ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (0) , , Fax: (0) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Θεολογία Βούλγαρη, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2012 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις - Μάρτιος ιαµόρφωση της ανεργίας - Κοινοτικά κονδύλια για την ενίσχυση της αϖασχόλησης Ενδεχόµενη µείωση του ΦΠΑ στη Βουλγαρία εντός του Εϖιβεβαίωση µακροϖρόθεσµης ϖιστοληϖτικής αξιολόγησης UBB αϖό οίκο Fitch Πορεία ενδοκοινοτικών ϖαραδόσεων και αϖοκτήσεων... 3 II. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Εϖίσηµη βουλγαρική εϖίσκεψη στο Κατάρ Συζητήσεις για συνεργασία στους τοµείς της οικονοµίας, των εϖενδύσεων και των οδικών υϖοδοµών Σύγκληση Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας Βουλγαρίας Τουρκίας - Συµφωνίες οικονοµικού ενδιαφέροντος... 6 IΙI. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ... 7 Χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ µέσω χρηµατοδοτικών συµφωνιών της βουλγαρικής Τράϖεζας Ανάϖτυξης... 7 IV. ΚΛΑ ΙΚΑ... 8 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έγκριση σύµφωνίας υϖοστήριξης έργου κατασκευής αγωγού Nabucco Παραίτηση Βουλγαρίας αϖό σχέδιο κατασκευής ϖυρηνικού εργοστασίου στο Μϖέλενε... 9 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Υϖογραφή σύµβασης για την κατασκευή του Τµήµατος 4 (Lot 4) του αυτοκινητοδρόµου Struma... 9 V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Bulgarian-Greek Business Forum "Development of the Road Infrastructure in Bulgaria & Business Opportunities , Σόφια Έκθεση "FLORA BURGAS 2012" , Μϖουργκάς η Έκθεση BULMEDICA /BULDENTAL , Σόφια VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ SingularLogic Bulgaria Computer Applications: Υλοϖοίηση ολοκληρωµένων λύσεων ϖληροφορικής Plan B Energy: Κατασκευή ενεργειακού σϖιτιού «Σϖιτικές Γεύσεις»: Πώληση βιοτεχνίας κατεψυγµένης ζύµης στο Πετρίτσι Παρακαλούµε σε ϖερίϖτωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ϖηγή Εάν δεν εϖιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το ϖαρόν δελτίο, µϖορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε αϖό τη λίστα αϖοδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις - Μάρτιος 2012 Σύµφωνα µε το ϖρόσφατο ενηµερωτικό δελτίο του αρµόδιου Υϖουργείου Οικονοµικών και τα ενηµερωµένα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράϖεζας και του Στατιστικού Ινστιτούτου, οι ϖρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία συνοϖτικά έχουν ως εξής: Το ΑΕΠ ενισχύθηκε το 2011 σε ϖοσοστό 1,7%. Κύριος υϖοστηρικτικός ϖαράγοντας της ανάϖτυξης ήταν οι εξαγωγές, ϖου σηµείωσαν άνοδο 12,6% το δ τρίµηνο 2011 (έναντι 4,5% των εισαγωγών). Το ως άνω διάστηµα η εγχώρια κατανάλωση κατέγραψε σε ετήσια βάση αναιµική αύξηση 1,3%. Σηµαντική κάµψη σηµείωση η εϖενδυτική δραστηριότητα (-9,7%). Ο δείκτης βιοµηχανικής ϖαραγωγής σηµείωσε αξιόλογη άνοδο τον Ιανουάριο 2012 (3,6% σε ετήσια βάση). Οριακά θετικά διαµορφώθηκε η κατασκευαστική δραστηριότητα τον Ιανουάριο 2012 (0,2%), κινούµενη, όµως, ήδη σε χαµηλά εϖίϖεδα λόγω της σηµαντικής κάµψης της διετίας Σε ό,τι αφορά τον δείκτη εϖιχειρηµατικού κλίµατος, το Φεβρουάριο 2012 κινήθηκε σε αρνητικό ϖεδίο (-2,4%), καθώς ϖτωτικές τάσεις ϖαρατηρήθηκαν σε όλους τους εϖιµέρους κλάδους (κατασκευές: -2,3%, λιανικό εµϖόριο: -1,9%, υϖηρεσίες: -7,6%) ϖλην της βιοµηχανίας, όϖου υϖήρξαν σταθεροϖοιητικές τάσεις. Ο ϖληθωρισµός κατέγραψε αύξηση 0,9% το Φεβρουάριο 2012 σε σχέση µε τον ϖροηγούµενο µήνα. Σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011 η άνοδος ανέρχεται σε 2%. Ο µέσος ετήσιος ϖληθωρισµός ανήλθε στο 3,8% Ο µέσος µισθός διαµορφώθηκε στα BGN 727 (ϖερίϖου 360) το τέταρτο τρίµηνο του 2011, ενισχυµένος κατά 8,6% σε ετήσια βάση. Οι κύριοι τοµείς ϖου συνέβαλαν στην αύξηση αυτή, ήταν οι υϖηρεσίες και το εµϖόριο. Το ϖλεόνασµα τρεχουσών συναλλαγών ϖεριορίστηκε στα 743,7 εκατ, καθώς το εκέµβριο 2011 ήταν ελλειµµατικό (για δεύτερο συνεχόµενο µήνα) κατά 252,6 εκατ. Σε θετικό ϖεδίο κινήθηκε και το εµϖορικό ισοζύγιο ( 319,8 εκατ.) λόγω του ότι, όϖως ήδη εϖισηµάνθηκε, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν ϖερισσότερο έναντι των εισαγωγών. Τα συνολικά κρατικά έσοδα στα τέλη Ιανουαρίου 2012 αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,4%, χάρη, κυρίως, στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων (13,5%) και, ιδίως, των έµµεσων φόρων (17%). Τέλος, για το ίδιο διάστηµα, οι 2

4 κρατικές δαϖάνες, ϖεριλαµβανοµένης της βουλγαρικής συµµετοχής στον κοινοτικό ϖροϋϖολογισµό, ενισχύθηκαν κατά 2,1% σε ετήσια βάση. Αναλυτικότερα βλ. ιστοσελίδα του Γραφείου µας: - ιαµόρφωση της ανεργίας - Κοινοτικά κονδύλια για την ενίσχυση της αϖασχόλησης Βάσει στοιχείων ϖου δηµοσιοϖοίησε η βουλγαρική Υϖηρεσία Αϖασχόλησης, το Φεβρουάριο 2012 η ανεργία διαµορφώθηκε στη Βουλγαρία στο 11,5%, αυξηµένη κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Το σύνολο των ανέργων ϖου εγγράφηκαν στα γραφεία αϖασχόλησης για ϖρώτη φορά το Φεβρουάριο ανέρχεται σε άτοµα. Οι νέες κενές θέσεις αϖασχόλησης ϖου δηλώθηκαν στις αρµόδιες υϖηρεσίες τον ίδιο µήνα ανέρχονται σε ϖερίϖου , µε τις ϖερισσότερες να ϖροέρχονται αϖό τους κλάδους της βιοµηχανίας/βιοτεχνίας, του εµϖορίου, των κατασκευών και της γεωργίας. Σύµφωνα µε δηλώσεις του Βούλγαρου Υϖουργού Εργασίας κ. Totuy Mladenov, για το 2012 έχει ϖροβλεφθεί η αξιοϖοίηση BGN 27 εκατ. (ϖερίϖου 14 εκατ.) µέσω του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανθρώϖινο υναµικό (Human Resources)» για την υλοϖοίηση ϖρογραµµάτων µε στόχο την αντιµετώϖιση της ανεργίας των νέων. Όϖως, εϖίσης, ανέφερε ο κ. Mladenov, οι νέοι εργαζόµενοι αϖοτελούν τη βασική ϖροτεραιότητα του «Εθνικού Σχεδίου ράσης για τους Εργαζόµενους 2012». Εντός του µήνα αναµένεται και η εϖίσηµη ϖαρουσίαση αϖό το Υϖουργείο Εργασίας της ϖρωτοβουλίας «Αϖασχόληση για τους Νέους Ανθρώϖους στη Βουλγαρία », η οϖοίοι στοχεύει στην ενεργοϖοίηση των νέων εργαζοµένων και στην καλλιέργεια ϖροσόντων αϖαραίτητων σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό ϖεριβάλλον. - Πορεία ενδοκοινοτικών ϖαραδόσεων και αϖοκτήσεων Το 2011 οι βουλγαρικές εξαγωγές ϖρος χώρες της Ε.Ε. (ενδοκοινοτικές ϖαραδόσεις) κατέγραψαν αύξηση 33,6% σε σύγκριση µε το 2010 και ανήλθαν σε BGN 24,7 δις, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία ϖου δηµοσιοϖοίησε στα µέσα Μαρτίου το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας. Κύριοι εµϖορικοί εταίροι της Βουλγαρίας ήταν η Γερµανία, η Ρουµανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Βέλγιο, ϖου αϖορρόφησαν και το 67,4% των βουλγαρικών εξαγωγών. Πτώση 3

5 κατέγραψαν οι βουλγαρικές εξαγωγές ϖρος τη Σλοβενία και το Λουξεµβούργο. Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, το εκέµβριο του 2011, οι βουλγαρικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010, υϖερβαίνοντας το BGN 1,8 δις. Ως ϖρος τις βουλγαρικές εισαγωγές (ενδοκοινοτικές αϖοκτήσεις) αϖό χώρες της Ε.Ε., στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυξήθηκαν κατά 22.8% σε σύγκριση µε το 2010, αντιστοιχώντας σε BGN 27 δις (τιµές CIF). Οι σηµαντικότερες αυξήσεις αφορούσαν σε εισαγωγές αϖό την Ισϖανία και την Κύϖρο. Πτώση σηµείωσαν οι εισαγωγές αϖό τη Μάλτα, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία και τη ανία. - Ενδεχόµενη µείωση του ΦΠΑ στη Βουλγαρία εντός του 2012 Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υϖουργού Οικονοµικών της Βουλγαρίας, κ. Συµεών Ντιάνκοφ, η βουλγαρική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο µείωσης του ΦΠΑ εντός του 2012, σε ϖρώτη φάση αϖό 20% σε 19% και σε δεύτερη φάση αϖό 19% σε 18%. Σύµφωνα µε τον κ. Ντιάνκοφ, η σχετική αϖόφαση θα εξαρτηθεί αϖό την αϖόδοση του ϖροϋϖολογισµού τους ϖρώτους τρεις ή τέσσερις µήνες του 2012 και θα ληφθεί το Μάιο. Μέχρι στιγµής τα οικονοµικά στοιχεία για το ϖρώτο δίµηνο 2012, όϖου σηµειώθηκε ϖλεόνασµα ύψους ϖερίϖου 200 εκατ. λέβα (ϖερίϖου 100 εκατ. ευρώ), είναι ενθαρρυντικά. Η ϖροερχόµενη αϖό τη Βουλγαρία Ευρωϖαία Εϖίτροϖος κα Κρισταλίνα Γκεοργίεβα εξέφρασε την υϖοστήριξή της ϖρος το σχέδιο της βουλγαρικής κυβέρνησης για µείωση του ΦΠΑ, καθώς, όϖως σηµείωσε, µϖορεί να συµβάλει στην τόνωση της ζήτησης και στην αύξηση των θέσεων εργασίας στη χώρα. - Εϖιβεβαίωση µακροϖρόθεσµης ϖιστοληϖτικής αξιολόγησης UBB αϖό οίκο Fitch Ο οίκος αξιολόγησης Fitch εϖιβεβαίωσε τη µακροϖρόθεσµη αξιολόγηση της UBB (συµφερόντων Εθνικής Τράϖεζας της Ελλάδος) στο εϖίϖεδο «Β» και ταυτόχρονα την αϖοµάκρυνε αϖό τον κατάλογο Rating Watch Negative (RWN), ϖου αϖοτελεί ουσιαστικά ϖροθάλαµο υϖοβάθµισης. Παρά, όµως, τη θετική αυτή εξέλιξη, η Fitch διατηρεί τις αρνητικές ϖροοϖτικές στη µακροϖρόθεσµη ϖιστοληϖτική αξιολόγηση της UBB. Σηµειώνεται ότι η µητρική Εθνική Τράϖεζα έχει χαµηλότερη αξιολόγηση («Β-»), αλλά µε σταθερές ϖροοϖτικές. Ο λόγος, για τον οϖοίο η αξιολόγηση της UBB (όϖως και της θυγατρικής της ΕτΕ στη 4

6 Ρουµανία, ϖου υϖοβαθµίστηκε αϖό «Β+» σε «Β») ϖαραµένει καλύτερη σε σχέση µε τη µητρική της, είναι ο συγκριτικά ϖιο ϖεριορισµένος βαθµός «µόλυνσης» της αϖό την κρίση χρέους ϖου ϖλήττει τη χώρα µας. Συγκεκριµένα, η Fitch κρίνει ότι οι αϖοσύρσεις καταθέσεων αϖό την UBB ϖαραµένουν διαχειρίσιµες, ενώ και η ρευστότητα είναι εϖαρκής. Αϖό την άλλη, οι αρνητικές ϖροοϖτικές στην µακροϖρόθεσµη ϖιστοληϖτική ικανότητα της UBB αντικατοϖτρίζουν την κατά τη Fitch αδύναµη κεφαλαιοϖοίηση και ϖοιότητα στοιχείων ενεργητικού της τράϖεζας. Συγκεκριµένα, ο οίκος αξιολόγησης κρίνει ότι η δυνατότητα της ΕτΕ να ενισχύσει κεφαλαιακά τις δύο θυγατρικές της σε Βουλγαρία και Ρουµανία ϖαραµένει ϖεριορισµένη λόγω των δυσκολιών ϖου αντιµετωϖίζει η µητρική και του εύθραυστου εϖιχειρηµατικού της ϖροφίλ. Παράλληλα, η Fitch εκτιµά ότι η αναµενόµενη ανακεφαλαιοϖοίηση της ΕτΕ δε θα συµβάλει στην αύξηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης των θυγατρικών αϖό τη µητρική τους. Εϖιϖρόσθετα, η ικανότητα της UBB να αϖορροφά µόνη της τις όϖοιες αϖώλειες ϖεριορίζεται λόγω της συσσώρευσης µη εξυϖηρετούµενων δανείων και της µείωσης κερδών, στα οϖοία στηρίζεται η κεφαλαιοϖοίηση της τράϖεζας. Αρνητικά για την ϖορεία της τράϖεζας µϖορεί να εϖιδράσει και η αναµενόµενη εϖιβράδυνση του ρυθµού ανάϖτυξης της Βουλγαρίας το Πάντως, χάρη στη σταθερή αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων στη Βουλγαρία αϖό το 2009 και τον ϖαράλληλο ϖεριορισµό του δανειακού της χαρτοφυλακίου (η αναλογία δανείων/καταθέσεων της τράϖεζας µειώθηκε αϖό 159% το 2009 σε 125% το 2011), η UBB έχει καταφέρει να µειώσει τη χρηµατοδοτική της εξάρτηση αϖό την ΕτΕ. II. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - Εϖίσηµη βουλγαρική εϖίσκεψη στο Κατάρ Συζητήσεις για συνεργασία στους τοµείς της οικονοµίας, των εϖενδύσεων και των οδικών υϖοδοµών Στο ϖλαίσιο της εϖίσηµης εϖίσκεψης στο Κατάρ ( ) του ϖρωθυϖουργού της Βουλγαρίας, κ. Boyko Borissov, ο Σεΐχης του Κατάρ, κ. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, και οι λοιϖοί Καταρινοί εϖίσηµοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον της χώρας τους να εξετάσει το ενδεχόµενο εϖενδύσεων στη Βουλγαρία σε τοµείς, όϖως ο τουρισµός, οι υϖοδοµές και η γεωργία. Για τον καλύτερο συντονισµό των ϖροσϖαθειών αυτών, αϖοφασίστηκε να υϖογραφεί διµερής συµφωνία ϖλαίσιο εντός του Μαΐου, όϖου θα καθορίζονται τα εϖόµενα βήµατα για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο ϖλευρών. 5

7 Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον τοµέα των υϖοδοµών και των οδικών έργων, η Υϖουργός Περιφερειακής Ανάϖτυξης και ηµοσίων Έργων της χώρας, κα Lilyana Pavlova, συζήτησε µε την καταρινή ϖλευρά το ενδεχόµενο χρηµατοδότησης του αυτοκινητοδρόµου Μαύρης Θάλασσας (Cherno More Highway). Η βουλγαρική ϖλευρά µελετά όλα τα ενδεχόµενα για τον αυτοκινητόδροµο αυτόν, καθώς ακόµη δεν έχει εξασφαλιστεί κοινοτική χρηµατοδότηση. Οι Καταρινοί, όµως, εϖισήµαναν ότι, για να συµµετάσχουν στο έργο, εϖιθυµούν η εϖιστροφή της εϖένδυσής τους (ROI) να ανέρχεται σε 14%. Η κα Pavlovla δήλωσε ότι ακόµη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αϖαιτούµενες µελέτες, ώστε να διαϖιστωθεί εάν το ϖοσοστό αυτό µϖορεί να εξασφαλιστεί, αλλά διαβεβαίωσε ότι οι διαϖραγµατεύσεις θα συµφωνηθούν. Παράλληλα, εξέφρασε την ελϖίδα να ψηφισθεί σύντοµα αϖό το κοινοβούλιο ο νέος νόµος για τις συµϖράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, ώστε να διευκολυνθούν τέτοιου είδους εϖενδύσεις. Σηµειώνεται ότι ο ως άνω αυτοκινητόδροµος, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ενώνει τη Βάρνα µε το Μϖουργκάς, τις δύο µεγαλύτερες ϖαραλιακές ϖόλεις της Βουλγαρίας. Το έργο είναι συνολικού µήκους 103 χιλιοµέτρων, εκ των οϖοίων 10 ολοκληρώθηκαν ϖριν αϖό το 1983 και, έκτοτε, δε δόθηκε καµία συνέχεια. Εϖισηµαίνεται, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια της ως άνω εϖίσηµης βουλγαρικής εϖίσκεψης στο Κατάρ, στην οϖοία συµµετείχαν και 103 εκϖρόσωϖοι βουλγαρικών εϖιχειρηµατικών φορέων και εταιρειών, είχε ϖρογραµµατιστεί η οργάνωση διµερούς εϖιχειρηµατικού forum, το οϖοίο, όµως, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βουλγαρικού τύϖου, υϖήρξε αϖοτυχηµένο αϖό οργανωτικής αϖόψεως, καθώς δεν ϖροσήλθε κανείς εκϖρόσωϖος καταρινής εϖιχείρησης ή φορέα. Σύµφωνα, εϖίσης, µε δηµοσιεύµατα του τύϖου, η εξέλιξη αυτή υϖήρξε ένας αϖό τους λόγους ϖου εϖηρέασαν την αϖόφαση του Βούλγαρου ϖρωθυϖουργού να ζητήσει, µετά την εϖιστροφή του αϖό το Κατάρ, την ϖαραίτηση του Υϖουργού Οικονοµίας, Ενέργειας και Τουρισµού, κ. Traicho Traikov, ο οϖοίος ήδη αντικαταστάθηκε αϖό τον κ. Delyan Dobrev. - Σύγκληση Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας Βουλγαρίας Τουρκίας - Συµφωνίες οικονοµικού ενδιαφέροντος Συγκλήθηκε την Τρίτη, , στην Άγκυρα το εν θέµατι Ανώτατο Συµβούλιο, κατά τη διάρκεια εϖίσηµης εϖίσκεψης στην Τουρκία του Βούλγαρου ϖρωθυϖουργού, κ. Boyko Borissov, ο οϖοίος συνοδευόταν αϖό 10 µέλη του Υϖουργικού Συµβουλίου. Συνολικά, υϖογράφηκαν 17 κείµενα διµερών 6

8 συµφωνιών, ϖου καλύϖτουν µια σειρά αϖό τοµείς, όϖως η ενέργεια, οι µεταφορές, τα ύδατα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εµϖόριο. Κατά τη διάρκεια των εϖίσηµων συναντήσεων, τόσο ο κ. Borissov όσο και ο Τούρκος οµόλογός του, κ. Recep Tayyip Erdoğan, υϖογράµµισαν το υψηλό εϖίϖεδο των διµερών οικονοµικών και εµϖορικών σχέσεων και τη σηµασία της ϖεραιτέρω ενίσχυσής τους. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, υϖογράφηκε αϖό τους αρµόδιους υϖουργούς Βουλγαρίας και Τουρκίας, κκ. Delyan Dobrev και Zafer Gaglayan αντίστοιχα, Κοινή ιακήρυξη για την εϖιτάχυνση της κατασκευής του αγωγού διασύνδεσης των συστηµάτων µεταφοράς φυσικού αερίου των δύο χωρών. Ο εν λόγω αγωγός θα είναι µήκους 77 χλµ., θα µεταφέρει αέριο ϖροερχόµενο αϖό το Αζερµϖαϊτζάν και η κατασκευή του σε βουλγαρικό έδαφος θα χρηµατοδοτηθεί αϖό ευρωϖαϊκούς ϖόρους. Στον τοµέα των µεταφορών και εϖικοινωνιών, συνήφθησαν δύο διµερείς συµφωνίας, η µία αναφορικά µε τη συνεργασία στις τεχνολογίες της ϖληροφορίας (ΙΤ) και των εϖικοινωνιών και η άλλη αναφορικά µε τη συνεργασία στον τοµέα των σιδηροδροµικών ϖορθµείων και των συνδυασµένων σιδηροδροµικών/θαλάσσιων µεταφορών µεταξύ των λιµένων των δύο χωρών, ϖου διαθέτουν σχετικές υϖοδοµές. Παράλληλα, συζητήθηκε η σκοϖιµότητα κατασκευής δρόµου ταχείας κυκλοφορίας, ϖου θα συνδέει το Μϖουργκάς µε την Κωνσταντινούϖολη, καθώς και το ενδεχόµενο σύγκλησης τριµερούς συνάντησης το Μάιο (ϖιθανώς στη Βάρνα) µεταξύ των ϖρωθυϖουργών Βουλγαρίας, Τουρκίας και Κατάρ µε αντικείµενο τα έργα υϖοδοµών στη Βουλγαρία. Σηµειωτέον ότι την ϖροηγούµενη εβδοµάδα, ο κ. Borissov είχε ϖραγµατοϖοιήσει εϖίσηµη εϖίσκεψη στο Κατάρ, όϖου οι µεταφορές και οι δυνατότητες συνεργασίας στην υλοϖοίηση έργων υϖοδοµών στη Βουλγαρία τέθηκαν στο εϖίκεντρο των διµερών συζητήσεων. Για την ενίσχυση των τουριστικών σχέσεων των δύο χωρών, εξετάστηκε, εϖίσης, η δυνατότητα δηµιουργίας θαλάσσιας µεταφορικής γραµµής υψηλής ταχύτητας µεταξύ Μϖουργκάς και Κωνσταντινούϖολης. IΙI. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Χορήγηση δανείων σε ΜΜΕ µέσω χρηµατοδοτικών συµφωνιών της βουλγαρικής Τράϖεζας Ανάϖτυξης 7

9 H Βουλγαρική Τράϖεζα Ανάϖτυξης (Bulgarian Development Bank) ϖροχώρησε στη σύναψη χρηµατοδοτικών συµφωνιών ( ) µε εϖτά εµϖορικές τράϖεζες για τη χορήγηση δανείων ύψους 100 εκατ. λέβα (ϖερίϖου 50 εκατ. ευρώ) ϖρος βουλγαρικές εϖιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι εϖτά τράϖεζες είναι οι: UniCredit Bulbank DSK Bank, MKB Unionbank, Allianz Bank, Societе Generale Expressbank, ProCredit Bank και Municipal Bank. Εϖιλέξιµες εϖιχειρήσεις για υϖοβολή αιτήσεων θα είναι µικρές και µεσαίες εϖιχειρήσεις (ΜΜΕ), µε εξαίρεση αυτές ϖου δραστηριοϖοιούνται σε ορισµένους τοµείς, όϖως αυτούς των τυχερών ϖαιχνιδιών, του εµϖορίου όϖλων και του real estate. Για τα δάνεια, ϖου θα ανέρχονται κατ ανώτατο όριο σε δύο εκατ. λέβα, ϖροβλέϖεται 7% εϖιτόκιο και ϖενταετές ϖρόγραµµα αϖοϖληρωµής. IV. ΚΛΑ ΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Έγκριση σύµφωνίας υϖοστήριξης έργου κατασκευής αγωγού Nabucco Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ενέκρινε συµφωνία υϖοστήριξης του έργου κατασκευής του αγωγού Nabucco ( ). Η εν λόγω συµφωνία υιοθετήθηκε σε εκτέλεση της αρχικής συµφωνίας ϖου συνάφθηκε το Ιούνιο του 2011 µεταξύ της Nabucco Gas Pipeline International GmbH -της διεθνούς κοινοϖραξίας ϖου διαχειρίζεται το έργο- και της Nabucco gas Pipeline Bulgaria EOOD ϖου έχει αναλάβει την υλοϖοίηση του έργου εϖί βουλγαρικού εδάφους. 8

10 Η εγκριθείσα συµφωνία ως στόχο έχει τη δηµιουργία ευνοϊκού κανονιστικού ϖλασίου για την εκτέλεση του έργου και την ϖαροχή της αναγκαίας υϖοστήριξης στις αναδόχους εταιρίες. Η έγκριση ϖαρόµοιων συµφωνιών υϖοστήριξης αϖοτελεί συµβατική υϖοχρέωση των κρατών ϖου είναι συµβαλλόµενα µέρη στο έργο κατασκευής του αγωγού Nabucco (Βουλγαρία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουµανία και Τουρκία). - Παραίτηση Βουλγαρίας αϖό σχέδιο κατασκευής ϖυρηνικού εργοστασίου στο Μϖέλενε O Βούλγαρος Πρωθυϖουργός, κ. Μϖόϊκο Μϖορίσοφ ανακοίνωσε εϖίσηµα ( ) την ϖαραίτηση της Βουλγαρίας αϖό το σχέδιο κατασκευής του ϖυρηνικού εργοστασίου στο Μϖέλενε. Ο Βούλγαρος Πρωθυϖουργός εϖικαλέστηκε το υψηλό κόστος του έργου (συνολικού ύψους 10 δις ευρώ) σε συνδυασµό µε την έλλειψη τρίτου εϖενδυτή, καθώς και τον αυξηµένο ϖυρηνικό κίνδυνο δεδοµένου ότι το Μϖέλενε αϖοτελεί σεισµογενή ζώνη. Σε ότι αφορά στην τύχη του ϖυρηνικού αντιδραστήρα, ϖου ήδη η Βουλγαρία αγόρασε αϖό την Ρωσία, ο Βούλγαρος Πρωθυϖουργός δήλωσε ότι µϖορεί να τοϖοθετηθεί στο Κοζλοντούι χωρίς να αϖοκλείει και το ενδεχόµενο ϖώλησής του σε ϖερίϖτωση ϖου εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον. Στη θέση του ϖυρηνικού σταθµού στο Μϖέλενε ϖρόκειται να κατασκευαστεί µονάδα ϖαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οϖοία θα λειτουργεί µε φυσικό αέριο αϖό τον αγωγό South Stream, ϖου αϖοµένει ϖλέον το µόνο έργο ρωσοβουλγαρικής συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Υϖογραφή σύµβασης για την κατασκευή του Τµήµατος 4 (Lot 4) του αυτοκινητοδρόµου Struma Υϖογράφηκε ( ) η σύµβαση για την κατασκευή του Τµήµατος 4 του αυτοκινητοδρόµου Struma (Sandanski συνοριακός σταθµός Προµαχώνα/Kulata) µεταξύ του βουλγαρικού δηµοσίου (εκϖροσωϖούµενου αϖό την κρατική υϖηρεσία οδικών υϖοδοµών) και των αναδόχων εταιρειών, της ελληνικών συµφερόντων ΑΚΤΩΡ (κατασκευάστριας) και της βουλγαρικής Putinvest Engineering (εϖιβλέϖουσας το έργο). Εκ µέρους της βουλγαρικής κυβέρνησης, ϖαρόντες στην τελετή υϖογραφής ήταν οι αρµόδιοι Υϖουργοί 9

11 ηµοσίων Έργων, κα Lilyana Pavlova, και Μεταφορών, κ. Ivaylo Moskovski. Σύµφωνα µε τον κ. Moskovski, µε την υϖογραφή της συµβάσεως, συνολικής αξίας ϖερίϖου 29 εκατ., εξαντλείται το σύνολο του ϖροϋϖολογισµού του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Μεταφορές» για το εν λόγω οδικό έργο κατά την τρέχουσα χρηµατοδοτική ϖερίοδο ( ). Ο κ. Moskovski τόνισε, εϖίσης, ότι ο αυτοκινητόδροµος Struma θα είναι ένα αϖό τα ϖιο φιλικά ϖρος το ϖεριβάλλον οδικά έργα στην Ευρώϖη, καθώς έχει ληφθεί ειδική µέριµνα για τη χλωρίδα και την ϖανίδα κατά µήκος της χάραξής του. Η εϖίσηµη τελετή εγκαινίων για την έναρξη εργασιών στο ως τµήµα (µήκους 15 χλµ.) θα ϖραγµατοϖοιηθεί στις 5 Αϖριλίου, στο Sandanski. Σε συνδυασµό µε την κατασκευή του Τµήµατος 4, ϖρογραµµατίζεται και εϖαναχάραξη µέρους της σιδηροδροµικής γραµµής Σόφιας-Kulata. Βάσει του σχετικού σχεδιασµού, η νέα σιδηροδροµική γραµµή θα είναι σε όλο το µήκος της ευθεία και θα εϖιτρέϖει στους συρµούς να διανύουν την αϖόσταση µε ταχύτητες έως και 160 χλµ./ώρα. Η διάρκεια των έργων για την ολοκλήρωση του Τµήµατος 4 υϖολογίζεται σε 23 µήνες. Το συνολικό κόστος του αυτοκινητοδρόµου Struma, ο οϖοίος θα συνδέει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µε τη Σόφια (όϖου θα συνδέεται µε τον αυτοκινητόδροµο Luylin), έχει εκτιµηθεί σε ϖερίϖου 1,1 δισ., ενώ µέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί συνολικά 40 χλµ. (αϖό τα ϖροβλεϖόµενα 173 χλµ.). Η βουλγαρική κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει µέχρι το τέλος του 2013 τα τµήµατα 1 και 4 και να έχει ϖροχωρήσει σε ικανοϖοιητικό βαθµό την κατασκευή των υϖολειϖόµενων δυο τµηµάτων (Dupnitsa Simitli και Simitli Sandanski). V. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Bulgarian-Greek Business Forum "Development of the Road Infrastructure in Bulgaria & Business Opportunities , Σόφια Ο βουλγαρικός Σύνδεσµος BACEA (Bulgarian Association of Consulting Engineers and Architects) διοργανώνει το εν θέµατι forum, το οϖοίο θα ϖραγµατοϖοιηθεί στη Σόφια (Hotel Light, 37 Veslets Str., web: στις 27 Αϖριλίου τ.έ. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή ϖληροφοριών και καλών ϖρακτικών στον τοµέα των οδικών έργων και η ενίσχυση των εϖιχειρηµατικών συνεργασιών µεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών εϖιχειρήσεων του κλάδου. 10

12 Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να αντλούν ϖερισσότερες ϖληροφορίες, εϖικοινωνώντας αϖευθείας µε τους διοργανωτές: Bulgarian Association of Consulting Engineers & Architects 2A Struma Str., Sofia 1202 Υϖεύθυνη: Lyoudmila Borissova, Public Relations, BACEA Τηλέφωνο: , , Φαξ: Έκθεση "FLORA BURGAS 2012" , Μϖουργκάς Aϖό έως θα ϖραγµατοϖοιηθεί στο Μϖουργκάς Βουλγαρίας (Μαύρη Θάλασσα) η 29 η διεθνής ανθοκοµική έκθεση "FLORA BURGAS 2012". Η εφετινή έκθεση ϖου διοργανώνεται υϖό την αιγίδα του ήµου Μϖουργκάς θα έχει ως κεντρικό σύνθηµα «Φύση, Άνθρωϖος, Αρµονία» και θα ϖλαισιώνεται αϖό διαγωνισµό ανθοσύνθεσης. Η υϖοβολή αιτήσεων συµµετοχής έχει καταληκτική ηµεροµηνία την Παρασκευή Για ϖερισσότερες ϖληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να εϖικοινωνούν αϖευθείας µε τους διοργανωτές και το ήµο Μϖουργκάς: FLORA BURGAS EXHIBITION Πληροφορίες: κ. Todor Pavlov, κιν. τηλ.: Oborishte Street, Bourgas 8000, Bulgaria Τηλ.: , Φαξ: ΗΜΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - Τµήµα Πρασίνου Τηλ.: Е-mail: 46η Έκθεση BULMEDICA /BULDENTAL , Σόφια Aϖό 15 έως 18 Μαΐου 2012 θα ϖραγµατοϖοιηθεί στη Σόφια (Inter Expo Center) η 46η ιεθνής Έκθεση BULMEDICA /BULDENTAL. Στην έκθεση, ϖου διοργανώνεται υϖό την αιγίδα του Υϖουργείου Υγείας Βουλγαρίας και την υϖοστήριξη του Ιατρικού και του Οδοντιατρικού Συλλόγου της χώρας, θα 11

13 συµµετάσχουν ϖαραγωγοί, αντιϖρόσωϖοι, διανοµείς και έµϖοροι ιατρικού και οδοντιατρικού εξοϖλισµού, αναλώσιµων και συναφών υϖηρεσιών. Στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2011 συµµετείχαν 209 εκθέτες µε ϖροϊόντα 997 εταιρειών αϖό 45 χώρες. Στην εφετινή διοργάνωση ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ϖαρουσίαση εξοϖλισµού και εγκαταστάσεων για φυσιοθεραϖεία και αϖοκατάσταση ΑΜΕΑ. Για εϖιϖρόσθετες ϖληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να εϖισκέϖτονται την ιστοσελίδα καθώς εϖίσης να αϖευθύνονται στους διοργανωτές: κα Maria JELIAZKOVA, Project Manager BULMEDICA Tηλ: (0) , (0) , (0) Fax: (0) , (0) Е-mail: κα Gabriela LUBENOVA, Project Manager BULDENTAL Tηλ.: (0) , (0) , (0) Fax: (0) , (0) VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ SingularLogic Bulgaria Computer Applications: Υλοϖοίηση ολοκληρωµένων λύσεων ϖληροφορικής Η SingularLogic Bulgaria Computer Applications, ιδρύθηκε το 1995 στη Σόφια, µε σκοϖό τη δραστηριοϖοίηση της SingularLogic στην αγορά της Βουλγαρίας. Η εταιρία δραστηριοϖοιείται στην υλοϖοίηση ολοκληρωµένων λύσεων ϖληροφορικής για µικρές, µεσαίες και µεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα, µε συστήµατα ERP και CRM, κάθετες λύσεις ϖληροφορικής για εταιρίες λιανικής, συστήµατα διοικητικής ϖληροφόρησης Business Intelligence, καθώς Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια ενηµερώνει τις ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις ότι µπορούν να προβάλλουν δωρεάν τη δραστηριότητά τους στη βουλγαρική αγορά µέσω του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου προς δηµοσίευση µπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: µε την ένδειξη «Για το Ενηµερωτικό ελτίο». 12

14 και σε υϖηρεσίες εκϖαίδευσης και υϖοστήριξης. Οι λύσεις, οι υϖηρεσίες και τα ϖροϊόντα της SingularLogic Bulgaria Computer Applications αϖευθύνονται σε ένα ευρύ φάσµα εϖιχειρήσεων ϖου δραστηριοϖοιούνται στη βιοµηχανία, στο λιανεµϖόριο και στην ϖαροχή υϖηρεσιών. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η ϖροσαρµογή των νέων εφαρµογών της τεχνολογίας Galaxy της SingularLogic. Η SingularLogic Bulgaria ϖροσφέρει εφαρµογές µεταφρασµένες στη βουλγαρική γλώσσα και ϖροσαρµοσµένες στις αϖαιτήσεις του νοµοθετικού και φοροτεχνικού ϖεριβάλλοντος της Βουλγαρίας, καθώς και στις ιδιαιτερότητες και τις αϖαιτήσεις εταιριών ϖου δραστηριοϖοιούνται σε όλες τις ϖεριοχές της Βουλγαρίας. Για ϖερισσότερες ϖερισσότερες ϖληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να αϖευθύνονται: Sofia 1582, 152 Prof.Tsvetan Lazarov Blvd., Techno Park Sofia, 4 th floor, Bulgaria Τel: Plan B Energy: Κατασκευή ενεργειακού σϖιτιού Η Plan B Energy (µελέτες, κατασκευές, ανακαινίσεις) µε έδρα την Θεσσαλονίκη τα τελευταία 2 χρόνια δραστηριοϖοιείται στον τοµέα της ενέργειας (ενεργειακές κατοικίες, φωτοβολταϊκά, γεωθερµία, θέρµανση). Είναι αντιϖρόσωϖος της αυστριακής εταιρείας ϖιστοϖοιηµένων ενεργειακών σϖιτιών ELK στην Ελλάδα, Η εταιρεία αναλαµβάνει όλα τα στάδια των εργασιών (εύρεση γης, έκδοση αδείας, κατασκευή, µελέτη και τοϖοθέτηση φωτοβολταϊκών) µε συγκεκριµένες ϖροδιαγραφές ϖοιότητας και καθορισµένη ηµεροµηνία ϖαράδοσης και τιµής. Σύµφωνα µε την Plan B Energy, η κατασκευή ενεργειακού σϖιτιού µε ϖροσανατολισµό νότιας στέγης σε συνδυασµό µε τα φωτοβολταϊκά ϖαρουσιάζει µεγάλο εϖενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς υϖόσχεται εξοικονόµηση ενέργειας έως 80% και αφορολόγητο εϖενδυτικό όφελος έως 7000 ετησίως (λόγω µεγάλης ηλιοφάνειας στην Ελλάδα και τιµή κιλοβατώρας 0,49 ). Για ϖερισσότερες ϖληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να εϖισκεφτούν την ιστοσελίδα να αϖευθύνονται: Plan B Energy Τµήµα Ανάϖτυξης κα Κόβε Βασιλική Κανελλοϖούλου 1 & Μ. Ψελλού, Κηφισιά 13

15 Θεσσαλονίκη Fax: «Σϖιτικές Γεύσεις»: Πώληση βιοτεχνίας κατεψυγµένης ζύµης στο Πετρίτσι Πωλείται βιοτεχνία ϖαραγωγής κατεψυγµένης ζύµης «Σϖιτικές Γεύσεις» στο Πετρίτσι (εντός ϖόλης) µε τον ϖλήρη εξοϖλισµό. Η βιοτεχνία λειτούργησε εϖί τριετίας µε ϖροσωϖικό 30 ατόµων και εκτείνεται σε 800 τ.µ. Ο χώρος ϖροστατεύεται αϖό κάµερες. Τιµή ευκαιρίας. Για ϖερισσότερες ϖληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να εϖικοινωνούν µε τον κ. Γιάννη Κοτζαφίλιο στα τηλ.: , Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: ntoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: 14

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 5/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 5/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 6/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου)

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Οδικό δίκτυο H Βουλγαρία διαθέτει οδικό δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 19.550 χλμ, εκ των οποίων 87% καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009

Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Σημείωμα για την Αλβανική Οικονομία, έτους 2009 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 1 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Your investor partner in Bulgaria Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Developments Your investor partner in Bulgaria Το σκηνικό έχει αλλάξει. Η Βουλγαρία είναι πλέον ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 06 Ιουνίου 2011 Απαγόρευση της χρήσης καδµίου από το εκέµβριο του 2011. Νέα νοµοθεσία για την χρήση καδµίου απαγορεύει από τον εκέµβριο 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό. 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό 2. Διαγωνισμοί 3. Εθνικές & Διεθνείς εκθέσεις 4. Προτάσεις συνεργασίας Νο 6104 / ΤΕΥΧΟΣ Β / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 1. Πρεσβείες της Ελλάδας στο Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Αθήνα, 14.05.2013 1 ον. Η Ελληνική οικονομία έχει πληγεί από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013»

Θέμα: «Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2013» ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΚΑΝΟΝΙΚΟ Οδησσός, 7 Οκτωβρίου 2013 Α.Π.: 2170/402 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -Β2 Δ/νση ΚΟΙΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ερεβάν, 02 Μαϊου 2014 ΑΠ.Φ. 17.150/ΑΣ 82 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: - ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μ.η.) - Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. ΔΟΣ & ΑΣ - Γρ. κ. Β Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο A Εξάμηνο 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0%

IT Consulting; 3,1% Development and Integration; 4,1% Outsourcing; 2,3% Business Consulting; 73,5% Other Services; 17,0% ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μείωση εσόδων για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά συµβουλευτικών υπηρεσιών για το 2009 Μικρή ανάκαµψη αναµένεται για το 2010» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 7/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0) 2 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου 2012 ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 17 Μαιος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Φύλλο 17 Μαιος Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας

Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας Ενημερωτικό σημείωμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Κίνας Βουλγαρίας 1) Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ Βουλγαρίας και Κίνας διαμορφώνεται την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα