Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ"

Transcript

1 Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα 2. Τα αποτελέσµατα 1. Ειδικότητες στις οποίες οι εταιρίες σχεδιάζουν νέες προσλήψεις 2. Ειδικότητες στις οποίες οι εταιρίες σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν υφιστάµενο προσωπικό 3. Ειδικότητες στις οποίες οι εταιρίες αδυνατούν ή δυσκολεύονται να βρουν στελέχη 4. ιαφοροποιήσεις µεταξύ Μεγάλων Αστικών Κέντρων και Υπόλοιπης Ελλάδας 5. ιαφοροποιήσεις µεταξύ Μικρών και Μεσαίων / Μεγάλων Επιχειρήσεων Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ειδικότητες Αιχµής µε Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Ειδικότητες Αιχµής µε Προ-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Ποσοστό Εταιριών που σχεδιάζει νέες προσλήψεις Ποσοστό Εταιριών που σχεδιάζει εκπαίδευση υφιστάµενου προσωπικού Ποσοστό Εταιριών που αδυνατεί ή δυσκολεύεται να βρει στελέχη Ποσοστό Συνόλου Εταιριών που σχεδιάζει νέες προσλήψεις κατά ειδικότητα στελεχών (Στελέχη µε Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) Ποσοστό Συνόλου Εταιριών που σχεδιάζει νέες προσλήψεις κατά ειδικότητα στελεχών (Στελέχη µε Προ-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) Ποσοστό Συνόλου Εταιριών που σχεδιάζει εκπαίδευση υφιστάµενου προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα γίνει η εκπαίδευση (Στελέχη µε Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) Ποσοστό Συνόλου Εταιριών που σχεδιάζει εκπαίδευση υφιστάµενου προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα γίνει η εκπαίδευση (Στελέχη µε Προ-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) Ποσοστό Συνόλου Εταιριών που αδυνατεί ή δυσκολεύεται να βρει στελέχη κατά ειδικότητα (Στελέχη µε Τριτοβάθµια Εκπαίδευση)

2 Ποσοστό Συνόλου Εταιριών που αδυνατεί ή δυσκολεύεται να βρει στελέχη κατά ειδικότητα (Στελέχη µε Προ-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Πολλές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σήµερα προβλήµατα στην εξεύρεση συνεργατών σε ειδικότητες αιχµής. Υπάρχουν θέσεις που δεν µπορούν να καλυφθούν διότι υπάρχει έλλειµµα σε ειδικευµένο προσωπικό, ενώ παράλληλα η ανεργία αυξάνεται. Αυτό το έλλειµµα προκαλεί δυσλειτουργία στην αγορά εργασίας, στέκεται εµπόδιο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην αύξηση της απασχόλησης. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα συµπεράσµατα σχετικής έρευνας που πραγµατοποίησε ο ΣΕΒ σε περιορισµένο δείγµα επιχειρήσεων την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου Για να διερευνηθεί συστηµατικότερα αυτή η κατάσταση, ο ΣΕΒ επιδίωξε να διευρύνει το δείγµα των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην έρευνα σε 620 επιχειρήσεις. Έτσι, η έρευνα καλύπτει επαρκώς την Ελληνική Βιοµηχανία, ώστε τα συµπεράσµατα της να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλους τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, προς όφελος όλων, επιχειρήσεων, εκπαιδευοµένων και κοινωνικού συνόλου. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα συµπεράσµατα είναι εντυπωσιακά και πολύ ενδιαφέροντα. Τεκµηριώνουν ότι στο δείγµα αυτών των επιχειρήσεων παρατηρούνται πράγµατι ελλείψεις σε ειδικότητες αιχµής, που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της νέας οικονοµίας και τις νέές τεχνολογίες, καθώς και µε τις ανάγκες νέας οργάνωσης των επιχειρήσεων. Συνοπτικά, η συνολική εικόνα συµπερασµάτων από την έρευνα είναι η εξής: Το 86% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να κάνουν νέες προσλήψεις στελεχών σε ειδικότητες αιχµής µε τριτοβάθµια εκπαίδευση, την επόµενη πενταετία. Για στελέχη µε χαµηλότερη εκπαίδευση, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 70% Το 73% των επιχειρήσεων σκοπεύουν να εκπαιδεύσουν στελέχη τους µε τριτοβάθµια εκπαίδευση σε ειδικότητες αιχµής. Για στελέχη µε χαµηλότερη εκπαίδευση το αντίστοιχο ποσοστό είναι 53% Ένα εντυπωσιακό ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέρχεται σε 57% δηλώνει ότι δεν βρίσκονται ή σπανίζουν στελέχη µε τριτοβάθµια εκπαίδευση σε ειδικότητες αιχµής. Για τα στελέχη µε χαµηλότερη εκπαίδευση, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 46%. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

3 Η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση 620 ερωτηµατολογίων και στις απαντήσεις που έδωσαν οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στην έρευνα έχουν την εξής κατανοµή ως προς το µέγεθος απασχόλησης : Αριθµός απασχολούµενων Ποσοστό επί του συνόλου των επιχειρήσεων που έλαβαν µέρος στην έρευνα έως 10 άτοµα 12,9% 11 έως 50 άτοµα 47,4% 51 έως 100 άτοµα 14,2% 101 έως 250 άτοµα 12,9% > 250 ατόµων 12,6% Η χωρική κατανοµή των επιχειρήσεων είναι η εξής : Έδρα Ποσοστό Επιχειρήσεων που έλαβαν µέρος στην έρευνα Αθήνα - Θεσσαλονίκη 69,7% Υπόλοιπη Ελλάδα 30,3% Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε τις παρακάτω τρεις ερωτήσεις: 1. Σε ποιες ειδικότητες προβλέπετε να υπάρξει ανάγκη νέων εκπαιδευµένων συνεργατών στην επιχείρηση σας την επόµενη πενταετία. 2. Σε ποιες ειδικότητες εκτιµάτε ότι σηµερινά στελέχη σας θα χρειασθεί να εκπαιδευτούν τα επόµενα χρόνια για να καλύψουν νέες ανάγκες που δηµιουργούνται στην επιχείρησή σας. 3. Ειδικότητες που σπανίζουν ή λείπουν σήµερα από την αγορά. Σε κάθε ερώτηση εζητούντο χωριστές απαντήσεις για ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικότητες προ-τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε µε ακριβή καταγραφή των ειδικοτήτων που ανέφεραν οι ερωτηθέντες. Στην συνέχεια έγινε οµαδοποίηση των ειδικοτήτων κατά οµάδες για τις ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και αντίστοιχα για τις ειδικότητες προ-τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

4 2. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.1 Ειδικότητες στις οποίες οι εταιρίες σχεδιάζουν νέες προσλήψεις Κυριαρχούν πέντε ειδικότητες µε τριτοβάθµια εκπαίδευση στις οποίες περιλαµβάνεται η νέα ειδικότητα των Τεχνολογιών Πληροφορίας / Επικοινωνιών και τέσσερις παραδοσιακές ειδικότητες των Οικονοµικών και της Λογιστικής, των Μηχανολόγων Μηχανικών, των Χηµικών / Χηµικών Μηχανικών / Μεταλλουργών / Μεταλλειολόγων και των Πωλήσεων / Marketing. Στην προ-τριτοβάθµια εκπαίδευση, κυριαρχεί η ειδικότητα των Τεχνιτών Μηχανολόγων και των Χειριστών Μηχανών. Περίπου 1 στις 2 επιχειρήσεις σκοπεύει να κάνει νέα πρόσληψη στην ειδικότητα αυτή. Ακολουθούν µε πολύ µεγάλη διαφορά οι ειδικότητες των Marketing / Πωλήσεων, των Αυτοµατισµών, της ιοίκησης, των Τεχνολογιών Πληροφορίας / Επικοινωνιών και των Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων. 2.2 Ειδικότητες στις οποίες οι εταιρίες σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν υφιστάµενο προσωπικό Τα σχέδια των επιχειρήσεων προβλέπουν εκπαίδευση των υφιστάµενων στελεχών µε τριτοβάθµια εκπαίδευση για να καλύψουν δύο κατηγορίες αναγκών: α) Να εφοδιάσουν µε τις απαιτούµενες νέες γνώσεις στελέχη ειδικοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη λόγω των αλλαγών που γίνονται στην οικονοµία και την επιχειρηµατική οργάνωση. Τέτοιες είναι οι: Πωλήσεις / Marketing, τα Οικονοµικά / Λογιστική / Κοστολόγηση και οι Αυτοµατισµοί.

5 β) Να καταρτίσουν υφιστάµενα στελέχη σε νέες ειδικότητες οι οποίες αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια. Τέτοιες είναι οι: Τεχνολογίες Πληροφορίας / Επικοινωνιών (που αν και νέα ειδικότητα είναι επίσης και ταχύτατα εξελισσόµενη µε την εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας), ιαχείριση Ποιότητας και η Εφοδιαστική. Η ανάγκη εκπαίδευσης προκύπτει είτε γιατί οι επιχειρήσεις αδυνατούν ή δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα στελέχη στην αγορά, είτε γιατί οι ανάγκες των επιχειρήσεων δεν δικαιολογούν πρόσληψη νέου ειδικευµένου στελέχους πλήρους απασχόλησης. Οι εταιρίες σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν τα υφιστάµενα στελέχη τους µε προτριτοβάθµια εκπαίδευση κυρίως στις παρακάτω ειδικότητες: Τεχνίτες Μηχανολόγοι / Χειριστές Μηχανών, Τεχνολογίες Πληροφορίας / Επικοινωνιών, Marketing / Πωλήσεις και Αυτοµατισµοί. 2.3 Ειδικότητες στις οποίες οι εταιρίες αδυνατούν ή δυσκολεύονται να βρουν στελέχη Οι ειδικότητες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις οποίες µεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων δυσκολεύεται ή αδυνατεί να βρει στελέχη είναι οι: Τεχνολογίες Πληροφορίας / Επικοινωνιών, τα Οικονοµικά / Λογιστική / Κοστολόγηση, Marketing / Πωλήσεις και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Αντίστοιχα, οι ειδικότητες της προ-τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις οποίες οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ή αδυνατούν να βρουν στελέχη είναι οι: Τεχνίτες Μηχανολόγοι / Χειριστές Μηχανών, οι Αυτοµατισµοί, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας / Επικοινωνιών και η ιοίκηση Επιχειρήσεων. Αν και δεν προκύπτει άµεσα από την έρευνα, θεωρείται πιθανό ότι οι ελλείψεις σε ορισµένες παραδοσιακές ειδικότητες µπορεί να οφείλονται και στην έλλειψη κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού. 2.4 ιαφοροποιήσεις µεταξύ Μεγάλων Αστικών Κέντρων και Υπόλοιπης Ελλάδας. Οι εταιρίες που εδρεύουν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν ανάγκες στις ειδικότητες Πληροφορίας / Επικοινωνιών πολύ µεγαλύτερες από τις εταιρίες που εδρεύουν στην Υπόλοιπη Ελλάδα. Πιθανώς αυτό οφείλεται στο ότι οι εταιρίες αυτές έχουν εντάξει στην λειτουργία τους αντίστοιχα συστήµατα νέας τεχνολογίας σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις εταιρίες της Υπόλοιπης Ελλάδας. Οι ειδικότητες Πληροφορίας και Επικοινωνιών αποτελούν βασική επιδίωξη για τις εταιρίες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και στο θέµα της εκπαίδευσης των στελεχών τους, πιθανόν γιατί αυτές σπανίζουν ή λείπουν από την αγορά εργασίας. ιαφορά σηµειώνεται όµως και στις ειδικότητες των Αυτοµατισµών για τις οποίες οι εταιρίες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης ζητάνε και να προσλάβουν νέα στελέχη και να εκπαιδεύσουν τα υφιστάµενα στελέχη τους - γεγονός που δεν συµβαίνει τόσο έντονα στις εταιρίες της Υπόλοιπης Ελλάδας. Τέλος, οι επιχειρήσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη σκοπεύουν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους σε ειδικότητες που σχετίζονται µε τη ιοίκηση,

6 ενώ στις εταιρίες της Υπόλοιπης Ελλάδας η ανάγκη για την ειδικότητα αυτή δεν παρουσιάζεται τόσο έντονη. Τέλος, η ειδικότητα στην οποία υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση ζήτησης µεταξύ των επιχειρήσεων Αθήνας / Θεσσαλονίκης και Υπόλοιπης Ελλάδας είναι και η ειδικότητα που σχετίζεται µε την ανάπτυξη του Ανθρώπινου υναµικού. Αυτή η ειδικότητα όµως έχει γενικά πολύ µικρότερη ζήτηση σε σύγκριση µε άλλες. 2.5 ιαφοροποιήσεις µεταξύ Μικρών και Μεσαίων / Μεγάλων Επιχειρήσεων Εντυπωσιακή είναι η διαφοροποίηση στις αναγκαίες ειδικότητες που παρουσιάζεται µεταξύ των Μεσαίων / Μεγάλων (µε προσωπικό ³ 50 ατόµων) και των Μικρών Επιχειρήσεων (µε προσωπικό < των 50 ατόµων). Στις Μικρές µικρό ποσοστό (17,9%) δηλώνει ανάγκες στις ειδικότητες της Πληροφορίας / Επικοινωνιών, ενώ στις Μεσαίες / Μεγάλες το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ υψηλό (53,7%) για τις προσδοκώµενες προσλήψεις την επόµενη πενταετία όσο και για µελλοντική εκπαίδευση των στελεχών τους. Παρόµοια είναι και η εικόνα στις ειδικότητες των Μηχανολόγων Μηχανικών και της ιοίκησης Έργου. Αντίθετα, στις ειδικότητες των Πωλήσεων / Marketing οι Μικρές παρουσιάζουν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά έναντι των Μεσαίων / Μεγάλων Επιχειρήσεων. Για ορισµένες ειδικότητες εκφράζονται περιορισµένες ανάγκες µόνον από τις Μεσαίες / Μεγάλες. Είναι οι ειδικότητες της Εφοδιαστικής, της ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Ποιότητας και της Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Πηγή: ΣΕΒ) (Οι ειδικότητες αιχµής στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις του δείγµατος είναι οι εξής κατά σειρά συχνότητας αναφοράς {οι συχνότερα αναφερόµενες ειδικότητες καταγράφονται πρώτες στους πίνακες που ακολουθούν}) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Λογιστική Χρηµατοοικονοµικά Οικονοµική Ανάλυση Κοστολόγηση Άλλοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Απόφοιτοι ΑΕΙ Ηλεκτρολόγοι Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανικοί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας Ηλεκτρολόγοι µε εξειδίκευση στη Βιοµηχανία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναλυτές Προγραµµατιστές / Βάσεις εδοµένων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ηλεκτρονικοί Απόφοιτοι ΑΕΙ

7 Μηχανικοί Πληροφορικής Ηλεκτρονικοί Απόφοιτοι ΤΕΙ Internet Specialists / Web Developers / e - commerce Μηχανικοί Η/Υ Στελέχη Μηχανογράφησης Μηχανικοί ικτύων / Τηλεπικοινωνίες ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ / CAD / CAM / CNC / PLC Προηγµένες Εργαλειοµηχανές - Χειριστές CNC Ειδικοί Αυτοµατισµών Σχεδιαστές - Συντηρητές αυτοµατισµών ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μηχανικοί µε εξειδίκευση CAD-CAM Μηχανολόγοι Απόφοιτοι ΑΕΙ Μηχανικοί Παραγωγής Μηχανολόγοι Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανικοί Συντήρησης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ειδικοί Ποιοτικού Ελέγχου Μηχανικοί ιασφάλισης Ποιότητας Άλλοι ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλήσεις Μάρκετινγκ Γεωπόνοι Γεωπόνοι - Φυσιολόγοι θρέψης φυτών Φυτοπαθολόγοι Εξυπηρέτηση πελατών ιεθνείς Πωλήσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ Περιβαλλοντολόγοι ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΧΗΜΙΚΟΙ Χηµικοί Μηχανικοί Περιβαλλοντολόγοι µηχανικοί Περιβαλλοντική ιαχείριση Χηµικοί / Χηµικοί Τροφίµων Τεχνολόγοι Τροφίµων ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ / ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ιοίκηση Έργων ιοίκηση Επιχειρήσεων Management Έρευνα & Ανάλυση Άλλοι ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΠΡΟ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Πηγή: ΣΕΒ) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ / ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ* ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

8 Μηχανικοί - Μηχανοτεχνίτες Τεχνίτες Εφαρµοστές Μηχανολόγοι - Τεχνολόγοι Τορναδόροι Τεχνίτες Συγκολλητές - Ηλεκτροσυγκολητές Στελέχη Συντήρησης Αναλυτές Προγραµµατιστές / Βάσεις εδοµένων Ειδικοί ικτύων / Τηλεπικοινωνίες Στελέχη Μηχανογράφησης Internet Specialists / Web Developers / e - commerce Τεχνικοί Η/Υ Μηχανικοί Πληροφορικής Μηχανικοί Παραγωγής Τεχνίτες Ελασµατουργοί Χειριστές µηχανηµάτων Άλλοι ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Απόφοιτοι σχολών Ηλεκτρονικού Σχεδιαστές Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονικοί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλήσεις Μάρκετινγκ - ιαφήµιση Εξυπηρέτηση πελατών Άλλοι ΤΕΧΝΙΤΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Ηλεκτρολόγοι Σχεδιαστές Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρολόγοι Οχηµάτων ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ / CAD / CAM / CNC CAD - CAM Σχεδιαστές - Συντηρητές Αυτοµατισµών Χειριστές CNC Προηγµένες Εργαλειοµηχανές ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Λογιστές Βοηθοί Λογιστών Κοστολόγηση Χρηµατοοικονοµικά Άλλοι ΙΟΙΚΗΣΗ ιοίκηση Έργων ιοίκηση γενικά ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Οικονοµικά / Λογιστική / Σύνολο εταιριών (620) έδρα Αθήνα - Θεσσαλονική (432) Εταιρίες µε έδρα την Υπόλοιπη Ελλάδα (188) Μεσαίες & Μεγάλες µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων (246) Μικρές µε προσωπικό κάτω των 50 ατόµων (374) 36.8% 38.4% 33.0% 39.4% 35.0%

9 Κοστολόγηση Τεχνολογίες Πληροφορίας / 32.1% 38.4% 17.6% 53.7% 17.9% Επικοινωνιών Μηχανολόγοι Μηχανικοί 31.0% 30.6% 31.9% 42.7% 23.3% Πωλήσεις / Μάρκετινγκ 27.7% 27.3% 28.7% 26.0% 28.9% Χηµικοί Μηχανικοί/ Χηµικοί 25.8% 22.2% 34.0% 29.7% 23.3% ιοίκηση Εργου / ιοίκηση γενικά 12.1% 11.8% 12.8% 15.4% 9.9% Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 9.8% 8.1% 13.8% 13.4% 7.5% Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 9.5% 8.1% 12.8% 13.8% 6.7% Αυτοµατισµοί / CAD / CAM / CNC / PLC 9.0% 9.7% 7.4% 11.4% 7.5% Γραφίστες / Σχεδιαστές / Αρχιτέκτονες / 6.0% 7.4% 2.7% 1.6% 8.8% ιακοσµητές Εφοδιαστική 6.0% 6.5% 4.8% 12.2% 1.9% Πολιτικοί Μηχανικοί 4.0% 3.9% 4.3% 5.3% 3.2% ιαχείριση Ποιότητας 3.7% 3.7% 3.7% 5.3% 2.7% Κλωστουφαντουργία 3.5% 3.7% 3.2% 5.7% 2.1% Γεωπόνοι 2.9% 1.9% 5.3% 3.7% 2.4% Ανθρώπινοι Πόροι 2.1% 3.0% 0.0% 4.9% 0.3% Βιολόγοι /Φαρµακοποιοί / Ιατρικοί Επισκέπτες 1.9% 1.4% 3.2% 2.0% 1.9% / Κτηνίατροι / Ιατροί Εργασίας Περιβαλλοντολόγοι 1.9% 1.9% 2.1% 3.7% 0.8% Λοιπές Ειδικότητες 3.5% 3.5% 3.7% 3.3% 3.7% Ποσοστό επιχειρήσεων που σχεδιάζει νέες προσλήψεις ανεξαρτήτως ειδικότητας 86% 88% 82% 93% 81% ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

10 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΠΡΟ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Τεχνίτες Μηχανολόγοι / Χειριστές Μηχανών Σύνολο εταιριών (620) έδρα Αθήνα - Θεσσαλονική (432) Εταιρίες µε έδρα την Υπόλοιπη Ελλάδα (188) Μεσαίες & Μεγάλες µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων (246) Μικρές µε προσωπικό κάτω των 50 ατόµων (374) 45.2% 46.3% 42.6% 55.7% 38.2% Μαρκετινγκ / Πωλήσεις 13.9% 14.8% 11.7% 12.2% 15.0% Αυτοµατισµοί / CAD/ CAM/ CNC/ PLC 9.7% 10.6% 7.4% 11.0% 8.8% ιοίκηση έργου / ιοίκηση γενικά 9.5% 11.3% 5.3% 10.2% 9.1% Τεχνολογίες Πληροφορίας / Επικοινωνιών 8.7% 9.7% 6.4% 13.4% 5.6% Τεχνίτες / Τεχνικοί Ηλεκτρολόγοι 8.5% 8.3% 9.0% 14.2% 4.8% Τεχνίτες / Τεχνικοί Ηλεκτρονικοί 6.5% 6.7% 5.9% 8.5% 5.1% Λογιστική / Οικονοµικά 5.3% 4.9% 6.4% 5.7% 5.1% Εφοδιαστική 4.8% 5.3% 3.7% 4.5% 5.1% Τεχνικοί Μεταλλείων και Χηµικών ιεργασιών 4.8% 3.9% 6.9% 5.3% 4.5% Εκδόσεις - Εκτυπώσεις 4.4% 5.3% 2.1% 3.3% 5.1% Γραµµατείς 3.9% 4.9% 1.6% 4.1% 3.7% Σχεδιαστές / Γραφίστες 3.1% 3.9% 1.1% 4.1% 2.4%

11 Τεχνίτες επιπλοποιοί 2.6% 3.2% 1.1% 0.4% 4.0% Οδηγοί 2.4% 2.3% 2.7% 1.6% 2.9% Κλωστουφαντουργία 2.3% 2.1% 2.7% 2.0% 2.4% ιαχείριση Ποιότητας 1.0% 1.2% 0.5% 1.2% 0.8% Γεωπόνοι / Τεχνίτες Φυτικής Παραγωγής 0.5% 0.7% 0.0% 1.2% 0.0% Λοιπές Ειδικότητες 12.7% 11.1% 16.5% 12.2% 13.1% Ποσοστό επιχειρήσεων που σχεδιάζει νέες προσλήψεις ανεξαρτήτως ειδικότητας 70% 72% 65% 70% 70% ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Τεχνολογίες Πληροφορίας / Σύνολο έδρα Αθήνα εταιριών - (620) Θεσσαλονική (432) έδρα την Υπόλοιπη Ελλάδα (188) Μεσαίες & Μεγάλες µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων (246) Μικρές µε προσωπικό κάτω των 50 ατόµων (374) 37.3% 41.2% 28.2% 52.8% 27.0%

12 Επικοινωνιών Μαρκετινγκ / Πωλήσεις 24.4% 22.9% 27.7% 27.2% 22.5% Οικονοµικά / Λογιστική / Κοστολόγηση 23.2% 23.1% 23.4% 29.7% 19.0% ιοίκηση Εργου / ιοίκηση γενικά 20.0% 21.3% 17.0% 31.7% 12.3% ιαχείριση Ποιότητας 10.6% 10.9% 10.1% 13.8% 8.6% Αυτοµατισµοί / CAD / CAM / CNC / PLC 7.6% 9.3% 3.7% 12.6% 4.3% Εφοδιαστική 7.4% 6.5% 9.6% 13.0% 3.7% Μηχανολόγοι Μηχανικοί 7.4% 7.6% 6.9% 8.1% 7.0% Χηµικοί Μηχανικοί/ Χηµικοί 6.0% 6.7% 4.3% 6.9% 5.3% Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2.6% 2.1% 3.7% 4.1% 1.6% Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 2.3% 1.9% 3.2% 2.0% 2.4% Πολιτικοί Μηχανικοί 2.1% 2.5% 1.1% 2.8% 1.6% Γραφίστες / Σχεδιαστές / Αρχιτέκτονες / 1.9% 2.5% 0.5% 1.2% 2.4% ιακοσµητές Ανθρώπινοι Πόροι 1.8% 2.1% 1.1% 2.8% 1.1% Ξένες Γλώσσες 1.6% 1.6% 1.6% 0.4% 2.4% Κλωστουφαντουργία 1.1% 0.7% 2.1% 1.6% 0.8% Περιβαλλοντολόγοι 0.8% 0.9% 0.5% 1.2% 0.5% Βιολόγοι / Φαρµακοποιοί / Ιατρικοί Επισκέπτες / Κτηνίατροι / Ιατροί 0.6% 0.7% 0.5% 1.2% 0.3% Εργασίας Γεωπόνοι 0.5% 0.7% 0.0% 1.2% 0.0% Λοιπές Ειδικότητες 2.7% 2.3% 3.7% 2.8% 2.7% Ποσοστό εταιριών που σχεδιάζει εκπαίδευση υφιστάµενου προσωπικού ανεξαρτήτως ειδικότητας 73% 76% 65% 85% 65%

13 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΠΡΟ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Σύνολο εταιριών (620) έδρα Αθήνα - Θεσσαλονική (432) έδρα την Υπόλοιπη Ελλάδα (188) Μεσαίες & Μεγάλες µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων (246) Μικρές µε προσωπικό κάτω των 50 ατόµων (374) Τεχνίτες Μηχανολόγοι / Χειριστές Μηχανών 19.2% 16.9% 24.5% 24.4% 15.8% Τεχνολογίες Πληροφορίας / Επικοινωνιών 18.2% 20.8% 12.2% 25.2% 13.6% Μαρκετινγκ / Πωλήσεις 12.9% 13.7% 11.2% 13.8% 12.3% Αυτοµατισµοί / CAD / CAM / CNC / PLC 10.0% 10.0% 10.1% 15.4% 6.4% ιοίκηση Εργου / ιοίκηση γενικά 5.6% 6.3% 4.3% 7.3% 4.5% ιαχείριση Ποιότητας 4.7% 5.3% 3.2% 4.5% 4.8% Εφοδιαστική 4.4% 4.9% 3.2% 7.7% 2.1% Λογιστική / Οικονοµικά 4.0% 4.4% 3.2% 5.3% 3.2% Τεχνίτες / Τεχνικοί Ηλεκτρολόγοι 2.7% 2.5% 3.2% 2.4% 2.9% Εκτυπώσεις - Εκδόσεις 2.7% 3.2% 1.6% 0.4% 4.3% Τεχνικοί Μεταλλείων και 2.6% 2.1% 3.7% 2.4% 2.7%

14 Χηµικών ιεργασιών Τεχνίτες / Τεχνικοί Ηλεκτρονικοί 2.6% 2.8% 2.1% 2.8% 2.4% Γραµµατείς 2.1% 1.9% 2.7% 2.8% 1.6% Σχεδιαστές / Γραφίστες 1.8% 2.1% 1.1% 1.6% 1.9% Ξένες Γλώσσες 1.8% 2.1% 1.1% 0.8% 2.4% Κλωστουφαντουργία 1.1% 0.5% 2.7% 1.6% 0.8% Περιβαλλοντολόγοι 0.3% 0.5% 0.0% 0.8% 0.0% Λοιπές Ειδικότητες 5.3% 4.4% 7.4% 3.3% 6.7% Ποσοστό εταιριών που σχεδιάζει εκπαίδευση υφιστάµενου προσωπικού ανεξαρτήτως ειδικότητας 53% 53% 53% 58% 49% ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ Α ΥΝΑΤΕΙ Ή ΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Τεχνολογίες Πληροφορίας / Σύνολο εταιριών (620) έδρα Αθήνα - Θεσσαλονική (432) έδρα την Υπόλοιπη Ελλάδα (188) Μεσαίες & Μεγάλες µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων (246) Μικρές µε προσωπικό κάτω των 50 ατόµων (374) 19.2% 24.1% 8.0% 33.7% 9.6%

15 Επικοινωνιών Οικονοµικά / Λογιστική / Κοστολόγηση 16.9% 17.6% 15.4% 21.5% 13.9% Μαρκετινγκ / Πωλήσεις 11.0% 10.2% 12.8% 10.6% 11.2% Μηχανολόγοι Μηχανικοί 9.7% 8.8% 11.7% 10.6% 9.1% ιοίκηση έργου / ιοίκηση γενικά 7.7% 8.3% 6.4% 11.4% 5.3% Αυτοµατισµοί / CAD/ CAM/ CNC/ PLC 7.7% 8.6% 5.9% 8.1% 7.5% Χηµικοί Μηχανικοί/ Χηµικοί 7.4% 5.6% 11.7% 7.3% 7.5% Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 4.0% 3.5% 5.3% 5.3% 3.2% Εφοδιαστική 3.1% 3.2% 2.7% 6.1% 1.1% Ξένες Γλώσσες 2.9% 3.7% 1.1% 4.1% 2.1% Σχεδιαστές / Γραφίστες / Αρχιτέκτονες / 2.9% 3.0% 2.7% 1.2% 4.0% ιακοσµητές Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 2.7% 2.3% 3.7% 3.7% 2.1% ιαχειρίση Ποιότητας 2.6% 2.1% 3.7% 3.3% 2.1% Κλωστουφαντουργία 1.5% 1.6% 1.1% 1.6% 1.3% Πολιτικοί Μηχανικοί 1.5% 1.4% 1.6% 2.4% 0.8% Ανθρώπινοι Πόροι 0.8% 0.7% 1.1% 1.6% 0.3% Περιβαλλοντολόγοι 0.5% 0.5% 0.5% 1.2% 0.0% Γεωπόνοι 0.3% 0.2% 0.5% 0.4% 0.3% Λοιπές Ειδικότητες 3.7% 4.2% 2.7% 2.8% 4.3% Ποσοστό εταιριών που αδυνατεί ή δυσκολεύεται να βρει στελέχη ανεξαρτήτως ειδικότητας 57% 59% 52% 68% 50%

16 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ Α ΥΝΑΤΕΙ Ή ΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΠΡΟ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΜΑ ΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Σύνολο εταιριών (620) έδρα Αθήνα - Θεσσαλονική (432) έδρα την Υπόλοιπη Ελλάδα (188) Μεσαίες & Μεγάλες µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων (246) Μικρές µε προσωπικό κάτω των 50 ατόµων (374) Τεχνίτες Μηχανολόγοι / Χειριστές Μηχανών 29.0% 29.2% 28.7% 30.1% 28.3% Αυτοµατισµοί / CAD/ CAM /CNC / PLC 7.7% 8.6% 5.9% 9.8% 6.4% Τεχνολογίες Πληροφορίας / Επικοινωνιών 5.5% 7.6% 0.5% 10.6% 2.1% ιοίκηση έργου / ιοίκηση γενικά 5.0% 5.8% 3.2% 6.9% 3.7% Μαρκετινγκ / Πωλήσεις 4.2% 4.2% 4.3% 3.7% 4.5% Τεχνίτες / Τεχνικοί Ηλεκτρολόγοι 3.7% 3.9% 3.2% 4.9% 2.9% Τεχνίτες / Τεχνικοί Ηλεκτρονικοί 3.5% 3.7% 3.2% 4.9% 2.7% Τεχνικοί Μεταλλείων και Χηµικών ιεργασιών 3.4% 3.7% 2.7% 2.8% 3.7%

17 Κλωστουφαντουργία 2.7% 2.8% 2.7% 3.3% 2.4% Εκδόσεις - Εκτυπώσεις 2.7% 3.0% 2.1% 3.3% 2.4% Λογιστική / Οικονοµικά 2.6% 3.5% 0.5% 4.5% 1.3% Τεχνίτες Επιπλοποιοί 2.3% 3.0% 0.5% 0.4% 3.5% Σχεδιαστές / Γραφίστες 1.5% 1.6% 1.1% 1.6% 1.3% Εφοδιαστική 1.5% 1.9% 0.5% 2.0% 1.1% Γραµµατείς 0.8% 1.2% 0.0% 0.8% 0.8% ιαχείριση Ποιότητας 0.3% 0.2% 0.5% 0.8% 0.0% Λοιπές Ειδικότητες 7.6% 6.5% 10.1% 5.3% 9.1% Ποσοστό εταιριών που αδυνατεί ή δυσκολεύεται να βρει στελέχη ανεξαρτήτως ειδικότητας 46% 47% 43% 49% 43% ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

18 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

19 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ Α ΥΝΑΤΕΙ Ή ΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Νίκος Ε. Ντερµανάκης Αθήνα, εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία αναβάθµισης του περιεχοµένου σπουδών ειδικοτήτων του κλάδου ένδυσης και διαδικασιών ανάδειξης νέων ειδικοτήτων σε σχέση µε την εξέλιξη

Μεθοδολογία αναβάθµισης του περιεχοµένου σπουδών ειδικοτήτων του κλάδου ένδυσης και διαδικασιών ανάδειξης νέων ειδικοτήτων σε σχέση µε την εξέλιξη Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 5: «Αναβάθµιση περιεχοµένου σπουδών επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ειδικότητες του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση και Ανάλυση της Απασχόλησης των Αποφοίτων ΤΕΙ

ιερεύνηση και Ανάλυση της Απασχόλησης των Αποφοίτων ΤΕΙ ιερεύνηση και Ανάλυση της Απασχόλησης των Αποφοίτων ΤΕΙ Χρήστος Κοίλιας ΤΕΙ Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνος & ηµητσάνης, 122 10, Αιγάλεω, Αθήνα e-mail: ckoilias@teiath.gr Βασίλης Κώστογλου Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεν.

Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ISBN 9963-43-739-7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ι.Κ.Π.Α) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπατίας 6 105.56 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 725-7 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Έργο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα"

A ιεθνές Συνέδριο Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα" 9, 10, 11 Μαίου 2001 Αθήνα, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Υποέργο 16: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Λογιστικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Λογιστικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Έκθεση Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Έκθεση Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σταμάτης Παλαιοκρασάς Επίτιμος

Διαβάστε περισσότερα