ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΡΑΜΑΣ BLAGOEVGRAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΡΑΜΑΣ BLAGOEVGRAD"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΡΑΜΑΣ BLAGOEVGRAD ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΑΣ (ΤΟΠΜΑΚ)» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Αγγελάκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα Τηλέφωνο : Κινητό : Φαξ : Ε-mail : - Ιστοσελίδα : Σέρρες ράµα, Φεβρουάριος 2005

2 Η παρούσα ιάγνωση - Πρόταση εκπονήθηκε και εκδόθηκε µε την οικονοµική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόψεις που εκφράζονται σ αυτήν απηχούν τις γνώµες και τις προτάσεις των ερωτηθέντων και του επιτελείου της «ΤΟΠ.ΑΠ.» και ως εκ τούτου δεν αντικατοπτρίζουν σε καµία περίπτωση την επίσηµη άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των αρµόδιων ελληνο-βουλγαρικών αυτοδιοικητικών και επιµελητηριακών αρχών της περιοχής - στόχου.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 I. Στατιστική παρουσίαση της µεθοριακής περιοχής Γενικές τάσεις...8 Α. Πληθυσµός και γήρανση...8 Β. Επίπεδο εκπαίδευσης...9 Γ. Απασχόληση και ανεργία Θέση στο επάγγελµα...13 Ε. Οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας...14 ΣΤ. Η συνοριακή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής Παρουσίαση της περιοχής στόχου...18 Α. Νοµός ράµας...18 Β. Νοµός Σερρών...19 ΙΙ. Η υφιστάµενη κατάσταση και οι φορείς Η υφιστάµενη κατάσταση της διασυνοριακής συνεργασίας...22 Α. Μεµονωµένες διασυνοριακές δραστηριότητες...22 Β. Θεσµικές διασυνοριακές δραστηριότητες...23 Γ. Θεσµοποιηθείσες διασυνοριακές δραστηριότητες Τα υφιστάµενα εµπόδια και οι ευκαιρίες...25 A. Τα εµπόδια...26 B. Οι ευκαιρίες Η περιφερειακή ανάπτυξη και οι δυνατότητες της περιοχής...30 A. Η πρόσφατη οικονοµική δυναµική και τα όριά της...30 B. Η αναζήτηση ενός κάποιου ελπιδοφόρου µέλλοντος...32 III. Τεκµηρίωση Προτάσεων Στρατηγικής Ενίσχυση των εργαλείων παρατήρησης Νοµική µορφή της ιασυνοριακής Συνεργασίας Συνθήκες και ευκαιρίες της αγοράς εργασίας Υγεία : αναζήτηση διασυνοριακών εξειδικεύσεων Οικολογία και περιβάλλον Σχολικές και πανεπιστηµιακές ανταλλαγές Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η διασυνοριακή συνεργασία Γεωργία Ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηµατικότητας ιασυνοριακές διαπολιτιστικές ανταλλαγές Εναλλακτικός τουρισµός...47 Παραρτήµατα Χρησιµοποιηθέντες πίνακες Χρησιµοποιηθείσες βιβλιογραφικές πηγές Κατάλογος των ερωτηθέντων ατόµων Μερικοί χρήσιµοι ιστοχώροι αναφοράς και λοιπές πηγές Χρησιµοποιηθέν ερωτηµατολόγιο...57 Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 3

4 Εισαγωγή Σύµφωνα µε την υπ αριθµόν C 192/ Γνωµοδότηση της «Επιτροπής Περιφερειών» (Ε.τ.Π.), η ιασυνοριακή Συνεργασία, και όχι µόνο, έχει «απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της επιδίωξης µεγαλύτερης ολοκλήρωσης αλλά και του περιορισµού του οικονοµικού και κοινωνικού κατακερµατισµού που συνεπάγεται η ύπαρξη εθνικών συνόρων. Αυτό επιβεβαιώνεται και στη δεύτερη έκθεση για τη συνοχή. Πρόκειται για µια συνεργασία µεταξύ : α) των τοπικών και περιφερειακών αρχών των σηµερινών κρατών µελών β) των τοπικών και περιφερειακών αρχών των σηµερινών και των υποψηφίων κρατών µελών γ) των τοπικών και περιφερειακών αρχών των σηµερινών κρατών µελών και χωρών που συνορεύουν µε τα ανατολικά και νότια όρια της διευρυµένης Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η θέση των νησιωτικών, των ορεινών και των παραµεθόριων περιοχών, καθώς και των περιφερειών στα σηµερινά σύνορα της Ε.Ε. µε τις υποψήφιες χώρες. Η διασυνοριακή συνεργασία συµβάλει στην υλοποίηση της «Ευρώπης των πολιτών», µιας Ευρώπης στην οποία οι πολίτες της γνωρίζουν καλύτερα οι µεν τους δε και µαθαίνουν να κατανοούν τις διαφορές τους : «Se connaître pour se comprendre». Το σηµαντικότερο δεν είναι να επιτευχθεί η προσέγγιση των κρατών αλλά των ανθρώπων. «Η διασυνοριακή συνεργασία εξασφαλίζεται στην περίπτωση που όλοι οι ενδιαφερόµενοι ωφελούνται από την άποψη της διοίκησης, της κοινωνίας, της οικονοµίας, του πολιτισµού, των υποδοµών ή της τεχνολογίας. Για να υπάρξει µια βιώσιµη συνεργασία, αυτό που χρειάζεται είναι λαϊκό έρεισµα και η συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων µερών», αναφέρει η ίδια Γνωµοδότηση. «Ως ιασυνοριακή Συνεργασία νοείται η διµερής, τριµερής ή πολυµερής συνεργασία τοπικών και περιφερειακών αρχών (στις οποίες µπορούν να προστεθούν ηµικρατικοί και ιδιωτικοί φορείς), οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές µε κοινά σύνορα. Αυτό αφορά και τις περιφέρειες που χωρίζονται από τη θάλασσα». Η ιασυνοριακή Συνεργασία είναι δυσκολότερο να υπάρξει µε περιοχές τρίτων χωρών παρά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Περιφέρειες στα εξωτερικά σύνορα (όπως το Blagoevgrad της Βουλγαρίας) αντιµετωπίζουν τα πολύπλοκα προβλήµατα της διασυνοριακής συνεργασίας µε µέσα που είναι ολίγον συµβατά (Interreg και Phare, Tacis, Meda). Αυτό το στοιχείο παρεµποδίζει ιδιαιτέρως τη συνεργασία µε τις υποψήφιες χώρες (όπως η Βουλγαρία) η ενίσχυση της οποίας επείγει λόγω της επικείµενης ένταξής τους στην Ε.Ε. Με την ένταξη νέων κρατών, τα εξωτερικά σύνορα θα µεταβληθούν και θα προστεθούν νέες περιφέρειες στα προγράµµατα Ιnterreg Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 4

5 στα εξωτερικά σύνορα. Πάντως, ειδικά στα εξωτερικά σύνορα υφίσταται µια έντονη διαφορά από πλευράς βιοτικού επιπέδου και µεγάλη ανάγκη ανάπτυξης κοινών µηχανισµών και µέσων, όπως λέει η ίδια πάντα Γνωµοδότηση. ΙΙ. Η ιασυνοριακή Συνεργασία Ο ουσιαστικός στόχος µιας αποδοτικής διασυνοριακής συνεργασίας τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ευρώπη οφείλει να είναι η ολοκλήρωση περιφερειών (για να γίνουν «Ευρωπεριοχές») οι οποίες χωρίζονται από εθνικά σύνορα και αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα, τα οποία απαιτούν κοινές λύσεις. 1) Οι Παράγοντες που προάγουν τη διασυνοριακή συνεργασία, κατά την Ε.τ.Π., είναι: η µακρά παράδοση και πείρα στη διασυνοριακή συνεργασία, η αµοιβαία εµπιστοσύνη, η συνεργασία µε βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης και της επικουρικότητας, η ύπαρξη κατάλληλων κοινών διαρθρώσεων (µηχανισµών) για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στα πλαίσια των οποίων θα υλοποιείται η διασυνοριακή συνεργασία σε στρατηγικό και προγραµµατικό επίπεδο, το διασυνοριακό σχέδιο ή το πρόγραµµα ανάπτυξης, η διάθεση επαρκών οικονοµικών πόρων. 2) Οι Παράγοντες που εµποδίζουν τη διασυνοριακή συνεργασία οι νοµικοί περιορισµοί που τίθενται µέσω της εθνικής και της κοινοτικής νοµοθεσίας, οι διαφορές σχετικά µε τις διαρθρώσεις και τις αρµοδιότητες των επιµέρους διοικητικών βαθµίδων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. η απουσία πολιτικής βούλησης ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την εξάλειψη των υφιστάµενων εµποδίων ή την υπέρβασή τους µέσω νέας νοµοθεσίας ή διµερών συµφωνιών, η περιορισµένη εµπειρία των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά την εφαρµογή αναπτυξιακών και διαχειριστικών προγραµµάτων, τα προβλήµατα όσον αφορά τη προσαρµογή των επιµέρους οικονοµικών πόρων (π.χ. έλλειψη διαλειτουργικότητας των προγραµµάτων του Ιnterreg III, του Phare / CBC και TACIS / CBC, οι πολιτιστικές διαφορές και οι γλωσσικοί φραγµοί. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 5

6 οι νοµοθετικές διατάξεις σε επίπεδο Ε.Ε. οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα δεδοµένα (π.χ. κανονισµοί Phare / CBC, TACIS / CBC και ΕΤΠΑ σε σχέση µε το Ιnterreg III A). Παρά ταύτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει ως µακροσκοπική και ευρύτερη προοπτική να αναπτύξει όλες τις περιοχές της µεθορίου της (όπως αυτήν των Νοµών Σερρών και ράµας). Στο εγγύς µέλλον (Ιανουάριος 2007), η σήµερα υποψήφια Βουλγαρία θα είναι µέλος της. εδοµένου δε ότι µάλλον δεν έχει χαράξει η παραµεθόρια περιοχή Blagoevgrad αναπτυξιακό πρόγραµµα, επί του παρόντος η συνεργασία θα πρέπει να περιοριστεί σε σχέδια που εκτελούνται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Phare CBC. ΙΙΙ. Οι κατευθυντήριες αρχές µιας γόνιµης ιασυνοριακής Συνεργασίας Μια γόνιµη ιασυνοριακή Συνεργασία χρειάζεται αλληλοκατανόηση των δυο πλευρών και εσωτερική ανάπτυξη µέσω συνεργασίας µε τρίτους. Η συνεργασία πρέπει καταρχήν να προωθείται «από τη βάση προς τα πάνω». Ο ρόλος των «ανώτερων» διοικητικών βαθµίδων (περιφερειών και κεντρικής εξουσίας) πρέπει να είναι κυρίως η δηµιουργία των κατάλληλων νοµικών και χρηµατοδοτικών προϋποθέσεων για την προαγωγή της ιασυνοριακής Συνεργασίας. Μείζων στόχος της Συνεργασίας πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις µεθοριακές περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων. Γι αυτό, οι ισχύουσες περίπλοκες διοικητικές διατάξεις στην εφαρµογή των κανονισµών του Ιnterreg και των διαρθρωτικών ταµείων πρέπει να απλοποιηθούν για τη διασυνοριακή συνεργασία. Μια πολύ σηµαντική κοινή δράση είναι ο συντονισµός όλων των κοινών προσπαθειών προς υποστήριξη της ανάπτυξης των συνοριακών περιφερειών εκατέρωθεν των συνόρων της Ε.Ε. (να υπάρξουν δηλαδή πιο συµπυκνωµένα και συντονισµένα συστήµατα υποστήριξης). Επιβάλλεται ακόµη να εξετασθεί αν πρέπει να αναπτυχθεί ο νέος τύπος προγράµµατος κοινής συνεργασίας αντί για δύο διαφορετικά προγράµµατα π.χ. Phare CBC & Interreg III στις συνοριακές περιοχές. Na προαχθεί η ιδέα της δηµιουργίας Ευρωπαϊκών Περιοχών Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές επιβάλλεται να αποκτήσουν µεγαλύτερη εξουσία και ευθύνη για να αναπτύξουν τις µεθοριακές περιοχές τους. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 6

7 IV. Προτεινόµενα Μέτρα προώθησης της ιασυνοριακής Συνεργασίας Προκειµένου να προωθηθεί η Συνεργασία, η Ε.τ.Π. προτείνει την εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων: α) Σε εθνική κλίµακα, πρέπει να προσαρµοστούν οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν µια νοµική βάση για την προαγωγή της διασυνοριακής συνεργασίας (κυρίως στα πλαίσια του δηµοσίου δικαίου). β) Σε περίπτωση θέσπισης νέας εθνικής νοµοθεσίας η οποία θα µπορούσε να εµποδίσει τη ιασυνοριακή Συνεργασία, πρέπει να εφαρµόζεται ένα είδος «συνοριακού ελέγχου», έτσι ώστε να µην υπονοµευτεί η συνεργασία στη µεθόριο και να επιτραπεί η ίδρυση διασυνοριακών οργάνων µε νοµική υπόσταση που να απαρτίζονται από περιφερειακά και τοπικά όργανα εκατέρωθεν των συνόρων. γ) Το νοµικό πλαίσιο, εντός του οποίου αναπτύσσεται η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών, θα πρέπει να διασφαλίζει και να διευκολύνει τη συµµετοχή εκείνων των αρχών που διαθέτουν τις απαραίτητες αρµοδιότητες για την πραγµατοποίηση αυτής της συνεργασίας. δ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προαγάγει την προσαρµογή της νοµοθεσίας των κρατών µελών. Θα πρέπει να διεξάγονται περιοδικές αξιολογήσεις µε αντικείµενο την πρόοδο των προσαρµογών αυτών. ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να αξιολογήσει και να βελτιώσει τα υφιστάµενα νοµικά µέσα για τους σκοπούς της διευρωπαϊκής συνεργασίας. στ) Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να καταρτίσει νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο να προωθεί τη ιασυνοριακή Συνεργασία, µε τη µορφή βασικής ρύθµισης για τις ευρωπαϊκές περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται η συνεργασία. ζ) Κατά την επόµενη αναθεώρηση της Συνθήκης, θα µπορούσε να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στη ιασυνοριακή Συνεργασία µέσω της προσαρµογής ορισµένων άρθρων της Συνθήκης. Η παρούσα πρόταση-παραίνεση απευθύνεται σε όλους σχεδόν τους αρµοδίους (αιρετούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης, στα τοπικά επιµελητήρια, στα Εργατικά Κέντρα, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στα Υπουργεία Μακεδονίας - Θράκης και Οικονοµικών, στους επιχειρηµατίες και στους πολίτες) της περιοχής στόχου (Νοµοί Σερρών & ράµας, Blagoevgrad). Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 7

8 I. Στατιστική παρουσίαση της µεθοριακής περιοχής Στο πρώτο µέρος του παρόντος κειµένου, επιθυµούµε να αναδείξουµε µερικά κοµβικά χαρακτηριστικά των νοµών Σερρών και ράµας 1 βασιζόµενοι στα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα της Ε.Σ.Υ.Ε.. Αυτό θα µας επιτρέψει να αποτιµήσουµε την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση της εν λόγω µεθοριακής περιοχής. 1. Γενικές τάσεις Α. Πληθυσµός και γήρανση Ο πληθυσµός Ο πληθυσµός του Νοµού ράµας ήταν κάτοικοι το 1991 και κάτοικοι το ηλαδή είχαµε µια αύξηση +7.7% σε δέκα χρόνια. Ο πληθυσµός του Νοµού Σερρών ήταν κάτοικοι το 1991 και το ηλαδή είχαµε µια αύξηση +4,1% του πληθυσµού του. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, η πληθυσµιακή αύξηση της Ελλάδας ήταν κάτοικοι ή +6,9%. Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι δυο νόµοι δεν έχουν την ίδια πληθυσµιακή δυναµική. Στον πρώτο ο πληθυσµός αυξήθηκε παραπάνω από τον εθνικό µέσο όρο. Στον δεύτερο η αύξηση ήταν κατώτερη της µέσης εθνικής πληθυσµιακής αύξησης. Η γήρανση Ο πληθυσµός των δυο νοµών χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη γήρανση σε σχέση µε την γήρανση που γνωρίζει η Ελλάδα ως σύνολο. Το ποσοστό πληθυσµού, άνω των 60 ετών, στο σύνολο του πληθυσµού της χώρας ήταν 22,8% το 2001, ενώ ήταν 27,7% για τον νοµό ράµας και 28,9% για τον νοµό Σερρών. Επιπλέον, η γήρανση του πληθυσµού των δυο νοµών αυξάνεται γρηγορότερα από την γήρανση της Ελλάδας σε εθνικό επίπεδο. Η κατηγορία πληθυσµού άνω των 60 ετών αυξήθηκε κατά 2,9% σε επίπεδο χώρας, όταν αυξήθηκε κατά 5,6% και 6,6% στους νοµούς ράµας και Σερρών αντίστοιχα. Εξέλιξη ποσοστού του πληθυσµού πάνω από το 60ο έτος στον συνολικό πληθυσµό τη δεκαετία Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών % 22.1% 22.3% % 27.7% 28.9% ιαφορά 2.9% 5.6% 6.6% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. 1 εν διαθέτουµε επί του παρόντος τα αντίστοιχα στοιχεία για την βουλγαρική περιοχή στόχο. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 8

9 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ανάγλυφα ποιες ηλικιακές οµάδες µειώθηκαν και ποιες αυξήθηκαν ποσοστιαία περισσότερο µεταξύ του 1991 και του Η γήρανση του πληθυσµού της Ελλάδας και των δυο νοµών είναι φανερή. Μεταβολές του πληθυσµού µεταξύ ΕΛΛΑ ΑΣ Ν. ράµας Ν. Σερρών Ηλικιακή Οµάδα Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις 0-4 ετών Σύνολο Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Β. Επίπεδο εκπαίδευσης Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που δεν είναι θετικό για την όποια δυναµική της περιοχής είναι ότι το ποσοστό πληθυσµού άνω των 6 ετών µε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) παραµένει χαµηλό. Εν µέρη τούτο είναι αποτέλεσµα της υφιστάµενης τοπικής ηλικιακής δοµής του πληθυσµού. Όµως η διαφορά είναι σηµαντική, όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας. Υφιστάµενο επίπεδο εκπαίδευσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο Ελλάδα ράµα Σέρρες Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις ΑΕΙ / ΤΕΙ Σύνολο Πληθυσµού >6 ετών) % / Σύνολο 12.29% 11.15% 8.30% 7.80% 7.80% 7.46% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Τούτο µάλλον σηµαίνει ότι τα παραγόµενα τοπικά προϊόντα αλλά και η τοπική αγορά εργασίας δεν είναι έντασης κεφαλαίου. Φαίνεται ότι η τελευταία δεν ζητάει εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό. Γι αυτό µάλλον, οι ραµινοί και οι Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 9

10 Σερραίοι µε προσόντα µεταναστεύουν στα αστικά κέντρα Θεσσαλονίκης, Αθηνών και του εξωτερικού. Γ. Απασχόληση και ανεργία Η απασχόληση Το ποσοστό απασχόλησης, που ορίζεται ως ο αριθµός των απασχολουµένων δια του αριθµού του πληθυσµού που είναι σε εργάσιµη ηλικία, 2 δείχνει να υποχωρεί στους Νοµούς ράµας και Σερρών. Τούτο γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό, όταν ξέρουµε ότι το ποσοστό απασχόλησης ήταν ήδη χαµηλό. Ασφαλώς, αυτό το αποτέλεσµα προέρχεται από το γεγονός ότι τόσο ο δευτερογενής όσο και ο πρωτογενής τοµέας υποχωρούν στην Ελλάδα. Οι δυο νοµοί πλήττονται βέβαια περισσότερο (και ιδιαίτερα ο νοµός Σερρών) από τον µέσο όρο των νοµών της Ελλάδας, επειδή η τοπική οικονοµία τους βασίζονταν περισσότερο στους εν λόγω τοµείς. Ποσοστό απασχόλησης Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών % 53.8% 58.4% % 51.6% 54.2% ιαφορά 2.7% -2.2% -4.2% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Αν δούµε τώρα το ποσοστό απασχόλησης των απασχολουµένων ηλικίας 50 έως 64 ετών, παρατηρούµε ότι τούτο υποχωρεί στους νοµούς Σερρών και ράµας, όταν αυξάνεται έστω και κατά πολύ λίγο (+1,1%) τη δεκαετία σε εθνικό επίπεδο, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. Πολύ πιθανόν, οι όποιες δυσκολίες στην τοπική αγορά εργασίας οδήγησαν στην αποχώρηση από την εν λόγω αγορά των πιο ηλικιωµένων εργαζοµένων. Ποσοστό απασχολουµένων άνω των 50 ετών Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών % 39.6% 55.0% % 37.6% 48.4% ιαφορά 1.1% -2.0% -6.6% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. 2 Η εργάσιµη ηλικία περιλαµβάνεται παραδοσιακά στα άτοµα ηλικίας µεταξύ 15 και 60 ετών. Η τάση είναι να περιλαµβάνει τις ηλικιακές οµάδες µεταξύ 20 και 65 χρόνων. Στο παρόν κείµενο λαµβάνουµε υπόψη µας τις ηλικιακές οµάδες 15 έως 60 ετών. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 10

11 Η ανεργία Το ποσοστό ανεργίας (βασιζόµενο στις ηλικιακές οµάδες 15 έως 60 ετών και οριζόµενο ως τον αριθµό ανέργων δια του αριθµού του εργατικού δυναµικού απασχολούµενοι + άνεργοι 3 ) αντανακλά την υποχώρηση της απασχόλησης. Αυξάνεται παντού. Είναι δε ιδιαίτερα υψηλό στον Νοµό ράµας. Ποσοστά ανεργίας σε Ελλάδα και στους νοµούς Σερρών & ράµας το 1991 και το 2001 Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών % 10.2% 6.9% % 18.8% 14.4% ιαφορά 3.0% 8.6% 7.5% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Τα ποσοστά των νέων ανέργων, ως προς το σύνολο των ανέργων, ήταν τα εξής : Ποσοστά νέων άνεργων σε Ελλάδα και στους νοµούς Σερρών & ράµας το 1991 και το 2001 Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών ,6% 48,8% 64,2% ,2% 45,6% 55,1% ιαφορά Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Βλέπουµε ότι η ανεργία των νέων (πρόκειται ή για τους νέους ηλικιακά ή για νέους ανέργους γυναίκες που επιθυµούν να δουλέψουν για πρώτη φορά) έχει υποχωρήσει και η ανεργία των ατόµων που ήταν απασχολούµενοι κατά το παρελθόν αυξάνεται. Αυτό σηµαίνει ότι το πρόβληµα της ανεργίας δεν είναι πια µόνο ένα ζήτηµα πρώτης ένταξης στην αγορά εργασίας, αλλά είναι επίσης και προϊόν απολύσεων και αναδιαρθρώσεων των αγορών. Παρατηρούµε στον παρακάτω πίνακα τις µεταβολές της απασχόλησης µεταξύ 1991 και Υπάρχει µια σηµαντική υποχώρηση της απασχόλησης των ηλικιακών οµάδων ετών και ετών κάτι που φαίνεται θετικό, αν εικάσουµε ότι τα άτοµα αυτά συνεχίζουν τις σπουδές τους. 3 εν πρόκειται εδώ για το ποσοστό ανεργίας όπως το υπολογίζει το ιεθνές Γραφείο Εργασίας το οποίο είναι πιο χαµηλό. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 11

12 Μεταβολή των απασχολουµένων µεταξύ 1991 και 2001 Οµάδα Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών ηλικίας Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις % -40.7% % % -99.7% % % -37.2% -58.9% -71.5% -71.7% -73.9% % 8.5% -20.8% -32.3% -22.3% -21.3% % 39.8% -3.4% -12.5% -2.3% 5.6% % 46.2% 6.0% 12.8% -1.6% 4.6% % 47.8% 11.2% 28.2% 3.0% 15.8% % 67.7% 24.3% 38.9% 8.0% 22.0% % 96.9% 50.4% 71.5% 10.7% 36.4% % 57.2% -17.4% 5.3% -24.3% -11.0% % 31.9% -44.5% -14.8% -33.5% -9.9% % 27.7% -21.3% 20.6% -16.0% -1.4% % 35.0% 51.8% 195.3% -10.5% 4.0% % 95.6% 272.7% 885.7% 83.0% 200.0% % -69.1% -44.8% 0.0% -66.7% -50.0% Σύνολο 18.8% 40.7% -1.6% 7.6% -10.8% 1.7% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Είναι επίσης ανησυχητικό το γεγονός ότι υπάρχει επίσης µια υποχώρηση των ηλικιακών οµάδων και ετών, κάτι που δεν παρατηρούµε σε εθνικό επίπεδο, και στην περίπτωση του Νοµού Σερρών υπάρχει µια υποχώρηση της ηλικιακής οµάδας ετών για τους άνδρες. Θετικό είναι το γεγονός ότι η ηλικιακή οµάδα άνω των 75 ετών υποχωρεί. Να σηµειώσουµε ότι η σηµαντική αύξηση στην ηλικιακή οµάδα ετών (+272%, +885%) δεν έχει κανένα νόηµα, επειδή τα ποσοστά αυτά βασίζονται σε µικρούς απόλυτους αριθµούς. Η γενική εντύπωση είναι ότι η απασχόληση υποχωρεί, εκτός από τις ηλικιακές οµάδες ετών. Ακόµα κι αν υποθέσουµε ότι η παραγωγικότητα έχει βελτιωθεί σηµαντικά µεταξύ 1991 και 2001, το γεγονός ότι η απασχόληση υποχωρεί στους νοµούς ράµας και Σερρών (στο σύνολο και όχι για τις γυναίκες), όταν αυξήθηκε κατά 14,8% (από άτοµα το 1991 σε άτοµα το 2001) σε εθνικό επίπεδο, αποδεικνύει την δυσκολία των νοµών αυτών να παραγάγουν οικονοµικό πλούτο. Τούτο αποτελεί την βάση για την αύξηση της τοπικής φτώχειας. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 12

13 . Θέση στο επάγγελµα Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν το υψηλό ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων στον νοµό ράµας και ιδιαίτερα στον νοµό Σερρών, σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο. Αυτοαπασχολούµενοι κατά φύλο και θέση στο επάγγελµα Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση Σύνολο Ελλάδα % Θήλεις /σύνολο Θήλεις /σύνολο % % % % % % % % Σύνολο % % Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Απασχολούµενοι κατά φύλο και θέση στο επάγγελµα στους νοµούς Σερρών & ράµας ράµα Σύνολο % /σύνολο Θήλεις Θήλεις / σύνολο Σύνολο % /σύνολο Σέρρες Θήλεις Θήλεις / σύνολο Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) % % % % % % % % % % % % Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση % % % % Σύνολο % % % % Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Αν υπολογίσουµε το ποσοστό αυτοαπασχολουµένων (µε ή χωρίς προσωπικό), παρατηρούµε ότι το 29,5% των απασχολουµένων ήταν αυτοαπασχολούµενοι σε επίπεδο Χώρας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 35,2% για το νοµό ράµας και 33,6% για το νοµό Σερρών. Επιπλέον, πρέπει να τονίσουµε ότι παρατηρείται ένα υψηλό ποσοστό των Βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση στους νοµούς ράµας και Σερρών, συγκριτικά µε το Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 13

14 σύνολο της χώρας. Και αυτό αποδεικνύει µια δύσκολη ένταξη στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για γυναίκες. εν είναι πολύ σίγουρο ότι το υψηλότερο ποσοστό αυτό-απασχόλησης, δίχως προσωπικό, πρέπει να θεωρηθεί ως µια καλύτερη επιχειρηµατικότητα των νοµών στόχων. Παντού, (στην Ισπανία, Ιταλία, κτλ) η ανεπάρκεια προσφοράς µισθωτών θέσεων εργασίας συσχετίζεται µε ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας και ένα υψηλό ποσοστό αναγκαστικής αυτό-απασχόλησης. Ε. Οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας Τα τελευταία στοιχεία που θέλουµε να δείξουµε στην παρούσα διάγνωση αφορούν τους οικονοµικούς κλάδους. Μεταβολή της απασχόλησης κατά φύλο και κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Α.-Β. Α. Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία % 32.8% -14.1% 58.8% -24.6% -5.0% Β. Αλιεία Γ. Ορυχεία, λατοµεία -25.8% -28.6% -25.0% -33.3% -30.4% -38.5%. Μεταποιητικές βιοµηχανίες -5.8% -17.1% -38.8% -64.6% -37.6% -53.4% Ε. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού 11.6% 44.6% 60.8% 261.5% 47.9% 228.6% Ζ-Η. Ζ. Εµπόριο, επισκευές,. 28.9% 59.6% 24.1% 66.2% 5.6% 31.7% Η. Ξενοδοχεία, εστιατόρια Θ. Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 10.0% 64.9% -9.0% 24.7% -10.3% 29.5% Ι. Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 43.5% 68.6% 14.7% 41.0% 17.3% 58.7% Κ. ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις 81.2% 115.7% 75.8% 118.0% 58.8% 76.8% Λ. ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 9.4% 19.5% 3.6% 12.5% -0.2% 18.1% Μ. Εκπαίδευση 34.6% 42.9% 38.6% 46.4% 28.1% 34.9% Ν. Υγεία και κοινωνική µέριµνα 33.0% 40.2% 25.7% 33.0% 10.3% 12.3% Ξ.-Ο. Ξ. ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 56.4% Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν 99.6% 12.5% 35.5% -2.6% 14.2% οικιακό προσωπικό Π. Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα -45.7% -5.2% -66.7% % -50.0% ΣΤ. Κατασκευές 24.7% 234.6% 5.0% 125.8% -5.0% 200.0% Χ. ε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 4.7% 0.5% 37.3% 29.0% 125.4% 125.0% ΣΥΝΟΛΟ 14.8% 38.4% -1.6% 7.6% -10.8% 1.7% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 14

15 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι δυο κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας υποχωρούν σηµαντικά : η γεωργία και οι µεταποιητικές βιοµηχανίες. Η αρνητική µεταβολή της απασχόλησης στους εν λόγω δυο κλάδους είναι υψηλότερη από τα παρατηρούµενα ποσοστά στο σύνολο της χώρας. Παρατηρούµε επίσης ότι οι κλάδοι «Εµπόριο, επισκευές,» και «Ξενοδοχεία, εστιατόρια» αύξησαν λιγότερο την απασχόληση σε σχέση µε την αύξηση της απασχόλησης των κλάδων αυτών σε εθνικό επίπεδο. Ο παραπάνω πίνακας αντανακλά καλά τις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι δυο νοµοί : η µείωση της απασχόλησης είναι ξεκάθαρη σε µερικούς οικονοµικούς κλάδους, χωρίς να υπάρχουν οικονοµικοί κλάδοι που είναι αρκετά δυναµικοί για να αντισταθµίσουν τις απώλειες. ΣΤ. Η συνοριακή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής Εργασία Στους παρακάτω δυο πίνακες, παρατηρούµε την απασχόληση των µεταναστών στην Ελλάδα και στους νοµούς ράµας και Σερρών ανά οικονοµικό κλάδο δραστηριότητας. Μνηµονεύουµε δε τον αντίστοιχο αριθµό βουλγάρων µεταναστών. Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι µετανάστες απασχολούνται κυρίως στην «γεωργία», στην «κατασκευές» και το «εµπόριο επισκευές, στα Ξενοδοχεία, εστιατόρια.» και στις «µεταποιητικές βιοµηχανίες». Οι µετανάστες συγκεντρώνονται σε τέσσερις κλάδους σε υψηλό ποσοστό : 69,6% στο σύνολο της Ελλάδας, 73,4% στο νοµό ράµας και 81,4% στο Νοµό Σερρών (σχεδόν 48% στην γεωργία). Το ποσοστό των βουλγάρων µεταξύ των µεταναστών είναι 5,9% στο σύνολο της Ελλάδας, 5,3% στο νοµό ράµας και 10,7% στο Νοµό Σερρών. Εποµένως, δεν φαίνεται να υπάρχουν τόσο πολλοί Βούλγαροι στους δυο νοµούς, όσο θα ανέµενε κάποιος λόγω γειτνίασης. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 15

16 Απασχολούµενοι µετανάστες ανά οµάδα κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα % Αρθ. Βουλγάρων στην Ελλάδα Γεωργία % 7586 Ορυχεία % 29 Μεταποιητικές βιοµηχανίες % 1448 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος % 20 Κατασκευές % 2495 Εµπόριο, επισκευές,, Η. Ξενοδοχεία, εστιατόρια % 3044 Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες % 413 Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί % 31 Άλλες υπηρεσίες % 6759 ε δήλωσαν ξεκάθαρα τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας % 1255 Σύνολο % Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Απασχολούµενοι µετανάστες ανά οµάδα κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στους Ν. ράµας και Σερρών Στον Ν. ράµας % Αρθ. Βουλγάρων στον Ν.. Στον Ν. Σερρών % Αρθ. Βουλγάρων στον Ν. Σ. Γεωργία % % 102 Ορυχεία % % 0 Μεταποιητικές βιοµηχανίες % % 17 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 1 0.1% % 0 Κατασκευές % % 19 Εµπόριο, επισκευές,, Η. Ξενοδοχεία, εστιατόρια % % 16 Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες % % 4 Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 0 0.0% % 0 Άλλες υπηρεσίες % % 16 ε δήλωσαν ξεκάθαρα τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας % % 13 Σύνολο % % 189 Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 16

17 Κυρίαρχη είναι η αλβανική υπηκοότητα. Βέβαια, αυτά τα ποσοστά βασίζονται στην γενική απογραφή πληθυσµού του 2001 που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο. Το καλοκαίρι, ο αριθµός Βουλγάρων που έρχονται για εποχικές δουλειές πρέπει να είναι πολύ υψηλότερος. Η χρήση των µεταναστών ιδιαίτερα στην γεωργία, αλλά όχι µόνο γίνεται για δυο συµπληρωµατικούς λόγους : 1) πρόκειται για αναζήτηση φθηνότερου εργατικού δυναµικού από τις τοπικές επιχειρήσεις, 2) το αντίστοιχο ελληνικό δυναµικό δεν προσελκύεται από τις αµοιβές και τις συνθήκες εργασίας που τους προφέρονται. Με αλλά λόγια δεν θέλουν να δουλέψουν εκεί. Εποµένως, η απασχόληση των µεταναστών αποτελεί την µόνη λύση. Κεφάλαιο Το ύψος των ελληνικών επενδύσεων στην Βουλγαρία είναι εντυπωσιακό. Πράγµατι, η Ελλάδα είναι ο πρώτος επενδύτης στην Βουλγαρία κατά τα δέκα τελευταία χρόνια. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι η παρουσία της Ελλάδας στην Βουλγαρία δεν συγκρίνεται µε τις υπόλοιπες χώρες. Επιπλέον, αν λάβουµε υπόψη µας ότι οι επενδύσεις που προέρχονται από την Κύπρο στην πραγµατικότητα προέρχονται από ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει µέσω του φορολογικού παραδείσου της Κύπρου, η κυριαρχία της Ελλάδας ως επενδυτή είναι προς το παρόν σηµαντική στην περιοχή. Εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων στην Βουλγαρία µε βάση την χώρα προέλευσης σε εκατ. ολ. ΗΠΑ Σύνολο Ελλάδα Κύπρος Αυστρία Ολλανδία Γερµανία Σύνολο Πηγή : BFIA, 2004, Μπιτζένης, 2004 Η ύπαρξη περίπου 3000 ελληνικών ενεργών επιχειρήσεων αποδεικνύει ότι οι επιχειρηµατικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι ισχυρές. Αυτό το φαινόµενο αφορά επίσης και τους νοµούς ράµας και Σερρών, επειδή πέρα από τις µεγάλες επιχειρήσεις (όπως, η Εθνική Τράπεζα, η έλτα, η Intracom, τα Goodies, κτλ...) που έχουν επενδύσει στην Βουλγαρία υπήρξαν και δραµινές και σερραϊκές επιχειρήσεις που πέρασαν τα σύνορα για να αξιοποιήσουν το χαµηλότερο εργασιακό κόστος της Βουλγαρίας. Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις έντασης εργασίας που δεν µπόρεσαν να αντέξουν τον διαρκώς οξύτερο ανταγωνισµό. Το ιδανικό θα ήταν να µην πρόκειται για κεφάλαια που φεύγουν από την Ελλάδα για να βρουν ένα χαµηλό κόστος εργασίας στην Βουλγαρία, αλλά να υπάρξουν κοινές επενδύσεις (ελλήνων και βουλγάρων) σε ορισµένους τοµείς, όπως π.χ. ο τουρισµός. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 17

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έργο: «Καταγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΠ 302832/ΥΔ6819) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Κωστοπούλου 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23210-99710 Π.Κ.Π. INTERREG IIIA/PHARE CBC "ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006'' ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. ηµογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ & ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Ερευνητική Οµάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση 2003 2 ΑΘΗΝΑ Σεπτέµβριος 2003 Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 2003 Το ΕΣ Α 2003 ουσιαστικά αποτελεί σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα