ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»"

Transcript

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο ιδάσκων : Καθηγητής κ. Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΡΓΑΣΙΑ «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Επιµέλεια : Ολγα Ι. Βογιατζή, µεταπτυχιακή φοιτήτρια Πέµπτη, 18 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Μονιστική Θεωρία περί έννοµης τάξης Το Σύνταγµα ως καθολικός ρυθµιστής της έννοµης τάξης 2) Έννοµη τάξη του «Κοινωνικού Ανθρωπισµού» γενικά χαρακτηριστικά

2 3) Γενικές Συνταγµατικές Αρχές έννοια γενικά χαρακτηριστικά 4) Γενική συνταγµατική αρχή του «απαραβιάστου της ανθρώπινης αξίας» α. Ιστορική αναδροµή - κατοχύρωση της αρχής σε ιεθνή κείµενα συνταγµατική κατοχύρωση στην ελληνική και γερµανική έννοµη τάξη σύγκριση β. Ορισµός έννοια της ανθρώπινης αξίας αντιδιαστολή προς την έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γ. Προσδιορισµοί και εξειδικεύσεις της αρχής δ. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας ως καταστατική αρχή της ελληνικής έννοµης τάξης ε. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας ως ερµηνευτική αρχή στ. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας ως αντικειµενική συνταγµατική αρχή ζ. Το «απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας». Νοείται παραίτηση από την προστασία της ανθρώπινης αξίας; 5) Συµπέρασµα 6) Βιβλιογραφία 7) Περίληψη 1. Το Σύνταγµα καθολικός ρυθµιστής της έννοµης τάξης Το Σύνταγµα, υπό τη σύγχρονη έννοια, αποτελεί τον καθολικό ρυθµιστή της συνολικής έννοµης τάξης, καταλαµβάνοντας όλο το φάσµα της ανθρώπινης ζωής, πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής. Η σύγχρονη, αυτή, έννοια του Συντάγµατος οικοδοµείται στην µονιστική αρχή, κατά την οποία η έννοµη τάξη εκλαµβάνεται ως ενιαία, και σύµφωνα µε την οποία ελλείπει η διάκριση µεταξύ ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, στην οποία στηριζόταν η «παραδοσιακή», η «κλασσική» έννοια του Συντάγµατος, η στηριζόµενη στη δυαδιστική θεωρία περί έννοµης τάξης. Η επικράτηση της µονιστικής αντίληψης και η µεταβολή της έννοµης τάξης έγινε διαλεκτικά, µε τη σταδιακή κυρίως δηµοκρατικοποίηση του σύγχρονου κράτους, που οδήγησε στην παραγωγή ενός νέου δικαίου. 2. Κοινωνικός Ανθρωπισµός Η συνταγµατικοπολιτική εξέλιξη οδήγησε στη δηµιουργία µιας νέας έννοµης τάξης, αυτής του «κοινωνικού ανθρωπισµού», που τείνει µε γοργό ρυθµό προς την ολοκλήρωσή της, µε χαρακτηριστικό γνώρισµα την απόλυτη αµυντική ενέργεια των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Ο κοινωνικός ανθρωπισµός ξεκινά από µια ακλόνητη πίστη προς το τελειότερο δηµιούργηµα, τον άνθρωπο. Αποσκοπεί στην προστασία του ανθρώπου από το συνάνθρωπο, είτε ως φορέας δηµόσιας είτε ως φορέας ιδιωτικής εξουσίας. Βάση της σύγχρονης έννοµης τάξης αποτελεί η ανώτατη δικαιοπολιτική αρχή του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας. Στην έννοµη τάξη του «κοινωνικού ανθρωπισµού», το Σύνταγµα, ως καθολικός ρυθµίστης του συνόλου της ανθρώπινης ζωής, της κοινωνικής συµβίωσης, καταλαµβάνει το σύνολο των εννόµων σχέσεων, ανεξαρτήτως ενδεχόµενου χαρακτηρισµού τους ως δηµοσίων ή ιδιωτικών. Οι συνταγµατικοί κανόνες, που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας, αποκτούν καθολική ισχύ και εφαρµόζονται σε ολόκληρη την έννοµη τάξη, αναφερόµενοι, δηλαδή, στη ρύθµιση των σχέσεων εξουσίας αλλά και στην ιδιωτική δράση. 3. Γενικές Συνταγµατικές Αρχές Μέσα στο Σύνταγµα περιέχονται κανόνες που έχουν γενικότερο περιεχόµενο σε

3 σύγκριση µε τους άλλους, µε µεγαλύτερη σηµασία και διαχρονικότητα. Πρόκειται για βασικά αξιώµατα εφαρµοζόµενα στη συνολική έννοµη τάξη, εξαιτίας του περιεχοµένου τους. Τα αξιώµατα αυτά, που χαρακτηριστικά αναφέρονται ως Γενικές Συνταγµατικές Αρχές, δεν έχουν πολιτική φόρτιση, αλλά, αντιθέτως, ουδέτερο πολιτικό περιεχόµενο και λειτουργούν διττά. Αφενός, µεν, εκπέµπουν νοµική ενέργεια, έχουν, δηλαδή, δικαιϊκή δύναµη απορρέουσα από το κανονιστικό τους περιεχόµενο ως κανόνων δικαίου, αφετέρου, δε, αποτελούν ερµηνευτικές αρχές, χρήσιµες για την ερµηνεία άλλων διατάξεων. Πρόκειται για µια δέσµη αρχών θεµελιωµένων στο σύνταγµα, που είτε διατυπώνονται expressis verbis, όπως η αρχή της ισότητας, είτε συνάγονται από άλλες συνταγµατικές διατάξεις. Ανάµεσα στις αρχές αυτές διακρίνεται µία, η οποία προσδιορίζει και τις άλλες : «η αρχή του απαραβιάστου της ανθρώπινης αξίας», η οποία, όπως αναφέρθηκε ήδη, αποτελεί και την ανώτατη δικαιοπολιτική αρχή στην έννοµη τάξη του κοινωνικού ανθρωπισµού. 4. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας» Το Σύνταγµα του 1975/1986/2001 αναγνωρίζει ως σύστηµα δικαίου τον «κοινωνικό ανθρωπισµό» και βασίζει, συνεπώς, την όλη ρύθµιση στην «γενική συνταγµατική αρχή του απαραβιάστου της ανθρώπινης αξίας» (αρθρ. 2 παρ. 1 Σ). Συναφείς είναι και η συνταγµατική διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1, που κατοχυρώνει το δικαίωµα εκάστου ανθρώπου να αναπτύσσει ελέυθερα την προσωπικότητά του, η διάταξη του άρθρ. 106 παρ. 2 που µεταξύ άλλων δεν επιτρέπει να αναπτύσσεται η ιδιωτική πρωτοβουλία σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Α. Ιστορική αναδροµή- κατοχύρωση σε διεθνή και συνταγµατικά κείµενα Με την κατοχύρωση της ανθρώπινης αξίας, και συνακόλουθα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελληνική συνταγµατική ιστορία ευθυγραµµίζεται µε τις αντιλήψεις, που επικρατούν στο διεθνή χώρο, µετά το Β Παγκόσµιο Πόλεµο και τη συντριβή των φασιστικών καθεστώτων, που είχαν εξευτελίσει την ανθρώπινη αξία. Η διασφάλισή της υπήρξε αναγκαία. Απήχηση τέτοιων αντιλήψεων συναντούµε σε διεθνή κείµενα, όπως στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών του 1945 (προοίµιο), στην Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (προοίµιο και άρ. 1,6 και 22), στο Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (άρθρ.1) κ.ά., αλλά και σε συνταγµατικά κείµενα, όπως στο Θεµελιώδη Νόµο της Βόννης (. Γερµανία) του 1949, άρθρο 1 παρ. 1, που απετέλεσε και το πρότυπο της διάταξης του άρθρου 2 παρ.1 του ελληνικού Συντάγµατος του 1975 και το οποίο υπήρξε και το πρώτο, που διακήρυξε γενικά το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και τα δύο συντάγµατα αποτελούν «µία δυναµική απάντηση, που προκάλεσε η πικρή πείρα ολοκληρωτικών καθεστώτων και δικτατοριών». Σε αντίθεση, όµως προς το γερµανικό του πρότυπο, το ελληνικό σύνταγµα ανάγει σε πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας το σεβασµό και την προστασία της «αξίας του ανθρώπου». Β. Ορισµός - έννοια Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ανθρώπινης αξίας» είναι δυσχερής, επειδή οι ερµηνευτές ακολουθούν, συχνά, υποκειµενικές, φιλοσοφικές µεθόδους προσέγγισης. Η «ανθρώπινη αξία», ως έννοια γένους είναι το σύνολο των γενικών υλικών, πνευµατικών και κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρώπου. Με αυτήν την έννοια είναι συνώνυµη µε τον όρο «άνθρωπος», µε την ανθρώπινη φύση. Πρόκειται, δηλαδή, για τη νοµική µεταγλώτισση του όρου αυτού. Αντιδιαστέλλεται, µάλιστα, από την έννοια της «ανθρώπινης αξιοπρέπειας», η οποία αναφέρεται ιδίως στην κοινωνική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, και όχι στην πνευµατική και σωµατική. Η πρόκριση του όρου «αξία» έναντι του όρου «αξιοπρέπεια», στη συνταγµατική διάταξη, είναι ηθεληµένη, ακριβώς γιατί η «αξιοπρέπεια» σηµαίνει µόνον την αξία σε σχέση µε τους άλλους, ενώ η λέξη «αξία» εκφράζει την ουσία, που είναι δεδοµένη

4 χωρίς συσχετισµό µε τρίτους. Η ανθρώπινη αξία, συνεπώς, έµφυτη στον άνθρωπο, δεν αναιρείται µε νοµικούς κανόνες. Γ. Προσδιορισµοί και εξειδικεύσεις της αρχής Η «ανθρώπινη αξία» αποτελεί την πηγή, το µητρικό δικαίωµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τα οποία την προσδιορίζουν και την εξειδικεύουν. Συγκεκριµένα, γενικοί συνταγµατικοί προσδιορισµοί της ανθρώπινης αξίας αποτελούν η ισότητα και η ελευθερία, ενώ εξειδικεύσεις της είναι όλα τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η ανθρώπινη αξία συνδέεται στενά και µε τις δύο ως άνω αρχές, οι οποίες βρίσκουν ρητή κατοχύρωση στο ισχύον Σύνταγµα, στα άρθρα 4 και 5 αντίστοιχα.. Η ανθρώπινη αξία ως καταστατική αρχή Η αρχή του απαραβιάστου της ανθρώπινης αξίας αποτελεί την καταστατική αρχή (konstitutives Prinzip) της ελληνικής έννοµης τάξης, που κατοχυρώνει ρητά το ισχύον Σύνταγµα στο άρθρο 2 παρ. 1, ορίζοντας ότι «ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.». Η ανθρώπινη αξία ανάγεται, κατ αυτόν τον τρόπο, σε βασικό αξίωµα της ελληνικής έννοµης τάξης, το οποίο όλοι οι κανόνες δικαίου υπηρετούν. Η ανθρώπινη αξία είναι ο σκοπός του δικαίου, αποτελεί τη βάση της έννοµης τάξης, από την οποία αναπτύσσονται όλοι οι κανόνες δικαίου. Νοµική διάταξη, ανήκουσα είτε στο Ιδιωτικό είτε στο ηµόσιο ίκαιο, που είναι αντίθετη στην εν λόγω αρχή δεν ανήκει στο δικαιϊκό σύστηµα του κοινωνικού ανθρωπισµού. Η ανθρώπινη αξία προσδιορίζει την ιδέα της δικαιοσύνης, του δικαίου, δηλαδή, µε την ουσιαστική έννοια του όρου. Ε. Η ανθρώπινη αξία ως εµηνευτική αρχή Η αρχή του απαραβιάστου της ανθρώπινης αξίας δεν περιορίζεται µόνον στην εκποµπή της νοµικής της ενέργειας, δεν εξαντλείται δηλαδή η σηµασία της στη θέση της ως ανώτατης δικαιοπολιτικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης, αλλά, τατόχρονα λειτουργεί και ως ερµηνευτική αρχή. Συγκεκριµένα, η ανθρώπινη αξία αποτελεί το θεµελιώδες κριτήριο για την προσδιορισµό της έννοιας του κοινού συµφέροντος, δεσµεύοντας το νοµοθέτη. Με γνώµονα την ανθρώπινη αξία, το κοινό συµφέρον αναγκαία περιλαµβάνει τα προσωπικά συµφέροντα και οι θεσπιζόµενοι κανόνες δικαίου οφείλουν να επιδιώκουν το συγκερασµό των συµφερόντων, δηµοσίων και ιδιωτικών. Ο συγκερασµός αυτός κοινού και προσωπικών συµφερόντων αποτελεί βασική αρχή της νέας ελληνικής συνταγµατικής τάξης (άρθρα 25 παρ. 1 και 106 παρ. 2). Ταυτόχρονα, η ως άνω αρχή δεσµεύει και καθοδηγεί και τον εφαρµοστή όλου του δικαίου, διότι χρησιµεύει ως κριτήριο αξιολόγησης πράξεων και θεµελίωσης νοµικών κρίσεων. ΣΤ. Η ανθρώπινη αξία ως αντικειµενική συνταγµατική αρχή. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει µια αντικειµενική συνταγµατική αρχή, δηλαδή αντικειµενικό δίκαιο, από την οποία απορρεόυν τα ατοµικά δικαιώµατα. Κατοχυρώνει ταυτόχρονα και ένα ανθρώπινο δικαίωµα, φορείς του οποίου, συνεπώς, µπορούν να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα, όχι νοµικά. ικαιούχοι είναι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε διάκρισης, τόσο οι ηµεδαποί όσο και οι αλλοδαποί και οι ανιθαγενείς. Ζ. Το «απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας» - Παραίτηση Ενόψει της θέσης και της ιδιαίτερης σηµασίας, που έχει στην ελληνική έννοµη τάξη η αρχή του απαραβιάστου της ανθρώπινης αξίας, γίνεται δεκτό, οτι δεν χωρεί παραίτηση του ανθρώπου από τη συνταγµατική προστασία της αξίας του. Η κατοχύρωση της αξίας του ανθρώπου κηρύσσεται απαραβίαστη, µη υποκείµενη σε κανενός είδους περιορισµό ή επιφύλαξη νόµου, ενώ δεν είναι επιτρεπτές εξαιρέσεις

5 στο πλαίσιο ειδικών εξουσιαστικών σχέσεων. Εξάλλου, η συνταγµατική διάταξη του αρθρ. 2 παρ. 1 ανήκει στις µη αναθεωρήσιµες διατάξεις, κατά το άρθρ. 110 παρ. 1 του Συντάγµατος, ενώ η ισχύς της δεν µπορεί να ανασταλεί κατά το αρθρ. 48 παρ. 1, σε περίπτωση θέσεως σε εφαρµογή του νόµου περί καταστάσεως πολιορκίας. Αποτελεί, δηλαδή, η ανθρώπινη αξία το άκρο όριο οποιουδήποτε περιορισµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου, που επιτρέπει το Σύνταγµα. 5. Συµπέρασµα Συνοψίζοντας, το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας αποτελεί την υπέρτατη, την ύψιστη γενική συνταγµατική αρχή, - στα πλαίσια της νέας έννοµης τάξης του κοινωνικού ανθρωπισµού και της, συνακολούθως, σύγχρονης έννοιας του Συντάγµατος, ως καθολικού ρυθµιστή της ανθρώπινης ζωής της οποίας το ρυθµιστικό πεδίο εκτείνεται στις σχέσεις κράτους- πολιτών και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Στη σύγχρονη έννοµη τάξη, ο διαχωρισµός σε δηµόσια και σε ιδιωτική παραβίαση ή απειλή της ανθρώπινης αξίας δεν είναι συνταγµατικά δυνατός. Στην ανθρώπινη αξία κατευθύνθηκε και βασίστηκε η ενοποίηση της έννοµης τάξης, στην οποία επετεύχθει ο υπερκερασµός της παραδοσιακής διάκρισης δικαίου σε δηµόσιο και ιδιωτικό. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας και, εποµένως, των θεµελιωδών δικαιωµάτων, που την εξειδικεύουν, αποτελεί θεµελιώδη συνταγµατική αρχή, την καταστατική αρχή της έννοµης τάξης. Θεσπίζει, συνεπώς, την υποχρέωση των ανθρώπων να σέβονται, αλλά, και την υποχρεώση του κράτους να σέβεται και να προστατεύει την ανθρώπινη αξία. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Ευάγγελος Β. Βενιζέλος «Μαθήµατα Συνταγµατικού ικαίου»

6 2) Π.. αγτόγλου «Ατοµικά ικαιώµατα» 3) Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος «Παραδόσεις Συνταγµατικού ικαίου» 4) Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος, «Η Συνταγµατική Προστασία του Ανθρώπου από την Ιδιωτική Εξουσία» 5) Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος, «Κοινωνικός ανθρωπισµός και ανθρώπινα δικαιώµατα» 6) Αριστόβουλος Ι. Μάνεσης, «Συνταγµατικά ικαιώµατα Ατοµικές Ελευθερίες» 7) Αντώνης Μανιτάκης, «Κράτος ικαίου & ικαστικός Έλεγχος της Συνταγµατικότητας» 8) Αθανάσιος Γ. Ράικος «Συνταγµατικό ίκαιο Θεµελιώδη ικαιώµατα» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος) ως γενικής καταστατικής αρχής της εννόµου τάξεως. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας αποτελεί την υπέρτατη, την ύψιστη γενική συνταγµατική αρχή - στα πλαίσια της νέας έννοµης τάξης του κοινωνικού ανθρωπισµού και της, συνακολούθως, σύγχρονης έννοιας του Συντάγµατος, ως καθολικού ρυθµιστή της ανθρώπινης ζωής της οποίας το ρυθµιστικό πεδίο εκτείνεται στις σχέσεις κράτους- πολιτών και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας και, εποµένως, των θεµελιωδών δικαιωµάτων, που την εξειδικεύουν, αποτελεί θεµελιώδη συνταγµατική αρχή, την καταστατική αρχή της έννοµης τάξης. Σηµειωτέον δε είναι ότι δεν χωρεί παραίτηση του ανθρώπου από τη συνταγµατική προστασία της αξίας του. Η κατοχύρωση της αξίας του ανθρώπου κηρύσσεται απαραβίαστη. Το άρθρο 2 παρ. 1 θεσπίζει την υποχρέωση των ανθρώπων να σέβονται, αλλά, και την υποχρεώση του κράτους να σέβεται και να προστατεύει την ανθρώπινη αξία.

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Εργασία στο Συνταγµατικό Δίκαιο Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δηµητρόπουλος Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Πλυτά Κατερίνα Α Εξάµηνο 2009-2010 ΑΜ: 1340200900307 6947837120 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία µε θέµα : Συναθροίσεις. «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Η νοµοθετική πρόβλεψη απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος εκτός της ελληνικής έννοµου τάξεως.

4.2 Η νοµοθετική πρόβλεψη απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος εκτός της ελληνικής έννοµου τάξεως. 4.1.Εισαγωγή Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος αποτελεί ένα νοµικό ζήτηµα το οποίο εξακολουθεί ακόµα να απασχολεί έντονα την ελληνική θεωρία και νοµολογία. Αποτελεί εν ολίγοις ένα ανοικτό πεδίο γόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος)

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. )

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ήµητρα Μελεσανάκη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ Α.Μ. 319 ΠΜΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα: «Η συνταγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος άρθρο 114 Σχ. Ευρ. Σ. Abuse of a right article 114 of the European Constitution

Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος άρθρο 114 Σχ. Ευρ. Σ. Abuse of a right article 114 of the European Constitution ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.Γ. ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ Καταχρηστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ Α.Μ.1340200700143 ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.Σηµασία 2 II.Ελληνική Ρύθµιση 2 α.προηγούµενα Συντάγµατα...2 β.ισχύον Σύνταγµα...3 III. ιεθνής κατοχύρωση-ξένα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες του Ακρίτα Καϊδατζή 1 Ι. Εισαγωγή Μία απ τις βασικές πτυχές των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών αποτελεί και η διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2001-2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. : 134019990978 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος II. Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ. Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. People with special needs

ΜΑΘΗΜΑ. Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. People with special needs Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµιακό έτος 2005 2006 ΜΑΘΗΜΑ Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ Άτοµα µε ειδικές ανάγκες People with special needs Εποπτεύων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης.

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Συνταγµατική κατοχύρωση του γάµου και Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Constitutional consolidation of marriage and Institutional protection of free union. της φοιτήτριας Γουµαλάτσου Σάρας. Α.Μ.1340200200103

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα