ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα: «Η μουσική ως εναλλακτικό μέσο παιδαγωγικής παρέμβασης σε παιδί με προβλήματα συμπεριφοράς» Επιμέλεια: Μάνου Κωνσταντίνα (Α.Μ. 18/06) Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καρτασίδου Λευκοθέα Συνεξεταστής Καθηγητής: Γουδήρας Δημήτριος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2008

2 Ευχαριστίες Ευχαριστώ όλους όσοι με τη βοήθεια, τις συμβουλές, την καθοδήγηση και την ανοχή τους βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Λευκοθέα Καρτασίδου, τον κύριο Δημήτρη Γουδήρα, την Τόνια Λεωνίδου, καθώς και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και φίλους μουσικούς που έκαναν αυτό το μουσικό ταξίδι πραγματικότητα.

3 «Όταν η ψυχή χάσει την αρμονία της, η μελωδία και ο ρυθμός βοηθούν να επανέλθει στην τάξη και στην αρμονία». Πλάτωνας (Shaboutin, 2005)

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Προβλήματα συμπεριφοράς- Επιθετικότητα Ορισμός της συμπεριφοράς Προβλήματα Συμπεριφοράς Διαταραχή Προσαρμογής- Adjustment Disorder Διαταραχή της διαγωγής- Conduct Disorder Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή- Oppositional Defiant Disorder Διαταραχή Διασπαστικής Συμπεριφοράς Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς Επιθετικότητα Διάγνωση- Αξιολόγηση- Αντιμετώπιση της Επιθετικής Συμπεριφοράς Η μουσική ως μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς Ορισμός της «μουσικής» Επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο Η επίδραση της μουσικής σε παιδιά ηλικίας Εφαρμογές της μουσικής στην Ειδική Αγωγή Μουσικοθεραπεία Μουσική εκπαίδευση Εφαρμογές της μουσικής σε παιδιά/ άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς Σκοπός της έρευνας- Διερευνητικά Ερωτήματα Μεθοδολογία Μέθοδος έρευνας Προφίλ παιδιού Πλαίσιο Μεταβλητές Διαδικασία 36

5 Αρχική αξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση-παρέμβαση Τελική αξιολόγηση Συλλογή Δεδομένων Αρχική αξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση-παρέμβαση Τελική αξιολόγηση Συμφωνία μεταξύ των παρατηρητών (αξιολογητών)- Interobserver Agreement Αποτελέσματα Διασπαστική συμπεριφορά Ενοχλητική συμπεριφορά Επιθετική συμπεριφορά Συνολική εικόνα του παιδιού Συμπεράσματα- Συζήτηση...49 Βιβλιογραφία...53 Παράρτημα...61 Ευρετήριο πινάκων Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Ευρετήριο γραφημάτων Γράφημα Γράφημα Γράφημα Γράφημα Γράφημα Γράφημα

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν τη μουσική στη θεραπευτική πρακτική από τα προϊστορικά χρόνια, γεγονός που είχε αντανάκλαση σε θρησκείες, πεποιθήσεις και σε αναρίθμητες παραδόσεις και μύθους (Shaboutin, 2005). H ευρύτατη χρήση της μουσικής σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής και η αναμφισβήτητη επίδρασή της στον ψυχισμό του ανθρώπου, αποτέλεσε την αφετηρία της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. Στη συγκεκριμένη εργασία, δίνεται έμφαση στην επίδραση της μουσικής σε σχέση με τα προβλήματα συμπεριφοράς. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στη χρήση της μουσικής, ως μέσο παιδαγωγικής παρέμβασης, σε περίπτωση παιδιού με προβλήματα συμπεριφοράς, με κυρίαρχο σημείο την επιθετική συμπεριφορά. Στο πρώτο κεφάλαιο, δίνονται οι ορισμοί της συμπεριφοράς, των προβλημάτων συμπεριφοράς (Διαταραχή Προσαρμογής- Adjustment Disorder, Διαταραχή της διαγωγής- Conduct Disorder, Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή- Oppositional Defiant Disorder, Διαταραχή Διασπαστικής Συμπεριφοράς Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς) και της επιθετικότητας, αναφέρονται οι τρόποι διάγνωσης και αξιολόγησης της επιθετικότητας και οι, μέχρι τώρα γνωστές, μέθοδοι αντιμετώπισής της. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη μουσική, ως μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς. Δίνεται ο ορισμός της μουσικής και αναλύεται η επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε παιδιά ηλικίας 7-12, καθώς σε αυτή την ηλικιακή ομάδα εμπίπτει το παιδί που αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας. Επίσης, γίνεται λόγος για τις εφαρμογές της μουσικής στην Ειδική Αγωγή, μέσω της Μουσικοθεραπείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης και τις εφαρμογές της σε παιδιά/ άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και οι λόγοι που οδήγησαν στο συγκεκριμένο τρόπο έρευνας, οι μεταβλητές της συμπεριφοράς του παιδιού που αναλύθηκαν, η διαδικασία της παρέμβασης και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, ενώ στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο παραθέτονται τα αποτελέσματα, ξεχωριστά για κάθε συμπεριφορά και τα συμπεράσματα, που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, αντίστοιχα. 1

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Προβλήματα συμπεριφοράς- Επιθετικότητα 1.1 Ορισμός της συμπεριφοράς Ο όρος «συμπεριφορά» αναφέρεται στις δράσεις και αντιδράσεις ενός αντικειμένου ή οργανισμού, συνήθως σε σχέση με το περιβάλλον. Μπορεί να είναι συνειδητή ή ασυνείδητη, εσωστρεφής ή εξωστρεφής και εκούσια ή ακούσια. Στα ζώα η συμπεριφορά ελέγχεται από το ενδοκρινικό σύστημα και το νευρικό σύστημα. Η πολυπλοκότητα μιας συμπεριφοράς ενός οργανισμού σχετίζεται με την πολυπλοκότητα του νευρικού του συστήματος. Γενικά, οι οργανισμοί με πολύπλοκο νευρικό σύστημα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα εκμάθησης νέων αντιδράσεων, άρα προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους (www.answers.com/topic/behavior, «Η συμπεριφορά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας των ατόμων σε γνωστά και άγνωστα περιβάλλοντα, ένας τρόπος με τον οποίο εκφράζεται μια εσωτερική ανάγκη» (Καρτασίδου, 2006 α, σελ ). Κάθε κοινωνία ή κοινωνική ομάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες της, συντάσσει τους κανόνες εκείνους στους οποίους τα μέλη της οφείλουν να προσαρμοστούν για ψυχολογικούς (ενδοπροσωπικούς) και κοινωνικούς (διαπροσωπικούς) λόγους (Carr & Durand, 1985, Κανδαράκης, 2004). Η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να είναι κοινή, ασυνήθιστη, αποδεκτή ή μη αποδεκτή. Οι άνθρωποι αξιολογούν την αποδοχή μιας συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας κοινωνικές νόρμες και ρυθμίζοντας τη συμπεριφορά τους μέσω του κοινωνικού ελέγχου. Σύμφωνα με την κοινωνιολογία, η συμπεριφορά θεωρείται ότι δεν έχει από μόνη της νόημα, χωρίς να κατευθύνεται σε άλλους ανθρώπους, καθιστώντας την την πιο βασική ανθρώπινη πράξη. Είναι δύσκολο να δοθεί ο ορισμός της συμπεριφοράς χωρίς να προσδιορίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο παίρνει νόημα. Ένα πλαίσιο είναι ο τομέας της Ψυχολογίας, ο οποίος έχει οριστεί, εν μέρει, ως η επιστήμη της συμπεριφοράς (http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/behavior+disorder). Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κάποιες από τις οποίες είναι παρόμοιες με αυτές των ζώων. 1. Η συμπεριφορά ως κάτι που κατανοούμε με τις αισθήσεις μας. Ο όρος συνδέεται με την αίσθηση και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε τις 2

8 πληροφορίες γύρω μας. Επιπλέον η συμπεριφορά εδώ συνδέεται με τη διαγωγή, με την κατάλληλη συμπεριφορά σύμφωνα με τις προσδοκίες του κοινωνικού πλαισίου. 2. Η συμπεριφορά που οδεύει προς κάποιο στόχο και είναι καθοδηγούμενη από αυτόν. Εδώ υπάρχει σύνδεση της συμπεριφοράς με τη «δράση». 3. Η συμπεριφορά που συνδέεται με εκτέλεση δράσης ή δεξιότητες, όπως η ψυχοκινητική, οι γλωσσικές δεξιότητες κ.ά. διαχωρίζεται η συμπεριφορά που στοχεύει στις δεξιότητες από τη συμπεριφοράς που θεωρείται αποδεκτή ή μη αποδεκτή κοινωνικά. 4. Η συμπεριφορά που καθοδηγείται από την επιθυμία για αποφυγή του πόνου και αναζήτηση της ευχαρίστησης. Συνοπτικά, η συμπεριφορά έχει τις έννοιες της διαγωγής, της εκτέλεσης, του σκοπού και της εμπειρίας (http://encyclopedia.thefreedictionary.com/behavior, Το παιδί θα πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κοινωνίας όπου ζει και πρόκειται να ζήσει, αντικαθιστώντας τις ακατάλληλες συμπεριφορές με κοινωνικά αποδεκτές. Οι αντιλήψεις, οι προσδοκίες, οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η εμπειρία του ατόμου το ωθούν στο να φέρεται ανάλογα σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του (Carr & Durand, 1985, Κανδαράκης, 2004). Από τις κατηγορίες του παρακάτω πίνακα, η παρούσα εργασία αναφέρεται στη δεύτερη κατηγορία προσαρμογής της συμπεριφοράς του ατόμου, τη διαπροσωπική προσαρμογή για την αρμονική συμβίωση με τους άλλους (προβλήματα συμπεριφοράς) και ιδιαίτερα στο κομμάτι της επιθετικότητας. 3

9 Πίνακας 1: Ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή της συμπεριφοράς του παιδιού (Κανδαράκης, 2004, σελ.102) 4

10 1.2 Προβλήματα Συμπεριφοράς Με τον όρο «προβλήματα συμπεριφοράς» εννοούμε «τη χρόνια ύπαρξη ακραίων συμπεριφορών που δεν είναι ανεκτές και ανάλογες των κοινωνικών και πολιτιστικών προσδοκιών του περιβάλλοντος που εμφανίζονται» (Κανδαράκης, 2004, σελ. 98) και μπορεί να περιλαμβάνουν την απόσυρση, τη σχολική φοβία, την αντικοινωνικότητα, την αδυναμία συνεργασίας, το θυμό, τις απειλές, τη σχολική φοβία κ.ά. (Layman, Hussey, Laing, 2002). Η συμπεριφορά του παιδιού υπάρχει ως ένα συνεχές και δεν υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή που διαχωρίζει την προβληματική συμπεριφορά από ένα σοβαρό συναισθηματικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα συμπεριφοράς μπορεί να ποικίλει από μέτριο μέχρι πολύ σοβαρό. Η διάγνωση αποτελεί την καλύτερη μέθοδο ανίχνευσης του προβλήματος, βασισμένη στις συμπεριφορές του παιδιού που υπαγορεύουν ότι έχει μια συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή και όχι ένα πρόβλημα που όλα τα παιδιά μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Έρευνες που έγιναν για την αιτία των συναισθηματικών- συμπεριφορικών διαταραχών, έδειξαν ότι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος δέχεται και επεξεργάζεται τις πληροφορίες, είναι διαφορετικός σε κάποιες διαταραχές, σε σχέση με παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Συνήθως για τη διάγνωση των συμπεριφορικών προβλημάτων χρησιμοποιείται το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο DSM-IVR (τέταρτη αναθεωρημένη έκδοση) (Pacer Action Information Sheets, 2006) Διαταραχή Προσαρμογής- Adjustment Disorder Περιγράφει τα συναισθηματικά και συμπεριφορικά συμπτώματα που επιδεικνύουν τα παιδιά όταν δεν μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα, για ένα διάστημα, σε αγχογόνα γεγονότα ή αλλαγές στη ζωή τους. Τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε τρεις μήνες από το αγχογόνο γεγονός ή την αλλαγή και διαρκούν για περισσότερους από έξι μήνες, περιλαμβάνουν: άγχος- περισσότερο από το αναμενόμενο για μία αντίστοιχη περίπτωση- και δυσκολία στην κοινωνική ή σχολική λειτουργικότητα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη διαταραχής προσαρμογής, που ποικίλουν από το φόβο ή το άγχος έως τη φυγοπονία, το βανδαλισμό ή τους καβγάδες. Η Διαταραχή Προσαρμογής είναι σχετικά συχνή και εμφανίζεται σε 5% με 20% του πληθυσμού (Pacer Action Information Sheets, 2006) Διαταραχή της διαγωγής Conduct Disorder Χαρακτηρίζεται από συμπεριφορά που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, όπως ψέματα, κλοπές ή απάτες (Μάνος, 1997, 5

11 q=cache:frpeoukbzyyj:www.sisdschools.org/content/committee/barriers/works/con duct.doc+behavior+problems+definition&hl=el&ct=clnk&cd=6&gl=gr&client=firefo x-a). Θεωρείται προοίμιο της ενήλικης Αντικοινωνικής Διαταραχής της Προσωπικότητας, καθώς εμφανίζει παρόμοια αντικοινωνική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά των ατόμων ομαδοποιείται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: την επιθετικότητα προς ανθρώπους και ζώα (εκφοβισμός, απειλές, καβγάδες, σκληρή σωματική μεταχείριση, χρήση αντικειμένου με σκοπό τη βλάβη του άλλου κλπ.) την καταστροφή περιουσίας (εμπρησμός, άλλη καταστροφή περιουσίας) απάτες ή κλοπές (διάρρηξη, ψέματα/ εξαπάτηση, κλοπή χωρίς σωματική επίθεση κλπ.) σοβαρές παραβιάσεις κανόνων (παραμονή έξω από το σπίτι- παρά τις γονεϊκές απαγορεύσεις- από την ηλικία των 13, εγκατάλειψη σπιτιού για τουλάχιστον δύο φορές- εκ των οποίων η μία χωρίς επιστροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, σκασιαρχείο από το σχολείο). Αν και φαινομενικά η συμπεριφορά τους μπορεί να είναι σκληρή, στην πραγματικότητα τα άτομα με αυτή τη διαταραχή μπορεί να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Άλλα χαρακτηριστικά τους είναι η έλλειψη ενοχών για τις πράξεις τους, οι επιφανειακές σχέσεις με συνομηλίκους και ενηλίκους, οι ακαδημαϊκές δυσκολίες, η ευερεθιστότητα, η ανυπομονησία, οι εκρήξεις οργής, η απρόσεκτη συμπεριφορά που οδηγεί συχνά σε ατυχήματα, τα προβλήματα με το νόμο, οι τραυματισμοί, καβγάδες, η χρήση ουσιών και οι απόπειρες αυτοκτονίας, συχνά επιτυχημένες (Μάνος 1997, Η ηλικία έναρξης εμφάνισης είναι στην παιδική ηλικία (πριν τα 10 χρόνια) ή στην εφηβική ηλικία (μετά τα 10 χρόνια), όπου φαίνεται τα συμπτώματα να είναι λιγότερο έντονα και η πιθανότητα εμφάνισης της Αντικοινωνικής Διαταραχής της Προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή μικρότερη. Εμφανίζεται σε 6% με 16% σε αγόρια και 2% με 9% σε κορίτσια και μπορεί να εμφανιστεί ακόμα κ από τα 5-6 έτη, ενώ η πορεία της ποικίλλει. Γενικά, όσο πιο νωρίς εμφανίζεται τόσο χειρότερη η πρόγνωση. Αν υπάρχουν κλινικά σημαντικά προβλήματα διαγωγής που δεν πληρούν τα κριτήρια για άλλη διαταραχή, τότε η διάγνωση είναι Διαταραχή της Προσαρμογής (με Διαταραχή της Διαγωγής ή Μεικτή με Διαταραχή των Συναισθημάτων και της Διαγωγής). Αν υπάρχουν προβλήματα διαγωγής που δεν πληρούν τα κριτήρια για 6

12 Διαταραχή της Διαγωγής ή Διαταραχή της Προσαρμογής, μπορούν να χαρακτηριστούν ως Αντικοινωνική Συμπεριφορά του Παιδιού ή Εφήβου (Μάνος, 1997) Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή Oppositional Defiant Disorder Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της διαταραχής είναι η ανυπακοή, η αρνητική στάση, η προκλητικότητα, η εναντίωση και η εχθρικότητα. Το άτομο με τη διαταραχή παρουσιάζεται επίμονο, ενοχλείται εύκολα, δε δέχεται συμβουλές και οδηγίες, δεν υποχωρεί/ δε συμβιβάζεται, προκαλεί, θυμώνει/ χάνει την ψυχραιμία του και γενικά δοκιμάζει τα όρια της υπομονής των άλλων (Μάνος, 1997, committee/barriers/works/conduct.doc+behavior+problems+definition&hl=el&ct=cln k&cd=6&gl=gr&client=firefox-a). Η συμπεριφορά του ατόμου πρέπει να έχει τουλάχιστον τέσσερα και παραπάνω από τα παρακάτω συμπτώματα, για περισσότερους από 6 μήνες, ώστε να υπάρξει διάγνωση για εναντιωτική προκλητική διαταραχή: συχνά ξεσπάσματα θυμού (κλάμα, γρίνια, βρισιές, φωνές, κλωτσιές, μπουνιές, χτύπημα του κεφαλιού, γρατζούνισμα, δάγκωμα και κράτημα αναπνοής) (http:// /search? q=cache:frpeoukbzyyj:www.sisdschools.org/content/committee/barriers /works/conduct.doc+behavior+problems+definition&hl=el&ct=clnk&cd=6 &gl=gr&client=firefox-a, Μάνος, 1997) συχνοί καβγάδες με ενηλίκους ανυπακοή/ άρνηση σε κανόνες/ συμβουλές/ υποδείξεις συχνά ενοχλεί τους άλλους συχνά κατηγορεί άλλους για δικά του σφάλματα/ κακή διαγωγή συχνά είναι ευερέθιστο συχνά είναι θυμωμένο και μνησίκακο συχνά είναι εκδικητικό. Εμφανίζεται πιο συχνά στα αγόρια πριν την εφηβεία, αργότερα όμως είναι το ίδιο συχνή σε αγόρια και κορίτσια, ενώ η συχνότητά της κυμαίνεται από 2% έως 16%. Είναι εμφανής πριν την ηλικία των 8 ετών και μερικές φορές αποτελεί το προοίμιο της Διαταραχής Διαγωγής (Μάνος, 1997). 7

13 1.2.4 Διαταραχή Διασπαστικής Συμπεριφοράς Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι διαταραχές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα διαγωγής ή από εναντιωτική συμπεριφορά, που όμως δεν πληρούν τα κριτήρια για κάποια από τις δύο παραπάνω διαταραχές (Μάνος, 1997). 1.3 Επιθετικότητα Με τον όρο επιθετικότητα εννοούμε τη σκόπιμη προσπάθεια βλάβης του άλλου, ακόμα και αν αυτή αποτύχει. Εμφανίζεται τόσο σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη, όσο και σε παιδιά με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, με μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, μεγαλύτερη συχνότητα σε μεγαλύτερα, από ότι σε μικρότερα παιδιά και με μεγαλύτερη συχνότητα σε ενεργητικά και εξωστρεφή, παρά σε παθητικά και συντηρητικά παιδιά (http://www.aacap.org). Ανάμεσα σε παιδιά με υψηλή αυτοεκτίμηση, αυτά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα έχουν 50% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα συμπεριφοράς (Jones, et al., 2007). Τα ποσοστά διαφέρουν στα μέλη ακόμα και της ίδιας οικογένειας (http://www.aacap.org). Η προβληματική συμπεριφορά γίνεται φανερή όταν το παιδί εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες σε σχολικό, κοινωνικό και λειτουργικό επίπεδο. Τα κοινωνικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά ενός παιδιού συμβάλλουν στην προσαρμογή του στο σχολείο, στην ακόλουθη ακαδημαϊκή του επίδοση και κατ επέκταση στη γενικότερη κοινωνικοποίησή του (Jones, et al., 2007). Μερικά χαρακτηριστικά της επιθετικής συμπεριφοράς είναι: Επιθετικότητα απέναντι στους άλλους Εμφάνιση θυματοποίησης, εκφοβισμού Σωματική κακοποίηση των άλλων Σκόπιμη καταστροφή ξένης περιουσίας Έλλειψη ενσυναίσθησης και ενδιαφέροντος για τα αισθήματα, τις επιθυμίες και της κατάστασης των άλλων Επίδειξη σκληρής συμπεριφοράς και έλλειψη αίσθησης ενοχής ή συνείδησης Συνηθίζουν να κατηγορούν τους άλλους για τις πράξεις τους (www.as.wvu.edu). Δεν υπάρχει μία μόνο θεωρία που να εξηγεί την επιθετικότητα. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι έμφυτη στο άτομο. Πιθανά αίτια που να εξηγούν την εμφάνισή της είναι: 8

14 1. Ανυπαρξία αξιών (Brezina, Piquero, Mazerolle, 2001). 2. Αλλαγές στην παραδοσιακή ανατροφή των παιδιών στην οικογένεια (διαζύγιο, μονογονεϊκή οικογένεια). 3. Κοινωνική απομόνωση (περιβαλλοντική αποστέρηση). 4. Κακή διατροφή. Συγκεκριμένα, από έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια το 2004, αποδείχτηκε ότι η κακή διατροφή κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής οδηγεί σε αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά στην παιδική ηλικία και την εφηβεία. Σε 1000 κακώς διατρεφόμενα παιδιά από το Μαυρίκιο, την Ινδία και την Αφρική, εμφανιζόταν στην ηλικία των 8 ευερεθιστότητα, στα 11 φασαρίες, θυματοποίηση και καταστροφή περιουσίας και στα 17 κλοπές, χρήση ουσιών και βίαιη συμπεριφορά (www.usc.edu). 5. Ανεργία και καβγάδες στην οικογένεια 6. Εγκληματικότητα στην οικογένεια (www.healthofchildren.com) 7. Συμπεριφορά των γονιών, όπως εχθρότητα, κατάθλιψη κ.ά. (Campbell, 1997, Lyons-Ruth, 1996) 8. Ψυχιατρικές νόσοι 9. Σωματική και σεξουαλική κακοποίηση 10. Έκθεση σε βία, στο σπίτι και στην οικογένεια 11. Έκθεση σε βία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 12. Χρήση ουσιών 13. Ύπαρξη όπλων στο σπίτι (www.healthofchildren.com). 14. Εγκεφαλική βλάβη (όταν εμφανιστεί ξαφνικά τάση προς επιθετικότητα, χωρίς να έχει ξαναεμφανιστεί, είναι πιθανό να οφείλεται σε φυσιολογικούς παράγοντες. Είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα στον εγκέφαλο ή στο νευρικό σύστημα και θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες εξετάσεις) (www.baptistonline.org, Greenberg,, Speltz, DeKlyen, 1993, Anderson, Bechara, Damasio, Tranel & Damasio, 1999). 15. Γενετικοί παράγοντες (χρωμοσωμικές ανωμαλίες) 16. Προγεννητικοί και περιγεννητικοί παράγοντες (π.χ. βακτήρια της μητέρας, λήψη φαρμάκων, ψυχολογικοί παράγοντες, ανοξία, ανωριμότητα ή προωρότητα) (Erickson, 1998, McCormick, Gortmaker & Sobol, 1990). 17. Αναπτυξιακή καθυστέρηση, γλωσσική και γενικότερη γνωστική ανεπάρκεια (Hinshaw, 1992, Lyons-Ruth, 1996). 9

15 Η εξελικτική πορεία της επιθετικότητας από τη βρεφική μέχρι την παιδική (σχολική) ηλικία θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής: Βρεφική ηλικία (0-2 χρόνια): Η πείνα, ο φόβος, ο εκνευρισμός και ο πόνος προκαλούν επιθετικότητα. Νηπιακή ηλικία (2-4 χρόνια): Παρουσιάζονται επιθετικά ξεσπάσματα, όπως κυκλοθυμικότητα, καταστροφές παιχνιδιών και επίπλων, ως αντίδραση σε ματαίωση. Εκδηλώνεται συνήθως προς τους γονείς. Η λεκτική επιθετικότητα αυξάνεται, όσο αυξάνεται το λεξιλόγιο. Προσχολική ηλικία (4-5 χρόνια.): Η επιθετικότητα στρέφεται προς τους συγγενείς και τους συνομηλίκους, κυρίως (www.aacap.org). Έχουν σημειωθεί σε έρευνες συμπεριφορές, όπως επιθετικότητα, λεκτική και σωματική, απόσυρση, ανικανότητα ή έλλειψη συμμετοχής σε παιχνίδι κλπ., από παιδιά προσχολικής ηλικίας, που προέρχονταν κυρίως από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα (Jones, et al., 2007). Σχολική ηλικία (5+ χρόνια ): Αγόρια ηλικίας 3-6 χρονών, που εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν παραβατική συμπεριφορά στην εφηβεία και μετά. Κορίτσια μικρότερα από 6 χρονών, που είναι επιθετικά προς τους συνομηλίκους τους, δεν αναπτύσσουν ανάλογη συμπεριφορά αργότερα (www.aacap.org). Γενικά, παιδιά όλων των ηλικιών μαθαίνουν ότι η επιθετικότητα είναι ένας δυναμικός τρόπος να επιδιώξουν τις επιθυμίες τους ή να φανερώσουν τι τους αρέσει και τι όχι (www.aacap.org). Τα επιθετικά παιδιά εσφαλμένα θεωρούνται παιδιά με αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Έρευνα της Jane Sprott του Πανεπιστημίου Guelph, που δημοσιεύτηκε στο Canadian Journal of Criminology το 2001, σε 3000 παιδιά ηλικίας 10 με 11, απέδειξε ότι τα «πολύ επιθετικά» αγόρια και κορίτσια ανέφεραν για τον εαυτό τους ότι νιώθουν απομονωμένα και έχουν αρνητική αυτοεικόνα. Έρευνα του DuRant του Πανεπιστημίου Wake Forest σε 700 παιδιά ηλικίας 11 με 12 απέδειξε ότι, παρόλο που η πλειοψηφία τους δε συμμετείχε σε βίαια επεισόδια, σχεδόν όλα τα παιδιά έγιναν μάρτυρες ή θύματα βίαιας συμπεριφοράς, ενώ από τα παιδιά που είχαν συμμετάσχει σε ανάλογα επεισόδια σημειώθηκαν υψηλά ποσοστά κατάθλιψης (www.findarticles.com). 10

16 Στον παρακάτω πίνακα χωρίζονται οι μορφές έκφρασης της επιθετικότητας σε καταστροφή περιουσίας, επιθετικότητα, παραβατική συμπεριφορά και εναντιωτική συμπεριφορά. Από επάνω προς τα κάτω, παρουσιάζονται οι εκφάνσεις της συμπεριφοράς, από την πιο καταστροφική για τους άλλους προς την αυτοκαταστροφική και από αυτήν που είναι εμφανής στους άλλους προς αυτήν που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Καταστροφή περιουσίας Βλάβη σε ζώα Κλοπές Βανδαλισμοί Άναμμα φωτιάς Ψέματα Επιθετικότητα Επιθέσεις-Καβγάδες Πείσμα Σύσταση συμμορίας- θυματοποίηση/ εκφοβισμός(bullying bullying) Βαναυσότητα Εκφοβισμός Παραβατική συμπεριφορά Βρισιές Παραβίαση κανόνων Διαφυγή Φυγοπονία Χρήση ουσιών Εναντιωτική συμπεριφορά Ενοχλητική συμπεριφορά Θυμός Προκλητική συμπεριφορά Πείσμα Ευερεθιστότητα Πίνακας 2: Μορφές έκφρασης της επιθετικότητας στη συμπεριφορά (Mash & Barkley, 1998) Διάγνωση- Αξιολόγηση- Αντιμετώπιση της Επιθετικής Συμπεριφοράς Η αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται να εντοπίσουμε τις αιτίες δημιουργίας τέτοιων συμπεριφορών, στο βαθμό που αυτές είναι ψυχολογικής και όχι βιολογικής υφής. Όταν αυτές γίνουν γνωστές, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει πιο εύκολα τις προβληματικές καταστάσεις (Σούλης, 2000). Όλα τα παιδιά αισθάνονται θυμό και επιθετικότητα. Πρέπει να μάθουν θετικούς τρόπους να εκφράσουν αυτά τα αισθήματα και να διαπραγματεύονται για αυτό που θέλουν, εάν θέλουν το σεβασμό των άλλων. Οι γονείς, μαζί με τους ειδικούς, μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει κρίση, αυτοέλεγχο και άλλα απαραίτητα εργαλεία για να εκφράσει τα συναισθήματά του με πιο αποδεκτούς τρόπους και να ζήσει αρμονικά με τους άλλους. Πρέπει να είναι προσεκτικοί, ώστε να μην αφήνουν το παιδί τους να σκεφτεί την επιθετικότητα ως αποδεκτό τρόπο έκφρασης. Οι πιο αποτελεσματικοί γονείς είναι αυτοί που ακούν και επιτρέπουν στο παιδί να ανοιχτεί, χωρίς να το τρομάξουν. Σε περίπτωση εκδήλωσης της συμπεριφοράς, η βλεμματική επαφή, η σταθερή φωνή, η φυσική επαφή, το διάλειμμα (time-out) και οι συνέπειες της συμπεριφοράς 11

17 είναι τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης του γονέα. Επίσης, σημαντικό είναι ο γονέας να ακούσει την άποψη του παιδιού, μετά την επιθετική συμπεριφορά, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να μην περιμένει να σκέφτεται λογικά όταν είναι εκνευρισμένο (www.healthofchildren.com). Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ανίχνευσης και αντιμετώπισης της επιθετικής συμπεριφοράς. Όσον αφορά την ανίχνευση και τον εντοπισμό της υπάρχουν οι εξής μέθοδοι: Δομημένες Συνεντεύξεις (με το ίδιο το παιδί, με τους γονείς και το σχετιζόμενο περιβάλλον, π.χ. YSR-Youth Self-Report) (Erickson, 1998). Κλίμακες Συμπεριφορικής Αξιολόγησης (CBCL/2-3, CBCL/4-18, TRF- Teacher s Report Form, YSR-Youth Self-Report, DOF-Direct Observation Form, SCICA-συνεντεύξεις, ECBI/2-16-Eyeberg Student Behavior & SESBI- Sutter-Eyeberg Student Behavior Inventory/γονείς, SRD-Self-Report Delinquency Scale, BASC-Behavior Assessment for Children, The Eyberg Child Behavior Inventory- ECBI) (Mash & Barkley, 1998, Erickson, 1998, Eyberg & Ross, 1978). Παρατήρηση συμπεριφοράς (BCS-Behavioral Coding System, DPICS II- Dyadic Parent-Child Interaction Coding System II, AET-Academic Engaged Time, BASC-SOS-Behavior Assessment for Children-Student Observation System. Επίσης, για την παρατήρηση της συμπεριφοράς από άλλους, σημασία έχει η καταγραφή της συχνότητας, της διάρκειάς της ή η παρατήρηση και καταγραφή σε τυχαία δείγματα χρόνου (Mash & Barkley, 1998, Erickson, 1998). Αυτοπαρατήρηση (από το ίδιο το παιδί, για τις κατάλληλες συμπεριφορές). Όσον αφορά την αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, οι περισσότερες από τις οποίες εμπλέκουν και τους γονείς στη διαδικασία, ως απαραίτητους συνεργάτες. Επίσης, υπάρχουν παρεμβάσεις για το σχολικό περιβάλλον και φαρμακοθεραπεία. 1. Η διαδικασία ASPIRE ASsessment (Εκτίμηση-Γονεϊκή Εκτίμηση) Planning (Σχεδιασμός) Implementation (Εφαρμογή) Review (Αναθεώρηση) 12

18 Evaluation (Αξιολόγηση) (Sutton, 2003). Η διαδικασία αυτή γίνεται από ειδικούς (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς ή/ και ψυχολόγους) σε συνεργασία με τους γονείς. Το πρώτο μέρος είναι η εκτίμηση της κατάστασης του παιδιού, που χωρίζεται στα εξής βήματα: Βήμα 1: Δημιουργία σχέσεων στήριξης και ενσυναίσθησης Βήμα 2: Συλλογή πληροφοριών για την αρχική εκτίμηση/ διάγνωση Βήμα 3: Ανάπτυξη ενός προβληματικού προφίλ Βήμα 4: Ανάπτυξη ενός θετικού προφίλ Βήμα 5: Ανακάλυψη των επιθυμητών αποτελεσμάτων των γονέων Βήμα 6: Προσπάθεια για μια διατύπωση κατανοώντας τα προβλήματα του παιδιού Βήμα 7: Βασικά βήματα για μια αρνητική και μια θετική συμπεριφορά. Ακολουθεί ο σχεδιασμός της διαδικασίας/ προγράμματος παρέμβασης: Βήμα 8: Σχεδιασμός Μέτωπο 1 Προσπάθειες μείωσης οικογενειακής πίεσης Μέτωπο 2 Προσπάθειες στήριξης του συγκεκριμένου παιδιού που αντιμετωπίζει δυσκολίες Μέτωπο 3 Διασαφήνιση της ακολουθίας A-B-C Βήμα 9: Εφαρμογή Βήμα 10: Αναθεώρηση και αξιολόγηση (Sutton, 2003). Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στο συντονισμό και τον έλεγχό του, καθώς και στη στήριξη των γονέων (www.uth.tmc.edu), με δυνατότητες αναθεώρησης (εάν κριθεί απαραίτητο) και η τελική του αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμπεριφορά του παιδιού (Sutton, 2003). 2. Ψυχοκοινωνική παρέμβαση: Έμφαση στο πλαίσιο της οικογένειας (BASIC, ADVANCE, KIDVID, FFT-Functional Family Therapy, MST-MultiSystemic Therapy). 3. Προγράμματα βασισμένα στην κοινότητα (TFM-Teaching-Family Model, TFC- Treatment Foster Care) (Mash & Barkley, 1998). 4. Προγράμματα Ημερήσιας Αντιμετώπισης (συναντήσεις, εκπαίδευση σε γνωστικοσυμπεριφορικές δεξιότητες, εβδομαδιαία παρατήρηση, ανατροφοδότηση). 13

19 5. Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφοράς στην τάξη και στην παιδική χαρά: Βασίζεται κυρίως στην καθιέρωση σαφών κανόνων και κατευθύνσεων (RECESS- Reprogramming Environmental Contingencies for Effective Social Skills, CLASS, PREPARE Project). 6. Προγράμματα Ενδυνάμωσης στο σπίτι (σύστημα συμπεριφοράς-συνεπειών, λίστα κατάλληλων συμπεριφορών, ενίσχυση). 7. Παρεμβάσεις για προβλήματα εργασίας στο σπίτι (εγκαθίδρυση ρουτινών στο παιδί, θετική ενίσχυση από γονείς). 8. Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση συμμοριών στο σχολείο. 9. Εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων (πρόγραμμα EQUIP-εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, ηθική λογική, επίλυση προβλημάτων, PSST-Problem Solving Skills Training-ανίχνευση προβλήματος, αξιολόγηση, επιλογή λύσης, δραστηριοποίηση) (Mash & Barkley, 1998). 10. Ψυχανάλυση-Ψυχοθεραπεία-Ομαδική θεραπεία 11. Συμπεριφορική θεραπεία Θετική ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς Νύξεις (οδηγίες, πρότυπο μίμησης, φυσική καθοδήγηση Σταδιακή διαμόρφωση (Shaping) Σταδιακή απομάκρυνση του αρνητικού ερεθίσματος (fade out) Διάλειμμα (time-out) Αρνητικές συνέπειες 12. Γνωστική-Συμπεριφορική θεραπεία (αυτοενίσχυση, αυτοκαθοδήγηση, αυτοέλεγχος) 13. Συστηματική απευαισθητοποίηση (μείωση των αγχωτικών ερεθισμάτων που επιφέρουν επιθετικότητα) 14. Ψυχοφαρμακευτική αγωγή (ψυχοδιεγερτικά, λίθιο, σπασμωλυτικά, αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες, νευροληπτικά) (Erickson, 1998, Μάνος, 1997, Mash & Barkley, 1998). 14

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η μουσική ως μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς 2.1 Ορισμός της «μουσικής» Η μουσική είναι μια ένας τομέας αυτόνομης έκφρασης που είναι ανεξάρτητος από άλλους. Αναπαριστά μία μοναδική αρμονία μεταξύ του αισθητικού και του διανοητικού. Καμία άλλη μορφή τέχνης δεν είναι ικανή να προσφέρει αυτή τη σύνθεση στον ίδιο βαθμό (Révész, 2001). Η εκμάθηση της γλώσσας αποτελείται από τρεις διαδικασίες: Την αναγνώριση των ηχητικών σχημάτων που ακούμε Τη μίμηση των ηχητικών σχημάτων που ακούμε Τη συσχέτιση των ηχητικών σχημάτων με αντικείμενα ή πράξεις. Η γένεση της μουσικής δε μοιάζει με κάθε άλλη ανθρώπινη ανακάλυψη και εφεύρεση. Αντίθετα με τα άλλα ερεθίσματα που δεχόμαστε, για τα οποία έχουμε κάποιο βιολογικό σκοπό, η μουσική αποτελείται από ήχους που μας αρέσουν και που τους επιλέξαμε ακριβώς επειδή μας αρέσουν. Η μουσική συσχετίστηκε με πολλά είδη κοινωνικής δραστηριότητας, καθώς και με τη μουσική σύνθεση ή τη δημιουργία μουσικών οργάνων, που συσχετίστηκαν με ευχάριστες δραστηριότητες ή με συναισθήματα. Πέρα από τη σύνθεση, την εκτέλεση και την ακρόαση η μουσική είναι ένα ακουστικό φαινόμενο που παραμένει «μαγικό» (Beament, 2001). Ένα μουσικό συνεχές αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό από νότες, από τις οποίες μόνο ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιείται στη μουσική. Οι νότες που χρησιμοποιούνται στη μουσική αποτελούν τις «μουσικές σειρές από νότες». Το ποιες νότες θα επιλέξουμε από ένα τονικό υλικό για τις μουσικές σειρές, εξαρτάται από τη διαφορετική λειτουργικότητά τους σε διαφορετικές εθνολογικές ομάδες. Η ψυχολογία έθεσε το ερώτημα για το τι είναι άμεσα αντιληπτό σε ένα οπτικό, ακουστικό, απτικό αντικείμενο. Με αφετηρία αυτή την άποψη δημιουργήθηκαν δύο θέσεις: ότι το αντικείμενο απαρτίζεται από ανεξάρτητα υποσύνολα, με αποτέλεσμα να το καταλαβαίνουμε ως ένα περίπλοκο σύνολο (θεωρία Σύνθεσης ή Συσχέτισης- Εξελικτική προσέγγιση) και η θέση ότι το αντικείμενο είναι ένα ενιαίο σύνολο, του οποίου τα μέρη χάνουν τη μοναδικότητά τους για χάρη του συνόλου (θεωρία Gestalt). Αν μιλήσουμε για την πρώτη περίπτωση στη μουσική λοιπόν, μιλούμε για ένα 15

21 μουσικό κομμάτι, μια μελωδία που απαρτίζεται από μεμονωμένα μέρη, ανεξάρτητα μεταξύ τους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, το τελικό μουσικό αποτέλεσμα αποτελείται μεν από μέρη (νότες), τα οποία όμως αποκτούν πραγματική υπόσταση μόνο ως λειτουργικό σύνολο (Révész, 2001). Αυτές οι θεωρίες είναι γνωστές στους μουσικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ότι το μελωδικό σύνολο είναι κάτι παραπάνω από απλή άθροιση των μερών του και ότι μια μελωδία δεν αλλάζει αν αλλάξουμε τις νότες σε οκτάβα, σε πέμπτη ή σε τετάρτη, αλλά διατηρείται η μελωδική-ρυθμική έκφρασή της. Από την άλλη, η αλλαγή μιας νότας μπορεί να επιφέρει αλλαγή σε ολόκληρο το μουσικό κομμάτι. Είναι σημαντικό, σύμφωνα με αυτή την άποψη να έχει εξασκηθεί κάποιος στην ακρόαση ενός είδους μουσικής, ώστε να μπορέσει να εξοικειωθεί το αυτί του στα μέρη της και να απολαύσει το σύνολό της σαν ενιαίο μουσικό σύνολο και όχι σα συνονθύλευμα από ήχους. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για τη γένεση της μουσικής, οι οποίες προσπάθησαν να διεισδύσουν στην πρώτη αιτία δημιουργίας της. α) Οι Δαρβινικές ιδέες για την ικανοποίηση του ερωτικού ενστίκτου στο ζωικό βασίλειο, μέσω του τραγουδιού και κατά συνέπεια της μουσικής. β) Άλλη μία βιολογική θεωρία είναι η θεωρία της μίμησης. Οι ζωολόγοι πιστεύουν ότι το ζωικό τραγούδι και ιδιαίτερα το τραγούδι των πουλιών, είναι η πρώιμη μορφή μουσικής, που οι άνθρωποι προσπάθησαν να μιμηθούν. γ) Η θεωρία του ρυθμού προσπαθεί να εντοπίσει μουσική σε ρυθμικά μοτίβα ή/ και κινήσεις. δ) Η θεωρία της έκφρασης έχει πιο ψυχολογική βάση και προσδιορίζει τη μουσική ως την ανάγκη για του ανθρώπου για συναισθηματική έκφραση, η οποία όμως δε δίνει ικανοποιητική απάντηση για την προέλευση της μουσικής. ε) Η θεωρία της μελωδίας των παιδιών υποστηρίζει ότι το βάβισμα που είναι μια πρώιμη μορφή λόγου παραλληλίζεται με την πρώιμη φάση της μουσικής δημιουργίας, η οποία επίσης δε δίνει ικανοποιητική απάντηση για την προέλευση της μουσικής. στ) Τέλος, η θεωρία του μελωδικού λόγου διεκδικεί τη δημιουργία της μουσικής, καθώς συνδέει την ομιλία και τα στοιχεία της με τη μουσική. Με την έννοια «μουσικό αυτί» εννοούμε την ικανότητα διάκρισης και κατανόησης ακουστικο-μουσικών σχέσεων, όπως το σύνολο του μουσικού υλικού, την τονική ποιότητα, τις ρυθμικές και μελωδικές σχέσεις κλπ. 16

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση

Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση Επιβλέπων καθηγητής: ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Α.Μ: 12514 Τι είναι ο αυτισμός; Είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΕΝΗΣ Η ΕΠΙΚΤΗΤΗ; Η επιθετικότητα είναι η πιο κοινή συναισθηματική αντίδραση του νηπίου. Διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠΥ; Αποτελεί μια ομάδα διαταραχών όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 12 ετών. Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σπουδάστριες: Καρατζά Ευαγγελία Φερεντίνου Στεφανία

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σπουδάστριες: Καρατζά Ευαγγελία Φερεντίνου Στεφανία Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Σπουδάστριες: Καρατζά Ευαγγελία Φερεντίνου Στεφανία Αναφορές υπάρχουν από την Αρχαία Ελλάδα Απρίλιο 1963 : Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή Δρ. Αναστασία Κουμούλα Παιδοψυχίατρος Συντ. Διευθύντρια Τμ. Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων Διευθύντρια ψυχιατρικού Τομέα Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ. Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς

Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ. Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς Κατανάλωση οινοπνευματωδών στους Έλληνες μαθητές (2011) Στην Ελλάδα, τα αγόρια

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες.

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Οι διάφορες θεωρίες προσωπικότητας προσπαθούν να απαντήσουν και να ερμηνεύσουν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Πώς είναι τα άτομα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός M.Ed. Μονάδα Διαταραχών Προσοχής, Υπερκινητικότητας & Μάθησης Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χαρακτηριστικά Αυτισμού Καλής Λειτουργικότητας ( ομιλία, κινητικός συντονισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης

Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Ο ρόλος των κινήτρων συμμετοχής σε δράσεις Διά Βίου μάθησης Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες - ENTITLE Επίκ. καθηγήτρια Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2.Θεωρίες Κινήτρων 2.1 Θεωρίες Προσωπικότητας 2.2 Γνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία

Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία Το μικρό μας δεν μιλάει όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Τι μπορεί να συμβαίνει; Το κοινωνικό περιβάλλον, οι συνθήκες ζωής, και οι παραδόσεις επηρεάζουν θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ας δούµε ένα παράδειγµα ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Τοµείς έρευνας της ψυχολογίας

Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ας δούµε ένα παράδειγµα ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Τοµείς έρευνας της ψυχολογίας ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην ρ Λυράκος Γεώργιος Ψυχολόγος Υγείας MSc. PhD Φυσικοθεραπεία Μάθηµα1 ο Είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και τις νοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

χρόνιου πόνου κι των συναισθημάτων. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού

χρόνιου πόνου κι των συναισθημάτων. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού Το μαιτεχμιακό σύστημα συνδέεται με τμήματα του μετωπιαίου κι κροταφικού λοβού ( τμήματα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων,ονομασμένα σύμφωνα με το κρανιακό οστό που τα καλύπτει). Το ίδιο σχετίζεται με τον έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ρώσσιος Χρήστος Συναίσθηµα: Είναι µια σύνθετη συγκινησιακή κατάσταση (περιλαµβάνει και σωµατικές αντιδράσεις και γνώσεις) που αποδίδει και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Ψυχολογία 1 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2 Θέµατα Ορισµού Η ψυχολογία είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και της νοητικές διεργασίες κυρίως των ανθρώπων αλλά και των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Διεργασίες ονομάζονται τα «πρότυπα» της λειτουργίας της ομάδας, τα οποία αναπτύσσονται μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Οι μορφές της συμπεριφοράς οι οποίες ενοχλούν τα ίδια τα παιδιά ή το περιβάλλον τους

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Το αντικείμενο του συγγράμματός μας... 13 Οι στόχοι και το κοινό μας... 14 Οργάνωση του βιβλίου... 15 Άλλα χαρακτηριστικά του βιβλίου... 16 Ευχαριστίες... 18 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Tony Attwood. Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger

Tony Attwood. Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger Tony Attwood Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger Το παιδί με σύνδρομο Asperger δεν παρουσιάζει το ίδιο προφίλ συμπεριφοράς και μαθησιακών ικανοτήτων με το παιδί που εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Χαλάνδρι 02/05/2010 Αριστοτέλους 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15234 Τηλ./210-6800823 e-mail: papdimit@yahoo.gr ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί µια πολύχρονη, πολύπλοκη και προοδευτική

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Άγχος στην εφηβεία

Το Άγχος στην εφηβεία Το Άγχος στην εφηβεία Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β 2 ΤΑΞΗΣ : ΚΕΡΜΠΙΖΙ ΦΑΤΜΙΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΜΑΖΑΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ, ΜΕΡΛΟ ΑΝΤΩΝΗ, ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΠΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΚΡΗ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΔΗΜ. ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. στο Ι.Π.Α ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΔΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΩΝ ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΠΑΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 Σύστ. Προσκόπων Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗ ΤΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡ ΙΚΗ

ΑΘΛΗ ΤΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡ ΙΚΗ ΑΘΛΗ ΤΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡ ΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Από τους αρχαϊκούς ήδη χρόνους η Μουσική άρχισε να αποκτά ένα όλο και πιο σύνθετο χαρακτήρα και ρόλο, με αποκορύφωμα την δημιουργία Μουσικών Αγώνων σε πολλές πόλεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος: 2014-2015 Α Τετράμηνο Τάξη: Α Λυκείου Εργασία: «Συναισθήματα και εφηβεία» Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα Γιανναρά

Σχολικό Έτος: 2014-2015 Α Τετράμηνο Τάξη: Α Λυκείου Εργασία: «Συναισθήματα και εφηβεία» Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα Γιανναρά Σχολικό Έτος: 2014-2015 Α Τετράμηνο Τάξη: Α Λυκείου Εργασία: «Συναισθήματα και εφηβεία» Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα Γιανναρά Τα συναισθήματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των έφηβων μαθητών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΟΣ ΣΤΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΓΧΟΣ ΣΤΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΧΟΣ ΣΤΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΣΟΦΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Το άγχος είναι μια επώδυνη συναισθηματική εμπειρία εσωτερικής δυσφορίας, απροσδιόριστης προέλευσης όπου κυριαρχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ 1 Θετική συμβολή της Πρώιμης Παρέμβασης: ως προς τους γονείς1 Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά: Με τη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας;

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή ΔΕΠΥ όπως είναι γνωστή από τα ακρωνύμια, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Αντίληψη Διαδικασία λήψης & ερμηνείας των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος Βοηθούν στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση της μουσικής στη θεραπεία παιδιών με αυτισμό. Φοιτήτρια: Αντωνιάδου Σάρρα - Μαρτίνα Α.Μ 10474 Ιωάννινα, Νοέμβριος 2011

Η σχέση της μουσικής στη θεραπεία παιδιών με αυτισμό. Φοιτήτρια: Αντωνιάδου Σάρρα - Μαρτίνα Α.Μ 10474 Ιωάννινα, Νοέμβριος 2011 Η σχέση της μουσικής στη θεραπεία παιδιών με αυτισμό. Φοιτήτρια: Αντωνιάδου Σάρρα - Μαρτίνα Α.Μ 10474 Ιωάννινα, Νοέμβριος 2011 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Ορισμός Μουσικοθεραπείας Αξιώματα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Kεφάλαιο 1: Εισαγωγή: Οι αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα... 17 Αιτιακή σκέψη και κίνητρα... 18 Ορισμός κινήτρων... 19 Είδη κινήτρων... 20 Κίνητρα στα ζώα... 20 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ. Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Παλαμάς 18/03/2012

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ. Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Παλαμάς 18/03/2012 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Παλαμάς 18/03/2012 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Γεννιόμαστε ή γινόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΣυμπεριφορικήΥγεία» Θέματα Κλινικής Ψυχολογίας αλλά και Ψυχολογίας της Υγείας Απομάκρυνση από το κλασικό πρότυπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς «Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς Ξενοδοχείο President 18 Νοεμβρίου 2015 1 η Συνάντηση Άρτεμις Κ. Τσίτσικα Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης. ΤσαφάρηΠαρασκευή, ΛογοθεραπεύτριαΤ.Ε. Ιατρική Εταιρία Ελλογον Τι είναι το πραγματολογικό προφίλ; οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές επικοινωνίας. Λεκτική Μη λεκτική (γλώσσα του σώματος) Άγγιγμα

Μορφές επικοινωνίας. Λεκτική Μη λεκτική (γλώσσα του σώματος) Άγγιγμα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η διεργασία της ανταλλαγής ή μεταφοράς στους άλλους σκέψεων και αισθημάτων. Η πράξη του να δίνει και να παίρνει κάποιος πληροφορίες Η διεργασία μεταβίβασης πληροφοριών Μορφές επικοινωνίας Λεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45 ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007 ώρα 9.30-14.45 Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Συμβουλευτικό

Διαβάστε περισσότερα