Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά."

Transcript

1 EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6.4 WORK PACKAGE: 6.4 Προσδιορισµός αναγκών κατάρτισης ανέργων στην περιφέρεια της υτικής Ελλάδας (Νοµός Αιτωλοακαρνανίας, Νόµος Αχαΐας, Νοµός Ηλείας) βάσει των αποτελεσµάτων από τις έρευνες πεδίου του WISΕ καθώς και των αποτελεσµάτων άλλων πρόσφατων µελετών. Υπεύθυνος φορέας: VFA- Βάλτερ Φισσάµπερ και Συνεργάτες Ε.Π.Ε Στην υλοποίηση του παραδοτέου συµµετείχαν: 1. Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας υτικής Ελλάδας 2. Παν/µιο Πατρών - Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 3. Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Α.Ε 4. Ηλειακή Αναπτυξιακή Α.Ε 5. Ν.Ε.Α. Αχαΐας 6. VFA- Βάλτερ Φισσάµπερ & Συν/τες ΕΠΕ 7. SFS Sozialforschngsstelle Dortmund

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για τον προσδιορισµό των αναγκών κατάρτισης για τους ανέργους µιας περιοχής (στην προκειµένη περίπτωση για τη περιφέρεια της υτικής Ελλάδας) είναι σκόπιµο να λαµβάνεται υπόψη, αφ ενός µεν η ζήτηση ειδικοτήτων/δεξιοτήτων/προσόντων, αφετέρου δε, η προσφορά εργατικού δυναµικού (ειδικότητες/δεξιότητες/προσόντα). Οι ανάγκες κατάρτισης που προκύπτουν από τη συνεκτίµηση ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας, χρησιµεύουν στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατάρτισης που θα βοηθήσουν τους ανέργους να αποκτήσουν δεξιότητες που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο Α της παρούσας ανάλυσης παρουσιάζονται οι ειδικότητες/δεξιότητες σε ζήτηση στους τρεις νοµούς, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας που προκύπτουν από πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τις εταιρίες Metron Analysis και VFA. Ειδική αναφορά γίνεται στο ίδιο κεφάλαιο στη µελλοντική ζήτηση ειδικοτήτων, βάσει των αποτελεσµάτων έρευνας πεδίου που σχεδίασε το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. και υλοποίησε το Πανεπιστήµιο Πατρών (Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων). Επίσης, παρουσιάζονται ως αποτελέσµατα ανάλυσης των ερωτηµάτων των ερευνών πεδίου του WISE (βλ. παραδοτέα 4 και 6.1) πέντε χαρακτηριστικά προφίλ ανέργων, τα οποία αφ ενός εµφανίζονται µε µεγάλη συχνότητα στο σύνολο των ανέργων (και των τριών νοµών της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας), αφ ετέρου δε, έχουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τις ανάγκες κατάρτισης τους µε στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται και οι απαντήσεις ανέργων, που δηλώνουν διατεθειµένοι να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και ταυτόχρονα προσδιορίζουν τους τοµείς/χαρακτηριστικά της περιοχής τους, που είναι ευνοϊκοί για ανάπτυξη τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. 2

3 Τέλος, αναλύονται και οι απαντήσεις από την έρευνα πεδίου του WISE (βλ. παραδοτέο 5) σε δείγµα 397 επιχειρήσεων σχετικά µε τις ανάγκες/προοπτικές ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων ή/και υπηρεσιών και τις αντίστοιχες δεξιότητες που απαιτούνται. Στο κεφάλαιο Β αναλύεται η προσφορά ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά εργασίας, αφ ενός βάσει των αποτελεσµάτων των ερευνών πεδίου του WISE, καθώς και βάσει των αποτελεσµάτων άλλων πρόσφατων µελετών. Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. Οι ανάγκες κατάρτισης περιλαµβάνουν τρεις πληροφορίες: επάγγελµα / εργασιακό προφίλ των ανέργων προτεινόµενο αντικείµενο κατάρτισης εκπαιδευτικό επίπεδο ανέργων Οι παρουσιαζόµενες ανάγκες κατάρτισης δεν έχουν σε όλες τις περιπτώσεις τον ίδιο βαθµό αναλυτικότητας, διότι ο προσδιορισµός τους προέκυψε από διαφορετικές µελέτες, καθώς και από διασταύρωση πληροφοριακού υλικού διαφορετικών πηγών προέλευσης. Για αυτό π.χ. σε κάποιες περιπτώσεις το προτεινόµενο αντικείµενο κατάρτισης είναι πολύ συγκεκριµένο, ενώ σε άλλες είναι διατυπωµένο γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση, οι ανάγκες κατάρτισης που προκύπτουν από την ερευνητική/µελετητική προσπάθεια δεν είναι παρά ένα υποστηρικτικό εργαλείο (αν και αρκετά σηµαντικό) για όσους αναλαµβάνουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Ο τελικός προσδιορισµός των προγραµµάτων κατάρτισης, που θα πραγµατοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, θα προκύψει από τον συνυπολογισµό και άλλων παραµέτρων/συνθηκών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. εκδήλωση συγκεκριµένων προδιαγραφών ζήτησης από τοπικούς εργοδότες, η οποία δεν µπορεί να ικανοποιηθεί). Η παρούσα ανάλυση των αναγκών κατάρτισης, θα τεθεί άµεσα υπόψη των πέντε δικτύων, που λειτουργούν ήδη στα πλαίσια του παρόντος έργου, ώστε να συνυπολογιστούν και να υποβοηθήσουν έτσι την προσπάθεια σχεδιασµού στρατηγικής για την απασχόληση στους τρεις νοµούς της περιφέρειας. 3

4 Α) Ειδικότητες/ εξιότητες/προσόντα σε Ζήτηση 1) Αποτελέσµατα έρευνας Metron Analysis και VFA: Για τη παρουσίαση των ειδικοτήτων σε ζήτηση για τους τρεις νοµούς, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας Ηλείας, χρησιµοποιήθηκαν εκτενή στοιχεία από την τελική έκθεση του ερευνητικού προγράµµατος. Σύνδεση εξειδικευµένης συνεχιζόµενης κατάρτισης ανέργων µε τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας. Η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε από τη METRON ANALYSIS και τη VFA το 2001 και είχε ως στόχο τη διερεύνηση και αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων της χώρας σε ανθρώπινο δυναµικό και την ανάδειξη µεθοδολογίας σχεδιασµού και προκήρυξης των σχετικών προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης ανά νοµό της χώρας. Μεθοδολογία: Για την εύρεση των ειδικοτήτων σε ζήτηση η έρευνα αυτή στηρίζεται σε στοιχεία της τελικής έκθεσης του ερευνητικού προγράµµατος Σύνδεση εξειδικευµένης συνεχιζόµενης κατάρτισης ανέργων µε τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας των εταιριών METRON ANALYSIS και VFA. Για την εύρεση των ειδικοτήτων σε ζήτηση στη συγκεκριµένη µελέτη, αξιοποιήθηκε έρευνα πεδίου και ανάλυση των αποτελεσµάτων της µε συγκεκριµένη µεθοδολογική προσέγγιση που εν συντοµία περιγράφεται στη συνέχεια. Για την επιλογή του δείγµατος της έρευνας πεδίου χρησιµοποιήθηκε το αρχείο επιχειρήσεων της χώρας, όπως αυτό παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας από το Υπουργείο Οικονοµικών. Το αρχείο αυτό περιελάµβανε επιχειρήσεις. Από το αρχείο αυτό δηµιουργήθηκε ένα νέο αρχείο το οποίο δεν περιείχε όλες τις επιχειρήσεις µε τζίρο κάτω από Ευρώ και τελικώς περιείχε τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, από πλευράς τζίρου, της χώρας. Με εκτιµώµενο ποσοστό απόκρισης της τάξης του 50% επιλέχθηκαν από το αρχείο επιχειρήσεις, ως τελικό δειγµατοληπτικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είναι εφικτό να επιτευχθεί τελικό δείγµα περίπου συνεντεύξεων. 4

5 Η περιοχή της έρευνας περιλάµβανε και τους 51 Νοµούς της Ελλάδας. Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας αποτελείται από τρία τµήµατα. Το πρώτο βασικό τµήµα κατέγραφε βασικά στοιχεία για κάθε επιχείρηση. Το δεύτερο τµήµα πραγµατοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που εξέφραζαν ανάγκες σε ειδικότητες και κατέγραφε στοιχεία για κάθε συνδυασµό ειδικότητας και νοµό δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Το τρίτο τµήµα πραγµατοποιήθηκε σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που είχαν προσλάβει το τελευταίο χρόνο κάποιο άτοµο στο βασικό νοµό δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη µε τις µεθόδους των τηλεφωνικών και των προσωπικών συνεντεύξεων. Η πλειοψηφία των συνεντεύξεων ήταν τηλεφωνικές ενώ οι προσωπικές συνεντεύξεις χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για τις µεγαλύτερες, µε βάση το τζίρο, επιχειρήσεις. Για τη κωδικοποίηση των απαντήσεων έγινε χρήση τετραψήφιων κωδικών ΣΤΑΚΟ για το κλάδο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων και ΣΤΕΠ για τις ειδικότητες που ζητούν να προσλάβουν ή έχουν ήδη προσλάβει άτοµα το τελευταίο χρόνο. Σε περιπτώσεις όπου εµφανίζονταν ειδικότητες οι οποίες δεν µπορούσαν να ενταχθούν στους προϋπάρχοντες κωδικούς ΣΤΕΠ (όπως µηχανικός περιβάλλοντος, marketer) προστέθηκαν νέοι κωδικοί. Για τη καταγραφή των στοιχείων εξειδίκευσης των παραπάνω ειδικοτήτων (όπως εξειδίκευση σε Η/Υ, ξένες γλώσσες κ.α.) αναπτύχθηκαν αποκλειστικές λίστες κωδικών. Μεθοδολογική Προσέγγιση υναµικής Ζητούµενων Ειδικοτήτων: Βασικό ζητούµενο της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου ήταν ο προσδιορισµός και η παρουσίαση της ζήτησης από πλευράς επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες (προσόντα), ξεχωριστά για κάθε νοµό. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε σκόπιµο να υπολογιστεί ένας είκτης ανά επάγγελµα (σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού ΣΤΕΠ) και νοµό, ο οποίος εκφράζει τη δυναµική, δηλαδή τη συµµετοχή κάθε επαγγέλµατος στη ζήτηση για κάθε νοµό. 5

6 Η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε για το προσδιορισµό αυτού του είκτη στηρίχθηκε στις εξής κύριες παραδοχές: Βασικό ποσοτικό στοιχείο προσδιορισµού της δυναµικής της ζήτησης ενός επαγγέλµατος σε επίπεδο νοµού είναι η συσχέτιση του αριθµού των προσφερόµενων θέσεων εργασίας για το εν λόγω επάγγελµα µε το σύνολο των προσφερόµενων θέσεων στον ίδιο νοµό. Οι απαντήσεις που αφορούν το βαθµό δυσκολίας ή ευκολίας για να καλυφθεί η τρέχουσα ζήτηση για κάθε επάγγελµα επηρεάζουν το ίδιο τον είκτη που αναφέραµε. Ανάλογα µε το µέσο όρο βαθµολογίας που δίνουν οι επιχειρήσεις στη σχετική ερώτηση του ερωτηµατολογίου της έρευνας ο είκτης µπορεί να επηρεαστεί µέχρι 10% προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Οι προσλήψεις που έκαναν οι συµµετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις κατά το δωδεκάµηνο πριν τη συνέντευξη µαζί τους, µπορούν να επηρεάσουν έως και 10% προς τα πάνω ή προς τα κάτω το καταρχήν προσδιορισθέν επίπεδο δυναµικής της ζήτησης ανά επάγγελµα. Σε περίπτωση που δεν έγιναν προσλήψεις για ένα επάγγελµα το οποίο παρουσιάζει τρέχουσα ζήτηση, η µείωση αυτή υπολογίζεται στο 20%. Οι ανωτέρω παραδοχές οδήγησαν σε στατιστικές εξισώσεις υπολογισµού του είκτη υναµικής της Ζήτησης για τους Νοµούς και τους τετραψήφιους κωδικούς επαγγελµάτων. Ειδικότητες σε Ζήτηση ανά Νοµό: Οι ειδικότητες σε ζήτηση παρουσιάζονται κατωτέρω, ξεχωριστά για κάθε νοµό της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας κατά σειρά που ανταποκρίνονται στη δυναµική της ζήτησης για κάθε µία από τις ειδικότητες αυτές. Εκτός από τον τίτλο των ειδικοτήτων σε ζήτηση παρατίθεται και ο τετραψήφιος αριθµός, ΣΤΑΚΟ, που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα. Σηµειωτέον, ότι ο αναφερόµενος τίτλος των ειδικοτήτων ακολουθεί τη διατύπωση ΣΤΑΚΟ, και δεν προέρχεται άµεσα από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων. 6

7 Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 5320 Πωλητές σε καταστήµατα 1233 ιευθυντές Υπηρεσιών Υποστήριξης 5169 Πρακτικοί βοηθοί κτηνιάτρων, φαρµακοποιών 8824 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 4131 Αποθηκάριοι και ζυγιστές 3415 Αντιπρόσωποι και ειδικευµένοι τεχνικοί επί των πωλήσεων 2370 Νοσηλευτές και µαίες 1239 ιευθυντές υπηρεσιών υποστήριξης Νοµός Αχαΐας 5320 Πωλητές σε καταστήµατα 3433 Βοηθοί λογιστών 3415 Αντιπρόσωποι και ειδικευµένοι τεχνικοί επί των πωλήσεων τεχνικού εξοπλισµού και συναφών προϊόντων 7270 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών σε κτίρια 2511 Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 4115 Γραµµατείς δακτυλογράφοι 3111 Τεχνολόγοι φυσικοχηµικών επιστηµών 8824 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 9320 Ανειδίκευτοι εργάτες µεταποιητικών βιοµηχανιών 7840 Κατασκευαστές πρωτοτύπων (πατρόν) και υφασµάτων, δερµάτων και συναφών ειδών 4131 Αποθηκάριοι και ζυγιστές 7620 Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες 3114 Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών 3211 Βιολογικών επιστηµών τεχνικοί βοηθοί 6613 Σπογγαλιείς και άλλοι αλιείς 9330 Φορτοεκφορτωτές µεταφορικών µέσων, λιµενεργάτες κ.ά Μηχανικοί και εφαρµοστές γεωργικών, βιοµηχανικών ή άλλων µηχανηµάτων 2340 Κτηνίατροι 7610 Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευµάτων κ.ά Τεχνικοί βοηθοί αναλυτών και προγραµµατιστών Η/Υ 7

8 3112 Τεχνολόγοι δοµικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι 9151 Αγγελιοφόροι, αχθοφόροι αποσκευών και µικροδεµάτων και διανοµείς 7440 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρµοστές και συντηρητές ηλεκτρικών µηχανών και εξοπλισµού 7410 Μηχανικοί και εφαρµοστές αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανών 3113 Τεχνολόγοι σύµβουλοι γεωργικών και δασικών εφαρµογών 8550 Χειριστές µηχανηµάτων υποδηµατοποιίας, κατασκευής ειδών αποσκευής και παροµοίων ειδών 2232 Ηλεκτρονικοί µηχανικοί και µηχανικοί τηλεπικοινωνιών 2233 Μηχανολόγοι µηχανικοί 2471 ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 2727 Υπεύθυνοι marketing 1235 ιευθυντές προµηθειών και διανοµών 2113 Χηµικοί 3115 Τεχνολόγοι µηχανολόγοι Νοµός Ηλείας 7561 Τυπογράφοι, στοιχειοθέτες κ.ά Χειριστές µηχανοκίνητων αγροτικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού 5320 Πωλητές σε καταστήµατα 8822 Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί και µικρών φορτηγών 2511 Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 4115 Γραµµατείς δακτυλογράφοι 9330 Φορτοεκφορτωτές µεταφορικών µέσων, λιµενεργάτες κ.ά Τεχνολόγοι γεωπονίας και δασοπονίας 2313 Γεωπόνοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 8

9 2) Μελλοντική ζήτηση ειδικοτήτων Σε πρόσφατη (2003) µελέτη του ΠΑΕΠ Αναπτυξιακές δυνατότητες, αγορά εργασίας και προοπτικές απασχόλησης στο νοµό Αχαΐας υπάρχει και µία έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις της Αχαΐας. Η έρευνα πεδίου σχεδιάστηκε από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. και υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο Πατρών (Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων). Σκοπός αυτής της έρευνας πεδίου ήταν η αναζήτηση σηµαντικών πληροφοριών σχετικά µε τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Με τον όρο διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας εννοούνται κυρίως : οι µεταβολές στην απασχόληση οι µεταβολές στο είδος των εργασιακών σχέσεων και οι µεταβολές σε δεξιότητες και προσόντα Στα πλαίσια αυτά δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε στόχο τη διερεύνηση αυτών των στοιχείων. Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από 220 επιχειρήσεις οι οποίες επιλέχθηκαν µε βάση το τζίρο τους και την οικονοµική τους δραστηριότητα. Από τα ερωτηµατολόγια των επιχειρήσεων προκύπτουν οι κύριες ειδικότητες που αναµένεται να παρουσιάσουν µελλοντική ζήτηση σύµφωνα µε τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις απάντησαν στο ερώτηµα ποιες ειδικότητες θεωρούν ότι θα παρουσιάσουν αύξηση της ζήτησής τους τα επόµενα χρόνια για το νοµό Αχαΐας. Οι ειδικότητες αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια ταξινοµηµένες µε βάση το ποιες θεωρούν οι επιχειρήσεις ότι θα έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση στο µέλλον. 9

10 Μελλοντική Ζήτηση Ειδικοτήτων στο Νοµό Αχαΐας: Οικονοµολόγοι ηµόσιες σχέσεις marketing Προγραµµατιστές χειριστές Η/Υ Λογιστές Ιατρικά παραϊατρικά επαγγέλµατα Μηχανολόγοι µηχανικοί Οδηγοί Τεχνικοί Service Εκπαιδευτικοί Ηλεκτρονικοί ηλεκτρολόγοι Τεχνίτες χειριστές Πωλητές Σύµβουλοι Ανειδίκευτοι εργάτες Managers ιοικητικοί υπάλληλοι 10

11 3) Έρευνες Πεδίου WISE Από τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στα πλαίσια του WISE σε ανέργους (βλ. παραδοτέο ) και των τριών νοµών της περιφέρειας της υτικής Ελλάδας, προκύπτουν κάποια βασικά προφίλ ανέργων. Πρόκειται στην ουσία για κοινά χαρακτηριστικά σηµαντικού αριθµού ανέργων που µας οδηγούν στη διατύπωση συγκεκριµένων αναγκών κατάρτισης που η µετουσίωσή τους σε προγράµµατα κατάρτισης θα µπορούσε να τους βοηθήσει στην προσπάθεια τους για εύρεση εργασίας. Οι κατηγορίες αυτές ανέργων είναι: Άνεργοι, νέοι και νέες, απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. χωρίς εργασιακή εµπειρία. Αναφέρεται σε ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό ανέργων νέων, οι οποίοι αν και απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δεν διαθέτουν εργασιακή εµπειρία και έχουν δυσκολία να βρουν απασχόληση σχετική µε την ειδικότητα τους. Για τους ανέργους αυτούς είναι χρήσιµα προγράµµατα κατάρτισης σε δεξιότητες αιχµής στα αντικείµενα της εξειδίκευσης τους και κυρίως προγράµµατα κατάρτισης που θα συνδυάζονται και µε την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Άνεργοι νέοι, απόφοιτοι δηµοτικού, γυµνασίου, χωρίς πρόσθετα προσόντα και χωρίς εργασιακή εµπειρία ή µε εργασιακή εµπειρία χειρονακτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα µεγάλο αριθµό ανέργων που έχουν τελειώσει µέρος ή και όλη τη βασική εκπαίδευση, δεν διαθέτουν πρόσθετα προσόντα και απασχολούνταν σε χειρονακτικές η εποχικές εργασίες. Για αυτούς τους νέους χρειάζονται προγράµµατα κατάρτισης που θα βελτιώσουν τα προσόντα τους µε βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. 11

12 Άνεργοι νέοι και νέες απόφοιτοι λυκείου χωρίς εργασιακή εµπειρία και ιδιαίτερα πρόσθετα προσόντα. Για την κατηγορία αυτή των ανέργων, που εµφανίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας, προτείνονται προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες (βασικές γνώσεις Η/Υ, αγγλικά) καθώς και απόκτηση δεξιοτήτων σε επαγγέλµατα µε µεγάλη ζήτηση όπως των πωλητών-τριών. Άνεργες νέες, απόφοιτες ιδιωτικών ή δηµόσιων µεταλυκειακών σχολών (κυρίως ΙΕΚ), χωρίς εργασιακή εµπειρία και ιδιαίτερα πρόσθετα προσόντα. Πρόκειται για ένα µεγάλο ποσοστό ανέργων νεαρών γυναικών, που αν και έχουν τελειώσει κάποια δηµόσια ή ιδιωτική σχολή µετά το λύκειο, δεν διαθέτουν ιδιαίτερα πρόσθετα προσόντα και εργασιακή εµπειρία ώστε να βρουν εύκολα απασχόληση. Σε αυτή τη περίπτωση χρειάζονται προγράµµατα κατάρτισης µε στόχο την αύξηση των πρόσθετων προσόντων αυτών των γυναικών και κυρίως προγράµµατα που θα συνδυάζονται και µε την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Μακροχρόνια άνεργες, µεγάλης ηλικίας, απόφοιτες δηµοτικού ή γυµνασίου, χωρίς πρόσθετα προσόντα και µε εργασιακή εµπειρία, η οποία όµως αποκτήθηκε είτε πριν από µεγάλο χρονικό διάστηµα είτε αφορούν δραστηριότητες χωρίς ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αναφερόµαστε σε γυναίκες σχετικά µεγάλης ηλικίας (45 µε 65) που έχασαν την απασχόληση τους σε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν µείνει αρκετά µεγάλα χρονικά διαστήµατα άνεργες και µε βάση το χαµηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο, τη µη ύπαρξη πρόσθετων προσόντων αλλά και την ηλικία τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρουν απασχόληση. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζονται προγράµµατα κατάρτισης σε αντικείµενα συναφή µε τη προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία τους και τις γνώσεις τους, τα οποία όµως να έχουν ζήτηση σήµερα στην αγορά εργασίας. 12

13 Από τις απαντήσεις των ανέργων που σχετίζονται µε τα ερωτήµατα που αφορούν την επιχειρηµατικότητα, προκύπτουν άνεργοι που δηλώνουν διατεθειµένοι να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και ταυτόχρονα δηλώνουν και κάποια στοιχεία της περιοχής τους ως θετικά για την αξιοποίηση τους στη προώθηση και δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Τα αναφερόµενα από τους ανέργους και αξιοποιήσιµα στοιχεία της ιδιαίτερης πατρίδας τους µπορούν να συνοψιστούν στις εξής έννοιες: - Φύση (τοπίο, φυσικοί πόροι) - Ιστορία - Παραδοσιακή αρχιτεκτονική - Πολιτισµός - Παράδοση και κληρονοµιά (παραδοσιακές µέθοδοι παραγωγής, τοπικά προϊόντα κ.λ.π) Οι ανωτέρω έννοιες παραπέµπουν κυρίως σε δραστηριότητες τουριστικού χαρακτήρα καθώς και παραγωγής και εµπορίας παραδοσιακών προϊόντων. Οι έννοιες αυτές ανιχνεύτηκαν στις απαντήσεις ανέργων και των τριών νοµών καθώς και των δύο φύλων (µε κάποιες διαφοροποιήσεις, οι οποίες λόγω και του µικρού δείγµατος των σχετικών απαντήσεων δεν κρίνεταί σκόπιµο να αναλυθούν περαιτέρω). Σηµαντικά στοιχεία για τις ανάγκες κατάρτισης προκύπτουν και από την έρευνα πεδίου που διεξήχθη στα πλαίσια του WISE σε επιχειρήσεις και των τριών νοµών της Περιφέρεια υτικής Ελλάδας. Η έρευνα διεξήχθη µε ερωτηµατολόγιο σε δείγµα 397 επιχειρήσεων και των τριών νοµών, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα έχουν οι απαντήσεις των επιχειρηµατιών σχετικά µε την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. Από την έρευνα προκύπτουν ανάγκες κατάρτισης που σχετίζονται µε τη παραγωγή, τη προώθηση και την εµπορική εκµετάλλευση καινοτόµων, συµβατικών προϊόντων και υπηρεσιών. 13

14 B) Ειδικότητες σε Προσφορά Για τη καταγραφή των ειδικοτήτων σε προσφορά για τους τρεις νοµούς, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τρεις πηγές: i) Η µελέτη του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφόρηση (ΠΑΕΠ), µε θέµα: Αναπτυξιακές δυνατότητες, αγορά εργασίας και προοπτικές απασχόλησης στο Νοµό Αχαΐας (Ιούνιος 2003), που περιέχει στοιχεία για τους ανέργους και τις ειδικότητες τους στο Νοµό Αχαΐας. ii) Η τελική έκθεση του ερευνητικού προγράµµατος Σύνδεση εξειδικευµένης συνεχιζόµενης κατάρτισης ανέργων µε τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας που πραγµατοποιήθηκε από τη METRON ANALYSIS και τη VFA και είχε ως στόχο τη διερεύνηση και αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων της χώρας σε ανθρώπινο δυναµικό και την ανάδειξη της µεθοδολογίας σχεδιασµού και προκήρυξης των σχετικών προγραµµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης ανά νοµό της χώρας. iii) Η έρευνα πεδίου για τους ανέργους που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του WISE. iv) Στατιστικά στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού υναµικού της Ε.Σ.Υ.Ε. (2002) για τους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Στη µελέτη του ΠΑΕΠ και στο δεύτερο κεφάλαιο, µε τίτλο Ανάλυση Αγοράς Εργασίας στον Νοµό Αχαΐας παρουσιάζεται η κατανοµή των ανέργων και των κενών θέσεων εργασίας κατά επάγγελµα. Με βάση αυτά τα στοιχεία και κυρίως τον αριθµό των ανέργων ανά θέση εργασίας και επάγγελµα, προκύπτουν οι κύριες ειδικότητες σε προσφορά για το Νοµό Αχαΐας. Οι ειδικότητες αυτές είναι προϊόν της ανάλυσης των στοιχείων της αγοράς εργασίας για το νοµό Αχαΐας που γίνεται στη βάση της επεξεργασίας των στοιχείων της ΕΣΥΕ για τη Περιφέρεια της υτικής Ελλάδας, στην οποία υπάγεται ο νοµός Αχαΐας, και στη βάση των στοιχείων της εγγεγραµµένης από τον Ο.Α.Ε.. ανεργίας για το νοµό Αχαΐας. Τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. αναφέρονται στο δεύτερο τρίµηνο του 2002, ενώ τα στοιχεία του Ο.Α.Ε.. αναφέρονται σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές: Ιούνιος 2002, Οκτώβριος 2002 και Φεβρουάριος

15 Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν οι ειδικότητες σε προσφορά για το νοµό Αχαΐας, οι οποίες παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά από αυτές µε τη µεγαλύτερη προσφορά σε αυτές µε τη µικρότερη προσφορά. Οι ειδικότητες σε προσφορά είναι στην ουσία αυτές που συγκεντρώνουν τους µεγαλύτερους αριθµούς ανέργων. Με βάση τις 30 ειδικότητες µε τη µεγαλύτερη προσφορά για το νοµό Αχαΐας, τους κλάδους που απασχολούνταν οι άνεργοι και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ανά νοµό όπως προκύπτουν από την έρευνα πεδίου για τους ανέργους που έγινε στα πλαίσια του WISE, και τις ειδικότητες σε ζήτηση που ήδη παρουσιάσαµε από τη µελέτη της METRON ANALYSIS και της VFA και συνυπολογίζοντας τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., καταλήγουµε και στις 20 ειδικότητες µε τη µεγαλύτερη προσφορά για τους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Η έρευνα πεδίου για τους ανέργους στα πλαίσια του WISE έγινε µε ερωτηµατολόγιο σε δείγµα 618 ανέργων. Από αυτούς 139 ήταν από το νοµό Αιτωλοακαρνανίας, 308 από το νοµό Αχαΐας και 171 από το νοµό Ηλείας. Στα πλαίσια του ερωτηµατολογίου δόθηκαν απαντήσεις και στα ερωτήµατα για το τελευταίο κλάδο απασχόλησης τους και για το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, τα αποτελέσµατα των οποίων αξιοποιούµε στη παρούσα µελέτη. 15

16 Από τα ερωτηµατολόγια των ανέργων προκύπτουν ανά νοµό οι εξής κατανοµές: α) ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και β) ανά τοµέα απασχόλησης Άνεργοι Εκπαιδευτικό επίπεδο Εκπαιδευτικό επίπεδο Ηλεία Αιτωλοακαρνανία Αχαΐα ηµοτικό 24 (14,03%) 8 (5,75%) 28 (9,09%) Γυµνάσιο 17 (9,94%) 26 (18,7%) 28 (9,09%) 86 (50,29%) 64 (46,04%) 125 (40,58%) Πανεπιστήµιο 5 (2,92%) 14 (10,07%) 24 (7,8%) Τ.Ε.Ι. 11 (6,43%) 8 (5,75%) 36 (11,68%) Μεταπτυχιακό 2 (1,16%) 0 2 (0,64%) Ιδιωτική / ηµόσια Μεταλυκιακή σχολή 26 (15,2%) 19 (13,66%) 65 (21,1%) Σύνολο Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA. 16

17 Άνεργοι Τοµέας απασχόλησης: Τοµέας Απασχόλησης Γεωργία, κυνήγι και δασοκοµία Εξόρυξη / ορυχείο και λατοµείο Παραγωγή τροφίµων, ροφηµάτων / ποτών και καπνού Άλλοι τοµείς παραγωγής Παροχή ηλεκτρισµού, αερίου / βενζίνης και νερού Ηλεία Αιτωλοακαρνανία Αχαΐα 11 (6,43%) 15 (10,79%) 12 (3,89%) 0 1 (0,71%) 1 (0.32%) 3 (1,75%) 2 (1,43%) 8 (2,59%) 5 (2,92%) 1 (0,71%) 5 (1,62%) 0 1 (0,71%) 3 (0,97%) Κατασκευές 5 (2,92%) 8 (5,75%) 16 (5,19%) Χονδρικό εµπόριο και λιανική πώληση Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εστιατόρια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και µέσα επικοινωνίας Οικονοµικά µέσα / υπηρεσία Υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ενοικίασης και εµπορίου 16 (9,35) 22 (15,82%) 32 (10,38%) 1,6 (9,35) 20 (14,38%) 19 (6,16%) 7 (4,09%) 3 (2,15%) 9 (2,92%) 2 (1,16%) 4 (2,87%) 17 (5,51%) (0,64%) Άλλες υπηρεσίες 62(36,25%) 27 (19,42%) 61 (19,8%) εν έχει εργασθεί ποτέ 43 (25,1%) 33 (23,74%) 18 (5,84%) εν αναφέρεται 1 (0,58%) 2 (1,43%) 105 (34,09%) Σύνολο Πηγή: Πρωτογενή στοιχεία έρευνας πεδίου ανέργων WISE Επεξεργασία VFA. 17

18 Ειδικότητες σε Προσφορά Ανά Νοµό: Οι ειδικότητες σε προσφορά ανά νοµό, όπως προκύπτουν µε βάση τα στοιχεία που ήδη αναλύσαµε είναι οι ακόλουθες: Νοµός Αχαΐας: Εργάτες χειρονακτικών εργασιών ιοικητικοί Υπάλληλοι Εµποροϋπάλληλοι, υπάλληλοι πωλήσεων και εκθέτες Ράπτες Καθαρίστριες Βοηθοί λογιστές Χειριστές τηλεφώνου και τηλεγράφων Σερβιτόροι και µπάρµεν Κοµµωτές και παρεµφερείς αισθητικοί Οδηγοί οχηµάτων Χειριστές αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας στοιχείων Βοηθητικό προσωπικό κατοικιών Νοσοκοµειακό προσωπικό Εργάτες οικοδοµών Ηλεκτρολόγοι επιδιορθωτές Μάγειροι Λοιπό προσωπικό παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί εφαρµοστές Λογιστές ιδακτικό προσωπικό Μηχανικοί µηχανοκίνητων οχηµάτων ιπλωµατούχοι νοσοκόµοι Οικονοµολόγοι Φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές Πλύντες και στεγνοκαθαριστές Κτίστες και τοποθετητές πλακών Χρωµατιστές Συνθέτες, µουσικοί, τραγουδιστές Αµµοκονιαστές και γυψοτεχνίτες Υπάλληλοι υποδοχής πελατών και γραφείων ταξιδιών 18

19 Νοµός Αιτωλοακαρνανίας: ιοικητικοί Υπάλληλοι Εµποροϋπάλληλοι, υπάλληλοι πωλήσεων και εκθέτες Εργάτες χειρονακτικών εργασιών Βοηθοί λογιστές (-στριες) Χειριστές τηλεφώνου και τηλεγράφων Σερβιτόροι και µπάρµεν Ράπτες Καθαρίστριες Οδηγοί οχηµάτων Νοσοκοµειακό προσωπικό Λοιπό προσωπικό παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρολόγοι επιδιορθωτές Εργάτες οικοδοµών Λογιστές ιδακτικό προσωπικό Μηχανικοί µηχανοκίνητων οχηµάτων ιπλωµατούχοι νοσοκόµοι Φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές (-τριες) Μάγειροι Χειριστές (-στριες) αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας στοιχείων Νοµός Ηλείας Εργάτες χειρονακτικών εργασιών Καθαρίστριες Ράπτες Εµποροϋπάλληλοι, υπάλληλοι πωλήσεων και εκθέτες ιοικητικοί Υπάλληλοι Βοηθοί λογιστές Σερβιτόροι και µπάρµαν Χειριστές τηλεφώνου και τηλεγράφων Οδηγοί οχηµάτων Κοµµωτές και παρεµφερείς αισθητικοί Βοηθητικό προσωπικό κατοικιών Εργάτες οικοδοµών 19

20 Λοιπό προσωπικό παροχής υπηρεσιών Μάγειροι Νοσοκοµειακό προσωπικό ιδακτικό προσωπικό Λογιστές Πλύντες και στεγνοκαθαριστές Κτίστες και τοποθετητές πλακών Χρωµατιστές 20

21 Γ) Ανάγκες Κατάρτισης Κύριος στόχος της παρούσας µελέτης είναι η διατύπωση συγκεκριµένων αναγκών κατάρτισης και αντικειµένων κατάρτισης και για τους τρεις νοµούς της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας. Για τη διατύπωση συγκεκριµένων αναγκών κατάρτισης αξιοποιούµε τα στοιχεία όλων των ερευνών µελετών που ήδη έχουµε παρουσιάσει. Πρόκειται για τη τελική έκθεση ερευνητικού προγράµµατος µε θέµα: Σύνδεση εξειδικευµένης συνεχιζόµενης κατάρτισης ανέργων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκε από τη METRON ANALYSIS και τη VFA το Μάιο του 2001, τη µελέτη του ΠΑΕΠ µε θέµα: Αναπτυξιακές δυνατότητες, αγοράς εργασίας και προοπτικές απασχόλησης στο Νοµό Αχαΐας που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2001 και τις έρευνές πεδίου για τους ανέργους και τις επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στα πλαίσια του WISE. Οι ανάγκες κατάρτισης παρουσιάζονται ανά νοµό για κάθε ένα από τους τρεις νοµούς της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας. Στην αρχή παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης όπως παρουσιάστηκαν στη µελέτη της METRON ANALYSIS και της VFA, βασισµένες στην αξιοποίηση των στοιχείων για τις ειδικότητες σε ζήτηση όπως εντοπίστηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη και παρουσιάστηκαν και στη παρούσα µελέτη, µε τη σχετική επικαιροποίηση και εν συνεχεία προστίθενται οι ανάγκες κατάρτισης όπως προκύπτουν από τα στοιχεία των υπόλοιπων µελετών και ερευνών που ήδη αναλύσαµε. Στην τελική έκθεση ερευνητικού προγράµµατος έρευνας αγοράς και µελέτης µε θέµα: Σύνδεση εξειδικευµένης συνεχιζόµενης κατάρτισης ανέργων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκε από τη METRON ANALYSIS και τη VFA, οι ανάγκες κατάρτισης προσεγγίστηκαν µε συγκεκριµένο µεθοδολογικό τρόπο. Οι ανάγκες κατάρτισης προσδιορίστηκαν σε επίπεδο νοµού και µέσα στο νοµό για κάθε θεµατικό πεδίο ξεχωριστά. Κρίθηκε σκόπιµο να συµπεριληφθούν στις ανάγκες κατάρτισης που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριµένη έκθεση όλα τα αντικείµενα κατάρτισης που προέκυψαν από το πρωτογενές υλικό της διεξαχθείσας έρευνας 21

22 Τα αναφερόµενα αντικείµενα κατάρτισης αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο προφίλ των θέσεων εργασίας που προσφέρονται και όχι απαραίτητα στο σύνολο των δεξιοτήτων ενός επαγγέλµατος. Στα ανωτέρω αντικείµενα κατάρτισης προστέθηκαν και ορισµένα οριζόντια τα οποία αντιπροσωπεύουν δεξιότητες (κυρίως πληροφορικής) που ζητούνται σε πολλές περιπτώσεις για διαφορετικά επαγγέλµατα ή θέσεις εργασίας. Για το τελικό προσδιορισµό των αντικειµένων κατάρτισης συνυπολογίστηκε µε καθοριστικό τρόπο ο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Όπου ο εκάστοτε κλάδος δεν προσδιορίζει άµεσα το αντικείµενο κατάρτισης, αναγράφεται σε παρένθεση ο κλάδος από τον οποίο προέκυψε η ζήτηση για αυτό το αντικείµενο κατάρτισης. Για τον τελικό προσδιορισµό των αντικειµένων κατάρτισης λήφθηκαν επίσης υπόψη οι εξής πρόσθετοι παράµετροι: Ο βαθµός δυσκολίας ανεύρεσης των ζητούµενων ειδικοτήτων λήφθηκε υπόψη και στις δύο βασικές εκδοχές του (υψηλός ή χαµηλός βαθµός δυσκολίας). Στις περιπτώσεις χαµηλού βαθµού δυσκολίας, τα προτεινόµενα αντικείµενα κατάρτισης στοχεύουν στη κάλυψη ειδικών δεξιοτήτων των ζητούµενων επαγγελµάτων. Στις περιπτώσεις υψηλού βαθµού δυσκολίας αντίθετα, δίνεται έµφαση στο σύνολο των βασικών δεξιοτήτων ενός επαγγέλµατος. Σηµαντική υπήρξε η συµβολή στον προσδιορισµό των αναγκών κατάρτισης του συνόλου της πληροφόρησης από τα ερωτηµατολόγια που αφορά τα επιθυµητά για τις επιχειρήσεις προσόντα των ζητούµενων επαγγελµάτων. Το ελάχιστο επιθυµητό επίπεδο εκπαίδευσης για κάθε ζητούµενο επάγγελµα λήφθηκε επίσης υπόψη στο προσδιορισµό των αντικειµένων κατάρτισης. Πέραν αυτού, κρίθηκε σκόπιµο η πληροφορία αυτή να συµπεριληφθεί στους πίνακες µε τα αντικείµενα κατάρτισης. 22

23 Τα στοιχεία αυτά και µε βάση την ίδια µεθοδολογική προσέγγιση παρουσιάζονται και στη παρούσα µελέτη για τις ανάγκες κατάρτισης στους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας της υτικής Ελλάδας. Στα πλαίσια της επεξεργασίας των στοιχείων έχει γίνει η ανάλογη επικαιροποίηση µε βάση και τα στοιχεία από τις υπόλοιπες έρευνες ώστε να παρουσιάζονται οι πραγµατικές και σύγχρονες ανάγκες κατάρτισης των τριών νοµών. Η παρουσίαση των αναγκών κατάρτισης έχει συµπληρωθεί και µε νέα αντικείµενα κατάρτισης που αποτελούν αποτέλεσµα της αξιοποίησης των στοιχείων της µελέτης του Π.Α.Ε.Π. για τις αναπτυξιακές δυνατότητες, την αγορά εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης στο νοµό Αχαΐας. Επίσης, σηµαντικά στοιχεία προκύπτουν και από την ανάλυση των ερευνών πεδίου που διεξήχθησαν σε άνεργους και επιχειρήσεις στα πλαίσια του WISE. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στις ειδικότητες σε προσφορά ανά νοµό, στη µελλοντική ζήτηση ειδικοτήτων για το νοµό Αχαΐας, στα προφίλ των ανέργων, στην πρόθεση των ανέργων για επιχειρηµατική δραστηριότητα σε συγκεκριµένους τοµείς της περιοχής τους και στη πρόθεση των επιχειρήσεων για ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών που έχουν ήδη αναλυθεί, προκύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες κατάρτισης και συγκεκριµένα αντικείµενα κατάρτισης ανά νοµό. Οι νέες ανάγκες κατάρτισης και τα νέα αντικείµενα κατάρτισης παρουσιάζονται συµπληρωµατικά στον ήδη υπάρχοντα πίνακα µε τις ανάγκες κατάρτισης µε κύριο στόχο τον εµπλουτισµό του και τη καλύτερη δυνατή παρουσίαση των αναγκών και των αντικειµένων κατάρτισης για τους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας της υτικής Ελλάδας. 23

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 02/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 02/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 101119 2 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερευνών Πεδίου WISE

Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ερευνών Πεδίου WISE EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο: DELIVERABLE Νο: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:6.2

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

ΚΩΔ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΩΔ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100154 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100152 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100170 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100164 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας ΟΑΕΔ - 31/05/2010

Θέσεις εργασίας ΟΑΕΔ - 31/05/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101107 1 ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 101107030457 ΤΥ ΓΛΥΦΑ ΑΣ 101201 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101201100963 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101201 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101201101330 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101201101315 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Γιάννης Γούσιος, ΕΔΙΠ ΓΠΑ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ.Π.Α.

Παύλος Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Γιάννης Γούσιος, ΕΔΙΠ ΓΠΑ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ.Π.Α. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ PROFILE ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Παύλος Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 24/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 24/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 101119 2 101119 2 101201 2 101201 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100154 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Η Αναβάθμιση της Mέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 1 ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2016-2017 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 1 ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ Α. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Είναι ισότιµο µε το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τη σχολική χρονιά 2013-14 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 2 ου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τη σχολική χρονιά 2013-14 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 2 ου Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τη σχολική χρονιά 2013-14 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου επεξεργάστηκαν 4195 μικρές αγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 101119 2 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0)

ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0) ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (20000,0. Εισαγωγή Ο είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο είναι τριµηνιαίος δείκτης και ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2004, µε έτος βάσης 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΤΕΙ/ΤΕΛ) άνδρας 25-32 ετών απόφοιτος τεχνικής σχολής µηχανολογίας απαραίτητη συναφής προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΤΕΙ/ΤΕΛ) άνδρας 25-32 ετών απόφοιτος τεχνικής σχολής µηχανολογίας απαραίτητη συναφής προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βύρωνος-Κέννεντυ, Τ.Κ. 56121, Αµπελόκηποι Τηλ.: 2310729177 Φαξ: 2310734077 Email: evs@ampelokipi-menemeni.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100155 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 301301 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΘΕΣ 301301100016 ΝΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΠΩΛΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘ101303100154 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘ101303100155 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘ101303100152 703201

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΣΤ0 ΔΗΜΟΣΙO ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1 25 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειδική Αγωγή 2 25 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ειδική Αγωγή 3 ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (05-06) ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑ- ΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Β & Γ ΤΑΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνολογικών Εφαρµογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής. Τεχνικός Η/Υ και ικτύων Η/Υ 3.

Διαβάστε περισσότερα

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ο μαθητής κατά την εγγραφή του στο Α έτος πρέπει να επιλέξει Kατεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. )

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. ) A/A Τίτλος 1 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα υνητικοί δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την υποβολή της αίτησης ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100184 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100193 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ Σταύρος Γαβρόγλου και

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 )

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 2 0 1 5-2 0 1 6 ) Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Α Λ Υ Κ Ε Ι Α Ν Ο Μ Ο Υ Φ Θ Ι Ω Τ Ι Α Σ ( 0 5-0 6 ) Α ΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑ- ΝΑΤΟΛΙ- ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ Β ΤΑΞΗ) ο ο 3 ο ΕΣΠΕΡΙ ΝΟ ΑΤΑΛΑ- ΝΤΗΣ ΜΑΚΡΑ- ΚΩΜΗΣ Τεχνολο γικών γών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 13/09/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 13/09/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101201 1 101201 4 101201 1 101201 1 101201 2 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΕΙΣ 101201101213 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΑΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 101201101221

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100170 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100164 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα