Αναθεώρηση και Τροποποίηση Review and Modification

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναθεώρηση και Τροποποίηση Review and Modification"

Transcript

1 Αποφάσεις της Πολιτείας Washington για την ιατροφή Ανήλικων Τέκνων Washington State Child Support Orders Αναθεώρηση και Τροποποίηση Review and Modification Πρόγραµµα Αναθεώρησης και Τροποποίησης της Πολιτείας Washington Οι περισσότερες αποφάσεις διατροφής ανηλίκων τέκνων όταν τίθενται σε ισχύ είναι δίκαιες και εύλογες. Οι αποφάσεις αυτές δεν συµβαδίζουν πάντα µε τις αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Εκτός αυτού, το Νοµοθετικό Σώµα της Πολιτείας της Washington του 1988 άλλαξε το σύστηµα υπολογισµού των ποσών διατροφής. Η αλλαγή αυτή µπορεί να θέτει εκτός ισχύος τις αποφάσεις που έχουν ισχύσει στο παρελθόν. Η διαδικασία ενηµέρωσης ή αλλαγής µίας απόφασης λέγεται τροποποίηση. Ποια είδη αποφάσεων µπορούν να τροποποιηθούν; Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την διατροφή ανήλικων τέκνων µπορούν να τροποποιηθούν. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται οι αποφάσεις όπως η έκδοση διαζυγίων, οι αποφάσεις διατροφής και οι αποφάσεις πατρότητας. Συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι διοικητικές αποφάσεις που ελήφθησαν από την ιεύθυνση ιατροφής Ανηλίκων (Division of Child Support - DCS). Ποια είναι η διαδικασία τροποποίησης της απόφασης διατροφής των ανήλικων τέκνων; Για να αρχίσει η διαδικασία αλλαγής µίας απόφασης, κατατίθεται αίτηση (petition) στο δικαστήριο ή στο διοικητικό φόρουµ. Το δικόγραφο αυτό πρέπει να επιδοθεί επίσης και στον άλλο γονέα τον οποίο αφορά η διαδικασία. Η αίτηση είναι µία γραπτή παράκληση που έχει συγκεκριµένη µορφή. Η αίτηση πληροφορεί το δικαστή για τον λόγο και τον τρόπο µε τον οποίο θέλετε να αλλάξετε την απόφαση. Ο δικαστής θα πάρει την τελική απόφαση για το ποιες αλλαγές θα συµπεριλάβει στην απόφασή σας. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αιτήσετε τροποποίηση. Μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση εσείς οι ίδιοι (µε ή χωρίς δικηγόρο) ή µπορεί να ζητήσετε από την DCS να αναθεωρήσει την απόφασή σας και να καταθέσει την αίτηση για σας. Αν η απόφαση για την διατροφή ανηλίκων τέκνων είναι δικαστική απόφαση, τότε η αίτηση πρέπει να κατατίθεται στο δικαστήριο. Αν η απόφαση είναι διοικητική απόφαση, τότε η αίτηση πρέπει να κατατίθεται στο Τµήµα Εφέσεων (Office of Appeals). Πώς ξέρω ότι η απόφασή µου χρειάζεται αλλαγή; εν υπάρχει ακριβής τρόπος πρόβλεψης του ποσού διατροφής που θα αποφασίσει το δικαστήριο σαν κατάλληλο. Μπορείτε ωστόσο να προσδιορίσετε αν η απόφασή σας διαφέρει από τις ισχύουσες διατάξεις για την διατροφή ανηλίκων τέκνων. Θα βρείτε τις διατάξεις αυτές στο Έντυπο ιατροφής Ανηλίκων Τέκνων της Πολιτείας Washington (Child Support Schedule). Προσθέστε το εισόδηµά σας και το εισόδηµα του άλλου υπεύθυνου γονέα σύµφωνα µε το Έντυπο. (Μπορείτε να πάρετε το Έντυπο αυτό από τον ικαστικό Επίτροπο (Administrator for the Courts) ή τις κατά τόπους υπηρεσίες DCS).

2 Αν ζητήσετε από την DCS να αναθεωρήσει την απόφασή σας, εµείς θα αποφασίσουµε αν θα καταθέσουµε αίτηση. Η DCS θα αναθεωρήσει την απόφασή σας βάσει µερικών ελάχιστων κριτηρίων. Η DCS καθορίζει τις προϋποθέσεις αυτές. Η απόφασή σας µπορεί να µην πληροί τις ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις της DCS. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η απόφασή σας δεν µπορεί να τροποποιηθεί. Απλά σηµαίνει ότι η DCS δεν θα καταθέσει την αίτηση για σας. Μπορείτε να ακολουθήσετε µόνοι σας την διαδικασία αλλαγής της απόφασης. Τι πρέπει να κάνω για να αρχίσει η διαδικασία τροποποίησης; Πρέπει πρώτα να αποφασίσετε αν θέλετε να προσλάβετε δικηγόρο. Ο δικηγόρος θα συµπληρώσει και θα επιδώσει τα κατάλληλα δικόγραφα. Μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε την απόφαση χωρίς δικηγόρο. Στην περίπτωση αυτή, µπορείτε να πάρετε τα απαραίτητα έντυπα από τον ικαστικό Επίτροπο. Σε µερικές επαρχίες (κοµητείες), τα έντυπα διατίθενται από το επαρχιακό δικαστήριο. Αν δεν µπορείτε να βρείτε τα έντυπα αυτά στην περιοχή σας, επικοινωνήστε µε τον ικαστικό Επίτροπο στην διεύθυνση: Administrator for the Courts 1206 South Quince Olympia, WA Μπορείτε να ζητήσετε αναθεώρηση της απόφασης για την διατροφή ανήλικων τέκνων µέσω του γραφείου DCS στην περιοχή σας. Τα κατά τόπους γραφεία DCS έχουν τα έντυπα που χρειάζεστε για να κάνετε την αίτηση αυτή. (Σηµείωση: Η αίτηση αναθεώρησης δεν σηµαίνει πάντα ότι η απόφαση θα αλλάξει). Η αίτησή σας πρέπει να γίνει γραπτώς. Η απόφασή σας πρέπει να είναι καταχωρηµένη στο σύστηµα DCS. Αν δεν είναι, πρέπει να ζητήσετε την καταχώριση της απόφασης στο σύστηµα DCS. Αυτό σηµαίνει ότι η DCS θα επιβάλλει τις διατάξεις περί διατροφής ανήλικων τέκνων και ιατρικής περίθαλψης όπως απαιτείται από την απόφαση. Προσοχή: Η DCS αναθεωρεί µερικές αποφάσεις αυτόµατα (χωρίς αίτηση). Όταν ο γονέας που διαµένει µε τα τέκνα λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση από το δηµόσιο. Θα χρειαστώ δικηγόρο; εν χρειάζεται εκπροσώπηση από δικηγόρο. Μπορεί ωστόσο ο δικηγόρος να σας βοηθήσει σε όλη την διαδικασία ήσε ένα µέρος της. Αν δεν προσλάβετε δικηγόρο, τότε θα εκπροσωπήσετε τον εαυτό σας. εν µπορείτε να ζητήσετε νοµικές συµβουλές από τους τοπικούς Επαρχιακούς Γραµµατείς (County Clerks). Οι Επαρχιακοί Γραµµατείς µπορούν µόνο να σας πουν που θα υποβάλλετε τα έντυπα. Σε µερικές επαρχίες (κοµητείες), µπορείτε ίσως να βρείτε κάποιο πρόγραµµα στους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους που θα σας βοηθήσει. Αυτά τα περιορισµένα προγράµµατα παρέχουν δωρεάν νοµικές συµβουλές σε άτοµα που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Για να µάθετε αν υπάρχει τέτοιο πρόγραµµα στην περιοχή σας, επικοινωνήστε µε τον ικηγορικό Σύλλογο της επαρχίας σας.

3 Η DCS δεν θα σας αντιπροσωπεύσει σε καµία αίτηση που κατατίθεται. Η DCS θα διευκολύνει µόνο την διαδικασία µε την προετοιµασία της αίτησης. Πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να εκπροσωπήσετε τον εαυτό σας ή να βρείτε δικηγόρο για να σας εκπροσωπήσει. Μπορείτε να προσλάβετε δικηγόρο οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Είναι δύσκολο τις περισσότερες φορές να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που µπορεί να έχετε σχετικά µε νοµικά θέµατα ή την δικαστική διαδικασία. ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Αφού η DCS δεν σας εκπροσωπεί, η DCS δεν µπορεί να παρέχει νοµικές συµβουλές σε κανέναν από τους ενδιαφερόµενους. Η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης σηµαίνει πάντα ότι θα αλλάζει η απόφαση; Ο δικαστής θα αποφασίσει αν θα αλλάξει την απόφαση. Ο δικαστής βασίζεται σε αποδείξεις που παρέχονται και από τους δύο διαδίκους και τους δικηγόρους τους. Το δικαστήριο δεν αλλάζει πάντα την απόφαση όταν κάποιος καταθέτει αίτηση. Αν ζητήσετε από την DCS να αναθεωρήσει την απόφασή σας, η DCS θα την αναθεωρήσει µε βάση το τρέχον εισόδηµα και των δύο διαδίκων. Η DCS θα αποφασίσει αν η υπόθεσή σας πληροί τα ελάχιστα κριτήρια-προϋποθέσεις. Η DCS θα αποφασίσει βάσει των παρακάτω κριτηρίων αν θα ζητήσει την αλλαγή της απόφασης: 1. Έχουν περάσει τουλάχιστον 35 µήνες από την ηµεροµηνία καταχώρησης της απόφασης. 2. Έχουν περάσει τουλάχιστον 35 µήνες από την ηµεροµηνία της τελευταίας αναθεώρησης της απόφασης για τροποποίηση από την DCS. 3. Η DCS γνωρίζει που µένουν και οι δύο διάδικοι. 4. Η προτεινόµενη µεταβολή στην διατροφή ανηλίκων τέκνων είναι τουλάχιστον 25% και 100 δολάρια το µήνα πάνω ή κάτω από το παρόν ποσό διατροφής. Η µεταβολή αυτή πρέπει να ισοδυναµεί µε τουλάχιστον δολάρια καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της απόφασης για διατροφή ανηλίκων τέκνων. Η DCS θα ζητήσει την τροποποίηση αποφάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αλλαγής της απόφασης αν δεν έχει επιδικαστεί ιατρική περίθαλψη. 5. Η διαδικασία πληροί τις διατάξεις της τρέχουσας νοµοθεσίας και τους διοικητικούς κώδικες σχετικά µε τις νοµικές διαδικασίες αλλαγής της απόφασης διατροφής ανηλίκων τέκνων. 6. Η DCS θα ζητήσει επίσης την τροποποίηση αποφάσεων που δεν πληρούν τις ελάχιστες αλλαγές στην διατροφή αν: Η προτεινόµενη αλλαγή της διατροφής, αν καταβάλλεται, παρέχει αρκετό εισόδηµα ώστε να µην χρειάζονται οι οικογένειες την οικονοµική βοήθεια που λαµβάνουν από το δηµόσιο, Ή Η αλλαγή επιτρέπει στις οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση από το δηµόσιο, να µην χρειάζονται τέτοια ενίσχυση. Αν η υπόθεσή σας πληροί αυτά τα µέτρα, η DCS θα καταθέσει αίτηση για την αλλαγή της απόφασης. Ο δικαστής θα αποφασίσει αν θα τροποποιήσει την απόφαση. Αν ένας από τους διαδίκους ζει εκτός της πολιτείας της Washington, η DCS µπορεί να στείλει αίτηση αναθεώρησης σε άλλη πολιτεία. Αν η υπόθεσή σας δεν πληροί τα µέτρα, η DCS δεν θα καταθέσει αίτηση για σας. Η DCS θα σας ειδοποιήσει και θα σας δώσει 30 µέρες για να προσβάλλετε το πόρισµα.

4 Πόσος χρόνος χρειάζεται για να γίνει αλλαγή στην δικαστική απόφαση; Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει αλλαγή σε απόφαση διατροφής ποικίλει. Το δικαστικό σύστηµα της επαρχίας (κοµητείας) σας µπορεί να έχει πολλές υποθέσεις που εκκρεµούν. Ο αριθµός και το είδος των ζητηµάτων που θα θέτετε µπορεί να αυξήσει τον χρόνο που απαιτείται. Η διαφωνία του άλλου διαδίκου µε την προτεινόµενη αλλαγή µπορεί επίσης να καθυστερήσει την απόφαση. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση υποχρεώνει την DCS να ειδοποιεί κάθε ενδιαφερόµενο πριν αναθεωρήσει την απόφαση. Η DCS πρέπει επίσης να ενηµερώνει κάθε ενδιαφερόµενο για τα πορίσµατα της αναθεώρησης. Οι υποχρεωτικές αυτές ειδοποιήσεις προσθέτουν 60 µέρες στην διαδικασία τροποποίησης της απόφασης. Αφότου όµως η DCS καταθέσει την αγωγή, ο χρόνος που απαιτείται είναι ο ίδιος όπως αν καταθέτατε την αγωγή εσείς οι ίδιοι. εν υποχρεούστε να αναθεωρήσετε και να περιµένετε 60 µέρες όταν εσείς ή ο δικηγόρος σας καταθέτει την αίτηση. Αν η απόφασή σας χρειάζεται αλλαγή αµέσως, µπορείτε να διεκπεραιώσετε την τροποποίηση πολύ πιο γρήγορα αν συνεχίσετε την διαδικασία εσείς οι ίδιοι. Η διαδικασία τροποποίησης θέτει άλλα ζητήµατα εκτός της διατροφής ανηλίκων τέκνων; Μερικές φορές ο ενδιαφερόµενος θέλει να θέσει άλλα ζητήµατα εκτός της διατροφής. Οι αιτήσεις που καταθέτονται από τον κάθε διάδικο µπορούν να φέρουν στην επιφάνεια και άλλα ζητήµατα. Για παράδειγµα, τα ζητήµατα αυτά µπορεί να συµπεριλαµβάνουν δικαιώµατα επίσκεψης και επιµέλειας. Το δικαστήριο έχει δικαίωµα να ρωτήσει για αυτά τα θέµατα κατά την ακροαµατική διαδικασία. Οι αιτήσεις που καταθέτονται από την DCS θα αφορούν ΜΟΝΟ ζητήµατα διατροφής ανηλίκων τέκνων και ιατρικής περίθαλψης της απόφασής σας. Εάν θέλετε να θέσετε (και) άλλα θέµατα, την αίτηση πρέπει να την καταθέσετε εσείς ή ο δικηγόρος σας. Πόσο θα µου στοιχίσει η αλλαγή της δικαστικής απόφασης; Αν χρειαστεί να προσλάβετε δικηγόρο, δεν µπορούµε να υπολογίσουµε το κόστος. Κάθε δικηγόρος χρεώνει διαφορετική αµοιβή. Το έργο του δικηγόρου µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε κάθε υπόθεση. Το τέλος για την κατάθεση αίτησης τροποποίησης στον επαρχιακό γραµµατέα είναι 20,00 δολάρια. Η DCS θα καταβάλλει τα τέλη αν αποφασίσουµε να καταθέσουµε αίτηση για την τροποποίηση της υπόθεσής σας µετά την αναθεώρηση. Προς το παρόν, η DCS δεν χρεώνει για την αναθεώρηση της απόφασης ή για την κατάθεση αγωγής για την αλλαγή της.

5 Για περισσότερες πληροφορίες για τις δωρεάν υπηρεσίες της DCS, επικοινωνήστε µε το γραφείο στην περιοχή σας. Fife Seattle Tacoma Everett Yakima Spokane Olympia Wenatchee Vancouver Kennewick Headquarters KIDS DCS Internet... DSHS (X) GR (Rev. 10/02)

Παροχές για παιδιά με αναπηρίες

Παροχές για παιδιά με αναπηρίες Παροχές για παιδιά με αναπηρίες 2012 Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Παροχές αναπηρίας Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πρόκειται για μια επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο που οι ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποκαλυφθούν από εμάς καθώς και τα δικαιώματά σας όσον αφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Getting Things Sorted Προγραμματισμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

BREAST SCREENING The Facts

BREAST SCREENING The Facts BREAST SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση µαστού; Η εξέταση µαστού (µαστογραφία) είναι µια ακτινογραφία των µαστών. Η εξέταση µαστού µπορεί να ανιχνεύσει όγκους

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

1 ηµοτικό Σχολείο Boroondara Park Ερωτήσεις που Γίνονται Συχνά περί Επικοινωνίας Το παρόν έγγραφο προορίζεται ως οδηγός για τους γονείς και τις οικογένειες του ηµοτικού Σχολείου Boroondara Park (BPPS)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ιευθυντής: Καθ. Αντώνης Καφάτος Ονοµατεπώνυµο Κωδικός ατόµου Τ. Θ. 2208 71003 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα