ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΡΑΜΑΣ BLAGOEVGRAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΡΑΜΑΣ BLAGOEVGRAD"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΡΑΜΑΣ BLAGOEVGRAD ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΑΣ (ΤΟΠΜΑΚ)» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Αγγελάκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα Τηλέφωνο : Κινητό : Φαξ : Ε-mail : - Ιστοσελίδα : Σέρρες ράµα, Φεβρουάριος 2005

2 Η παρούσα ιάγνωση - Πρόταση εκπονήθηκε και εκδόθηκε µε την οικονοµική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απόψεις που εκφράζονται σ αυτήν απηχούν τις γνώµες και τις προτάσεις των ερωτηθέντων και του επιτελείου της «ΤΟΠ.ΑΠ.» και ως εκ τούτου δεν αντικατοπτρίζουν σε καµία περίπτωση την επίσηµη άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των αρµόδιων ελληνο-βουλγαρικών αυτοδιοικητικών και επιµελητηριακών αρχών της περιοχής - στόχου.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 I. Στατιστική παρουσίαση της µεθοριακής περιοχής Γενικές τάσεις...8 Α. Πληθυσµός και γήρανση...8 Β. Επίπεδο εκπαίδευσης...9 Γ. Απασχόληση και ανεργία Θέση στο επάγγελµα...13 Ε. Οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας...14 ΣΤ. Η συνοριακή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής Παρουσίαση της περιοχής στόχου...18 Α. Νοµός ράµας...18 Β. Νοµός Σερρών...19 ΙΙ. Η υφιστάµενη κατάσταση και οι φορείς Η υφιστάµενη κατάσταση της διασυνοριακής συνεργασίας...22 Α. Μεµονωµένες διασυνοριακές δραστηριότητες...22 Β. Θεσµικές διασυνοριακές δραστηριότητες...23 Γ. Θεσµοποιηθείσες διασυνοριακές δραστηριότητες Τα υφιστάµενα εµπόδια και οι ευκαιρίες...25 A. Τα εµπόδια...26 B. Οι ευκαιρίες Η περιφερειακή ανάπτυξη και οι δυνατότητες της περιοχής...30 A. Η πρόσφατη οικονοµική δυναµική και τα όριά της...30 B. Η αναζήτηση ενός κάποιου ελπιδοφόρου µέλλοντος...32 III. Τεκµηρίωση Προτάσεων Στρατηγικής Ενίσχυση των εργαλείων παρατήρησης Νοµική µορφή της ιασυνοριακής Συνεργασίας Συνθήκες και ευκαιρίες της αγοράς εργασίας Υγεία : αναζήτηση διασυνοριακών εξειδικεύσεων Οικολογία και περιβάλλον Σχολικές και πανεπιστηµιακές ανταλλαγές Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η διασυνοριακή συνεργασία Γεωργία Ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηµατικότητας ιασυνοριακές διαπολιτιστικές ανταλλαγές Εναλλακτικός τουρισµός...47 Παραρτήµατα Χρησιµοποιηθέντες πίνακες Χρησιµοποιηθείσες βιβλιογραφικές πηγές Κατάλογος των ερωτηθέντων ατόµων Μερικοί χρήσιµοι ιστοχώροι αναφοράς και λοιπές πηγές Χρησιµοποιηθέν ερωτηµατολόγιο...57 Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 3

4 Εισαγωγή Σύµφωνα µε την υπ αριθµόν C 192/ Γνωµοδότηση της «Επιτροπής Περιφερειών» (Ε.τ.Π.), η ιασυνοριακή Συνεργασία, και όχι µόνο, έχει «απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της επιδίωξης µεγαλύτερης ολοκλήρωσης αλλά και του περιορισµού του οικονοµικού και κοινωνικού κατακερµατισµού που συνεπάγεται η ύπαρξη εθνικών συνόρων. Αυτό επιβεβαιώνεται και στη δεύτερη έκθεση για τη συνοχή. Πρόκειται για µια συνεργασία µεταξύ : α) των τοπικών και περιφερειακών αρχών των σηµερινών κρατών µελών β) των τοπικών και περιφερειακών αρχών των σηµερινών και των υποψηφίων κρατών µελών γ) των τοπικών και περιφερειακών αρχών των σηµερινών κρατών µελών και χωρών που συνορεύουν µε τα ανατολικά και νότια όρια της διευρυµένης Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η θέση των νησιωτικών, των ορεινών και των παραµεθόριων περιοχών, καθώς και των περιφερειών στα σηµερινά σύνορα της Ε.Ε. µε τις υποψήφιες χώρες. Η διασυνοριακή συνεργασία συµβάλει στην υλοποίηση της «Ευρώπης των πολιτών», µιας Ευρώπης στην οποία οι πολίτες της γνωρίζουν καλύτερα οι µεν τους δε και µαθαίνουν να κατανοούν τις διαφορές τους : «Se connaître pour se comprendre». Το σηµαντικότερο δεν είναι να επιτευχθεί η προσέγγιση των κρατών αλλά των ανθρώπων. «Η διασυνοριακή συνεργασία εξασφαλίζεται στην περίπτωση που όλοι οι ενδιαφερόµενοι ωφελούνται από την άποψη της διοίκησης, της κοινωνίας, της οικονοµίας, του πολιτισµού, των υποδοµών ή της τεχνολογίας. Για να υπάρξει µια βιώσιµη συνεργασία, αυτό που χρειάζεται είναι λαϊκό έρεισµα και η συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων µερών», αναφέρει η ίδια Γνωµοδότηση. «Ως ιασυνοριακή Συνεργασία νοείται η διµερής, τριµερής ή πολυµερής συνεργασία τοπικών και περιφερειακών αρχών (στις οποίες µπορούν να προστεθούν ηµικρατικοί και ιδιωτικοί φορείς), οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές µε κοινά σύνορα. Αυτό αφορά και τις περιφέρειες που χωρίζονται από τη θάλασσα». Η ιασυνοριακή Συνεργασία είναι δυσκολότερο να υπάρξει µε περιοχές τρίτων χωρών παρά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Περιφέρειες στα εξωτερικά σύνορα (όπως το Blagoevgrad της Βουλγαρίας) αντιµετωπίζουν τα πολύπλοκα προβλήµατα της διασυνοριακής συνεργασίας µε µέσα που είναι ολίγον συµβατά (Interreg και Phare, Tacis, Meda). Αυτό το στοιχείο παρεµποδίζει ιδιαιτέρως τη συνεργασία µε τις υποψήφιες χώρες (όπως η Βουλγαρία) η ενίσχυση της οποίας επείγει λόγω της επικείµενης ένταξής τους στην Ε.Ε. Με την ένταξη νέων κρατών, τα εξωτερικά σύνορα θα µεταβληθούν και θα προστεθούν νέες περιφέρειες στα προγράµµατα Ιnterreg Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 4

5 στα εξωτερικά σύνορα. Πάντως, ειδικά στα εξωτερικά σύνορα υφίσταται µια έντονη διαφορά από πλευράς βιοτικού επιπέδου και µεγάλη ανάγκη ανάπτυξης κοινών µηχανισµών και µέσων, όπως λέει η ίδια πάντα Γνωµοδότηση. ΙΙ. Η ιασυνοριακή Συνεργασία Ο ουσιαστικός στόχος µιας αποδοτικής διασυνοριακής συνεργασίας τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ευρώπη οφείλει να είναι η ολοκλήρωση περιφερειών (για να γίνουν «Ευρωπεριοχές») οι οποίες χωρίζονται από εθνικά σύνορα και αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα, τα οποία απαιτούν κοινές λύσεις. 1) Οι Παράγοντες που προάγουν τη διασυνοριακή συνεργασία, κατά την Ε.τ.Π., είναι: η µακρά παράδοση και πείρα στη διασυνοριακή συνεργασία, η αµοιβαία εµπιστοσύνη, η συνεργασία µε βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης και της επικουρικότητας, η ύπαρξη κατάλληλων κοινών διαρθρώσεων (µηχανισµών) για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στα πλαίσια των οποίων θα υλοποιείται η διασυνοριακή συνεργασία σε στρατηγικό και προγραµµατικό επίπεδο, το διασυνοριακό σχέδιο ή το πρόγραµµα ανάπτυξης, η διάθεση επαρκών οικονοµικών πόρων. 2) Οι Παράγοντες που εµποδίζουν τη διασυνοριακή συνεργασία οι νοµικοί περιορισµοί που τίθενται µέσω της εθνικής και της κοινοτικής νοµοθεσίας, οι διαφορές σχετικά µε τις διαρθρώσεις και τις αρµοδιότητες των επιµέρους διοικητικών βαθµίδων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. η απουσία πολιτικής βούλησης ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την εξάλειψη των υφιστάµενων εµποδίων ή την υπέρβασή τους µέσω νέας νοµοθεσίας ή διµερών συµφωνιών, η περιορισµένη εµπειρία των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά την εφαρµογή αναπτυξιακών και διαχειριστικών προγραµµάτων, τα προβλήµατα όσον αφορά τη προσαρµογή των επιµέρους οικονοµικών πόρων (π.χ. έλλειψη διαλειτουργικότητας των προγραµµάτων του Ιnterreg III, του Phare / CBC και TACIS / CBC, οι πολιτιστικές διαφορές και οι γλωσσικοί φραγµοί. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 5

6 οι νοµοθετικές διατάξεις σε επίπεδο Ε.Ε. οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα δεδοµένα (π.χ. κανονισµοί Phare / CBC, TACIS / CBC και ΕΤΠΑ σε σχέση µε το Ιnterreg III A). Παρά ταύτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει ως µακροσκοπική και ευρύτερη προοπτική να αναπτύξει όλες τις περιοχές της µεθορίου της (όπως αυτήν των Νοµών Σερρών και ράµας). Στο εγγύς µέλλον (Ιανουάριος 2007), η σήµερα υποψήφια Βουλγαρία θα είναι µέλος της. εδοµένου δε ότι µάλλον δεν έχει χαράξει η παραµεθόρια περιοχή Blagoevgrad αναπτυξιακό πρόγραµµα, επί του παρόντος η συνεργασία θα πρέπει να περιοριστεί σε σχέδια που εκτελούνται στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Phare CBC. ΙΙΙ. Οι κατευθυντήριες αρχές µιας γόνιµης ιασυνοριακής Συνεργασίας Μια γόνιµη ιασυνοριακή Συνεργασία χρειάζεται αλληλοκατανόηση των δυο πλευρών και εσωτερική ανάπτυξη µέσω συνεργασίας µε τρίτους. Η συνεργασία πρέπει καταρχήν να προωθείται «από τη βάση προς τα πάνω». Ο ρόλος των «ανώτερων» διοικητικών βαθµίδων (περιφερειών και κεντρικής εξουσίας) πρέπει να είναι κυρίως η δηµιουργία των κατάλληλων νοµικών και χρηµατοδοτικών προϋποθέσεων για την προαγωγή της ιασυνοριακής Συνεργασίας. Μείζων στόχος της Συνεργασίας πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις µεθοριακές περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων. Γι αυτό, οι ισχύουσες περίπλοκες διοικητικές διατάξεις στην εφαρµογή των κανονισµών του Ιnterreg και των διαρθρωτικών ταµείων πρέπει να απλοποιηθούν για τη διασυνοριακή συνεργασία. Μια πολύ σηµαντική κοινή δράση είναι ο συντονισµός όλων των κοινών προσπαθειών προς υποστήριξη της ανάπτυξης των συνοριακών περιφερειών εκατέρωθεν των συνόρων της Ε.Ε. (να υπάρξουν δηλαδή πιο συµπυκνωµένα και συντονισµένα συστήµατα υποστήριξης). Επιβάλλεται ακόµη να εξετασθεί αν πρέπει να αναπτυχθεί ο νέος τύπος προγράµµατος κοινής συνεργασίας αντί για δύο διαφορετικά προγράµµατα π.χ. Phare CBC & Interreg III στις συνοριακές περιοχές. Na προαχθεί η ιδέα της δηµιουργίας Ευρωπαϊκών Περιοχών Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές επιβάλλεται να αποκτήσουν µεγαλύτερη εξουσία και ευθύνη για να αναπτύξουν τις µεθοριακές περιοχές τους. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 6

7 IV. Προτεινόµενα Μέτρα προώθησης της ιασυνοριακής Συνεργασίας Προκειµένου να προωθηθεί η Συνεργασία, η Ε.τ.Π. προτείνει την εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων: α) Σε εθνική κλίµακα, πρέπει να προσαρµοστούν οι νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν µια νοµική βάση για την προαγωγή της διασυνοριακής συνεργασίας (κυρίως στα πλαίσια του δηµοσίου δικαίου). β) Σε περίπτωση θέσπισης νέας εθνικής νοµοθεσίας η οποία θα µπορούσε να εµποδίσει τη ιασυνοριακή Συνεργασία, πρέπει να εφαρµόζεται ένα είδος «συνοριακού ελέγχου», έτσι ώστε να µην υπονοµευτεί η συνεργασία στη µεθόριο και να επιτραπεί η ίδρυση διασυνοριακών οργάνων µε νοµική υπόσταση που να απαρτίζονται από περιφερειακά και τοπικά όργανα εκατέρωθεν των συνόρων. γ) Το νοµικό πλαίσιο, εντός του οποίου αναπτύσσεται η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών, θα πρέπει να διασφαλίζει και να διευκολύνει τη συµµετοχή εκείνων των αρχών που διαθέτουν τις απαραίτητες αρµοδιότητες για την πραγµατοποίηση αυτής της συνεργασίας. δ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προαγάγει την προσαρµογή της νοµοθεσίας των κρατών µελών. Θα πρέπει να διεξάγονται περιοδικές αξιολογήσεις µε αντικείµενο την πρόοδο των προσαρµογών αυτών. ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να αξιολογήσει και να βελτιώσει τα υφιστάµενα νοµικά µέσα για τους σκοπούς της διευρωπαϊκής συνεργασίας. στ) Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία να καταρτίσει νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο να προωθεί τη ιασυνοριακή Συνεργασία, µε τη µορφή βασικής ρύθµισης για τις ευρωπαϊκές περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται η συνεργασία. ζ) Κατά την επόµενη αναθεώρηση της Συνθήκης, θα µπορούσε να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στη ιασυνοριακή Συνεργασία µέσω της προσαρµογής ορισµένων άρθρων της Συνθήκης. Η παρούσα πρόταση-παραίνεση απευθύνεται σε όλους σχεδόν τους αρµοδίους (αιρετούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης, στα τοπικά επιµελητήρια, στα Εργατικά Κέντρα, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στα Υπουργεία Μακεδονίας - Θράκης και Οικονοµικών, στους επιχειρηµατίες και στους πολίτες) της περιοχής στόχου (Νοµοί Σερρών & ράµας, Blagoevgrad). Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 7

8 I. Στατιστική παρουσίαση της µεθοριακής περιοχής Στο πρώτο µέρος του παρόντος κειµένου, επιθυµούµε να αναδείξουµε µερικά κοµβικά χαρακτηριστικά των νοµών Σερρών και ράµας 1 βασιζόµενοι στα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα της Ε.Σ.Υ.Ε.. Αυτό θα µας επιτρέψει να αποτιµήσουµε την κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση της εν λόγω µεθοριακής περιοχής. 1. Γενικές τάσεις Α. Πληθυσµός και γήρανση Ο πληθυσµός Ο πληθυσµός του Νοµού ράµας ήταν κάτοικοι το 1991 και κάτοικοι το ηλαδή είχαµε µια αύξηση +7.7% σε δέκα χρόνια. Ο πληθυσµός του Νοµού Σερρών ήταν κάτοικοι το 1991 και το ηλαδή είχαµε µια αύξηση +4,1% του πληθυσµού του. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, η πληθυσµιακή αύξηση της Ελλάδας ήταν κάτοικοι ή +6,9%. Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι δυο νόµοι δεν έχουν την ίδια πληθυσµιακή δυναµική. Στον πρώτο ο πληθυσµός αυξήθηκε παραπάνω από τον εθνικό µέσο όρο. Στον δεύτερο η αύξηση ήταν κατώτερη της µέσης εθνικής πληθυσµιακής αύξησης. Η γήρανση Ο πληθυσµός των δυο νοµών χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη γήρανση σε σχέση µε την γήρανση που γνωρίζει η Ελλάδα ως σύνολο. Το ποσοστό πληθυσµού, άνω των 60 ετών, στο σύνολο του πληθυσµού της χώρας ήταν 22,8% το 2001, ενώ ήταν 27,7% για τον νοµό ράµας και 28,9% για τον νοµό Σερρών. Επιπλέον, η γήρανση του πληθυσµού των δυο νοµών αυξάνεται γρηγορότερα από την γήρανση της Ελλάδας σε εθνικό επίπεδο. Η κατηγορία πληθυσµού άνω των 60 ετών αυξήθηκε κατά 2,9% σε επίπεδο χώρας, όταν αυξήθηκε κατά 5,6% και 6,6% στους νοµούς ράµας και Σερρών αντίστοιχα. Εξέλιξη ποσοστού του πληθυσµού πάνω από το 60ο έτος στον συνολικό πληθυσµό τη δεκαετία Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών % 22.1% 22.3% % 27.7% 28.9% ιαφορά 2.9% 5.6% 6.6% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. 1 εν διαθέτουµε επί του παρόντος τα αντίστοιχα στοιχεία για την βουλγαρική περιοχή στόχο. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 8

9 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ανάγλυφα ποιες ηλικιακές οµάδες µειώθηκαν και ποιες αυξήθηκαν ποσοστιαία περισσότερο µεταξύ του 1991 και του Η γήρανση του πληθυσµού της Ελλάδας και των δυο νοµών είναι φανερή. Μεταβολές του πληθυσµού µεταξύ ΕΛΛΑ ΑΣ Ν. ράµας Ν. Σερρών Ηλικιακή Οµάδα Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις 0-4 ετών Σύνολο Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Β. Επίπεδο εκπαίδευσης Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που δεν είναι θετικό για την όποια δυναµική της περιοχής είναι ότι το ποσοστό πληθυσµού άνω των 6 ετών µε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) παραµένει χαµηλό. Εν µέρη τούτο είναι αποτέλεσµα της υφιστάµενης τοπικής ηλικιακής δοµής του πληθυσµού. Όµως η διαφορά είναι σηµαντική, όπως δείχνει ο ακόλουθος πίνακας. Υφιστάµενο επίπεδο εκπαίδευσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο Ελλάδα ράµα Σέρρες Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις ΑΕΙ / ΤΕΙ Σύνολο Πληθυσµού >6 ετών) % / Σύνολο 12.29% 11.15% 8.30% 7.80% 7.80% 7.46% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Τούτο µάλλον σηµαίνει ότι τα παραγόµενα τοπικά προϊόντα αλλά και η τοπική αγορά εργασίας δεν είναι έντασης κεφαλαίου. Φαίνεται ότι η τελευταία δεν ζητάει εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό. Γι αυτό µάλλον, οι ραµινοί και οι Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 9

10 Σερραίοι µε προσόντα µεταναστεύουν στα αστικά κέντρα Θεσσαλονίκης, Αθηνών και του εξωτερικού. Γ. Απασχόληση και ανεργία Η απασχόληση Το ποσοστό απασχόλησης, που ορίζεται ως ο αριθµός των απασχολουµένων δια του αριθµού του πληθυσµού που είναι σε εργάσιµη ηλικία, 2 δείχνει να υποχωρεί στους Νοµούς ράµας και Σερρών. Τούτο γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό, όταν ξέρουµε ότι το ποσοστό απασχόλησης ήταν ήδη χαµηλό. Ασφαλώς, αυτό το αποτέλεσµα προέρχεται από το γεγονός ότι τόσο ο δευτερογενής όσο και ο πρωτογενής τοµέας υποχωρούν στην Ελλάδα. Οι δυο νοµοί πλήττονται βέβαια περισσότερο (και ιδιαίτερα ο νοµός Σερρών) από τον µέσο όρο των νοµών της Ελλάδας, επειδή η τοπική οικονοµία τους βασίζονταν περισσότερο στους εν λόγω τοµείς. Ποσοστό απασχόλησης Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών % 53.8% 58.4% % 51.6% 54.2% ιαφορά 2.7% -2.2% -4.2% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Αν δούµε τώρα το ποσοστό απασχόλησης των απασχολουµένων ηλικίας 50 έως 64 ετών, παρατηρούµε ότι τούτο υποχωρεί στους νοµούς Σερρών και ράµας, όταν αυξάνεται έστω και κατά πολύ λίγο (+1,1%) τη δεκαετία σε εθνικό επίπεδο, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. Πολύ πιθανόν, οι όποιες δυσκολίες στην τοπική αγορά εργασίας οδήγησαν στην αποχώρηση από την εν λόγω αγορά των πιο ηλικιωµένων εργαζοµένων. Ποσοστό απασχολουµένων άνω των 50 ετών Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών % 39.6% 55.0% % 37.6% 48.4% ιαφορά 1.1% -2.0% -6.6% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. 2 Η εργάσιµη ηλικία περιλαµβάνεται παραδοσιακά στα άτοµα ηλικίας µεταξύ 15 και 60 ετών. Η τάση είναι να περιλαµβάνει τις ηλικιακές οµάδες µεταξύ 20 και 65 χρόνων. Στο παρόν κείµενο λαµβάνουµε υπόψη µας τις ηλικιακές οµάδες 15 έως 60 ετών. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 10

11 Η ανεργία Το ποσοστό ανεργίας (βασιζόµενο στις ηλικιακές οµάδες 15 έως 60 ετών και οριζόµενο ως τον αριθµό ανέργων δια του αριθµού του εργατικού δυναµικού απασχολούµενοι + άνεργοι 3 ) αντανακλά την υποχώρηση της απασχόλησης. Αυξάνεται παντού. Είναι δε ιδιαίτερα υψηλό στον Νοµό ράµας. Ποσοστά ανεργίας σε Ελλάδα και στους νοµούς Σερρών & ράµας το 1991 και το 2001 Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών % 10.2% 6.9% % 18.8% 14.4% ιαφορά 3.0% 8.6% 7.5% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Τα ποσοστά των νέων ανέργων, ως προς το σύνολο των ανέργων, ήταν τα εξής : Ποσοστά νέων άνεργων σε Ελλάδα και στους νοµούς Σερρών & ράµας το 1991 και το 2001 Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών ,6% 48,8% 64,2% ,2% 45,6% 55,1% ιαφορά Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Βλέπουµε ότι η ανεργία των νέων (πρόκειται ή για τους νέους ηλικιακά ή για νέους ανέργους γυναίκες που επιθυµούν να δουλέψουν για πρώτη φορά) έχει υποχωρήσει και η ανεργία των ατόµων που ήταν απασχολούµενοι κατά το παρελθόν αυξάνεται. Αυτό σηµαίνει ότι το πρόβληµα της ανεργίας δεν είναι πια µόνο ένα ζήτηµα πρώτης ένταξης στην αγορά εργασίας, αλλά είναι επίσης και προϊόν απολύσεων και αναδιαρθρώσεων των αγορών. Παρατηρούµε στον παρακάτω πίνακα τις µεταβολές της απασχόλησης µεταξύ 1991 και Υπάρχει µια σηµαντική υποχώρηση της απασχόλησης των ηλικιακών οµάδων ετών και ετών κάτι που φαίνεται θετικό, αν εικάσουµε ότι τα άτοµα αυτά συνεχίζουν τις σπουδές τους. 3 εν πρόκειται εδώ για το ποσοστό ανεργίας όπως το υπολογίζει το ιεθνές Γραφείο Εργασίας το οποίο είναι πιο χαµηλό. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 11

12 Μεταβολή των απασχολουµένων µεταξύ 1991 και 2001 Οµάδα Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών ηλικίας Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις % -40.7% % % -99.7% % % -37.2% -58.9% -71.5% -71.7% -73.9% % 8.5% -20.8% -32.3% -22.3% -21.3% % 39.8% -3.4% -12.5% -2.3% 5.6% % 46.2% 6.0% 12.8% -1.6% 4.6% % 47.8% 11.2% 28.2% 3.0% 15.8% % 67.7% 24.3% 38.9% 8.0% 22.0% % 96.9% 50.4% 71.5% 10.7% 36.4% % 57.2% -17.4% 5.3% -24.3% -11.0% % 31.9% -44.5% -14.8% -33.5% -9.9% % 27.7% -21.3% 20.6% -16.0% -1.4% % 35.0% 51.8% 195.3% -10.5% 4.0% % 95.6% 272.7% 885.7% 83.0% 200.0% % -69.1% -44.8% 0.0% -66.7% -50.0% Σύνολο 18.8% 40.7% -1.6% 7.6% -10.8% 1.7% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Είναι επίσης ανησυχητικό το γεγονός ότι υπάρχει επίσης µια υποχώρηση των ηλικιακών οµάδων και ετών, κάτι που δεν παρατηρούµε σε εθνικό επίπεδο, και στην περίπτωση του Νοµού Σερρών υπάρχει µια υποχώρηση της ηλικιακής οµάδας ετών για τους άνδρες. Θετικό είναι το γεγονός ότι η ηλικιακή οµάδα άνω των 75 ετών υποχωρεί. Να σηµειώσουµε ότι η σηµαντική αύξηση στην ηλικιακή οµάδα ετών (+272%, +885%) δεν έχει κανένα νόηµα, επειδή τα ποσοστά αυτά βασίζονται σε µικρούς απόλυτους αριθµούς. Η γενική εντύπωση είναι ότι η απασχόληση υποχωρεί, εκτός από τις ηλικιακές οµάδες ετών. Ακόµα κι αν υποθέσουµε ότι η παραγωγικότητα έχει βελτιωθεί σηµαντικά µεταξύ 1991 και 2001, το γεγονός ότι η απασχόληση υποχωρεί στους νοµούς ράµας και Σερρών (στο σύνολο και όχι για τις γυναίκες), όταν αυξήθηκε κατά 14,8% (από άτοµα το 1991 σε άτοµα το 2001) σε εθνικό επίπεδο, αποδεικνύει την δυσκολία των νοµών αυτών να παραγάγουν οικονοµικό πλούτο. Τούτο αποτελεί την βάση για την αύξηση της τοπικής φτώχειας. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 12

13 . Θέση στο επάγγελµα Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν το υψηλό ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων στον νοµό ράµας και ιδιαίτερα στον νοµό Σερρών, σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο. Αυτοαπασχολούµενοι κατά φύλο και θέση στο επάγγελµα Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση Σύνολο Ελλάδα % Θήλεις /σύνολο Θήλεις /σύνολο % % % % % % % % Σύνολο % % Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Απασχολούµενοι κατά φύλο και θέση στο επάγγελµα στους νοµούς Σερρών & ράµας ράµα Σύνολο % /σύνολο Θήλεις Θήλεις / σύνολο Σύνολο % /σύνολο Σέρρες Θήλεις Θήλεις / σύνολο Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) % % % % % % % % % % % % Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση % % % % Σύνολο % % % % Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Αν υπολογίσουµε το ποσοστό αυτοαπασχολουµένων (µε ή χωρίς προσωπικό), παρατηρούµε ότι το 29,5% των απασχολουµένων ήταν αυτοαπασχολούµενοι σε επίπεδο Χώρας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 35,2% για το νοµό ράµας και 33,6% για το νοµό Σερρών. Επιπλέον, πρέπει να τονίσουµε ότι παρατηρείται ένα υψηλό ποσοστό των Βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση στους νοµούς ράµας και Σερρών, συγκριτικά µε το Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 13

14 σύνολο της χώρας. Και αυτό αποδεικνύει µια δύσκολη ένταξη στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για γυναίκες. εν είναι πολύ σίγουρο ότι το υψηλότερο ποσοστό αυτό-απασχόλησης, δίχως προσωπικό, πρέπει να θεωρηθεί ως µια καλύτερη επιχειρηµατικότητα των νοµών στόχων. Παντού, (στην Ισπανία, Ιταλία, κτλ) η ανεπάρκεια προσφοράς µισθωτών θέσεων εργασίας συσχετίζεται µε ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας και ένα υψηλό ποσοστό αναγκαστικής αυτό-απασχόλησης. Ε. Οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας Τα τελευταία στοιχεία που θέλουµε να δείξουµε στην παρούσα διάγνωση αφορούν τους οικονοµικούς κλάδους. Μεταβολή της απασχόλησης κατά φύλο και κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας Ελλάδα Ν. ράµας Ν. Σερρών Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Σύνολο Θήλεις Α.-Β. Α. Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία % 32.8% -14.1% 58.8% -24.6% -5.0% Β. Αλιεία Γ. Ορυχεία, λατοµεία -25.8% -28.6% -25.0% -33.3% -30.4% -38.5%. Μεταποιητικές βιοµηχανίες -5.8% -17.1% -38.8% -64.6% -37.6% -53.4% Ε. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού 11.6% 44.6% 60.8% 261.5% 47.9% 228.6% Ζ-Η. Ζ. Εµπόριο, επισκευές,. 28.9% 59.6% 24.1% 66.2% 5.6% 31.7% Η. Ξενοδοχεία, εστιατόρια Θ. Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 10.0% 64.9% -9.0% 24.7% -10.3% 29.5% Ι. Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 43.5% 68.6% 14.7% 41.0% 17.3% 58.7% Κ. ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις 81.2% 115.7% 75.8% 118.0% 58.8% 76.8% Λ. ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 9.4% 19.5% 3.6% 12.5% -0.2% 18.1% Μ. Εκπαίδευση 34.6% 42.9% 38.6% 46.4% 28.1% 34.9% Ν. Υγεία και κοινωνική µέριµνα 33.0% 40.2% 25.7% 33.0% 10.3% 12.3% Ξ.-Ο. Ξ. ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 56.4% Ο. Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν 99.6% 12.5% 35.5% -2.6% 14.2% οικιακό προσωπικό Π. Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα -45.7% -5.2% -66.7% % -50.0% ΣΤ. Κατασκευές 24.7% 234.6% 5.0% 125.8% -5.0% 200.0% Χ. ε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 4.7% 0.5% 37.3% 29.0% 125.4% 125.0% ΣΥΝΟΛΟ 14.8% 38.4% -1.6% 7.6% -10.8% 1.7% Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 1991 και 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 14

15 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι δυο κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας υποχωρούν σηµαντικά : η γεωργία και οι µεταποιητικές βιοµηχανίες. Η αρνητική µεταβολή της απασχόλησης στους εν λόγω δυο κλάδους είναι υψηλότερη από τα παρατηρούµενα ποσοστά στο σύνολο της χώρας. Παρατηρούµε επίσης ότι οι κλάδοι «Εµπόριο, επισκευές,» και «Ξενοδοχεία, εστιατόρια» αύξησαν λιγότερο την απασχόληση σε σχέση µε την αύξηση της απασχόλησης των κλάδων αυτών σε εθνικό επίπεδο. Ο παραπάνω πίνακας αντανακλά καλά τις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι δυο νοµοί : η µείωση της απασχόλησης είναι ξεκάθαρη σε µερικούς οικονοµικούς κλάδους, χωρίς να υπάρχουν οικονοµικοί κλάδοι που είναι αρκετά δυναµικοί για να αντισταθµίσουν τις απώλειες. ΣΤ. Η συνοριακή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής Εργασία Στους παρακάτω δυο πίνακες, παρατηρούµε την απασχόληση των µεταναστών στην Ελλάδα και στους νοµούς ράµας και Σερρών ανά οικονοµικό κλάδο δραστηριότητας. Μνηµονεύουµε δε τον αντίστοιχο αριθµό βουλγάρων µεταναστών. Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι µετανάστες απασχολούνται κυρίως στην «γεωργία», στην «κατασκευές» και το «εµπόριο επισκευές, στα Ξενοδοχεία, εστιατόρια.» και στις «µεταποιητικές βιοµηχανίες». Οι µετανάστες συγκεντρώνονται σε τέσσερις κλάδους σε υψηλό ποσοστό : 69,6% στο σύνολο της Ελλάδας, 73,4% στο νοµό ράµας και 81,4% στο Νοµό Σερρών (σχεδόν 48% στην γεωργία). Το ποσοστό των βουλγάρων µεταξύ των µεταναστών είναι 5,9% στο σύνολο της Ελλάδας, 5,3% στο νοµό ράµας και 10,7% στο Νοµό Σερρών. Εποµένως, δεν φαίνεται να υπάρχουν τόσο πολλοί Βούλγαροι στους δυο νοµούς, όσο θα ανέµενε κάποιος λόγω γειτνίασης. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 15

16 Απασχολούµενοι µετανάστες ανά οµάδα κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα % Αρθ. Βουλγάρων στην Ελλάδα Γεωργία % 7586 Ορυχεία % 29 Μεταποιητικές βιοµηχανίες % 1448 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος % 20 Κατασκευές % 2495 Εµπόριο, επισκευές,, Η. Ξενοδοχεία, εστιατόρια % 3044 Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες % 413 Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί % 31 Άλλες υπηρεσίες % 6759 ε δήλωσαν ξεκάθαρα τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας % 1255 Σύνολο % Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Απασχολούµενοι µετανάστες ανά οµάδα κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στους Ν. ράµας και Σερρών Στον Ν. ράµας % Αρθ. Βουλγάρων στον Ν.. Στον Ν. Σερρών % Αρθ. Βουλγάρων στον Ν. Σ. Γεωργία % % 102 Ορυχεία % % 0 Μεταποιητικές βιοµηχανίες % % 17 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 1 0.1% % 0 Κατασκευές % % 19 Εµπόριο, επισκευές,, Η. Ξενοδοχεία, εστιατόρια % % 16 Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες % % 4 Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 0 0.0% % 0 Άλλες υπηρεσίες % % 16 ε δήλωσαν ξεκάθαρα τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας % % 13 Σύνολο % % 189 Πηγή : ΕΣΥΕ, γενική απογραφή 2001, επεξεργασία : ΤΟΠ.ΑΠ. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 16

17 Κυρίαρχη είναι η αλβανική υπηκοότητα. Βέβαια, αυτά τα ποσοστά βασίζονται στην γενική απογραφή πληθυσµού του 2001 που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο. Το καλοκαίρι, ο αριθµός Βουλγάρων που έρχονται για εποχικές δουλειές πρέπει να είναι πολύ υψηλότερος. Η χρήση των µεταναστών ιδιαίτερα στην γεωργία, αλλά όχι µόνο γίνεται για δυο συµπληρωµατικούς λόγους : 1) πρόκειται για αναζήτηση φθηνότερου εργατικού δυναµικού από τις τοπικές επιχειρήσεις, 2) το αντίστοιχο ελληνικό δυναµικό δεν προσελκύεται από τις αµοιβές και τις συνθήκες εργασίας που τους προφέρονται. Με αλλά λόγια δεν θέλουν να δουλέψουν εκεί. Εποµένως, η απασχόληση των µεταναστών αποτελεί την µόνη λύση. Κεφάλαιο Το ύψος των ελληνικών επενδύσεων στην Βουλγαρία είναι εντυπωσιακό. Πράγµατι, η Ελλάδα είναι ο πρώτος επενδύτης στην Βουλγαρία κατά τα δέκα τελευταία χρόνια. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι η παρουσία της Ελλάδας στην Βουλγαρία δεν συγκρίνεται µε τις υπόλοιπες χώρες. Επιπλέον, αν λάβουµε υπόψη µας ότι οι επενδύσεις που προέρχονται από την Κύπρο στην πραγµατικότητα προέρχονται από ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει µέσω του φορολογικού παραδείσου της Κύπρου, η κυριαρχία της Ελλάδας ως επενδυτή είναι προς το παρόν σηµαντική στην περιοχή. Εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων στην Βουλγαρία µε βάση την χώρα προέλευσης σε εκατ. ολ. ΗΠΑ Σύνολο Ελλάδα Κύπρος Αυστρία Ολλανδία Γερµανία Σύνολο Πηγή : BFIA, 2004, Μπιτζένης, 2004 Η ύπαρξη περίπου 3000 ελληνικών ενεργών επιχειρήσεων αποδεικνύει ότι οι επιχειρηµατικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι ισχυρές. Αυτό το φαινόµενο αφορά επίσης και τους νοµούς ράµας και Σερρών, επειδή πέρα από τις µεγάλες επιχειρήσεις (όπως, η Εθνική Τράπεζα, η έλτα, η Intracom, τα Goodies, κτλ...) που έχουν επενδύσει στην Βουλγαρία υπήρξαν και δραµινές και σερραϊκές επιχειρήσεις που πέρασαν τα σύνορα για να αξιοποιήσουν το χαµηλότερο εργασιακό κόστος της Βουλγαρίας. Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις έντασης εργασίας που δεν µπόρεσαν να αντέξουν τον διαρκώς οξύτερο ανταγωνισµό. Το ιδανικό θα ήταν να µην πρόκειται για κεφάλαια που φεύγουν από την Ελλάδα για να βρουν ένα χαµηλό κόστος εργασίας στην Βουλγαρία, αλλά να υπάρξουν κοινές επενδύσεις (ελλήνων και βουλγάρων) σε ορισµένους τοµείς, όπως π.χ. ο τουρισµός. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 17

18 2. Παρουσίαση της περιοχής στόχου Στο τµήµα αυτό του διαγνωστικού, σκιαγραφούµε τους νοµούς Σερρών και ράµας, βασιζόµενοι στα στοιχεία που αντλήσαµε από στην ιστοσελίδα Α. Νοµός ράµας Με πρωτεύουσα τη ράµα, ο νοµός ράµας συγκεντρώνει ποσοστό 0,9% του πληθυσµού της χώρας και παράγει το 0,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της. Το ποσοστό φυσικής µείωσης του πληθυσµού το 2001 (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: -2,9) µειώθηκε σε -2,2 το Μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001 ο πληθυσµός του νοµού αυξήθηκε 7,7%. Η συµµετοχή του νοµού στο ΑΕΠ της χώρας διατηρείται σχεδόν σταθερή, 0,8% το 1995 και 0,7% το Το 20% του προϊόντος του νοµού προέρχεται από τη βιοµηχανία. Στη µεταποίηση αναλογούσε το 8% του προϊόντος του νοµού το 2001 από 8% που ήταν το 1997 και εκεί παράγεται το 0,5 % της συνολικής µεταποιητικής παραγωγής της χώρας (0,5% το 1997). Στις επιχειρήσεις του νοµού αυτού αναλογούσε µόνο το 0,4% των επενδύσεων των βιοµηχανικών επιχειρήσεων της χώρας την περίοδο , σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας της ΕΣΥΕ, οι οποίες όµως αυξήθηκαν σηµαντικά το 2000 και Στη γεωργία αναλογούσε το 16,4% του προϊόντος του νοµού το 2001 από 18,5% το 1997 και εκεί παραγόταν το 1,5% της συνολικής γεωργικής παραγωγής της χώρας. Είχε όµως υψηλότερη αναλογία µαθητών ηµοτικού ανά κατοίκους σε σχέση µε τον αντίστοιχο µέσο όρο της Ελλάδας (63 έναντι 59). Ο νοµός είχε αναλογία µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά κατοίκους µεγαλύτερη του µέσου όρου της χώρας (71 έναντι 66 το 2002). Με κατά κεφαλήν προϊόν 2,9 εκατ. δρχ. κατατάσσεται 47 ος κάτι που αντιστοιχεί στο 70% του µέσου όρου της Ελλάδας το 2001 (στο 52% του µέσου όρου της Ε.Ε. των 25). Ανά 100 κατοίκους του αναλογούν 27 αυτοκίνητα (µέσος όρος χώρας 33 το 2002) και 0,7 νέες κατοικίες (µέσος όρος χώρας 1,2 το 2002). Το 2003 οι πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων µειώθηκαν κατά 10% (1,5 χιλ.) και αντιστοιχούσαν στο 0,6% του συνόλου της χώρας. Με δηλωθέν εισόδηµα 10,3 χιλ. ευρώ ανά φορολογούµενο το 2003 (άνοδος 5,7%, 82% του µέσου όρου της Ελλάδας), οι φορολογούµενοί του πλήρωσαν το 2003 κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 576 ευρώ, έναντι µέσου όρου χώρας Σ αυτόν αναλογεί το 0,9% των φορολογουµένων (άνοδος κατά 1,5% το 2003), το 0,7% του δηλωθέντος εισοδήµατος της χώρας (+7,3%) και το 0,5% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+11%). Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 18

19 Είναι η 5η παραγωγός περιοχή πατάτας στη χώρα µε το 5% της συνολικής παραγωγής το Η αναλογία γιατρών ανά 1000 κατοίκους αυξήθηκε σε 3,1 γιατρούς ανά 1000 κατοίκους το 2000 από 2,8/1000 κατοίκους που ήταν το Β. Νοµός Σερρών Με πρωτεύουσα τις Σέρρες, ο νοµός Σερρών συγκεντρώνει ποσοστό 1,8% του πληθυσµού της χώρας. Είναι ο 10ος από άποψη µεγέθους νοµός της χώρας, µε εντεινόµενη τάση µείωσης αφού είχε υψηλό ποσοστό φυσικής µείωσης του πληθυσµού και το 2002 (υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: -4,3) χαµηλότερη του µέσου όρου της χώρας. Ο πληθυσµός του, µεταξύ 1991 και 2001, αυξήθηκε κατά 4,4%, αύξηση χαµηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση του συνόλου της χώρας (6,9%). Η αναλογία µαθητών ηµοτικού ανά κατοίκους είναι 51 έναντι 59 σε εθνικό επίπεδο. Ο νοµός έχει πολύ χαµηλή αναλογία µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά κατοίκους (56 έναντι 68 του µέσου όρου της Ελλάδας). Παράγει το 1,2% του ακαθάριστου. εγχώριου προϊόντος της χώρας, αναλογία σχεδόν σταθερή τα τελευταία χρόνια. Στη γεωργία αντιστοιχούσε το 22% του προϊόντος του νοµού το 2001 (η 7η υψηλότερη συµµετοχή στη χώρα) από 26% που ήταν το 1997 και εκεί παραγόταν το 3,4% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας (η 8η υψηλότερη συµµετοχή). Στη µεταποίηση αναλογούσε το 6,5% του προϊόντος του νοµού το 2001 από 5,2% που ήταν το 1997 και εκεί παραγόταν το 0,6% της συνολικής µεταποιητικής παραγωγής της χώρας. Στις επιχειρήσεις του αναλογούσε το 0,5% των επενδύσεων των βιοµηχανικών επιχειρήσεων της χώρας την περίοδο , σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας της ΕΣΥΕ, οι οποίες υποχώρησαν κατά τη διετία αυτή. Με κατά κεφαλήν προϊόν 2,7 εκατ. δρχ. κατατασσόταν 48ος κάτι που αντιστοιχούσε στο 67% του µέσου όρου της Ελλάδας το 2001 (στο 49% του µέσου όρου της Ε.Ε. των 25). Ανά 100 κατοίκους του αναλογούν 19 αυτοκίνητα (µέσος όρος χώρας 33 το 2002), έχει δε χαµηλή αναλογία νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους (0,9 µε µέσο όρο χώρας 1,2 το 2002). Το 2003 οι πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων µειώθηκαν κατά 4% και αντιστοιχούσαν στο 0,9% του συνόλου της χώρας, όπου µειώθηκαν κατά 3,2%. Με δηλωθέν εισόδηµα 9,1 χιλ. ευρώ ανά φορολογούµενο το 2003 (άνοδος 7,6%, 73% του µέσου όρου της Ελλάδας), οι φορολογούµενοί του πλήρωσαν το 2003 κατά µέσο όρο για φόρο εισοδήµατος 446 ευρώ, έναντι µέσου όρου χώρας Σ αυτόν αναλογεί το 1,6% των φορολογουµένων (άνοδος 1,9% το 2003), το 1,2% του δηλωθέντος εισοδήµατος της χώρας (+10%) και το 0,7% του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων (+17%). Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 19

20 Είναι η 2η παραγωγός περιοχή ρυζιού της χώρας µε 10% της συνολικής παραγωγής, η 4η παραγωγός βαµβακιού µε 8% της συνολικής παραγωγής, η 4η παραγωγός γάλακτος µε 4% της συνολικής παραγωγής, η 4η παραγωγός σιταριού µε 7% της συνολικής παραγωγής, η 6η παραγωγός τοµάτας µε 5% της συνολικής παραγωγής και η 6η παραγωγός καπνού µε 6% της συνολικής παραγωγής το Συµπεράσµατα Οι νοµοί ράµας και Σερρών γνωρίζουν µια δύσκολη κοινωνική και οικονοµική κατάσταση όπως και µια αρνητική δυναµική των τελευταίων χρόνων. εν πρόκειται να υπάρξουν εύκολες λύσεις. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες για την αναδιάρθρωση της τοπικής οικονοµίας τους. Αυτό αφορά όλους τους οικονοµικούς τοµείς : Γεωργία, υπηρεσίες και πιο καινοτοµικές βιοµηχανίες. Ασφαλώς, θα ήταν ενδιαφέρον, να υπάρξουν σε κάθε τοµέα µερικά παραδείγµατα τέτοιας αναδιάρθρωσης, ώστε να φανούν ενδείξεις ότι µπορεί η εν λόγω περιοχή να πάρει έναν άλλο προσανατολισµό. Κάτι φυσικά, που όπως γνωρίζουµε δεν επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα. Μετά την κατάργηση των ελληνοβουλγαρικών οικονοµικών συνόρων και την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διασυνοριακές συνεργασίες θα µπορούσαν και θα έπρεπε να αποτελέσουν έναν σηµαντικό µοχλό για την εκκίνηση αυτού του άλλου προσανατολισµού. Αυτής της άλλης πορείας. Για αυτό χρειάζονται πρώτα από όλα ιδέες και σχέδια. Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) 20

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις του Έργου Οι βασικές δράσεις του έργου Skills Balancing περιλαμβάνουν:

Οι δράσεις του Έργου Οι βασικές δράσεις του έργου Skills Balancing περιλαμβάνουν: 2 ο Newsletter Οκτώβριος 2015 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Balancing Supply and Demand of the Professional Skills Needed in the Interregional Area Στόχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Το Επιµελητήριο Σερρών έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους την εκπόνηση µελετών και προτάσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γενικός Γραµµατέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα