ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Όνομα και επώνυμα Τόπος γεννήσεως: Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ Αλμυρός, Μαγνησίας ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 1962 Μεταπτυχιακές Υπότροφος: Ελλ. Επιτρ. Ατομ. Ενέργ. (ΕΕΑΕ) Certificate: Michigan State University, U.S.A, 1967 Master of Science (Food Biotechnology): Michigan State University, U.S.A, Ph.D (Food Biotechnology) Michigan State University, U.S.A, Μεταδιδακτορικές Post -Doctor: Michigan State University, U.S.A, Visiting Prof. Michigan State University, U.S.A, 1985 ΘΕΣΕΙΣ Ερευνητής Ελλ. Επιτρ. Ατομ. Ενέργ. (ΕΕΑΕ) Αναπλ. Καθηγητής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομότιμος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Εισαγωγή και διδασκαλία τριών νέων μαθημάτων βιοτεχνολογίας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΠΜ. Συγγραφή πολλών σπουδαστικών Βιβλίων-Σημειώσεων και Εργαστηριακών Ασκήσεων. Επίβλεψη και καθοδήγηση πολλών Διπλωματικών και Διδακτορικών διατριβών. Μεταπτυχιακά διεθνή σεμινάρια (Workshops). 1. ENZYME TECHNOLOGY 30/10-10/11/ ENZYME BIOTECHNOLOGY 7-20/10/ EXTREMOPHILIC MICROORGANISMS 11-22/4/1994 Χρηματοδοτήθηκαν από τη Διεύθυνση Βιοτεχνολογίας της ΕΕ, συμμετείχαν στη διδασκαλία ξένοι και Έλληνες επιστήμονες, παρακολούθησαν τα σεμινάρια μεταπτυχιακοί σπουδαστές από όλες τις χώρες της ΕΕ και πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ιδρυτής, με τη βοήθεια συνεργατών, του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας ΕΜΠ (παραγωγή βιομορίων βιομηχανικής σημασίας σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα).

2 2 Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Βιοτεχνολογία ενδιαφέροντος Χημικού Μηχανικού (ανιούσες και κατιούσες διεργασίες παραγωγής βιολογικών μεταβολικών ουσιών βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Βιομετατροπή λιγνοκυτταρινούχων ουσιών σε βιοκαύσιμα). Χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικές και διεθνείς (ΕΕ) πηγές και τη βιομηχανία αξίας πάνω από 3 εκατ.. 1. Τίτλος. Prospects for non-food land use in Europe: Energy, fibre and chemicals from agro- and natural ecosystems. Χρηματοδότηση: ΕΟΚ, 12η Διεύθυνση, Πρόγραμμα FAST. Διάρκεια: 1/1/85-31/12/86 2. Τίτλος. Direct microbial bioconversion of pretreated lignocellulosic materials to fuel ethanol. Χρηματοδότηση: ΕΟΚ, (Μη Πυρηνικές Μορφές Ενέργειας). Διάρκεια: 1/9/86-31/8/89 3. Τίτλος. Έρευνα και εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ένζυμα) από αγροτικά και αγροτοβιομηχανικά υποπροϊόντα. Χρηματοδότηση: Υπ. Γεωργίας, ΜΟΠ Αττικής. Διάρκεια : 1/1/88-31/12/92 4. Τίτλος. Application of oxidoreductases for food preservation. Χρηματοδότηση: ΕΟΚ, Πρόγραμμα FLAIR Διάρκεια: 1/9/90-31/9/93 5. Τίτλος. Παραγωγή βιοαιθανόλης από γλυκύ σόργο. Χρηματοδότηση: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διάρκεια: 1/1/91-31/12/91 6. Τίτλος. Iron removal from industrial minerals Υποπρόγραμμα: Microbial iron removal Χρηματοδότηση: ΕΟΚ Διάρκεια: 1/4/91-31/3/93 7. Τίτλος. Silica removal from bauxites Υποπρόγραμμα: Microbial silica removal Χρηματοδότηση: ΕΟΚ Διάρκεια: 1/4/91-31/3/93 8. Τίτλος. An integrated and novel R&D approach exploring the potential of bio-fuel production in Greece from renewable biomass sources Χρηματοδότηση: ΕΟΚ (STRIDE) Διάρκεια: 1/1/92-30/6/94 9. Τίτλος. Cellulases and hemicellulases from the thermophilic fungus Thermoascus aurantiacus Χρηματοδότηση: EΟΚ (AIR Project) Διάρκεια: 1/10/93-30/9/ Τίτλος. Innovative Concepts in Agricultural Residues Utilisation for Sustainable Development. Χρηματοδότηση: EΟΚ (STD) Διάρκεια: Τίτλος. Production and Evaluation of the Industrial Potential of the Thermostable Amylolytic and Xylanolytic Enzymes from the Thermophilic Fungus Thermomyces lanuginosus. Χρηματοδότηση: EEC (Copernicus 94) Διάρκεια: Τίτλος. Μία Ολοκληρωμένη και Πρωτοποριακή Προσέγγιση Ε&Τ για την Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Προιόντων από Αγροτικά Προϊόντα και Υποπροϊόντα. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ ) Διάρκεια: Τίτλος. Development, modelling and application of time temperature integrator systems to monitor chilled fish quality (TTIFIQ). Χρηματοδότηση: ΕΕC (FAIR)

3 3 Διάρκεια: Τίτλος. Development of effective chemical modified cellulase for cellulose hydrolysis process. Χρηματοδότηση: ΕΕC (Biotechnology) Διάρκεια: Τίτλος. Αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροιόντων με μικροοργανισμούς Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ - Υπ.4 Ανθρώπινα δίκτυα) Διάρκεια: Τίτλος. Production and Evaluation of Functional Food Ingredients in Improving the Nutritional Quality of Food and Human Health. Χρηματοδότηση: EEC (Copernicus) Διάρκεια: Τίτλος. Extremophiles as cell factories. Χρηματοδότηση: ΕΕC (BIO4) Διάρκεια: Τίτλος. Production and characterization of certain oxydoreductases Χρηματοδότηση: Procter & Gamble Διάρκεια: Τίτλος. Ολοκληρωμένη και καινοτόμος προσέγγιση ταυτόχρονης παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (αμινοξέα ολιγο/πολυ-σακχαρίτες) από προϊόντα σακχαρουργείων. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ) Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή ενζύμων με απορρυπαντική δράση Χρηματοδότηση: Procter & Gamble Διάρκεια: Τίτλος. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές λιπολυτικών ενζύμων για τη σύνθεση προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ ( ΠΕΝΕΔ99) Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με μηδενική εκπομπή ρύπων. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ) Διάρκεια: Τίτλος. Αξιοποίηση Αποβλήτων Βιομηχανίας Γαλακτοκομικών Προιόντων για Βιοτεχνολογική Παραγωγή Ξανθανίου και Χρήση του ως Γαλακτωματοποιητή / Σταθεροποιητή σε αγαθά Διατροφής. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ) Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή starter καλλιεργειών για προιόντα επτάζυμης μαγιάς. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΠΑΒΕ 99) Διάρκεια: Τίτλος. Μελέτη του μηχανισμού που διέπει την συμπεριφορά και την τελική εμφάνιση ξενοβιοτικών ενώσεων στην εκροή μονάδων βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Μαθηματική προσομοίωση για την παρακολούθηση και πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 99) Διάρκεια: Τίτλος. Βιοτεχνολογική αξιοποίηση μικροοργανισμών για την παραγωγή προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, διαγνωστικών, επεξεργασία τροφίμων και λυμάτων. Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ Ανθρώπινα Δίκτυα Διάδοσης της Ε&Τ) Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή και Μελέτη Ενζυμικών Συστημάτων με εξειδικευμένη απορρυπαντική δράση Χρηματοδότηση: Procter & Gamble Διάρκεια: Τίτλος. Παραγωγή και Μελέτη Ενζυμικών Συστημάτων με Βιομηχανικές Εφαρμογές Χρηματοδότηση: Procter & Gamble Διάρκεια:

4 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Συνεργασία με την Ελληνική και ξένη βιομηχανία (ερευνητικά προγράμματα, παραγωγή ειδικών βιοτεχνολογικών προϊόντων). Παροχή υπηρεσιών σε εργαστηριακό και πιλοτικό επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Προσκλήσεις από διεθνείς εκδοτικούς οίκους για συγγραφή και κρίση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και κεφαλαίων σε βιβλία Εθνικός εκπρόσωπος, μέλος επιτροπών και κριτής ερευνητικών προτάσεων της ΕΕ Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της European Federation of Biotechnology Πρόεδρος και μέλος οργανωτικών επιτροπών εθνικών και διεθνών συνεδρίων Περίπου 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (κυρίως) και συνέδρια και εκατοντάδες αναφορές στο Science Citation Index ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Saravacos, C.D., B.J. Macris Radiation preservation of some Greek fruits. Food Irradiation 4: A19 - A Georgopoulos, S.G., Macris, B.J., E. Georgiadou Reduction in radiation resistance in fruit spoilage fungi by chemicals. Phytopathol. 56: Georgopoulos, S.G., Kappas, A., B.J.Macris Gene-controlled resistance to aromatic hydrocarbons in Neurospora crassa and its relationship to inhibition by L-sorbose. Neurospora Newslett. 10: Macris, B.J., S.G. Georgopoulos Reduced hexosamine content of fungal cell wall due to the fungicide PCNB. Phytopathol. 59; Macris, B.J., S.G. Georgopoulos Apparent effect of pentachloronitrobenzene on hyphal wall polysaccharides of two strains of Neurospora crassa. Zeitchrift fur Allgemeine Mikrobiologie 13: Macris, B.J., P. Markakis Post Irradiation inactivation of horse radish peroxidase. J. Food Sci. 36: Macris, B.J., P. Markakis Transport and toxicity of SO 2 in the yeast Saccharomyces cereviciae var. ellipsoideous. J. Sci. Food Agric. 25: Christias, C., Couvarakis, C., Georgopoulos, S.G., Macris, B.J., V. Vomvoyanni Protein content and amino acid composition of certain fungi evaluated for microbial protein production. Appl. Microbiol. 29: Macris, B.J Mechanism of benzoic acid uptake by Saccharomyces cerevisiae. Appl. Microbiol. 30: Macris, B.J Citric acid from purified carob sugars. Biotechnol. Bioeng. 17: Drouliscos, N.J., Macris, B.J Growth of Fusarium moniliforme on carob aqueous extract and nutritional evaluation of its biomass. Appl. Microbiol. 31: Macris, B.J., R. Kokke Kinetics of growth and chemical composition of Fusarium moniliforme cultivated on carob aqueous extract for microbial protein production. Eur. J. Appl. Microbiol. 4: Macris, B.J., R. Kokke Continuous fermentation to produce fungal protein. Effect of growth rate on the biomass yield and chemical composition of Fusarium moniliforme. Biotechnol. Bioeng. 20: Macris, B.J., R. Kokke Effect of growth rate on the amino acid composition of Fusarium moniliforme cultivated continuously for fungal protein production. Biotechnol. Bioeng. 21:

5 5 15. Macris, B.J Production of extracellular lactase from Fusarium moniliforme. Eur. J. Appl. Microbiol. Biotechnol. 13: Macris, B.J., P. Markakis Characterization of extracellular β-d-galactosidase from Fusarium moniliforme grown on whey. Appl. Environ. Microbiol. 41: Macris, B.J Production of a thermostable β-d-galactosidase by Alternaria alternata grown in whey. Appl. Environ. Microbiol. 44: Kekos, D., B.J. Macris Production and characterization of amylase from Calvatia gigantea. Appl. Environ. Microbiol. 45: Macris, B.J Enhanced cellulase and β-glucosidase production by a mutant of Alternaria alternata. Biotechnol. Bioeng. 26: Macris, B.J Production and characterization of cellulase and β-glucosidase from a mutant of Alternaria alternata. Appl. Environ. Microbiol. 47: Macris, B.J, Paspaliari, M., D. Kekos Production and cross-synergistic action of cellulolytic enzymes from certain fungal mutants grown on cotton and straw. Biotechnol. Lett. 7: Macris, B.J., M. Galiotou-Panayotou Enhanced cellobiohydrolase production from Aspergillus ustus and Trichoderma harzianum. Enzyme Microb. Technol. 8: Galiotou-Panayotou, M., B.J. Macris Degradation of condensed tannins by Calvatia gigantea. Appl. Microbiol. Biotechnol. 23: Kekos, D., B.J. Macris Effect of tannins on growth and amylase production by Calvatia gigantea. Enzyme Microb. Technol. 9: Kekos, D., Galiotou-Panayotou, M., B.J. Macris Some nutritional factors affecting α-amylase production by Calvatia gigantea. Appl. Microbiol. Biotechnol. 26: Kekos, D., B.J Macris Kinetic studies of amylase and biomass production by Calvatia gigantea. Biotechnol. Bioeng. 30: Macris, B.J., D. Kekos, X. Evangelidou, M. Galiotou-Panayotou, P. Rodis Solid state fermentation of straw with Neurospora crassa for CMCase and β-glucosidase production. Biotechnol. Let. 9: Komninos, J., D. Kekos, M. Galiotou-Panayotou, B.J. Macris A tannin resistant α- amylase from Calvatia gigantea. Biotecnol. Bioeng. 32: Galiotou-Panayotou, M., P. Rodis, B.J.Macris, D. Stathakos Purification of a novel enzyme involved in catechin degradation by Calvatia gigantea. Appl. Microb. Biotechnol. 28: Christakopoulos, P., B.J. Macris, D. Kekos Direct fermentation of cellulose to ethanol by Fusarium oxysporum. Enzyme Microb. Technol. 11: Koullas, D.P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B., Koukios, E.G Effect of cellulose crystallinity on the enzymic hydrolysis of lignocellulosics by Fusarium oxysporum cellulases. Cellulose Chem. Technol, 24, Macris, B.J., D. Kekos, X. Evangelidou A simple and inexpensive method for cellulase and β-glucosidase production by Neurospora crassa. Appl. Microb. Biotechnol. 31: Macris, B.J Upgrading of agricultural and agro-industrial by-products to food and feed by biotechnology. In INTERNATIONAL BIOSYSTEMS, Vol. II (Chapter 7, pp ), CRC Press Inc., Florida, U.S.A. 34. Macris, B.J., Kekos, D Enhanced cellulase activities using straw as growth substrate. In: ENZYME SYSTEMS FOR LIGNOCELLULOSIC DEGRADATION, pp Elsevier Applied Science (Publisher). 35. Galiotou-Panayotou M., Rodis, P., Kekos, D., Macris, B.J Calvatia gigantea, a potential candidate for the utilization of carbon sources containing toxic levels of tannins. In: ENGINEERING AND FOOD, Vol. 3, pp Elsevier Applied Science (Publisher). 36. Christakopoulos, P., Macris, B.J., Kekos, D On the mechanism of direct conversion of cellulose to ethanol by Fusarium oxysporum: Effect of cellulase and β-glucosidase. Appl. Microbiol. Biotechnol. 33: Christakopoulos, P., Macris, B.J., Kekos, D Exceptional thermostable α- and β- galactosidases from Aspergillus niger separarted in one step. Proc. Biochem. 25: Caridi, C-A., Christakopoulos, P., Macris, B.J Simultaneous production of glucose oxidase and catalase by Alternaria alternata. Appl. Microbio. Biotechnol. 34,

6 39. Caridi, C-A., Christakopoulos, P., Macris, B.J Control of catalase production and purity by altering certain nutritional factors of Alternaria alternata growth medium. Biotechnol. Letters. 13, Agnantiari, G., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J A purified β-galactosidase from Aspergillus niger with enhanced kinetic characteristics. Acta Biotechnologica. 11: Christakopoulos, P., Koullas, D.P., Kekos, D., Koukios, E.G., Macris, B.J Direct conversion of straw to ethanol by Fusarium oxysporum: Effect of cellulose crystallinity. Enzyme Microb. Technol. 13: Christakopoulos, P., Koullas, D.P., Kekos, D., Koukios, E.G. & Macris, B.J Pretreatment and direct conversion of straw to ethanol by Fusarium oxysporum. Bioresour. Technol. 35, Papaparaskevas, D., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J optimizing production of extracellular lipase from Rhodotorula glutinis. Biotechnol. Lett. 14: Hatzinikolaou, D. and Macris, B.J Optimizing multienzyme production in bioreactors. Ann. N. Y. Acad. Sci Koullas, D.P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B., Koukios, E.G Correlating the effect of preatreatment on the enzymatic hydrolysis of straw.. Biotechnol. Bioengin. 39: Christakopoulos, P., Tzia, C., Kekos. D., Macris, B.J Production and characterization of extracellular lipase from Calvatia gigantea. Appl. Microbiol. Biotechnol. 38, Koullas, D.P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B., Koukios, E.G Effect of alkali delignification of wheat straw saccharification by Fusarium oxysporum cellulases. Biomass & Bioenergy 4, Christakopoulos, P., Li, Lian-Wu, Kekos, D. and Macris, B.J Direct conversion of sorghum carbohydratesto ethanol by a mixed microbial culture. Bioresour. Technol. 45, Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J, Goodenough, P.W., Bhat, M.K Optimisation of β-glucosidase catalysed synthesis of trisaccharides from cellobiose and gentiobiose. Biotechnol. Lett. 16: Christakopoulos, P., Goodenough, P.W, Kekos. D., Macris, B.J,. Claeyssens, M., Bhat, M.K Purification and characterisation of an extracellular β-glucosidase with transglycoylation and exo-glucosidase activities from Fusarium oxysporum. Eur. J. Biochem.. 224, Lezinou, V., Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J Simultaneous saccharification and fermentation of sweet sorghum carbohydrates to ethanol in a fedbatch process. Biotechnol. Lett. 16, Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J, Bhat, M.K Enzymatic synthesis if trisaccharides and alkyl β-d-glucosides by transglycosilation reaction of β-glucosidase from Fusarium oxysporum. Intern. J. Biol. Macromol. 16, Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J,. Claeyssens, M., Bhat, M.K Purification and characterisation of non-randomly acting endo-1,4-β-d-glucanase from the culture filtrates of Fusarium oxysporum.. Arch. Biochem. Biophys. 316, Lezinou, V., Christakopoulos, P., Li L-W., Kekos. D., Macris, B.J Study of a single and mixed culture for the direct bioconversion of sorghum carbohydrates to ethanol. Appl. Microbiol. Biotechnol. 13: Tsitsimpikou, C., Voutou, D., Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J, Kolisis, F. N Studies of the effect of organic solvent on the stability of β-glucosidase from Fusarium oxysporum. Biotechnol. Lett. 16: Hatzinikolaou, D., Macris, B.J Factors regulating production of glucose oxidase by Aspergillus niger. Enzyme Microb. Technol. 17, Christakopoulos, P., Kekos, D. Kolisis, F. N. Macris, B. J Controlling simultaneous production of endoglucanase and beta - glucosidase by Fusarium oxysporum in submerged culture. Biotechn. Lett. 17, Mamma, D., Christakopoulos, P., Koullas, D., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E An alternative approach to the bioconversion of sweet sorghum carbohydrates to ethanol. Biom. Bien.. 8,

7 7 59. Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J,. Bhat, M.K Multiple forms of endo- 1,4-β-D-glucanase in the extracellular of Fusarium oxysporum. Biochem. Soc. Trans. 23, 586S. 60. Tarantili, P.A., Koullas, D., Christakopoulos, P., Kekos, D., Koukios, E., Macris, B.J Cross-synergism in enzymatic hydrolysis of lignocellulosics : Mathematical correlations according to a hyperbolic model. Biom. Bien. 10, 4, Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J., Claeyssens, M. and Bhat, M.K Purification and mode of action of a low molecular mass endo-1,4--d-glucanase from Fusarium oxysporum, J. Biotechnol. 39, Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J,. Claeyssens, M., Bhat, M.K Purification and characterisation of non-randomly acting endo-1,4-â-d-glucanase from the culture filtrates of Fusarium oxysporum.. Arch. Biochem. Biophys. 316, Christakopoulos, P., Nerinckx, W., Klarskov, K., Van Beemen, J., Kekos, D., Macris, B.J. Claeyssens M Purification and characterisation of two low molecular mass xylanases from Fusarium oxysporum. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 60, 4A, Mamma, D., Koullas, D., Fountoukidis, G. Kekos, D., Macris, B. J., Koukios, E Bioethanol from Sweet Sorghum : Simultaneous saccharification and fermentation of carbohydrates by a mixed microbial culture Proc. Biochem. 31, Christakopoulos, P., Nerinckx, W., Samyn, B., Kekos, D., Macris,.J., Van Beeumen, J. Claeyssens, M Functional characterisation of a cellulose binding xylanase from Fusarium oxysporum F3. Biotechnol. Lett., 18 (3), , 66. Christakopoulos P., Mamma D., Nerinckx W., Kekos D., Macris, B. J., Claeyssens M Production and partial characterization of xylanase from Fusarium oxysporum F3. Biores. Technol. 58, Christakopoulos P., Kekos D., Macris B. J., Claeyssens M., Bhat M. K Purification and characterisation of a major xylanase with cellulase and transferase activities from Fusarium oxysporum. Carboh. Res. 289, Christakopoulos P., Nerinckx B., Kekos D., Macris B. J., Claeyssens M Purification and characterization of two low molecular mass alkaline xylanases from Fusarium oxysporum F3. J. Biotechn., 51, Hatzinikolaou, D.G., Hansen, O.C., Macris, B. J. Tingey, A., Kekos, D., Goodenough, P. Stougaard, P A new glucose oxidase from Aspergillus niger: isolation, characterization and regulation studies on enzyme and gene. Appl. Microb. and Biotechnology, 46, ,. 70. Tsitsimpikou, C, Christakopoulos. P., Makropoulou, M., Kekos, D., Macris, B.J., F.N Kolisis Role of methanol on the catalytic behavior of β-glucosidase from Fusarium oxysporum, Biotechn. Lett., 19, 1, Christakopoulos P., Nerinckx B., Kekos D., Macris B. J.., Claeyssens M The alkaline xylanase III from Fusarium oxysporum belongs to Family F. Carboh. Res. 302, Makropoulou M., Tsitsimpikou C., Christakopoulos P., Kekos D., Kolisis F., Macris B. J Factors affecting the specificity of -glucosidase from Fusarium oxysporum in the enzymatic synthesis of alkyl- -glucosides. Int. J. Biol. Macromol., 22, 2, Tsoka, S., Taoukis, P.S., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J Time temperature integration for chilled food shelf life monitoring using enzyme-substrate systems. Food Biotechn., 12, Stamatis H., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J, Kolisis, F.N Studies on the synthesis of short-chain geranyl esters catalysed by Fusarium oxysporum esterase in organic solvents. J. Molec. Catal., 4, Bennet, N.A., Ryan, J., Biely, P., Vrsanska, M., Kremnicky, L., Macris, B.J., Kekos, D., Christakopoulos P., Katapodis, P., Claeyssens, M., Nerinckx, W., Ntarima, P. and Bhat, M.K Biochemical and catalytic properties of endoxylanase from the culture filtrate of Thermomyces lanuginosus ATCC Carboh. Res., 306, Christakopoulos P., Tzalas B., Mamma D., Stamatis H., Liadakis G.N., Tzia C., Kekos D., Kolisis F.N., Macris B.J Production of an esterase from Fusarium oxysporum catalysing transesterification reactions in organic solvents. Proc. Biochem., 33,

8 8 77. Kalogeris E., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B.J Studies on the solid-state production of thermostable endoxylanases from Thermoascus aurantiacus. Characterization of two isozymes. J. Biotechn., 60, Christakopoulos, P. Kourentzi, E., Hatzinikolaou, D. G., Claeyssens, M., Kekos, D., and Macris, B. J Enhancement of ph - stability of a low molecular endoglucanase from Fusarium oxysporum by protein pegylation Carboh. Res., 314, Puchart, V. Katapodis, P., Biely, P.,Kremnicky, L., Christakopoulos, P., Vrsanska, M., Kekos, D., Macris, B. J., Bhat, M. K Production of xylanases, mannanases and pectinases by the thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus. Enz. Microb. Technol. 24, Christakopoulos, P., Hatzinikolaou, D, Fountoukidis, G., Kekos, D., Claeyssens, M. Macris, B.J Purification and Mode of Action of an Alkali-Resistant Endo- 1,4 - beta Glucanase from Bacillus pumilus. Arch. Biochem. Bioph., 364, 61-66, 81. Kalogeris, E., Fountoukides, G., Kekos, D., Macris, B. J Design of a solid-state bioreactor for thermophillic microorganisms. Biores. Technol., 67, Christakopoulos, P., Mamma, D., Kekos, D., Macris, B. J Enhanced acetyl esterase production by Fusarium oxysporum. World J. Microbiol. Biotechn., 15, , Hatzinikolaou, D.G., Kourentzi, E., Stamatis, H., Christakopoulos, P., Kolisis, F. N., Kekos, D., Macris. B. J A novel lipolytic activity by Rhodotorula glutinis cells. Production, partial characterisation and application in the synthesis of esters. J. Biosci. Bioengin., 88, 1, Kalogeris E.; Christakopoulos P.; Kekos D.; Macris B.J Mode of action of a minor xylanase from Thermoascus aurantiacus on polysaccharides and model substrates, J. Biosci. Bioengin., 87(6), Cheilas, T., Stoupis, T., Christakopoulos, P., Katapodis, P., Mamma, D., Hatzinikolaou D. G., Kekos, D. and Macris, B. J Hemicellulolytic activity of Fusarium oxysporum grown on sugar beet pulp. Production of extracellular arabinanase, Proc. Biochem., 35(6), Christakopoulos, P., P. Katapodis, D.G. Hatzinikolaou, D. Kekos, B.J. Macris Purification and characterisation of an arabinofuranosidase from Fusarium oxysporum, Applied Biochemistry and Biotechnology, 87, 2, Kalogeris E.,, Paul Christakopoulos, Dimitris Kekos, Peter Biely And M. Vranska And Basil J Macris Catalytic properties of the endoxylanase I from Thermoascus aurantiacus, Journal of Molecular Catalysis (B: Enzymatic), 11, Hatzinikolaoy D.G., Kalogeris E., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B. J Comparative growth studies of the extreme thermophile Sulfolobus acidocaldarius in submerged and solidified substrate cultures, World J. Microbiol. Biotechn., 17, , 89. Katapodis P., Kavarnou A., Kintzios S., Pistola E., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Production of acidic xylo-oligosaccharides by a family 10 endoxylanase from Thermoascus aurantiacus and use as plant growth regulators, Biotechn. Let., 24, Panagiotou G., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Purification and characterization of NAD + -dependent xylitol dehydrogenase from Fusarium oxysporum. Biotechn. Let., 24, Kalogeris E., Iniotaki F., Topakas E., Christakopoulos D., Kekos D., Macris B. J Performance of an intermittent agitation rotating drum type bioreactor for solid-state fermentation of wheat straw, Biores. Techn., 86, 3, , 92. Kalogeris E., Christakopoulos P., Katapodis P., Alexiou A., Vlachou S., Kekos D., Macris B. J Production and characterization of cellulolytic enzymes from the thermophilic fungus Thermoascus aurantiacus under solid state cultivation of agricultural wastes. Proc. Biochem., 38, Christakopoulos P., Katapodis P., Kalogeris E., Kekos D., Macris B J Stamatis H., Skaltsa H. Antimicrobial activity of acidic xylo-oligosaccharides produced by family 10 and 11 endoxylanases. Int. J. Biolog. Macromol., 31, 4-5,

9 9 94. Katapodis P., Vardakou M., Kalogeris E., Kekos D., Macris B. J. Christakopoulos P Enzymic production of a feruloylated oligosaccharide with antioxidant activity from wheat flour arabinoxylan. Eur. J. Nutr., 42, Katapodis P., Kalogeris E., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Production of β-fructofuranosidase from Sporotrichum thermophile and application in the synthesis of fructooligosaccharides. Food Biotechn., 17, 1, Topakas E., Katapodis P., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Production and partial characterization of xylanase from Sporotrichum thermophile under solid-state fermentation. World J. Microbiol. Biotechn., 19, Topakas E., Stamatis H., Biely P., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Purification and characterization of a feruloyl esterase (FAE-II) from Fusarium oxysporum catalyzing esterification of phenolic acids in ternary water-organic solvent mixtures. J. Biotechn., 102, 33-44, 98. Topakas E., Kalogeris E., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Production and partial characterization of feruloyl esterase by Sporotrichum thermophile under solidstate fermentation. Proc. Biochem., 38, 11, Panagiotou G., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Production of cellulolytic and xylanolytic enzymes by Fusarium oxysporum grown on corn stover in solid state fermentation, Ind. Crops Prod., 18, 1, Topakas E., Kalogeris E., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Bioconversion of ferulic acid into vanillic acid by the thermophylic fungus Sporotrichum thermophile. Food Sci. Technol. / Lebensmittel Wissenschaft und Technology, 36, 6, Katapodis P., Kintzios S., Konstas J., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Enzymic production of aldopentauronic acid and use as bioregulator in plant airlift bioreactors. J. Biosci. Bioengin., 95, 6, , 102. Katapodis P., Kalogeris E., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P Biosynthesis of fructo-oligosaccharides by Sporotrichum thermophile during submerged batch cultivation in high sucrose media. Appl. Microbiol. Biotechnol., 63, Katapodis P., Vrsanska M., Kekos D., Nerinckx W., Biely P., Claeyssens M., Macris B.J., Christakopoulos P Biochemical and catalytic properties of an endoxylanase purified from the culture filtrate of Sporotrichum thermophile. Carboh. Res., 338, 18, Topakas E., Stamatis H., Mastihubova M., Biely P., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Purification and characterization of Fusarium oxysporum feruloyl esterase (FoFAE-I) catalysing transesterification of phenolic acid esters. Enz. Microb. Techn., 33, , 105. Panagiotou G., Topakas E., Economou L., Kekos D., Macris B J., Christakopoulos P Induction, purification and characterization of two extracellular a- arabinofuranosidases from Fusarium oxysporum. Canad. J. Microbiol., 49, 10, Mamma D., Kalogeris E., Hatzinikolaou D., Lekanidou A., Kekos D., Macris B J., Christakopoulos P Biochemical Characterization of the multi-enzyme system produced by Penicillium decumbens grown on rutin. Food Biotechnol., 18, 1, Vardakou M., Katapodis P., Topakas E., Kekos D., Macris B. J., Christakopoulos P Synergy between enzymes involved in the degradation of insoluble wheat flour arabinoxylan. Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 5(1), Mamma D., Gerontas S., Phillipopoulos CJ., Christakopoulos P.., Macris B J., Kekos D Combined photo-assisted and biological treatment of industrial oily wastewater. J. Environ. Sci. Health, Part A Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 39, Gkargkas K., Mamma D., Nedev G., Topakas E., Christakopoulos P., Kekos D, Macris B. J Studies on a N-acetyl-β-D-glucosaminidase produced by Fusarium oxysporum F3 grown in solid sate fermentation. Process Biochemistry, 39, Topakas E., Kalogeris E., Kekos D., Macris B.J., Christakopoulos P. Production of phenolics from corn cobs by coupling enzymic treatment and solid state fermentation. Engineering of Life Sciences, in press

10 10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. Macris, B.J Growth of selected mold and yeast species on agricultural by-products for production of microbial protein. IAEA Coordination Meeting on Radiation Microbiology. August 20-23, Salford, U.K 2. Macris, B.J., R. Kokke Improved of carob pod as food. 3rd FEBS Symp., March 28 - April 1, Vienna, Austria. 3. Macris, B.J., Drouliscos, N.J., R. Kokke Microbial protein production by Fusarium moniliforme, 5th Intern. Congress Food Sci. Technol., Sept , Kyoto, Japan. 4. Galiotou-Panayotou, M., B.J. Macris On the mechanism of condensed tannin degradation by microorganisms. Evidence for a new enzyme braking down catechin. VI Intern. Ferment. Symp. Abstracts, p. 138, July 20-25, London, Ontario, Canada. 5. Macris, B.J Extracellular lactase production of Fusarium moniliforme for the purpose of whey lactose hydrolysis to ethanol fermentable monosaccharides. ENERGY FROM BIOMASS, Novemb. 4-7, Brighton, U.K. 6. Kekos, D., B.J. Macris Production and characterization of amylase from Calvatia gigantea. Special FEBS Meeting on Cell Function and Differentiation. Abstracts, p. 319, April 25-29, Athens, Greece. 7. Macris, B.J Production of extracellular β-d-galactosidase from Alternaria alternata. Special FEBS Meeting on Cell Function and Differentiation. Abstracts, p. 319, April 25-29, Athens, Greece. 8. Macris, B.J Use of nuclear techniques for induction and selection of fungal mutants used for saccharification of cellulosic materials. 1st FAO/IAEA Research Coordination Meeting, May 16-20, Nairobi, Kenya. 9. Kekos, D., B.J. Macris Production of microbial protein from the edible fungus Calvatia gigantea grown on carbon sources containing high amounts of tannins. Proceed. 6th World Congress Food Sci. Technol., p , Septemb , Dubling, Ireland. 10. Macris, B.J Production and certain properties of cellulase and β-glucosidase from a mutant of Alternaria alternata. Proceed. BIOENERGY 84, vol. III, p , June 18-21, Goteborg, Sweden. 11. Kehagias, C., Macris, B.J Microbial protein production from Fusarium moniliforme cultivated on whey in a pilot plant fermentor. Proceed. 3rd European Congress on Biotechnology, vol. II, p , Septemb , Munich, W. Germany. 12. Macris, B.J Cellobiohydrolase hyperproducing fungal mutants induced by gamma radiation. Proceed. BIOTECH 85 Conf., p , May, Geneva, Switzerland. 13. Macris, B.J., Christakopoulos, P., Kekos, D., Evangelidou, X Enhanced cellulase activities of Fusarium oxysporum grown on straw for ethanol production. Proc. International Conference on Biomass for Energy and Industry, 4th Eur. Confer., May 11-15, Orleans, France. In: BIOMASS FOR ENERGY AND INDUSTRY, pp Elsevier Applied Science (Publisher). 14. Macris, B.J., M. Paspaliari-Palaiodimoloulou Purification and characterization of cellulolytic enzymes from Aspergillus ustus M35 and Trichoderma harzianum M5. Proceedings of Improved Biomass Utilization Through the Use of Nuclear Techniques. May 11-15, Ljubljana, Yugoslavia. pp Macris, B.J., Kekos, D., Galiotou-Panayotou, M Upgrading of toxic carbon sources to biotechnological products with Calvatia gigantea. 4th European Congress on Biotechnology, June 14-19, Amsterdam, Holland, Vol. II, p Macris, B.J., Kekos, D α-amylase production by Calvatia gigantea grown on toxic low-cost agricultural products. 7th World Congress of Food Science and Technology, 28 Sept. - 2 Oct., Singapore.

11 17. Macris, B.J., D. Kekos, Evangelidou, X Enhanced cellulase activities of Fusarium oxysporum grown on straw for ethanol production, 4th European Conference on Biomass for Energy and Industry, May, Orleans, France. p Macris, B.J., Christakopoulos, P., Kekos, D., Koullas, D.P., Koukios, E.G Direct bioconversion of pretreated wheat straw to ethanol. Proceedings of 3rd Contractors Meeting on ENERGY FROM BIOMASS. May 23-25, Paestrum, Italy. pp Koulas, D.P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E.G Physicochemical pretreatment to enhance bioconversion of wheat straw to ethanol by Fusarium oxysporum. Proccedings of EUROPEAN NEW ENERGIES INTERNATIONAL CONGRESS. October 24-28, Saarbruecken, FRG. pp ñéóôáêüðïõëïò, Ð., ÊïõëëÜò, Ä. ÊÝêïò, Ä, Êïýêéïò, Å. ÌáêñÞò,  Áð åõèåßáò ìéêñïâéáêþ ìåôáôñïðþ ðñïêáôåñãáóìýíïõ á ýñïõ óå áéèáíüëç. ÐñáêôéêÜ 3ïõ Åèíéêïý Óõíåäñßïõ ¹ðéùí Ìïñöþí ÅíÝñãåéáò Èåóóáëïíßêç, 9-11 Íïåìâñßïõ Macris, B.J., D. Kekos Production of a tannin resistant amylase from Calvatia gigantea grown on high tannin plant carbohydrates. 8th International Biotechnology Symposium, July, Paris, France. 22. Macris B.J., Kekos D. Enhanced cellulase activities using straw as growth substrate. Proceedings of a Workshop on Production, Characterization and Application of Cellulose, Hemicellulose and Lignin Degrading Enzyme Systems, Galway, Ireland, April Christakopoulos, P., Koullas, D.P., Kekos, D., Koukios, E.G., Macris, B.J Direct ethanol fermentation of cellulosic materials by Fusarium oxysporum (Extended Summary). 5th Intern. EEC Conference. October Lisbon, Portugal. In: BIOMASS FOR ENERGY AND INDUSTRY. Vol. 2, pp Elsevier Applied Science (Publisher). 24. Christakopoulos, P., B.J.Macris Kinetics of β-galactosidase production by Aspergillus niger. Intern. Confer. BIOTECHNOLOGY AND FOODS, February 20-24, Stutgart, FRG. Abstracts, Galiotou-Panayotou M., Rodis P., Kekos D., Macris B.J Calvatia gigantea, a potential candidate for the utilisation of carbon sources containing toxic levels of tannins. Proceedings of International Congress on Engineering and Food, Cologne, FRG, 28 May - 3 June In Engineering and Food, Edition Elsevier Applied Science, vol. 3 Advanced Processes, , 26. Macris, B. J., Christakopoulos, P., Kekos, D Production of α-amylase and lactase from agricultural and agro-industrial by-products by microbial fermentations. Intern. Biotechnol. Conf. Ferm. Technol.: Industrial Applications. Palmerston, New Zealand, February, Christakopoulos, P., Macris, B.J., Kekos, D Production and purification of thermostable á- and β-galactosidases from Aspergillus niger. 5th European Congress of Biotechnology. Copenhagen, July 8-13, p Macris, B.J., Christakopoulos, P. and Kekos, D On the mechanism of direct microbial conversion of cellulose to ethanol. Greek-Italian Meeting on Chemistry of Biological Systems and Molecular Chemical Engineering. Loutraki, June Caridi, C-A., Macris, B.J., Christakopoulos, P Optimizing simultaneous production of catalase and glucose oxidase by Alternaria alternata. 5th European Congress of Biotechnology. Copenhagen, July 8-13, 1990, p Macris, B.J., D. Kekos, P. Christakopoulos Simultaneous production of microbial α-amylase and _α- and β-galactosidase from whey lactose. 15th Intern. Carboh. Symp., Yokohama, Japan, August 12-17, 1990, p Hatzinikolaou, D.G., B.J. Macris Optimizing multienzyme production in bioreactors. Enzyme Engineering XI, Kailua-Kona, Hawaii, U.S.A., September 22-27, 1991, p Agnantiari, G., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J. Alpha- and beta-galactosidase form Aspergillus niger with enhanced kinetic characteristics. 8th World Congress of Food Science and Technology, Toronto, Canada, September 29 - October 4, 1991, p. P Alexandrides, P., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J Very low molecular weight endoglucanases from Fusarium oxysporum. 5th International Conference on BIOTECHNOLOGY IN THE PULP AND PAPER INDUSTRY. May 28-31, 1992, Kyoto, Japan. p

12 Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B.J Simultaneous production of high endoglucanase and β-glucosidase activities from Fusarium oxysporum. 5th International Conference on BIOTECHNOLOGY IN THE PULP AND PAPER INDUSTRY. May 28-31, 1992, Kyoto, Japan. p Lezinou, V., Christakopoulos, P., Li, Lian-Wu, Kekos, D. and Macris, B.J Certain factors affecting direct bio-conversion of sorghum carbohydrates to ethanol. 7th European Conference on Biomass for Energy and Environment, Agriculture and Industry. October 5-9, 1992, Florence, Italy, p Lezinou, V., Christakopoulos, P., Kekos, D. and Macris, B.J On the mechanism0of direct bio-conversion of sweet sorghum carbohydrates to ethanol: Effect of cellulolytic enzymes. 15th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. May 10-14, 1993, Colorado Springs, U.S.A. 37. Lezinou, V., Christakopoulos, P., Kekos, D. and Macris, B.J Fed batch fermentation of sweet sorghum carbohydrates to ethanol by a mixed culture. 15th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. May 10-14, 1993, Colorado Springs, U.S.A. 38. Christakopoulos, P., Kekos, D. and Macris, B.J Optimizing simultaneous production of a- and β-galactosidase from Aspergillus niger. 6th European Congress on Biotechnology. June 13-17, 1993, Florence, Italy. 39. Christakopoulos, P., Kekos, D., Kolisis, F,. and Macris, B.J Production of extracellular lipase from Aspergillus niger. 6th European Congress on Biotechnology. June 13-17, 1993, Florence, Italy. 40. Hatzinikolaou, D.G, Dionysiou, D.D., Fountoukidis, G., Kekos, D. and Macris, B.J Simultaneous production of catalase and superoxide dismutase by Saccharomyces cerevisiae grown on whey. 6th European Congress on Biotechnology. June 13-17, 1993, Florence, Italy. 41. Lezinou, V., Christakopoulos, P., Kekos, D. and Macris, B.J Diect conversion of sorghum carbohydrates to ethanol by Fusarium oxysporum. First Biomass Conference of the Americas. August 30 - September 2. Vermont, USA 42. Christakopoulos, P., Kekos. D., Macris, B.J., Goodenough, P.W, Bhat, M.K Optimisation of conditions for the enzymatic synthesis of trisaccharides using β- glucosidase from Fusarium oxysporum.. The First International Conference on Polysaccharide Engineering, Tronheim. Norway, June 6-8, Abstract Book, pp. B Mamma, D., Koullas, D., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E An approach for the bioconversion of sorghum carbohydrates to bioethanol. 14th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. May 8-12, 1993, Gatlinburg, Tennessee, U.S.A. 44. Mamma, D., Koullas, D., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E Optimising direct conversion of sweet sorghum to bioethanol by a mixed microbial culture. 14th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. May 8-12, 1993, Gatlinburg, Tennessee, U.S.A. 45. Mamma, D., Koullas, D., Fountoukidid, G., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E Direct conversion of sorghum carbohydrates to ethanol in bioreactors by a mixed microbial culture. 8th European Conference on Biomass for Energy and Environment, Agriculture and Industry. October 3-5, 1994, Vienna, Austria 46. Macris, B.J., Hatzinikolaou, D On the mechanism of glucose oxidase overproduction by Aspergillus niger.. 7th European Congress on Biotechnology. February 19-24, 1995, Nice, France 47. Christakopoulos, P., Mamma, D., Kekos, D., B. J. Macris Formation of invertasecatalyzed ethanol glucopyranoside during sucrose fermentation by Saccharomyces cerevisiae. Second Biomass Conference of the Americas. August Portlant, Oregon USA 48. Mamma, D., Koullas, D., Kekos, D. Fountoukidis, D., Macris, B., and Koukios, E.G. Direct conversion of cellulose and hemicellulose to bioethanol by Fusarium oxysporum, Proceedings Annual AIChE Meeting, Paper 215a, American Institute of Chemical Engineering, Miami (USA), November Christakopoulos P., Nerinckx B., Klarskov K., Kekos D., Macris B., Van Beeumen J., Claeyssens M Purification and characterization of two low molecular mass endo1-

13 13 4-beta-xylanases from Fusarium oxysporum. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 60/4a, Koullas, D.P., Mamma, D., Kekos, D., Macris, B.J., Koukios, E.G. Anake, L.E., and Zheng, C., Innovative concepts in agricultural residues utilization for sustainable development in Developing Countries, 9th European Bioenergy Conference, European Commission, Copenhagen, June Stoupis T., Sereti S., Mamma D., Hatzinikolaou D., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B J Hydrolysis of sugar-beet polysaccharides and production of related enzymic activities. AIche annual meeting, Los Angeles, November 16-21, Kourentzi E., Hatzinikolaou Dg., Stamatis H., Christakopoulos P., Kekos D., Kolisis Fn., Macris B. J Production of cell-bound lipase from Rhodotorula glutinis and its use in synthesis of esters in organic solvents. AIche annual meeting, Los Angeles, November 16-21, Kalogeris E., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B J Study on the solid-state production of thermostable endoxylanases from Thermoascus aurantiacus. Characterization of two isozymes. AIche annual meeting, Los Angeles, November 16-21, Χ. Σταματης, Π. Χριστακοπουλος, Ε. Ζυγουρη, Δ. Κεκος, Β. Ι. Μακρης, Φ.Ν. Κολισης Ενζυμική Σύνθεση Εστέρων Τερπενολών σε Ανυδρους Οργανικούς Διαλύτες. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαίου, Χ. Τσιτσιμπικου, Π. Χριστακοπουλος, Δ. Κεκος, Β. Ι. Μακρης, Φ.Ν. Κολισης Σύνθεση Αλκυλο-Γλυκοζιτών με Αντίδραση Μεταγλυκοζυλίωσης Καταλυόμενη από τη β- Γλυκοζιδάση του Μύκητα Fusarium oxysporum. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαίου, Δ. Χατζηνικολαου, Κ. Καρυδη, Γ. Φουντουκιδης, Π. Χριστακοπουλος, Δ. Κεκος, Β. Ι. Μακρης Πολυενζυμικά Μικροβιακά Συστήματα Βιομηχανικής Σημασίας: Διερεύνηση Συνθηκών Παραγωγής τους. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαίου, Δ. Μαμμα, Δ. Χατζηνικολαου, Γ. Φουντουκιδης, Π. Χριστακοπουλος, Δ. Κεκος, Β. Ι. Μακρης Καινοτόμος Βιομετατροπή Κυτταρινούχων και Ημικυτταρινούχων Προιόντων σε Αιθανόλη. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαίου, Kalogeris E., Christakopoulos P., Kekos D., Macris B J Production of a Thermostable Endoxylanase from the Thermophilic Fungus Thermoascus aurantiacus by Solid State Fermentation. Characterisation of two Isoenzymes. First Meeting on Extremophiles as Cell Factories, Athens, Greece, April, Mamma, D., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B. J Sweet sorghum: A Potential feedstock for fuel bioethanol production. The First International Sweet Sorghum Conference, Beijing, China, September 15-19, Tsoka, S., Taoukis, P., Kekos, D., Macris, B. J Development of enzyme-substrate systems as Time Temperature Integrators for the chilled chain. Copernicus 3 rd Main Meeting on Process Optimization and Minimal Processing of Foods, Leuven Belgium, October 24-25, Koullas, D. Obasi, L.,Dong, C., Mamma, D. Kekos, D., Macris, B. J. Aneke, L.E., Zheng, C., Koukios. E.G Bioethanol production from the utilisation of agricultural residues of developing countries. 10 th European Conference on Biomass for Energy and Industry, Wurzburg, Germany, 8-10 June Katapodis, P., Christakopoulos, P., Biely, P., Vrsanska, M.,Kekos, D., Macris. B.J Biochemical and catalytic properties of an endoxylanase from the thermophilic fungus Sporotrichum thermophile. 3 rd Carbohydrate Bioengineering Meeting, University of Newcastle, April, Stamatis, H., Christakopoulos, P., Kekos, D., Macris, B. J., Kolisis, F. N Studies on the synthesis of short-chain geranyl esters catalysed by Fusarium oxysporum esterase in organic solvents. International Conference on Lipases and Lipids : Structure, Function and Biotechnological Applications. Abstr. P24, Santorini, Greece, May 6-8, Christakopoulos, P., Kalogeris, E., Kekos, D., Biely, P., Macris, B. J Purification and characterization of a xylanase from Thermoascus aurantiacus suitable for acidic

14 14 xylooligosaccharide production. 4 th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, Giardini Naxos-Taormina, Italy, Septemper 26-October 1, Lekanidou A., Mamma D., Hatzinikolaou D.G., Panagiotou G., Christakopoulos P., Kekos D., Macris Bj. Degradation of rutin by Penicillium decumbens. Purification and characterization of rutinase. 8 th International Congress on Engineering and Food, Puebla, Mexico, April 9-13, Christakopoulos, P. P. Katapodis, S. Tramountani, D. Kekos, B.J. Macris. Mode of action of thermostable fungal xylanases suitable for acidic xylooligosaccharide production. BIOTECHNOLOGY The World Congress on Biotechnology, v. 4, p65, Berlin, Germany, September 3-8, Topakas, E., P. Katapodis, D. Kekos, B.J. Macris, P. Christakopoulos. Release of FerulicAcid from Wheat Bran by a Ferulic Acid Esterase (FAE-I) from Fusarium oxysporum. Hellenic Congress on Biochemistry and Molecular Biology, Proceedings Newsletter v.47, p , Thessaloniki, Greece, November 24-25, Ταουκης, P., Γ. Λιαδακης, Δ. Μαμμα, Α. Παπαδοπουλος, Π. Χριστακοπουλος, Δ. Κεκος, Β. Μακρης. Ανάπτυξη και παραγωγή ενζυμικών χρονοθερμοκρασιακών ολοκληρωτών για την ψυκτική αλυσίδα τροφίμων. 3 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πρακτικά Συνεδρίου Β, σελ , Αθήνα 31/5-2/ Καταποδης Π., Τοπακας Ε., Καβαρνου Α., Κεκος Δ., Χριστακοπουλος Π., Μακρης Β. Ενζυμική σύνθεση ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με μετατροπή φυτικής βιόμαζας. 3 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πρακτικά Συνεδρίου Β , Αθήνα 31/5-2/ Γεροντας Σ., Χριστακοπουλος Π., Φιλιπποπουλος Κ., Κεκος Δ., Μακρης Β. Βιοαποικοδόμηση τοξικών αρωματικών ενώσεων. 3 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πρακτικά Συνεδρίου Β , Αθήνα 31/5-2/ Katapodis, P., A. Kavarnou, S. Kitzios, E. Pistola, D. Kekos, B.J. Macris, P. Christakopoulos. Production of acidic xyllooligosaccharides by a Family 10 endoxylanase from Thermoascus aurantiacus and use as plant growth regulators. Abstract no. 5, 4 th Carbohydrate Bioengineering Meeting, Stockholm June, Topakas, E., P. Katapodis, P. Christakopoulos, D. Kekos, B.J. Macris. Production and purification of a feruloyl esterase from Fusarium oxysporum and synergy with thermofilic xylanases for the release of ferulic acid from wheat bran. 10 th European Congress on Biotechnology, Abstract CAT-35 p.211, Madrid (Spain), 8-11 July Topakas, E., P. Christakopoulos, D. Kekos, B.J. Macris. Production and partial characterization of a feruloyl esterase by Sporotrichum thermophile under solid-state fermentation 10 th European Congress on Biotechnology, Abstract ENG-198 p.192, Madrid (Spain), 8-11 July Katapodis, P., E. Chnari, P. Christakopoulos, D. Kekos, B.J. Macris. Biodegradation of high indole concentrations by persolvent fermentations\ with the thermophillic fungus Sporotrichum thermophile 10 th European Congress on Biotechnology, Abstract ENV- 74 p.139, Madrid (Spain), 8-11 July Katerelos, N.A., E. Remoudaki, A. Hatzikioseyian, P. Kostika, G. Panagiotoy, M. Tsezos, D. Kekos, B.J. Macris Detection of phthalate esters in municipal wastewater and their biodegradation in Pseudomonas putida cultures. 10 th European Congress on Biotechnology, Abstract ENV-87 p.139, Madrid (Spain), 8-11 July Panagiotou, G., D. Kekos, Bj Macris, P. Christakopoulos. The influence of aeration and external electron acceptors on xylose fermentation by Fusarium oxysporum. ESBES 4 Symposium. Life: Science and Technology, Abstract P/92, Delft, Netherlands, August Topakas, E., D. Kekos, Bj. Macris, P. Christakopoulos. Bioconversion of ferulic acid into vanillic acid by the thermophylic fungus Sporotrichum thermophile. ESBES 4 Symposium. Life: Science and Technology, Abstract P/93, Delft, Netherlands, August Katapodis P., Vardakou M., Kekos D., Macris Bj, Christakopoulos P. Enzymic production of a feruloyted oligosaccharide with antioxidant activity from wheat flour arabinoxylan. International Symposium on Dietary Phytochemicals and Human Health, 92/pp 232, Salamanca (Spain), April 18-20, 2002.

15 Vardakou, M., P. Katapodis, D. Kekos, Bj Macris, P. Christakopoulos. Mode of action of two thermophylic endoxylanases on water-extractable and water-unextractable arabinoxylan. 3 rd European Symposium on Enzymes in Grain Processing, P/57, pp69, Leuven, Belgium, September 25-27, Christakopoulos, P., P. Katapodis, D. Kekos, Bj Macris, H. Stamatis, P. Kyriazopoylos, S. Golegou, H. Skaltsa. Enzymic production of acidic xylo-oligosaccharides with antimicrobial activity. 50 th Annual Congress of the Society for Medical Plant Research, A198, pp181, Barcelona, Spain, September 8-12, Topakas E., Stamatis H., Kekos D., Macris Bj., Christakopoulos P. Biochemical and catalytic properties of two feruloyl esterases from the culture filtrates of Fusarium oxysporum. Vol 49, Proceedings of the 54 th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, Ioannina, October Katapodis P., Kekos D., Macris Bj., Christakopoulos P. Inhibition studies on an endoxylanase from Sporotrichum thermophile. Vol 49, Proceedings of the 54 th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, Ioannina, October Μαμμά Δ. Σανάκης Ι., Κέκος Δ., Χριστακόπουλος Π., Σταμάτης Χ. Βιοκατάλυση σε μη συμβατικά συστήματα. Η περίπτωση των διοξυγενασών. 5 ο Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οκτωβρίου 2002, Ιωάννινα 84. ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Π., ΒΑΡΔΑΚΟΥ Μ., ΚΕΚΟΣ Δ., ΜΑΚΡΗΣ Β., ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Παραγωγή βιολογικά δραστικών ολιγοσακχαριτών ιδιαίτερης βιοτεχνολογικής σημασία. 4 Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 29/5-31/5, (accepted), 85. Μαμμά Δ., Nedev G., Παπαδοπούλου Ε., Πετρούτσος Δ., Χριστακόπουλος Π., Μακρής Β., Κέκος Δ. Βιοαποικοδόμηση υπολειμμάτων χλωρωπαραγώγων σε ρητίνες πολυαμιδοαμίνης-επιχλωρυδρίνης. 4 Ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 29/5-31/5, VARDAKOU M., KATAPODIS P., TOPAKAS E., KEKOS D., MACRIS BJ., CHRISTAKOPOULOS P. Synergy between enzymes involved in the degradation of insoluble wheat flour arabinoxylan. NFIF 2003, New Functional Ingredients and Foods, pp.32, 9-11 April 2003, Copenhagen, Denmark 87. TOPAKAS E., STAMATIS., KEKOS D., MACRIS BJ., CHRISTAKOPOULOS P. Feruloyl esterases : novel enzymes for chemoenzymatic synthesis. P511, 11th European Congress on Biotechnology, Basel, Switzerland, August 24-29, KATAPODIS P., KONTOGIANNI A., KEKOS D., MACRIS BJ., CHRISTAKOPOULOS P. Production of β-fructofuranosidase from Thermoascus aurantiacus and application in the synthesis of fructooligosaccharides. P716, 11th European Congress on Biotechnology, Basel, Switzerland, August 24-29, 2003.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΕΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΜΠ Γεννήθηκα στην Πάτρα το 1954. Από το 1973 έως το 1978 υπήρξα σπουδαστής της Ανωτάτης Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΔΚΟΤ ΥΖΜΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΜΠ Γεννήθηκα ζηην Πάηπα ηο 1954. Από ηο 1973 έωρ ηο 1978 ςπήπξα ζποςδαζηήρ ηηρ Ανωηάηηρ σολήρ Υημικών Μησανικών ΔΜΠ, από όπος αποθοίηηζα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαιθανόλη από γεωργικά υπολείμματα

Βιοαιθανόλη από γεωργικά υπολείμματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Βιοαιθανόλη από γεωργικά υπολείμματα Ευάγγελος Τόπακας Λέκτορας ΕΜΠ Bioenergy Conference 2013 Βιομηχανική Βιοτεχνολογία Ορισμός:

Διαβάστε περισσότερα

6. Διεργασίες παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά

6. Διεργασίες παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά 6. Διεργασίες παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά Κατά τη διεργασία παραγωγής αιθανόλης από λιγνινοκυτταρινούχα υλικά, η ενζυμική υδρόλυση και η ζύμωση της γλυκόζης μπορεί να διεξαχθούν ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα

Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Η Βιοδιύλιση ως Αειφόρος Μέθοδος Παραγωγής Ενέργειας και Χημικών Εφοδίων από Βιομάζα Ειρήνη Αγγελιδάκη Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark Περιεχόμενα της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πτυχίο Γεωπονίας (Ειδίκευση Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1. Πτυχίο Γεωπονίας (Ειδίκευση Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο Θέση Ταχυδρομική Διεύθυνση Τριαντάφυλλος Ρουκάς Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. e mail: dimitrel@food.teithe.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Μπαρτζιάλης Όνομα: Δημήτριος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης: 14/1/1968 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

The Fuel Ethanol Production from Sweet Sorghum Stalk

The Fuel Ethanol Production from Sweet Sorghum Stalk 19 7Π8 2007 8 PROGRESS IN CHEMISTRY Vol. 19 No. 7Π8 Aug., 2007 3 3 3 ( 100083) 4 :TK6 ; S21612 : A : 10052281X(2007) 07Π821109207 The Fuel Ethanol Production from Sweet Sorghum Stalk Liu Li Sun Junshe

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE HARALAMBOS

CURRICULUM VITAE HARALAMBOS CURRICULUM VITAE HARALAMBOS (Haris) STAMATIS Professor Department of Biological Applications and Technologies University of Ioannina 2013 Name Haralambos Stamatis OFFICE ADDRESS Department of Biological

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟY ΣΤΑΜΑΤΗ Καθηγητή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟY ΣΤΑΜΑΤΗ Καθηγητή ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟY ΣΤΑΜΑΤΗ Καθηγητή 2013 Προσωπικά στοιχεία Ονoμα: Xαράλαμπoς Σταμάτης Όνομα πατέρα : Λάμπρος Ημερoμηvία γεννήσεως: 23/5/1965 Τόπoς γεννήσεως: Άρτα Οικογ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MAPPING REGIONAL BIOFUEL PRODUCTION POTENTIAL

MAPPING REGIONAL BIOFUEL PRODUCTION POTENTIAL MAPPING REGIONAL BIOFUEL PRODUCTION POTENTIAL THE CASE OF CYPRUS Λ. Σ. Καραογλάνογλου*, Λ. Κ. ιαµαντοπούλου,. Π. Κουλλάς, Ι. Α. Παναγιωτόπουλος, Ε. Γ.Κούκιος Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Π. Πολυκάρπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαμαντοπούλου Παναγιώτα

Διαμαντοπούλου Παναγιώτα Διαμαντοπούλου Παναγιώτα Δρ. Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, MSc-PhD., Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεκπαιδευθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο θπηηάξνπ Καη Αλάπηπμεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο θπηηάξνπ Καη Αλάπηπμεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο θπηηάξνπ Καη Αλάπηπμεο Επκώζεηο ζε νηθηαθό ςπγείν κε ηε ρξήζε ζεξκηθά μεξακέλσλ θπηηάξσλ ζαθραξνκύθεηα αθηλεηνπνηεκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Δ.Δ ΤΣΑΟΥΣΗ

Περίληψη Δ.Δ ΤΣΑΟΥΣΗ Περίληψη Δ.Δ ΤΣΑΟΥΣΗ Η διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο την αξιοποίηση των αποβλήτων της ζυθοποιίας για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση της διατριβής περιγράφονται η σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίηςησ Φυςικών Πόρων και Γεωργικήσ Μηχανικήσ Εργαςτήριο Γεωργικών Καταςκευών ΠΜΣ Ενεργειακά Συςτήματα και Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ Διδακτορική διατριβή Καιιηέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΕΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. ΚΕΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ. ΚΕΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Προκατεργασία Εκχύλιση Υδρόλυση Αεριοποίηση Καθαρισμό ς Εστεροποίηση Απόσταξη Αφυδάτωση ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΑΙΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛ Η ΜΕΘΑΝΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food 2012/1 newsletter Έργα του ISEKI_Food Το νέο ISEKI_Food Άλλα σχετ. έργα ISEKI_Food 3 ISEKI_Mundus 2 ISEKI_Food Association Εις μνήμην Γιώργος Καλαντζόπουλος 1936-2011 ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 33 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 rd ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 33 ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος Σταθάκης Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1972 Τηλέφωνα: +30 2281097114 e-mail: gstath@syros.aegean.gr Σπουδές 1997-2000 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΜΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΜΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΜΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ) ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ Sideritis raeseri ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ Sideritis raeseri ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ Sideritis raeseri ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ι. Σαρακατσιάνος 1,2, Κ. Αδαμόπουλος 1, Β. Σαμανίδου 3, Α. Γούλα 4 1. Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

,, 88 200min NaOH 0116molΠL H 2 O 2 115 %, 21123 %,

,, 88 200min NaOH 0116molΠL H 2 O 2 115 %, 21123 %, 60 2008,22 (1) :60 64 Journal of Nuclear Agricultural Sciences :100028551 (2008) 012060205 1, 2 1 2 1 (11, 100083 ; 21, 100094) : H 2 O 2,, 88 200min NaOH 0116molΠL H 2 O 2 115 %, 21123 %, : ; ; ; OPTIMIZATION

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

Aronia. melanocarpa. Επιβλεπονηερ καθηγηηερ:

Aronia. melanocarpa. Επιβλεπονηερ καθηγηηερ: Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ Σσολή Τεσνολογίαρ Γεωπονίαρ Και Τεσνολογίαρ Τποθίμων Διαηποθήρ Aronia melanocarpa Αξιολόγηζη ηηρ επίδπαζηρ Ελληνικών απομονώζεων ηος γένοςρ Trichoderma

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Υ ΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Χ. Νίτσος, Κ. Τριανταφυλλίδης,* και Κ. Μάτης Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χηµικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ής ί ς έ ς ής ύ ς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ές ά ΐ ώ έ ύ ύ έ ί ώ

έ ς ά ς ής ί ς έ ς ής ύ ς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ές ά ΐ ώ έ ύ ύ έ ί ώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ήςίς ός ά ώ ϊό έςάςήςίς έςήςύς ύίςώόήίςέέή όέήςύς ήςός ήςής άί ί Έάήώώ έές ές ήές έάί ίή άςίςήή άΐώ έύύέ

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ. Χ. ΨΑΡΡΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 2 Στο σύντομο υπόμνημα που ακολουθεί αναφέρονται οι μεταβολές που προέκυψαν από το βασικό υπόμνημα του Μαΐου 2014, που υποβλήθηκε με την υποψηφιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ημερομ. Γεννήσεως : 6 Απριλίου 1960 Τόπος Γεννήσεως : Λαύριο Αττικής Οικογεν. Κατάσταση: Εγγαμος, δύο (2) παιδιά Διεύθυνση : Εργασίας Οικίας Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

EPS. DOI / j. issn EXTRACTION OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES FROM ACTIVATED SLUDGE IN MEMBRANE BIOREACTOR

EPS. DOI / j. issn EXTRACTION OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES FROM ACTIVATED SLUDGE IN MEMBRANE BIOREACTOR 0 * EPS 2. 0004 2. 0044 MBR B-EPS NaOH + 6 B-EPS B-EPS B-EPS B-EPS NaOH + B-EPS B-EPS B-EPS DOI 0. 767 / j. issn. 000-8942. 203. 03. 003 EXTRACTION OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES FROM ACTIVATED

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33. ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.13 Email: thomaidis@mie.uth.gr Σπουδές: Process Systems Engineering. Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χαράλαμπος Θ. Λυκίδης Msc Δασολόγος Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Δ.Δ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ

Περίληψη Δ.Δ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Περίληψη Δ.Δ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Ο κύριος στόχος της διατριβής ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για παραγωγή οίνου και αιθανόλης, που θα προσφέρει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα όσον αφορά το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

,35 , 96 %, China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. CHINA BIOTECHNOLOGY ( )

,35 , 96 %, China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.  CHINA BIOTECHNOLOGY ( ) 23 9 CHINA BIOTECHNOLOGY 2003 9 3 ( 310014),,, : C 40 H 52 O 2, 56419 [1 ], 1950,,, [2 ], [3 5 ] 1984 FDAΠWHO,,,, 96 %, [1 ] 1,,, 210, :2003204203 :2003207208 3 :stxp108 @yahoo. com. cn (,, 2 24,4 2 ),,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Άρης Ξενάκης.

Δρ Άρης Ξενάκης. Δρ Άρης Ξενάκης http://www.greeklipidforum.gr Στόχος του GLF είναι να φέρει σε επαφή όλους τους Έλληνες επιστήμονες και τεχνολόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των Λιπιδίων και να αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του Σταμούλης Στούρνας Ο Καθηγητής Σταμούλης Στούρνας, Στάμος για όλους εμάς τους φίλους και συνεργάτες του, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Αμέσως μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στο Κολλέγιο Αθηνών, ενεγράφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Ημερ/νία Γέννησης : 18 Φεβρουαρίου 1979 Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Κατοικίας : Οδός Φοινικούντας,

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα