Ανάπτυξη και διαφάνεια μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Σχέδιο δράσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη και διαφάνεια μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Σχέδιο δράσης"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ανάπτυξη και διαφάνεια μέσα από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Σχέδιο δράσης 2008 Β ΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 15, ΑΘΗΝΑ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Το πλαίσιο της πολιτικής... 3 Σκοπός του προγράμματος... 4 του προγράμματος... 4 Ταυτότητα του προγράμματος... 4 Περίγραμμα στρατηγικής... 5 Ενέργεια 1.1 : Πιλοτική εφαρμογή απλούστευσης... 6 Ενέργεια 1.2 : Εμβάθυνση του πιλοτικού έργου στη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων... 7 Ενέργεια 1.3 : Εκπόνηση μεθοδολογίας και μέσων εφαρμογής του προγράμματος μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων... 7 Ενέργεια 1.4 : Εφαρμογή του προτύπου μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης Ενέργεια 1.5 : Εκτίμηση αποτελεσμάτων εφαρμογής... 8 Ενέργεια 2.1 : Υποστηρικτική μελέτη για τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την απλούστευση Ενέργεια 2.2 : Υποστήριξη λειτουργίας της ομάδας παρακολούθησης και διοίκησης έργου Ενέργεια 2.3 : Εφαρμογές μείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων ανά θεματική περιοχή Ενέργεια 3.1 : Κατάρτιση προγράμματος ταχύρρυθμης επιμόρφωσης των αρμοδίων χειριστών της καλής νομοθέτησης Ενέργεια 3.2 : Δημιουργία κέντρου διαχείρισης γνώσης για την εφαρμογή του προγράμματος απλούστευσης Ενέργεια 4.1: Καθορισμός εσωτερικής επικοινωνίας των χειριστών του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους με το ΥΠΕΣ Ενέργεια 4.2: Δημιουργία ιστοσελίδας Ενέργεια 4.3: Ημερίδα ευαισθητοποίησης, διάχυσης γνώσης και προβολής Ενέργεια 4.4: Δημιουργία help desk

3 Το πλαίσιο της πολιτικής To Νοέμβριο 2006 η Επιτροπή πρότεινε την εφαρμογή ενός προγράμματος δράσης με σκοπό τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που προκαλούνται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Ο γενικός στόχος μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων κατά 25% αποτελεί κοινή επιδίωξη και θα πρέπει να επιτευχθεί από κοινού από την ΕΕ και τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο Υπουργών της 8ης Μαρτίου 2007, ενέκρινε ένα Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους. Ήδη αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ (π.χ. Ολλανδία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία) εφάρμοζαν συγκεκριμένη πολιτική για τη μέτρηση και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων με θετικά αποτελέσματα. Κατά την προετοιμασία του εαρινού Συμβουλίου του 2008, προωθείται η επέκταση του Σχεδίου Δράσης με 16 νέες προτάσεις οι οποίες αγγίζουν ευρύ φάσμα της δημόσιας δράσης. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων προστίθενται σε μια φιλόδοξη μακροπρόθεσμη ατζέντα αλλαγών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος στις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα, η μέτρηση των διοικητικών απαιτήσεων και η απλούστευση του περιβάλλοντος εντός του οποίου αναπτύσσεται η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι αυτοσκοπός. είναι να γίνει η Χώρα μας ένα ελκυστικό μέρος για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού δυναμικού των Ελλήνων αλλά και των ξένων επενδυτών. Το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι με βάση τις οργανικές του διατάξεις αρμόδιο για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών 1, έχει εκπονήσει το ανά χείρας σχέδιο δράσης, πιστεύοντας ότι είναι εφικτός ο επανασχεδιασμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των πρακτικών για την απλούστευση στη χώρα μας, ώστε να πάψει η αντιμετώπιση της διοικητικής περιπλοκότητας να είναι συμπτωματική. 1 Άρθρο 79, ν. 1892/1990 3

4 Σκοπός του προγράμματος Το πρόγραμμα δράσης για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων συνδέεται με την επιδίωξη των στόχων της Λισσαβόνας και αποσκοπεί στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από την εμβάθυνση του κοινωνικού διαλόγου και της διαβούλευσης. του προγράμματος του προγράμματος είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις κατά 25% μέχρι το Ταυτότητα του προγράμματος Το πρόγραμμα για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς. Έχει ήδη συσταθεί μία επιτροπή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος στην οποία μετέχουν: Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ο ΣΕΒ Η ΓΕΣΕΒΕΕ Η ΑΔΕΔΥ Η ΓΣΕΕ Η ΕΣΕΕ και Η κεντρική ένωση επιμελητηρίων. Οι δράσεις του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 4

5 Περίγραμμα στρατηγικής Η στρατηγική μας για την εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος της μέτρησης των διοικητικών επιβαρύνσεων, διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες, όπως εμφανίζονται και στον πίνακα που ακολουθεί. Κάθε ενότητα περιέχει έναν αριθμό ενεργειών- και το σύνολο των ενεργειών, με μια ματιά, παρουσιάζεται στον πίνακα ακολουθεί. Επισημαίνουμε την σχέση μεταξύ των τεσσάρων ενοτήτων του προγράμματος όπως και το ότι μερικές από τις δράσεις θα αναπτύσσονται παράλληλα. Ενότητα 1 Ενέργεια 1.1. Ενέργεια 1.2. Ενέργεια 1.3. Ενέργεια 1.4 : Ενέργεια 1.5. Ενότητα 2 Ενέργεια 2.1. Ενέργεια 2.2. Ενέργεια 2.3. Ενότητα 3 Ενέργεια 3.1. Ενέργεια 3.2. Ενότητα 4 Ενέργεια 4.1. Ενέργεια 4.2. Ενέργεια 4.3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Πιλοτική εφαρμογή απλούστευσης. Εμβάθυνση του πιλοτικού στην έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων. Μεθοδολογία και εργαλεία. Εφαρμογή του προτύπου μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης. Εκτίμηση αποτελεσμάτων εφαρμογής. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υποστηρικτική μελέτη για τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την απλούστευση. Υποστήριξη της Ομάδας Παρακολούθησης και Διοίκησης του έργου. Εφαρμογές απλούστευσης ανά θεματική περιοχή. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Κατάρτιση προγράμματος ταχύρυθμης επιμόρφωσης των αρμοδίων χειριστών της καλής νομοθέτησης. Δημιουργία κέντρου διαχείρισης γνώσης για την εφαρμογή του προγράμματος μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Καθορισμός εσωτερικής επικοινωνίας των χειριστών του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους με το ΥΠΕΣ. Δημιουργία ιστοσελίδας Ημερίδα ευαισθητοποίησης, διάχυσης γνώσης και προβολής. 5

6 Ενέργεια 4.4. Δημιουργία help desk. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ Ενότητας: Να καταστεί η το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους ένα εύχρηστο εργαλείο που θα διασφαλίσει την αξιόπιστη μέτρηση του διοικητικού κόστους και την ορθή αξιολόγηση και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων. Προσέγγιση: Με βασικό κριτήριο την εφαρμοστικότητα, και εκμεταλλευόμενο την εμπειρία των χωρών που ήδη έχουν να επιδείξουν αποτελέσματα σε αντίστοιχα προγράμματα, το ΥΠΕΣ θα καταλήξει σ ένα πρότυπο μέτρησης διοικητικών βαρών το οποίο θα βασίζεται στη μεθοδολογία του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους έχοντας όμως ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού κοινωνικοοικονομικού και διοικητικού συστήματος. Ενέργεια 1.1 : Πιλοτική εφαρμογή απλούστευσης Χρόνος έναρξης: Να διαγνωσθούν τα δυνατά και αδύνατα ρυθμιστικά, διοικητικά και οργανωτικά σημεία των εμπλεκόμενων φορέων που εμπλέκονται στη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων. Χαρτογράφηση του εύρους της ρυθμιστικής περιοχής που αφορά στην σύσταση και αδειοδότηση επιχειρήσεων. Προσδιορισμός των πληροφοριακών υποχρεώσεων που απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο (ΠΔ, ΥΑ, ΚΥΑ, Εγκύκλιοι, κλπ). Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων στις οποίες πρέπει να προβεί κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να συμμορφωθεί στην πληροφοριακή υποχρέωση. Ταξινόμηση των πληροφοριακών υποχρεώσεων (ανάλογα με τη ρύθμιση από την οποία προέρχονται, το μέγεθος της επιχείρησης που αφορούν, το είδος της δραστηριότητας κ.λ.π.) Μάρτιος ανθρωπομήνες Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης 6

7 Ενέργεια 1.2 : Εμβάθυνση του πιλοτικού έργου στη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων Χρόνος έναρξης: Να αναπτυχθούν και να προταθούν απλουστεύσεις για τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων Εφαρμογή συνδυασμένων μεθοδολογιών για τη μέτρηση και αποτίμηση των διοικητικών βαρών (Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους, Red Tape Scoreboard, Doing Business Index) Ιούνιος 2008 Τα αποτελέσματα της ενέργειας 1.1 Μελέτη με συγκεκριμένες προτάσεις απλούστευσης για τη σύσταση και αδειοδότηση επιλεγμένων κατηγοριών επιχειρήσεων. Ενέργεια 1.3 : Εκπόνηση μεθοδολογίας και μέσων εφαρμογής του προγράμματος μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων Η δημιουργία των προϋποθέσεων για ενιαία βάση μέτρησης, αποτίμησης και περικοπής γραφειοκρατικών βαρών που θα αποδώσει μετρήσιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Εκπόνηση κατάλληλου πλαισίου με βάση τα Ελληνικά δεδομένα και συνεκτίμηση των υπαρχουσών μεθοδολογιών και μέσων απλούστευσης. Σεπτέμβριος 2008 Χρόνος έναρξης: Συλλογή και συστηματοποίηση των προβλημάτων που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή Διαμόρφωση της δομής του οδηγού εφαρμογής του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους ώστε να υπάρξει ένα εύληπτο και εύχρηστο κοινό εργαλείο απλούστευσης. Δημιουργία βάσης δεδομένων και του πλαισίου συλλογής αυτών. Οδηγός συνεντεύξεων που θα διασφαλίζει την ομοιογένεια και ποσοτικοποίηση των απαντήσεων. 7

8 Πλατφόρμα διαβούλευσης. Ενέργεια 1.4 : Εφαρμογή του προτύπου μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης. Χρόνος έναρξης : Η βελτίωση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μέσα από την άρση των θεσμικών, διοικητικών και οργανωτικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας 2008 Αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης Συμβουλευτική υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας Προτάσεις απλούστευσης και βελτίωσης των διαδικασιών που άπτονται στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης Ενέργεια 1.5 : Εκτίμηση αποτελεσμάτων εφαρμογής Χρόνος : 2010 Να διαπιστωθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία από τις μέχρι τότε εφαρμογές απλούστευσης με σκοπό τον ανασχεδιασμό και προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών. Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση Διεξαγωγή έρευνας για το βαθμό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του προγράμματος μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων. Αποτελέσματα όλων των προηγούμενων δράσεων Λευκή βίβλος απλούστευσης OECD Κέντρο διαχείρισης γνώσης για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων 8

9 9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητας: Να ενισχυθεί η ικανότητα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης να σχεδιάζει και να εφαρμόζει συστηματικά ένα κυλιόμενο πρόγραμμα μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων του οποίου οι δράσεις να έχουν προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Προσέγγιση: Μετά από μια ενδελεχή μελέτη των υφιστάμενων ρυθμίσεων και λαμβάνοντας υπόψη θεωρίες και καλές πρακτικές άλλων κρατών μελών της ΕΕ, θα προκύψει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο μαζί με τις απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές θα οδηγήσει στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Ελληνικών δημόσιων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των διοικητικών επιβαρύνσεων. Ενέργεια 2.1 : Υποστηρικτική μελέτη για τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την απλούστευση Χρόνος: Να υπάρξει κοινό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο απλούστευσης ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότητα των σχετικών δράσεων που αναλαμβάνονται από αρμόδιους φορείς. Νόμος Πλαίσιο απλούστευσης Ιούνιος 2008 (μελέτη/σχέδιο νόμου) Παραδοτέο ΚΕΣΔ Μελέτη θεσμικών προϋποθέσεων εφαρμογής απλούστευσης Σχέδιο νόμου Ενέργεια 2.2 : Υποστήριξη λειτουργίας της ομάδας παρακολούθησης και διοίκησης έργου Να διευκολύνεται η απρόσκοπτη επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την πηδαλιούχηση του προγράμματος προς την κατεύθυνση των μέγιστων και πλέον επιτακτικών αναγκών. Συμβουλευτική μεταφορά τεχνογνωσίας 10

11 Χρόνος έναρξης: Μάιος 2008 Συμβουλευτική υποστήριξη και κατευθύνσεις δράσης στους αναδόχους του έργου. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ενέργεια 2.3 : Εφαρμογές μείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων ανά θεματική περιοχή Μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων σε κάθε περιοχή πολιτικής Εφαρμογή της μεθόδου απλούστευσης και του συστήματος διαβούλευσης που θα έχει προκύψει ως παραδοτέο της ενέργειας 1.3. Χρόνος: Συστάσεις του steering committee Αποτελέσματα κοινωνικής διαβούλευσης Μετρήσιμη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων Απλουστευμένες διαδικασίες ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ενότητας: Να εδραιώσουμε έναν βιώσιμο μηχανισμό εκπαίδευσης για τα στελέχη που θα αναλάβουν την εφαρμογή της πολιτικής για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων. Προσέγγιση: Συμμετοχική, καθόλες τις φάσεις οργάνωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης του προγράμματος εκπαίδευσης. 11

12 Ενέργεια 3.1 : Κατάρτιση προγράμματος ταχύρυθμης επιμόρφωσης των αρμοδίων χειριστών της καλής νομοθέτησης. Να δημιουργήσουμε σε σύντομο χρόνο την κρίσιμη μάζα που απαιτείται για την εφαρμογή του προγράμματος μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων. Ταχύρυθμη, πρακτικά προσανατολισμένη εκπαίδευση ενηλίκων Χρόνος: Νοέμβριος 2008 Διδακτικές ώρες Εκπαιδευτικά εγχειρίδια Καταρτισμένοι χειριστές Ενέργεια 3.2 : Δημιουργία κέντρου διαχείρισης γνώσης για την εφαρμογή του προγράμματος απλούστευσης Να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό που θα συστηματοπoιεί και θα διαδίδει τα δεδομένα, τα συμπεράσματα και την γνώση που θα συσσωρεύεται σε σχέση με την μέτρηση και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων. Το κέντρο διαχείρισης γνώσης του προγράμματος μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων θα εξοπλισθεί οργανωτικά, θεσμικά και υλικοτεχνικά για την: Παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος Λήψη αποφάσεων για τεχνικά ζητήματα και επίλυση μεθοδολογικών ζητημάτων Καταγραφή και διάχυση των βέλτιστων πρακτικών Αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και επίβλεψη της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Εξασφάλιση της διαφάνειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας με την οργάνωση διαβουλεύσεων και τη δημοσίευση εκθέσεων. Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών (ΕΕ, επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς κτλ) και διάχυση αποτελεσμάτων σ αυτούς. Χρόνος: Οκτώβριος 2008 Χρηματοδοτούμενο έργο του ΕΠ «Διοικητική μεταρρύθμιση» : Κέντρο διαχείρισης γνώσης 12

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ Ενότητας: Η δημιουργία κρίσιμης σημασίας συνδετικών κρίκων ανάμεσα σε ανθρώπους, ιδέες και πληροφορίες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του προγράμματος μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων καθώς και η προβολή αυτής της δράσης της Ελληνικής Κυβέρνησης. Προσέγγιση: Συστατικό στοιχείο της επιτυχίας της πολιτικής για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων θα αποτελέσει ο βαθμός επιτυχούς συνεργασίας των εμπλεκομένων Υπουργείων. Η αναγκαιότητα δημιουργίας ισχυρών μηχανισμών συνεργασίας γίνεται ακόμη περισσότερο επιτακτική με δεδομένα τα προβλήματα της πολυνομίας και της πολυδιάσπασης της νομοθετικής ύλης. Οι συναρμοδιότητες, η οργανωτική διασπορά και οι ισχνοί μηχανισμοί συντονισμού καθώς και η επικρατούσα περιχαράκωση των υπηρεσιών θα αποτελέσουν ανασχετικούς παράγοντες. Για τον λόγο αυτόν, το ΥΠΕΣ θα επιμείνει στη δημιουργία ισχυρών δεσμών συνεργασίας με τα υπόλοιπα Υπουργεία. Ενέργεια 4.1: Καθορισμός εσωτερικής επικοινωνίας των χειριστών του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους με το ΥΠΕΣ Χρόνος έναρξης: : Να διασφαλίσουμε την ακώλυτη ροή πληροφορίας για την μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων ώστε να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα και η μεθοδολογία ομοιόμορφα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας Διαμόρφωση συγκεκριμένων προτύπων επικοινωνίας του ΥΠΕΣ με τους ανταποκριτές των Υπηρεσιών και με το κέντρο διαχείρισης γνώσης για την εφαρμογή του προγράμματος απλούστευσης. Ιανουάριος 2009 Το φυσικό δίκτυο των ανταποκριτών απλούστευσης Απρόσκοπτη και ομαλή επικοινωνία 13

14 Ενέργεια 4.2: Δημιουργία ιστοσελίδας Να προσφέρουμε στα στελέχη των Υπουργείων αλλά και στους εμπλεκόμενους φορείς (ΓΕΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ κ.λ.π.) τη δυνατότητα έγκυρης ενημέρωσής τους για τη μεγιστοποίηση της διαφάνειας Διαδραστική ιστοσελίδα Χρόνος: Νοέμβριος 2008 Εξερχόμενα της ενέργειας 1.3 Ιστοσελίδα Ενέργεια 4.3: Ημερίδα ευαισθητοποίησης, διάχυσης γνώσης και προβολής. Να διαδώσουμε τις βασικές αρχές, τα οφέλη και τη σημασία της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων σε μεγάλο εύρος στελεχών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα Διαδραστική επιτόπια ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος απλούστευσης. Χρόνος: Δεκέμβριος 2008 Αποτελέσματα των προηγούμενων ενεργειών Ημερίδα Ενέργεια 4.4: Δημιουργία help desk. Να διαμορφώσουμε έναν αξιόπιστο μηχανισμό επίλυσης καθημερινών προβλημάτων, όταν και όπου αυτά ανακύπτουν Καταγραφή συχνών ερωτήσεων και τεκμηρίωση των ορθών απαντήσεων. Χρόνος: Οκτώβριος ανθρωπομήνες Help Desk 14

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφάνεια Δ ά και Ανάπτυξη Αά μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων»

«Διαφάνεια Δ ά και Ανάπτυξη Αά μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ «Διαφάνεια Δ ά και Ανάπτυξη Αά μέσω της Μείωσης των Διοικητικών Επιβαρύνσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιος 2012, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχομένων I. Εισαγωγή... 3 Βελτίωση Δημοσίων υπηρεσιών... 4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο ii 1 η Έκδοση Ιούλιος 2007 1 η Αναθεώρηση: Μάιος 2008 2 η Αναθεώρηση: Απρίλιος 2009 3 η Αναθεώρηση: Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα