ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Νέα του ΕΓΚ 1. Έρευνα & Καινοτοµία 2-3."

Transcript

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ ΝΕΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Κατευθυντήριες γραµµές για διαπραγµατεύσεις, λογιστικό έλεγχο και αναφορά έργου find-doc_en.html#guidance Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Έρευνα & Καινοτοµία Εκπαίδευση 4 Οικονοµία & Επιχειρήσεις Πολιτική INFO DAYS «ΤΠΕ για ενεργειακή απόδοση και βιωσιµότητα σε αστικές περιοχές» Απριλίου, Βρυξέλλες ict/sustainable-growth/ infoday _en.html «Πρωτοβουλία για Καινοτόµα Φάρµακα» 30 Απριλίου, Βρυξέλλες προστασία & κοινωνική πολιτική Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών Ηµερολόγιο εκδηλώσεων Απριλίου - Μαΐου ήµος Λευκωσίας Εϖίσηµος εταίρος των Open Days 2008! Ο ήµος Λευκωσίας θα συµµετέχει για πρώτη φορά και µε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου ως επίσηµος εταίρος στην εκδήλωση Open Days 2008, µετά από έγκριση της πρότασης που υποβλήθηκε από την κοινοπραξία των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών. Η 6 η εκδήλωση Open Days, η οποία συνδιοργανώνεται από την Επιτροπή των Περιφερειών και τη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα λάβει χώρα στις 6-9 Οκτωβρίου 2008 µε γενικό τίτλο «Περιφέρειες και Πόλεις σε έναν κόσµο προκλήσεων». Την εβδοµάδα των Open Days, η κοινοπραξία θα διοργανώσει σεµινάριο στις Βρυξέλλες, το οποίο θα αποτελέσει µία πλατφόρµα ανοικτού διαλόγου προκειµένου να εντοπιστούν οι προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της µελλοντικής πολιτικής συνοχής, ώστε οι πρωτεύουσες και οι περιφέρειές τους να κρατηθούν στην πρώτη γραµµή της οικονοµικής ανάπτυξης. Ο ήµος Λευκωσίας θα διοργανώσει στις 16 Οκτωβρίου στην Πύλη της Αµµοχώστου εκδήλωση ανοικτή στο ευρύ κοινό, για την παρουσίαση των έργων και δράσεων του ή- µου, που έχουν γίνει µε τη συγχρηµατοδότηση των διαρθρωτικών ταµείων. Οι παρουσιάσεις θα αξιολογήσουν και την επίδραση των έργων αυτών στην αναβάθµιση των υ- ποβαθµισµένων περιοχών της Λευκωσίας. Θα προβληθούν, επίσης, έργα που χρηµατοδοτούνται στη Λευκωσία από τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα, καθώς και έργα άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Ο ήµος της Λευκωσίας συµµετέχει στην κοινοπραξία µε τίτλο «Capital Cities and Regions: Cohesion Policy Beyond 2013», µαζί µε την Πράγα, την Περιφέρεια της Μπρατισλάβας, τη Βουδαπέστη, την οµάδα Η εκδήλωση θα προσφέρει την ευκαιρία δικτύωσης µεταξύ των συµµετεχόντων φορέ- «G-4» (Άµστερνταµ, Χάγη, Ρότερνταµ και Ουτρέχτη), την Περιφέρεια της Μαδρίτης, την ων προκειµένου να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίας. Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει 75- Περιφέρεια Ile-de-France και τη Σόφια λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία 2008: στον τοµέα αύξηση της Περισσότερες πληροφορίες: των Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας στα κατά ένας ενηµερωτικά σηµαντικός 11% δελτία (COST) Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι τρόπος είναι πρόσθεσης πάρα πολύ µεγάλο. περιεχοµένου Μπορείτε σε ένα να Σεµινάριο EUREKA και ενηµερωτικό συµπεριλάβετε EUROSTARS δελτίο. άρθρα σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Σκεφτείτε το άρθρο σας και δείτε τοµέα Κύπρου σας. διοργανώνει στα γραφεία του στις Βρυξέλλες παρουσίαση εάν η εικόνα για το υποστηρίζει δίκτυο EUREKA και ε- και το ντείνει Μπορεί το επίσης µήνυµα να που θέλετε προσπαθεί- να αναφέρετε να αποδώσετε. επιχειρησιακές Προσπαθήστε ή οικονοµι- Περισσότερες πληροφορίες: νέο πρόγραµµα EUROSTARS που αφορά στη χρηµατοδότηση και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. που δεν να κές µην τάσεις επιλέξετε ή να κάνετε εικόνες προβλέψεις για τους µε πελάτες το περιεχόµενο σας. ταιριάζουν του Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος της Γραµµατείας του EUREKA, ενώ στη συνάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέχουν στο δίκτυο IGLO - Informal Group of RTD Liaison Offices. Περισσότερες πληροφορίες:

2 Ευρωϖαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT) στην τελική ευθεία Ένα βήµα πιο κοντά στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT) επιτεύχθηκε µε την έγκριση του σχετικού κανονισµού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, πιθανότατα µέχρι τον Ιούνιο, θα αποφασίσει για τον τόπο στον οποίο θα έχει τη µελλοντική έδρα του το EIT, µεταξύ της Βιέννης, της Βουδαπέστης και της πόλης Wroclaw στην Πολωνία. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου θα διοριστούν τον Ιούνιο Ήδη η Επιτροπή έχει συστήσει µια ειδική επιτροπή µε στόχο να προσδιορίσει και να προτείνει τα µελλοντικά µέλη του συµβουλίου. Στις 28 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανοικτής διαβούλευσης για τον προσδιορισµό των βασικών κριτηρίων επιλογής. Η δεύτερη φάση της διαβούλευσης είναι ήδη ανοικτή και καλεί τους αρµόδιους οργανισµούς να προτείνουν υποψήφια µέλη για το διοικητικό συµβούλιο. Η προθεσµία λήγει στις 25 Απριλίου Οι πρώτες δύο ή τρεις κοινότητες γνώσης και καινοτοµίας θα επιλεγούν εντός 18 µηνών µετά το διορισµό του διοικητικού συµβουλίου, δηλαδή προς τα τέλη του Θα δοθεί έµφαση σε στρατηγικούς τοµείς όπου η Ε.Ε. αντιµετωπίζει ζωτικές τρέχουσες και µελλοντικές προκλήσεις, στους οποίους περιλαµβάνεται η κλιµατική αλλαγή, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας νέας γενιάς. Περισσότερες πληροφορίες: Για υποβολή προτάσεων υποψήφιων µελών: Σ Ε Λ Ι Α 2 Ευρωϖαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας 2009, ϖροτείνει η Εϖιτροϖή Έχοντας ως κριτήριο την ανάγκη ανάπτυξης της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας στην Ευρώπη, τόσο για κοινωνικούς όσο και για οικονοµικούς λόγους, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση µε την οποία το έτος 2009 κηρύσσεται ευρωπαϊκό έτος δηµιουργικότητας και καινοτοµίας. Οι δραστηριότητες του έτους θα πρέπει να εστιαστούν στη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία και να αποτελέσουν έναυσµα για ανάληψη µακροπρόθεσµων πολιτικών προτεραιοτήτων. Θα ληφθούν υπόψη όλες οι µορφές καινοτοµίας, συ- µπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής και επιχειρηµατικής. Ανάλογη προσοχή θα δοθεί στην καλλιτεχνική δηµιουργία και τις νέες πολιτισµικές προσεγγίσεις. Το Ευρωπαϊκό Έτος ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας καλύπτει όχι µόνο την εκπαίδευση και τον πολιτισµό αλλά και άλλους τοµείς πολιτικής, όπως τις επιχειρήσεις, τα µέσα ενηµέρωσης, την έρευνα, την κοινωνική και περιφερειακή πολιτική και την αγροτική ανάπτυξη. Στις δράσεις του περιλαµβάνονται οι εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, η προώθηση ορθών πρακτικών, δηµόσιες συζητήσεις, συνεδριάσεις, διασκέψεις και η προώθηση πολλών σχεδίων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή δεν προτείνει κάποιον ειδικό προϋπολογισµό για το συγκεκριµένο έτος, δεδοµένου ότι µπορεί να διοργανωθεί µε χρήση υφιστάµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων και προγραµµατισµένων διοικητικών δαπανών. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί αργότερα εντός του έτους από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες:

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 GÉANT: το ταχύτερο δίκτυο υϖολογιστών αϖοκτά ϖαγκόσµια εµβέλεια Το ευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT, το µεγαλύτερο παγκοσµίως υπολογιστικό δίκτυο multi-gigabit (ευρυζωνικότητας υπερυψηλών συχνοτήτων) για την έρευνα και την εκπαίδευση, προχωρεί σε σύνδεση µε παρεµφερή δίκτυα σε παγκόσµια κλίµακα, µε στόχο τη δηµιουργία ενιαίου παγκόσµιου ερευνητικού δικτύου. Στην Ευρώπη, το GÉANT συνδέει ήδη ερευνητές από το Ρεϋκιαβίκ ως το Βλαδιβοστόκ, εξυπηρετώντας περίπου 30 εκατοµµύρια χρήστες σε περισσότερα από 3500 πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, ενώ συνδέει επίσης 34 εθνικά ερευνητικά δίκτυα. Χάρη στο GÉANT, η Ευρώπη στοχεύει να πραγµατοποιήσει άλµατα στην ερευνητική συνεργασία σε τοµείς όπως, η κλιµατική αλλαγή, η ραδιοαστρονοµία και η βιοτεχνολογία. Το GÉANT προσφέρει τεράστια τεχνολογικά πλεονεκτήµατα για τα µεγάλα επιστηµονικά εγχειρήµατα, όπως είναι το EXPReS, ένα κοινοτικό έργο στο πεδίο της ραδιοαστρονοµίας. Το GÉANT παρέχει επίσης στήριξη για τις παγκόσµιες επικοινωνίες του LHC (Μεγάλος επιταχυντής αδρονίων) στο CERN, του µεγαλύτερου µε- µονωµένου επιστηµονικού πειράµατος που έχει ποτέ αναληφθεί. Σε παγκόσµια κλίµακα, η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα χρηµατοδότηση ύψους 12 εκατ. ευρώ για το TEIN3 (Ευρασιατικό δίκτυο πληροφοριών), ένα µεγάλης κλίµακας δίκτυο Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και υψίρρυθµες ζεύξεις του GÉANT µε την κοινοπραξία UbuntuNet στην Αφρική, καθώς και µε το ερευνητικό και πανεπιστηµιακό δίκτυο της Ουκρανίας (URAN). Το έργο διασύνδεσης του Εύξεινου Πόντου (BSI) άλλη µία πρωτοβουλία που χρηµατοδοτείται από την Κοινότητα και συνδέει τις χώρες του Εύξεινου Πόντου και του Νότιου Καυκάσου µε το GÉANT. Περισσότερες πληροφορίες: Στήριξη της καινοτοµίας µέσω της τυϖοϖοίησης Η χρήση προτύπων συµβάλλει στη διάδοση των γνώσεων και στην πιο εύκολη εφαρµογή της τεχνολογίας, γεγονός το οποίο µπορεί στη συνέχεια να προκαλέσει καινοτοµία, ιδίως την καινοτοµία που δεν έχει σχέση µε την τεχνολογία στον το- µέα των υπηρεσιών. Αυτό επισηµαίνεται σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Μεγαλύτερη στήριξη της καινοτοµίας µέσω της τυποποίησης στην Ευρώπη». Η τυποποίηση είναι η εθελοντική συνεργασία βιοµηχανικού κλάδου, καταναλωτών, δη- µόσιων αρχών και άλλων ενδιαφερόµενων µερών για την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών που βασίζονται στη συναίνεση. Η Ε.Ε. αναµένει ότι η τυποποίηση θα συµβάλει σε πολύ µεγάλο βαθµό στις ακόλουθες δράσεις προτεραιότητας για την καινοτοµία: Βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική: βελτίωση αποδοτικότητας προϊόντων, επεξεργασιών και υπηρεσιών από πλευράς ενέργειας και πόρων, καθώς και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Πρωτοπόρες αγορές: η πρωτοβουλία για τις πρωτοπόρες αγορές σκοπό έχει να επιταχύνει την ανάδειξη καινοτόµων τοµέων της αγοράς, όπως η ηλεκτρονική υγεία (e-health), η ανακύκλωση, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η βιώσιµη κατασκευή, µέσω του συντονισµού των µέσων για την πολιτική της καινοτοµίας. ηµόσιες συµβάσεις: η ορθή χρήση των προτύπων στις δηµόσιες συµβάσεις µπορεί να ενθαρρύνει την καινοτοµία και παράλληλα να προσφέρει στις διοικητικές αρχές τα εργαλεία που χρειάζονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη βιοµηχανία και στη διοίκηση: Η ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής οικονοµίας µπορεί να βελτιωθεί κατά πολύ µε την αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη χρήση των εργαλείων που παρέχουν οι ΤΠΕ και τα πρότυπα µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση της δυνατότητας αυτής. Τα πρότυπα αποτελούν επίσης εργαλεία-κλειδιά για τις κοινωνικές εφαρ- µογές των ΤΠΕ, όπως είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα (e-identity), η ηλεκτρονική υγεία (e-health) και η RFID. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Ευρωϖαϊκό Μητρώο ιασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκϖαίδευση Η ποιότητα της διδασκαλίας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια ελέγχεται περιοδικά από οργανισµούς πιστοποίησης της ποιότητας. Ποιος όµως ελέγχει την ποιότητα των οργανισµών αυτών; Η απάντηση είναι το Ευρωπαϊκό Μητρώο ιασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, η επίσηµη έναρξη του οποίου έγινε στις 4 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Αναπόσπαστο κοµµάτι της διαδικασίας της Μπολόνια είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Μητρώο ιασφάλισης της Ποιότητας ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή, περιλαµβάνοντας έναν κατάλογο αξιόπιστων οργανισµών, τις αξιολογήσεις των οποίων µπορούν να εµπιστεύονται τα κράτη µέλη (και οι δηµόσιες αρχές τους). Το µητρώο στηρίζεται στις ακόλουθες κύριες αρχές: Ο κατάλογος οργανισµών καταρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών, του τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σπουδαστές, καθηγητές και ερευνητές) και οργανισµούς διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης που δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους. Οι οργανισµοί αυτοί µπορεί να είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί και θα λειτουργούν µε πλήρη ανεξαρτησία όσον αφορά την κρίση τους, βάσει της κοινής δέσµης προτύπων και κατευθυντηρίων γραµµών. Το µητρώο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους και χρηµατοδοτείται από το αποκαλούµενο «E4 Group»: την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA), την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Eurashe), την Οµοσπονδία των Ευρωπαϊκών Φοιτητικών Ενώσεων (ESU) και την Ένωση Οργανισµών ιασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (ENQA). Οι οργανισµοί διασφάλισης της ποιότητας θα πληρώνουν έξοδα συµµετοχής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει αρχική χρηµατοδότηση µέσω του προγράµµατος Erasmus. Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωϖαϊκό Μάστερ στη Μετάφραση Πραγµατοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου στις Βρυξέλλες το διεθνές συνέδριο µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Μάστερ στη Μετάφραση» αφιερωµένο στην κατάρτιση των επαγγελµατιών µεταφραστών. Εκπρόσωποι πανεπιστηµίων από όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε., καθώς και από υποψήφιες για ένταξη και τρίτες χώρες, συζήτησαν µε πιθανούς εργοδότες και διεθνείς οργανισµούς τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει η επόµενη γενιά µεταφραστών. Στο συνέδριο εξετάστηκαν επίσης τα κριτήρια εισαγωγής των πανεπιστηµίων που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Μάστερ στη Μετάφραση, ενώ το δεύτερο εξάµηνο του 2008, η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει ανοικτή πρόσκληση στα πανεπιστήµια για να συµµετάσχουν στο δίκτυο. Το πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Μάστερ στη Μετάφραση ξεκίνησε για να βοηθήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα κατάρτισης µεταφραστών σε όλη την Ευρώπη και, ιδίως, στα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007, να εκπαιδεύσουν άριστους επαγγελµατίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισµών και να είναι έτοιµοι να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά. Η συµφωνία σχετικά µε ένα κοινό πρόγραµµα σπουδών και η δηµιουργία δικτύου είναι δύο σηµαντικά βήµατα για την προώθηση των ανταλλαγών καθηγητών και σπουδαστών µεταξύ των πανεπιστηµίων που συµµετέχουν και, έτσι, βελτιώνεται το επίπεδο διδασκαλίας, καλλιεργείται ο επαγγελµατισµός των µελλοντικών µεταφραστών και εδραιώνεται µια πραγµατική ευρωπαϊκή αγορά ταλαντούχων µεταφραστών. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 17 Μαρτίου πρόταση τροποποίησης της οδηγίας περί ΦΠΑ και του κανονισµού για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα του ΦΠΑ, µε στόχο να επιταχυνθεί από το 2010 η συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτσι ώστε τα κράτη µέλη να µπορούν να εντοπίζουν ταχύτερα την ενδοκοινοτική απάτη του «αφανούς ε- µπόρου», γνωστή και ως «carrousel». Η Επιτροπή προτείνει τα εξής: Εναρµόνιση και µείωση σε ένα µήνα της περιόδου δήλωσης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών από υποκείµενους στον ΦΠΑ που πραγµατοποιούν παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας. Μείωση από τρεις µήνες σε ένα µήνα της προθεσµίας διαβίβασης των σχετικών πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών. Μηνιαία συγκέντρωση πληροφοριών για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και αγορές υπηρεσιών όταν ο αγοραστής ή ο λήπτης είναι υπόχρεος του φόρου, για τη διευκόλυνση του διασταυρούµενου ελέγχου µε τα στοιχεία που παρέχονται από τους προµηθευτές. Οι αγοραστές ή λήπτες που πραγµατοποιούν παρόµοιες συναλλαγές για ποσό άνω των ετησίως οφείλουν να υποβάλλουν δηλώσεις σε µηνιαία βάση. Απλούστευση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων για ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε κράτη µέλη στα οποία οι εν λόγω διαδικασίες είναι ανώφελα πολύπλοκες για τη µείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες: και Σ Ε Λ Ι Α 5 Πάταξη της φοροδιαφυγής στις ενδοκοινοτικές ϖράξεις Ευρωϖαϊκό ίκτυο για την Υϖοστήριξη των Εϖιχειρήσεων Εγκαινιάσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό ίκτυο επιχειρηµατικής υποστήριξης «Enterprise Europe Network», ρόλος του οποίου είναι η παροχή βοήθειας στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναµικό και την ικανότητα τους για καινοτοµία. Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» περιλαµβάνει άνω των 500 υπηρεσιών επαφής για τους επιχειρηµατίες της Ευρώπης, οι οποίοι θα µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες και εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση προσαρµοσµένη στις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριµένα, το δίκτυο θα προφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Βοήθεια στις εταιρείες να γίνουν διεθνείς: το δίκτυο θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πέραν των αρχικών οριζόντων τους µέσω της οργάνωσης ατοµικών συναντήσεων µε στόχο τη διευκόλυνση εξεύρεσης αξιόπιστων εταίρων, την ανάπτυξη ανταλλαγών και την προώθηση νέων ιδεών. Επίσης, θα επιδιώξει την οικοδόµηση συµπράξεων τεχνολογίας µεταξύ ΜΜΕ που βασίζονται στη µεταφορά καινοτοµίας. Καινοτοµία, νέα προϊόντα και ευκαιρίες στην ενιαία αγορά: το δίκτυο θα βοηθά τις µικρές επιχειρήσεις σε τεχνικά θέµατα, όπως τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, η νοµοθεσία της Ε.Ε. κ.α. και θα τις ενθαρρύνει να γίνονται πιο καινοτόµες µέσω της διάδοσης των αποτελεσµάτων έρευνας. Πρόσβαση σε σχέδια και χρηµατοδότηση της Ε.Ε.: το δίκτυο θα παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις για όλες τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται από την ΕΕ, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι έχουν γνώση των διαθέσιµων δυνατοτήτων. Παροχή ανατροφοδότησης στην Επιτροπή: το δίκτυο θα λειτουργεί αµφίδροµα µεταξύ επιχειρηµατιών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχοντας απόψεις και στις δύο κατευθύνσεις για την πιο αποτελεσµατική λήψη και εφαρµογή των πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Πολιτική ϖροστασία: 2 νέες ϖροσκλήσεις υϖοβολής ϖροτάσεων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Μονάδα Πολιτικής Προστασίας, προκήρυξε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού Πολιτικής Προστασίας. Η πρώτη πρόσκληση αφορά στον προσδιορισµό ασκήσεων προσοµοίωσης στον τοµέα της πολιτικής προστασίας µε στόχο την καθιέρωση µιας κοινής κατανόησης της συνεργασίας στις επεµβάσεις βοήθειας πολιτικής προστασίας και στη βελτίωση της ποιότητας απάντησης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν είναι ασκήσεις πολιτικής προστασίας πλήρους κλίµακας που εµπλέκουν οµάδες επέµβασης, ενότητες πολιτικής προστασίας ή/και οµάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης καθώς και ασκήσεις στους σταθµούς διοίκησης και ελέγχου («command post»). Η δεύτερη πρόσκληση αφορά στον προσδιορισµό έργων συνεργασίας για την ετοιµότητα και την πρόληψη. Τα έργα για την ετοιµότητα στοχεύουν σε επαγγελµατίες και εθελοντές στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, ενίσχυση της ετοιµότητας του κοινού σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών και διάδοση, προώθηση και εφαρµογή των αποτελεσµάτων ολοκληρωµένων σχεδίων. Η γενική απαίτηση όσον αφορά στα έργα για την πρόληψη είναι να αναπτυχθούν δραστηριότητες για µακροπρόθεσµη πρόληψη και µετριασµό της ζηµίας µέσω της βελτίωση της αξιολόγησης του κινδύνου και της διαχείρισης. Οι προσκλήσεις είναι ανοικτές σε κάθε νοµική οντότητα (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), για παράδειγµα: δηµόσιοι οργανισµοί, δηµόσιες διοικητικές υπηρεσίες, πανεπιστήµια, διεθνείς οργανισµοί, µη κυβερνητικοί οργανισµοί, εµπορικές εταιρείες κα. Περισσότερες πληροφορίες: Ευρωϖαϊκό Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ε.Ε. είναι η εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής και µακροπρόθεσµης ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής, η ο- ποία θα ωφελεί τα κράτη µέλη, τους πολίτες και τους ίδιους τους µετανάστες. Η Ε.Ε. υποστηρίζει την καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο αναµένεται να λειτουργήσει το φθινόπωρο του Η στρατηγική της Ευρώπης στον τοµέα της µετανάστευσης καλύπτει πτυχές όπως, οι ανάγκες στην αγορά εργασίας, δηµογραφικές αλλαγές, η ενσωµάτωση των µεταναστών και η µάχη κατά της παράνοµης µετανάστευσης µε την παράλληλη εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ελεύθερη κίνηση των πολιτών. Προκειµένου να υποστηριχτούν οι πολιτικές που εξετάζουν αυτές τις σύνθετες προκλήσεις, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα αποτελέσει µια ειδική πλατφόρµα, όπου η έρευνα θα επικεντρώνεται στις εξελισσόµενες ανάγκες της χάραξης πολιτικής στον τοµέα της διαχείρισης µετανάστευσης. Κύριος στόχος του νέου κέντρου θα είναι να µεταφράσει τα ερευνητικά συµπεράσµατα σε ρεαλιστικές συστάσεις πολιτικής και να βοηθήσει έτσι τις πολιτικές επιλογές της Ευρώπης στο µέλλον. Το κέντρο θα υποστηρίξει επίσης την παραγωγή και την αποδοτική χρήση δεδοµένων για τις κύριες διαστάσεις της µετανάστευσης: δηµογραφική, οικονοµική, κοινωνική, νοµική και πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής ορθών και κακών πρακτικών. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα (EUI) της Φλωρεντίας έχει αναλάβει την οργάνωση του νέου κέντρου, δεδοµένου ότι πραγµατοποιεί ήδη ιδιαίτερα εξειδικευµένη έρευνα στον τοµέα των ευρωπαϊκών και διεθνών µεταναστευτικών πολιτικών. Η οικονοµική ενίσχυση για τη λειτουργία του Κέντρου θα προέλθει κυρίως από το EUI και εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις από ιδιωτικές και δηµόσιες πηγές, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα χορήγησης κοινοτικών κονδυλίων. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 2008 International Educational and Networking Forum for ehealth, Telemedicine and Health ICT Περισσότερα: High-Skilled Immigration Workshop Περισσότερα: Information Event on the fourth Call for proposals under the e-infrastructures Activity of the 'Capacities' Specific Programme, FP7 Περισσότερα: Sustainable Energy & Social Housing: European Conference Περισσότερα: CIP Info days on "ICT for Energy Efficiency and Sustainability in urban areas" Περισσότερα: Jobs for Youth Prosperity for All Περισσότερα: IGLO Network Annual Reception 2008 Περισσότερα: Innovative Medicines Initiative Information Day Περισσότερα: EUREKA network and the new Eurostars joint programme for SMEs Περισσότερα: Suicide Prevention among Youngsters Περισσότερα: https://www.euregha.net FP7 Co-operation Environment: Bridging the Gap Responding to Environmental Changefrom Words to Deeds Presidency Conference Περισσότερα: Transparency and Data Protection: Cooperating or Conflicting Elements of Good Governance? Περισσότερα: Απριλίου Λουξεµβούργο 17 Απριλίου 18 Απριλίου Απριλίου Ανκόνα, Ιταλία Απριλίου Απριλίου Brdo, Σλοβενία Απριλίου 30 Απριλίου 6 Μαΐου 8 Μαΐου Μαΐου Portorož, Σλοβενία Μαΐου Μάαστριχτ, Ολλανδία Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Website: Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Πανεπιστήµιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Avenue d Auderghem 22-28, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία, Τηλ.: Φαξ:

8 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σ Ε Λ Ι Α 8 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS COLLEGE - EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS INTERCOLLEGE - UNIVERSITY OF NICOSIA ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ Σ.Ο.Φ.Ι.Α ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΣΙΚΑ) Συνδροµητές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ) ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό

Προβολή των κυ ριακών ανε ιστηµίων στο εξωτερικό Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Θεσµικά θέµατα 3 Έρευνα 4 Εκπαίδευση 5-6 Επιχειρήσεις και Τράπεζες Ηµερολόγιο INFO DAYS «Eco-Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Θεσµικά Θέµατα 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία ίκαιο και Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Πόλεις και 9 Περιφέρειες Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υψιπετης Iούλιος - Αύγουστος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 42 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα: Η έρευνα και η καινοτομία κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ Βραδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network»

enterprise europe Αφιέρωμα: Το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» υψιπετης ISSN 1986-0218 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Περιοδική έκδοση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία Τεύχος 44 enterprise europe Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST: Το μεγαλύτερο Πρόγραμμα πανευρωπαϊκής ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.6.2000 Κοινωνία πληροφοριών για όλους Σχέδιο δράσης που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. 1. Αποστολή του ΕΓΚ. 2. Εισαγωγή. 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ. 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ. 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 1. Αποστολή του ΕΓΚ 2. Εισαγωγή 3. Προτεραιότητες του ΕΓΚ 4. Άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη του ΕΓΚ 5. Ανάπτυξη ιδιότητας μέλους 6. Οργανωτική δομή και οικονομική διαχείριση 7.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 εν συντομία

HORIZON 2020 εν συντομία HORIZON 2020 εν συντομία Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Έρευνα και Καινοτομία Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα