and Bhat, M.K Biochemical and catalytic properties of endoxylanase from the culture filtrate of Thermomyces lanuginosus ATCC Carboh. Res., 306, Christakopoulos P., Tzalas B., Mamma D., Stamatis H., Liadakis G.N., Tzia C., Kekos D., Kolisis F.N., Macris B.J Production of an esterase from Fusarium oxysporum catalysing transesterification reactions in organic solvents. Proc. Biochem., 33,

8 8 77. Kalogeris E., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B.J Studies on the solid-state production of thermostable endoxylanases from Thermoascus aurantiacus. Characterization of two isozymes. J. Biotechn., 60, Christakopoulos, P. Kourentzi, E., Hatzinikolaou, D. G., Claeyssens, M., Kekos, D., and Macris, B. J Enhancement of ph - stability of a low molecular endoglucanase from Fusarium oxysporum by protein pegylation Carboh. Res., 314, Puchart, V. Katapodis, P., Biely, P.,Kremnicky, L., Christakopoulos, P., Vrsanska, M., Kekos, D., Macris, B. J., Bhat, M. K Production of xylanases, mannanases and pectinases by the thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus. Enz. Microb. Technol. 24, Christakopoulos, P., Hatzinikolaou, D, Fountoukidis, G., Kekos, D., Claeyssens, M. Macris, B.J Purification and Mode of Action of an Alkali-Resistant Endo- 1,4 - beta Glucanase from Bacillus pumilus. Arch. Biochem. Bioph., 364, 61-66, 81. Kalogeris, E., Fountoukides, G., Kekos, D., Macris, B. J Design of a solid-state bioreactor for thermophillic microorganisms. Biores. Technol., 67, Christakopoulos, P., Mamma, D., Kekos, D., Macris, B. J Enhanced acetyl esterase production by Fusarium oxysporum. World J. Microbiol. Biotechn., 15, , Hatzinikolaou, D.G., Kourentzi, E., Stamatis, H., Christakopoulos, P., Kolisis, F. N., Kekos, D., Macris. B. J A novel lipolytic activity by Rhodotorula glutinis cells. Production, partial characterisation and application in the synthesis of esters. J. Biosci. Bioengin., 88, 1, Kalogeris E.; Christakopoulos P.; Kekos D.; Macris B.J Mode of action of a minor xylanase from Thermoascus aurantiacus on polysaccharides and model substrates, J. Biosci. Bioengin., 87(6), Cheilas, T., Stoupis, T., Christakopoulos, P., Katapodis, P., Mamma, D., Hatzinikolaou D. G., Kekos, D. and Macris, B. J Hemicellulolytic activity of Fusarium oxysporum grown on sugar beet pulp. Production of extracellular arabinanase, Proc. Biochem., 35(6), Christakopoulos, P., P. Katapodis, D.G. Hatzinikolaou, D. Kekos, B.J. Macris Purification and characterisation of an arabinofuranosidase from Fusarium oxysporum, Applied Biochemistry and Biotechnology, 87, 2, Kalogeris E.,, Paul Christakopoulos, Dimitris Kekos, Peter Biely And M. Vranska And Basil J Macris Catalytic properties of the endoxylanase I from Thermoascus aurantiacus, Journal of Molecular Catalysis (B: Enzymatic), 11, Hatzinikolaoy D.G., Kalogeris E., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B. J Comparative growth studies of the extreme thermophile Sulfolobus acidocaldarius in submerged and solidified substrate cultures, World J. Microbiol. Biotechn., 17, , 89. Katapodis P., Kavarnou A., Kintzios S., Pistola E., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Production of acidic xylo-oligosaccharides by a family 10 endoxylanase from Thermoascus aurantiacus and use as plant growth regulators, Biotechn. Let., 24, Panagiotou G., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Purification and characterization of NAD + -dependent xylitol dehydrogenase from Fusarium oxysporum. Biotechn. Let., 24, Kalogeris E., Iniotaki F., Topakas E., Christakopoulos D., Kekos D., Macris B. J Performance of an intermittent agitation rotating drum type bioreactor for solid-state fermentation of wheat straw, Biores. Techn., 86, 3, , 92. Kalogeris E., Christakopoulos P., Katapodis P., Alexiou A., Vlachou S., Kekos D., Macris B. J Production and characterization of cellulolytic enzymes from the thermophilic fungus Thermoascus aurantiacus under solid state cultivation of agricultural wastes. Proc. Biochem., 38, Christakopoulos P., Katapodis P., Kalogeris E., Kekos D., Macris B J Stamatis H., Skaltsa H. Antimicrobial activity of acidic xylo-oligosaccharides produced by family 10 and 11 endoxylanases. Int. J. Biolog. Macromol., 31, 4-5,

9 9 94. Katapodis P., Vardakou M., Kalogeris E., Kekos D., Macris B. J. Christakopoulos P Enzymic production of a feruloylated oligosaccharide with antioxidant activity from wheat flour arabinoxylan. Eur. J. Nutr., 42, Katapodis P., Kalogeris E., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Production of β-fructofuranosidase from Sporotrichum thermophile and application in the synthesis of fructooligosaccharides. Food Biotechn., 17, 1, Topakas E., Katapodis P., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Production and partial characterization of xylanase from Sporotrichum thermophile under solid-state fermentation. World J. Microbiol. Biotechn., 19, Topakas E., Stamatis H., Biely P., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Purification and characterization of a feruloyl esterase (FAE-II) from Fusarium oxysporum catalyzing esterification of phenolic acids in ternary water-organic solvent mixtures. J. Biotechn., 102, 33-44, 98. Topakas E., Kalogeris E., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Production and partial characterization of feruloyl esterase by Sporotrichum thermophile under solidstate fermentation. Proc. Biochem., 38, 11, Panagiotou G., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Production of cellulolytic and xylanolytic enzymes by Fusarium oxysporum grown on corn stover in solid state fermentation, Ind. Crops Prod., 18, 1, Topakas E., Kalogeris E., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Bioconversion of ferulic acid into vanillic acid by the thermophylic fungus Sporotrichum thermophile. Food Sci. Technol. / Lebensmittel Wissenschaft und Technology, 36, 6, Katapodis P., Kintzios S., Konstas J., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Enzymic production of aldopentauronic acid and use as bioregulator in plant airlift bioreactors. J. Biosci. Bioengin., 95, 6, , 102. Katapodis P., Kalogeris E., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Biosynthesis of fructo-oligosaccharides by Sporotrichum thermophile during submerged batch cultivation in high sucrose media. Appl. Microbiol. Biotechnol., 63, Katapodis P., Vrsanska M., Kekos D., Nerinckx W., Biely P., Claeyssens M., Macris B.J., Christakopoulos P Biochemical and catalytic properties of an endoxylanase purified from the culture filtrate of Sporotrichum thermophile. Carboh. Res., 338, 18, Topakas E., Stamatis H., Mastihubova M., Biely P., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Purification and characterization of Fusarium oxysporum feruloyl esterase (FoFAE-I) catalysing transesterification of phenolic acid esters. Enz. Microb. Techn., 33, , 105. Panagiotou G., Topakas E., Economou L., Kekos D., Macris B J., Christakopoulos P Induction, purification and characterization of two extracellular a- arabinofuranosidases from Fusarium oxysporum. Canad. J. Microbiol., 49, 10, Mamma D., Kalogeris E., Hatzinikolaou D., Lekanidou A., Kekos D., Macris B J., Christakopoulos P Biochemical Characterization of the multi-enzyme system produced by Penicillium decumbens grown on rutin. Food Biotechnol., 18, 1, Vardakou M., Katapodis P., Topakas E., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Synergy between enzymes involved in the degradation of insoluble wheat flour arabinoxylan. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 5(1), Mamma D., Gerontas S., Phillipopoulos CJ., Christakopoulos P.., Macris B J., Kekos D Combined photo-assisted and biological treatment of industrial oily wastewater. J. Environ. Sci. Health, Part A Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 39, Gkargkas K., Mamma D., Nedev G., Topakas E., Christakopoulos P., Kekos D, Macris B. J Studies on a N-acetyl-β-D-glucosaminidase produced by Fusarium oxysporum F3 grown in solid sate fermentation. Process Biochemistry, 39, Topakas E., Kalogeris E., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P. Production of phenolics from corn cobs by coupling enzymic treatment and solid state fermentation. Engineering of Life Sciences, in press

10 10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. Macris, B.J Growth of selected mold and yeast species on agricultural by-products for production of microbial protein. IAEA Coordination Meeting on Radiation Microbiology. August 20-23, Salford, U.K 2. Macris, B.J., R. Kokke Improved of carob pod as food. 3rd FEBS Symp., March 28 - April 1, Vienna, Austria. 3. Macris, B.J., Drouliscos, N.J., R. Kokke Microbial protein production by Fusarium moniliforme, 5th Intern. Congress Food Sci. Technol., Sept , Kyoto, Japan. 4. Galiotou-Panayotou, M., B.J. Macris On the mechanism of condensed tannin degradation by microorganisms. Evidence for a new enzyme braking down catechin. VI Intern. Ferment. Symp. Abstracts, p. 138, July 20-25, London, Ontario, Canada. 5. Macris, B.J Extracellular lactase production of Fusarium moniliforme for the purpose of whey lactose hydrolysis to ethanol fermentable monosaccharides. ENERGY FROM BIOMASS, Novemb. 4-7, Brighton, U.K. 6. Kekos, D., B.J. Macris Production and characterization of amylase from Calvatia gigantea. Special FEBS Meeting on Cell Function and Differentiation. Abstracts, p. 319, April 25-29, Athens, Greece. 7. Macris, B.J Production of extracellular β-d-galactosidase from Alternaria alternata. Special FEBS Meeting on Cell Function and Differentiation. Abstracts, p. 319, April 25-29, Athens, Greece. 8. Macris, B.J Use of nuclear techniques for induction and selection of fungal mutants used for saccharification of cellulosic materials. 1st FAO/IAEA Research Coordination Meeting, May 16-20, Nairobi, Kenya. 9. Kekos, D., B.J. Macris Production of microbial protein from the edible fungus Calvatia gigantea grown on carbon sources containing high amounts of tannins. Proceed. 6th World Congress Food Sci. Technol., p , Septemb , Dubling, Ireland. 10. Macris, B.J Production and certain properties of cellulase and β-glucosidase from a mutant of Alternaria alternata. Proceed. BIOENERGY 84, vol. III, p , June 18-21, Goteborg, Sweden. 11. Kehagias, C., Macris, B.J Microbial protein production from Fusarium moniliforme cultivated on whey in a pilot plant fermentor. Proceed. 3rd European Congress on Biotechnology, vol. II, p , Septemb , Munich, W. Germany. 12. Macris, B.J Cellobiohydrolase hyperproducing fungal mutants induced by gamma radiation. Proceed. BIOTECH 85 Conf., p , May, Geneva, Switzerland. 13. Macris, B.J., Christakopoulos, P., Kekos, D., Evangelidou, X Enhanced cellulase activities of Fusarium oxysporum grown on straw for ethanol production. Proc. International Conference on Biomass for Energy and Industry, 4th Eur. Confer., May 11-15, Orleans, France. In: BIOMASS FOR ENERGY AND INDUSTRY, pp Elsevier Applied Science (Publisher). 14. Macris, B.J., M. Paspaliari-Palaiodimoloulou Purification and characterization of cellulolytic enzymes from Aspergillus ustus M35 and Trichoderma harzianum M5. Proceedings of Improved Biomass Utilization Through the Use of Nuclear Techniques. May 11-15, Ljubljana, Yugoslavia. pp Macris, B.J., Kekos, D., Galiotou-Panayotou, M Upgrading of toxic carbon sources to biotechnological products with Calvatia gigantea. 4th European Congress on Biotechnology, June 14-19, Amsterdam, Holland, Vol. II, p Macris, B.J., Kekos, D α-amylase production by Calvatia gigantea grown on toxic low-cost agricultural products. 7th World Congress of Food Science and Technology, 28 Sept. - 2 Oct., Singapore.

11 17. Macris, B.J., D. Kekos, Evangelidou, X Enhanced cellulase activities of Fusarium oxysporum grown on straw for ethanol production, 4th European Conference on Biomass for Energy and Industry, May, Orleans, France. p Macris, B.J., Christakopoulos, P., Kekos, D., Koullas, D.P., Koukios, E.G Direct bioconversion of pretreated wheat straw to ethanol. Proceedings of 3rd Contractors Meeting on ENERGY FROM BIOMASS. May 23-25, Paestrum, Italy. pp Koulas, D.P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E.G Physicochemical pretreatment to enhance bioconversion of wheat straw to ethanol by Fusarium oxysporum. Proccedings of EUROPEAN NEW ENERGIES INTERNATIONAL CONGRESS. October 24-28, Saarbruecken, FRG. pp ñéóôáêüðïõëïò, Ð., ÊïõëëÜò, Ä. ÊÝêïò, Ä, Êïýêéïò, Å. ÌáêñÞò,  Áð åõèåßáò ìéêñïâéáêþ ìåôáôñïðþ ðñïêáôåñãáóìýíïõ á ýñïõ óå áéèáíüëç. ÐñáêôéêÜ 3ïõ Åèíéêïý Óõíåäñßïõ ¹ðéùí Ìïñöþí ÅíÝñãåéáò Èåóóáëïíßêç, 9-11 Íïåìâñßïõ Macris, B.J., D. Kekos Production of a tannin resistant amylase from Calvatia gigantea grown on high tannin plant carbohydrates. 8th International Biotechnology Symposium, July, Paris, France. 22. Macris B.J., Kekos D. Enhanced cellulase activities using straw as growth substrate. Proceedings of a Workshop on Production, Characterization and Application of Cellulose, Hemicellulose and Lignin Degrading Enzyme Systems, Galway, Ireland, April Christakopoulos, P., Koullas, D.P., Kekos, D., Koukios, E.G., Macris, B.J Direct ethanol fermentation of cellulosic materials by Fusarium oxysporum (Extended Summary). 5th Intern. EEC Conference. October Lisbon, Portugal. In: BIOMASS FOR ENERGY AND INDUSTRY. Vol. 2, pp Elsevier Applied Science (Publisher). 24. Christakopoulos, P., B.J.Macris Kinetics of β-galactosidase production by Aspergillus niger. Intern. Confer. BIOTECHNOLOGY AND FOODS, February 20-24, Stutgart, FRG. Abstracts, Galiotou-Panayotou M., Rodis P., Kekos D., Macris B.J Calvatia gigantea, a potential candidate for the utilisation of carbon sources containing toxic levels of tannins. Proceedings of International Congress on Engineering and Food, Cologne, FRG, 28 May - 3 June In Engineering and Food, Edition Elsevier Applied Science, vol. 3 Advanced Processes, , 26. Macris, B. J., Christakopoulos, P., Kekos, D Production of α-amylase and lactase from agricultural and agro-industrial by-products by microbial fermentations. Intern. Biotechnol. Conf. Ferm. Technol.: Industrial Applications. Palmerston, New Zealand, February, Christakopoulos, P., Macris, B.J., Kekos, D Production and purification of thermostable á- and β-galactosidases from Aspergillus niger. 5th European Congress of Biotechnology. Copenhagen, July 8-13, p Macris, B.J., Christakopoulos, P. and Kekos, D On the mechanism of direct microbial conversion of cellulose to ethanol. Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and Molecular Chemical Engineering. Loutraki, June Caridi, C-A., Macris, B.J., Christakopoulos, P Optimizing simultaneous production of catalase and glucose oxidase by Alternaria alternata. 5th European Congress of Biotechnology. Copenhagen, July 8-13, 1990, p Macris, B.J., D. Kekos, P. Christakopoulos Simultaneous production of microbial α-amylase and _α- and β-galactosidase from whey lactose. 15th Intern. Carboh. Symp., Yokohama, Japan, August 12-17, 1990, p Hatzinikolaou, D.G., B.J. Macris Optimizing multienzyme production in bioreactors. Enzyme Engineering XI, Kailua-Kona, Hawaii, U.S.A., September 22-27, 1991, p Agnantiari, G., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J. Alpha- and beta-galactosidase form Aspergillus niger with enhanced kinetic characteristics. 8th World Congress of Food Science and Technology, Toronto, Canada, September 29 - October 4, 1991, p. P Alexandrides, P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J Very low molecular weight endoglucanases from Fusarium oxysporum. 5th International Conference on BIOTECHNOLOGY IN THE PULP AND PAPER INDUSTRY. May 28-31, 1992, Kyoto, Japan. p

12 Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J Simultaneous production of high endoglucanase and β-glucosidase activities from Fusarium oxysporum. 5th International Conference on BIOTECHNOLOGY IN THE PULP AND PAPER INDUSTRY. May 28-31, 1992, Kyoto, Japan. p Lezinou, V., Christakopoulos, P., Li, Lian-Wu, Kekos, D. and Macris, B.J Certain factors affecting direct bio-conversion of sorghum carbohydrates to ethanol. 7th European Conference on Biomass for Energy and Environment, Agriculture and Industry. October 5-9, 1992, Florence, Italy, p Lezinou, V., Christakopoulos, P., Kekos, D. and Macris, B.J On the mechanism0of direct bio-conversion of sweet sorghum carbohydrates to ethanol: Effect of cellulolytic enzymes. 15th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. May 10-14, 1993, Colorado Springs, U.S.A. 37. Lezinou, V., Christakopoulos, P., Kekos, D. and Macris, B.J Fed batch fermentation of sweet sorghum carbohydrates to ethanol by a mixed culture. 15th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. May 10-14, 1993, Colorado Springs, U.S.A. 38. Christakopoulos, P., Kekos, D. and Macris, B.J Optimizing simultaneous production of a- and β-galactosidase from Aspergillus niger. 6th European Congress on Biotechnology. June 13-17, 1993, Florence, Italy. 39. Christakopoulos, P., Kekos, D., Kolisis, F,. and Macris, B.J Production of extracellular lipase from Aspergillus niger. 6th European Congress on Biotechnology. June 13-17, 1993, Florence, Italy. 40. Hatzinikolaou, D.G, Dionysiou, D.D., Fountoukidis, G., Kekos, D. and Macris, B.J Simultaneous production of catalase and superoxide dismutase by Saccharomyces cerevisiae grown on whey. 6th European Congress on Biotechnology. June 13-17, 1993, Florence, Italy. 41. Lezinou, V., Christakopoulos, P., Kekos, D. and Macris, B.J Diect conversion of sorghum carbohydrates to ethanol by Fusarium oxysporum. First Biomass Conference of the Americas. August 30 - September 2. Vermont, USA 42. Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J., Goodenough, P.W, Bhat, M.K Optimisation of conditions for the enzymatic synthesis of trisaccharides using β- glucosidase from Fusarium oxysporum.. The First International Conference on Polysaccharide Engineering, Tronheim. Norway, June 6-8, Abstract Book, pp. B Mamma, D., Koullas, D., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E An approach for the bioconversion of sorghum carbohydrates to bioethanol. 14th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. May 8-12, 1993, Gatlinburg, Tennessee, U.S.A. 44. Mamma, D., Koullas, D., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E Optimising direct conversion of sweet sorghum to bioethanol by a mixed microbial culture. 14th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. May 8-12, 1993, Gatlinburg, Tennessee, U.S.A. 45. Mamma, D., Koullas, D., Fountoukidid, G., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E Direct conversion of sorghum carbohydrates to ethanol in bioreactors by a mixed microbial culture. 8th European Conference on Biomass for Energy and Environment, Agriculture and Industry. October 3-5, 1994, Vienna, Austria 46. Macris, B.J., Hatzinikolaou, D On the mechanism of glucose oxidase overproduction by Aspergillus niger.. 7th European Congress on Biotechnology. February 19-24, 1995, Nice, France 47. Christakopoulos, P., Mamma, D., Kekos, D., B. J. Macris Formation of invertasecatalyzed ethanol glucopyranoside during sucrose fermentation by Saccharomyces cerevisiae. Second Biomass Conference of the Americas. August Portlant, Oregon USA 48. Mamma, D., Koullas, D., Kekos, D. Fountoukidis, D., Macris, B., and Koukios, E.G. Direct conversion of cellulose and hemicellulose to bioethanol by Fusarium oxysporum, Proceedings Annual AIChE Meeting, Paper 215a, American Institute of Chemical Engineering, Miami (USA), November Christakopoulos P., Nerinckx B., Klarskov K., Kekos D., Macris B., Van Beeumen J., Claeyssens M Purification and characterization of two low molecular mass endo1-

13 13 4-beta-xylanases from Fusarium oxysporum. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 60/4a, Koullas, D.P., Mamma, D., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E.G. Anake, L.E., and Zheng, C., Innovative concepts in agricultural residues utilization for sustainable development in Developing Countries, 9th European Bioenergy Conference, European Commission, Copenhagen, June Stoupis T., Sereti S., Mamma D., Hatzinikolaou D., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B J Hydrolysis of sugar-beet polysaccharides and production of related enzymic activities. AIche annual meeting, Los Angeles, November 16-21, Kourentzi E., Hatzinikolaou Dg., Stamatis H., Christakopoulos P., Kekos D., Kolisis Fn., Macris B. J Production of cell-bound lipase from Rhodotorula glutinis and its use in synthesis of esters in organic solvents. AIche annual meeting, Los Angeles, November 16-21, Kalogeris E., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B J Study on the solid-state production of thermostable endoxylanases from Thermoascus aurantiacus. Characterization of two isozymes. AIche annual meeting, Los Angeles, November 16-21, Χ. Σταματης, Π. Χριστακοπουλος, Ε. Ζυγουρη, Δ. Κεκος, Β. Ι. Μακρης, Φ.Ν. Κολισης Ενζυμική Σύνθεση Εστέρων Τερπενολών σε Ανυδρους Οργανικούς Διαλύτες. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαίου, Χ. Τσιτσιμπικου, Π. Χριστακοπουλος, Δ. Κεκος, Β. Ι. Μακρης, Φ.Ν. Κολισης Σύνθεση Αλκυλο-Γλυκοζιτών με Αντίδραση Μεταγλυκοζυλίωσης Καταλυόμενη από τη β- Γλυκοζιδάση του Μύκητα Fusarium oxysporum. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαίου, Δ. Χατζηνικολαου, Κ. Καρυδη, Γ. Φουντουκιδης, Π. Χριστακοπουλος, Δ. Κεκος, Β. Ι. Μακρης Πολυενζυμικά Μικροβιακά Συστήματα Βιομηχανικής Σημασίας: Διερεύνηση Συνθηκών Παραγωγής τους. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαίου, Δ. Μαμμα, Δ. Χατζηνικολαου, Γ. Φουντουκιδης, Π. Χριστακοπουλος, Δ. Κεκος, Β. Ι. Μακρης Καινοτόμος Βιομετατροπή Κυτταρινούχων και Ημικυτταρινούχων Προιόντων σε Αιθανόλη. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαίου, Kalogeris E., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B J Production of a Thermostable Endoxylanase from the Thermophilic Fungus Thermoascus aurantiacus by Solid State Fermentation. Characterisation of two Isoenzymes. First Meeting on Extremophiles as Cell Factories, Athens, Greece, April, Mamma, D., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B. J Sweet sorghum: A Potential feedstock for fuel bioethanol production. The First International Sweet Sorghum Conference, Beijing, China, September 15-19, Tsoka, S., Taoukis, P., Kekos, D., Macris, B. J Development of enzyme-substrate systems as Time Temperature Integrators for the chilled chain. Copernicus 3 rd Main Meeting on Process Optimization and Minimal Processing of Foods, Leuven Belgium, October 24-25, Koullas, D. Obasi, L.,Dong, C., Mamma, D. Kekos, D., Macris, B. J. Aneke, L.E., Zheng, C., Koukios. E.G Bioethanol production from the utilisation of agricultural residues of developing countries. 10 th European Conference on Biomass for Energy and Industry, Wurzburg, Germany, 8-10 June Katapodis, P., Christakopoulos, P., Biely, P., Vrsanska, M.,Kekos, D., Macris. B.J Biochemical and catalytic properties of an endoxylanase from the thermophilic fungus Sporotrichum thermophile. 3 rd Carbohydrate Bioengineering Meeting, University of Newcastle, April, Stamatis, H., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B. J., Kolisis, F. N Studies on the synthesis of short-chain geranyl esters catalysed by Fusarium oxysporum esterase in organic solvents. International Conference on Lipases and Lipids : Structure, Function and Biotechnological Applications. Abstr. P24, Santorini, Greece, May 6-8, Christakopoulos, P., Kalogeris, E., Kekos, D., Biely, P., Macris, B. J Purification and characterization of a xylanase from Thermoascus aurantiacus suitable for acidic

14 14 xylooligosaccharide production. 4 th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Giardini Naxos-Taormina, Italy, Septemper 26-October 1, Lekanidou A., Mamma D., Hatzinikolaou D.G., Panagiotou G., Christakopoulos P., Kekos D., Macris Bj. Degradation of rutin by Penicillium decumbens. Purification and characterization of rutinase. 8 th International Congress on Engineering and Food, Puebla, Mexico, April 9-13, Christakopoulos, P. P. Katapodis, S. Tramountani, D. Kekos, B.J. Macris. Mode of action of thermostable fungal xylanases suitable for acidic xylooligosaccharide production. BIOTECHNOLOGY The World Congress on Biotechnology, v. 4, p65, Berlin, Germany, September 3-8, Topakas, E., P. Katapodis, D. Kekos, B.J. Macris, P. Christakopoulos. Release of FerulicAcid from Wheat Bran by a Ferulic Acid Esterase (FAE-I) from Fusarium oxysporum. Hellenic Congress on Biochemistry and Molecular Biology, Proceedings Newsletter v.47, p , Thessaloniki, Greece, November 24-25, Ταουκης, P., Γ. Λιαδακης, Δ. Μαμμα, Α. Παπαδοπουλος, Π. Χριστακοπουλος, Δ. Κεκος, Β. Μακρης. Ανάπτυξη και παραγωγή ενζυμικών χρονοθερμοκρασιακών ολοκληρωτών για την ψυκτική αλυσίδα τροφίμων. 3 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πρακτικά Συνεδρίου Β, σελ , Αθήνα 31/5-2/ Καταποδης Π., Τοπακας Ε., Καβαρνου Α., Κεκος Δ., Χριστακοπουλος Π., Μακρης Β. Ενζυμική σύνθεση ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με μετατροπή φυτικής βιόμαζας. 3 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πρακτικά Συνεδρίου Β , Αθήνα 31/5-2/ Γεροντας Σ., Χριστακοπουλος Π., Φιλιπποπουλος Κ., Κεκος Δ., Μακρης Β. Βιοαποικοδόμηση τοξικών αρωματικών ενώσεων. 3 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πρακτικά Συνεδρίου Β , Αθήνα 31/5-2/ Katapodis, P., A. Kavarnou, S. Kitzios, E. Pistola, D. Kekos, B.J. Macris, P. Christakopoulos. Production of acidic xyllooligosaccharides by a Family 10 endoxylanase from Thermoascus aurantiacus and use as plant growth regulators. Abstract no. 5, 4 th Carbohydrate Bioengineering Meeting, Stockholm June, Topakas, E., P. Katapodis, P. Christakopoulos, D. Kekos, B.J. Macris. Production and purification of a feruloyl esterase from Fusarium oxysporum and synergy with thermofilic xylanases for the release of ferulic acid from wheat bran. 10 th European Congress on Biotechnology, Abstract CAT-35 p.211, Madrid (Spain), 8-11 July Topakas, E., P. Christakopoulos, D. Kekos, B.J. Macris. Production and partial characterization of a feruloyl esterase by Sporotrichum thermophile under solid-state fermentation 10 th European Congress on Biotechnology, Abstract ENG-198 p.192, Madrid (Spain), 8-11 July Katapodis, P., E. Chnari, P. Christakopoulos, D. Kekos, B.J. Macris. Biodegradation of high indole concentrations by persolvent fermentations\ with the thermophillic fungus Sporotrichum thermophile 10 th European Congress on Biotechnology, Abstract ENV- 74 p.139, Madrid (Spain), 8-11 July Katerelos, N.A., E. Remoudaki, A. Hatzikioseyian, P. Kostika, G. Panagiotoy, M. Tsezos, D. Kekos, B.J. Macris Detection of phthalate esters in municipal wastewater and their biodegradation in Pseudomonas putida cultures. 10 th European Congress on Biotechnology, Abstract ENV-87 p.139, Madrid (Spain), 8-11 July Panagiotou, G., D. Kekos, Bj Macris, P. Christakopoulos. The influence of aeration and external electron acceptors on xylose fermentation by Fusarium oxysporum. ESBES 4 Symposium. Life: Science and Technology, Abstract P/92, Delft, Netherlands, August Topakas, E., D. Kekos, Bj. Macris, P. Christakopoulos. Bioconversion of ferulic acid into vanillic acid by the thermophylic fungus Sporotrichum thermophile. ESBES 4 Symposium. Life: Science and Technology, Abstract P/93, Delft, Netherlands, August Katapodis P., Vardakou M., Kekos D., Macris Bj, Christakopoulos P. Enzymic production of a feruloyted oligosaccharide with antioxidant activity from wheat flour arabinoxylan. International Symposium on Dietary Phytochemicals and Human Health, 92/pp 232, Salamanca (Spain), April 18-20, 2002.

15 Vardakou, M., P. Katapodis, D. Kekos, Bj Macris, P. Christakopoulos. Mode of action of two thermophylic endoxylanases on water-extractable and water-unextractable arabinoxylan. 3 rd European Symposium on Enzymes in Grain Processing, P/57, pp69, Leuven, Belgium, September 25-27, Christakopoulos, P., P. Katapodis, D. Kekos, Bj Macris, H. Stamatis, P. Kyriazopoylos, S. Golegou, H. Skaltsa. Enzymic production of acidic xylo-oligosaccharides with antimicrobial activity. 50 th Annual Congress of the Society for Medical Plant Research, A198, pp181, Barcelona, Spain, September 8-12, Topakas E., Stamatis H., Kekos D., Macris Bj., Christakopoulos P. Biochemical and catalytic properties of two feruloyl esterases from the culture filtrates of Fusarium oxysporum. Vol 49, Proceedings of the 54 th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, Ioannina, October Katapodis P., Kekos D., Macris Bj., Christakopoulos P. Inhibition studies on an endoxylanase from Sporotrichum thermophile. Vol 49, Proceedings of the 54 th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, Ioannina, October Μαμμά Δ. Σανάκης Ι., Κέκος Δ., Χριστακόπουλος Π., Σταμάτης Χ. Βιοκατάλυση σε μη συμβατικά συστήματα. Η περίπτωση των διοξυγενασών. 5 ο Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οκτωβρίου 2002, Ιωάννινα 84. ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Π., ΒΑΡΔΑΚΟΥ Μ., ΚΕΚΟΣ Δ., ΜΑΚΡΗΣ Β., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Παραγωγή βιολογικά δραστικών ολιγοσακχαριτών ιδιαίτερης βιοτεχνολογικής σημασία. 4 Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 29/5-31/5, (accepted), 85. Μαμμά Δ., Nedev G., Παπαδοπούλου Ε., Πετρούτσος Δ., Χριστακόπουλος Π., Μακρής Β., Κέκος Δ. Βιοαποικοδόμηση υπολειμμάτων χλωρωπαραγώγων σε ρητίνες πολυαμιδοαμίνης-επιχλωρυδρίνης. 4 Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 29/5-31/5, VARDAKOU M., KATAPODIS P., TOPAKAS E., KEKOS D., MACRIS BJ., CHRISTAKOPOULOS P. Synergy between enzymes involved in the degradation of insoluble wheat flour arabinoxylan. NFIF 2003, New Functional Ingredients and Foods, pp.32, 9-11 April 2003, Copenhagen, Denmark 87. TOPAKAS E., STAMATIS., KEKOS D., MACRIS BJ., CHRISTAKOPOULOS P. Feruloyl esterases : novel enzymes for chemoenzymatic synthesis. P511, 11th European Congress on Biotechnology, Basel, Switzerland, August 24-29, KATAPODIS P., KONTOGIANNI A., KEKOS D., MACRIS BJ., CHRISTAKOPOULOS P. Production of β-fructofuranosidase from Thermoascus aurantiacus and application in the synthesis of fructooligosaccharides. P716, 11th European Congress on Biotechnology, Basel, Switzerland, August 24-29, 2003.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2641052416 / 2107798191/ 6972864594 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΙΚΙΩΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28/04/1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ 42Α ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΡΑΜΜΟΥ 26-28 ΖΩΓΡΑΦΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ. nmaravel@elci.tuc.gr http://www.elci.tuc.gr/noni/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΠΑΓΩΝΑΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Επίκουρου Καθηγήτριας Τοµέα Χηµείας Γενικού Τµήµατος του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ µε γνωστικό αντικείµενο «ιάβρωση των µνηµείων από το περιβάλλον και µέθοδοι συντήρησής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δρ. Χημικός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 22/08/1977, Σπάρτη Λακωνίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη Ε-mail: Evangelou.al@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Εµµανουήλ Επώνυµο: Λαδουκάκης e-mail: ladoukakis@biology.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1998-2001: Διδακτορική Διατριβή, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 1995-1998: M.Sc. (Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τα Νέα 47. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σαχάρα Τα Νέα 47 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΝΕΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρ. 47 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τις βραβεύσεις δύο νέων Ελλήνων γεωτεχνικών επιστημόνων από διεθνείς ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών.

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ GR 73100, ΧΑΝΙΑ Ιωάννης Β. Γεντεκάκης Καθηγητής, Πρόεδρος Γενικού Tμήματος Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών Τel.: (28210) - 37752 (Γραφείο) / 6977437999

Διαβάστε περισσότερα

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

1998-1999: Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Oδός Φυτόκου, 384 46 Νέα Ιωνία Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

e-!"#$%& !:H7B 8<8C+@+ 7B9 ""/'/ !"#$"%&'"() 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7"*)8 2014

e-!#$%& !:H7B 8<8C+@<?*B - 65 +,F<6A:>+ 7B9 /'/ !#$%&'() 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7*)8 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ e-!"#$%& 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7"*)8 2014!:H7B 8

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Ιούνιος 2012 Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) Cyprus Institute (CyI) Γεώργιος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Agilent Technologies (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Με την συμμετοχή του Οίκου GERSTEL & του Ινστιτούτου RIC*) Σε συνεργασία με τον γνωστό Οίκο, έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε σε ενημερωτικό-επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ε. Γ. Μ. Ε.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ε. Γ. Μ. Ε. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ε. Γ. Μ. Ε. Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Ε. Γ. Μ. Ε. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : Ν Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1972 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ e mail: esalav@aueb.gr 1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation)

2012 2011 2010 (Inter-Service Consultation) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 7 ΟΥ ΠΠ Ροζµαρί Στρεβινιώτη, έσποινα Τσικουδή Λειτουργοί Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου - Βρυξέλλες 21 Μαΐου 2010 Τα προγράµµατα εργασίας στο 7 ο ΠΠ Τασηµαντικότεραέγγραφαγιατηνεφαρµογήτου

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα : Έπίθετο: Τόπος και χρονολογία γέννησης: Στυλιανός Ραφαηλίδης 03-09-1950, ράµα Σπουδές : Πτυχίο Χηµείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (βαθµός ΑΡΙΣΤΑ) MSc in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Βασίλειος Βαργεμέζης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ Δ/ντής Παν. Νεφρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1975 Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1979

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses 1982-2015

Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses 1982-2015 Ζεόλιθος Ζεόλιθοι Φυσικοί Ζεόλιθοι Ζεολιθικοί Τόφφοι Πολύ Υψηλής Ποιότητας Χρήσεις 1982-2015 Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής Ορυκτολογίας-Κοιτασματολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωχημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Απρίλιος 2013)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Απρίλιος 2013) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Απρίλιος 2013) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Κοντογιάννη Όνομα: Μερόπη Όνομα πατρός: Δημήτριος Ημερομηνία γέννησης: 19/1/1976 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Η ζωή και το έργο του 1945-2009 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Οδός Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Ρίο,

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Το περίπτερο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Agrotica 2012 Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Βραβεύτηκε το περίπτερό του με το Ειδικό Βραβείο Διοργανωτή Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το ρόλο

Διαβάστε περισσότερα