Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL)"

Transcript

1 i Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης

2 ii Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc. Copyright 2009 Τζένη Πετούμενου Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA USA. Επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή και διανομή ακριβούς αντιγράφου του κειμένου αυτής της άδειας αλλά απαγορεύεται η αλλοίωση του περιεχομένου του.

3 iii COLLABORATORS TITLE : Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL) ACTION NAME DATE SIGNATURE WRITTEN BY Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού May 27, 2009 REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME

4 iv Contents 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1 3 ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 2 4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4 7 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 5 8 ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑ 5 9 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 5 10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 5 11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ 6 12 Συμπλήρωμα 6

5 v Abstract Σκοπός της παρούσας Άδειας είναι η δημιουργία εγχειριδίων, συγγραμμάτων ή άλλων εγγράφων που είναι ελεύθερα υπό την έννοια ότι παρέχουν σε όλους πραγματική ελευθερία αντιγραφής και αναδιανομής τους, με ή χωρίς τροποποιήσεις, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Δευτερευόντως, η παρούσα Άδεια παρέχει έναν τρόπο για να αναγνωρίζεται το έργο του συγγραφέα και του εκδότη ενός έργου, χωρίς να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τροποποιήσεις που έγιναν από τρίτους.

6 1 / 6 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σκοπός της παρούσας Άδειας είναι η δημιουργία εγχειριδίων, συγγραμμάτων ή άλλων εγγράφων που είναι ελεύθερα υπό την έννοια ότι παρέχουν σε όλους πραγματική ελευθερία αντιγραφής και αναδιανομής τους, με ή χωρίς τροποποιήσεις, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Δευτερευόντως, η παρούσα Άδεια παρέχει έναν τρόπο για να αναγνωρίζεται το έργο του συγγραφέα και του εκδότη ενός έργου, χωρίς να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τροποποιήσεις που έγιναν από τρίτους. Η παρούσα Άδεια είναι άδεια τύπου copyleft, το οποίο σημαίνει ότι τα παράγωγα έργα του εγγράφου θα πρέπει να είναι και αυτά ελεύθερα υπό την ίδια έννοια. Πρόκειται για άδεια συμπληρωματική της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, που είναι άδεια copyleft σχεδιασμένη για ελεύθερο λογισμικό. Σχεδιάσαμε αυτήν την Άδεια για χρήση με εγχειρίδια ελεύθερου λογισμικού, γιατί το ελεύθερο λογισμικό χρειάζεται και ελεύθερη τεκμηρίωση: τα ελεύθερα προγράμματα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδια που παρέχουν τις ίδιες ελευθερίες που παρέχει και το λογισμικό. Ωστόσο, αυτή η Άδεια δεν περιορίζεται στα εγχειρίδια λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε έργο κειμένου, ανεξάρτητα από το θέμα του ή από το αν εκδίδεται σε έντυπη μορφή. Συνιστούμε αυτή την Άδεια, κυρίως, για διδακτικό υλικό ή έργα αναφοράς. 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Η Άδεια αυτή εφαρμόζεται σε κάθε εγχειρίδιο ή άλλο έργο που περιέχει ένδειξη του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι επιτρέπεται η διανομή του υπό τους όρους αυτής της Άδειας. Ως Έγγραφο, κατωτέρω, αναφέρεται κάθε τέτοιο εγχειρίδιο. Ως κάτοχος της άδειας χρήσης θεωρείται κάθε άτομο, και αναφέρεται ως εσείς. Ως Τροποποιημένη Έκδοση του Εγγράφου θεωρείται κάθε έργο που περιέχει το Έγγραφο ή μέρος αυτού, είτε ως ακριβές αντίγραφο, είτε τροποποιημένο και/είτε μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα. Ως Δευτερεύουσα Ενότητα θεωρείται κάθε παράρτημα ή αρχική ενότητα του Εγγράφου που αναφέρεται αποκλειστικά στη σχέση των εκδοτών ή συγγραφέων του Εγγράφου με το συνολικό θέμα του Εγγράφου (ή σχετικά ζητήματα), και που δεν περιέχει οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται άμεσα στο συνολικό αυτό θέμα. (Επί παραδείγματι, αν το Έγγραφο αποτελεί, εν μέρει, σύγγραμμα μαθηματικών, η Δευτερεύουσα Ενότητα δεν επιτρέπεται να επεξηγεί μαθηματικές έννοιες.) Η σχέση μπορεί να αποτελεί ιστορική σύνδεση με το θέμα ή σχετικά ζητήματα, ή νομική, εμπορική, φιλοσοφική, ηθική ή πολιτική θέση επί του θέματος ή σχετικών ζητημάτων. Αμετάβλητες Ενότητες είναι ορισμένες Δευτερεύουσες Ενότητες των οποίων οι τίτλοι αναφέρονται ρητώς ως τίτλοι Αμετάβλητων Ενοτήτων στην ένδειξη όπου αναφέρεται ότι το Έγγραφο δημοσιεύεται υπό τους όρους αυτής της Άδειας. Τα Κείμενα Εξωφύλλου είναι σύντομα αποσπάσματα κειμένου που αναφέρονται ρητώς ως Κείμενα Εμπροσθοφύλλου ή Κείμενα Οπισθοφύλλου στην ένδειξη όπου αναφέρεται ότι το Έγγραφο δημοσιεύεται υπό τους όρους αυτής της Άδειας. Ως Διαφανές αντίγραφο του Εγγράφου θεωρείται κάθε αντίγραφο σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Οι τεχνικές προδιαγραφές τις μορφής αυτής είναι διαθέσιμες για δημόσια χρήση τα περιεχόμενα του αντιγράφου μπορούν να προβληθούν και να τύχουν επεξεργασίας άμεσα και απλά, με χρήση γενόσημων επεξεργαστών κειμένου ή ( για εικόνες αποτελούμενες από εικονοστοιχεία) γενόσημων προγραμμάτων ζωγραφικής ή (για σχέδια) ευρέως διαθέσιμων επεξεργαστών σχεδίων το αντίγραφο είναι κατάλληλο για είσοδο σε μορφοποιητές κειμένου ή για αυτόματη μετάφραση σε ποικίλες μορφές κατάλληλες για είσοδο σε μορφοποιητές κειμένου. Δεν θεωρείται Διαφανές ένα αντίγραφο σε Διαφανή, κατά τα λοιπά, μορφή αρχείου, του οποίου η σήμανση έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να αποτρέπει ή να αποθαρρύνει τη μελλοντική τροποποίηση του αντιγράφου από τους αναγνώστες. Το αντίγραφο που δεν είναι Διαφανές ονομάζεται Αδιαφανές. Παραδείγματα μορφών κατάλληλων για τη δημιουργία Διαφανών αντιγράφων είναι η απλή ASCII χωρίς σήμανση, η μορφή εισόδου Texinfo, η μορφή εισόδου LaTeX, η SGML ή XML που χρησιμοποιούν

7 2 / 6 δημοσίως διαθέσιμη DTD, και η HTML που συμμορφώνεται με πρότυπα και έχει σχεδιαστεί για τροποποίηση από τον άνθρωπο. Στις Αδιαφανείς μορφές συμπεριλαμβάνονται η PostScript, η PDF, οι ιδιοταγείς μορφές που αναγιγνώσκονται μόνο από ιδιοταγείς επεξεργαστές κειμένου, η SGML ή XML των οποίων η DTD και/ή τα εργαλεία επεξεργασίας δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα, και η HTML με αποκλειστικό προορισμό την έξοδο που παράγουν μηχανοκίνητα ορισμένοι επεξεργαστές κειμένου. Ως Σελίδα Τίτλου θεωρείται, για τα έντυπα βιβλία, η σελίδα τίτλου αυτή καθαυτή, καθώς και τυχόν επόμενες σελίδες που απαιτούνται για την ευανάγνωστη συμπερίληψη του υλικού που οφείλει να εμφανίζεται στη σελίδα τίτλου σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Για τα έργα σε μορφές που δεν περιλαμβάνουν σελίδα τίτλου αυτή καθαυτή, ως Σελίδα Τίτλου θεωρείται το κείμενο που βρίσκεται κοντά στην εμφανέστερη εμφάνιση του τίτλου του έργου και το οποίο προηγείται του σώματος του κειμένου. 3 ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Σας χορηγείται άδεια αντιγραφής και διανομής του Εγγράφου σε οποιοδήποτε μέσο, για εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε αντίγραφο θα συμπεριλαμβάνετε την παρούσα Άδεια, τις ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την ένδειξη άδειας χρήσης που αναφέρει ότι για το έγγραφο ισχύει η παρούσα Άδεια, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα προσθέσετε κανένα επιπρόσθετο όρο πέρα από τους όρους της Άδειας. Δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τεχνικά μέτρα για την παρεμπόδιση ή τον έλεγχο της ανάγνωσης ή περαιτέρω αντιγραφής των αντιγράφων που δημιουργείτε ή διανέμετε. Ωστόσο, μπορείτε να αποδεχτείτε αποζημίωση σε αντάλλαγμα των αντιγράφων. Αν διανέμετε επαρκή αριθμό αντιγράφων, θα πρέπει να συμμορφωθείτε και με τους όρους της ενότητας 3. Επίσης, μπορείτε να δανείζετε αντίγραφα σύμφωνα με τους ως άνω όρους και να προβάλλετε δημοσίως τα αντίγραφα. 4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Αν εκδώσετε περισσότερα από 100 στον αριθμό έντυπα αντίγραφα του Εγγράφου, και η ένδειξη άδειας χρήσης του Εγγράφου προϋποθέτει την ύπαρξη Κειμένων Εξωφύλλου, θα πρέπει να εσωκλείσετε τα αντίγραφα σε εξώφυλλα που θα περιέχουν, με καθαρό και ευανάγνωστο τρόπο, όλα τα ακόλουθα κείμενα εξωφύλλου: Κείμενα Εμπροσθοφύλλου στο εμπροσθόφυλλο και Κείμενα Οπισθοφύλλου στο οπισθόφυλλο. Επίσης, και τα δύο εξώφυλλα θα πρέπει να αναφέρουν, καθαρά και ευανάγνωστα, εσάς ως εκδότη των αντιγράφων. Στο εμπροσθόφυλλο θα πρέπει να αναφέρεται ο πλήρης τίτλος του Εγγράφου, και όλες οι λέξεις του τίτλου θα πρέπει να είναι εξίσου προβεβλημένες και εμφανείς. Επιτρέπεται να προσθέσετε επιπρόσθετο υλικό στα εξώφυλλα. Η παραγωγή αντιγράφων που διαφέρουν μόνο ως προς τα εξώφυλλα, εφόσον διατηρείται ο τίτλος του Εγγράφου και τηρούνται οι παρούσες προϋποθέσεις, μπορεί να θεωρηθεί, κατά τα λοιπά, ως παραγωγή ακριβών αντιγράφων. Αν τα απαιτούμενα κείμενα ενός ή και των δύο εξωφύλλων είναι υπερβολικά μεγάλα για να παραμείνουν ευανάγνωστα αν συμπεριληφθούν σε μία σελίδα, θα πρέπει να τοποθετήσετε τα πρώτα εξώφυλλα του καταλόγου (όσα χωρούν κανονικά) στο εξώφυλλο αυτό καθ' αυτό, και να τοποθετήσετε τα υπόλοιπα στις γειτονικές σελίδες. Αν εκδώσετε περισσότερα από 100 στον αριθμό Αδιαφανή αντίγραφα του Εγγράφου, είτε θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα Διαφανές αντίγραφο (σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή) σε κάθε Αδιαφανές αντίγραφο, είτε θα πρέπει να αναφέρετε μαζί ή σε κάθε Αδιαφανές αντίγραφο μια δημοσίως προσβάσιμη τοποθεσία δικτύου υπολογιστών από την οποία θα μπορεί το ευρύ κοινό που χρησιμοποιεί δίκτυα να λάβει ανώνυμα, δωρεάν, και με χρήση πρωτοκόλλων δικτύου δημοσίων προτύπων, ένα ολοκληρωμένο Διαφανές αντίγραφο του Εγγράφου, χωρίς προσθήκες. Αν επιλέξετε τη δεύτερη επιλογή, όταν ξεκινήσετε τη διανομή των Αδιαφανών αντιγράφων, θα πρέπει να λάβετε λελογισμένα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το Διαφανές αντίγραφο θα παραμείνει προσβάσιμο στην ως άνωθεν τοποθεσία για τουλάχιστον ένα έτος μετά την τελευταία δημόσια διανομή Αδιαφανούς αντιγράφου αυτής της

8 3 / 6 έκδοσης (είτε πρόκειται για άμεση διανομή είτε για διανομή μέσω των πρακτόρων ή λιανοπωλητών σας). Σας ζητείται, αλλά δεν απαιτείται, να επικοινωνήσετε εγκαίρως με τους συγγραφείς του Εγγράφου, πριν αναδιανείμετε μεγάλο αριθμό αντιγράφων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να σας παράσχουν αναθεωρημένη έκδοση του Εγγράφου. 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Σας χορηγείται άδεια αντιγραφής και διανομής Τροποποιημένων Εκδόσεων του Εγγράφου υπό τους όρους των ενοτήτων 2 και 3 ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσετε την Τροποποιημένη Έκδοση υπό την παρούσα Άδεια ως έχει, όπου ως Έγγραφο θα νοείται η Τροποποιημένη Έκδοση. Άρα, θα χορηγείται άδεια διανομής και τροποποίησης της Τροποποιημένης Έκδοσης σε οποιονδήποτε κατέχει αντίγραφό της. Επιπροσθέτως, στην Τροποποιημένη Έκδοση θα πρέπει να κάνετε τα εξής: Στη Σελίδα Τίτλου (και τα εξώφυλλα, αν υφίστανται), χρησιμοποιήστε τίτλο διακριτό από τον τίτλο του Εγγράφου και των προηγούμενων εκδόσεών του (τυχόν προηγούμενες εκδόσεις οφείλουν να αναφέρονται στην ενότητα Ιστορικού του Εγγράφου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τίτλο με τον τίτλο προηγούμενης έκδοσης, αν λάβετε άδεια από τον αρχικό εκδότη της προηγούμενης έκδοσης. Αναφέρετε στη Σελίδα Τίτλου, υπό την ιδιότητα του συγγραφέα, όλα τα άτομα ή τους φορείς που ευθύνονται για τη συγγραφή ή την τροποποίηση της Τροποποιημένης Έκδοσης, μαζί με τουλάχιστον πέντε από τους κύριους συγγραφείς του Εγγράφου ( ή όλους τους κύριους συγγραφείς, αν είναι λιγότεροι από πέντε). Αναφέρετε στη Σελίδα Τίτλου, υπό την ιδιότητα του εκδότη, το όνομα του εκδότη της Τροποποιημένης Έκδοσης. Διατηρήστε όλες τις ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Εγγράφου. Προσθέστε την κατάλληλη ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις τροποποιήσεις σας στις υπόλοιπες ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμπεριλάβετε, αμέσως μετά τις ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μια ένδειξη άδειας χρήσης που θα χορηγεί δημόσια άδεια χρήσης της Τροποποιημένης Έκδοσης υπό τους όρους της παρούσας Άδειας. Η μορφή της ένδειξης αυτής παρατίθεται στο Συμπλήρωμα που ακολουθεί. Διατηρήστε σε αυτή την ένδειξη άδειας χρήσης τους πλήρεις καταλόγους Αμετάβλητων Ενοτήτων και απαιτούμενων Κειμένων Εξωφύλλου που παρατίθενται στην ένδειξη άδειας χρήσης του Εγγράφου. Συμπεριλάβετε αντίγραφο, χωρίς τροποποιήσεις, της παρούσας Άδειας. Διατηρήστε την ενότητα με τίτλο Ιστορικό, καθώς και τον τίτλο της, και προσθέστε μία εγγραφή που θα αναφέρει τουλάχιστον τον τίτλο, το έτος, τους νέους συγγραφείς και τον εκδότη της Τροποποιημέν Έκδοσης, όπως αυτά αναφέρονται στη Σελίδα Τίτλου. Αν δεν υπάρχει ενότητα με τίτλο Ιστορικό στο Έγγραφο, δημιουργήστε αυτήν την ενότητα, αναγράφοντας τον τίτλο, το έτος, τους νέους συγγραφείς και τον εκδότη του Εγγράφου, όπως αυτά αναφέρονται στη Σελίδα Τίτλου, και προσθέτοντας μία εγγραφή που θα περιγράφει την Τροποποιημένη Έκδοση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση. Διατηρήστε την τοποθεσία δικτύου που ενδεχομένως παρέχεται στο Έγγραφο για δημόσια πρόσβαση σε Περατό αντίγραφο του Εγγράφου, καθώς και τυχόν άλλες τοποθεσίες δικτύου που παρέχονται στο έγγραφο και αφορούν προηγούμενες εκδόσεις του. Οι τοποθεσίες αυτές μπορούν να τοποθετηθούν στην ενότητα Ιστορικό. Μπορείτε να παραλείψετε τοποθεσίες δικτύου για έργα που εκδόθηκαν τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από το ίδιο το Έγγραφο, ή αν ο αρχικός εκδότης της αντίστοιχης έκδοσης σας δώσει την άδεια.

9 4 / 6 Αν υπάρχει ενότητα με τίτλο Ευχαριστίες ή Αφιέρωση, διατηρήστε τον τίτλο της ενότητας, και διατηρήστε στο σώμα της ενότητας την ουσία και το ύφος των ευχαριστιών και/ή αφιερώσεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Διατηρήστε όλες τις Αμετάβλητες Ενότητες του Εγγράφου, χωρίς καμία τροποποίηση στο κείμενο και τον τίτλο τους. Η αρίθμηση των ενοτήτων, ή άλλο ισοδύναμό της, δεν θεωρείται τμήμα του τίτλου των ενοτήτων. Διαγράψτε τυχόν ενότητες με τίτλο Έγκριση. Αυτού του είδους οι ενότητες δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στην Τροποποιημένη Έκδοση. Μη μετατρέπετε τον τίτλο καμίας προϋπάρχουσας ενότητας στον τίτλο Έγκριση ή σε τίτλο που συγκρούεται με τον τίτλο Αμετάβλητης Ενότητας. Αν η Τροποποιημένη Έκδοση περιλαμβάνει νέες αρχικές ενότητες ή παραρτήματα, που εμπίπτουν στον ορισμό των Δευτερευουσών Ενοτήτων, και δεν περιέχουν υλικό που να είναι προϊόν αντιγραφής του Εγγράφου, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να ορίσετε ορισμένες ή όλες αυτές τις ενότητες ως αμετάβλητες. Για να το πράξετε, προσθέστε τους τίτλους αυτών των ενοτήτων στον κατάλογο Αμετάβλητων Ενοτήτων στην ένδειξη άδειας χρήσης της Τροποποιημένης Έκδοσης. Οι τίτλοι αυτοί θα πρέπει να είναι διακριτοί από τους υπόλοιπους τίτλους ενοτήτων.. Μπορείτε να προσθέσετε ενότητα με τίτλο Έγκριση, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει αποκλειστικά εγκρίσεις της δικής σας Τροποποιημένης Έκδοσης από διάφορους φορείς, επί παραδείγματι, δηλώσεις αξιολόγησης ομοτίμων ή δηλώσεις ότι το κείμενο έχει εγκριθεί από έναν οργανισμό ως έγκυρος ορισμός ενός προτύπου. Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο μέχρι και πέντε λέξεις ως Κείμενο Εμπροσθοφύλλου, καθώς και κείμενο μέχρι και 25 λέξεις ως Κείμενο Οπισθοφύλλου, στο τέλος του καταλόγου Κειμένων Εξωφύλλου της Τροποποιημένης Έκδοσης. Κάθε μεμονωμένος φορέας επιτρέπεται να προσθέτει μόνο ένα Κείμενο Εμπροσθοφύλλου και ένα Κείμενο Οπισθοφύλλου (ο ίδιος ή εξ ονόματος του ίδιου). Αν το Έγγραφο περιέχει ήδη κείμενο εξωφύλλου για το ίδιο εξώφυλλο, που είχατε προσθέσει προηγουμένως είτε εξ ονόματός σας είτε εξ ονόματος του φορέα που εκπροσωπείτε, δεν σας επιτρέπεται να προσθέσετε επιπλέον εξώφυλλο σας επιτρέπεται ωστόσο να αντικαταστήσετε το προηγούμενο, με ρητή άδεια από τον εκδότη που είχε προσθέσει το προηγούμενο εξώφυλλο. Μέσω της παρούσας άδειας, ο/οι συγγραφείς και ο/οι εκδότες του Εγγράφου δεν χορηγούν άδεια χρήσης των ονομάτων τους για διαφημιστικούς σκοπούς ή για την έγκριση, ρητή ή υπονοούμενη, οποιασδήποτε Τροποποιημένης Έκδοσης. 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Μπορείτε να συνδυάσετε το Έγγραφο με άλλα έγγραφα που υπόκεινται στους όρους της παρούσας Άδειας, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους της ενότητας 4 για τις τροποποιημένες εκδόσεις, με την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός θα περιλαμβάνει όλες τις Αμετάβλητες Ενότητες όλων των πρωτότυπων εγγράφων, χωρίς τροποποιήσεις, και ότι θα αναφέρονται ως Αμετάβλητες Ενότητες του συνδυασμένου έργου στην ένδειξη άδειας χρήσης του. Το συνδυασμένο έργο οφείλει να περιέχει ένα μόνο αντίγραφο της παρούσας Άδειας, και επιτρέπεται η αντικατάσταση πολλαπλών ταυτόσημων Αμετάβλητων Ενοτήτων από ένα μόνο αντίγραφό τους. Αν υφίστανται πολλαπλές Αμετάβλητες Ενότητες με τον ίδιο τίτλο αλλά διαφορετικό περιεχόμενο, φροντίστε να κατασταθεί μοναδικός ο τίτλος κάθε ενότητας, προσθέτοντας στο τέλος του τίτλου, εντός παρενθέσεων, το όνομα του αρχικού συγγραφέα ή εκδότη της ενότητας εφόσον τα γνωρίζετε, ή, εναλλακτικά, ένα μοναδικό αριθμό. Φροντίστε να κάνετε τις ίδιες αλλαγές στους τίτλους των ενοτήτων που αναγράφονται στον κατάλογο Αμετάβλητων Ενοτήτων στην ένδειξη άδειας χρήσης του συνδυασμένου έργου. Στο συνδυασμό θα πρέπει να συνδυάσετε όλες τις ενότητες με τίτλο Ιστορικό που ενδεχομένως διαθέτουν τα πρωτότυπα έγγραφα, δημιουργώντας μία μοναδική ενότητα με τίτλο Ιστορικό. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συνδυάσετε και όλες τις ενότητες με τίτλο Ευχαριστίες ή όλες τις ενότητες με τίτλο Αφιέρωση. Θα πρέπει να διαγράψετε όλες τις ενότητες με τίτλο Έγκριση.

10 5 / 6 7 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Μπορείτε να δημιουργήσετε συλλογή που θα περιλαμβάνει το παρόν Έγγραφο μαζί με άλλα έγγραφα που υπόκεινται στους όρους της παρούσας Άδειας, και να συμπεριλάβετε στη συλλογή ένα μόνο αντίγραφο της παρούσας Άδειας, που θα αντικαθιστά τα μεμονωμένα αντίγραφά της στα διάφορα έγγραφα, με την προϋπόθεση ότι, κατά τα λοιπά, θα συμμορφωθείτε με τους κανόνες της παρούσας Άδειας για την παραγωγή πιστών αντιγράφων καθενός από αυτά τα έγγραφα. Μπορείτε να εξάγετε ένα μεμονωμένο έγγραφο από μια συλλογή τέτοιου είδους, και να το διανείμετε ξεχωριστά υπό τους όρους της παρούσας Άδειας, με την προϋπόθεση ότι θα προσθέσετε αντίγραφο της παρούσας Άδειας στο εξαχθέν έγγραφο, και ότι, κατά τα λοιπά, θα συμμορφωθείτε με τους κανόνες της παρούσας Άδειας για την παραγωγή ακριβών αντιγράφων αυτού του εγγράφου. 8 ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑ Αν το Εγγράφο ή τα παράγωγά του συμπεριληφθούν, μαζί με άλλα ξεχωριστά και ανεξάρτητα έγγραφα ή έργα, σε τόμο ενός μέσου αποθήκευσης ή διανομής, ο τόμος αυτός, στο σύνολό του, δεν θεωρείται Τροποποιημένη Έκδοση του εγγράφου, με την προϋπόθεση ότι δεν διεκδικούνται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για αυτόν. Ο εν λόγω τόμος ονομάζεται συρραφή και η παρούσα άδεια δεν ισχύει για τα υπόλοιπα αυθύπαρκτα έργα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, πέραν του Έγγραφο, απλώς και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτή τη συρραφή, εκτός εάν αποτελούν και αυτά παράγωγα έργα του Εγγράφου. Αν για αυτά τα αντίγραφα του Εγγράφου ισχύουν οι όροι για τα Κείμενα Εξωφύλλου της ενότητας 3, τότε, αν το Έγγραφο αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου της συρραφής, τα Κείμενα Εξωφύλλου του Εγγράφου επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε εξώφυλλα εντός της συρραφής που εσωκλείουν μόνο το Έγγραφο. Ειδάλλως, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε εξώφυλλα που εσωκλείουν ολόκληρη τη συρραφή. 9 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Η μετάφραση θεωρείται μορφή τροποποίησης, άρα μπορείτε να διανέμετε μεταφράσεις του Εγγράφου υπό τους όρους της ενότητας 4. Η αντικατάσταση των Αμετάβλητων Ενοτήτων από μεταφράσεις απαιτεί ειδική άδεια από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά επιτρέπεται η συμπερίληψη στο Έγγραφο μεταφράσεων ορισμένων ή όλων των Αμετάβλητων Ενοτήτων, επιπλέον των πρωτότυπων εκδόσεων αυτών των Αμετάβλητων Ενοτήτων. Μπορείτε να προσθέσετε μεταφράσεις της παρούσας Άδειας, με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλάβετε και την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση της Άδειας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ μετάφρασης και πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης της Άδειας, ισχύει η πρωτότυπη Αγγλική έκδοση. 10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Δεν σας επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή διανομή του Εγγράφου παρά μόνο με τον τρόπο που ρητά προβλέπεται από αυτήν την Άδεια. Κάθε άλλη απόπειρα αντιγραφής, τροποποίησης, περαιτέρω παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης ή διανομής του Εγγράφου είναι άκυρη και αυτομάτως καταργεί τα δικαιώματα που σας παραχωρεί η παρούσα Άδεια. Ωστόσο, τα μέρη στα οποία παρείχατε αντίγραφα ή δικαιώματα υπό τους όρους της παρούσας Άδειας, δεν θα απωλέσουν τα δικαιώματα χρήσης τους, εφόσον εξακολουθούν να συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της Άδειας.

11 6 / 6 11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει περιστασιακά αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης. Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, όμως ενδέχεται να διαφέρουν στις λεπτομέρειες, καθώς επιλαμβάνονται νέων προβλημάτων και ζητημάτων. Βλέπε Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Εάν στο Έγγραφο καθορίζεται ότι ισχύει ένας συγκεκριμένος αριθμός έκδοσης της παρούσας Άδειας ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων είτε αυτής της έκδοσης, είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης έχει δημοσιευτεί (όχι με μορφή σχεδίου) από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Εάν στο Πρόγραμμα δεν καθορίζεται αριθμός έκδοσης της Άδειας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση έχει δημοσιευθεί (όχι με μορφή σχεδίου) από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF). 12 Συμπλήρωμα Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Άδεια σε έγγραφο το οποίο συγγράψατε, θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της Άδειας στο έγγραφο και να τοποθετήσετε τις ακόλουθες ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειας χρήσης αμέσως μετά τη σελίδα τίτλου: Copyright ΕΤΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ. Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου υπό τους όρους της έκδοσης 1.1 της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης, ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσής αυτής από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) οι Αμετάβλητες Ενότητες είναι οι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΤΛΩΝ, τα Κείμενα εμπροσθοφύλλου είναι τα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, και τα Κείμενα Οπισθοφύλλου είναι τα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Αντίγραφο της άδειας συμπεριλαμβάνεται στην ενότητα με τίτλο GNU Free Documentation License. Αν δεν περιέχονται Αμετάβλητες Ενότητες, γράψτε χωρίς Αμετάβλητες Ενότητες, αντί να απαριθμήσετε τις αμετάβλητες ενότητες. Αν δεν περιέχονται Κείμενα Εμπροσθοφύλλου, γράψτε χωρίς Κείμενα Εμπροσθοφύλλου αντί για τα Κείμενα Εμπροσθοφύλλου είναι τα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ομοίως για τα Κείμενα Οπισθοφύλλου. Αν το έγγραφό σας περιέχει μη ασήμαντα παραδείγματα πηγαίου κώδικα, συνιστούμε την παράλληλη δημοσίευσή τους υπό τους όρους της άδειας ελεύθερου λογισμικού της αρεσκείας σας, ώστε να επιτρέψετε τη χρήση τους σε ελεύθερο λογισμικό. Παράδειγμα τέτοιας άδειας αποτελεί η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU.

Εγχειρίδιο Κλότσκι i. Εγχειρίδιο Κλότσκι

Εγχειρίδιο Κλότσκι i. Εγχειρίδιο Κλότσκι i Εγχειρίδιο Κλότσκι ii Copyright 2002 Andrew Sobala Copyright επισκεφθείτε την σελίδα http://www.gnome.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex i Τεκμηρίωση Tetravex ii Copyright 2001 Rob Bradford Copyright 2007-2008 Χρήστος Μπούνταλης (mpounta@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κοινής χρήσης αρχείων

Εγχειρίδιο κοινής χρήσης αρχείων i Εγχειρίδιο κοινής χρήσης ii Copyright 2009 Red Hat, Inc. Παρέχεται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του εγγράφου υπό τους όρους της GNU Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης (GFDL), έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση GNOME Nettool V2.7

Τεκμηρίωση GNOME Nettool V2.7 i Τεκμηρίωση GNOME Nettool ii Copyright 2006 GNOME Foundation Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου υπό τους όρους της έκδοσης 1.1 της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ιδιοτήτων GStreamer V2.4

Οδηγός Ιδιοτήτων GStreamer V2.4 i Οδηγός Ιδιοτήτων GStreamer ii Copyright 2003 Christian Fredrik Kalager Schaller Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης GNU

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης επιλογέα χαρακτήρων

Οδηγός χρήσης επιλογέα χαρακτήρων i ii Copyright 2005 Davyd Madeley Copyright 2004 Angela Boyle Copyright 2002, 2003, 2004 Copyright 2000 Dan Mueth Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής(steriosprosiniklis@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest i Εγχειρίδιο Invest ii Copyright 2004, 2005 Raphael Slinckx Copyright 2007 Terrence Hall Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους ""όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ίδια GNOME i. Εγχειρίδιο Ίδια GNOME

Εγχειρίδιο Ίδια GNOME i. Εγχειρίδιο Ίδια GNOME i Εγχειρίδιο Ίδια GNOME ii Copyright 2005 Callum McKenzie Copyright 2009 Φώτης Τσάμης (ftsamis@gmail.com) Παρέχεται άδεια για την αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του εγγράφου υπό τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Τάλι i. Εγχειρίδιο του Τάλι

Εγχειρίδιο του Τάλι i. Εγχειρίδιο του Τάλι i Εγχειρίδιο του Τάλι ii Copyright 2001 Scott D. Heavner Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της GNU Free Documentation License (GFDL), Έκδοση 1.1 ή μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ i. Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ

Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ i. Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ i Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ ii Copyright 2005 Davyd Madeley Copyright 2004 Ίδρυμα GNOME Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Sticky Notes i. Εγχειρίδιο Sticky Notes

Εγχειρίδιο Sticky Notes i. Εγχειρίδιο Sticky Notes i Εγχειρίδιο Sticky Notes ii Copyright 2005 Davyd Madeley Copyright 2004 Shaun McCance Copyright 2004 Angela Boyle Copyright 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2003 Loban A Rahman Σας παρέχεται άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εργαλείου Διαχείρισης Χρήστη

Εγχειρίδιο Εργαλείου Διαχείρισης Χρήστη i Εγχειρίδιο Εργαλείου ii Copyright 2004 Carlos Garnacho Parro Παρέχεται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου υπό τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNOME (GFDL),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Προσάρτησης δίσκων

Εγχειρίδιο Προσάρτησης δίσκων i Εγχειρίδιο Προσάρτησης ii Copyright 2005 Trent Lloyd Copyright 2004 Sun Microsystems Copyright 2002 John Fleck Copyright 2000 Dan Mueth Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade ii Copyright 2006 Vincent Geddes Copyright 2004, 2003 Sun Microsystems Copyright 2002, 2000 Michael Vance Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Γλώσσας Πληκτρολογίου

Ένδειξη Γλώσσας Πληκτρολογίου i Ένδειξη Γλώσσας ii Copyright 2004 Angela Boyle Copyright 2004 Sergey Udaltsov Σας παρέχεται άδεια να αντιγράψετε, διανείμετε ή/και να τροποποιήσετε το υπάρχον κείμενο υπό τους όρους της άδειας GNU Free

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Vinagre i. Εγχειρίδιο του Vinagre

Εγχειρίδιο του Vinagre i. Εγχειρίδιο του Vinagre i Εγχειρίδιο του Vinagre ii Copyright 2007, 2008 Jonh Wendell (wendell@bani.com.br) Copyright 2009 Μάριος Ζηντίλης (m.zindilis@dmajor.org) Επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναδιανομή και/ή η τροποποίηση αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του επεξεργαστή ρυθμίσεων

Εγχειρίδιο του επεξεργαστή ρυθμίσεων i Εγχειρίδιο του επεξεργαστή ii Copyright 2004 Sun Microsystems Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης GNU (GFDL), Έκδοση 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ψαριού i. Εγχειρίδιο Ψαριού

Εγχειρίδιο Ψαριού i. Εγχειρίδιο Ψαριού i Ψαριού ii Copyright 2002, 2003 Sun Microsystems Copyright 2000 Telsa Gwynne Σας παρέχεται άδεια να αντιγράψετε, διανείμετε ή/και να τροποποιήσετε το υπάρχον κείμενο υπό τους όρους της άδειας GNU Free

Διαβάστε περισσότερα

Μπλάκτζακ Εγχειρίδιο i. Μπλάκτζακ Εγχειρίδιο

Μπλάκτζακ Εγχειρίδιο i. Μπλάκτζακ Εγχειρίδιο i Μπλάκτζακ Εγχειρίδιο ii Copyright 2003 William Jon McCann Copyright 2008 Σταύρος Δαλιακόπουλος (stavros_daliakopoulos@yahoo.gr) Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12 i Εγχειρίδιο GTK-Doc ii Copyright 2000, 2005, 2007-2009 Dan Mueth, Chris Lyttle και Stefan Kost Copyright επισκεφθείτε την σελίδα http://www.gnome.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες Χορηγείται άδεια αντιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων»

Οδηγός χρήσης «Αναζήτησης αρχείων» i ii Copyright 2005 Dennis Cranston Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2000 Alexander Kirillov Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosiniklis@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Empathy Manual V2.2 i. Empathy Manual V2.2

Empathy Manual V2.2 i. Empathy Manual V2.2 i Empathy Manual V2.2 ii Copyright 2008, 2009 Έργο τεκμηρίωσης του GNOME Copyright 2009 GNOME Documentation Project Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο γραμμής εντολών i. Εγχειρίδιο γραμμής εντολών

Εγχειρίδιο γραμμής εντολών i. Εγχειρίδιο γραμμής εντολών i εντολών ii Copyright 2005 Davyd Madeley Copyright 2004 Angela Boyle Copyright 2002, 2003, 2004 Copyright 1998 Oliver Maruhn Copyright 1998 Dan Mueth Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Ρομπότ i. Εγχειρίδιο του Ρομπότ

Εγχειρίδιο του Ρομπότ i. Εγχειρίδιο του Ρομπότ i Εγχειρίδιο του Ρομπότ ii Copyright 2001 Patanjali Somayaji, Mark Rae Επιτρέπεται η αντιγραφή, αναδιανομή και/η τροποποίηση αυτού του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης GNU (GFDL),

Διαβάστε περισσότερα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα

Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Συχνέ ς Ερωτή σέις Πνέυματικα Δικαιωματα Τι σημαίνει εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων; Είναι η διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται δεν παραβιάζει τον νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση του Ματζόγκ i. Τεκμηρίωση του Ματζόγκ

Τεκμηρίωση του Ματζόγκ i. Τεκμηρίωση του Ματζόγκ i Τεκμηρίωση του Ματζόγκ ii Copyright 1998 Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού Copyright 2000 Eric Baudais (Συγγραφέας της τεκμηρίωσης) Copyright δείτε http://www.gnome.gr/ Για περισσότερα Δίνεται άδεια για αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πέντε ή περισσότερα

Εγχειρίδιο Πέντε ή περισσότερα i Εγχειρίδιο Πέντε ή ii Copyright 2000-2002 Emese Kovács Copyright επισκεφθείτε την σελίδα http://www.gnome.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Α ΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU. Έκδοση 2, Ιούνιος 1991

ΓΕΝΙΚΗ Α ΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU. Έκδοση 2, Ιούνιος 1991 Αυτή είναι µια ανεπίσηµη µετάφραση της Γενικής Άδειας ηµόσιας Χρήσης GNU (GNU GPL) στα ελληνικά. εν εκδόθηκε από το Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νοµικά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1

Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 Άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση V.1.1 EUPL Ευρωπαϊκή Κοινότητα 2007 Η παρούσα άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (η «EUPL») 1 ισχύει για κάθε έργο ή λογισµικό (όπως ορίζονται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της Ανάλυσης χρήσης δίσκου

Εγχειρίδιο της Ανάλυσης χρήσης δίσκου i Εγχειρίδιο της Ανάλυσης ii Copyright 2006 Fabio Marzocca Copyright 2009 Μάριος Ζηντίλης (m.zindilis@dmajor.org) Επιτρέπεται η αντιγραφή, αναδιανομή και/ή η τροποποίηση αυτού του εγγράφου υπό τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον ν

Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον ν ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ιστοσελίδα: http://www.creativecommons.gr/ 2 1 Πνευµατική ιδιοκτησία ή πνευµατικά δικαιώµατα ονοµάζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των πνευµατικών δηµιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ CRIS (CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEMS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το Σκάκι i. Εγχειρίδιο για το Σκάκι

Εγχειρίδιο για το Σκάκι i. Εγχειρίδιο για το Σκάκι i Εγχειρίδιο για το Σκάκι ii Copyright 2006-2008 Andreas Røsdal Σας παρέχεται άδεια να αντιγράψετε, διανείμετε ή/και να τροποποιήσετε το υπάρχον κείμενο υπό τους όρους της άδειας GNU Free Documentation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας Περιεχόμενα Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου... 3 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης για την Ανάρτηση Διδακτικών Συγγραμμάτων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης για την Ανάρτηση Διδακτικών Συγγραμμάτων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης για την Ανάρτηση Διδακτικών Συγγραμμάτων Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές Πληροφορίες... 2 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 Περιεχόμενα ΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ... 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Α. Πολιτική περιεχομένου... 4 Β. Πολιτική Πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL

CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL CREATIVE COMMONS CC0 1.0 UNIVERSAL ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Accerciser, έκδοση 0.2.0

Εγχειρίδιο του Accerciser, έκδοση 0.2.0 i Εγχειρίδιο του Accerciser, ii Copyright 2006, 2007, 2008 IBM Corporation Ανάδραση Για να αναφέρετε ένα σφάλμα ή να κάνετε μια εισήγηση σχετικά με την εφαρμογή Accerciser ή με αυτό τον εγχειρίδιο, ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διακίνηση της Πληροφορίας ως τα Creative Commons

Από την Διακίνηση της Πληροφορίας ως τα Creative Commons Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Από την Διακίνηση της Πληροφορίας ως τα Creative Commons Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί

1. Αποδοχή όρων χρήσης. 2. Δικαιώματα χρήσης και περιορισμοί. 3. Περιορισμοί 1. Αποδοχή όρων χρήσης Το παρόν προϊόν λογισμικού (εφεξής, Λογισμικό) συνιστά λογισμικό συστήματος τεκμηρίωσης ερευνητικής δραστηριότητας και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Sound Juicer i. Οδηγός Sound Juicer

Οδηγός Sound Juicer i. Οδηγός Sound Juicer i Οδηγός Sound Juicer ii Copyright 2003 Mike Hearn (mike@theoretic.com) Copyright 2005 Shaun McCance Copyright 2008 Andreas Freund Copyright 2006 Νικολάου Χαράλαμπος (babis85@freemail.gr) Δίνεται άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Έργα. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Παρακολούθηση των εργασιών σας. Προβολή εργασιών σε λωρίδα χρόνου. Κοινή χρήση του έργου σας με άλλα άτομα

Έργα. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης. Παρακολούθηση των εργασιών σας. Προβολή εργασιών σε λωρίδα χρόνου. Κοινή χρήση του έργου σας με άλλα άτομα Έργα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Παρακολούθηση των εργασιών σας Η λίστα εργασιών του SharePoint είναι μια εύχρηστη λύση για να παρακολουθείτε όλα όσα χρειάζεται να γίνουν σε ένα έργο. Μπορείτε να προσθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

Cheese Οδηγός i. Cheese Οδηγός

Cheese Οδηγός i. Cheese Οδηγός i Cheese Οδηγός ii Copyright 2007,2008 daniel g. siegel (dgsiegel@gmail.com), Jaap A. Haitsma (jaap@haitsma.org) Σας παρέχεται άδεια να αντιγράψετε, διανείμετε ή/και να τροποποιήσετε το υπάρχον κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων Ενότητα 6: Πνευματικά Δικαιώματα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Οι άδειες χρήσης Δικαιώματα Κύριες άδειες χρήσης Δευτερεύουσες άδειες Η διαδικασία

1. Εισαγωγή Οι άδειες χρήσης Δικαιώματα Κύριες άδειες χρήσης Δευτερεύουσες άδειες Η διαδικασία 1. Εισαγωγή...4 2. Οι άδειες χρήσης....5 2.1. Δικαιώματα...5 2.2. Κύριες άδειες χρήσης...6 2.3. Δευτερεύουσες άδειες...7 3. Η διαδικασία...8 4. Συνοψίζοντας...9 5. Αναφορές, σχετικοί συνδέσμοι....10 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα Οι άδειες Creative Commons Δρ. Μαριάνθη Πετράκη Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης έργου

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμός Μαγειρέψτε με την Πολυεστία Ελ Γκρέκο H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου Ο όροσ Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS) αναφέρεται ςτισ εφαρμογέσ που επιτρέπουν ςτο χρήςτη να διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέσεις Μελετητή Google

Παραθέσεις Μελετητή Google Παραθέσεις Μελετητή Google http://scholar.google.gr/intl/el/scholar/citations.html Οι Παραθέσεις Μελετητή Google παρέχουν στους συγγραφείς έναν απλό τρόπο για να παρακολουθούν τις παραθέσεις που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί

Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Ψηφιοποίηση υλικού σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία : προκλήσεις και περιορισμοί Σύλβια Β. Κουκουνίδου Αρχειονόμος Βιβλιοθηκονόμος Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου 10 Μαΐου 2010 Ψηφιοποίηση Μετατροπή αναλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της μετάφρασης

Ιστορία της μετάφρασης ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Μεταφραστές και πρωτότυπα. Ελένη Κασάπη ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ

Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων ΤΑΤΙΆΝΑ-ΕΛΈΝΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΎ, ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ, ΤΜΉΜΑ ΝΟΜΙΚΉΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΎΠΡΟΥ Νομικό πλαίσιο για τη συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων: ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα