Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1"

Transcript

1 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 1.5 Απαιτήσεις από το σημείο τοποθέτησης 2. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας 2.1 Υποδείξεις για την ασφάλεια εργασίας 2.2 Κίνδυνοι χρήσης με την αντλία πετρελαίου / λαδιού 3. Τοποθέτηση 3.1 Τοποθέτηση βαρελιού και δεξαμενής 3.2 Τοποθέτηση σε τοίχο 4. Έναρξη λειτουργίας 4.1 Εξαέρωση της αντλίας και συγκροτήματος 5. Λειτουργία 5.1 Αλλαγή βαρελιού 6. Συντήρηση 7. Αξεσουάρ 8. Αναζήτηση βλαβών 9. Επισκευή/Service 10. Δήλωση συμμόρφωσης EΚ 11. Σχεδιάγραμμα απεικόνισης A 401 GR

2 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων υποδείξεων ασφαλείας Οι υποδείξεις ασφαλείας, που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, διαχωρίζονται σε διαφορετικές βαθμίδες κινδύνων. Οι διάφορες βαθμίδες κινδύνων έχουν χαρακτηριστεί στις oδηγίες με τους παρακάτω τίτλους και εικονογράμματα: Εικονόγραμμα Λέξη τίτλου Κίνδυνος Συνέπεια, σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας Θάνατος ή βαρύτατοι σωματικοί τραυματισμοί Προειδοποίηση Πιθανός θάνατος ή βαρύτατοι σωματικοί τραυματισμοί Προσοχή Πιθανός τραυματισμός ή πρόκληση υλικών ζημιών Πιν. 1-1: Διαβάθμιση των υποδείξεων ασφαλείας σύμφωνα με το είδος και σοβαρότητα Πέρα από αυτά χρησιμοποιείται και μία επιπρόσθετη υπόδειξη, που δίνει γενικές συμβουλές για τη χρήση του προϊόντος: Εικονόγραμμα Λέξη τίτλου Υπόδειξη Σημασία Περισσότερες πληροφορίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος Πιν. 1-2: Γενική υπόδειξη Μία εγκατάσταση αντίθετη με τον προορισμό της ή αναλόγως τη χρήση της αντλίας πετρελαίου / λαδιού μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε άτομα ή αντικείμενα! Διαβάστε πριν από τη χρήση της αντλίας πετρελαίου / λαδιού αυτές τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και σε όλη τους την έκταση. 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό Με την αντλία πετρελαίου / λαδιού μπορεί να αντληθούν και λιπαντικά λάδια ή και όμοια ουδέτερα υγρά. Κίνδυνος Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εκρηκτικά μείγματα, όπως π.χ. βενζίνη ή άλλες ουσίες με παρόμοιες τιμές ανάφλεξης! Στη χρήση σύμφωνα με τον προορισμό συγκαταλέγεται και η τήρηση των οδηγιών χρήσης, οι οποίες θα πρέπει να διαβάζονται σχολαστικά πριν από την έναρξη λειτουργίας. 2 Έκδοση

3 Οδηγίες Χρήσης Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Κάθε χρήση, η οποία ξεπερνάει την παραπάνω (χρήση άλλων υγρών, χρήση βίας) ή τροποποιήσεις χωρίς έγκριση (μετατροπή, όχι γνήσια ανταλλακτικά) ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους και θεωρείται ως μη σύμφωνη με τον προορισμό. Για ζημιές, που προκαλούνται από τη μη σύμφωνη με τον προορισμό χρήση ευθύνεται ο χρήστης. Πριν από κάθε επισκευή ή συντήρηση εκκενώστε την πίεση από το συγκρότημα. Αφήστε την επισκευή να διενεργείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση επισκευών να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά, διότι διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση. 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας Αυτή η αντλία πετρελαίου / λαδιού ενδέχεται να έχει εξοπλιστεί με διάφορα αξεσουάρ PRESSOL. Το περίβλημα της αντλίας είναι από χυτευτό περίβλημα ψευδάργυρου. Η ράβδος εμβόλου είναι από ανοξείδωτο σκληρυμένο ατσάλι. Τα στοιχεία της μονάδας ρύθμισης είναι από πλαστική ύλη ψηλής ποιότητας και μακροζωίας. Όλες οι στεγανοποιήσεις από πολυουρεθάνη και περβουνάνιο έχουν προσαρμοστεί στην περιοχή χρήσης της αντλίας. 1.3 Τεχνικά στοιχεία Τύπος 3:1 Έτος κατασκευής Σχέση μετάδοσης 3:1 Μεγ. αέρας πίεσης bar 10 Προτείνεται πεπιεσμένος αέρας bar 8 Ελάχ. αέρας πίεσης bar 2 Μεγ. πίεση λαδιού bar 30 Ποσότητα άντλησης* L / min 20 Μεγ. κατανάλωση αέρα L / min 450 Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα G ¼ i Σύνδεση πετρελαίου G ½ a Διάμετρος εμβόλου αέρα mm 80 Εμβολισμός mm 44 Κυβικά μοτέρ cm³ 220 Κυβικά αντλίας cm³ 70 Μεγ. ένταση ήχου (2 m απόσταση) Db (A) 78 Βάρος kg 7,2 * σε ελεύθερη εκροή Πιν. 1-3: Τεχνικά Στοιχεία Βλέπε πινακίδα τύπου Έκδοση

4 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης 1.4 Πεδίο χρήσης Αυτή η αντλία έχει κατασκευαστεί για την άντληση πετρελαίου (Diesel), λαδιών κινητήρα και υδραυλικών λαδιών, καθώς και υγρά υψηλής ρευστότητας και αυτολιπαινόμενα. Συνιστάται προς χρήση σε συστήματα αγωγών σε συνδυασμό με περιτυλικτικό μηχάνημα σωλήνα. Ακόμη και με σωλήνα 15 μέτρων, μετρητή διέλευσης και έξοδο ασφαλείας από εκ των υστέρων διαρροή η αντλία εξασφαλίζει πολύ ψηλή απόδοση άντλησης. Η απόδοση άντλησης εξαρτάται από το ιξώδες του λαδιού, τη θερμοκρασία του και το μήκος και της διατομή του σωλήνα αγωγού. Η αντλία λειτουργεί και σε λοξή θέση. 1.5 Απαιτήσεις από το σημείο τοποθέτησης Ο χρήστης ενός τέτοιου συγκροτήματος υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 19i WHG, να επιτηρεί συνέχεια την εγκατάσταση αν εκπληρώνει τις παραπάνω απαιτήσεις. Η αντλία πετρελαίου / λαδιού έχει εκπονηθεί για τη λειτουργία μέσα σε κτίρια. Ο τόπος τοποθέτησης θα πρέπει να επιλέγεται έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία. Συνιστούμε επισταμένα η αντλία να τροφοδοτείται με ανώτερης ποιότητας πεπιεσμένο αέρα (Λαδωτήρας με πεπιεσμένο αέρα, φίλτρο πεπιεσμένου αέρα με νεροπαγίδα). Επιπρόσθετα να πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αντλία θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μία βαλβίδα ρύθμισης πίεσης. Με τη ρύθμιση αυτής της βαλβίδας ρύθμισης πίεσης στα 8 bar πετυχαίνετε τη συνιστώμενη πίεση λειτουργίας της αντλίας. Έτσι θα αποτρέψετε την πρόκληση πιθανής ζημιάς στα αξεσουάρ, μη στεγανούς αγωγούς και προφυλάσσετε την αντλία. Σε συγκροτήματα, που έχουν εγκαταστασθεί για πρώτη φορά θα πρέπει η αγωγοί πριν από την έναρξη λειτουργίας να καθαρίζονται από μεταλλικά γρέζια και λοιπές ακαθαρσίες. Παρακαλώ προσέξτε και κατά τη μεταφορά προς ένα άλλο βαρέλι η αντλία ή και το αξεσουάρ να μην λερωθεί με γρέζια, πριονίδια άμμο κλπ. Για να μπορέσουν να διενεργηθούν επισκευές ή και εργασίες Service ευκολότερα, συνιστούμε την τοποθέτηση μίας βάνας μεταξύ του σωλήνα αγωγού πίεσης και σωλήνα αγωγού πετρελαίου/λαδιού. 2. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας 2.1 Υποδείξεις για την ασφάλεια εργασίας Αυτή η αντλία πετρελαίου / λαδιού έχει εκπονηθεί και κατασκευαστεί υπό την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ασφαλείας και υγείας, των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας της ευρωπαϊκής κοινότητας (ΕΚ). Παρ όλα αυτά ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα πρόκλησης κινδύνων από αυτό το προϊόν, εάν δε χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό και τη δέουσα προσοχή. Διαβάστε για αυτό πριν από την έναρξη λειτουργίας της αντλίας πετρελαίου / λαδιού τις υπάρχουσες οδηγίες χρήσης και δώστε αυτές και στους υπόλοιπους χρήστες της αντλίας. Για τη λειτουργία της αντλίας πετρελαίου / λαδιού ισχύουν σε κάθε περίπτωση, οι τοπικά ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και οι υποδείξεις ασφαλείας των οδηγιών χρήσης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης επιτρέπεται η αντλία να ανοίγεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό Service της PRESSOL. 4 Έκδοση

5 Οδηγίες Χρήσης Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από το άνοιγμα της αντλίας θα πρέπει να αποσυνδέεται απαραίτητα η παροχή αέρα και το πιστόλι αποστράγγισης να ενεργοποιείται, για να μπορέσει να διαφύγει η πίεση από την αντλία. Ακόμη και όταν δεν λειτουργεί η αντλία θα πρέπει να διακόπτεται για λόγους ασφαλείας σε κάθε περίπτωση η παροχή πεπιεσμένου αέρα, για να μη βρίσκεται η αντλία υπό πίεση. Προσέξτε παρακαλώ και τις τοπικές προδιαγραφές και εκδόσεις της υπηρεσίας GAA και των υπηρεσιών του περιβάλλοντος για τη χρήση λιπαντικών υλικών. 2.2 Κίνδυνοι χρήσης με την αντλία πετρελαίου / λαδιού Προειδοποίηση! Μην εργάζεστε ποτέ σε μία αντλία, που λειτουργεί! Η τοποθέτηση ή και η αφαίρεση των αξεσουάρ να γίνεται μόνο με απενεργοποιημένη αντλία και σύστημα χωρίς πίεση. Προειδοποίηση! Να μη γίνεται άντληση βρώμικων υγρών! Προσέξτε να μη βρίσκονται ακαθαρσίες στο υγρό άντλησης. Τοποθετήστε στο σωλήνα αναρρόφησης ένα τρυπητό φίλτρο αντλίας. Προειδοποίηση! Ελαττωματικά αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές Ο σωλήνας αναρρόφησης και πίεσης δεν επιτρέπεται να τσακίζει, συστρέφεται ή να τεντώνεται. Στον αγωγό σωλήνα πίεσης πετρελαίου/λαδιού θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί μία βαλβίδα διαφυγής (βλέπε αξεσουάρ). Το αξεσουάρ θα πρέπει να ελέγχεται κατά τη διάρκεια χρήσης για φθορά, ρωγμές ή άλλες ζημιές. Το ελαττωματικό αξεσουάρ να αντικαθίσταται άμεσα. Σε σχέση με τη διάρκεια χρήσης προσέξτε παρακαλώ τις πληροφορίες ZH 1/A ή DIN Μέρος Προσοχή! Καύσιμα, που διαρρέουν ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον Προσοχή στις προδιαγραφές του νόμου (WHG) και στις διατάξεις των κρατιδίων (VawS). 3. Τοποθέτηση Η αντλία πετρελαίου / λαδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την άντληση από τις γνήσιες συσκευασίες (π.χ. βαρέλια) όσο και για την άντληση από μία δεξαμενή. Υπόδειξη Σύμφωνα με τις προδιαγραφές (WHG) η διαδρομή του αγωγού αναρρόφησης πρέπει να είναι ανοδική από το δοχείο προς την αντλία. Συνυπολογίστε για αυτό πριν από την τοποθέτηση το ύψος τις συσκευασίας και εάν χρειαστεί και την τοποθέτηση ενός συλλέκτη. Έκδοση

6 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης 3.1 Τοποθέτηση βαρελιού και δεξαμενής Βιδώστε την αντλία με τον σωλήνα αγωγό αναρρόφησης και το βίδωμα στο βαρέλι στο άνοιγμα G 2"του βαρελιού ή δεξαμένης. Βιδώστε τον σωλήνα αγωγό πίεσης στην έξοδο της αντλίας G ½". Βιδώστε την αντλία αποστράγγισης ή το χειροκίνητο μετρητή διέλευσης στο σωλήνα αγωγό πίεσης. 3.2 Τοποθέτηση σε τοίχο Υπόδειξη Κατά την τοποθέτηση της αντλίας πετρελαίου/λαδιού 3:1 σε τοίχο με μακρύ σωλήνα αγωγό απαιτείται μία βαλβίδα ποδιού. Για να αποφευχθεί ενδεχομένως η δημιουργία υπερπίεσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται απαραίτητα μία βαλβίδα ποδιού με αριθμό είδους με οπή υπερπίεσης. Για τη στερέωση της αντλίας πετρελαίου/λαδιού χρειάζονται 2 βίδες με διάμετρο 10 ή 12 mm (δεν εμπεριέχονται στην έκταση παράδοσης).επιλέξτε αυτές τις βίδες ανάλογα με την επιφάνεια στην οποία πρόκειται να τοποθετήσετε την αντλία πετρελαίου/λαδιού. Προσέξτε κατά την τοποθέτηση να γίνει μία ανθεκτική στερέωση. Επιλέξτε ένα προφυλαγμένο σημείο τοποθέτησης (Με προστασία από νερά, ζημιές και από κλοπή). Σε περίπτωση έκδοσης με δυνατότητα καλιμπραρίσματος θα πρέπει η αντλία να τοποθετείται πάντα κάθετα, για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής αποτροπής μέτρησης αέρα. Βιδώστε την αντλία με τον σωλήνα αγωγό αναρρόφησης και το βίδωμα στο βαρέλι στο άνοιγμα G 2" του βαρελιού ή της δεξαμενής. Συνδέστε τον αγωγό σωλήνα αναρρόφησης και την αντλία με τον αγωγό αναρρόφησης (Σύνδεση αντλίας G¾"). Οδηγήστε το σωλήνα επιστροφής αέρα και πετρελαίου στην έκδοση με δυνατότητα καλιμπραρίσματος διαμέσου της οπής του βιδώματος βαρελιού ή στη δεξαμενή (ρεζερβουάρ). Συνδέστε την αντλία πετρελαίου/λαδιού με βαλβίδα αποστράγγισης, χειροκίνητο μετρητή διελεύσεων αγωγό σωλήνα πίεση πετρελαίου/λαδιού με το σωλήνα αγωγό πίεσης. Υλικά εγκατάστασης για αγωγούς πίεσης: Μήκος αγωγού έως 15 m: Αγωγός με σπείρωμα DN 20 (R ¾ ) DIN 2448 ή μεγαλύτερο St 37 σύμφωνα με DIN Μήκος αγωγού από 15 m: Αγωγός με σπείρωμα DN 32 (R 1 ¼ ) DIN 2448 ή μεγαλύτερο St 37 σύμφωνα με DIN Βαλβίδα διαφυγής (βλέπε αξεσουάρ). Βάνα (βλέπε αξεσουάρ). 6 Έκδοση

7 Οδηγίες Χρήσης Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Υπόδειξη Προσέξτε κατά την τοποθέτηση την καθαριότητα και μία ακριβή σύνδεση του αξεσουάρ με το περίβλημα αντλίας. Να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα υλικά στεγανοποίησης και κόλλησης (π. χ. ταινία από τεφλόν). Η αντλία είναι τώρα έτοιμη για έναρξη λειτουργίας. 4. Έναρξη λειτουργίας 4.1 Εξαέρωση της αντλίας και συγκροτήματος Σύνδεση αντλίας με πεπιεσμένο αέρα (συνιστούνται τα 8 bar). Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης στο πιο απομακρυσμένο σημείο του συγκροτήματος πάνω από έναν κατάλληλο συλλέκτη μέχρι να βγαίνει το λάδι χωρίς αέρα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία σε κάθε σημείο παράδοσης. 5. Λειτουργία Υπόδειξη Για να μπορέσει να εκκενωθεί τελείως το δοχείο, θα πρέπει ο σωλήνας αναρρόφησης να φτάνει μέχρι το δάπεδο του δοχείου. Προσοχή! Μην ενεργοποιείτε την αντλία ποτέ χωρίς να γίνεται άντληση υγρών. Υπάρχει ο κίνδυνος της πρόκλησης ζημιάς στην αντλία πετρελαίου από "στεγνή" λειτουργία. Προσοχή! Εάν το συγκρότημα δεν απαιτείται άλλο προς χρήση πρέπει σε κάθε περίπτωση να απενεργοποιείται τελείως (σε κάθε περίπτωση το βράδυ, τα σαββατοκύριακα κλπ.). Ενεργοποιήστε την αντλία, το συγκρότημα είναι έτοιμο προς λειτουργία. Κατά το άνοιγμα της βαλβίδας αποστράγγισης ενεργοποιείται η αντλία και αρχίζει την άντληση. Κατά το κλείσιμο της βαλβίδας αποστράγγισης αυξάνεται η πίεση στο συγκρότημα και η αντλία σταματά. 5.1 Αλλαγή βαρελιού Αποφεύγετε ακαθαρσίες με το να εισάγετε τον αγωγό αναρρόφησης απευθείας στην καινούρια συσκευασία πτρελαίου/λαδιού. 6. Συντήρηση Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της αντλίας, συνιστούμε να καθαρίζετε το σιλανσιέ και την είσοδο αέρα από καιρό σε καιρό. Όταν η αντλία λειτουργεί χωρίς μονάδα συντήρησης θα πρέπει ανάλογα με το είδος χρήσης της αντλίας να στάζονται τακτικά μερικές σταγόνες λάδι στην είσοδο αέρα. Έκδοση

8 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης Η αντλία πετρελαίου / λαδιού έχει ελάχιστες απαιτήσεις περιποίησης και συντήρησης. Λόγω της υποχρέωσης του χρήστη σύμφωνα με την παράγραφο 19i της νομοθεσίας WHG, πρέπει να ελέγχονται τακτικά τα παρακάτω εξαρτήματα και εάν χρειαστεί να αντικαθίστανται, για να αποφεύγονται ζημιές στο περιβάλλον ή σωματικές βλάβες: Περίβλημα αντλίας Σωλήνας παροχής Βαλβίδα λήψης Συνδετικοί αγωγοί 7. Αξεσουάρ Αγωγός αναρρόφησης Duo, 2 m, αρ Εύκαμπτος σωλήνας, για λάδι, 2 m, G ¾ i, G ¾ A, αρ Εύκαμπτος σωλήνας, G ¾ i, G 2 A, SRL 860, για 200/220 l σκεύος, αρ Εύκαμπτος σωλήνας, G ¾ i, G 2 a, SRL 860, για 200/220 l σκεύος, αρ. με βαλβίδα ποδιού Εύκαμπτος σωλήνας, G ¾ i, G 2 a, SRL 1600, για τοποθέτηση σε δεξαμενή με βαλβίδα ποδιού, αρ Μετατροπή, SRL 860, για 200/220 l σκεύος, αρ Μετατροπή, SRL 1600, για τοποθέτηση σε δεξαμενή, αρ Μετατροπή, SRL 1600, για τοποθέτηση σε δεξαμενή, 90 γωνία σύνδεσης με πνευματική αντλία, αρ Εύκαμπτος σωλήνας, G ¾ i, G 2 a, SRL 2100, για τοποθέτηση σε δεξαμενή με βαλβίδα ποδιού, αρ Βάση τοίχου αρ Βάση τοίχου αρ Σωλήνας σπιράλ 5 m, αρ Βάνα G ¾ i - G ¾ i, αρ Βάνα G ¾ i - G ¾ i, αρ Αγωγός σωλήνας 0,5 m G½"i - G½"i, αρ Βαλβίδα ποδιού G ¾ i, αρ Αγωγός σωλήνας 1,5 m G½"i - G½"i, αρ Βαλβίδα διαφυγής 16 bar, αρ Βαλβίδα διαφυγής 20 bar, αρ Υπόδειξη Μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της PRESSOL διασφαλίζεται μία απρόσκοπτη λειτουργία της αντλίας πετρελαίου / λαδιού σας! Για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες και κίνδυνοι, να χρησιμοποιείτε παρακαλώ μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 8 Έκδοση

9 Οδηγίες Χρήσης Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 8. Αναζήτηση βλαβών Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση Το μοτέρ δε λειτουργεί καθόλου ή λειτουργεί μόνο πολύ αργά. Το μοτέρ λειτουργεί αλλά δεν έχει καθόλου ή ανεπαρκή απόδοση άντλησης. Η αντλία λειτουργεί αλλά δεν δημιουργεί πίεση. Έξοδος αέρα στο σιλανσιέ (με ακίνητη αντλία). Πίεση αέρα πολύ χαμηλή. Σιλανσιέ (Θέση 20) ή φίτρο (Θέση 11) βρώμικο. Διαρροή στον αγωγό σωλήνα αναρρόφησης. Αέρας στον αγωγό πίεσης. Πετρέλαιο/λάδι πολύ κρύο. Απώλεια τριβής στο σωλήνα ή αγωγό. Ακαθαρσία ή πρόκληση ζημιάς σε στεγανοποιήσεις ή βαλβίδες στο μηχανισμό άντλησης. Πλήρες έμβολο (Θέση 5) έχει υποστεί ζημιά. Δακτύλιοι στεγανοποίησης O ή επιφάνεια στεγανοποίησης στο διανομέα (Θέση 19.6) έχει υποστεί ζημιά. Πίεση αέρα στο ελάχιστο Ρύθμιση 3 bar. Καθαρισμός σιλανσιέ και στοιχείου φίλτρου. Στεγανοποίηση αγωγού. Εξαέρωση αγωγού διαμέσου α) Ενεργοποίηση του πιστολιού αποστράγγισης με βγαλμένο στόμιο αντισταγόνας. β) Ελαφρύ άνοιγμα του αγωγού σωλήνα πίεσης απευθείας μετά την αντλία. Να χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο/λάδι πάνω από τους 15 o C. Επιλέγετε όσο αυτό μπορεί να γίνεται μεγάλες διατομές αγωγών σωλήνων και μικρό μήκος αγωγών/σωλήνων. Η αντλία να χρησιμοποιείται κεντρικά. Καθαρισμός εξαρτημάτων και αντικατάσταση. Αντικατάσταση πλήρους εμβόλου. Αντικατάσταση εξαρτημάτων. Να χρησιμοποιείται κομπλέ σετ κατασκευής. Αριθμός είδους Πιν. 8-1: Αναζήτηση βλαβών Σε περίπτωση που τα στον πίνακα 8-1 αναφερόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση βλαβών δεν μπορέσουν να επιλύσουν το πρόβλημα επικοινωνήστε παρακαλώ, με το Service πελατών (Διεύθυνση βλέπε κεφάλαιο 9). 9. Επισκευή/Service Αυτή η αντλία πετρελαίου / λαδιού έχει εκπονηθεί και κατασκευαστεί υπό την τήρησης των υψηλότερων ποιοτικών στάνταρτ. Εάν προκύψει παρ όλα τα μέτρα ποιότητας κάποιο πρόβλημα, απευθυνθείτε παρακαλώ στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Service των πελατών μας: Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/τμήμα επισκευών PRESSOL Schmiergeräte GmbH Τηλ Φάξ Έκδοση

10 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης 10. Δήλωση συμμόρφωσης EΚ Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι η συσκευή, που περιγράφεται παρακάτω αντιστοιχεί στην σύλληψη και στο είδος κατασκευής, καθώς και στην εκτέλεση, που διατέθηκε από μας στις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚ. Εφόσον γίνει τροποποίηση της συσκευής, χωρίς τη δική μας έγκριση η παρούσα δήλωση χάνει την εγκυρότητα της. Ονομασία της συσκευής: Πνευματική αντλία 3:1 Τύπος συσκευής: Έτος κατασκευής: Πνευματική αντλία Βλέπε πινακίδα τύπου Ισχύουσες ευρωπαϊκές νόρμες: Κατευθυντήρια οδηγία ΕΚ μηχανές παράρτημα 1 Κατευθυντήρια οδηγία 89/392 EΟΚ από την Τροποποίηση ΕΟΚ 91/368/ από την Τροποποίηση ΕΟΚ 93/ 68 από την Εφαρμοζόμενες εθνικές νόρμες: DIN EN 292, Μέρος 1, μέρος 2 DIN EN PRESSOL Schmiergeräte GmbH Διπλ.μηχαν. Rudolf Schlenker 11. Σχεδιάγραμμα απεικόνισης Αρ. Ονομασία Αριθμός είδους 1 Κύλινδρος πίεσης Δακτύλιος O Παξιμάδι Ροδέλα Πλήρες έμβολο Δίσκος αντιρρόπησης Βίδα Ροδέλα Δακτύλιος O Περίβλημα μονάδας ρύθμισης Στοιχείο φίλτρου Μείωση Μοχλός αλλαγής Κέλυφος Ελατήριο πίεσης Δακτύλιος O Ένθετο Βίδα Έκδοση

11 Οδηγίες Χρήσης Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Αρ. Ονομασία Αριθμός είδους 19 Διανομέας σετ επισκευής Πιαστράκι Πλάκα σύρτη Δακτύλιος O Δακτύλιος O Δακτύλιος O Διανομέας Σιλανσιέ Κλωβός Σετ επισκευής ράβδου εμβόλου Δακτύλιος O Ράβδος εμβόλου Σύρτης Ράβδος εμβόλου Δακτύλιος O συνδετικής φλάντζας Βίδα Σετ επισκευής συνδετικής φλάντζας Δακτύλιος O Δακτύλιος O Αντάπτορας Δακτύλιος O Δακτύλιος χείλους Δακτύλιος Έμβολο αντλίας Ελατήριο πίεσης Σφαίρα Δακτύλιος O Βίδα βαλβίδας Μανσέτα Πείρος τεντώματος Παξιμάδι Ροδέλα βαλβίδας Δακτύλιος O Κύλινδρος αντλίας Ελατήριο πίεσης Ράβδος βαλβίδας Ροδέλα Πιν. 11-1: Υπόμνημα για απεικ Έκδοση

12 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης Απείκ. 11-1: Σχηματική απεικόνιση της πνευματικής αντλίας λαδιού PRESSOL Schmiergeräte GmbH Parkstrasse 7 D Falkenstein Tel Fax Έκδοση

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνολογία συμπύκνωσης για επιδαπέδιους λέβητες καυστήρων αερίου ή πετρελαίου με ισχύ έως 28 W Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των οδηγιών εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος BACD-DL-GR/04.07-Be Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Εγκατάσταση, χειρισμός και συντήρηση Αναλυτικά σχέδια, λίστες ανταλλακτικών, σχέδια διαστάσεων θα βρείτε στις γλώσσες D, GB, F και I στο παρεχόμενο CD.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης OXYWAY Μειωτήρας πίεσης μίας βαθμίδας Από αριθμό σειράς 1350000 σταθερά ρυθμισμένος: Fix I, Fix I πλευρική έξοδος, Fix III, Fix III αριστερά αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος: Fine I ασφαλισμένα ρυθμιζόμενος: Fast

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα