ΕΡΓΑΣΙΑ Το ικαίωµα στην Κοινωνική Ασφάλιση κατά το Άρθρο 22 παρ. 5 Ελληνικού Συντάγµατος του 1975/1986/2001. Όλγα Ι. Βογιατζή. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ Το ικαίωµα στην Κοινωνική Ασφάλιση κατά το Άρθρο 22 παρ. 5 Ελληνικού Συντάγµατος του 1975/1986/2001. Όλγα Ι. Βογιατζή. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια"

Transcript

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο ιδάσκων : Καθηγητής κ. Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΡΓΑΣΙΑ Το ικαίωµα στην Κοινωνική Ασφάλιση κατά το Άρθρο 22 παρ. 5 Ελληνικού Συντάγµατος του 1975/1986/2001 Όλγα Ι. Βογιατζή Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΑΪΟΣ 2004 ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... σελ. 4 Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟ.σελ. 5 Β. ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ...σελ. 5 Γ. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Η µεταβολή της έννοµης τάξης και η επικράτηση της µονιστικής αρχής..σελ 6 2. Συνέπειες της µεταβολής στη φύση των συνταγµατικών δικαιωµάτων...σελ Η κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης ως δικαιώµατος και ως θεσµού...σελ Οριοθέτηση κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση προς άλλες µορφές ασφαλιστικής κάλυψης...σελ Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι...σελ. 9. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...σελ Ψήγµατα του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο...σελ Εξέταση της εµφάνισης του θεσµού στην Ευρώπη...σελ Συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο...σελ Εισδοχή της κοινωνικής ασφάλισης στα ελληνικά Συντάγµατα...σελ. 13 Ε. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΕΚΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ...σελ Γενικά...σελ ιεύρυνση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας...σελ 16 α. Ενσωµάτωση ενός ελαχίστου ορίου διαβίωσης...σελ 16 β. Επέκταση του κύκλου των προστατευοµένων προσώπων...σελ. 17 γ. Προσφυγή σε ευρύτερες µορφές αλληλεγγύης...σελ. 19 ΣΤ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ σελ Γενικά..σελ 19 2.Πού οφείλεται ο ρευστός της χαρακτήρας; σελ 19 3.Το δικαίωµα για ασφάλιση θεµελιώνει ένα απόλυτο ή ένα σχετικό κοινωνικό κεκτηµένο;...σελ 21 α. Ελληνική θεωρία σελ 21 β. Ελληνική Νοµολογία..σελ 22 γ. Νοµολογία Ε Α σελ 24 2

3 Ζ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ..σελ Γενικά..σελ Οι βασικές αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης..σελ 25 α)η αρχή της αναλογίας εισφορών παροχών σελ 26 β) Η αρχή της κάλυψης των κυριότερων ασφαλιστικών κινδύνων.σελ 27 γ) Αρχή της καθολικότητας της κάλυψης του εργαζόµενου πληθυσµού σελ 28 δ) Αρχή της ασφαλιστικής κάλυψης των έµµεσα ασφαλισµένων...σελ 28 ε) Ο δηµόσιος και υποχρεωτικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης σελ 29 στ) Οργανωτικές Αρχές....σελ 29 i. Η αρχή της κρατικής παρέµβασης...σελ 30 ii. Η αρχή της συµµετοχής του Κράτους στη χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών φορέων...σελ 31 iii. Η αυτοδιοίκηση των ασφαλιστικών οργανισµών...σελ 32 iv. Η αρχή της συµµετοχής των ασφαλισµένων στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων...σελ Το άρθρο 22 παρ. 5 γεννά αγώγιµη αξίωση;...σελ 34 Η. ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ...σελ Υποχρέωση σεβασµού του πυρήνα του θεσµού...σελ Αρχή της ισότητας...σελ ιεθνείς δεσµεύσεις...σελ 36 Θ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ...σελ 40 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ...σελ 42 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...σελ 44 SUMMARY...σελ 45 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΕ : Ανώτατο ειδικό ικαστήριο ΑΕΙ : Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ΑΠ : Άρειος Πάγος ΕΝ : ελτίον Εργατικής Νοµοθεσίας ΕΚ : ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ι ικ : ιοικητική ικαιοσύνη ΟΕ : ιεθνής Οργάνωση Εργασίας ΣΕ : ιεθνής Σύµβαση Εργασίας τα : ικαιώµατα του Ανθρώπου εδ : εδάφιο Ε : Επιθεώρηση ηµοσίου και ιοικητικού ικαίου Ε Α : Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώπου Ε ΚΑ : Επιθεώρησις ικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕΕυρ : Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ικαίου Ελλ νη : Ελληνική ικαιοσύνη ΕΣ : Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΣ Α : Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΙΚΑ : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ : και τα λοιπά Ν : νόµος ν.δ. : νοµοθετικό διάταγµα ΝοΒ : Νοµικό Βήµα ΝΠ : Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ΟΤΑ : Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρ: παράγραφος σελ : σελίδα ΣτΕ : Συµβούλιο της Επικρατείας ΣυνθΕΕ : Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤοΣ : Το Σύνταγµα υποσηµ : υποσηµείωση 4

5 Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟ Η κοινωνική ασφάλιση συνδέεται µε την ανθρώπινη φύση, µε την ανθρώπινη υπόσταση και υγεία. Είναι ένα µέτρο κοινωνικής πολιτικής, που στοχεύει στην επίτευξη της κοινωνικής ασφάλειας και αποτελεί ίδιον χαρακτηριστικό της µετάβασης του κράτους αποχής σε κράτος προνοίας. εν είναι παρεπόµενο της εν ευρύτητα νοουµένης εννοίας της εργασίας, πόσο µάλλον της εξαρτηµένης εργασίας, παρά τη ρητή πρόβλεψη στο συνταγµατικό κείµενο (άρθρο 22 παρ. 5). Αντιθέτως το επίθετο κοινωνική της προσδίδει µία καθολική διάσταση µε την έννοια ότι η κοινωνική ασφάλιση καλύπτει εξίσου και πρόσωπα µη εργαζόµενα, όπως τα µέλη της οικογένειας του εργαζοµένου, τους συνταξιούχους ή αναπήρους ένεκα ατυχήµατος εργατικού. Εντούτοις, η κοινωνική ασφάλιση δεν µπορεί να ταυτιστεί µε την κοινωνική ασφάλεια, της οποίας αποτελεί µέσον, καθώς δεν παρέχει κάλυψη στο σύνολο του πληθυσµού της χώρας 1. Όπως διαφάνηκε εξ αρχής, προστατευόµενο αγαθό είναι η ίδια η ανθρώπινη υπόσταση, η ανθρώπινη ύπαρξη και συνακόλουθα η ανθρώπινη υγεία. Β. ΦΟΡΕΙΣ - ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Όπως θα αναπτυχθεί πιο κάτω, κατά τη διατύπωση της συνταγµατικής διάταξη, φορείς των δικαιωµάτων που απορρέουν από το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος είναι οι όλοι εργαζόµενοι (φυσικά πρόσωπα), Έλληνες και αλλοδαποί, ανήλικοι και ενήλικοι. Η λέξη εργαζόµενοι πρέπει να ερµηνευθεί µε ευρύτητα, ώστε να συµπεριληφθούν σε αυτήν όλοι όσοι εργάζονται, ανεξαρτήτως αν παρέχουν εξαρτηµένη εργασία ή είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, έµποροι κ.τ.λ.. Για όλους τους εργαζοµένους υφίστανται οι ίδιοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, άρα και η ίδια ανάγκη προστασίας. Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι στους «εργαζοµένους», κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 5 περιλαµβάνονται και οι δηµόσιοι λειτουργοί (π.χ. δικηγόροι, δικαστές) και υπάλληλοι 2. Ως εργαζόµενοι νοούνται, καταρχήν, όσοι παρέχουν πραγµατικά εργασία και άρα το στοιχείο αυτό θεµιτά λαµβάνεται υπόψη από το νοµοθέτη για την αναγνώριση χρονικών περιόδων ως καλυπτοµένων ασφαλιστικά, αφού άλλωστε συνεπάγεται τη χρονικά επίκαιρη 1 Ως προς την αναγκαιότητα συνταγµατικής κατοχύρωσης του όλου, δηλαδή της κοινωνικής ασφάλειας βλ. άρθρο του Αντ. Ν. Πετρόγλου «Αι περι κοινωνικών δικαιωµάτων διατάξεις του νέου Συντάγµατος» στην Ε ΚΑ 1975 σελ. 385, ο οποίος χαρακτηρίζει ως παράλειψη την µη πρόταξη στο κεφάλαιο των κοινωνικών δικαιωµάτων ειδικής διάταξης, που θα θεµελιώνει υποχρέωση του Κράτους για την κοινωνική ασφάλεια όλου του πληθυσµού. 2 Βλ. Contra ΣτΕ 1750/1993, Ελλ νη 1994 σελ

6 καταβολή εισφορών 3. Εξάλλου, εφόσον η κοινωνική ασφάλιση συνδέεται µε την ίδια την υπόσταση του ανθρώπου 4, αφορά την υγεία και την συνταξιοδότησή του, πρέπει να υπερβαίνει το στενό πλαίσιο της εργασίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι, δεν µπορεί να απευθύνεται αποκλειστικά στους ασκούντες µία οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα, αλλά, υπο την επίδραση της αρχής του κοινωνικού κράτους, ότι παρ εχει ασφαλιστική κάλυψη και σε εκείνους που δεν ασκούν κανένα απολύτως επάγγελµα ή καµία εργασία, σε κατηγορίες, δηλαδή, του πληθυσµού οι οποίες, χωρίς να εντάσσονται σε ένα ορισµένο επαγγελµατικό περιβάλλον, έχουν ανάγκη αρωγής, όπως, λ.χ. στους αναπήρους και στους γέροντες. Αποδέκτης των δικαιωµάτων αυτών είναι το Κράτος. Η κοινωνική ασφάλιση, ως κοινωνικό δικαίωµα, στρέφεται προς το Κράτος (και όχι εναντίον του κράτους, όπως τα ατοµικά δικαιώµατα 5 ) και περιέχει θετική αξίωση προς παροχή (facere). Έχει, δηλαδή, θετικό περιεχόµενο εξαναγκάζοντας το Κράτος σε πράξη και όχι σε παράλειψη. Γ. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Η µεταβολή της έννοµης τάξης και η επικράτηση της µονιστικής αρχής Το Σύνταγµα, υπό τη σύγχρονη έννοια, αποτελεί τον καθολικό ρυθµιστή της συνολικής έννοµης τάξης, καταλαµβάνοντας όλο το φάσµα της ανθρώπινης ζωής, πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής. Η σύγχρονη, αυτή, έννοια του Συντάγµατος οικοδοµείται στην µονιστική αρχή, κατά την οποία η έννοµη τάξη εκλαµβάνεται ως ενιαία, και σύµφωνα µε την οποία ελλείπει η διάκριση µεταξύ ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, στην οποία στηριζόταν η «παραδοσιακή», η «κλασσική» έννοια του Συντάγµατος, η στηριζόµενη στη δυαδιστική θεωρία περί έννοµης τάξης. Η επικράτηση της µονιστικής αντίληψης και η µεταβολή της έννοµης τάξης έγινε διαλεκτικά, µε τη σταδιακή κυρίως δηµοκρατικοποίηση του σύγχρονου κράτους, που οδήγησε στην παραγωγή ενός νέου δικαίου. 2. Συνέπειες της µεταβολής στη φύση των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Αυτή η µεταβολή της έννοµης τάξης µετέβαλε και τη φύση των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Ο συνταγµατικός νοµοθέτης κατοχυρώνοντας 3 Βλ. ΣτΕ 5020/1997, Ελλ νη 1999, σελ Τα κοινωνικά δικαιώµατα είναι δικαιώµατα υπόστασης, αφορούν,δηλαδή, την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση, την επιβίωση τουα τόµου. 5 Βλ. Ανδρ. Γ. ηµητρόπουλο, Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου, Θ Έκδοση, Απρίλιος 2001, σελ. 876 επ. 6

7 δικαιώµατα κατοχυρώνει παράλληλα και θεσµούς, αντικειµενικές δικαιϊκές αρχές ανεξάρτητα από τη γραµµατική διατύπωση της συνταγµατικής διάταξης. 3. Η κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης ως δικαιώµατος και ως θεσµού Συνακόλουθα, η συνταγµατική καθιέρωση του δικαιώµατος της κοινωνικής ασφάλισης οδηγεί στην αντικειµενική αρχή της κοινωνικής ασφάλισης, στην κατοχύρωσή της ως θεσµού. Συγκεκριµένα, το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος 1975/1986/ ορίζει τα ακόλουθα: «Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει». Με την ως άνω διάταξη, η κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων καθίσταται αντικείµενο της συνταγµατικής µέριµνας. Η πολιτεία ανέλαβε την υποχρέωση να οργανώσει δηµόσιες υπηρεσίες ή οργανισµούς, προκειµένου να καλυφθούν υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που ανήκουν σε προκαθορισµένη επαγγελµατική οµάδα ή κατηγορία του πληθυσµού. Οι κοινωνικές ασφαλίσεις, λοιπόν, είναι συστήµατα κανόνων που ρυθµίζουν, ποιά οικονοµικά µέσα (ασφαλιστικές παροχές) πρέπει να χορηγήσει ένας δηµόσιος οργανισµός (ασφαλιστικός φορέας) στα πρόσωπα που υπάγονται σε αυτόν (ασφαλισµένους), εφόσον συµπληρώνουν τις αναγκαίες χρονικές και οικονοµικές προϋποθέσεις (χρόνο ασφάλισης, ασφαλιστικές εισφορές) και κινδυνεύουν από µείωση εισοδηµάτων ή αύξηση των δαπανών τους (ασφαλιστικοί κίνδυνοι). Για την ύπαρξη των κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αδιάφορη η καταβολή ή µη ειδικών ασφαλίστρων (δωρεάν ασφάλιση) ή υποχρεωτική ασφάλιση στον αρµόδιο φορέα. 4. Οριοθέτηση κοινωνικής ασφάλισης προς άλλες µορφές ασφαλιστικής κάλυψης Πρέπει να σηµειώσουµε, ότι οι επιµέρους αξιώσεις για την παροχή οικονοµικών υπηρεσιών ή αγαθών, για την προστασία της οικογένειας, της µητρότητας, της παιδικής ηλικίας, του γήρατος, της αναπηρίας, όπως κατοχυρώνενται στις συνταγµατικές διατάξεις ως κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών, αποτελούν ειδικότερες πλευρές µίας γενικότερης αξίωσης για άµβλυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων, εκδηλώσεις της αρχής του κοινωνικού κράτους. Η κοινωνική ασφάλιση, ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίζεται µε την έννοια της κοινωνικής ασφάλειας, η οποία αποτελεί µερικότερο στόχο του κοινωνικού κράτους. Ως κοινωνική ασφάλεια 7 πρέπει να νοηθεί ο σκοπός που επιδιώκεται από την κοινωνική πολιτική για την εξασφάλιση 6 Αναριθµήθηκε µε τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001, πρώην παρ. 4 του ίδιου άρθρου 7 βλ. Γ.Ελ. Κυµιώνη, Οριοθέτηση της Ιδιωτικής από την Κοινωνική Ασφάλιση, Ε ΚΑ 1993, σελ

8 στο σύνολο του πληθυσµού µέσων προστασίας της υγείας, της δυνατότητας απασχόλησης, της επαρκούς αµοιβής, της βελτίωσης των όρων ζωής και διατήρησης ικανότητας προς εργασία, όπως και ενός κατώτατου ορίου εισοδήµατος και των απαραίτητων κοινωνικών φροντίδων σε αυτούς που δεν µπορούν να εργαστούν για οποιοδήποτε λόγο ή, µετά το θάνατο, στα προστατευόµενα από αυτούς πρόσωπα. Το Σύνταγµά µας, µάλιστα, αγνοεί αυτόν τον όρο. Όπως γίνεται δεκτό από τη θεωρία 8 η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί το µέσο για την επίτευξη της κοινωνικής ασφάλειας, καθώς αυτή δεν απαντά µόνο στις ανάγκες που δηµιουργούνται στα άτοµα και στις οικογενειές τους, λόγω επέλευσης ενός κοινωνικού κινδύνου, αλλά στοχεύει και στην πρόληψη των ίδιων των κοινωνικών κινδύνων 9. Κατά τη ιακήρυξη της Αµερικανικής ιάσκεψης Εργασίας του Σαντιάγκο της Χιλής (1942), κοινωνική ασφάλεια αποτελεί «η αληθής και ορθολογισµένη οικονοµία των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των ανθρωπίνων αξιών, που αναπτύσσει την ηθική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων, προπαρασκευάζει τους δρόµους για τις µελλοντικές γενεές και υποστηρίζει τη γενιά που εξήλθε της παραγωγικής ζωής». Ακόµη η κοινωνική ασφάλιση διακρίνεται από την κοινωνική πρόνοια, στο µέτρο που δεν είναι µία επικουρική και εξατοµικευµένη κάλυψη των αναγκών του ατόµου 10. Συνοπτικά, θα µπορούσε να λεχθεί ότι η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική πρόνοια υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο της κοινωνικής ασφάλειας. Εξάλλου, η κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια αποτελούν µερικότερα στάδια µίας εξελικτικής πορείας. Τέλος, η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να διακρίνεται από την ιδιωτική ασφάλιση, σύνολο κανόνων που διέπουν το πλέγµα των εννόµων σχέσεων των ιδρυόµενων συµβατικά µεταξύ ενδιαφεροµένων και φορέων ιδιωτικής ασφάλισης, µε σκοπό τη δηµιουργία κοινωνίας όµοιων κινδύνων και την αντιµετώπισή τους. Ο ασφαλιστής, στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύµβασης, υποχρεώνεται να καλύπτει και να «φέρει» τον κίνδυνο, δηλαδή, να παρέχει προσηκόντως ασφαλιστική κάλυψη στον αντισυµβαλλόµενο και αυτός µε τη σειρά του να καταβάλλει το ασφάλιστρο (άρθρο 33 παρ. 1 εδ. α ν.δ. 400/1970) και να φέρει τα ασφαλιστικά βάρη. Αντικείµενο 8 βλ. Ά. Στεργίου, Η συνταγµατική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, Εκδοτικός οίκος Σάκκουλα/Θεσσαλονίκη 1994, σελ βλ. Β. αλαµάγκας, ηµόσιος τοµέας και κοινωνική πολιτιή, Αθήνα Κοµοτηνή 1985, σελ βλ. ΕΚ, υπόθεση Biason της 9 Οκτωβρίου 1974, όπου οριοθετείται στενά η έννοια της κοινωνικής πρόνοιας. Το ΕΚ έκρινε ότι οι µη ανταποδοτικές παροχές µπορούν να υπεισέλθουν στο χώρο της κοινωνικής ασφάλειας, εφόσον δεν στηρίζονται σε µία εξατοµικευµένη εκτιµηση της ανάγκης και είναι επαρκώς προσδιορισµένη η νοµική θέση του αποδέκτη. 8

9 ασφάλισης αποτελεί η σχέση ενός προσώπου προς ορισµένο οικονοµικό αγαθό ως προς το οποίο µπορούν να έχουν ασφαλίσιµα συµφέροντα περισσότερα πρόσωπα. Η εξασφάλιση, σε αντίθεση µε την κοινωνική ασφάλιση, παρέχεται µέχρι ενός συµβατικά καθορισµένου σηµείου και όχι σε γενικά πλαίσια. Κοµβικό σηµείο οριοθέτησης αποτελί το γεγονός, ότι η κοινωνική ασφάλιση ασκείται από κρατικούς φορείς, ενώ η ιδιωτική από ιδιωτικούς Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι Οι καταστάσεις ανάγκης που µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπος ο άνθρωπος καθηµερινά στο περιβάλλον στο οποίο ζεί και αναπτυσσεται είναι ποικίλλες. Το Κράτος, ως κοινωνικό κράτος, καλείται να προστατεύσει το άτοµο από τις δυσµενείς συνέπειες της επέλευσης αυτών των καταστάσεων, αυτών των κινδύνων όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Ως ασφαλιστικοί ειδικότερα κίνδυνοι, στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, θεωρούνται τα γεγονότα εκείνα, των οποίων η επέλευση είναι δυνατόν να επιφέρει απώλεια ή µείωση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων και αντίστοιχα αύξηση των δαπανών. Όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Ε, οι σπουδαιότεροι ασφαλιστικοί κίνδυνοιτους οποίους καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση, είναο η ασθένεια, η µητρότητα, το γήρας, η αναπηρία, το εργατικό ατύχηµα, ο θάνατος πρστάτη της οικογένειας, η στράτευση, η απώλεια θέσεως εργασίας, η ανεργία και η καταστοφή γεωργικής παραγωγής.. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ψήγµατα του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο Ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης δεν υπήρξε άγνωστος στον ελληνικό κόσµο. Αντιθέτως, παρατηρούνται θεσµοί που επιτελούσαν λειτουργία ανάλογη µε αυτήν της σύγχρονης κοινωνικής ασφάλισης. 12 Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο θεσµός των δηµοσιευόντων αρχόντων. Επρόκειτο για αιρετούς άρχοντες µε αποστολή την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στην πόλη έναντι ορισµένης αµοιβής, των λεγόµενων ιατρικών τελών, τα οποία συνίσταντο σε υποχρεωτικές εισφορές των πολιτών. Προεβλέπετο εξάλλου και η χορήγηση µίας µορφής επιδόµατος στους 11 Ο τύπος εµφάνισης των οργανισµών ιδιωτικής ασφάλισης είναι µόνο Ανώνυµες Εταιρίες ή αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισµοί, ενώ των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης είναι ΝΠ, ιδρυόµενα µε τυπικό νόµο ή µε διοικητικές πράξεις εκδιδόµενες κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση. 12 Βλ. σχετικά Θωµαϊδη, ιερεύνηση των θεσµών της κοινωνικής προστασίας από της αρχαιότητας µέχρι της επαναστάσεως του Εικοσιένα εις τον ελληνικόν χώρον, Αθήνα

10 ανάπηρους πολίτες που εκ των πραγµάτων αδυνατούσαν να εργαστούν, αντίστοιχο προς το σηµερινό επίδοµα αναπηρίας που χορηγείται από την Κοινωνική Πρόνοια. Στο δε Βυζάντιο εµφανίζονται τα πρώτα νοσοκοµειακά ιδρύµατα, µε αποστολή την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους άπορους πολίτες, τα οποία οφείλουν την δηµιουργία τους στην Αγία Ελένη και στον Εύβουλο, µέλος της Συγκλήτου. Κατά τα βυζαντινά χρόνια, ιδίως στην περίοδο ακµής της βυζαντινής αυτοκρατορίας, λειτούργησαν ποικίλα ιδρύµατα ταγµένα να εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς, ιδίως πτωχοκοµεία, γηροκοµεία και φιλανθρωπικά ιδρύµατα. 2. Εξέταση της εµφάνισης του θεσµού στην Ευρώπη Η κοινωνική ασφάλιση οργανώνεται θεσµικά, στις αναπτυγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες, από τα µέσα του 19 ου αιώνα, δηλαδή πολύ πριν από την εµφάνισή της ανάµεσα στους κανόνες αυξηµένης τυπικής ισχύος. Το Νοέµβριο του 1881 ανακοινώθηκε από τον Κάϊζερ Γουλιέλµο Α το Αυτοκρατορικό διάγγελµα 13, έργο του Καγκελάριου Βίσµαρκ, µε το οποίο εισήχθη ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης 14 στο Reichstag. Ο Βίσµαρκ διακήρυττε, ότι το Κράτος είναι υπέυθυνο τόσο για τις πράξεις του όσο και για τις παραλείψεις του και ότι ο ρόλος του «δεν περιορίζεται στην προστασία των υφιστάµενων δικαιωµάτων, αλλά αναφέρεται και στη θετική προαγωγή, µε τα κατάλληλα ιδρύµατα και µε τη χρήση των µέσων συνεργασίας που διαθέτει, της ευηµερίας όλων των πολιτών και ιδίως των αδυνάτων και απόρων». Με τις αντιλήψεις αυτές η κοινωνική ασφάλιση έσπασε το φράγµα της κοινωνικής πρόνοιας, που αποτελούσε ως τότε τη µόνη µέθοδο αντιµετώπισης των κοινωνικών αναγκών, προσφέροντας κοινωνική προστασία σε εθνική κλίµακα. Το επιχειρούµενο έργο εντούτοις δεν ήταν απλό, καθώς ερχόταν αντιµέτωπο µε τις υπάρχουσες πολιτικοφιλοσοφικές αντιλήψεις, που επεφύλασσαν ακόµη και στην Κοινωνική πρόνοια µία αντιδραστική διάθεση, θεωρώντας την πενία ως αποτέλεσµα της ανικανότητας, της ασωτίας και των ελαττωµάτων των φτωχών. Για αυτόν, άλλωστε, το λόγο συνιστούσαν η χορήγηση των παροχών της κοινωνικής πρόνοιας 13 Πιο συγκεκριµένα, τρείς θεµελιώδεις νόµοι, κατά διαδοχική σειρά, εισάγουν στα 1881 την ασφάλιση ασθένειας, στα 1884 την ασφάλιση εργατικών ατυχηµάτων και στα 1889 την ασφάλιση αναπηρίας και γήρατος. 14 Πρβλ. Π. Κυριακουλάκου, Αλληλεπίδραση και επικαλύψεις των θεσµών της κοινωνικής ασφαλίσεως κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικής ασφαλίσεως, Ε ΚΑ 1981, σ Βλ. επίσης Α. Στεργίου, Η συνταγµατική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, Εκδοτικός οίκος Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 1 επ., όπου προβαίνει σε µία εκτενή ανάλυση της πορείας «συνταγµατοποίησης» της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 10

11 να γίνεται κατά αντιπαθή τρόπο αποθαρρύνοντας τα άτοµα να υποβάλλουν παρόµοια αιτήµατα. 3. Συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο Χρειάστηκαν, εποµένως, δύο παγκόσµιοι πόλεµοι και οι συνακόλουθες κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις του εικοστού αιώνα για να γίνει η κοινωνική ασφάλιση ο καταλυτικός θεσµός στην εποχή µας προσφέροντας ουσιαστική εξασφάλιση, ενισχύοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο κοινωνικός ρόλος του κράτους διευρύνεται µετά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην συνεχή τάση αύξησης του κοινωνικού προϊόντος, µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας των ανθρώπων. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται στα σύγχρονα Συντάγµατα, µε τη µορφή της διακήρυξης κοινωνικών δικαιωµάτων. Η συνταγµατοποίηση όµως της κοινωνικής ασφάλισης δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Συγκεκριµένα, άλλοτε βρίσκει άµεση έκφραση κα άλλοτε συνάγεται έµµεσα από την αρχή του κοινωνικού κράτους 15. Η είσοδος του θεσµού στα µεταπολεµικά Συντάγµατα οδηγεί στην εδραίωσή του. Πρώτο στην Ευρώπη, το Σύνταγµα της Βαϊµάρης της 11 Αυγούστου 1919 ενσαρκώνει την τάση για αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων 16. Ανάµεσα στις κοινωνικές του διατάξεις προβάλλουν η κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 161) και η ασφάλιση ανεργίας (άρθρο 163 παρ. 2). Η κοινωνική διάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων αποκρυσταλλώνεται και στο Ιταλικό Σύνταγµα της 27 εκεµβρίου Στον τίτλο ΙΙΙ (Οικονοµικές Σχέσεις) του Πρώτου Μέρους ( ικαιώµατα και Καθήκοντα Πολιτών) περιλαµβάνεται το άρθρο 38, στην παράγραφο 2 του οποίου ορίζεται ότι πρέπει να προβλέπονται και να διασφαλίζονται για τους εργαζοµένους, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, µέσα συντήρησης σε περίπτωση ατυχήµατος, ασθένειας, αναπηρίας, γηρατειών και ακούσιας ανεργίας 18. Η διάταξη αυτή απευθύνεται κυρίως στα νοµοθετικά όργανα 15 Αυτό συµβαίνει µε το Θεµελιώδη Νόµο της Βόννης του 1949, όπου η προστασία της κοινωνικής ασφάλισης αντλείται κυρίως από την αρχή του κοινωνικού κράτους (άρθρα 20 Ι και 28 Ι G G ). Ο συντακτικός νοµοθέτης του 1949 δεν ακολούθησε τη ρητά διακήρυξη του Συντάγµατος της Βαϊµάρης, γιατί θέλησε να περιλα βει στο συνταγµατικο κείµενο αποκλειστικά κανόνες µε άµεση νοµική ισχύ. 16 Για τις κοινωνικού περιεχοµένου διατάξεςι των Συνταγµάτων της περιόδου βλ. Κ. Μαυριά, Τα κοινωνικά δικαιώµατα στο Σύνταγµα του 1975, στο «Οι συνταγµατικές ελευθερίες στην πράξη» (Πρακτικά του Α Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Συνταγµατολόγων), Αθήνα Κοµοτηνή, 1986, σ. 185 επ. 17 Βλ. Κ Μαυριά Α. Παντελή, Συνταγµατικά κείµενα, Ελληνικά και Ξένα, 3 η έκδοση, Αθήνα Κοµοτηνή, βλ. σχετικά µε το δικαίωµα κοινωνικής ασφάλισης στο Ιταλικό Σύνταγµα, Livio Paladin, Diritto Constituzionale, Terza Edizione, Cedam, 11

12 και προσφέρει µία νοµιµοποιητική βάση σε ολόκληρο το κοινωνικό ασφαλιστικό οικοδόµηµα. Προχωρά όµως και πέρα από τα όρια της κοινωνικής ασφάλισης, προσφέροντας σοβαρά ερείσµατα για ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλειας 19. Επίσης, ερείσµατα σε συνταγµατικό επίπεδο ανευρίσκουµε και στο Ολλανδικό Σύνταγµα (άρθρο 20), αλλά και στο ισχύον Γαλλικό Σύνταγµα του 1958, το οποίο ρητά παραπέµπει στο Προοίµιο του Συντάγµατος του 1946, που εγγυάται, µεταξύ άλλων, σε όλους (ιδίως στο παιδί, τη µητέρα και στους απόµαχους της εργασίας) υλική ασφάλεια (11 alinea), που ικανοποιείται και µε τη συνδροµή του θεσµού της κοινωνικής ασφάλeιας. Μάλιστα, το Συνταγµατικό Συµβούλιο (Conseil Constitutionnel) έκρινε ότι εµπίπτει στην αρµοδιότητα του νοµοθέτη και της Κυβέρνησης ο ορισµός των µέσων για την υλοποίηση των αρχών που διακηρύσσονται από την al του Προοιµίου. Αλλά και τα νεώτερα Συντάγµατα της Ευρώπης προνοούν ιδιαίτερα για τα κοινωνικά δικαιώµατα, όπως λ.χ. το Ισπανικό του 1978, στο άρθρο 41 του οποίου κατοχυρώνεται το καθεστώς της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και στο άρθρο 50 που εγγυάται την καταβολή σύνταξης. Το Ελβετικό Σύνταγµα, µετά την αναθεώρηση της , υιοθετεί µία πιο συγκεκριµένη αντίληψη για ητν κοινωνική ασφάλιση η οποία πρέπει, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 34 quater, να οργανώνεται σε τρία επίπεδα. Τέλος, συνταγµατικές αποκρυσταλλώσεις µίας ήδη προωθηµένης κοινωνικής νοµοθεσίας συναντάµε και στα σκανδιναβικά κράτη (λ.χ. άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγµατος της ανίας του 1953). Αξίζει, ακόµη να αναφερθούµε και στο δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση, όπως αυτό αναγνωρίζεται έµµεσα 21 στη ΣυνθΕΕ, και συγκεκριµένα στα άρθρα 42 (πρώην 51), 136 (πρώην 117), όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται ως στόχος της Κοινότητας η παροχή κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 137 παρ. 1 στ. γ (πρώην 118), στο οποίο υπάρχει δέσµευση της Κοινότητας, να υποστηρίξει τη δράση των κρατών µελών στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας των εργαζοµένων και 140 που αναφέρεται στην 19 Πρβλ. και T.Treu, M. Napoli, M. Offeddu, M. Persiani, G. Giugni, U. Rumagnoli, Rapporti economici, Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Αrt , tomo I, Zanichelli Editore Bologna, Il Foro Italiano Roma. σελ. 241 «..sono dettate direttive dell evoluzione del sistema della previdenza sociale che supera ormai l ambito del lavoro subordinato per estendersi ad ogni categoria di lavoratori, ad ogni cittadino cioe che vive con il proprio lavoro.» 20 βλ. Cons. Const. No DC της Στο σχετικό άρθρο δεν προβλέπεται παρά ο συντοσνισµός των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας, ώστε να µην βλάπτεται στα ασφαλιστικά του δικαιώµατα ο εργαζόµενος που διακινείται εντός της Κοινότητας. 12

13 προώθηση συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για τον συντονισµό της δράσης τους στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης. Στο άρθρο 136 γίνεται, µάλιστα, ρητή αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 22 και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ικαιωµάτων των Εργαζοµένων του 1989, ένα corpus κανόνων διεθνούς δικαίου µε κοινωνικό προσανατολισµό και υπερνοµοθετική ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος). Στο άρθρο 34 του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων, ο οποίος ενσωµατώθηκε αυτούσιος στο Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, αναγνωρίζεται το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλεια, η πρόσβαση στις παροχές της οποίας αναγνωρίζεται σε κάθε πρόσωπο που διαµένει και διακινείται νοµίµως εντός της Κοινότητας. Η παρεχόµενη προστασία εξασφαλίζεται απέναντι σε περιπτώσεις, όπως η µητρότητα, η ασθένεια, το γήρας, το εργατικό ατύχηµα και η απώλεια της εργασίας. Η αρχή που κατοχυρώνεται εν προκειµένω στηρίζεται στα άρθρα 137 και 140 της ΣυνθΕΕ καθώς και στο άρθρο 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και στο σηµείο 10 του Κοινοτικού Χάρτη των δικαιωµάτων των εργαζοµένων 23. Άλλοι διεθνείς κανόνες που διευρύνουν τη συνταγµατική προστασία της κοινωνικής ασφάλισης είναι η Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών του 1948, η ιακήρυξη της Γενικής Συνδιάσκεψης της ΟΕ στη Φιλαδέλφεια (1944), το ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κονωνικά και Μορφωτικά ικαιώµατα (1966). 4. Εισδοχή της κοινωνικής ασφάλισης στα ελληνικά Συντάγµατα Έτσι και στο ελληνικό Σύνταγµα του 1975/1986/2001 η εισδοχή της κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι ουρανόπεµπτη. Εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης αυτής τάσης των σύγχρονων συνταγµάτων, να προβαίνουν σε απόπειρες συµβιβασµού της φιλελεύθερης παράδοσης µε την κοινωνική λειτουργία του κράτους. Καταρχάς, θα πρέπει να αναζητήσουµε τις ιστορικές καταβολές στο Σχέδιο Συντάγµατος του Ρήγα, στη «Νέα Πολιτική ιοίκηση», από το οποίο αναδύεται σε εµβρυϊκή µορφή ένα δικαίωµα κοινωνικής προστασίας για τους «δυστυχείς εγκατοίκους». Ακόµη, και τα Συντάγµατα του 1925/1926 και 1927 εισάγουν διατάξεις κοινωνικού περιεχοµένου, ενώ στο Σύνταγµα του 1952, που κατά γενική παραδοχή 22 Υπεγράφη στο Τορίνο την 18 η Οκτωβρίου 1961, Βλ. Σχετικά Ν. Σκανδάµη, Προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα στην κοινοτιή δικαιοταξία, ΤοΣ 1986, σ. 61 επ. 23 βλ. σχετικά Γιώργος Παπαδηµητρίου, Ο Χάρτης Θεµελιωδών ικαιωµάτων Σταθµός στη θεσµική ωρίµανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα

14 είναι άκρως συντηρητικό, εγκαταλείπονται και αυτές οι λιγοστές κοινωνικές διατάξεις των προγενέστερων συνταγµάτων. Η συνταγµατική αναγνώριση της κοινωνικής ασφάλισης όπως άλλωστε και των άλλων συνταγµατικών δικαιωµάτων ανταποκρινόταν στους πόθους των πολιτικών δυνάµεων, που συγκροτούσαν την Ε Αναθεωρητική Βουλή. Η απόπειρα, ωστόσο, ενσωµάτωσής της στο κείµενο του Συντάγµατος έµεινε περιορισµένη, γιατί κατά την επεξεργασία του άρθρου 22 παρ. 5 (πρώην παρ. 4) απουσίαζε οιοσδήποτε λόγος και αντίλογος. Οι ασφυκτικές προθεσµίες, η προτεραιότητα ζητηµάτων που αφορούσαν τη µορφή του πολιτεύµατος, καθώς και ο «φτωχός» προβληµατισµός οδήγησαν στην απώλεια της ευκαιρίας για εισαγωγή ολοκληρωµένης και πρότυπης διάταξης, που θα κατοχύρωνε το θεσµό σε όλο του το εύρος. Βάση των εργασιών της Ε Αναθεωρητικής Βουλής απετέλεσε το κυβερνητικό σχέδιο συντάγµατος. Κατά τους συντάκτες του «Το Κράτος µεριµνά δια την κοινωνικήν ασφάλειαν των εργαζοµένων. Ο νόµος ορίζει τους όρους και τας προϋποθέσεις ταύτης, ουδέποτε όµως δύναται να καταστήση υποχρεωτικήν την συµµετοχήν εις πλείονας του ενός οργανισµούς κυρίας και ενός επικουρικής ασφαλίσεως». Έπειτα από διεργασίες το κείµενο οριστικοποιείται ως εξής : «Το Κράτος µεριµνά δια την κοινωνικήν ασφάλισην των εργαζοµένων ως νόµος ορίζει». Στην ανάπτυξη που ακολουθεί, θα εξετάσουµε σταδιακά το θεσµό ως έχει διαµορφωθεί υπό το πρίσµα της αρχής του κοινωνικού κράτους, σηµειώνοντας την επίδραση που αυτή έχει ασκήσει στη διεύρυνση της παρεχόµενης ασφαλιστικής προστασίας (Ε), κατόπιν την συνταγµατική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης ως κοινωνικού δικαιώµατος, εξετάζοντας τα επιµέρους χαρακτηριστικά του (ΣΤ), ενώ τέλος, θα αναφερθούµε στην κοινωνική ασφάλιση ως θεσµική εγγύηση, αναλύοντας τις επιµέρους βασικές αρχές που εµπεριέχονται στον εξεταζόµενο θεσµό (Ζ). Ε. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΕΚΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Γενικά Βέβαια, η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγµατος δεν αποτελεί τη µόνη συνταγµατική βάση της κοινωνικής ασφάλισης. Επειδή ο εν λόγω θεσµός αποβλέπει «ως εκ της φύσεώς του, εις την εξυπηρέτησιν γενικώτερων κοινωνικών αναγκών της Πολιτείας» 24 είναι δυνατή η αναγωγή του στην ίδια την αρχή του 24 Βλ. ΣτΕ, Πρακτικόν 1010/1976, ΤοΣ 1977, σ

15 κοινωνικού κράτους, όπως κατοχυρώνεται ρητά στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, µετά την αναθεώρηση του Η εν λόγω αρχή δεν έχει ένα προκαθορισµένο περιεχόµενο, µε την έννοια ότι δεν µπορούµε να αντλήσουµε από αυτήν ορισµένα µέτρα προστασίας. Πρέπει να την προσεγγίσυµε ως ένα συνταγµατικό σκοπό, που πραγµατώνεται µε τη νοµοθετική παρέµβαση. Το κοινωνικό κράτος, όπως επισηµαίνει εκπρόσωπος της θεωρίας, είανι ορισµένο ως προς το περιεχόµενο του σκοπού του και αόριστο ως προς το «πώς» επιτυγχάνεται ο σκοπός αυτός 26. Το κοινωνικό κράτος δεν περιορίζεται στην προστασία των οικονοµικά ασθενών, δεν ισοδυναµεί αποκλειστικά µε ένα minimum προστασίας, το οποίο ενεργοποιείται εξαιρετικώς όταν το άτοµο αδυνατεί από µόνο του να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη υλικά και πνευµατικά αγαθά. Η ικανοποίηση ενός τέτοιου minimum επιτυγχάνεται κυρίως µέσω του θεσµού της κοινωνικής πρόνοιας. Με αφετηρία την διασφάλιση ενός επιπέδου minimum διαβίωσης, το κοινωνικό κράτος τείνει προς ένα optimum προστασίας. Ο νοµοθέτης καλείται να προστατεύσει τα άτοµα και τις οικογένειές τους από την επέλευση των κοινωνικών κινδύνων, όπως η ασθένεια, το γήρας, η αναπηρία κ.ά. Η απουσία µίας οπωσδήποτε νοούµενης ανάγκης αφαιρεί κάθε δικαιολογητικό λόγο από την κρατική παρέµβαση 27. Ως προς δε τον τρόπο κάλυψης των αναγκών, γίνεται µε τη βοήθεια µίας κρατικής διανοµής του εθνικού πλούτου, όπως θα αναπτυχθεί κατωτέρω. Η αρχή του κοινωνικού κράτους λειτουργεί ως µία αναδιανεµητική αρχή, καταλήγουσα στη µέιωση των κοινωνικών αντιθέσεων. Αξίζει τέλος να αναφέρουµε ότι η δυναµική του κοινωνικού κράτους δεν πλήρους κρατικής αναδιανοµής των πόρων και εισοδηµάτων, µέχρι να υπερισχύει η κοινωνική δικαιοσύνη. Αποτελεί µεν παράγοντα αντίστασης απέναντι σε ενδεχόµενη κατάργηση αυτού του minimum προστασίας που διασφαλίζει, εµποδίζοντας την ανατροπή εκ θεµελίωντου κοινωνικού κράτους, δεν µπορεί 25 Αλλά και πριν από την αναθεώρηση, γινόταν δεκτή η η συνταγµατική κατοχύρωση της αρχής έµµεσα, µέσω της ενσωµάτωσης στο Σύνταγµα διατάξεων που τυποποιούν ένα σηµαντικό αριθµό κοινωνικών διαιωµάτων. Όπως επισηµαίνει ο Α. Στεργίου στο έργο του Η συνταγµατική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, από τη στιγµή που ενσωµατώνεται στο Σύνταγµα η νέα αυτή κατηγορία των θεµελιωδών δικαιωµάτων, τα οποία εµφανίζονται σαν συγκεκριµενοποίηση της αρχής του κοινωνικού κράτους..δεν θα ήταν δυνατόν να διατυπωθούν αντιρρήσεις ως προς την αναγνώριση και της ίδιας της αρχής. 26 Βλ. Απ. Γέροντα, Επίκαιρα προβλήµατα του κοινωνικού κράτους, σελ. 62, ο οποίος προτείνει να προσδιορίσουµε τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους µε βάση την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 27 Βλ. ΣτΕ 2253/1976 Ε ΚΑ ΙΗ σελ. 691, το οποίο δέχεται ότι «η συνταξιοδότησις ενηλίκων ατόµων, εχόντων κατά τεκµήριο την ικανότητα αυτοδυνάµου αντιµετωπίσεως των βιοποριστικών αναγκών, ουδαµώς συνιστά υποχρέωσιν επιβαλλοµένην εκ του άρθρου 22 παρ. 4 (νυν 22 παρ. 5) Συντάγµατος ή εξ άλλης συνταγµατικής διατάξεως». 15

16 εντούτοις να φθάνει µέχρι του σηµέιου να υποκαθιστά την πρωτοκαθεδρία της οικονοµίας της αγοράς. Πέραν της νοµιµοποιητικής αυτής λειτουργίας της, η αρχή αναδεικνύεται πολύτιµη και για την αποσαφήνιση του περιεχοµένου των κοινωνικών δικαιωµάτων (ερµηνευτική αρχή), δεσµεύοντας το δικαστή και τη διοίκηση να αναζητήσουντο νόηµα του συνταγµατικού κειµένου και των νόµων σύµφωνα µε τις επιταγές του κοινωνικού κράτους. Εποµένως, δεν θα ήταν δυνατόν να προσεγγίσουµε την κοινωνική ασφάλιση, χωρίς να είναι εµφανής ο σύνδεσµος του θεσµού αυτού µε την αρχή του κοινωνικού κράτους. Υπό την επίδραση αυτής, η κοινωνική ασφάλιση µπολιάζεται µε τις αρχές της κοινωνικής ασφάλειας. Προσανατολίζεται και προς την κάλυψη ενός ελαχίατου ορίου διαβίωσης, ενώ παύει αν απευθύνεται αποκλειστικά στον εργαζόµενο πληθυσµό, αποκτώντας καθολικό χαρακτήρα. Τέλος, για να εκπληρώσει το διευρυµένο ρόλο της, προσφεύγει πλέον όχι στην στενή επαγγελµατική αλληλεγγύη, αλλά σε µία ευρύτερη µορφή κοινωνικής αλληλεγγύης. Ειδικότερα : 2. ιεύρυνση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας α. Ενσωµάτωση ενός ελαχίστου ορίου διαβίωσης Η κοινωνική ασφάλιση, στην παραδοσιακή της µορφή, στηρίζεται στην τεχνική της ασφάλισης, δηλαδή, η ανάληψη των κινδύνων γίνεται έναντι ανταλλάγµατος, Η εισφορά τελεί σε συνάρτηση µε το µισθό, ώστε να αποφεύγονται διαφοροποίησεις των ασφαλισµένων ανάλογα µε την ηλικία, την υγεία κλπ. Στην αφετηρία του λοιπόν, ο θεσµός αρθρώνεται γύρω από την παροχή της εργασίας και την αναπλήρωση του απωλεσθέντος µισθού, λόγω επέλευσης ενός εκ των ασφαλιστικών κινδύνων 28. Στοχεύει πρωτίστως στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης και όχι της ανθρώπινης ζωής. Η αρχέτυπη αυτή εικόνα της κοινωνικής ασφάλισης, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν είναι αµετακίνητη. Ερµηνεύοντας το άρθρο 22 παρ. 5 υπό το πρίσµα της αρχής του κοινωνικού κράτους ενισχύουµε το κοινωνικό συστατικό του εν λόγω θεσµού, ο οποίος απαγκιστρώνεται από την αναπλήρωση του απωλεσθέντος µισθού του εργαζοµένου και προσανατολίσεται πλέον προς την ικανοποίηση βασικών αναγκών του ανθρώπου. ηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνική ασφάλιση εκπληρώνει γενικότερους στόχους του κοινωνικού κράτους, 28 ασθένεια, γήρας, αναπηρία, θάνατος προστάτη οικογένειας 16

17 όπως είναι η προστασία του εισοδήµατος, της οικογένειας, της υγείας, των θυµάτων πολέµου κ.ά. Η εννοιολογική στροφή της κοινωνικής ασφάλισης προς το στόχο της κοινωνικής ασφάλειας αντικατοπτρίζεται στα κατώτατα όρια συντάξεων. Πρόκειται για την εγγύηση ενός minimum επιπέδου ζωής, αποδεσµευµένο από το ύψος του προηγούµενου µισθού του δικαιούχου. Στην ίδια κατεύθυνση τοποθετούνται και οι παροχές σε χρήµα ανάλογα µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις του ασφαλισµένου, καθώς και τα διάφορα οικογενειακά επιδόµατα. Η εγγύηση ενός ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης δεν αφορά µόνο τον ασφαλισµένο αλλά και την οικογένειά του (minimum familial garanti). Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµιστεί, ότι η παραπάνω εξέλιξη δεν πρέπει να οδηγήσει σε µια απόλυτη ρήξη µε τον ασφαλιστικό χαρακτήρα του θεσµού. Η κοινωνική ασφάλιση εξακολουθεί να εγγυάται στους εργαζοµένους τη διατήρηση του εισοδήµατός τους κατά τη διάρκεια περιόδων µη απασχόλησης. Ταυτοχρονως, εγγυάται και σε κάθε άτοµο ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, ώστε να προστατεύεται από την κατάσταση ανάγκης. β. Επέκταση του κύκλου των προστατευοµένων προσώπων Από τη στιγµή που γίνεται δεκτό, πως ο θεσµός εξυπηρετεί τον ευρύτερο στόχο της κοινωνικής ασφάλειας, δεν µπορεί να απευθύνεται αποκλειστικά στους ασκούντες µία οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα. Στην παραδοσιακή µορφή της κοινωνικής ασφάλισης φαίνεται να ανταποκρίνεται η διατύπωση του άρθρου 22 παρ.5 του Συντ., το οποίο περιορίζει την κρατική µέριµνα µόνο στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων. Πράγµατι, ακολουθώντας το γράµµα της διάταξης, θα έπρεπε να δεχθούµε την κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης µόνο για εκείνους που παρέχουν εξαρτηµένη εργασία. Μια τέτοια ερµηνεία θα έθιγε την ίδια τη θέση της κοινωνικής ασφάλισης στο σύστηµα των συνταγµατικών αξιών. Επιβάλλεται, συνεπώς, η διασταλτική ερµηνεία του όρου εργαζόµενοι, για να µην αποκλειστούν οι λοιπές επαγγελµατικές κατηγορίες, όπως λ.χ. οι έµποροι, οι βιοτέχνες, οι αγρότες κ.ά. Βεβαίως, η αρχή του κοινωνικού κράτους επιβάλλει στον Έλληνα νοµοθέτη να προστατεύει όλους τους Έλληνες πολίτες, ακόµη και τους αλλοδαπούς που διαµένουν στην Ελλάδα. Η αρχή της καθολικότητας, την οποία επαγγέλεται η κοινωνική ασφάλεια, επηρεάζει την αρχική µήτρα της κοινωνικής ασφάλισης. Συνεπώς, θα µπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη, ότι επιτρέπεται η επέκταση της ασφαλιστικής προστασίας όχι µόνο στους εργαζοµένους εν ευρεία εννοία, αλλά και 17

18 σε εκείνους που δεν ασκούν κανένα επάγγελµα ή καµία εργασία. Μπορεί η κοινωνική ασφάλιση να αποτελέσει το µέσο για την εκδήλωση της κρατικής µέριµνας απέναντι σε κατηγορίες του πληθυσµού οι οποίες, χωρίς να εντάσσονται σε ένα ορισµένο επαγγελµατικό περιβάλλον, έχουν ανάγκη αρωγής. Τέτοιες κατηγορίες ατόµων αποτελούν οι νέοι, οι γέροντες, οι ανάπηροι, οι άποροι, οι στερούµενοι κατοικίας και γενικότερα όσοι εµπίπτουν στο υποχρεωτικό περιεχόµενο της διάταξης του άρθρου 21 του Συντάγµατος. Όσο αφορά δε, τη νοµολογία, αξίζει να υπογραµµιστεί, ότι δέχεται πλέον σταθερά τον όρο εργαζόµενοι του άρθρου 22 παρ. 5 Συντ, µε την απαιτούµενη ευρύτητα, ώστε να εφαρµόζεται η διάταξη σε κάθε περίπτωση που ασκείται µία επαγγελµατική δραστηριότητα, µισθωτή ή όχι. Το Συµβούλιο της Επικρατείας 29, προβαίνοντας σε διασταλτική ερµηνεία του όρου εργαζόµενοι, δέχεται πλέον σταθερά, ότι ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης κατοχυρώνεται για όλο τον εργαζόµενο πληθυσµό. γ. Προσφυγή σε ευρύτερες µορφές αλληλεγγύης Στην παραδοσιακή της µορφή, η κοινωνική ασφάλιση, αποτελεί ένα θεσµό, ο οποίος παραγµατώνει µία εσωτερική αλληλεγγύη, µια αλληλεγγύη, δηλαδή, που περιχαρακώνεται µόνο στους εργαζοµένους ή στα µέλη του ιδιου επαγγέλµατος. Υπό αυτήν την οπτική, η κοινωνική ασφάλιση εκφράζει µία justitia commutativa, δηλαδή, χορηγεί παροχές ανάλογα µε την ατοµική συµβολή του καθενός. Εκείνοι που ασκούν µία επαγγελµατική δραστηριότητα παραχωρούν µέρος του εισοδήµατός τους υπερ εκείνων που αντιµετωπίζουν τις δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες ενός κινδύνου. Από τη στιγµή, όµως, που σηµειώνεται µία αναζωογόννηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε την ιδέα της κοινωνικής ασφάλειας, µία µετατόπιση του κέντρου βάρους από την αναπλήρωση του απωλεσθέντος µισθού στη διασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης, επιβάλλεται η προσφυγή σε ευρύτερες µορφές αλληλεγγύης. Η εκπλήρωση του διευρυµένου ρόλου της κοινωνικής ασφάλισης προϋποθέτει µία µεγαλύτερη συµµετοχή του Κράτους στη χρηµατοδότηση του θεσµού. Μόνο µε την απαγκίστρωση από τις εισφορές και την άντληση πόρων από τη φορολογία, µπορεί να εξελιχθεί η κοινωνική ασφάλιση. Βέβαια, η αρχή της τριµερούς 29 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 2253/1976 Ε ΚΑ ΙΗ σελ ΣτΕ 2747/1981 Ε ΚΑ Κ σελ ΣτΕ 2983/1989 Ε ΚΑ ΛΒ σελ. 92 (υπάλληλος ΝΠ ), ΣτΕ 2973/1991 Ε ΚΑ Λ σελ. 186 (δικηγόρος) 18

19 χρηµατοδότησης 30 διατηρείται, ενώ η µεταβολή παρατηρείται στο βαθµό συµµετοχής των µερών. Η εξέλιξη αυτή σε ευρύτερα σχήµατα προστασίας και η προσφυγή στη φορολογία αναπτύσσει µία αναδιανεµητική επίδραση (justitia distributiva), µια ανδιανοµή προς όφελος των κατώτερων κοινωνικών τάξεων. ιαγράφοντας τη δυνατότητα µίας justitia distributiva, χωρίς βέβαια αυτή να υποκαταστήσει την αρχή της ατοµικής συµβολής του καθενός, η αρχή του κοινωνικού κράτους συµβάλλει στην εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης σε σύστηµα κατανοµής του εθνικού πλούτου. ΣΤ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ 1. Γενικά Η κοινωνική ασφάλιση δεν εµφανίζεται µόνο ως εκδήλωση του κοινωνικού κράτους. Το ισχύον Σύνταγµα την περιλαµβάνει ρητά στον κατάλογο των κοινωνικών δικαιωµάτων 31. Αποκτά κατ αυτόν τον τρόπο µία µείζονα βαρύτητα, µία προτεραιότητα σε σχέση µε τους λοιπούς κοινωνικούς σκοπούς 32. Τα κοινωνικά δικαιώµατα, όπως η κοινωνική ασφάλιση, σε αντίθεση µε τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, χαρακτηρίζονται από µία αοριστία. Ο σχετικός της χαρακτήρας εκδηλώνεται ως προς τη ratione temporis (όχι άµεση, αλλά προοδευτική εφαρµογή), ως προς τη ratione materie (σεβασµός εν µέρει και όχι στο σύνολό τους) και ως προς τη ratione personae (προτεραιότητα υπέρ ορισµένων κοινωνικών οµάδων). Η αοριστία αυτή έχει την έννοια της ύπαρξης πληθώρας επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή προσαρµογή στα εκάστοτε κοινωνικο οικονοµιικά δεδοµένα. Τα εν λόγω θεµελιώδη δικαιώµατα αποκτούν κατ αυτόν τον τρόπο την αναγκαία ελαστικότητα για την αντιµετώπιση των προκυπτουσών αναγκών. 2. Πού οφείλεται ο ρευστός της χαρακτήρας; Το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση, όπως και όλα τα κοινωνικά δικαιώµατα αποτελούν µέσα αναδιανοµής του εισοδήµατος. Ως εκ τούτου συναρτώνται άµεσα από την κοινωνική δύναµη µίας συγκεκριµένης εποχής. Πρόκειται για ένα δικαίωµα δυναµικό, που απαιτεί µία αναπροσαρµογή στο 30 Εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών κρατική συµµετοχή 31 Η απαρίθµηση των κοινωνικών δικαιωµάτων στο Σύνταγµα δεν είναι εξαντλητική. Εκείνα που δεν διακηρύσσονται ρητώς καλύπτονται από την αρχή του κοινωνικού κράτους. 32 Για τη διεύρυνση των σκοπών του κράτους βλ. Α. Σβώλο, Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις προς αποκατάστασιν ακτηµόνων γεωργών υπό συνταγµατικήν και οικονοµικήν άποψιν, στο Νοµικαί Μελέται, τ. Β. Αθήνα 1958, σ. 98 επ. 19

20 διηνεκές 33. Εξαιτίας του δυναµικού αυτού στοιχείου του δικαιώµατος, αναγνωρίζεται ευρύτατη ρυθµιστική εξουσία στον κοινό νοµοθέτη, όπως άλλωστε προκύπτει και από την ίδια τη συνταγµατική διάταξη. Αυτή η αστάθεια και ευλιγισία υπαγορεύονται από τη µέριµνα για τη διασφάλιση της οντότητας του θεσµού της οικονοµικής του δηλαδή ικανότητας για χορήγηση παροχών και από τη φροντίδα κάλυψης νέων αναγκών. Το περιεχόµενό της δεν είναι δεδοµένο, αλλά εξαρτάται τόσο από τις δηµογραφικές µεταβολές όσο και από την οικονοµική εξέλιξη. Συγκεκριµένα: Η πορεία της κοινωνικής ασφάλισης στο χρόνο προϋποθέτει έναν ενεργό σύνδεσµο της µίας γενιάς µε την προηγούµενη, µε την έννοια ότι ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της χώρας καταβάλλει εισφορές µε τις οποίες πληρώνονται οι συντάξεις κοι οι άλλες παροχές. Η χρηµατοδότηση δηλαδή των κοινωνικών παροχών εδραιώνεται σε ένα διανεµητικό σύστηµα (pay as you go system), σύµφωνα µε το οποίο οι συγκεντρωθείσες εισφορές καλύπτουν αµέσως τις δαπάνες από τη χορήγηση των παροχών 34. Κάθε µία γενιά αναλαµβάνει να φέρει το οικονοµικό βάρος της προηγούµενης και, µε τη σειρά της, είναι αποδέκτης παροχών που χρηµατοδοτούνται απότην επόµενη. Η σχέση, συνεπώς ανάµεσα στον οικονοµικά ενεργό και µη ενεργό πληθυσµό είναι θεµελιώδης, καθώς σε αυτήν στηρίζεται ο όλος θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης. Όταν αυξάνει ο αριθµός των απασχολουµένων, άρα και εκείνων που συνεισφέρουν, είανι δυνατόν να µειωθεί το ύψος των εισφορών. Αντιθέτως, η ενδεχόµενη µείωση του αριθµού των απασχολουµένων δυσχεραίνει την ανεύρεση των αναγκαίων πόρων για την οικονοµική υποστήριξη του συστήµατος. Παρατηρούµε, εν κατακλείδι, ότι το σύστηµα συτό, που εδραιώνεται σε µία διαγενεϊκή αναδιανοµή του εισοδήµατος, είναι ευαίσθητο σε δηµογραφικούς κλυδωνισµούς. Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί, ότι, µολονότι η κοινωνική ασφάλιση ως κοινωνικό δικαίωµα σηµαίνει µία θετική παροχή του κράτους προς τον πολίτη, εντούτοις, η πραγµατοποίηση αυτής εξαρτάται από την ύπαρξη διαθέσιµων οικονοµικών πόρων. εν πρόκειται για ένα «self executing» δικαίωµα. Επιζητεί την νοµοθετική παρέµβαση στο µέτρο των οικονοµικών δυνατοτήτων του Κράτους. Η σχέση ανάµεσα στο βαθµό της οικονοµικής ανάπτυξης και την κοινωνική ασφάλιση είναι στενή. Η οικονοµική προστασία εξερτάται από τους κανόνες της εθνικής οικονοµίας. Η οικονοµική κρίση δηµιουργεί ελλείµατα στους ασφαλιστικούς 33 Βλ. σχετικά Γ. Λεβέντη, Το δικαίωµα για κοινωνική ασφάλιση, ΝοΒ 25, σελ βλ. Κ. Κρεµαλή, ίκαο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα Κοµοτηνή, 1985 σελ

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Γεωργία Μόσχος Παύλος Τσορδιά Ειρήνη Γεωργία Τσορδιάς Δημήτρης Πάτρα,12 Δεκεμβρίου 2012 2 Ευχαριστίες : Ευχαριστούµε πολύ την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν.

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Διάγραμμα ύλης 11 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων 13 Βασικές συντομογραφίες 25 Πρόλογος Αριστόβουλου Μάνεση 27 Προλεγόμενα 37 Εισαγωγικό Κεφάλαιο Ιστορικές και πολιτειολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Η χορήγηση του επιδόµατος τετραπληγίας - παραπληγίας [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5893/28-06-1999]

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Η χορήγηση του επιδόµατος τετραπληγίας - παραπληγίας [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5893/28-06-1999] Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5893/28-06-1999] Θέµα: Η χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 84/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κ. *** *** 2) Κυρία Π.Τσιάντη, Τμηματάρχη Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Κυρία Ε.Χαλβατζά,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ν.π.ι.δ. που εκπροσωπείται νοµίµως και εδρεύει στην Αθήνα. 2. Του Λ. Χ. του Χρήστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήμονας: Γιάννης Τσελεκίδης 23 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 202035/24754/2015 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κύριο Δημήτρη Μάρδα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΜΑΘΗΜΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα