CROSS-CULTURING COUNSELING AND GENDER. 1. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Πολυπολιτισμικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CROSS-CULTURING COUNSELING AND GENDER. 1. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Πολυπολιτισμικότητα"

Transcript

1 Η ΕΜΦΥΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ANIXNEYONΤΑΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Του Κώστα Παπαχρήστου. 202 Η πολυπολιτισμικότητα των σύγχρονων κοινωνιών και της ελληνικής, θεωρείται σήμερα δεδομένη. Το ζητούμενο για τη Συμβουλευτική που παρέχεται σε διαφοροποιημένες πολιτισμικά γυναίκες, είναι η συνειδητοποίηση του φαινομένου, ώστε να συμπεριλάβει στη θεωρία, τις υποθέσεις και τις μεθόδους της το πολιτισμικό πλαίσιο των γυναικών των εθνοπολιτισμικών ομάδων και να συμβάλει στην ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτισμών που εκπροσωπούν οι γυναίκες αυτές. Το άρθρο αυτό επισημαίνει το ρόλο της Συμβουλευτικής με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνεται στη σημερινή πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Καταγράφει τις πολιτικές που υλοποιήθηκαν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστριών/στών και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Αναδεικνύει το διαπολιτισμικό παράδειγμα ως μια αποτελεσματική πρόταση για την καταπολέμηση του αποκλεισμού, της περιθωριοποίησης και της αφομοίωσης των γυναικών, με στόχο την ομαλή ένταξή τους σε κοινωνικό επίπεδο και ανιχνεύει πτυχές της/του διαπολιτισμικού Συμβούλου, ο οποίος να έχει την ικανότητα στην πράξη να χειρίζεται με ευχέρεια θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα και τα όποια προβλήματα μπορεί να προκύπτουν από τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνοπολιτισμικών ομάδων που ζουν σε μια κοινωνία. CROSS-CULTURING COUNSELING AND GENDER The multiculturalism of modern societies including the Greek one, is considered to be a fact today. The subject of research for the Counseling, which is provided to culturally differentiated women, is the realization of the phenomenon, so as to include the cultural framework of the women of the national-cultural groups n its theory, in its hypotheses and in its methods and to contribute to the equal treatment of the culture that these women represent. This article points out the role of Counseling with cross-cultural characteristics so as to correspond to the today s multicultural reality. It commits to paper the politics that were implemented in multicultural societies with regard to the treatment of the immigrants and the problems that were detected. It indicates the cross-natural paradigm as an effective proposal for fighting the exclusion, the marginalization and the assimilation of women and aims to their smooth affiliation in asocial level and it detects aspects of the multicultural Counselor who has to be able to handle easily issues that concern the diversity and any problems that may arise from the coexistence and the interaction among the national-cultural groups that live in a society. 1. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Πολυπολιτισμικότητα 202 Ο Κ. Παπαχρήστος είναι Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.), π. Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). 399

2 Η παροχή Συμβουλευτικής σε διαφοροποιημένες πολιτισμικά γυναίκες δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Κι αυτό γιατί έχει να κάνει με μια διαδικασία, στην οποία η/ο Σύμβουλος έχει γυναίκες με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, διαφοροποιημένη κοινωνικο-πολιτισμική και προσωπική ταυτότητα και κατά συνέπεια πρόσθετες ανάγκες. Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική ακολουθεί σαφώς τα βήματα μιας διαδικασίας (Μαλικώση-Λοίζου, 2001 &1993), που έτσι κι αλλιώς πρέπει να διαφοροποιείται και να εξειδικεύεται-προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε γυναίκας, ως ιδιαίτερης περίπτωσης (βλ. Οδηγό Συμβουλευτικής Γυναικών του Κ.Ε.Θ.Ι., σσ.10-12). Επιπρόσθετα όμως να ενσωματώνει διαπολιτισμικές αρχές, ώστε να μην αξιολογούνται και ιεραρχούνται τα πολιτισμικά στοιχεία των Άλλων γυναικών σύμφωνα με τα δικά μας, με αυτά δηλ. της κυρίαρχης ομάδας. Μια Συμβουλευτική που συνειδητά ή ασυνείδητα αγνοεί την πολυεθνικότητα και πολυπολιτισμικότητα και της ελληνικής κοινωνίας, αδυνατεί εκ των πραγμάτων να συμπεριλάβει στη θεωρία, στις υποθέσεις και στις μεθόδους το πολιτισμικό πλαίσιο των γυναικών των εθνοπολιτισμικών ομάδων και να συμβάλει στην ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτισμών που εκπροσωπούν οι γυναίκες αυτές. Μια τέτοια Συμβουλευτική δεν έχει διαπολιτισμικούς προσανατολισμούς, στοχεύει στην συνέχιση μιας «μονοπολιτισμικής ταυτότητας» και κινείται στη λογική της Αφομοίωσης (Παπαχρήστος, 2001 α ). Αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε μια Συμβουλευτική με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω γνωστικών τομέων ή μέσα από στεγνά μαθήματα διδασκαλίας ή μέσω μιας μεθόδου. Τα άτομα που εμπλέκονται με την διαπολιτισμική συμβουλευτική, θα είναι πιο αποτελεσματικά στη δουλειά τους, όταν οι ίδιοι έχουν καλλιεργήσει τη διαρκή δυνατότητα απεγκλωβισμού των από στερεότυπα και προκαταλήψεις (Καλατζή-Αζίζι, 1998). Για τη συμβουλευτική αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ασκείται σε μονοπολιτισμική κατεύθυνση, όπως σ ένα βαθμό ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά πρέπει να στραφεί σε μεθόδους πολυπολιτισμικής σκέψης και πράξης, κάτι που σήμερα καθιστά επιτακτικότερο η κοινωνική κινητικότητα. Για να γίνει αυτό, αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές βασικές αρχές για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Συμβούλων, τις οποίες θεωρούμε απαραίτητες και συγκεκριμένη δουλειά, που μπορεί ο κάθε επιμορφωτής να χρησιμοποιήσει για την καλύτερη μετάδοση και κατανόηση των παραπάνω: Πρώτη αρχή: Εκπαίδευση με στόχο την κατανόηση. Κατανόηση των άλλων πολιτισμών, των άλλων ανθρώπων π.χ. των Κούρδων γυναικών/ανδρών προσφύγων. Κατανόηση για το γεγονός ότι το φύλο αποτελεί πρόσθετη αιτία κοινωνικοπολιτισμικών ασυμμετριών και ιεραρχιών (Σαμοΐλης- Κωστόπουλος, 2002:40). Δεύτερη αρχή: Εκπαίδευση με στόχο τη συμπαράσταση. Δραστηριοποίηση για όλες τις γυναίκες οι οποίες καταπιέζονται, απορρίπτονται και διώκονται από το κοινωνικό μας σύνολο - αλλά σ ένα βαθμό και από την ίδια την πολιτισμική ομάδα στην οποία ανήκουν - που η καθημερινότητά τους σημαδεύεται από διακρίσεις, εχθρότητα, εκμετάλλευση από την πλευρά της εξουσιάζουσας πλειονότητας. Τρίτη αρχή: Εκπαίδευση με στόχο τον πολιτισμικό αλληλοσεβασμό Τέταρτη αρχή: Εκπαίδευση που δεν ενισχύει εθνοκεντρικούς τρόπους σκέψεων και πράξεων, δηλαδή, εκπαίδευση με στόχο τον πολιτισμικό διεθνισμό. 400

3 Πέμπτη αρχή: Εκπαίδευση ενάντια σε κάθε μορφή κοινωνικού και εθνικού ρατσισμού (Καλατζή-Αζίζι, Α., 1998). Έκτη αρχή: Εκπαίδευση που εμπνέεται από τη διακήρυξη του Ο.Η.Ε για τα Ανθρώπινα δικαιώματα. Έβδομη αρχή: Εκπαίδευση που αναγνωρίζει την πολιτισμική διάσταση του προσωπικού. 2. Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισμικότητας (Μετανάστευση και εθνοπολιτισμικές ομάδες). Η μετανάστευση, η μετακίνηση γενικά των ανθρώπων δεν αποτελεί κατά κανόνα ελεύθερη επιλογή τους, αλλά μοναδική δυνατότητα για επιβίωση. Η εκμετάλευση του παραγωγικού πλούτου των χωρών του τρίτου κόσμου (των αναπτυσσόμενων χωρών) από τις δυτικές κοινωνίες, είναι το βασικό αίτιο δημιουργίας των μεταναστευτικών ρευμάτων (Νικολάου, 2000). Οι μετανάστες, οι κάθε λογής μειονότητες, οι μετακινούμενοι πληθυσμοί είναι, λοιπόν, θύματα μιας εντελώς παράλογης, αντιφατικής και ανισομερούς παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Αν και συμβάλλουν στην ουσιαστική στήριξη των εθνικών οικονομικών των κρατών της Ε.Ε. και της Ελλάδας και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, αντιμετωπίζονται με εντελώς άδικο και ανισότιμο τρόπο, στην εργασία, την εκπαίδευση, την ίδια τη ζωή (Φατούρου 1994:70-72). Η αδικία αυξάνεται ακόμα περισσότερο στην περίπτωση των γυναικών, ακριβώς λόγω του φύλου τους. Οι μετακινήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο παρουσιάζουν μια διαφορετική φυσιογνωμία από εκείνη των πρώτων δεκαετιών μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Από τη «μετανάστευση της ζήτησης», όπως εκείνη των ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών προς τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο ή από τις χώρες της Κοινοπολιτείας προς τη Μεγάλη Βρετανία, που είχε την κύρια αιτία της στις ανάγκες της αγοράς εργασίας των χωρών υποδοχής κατά τη μακρά περίοδο της μεταπολεμικής οικονομικής τους ανάπτυξης (οι χώρες υποδοχής αναζητούν εργατικά ανειδίκευτα χέρια και όχι πολίτες), έχουμε περάσει στη «μετανάστευση της προσφοράς», που είναι ανεξάρτητη σε μεγάλο βαθμό από το ρυθμό των οικονομικών κύκλων, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη μεταναστευτική πολιτική των χωρών υποδοχής, που θα παραμείνει ένα σταθερό φαινόμενο και θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ως δομικό στοιχείο ενός κόσμου διαιρεμένου σε δραματική μορφή μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Η έμφυλη διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού είναι ένα από τα σημαντικότερα και υψηλής βαρύτητας προβλήματα (Γκασούκα, 2003 & 1998). Οι γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες είναι τα θύματα πολλαπλών διακρίσεων. Στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες υποδοχής, ως ξένη αντιμετωπίζει επιπρόσθετα προβλήματα από τις άλλες γυναίκες (Λαζαρίδου, 1995:57-68). Οι μετανάστριες και οι πρόσφυγες γυναίκες συνήθως υποαπασχολούνται (60%), δουλεύουν σαν κακοπληρωμένες οικιακοί βοηθοί, εξωθούνται στην πορνεία (Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών, 1995), ζουν στην παρανομία ή αγωνιούν για την εξασφάλιση της άδειας παραμονής, χωρίς τη παραμικρή ασφαλιστική κάλυψη. Βιώνουν τον αποκλεισμό, τη φτώχεια, τον απόλυτο έλεγχο του συζύγου και την επιφυλακτικότητα του κοινωνικού περίγυρου. Η κατάργηση των δυσμενών διατάξεων του νόμου περί αλλοδαπών, η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών, η δημιουργία κέντρων υποδοχής και στήριξης, η διευκόλυνση της 401

4 κοινωνικής ένταξης, η προστασία από τη σεξουαλική εκμετάλλευση (Σωτηριάδου, 2007), η διδασκαλία της μητρικής και της ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά των μεταναστών, καθώς και η νομιμοποίηση όλων των μεταναστών και μεταναστριών που ζουν σήμερα στην Ελλάδα, είναι μερικά μέτρα για να μπορέσουν να συμμετέχουν και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία μας. Σε χώρες στις οποίες ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας υπήρξε ιδιαίτερα έντονος, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, δοκιμάστηκε κατά καιρούς η αποτελεσματικότητα διαφόρων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των εθνοπολιτισμικών ομάδων. Ξεπερνώντας, κατά τη δεκαετία του 70, τις πολιτικές της Αφομοίωσης και της Ενσωμάτωσης, που δε στάθηκαν ικανές να δώσουν πειστικές απαντήσεις στις εθνικές μειονοτικές ομάδες, πολλοί θεωρητικοί και ιδιαίτερα από τον προοδευτικό χώρο προχώρησαν σε πιο διαλλακτικές προσεγγίσεις (που σταδιακά σχηματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες θεωρίες), την Πολυπολιτισμική προσέγγιση, την Αντιρατσιστική και τη Διαπολιτισμική προσέγγιση (Μάρκου, 1997). Α. Αφομοίωση (Αφομοιωτική προσέγγιση) Σε επίπεδο κοινωνίας: Γενικά με τον όρο Αφομοίωση (assimilation) (Boos-Nünning, 1997: ) εννοείται η διαδικασία μέσα από την οποία γυναίκες και άτομα διαφορετικής εθνικής ή φυλετικής προέλευσης αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή μιας ευρύτερης κοινωνίας, χωρίς να παίζει ρόλο η διαφορετική τους προέλευση. Μια ολοκληρωμένη μορφή αφομοίωσης είναι ταυτόσημη με την ανυπαρξία διατήρησης των εθνικών - πολιτισμικών χαρακτηριστικών, που διαχωρίζουν τη δομή μιας πολυεθνικής-πολυφυλετικής κοινωνίας. Είναι επίσης θα λέγαμε το τελικό στάδιο της όλης διαδικασίας επιπολιτισμού (acculturation), που ακολουθεί τα στάδια της επαφής, της σύγκρουσης και της προσαρμογής. Η αφομοιωτική πολιτική επικράτησε ως τα μέσα της δεκαετίας του 60 και είχε σαν κύριο στόχο την απορρόφηση των μεταναστευτικών και εθνοπολιτισμικών ομάδων, ώστε να συμμετέχουν ισοδύναμα στη διαμόρφωση και διατήρηση μιας κοινωνίας. Ειδικότερα, το Αφομοιωτικό μοντέλο σήμαινε πως όλοι ανεξάρτητα από την εθνική και πολιτισμική τους προέλευση, πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στον κοινό εθνικό πολιτισμό και πως το μόνο μέσο γι αυτόν το σκοπό είναι η γρήγορη εκμάθηση της επίσημης γλώσσας (η γλώσσα της χώρας υποδοχής) και του κυρίαρχου εθνικού πολιτισμού της (Γεωργογιάννης, 1997:46-47). Έτσι λοιπόν οι διαφορετικοί αντιμετωπίζονται ως Πρόβλημα (Auernheimer, 1996:25 & 2002: ), που παρεμποδίζει την πρόοδο των υπόλοιπων. Γι αυτό επιβάλλεται η εκμάθηση της επίσημης γλώσσας και του πολιτισμού και η παραμέληση της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού των μεταναστών και των εθνοπολιτισμικών μειονοτήτων, τουλάχιστον από δημόσιους θεσμούς όπως το σχολείο. Β. Μοντέλο Ενσωμάτωσης Σε επίπεδο Κοινωνίας Με τον όρο Ενσωμάτωση (integration) (Auernheimer, 1996:84-92) εννοείται συνήθως η αναγνώριση ότι κάθε μειονοτική ή μεταναστευτική ομάδα είναι 402

5 φορέας ενός πολιτισμού, που δεν δέχεται μόνο τις επιδράσεις της κοινωνίας υποδοχής, αλλά με τον τρόπο της επιδρά σ αυτήν συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας νέας πολιτισμικής έκφρασης (Γεωργογιάννης, 1997:47-48 όπου ο Σ. παραπέμπει στον: Vlacho, 1968: 189). Έτσι ενώ η Αφομοίωση είναι στενά εθνοκεντρική, αφού απαιτεί από τους διαφορετικούς την απόρριψη του πολιτισμού τους και αγνοεί την επίδραση που μπορεί να έχουν οι ιδέες τους, το ταλέντο τους και οι ελπίδες τους στην κοινωνία υποδοχής, η Ενσωμάτωση συνδέεται με τις πολιτισμικές διαφορές και την αναγνώριση της πολιτισμικής ετερότητας, η οποία βέβαια γίνεται αποδεκτή στο βαθμό που δεν εμποδίζει την ενσωμάτωση και δεν προκαλεί τον πολιτισμό της κυρίαρχης κοινωνίας. Και αυτό αφορά θρησκευτικές πεποιθήσεις, ήθη και έθιμα, μουσική και γιορτές, που δεν αποτελούν το βασικό δομικό υπόβαθρο της κοινωνίας. Έτσι μπορεί να απορρίπτονται και να τίθενται εκτός, κάθε τι που έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτισμικές παραδοχές της κυρίαρχης πραγματικότητας (Μάρκου, 1997: Παπάς, 1998:295). Με τη διδασκαλία της εθνικής τους γλώσσας, αλλά και γνώση των εθνικών παραδόσεων των διαφόρων εθνοπολιτισμικών ομάδων, πιστεύεται ότι μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη η ενσωματωσή τους στο σχολείο και την κοινωνία. Η έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση των παιδιών στις κοινωνίες υποδοχής ώστε να διασφαλίζεται η πολιτισμική τους ομοιογένεια (Νικαλάου, 2000). Η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, για την οποία γίνεται λόγος, ισοδυναμεί με την προσαρμογή τους στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές και ταυτίζεται ουσιαστικά με την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στους στόχους και τις απαιτήσεις ενός σχολείου που είναι έτσι διαμορφωμένο για να ανταποκρίνεται στα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας (Μάρκου, 1996:12-13). Οι γυναίκες και γενικότερα οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί στη διαδικασία της ενσωμάτωσης παρουσιάζουν το στίγμα της υστέρησης, αφού η κατάκτηση του κυρίαρχου πολιτισμού και των άλλων ικανοτήτων-δεξιοτήτων δε γίνεται με ίσους όρους σε σχέση με την επικρατούσα ομάδα, η δε αξιολόγηση και όταν ακόμη εισάγονται πλευρές και στοιχεία των εθνικών/μεταναστευτικών ομάδων στα διάφορα προγράμματα κοινωνικά και σχολικά (τυπικά ή άτυπα), γίνεται με τα πρότυπα του κυρίαρχου πολιτισμού, χωρίς να παίρνεται υπόψη το δικό τους πολιτισμικό, γλωσσικό και μορφωτικό κεφάλαιο (Νικολάου 2000, Γεωργογιάννης 1997, Παπάς 1998). Γ. Το Πολυπολιτισμικό Μοντέλο Σε επίπεδο Κοινωνίας Το πολυπολιτισμικό μοντέλο εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970 (Banks, 2001), όταν έγινε αντιληπτό σε πολλές χώρες (ΗΠΑ, Ευρώπη, Καναδάς, Αυστραλία) ότι ο εθνικός διαχωρισμός αναπαράγεται από γενιά σε γενιά και ότι η αφομοίωση και η ενσωμάτωση δεν έδιναν ουσιαστική λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες και οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί (Γεωργογιάννης,1997:48). H προώθηση των άλλων πολιτισμών και η ενστάλαξη σεβασμού γι αυτούς στο γηγενή πληθυσμό, θεωρείται η βάση του πολυπολιτισμικού μοντέλου. Η καλλιέργεια του σεβασμού, της ανεκτικότητας και της κατανόησης, αλλά και η βελτίωση της αυτοεικόνας και της αυτοαντίληψης των εθνοπολιτισμικών ομάδων, είναι οι κύριες συνιστώσες (Bennett,1998).Το κέντρο βάρους λοιπόν στο πολυπολιτισμικό μοντέλο μετατοπίζεται από τις στενά εθνοκεντρικές θέσεις, στο πολιτισμικό στοιχείο και αναζητεί τα πολιτισμικά στοιχεία εκείνα, που αυτοκαθορίζουν τις εθνοπολιτισμικές μειονότητες. Η ανοχή και ο αλληλοσεβασμός των πολιτισμών γίνονται το επίκεντρο 403

6 ανοιχτών συζητήσεων με στόχο την ενίσχυση των πολιτισμικών διαφορών (Κανακίδου - Παπαγιάννη, 1997:80). Η πολυπολιτισμική προσέγγιση δέχεται ότι η κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ενθαρρύνει τη διατήρηση των πολιτισμικών παραδόσεων και των ιστορικών στοιχείων των διαφόρων εθνικών ομάδων και τονίζει την ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα. Η πολιτική εξουσία του κράτους ενώνει όλες τις ομάδες και θεωρείται ουδέτερη με έργο τη διασφάλιση και την απονομή της δικαιοσύνης. Μια πολυπολιτισμική κοινωνία θεωρείται ότι λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και αρμονικά στη βάση του πλουραλισμού, ο οποίος ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνίας μέσα βέβαια στο πλαίσιο κοινά αποδεκτών αξιών, πρακτικών και διαδικασιών (Levy, Banks, 2004). Οι υποστηρικτές του συγκεκριμένου μοντέλου θεωρούν ότι η κοινωνική συνοχή προωθείται με την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των γυναικών και γενικότερα των μεταναστευτικών ομάδων με τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού πλαισίου, μέσα στο οποίο θα μπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται όλοι οι πολιτισμοί, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα και η συνοχή της (Μάρκου, 1997: ). Η μετατόπιση που παρουσιάστηκε από την εθνοκεντρική προσέγγιση προς τον πολιτισμικό πλουραλισμό (cultural pluralism) είναι γνωστή με τον όρο «πολυπολιτισμική προσέγγιση» (Mahalingam, & McCarthy, 2000). Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της γνώσης του εθνικού του πολιτισμού και της εθνικής του παράδοσης, προκειμένου να υπάρξουν ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Η γνωριμία των άλλων πολιτισμών επίσης, βοηθά να παραμερίζονται οι προκαταλήψεις, οι ρατσιστικές στάσεις και οι διακρίσεις και να ενισχύεται η αλληλεπίδραση μεταξύ της κυρίαρχης ομάδας και των ατόμων που διαφοροποιούνται γλωσσικά και πολιτισμικά από αυτήν (Lynch, Banks, Cummins, Verma & Pumfrey, Παλαιολόγου, 2000:60). Δ. Το Αντιρατσιστικό Μοντέλο Σε Επίπεδο Κοινωνίας Το Αντιρατσιστικό Μοντέλο κάνει την εμφάνισή του στα μέσα και το τέλος της δεκαετίας του 1980, με τα πολιτικά κινήματα στην Αγγλία και την Αμερική. Οι ριζοσπάστες κριτικοί της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, κάνουν κριτική για αναπαραγωγή των κοινωνικών δομών και την τάση του να τονίζει περισσότερο ατομικές στάσεις, παρά τις δομικές μεταρρυθμίσεις των κοινωνικών δομών (Banks, 2001). Αντίθετα η Αντιρατσιστική προσέγγιση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο ρατσισμό που υπάρχει στις δομές και τους θεσμούς των κοινωνιών. Μέσα από κοινωνιολογικές αναλύσεις των κοινωνικών δομών, εντοπίζουν το θεσμικό ρατσισμό και υποστηρίζουν ότι αυτός έχει διαποτίσει τις δομές και τους θεσμούς των σύγχρονων κοινωνιών, που θυματοποιεί τις γυναίκες και γενικότερα τις μειονοτικές ομάδες και εμποδίζει την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην κοινωνία και στην εκπαίδευση (Μάρκου, 1996:20-21). Μέσα στους νόμους και τις διατάξεις του κράτους εμφανίζεται ο θεσμικός ρατσισμός και επεκτείνεται και σε άλλους ισχυρούς κοινωνικούς κανόνες, περιορίζοντας τις ευκαιρίες και τις επιλογές συγκεκριμένων εθνοπολιτισμικών ομάδων. Εδώ λοιπόν χρειάζονται οι παρεμβάσεις, που εκτός από την αλλαγή των στάσεων σε ατομικό επίπεδο, απαιτείται να αλλάξουν οι δομές των κοινωνιών και των εκπαιδευτικών συστημάτων, για να εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις, τα ρατσιστικά στοιχεία από όλους τους θεσμούς.το κράτος θεωρείται ως ο κύριος υπεύθυνος, αφού νομοθετεί και ασκώντας πολιτική για τις 404

7 διάφορες εθνοπολιτισμικές ομάδες, ενθαρρύνει θεσμοθετημένα τις διακρίσεις σε βάρος των άλλων και παράλληλα ενισχύει ρατσιστικές τάσεις στο γηγενή πληθυσμό (Troyna, 1993). Ο ρατσισμός δε συναντάται μόνο στο επίπεδο της κοινωνίας, αλλά και στην θεσμοθετημένη εκπαίδευση. Τα προγράμματα σπουδών κάθε βαθμίδας, είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, που δεν παίρνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των εθνοπολιτισμικών ομάδων. Οι μειονοτικοί θεωρούνται ελλειμματικοί και προβληματικοί και στέλνονται σε ειδικά κέντρα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους (την εκμάθηση δηλαδή της γλώσσας της χώρας υποδοχής) ή αφήνονται να το αντιμετωπίσουν μόνοι τους, χωρίς τις περισσότερες φορές ιδιαίτερης βοήθειας. Πολιτικές σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, προσαρμοσμένες να εξυπηρετούν αποκλειστικά την πλειονότητα, συνιστούν ένα παράδειγμα θεσμικού ρατσισμού, που ενισχύει τα εθνικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις φυλετικές διακρίσεις και το ρατσισμό (Χαραμής, 1996). Με στόχο την απάλειψη του ρατσισμού, το Αντιρατσιστικό μοντέλο προτείνει προγράμματα σε επίπεδο εκπαίδευσης και κοινωνίας- που αναλύουν και μεθοδεύουν τα περιεχόμενα μάθησης και τις στρατηγικές της διδασκαλίας. Βασικοί και θεμελιώδεις στόχοι του μοντέλου (βλ. Brant, 1986 & Essed, 1991 στο: Μάρκου, 1996:23 και 1997: ). (Παπάς, 1998:296. Γεωργογιάννης, 1997:49. Auernheimer, 1996: ), μεταξύ άλλων είναι: Ισότητα. Οικοδόμηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος, που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από την εθνική ή φυλετική τους προέλευση. Αυτό απαιτεί μετασχηματισμό των δομών, και όχι απλές αλλαγές των παλαιών μηχανισμών, που παράγουν και διαιωνίζουν την ανισότητα. Δικαιοσύνη. Καλλιέργεια κλίματος ισοπολιτείας, όπου το κράτος οφείλει να παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες να ζήσουν, να αναπτυχθούν και να συμμετέχουν σε όλα, όσα μια κοινωνία προσφέρει. Αναγνώριση επίσης της συνεισφοράς όλων στην κοινωνική ευδαιμονία. Χειραφέτηση-Απελευθέρωση. Ισχυροί νόμοι για την καταδίκη των ρατσιστικών φαινομένων, στάσεων και πρακτικών και χειραφέτηση/απελευθέρωση καταπιεζόμενων και καταπιεστών από τις δομές της ρατσιστικής πρακτικής και την κυριαρχία του ρατσισμού. Ε. Διαπολιτισμικό Μοντέλο (ως αποτελεσματική πρόταση για την ομαλή ένταξη των μεταναστριών/στών ). To διαπολιτισμικό μοντέλο, εμφανίζεται όταν η πολιτισμική ποικιλομορφία αρχίζει να αναγνωρίζεται ως δεδομένο και αξία (Auernheimer, 1996:1) και η ανάπτυξή του οφείλεται στην πολυπολιτισμική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη, στις χώρες υποδοχής ξένων εργατών, από την ανάγκη της αντιμετώπισης των προβλημάτων τους (Δαμανάκης, 1989 &1997). Η M. Ray-von Allmen, αναφέρει πως η διαπολιτισμική προοπτική θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη απάντηση για να επιτευχθούν οι στόχοι του εκδημοκρατισμού, της ισότητας ευκαιριών και της πολιτισμικής ανάπτυξης (Ray-von Allmen στο: Hohmann & Reich, 1989, σσ ). Στην τελική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πολιτισμική ανάπτυξη των μεταναστών (Council of Europe, The CDCC s Project No7:The Education and Cultural Development of Migrants (Final Report), Strasburg 1986), ως βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικού μοντέλου αναφέρονται τα εξής. Η διαπολιτισμική προσέγγιση: Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που διέπει κάθε δραστηριότητα 405

8 Πεδίο αναφοράς της είναι η άμεση εμπειρία στις χώρες υποδοχής Διευρύνει τους υφιστάμενους στόχους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και υποδοχής. Δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτισμικής πραγματικότητας και της δυναμικής της στις χώρες υποδοχής. Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών και εθνοκεντρικών κριτηρίων του διέπουν τις κοινωνίες. Διευρύνει την οπτική μέσα από την οποία θεωρούνται η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, τα παιδιά και οι ενήλικες. Αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και την επίτευξη της μέγιστης κοινωνικής και οικονομικής ένταξης (Μάρκου, 1997: ). Η Διαπολιτισμική προσέγγιση επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν και τους στόχους της: α) Στη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών, β) Στην αλληλεγγύη, γ) Στο σεβασμό ως ισότιμων των άλλων πολιτισμών και δ) Αγωγή στην Ειρήνη. Οι άξονες αυτοί θεωρούνται ως οι βάσεις της επικοινωνίας και των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς σε ένα πολυσύνθετο μόρφωμα (Κανακίδου - Παπαγιάννη, 1998:45). Οι παραπάνω στόχοι εύλογα επηρεάζουν και τη Συμβουλευτική προς μια διαπολιτισμική κατεύθυνση, η οποία γίνεται όλο και πιο αναγκαία, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στους κοινωνικούς όρους της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Η διαπολιτισμική προσέγγιση σύμφωνα με τον Manfred Hohmann έχει ως στόχους: Τη συνάντηση των πολιτισμών, Τον παραμερισμό των εμποδίων που παρεμβάλλονται σε μια τέτοια συνάντηση Τη δρομολόγηση πολιτισμικών ανταλλαγών και του πολιτισμικού εμπλουτισμού (Δαμανάκης, 1997: ). Το διαπολιτισμικό μοντέλο επιδιώκει η συνάντηση των πολιτισμών να πραγματοποιείται στη βάση της ισοτιμίας, της αλληλοαποδοχής και της συναντίληψης, που θα καταλήγει στην αυτοπραγμάτωση ατόμων και λαών. Κατά τον Helmut Essinger, η διαπολιτισμική προσέγγιση διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές: Την ενσυναίσθηση, δηλαδή την κατανόηση των προβλημάτων, Την αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών και των φυλών και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία, Το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα που πραγματοποιείται με το άνοιγμά μας στους άλλους πολιτισμούς και τη συμμετοχή αυτών στο δικό μας πολιτισμό, Την εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και την απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, ώστε οι διαφορετικοί λαοί να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους (Γεωργογιάννης, 1997 : 50-51). Η εφαρμογή των αρχών του διαπολιτισμικού μοντέλου στην πράξη χρειάζεται μία/ένα Σύμβουλο, που να μπορεί να χειρίζεται με άνεση και ευχέρεια θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα, όπως επίσης και τα όποια προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνοπολιτισμικών ομάδων που ζουν σε μία χώρα, σε μία κοινωνία 3. Πτυχές της/του Διαπολιτισμικού Συμβούλου. 406

9 Οι Σύμβουλοι στα πλαίσια της διαπολιτισμικότητας, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, είναι αναγκαίο να έχουν ξεκάθαρες και σαφείς δημοκρατικές στάσεις και αξίες, ικανότητα θέασης των πραγμάτων από διάφορες πλευρές και ικανότητα λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της πολιτισμικής ταυτότητας (Κρίβας, 1999: 59-63). Από αυτή τη βάση θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα: - Να εναντιώνονται μέσα από την καθημερινή συμβουλευτική διαδικασία, σε κάθε είδους διάκριση και στερεότυπη ιεράρχηση. - Να σχεδιάζουν το περιεχόμενο της συμβουλευτικής διαδικασίας, ώστε αυτή να είναι απελευθερωμένη από κάθε μορφή προκατάληψης. - Να είναι ικανοί να υιοθετούν τεχνικές που προάγουν τη συνεργασία, την ομαδική εργασία και τη βιωματικότητα. - Να είναι ικανοί να ενισχύουν την αυτοαντίληψη και τα εσωτερικά κίνητρα των γυναικών, που περιθωριοποιούνται εξαιτίας της κοινωνικής - πολιτισμικής τους προέλευσης και εξ αιτίας του φύλου τους. Η ενίσχυση της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης είναι πρωταρχική για τις γυναίκες, ώστε να ενταχθούν ομαλά στη καινούργια πραγματικότητα. - Να μπορούν να χειρίζονται αλλά και να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους, ώστε να βοηθούν αποτελεσματικά τις γυναίκες, σεβόμενοι τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. - Να ενημερώνονται συνεχώς για τα νέα ερευνητικά δεδομένα της Ψυχολογικής έρευνας, που αφορούν τις γυναίκες και τις σχέσεις των δύο φύλων, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εξατομικευμένη και κατάλληλη για την κάθε γυναίκα συμβουλευτική διαδικασία. - Να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση και την αποδοχή των γυναικών, να κατανοούν τα προβλήματά τους και τις συναισθηματικές δυσκολίες προσαρμογής τους (Παπαχρήστος-Πανταζοπούλου, 2001 α : ). Ένα πλαίσιο διαπολιτισμικής ικανότητας από την πλευρά της/του Συμβούλου, περιγράφεται από τους (Sue, D., 1998), (Pedersen, P.B.,2002) και αφορά: 1. Την ικανότητα συνειδητοποίησης του πολιτισμού της/του Συμβούλου σε σχέση με τους άλλους πολιτισμούς, 2. Τη γνώση, τα γεγονότα και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση των σημασιών που υποκρύπτονται τόσο στη συμπεριφορά της/του Συμβούλου όσο και στη συμπεριφορά της συμβουλευόμενης. 3. Την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για να επιφέρουν τις κατάλληλες αλλαγές στη σωστή κατεύθυνση. Ο Gilbert Wrenn περιέγραψε τις/τους Συμβούλους ως «πολιτισμικά εγκλεισμένους», όταν καθορίζουν την πραγματικότητα σύμφωνα με ένα σύνολο πολιτισμικών εικασιών, δεν έχουν ευαισθησία στις πολιτισμικές παραλλαγές, δεν λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που ανασκευάζουν τις εικασίες τους, βασίζονται σε εύκολες λύσεις ή λύσεις προσανατολισμένες σε τεχνικές και κρίνουν τους άλλους από τα δικά τους αυτοαναφερόμενα κριτήρια. Ο Pedersen (2000α) περιγράφει μερικά παραδείγματα (μονο)πολιτισμικής αντιμετώπισης από την πλευρά της/του Συμβούλου: Όλα τα πρόσωπα μετριούνται σύμφωνα με το φαντασιακό «κανονικό» πρότυπο συμπεριφοράς, ανεξάρτητα από τα πολιτισμικά διαφορετικά πλαίσιά τους. Ο ατομικισμός θεωρείται ότι είναι πιο κατάλληλος απ ότι μια συλλογική άποψη σε όλα τα χωροχρονικά πλαίσια. 407

10 Τα επαγγελματικά όρια είναι λεπτομερώς καθορισμένα και η διεπιστημονική συνεργασία αποθαρρύνεται. Η ψυχολογική υγεία της γυναίκας περιγράφεται με μια προοπτική «χαμηλού πλαισίου» ακόμα και όταν αυτή προέρχεται από έναν πολιτισμό «υψηλού πλαισίου». Η εξάρτηση θεωρείται πάντα μια ανεπιθύμητη ή ακόμα και νευρωτική κατάσταση. Μόνο η γραμμική σκέψη «αιτίας-αποτελέσματος» γίνεται αποδεκτή ως επιστημονική και κατάλληλη. Το άτομο συνήθως ή πάντα αναμένεται «να ρυθμιστεί» για να εναρμονιστεί με το σύστημα. Οι ιστορικές ρίζες της προέλευσης ενός προσώπου δεν λαμβάνονται υπόψη ή ελαχιστοποιούνται. Οι σύμβουλοι θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι ελεύθεροι από ρατσισμό και πολιτιστική προκατάληψη. Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας της/του συμβούλου, είναι η αξιολόγηση των αναγκών πολιτισμικής συνειδητοποίησης. Το επίπεδο συνειδητοποίησης του κάθε ανθρώπου καθορίζεται από την ικανότητά του να κρίνει σωστά μια κατάσταση και από την δική του οπτική γωνία, αλλά και από την οπτική γωνία των μελών των άλλων πολιτισμών. Το να έχει η/ο Σύμβουλος αντίληψη των ομοιοτήτων και διαφορών των κοινωνικών ομάδων είναι μια βασική συνιστώσα της συμβουλευτικής ικανότητας (Pedersen, 2000 α : ). Οι σύμβουλοι μπορούν να κρίνουν το βαθμό ακριβούς συνειδητοποίησής τους με την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ικανότητα να ερμηνεύουν και τις άμεσες και τις έμμεσες μορφές επικοινωνίας ευαισθησία στα μη λεκτικά συνθήματα ικανότητα να αναγνωρίζουν τις πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές ευαισθησία στους μύθους και τα στερεότυπα άλλων πολιτισμών ενδιαφέρον για την κοινωνική πρόνοια των ανθρώπων από άλλους πολιτισμούς ικανότητα να διατυπώνουν με ευκρίνεια τα στοιχεία του πολιτισμού του ατόμου εκτίμηση για την πολυπολιτισμικότητα και τον πλουραλισμό ικανότητα να αναγνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων ικανότητα να διακρίνουν ακριβώς "το καλό" από "το κακό" σε άλλα πολιτιστικά πλαίσια (Sue, D., 1998). Η αξιολόγηση της γνώσης ενός ατόμου είναι το δεύτερο στάδιο μιας αξιολόγησης αναγκών. Εάν η συνειδητοποίηση βοηθά τις/τους συμβούλους να υποβάλουν τις σωστές ερωτήσεις κατά τη συμβουλευτική διαδικασία, κατόπιν η σημαντική γνώση τους βοηθά να πάρουν τις σωστές απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Η γνώση οδηγεί στην κατανόηση των σύνθετων εναλλακτικών λύσεων και της ασάφειας σε κάθε πολιτιστικό πλαίσιο. Η εκμάθηση της γλώσσας ενός άλλου πολιτισμού είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς η νέα γνώση διευκολύνει την συμβουλευτική. Η γνώση για τον πολιτισμό απαιτεί ως προϋποθέσεις τις ακόλουθες συγκεκριμένες ικανότητες: γνώση για τις ιστορίες των πολιτισμών εκτός από δική τους κατανόηση του ρόλου της εκπαίδευσης, του χρήματος, των αξιών, των στάσεων και των συμπεριφορών σε άλλους πολιτισμούς 408

11 γνώση της γλώσσας και του ιδιώματος (αργκό) ενός άλλου πολιτισμού γνώση για τους πόρους που διατίθενται για τη διδασκαλία και την εκμάθηση σε άλλους πολιτισμούς κατανόηση του πώς ο πολιτισμός κάθε ατόμου εκλαμβάνεται από τα μέλη άλλων πολιτισμών ανάπτυξη μιας επαγγελματικής επιδεξιότητας σχετικής με τα πρόσωπα σε άλλους πολιτισμούς κατοχή πληροφοριών ότι τα πρόσωπα σε άλλους πολιτισμούς θα εκλαμβάνονται ως χρήσιμα γνώση για τις κοινωνικές υπηρεσίες και πώς επιδίδονται σε άλλους πολιτισμούς γνώση για το πολιτισμικό σοκ και την επιπολιτισμική πίεση γνώση για το πώς τα μέλη άλλων πολιτισμών ερμηνεύουν τους κανόνες, τα έθιμα και τους νόμους τους (Pedersen, 2002:80-84). Η αξιολόγηση της δεξιότητας ενός ατόμου είναι η τρίτη πτυχή αυτής της αξιολόγησης των αναγκών. Εάν η συνειδητοποίηση και η γνώση είναι ελλιπείς στην/στον σύμβουλο θα έχει μια δύσκολη περίοδο για να γίνει επιδέξια/ος (Κοσμίδου-Hardy, 1999:22-38). Εάν η συνειδητοποίηση είναι ελλιπής στην/στον σύμβουλο θα κάνει λανθασμένες υποθέσεις. Εάν η γνώση είναι ελλιπής τότε το να μπορέσει να κατανοήσει ιδιαίτερα σημαντικά πράγματα θα είναι δύσκολο. Μερικοί δείκτες της πολυπολιτισμικής δεξιότητας μιας/ενός συμβούλου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ικανότητες: ικανότητα να χρησιμοποιεί τις διδακτικές και μαθησιακές τεχνικές άλλων πολιτισμών σχετικότητα του φυσικού στυλ διδασκαλίας και μάθησης ενός ατόμου σε άλλους πολιτισμούς ικανότητα να καθιερώσει την ενσυναισθητική ταύτιση με τα πρόσωπα από άλλους πολιτισμούς ικανότητα να αναλύει την ανατροφοδότηση σωστά μέσα στο πλαίσιο άλλων πολιτισμών ικανότητα να αναπτύσσει νέες ιδέες στα πλαίσια άλλων πολιτισμών απόκτηση πρόσβασης στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και στους πόρους υπηρεσιών αντιμετώπιση του στρες στα νέα πολιτισμικά πλαίσια προσμονή των συνεπειών των γεγονότων σε άλλους πολιτισμούς λειτουργία με άνετο τρόπο στο νέο πολιτισμό εξεύρεση κοινού εδάφους με τα μέλη άλλων πολιτισμών χωρίς απώλεια της ταυτότητας. (Pedersen, 2000 α ). Αντί Επιλόγου Το ζητούμενο για τη Συμβουλευτική που παρέχεται σε διαφοροποιημένες πολιτισμικά γυναίκες, είναι η συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία. Κι αυτό γιατί πρέπει να συμπεριλάβει στη θεωρία, τις υποθέσεις και τις μεθόδους της το πολιτισμικό πλαίσιο των γυναικών των εθνοπολιτισμικών ομάδων και να συμβάλει στην ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτισμών που εκπροσωπούν οι γυναίκες αυτές. Οι βαθύτερες αρχές της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής εμπεριέχουν ευαισθησία στο φύλο. Η διαπολιτισμική συμβουλευτική εστιάζοντας την προσοχή στην πολιτισμική κληρονομιά, διευκολύνει τη διαδικασία της εκτίμησης 409

12 του πολιτισμού του άλλου και αυξάνει τη διαπολιτιστική κατανόηση και ανοχή. Όταν πρόκειται για την ισότητα των φύλων, η διαπολιτισμική συμβουλευτική ενέχει την πεποίθηση ότι το φύλο - όπως το έθνος, η γλώσσα ή η θρησκεία - πρέπει να είναι σεβαστό και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Ο/η σύμβουλος για να γνωρίσει καλύτερα τους συμβουλευόμενους, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής πρέπει να έχει σαφή αντίληψη των πολιτισμικών αξιών, να γνωρίσει το πολιτισμικό υπόβαθρο των γυναικών και τις αξίες πού συνδέονται μ αυτό. Αν οι σύμβουλοι δεν έχουν αναπτύξει, έστω και σε μικρό βαθμό, αντίληψη των αξιών, των πεποιθήσεων των συμβουλευόμενων γυναικών, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει χάσμα στη συμβουλευτική σχέση και στην επικοινωνία σε βάρος των γυναικών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Auernheimer, G. (1996). Interkulturelle Erziehung im Schulalltag Fallstudien zum Umgang von Schulen mit der multikulturellen Situation. New York: Waxmann. Auernheimer, G. (2002). «Interkulturelle Kompetenz Ein neues Element pae dagogischer Professionalitat». Στο: Auernheimer, G. (επιμ.) Interkulturelle Kompetenz und paedagogischer Professionalitat. Opladen. Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών (1995). Στο: Εθνικισμός, Ρατσισμός, Κοινωνικό Φύλο. Διήμερη συνάντηση γυναικών 11 και 12 Νοεμβρίου 1994 του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αριστερών Φεμινιστριών-Ελληνικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, σσ Βαλεντίνη Ρήγα, Α.(επιμ.) (2007). Οικονομικές μετανάστριες στην Ελλάδα Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg. Banks, J. A. (1998), An introduction to multicultural education, Boston, MA Toronto: Allyn and Bacon. Banks, J. A. (Ed.) (2004), Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives, San Francisco: Jossey-Bass. Banks, J. A., & Banks, C. A. M. G. (Eds.) (2001). Multicultural education: Issues and perspectives, New York: John Wiley. Banks, J. A. (2001). Cultular Diversity and Education Foundations,Curriculum, and Teaching, University of Washington, Seattle, MA: Allyn & Bacon. Banks, J. A. (1994). Stages of ethnicity, in Multiethnic Education (σσ ). (3 η έκδοση). Boston, MA: Allyn & Bacon. Bennett, D. (Ed.) (1998). Multicultural States Rethinking difference and identity. London, Routledge. Boos-Nünning, U. (1997). «Ανοιχτά θεωρητικά προβλήματα της διαπολιτισμικής προσέγγισης», στο: Πρακτικά του Ζ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη-Τάσεις και προοπτικές, Ρέθυμνο, Ελληνικά Γράμματα, σσ

13 Γεωργογιάννης, Π., (1997). Μοντέλα εκπαίδευσης παιδιών μειονοτήτων και μετακινούμενων πληθυσμών. Ειδικές προτάσεις για τις βαλκανικές χώρες, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Gutenberg, σσ Γκασούκα, Μ. (1998). Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του Φύλου-Ζητήματα εξουσίας και ιεραρχίας, Αθήνα. Γκασούκα, Μ. (2003). «Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η έμφυλη διάστασή του», εισήγηση στη Διημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας με θέμα: Διαπολιτισμικότητα και Ισότητα των Φύλων, (30 Οκτωβρίου, 2003) Ηράκλειο, Κρήτη. Αθήνα, ΚΕΘΙ. Γκότοβος, Α., (1997). «Γλωσσική Συνέχεια και Εκπαιδευτική Περιχαράκωση: Το Παράδειγμα της Ελληνικής Διασποράς στη Γερμανία». Στο: Η Γλωσσική Εκπαίδευση των Ελλήνων Μεταναστών στην Ευρώπη. ΥΠΕΠΘ-Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, σσ Cummins, J. (2000). Negotiating intercultural identities in the multicultural classroom. The CATESOL Journal, 12 (1), Cummins, J. (1996). Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society. Los Angeles, CA: California Association for Bilingual Education. Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση-Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. Μετάφραση: Σ. Αργυρή, εισαγωγή-επιμέλεια: Ε. Σκούρτου, Αθήνα, Gutenberg. Δαμανάκης, Μ., (1997α). «Αναζήτηση μιας Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τα παιδιά των Μεταναστών στην Ευρώπη». Στο: Η Γλωσσική Εκπαίδευση των Ελλήνων Μεταναστών στην Ευρώπη. ΥΠΕΠΘ-Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, σσ Δαμανάκης, Μ, (επιμ.)(1997β). Η Εκπαίδευση των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα-Διαπολιτισμική Προσέγγιση, Αθήνα, Gutenberg. Δαμανάκης, Μ. (1989 α ). Μετανάστευση και Εκπαίδευση. Αθήνα, Gutenberg. Δαμανάκης, Μ. (1989β). «Πολυπολιτισμική και Διαπολιτισμική Αγωγή», Τα Εκπαιδευτικά, τχ. 16, Αθήνα, Εκπαιδευτικός σύνδεσμος, σσ Καλατζή-Αζίζι, Α., Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Βλάχου, Α., (1998). Προκαταλήψεις και Στερεότυπα. Δημιουργία και Αντιμετώπιση. Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Γ.Γ.Λ.Ε. Κανακίδου, Ε. / Παπαγιάννη, Β. (1998). Διαπολιτισμική Αγωγή. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Κασσωτάκης, Μ., (2003). «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Φύλο». Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο Μεντόρων ΥΠΕΠΘ στους υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Σ.Ε.Π & Σ.Σ.Ν που οργάνωσε το Κ.Ε.Θ.Ι. στα πλαίσια του Προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: κατηγορία πράξης α «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων» στην Αθήνα από 17/6 μέχρι 20/6/2003. Κάτσικας, Χ., (1998). «Απόρριψη από την εκπαίδευση-αποκλεισμός από την αγορά εργασίας: εκτός τάξης το «διαφορετικό». Σεμινάριο 24, σσ Kέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), (2001). Οδηγός Συμβουλευτικής Γυναικών, Αθήνα, έκδ. Κ.Ε.Θ.Ι. 411

14 Κοσμίδου-Hardy, Χ. (1999). «Η συμβολή της αναπτυξιακής Συμβουλευτικής για την προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας: Έμφαση στην κριτική αυτογνωσία και κοινωνιο-γνωσία του εκπαιδευτικού».στο: Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τχ. (50-51),21-57 Αθήνα, ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. Ελληνικά Γράμματα. Κρίβας, Σ.(1999). «Αξίες και ανάπτυξη για τη σταδιοδρομία μέσω της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής: η συγκρότηση ενός μοντέλου». Στο: Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, (50-51), 58-65, Αθήνα, ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. Ελληνικά Γράμματα. Λαζαρίδου, Γ. (1995). «Μετανάστριες στην Ελλάδα-Οικιακές βοηθοί από Φιλιππίνες και Αλβανία-μια επιτόπια μελέτη». Στο: Εθνικισμός, Ρατσισμός, Κοινωνικό Φύλο. Διήμερη συνάντηση γυναικών 11 και 12 Νοεμβρίου 1994 του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αριστερών Φεμινιστριών-Ελληνικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, σσ Levy, J. T. (2000). The multiculturalism of fear, Oxford, Oxford University Press. Lynch, I., (1986). Multicultural education. Principles and Practises, London, Routledge. Mahalingam, R. & McCarthy, C. (2000). Multicultural curriculum. New directions for social theory, practice and policy, New York: Routledge. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2003). «Μια κριτική ματιά στην ενσυναίσθηση». Στο: Ψυχολογία, 2 & 3, , Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Μαλικώση-Λοΐζου, Μ.(2001). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Μάρκου, Γ. (1998). Η πολυπολιτισμικότητα της Ελληνικής κοινωνίας, η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.. Αθήνα, ΥΠΕΠΘ Γ.Γ.Λ.Ε. Μάρκου, Γ. (1997). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Αθήνα, Κ.Ε.Δ.Α. Μάρκου, Γ. (1996). Προσεγγίσεις της Πολυπολιτισμικότητας και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Αθήνα, ΥΠΕΠΘ Γ.Γ.Λ.Ε. Ματθαίου, Δ. (1997). Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης-Θεωρήσεις και Ζητήματα, Αθήνα. Michel, A.M. (1995). «Η Κλιμάκωση της Φτώχειας στην Ευρώπη». Αφιερώματα, περ. Έκδοση της Le Monde Diplomatique, τχ. 6, σσ Ναξάκης, Χ.(1998). Ανάπτυξη-Τεχνολογική Μεταβολή και Ανεργία,στο Ανεργία: Μύθοι και Πραγματικότητα, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σσ Νικολάου, Γ. (2000). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο-από την «ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Παλαιολόγου, Ν., (2000). Σχολική Προσαρμογή Μαθητών Με «Δι-Πολιτισμικά» Χαρακτηριστικά - Η περίπτωση παλιννοστούντων μαθητών από την πρώην Σοβιετική Ένωση στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, Διδακτορική Διατριβή, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Αθηνών. 412

15 Παπαγεωργίου, Γ., (1999). «Ελληνικό όνειρο ή εφιάλτης;». Αφιερώματα της εφ Ελευθεροτυπία: Η κάθοδος των μυρίων- Βόμβα Ή δώρο για την Ελλάδα; σσ Παπάς, Α., (1995), Διδακτική Γλώσσας και Κειμένων, τ. Β, Αθήνα. Παπάς, Α., (1998), Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική, Αθήνα. Παπαχρήστος, Κ.-Πανταζοπούλου, Μ. (2001 α ). «Η εκπαίδευση των μειονοτήτων, το πρόβλημα της Σχολικής Αποτυχίας και προτάσεις αντιμετώπισης στα πλαίσια της Συμβουλευτικής». Στο: πρακτικά του 3 ου Διεθνούς Συνεδρίου με Θέμα: Η ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα, μια διαπολιτισμική προσέγγιση, τόμος 3 ος, ΚΕ.Δ.ΕΚ-Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Πατρών, Πάτρα, σσ Παπαχρήστος, Κ. (2001β), Διαπολιτισμική Αγωγή/Εκπαίδευση και παιδική Λογοτεχνία, αυτοέκδοση, Αθήνα. Παπαχρήστος, Κ., Γιαννίκας,Α. Μπαμπαρούτσης,Χ.(1999), «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια-Βίου Μάθηση και οι στρατηγικές «ένταξης» των μειονοτήτων και των μετακινούμενων πληθυσμών: Διαπολιτισμική Προσέγγιση». Στο: Πρακτικά του Θ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με Θέμα: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση: Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική προοπτική, Βόλος Νοεμβρίου 1999, σσ Pedersen, P. B., (1999). Multiculturalism as a fourth force, Philadelphia, Brunner/Maze. Pedersen, P., (2000α). A Handbook for developing multicultural awareness: Third edition, Alexandria, VA: American Counseling Association. Pedersen, P., (2000β). Hidden messages in culture-centered counseling: A Triad Training Model, Thousand Oaks, CA: SAGE. Pedersen, P.B., Draguns J.G., Lonner W. J. & Trimble J. E., (2002). Counseling across cultures: Fifth edition, Thousand Oaks, CA: SAGE. Ponterotto, J. G., Casas, J. M., Suzuki, L. A., & Alexander, C. M., (2001). Handbook of multicultural counseling: Second edition, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Rey von Allmen, M. (1989). «Interkulturalismus Holzwege und Herausforderungen», στο: Hohmann, H. / Reich, H.H. (1989), Ein Europa fur Mehrheiten und Minderheiten. Diskussionnen um interkulturelle Erziehung, Munster/New York, σσ Σαμοΐλης, Π., Κωστόπουλος, Π., (2002). «Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΚΕΣΥΠ -Πρώτες εκτιμήσεις από τη λειτουργία του ΚΕΣΥΠ Πατρών», Περ. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τ , σσ Sue, D. W., Carter, R. T., Casas, J. M., Fouad, N. A., Ivey, A. E., Jensen, M., LaFromboise, T., Manese, J. E., Ponterotto, J. G. & Vasquez-Nutall, E., (1998). Multicultural Counseling competencies, Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Sue, D. W., Ivey, A. E., & Pedersen, P. B., (1996). Multicultural counseling theory. Belmont, CA: Brooks/Cole. 413

16 Sue, S.,(1998). «In search of cultural competencies in psychology and counseling», American Psychologist, 53, σσ Σωτηριάδου, Α. (2007). «Εκπαίδευση Οδηγίες Στοιχεία και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της διακίνησης των γυναικών (trafficking)», στο: Οικονομικές μετανάστριες στην Ελλάδα Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση, (επιμ.) Α. Βαλεντίνη Ρήγα & Συνεργάτες, Αθήνα, Gutenberg, σσ Σωτήρχου, Ι., (1999). Ο τέταρτος κόσμος, Αφιερώματα της εφ. Ελευθεροτυπία: Η κάθοδος των μυρίων- Βόμβα Ή δώρο για την Ελλάδα; σσ.4-5. Troyna, B. (1993). Racism and education: research perspectives, Buckingham, Open University Press. Verma, G. K. & Pumfrey, P. D. (Eds.) (1994). Cross-curricular contexts, themes and dimensions in primary schools, London, Falmer Press. Φατούρου-Χαρίτου, Μ. (1994). «Συμβουλευτική Γονέων Μεταναστών», Περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, σσ Φραγκουδάκη,Α., Δραγώνα,Θ. (1997). Τί είναι η πατρίδα μας; Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση. Αθήνα, Αλεξάνδρεια. Χάλαρης, Γ., (1998). Μετανάστευση και Παγκοσμιοποίηση. Ο Πολίτης, τχ. 46, σσ Χαραμής, Π., (1996), Εισήγηση στην Πρώτη Βαλκανική Συνάντηση Εκπαιδευτικών για την Ειρήνη της Ο.Λ.Μ.Ε, Αρχαία Ολυμπία. 414

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ «Πας μη Έλλην βάρβαρος» Αυτή η αντίθεση παρόλο που προβάλει ως προαιώνια, εμφανίζεται κατά τον 5 ο αιώνα και παγιώνεται μόνο μετά τη νίκη των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

«Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη»

«Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδάσκω και διερευνώ τη διδασκαλία μου σε μια πολυπολιτισμική τάξη»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. Μετά από πολυπληθή αιτήματα των φοιτητών μας που συμμετέχουν σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών μας δράσεων, η Ακαδημία των Πολιτών προαναγγέλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην ψυχοκοινωνική στήριξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην ψυχοκοινωνική στήριξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην ψυχοκοινωνική στήριξη των αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φωτεινή Ι. Τολούδη ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.

ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα. Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Γ έτος: 1. Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@aegean.gr 1 Δραστηριότητα Πόσο διεθνοποιημένος είναι ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών

Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Γκάνιος Γεώργιος, Διευθυντής Εκπαίδευσης Δ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθηνών «Όσα συμβαίνουν εκτός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για την ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτικές βιογραφίες στα σχολεία και την κοινωνία της Κύπρου ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

δομή και λειτουργία βιβλία αναλυτικό πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ κτήρια βιβλιοθήκες τεχνολογικός εξοπλισμός STATUS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

δομή και λειτουργία βιβλία αναλυτικό πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ κτήρια βιβλιοθήκες τεχνολογικός εξοπλισμός STATUS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Γεωργία Παπουτσή, Εκπαιδευτικός Υπ.Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής Π.Αθηνών ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΔΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗ ΕΡΓΑ 1.1/13 Πληροφόρηση-Εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) νομίμως διαμενόντων στη χώρα Έργο 1.1.α/13: Πρόγραμμα προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ατζέντα Ιστορικό πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο κυπριακό συγκείμενο Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ (ROLE DEBATES) Σκοπός Ο στόχος αυτού του εργαλείου αντανάκλασης είναι να υποκινηθεί η κατανόηση των προοπτικών των διαφορετικών συμμετόχων. Πιο συγκεκριμένα βοηθά τους εκπαιδευτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. «Κοινωνική ένταξη των μαθητών: ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. «Κοινωνική ένταξη των μαθητών: ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας» Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνική ένταξη των μαθητών: ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας»

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση»

«Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. 17-18 Μαΐου 2006

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. 17-18 Μαΐου 2006 «Ένταξη Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο Σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικής Ηγεσίας. Μιχαλίνος Ζεμπύλας

Παιδαγωγικής Ηγεσίας. Μιχαλίνος Ζεμπύλας Διαπολιτισμική Αγωγή και ο Ρόλος της Παιδαγωγικής Ηγεσίας Μιχαλίνος Ζεμπύλας Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σημείωμα Πάνω στην Παιδαγωγική Ηγεσία: Τρεις Παραδοχές 1. Ηγεσία ως πολιτική (politics) και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ»

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» Θέματα Συνάντησης Σύντομη παρουσίαση των φορέων της

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη εξ αποστάσεως επιμορφωτικού σεμιναρίου

Περίληψη εξ αποστάσεως επιμορφωτικού σεμιναρίου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο και τα προβλήματά της

Η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο και τα προβλήματά της Η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο και τα προβλήματά της Περίληψη Μπαλτατζής Δημήτριος - Νταβέλος Πέτρος Συγκρίνοντας και κατανοώντας τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των θεσμών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα