Συστήματα μεταφοράς. LIFE-BASE II LIFE-BASE Mini II LIFE-BASE III LIFE-BASE 3 NG. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα μεταφοράς. LIFE-BASE II LIFE-BASE Mini II LIFE-BASE III LIFE-BASE 3 NG. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης"

Transcript

1 Συστήματα μεταφοράς LIFE-BASE II LIFE-BASE Mini II LIFE-BASE III LIFE-BASE 3 NG Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης

2 Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση Περιγραφή συσκευής Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς Περιγραφή λειτουργίας Υποδείξεις ασφάλειας Συναρμολόγηση Συγκράτηση σε τοίχο Τσάντα εξαρτημάτων Αφαίρεση LIFE-BASE III/3 NG από την τσάντα προστασίας Τροφοδοσία οξυγόνου Χειρισμός Συγκράτηση σε τοίχο Αναρτήστε σε φορείο ή σε κρεβάτι νοσοκομείου OMNIVAC-αναρρόφηση εκκριμάτων Μετά τη χρήση Προετοιμασία υγιεινής Ελεγχος λειτουργίας Συντήρηση Απόρριψη Περιεχόμενα παράδοσης Περιεχόμενα παράδοσης σύμφωνα με τη σειρά Εξαρτήματα Ανταλλακτικά Tεχνικά δεδομένα Εγγύηση Δήλωση συμμόρφωσης EL Περιεχόμενα

3 5 0 O 2 10 l/min 15 O2 MODUL Combi 1. Επισκόπηση LIFE-BASE II, παράδειγμα εξοπλισμού 16 Λαβή μεταφοράς 15 Διάταξη ανάρτησης 14 Οπές για ιμάντα μεταφοράς 13 MEDUMAT 12 Δομοστοιχείο O/I 1 Βασικό πλαίσιο 2 Θήκη-σύστημα κλεισίματος 3 Βαλβίδα ασθενή 4 Λάστιχοασθενή 11 Τσάντα εξαρτημάτων 5 Μειωτήρας πίεσης 6 Δοχείο συλλογής 10 Φιάλη οξυγόνου 9 Σφιγκτήρας φιάλης 7 Συγκράτηση για δοχείο συλλογής 8 Ενδιάμεσο λάστιχο LIFE-BASE Mini II, παράδειγμα εξοπλισμού 16 Λαβή μεταφοράς 14 Οπές για ιμάντα μεταφοράς 10 Φιάλη οξυγόνου 1 Βασικό πλαίσιο O/I 13 MEDUMAT 12 Δομοστοιχείο CapnoVol 4 Λάστιχοασθενή 3 Βαλβίδα ασθενή 11 Τσάντα εξαρτημάτων Επισκόπηση EL 3

4 l/min 15 O 2 O2 bar Vac -0,6 0-0,3-0,2 LIFE-BASE III με θήκη / LIFE-BASE III, παραδείγματα εξοπλισμού 4 Λάστιχοασθενή 13 MEDUMAT 3 Βαλβίδα ασθενή 8 Ενδιάμεσο λάστιχο 6 Δοχείο συλλογής 7 Συγκράτηση για δοχείο συλλογής 16 Λαβή μεταφοράς 1 Βασικό πλαίσιο MODUL Suction MODUL Combi O/I 12 Δομοστοιχείο 5 Μειωτήρας πίεσης 10 Φιάλη οξυγόνου Medium 9 Σφιγκτήρας φιάλης 17 Τσάντα προστασίας LIFE-BASE 3 NG με θήκη, παράδειγμα εξοπλισμού 1 Ιμάντας μεταφοράς 13 Διάταξη ανάρτησης 12 MEDUCORE Standard 11 Βύσμα SpO 2 10 Βύσμα ΗΚΓ 9 Τσάντα εξαρτημάτων (Απινίδωση) 8 Βασικό πλαίσιο 2 Λαβή μεταφοράς 3 Τσάντα εξαρτημάτων (αναπνοή) 4 MEDUMAT Standard 2 5 Φιάλη οξυγόνου 6 Τσάντα προστασίας 7 Σύστημα σωλήνα ασθενούς 4 EL Επισκόπηση

5 2. Περιγραφή συσκευής 2.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς LIFE-BASE II, LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III Τα συστήματα μεταφοράς LIFE-BASE II, LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III και LIFE-BASE III με θήκη χρησιμεύουν για την υποδοχή της συσκευής υποστήριξης της αναπνοής MEDUMAT και/ή πρόσθετων μονάδων για την εισπνοή οξυγόνου ή την αναρρόφηση εκκριμάτων καθώς και στην υποδοχή των απαραίτητων εξαρτημάτων, όπως φιάλη οξυγόνου, μειωτήρας πίεσης, δοχείο συλλογής, καπνόμετρο ή παλμικό οξύμετρο. Με τον τρόπο αυτό έχετε στη διάθεσή σας μία κινητή μονάδα για την αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων. LIFE-BASE 3 NG Το σύστημα μεταφοράς LIFE-BASE 3 NG εξυπηρετεί στην υποδοχή συνδυασμού συσκευών υποβοήθησης αναπνοής των κατασκευαστικών σειρών MEDUMAT, MODUL και MEDUCORE όπως επίσης των απαραίτητων εξαρτημάτων (διεπαφή φόρτισης, σωλήνες, τσάντα εξαρτημάτων και τσάντα προστασίας και ηλεκτρικούς αγωγούς). Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μία κινητή μονάδα για την αντιμετώπιση αναπνευστικών προβλημάτων και καρδιοαγγειακών διαταραχών. Για την ασφαλή στερέωση σε τοίχο το σύστημα μεταφοράς LIFE-BASE 3 NG μπορεί να ασφαλίσει στην αντίστοιχη συγκράτηση τοίχου BASE STATION 3 NG. Το BASE STATION 3 NG μπορεί με τη βοήθεια διαφόρων σετ συναρμολόγησης να τοποθετηθεί σε διάφορες συγκρατήσεις ράβδου στα μέσα διάσωσης και στο νοσοκομείο. Περιγραφή συσκευής EL 5

6 2.2 Περιγραφή λειτουργίας Ÿλες οι προβλεπόμενες συσκευές έχουν συναρμολογηθεί σταθερά πάνω στο σύστημα μεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η μεταφορά και ο χειρισμός. Η αντικατάσταση των φιαλών οξυγόνου πραγματοποιείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με ταχυσύνδεσμους. Σε συνδυασμό με ένα στήριγμα τοίχου BASE STATION μπορεί το σύστημα μεταφοράς να στερεωθεί με ασφάλεια σε ένα ασθενοφόρο όχημα (ανατρέξτε σε «Εξαρτήματα» στη σελίδα 27). Μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα μεταφοράς με μια χειρολαβή από στήριγμα τοίχου. Μπορείτε να αναρτήσετε το σύστημα μεταφοράς σε ένα φορείο, στο κρεβάτι νοσοκομείου ή σε τυποποιημένη ράγα στην κλινική ή στο όχημα. 6 EL Περιγραφή συσκευής

7 3. Υποδείξεις ασφάλειας Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των ασθενών σας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ EΟΚ παρακαλούμε έχετε υπόψη σας τα εξής σημεία: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συσκευής και θα πρέπει να τις έχετε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Λάβετε υπόψη σας το τμήμα «Προετοιμασία υγιεινής» στη σελίδα 19 προς αποφυγή πρόκλησης μόλυνσης ή μόλυνσης βακτηριδίων. Για τις συσκευές που είναι συναρμολογημένες στο σύστημα μεταφοράς επισυνάπτονται ξεχωριστές οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας αυτές και τους κανονισμούς ασφάλειας που περιλαμβάνουν. Χρησιμοποιήστε το σύστημα μεταφοράς μόνο, εάν διαθέτετε ιατρικές γνώσεις και έχετε εκπαιδευτεί στην τεχνική αναπνοής ή στην τεχνική αναρρόφησης. Η μη ορθή χρήση ίσως προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες. Χρησιμοποιείτε το σύστημα μεταφοράς μόνο για τον περιγραφόμενο σκοπό χρήσης (ανατρέξτε σε «Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς» στη σελίδα 5). Αναθέστε τη διεξαγωγή των ελέγχων και των εργασιών συντήρησης μόνο στον κατασκευαστή WEINMANN Emergency ή σε ειδικό προσωπικό. Η χρήση εξαρτημάτων ξένων κατασκευαστών ενδέχεται να οδηγήσει σε λειτουργικές βλάβες και περιορισμό της καταλληλότητας χρήσης. Εκτός αυτού δεν είναι εφικτή η εκπλήρωση των απαιτήσεων της Βιο-συμβατότητας. Γνωρίζετε ότι στις περιπτώσεις αυτές παύει να ισχύει κάθε απαίτηση εγγύησης και Υποδείξεις ασφάλειας EL 7

8 ευθύνης, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ούτε εξαρτήματα που προτείνονται στις οδηγίες χρήσης ούτε γνήσια ανταλλακτικά. Οξυγόνο Το οξυγόνο υψηλής συμπίεσης μπορεί να οδηγήσει σε συνδυασμό με εύφλεκτες ουσίες (λάδι, γράσο, αλκοόλη κ.τ.λ.) σε αυθόρμητες αντιδράσεις τύπου έκρηξης: Διατηρήστε τις συσκευές και όλες τις συνδέσεις βιδών χωρίς λάδια και γράσα. Αποφύγετε την εισχώρηση υγρών. Πριν από όλες τις εργασίες στην τροφοδοσία οξυγόνου πλένετε οπωσδήποτε τα χέρια σας. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και οι ανοιχτές φλόγες κοντά σε εξοπλισμούς, μέσα από τους οποίους περνάει οξυγόνο. Κατά τη συναρμολόγηση και την αντικατάσταση φιάλης σφίξτε όλες τις συνδέσεις βιδών στη φιάλη οξυγόνου και στο μειωτήρα πίεσης μόνο με το χέρι. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση εργαλείων. Το πολύ δυνατό σφίξιμο καταστρέφει τα σπειρώματα και τα στεγανοποιητικά και προκαλεί διαρροές. Σημαντικό! Παρακαλούμε ανοίξτε τη βαλβίδα φιάλης αργά, για να αποφύγετε την εφαρμογή πίεσης πάνω στους εξοπλισμούς. Μην αδειάζετε εντελώς τις φιάλες οξυγόνου διότι διαφορετικά ίσως εισχωρήσει υγρός περιβαλλοντικός αέρας, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση. 8 EL Υποδείξεις ασφάλειας

9 4. Συναρμολόγηση 4.1 Συγκράτηση σε τοίχο WM 8164 WM 8195 WM 8154 LIFE-BASE II: BASE STATION II (αν. Εικ.) WM 8150 BASE STATION II με διεπαφή φόρτισης WM 8154 LIFE-BASE Mini II: BASE STATION Mini II (αν. Εικ.) WM 8160 BASE STATION Mini II με διεπαφή φόρτισης WM 8164 LIFE-BASE III με θήκη: BASE STATION 3 NG (αν. Εικ.) WM 8190 BASE STATION 3 NG με διεπαφή φόρτισης WM 8195 Υπόδειξη: Τα συστήματα μεταφοράς που περιγράφονται εδώ μπορούν να αναρτηθούν αποκλειστικά στα πιο πάνω αναφερόμενα στηρίγματα τοίχου. 1. Αναζητήστε μία κατάλληλη θέση στερέωσης, η οποία είναι λεία και κάθετη. 2. Σημειώστε τις απαραίτητες διατρήσεις πάνω στις θέσεις στερέωσης. 3. Ανοίξτε τις οπές στερέωσης με ένα τρυπάνι Ø 3mm. 4. Βιδώστε τη συγκράτηση σε τοίχο με τις συνημμένες βίδες. Το σύστημα μεταφοράς πρέπει να συναρμολογηθεί σε οριζόντια θέση. 5. Συνδέστε τη διεπαφή φόρτισης μέσω του βύσματος οχήματος στο δίκτυο οχήματος του ασθενοφόρου (μόνο συγκρατήσεις σε τοίχο με διεπαφή φόρτισης). Σημαντικό: Η επιφάνεια στερέωσης πρέπει να διαθέτει επαρκή σταθερότητα για να μπορεί να συγκρατεί με ασφάλεια το στήριγμα τοίχου και το σύστημα μεταφοράς σύμφωνα με το πρότυπο EN 1789 περί ασθενοφόρων οχημάτων. Συναρμολόγηση EL 9

10 4.2 Τσάντα εξαρτημάτων Η τσάντα εξαρτημάτων μπορεί να προσαρμοστεί μόνο σε LIFE-BASE II και σε LIFE- BASE Mini II. LIFE-BASE II και LIFE-BASE Mini II: Η τσάντα εξαρτημάτων χρησιμεύει στην αποθήκευση καθετήρων αναρρόφησης και άλλων μικρών μερών. 1. Στερεώστε την τσάντα των εξαρτημάτων με τα κουμπιά στις προβλεπόμενες υποδοχές στο σύστημα μεταφοράς. 2. Μπορείτε να αφαιρέσετε την τσάντα εξαρτημάτων για τον καθαρισμό. LIFE-BASE III με θήκη Μπορείτε να φυλάξετε τα εξαρτήματα σε μία εσωτερική θήκη της προστατευτικής τσάντας. Για την ασφαλή φύλαξη των εξαρτημάτων χρησιμεύουν ιμάντες στην εσωτερική θήκη. LIFE-BASE 3 NG με θήκη Είναι δυνατή η φύλαξη εξαρτημάτων μέσα σε εσωτερική τσάντα. Για την ασφαλή φύλαξη των εξαρτημάτων μπορείτε να κλείσετε την εσωτερική τσάντα. 1. Πιέστε την τσάντα εξαρτημάτων στα αυτοκόλλητα φερμουάρα στο οπίσθιο τοίχωμα του συστήματος μεταφοράς. 2. Μπορείτε να αφαιρέσετε την τσάντα εξαρτημάτων για να την καθαρίσετε. 10 EL Συναρμολόγηση

11 4.3 Αφαίρεση LIFE-BASE III/3 NG από την τσάντα προστασίας 1. Παρακαλούμε ανοίξτε το φερμουάρ/αυτοκόλλητο φερμουάρ της προστατευτικής τσάντας εντελώς. 2. Παρακαλούμε τοποθετήστε το LIFE-BASE III/3 NG. 3. Μεταφέρετε την τσάντα από το σύστημα μεταφοράς. 4. Αφαιρέστε το σύστημα μεταφοράς από την τσάντα προστασίας. Για την τοποθέτηση του συστήματος μεταφοράς μέσα στην τσάντα προστασίας ενεργήστε με την αντίθετη σειρά. 4.4 Τροφοδοσία οξυγόνου Πριν από κάθε εργασία στην τροφοδοσία οξυγόνου παρακαλούμε πλένετε καλά τα χέρια σας. Οι ενώσεις υδρογονανθράκων (π.χ. λάδια, γράσα, αλκοόλες καθαρισμού, κρέμες χεριών ή τσιρότα) ίσως προκαλέσουν αντιδράσεις τύπου έκρηξης, εφόσον έρθουν σε επαφή με οξυγόνο υψηλής συμπίεσης. Σημαντικό! Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κλειδιών ή άλλων εργαλείων για το σφίξιμο ή το λύσιμο των παξιμαδιών. Αποσυναρμολόγηση άδειων φιαλών 1. Συνδέστε τη βαλβίδα της φιάλης οξυγόνου. 2. Ρυθμίστε το σύστημα σε κατάσταση χωρίς πίεση ενεργοποιώντας για λίγο τη συσκευή. 3. Ξεβιδώστε το μειωτήρα πίεσης. 4. Ανοίξτε τους σφιγκτήρες φιάλης. Αν κριθεί απαραίτητο, ξεκρεμάστε το συνδετήρα από το άγκιστρο. Συναρμολόγηση EL 11

12 5. Για το LIFE-BASE III με θήκη παρακαλούμε ανοίξτε το πλευρικό κάλυμμα της τσάντας προστασίας. 6. Τραβήξτε τη φιάλη οξυγόνου έξω από τη συγκράτηση. Υπόδειξη Σύνδεση νέων φιαλών 1. Παρακαλούμε ανοίξτε για λίγο τη βαλβίδα της νέας φιάλης οξυγόνου και κλείστε τη ξανά. Διαφορετικά θα εκφυσηθούν σωματίδια ρύπων. Κρατήστε τη φιάλη με τέτοιο τρόπο ώστε η σύνδεση να μην δείχνει προς το μέρος σας ή προς το μέρος άλλων ατόμων. Τα σωματίδια σκόνης που διαφεύγουν γρήγορα ίσως καταλήξουν στα μάτια και προκαλέσουν βλάβες. Εκτός αυτού, πρέπει να αποφεύγετε να καταλήγει O 2 στο ρουχισμό. 2. Τοποθετήστε τη νέα φιάλη οξυγόνου. 3. Βιδώστε το μειωτήρα πίεσης με το οδοντωτό παξιμάδι πάνω στη βαλβίδα φιάλης. Σφίξτε καλά τη βαλβίδα με το χέρι. 4. Βιδώστε ενδεχομένως το σωλήνα πίεσης με το παξιμάδι G 3/8 στην εκβολή του μειωτήρα πίεσης. 5. Συνδέστε ενδεχομένως τους συνδετήρες και κλείστε τους σφιγκτήρες φιάλης. 6. Για το LIFE-BASE III με θήκη παρακαλούμε κλείστε το πλευρικό κάλυμμα της τσάντας προστασίας εκ νέου. Οι σφιγκτήρες φιάλης διαθέτουν διαφορετικές θέσεις ασφάλισης. Πρέπει να επιλέξετε αγκίστρωση ανάλογα με το μέγεθος της φιάλης οξυγόνου έτσι ώστε η φιάλη να στερεώνεται με ασφάλεια, όμως οι σφιγκτήρες φιάλης να μπορούν να κλείνουν με φυσιολογική δύναμη. Αν επιλέξετε αγκίστρωση ώστε η σφιγκτήρες φιάλης να κλείνουν μόνο με μεγάλη δύναμη, υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής στρέψης σφιγκτήρα φιάλης και ως εκ τούτου καταστροφής του. 12 EL Συναρμολόγηση

13 Μπορείτε να προσαρμόσετε με ακρίβεια τους σφιγκτήρες φιάλης στη διάμετρο φιάλης χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ακριβείας του σφιγκτήρα φιάλης: 1. Ανοίξτε το πώμα του σφιγκτήρα φιάλης. 2. Περιστρέψτε το συνδετήρα γύρω από το μήκος σφιγκτήρα φιάλης για την προσαρμογή ακρίβειας στη φιάλη. 3. Παρακαλούμε κλείστε εκ νέου το πώμα. Συναρμολόγηση EL 13

14 5. Χειρισμός 5.1 Συγκράτηση σε τοίχο Ανάρτηση του συστήματος μεταφοράς 1. Για την ανάρτηση του συστήματος μεταφοράς στο στήριγμα τοίχου, τοποθετήστε το σύστημα μεταφοράς στην κάτω ράγα υποδοχής. 2. Στρέψτε το σύστημα μεταφοράς προς την κατεύθυνση του τοίχου, ώσπου ο άξονας κλειδώματος να ασφαλίσει στο σύστημα μεταφοράς. Η μανδάλωση έχει ασφαλίσει σωστά όταν ο άξονας μανδάλωσης ασφαλίζει με την πάνω πλευρά του περιβλήματος μανδάλωσης. Το κόκκινο κουμπί άξονα μανδάλωσης δεν επιτρέπεται να εξέχει από το περίβλημα. Αφαίρεση του συστήματος μεταφοράς 1. Για την απασφάλιση πιάστε οπωσδήποτε μέσα από τη χειρολαβή, έτσι ώστε να μην πέσει το σύστημα μεταφοράς από το στήριγμα του τοίχου κάτω και τραυματίσει κάποιον. 2. Τραβήξτε το μοχλό στερέωσης για την απομανδάλωση προς τα πάνω. 3. Στρέψτε το σύστημα μεταφοράς λίγο προς τα μπροστά και αφαιρέστε το σύστημα μεταφοράς προς τα επάνω από την κάτω ράγα υποδοχής. 14 EL Χειρισμός

15 5.2 Αναρτήστε σε φορείο ή σε κρεβάτι νοσοκομείου Μπορείτε επίσης να αναρτήσετε τα συστήματα μεταφοράς σε ένα φορείο, κρεβάτι νοσοκομείου ή σε μια τυποποιημένη ράγα. Η διάμετρος σωλήνα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 35 mm. Υπόδειξη LIFE-BASE II, LIFE-BASE III και LIFE-BASE 3 NG Για να μπορέσετε να αναρτήσετε το LIFE-BASE II, LIFE- BASE III και το LIFE-BASE 3 NG πρέπει στη συνέχεια να εξάγετε τη διάταξη ανάρτησης στην απαραίτητη απόσταση. 1. Λύστε τις βίδες με ροζέτα. 2. Τραβήξτε το έλασμα συγκράτησης στην απαραίτητη απόσταση και σφίξτε εκ νέου τις βίδες με ροζέτα. Υπόδειξη Μπορείτε να αναρτήσετε το LIFE-BASE II, LIFE-BASE III και το LIFE-BASE 3 NG στη συγκράτηση σε τοίχο μόνο αν έχετε επαναφέρει το έλασμα συγκράτησης στην αρχική του θέση. LIFE-BASE Mini II Μπορείτε να αναρτήσετε το LIFE-BASE Mini II χωρίς να έχετε τροποποιήσει κάτι προηγουμένως. Χειρισμός EL 15

16 O O 2 O2 O2 5.3 OMNIVAC-αναρρόφηση εκκριμάτων Ÿταν η απόσταση μεταξύ του συστήματος μεταφοράς και του ασθενούς είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να καταστεί απαραίτητη η αφαίρεση του δοχείου συλλογής από το στήριγμα και η χρήση του μήκους του ενδιάμεσου εύκαμπτου σωλήνα. Υπόδειξη Κρατάτε πάντα τα δοχεία συλλογής σε κάθετη θέση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται την ενεργοποίηση της προστασίας υπερχείλισης και την αναγκαιότητα διακοπής της αναρρόφησης. Αφαίρεση δοχείου συλλογής 250 ml l/min 15 O/I 8 1. Παρακαλούμε στρέψτε τη συγκράτηση για το δοχείο συλλογής 7 κατά περ. 45Æ προς τα μπροστά. 2. Βγάλτε το δοχείο συλλογής 6 από τη συγκράτηση Ξετυλίξτε το ενδιάμεσο λάστιχο 8. 7 Ανάρτηση δοχείου συλλογής 250 ml 1. Τυλίξτε πολλές φορές το ενδιάμεσο λάστιχο 8 γύρω από το πίσω μέρος της συγκράτησης για το δοχείο συλλογής Παρακαλούμε στρέψτε τη συγκράτηση για το δοχείο συλλογής κατά περ. 45Æ προς τα μπροστά. 3. Αναρτήστε τα δοχεία συλλογής 6 στην προετοιμασμένη συγκράτηση. Στη συνέχεια επαναφέρετε τη συγκράτηση l/min 15 MODUL Combi Δοχείο συλλογής 500 ml Ενα δοχείο συλλογής με χωρητικότητα 500 ml που ίσως να υπάρχει, συγκρατείται σε σταθερά συναρμολογημένη συγκράτηση στερέωσης. Για να το αφαιρέσετε μπορείτε απλά να το σπρώξετε προς τα μπροστά και να το πιέσετε εν συνεχεία ξανά στη συγκράτηση στερέωσης. 16 EL Χειρισμός

17 O O 2 15 l/min O 2 0 MODUL Oxygen MEDUMAT Standard Υπόδειξη Ανισόπεδη επιφάνεια Για να στέκεται το σύστημα μεταφοράς με ασφάλεια, πρέπει η επιφάνεια στήριξης να είναι επίπεδη. Ÿταν δεν είναι δυνατή καμία ασφαλής έδραση, μπορείτε να ακουμπήσετε το σύστημα μεταφοράς επίσης και με την πίσω πλευρά. Αν τοποθετήσετε το LIFE-BASE II, LIFE-BASE III ή το LIFE-BASE III με θήκη στην πίσω πλευρά, πρέπει να στρέψετε τη συγκράτηση για το δοχείο συλλογής 250 ml με τέτοιο τρόπο ώστε το δοχείο συλλογής να βρίσκεται σε κάθετη θέση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται την ενεργοποίηση της προστασίας υπερχείλισης και την αναγκαιότητα διακοπής της αναρρόφησης. Σε ότι αφορά στα δοχεία συλλογής 500 ml, πρέπει ενδεχομένως να τα αφαιρέσετε και να τα τοποθετήσετε σε κάθετη θέση ή να τα κρατάτε με το χέρι σας σε κάθετη θέση. Οι υπόλοιπες συσκευές εργάζονται ανεξάρτητα από τη θέση. 5.4 Μετά τη χρήση LIFE-BASE II και LIFE-BASE Mini II 1. Τυλίξτε το λάστιχο ασθενή δύο φορές προς τα αριστερά γύρω από το MEDUMAT και το Δομοστοιχείο. O/I 2. Συνδέστε τη βαλβίδα ασθενή στη συγκράτηση. Χειρισμός EL 17

18 O O 2 l/min 15 O 2 0 MODUL Oxygen MEDUMAT Standard LIFE-BASE III και LIFE-BASE III με θήκη 1. Αποθηκεύστε το λάστιχο ασθενή με τον τρόπο που φαίνεται στη διπλανή εικόνα. O/I 2. Συνδέστε τη βαλβίδα ασθενή στη συγκράτηση. LIFE-BASE 3 NG με θήκη 1. Αποθηκεύστε το λάστιχο ασθενή με τον τρόπο που φαίνεται στη διπλανή εικόνα. 18 EL Χειρισμός

19 6. Προετοιμασία υγιεινής Μετά από κάθε χρήση πρέπει το σύστημα μεταφοράς να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται. Πραγματοποιήστε στη συνέχεια έλεγχο λειτουργίας (ανατρέξτε σε «Ελεγχος λειτουργίας» στη σελίδα 20). Σύστημα μεταφοράς Το σύστημα μεταφοράς χωρίς συσκευές καθαρίζεται με απλή απολύμανση με σκούπισμα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να αφαιρέσετε όλες τις συσκευές από το σύστημα μεταφοράς. Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης για το εφαρμοζόμενο απολυμαντικό μέσο. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε terralin protect. Προτείνεται κατά την απολύμανση να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα γάντια (π.χ. γάντια οικιακής χρήσεως ή μιας χρήσης). Τσάντα εξαρτημάτων και τσάντα προστασίας Οι τσάντες εξαρτημάτων και οι προστατευτικές τσάντες μπορούν να πλυθούν, εφόσον χρειαστεί, μέσα σε πλυντήριο. Οι τσάντες εξαρτημάτων και οι προστατευτικές τσάντες από Cordura μπορούν να πλυθούν, εφόσον χρειαστεί, μέσα σε πλυντήριο. Τα εξαρτήματα που φέρουν επικάλυψη PVC και οι προστατευτικές τσάντες δεν επιτρέπεται να πλένονται μέσα σε πλυντήριο. Επιλέξτε πρόγραμμα πλύσης στους 30 C και χωρίς στύψιμο. Προς αποφυγή αντιαισθητικών συγκεντρώσεων σκόνης πλυντηρίου, προτείνουμε τη χρήση υγρού απορρυπαντικού. Δομικά μέρη Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις για τον καθαρισμό, απολύμανση και ενδεχ. αποστείρωση μέσα στις αντίστοιχες οδηγίες. Προετοιμασία υγιεινής EL 19

20 7. Ελεγχος λειτουργίας Πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος λειτουργίας της συσκευής πριν από κάθε χρήση και μετά από κάθε αποσυναρμολόγηση, τουλάχιστον μία φορά στους 6 μήνες. Πρέπει να τεκμηριώνεται αυτό τον έλεγχο λειτουργίας στο βιβλίο συσκευής. Ÿταν διαπιστώσετε σφάλματα στον έλεγχο λειτουργίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ξανά το σύστημα μεταφοράς πριν την αποκατάσταση των σφαλμάτων. Για να διασφαλίσετε την άψογη λειτουργία συστήματος μεταφοράς, προσέξτε τα ακόλουθα σημεία: Ελεγχος σφιγκτήρων φιαλών 1. Ελέγξτε ταρακουνώντας τη σφιγμένη φιάλη οξυγόνου το ότι αυτή εδρεύει σταθερά στους σφιγκτήρες φιάλης. Απαγορεύεται το άνοιγμα του μοχλού ασφάλισης των σφιγκτήρων φιάλης. Απαγορεύεται η μετακίνηση της φιάλης. Σε περίπτωση ανοίγματος του μοχλού ασφάλισης ή μετακίνησης της φιάλης, πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου την ισχύ τάνυσης μοχλού ασφάλισης (ανατρέξτε σε «Τροφοδοσία οξυγόνου» στη σελίδα 11). 2. Ελέγξτε τους σφιγκτήρες φιάλης για διάβρωση (κάθε 6 μήνες). Σε περίπτωση που διαπιστώσετε διάβρωση, πρέπει να αναθέσετε την αντικατάσταση του διαβρωμένου σφιγκτήρα φιάλης σε ειδικό προσωπικό. Ελεγχος μανδάλωσης 1. Αναρτήστε το σύστημα μεταφοράς στο στήριγμα τοίχου και αφήστε το να ασφαλίσει. Το σύστημα μεταφοράς πρέπει να εδρεύει σταθερά στο στήριγμα. 20 EL Ελεγχος λειτουργίας

21 Ο άξονας μανδάλωσης κόκκινου χρώματος πρέπει να ασφαλίζει με την πάνω πλευρά του περιβλήματος μανδάλωσης. 2. Στη συνέχεια ελέγξτε την απομανδάλωση. Για το σκοπό αυτό πιάστε τη χειρολαβή και τραβήξτε το μοχλό ενεργοποίησης προς τα πάνω. Ο μοχλός πρέπει να ενεργοποιείτε εύκολα. Το σύστημα μεταφοράς δεν επιτρέπεται να μπλοκάρει κατά την αφαίρεση. Ελεγχος φερμουάρ Ανοίξτε πλήρως το φερμουάρ και στις δύο πλευρές. Απαγορεύεται το μπλοκάρισμα του φερμουάρ. Συσκευή υποβοήθησης αναπνοής και δομοστοιχεία Παρακαλούμε διαβάστε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης της συσκευής υποβοήθησης αναπνοής και των δομοστοιχείων και πραγματοποιήστε ανάλογα τους ελέγχους λειτουργίας. Λάβετε υπόψη σας τις προθεσμίες που αναφέρονται σε αυτές. Ελεγχος στεγανότητας συστήματος 1. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές. 2. Παρακαλούμε ανοίξτε αργά τη βαλβίδα της φιάληςοξυγόνου. Στο μανόμετρο του μειωτήρα πίεσης μπορείτε να αναγνώσετε στο σημείο αυτό την πίεση φιάλης. Η ένδειξη 200 bar σημαίνει ότι η φιάλη είναι γεμάτη, στα 100 bar είναι μισογεμάτη. Πρέπει να αντικαθιστάτε εγκαίρως τη φιάλη, π.χ σε λιγότερα από 50 bar, για να διασφαλίζετε επαρκεί χρόνο λειτουργίας. 3. Κλείστε εκ νέου τη βαλβίδα φιάλης. 4. Παρακολουθήστε το δείκτη του μανόμετρου στο μειωτήρα πίεσης για περ. 1 λεπτό. Ελεγχος λειτουργίας EL 21

22 Αν η θέση δείκτη παραμείνει σταθερή, τότε το σύστημα είναι στεγανό. Αν ο δείκτης πέφτει συνέχεια, τότε υπάρχει διαρροή. Προτείνουμε να έχετε σε απόθεμα ανταλλακτικά στεγανοποιητικών για τις συνδέσεις. Σημαντικό! Οι συνδέσεις βιδών των αγωγών οξυγόνου επιτρέπεται να σφίγγονται μόνο με το χέρι. Αντιμετώπιση διαρροών 1. Παρακαλούμε δημιουργήστε ένα διάλυμα νερού και σαπουνιού από σαπούνι χωρίς άρωμα. 2. Επαλείψτε όλες τις συνδέσεις βιδών και σωλήνων με το διάλυμα. Μπορείτε να εντοπίσετε μία διαρροή από τη δημιουργία φυσαλίδων. 3. Θέστε το σύστημα σε κατάσταση χωρίς πίεση. Συνδέστε για το σκοπό αυτό τη βαλβίδα της φιάλης οξυγόνου. Ενεργοποιήστε μία συσκευή για λίγο, έως ότου στο μανόμετρο περιεχομένου στη φιάλη O 2 λάβει χώρα μείωση σε «0». Στη συνέχεια απενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή. 4. Σε περίπτωση διαρροών αντικαταστήστε τα ελαττωματικά μέρη (βλέπε οδηγίες χρήσης συσκευών). 5. Ελέγξτε στη συνέχεια για στεγανότητα. 6. Εφόσον κριθεί αδύνατη η αντιμετώπιση της διαρροής, πρέπει να λάβει χώρα διαδικασία επιδιόρθωσης. 22 EL Ελεγχος λειτουργίας

23 8. Συντήρηση Τα συστήματα μεταφοράς LIFE-BASE II, LIFE-BASE Mini II, LIFE-BASE III, LIFE-BASE III με θήκη και LIFE-BASE 3 NG δε χρειάζονται συντήρηση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τους τακτικούς ελέγχους λειτουργίας των δομικών μερών. Παρακαλούμε διαβάστε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Προτείνουμε την ανάθεση των μέτρων φροντίδας, όπως ελέγχους και εργασίες φροντίδας, είτε στον κατασκευαστή WEINMANN Emergency ή σε ειδικό προσωπικό. 8.1 Απόρριψη LIFE-BASE II WM 8103 LIFE-BASE Mini II WM 8123 LIFE-BASE III WM 8173 Απαγορεύεται η απόσυρση της συσκευής μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη της συσκευής απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτημένη, διαπιστωμένη αρχή απόρριψης ηλεκτρονικών συσκευών. Τη διεύθυνση της αρχής αυτής θα την βρείτε από την υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος ή την τοπική διαχείριση. Μπορείτε να απορρίψετε τη συσκευασία συσκευής (χαρτόνι και στρώσεις) ως παλιό χαρτί. LIFE-BASE II με διεπαφή φόρτισης WM 8077 LIFE-BASE Mini II με διεπαφή φόρτισης WM 8078 LIFE-BASE III WM 8079 LIFE-BASE 3 NG με διεπαφή φόρτισης WM 8276 Απαγορεύεται η απόσυρση της συσκευής μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη της συ- Συντήρηση EL 23

24 24 EL Συντήρηση σκευής απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτημένη, διαπιστωμένη αρχή απόρριψης ηλεκτρονικών συσκευών. Τη διεύθυνση της αρχής αυτής θα την βρείτε από την υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος ή την τοπική διαχείριση. Μπορείτε να απορρίψετε τη συσκευασία συσκευής (χαρτόνι και στρώσεις) ως παλιό χαρτί.

25 9. Περιεχόμενα παράδοσης 9.1 Περιεχόμενα παράδοσης σύμφωνα με τη σειρά Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις εκδόσεις που παραδίδονται στα περιεχόμενα παράδοσης σύμφωνα με τη σειρά από την παρακάτω απεικόνιση. Για όλα τα συστήματα μεταφοράς LIFE-BASE II, LIFE- BASE Mini II, LIFE-BASE III και LIFE-BASE III με θήκη ισχύει: Σύστημα κλεισίματος θήκης μόνο σε LIFE-BASE II και LIFE-BASE Mini II Ÿλα τα συστήματα μεταφοράς παραδίδονται με φιάλη οξυγόνου 2 λίτρων μαζί με στήριγμα φιάλης και μειωτήρα πίεσης ή με βαθμιδωτά ρυθμιζόμενο μειωτήρα πίεσης. Αντί της φιάλης οξυγόνου από χάλυβα μπορείτε να παραλάβετε ελαφριά φιάλη οξυγόνουαπό αλουμίνιο WM Ανάλογα με τις εκδόσεις εξοπλισμού παραλαμβάνετε τις απαραίτητες σωληνώσεις πλήρως συναρμολογημένες. Αν έχει συναρμολογηθεί MEDUMAT, τότε παραλαμβάνετε πάντα λάστιχο ασθενή, βαλβίδα ασθενή και ενδεχομένως μία συγκράτηση για τη βαλβίδα ασθενή. Το σύστημα κλεισίματος θήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποδοχή της θήκης για καπνόμετρο ή για όργανο μέτρησης ισχύος παλμών. Αν παραλάβετε MEDUMAT με συγκράτηση σε τοίχο STATION MEDUMAT, τότε η σωλήνωση τροφοδοσίας οξυγόνου πραγματοποιείται μέσω συζεύξεων. Ÿλα τα συστήματα μεταφοράς παραδίδονται με αυτές τις οδηγίες χρήσης WM Η συγκράτηση σε τοίχο δεν συγκαταλέγεται στα περιεχόμενα παράδοσης και πρέπει να την παραγγείλετε κατόπιν επιθυμίας σας (ανατρέξτε σε «Εξαρτήματα» στη σελίδα 27). Περιεχόμενα παράδοσης EL 25

26 Περιγραφή LIFE-BASE II χωρίς διεπαφή φόρτισης, με MEDUMAT Standard, MODUL Combi MEDUMAT Standard, MODUL Oxygen MEDUMAT Standard σε Station MEDUMAT, MODUL Oxygen MEDUMAT Standard a, MODUL Combi MEDUMAT Standard a, MODUL Oxygen LIFE-BASE mini II χωρίς διεπαφή φόρτισης, με MEDUMAT Standard, MODUL Oxygen MODUL Combi MEDUMAT Standard MEDUMAT Standard a, MODUL Oxygen MEDUMAT Standard a, MODUL CPAP MEDUMAT Standard σε Station MEDUMAT, MODUL Oxygen LIFE-BASE III χωρίς διεπαφή φόρτισης, με MEDUMAT Easy CPR, MODUL Oxygen, 3πλη λωρίδα διανομής και προστατευτική τσάντα MEDUMAT Easy, MODUL Oxygen, 3πλη λωρίδα διανομής και προστατευτική τσάντα MODUL Oxygen, φιάλη οξυγόνου 2,5L MEDUMAT Standard a, MODUL Oxygen και προστατευτική τσάντα MODUL Oxygen, 3πλη λωρίδα διανομής και προστατευτική τσάντα MODUL Combi και προστατευτική τσάντα MODUL Combi MEDUMAT Standard, MODUL Oxygen και προστατευτική τσάντα MEDUMAT Standard, MODUL Oxygen MEDUMAT Standard a, MODUL CPAP και προστατευτική τσάντα Λωρίδα διανομής OXYWAY Click και προστατευτική τσάντα MEDUMAT Standard και προστατευτική τσάντα MEDUMAT Standard MEDUMAT Standard a, MODUL Oxygen MEDUMAT Easy και προστατευτική τσάντα MEDUMAT Easy CPR, MODUL CPAP και προστατευτική τσάντα MEDUMAT Standard σε Station MEDUMAT, MODUL Oxygen και προστατευτική τσάντα MEDUMAT Easy CPR και προστατευτική τσάντα Αριθμός παραγγελίας WM 8100 WM 8105 WM 8110 WM 8205 WM 8210 WM 8120 WM 8125 WM 8170 WM 8200 WM 9121 WM 9160 WM 8000 WM 8090 WM 8194 WM 8215 WM 8226 WM 8230 WM 8235 WM 8240 WM 8245 WM 8251 WM 8257 WM 8270 WM 8275 WM 8290 WM 9130 WM 9131 WM 9150 WM EL Περιεχόμενα παράδοσης

27 Περιγραφή LIFE-BASE 3 NG με διεπαφή φόρτισης, με MEDUMAT Standard² MEDUCORE Standard Basic, MEDUMAT Standard² MEDUCORE Standard Basic MEDUCORE Standard Basic, MEDUMAT Easy CPR MEDUCORE Standard Basic, MEDUMAT Standard a MEDUCORE Standard Advanced MEDUCORE Standard Advanced, MEDUMAT Easy CPR MEDUCORE Standard Advanced, MEDUMAT Standard a MEDUCORE Standard Pro MEDUCORE Standard Pro, MEDUMAT Easy CPR MEDUCORE Standard Pro, MEDUMAT Standard a Αριθμός παραγγελίας WM 9410 WM 9415 WM 9420 WM 9425 WM 9430 WM 9435 WM 9440 WM 9445 WM 9450 WM 9455 WM Εξαρτήματα Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να παραγγείλετε ξεχωριστά εξαρτήματα. Τον επίκαιρο κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ή μέσω του ειδικού σας εμπόρου. 9.3 Ανταλλακτικά Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να παραγγείλετε μεμονωμένα τα ανταλλακτικά. Τον επίκαιρο κατάλογο ανταλλακτικών μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ή μέσω του ειδικού σας εμπόρου. Περιεχόμενα παράδοσης EL 27

28 10. Tεχνικά δεδομένα LIFE-BASE II LIFE-BASE Mini II LIFE-BASE III LIFE-BASE 3 NG Κατηγορία συσκευής σύμφωνα με 93/42/EΟΚ I Εφαρμοσμένα πρότυπα pren 1789 Διαστάσεις ΠxΥxΒ σε mm Διαστάσεις ΠxΥxΒ σε mm 485x430x x265x x295x x295x x580x x340x x440x x440x300 Βάρος 3,9 kg άδειο 2,6 kg άδειο 3,0 kg άδειο 3,3 kg άδειο Τομέας θερμοκρασίας λειτουργία αποθήκευση Ηλεκτρική σύνδεση για διεπαφή φόρτισης 18 C έως +60 C 40 C έως +70 C V DC Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών. 28 EL Tεχνικά δεδομένα

29 11. Εγγύηση Η WEINMANN Emergency παρέχει στον πελάτη ενός νέου αυθεντικού προϊόντος WEINMANN και ενός ανταλλακτικού που έχει συναρμολογηθεί από την WEINMANN Emergency μία περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή σύμφωνα με τους εγγυητικούς όρους που ισχύουν για το εκάστοτε προϊόν και σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς. Οι εγγυητικοί όροι μπορεί να κληθούν στο διαδίκτυο στη διαδικτυακή πύλη Κατόπιν επιθυμίας σας αποστέλλουμε επίσης τους εγγυητικούς όρους. Σε περίπτωση εγγυητικής αξίωσης απευθυνθείτε στον ειδικό σας έμπορο. Προϊόν Συσκευές WEINMANN Emergency με αξεσουάρ (εξαίρεση: μάσκες) για οξυγονοθεραπεία και παροχή πρώτων βοηθειών Μάσκες με αξεσουάρ, συσσωρευτές, μπαταρίες (εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στα τεχνικά έντυπα), αισθητήρες, συστήματα σωλήνα Προϊόντα μόνο για μία χρήση Διαστήματα εγγύησης 2 έτη 6 μήνες Κανένα 12. Δήλωση συμμόρφωσης Η WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG δηλώνει πως το προϊόν ανταποκρίνεται πλήρως στους σχετικούς κανονισμούς της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών προϊόντων. Θα βρείτε το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης στη διεύθυνση Εγγύηση EL 29

30

31

32 WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG Frohboesestraße Hamburg GERMANY E: T: F: medical technology made in germany Center for Production, Logistics, Service WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG Siebenstuecken Henstedt-Ulzburg GERMANY WM 66710b 09/2013 EL

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης OXYWAY Μειωτήρας πίεσης μίας βαθμίδας Από αριθμό σειράς 1350000 σταθερά ρυθμισμένος: Fix I, Fix I πλευρική έξοδος, Fix III, Fix III αριστερά αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος: Fine I ασφαλισμένα ρυθμιζόμενος: Fast

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Standard a. Συσκευή υποβοήθησης αναπνοής. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Standard a. Συσκευή υποβοήθησης αναπνοής. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης MEDUMAT Standard a Συσκευή υποβοήθησης αναπνοής Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση..................... 3 1.1 Συσκευή.............................. 3 1.2 Ειδική σήμανση στη

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατος βοηθός Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Ευτελώς πρακτικό: Ένα τέτοιο καρότσι είναι πάντοτε εκεί, όπου ακριβώς χρειάζεται, και προσφέρει πολύ χώρο για το ένα και το άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Απλό 1 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0180 00 Διπλό 2 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0178 00 Απλό, (ειδικό για κατασκευή καναλιού) Αρ. παραγγελίας: 0802 00 Διπλό,

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου Κιτ Συστοιχίας υγραερίου σελίδα 1 από 5 Το κιτ πολλαπλής σύνδεσης της GOK προορίζεται για τη σύνδεση 2, 4, 6 ή περισσοτέρων υγραερίου σε μια εγκατάσταση τροφοδοσίας. Με τη βοήθεια του μεταγωγέα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

CPAP 20 e CLICK 2. Συσκευή CPAP. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης

CPAP 20 e CLICK 2. Συσκευή CPAP. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης CPAP 20 e CLICK 2 Συσκευή CPAP Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συσκευής............. 6 1.1 Σκοπός για τον οποίο προορίζεται CPAP 20e......................... 6 1.2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τεχνικό εγχειρίδιο αναπηρικό αμαξίδιο JoB made in Italy ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 3.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας.

MOBY. Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. MOBY 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τo MOBY είναι ένα ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για αυτοματισμού μονής ή διπλής ανοιγόμενης πόρτας. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας ελέγχου της για να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

STEB 70 Quick STEB 80 Quick

STEB 70 Quick STEB 80 Quick STEB 70 Quick STEB 80 Quick el Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης 52 www.metabo.com 15 16 17 14 13 12 11 10 30 mm 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 13. STEB 70 Quick STEB 80 Quick M Nm (inlbs) 6 (53.1) 6 (53.1) T 1 mm (in) 70

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP805 - ενεργοποιητής LINAK, φορτίο 150 Kg RP806 - ενεργοποιητής HIWIN, φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον F5 (ELLIPTICAL TRAINER) και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και η επιτυχία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Προσέξτε και

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. Ωραιότατο φωτιστικό

Robert Bosch GmbH. Ωραιότατο φωτιστικό Ωραιότατο φωτιστικό Φωτεινό παράδειγμα Ωραιότατο φωτιστικό Η επίπεδη απλίκα δείχνει, πως μπορεί κανείς να προσφέρει σε κάθε δωμάτια μια ωραία ατμόσφαιρα και μια ιδιαίτερη νότα. 1 Εισαγωγή Επίσης και με

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΛΑΒΉ KEELER C 13A 13B ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Λαβή Keeler C Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler. Για τη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. Εταζέρα τοίχου

Robert Bosch GmbH. Εταζέρα τοίχου Εταζέρα τοίχου Το ταλέντο οργάνωσης Εταζέρα τοίχου Αντίο αταξία! Για όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται ευχαρίστως σκόρπια, η εταζέρα τοίχου είναι η ιδανική θέση φύλαξης. 1 Εισαγωγή Ντουλάπια, συρτάρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ»

Robert Bosch GmbH. «Τοίχος γκολπόστ» «Τοίχος γκολπόστ» Στο στόχο! «Τοίχος γκολπόστ» Από τώρα ένας «τοίχος γκολπόστ» δεν υπάρχει μόνο στο γυμναστήριο, αλλά επίσης και στο σπίτι σου στον κήπο. 1 Εισαγωγή Ο «τοίχος γκολπόστ» είναι το κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Οδηγίες χρήσης Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67 Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής...3

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ TR AdBlue Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν την αρχική εκκίνηση! Να διατηρείτε για μελλοντική χρήση. 2 GR Πίνακας περιεχομένων 1. Κατάλληλη χρήση... 4 2. Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61. Conforme aux exigences de sécurité.

עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61. Conforme aux exigences de sécurité. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 11 ČESKY 21 SLOVENSKO 31 SLOVENSKY 41 POLSKI 51 TÜRKÇE 61 71 עברית 81 العربية РУССКИЙ 91 Conforme aux exigences de sécurité. Norm XP S 54-041:2000 standard XP S 54-041:2000 norme XP

Διαβάστε περισσότερα

Μείκτες μπάνιου ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Μείκτες μπάνιου ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Μείκτες μπάνιου ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στους μείκτες του μπάνιου. Για να είμαστε σίγουροι ότι οι μείκτες μπάνιου μας είναι σύμφωνοι με τις υψηλές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα