ΚΠΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»"

Transcript

1 ΚΠΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση 4.6.3: «Συνεργατικοί Σχηµατισµοί» Τίτλος Έργου: «Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2006 Σελ. 1 από 33

2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΥΠΑΝ :Υπουργείο Ανάπτυξης ΚΠΣ :Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα ΕΠΑΝ :Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του ΚΠΣ ΕΥ -ΕΠΑΝ :Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ( ιαχειριστική Αρχή) Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ :Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ :Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΣΣ :Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός ΕΤΣΣΜ :Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός στη Μικροηλεκτρονική Σελ. 2 από 33

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ» Η ΡΑΣΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΎΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΈΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΜΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΣΣΜ ΟΜΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΤΣΣΜ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΑΣΗ-Α : ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΣΗ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΙ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟ ΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Σελ. 3 από 33

4 1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), αποτελεί το ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραµµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , για την Ελλάδα. Αποτελεί πολυτοµεακό Πρόγραµµα που προωθεί την πολιτική των τοµέων Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Τουρισµού. Η στρατηγική του Προγράµµατος συµπυκνώνεται στην τόνωση ενός παραγωγικού συστήµατος µε την ενίσχυση ποιοτικά της προσανατολισµένης ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας. 2. Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Παρά το µικρό µέγεθος, το ελληνικό ερευνητικό σύστηµα παρουσιάζει υψηλή ποιότητα, η οποία πιστοποιείται από τα ποσοστά µε τα οποία συµµετέχει στο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ. Η Ελλάδα διαθέτει το 1,5% του ερευνητικού δυναµικού της ΕΕ των 15 αλλά οι συµµετοχές της στα επιµέρους προγράµµατα του 4ου και 5ου Προγράµµατος Πλαισίου κυµαίνονται από 2% µέχρι 8%. Πρόκειται όµως και εδώ, ως επί το πλείστον, για πολλές µικρές συµµετοχές σε µεγαλύτερα έργα που διαχειρίζονται µονάδες άλλων κρατών-µελών της ΕΕ. Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα για την Ε&Τ (ΕΠΕΤ Ι και ΕΠΕΤ ΙΙ) που εφαρµόστηκαν από το 1989 ως το 1999 συνέβαλαν αποφασιστικά στην µεγέθυνση, τη διαφοροποίηση αλλά και την άνοδο της ποιότητας του συστήµατος. Με τον άξονα αυτόν επιδιώκεται η µεγέθυνση αλλά ταυτόχρονα και η εξισορρόπηση του συστήµατος δίνοντας προτεραιότητα στις δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις δεδοµένου ότι αυτές αποτελούν τον αδύνατο κρίκο του ελληνικού συστήµατος Ε&Τ. Οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι : Μέτρο 4.1: η εκµετάλλευση και εµπορική αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών αποτελεσµάτων, από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, είτε µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών ή άδειας εκµετάλλευσης, είτε µε τη δηµιουργία επιχειρηµατικής δραστηριότητας έντασης γνώσης (σύσταση εταιριών spin-off). Μέτρο 4.2: η εντατικοποίηση της έρευνας και των παρεµφερών δραστηριοτήτων (µεταφορά τεχνολογίας, διάδοση, ενηµέρωση κλπ) στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή στη διεπιφάνεια επιχειρήσεων δηµόσιων ερευνητικών φορέων. Μέτρο 4.3: η επέκταση των συνεργασιών µε επιχειρηµατικούς και ερευνητικούς οργανισµούς στο εξωτερικό και η ένταξη σε διεθνή µόνιµα ή ειδικά δίκτυα συνεργασίας. Μέτρο 4.4: η υποστήριξη του παραγωγικού τοµέα από τους δηµόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς µέσω της παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας. Μέτρο 4.5: η χρηµατοδότηση συνεργασιών µεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση έργων µακροχρόνιας εµβέλειας τα οποία θα στοχεύουν στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων / υπηρεσιών. Μέτρο 4.6: Η συγκρότηση περιφερειακών πόλων καινοτοµίας σε περιφέρειες όπου οι συνθήκες είναι ώριµες, για τη διεύρυνση και ισχυροποίηση των δεσµών ανάµεσα σε φορείς που παράγουν και διανέµουν τη γνώση και σε φορείς που την αξιοποιούν εµπορικά, µέσα από την προώθηση της καινοτοµίας. Η διεύρυνση του συστήµατος και η βελτίωση της απόδοσής του θα προέλθει και από µία σειρά άλλων συµπληρωµατικών δράσεων που θα στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση και διάχυση των µέχρι τώρα πληροφοριών και αποτελεσµάτων, στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα επιτεύγµατα και τις δυνατότητες της επιστήµης και της τεχνολογίας και την ευρύτερη συµµετοχή στα διεθνή προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Πρόγραµµα Πλαίσιο, ΕΥΡΗΚΑ κλπ.) Σελ. 4 από 33

5 3. Η ράση «Συνεργατικοί Σχηµατισµοί» 3.1. Στόχος της δράσης Οι καινοτοµικές και τεχνολογικές επιδόσεις µιας χώρας/περιφέρειας προκύπτουν ως το αποτέλεσµα ενός συνόλου σύνθετων διασυνδέσεων ανάµεσα στους φορείς που παράγουν, διανέµουν και αξιοποιούν διάφορες µορφές γνώσης και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο οι φορείς αυτοί αλληλεπιδρούν ως στοιχεία ενός συνολικού συστήµατος παραγωγής και χρήσης της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση και στην καινοτοµία διακρίνεται από δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά : τη συγκέντρωση σε περιοχές (γεωγραφικές ή /και θεµατικές) όπου συγκεντρώνονται φορείς παραγωγής γνώσης και τεχνολογίας, ανθρώπινο δυναµικό υψηλής στάθµης, επιχειρήσεις έντασης γνώσης, καινοτοµικών κλάδων και καινοτοµικών υπηρεσιών την ανάπτυξη ή δηµιουργία νέων συνεργιών, συνεργασιών και δικτύωσης µεταξύ των παραπάνω Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) στην Ελλάδα, σε περιοχές που υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και εξαγωγικό χαρακτήρα, τα οποία θα αποκτήσουν διεθνή εµβέλεια και σηµαντικό µερίδιο της διεθνούς αγοράς στον τοµέα τους. Τα αποτελέσµατα της δράσης αποσκοπούν στο να τονώσουν την βιοµηχανική δραστηριότητα, την καινοτοµία, τις εξαγωγές, και την έρευνα και ανάπτυξη της χώρας σε τοµείς οι οποίοι θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονοµίας, και θα βοηθήσουν τη µετάβαση της χώρας προς ένα µοντέλο υπηρεσιών «υψηλής προστιθέµενης αξίας» ικανό να ανταγωνιστεί µε ίσους όρους στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον Χαρακτηριστικά συνεργατικών σχηµατισµών της δράσης Τα clusters της δράσης θα πρέπει: να είναι έντασης γνώσης, εστιάζοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων, καινοτόµων προϊόντων που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν άµεσους ή έµµεσους τζίρους ή/και ποσοστά κερδών επί των δικαιωµάτων χρήσης τους, να έχουν ισχυρό προσανατολισµό εξαγωγών προκειµένου να υπάρξει διείσδυση της Ελλάδας στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές, και παγκόσµιες αγορές και να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στο διεθνές τοπίο, να διαθέτουν µερικές επιτυχηµένες περιπτώσεις (αναγνωρισµένες διεθνώς) επιχειρήσεων που να αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση και να πείσουν εν δυνάµει επενδυτές ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και ποιοτικό δυναµικό σε αυτόν τον συγκεκριµένο τοµέα, να περιλαµβάνουν αρκετές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων start-ups και spin-offs, οι οποίες θα είναι πρωτοπόρες στους αντίστοιχους τοµείς τους ενώ συγχρόνως θα έχουν ανάγκη για τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν οι δράσεις clustering να έχουν ήδη προσανατολιστεί προς κινήσεις δηµιουργίας συνεργατικών σχηµατισµών σε µια προσπάθεια αναβάθµισης των διαδικασιών και των αλυσίδων παραγωγής τους. Αυτό κρίνεται απαραίτητο δεδοµένου ότι ένα cluster οφείλει την ύπαρξή του πρωτίστως στις ανάγκες και την δυναµική της αγοράς που ωθεί τα µέλη του προς συνεργασίες, και όχι σε εξωγενείς παράγοντες που µπορεί να «επιβάλλουν» κάτι τέτοιο Υλοποίηση της δράσης Στην υλοποίηση της δράσης θα εκτελεστούν ενέργειες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των µελών-επιχειρήσεων των συµµετεχόντων clusters, τη Σελ. 5 από 33

6 βελτίωση κινήτρων για ξένες άµεσες επενδύσεις, την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για τα µέλη του cluster, την προώθηση καινοτοµιών και νέων τεχνολογιών, τη διάχυση τεχνολογίας µέσα στα clusters, την αναβάθµιση παραγωγικών διαδικασιών, την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και χαρισµατικών ανθρώπων, και τέλος την δηµιουργία ισχυρών δικτύων µεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων που θα έχει σαν αποτέλεσµα την προώθηση εξαγωγών από τα clusters, και την συγκέντρωση της εµπειρίας και γνώσης της αγοράς µε απώτερο σκοπό την ηγετική θέση της χώρας σε αναπτυσσόµενες περιοχές της βιοµηχανίας έντασης γνώσης. Για την υλοποίηση της δράσης θα ακολουθηθεί ένα σχήµα µε διακριτούς ρόλους µεταξύ του συντονιστή / «οµή Ανάπτυξης» και της ενίσχυσης των επιµέρους clusters, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα: οµή Ανάπτυξης Clusters Γ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ ράση Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ Ενίσχυση µελών 1 ου Cluster Γ ΚΠΣ ΕΤΠΑ ράση Κλάδος Μικροηλεκτρονικής Ενίσχυση µελών 2 ου Cluster [ ] Ενίσχυση µελών 3ου Cluster [ ] Όπως φαίνεται στο σχήµα, η οµή Ανάπτυξης της δράσης (πορτοκαλί κουτί) θα υλοποιηθεί υπό το συντονισµό του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, ενώ παράλληλα τα επιλεχθέντα clusters µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας θα εντάσσονται για δράσεις ενίσχυσης των µελών τους (πράσινο κουτί) ώστε να δένουν αρµονικά µε τη βασική υποδοµή και κοινές υπηρεσίες που θα παρέχει η οµή Ανάπτυξης 1 Ο παρών Οδηγός Εφαρµογής και η αντίστοιχη προκήρυξη αφορούν στην ενίσχυση του πρώτου (πιλοτικού) Cluster το οποίο, όπως απεικονίζει και το παραπάνω σχήµα, καλύπτει το κλάδο της Μικροηλεκτρονικής Σχεδίασης, Ηµιαγωγών, και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων (embedded systems). Θα υποστηριχθούν δηλαδή Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Clusters που περιλαµβάνουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν καινοτόµα εργαστηριακά και βιοµηχανικά πρωτότυπα στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής. Λεπτοµέρειες για τα χαρακτηριστικά του ενισχυόµενου Cluster δίνονται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος Οδηγού. Deleted: παρόν 1 Η οµή Ανάπτυξης υλοποιείται ήδη µε έργο που ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2006, µε τίτλο «ηµιουργία και Λειτουργία οµής Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών». Σελ. 6 από 33

7 3.4. Στάδια Εφαρµογής του Προγράµµατος Η υλοποίηση του προγράµµατος «Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών» περιλαµβάνει τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια: Προκήρυξη του Προγράµµατος: Η προκήρυξη του Προγράµµατος πραγµατοποιείται µε σχετική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία επισυνάπτεται και ο παρών Οδηγός Εφαρµογής. Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε τον αντίστοιχο Οδηγό Εφαρµογής, καθορίζει τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας που εµπίπτουν στην εκάστοτε προκήρυξη του προγράµµατος, τις επιχορηγούµενες δραστηριότητες, τις επιλέξιµες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης των συναφών επενδύσεων, τη διαδικασία υπαγωγής αυτών στο σχετικό πρόγραµµα, τον τρόπο καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραµµάτων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Υποδοχή των Προτάσεων: Οι διαδικασίες υποδοχής και προκαταρκτικού ελέγχου των προτάσεων πραγµατοποιούνται από το Ε.Κ. Αθηνά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό. Αξιολόγηση των Προτάσεων: Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγµατοποιείται σε στάδια, σύµφωνα µε τα κριτήρια, όρους και διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό. Υπογραφή Συµβάσεων: Οι Τελικοί Αποδέκτες του Προγράµµατος θα κληθούν να υπογράψουν συµβάσεις µε το Ε.Κ. Αθηνά µετά την ένταξή τους στο Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό. Παρακολούθηση Υλοποίησης έλεγχοι πληρωµές: Η παρακολούθηση των συµβάσεων, οι έλεγχοι πιστοποιήσεις των επιµέρους έργων και οι καταβολές της δηµόσιας επιχορήγησης προς τους Τελικούς Αποδέκτες των ενισχύσεων, θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικά στον παρόντα Οδηγό Προϋπολογισµός του Προγράµµατος Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος εκτιµάται στα 5.5εκ µε µέγιστη δηµόσια δαπάνη τα Η δηµόσια δαπάνη του Προγράµµατος προέρχεται κατά 50% από εθνική συµµετοχή και κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποστολή του οποίου είναι η συµβολή του στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά στην ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ Νοµοθετικό - Κανονιστικό Πλαίσιο Το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, από το οποίο προσδιορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος (π.χ. τρόπος και διαδικασίες ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης, οι επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των ενισχύσεων, κλπ), περιλαµβάνουν: Το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) µε το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρµογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ). Το Π.. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρµογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)». Το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) που µετονοµάζει το ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης». Το άρθρο 15 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105Α) που αναθέτει στο Ε.Κ. «Αθηνά» τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την εφαρµογή προγραµµάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων στον τοµέα της έρευνας, καινοτοµίας και τεχνολογίας. Σελ. 7 από 33

8 Τον Κανονισµό (ΕΚ) 68/ /2004, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για εκπαιδευτικές ενισχύσεις - επαγγελµατική εκπαίδευση για ΜΜΕ και για µη-μμε, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 363/2004. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 69/2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) για ΜΜΕ και για µη-μμε. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 70/ /2004 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις αποκλειστικά προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (Ε.Κ.) 364/2004. Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251Α) «ιαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». Την Απόφαση C(2001)550 της Επιτροπής της ΕΕ µε την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ). Τις Αποφάσεις Ε(2004)5484 και Ε(2005)5832 της Επιτροπής της ΕΕ µε τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ. Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, όπως ισχύει και ειδικά το τµήµα που αναφέρεται στο Μέτρο Φορέας υλοποίησης Ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος είναι το: «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» µε τον διακριτικό τίτλο «Αθηνά», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ. Αναστασίου, αρ. 13 µε Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 8 του Ν. 2919/01 και του Π.. 145/03. Σελ. 8 από 33

9 4. Κλάδος Υψηλής Τεχνολογίας που εµπίπτει στην παρούσα Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη του προγράµµατος και ο Οδηγός Εφαρµογής της αφορούν στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής Σχεδίασης, Ηµιαγωγών, και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων (embedded systems), όπου για λόγους συντοµίας θα αναφέρεται εφεξής απλά ως «Μικροηλεκτρονική». Θα υποστηριχθούν Συνεργατικοί Σχηµατισµοί που περιλαµβάνουν ανεξάρτητα της γεωγραφικής τους τοποθεσίας επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν καινοτόµα εργαστηριακά και βιοµηχανικά πρωτότυπα στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής. Στις ενισχυόµενες ενέργειες του συνεργατικού σχηµατισµού περιλαµβάνονται δραστηριότητες για την τόνωση της καινοτοµίας, τη διάχυση της τεχνογνωσίας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την δηµιουργία περιβάλλοντος στο οποίο θα µπορεί να ενισχυθεί και η ανταγωνιστικότητα των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 5. Στο πλαίσιο των παραπάνω παραδοχών και για τη παρούσα υλοποίηση της δράσης 4.6.3, ως Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός στη Μικροηλεκτρονική ΕΤΣΣΜ, ορίζεται ένα σύνολο οµοειδών επιχειρήσεων και άλλων υποστηρικτικών οργανισµών, συνδεδεµένων σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας στο πλαίσιο του κλάδου της Μικροηλεκτρονικής, και που συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και εξαγωγικό χαρακτήρα, µε στόχο την ενίσχυση της καινοτοµικότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Όπου χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο κείµενο, οι όροι ΕΤΣΣΜ, ΕΤΣΣ, Cluster(s), και Συνεργατικοί Σχηµατισµοί έχουν ταυτόσηµη έννοια. Οι φορείς που θα συµµετέχουν στον υποψήφιο ΕΤΣΣM, πρέπει να είναι καινοτοµικού και τεχνολογικού χαρακτήρα επιχειρήσεις (κατά κύριο λόγο αλλά όχι αποκλειστικά Μικροµεσαίες). Τονίζεται ότι είναι αναγκαίο ο υποψήφιος ΕΤΣΣM να είναι νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, η ίδρυση του οποίου πρέπει να προϋπάρχει της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης του παρόντος προγράµµατος. Σελ. 9 από 33

10 5. Επιχορηγούµενες δραστηριότητες Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι χρηµατοδοτούµενες ενέργειες της υφιστάµενης προκήρυξης του προγράµµατος στο πλαίσιο της δράσης Συγκεκριµένα περιγράφονται: Ο αύξων αριθµός (Α/Α) της χρηµατοδοτούµενης ενέργειας Οι επιλέξιµες δράσεις/δαπάνες για τις εταιρείες-µέλη του ΕΤΣΣΜ Ο τύπος επιχείρησης για τον οποίο είναι επιλέξιµη η εκάστοτε ενέργεια και αντίστοιχη δαπάνη Το ύψος ενίσχυσης για την εκάστοτε ενέργεια/δαπάνη Ο Κανονισµός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) στον οποίο βασίζεται η επιχορήγηση της αντίστοιχης δράσης Αναλυτικά σχόλια, συµπεριλαµβανοµένων παραδειγµάτων, ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς επιχορηγείται αλλά και τι εξαιρείται επιχορήγησης ανά δράση. ιευκρινίζεται ότι: α) Για τις επιχειρήσεις-µέλη του ΕΤΣΣΜ που είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 1 (ΜΜΕ) ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες (σε [ ] το ύψος ενίσχυσης): (ι) Μέσω του κανονισµού 68/ /2004: απάνες κατάρτισης και εκπαίδευσης για την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού των µελών των επιχειρήσεων o Γενική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 75%] o Ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 40%] (ιι) Μέσω του κανονισµού 70/ /2004: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού [ύψος ενίσχυσης: 40%] Επενδύσεις σε άϋλα στοιχεία ενεργητικού [ύψος ενίσχυσης: 45%] Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων [ύψος ενίσχυσης: 50%] Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις [ύψος ενίσχυσης: 50%] β) Για τις επιχειρήσεις-µέλη του ΕΤΣΣΜ που ΕΝ είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (µη- ΜΜΕ) ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες (σε [ ] το ύψος ενίσχυσης): (ι) Μέσω του κανονισµού 68/ /2004: απάνες Κατάρτισης και εκπαίδευσης για την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού των µελών των επιχειρήσεων o Γενική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 55%] o Ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 30%] (ιι) Μέσω του κανονισµού 69/2001: απάνες για να καλυφθούν επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, επενδύσεις σε άϋλα στοιχεία ενεργητικού, αµοιβή εξωτερικών συµβούλων, συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις. [ύψος ενίσχυσης: 40%] γ) Ειδικά για τις επιχειρήσεις-µέλη του ΕΤΣΣΜ οι οποίες θα µετεγκατασταθούν σε νέο χώρο (κτίριο) που θα υποδείξει το Ε.Κ. Αθηνά το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα µέλη του ΕΤΣΣΜ και που θα αποτελέσει το επίκεντρο και σηµείο αναφοράς της δράσης, ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες (σε [ ] το ύψος ενίσχυσης): (ι) Μέσω του κανονισµού 69/2001 για ΜΜΕ και για µη-μμε: απάνες αποχώρησης από προηγούµενο κτίριο [ύψος ενίσχυσης: 40%] απάνες µετακόµισης [ύψος ενίσχυσης: 40%] απάνες µίσθωσης (ενοικίου) [ύψος ενίσχυσης: 40%] 1 Οι MME εταιρείες του συνεργατικού σχηµατισµού θα πρέπει να συµπληρώσουν δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται ΜΜΕ σύµφωνα µε τη σύσταση 96/280/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Σελ. 10 από 33

11 (ιι) Μέσω του κανονισµού 69/2001 µόνο για µη-μμε: απάνες διαµόρφωσης χώρων στο κτίριο [ύψος ενίσχυσης: 40%] (ιιι) Μέσω του κανονισµού 70/ /2004 µόνο για ΜΜΕ: απάνες διαµόρφωσης χώρων στο κτίριο [ύψος ενίσχυσης: 40%] Σελ. 11 από 33

12 6. Επιλέξιµες ενέργειες-δαπάνες Α/Α Επιλέξιµες δράσεις/δαπάνες για εταιρείες- µέλη του ΕΤΣΣΜ 1 Μετεγκατάσταση στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ 2 3 Επενδύσεις ιαµόρφωση χώρων στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ Τύπος επιχείρησης Αφορά ΜΜΕ και µη- ΜΜΕ που θα µετεγκατασταθούν σε νέο, κοινό κτίριο 40% 69/2001 Ύψος ενίσχυσης Κανονισµός (ΕΚ) Σχόλια - διευκρινίσεις Αφορά ΜΜΕ που θα µετεγκατασταθούν σε νέο, κοινό κτίριο 40% 70/ /2004 Επενδύσεις - απάνες προµήθειας εξοπλισµού και µέσων ΜΜΕ 40% 70/ / Επενδύσεις - απάνες προµήθειας λογισµικού ΜΜΕ 40% 70/ / Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες - απάνες εξωτερικών συµβούλων και µελετών ΜΜΕ 50% 70/ /2004 Καλύπτει έξοδα αποχώρησης από υφιστάµενο κτίριο (π.χ. ποινή πρόωρης λήξης συµβολαίου), µετακόµισης (π.χ. µεταφορικά κλπ) και επιχορήγησης µίσθωσης (ενοικίου) σε νέο χώρο (κτίριο) που θα υποδείξει το Ε.Κ. Αθηνά το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα µέλη του ΕΤΣΣΜ και που θα αποτελέσει το επίκεντρο και σηµείο αναφοράς της δράσης. Αφορά µόνο σε εταιρείες που θα µετεγκατασταθούν στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ. Σηµειώνεται όµως ότι όλες οι εταιρείες του ΕΤΣΣΜ θα έχουν ισότιµη πρόσβαση και χρήση στις κοινές υποδοµές του κτιρίου. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον κανονισµό 69/2001 (de minimis) δείτε παρακάτω στην δράση 10. Αφορά σε υλικά στοιχεία ενεργητικού. Ως «επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού» νοείται κατά κύριο λόγο κάθε επένδυση σε πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού η οποία σχετίζεται µε τη δηµιουργία νέας εγκατάστασης, την επέκταση υφιστάµενης εγκατάστασης ή την ενασχόληση µε δραστηριότητα η οποία συνεπάγεται τη ριζική µεταβολή του αντικειµένου ή της µεθόδου παραγωγής υφιστάµενης εγκατάστασης (παραδείγµατος χάρη µέσω εξορθολογισµού, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισµού). Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται π.χ. η διαµόρφωση χώρου π.χ. χωρίσµατα-γυψοσανίδες, βαψίµατα, κλπ (µόνο για τις εταιρείες που θα µετεγκατασταθούν), η αγορά εξοπλισµού (εξοπλισµός γραφείου, γραµµής παραγωγής, κλπ), προµήθεια λογισµικού όπως εξειδικευµένου λογισµικού σχεδίασης προϊόντων (CAD/EDA), πακέτα ERP και CRM, κλπ. Σηµειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιµη η αγορά λογισµικού που χρησιµοποιείται για τις συνήθεις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης π.χ. λογιστικού πακέτου. Οι υπηρεσίες συµβούλων / µελέτες καλύπτουν ενδεικτικά ενέργειες όπως η παροχή νοµικών συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης/ αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, η δηµιουργία και προώθηση του σήµατος και της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης, η εκπόνηση έρευνας αγοράς στην οποία στοχεύει η επιχείρηση για την ανάπτυξή της. Οι υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να αποτελούν µόνιµη ή περιοδική δραστηριότητα και να µην έχουν σχέση µε τις κανονικές λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (π.χ. οργάνωση λογιστηρίου, αµοιβές δικηγόρων και συµβολαιογράφων για την δηµιουργία καταστατικών, κλπ) Σελ. 12 από 33

13 6 7 Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες - απάνες προβολής & προώθησης σε εκθέσεις ΜΜΕ 50% 70/ /2004 Ενισχύσεις για να καλύψουν το κόστος της κατάθεσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ΜΜΕ 45% 70/ / Ενισχύσεις για γενική επαγγελµατική εκπαίδευση ΜΜΕ 75% 68/ / Ενισχύσεις για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση ΜΜΕ 40% 68/ /2004 Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες συµµετοχής της επιχείρησης σε εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού µόνο όµως για την πρώτη συµµετοχή σε κάθε έκθεση. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν το κόστος ενοικίασης και λειτουργίας, το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των περιπτέρων, της µεταφοράς και ασφάλισης εκθεµάτων. Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιµες: όλα τα έξοδα που προηγούνται της απονοµής του δικαιώµατος στο πλαίσιο της πρώτης έννοµης τάξης, περιλαµβανοµένων των εξόδων για την κατάρτιση, την υποβολή και τη διεκπεραίωση της αίτησης, καθώς και των εξόδων για την ανανέωση της αίτησης πριν από την απονοµή του δικαιώµατος. Επίσης, τα έξοδα για µεταφράσεις και λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απονοµής ή την κατοχύρωση του δικαιώµατος σε άλλες έννοµες τάξεις. Και τέλος, τα έξοδα για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώµατος κατά την επίσηµη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόµενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν τα έξοδα αυτά ανακύπτουν µετά την απονοµή του δικαιώµατος. Γενική επαγγελµατική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία η οποία δεν αφορά αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην ενισχυόµενη επιχείρηση, αλλά του παρέχει προσόντα τα οποία είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλους τοµείς απασχόλησης βελτιώνοντας σηµαντικά µε τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες απασχόλησής του. Η εκπαίδευση λογίζεται ως γενική όταν α) οργανώνεται από κοινού από διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή όταν απευθύνεται σε εργαζοµένους διαφορετικών επιχειρήσεων και β) αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται από δηµόσιους ή άλλους φορείς και οργανισµούς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρµοδιότητες από το κράτος µέλος ή την κοινότητα. Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν: Αµοιβές εκπαιδευτών, µετακινήσεις των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών, διαµονή εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, εποπτικά µέσα, ενοικιάσεις αιθουσών, αγορά λογισµικού για συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης, αναλώσιµα, δηµοσιεύσεις. Ειδική επαγγελµατική κατάρτιση είναι η εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία που αφορά άµεσα και κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζόµενου στην ενισχυόµενη επιχείρηση που παρέχει προσόντα τα οποία είτε δεν είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους τοµείς απασχόλησης είτε είναι µεταβιβάσιµα σε περιορισµένο µόνο βαθµό. Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν: Αµοιβές εκπαιδευτών, µετακινήσεις των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών, διαµονή εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, εποπτικά µέσα, ενοικιάσεις αιθουσών, αγορά λογισµικού για συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης, αναλώσιµα, δηµοσιεύσεις. Σελ. 13 από 33

14 10 Ενισχύσεις για τα 1-2 σε περίπτωση µετεγκατάστασης στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ και για οποιαδήποτε από τα 3-7 σε κάθε περίπτωση µη-mme 40% 69/2001 Ισχύουν τα αντίστοιχα για τις επιλέξιµες δαπάνες όπως στα 3-7. Εν συντοµία, σύµφωνα µε τον Κανόνα de minimis (γνωστό ως κανόνα ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας) επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων σε µια επιχείρηση σε µία τριετία που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ, χωρίς να χρειάζεται κοινοποίηση των ενισχύσεων από τα κράτη µέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ισχύει επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το ποσό αυτό δεν επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών ή/και δε στρεβλώνει ούτε απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό. Η σχετική τριετής περίοδος έχει ρευστό χαρακτήρα και εποµένως για κάθε νέα χορήγηση ενίσχυσης de minimis πρέπει να υπολογίζεται το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγήθηκαν κατά τα προηγούµενα τρία χρόνια. Επίσης ο κανόνας για τις ενισχύσεις de minimis δε θίγει τη δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να λαµβάνουν, για το ίδιο σχέδιο, κρατικές ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ή που καλύπτονται από κανονισµό περί εξαιρέσεων κατά κατηγορίες (π.χ. η Εκπαίδευση γενική και ειδική). 11 Ενισχύσεις για γενική επαγγελµατική εκπαίδευση µη-mme 55% 68/ /2004 όπως στο 8 12 Ενισχύσεις για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση µη-mme 30% 68/ /2004 όπως στο 9 Σελ. 14 από 33

15 7. Προϋποθέσεις Συµµετοχής 1. Ο ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να έχει αποκλειστικά σαν αντικείµενο τους τοµείς Ηµιαγωγών ή Μικροηλεκτρονικής ή Ενσωµατωµένων Συστηµάτων, το οποίο θα πρέπει ρητά να αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσής του. 2. Το αντικείµενο των εταιρειών-µελών του ΕΤΣΣΜ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να καλύπτει µία ή περισσότερες δραστηριότητες από τις εξής: o o o o o Έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της µικροηλεκτρονικής, ηµιαγωγών, και ενσωµατωµένων συστηµάτων Έρευνα και ανάπτυξη για το σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και συστηµάτων (π.χ. VLSI, MEMS, ASICs, κλπ) ή υποσυστηµάτων (π.χ. Intellectual Property blocks, κλπ) Σχεδίαση ή/και κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, µονολιθικών, υβριδικών, σπονδυλωτών µονάδων (modules), τυπωµένων κυκλωµάτων, κλπ. Σχεδίαση ή/και κατασκευή ποµποδεκτών για ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεφωνία Σχεδίαση ή/και κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας δεδοµένων όπως γέφυρες και πύλες δικτύων o Σχεδίαση ή/και κατασκευή µηχανών αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋπολογιστών και την κατασκευή τερµατικών o Ανάπτυξη λογισµικού για τη σχεδίαση µικροηλεκτρονικών και ενσωµατωµένων συστηµάτων o Παροχή οποιασδήποτε µορφής συµβουλευτικής υπηρεσίας που σχετίζεται µε τα παραπάνω αντικείµενα 3. Ο ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να έχει νοµική υπόσταση (νοµικό πρόσωπο) οποιασδήποτε µορφής, η ίδρυση του οποίου πρέπει προϋπάρχει της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης του παρόντος προγράµµατος. 4. Οι εταιρείες-µέλη του ΕΤΣΣΜ που έχουν την δυνατότητα συµµετοχής στον φάκελο - πρόταση για ενίσχυση θα πρέπει να έχουν νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). 5. Οι MME εταιρείες του συνεργατικού σχηµατισµού θα πρέπει να συµπληρώσουν δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται ΜΜΕ σύµφωνα µε τη σύσταση 96/280/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. 6. Ο ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστο από 10 εταιρείες-µέλη. 7. Επί του συνόλου των εταιρειών-µελών του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνονται στο φάκελοπρόταση για ενίσχυση, θα πρέπει τουλάχιστον το 80% να είναι ΜΜΕ. 8. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά εταιρεία-µέλος του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνονται στο φάκελο-πρόταση για ενίσχυση είναι 50 χιλ. ευρώ. 9. Το σύνολο των επιχειρήσεων-µελών του ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να έχει συνολικό Ετήσιο Κύκλο Εργασιών στην προηγούµενη χρήση τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. 10. Οι εταιρείες που συµµετέχουν στο συνεργατικό σχηµατισµό (ΜΜΕ και µη-μμε) θα πρέπει να έχουν σαφώς εξαγωγικό προσανατολισµό στις τεχνολογίες-προϊόντα που αναπτύσσουν. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει σε τουλάχιστον 35% των επιχειρήσεων- µελών του ΕΤΣΣΜ, ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των µέσων εσόδων τους της Deleted: συµµετέχουν στο φάκελο-πρόταση Σελ. 15 από 33

16 τελευταίας χρήσης να αφορά σε εξαγωγές προς εταιρείες µε έδρα σε χώρα µέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες. 11. Ο αριθµός των κατόχων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου των εταιρειών που συµµετέχουν στο συνεργατικό σχηµατισµό θα πρέπει κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο από την υποβολή της πρότασης: o o Στις ΜΜΕ του ΕΤΣΣΜ να είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτερο του 25% επί του συνόλου των απασχολούµενων στην εταιρεία είτε µε συµβάσεις έργου είτε µε συµβάσεις εργασίας. Στις µη ΜΜΕ του ΕΤΣΣΜ να είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτερο του 15% επί του συνόλου των απασχολούµενων στην εταιρεία είτε µε συµβάσεις έργου είτε µε συµβάσεις εργασίας. Σελ. 16 από 33

17 8. Προϋπολογισµός Προτάσεων ιάρκεια 8.1. Προϋπολογισµός Προτάσεων Ύψος Επιχορήγησης Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης του ΕΤΣΣΜ µπορεί να ανέλθει από 4,5 εκατ. ευρώ κατ ελάχιστο µέχρι 6 εκατ. ευρώ κατά µέγιστο. Η µέγιστη δηµόσια δαπάνη δεν θα ξεπεράσει τα 2.5 εκ ευρώ. Η δηµόσια χρηµατοδότηση (επιχορήγηση) παρέχεται για τις δαπάνες που είναι επιλέξιµες και ανέρχεται στο εκάστοτε ύψος που καθορίζει ο πίνακας της ενότητας 6. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, θα χρηµατοδοτηθεί 1 (µία) πρόταση(*). Η διάρκεια της πρότασης ορίζεται ενδεικτικά σε 24 µήνες, σε καµία περίπτωση όµως δεν θα ξεπεράσει σε διάρκεια την 31/08/2008. Η 31/08/2008 ορίζεται ως η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του τεχνικού και φυσικού αντικειµένου του έργου. εν θα δοθεί καµία παράταση για την ολοκλήρωση του έργου πέραν της ανωτέρω ηµεροµηνίας. (*) κρίνετε σκόπιµο να διευκρινίζεται ήδη στον Οδηγό Εφαρµογής? Προδιαθέτει ότι κάτι έχει στηθεί εκ των προτέρων! Αν για παράδειγµα 2 προτάσεις ισοψηφίσουν (!!!) θα επιλεχθεί η 1 µε κλήρο? Σελ. 17 από 33

18 9. Τρόπος και Έντυπα Υποβολής των Προτάσεων - Απαιτούµενα ικαιολογητικά 9.1. Τρόπος υποβολής των προτάσεων Οι προτάσεις υποβάλλονται εις τριπλούν (απαιτείται ένα πρωτότυπο και δύο αντίτυπα, ακριβή φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου) προς το Ε.Κ. Αθηνά εντός σφραγισµένου φακέλου και σε ηλεκτρονική µορφή (Word) και περιλαµβάνουν 3 (τρεις) υποφακέλους: Υποφάκελος Α: Αιτήσεις του ΕΤΣΣΜ και κάθε εταιρείας-µέλους του ( ιαβιβαστικά ) Ο Υποφάκελος Α περιλαµβάνει αίτηση του ΕΤΣΣΜ η οποία υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του ΕΤΣΣΜ προς το Ε.Κ. Αθηνά, και η οποία αναφέρει: τα πλήρη στοιχεία των εταιρειών-µελών του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνονται στο φάκελο-πρόταση για ενίσχυση, ηµεροµηνία καθώς και υπογραφή όλων των νόµιµων εκπροσώπων των εν λόγω επιχειρήσεων, την θέση των νόµιµων εκπροσώπων στην επιχείρηση και την σφραγίδα της κάθε επιχείρησης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κάθε επιχείρησης (όπως απόσπασµα πρακτικού του Σ για ΑΕ, ΕΠΕ) απευθυνόµενο προς τον εκπρόσωπο του ΕΤΣΣΜ που να τεκµηριώνει τον ορισµό του εκπροσώπου του ΕΤΣΣΜ και που να τον εξουσιοδοτεί να υποβάλλει για λογαριασµό των εταιρειών-µελών την πρόταση. Επίσης στον Υποφάκελο Α περιλαµβάνονται αιτήσεις από τον εκπρόσωπο της κάθε εταιρείας-µέλους του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνεται στο φάκελο-πρόταση για ενίσχυση, και οι οποίες αναφέρουν: τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, ηµεροµηνία καθώς και την υπογραφή των νόµιµων εκπροσώπων των επιχειρήσεων, την θέση τους στην επιχείρηση και την σφραγίδα της επιχείρησης. Η κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω πρωτότυπα έγγραφα: - Έγγραφο της κάθε επιχείρησης (όπως απόσπασµα πρακτικού του Σ για ΑΕ, ΕΠΕ) προς το Ε.Κ. Αθηνά για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης. - Αντίγραφο ΦΕΚ µε το οποίο ανακοινώθηκε η ίδρυση και καταχώρηση του καταστατικού της εταιρείας στα αντίστοιχα µητρώα της αρµόδιας νοµαρχίας. - Αντίγραφο ΦΕΚ µε το οποίο η εταιρεία έχει ανακοινώσει την τελευταία εκλογή του διοικητικού της συµβουλίου (Α.Ε.) ή τον/τους διαχειριστή/ές της (Ε.Π.Ε.). Υποφάκελος Β: ικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα σε τρία όµοια αντίτυπα. Κατά την εξέταση της πρότασης, σε περίπτωση έλλειψης κάποιου δικαιολογητικού ή απαραίτητου για την αξιολόγηση στοιχείου, παρέχεται από το Ερευνητικό Κέντρο, εγγράφως, προθεσµία 10 ηµερολογιακών ηµερών (από τη µε απόδειξη επίδοση της ειδοποίησης) προς τον Τελικό Αποδέκτη για την προσκόµισή του. Σε περίπτωση µη υποβολής, η πρόταση δεν αξιολογείται και ενηµερώνεται εγγράφως ο Τελικός Αποδέκτης. Παράταση του ορίου των 10 ηµερών γίνεται µόνο µε έγγραφη έγκριση σχετικού αιτήµατος του Τελικού Αποδέκτη από το Ερευνητικό Κέντρο. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: α) Στοιχεία για τον ΕΤΣΣΜ: 1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφου του καταστατικού ίδρυσης του ΕΤΣΣΜ (συµπεριλαµβανοµένων άλλων υποστηρικτικών κειµένων αν χρειάζονται) από το οποίο να τεκµηριώνεται ότι ο ΕΤΣΣΜ: a. είναι νοµικό πρόσωπο (οποιασδήποτε µορφής) b. έχει αποκλειστικά σαν αντικείµενο τους τοµείς Ηµιαγωγών ή/και Μικροηλεκτρονικής ή/και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Σελ. 18 από 33

19 c. η ηµεροµηνία ίδρυσής του προηγείται της ηµεροµηνίας της παρούσας προκήρυξης του προγράµµατος d. περιλαµβάνει τουλάχιστον δέκα (10) εταιρείες-µέλη e. τη διεύθυνση της έδρας του f. τα στοιχεία του εκπροσώπου του 2. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του ΕΤΣΣΜ ότι: a. Το σύνολο των επιχειρήσεων-µελών του ΕΤΣΣΜ έχει συνολικό Ετήσιο Κύκλο Εργασιών στην προηγούµενη χρήση τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. b. ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των µέσων εσόδων της τελευταίας χρήσης σε τουλάχιστον το 35% των επιχειρήσεων-µελών του ΕΤΣΣΜ, αφορά σε εξαγωγές προς εταιρείες µε έδρα σε χώρα µέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες. c. ο αριθµός των κατόχων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου των εταιρειών που συµµετέχουν στο συνεργατικό σχηµατισµό, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο από την υποβολή της πρότασης, είναι: i. Στις ΜΜΕ του ΕΤΣΣΜ µεγαλύτερο (κατά µέσο όρο) του 25% επί του συνόλου των απασχολούµενων στην εταιρεία (είτε µε συµβάσεις έργου είτε µε συµβάσεις εργασίας). ii. Στις µη-μμε του ΕΤΣΣΜ µεγαλύτερο (κατά µέσο όρο) του 15% επί του συνόλου των απασχολούµενων στην εταιρεία (είτε µε συµβάσεις έργου είτε µε συµβάσεις εργασίας). β. Στοιχεία για κάθε επιχείρηση - µέλος του ΕΤΣΣΜ - Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ' αυτής. - Καταστατικό της επιχείρησης και για τις ΑΕ απόσπασµα πρακτικού από την τελευταία Γενική Συνέλευση, όπου εµφανίζεται η µετοχική σύνθεση. - Ισολογισµοί ή αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις και αναλυτικά φορολογικά στοιχεία (πχ. Ε3) των τελευταίων 3 ετών της επιχείρησης (αν η εταιρεία έχει χρόνο λειτουργίας λιγότερο από 3 έτη τότε προσκοµίζει τον αντίστοιχο αριθµό στοιχείων). - Κατάσταση εργαζοµένων της επιχείρησης, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. - Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας για τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής καθώς και ότι ο προϋπολογισµός της πρότασής του είναι τουλάχιστον 50 χιλ. ευρώ. - Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης που συµµετέχει στις ενέργειες που υλοποιούνται µε βάση τον Κανονισµό «de minimis», στην οποία θα αναφέρονται πληροφορίες καθώς και το ύψος και το είδος κάθε άλλης ενίσχυσης που έχει λάβει κατά τα τελευταία τρία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. - Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης για την τήρηση της υποχρέωσης του κανονισµού Ε.Ε (ΕΚ) 1159/2000 «ράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων». - Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι το αντικείµενο της εταιρείας καλύπτει µία ή περισσότερες δραστηριότητες από τις παρακάτω: o Έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της µικροηλεκτρονικής, ηµιαγωγών, και ενσωµατωµένων συστηµάτων Σελ. 19 από 33

20 o o o o Έρευνα και ανάπτυξη για το σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και συστηµάτων (π.χ. VLSI, MEMS, ASICs, κλπ) ή υποσυστηµάτων (π.χ. Intellectual Property blocks, κλπ) Σχεδίαση ή/και κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, µονολιθικών, υβριδικών, σπονδυλωτών µονάδων (modules), τυπωµένων κυκλωµάτων, κλπ. Σχεδίαση ή/και κατασκευή ποµποδεκτών για ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεφωνία Σχεδίαση ή/και κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας δεδοµένων όπως γέφυρες και πύλες δικτύων o Σχεδίαση ή/και κατασκευή µηχανών αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋπολογιστών και την κατασκευή τερµατικών o Ανάπτυξη λογισµικού για τη σχεδίαση µικροηλεκτρονικών και ενσωµατωµένων συστηµάτων o Παροχή οποιασδήποτε µορφής συµβουλευτικής υπηρεσίας που σχετίζεται µε τα παραπάνω αντικείµενα - Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι θα τηρήσει τα παραστατικά που σχετίζονται µε επιχορήγηση του έργου µέχρι το έτος Αν η εταιρεία είναι MME, τότε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις για να θεωρείται ΜΜΕ σύµφωνα µε τη σύσταση 96/280/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. - Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που βρίσκονται στην επιχείρηση. Για όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατό, εφόσον απαιτηθεί, να ζητηθούν από τους αιτούντες, πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία. Υποφάκελος Γ: Έντυπα Υποβολής Πρότασης Περιλαµβάνονται δύο ειδών έντυπα υποβολής πρότασης: Ι) ένα έντυπο «Σκοπιµότητας και Στρατηγικής» που υποβάλλεται από τον ΕΤΣΣΜ και δοµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 9.2. Το πρωτότυπο µονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του ΕΤΣΣΜ. ΙΙ) ένα έντυπο «Οικονοµοτεχνικής Μελέτης» το οποίο υποβάλλεται από κάθε µία εταιρεία- µέλος του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνεται στο φάκελο-πρόταση για ενίσχυση, και το οποίο δοµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3. Το πρωτότυπο έντυπο κάθε εταιρείας-µέλους µονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας 9.2. οµή υποβαλλόµενης πρότασης του ΕΤΣΣΜ Για την διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης, η δοµή ανάπτυξης της πρότασης του ΕΤΣΜΜ που περιγράφει τη σκοπιµότητα και τη στρατηγική ανάπτυξής του, είναι υποχρεωτικά η ακόλουθη: Ι. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΣΣΜ) - Γενικά στοιχεία των επιχειρήσεων του ΕΤΣΣΜ. Σελ. 20 από 33

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει και να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε έως 3 προτάσεις ανεξαρτήτως παρέμβασης.

ΕΣΠΑ Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει και να επιχορηγηθεί ως δυνητικός δικαιούχος σε έως 3 προτάσεις ανεξαρτήτως παρέμβασης. ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Η δράση «Ερευνώ Δημιουργώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.6, ΡΑΣΗ 4.6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.6, ΡΑΣΗ 4.6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.6, ΡΑΣΗ 4.6.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α 09.08.2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 «ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Προδημοσίευση του Προγράμματος του Υπ. Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 1. ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές B-Economics Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες

Επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣΙΣΡΑΗΛ 2013 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς του Ισραήλ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ» 1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ χονδρικού εµπορίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ YΠOYPΓEIO ANAΠTYΞHΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ AΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ σε προδημοσίευση

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ σε προδημοσίευση ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ σε προδημοσίευση Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1 Δράση κρατικής ενίσχυσης ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα στοχεύει: Στη δηµιουργία πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ. «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/ Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» - Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προτάσεων 10/10/2013 - Α. Περιγραφή ράσης Το πρόγραµµα αυτό επιδιώκει την ενίσχυση του εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ

1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου τ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΠΕΠ Θεµατική Ενότητα που υποβάλλεται η πρόταση Περιφέρεια ΠΕΠ Άξονας Προτεραιότητας Θεµατική Ενότητα Γεωγραφική ζώνη 2. Βασικά Στοιχεία ικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στόχος: Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.3, ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.3, ΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 4.3, ΡΑΣΗ 4.3.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα