Ιστορικό 5 ήλωση Νεοπροσληφθέντων 7 Κρατήσεις Μισθού 11 Ιατρική Ασφάλιση 17 Ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό 21

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορικό 5 ήλωση Νεοπροσληφθέντων 7 Κρατήσεις Μισθού 11 Ιατρική Ασφάλιση 17 Ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό 21"

Transcript

1 Ο Οδηγός του Εργοδότη για την ιατροφή Ανηλίκων Τέκνων An Employer s Guide to Child Support Ιστορικό 5 ήλωση Νεοπροσληφθέντων 7 Κρατήσεις Μισθού 11 Ιατρική Ασφάλιση 17 Ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό 21 ιεύθυνση ιατροφής Ανηλίκων Τέκνων (Division of Child Support) ιεύθυνση Κοινωνικών και Υγειονοµικών Υπηρεσιών της Πολιτείας Washington (Washington State Department of Social and Health Services) Ο Οδηγός του Εργοδότη για την ιατροφή Ανηλίκων Τέκνων Η ιεύθυνση ιατροφής Ανηλίκων Τέκνων (DCS) βασίζεται στην συνεργασία σας για την είσπραξη της διατροφής ανηλίκων. ιεύθυνση ιατροφής Ανηλίκων Τέκνων (Division of Child Support) ιεύθυνση Κοινωνικών και Υγειονοµικών Υπηρεσιών της Πολιτείας Washington (Washington State Department of Social and Health Services) Περιεχόµενα Ιστορικό 5 Γιατί πρέπει οι εργοδότες να βοηθούν για την είσπραξη διατροφής ανηλίκων τέκνων; ήλωση Νεοπροσληφθέντων 7 Οι εργοδότες πρέπει να δηλώνουν στην DCS όλους τους νεοπροσληφθέντες και επαναπροσληφθέντες υπαλλήλους εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους. Παρακράτηση Εισοδήµατος 11 Οι εργοδότες πρέπει να κάνουν κρατήσεις από τις αποδοχές των υπαλλήλων τους αµέσως µόλις λάβουν µία ειδοποίηση για κράτηση µισθού (Notice of Payroll Deduction - PDN) ή µία εντολή παρακράτησης και επίδοσης (Order to Withhold and Deliver - OWD). Οι εργοδότες πρέπει να εµβάζουν τις αποδοχές που παρακρατήθηκαν από τον µισθό του εργαζοµένου εντός επτά ηµερών από την ηµεροµηνία µισθοδοσίας.

2 Ιατρική Ασφάλιση 17 Οι εργοδότες πρέπει να εγγράφουν τους προστατευόµενους ενός υπόχρεου γονέα σε κάθε πρόγραµµα ιατρικής περίθαλψης που προσφέρει η εταιρία κατά τις οδηγίες της DCS. Ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό (EFT) 21 Η DCS σας παρέχει έναν οικονοµικό τρόπο εµβάσµατος των παρακρατούµενων µισθών. Γραφεία ιατροφής Ανηλίκων Τέκνων 23 Η DCS έχει εννέα γραφεία σε όλη την πολιτεία. Ιστορικό Η Σύµπραξη Το Νοµοθετικό Σώµα της πολιτείας Washington καθιέρωσε µία σύµπραξη µεταξύ της επιχειρηµατικής κοινότητας και της ιεύθυνσης ιατροφής Ανηλίκων Τέκνων (DCS) µε σκοπό να ενδυναµώσει και να βελτιστοποιήσει το σύστηµα διατροφής ανηλίκων τέκνων της Washington. Η διατροφή ανηλίκων τέκνων για οικογένειες που παίρνουν κρατική αρωγή ξεπληρώνει την πολιτεία για µέρος του επιδόµατος κοινωνικής πρόνοιας που λαµβάνουν οι οικογένειες αυτές. Η χορήγηση διατροφής ανηλίκων τέκνων σε οικογένειες που δεν παίρνουν κρατική αρωγή αποτρέπει την εξάρτηση από προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας στο µέλλον. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα εξοικονόµηση χρηµάτων για τους κατοίκους της πολιτείας Washington µειώνοντας τους φόρους που χρειάζονται για τη χρηµατοδότηση πολιτειακών προγραµµάτων. Πλεονεκτήµατα Η γρήγορη και αποτελεσµατική είσπραξη της διατροφής ανηλίκων τέκνων βοηθά τον εργαζόµενο, τους φορολογούµενους και τα παιδιά. Οι άµεσες κρατήσεις µισθού εξασφαλίζουν την ταχύτερη δυνατή είσπραξη της διατροφής ανηλίκων τέκνων. Η µισθολογική κράτηση και άλλες µέθοδοι παρακράτησης µισθού παρέχουν πολλά µακροπρόθεσµα οφέλη τόσο στους εργαζοµένους όσο και στους εργοδότες. Οφέλη Για Τον Εργοδότη Πιο σταθεροί υπάλληλοι Λιγότερες απουσίες από την δουλειά και µεγαλύτερη παραγωγικότητα Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης Οφέλη Για Τους Εργαζοµένους Βελτιωµένη σχέση γονέα/παιδιού Λιγότερο άγχος

3 Λιγότερα νοµικά και οικονοµικά προβλήµατα Αποτελεσµατικές µέθοδοι Για να είµαστε αποτελεσµατικοί, πρέπει να δουλεύουµε µαζί. Η συνεργασία και η συµµετοχή του εργοδότη συµβάλλουν στην επιτυχία του προγράµµατος διατροφής ανηλίκων τέκνων της πολιτείας. Η DCS δέχεται µε χαρά τις ερωτήσεις και τις προτάσεις σας που θα βελτιώσουν την σύµπραξή µας. Τα προγράµµατα που αναφέρονται στον οδηγό αυτό αντικατοπτρίζουν την δέσµευση για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των παιδιών. Τα προγράµµατα αυτά είναι: ήλωση Νεοπροσληφθέντων, Παρακράτηση Εισοδήµατος, Επιβολή Ιατρικής Ασφάλισης, και Ηλεκτρονικές µεταβιβάσεις σε τραπεζικό λογαριασµό. Ερωτήσεις και προτάσεις Παρακαλούµε να ανατρέξτε σε αυτό τον οδηγό όταν αντιµετωπίζετε διάφορες καταστάσεις επιβολής διατροφής ανηλίκων τέκνων. Οι ερωτήσεις και η συµβολή σας για την βελτίωση αυτού του φυλλαδίου είναι ευπρόσδεκτες. Αν έχετε απορίες σχετικά µε τα καθήκοντά σας ως εργοδότης, ή αν οι υπάλληλοί σας έχουν απορίες για συγκεκριµένες υποθέσεις διατροφής ανηλίκων, επικοινωνήστε µε τη πλησιέστερο γραφείο ιεύθυνσης ιατροφής Ανηλίκων Τέκνων (DCS) που αναγράφεται στην σελίδα 21 αυτού του οδηγού. ήλωση νεοπροσληφθέντων ήλωση νεοπροσληφθέντων Με ισχύ από την 1 η Οκτωβρίου 1998, η Πράξη Συµβιβασµού του 1996 περί Προσωπικής Ευθύνης και Ευκαιριών Εργασίας (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act), που είναι ο οµοσπονδιακός νόµος µεταρρύθµισης κοινωνικής πρόνοιας, υποχρεώνει όλους του εργοδότες να δηλώνουν όλους τους νεοπροσληφθέντες και επαναπροσληφθέντες εργαζοµένους στην ιεύθυνση ιατροφής Ανηλίκων Τέκνων (DCS). Για να συµµορφωθεί µε τον οµοσπονδιακό νόµο, η πολιτεία Washington αναθεώρησε τον πολιτειακό νόµο (RCW ). Μπορεί να γνωρίζετε ήδη για την ήλωση των νεοπροσληφθέντων γιατί στη πολιτεία Washington έχει τεθεί σε ισχύ ένα περιορισµένο πρόγραµµα από το Το πρόγραµµα συντελεί στην είσπραξη της διατροφής ανηλίκων, την µείωση της εξάρτησης από τα προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας και στην βελτίωση της εξιχνίασης απατών σχετικών µε είσπραξη επιδοµάτων ανεργίας και ασφαλιστικών αποζηµιώσεων. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ποιος πρέπει να υποβάλλει δήλωση; Όλοι οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις Ηνωµένες Πολιτείες.

4 Ποιόν αναφέρω και πότε κάνω τη δήλωση; ηλώστε όλους τους νεοπροσληφθέντες ή επαναπροσληφθέντες υπαλλήλους εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία πρόσληψης. Επαναπρόσληψη σηµαίνει ότι ένας εργαζόµενος επιστρέφει στην δουλειά µετά από 30ήµερη περίοδο ανεξάρτητα από τον λόγο απουσίας του. Η µη υποβολή δήλωσης πιθανόν να συνεπάγεται κυρώσεις. Αν δραστηριοποιήστε σε δύο ή περισσότερες πολιτείες, πρέπει: Να επιλέξετε µία πολιτεία στην οποία θα κάνετε δήλωση. Να υποβάλλετε δηλώσεις σε δύο µηνιαίες µεταβιβάσεις όχι νωρίτερα από 12 ηµέρες και όχι αργότερα από 16 ηµέρες από την ηµεροµηνία πρόσληψης. Να κάνετε δήλωση ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου ή µαγνητικών µέσων (δισκέτα, ταινία ή κασέτα ταινίας). Τηλεφωνήστε στο (410) για να δηλωθείτε ως εργοδότης σε πολλές πολιτείες. Τι στοιχεία δηλώνω; Σε κάθε δήλωση συµπεριλάβατε: Στοιχεία εργαζοµένου Όνοµα ιεύθυνση Αριθµό Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Number) Ηµεροµηνία γέννησης Στοιχεία εργοδότη Το εµπορικό σας όνοµα Την διεύθυνση της εταιρίας σας Οµοσπονδιακό φορολογικό κωδικό (FEIN) Πως δηλώνω τους εργαζοµένους; Επιλέξτε παρακάτω την µέθοδο δήλωσης που σας εξυπηρετεί καλύτερα. Θυµηθείτε να συµπεριλάβετε τα στοιχεία της εταιρίας σας ανεξάρτητα αν ταχυδροµήσετε ή στείλετε µε φαξ το φορολογικό έντυπο IRS W-4, αν καταρτίστε το δικό σας έντυπο ή αν χρησιµοποιήσετε το ιαδίκτυο. Ταχυδροµήστε τις δηλώσεις, τις δισκέτες, ή τις ταινίες στη διεύθυνση: ISSD Data Control New Hire Reporting Program P O Box 9023 Olympia, WA Κάνετε δήλωση µέσω του ιαδικτύου στη διεύθυνση:

5 Στείλτε τις δηλώσεις µε φαξ στον αριθµό: Αποστείλατε τις ταινίες ή τις κασέτες στη διεύθυνση: New Hire Media 14th & Jefferson 1st Floor, NE Wing Olympia, WA Έχετε και άλλες απορίες; Τηλεφωνήστε στο για τεχνική εξυπηρέτηση σχετικά µε τις ταινίες και τις δισκέτες ή για γενικές πληροφορίες σχετικά µε καινούργιες προσλήψεις. Παρακράτηση εισοδήµατος Παρακράτηση Εισοδήµατος Εάν η DCS θεωρήσει ότι πρέπει να κάνετε κρατήσεις από τον µισθό του υπαλλήλου σας, θα σας στείλουµε ένα έντυπο. Ανάλογα µε τις συνθήκες της υπόθεσής σας, η DCS θα σας στείλει ένα από τέσσερα έντυπα. Η Ειδοποίηση για Κράτηση Μισθού (Notice of Payroll Deduction) καθορίζει ένα συγκεκριµένο ποσό σε δολάρια που θα παρακρατείται από τον µισθό του υπαλλήλου κάθε µήνα ή κάθε µισθολογική περίοδο. Η Εντολή για Παρακράτηση και Επίδοση (Order to Withhold and Deliver) αναφέρει το ποσοστό παρακράτησης από τις καθαρές αποδοχές του υπαλλήλου κάθε µισθολογική περίοδο. Η Εκχώρηση Αποδοχών ή Εισοδήµατος (Assignment of Earnings or Income) είναι µισθολογική κράτηση που την υποκινεί ο εργαζόµενος µέσω της DCS. Μόνο η DCS µπορεί να αποδεσµεύσει αυτή την εκχώρηση. Η Εντολή/Ειδοποίηση για Παρακράτηση Εισοδήµατος για ιατροφή Ανηλίκων Τέκνων (Order/Notice to Withhold Income for Child Support) είναι ένα νέο οµοσπονδιακό έντυπο που µπορείτε να το λάβετε από την Washington ή οποιαδήποτε άλλη πολιτεία. Οι πολιτειακοί και οµοσπονδιακοί νόµοι υποχρεώνουν την DCS να εκδίδει ειδοποίηση για κράτηση εισοδήµατος σε εργοδότη όταν η απόφαση διατροφής ανηλίκων του εργαζοµένου περιέχει φρασεολογία παρακράτησης. Ο νόµος δεν υποχρεώνει την DCS να παρέχει εκ των προτέρων ειδοποίηση στον υπάλληλό σας για κρατήσεις γιατί η απόφαση διατροφής παρέχει την ειδοποίηση. Γι αυτό η DCS ονοµάζει την διαδικασία «Άµεση Κράτηση Μισθού» (Immediate Wage Withholding). Αυτό σηµαίνει επίσης ότι ένας εργοδότης µπορεί να λάβει Ειδοποίηση για Κράτηση Μισθού ακόµα και αν ο εργαζόµενος δεν έχει καθυστερήσει την πληρωµή.

6 Αν λάβετε µία από αυτές τις ειδοποιήσεις, πρέπει: Να αρχίσετε την κράτηση του ποσού που αναγράφεται στο έντυπο, αλλά σε καµία περίπτωση να µην υπερβείτε το 50% των διαθεσίµων αποδοχών του εργαζοµένου. Αυτό συµπεριλαµβάνει και κρατήσεις από απλήρωτους µισθούς ή οφειλόµενο εισόδηµα στον εργαζόµενο όταν λαµβάνεται η ειδοποίηση, ακόµα και αν ο εργαζόµενος έχει φύγει από τη δουλειά. Στείλτε µας το απαντητικό έντυπο εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης της ειδοποίησης. Αποστείλατε τις κρατήσεις εντός επτά ηµερών από την ηµεροµηνία πληρωµής της µισθοδοσίας. Ενηµερώστε µας αν τερµατιστεί η απασχόληση του εργαζοµένου για οποιοδήποτε λόγο. Οι παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις προορίζονται για να βοηθούν τους εργοδότες να ανταποκρίνονται σε µια ενέργεια µισθολογικών κρατήσεων ή αποδοχών. Πως επιδίδεται η ειδοποίηση; Η DCS αποστέλλει την ειδοποίηση για κράτηση µισθού ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή ή προσωπικά. Τι γίνεται αν ο υπάλληλός ισχυριστεί ότι το ποσό της κράτησης δεν είναι σωστό και ότι δεν χρειάζεται να κάνω κράτηση; Τι γίνεται όταν ο υπάλληλος ισχυρίζεται ότι δεν έχει λάβει καµία ειδοποίηση ότι υποχρεούται σε πληρωµή διατροφής; Αν ο υπάλληλός σας έχει απορίες, προτείνετέ του/της να τηλεφωνήσει στο γραφείο της DCS που έχει στείλει την ειδοποίηση. Το δικαστήριο ή η DCS ειδοποιεί τον υπεύθυνο γονέα πριν γίνει η κράτηση εισοδήµατος. Μερικές φορές η ειδοποίηση εµπεριέχεται στην απόφαση για διατροφή ανηλίκων τέκνων. Άλλες φορές, η DCS στέλνει την ειδοποίηση ξεχωριστά. Ανεξάρτητα του τι θα σας πει ο εργαζόµενος, ο νόµος σας υποχρεώνει να κάνετε την κράτηση µέχρι να αποδεσµεύσει η DCS την ειδοποίηση γραπτώς. Αν δεν κάνετε την κράτηση, τότε µπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνος για ολόκληρο το ποσό του χρέους ή για το ποσό που θα έπρεπε να παρακρατηθεί. Πρέπει να κάνω τη κράτηση και από άλλες πηγές αποδοχών, όπως πρόσθετες αµοιβές και προµήθειες; Ναι. Ο όρος «αποδοχές» περιλαµβάνει κάθε αµοιβή που καταβλήθηκε ή που οφείλεται για προσωπικές υπηρεσίες. Οι αποδοχές µπορεί να είναι µισθοί, απολαβές, προµήθειες, αναλήψεις έναντι αποδοχών, πρόσθετες αµοιβές ή άλλο εισόδηµα που εσείς, ο εργοδότης, έχετε υπό την κατοχή σας. εν περιλαµβάνονται όµως τα φιλοδωρήµατα που ο εργαζόµενος παίρνει απευθείας από τον πελάτη. Συνήθως όλα τα χρήµατα που οφείλονται στον εργαζόµενο υπόκεινται σε αγωγή για είσπραξη. Τι είναι το «καθαρό διαθέσιµο εισόδηµα»; Το διαθέσιµο εισόδηµα είναι το ποσό που µένει µετά από τις κρατήσεις που απαιτούνται από τον νόµο, όπως είναι οι φόροι, οι Εργασιακές και Βιοµηχανικές κρατήσεις, τα υποχρεωτικά σωµατειακά τέλη και µερικές πολιτειακές συνταξιοδοτικές κρατήσεις. Τυχόν προκαταβολές

7 που παίρνει ο εργαζόµενος έναντι των αποδοχών του υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις κράτησης. Τυχόν αµοιβές που λαµβάνει ο εργαζόµενος αντί χρηµάτων για παρεχόµενες υπηρεσίες, όπως δωρεάν ενοίκιο, πρέπει να µετατρέπονται σε χρηµατικό ποσό και να δεσµεύονται. Τι γίνεται αν υπάρχει ήδη δέσµευση του µισθού του υπαλλήλου από άλλους όταν λάβω την ειδοποίηση; Ο οµοσπονδιακός νόµος απαιτεί η κράτηση για διατροφή ανηλίκων τέκνων να λαµβάνει προτεραιότητα πάνω από κάθε άλλη αξίωση έναντι του µισθού. Ο νόµος της πολιτείας Washington απαιτεί οι ειδοποιήσεις της DCS για κράτηση µισθού να λαµβάνουν προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης αξίωσης µισθού, συµπεριλαµβανοµένης της κράτησης για διατροφή ανηλίκων από άλλη πολιτεία. Οι εργοδότες πρέπει να παρακρατούν το συγκεκριµένο ποσό, µέχρι το 50 τοις εκατό των καθαρών αποδοχών του εργαζοµένου. Αν το ποσοστό που αξιώνει η DCS είναι µεγαλύτερο από το 25 τοις εκατό των ακαθάριστων αποδοχών, το υπόλοιπο εισόδηµα καθίσταται µη διαθέσιµο για την κάλυψη αξιώσεων άλλων πιστωτών, εκτός των φορολογικών επισχέσεων της Εφορίας (IRS). Αν υπάρχει φορολογική επίσχεση από την IRS όταν λάβετε την ειδοποίηση, επικοινωνήστε µε το γραφείο της DCS (που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα του οδηγού αυτού) και ειδοποιήστε τους για την επίσχεση. Πρέπει να τιµήσω τις αποφάσεις κράτησης φόρου που έχουν εκδοθεί από άλλες πολιτείες; Ναι. Η νοµοθεσία κάθε πολιτείας υποχρεώνει έναν εργοδότη να τιµά τις αποφάσεις κράτησης µισθού που εκδίδονται από άλλη πολιτεία. εν χρειάζεται να γνωρίζετε όµως τις νοµοθεσίες κράτησης µισθού και των 50 πολιτειών. Χειριστείτε την ειδοποίηση σαν να είναι ειδοποίηση της Washington. εν πρέπει να παρακρατείτε περισσότερο από 50 τοις εκατό των καθαρών διαθεσίµων αποδοχών του εργαζοµένου. Κάποια άλλη πολιτεία µπορεί να στείλει ειδοποίηση στον εργοδότη µόνο για δέσµευση αποδοχών. Στείλτε τις κρατήσεις αποδοχών στην πολιτεία που έστειλε την ειδοποίηση. Αν έχετε απορίες σχετικά µε τις αποφάσεις που εκδίδονται σε άλλες πολιτείες, τηλεφωνήστε το γραφείο DCS της περιοχής σας (θα βρείτε τα τηλέφωνα στην τελευταία σελίδα του οδηγού αυτού). Τι γίνεται αν ο εργαζόµενος δεν δουλεύει πια για µένα; Συµπληρώστε µόνο το Τµήµα 2 στην σελίδα 2 του απαντητικού εντύπου (Απαντήστε στην Εντολή για Παρακράτηση και Επίδοση/Ειδοποίηση για Κρατήσεις Μισθού -Order to Withhold and Deliver/Notice of Payroll Deduction). Στείλτε την σε µας εντός 20 ηµερών. Αν οφείλετε χρήµατα σε προηγούµενο εργοδότη, κρατήστε τα από αυτό το ποσό. Συνεχίστε τις κρατήσεις µέχρι και την τελευταία µισθοδοσία. Αν γνωρίζετε την καινούργια διεύθυνση του εργαζοµένου, αναφέρετε την.

8 Μπορώ να υπερβώ το 50 τοις εκατό του ορίου ώστε να έχουν τα παιδιά ιατρική ασφάλιση; Όχι. Παρακαλούµε να διαβάσετε το τµήµα αυτού του οδηγού που αναφέρεται στην Ιατρική Ασφάλιση. Πρέπει να κάνω κρατήσεις για κάθε ηµέρα µισθοδοσίας του µήνα; Σε γενικές γραµµές, ναι. Η νοµοθεσία επιτρέπει στον εργοδότη να διαιρεί το µηνιαίο ποσό µε τον αριθµό των ηµερών µισθοδοσίας του µήνα. Οι περισσότεροι εργοδότες κάνουν κρατήσεις από τις τέσσερις πρώτες ηµέρες µισθοδοσίας όταν πληρώνουν τον εργαζόµενο εβδοµαδιαία, και από τις πρώτες δύο ηµέρες µισθοδοσίας αν πληρώνονται κάθε δύο βδοµάδες. Έτσι εξασφαλίζεται η µηνιαία πληρωµή. Μπορώ να κάνω τις πληρωµές σε ετήσια βάση; Στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι. Η Οµοσπονδιακή νοµοθεσία υποχρεώνει την DCS να εισπράττει κάθε µήνα 100 τοις εκατό της ισχύουσας διατροφής που οφείλεται και µέρος κάθε ληξιπρόθεσµης διατροφής. Αν οι πληρωµές γίνονται σε ετήσια βάση, αυτό µπορεί να µειώσει το εισπρακτέο ποσό σε λιγότερο από την ισχύουσα διατροφή. Μπορώ να εκδώσω µία επιταγή στην DCS για όλες τις πληρωµές διατροφής ανηλίκων όλων των υπαλλήλων µου; Ναι. Οι εργοδότες µπορούν να συνδυάσουν τις οφειλόµενες πληρωµές από περισσότερους από έναν εργαζόµενο σε µία επιταγή. Συµπεριλάβατε τις παρακάτω πληροφορίες µε κάθε συνδυασµένη χρηµατική αποστολή: όλους τους αριθµούς κοινωνικής ασφάλισης (SSN), τα ονόµατα των εργαζοµένων, τις ηµεροµηνίες που λαµβάνει ο εργαζόµενος τον µισθό του και τα ποσά που παρακρατήθηκαν. Μπορώ να στείλω τα χρήµατα στην DCS µε ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό (EFT); Ναι. είτε το τµήµα αυτού του οδηγού που αναφέρεται στην ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό (Electronic Funds Transfer) για περισσότερες πληροφορίες. Μπορώ να χρεώσω τον εργαζόµενο τέλος διεκπεραίωσης για την κράτηση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της DCS; Ναι. Οι εργοδότες µπορούν να χρεώνουν µία µόνο φορά τέλος 10 δολ. για την πρώτη εκταµίευση στην DCS. Για κάθε επακόλουθη εκταµίευση, ο εργοδότης δεν µπορεί να χρεώνει περισσότερο του ενός δολαρίου. Κρατήστε τα τέλη από το µερίδιο των αποδοχών του εργαζοµένου µετά την κράτηση της διατροφής ανηλίκων τέκνων. Μπορεί ο εργοδότης να απολύσει εργαζοµένους ή να αρνηθεί να προσλάβει άλλους επειδή η DCS έχει αξιώσεις κρατήσεων έναντι των µισθών τους; Όχι. Το δικαστήριο θα µπορούσε να σας επιβάλλει ποινή εις διπλούν των χαµένων µισθών του εργαζοµένου και των δικηγορικών αµοιβών για την απόλυση ή την άρνηση να προσλάβετε άτοµα επειδή έχουν απόφαση κράτησης διατροφής ανηλίκων ή κρατήσεων µισθού.

9 Ιατρική ασφάλιση Ιατρική ασφάλιση Για να µειωθεί το υψηλό κόστος της κρατικής υγειονοµικής περίθαλψης (Medicaid), η DCS επιβάλλει την υποχρέωση για ιατρική ασφάλιση στις αποφάσεις διατροφής ανηλίκων τέκνων. Ο γονέας πρέπει να παρέχει στην DCS τις πληροφορίες ασφάλισης των προστατευόµενων παιδιών ή να εξηγήσει γιατί δεν υπάρχει κάλυψη. Αν ο γονέας δεν απαντά, η DCS ειδοποιεί τον εργοδότη να συµπεριλάβει τα προστατευόµενα µέλη στο πρόγραµµα ιατρικής ασφάλισης που έχει. Για να συµπεριληφθούν τα παιδιά στα προγράµµατα ιατρικής ασφάλισης, η DCS στέλνει στους εργοδότες το έντυπο ειδοποίησης για εγγραφή (Notice of Enrollment). Μπορείτε να λάβετε αυτή την ειδοποίηση µαζί µε την ειδοποίηση για παρακράτηση µισθών ή ως ξεχωριστή ενέργεια. Η ειδοποίηση µπορεί να σταλεί µε συστηµένη επιστολή, ταχυδροµικά ή προσωπικά. Η ειδοποίηση σας πληροφορεί για το πώς θα εγγράψετε τα προστατευόµενα µέλη και περιγράφει συνοπτικά τα καθήκοντά σας ως εργοδότη. Πρέπει να επιστρέψετε το απαντητικό έντυπο στην DCS εντός 35 ηµερών από την λήψη της ειδοποίησης. Οι δικαστικές αποφάσεις διαφέρουν σηµαντικά για το πότε ένας γονέας πρέπει να παρέχει ασφάλιση. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σελίδα 2 της ειδοποίησης για εγγραφή για να δείτε τους περιορισµούς που µπορεί να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Αν έχετε απορίες, τηλεφωνήστε στο γραφείο που εξέδωσε την ειδοποίηση. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Η εταιρία µας έλαβε ειδοποίηση εγγραφής των παιδιών ενός υπαλλήλου στο πρόγραµµα ιατρικής περίθαλψης. Προσφέρουµε στους εργαζοµένους και ιατρική και οδοντιατρική κάλυψη. Πρέπει να συµπεριλάβουµε τα παιδιά και στα δύο προγράµµατα; Η Ειδοποίηση Εγγραφής σας αναφέρει το µέγιστο ποσό που πρέπει να πληρώσει ο εργαζόµενος για την ασφάλιση των παιδιών του. Θα πρέπει να συµπεριλάβετε τα παιδιά σε κάθε ασφαλιστικό πρόγραµµα που µπορεί να αγοραστεί εντός του αναφερόµενου ορίου. Αυτό µπορεί να είναι ένα ή δύο ασφαλιστικά προγράµµατα αλλά η ιατρική κάλυψη προηγείται της οδοντιατρικής, αν πρέπει να διαλέξετε µόνο µία. Τι γίνεται αν το ασφαλιστικό µας πρόγραµµα υποχρεώνει τους εργαζοµένους να πληρώνουν ασφάλιστρα για τα παιδιά; Συµπεριλάβατε τα παιδιά αν η πληρωµή για τα ασφάλιστρα του εργαζοµένου δεν υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Ειδοποίηση Εγγραφής. Κάνετε κράτηση των ασφαλίστρων από το µισθό του εργαζοµένου. Στείλτε τα ασφάλιστρα στην ασφαλιστική εταιρία. Μην αφαιρείτε τα ασφάλιστρα από το ποσό που παρακρατείται για διατροφή ανηλίκων.

10 Τι γίνεται αν τα ασφάλιστρα µαζί µε το ποσό που παρακρατείται για διατροφή ανηλίκων υπερβαίνει το 50 τοις εκατό των καθαρών αποδοχών του εργαζοµένου; Μην περιλαµβάνετε τα παιδιά στην ασφάλιση αν τα ασφάλιστρα µαζί µε την κράτηση για διατροφή ανηλίκων τέκνων υπερβαίνει το 50 τοις εκατό των καθαρών αποδοχών του εργαζοµένου. Στο απαντητικό έντυπο, στη σελίδα 2, A.5., δηλώστε το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο εργαζόµενος για τα ασφάλιστρα των παιδιών. Σηµειώστε το τετραγωνάκι στο Β και δηλώστε το µηνιαίο καθαρό εισόδηµα του εργαζοµένου. Η DCS µπορεί να σας στείλει ειδοποίηση ζητώντας σας να ελαττώσετε την κράτηση για διατροφή ανηλίκων τέκνων ώστε να επιτραπεί η συµµετοχή των παιδιών στο ασφαλιστικό πρόγραµµα. Τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Εγγραφής θα µας επιτρέψουν να συµπεριλάβουµε µερικά αλλά όχι όλα τα παιδιά που αναγράφονται στην ειδοποίηση. Πρέπει να συµπεριλάβουµε κάποιο από τα παιδιά; Αν συµπεριλάβουµε µερικά από τα παιδιά, πώς θα καθορίσουµε ποια παιδιά να συµπεριλάβουµε; Η DCS αποφασίζει ποια παιδιά θα συµπεριληφθούν. Η DCS πρέπει να γνωρίζει το κόστος εγγραφής κάθε παιδιού. Επικοινωνήστε µε τον εκπρόσωπο της DCS που χειρίζεται την υπόθεση του εργαζοµένου (αναφέρεται στο κάτω µέρος της Ειδοποίησης Εγγραφής). Η ασφαλιστική εταιρία µας δεν εγγράφει τα παιδιά γιατί δεν ζουν µε τον εργαζόµενο. Η νοµοθεσία της πολιτείας Washington απαγορεύει στην ασφαλιστική εταιρία να αρνείται εγγραφή του παιδιού στο πρόγραµµα ιατρικής περίθαλψης του γονέα του παιδιού βάσει των παρακάτω λόγων: (α) επειδή το παιδί δεν ζει µε τον γονέα ή στην περιοχή κάλυψης του ασφαλιστικού φορέα, (β) επειδή ο γονέας δεν δήλωσε το παιδί σαν προστατευόµενο µέλος στην οµοσπονδιακή φορολογική δήλωση του γονέα, ή (γ) επειδή το παιδί γεννήθηκε εκτός γάµου. Η ασφαλιστική εταιρία πρέπει να εγγράφει τα παιδιά χωρίς οποιουσδήποτε περιορισµούς της περιόδου εγγραφής. Αν η ασφαλιστική εταιρία έχει απορίες, ζητήστε της να επικοινωνήσει µε την DCS. Τι γίνεται αν η ασφαλιστική εταιρία απαιτεί την άδεια του εργαζοµένου πριν προσθέσουν τα παιδιά στο ασφαλιστικό συµβόλαιο; Η πολιτειακή νοµοθεσία επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρίες να προσθέτουν προστατευόµενα µέλη σε ασφαλιστικό συµβόλαιο µε την παραλαβή της Ειδοποίησης Εγγραφής ζητήστε τους να επικοινωνήσουν µε την DCS. Το ασφαλιστικό πρόγραµµα απαιτεί την εγγραφή του εργαζοµένου πριν προστεθούν τα προστατευόµενα µέλη. Πρέπει να εγγράψουµε τον εργαζόµενο όταν λάβουµε ειδοποίηση να εγγράψουµε τα παιδιά; Η DCS δεν έχει την εξουσιοδότηση να επιβάλλει σε εργαζόµενο να εγγραφεί στο ασφαλιστικό πρόγραµµα. Αν το ασφαλιστικό πρόγραµµα απαιτεί την εγγραφή του εργαζοµένου, ο εργαζόµενος πρέπει να εγγραφεί οικειοθελώς. Αν δεν εγγραφεί ο υπάλληλος οικειοθελώς, δεν χρειάζεται να τον εγγράψετε. Στο απαντητικό έντυπο, σηµειώστε το τετραγωνάκι που δηλώνει ότι ο εργαζόµενος/µέλος δεν είναι εγγεγραµµένος σε πρόγραµµα ιατρικής ασφάλισης.

11 Τι γίνεται αν δεν µπορούµε να εγγράψουµε τα παιδιά του εργαζοµένου επειδή ο εργοδότης έχει ιατρική κάλυψη µέσω σωµατείου; εν παρέχουµε ιατρική ασφάλιση σε αυτούς τους εργαζοµένους. Στο απαντητικό έντυπο, σηµειώστε το τετραγωνάκι που δηλώνει ότι δεν παρέχετε ιατρική ασφάλιση στους εργαζοµένους/µέλη. Στη σελίδα 3 του απαντητικού εντύπου, αναφέρατε στη DCS το όνοµα και τη διεύθυνση του τοπικού σωµατείου του εργαζοµένου. Αν ο εργαζόµενος πρέπει να πληρώσει τα ασφάλιστρα των παιδιών, κάνετε παρακράτηση των ασφαλίστρων από τον µισθό του εργαζοµένου. Στείλτε τα ασφάλιστρα στην ασφαλιστική εταιρία. Στη σελίδα 3 του απαντητικού εντύπου, αναφέρατε την διεύθυνση που στείλατε τα ασφάλιστρα. Τι γίνεται όταν η DCS αποδεσµεύει την Ειδοποίηση Εγγραφής; Όταν η DCS αποδεσµεύει την ειδοποίηση, δεν είστε υποχρεωµένος πλέον να εγγράψετε τα παιδιά του εργαζοµένου στο ασφαλιστικό πρόγραµµα. εν πρέπει να διαγράφετε ωστόσο τα παιδιά από την ασφαλιστική κάλυψη αν δεν σας το ζητήσει ο υπάλληλός σας. Ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό Ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό (EFT) Η DCS ενθαρρύνει τους εργοδότες να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το χρηµατικό ποσό της διατροφής που έχει παρακρατηθεί. Οι αποστολές και παραλαβές συναλλαγών µε ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό (EFT) είναι πιο οικονοµικές, πιο γρήγορες, και πιο ασφαλείς απ ότι οι επιταγές. Οι εργοδότες µπορούν να τηλεφωνήσουν στο για περισσότερες πληροφορίες. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Πώς λειτουργεί η ηλεκτρονική µεταβίβαση EFT; Ως εργοδότης, µπορείτε να εξουσιοδοτήσετε την τράπεζα της DCS να αποσύρει ένα δεδοµένο ποσό από τον εµπορικό τραπεζικό σας λογαριασµό, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία για έναν ή πολλούς εργαζοµένους. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε µία ή δύο διαφορετικές µεταβιβάσεις EFT: Με Επαναληπτική Χρέωση Αν τα ποσά, οι εργαζόµενοι, και οι ηµέρες του µήνα δεν αλλάζουν κάθε µήνα, µπορείτε να εγκρίνετε να ενεργοποιήσει η DCS την αυτόµατη ανάληψη του ποσού από την τράπεζά σας. Αν κάτι αλλάξει, απλά τηλεφωνήστε στην DCS για να αλλάξει την ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό. Με τηλέφωνο ή µόντεµ Αν το παρακρατούµενο ποσό διαφέρει σε κάθε µισθοδοσία, µπορείτε να εκκινήσετε την χρέωση από τον τραπεζικό λογαριασµό, αποστέλλοντας τις πληροφορίες στην

12 τράπεζα της DCS µέσω τονικού τηλεφώνου ( pay-by-phone ) ή από υπολογιστή/µόντεµ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να στείλετε τα χρήµατα της διατροφής και τις πληροφορίες ηλεκτρονικά. Αυτό εξαρτάται από την τεχνολογία που έχει η τράπεζα του εργοδότη. Το προσωπικό της DCS µπορεί να βοηθήσει να προσδιορίσετε αν αυτές οι επιλογές "πίστωσης" είναι κατάλληλες για την εταιρία σας. Χρειάζεται να υπάρχει ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων για τους οποίους γίνεται παρακράτηση για διατροφή για να µπορώ να χρησιµοποιώ την ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό; Όχι. Η ηλεκτρονική µεταβίβαση µέσω τραπεζικού λογαριασµού διατίθεται για εταιρίες παντός µεγέθους. Η επιλογή της ηλεκτρονικής µεταβίβασης σε τραπεζικό λογαριασµό έχει αντίκτυπο στα καθήκοντά µου σχετικά µε το ποσό που θα παρακρατηθεί και το πότε θα αποσταλεί (σε απάντηση σε ειδοποίηση παρακράτησης εισοδήµατος); Όχι. Μόνο η µέθοδος πληρωµής διαφέρει. Όπως και µε τις επιταγές, ο εργοδότης µπορεί να στείλει πολλαπλές πληρωµές µε ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό στην DCS κάθε µήνα. Ποιο είναι το κόστος για την εταιρία µου για να δηµιουργήσω ηλεκτρονική µεταβίβαση σε τραπεζικό λογαριασµό; Κανένα. Αν ο εργοδότης χρησιµοποιεί υπηρεσίες pay-by-phone ή υπολογιστή/µόντεµ, η DCS συνεργάζεται µε την τράπεζα του εργοδότη. Η DCS παρέχει το λογισµικό και οδηγίες και πληρώνει τα έξοδα. Η τράπεζα δεν πρέπει να χρεώνει κανένα τέλος για την αφαίρεση του ποσού από τον λογαριασµό του εργοδότη. Πώς µπορώ να αρχίσω να στέλνω τις πληρωµές παρακράτησης διατροφής µέσω ηλεκτρονικής µεταβίβασης σε τραπεζικό λογαριασµό; Τηλεφωνήστε στο ή γράψτε στην DCS στη διεύθυνση PO Box 9010, Olympia, WA Το προσωπικό της DCS θα σας βοηθήσει να βρείτε το σωστό τύπο ηλεκτρονικής µεταβίβασης σε τραπεζικό λογαριασµό και θα σας στείλει το κατάλληλο έντυπο εξουσιοδότησης. Παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το γραφείο DCS της περιοχής σας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την υπόθεσή σας. ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Everett DCS ή

13 Kennewick DCS ή Olympia DCS ή Seattle DCS ή Spokane DCS ή Tacoma DCS ή Vancouver DCS ή Wenatchee DCS ή Yakima DCS ή DCS ιεύθυνση ιατροφής Ανηλίκων Τέκνων της Πολιτείας Washington Τµήµα Κοινωνικών και Υγειονοµικών Υπηρεσιών DSHS (X) GR (Rev.9/98)

Αναθεώρηση και Τροποποίηση Review and Modification

Αναθεώρηση και Τροποποίηση Review and Modification Αποφάσεις της Πολιτείας Washington για την ιατροφή Ανήλικων Τέκνων Washington State Child Support Orders Αναθεώρηση και Τροποποίηση Review and Modification Πρόγραµµα Αναθεώρησης και Τροποποίησης της Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλέον σημαντικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) και των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας 2012 Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Μπορείτε να λάβετε παροχές συνταξιοδότησης ή επιβίωσης από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης και ταυτόχρονα να εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov Παροχές επιβίωσης Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

Πώς κερδίζετε πιστώσεις (credits)

Πώς κερδίζετε πιστώσεις (credits) Πώς κερδίζετε πιστώσεις (credits) 2013 Πώς κερδίζετε πιστώσεις (credits) ικαιούστε επιδόµατα της Κοινωνικής Ασφάλισης µε το να κερδίζεται πιστώσεις (credits) Κοινωνικής Ασφάλισης όταν εργάζεστε και πληρώνετε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Όταν αποκτήσετε παιδί, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι ν αποκτήσετε αριθμό Kοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005 Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 24-25 Τίτλος Τα ποσοστά στην Εφορία (Μια πρόταση διδασκαλίας των ποσοστών στo Σ.Δ.Ε.) Σκοποί και Στόχοι 1. Να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Administration) Σημαντικές πληροφορίες

Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Administration) Σημαντικές πληροφορίες Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Administration) Σημαντικές πληροφορίες Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:1099366/2480/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1131 /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα PAYBRAIN Συνοπτική Παρουσίαση 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «PAYBRAIN»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διπλωματική Αποστολή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Αθήνα, Ελλάδα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ (Η εν λόγω αίτηση είναι για θέσεις εργασίας στη Διπλωματική Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ

ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΟΝΤΑΡΙΟ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014)

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 1. Έννοια αμοιβών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής:

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΠΕ ΙΟ 1 1. Ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1154 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

, 21 2010 /2282/2010 & .: 1188 : 10 : 101 84 : : 210 3375314-6 : 210 3375001 , 2011. 1. , 1 2011, , , 57 9 1

, 21 2010 /2282/2010 & .: 1188 : 10 : 101 84 : : 210 3375314-6 : 210 3375001 , 2011. 1.   ,     1 2011, , ,   57   9    1 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 12Α/2282/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΠΟΛ.: 1142

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΠΟΛ.: 1142 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Αρχείο 22601765 Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου Υπεύθυνος Επαρχιακού 23811683 23811561 Γραφείου Αμμοχώστου Γραφείο κοινού και 23811313 23811562 παραλαβής Φορολογικών Δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αµοιβές µελών διοικήσεως Aνώνυµων Εταιρειών και ΕΠΕ

Αµοιβές µελών διοικήσεως Aνώνυµων Εταιρειών και ΕΠΕ Aνάλυση: Οι µέθοδοι καταβολής και φορολογίας των κεφαλαίων Αµοιβές µελών διοικήσεως Aνώνυµων Εταιρειών και ΕΠΕ Οι αµοιβές µελών διοικήσεως ανώνυµης εταιρείας και εταιρείας περιορισµένης ευθύνης καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία!!!

Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία!!! Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία!!! 1 / 5 οι νέες καμπάνες της εφορίας θα κυμαίνονται από 11,4% τους δύο πρώτους μήνες καθυστέρησης και θα φθάνουν μέχρι το 28,5% στους 12 μήνες καθυστέρησης και για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αίτηση για Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αίτηση για Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αίτηση για Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης Η υποβολή αίτησης για κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι δωρεάν! ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ: Αιτήσετε μια πρωτότυπη κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα