ὑφ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον, μέλας δ Ἅιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται. 30 Θεοῖσι μέν νυν οὐκ ἰσούμενός σ ἐγὼ οὐδ οἵδε παῖδες ἑζόμεσθ ἐφέστιοι,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ὑφ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον, μέλας δ Ἅιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται. 30 Θεοῖσι μέν νυν οὐκ ἰσούμενός σ ἐγὼ οὐδ οἵδε παῖδες ἑζόμεσθ ἐφέστιοι,"

Transcript

1 ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή, τίνας ποθ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι; Πόλις δ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει, ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων 5 ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ ἀγγέλων, τέκνα, ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ ἐλήλυθα, ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος. Ἀλλ, ὦ γεραιέ, φράζ, ἐπεὶ πρέπων ἔφυς πρὸ τῶνδε φωνεῖν τίνι τρόπῳ καθέστατε, 10 δείσαντες ἢ στέργοντες; ὡς θέλοντος ἂν ἐμοῦ προσαρκεῖν πᾶν δυσάλγητος γὰρ ἂν εἴην τοιάνδε μὴ οὐ κατοικτίρων ἕδραν. ΙΕΡΕΥΣ Ἀλλ, ὦ κρατύνων Οἰδίπους χώρας ἐμῆς, ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίκοι προσήμεθα 15 βωμοῖσι τοῖς σοῖς, οἱ μὲν οὐδέπω μακρὰν πτέσθαι σθένοντες, οἱ δὲ σὺν γήρᾳ βαρεῖς, ἱερεὺς ἐγὼ μὲν Ζηνός, οἵδε τ ᾐθέων λεκτοί τὸ δ ἄλλο φῦλον ἐξεστεμμένον ἀγοραῖσι θακεῖ, πρός τε Παλλάδος διπλοῖς 20 ναοῖς, ἐπ Ἰσμηνοῦ τε μαντείᾳ σποδῷ. Πόλις γάρ, ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν ἤδη σαλεύει, κἀνακουφίσαι κάρα βυθῶν ἔτ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου, φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χθονός, 25 φθίνουσα δ ἀγέλαις βουνόμοις τόκοισί τε ἀγόνοις γυναικῶν ἐν δ ὁ πυρφόρος θεὸς σκήψας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχθιστος, πόλιν, 1

2 ὑφ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον, μέλας δ Ἅιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται. 30 Θεοῖσι μέν νυν οὐκ ἰσούμενός σ ἐγὼ οὐδ οἵδε παῖδες ἑζόμεσθ ἐφέστιοι, ἀνδρῶν δὲ πρῶτον ἔν τε συμφοραῖς βίου κρίνοντες ἔν τε δαιμόνων ξυναλλαγαῖς, ὅς γ ἐξέλυσας ἄστυ Καδμεῖον μολὼν 35 σκληρᾶς ἀοιδοῦ δασμὸν ὃν παρείχομεν, καὶ ταῦθ ὑφ ἡμῶν οὐδὲν ἐξειδὼς πλέον οὐδ ἐκδιδαχθείς, ἀλλὰ προσθήκῃ θεοῦ λέγῃ νομίζῃ θ ἡμὶν ὀρθῶσαι βίον. Νῦν τ, ὦ κράτιστον πᾶσιν Οἰδίπου κάρα, 40 ἱκετεύομέν σε πάντες οἵδε πρόστροποι ἀλκήν τιν εὑρεῖν ἡμίν, εἴτε του θεῶν φήμην ἀκούσας εἴτ ἀπ ἀνδρὸς οἶσθά που ὡς τοῖσιν ἐμπείροισι καὶ τὰς ξυμφορὰς <..> ζώσας ὁρῶ μάλιστα τῶν βουλευμάτων. 45 Ἴθ, ὦ βροτῶν ἄριστ, ἀνόρθωσον πόλιν ἴθ, εὐλαβήθηθ ὡς σὲ νῦν μὲν ἥδε γῆ σωτῆρα κλῄζει τῆς πάρος προθυμίας ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνώμεθα στάντες τ ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον, 50 ἀλλ ἀσφαλείᾳ τήνδ ἀνόρθωσον πόλιν. Ὄρνιθι γὰρ καὶ τὴν τότ αἰσίῳ τύχην παρέσχες ἡμῖν, καὶ τανῦν ἴσος γενοῦ ὡς, εἴπερ ἄρξεις τῆσδε γῆς ὥσπερ κρατεῖς, ξὺν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ κενῆς κρατεῖν 55 ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε πύργος οὔτε ναῦς ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω. ΟΙΔ. ὦ παῖδες οἰκτροί, γνωτὰ κοὐκ ἄγνωτά μοι προσήλθεθ ἱμείροντες εὖ γὰρ οἶδ ὅτι 2

3 νοσεῖτε πάντες, καὶ νοσοῦντες ὡς ἐγὼ 60 οὐκ ἔστιν ὑμῶν ὅστις ἐξ ἴσου νοσεῖ. Τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν ἄλγος εἰς ἕν ἔρχεται μόνον καθ αὑτόν, κοὐδέν ἄλλον, ἡ δ ἐμὴ ψυχὴ πόλιν τε κἀμὲ καὶ σ ὁμοῦ στένει. Ὥστ οὐχ ὕπνῳ γ εὕδοντά μ ἐξεγείρετε 65 ἀλλ ἴστε πολλὰ μέν με δακρύσαντα δή, πολλὰς δ ὁδοὺς ἐλθόντα φροντίδος πλάνοις ἣν δ εὖ σκοπῶν εὕρισκον ἴασιν μόνην, ταύτην ἔπραξα παῖδα γὰρ Μενοικέως Κρέοντ, ἐμαυτοῦ γαμβρόν, ἐς τὰ Πυθικὰ 70 ἔπεμψα Φοίβου δώμαθ, ὡς πύθοιθ ὅ τι δρῶν ἢ τί φωνῶν τήνδ ἐρυσαίμην πόλιν. Καί μ ἦμαρ ἤδη ξυμμετρούμενον χρόνῳ λυπεῖ τί πράσσει τοῦ γὰρ εἰκότος πέρα ἄπεστι, πλείω τοῦ καθήκοντος χρόνου. 75 Ὅταν δ ἵκηται, τηνικαῦτ ἐγὼ κακὸς μὴ δρῶν ἂν εἴην πάνθ ὅσ ἂν δηλοῖ θεός. ΙΕΡ. Ἀλλ εἰς καλὸν σύ τ εἶπας οἵδε τ ἀρτίως Κρέοντα προσστείχοντα σημαίνουσί μοι. ΟΙΔ. Ὦναξ Ἄπολλον, εἰ γὰρ ἐν τύχῃ γέ τῳ 80 σωτῆρι βαίη, λαμπρὸς ὥσπερ ὄμματι. ΙΕΡ. Ἀλλ εἰκάσαι μέν, ἡδύς οὐ γὰρ ἂν κάρα πολυστεφὴς ὧδ εἷρπε παγκάρπου δάφνης. ΟΙΔ. Τάχ εἰσόμεσθα ξύμμετρος γὰρ ὡς κλύειν. Ἄναξ, ἐμὸν κήδευμα, παῖ Μενοικέως, 85 τίν ἡμὶν ἥκεις τοῦ θεοῦ φήμην φέρων; ΚΡΕΩΝ Ἐσθλήν λέγω γὰρ καὶ τὰ δύσφορ, εἰ τύχοι κατ ὀρθὸν ἐξελθόντα, πάντ ἂν εὐτυχεῖν. ΟΙΔ. Ἔστιν δὲ ποῖον τοὔπος; οὔτε γὰρ θρασὺς οὔτ οὖν προδείσας εἰμὶ τῷ γε νῦν λόγῳ. 90 3

4 ΚΡΕ. Εἰ τῶνδε χρῄζεις πλησιαζόντων κλύειν, ἕτοιμος εἰπεῖν, εἴτε καὶ στείχειν ἔσω. ΟΙΔ. Ἐς πάντας αὔδα τῶνδε γὰρ πλέον φέρω τὸ πένθος ἢ καὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι. ΚΡΕ. Λέγοιμ ἂν οἷ ἤκουσα τοῦ θεοῦ πάρα. 95 Ἄνωγεν ἡμᾶς Φοῖβος ἐμφανῶς ἄναξ μίασμα χῶρας ὡς τεθραμμένον χθονὶ ἐν τῇδ ἐλαύνειν μηδ ἀνήκεστον τρέφειν. ΟΙΔ. Ποίῳ καθαρμῷ; τίς ὁ τρόπος τῆς ξυμφορᾶς; ΚΡΕ. Ἀνδρηλατοῦντας, ἢ φόνῳ φόνον πάλιν 100 λύοντας, ὡς τόδ αἷμα χειμάζον πόλιν. ΟΙΔ. Ποίου γὰρ ἀνδρὸς τήνδε μηνύει τύχην; ΚΡΕ. Ἦν ἡμίν, ὦναξ, Λάιός ποθ ἡγεμὼν γῆς τῆσδε, πρὶν σὲ τήνδ ἀπευθύνειν πόλιν. ΟΙΔ. Ἔξοιδ ἀκούων οὐ γὰρ εἰσεῖδόν γέ πω. 105 ΚΡΕ. Τούτου θανόντος νῦν ἐπιστέλλει σαφῶς τοὺς αὐτοέντας χειρὶ τιμωρεῖν τινας. ΟΙΔ. Οἱ δ εἰσὶ ποῦ γῆς; ποῦ τόδ εὑρεθήσεται ἴχνος παλαιᾶς δυστέκμαρτον αἰτίας; ΚΡΕ. Ἐν τῇδ ἔφασκε γῇ τὸ δὲ ζητούμενον 110 ἁλωτόν, ἐκφεύγει δὲ τἀμελούμενον. ΟΙΔ. Πότερα δ ἐν οἴκοις, ἢ ν ἀγροῖς ὁ Λάϊος, ἢ γῆς ἐπ ἄλλης τῷδε συμπίπτει φόνῳ; ΚΡΕ. Θεωρός, ὡς ἔφασκον, ἐκδημῶν πάλιν πρὸς οἶκον οὐκέθ ἵκεθ, ὡς ἀπεστάλη. 115 ΟΙΔ. Οὐδ ἄγγελός τις οὐδὲ συμπράκτωρ ὁδοῦ κατεῖδ ὅτου τις ἐκμαθὼν ἐχρήσατ ἄν; ΚΡΕ. Θνῄσκουσι γάρ, πλὴν εἷς τις ὃς φόβῳ φυγὼν ὧν εἶδε πλὴν ἓν οὐδὲν εἶχ εἰδὼς φράσαι. ΟΙΔ. Τὸ ποῖον; Ἓν γὰρ πόλλ ἂν ἐξεύροι μαθεῖν, 120 ἀρχὴν βραχεῖαν εἰ λάβοιμεν ἐλπίδος. ΚΡΕ. Λῃστὰς ἔφασκε συντυχόντας οὐ μιᾷ 4

5 ῥώμῃ κτανεῖν νιν, ἀλλὰ σὺν πλήθει χερῶν. ΟΙΔ. Πῶς οὖν ὁ λῃστής, εἴ τι μὴ ξὺν ἀργύρῳ ἐπράσσετ ἐνθένδ, ἐς τόδ ἂν τόλμης ἔβη; 125 ΚΡΕ. Δοκοῦντα ταῦτ ἦν Λαΐου δ ὀλωλότος οὐδεὶς ἀρωγὸς ἐν κακοῖς ἐγίγνετο. ΟΙΔ. Κακὸν δὲ ποῖον ἐμποδών, τυραννίδος οὕτω πεσούσης, εἶργε τοῦτ ἐξειδέναι; ΚΡΕ. Ἡ ποικιλῳδὸς Σφὶγξ τὸ πρὸς ποσὶ σκοπεῖν 130 μεθέντας ἡμᾶς τἀφανῆ προσήγετο. ΟΙΔ. Ἀλλ ἐξ ὑπαρχῆς αὖθις αὔτ ἐγὼ φανῶ ἐπαξίως γὰρ Φοῖβος, ἀξίως δὲ σύ, πρὸς τοῦ θανότος τήνδ ἔθεσθ ἐπιστροφήν ὥστ ἐνδίκως ὄψεσθε κἀμὲ σύμμαχον, 135 γῇ τῇδε τιμωροῦντα τῷ θεῷ θ ἅμα. Ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀπωτέρω φίλων, ἀλλ αὐτὸς αὑτοῦ τοῦτ ἀποσκεδῶ μύσος. Ὅστις γὰρ ἦν ἐκεῖνον ὁ κτανὼν τάχ ἂν κἄμ ἂν τοιαύτῃ χειρὶ τιμωρεῖν θέλοι 140 κείνῳ προσαρκῶν οὖν ἐμαυτὸν ὠφελῶ. Ἀλλ ὡς τάχιστα, παῖδες, ὑμεῖς μὲν βάθρων ἵστασθε, τούσδ ἄραντες ἱκτῆρας κλάδους, ἄλλος δὲ Κάδμου λαὸν ὧδ ἀθροιζέτω, ὡς πᾶν ἐμοῦ δράσοντος ἢ γὰρ εὐτυχεῖς 145 σὺν τῷ θεῷ φανούμεθ ἢ πεπτωκότες. ΙΕΡ. Ὦ παῖδες, ἱστώμεσθα τῶνδε γὰρ χάριν καὶ δεῦρ ἔβημεν ὧν ὅδ ἐξαγγέλλεται. Φοῖβος δ ὁ πέμψας τάσδε μαντείας ἅμα σωτήρ θ ἵκοιτο καὶ νόσου παυστήριος. 150 ******** ΟΙΔΙΠΟΥΣ Αἰτεῖς ἃ δ αἰτεῖς, τἄμ ἐὰν θέλῃς ἔπη 216 5

6 κλύων δέχεσθαι τῇ νόσῳ θ ὑπηρετεῖν, ἀλκὴν λάβοις ἂν κἀνακούφισιν κακῶν. Ἁγὼ ξένος μὲν τοῦ λόγου τοῦδ ἐξερῶ, ξένος δὲ τοῦ πραχθέντος οὐ γὰρ ἂν μακρὰν 220 ἴχνευον αὐτός, μὴ οὐκ ἔχων τι σύμβολον. Νῦν δ, ὕστερος γὰρ ἀστὸς εἰς ἀστοὺς τελῶ, ὑμῖν προφωνῶ πᾶσι Καδμείοις τάδε ὅστις ποθ ὑμῶν Λάιον τὸν Λαβδάκου κάτοιδεν ἀνδρὸς ἐκ τίνος διώλετο, 225 τοῦτον κελεύω πάντα σημαίνειν ἐμοί κεἰ μὲν φοβεῖται τοὐπίκλημ ὑπεξελὼν < > αὐτὸς καθ αὑτοῦ πείσεται γὰρ ἄλλο μὲν ἀστεργὲς οὐδέν, γῆς δ ἄπεισιν ἀσφαλής. Εἰ δ αὖ τις ἄλλον οἶδεν ἢ ξ ἄλλης χθονὸς 230 τὸν αὐτόχειρα, μὴ σιωπάτω τὸ γὰρ κέρδος τελῶ γὼ χἠ χάρις προσκείσεται. Εἰ δ αὖ σιωπήσεσθε, καί τις ἢ φίλου δείσας ἀπώσει τοὔπος ἢ χαὐτοῦ τόδε, ἃκ τῶνδε δράσω, ταῦτα χρὴ κλύειν ἐμοῦ. 235 Τὸν ἄνδρ ἀπαυδῶ τοῦτον, ὅστις ἐστί, γῆς τῆσδ ἧς ἐγὼ κράτη τε καὶ θρόνους νέμω μήτ εἰσδέχεσθαι μήτε προσφωνεῖν τινα, μήτ ἐν θεῶν εὐχαῖσι μήτε θύμασιν κοινὸν ποιεῖσθαι, μήτε χέρνιβος νέμειν 240 ὠθεῖν δ ἀπ οἴκων πάντας, ὡς μιάσματος τοῦδ ἡμὶν ὄντος, ὡς τὸ Πυθικὸν θεοῦ μαντεῖον ἐξέφηνεν ἀρτίως ἐμοί. καὶ ταῦτα τοῖς μὴ δρῶσιν εὔχομαι θεοὺς 269 μήτ ἀροτὸν αὐτοῖς γῆς ἀνιέναι τινά, 270 μήτ οὖν γυναικῶν παῖδας, ἀλλὰ τῷ πότμῳ 271 τῷ νῦν φθερεῖσθαι κἄτι τοῦδ ἐχθίονι

7 Ὑμῖν δὲ ταῦτα πάντ ἐπισκήπτω τελεῖν 252 ὑπέρ τ ἐμαυτοῦ, τοῦ θεοῦ τε, τῆσδέ τε 253 γῆς ὧδ ἀκάρπως κἀθέως ἐφθαρμένης. 254 Οὐδ εἰ γὰρ ἦν τὸ πρᾶγμα μὴ θεήλατον, 255 ἀκάθαρτον ὑμᾶς εἰκὸς ἦν οὕτως ἐᾶν, ἀνδρός γ ἀρίστου βασιλέως ὀλωλότος, ἀλλ ἐξερευνᾶν νῦν δ ἐπεὶ κυρῶ τ ἐγὼ ἔχων μὲν ἀρχὰς ἃς ἐκεῖνος εἶχε πρίν, ἔχων δὲ λέκτρα καὶ γυναῖχ ὁμόσπορον, 260 κοινῶν τε παίδων κοίν ἄν, εἰ κείνῳ γένος μὴ δυστύχησεν, ἦν ἂν ἐκπεφυκότα νῦν δ ἐς τὸ κείνου κρᾶτ ἐνήλαθ ἡ τύχη ἀνθ ὧν ἐγὼ τάδ, ὡσπερεὶ τοὐμοῦ πατρός, ὑπερμαχοῦμαι, κἀπὶ πάντ ἀφίξομαι, 265 ζητῶν τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου λαβεῖν, τῷ Λαβδακείῳ παιδὶ Πολυδώρου τε καὶ τοῦ πρόσθε Κάδμου τοῦ πάλαι τ Ἀγήνορος. Ἐγὼ μὲν οὖν τοιόσδε τῷ τε δαίμονι 244 τῷ τ ἀνδρὶ τῷ θανόντι σύμμαχος πέλω 245 κατεύχομαι δὲ τὸν δεδρακότ, εἴτε τις εἷς ὢν λέληθεν εἴτε πλειόνων μέτα, κακὸν κακῶς νιν ἄμορον ἐκτρῖψαι βίον ἐπεύχομαι δ, οἴκοισιν εἰ ξυνέστιος ἐν τοῖς ἐμοῖς γένοιτ ἐμοῦ ξυνειδότος, 250 παθεῖν ἅπερ τοῖσδ ἀρτίως ἠρασάμην. 251 Ὑμῖν δὲ τοῖς ἄλλοισι Καδμείοις ὅσοις 273 τάδ ἔστ ἀρέσκονθ ἥ τε σύμμαχος Δίκη 274 χοἰ πάντες εὖ ξυνεῖεν εἰσαεὶ θεοί. 275 ΧΟΡΟΣ Ὥσπερ μ ἀραῖον ἔλαβες, ὧδ, ἄναξ, ἐρῶ οὔτ ἔκτανον γὰρ οὔτε τὸν κτανόντ ἔχω 7

8 δεῖξαι. Τὸ δὲ ζήτημα τοῦ πέμψαντος ἦν Φοίβου τόδ εἰπεῖν, ὅστις εἴργασταί ποτε. ΟΙΔ. Δίκαι ἔλεξας ἀλλ ἀναγκάσαι θεοὺς 280 ἃν μὴ θέλωσιν οὐδ ἂν εἷς δύναιτ ἀνήρ. ΧΟΡ. Τὰ δεύτερ ἐκ τῶνδ ἂν λέγοιμ ἅ μοι δοκεῖ. ΟΙΔ. Εἰ καὶ τρίτ ἔστι, μὴ παρῇς τὸ μὴ οὐ φράσαι. ΧΟΡ. Ἄνακτ ἄνακτι ταὔθ ὁρῶντ ἐπίσταμαι μάλιστα Φοίβῳ Τειρεσίαν, παρ οὗ τις ἂν 285 σκοπῶν τάδ, ὦναξ, ἐκμάθοι σαφέστατα. ΟΙΔ. Ἀλλ οὐκ ἐν ἀργοῖς οὐδὲ τοῦτ ἐπραξάμην ἔπεμψα γὰρ Κρέοντος εἰπόντος διπλοῦς πομπούς πάλαι δὲ μὴ παρὼν θαυμάζεται. ΧΟΡ. Καὶ μὴν τά γ ἄλλα κωφὰ καὶ παλαί ἔπη. 290 ΟΙΔ. Τὰ ποῖα ταῦτα; πάντα γὰρ σκοπῶ λόγον. ΧΟΡ. Θανεῖν ἐλέχθη πρός τινων ὁδοιπόρων. ΟΙΔ. Ἤκουσα κἀγώ τὸν δὲ δρῶντ οὐδεὶς ὁρᾷ. ΧΟΡ. Ἀλλ εἴ τι μὲν δὴ δείματός γ ἔχει μέρος, τὰς σὰς ἀκούων οὐ μενεῖ τοιάσδ ἀράς. 295 ΟΙΔ. Ὧι μή στι δρῶντι τάρβος, οὐδ ἔπος φοβεῖ. ΧΟΡ. Ἀλλ οὑξελέγξων αὐτὸν ἔστιν οἵδε γὰρ τὸν θεῖον ἤδη μάντιν ὧδ ἄγουσιν, ᾧ τἀληθὲς ἐμπέφυκεν ἀνθρώπων μόνῳ. ΟΙΔ. Ὦ πάντα νωμῶν Τειρεσία, διδακτά τε 300 ἄρρητά τ οὐράνιά τε καὶ χθονοστιβῆ, πόλιν μέν, εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς δ ὅμως οἵᾳ νόσῳ σύνεστιν ἧς σὲ προστάτην σωτῆρά τ, ὦναξ, μοῦνον ἐξευρίσκομεν. Φοῖβος γάρ, εἴ τι μὴ κλύεις τῶν ἀγγέλων, 305 πέμψασιν ἡμῖν ἀντέπεμψεν ἔκλυσιν μόνην ἂν ἐλθεῖν τοῦδε τοῦ νοσήματος, εἰ τοὺς κτανόντας Λάιον μαθόντες εὖ κτείναιμεν ἢ γῆς φυγάδας ἐκπεμψαίμεθα. 8

9 Σὺ δ οὖν φθονήσας μήτ ἀπ οἰωνῶν φάτιν, 310 μήτ εἴ τιν ἄλλην μαντικῆς ἔχεις ὁδόν, ῥῦσαι σεαυτὸν καὶ πόλιν, ῥῦσαι δ ἐμέ, ῥῦσαι δὲ πᾶν μίασμα τοῦ τεθνηκότος ἐν σοὶ γάρ ἐσμεν ἄνδρα δ ὠφελεῖν ἀφ ὧν ἔχοι τε καὶ δύναιτο κάλλιστος πόνων. 315 ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Φεῦ φεῦ, φρονεῖν ὡς δεινὸν ἔνθα μὴ τέλη λύῃ φρονοῦντι ταῦτα γὰρ καλῶς ἐγὼ εἰδὼς διώλεσ οὐ γὰρ ἂν δεῦρ ἱκόμην. ΟΙΔ. Τί δ ἔστιν; ὡς ἄθυμος εἰσελήλυθας. ΤΕΙ. Ἄφες μ ἐς οἴκους ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ 320 κἀγὼ διοίσω τοὐμόν, ἢν ἐμοὶ πίθῃ. ΟΙΔ. Οὔτ ἔννομ εἶπας οὔτε προσφιλῆ πόλει τῇδ ἥ σ ἔθρεψε, τήνδ ἀποστερῶν φάτιν. ΤΕΙ. Ὁρῶ γὰρ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνημ ἰὸν πρὸς καιρόν ὡς οὖν μηδ ἐγὼ ταὐτὸν πάθω 325 ΟΙΔ. Μή, πρὸς θεῶν, φρονῶν γ ἀποστραφῇς, ἐπεὶ πάντες σε προσκυνοῦμεν οἵδ ἱκτήριοι. ΤΕΙ. Πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ ἐγὼ δ οὐ μή ποτε τὰ λῷστά γ εἴπω, μὴ τὰ σ ἐκφήνω κακά. ΟΙΔ. Τί φῄς; ξυνειδὼς οὐ φράσεις, ἀλλ ἐννοεῖς 330 ἡμᾶς προδοῦναι καὶ καταφθεῖραι πόλιν; ΤΕΙ. Ἐγὼ οὔτ ἐμαυτὸν οὔτε σ ἀλγυνῶ τί ταῦτ ἄλλως ἐλέγχεις; οὐ γὰρ ἂν πύθοιό μου. ΟΙΔ. Οὐκ, ὦ κακῶν κάκιστε καὶ γὰρ ἂν πέτρου φύσιν σύ γ ὀργάνειας ἐξερεῖς ποτε, 335 ἀλλ ὧδ ἄτεγκτος κἀτελεύτητος φανῇ; ΤΕΙ. Ὀργὴν ἐμέμψω τὴν ἐμήν, τὴν σὴν δ ὁμοῦ ναίουσαν οὐ κατεῖδες, ἀλλ ἐμὲ ψέγεις. ΟΙΔ. Τίς γὰρ τοιαῦτ ἂν οὐκ ἂν ὀργίζοιτ ἔπη κλύων ἃ νῦν σὺ τήνδ ἀτιμάζεις πόλιν; 340 9

10 ΤΕΙ. Ἥξει γὰρ αὐτά, κἂν ἐγὼ σιγῇ στέγω. ΟΙΔ. Οὐκοῦν ἅ γ ἥξει καὶ σὲ χρὴ λέγειν ἐμοί. ΤΕΙ. Οὐκ ἂν πέρα φράσαιμι πρὸς τάδ, εἰ θέλεις, θυμοῦ δι ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη. ΟΙΔ. Καὶ μὴν παρήσω γ οὐδέν, ὡς ὀργῆς ἔχω, 345 ἅπερ ξυνίημ. Ἴσθι γὰρ δοκῶν ἐμοὶ καὶ ξυμφυτεῦσαι τοὔργον, εἰργάσθαι θ, ὅσον μὴ χερσὶ καίνων εἰ δ ἐτύγχανες βλέπων, καὶ τοὔργον ἂν σοῦ τοῦτ ἔφην εἶναι μόνου. ΤΕΙ. Ἄληθες; ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγματι 350 ᾧπερ προεῖπας ἐμμένειν, κἀφ ἡμέρας τῆς νῦν προσαυδᾶν μήτε τούσδε μήτ ἐμέ, ὡς ὄντι γῆς τῆσδ ἀνοσίῳ μιάστορι. ΟΙΔ. Οὕτως ἀναιδῶς ἐξεκίνησας τόδε τὸ ῥῆμα, καὶ ποῦ τοῦτο φεύξεσθαι δοκεῖς; 355 ΤΕΙ. Πέφευγα τἀληθὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω. ΟΙΔ. Πρὸς τοῦ διδαχθείς; οὐ γὰρ ἔκ γε τῆς τέχνης. ΤΕΙ. Πρὸς σοῦ σὺ γάρ μ ἄκοντα προὐτρέψω λέγειν. ΟΙΔ. Ποῖον λόγον; λέγ αὖθις, ὡς μᾶλλον μάθω. ΤΕΙ. Οὐχὶ ξυνῆκας πρόσθεν; ἢ κπειρᾷ λέγων; 360 ΟΙΔ. Οὐχ ὥστε γ εἰπεῖν γνωστόν ἀλλ αὖθις φράσον. ΤΕΙ. Φονέας σέ φημι κἄνδρας οὓς ζητεῖς κυρεῖν. ΟΙΔ. Ἀλλ οὔ τι χαίρων δίς γε πημονὰς ἐρεῖς. ΤΕΙ. Εἴπω τι δῆτα κἄλλ, ἵν ὀργίζῃ πλέον; ΟΙΔ. Ὅσον γε χρῄζεις ὡς μάτην εἰρήσεται. 365 ΤΕΙ. Λεληθέναι σέ φημι σὺν τοῖς φιλτάτοις αἴσχισθ ὁμιλοῦντ, οὐδ ὁρᾶν ἵν εἶ κακοῦ. ΟΙΔ. Ἦ καὶ γεγηθὼς ταῦτ ἀεὶ λέξειν δοκεῖς; ΤΕΙ. Εἴπερ τί γ ἔστι τῆς ἀληθείας σθένος. ΟΙΔ. Ἀλλ ἔστι, πλὴν σοί σοὶ δὲ τοῦτ οὐκ ἔστ, ἐπεὶ 370 τυφλὸς τά τ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ ὄμματ εἶ. ΤΕΙ. Σὺ δ ἄθλιός γε ταῦτ ὀνειδίζων ἃ σοὶ 10

11 οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνδ ὀνειδιεῖ τάχα. ΟΙΔ. Μιᾶς τρέφῃ πρὸς νυκτός, ὥστε μήτ ἐμὲ μήτ ἄλλον ὅστις φῶς ὁρᾷ βλάψαι ποτ ἄν. 375 ΤΕΙ. Οὐ γάρ με μοῖρα πρός γε σοῦ πεσεῖν, ἐπεὶ ἱκανὸς Ἀπόλλων ᾧ τάδ ἐκπρᾶξαι μέλει. ΟΙΔ. Κρέοντος ἢ σοῦ ταῦτα τἀξευρήματα; ΤΕΙ. Κρέων δέ σοι πῆμ οὐδέν, ἀλλ αὐτὸς σὺ σοί. ΟΙΔ. Ὦ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης 380 ὑπερφέρουσα τῷ πολυζήλῳ βίῳ, ὅσος παρ ὑμῖν ὁ φθόνος φυλάσσεται, εἰ τῆσδέ γ ἀρχῆς οὕνεχ, ἣν ἐμοὶ πόλις δωρητόν, οὐκ αἰτητόν, εἰσεχείρισεν, ταύτης Κρέων ὁ πιστός, οὑξ ἀρχῆς φίλος, 385 λάθρᾳ μ ὑπελθὼν ἐκβαλεῖν ἱμείρεται, ὑφεὶς μάγον τοιόνδε μηχανορράφον, δόλιον ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς κέρδεσιν μόνον δέδορκε, τὴν τέχνην δ ἔφυ τυφλός. Ἐπεί, φέρ εἰπέ, ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής; 390 Πῶς οὐχ, ὅθ ἡ ῥαψῳδὸς ἐνθάδ ἦν κύων, ηὔδας τι τοῖσδ ἀστοῖσιν ἐκλυτήριον; Καίτοι τό γ αἴνιγμ οὐχὶ τοὐπιόντος ἦν ἀνδρὸς διειπεῖν, ἀλλὰ μαντείας ἔδει ἣν οὔτ ἀπ οἰωνῶν σὺ προὐφάνης ἔχων 395 οὔτ ἐκ θεῶν του γνωτόν ἀλλ ἐγὼ μολών, ὁ μηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους, ἔπαυσά νιν, γνώμῃ κυρήσας οὐδ ἀπ οἰωνῶν μαθών ὃν δὴ σὺ πειρᾷς ἐκβαλεῖν, δοκῶν θρόνοις παραστατήσειν τοῖς Κρεοντείοις πέλας. 400 Κλαίων δοκεῖς μοι καὶ σὺ χὠ συνθεὶς τάδε ἁγηλατήσειν εἰ δὲ μὴ δόκεις γέρων εἶναι, παθὼν ἔγνως ἂν οἷά περ φρονεῖς. ΧΟΡ. Ἡμῖν μὲν εἰκάζουσι καὶ τὰ τοῦδ ἔπη 11

12 ὀργῇ λελέχθαι καὶ τὰ σ, Οἰδίπου, δοκεῖ. 405 Δεῖ δ οὐ τοιούτων, ἀλλ ὅπως τὰ τοῦ θεοῦ μαντεῖ ἄριστα λύσομεν, τόδε σκοπεῖν. ΤΕΙ. Εἰ καὶ τυραννεῖς, ἐξισωτέον τὸ γοῦν ἴσ ἀντιλέξαι τοῦδε γὰρ κἀγὼ κρατῶ οὐ γάρ τι σοὶ ζῶ δοῦλος, ἀλλὰ Λοξίᾳ, 410 ὥστ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι. Λέγω δ, ἐπειδὴ καὶ τυφλόν μ ὠνείδισας σὺ καὶ δεδορκὼς οὐ βλέπεις ἵν εἶ κακοῦ, οὐδ ἔνθα ναίεις, οὐδ ὅτων οἰκεῖς μέτα. Ἆρ οἶσθ ἀφ ὧν εἶ; καὶ λέληθας ἐχθρὸς ὢν 415 τοῖς σοῖσιν αὐτοῦ νέρθε κἀπὶ γῆς ἄνω. <.> Καί σ ἀμφιπλὴξ μητρός τε καὶ τοῦ σοῦ πατρὸς ἐλᾷ ποτ ἐκ γῆς τῆσδε δεινόπους ἀρά, βλέποντα νῦν μὲν ὄρθ, ἔπειτα δὲ σκότον. Βοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐκ ἔσται λιμήν, 420 ποῖος Κιθαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος τάχα, ὅταν καταίσθῃ τὸν ὑμέναιον ὃν δόμοις ἄνορμον εἰσέπλευσας εὐπλοίας τυχών; Ἄλλων δὲ πλῆθος οὐκ ἐπαισθάνῃ κακῶν ἅ σ ἐξισώσει σοί τε καὶ τοῖς σοῖς τέκνοις. 425 Πρὸς ταῦτα καὶ Κρέοντα καὶ τοὐμὸν στόμα προπηλάκιζε σοῦ γὰρ οὐκ ἔστιν βροτῶν κάκιον ὅστις ἐκτριβήσεταί ποτε. ΟΙΔ. Ἦ ταῦτα δῆτ ἀνεκτὰ πρὸς τούτου κλύειν; Οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐχὶ θᾶσσον αὖ πάλιν 430 ἄψορρος οἴκων τῶνδ ἀποστραφεὶς ἄπει; ΤΕΙ. Οὐδ ἱκόμην ἔγωγ ἄν, εἰ σὺ μὴ κάλεις. ΟΙΔ. Οὐ γάρ τί σ ᾔδη μῶρα φωνήσοντ, ἐπεὶ σχολῇ γ ἂν οἴκους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην. ΤΕΙ. Ἡμεῖς τοιοίδ ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ,

13 μῶροι, γονεῦσι δ οἵ σ ἔφυσαν, ἔμφρονες. ΟΙΔ. Ποίοισι; μεῖνον τίς δέ μ ἐκφύει βροτῶν; ΤΕΙ. Ἥδ ἡμέρα φύσει σε καὶ διαφθερεῖ. ΟΙΔ. Ὡς πάντ ἄγαν αἰνικτὰ κἀσαφῆ λέγεις. ΤΕΙ. Οὔκουν σὺ ταῦτ ἄριστος εὑρίσκειν ἔφυς; 440 ΟΙΔ. Τοιαῦτ ὀνείδιζ οἷς ἔμ εὑρήσεις μέγαν. ΤΕΙ. Αὕτη γε μέντοι σ ἡ τύχη διώλεσεν. ΟΙΔ. Ἀλλ εἰ πόλιν τήνδ ἐξέσωσ, οὔ μοι μέλει. ΤΕΙ. Ἄπειμι τοίνυν καὶ σύ, παῖ, κόμιζέ με. ΟΙΔ. Κομιζέτω δῆθ ὡς παρὼν σύ γ ἐμποδὼν 445 ὀχλεῖς, συθείς τ ἂν οὐκ ἂν ἀλγύναις πλέον. ΤΕΙ. Εἰπὼν ἄπειμ ὧν οὕνεκ ἦλθον, οὐ τὸ σὸν δείσας πρόσωπον οὐ γὰρ ἔσθ ὅπου μ ὀλεῖς. Λέγω δέ σοι τὸν ἄνδρα τοῦτον ὃν πάλαι ζητεῖς ἀπειλῶν κἀνακηρύσσων φόνον 450 τὸν Λαΐειον, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε, ξένος λόγῳ μέτοικος, εἶτα δ ἐγγενὴς φανήσεται Θηβαῖος, οὐδ ἡσθήσεται τῇ ξυμφορᾷ τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορκότος καὶ πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι 455 σκήπτρῳ προδεικνὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται. Φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὑτοῦ ξυνὼν ἀδελφὸς αὑτὸς καὶ πατήρ, κἀξ ἧς ἔφυ γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις, καὶ τοῦ πατρὸς ὁμοσπόρος τε καὶ φονεύς. Καὶ ταῦτ ἰὼν 460 εἴσω λογίζου κἂν λάβῃς μ ἐψευσμένον, φάσκειν ἔμ ἤδη μαντικῇ μηδὲν φρονεῖν. ******* ΙΟΚΑΣΤΗ Πρὸς θεῶν δίδαξον κἄμ, ἄναξ, ὅτου ποτὲ 698 μῆνιν τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις. 13

14 ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ἐρῶ σὲ γὰρ τῶνδ ἐς πλέον, γύναι, σέβω 700 Κρέοντος, οἷά μοι βεβουλευκὼς ἔχει. ΙΟΚ. Λέγ, εἰ σαφῶς τὸ νεῖκος ἐγκαλῶν ἐρεῖς. ΟΙΔ. Φονέα μέ φησι Λαΐου καθεστάναι. ΙΟΚ. Αὐτὸς ξυνειδὼς ἢ μαθὼν ἄλλου πάρα; ΟΙΔ. Μάντιν μὲν οὖν κακοῦργον εἰσπέμψας, ἐπεὶ 705 τό γ εἰς ἑαυτὸν πᾶν ἐλευθεροῖ στόμα. ΙΟΚ. Σύ νυν ἀφεὶς σεαυτὸν ὧν λέγεις πέρι ἐμοῦ πάκουσον καὶ μάθ οὕνεκ ἐστί σοι βρότειον οὐδὲν μαντικῆς ἔχον τέχνης φανῶ δέ σοι σημεῖα τῶνδε σύντομα 710 χρησμὸς γὰρ ἦλθε Λαΐῳ ποτ, οὐκ ἐρῶ Φοίβου γ ἀπ αὐτοῦ, τῶν δ ὑπηρετῶν ἄπο, ὡς αὐτὸν ἥξοι μοῖρα πρὸς παιδὸς θανεῖν ὅστις γένοιτ ἐμοῦ τε κἀκείνου πάρα. Καὶ τὸν μέν, ὥσπερ γ ἡ φάτις, ξένοι ποτὲ 715 λῃσταὶ φονεύουσ ἐν τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι τρεῖς, καί νιν ἄρθρα κεῖνος ἐνζεύξας ποδοῖν ἔρριψεν ἄλλων χερσὶν εἰς ἄβατον ὄρος. Κἀνταῦθ Ἀπόλλων οὔτ ἐκεῖνον ἤνυσεν 720 φονέα γενέσθαι πατρός, οὔτε Λάιον, τὸ δεινὸν οὑφοβεῖτο πρὸς παιδὸς παθεῖν. Τοιαῦτα φῆμαι μαντικαὶ διώρισαν, ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν ἥν γὰρ ἂν θεὸς χρείαν ἐρευνᾷ ῥᾳδίως αὐτὸς φανεῖ. 725 ΟΙΔ. Οἷόν μ ἀκούσαντ ἀρτίως ἔχει, γύναι, ψυχῆς πλάνημα κἀνακίνησις φρενῶν. ΙΟΚ. Ποίας μερίμνης τοῦθ ὑποστραφεὶς λέγεις; ΟΙΔ. Ἔδοξ ἀκοῦσαι σοῦ τόδ, ὡς ὁ Λάιος κατασφαγείη πρὸς τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς

15 ΙΟΚ. Ηὐδᾶτο γὰρ ταῦτ οὐδέ πω λήξαντ ἔχει. ΟΙΔ. Καὶ ποῦ σθ ὁ χῶρος οὗτος, οὗ τόδ ἦν πάθος; ΙΟΚ. Φωκὶς μὲν ἡ γῆ κλῄζεται, σχιστὴ δ ὁδὸς ἐς ταὐτὸ Δελφῶν κἀπὸ Δαυλίας ἄγει. ΟΙΔ. Καὶ τίς χρόνος τοῖσδ ἐστὶν οὑξεληλυθώς; 735 ΙΟΚ. Σχεδόν τι πρόσθεν ἢ σὺ τῆσδ ἔχων χθονὸς ἀρχὴν ἐφαίνου τοῦτ ἐκηρύχθη πόλει. ΟΙΔ. Ὦ Ζεῦ, τί μου δρᾶσαι βεβούλευσαι πέρι; ΙΟΚ. Τί δ ἐστί σοι τοῦτ, Οἰδίπους, ἐνθύμιον; ΟΙΔ. Μήπω μ ἐρώτα τὸν δὲ Λάιον φύσιν 740 τίν εἶχε φράζε, τίνα δ ἀκμὴν ἥβης ἔχων. ΙΟΚ. Μέλας, χνοάζων ἄρτι λευκανθὲς κάρα, μορφῆς δὲ τῆς σῆς οὐκ ἀπεστάτει πολύ. ΟΙΔ. Οἴμοι τάλας ἔοικ ἐμαυτὸν εἰς ἀρὰς δεινὰς προβάλλων ἀρτίως οὐκ εἰδέναι. 745 ΙΟΚ. Πῶς φῄς; ὀκνῶ τοι πρὸς σ ἀποσκοποῦσ, ἄναξ. ΟΙΔ. Δεινῶς ἀθυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ. Δείξεις δὲ μᾶλλον, ἢν ἓν ἐξείπῃς ἔτι. ΙΟΚ. Καὶ μὴν ὀκνῶ μέν, ἃ δ ἂν ἔρῃ μαθοῦσ ἐρῶ. ΟΙΔ. Πότερον ἐχώρει βαιός, ἢ πολλοὺς ἔχων 750 ἄνδρας λοχίτας, οἷ ἀνὴρ ἀρχηγέτης; ΙΟΚ. Πέντ ἦσαν οἱ ξύμπαντες, ἐν δ αὐτοῖσιν ἦν κῆρυξ ἀπήνη δ ἦγε Λάιον μία. ΟΙΔ. Αἰαῖ, τάδ ἤδη διαφανῆ. Τίς ἦν ποτε ὁ τούσδε λέξας τοὺς λόγους ὑμῖν, γύναι; 755 ΙΟΚ. Οἰκεύς τις, ὅσπερ ἵκετ ἐκσωθεὶς μόνος. ΟΙΔ. Ἦ κἀν δόμοισι τυγχάνει τανῦν παρών; ΙΟΚ. Οὐ δῆτ ἀφ οὗ γὰρ κεῖθεν ἦλθε καὶ κράτη σέ τ εἶδ ἔχοντα Λάιόν τ ὀλωλότα, ἐξικέτευσε τῆς ἐμῆς χειρὸς θιγὼν 760 ἀγρούς σφε πέμψαι κἀπὶ ποιμνίων νομάς, ὡς πλεῖστον εἴη τοῦδ ἄποπτος ἄστεως. 15

16 Κἄπεμψ ἐγώ νιν ἄξιος γάρ, οἷ ἀνὴρ δοῦλος, φέρειν ἦν τῆσδε καὶ μείζω χάριν. ΟΙΔ. Πῶς ἂν μόλοι δῆθ ἡμὶν ἐν τάχει πάλιν; 765 ΙΟΚ. Πάρεστιν. Ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτ ἐφίεσαι; ΟΙΔ. Δέδοικ ἐμαυτόν, ὦ γύναι, μὴ πόλλ ἄγαν εἰρημέν ᾖ μοι, δι ἅ νιν εἰσιδεῖν θέλω. ΙΟΚ. Ἀλλ ἵξεται μέν ἀξία δέ που μαθεῖν κἀγὼ τά γ ἐν σοὶ δυσφόρως ἔχοντ, ἄναξ. 770 ΟΙΔ. Κοὐ μὴ στερηθῇς γ ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων ἐμοῦ βεβῶτος τῷ γὰρ ἂν καὶ μείζονι λέξαιμ ἂν ἢ σοὶ διὰ τύχης τοιᾶσδ ἰών; Ἐμοὶ πατὴρ μὲν Πόλυβος ἦν Κορίνθιος, μήτηρ δὲ Μερόπη Δωρίς. Ἠγόμην δ ἀνὴρ 775 ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ, πρίν μοι τύχη τοιάδ ἐπέστη, θαυμάσαι μὲν ἀξία, σπουδῆς γε μέντοι τῆς ἐμῆς οὐκ ἀξία. Ἀνὴρ γὰρ ἐν δείπνοις μ ὑπερπλησθεὶς μέθῃ καλεῖ παρ οἴνῳ πλαστὸς ὡς εἴην πατρί. 780 Κἀγὼ βαρυνθεὶς τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν μόλις κατέσχον, θἀτέρᾳ δ ἰὼν πέλας μητρὸς πατρός τ ἤλεγχον οἱ δὲ δυσφόρως τοὔνειδος ἦγον τῷ μεθέντι τὸν λόγον. Κἀγὼ τὰ μὲν κείνοιν ἐτερπόμην, ὅμως δ 785 ἔκνιζέ μ αἰεὶ τοῦθ ὑφεῖρπε γὰρ πολύ. Λάθρᾳ δὲ μητρὸς καὶ πατρὸς πορεύομαι Πυθώδε, καί μ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἱκόμην ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ ἀθλίῳ καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα προὐφάνη λέγων, 790 ὡς μητρὶ μὲν χρείη με μιχθῆναι, γένος δ ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ ὁρᾶν, φονεὺς δ ἐσοίμην τοῦ φυτεύσαντος πατρός. Κἀγὼ πακούσας ταῦτα τὴν Κορινθίαν 16

17 ἄστροις τὸ λοιπὸν ἐκμετρούμενος χθόνα 795 ἔφευγον, ἔνθα μήποτ ὀψοίμην κακῶν χρησμῶν ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα. Στείχων δ ἱκνοῦμαι τούσδε τοὺς χώρους ἐν οἷς σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσθαι λέγεις. Καί σοι, γύναι, τἀληθὲς ἐξερῶ. Τριπλῆς 800 ὅτ ἦ κελεύθου τῆσδ ὁδοιπορῶν πέλας, ἐνταῦθά μοι κῆρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβώς, οἷον σὺ φῄς, ξυνηντίαζον κἀξ ὁδοῦ μ ὅ θ ἡγεμὼν αὐτός θ ὁ πρέσβυς πρὸς βίαν ἠλαυνέτην. 805 Κἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα, τὸν τροχηλάτην, παίω δι ὀργῆς καί μ ὁ πρέσβυς ὡς ὁρᾷ ὄχους παραστείχοντα, τηρήσας μέσον κάρα διπλοῖς κέντροισί μου καθίκετο. Οὐ μὴν ἴσην γ ἔτεισεν, ἀλλὰ συντόμως 810 σκήπτρῳ τυπεὶς ἐκ τῆσδε χειρὸς ὕπτιος μέσης ἀπήνης εὐθὺς ἐκκυλίνδεται κτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας. Εἰ δὲ τῷ ξένῳ τούτῳ προσήκει Λαΐῳ τι συγγενές, [τίς τοῦδέ γ ἀνδρὸς νῦν ἔτ ἀθλιώτερος;] 815 τίς ἐχθροδαίμων μᾶλλον ἂν γένοιτ ἀνήρ; ᾧ μὴ ξένων ἔξεστι μηδ ἀστῶν τινα δόμοις δέχεσθαι, μηδὲ προσφωνεῖν τινα, ὠθεῖν δ ἀπ οἴκων; Καὶ τάδ οὔτις ἄλλος ἦν ἢ γὼ π ἐμαυτῷ τάσδ ἀρὰς ὁ προστιθείς. 820 Λέχη δὲ τοῦ θανόντος ἐν χεροῖν ἐμαῖν χραίνω, δι αἷνπερ ὤλετ. Ἆρ ἔφυν κακός; ἆρ οὐχὶ πᾶς ἄναγνος; εἴ με χρὴ φυγεῖν, καί μοι φυγόντι μἤστι τοὺς ἐμοὺς ἰδεῖν μήτ ἐμβατεύειν πατρίδος, ἢ γάμοις με δεῖ 825 μητρὸς ζυγῆναι καὶ πατέρα κατακτανεῖν, 17

18 Πόλυβον, ὃς ἐξέφυσε κἀξέθρεψέ με. Ἆρ οὐκ ἀπ ὠμοῦ ταῦτα δαίμονός τις ἂν κρίνων ἐπ ἀνδρὶ τῷδ ἂν ὀρθοίη λόγον; Μὴ δῆτα, μὴ δῆτ, ὦ θεῶν ἁγνὸν σέβας, 830 ἴδοιμι ταύτην ἡμέραν, ἀλλ ἐκ βροτῶν βαίην ἄφαντος πρόσθεν ἢ τοιάνδ ἰδεῖν κηλῖδ ἐμαυτῷ συμφορᾶς ἀφιγμένην. ΧΟΡ. Ἡμῖν μέν, ὦναξ, ταῦτ ὀκνήρ ἕως δ ἂν οὖν πρὸς τοῦ παρόντος ἐκμάθῃς, ἔχ ἐλπίδα. 835 ΟΙΔ. Καὶ μὴν τοσοῦτόν γ ἐστί μοι τῆς ἐλπίδος, τὸν ἄνδρα, τὸν βοτῆρα, προσμεῖναι μόνον. ΙΟΚ. Πεφασμένου δὲ τίς ποθ ἡ προθυμία; ΟΙΔ. Ἐγὼ διδάξω σ ἢν γὰρ εὑρεθῇ λέγων σοὶ ταὔτ, ἔγωγ ἂν ἐκπεφευγοίην πάθος. 840 ΙΟΚ. Ποῖον δέ μου περισσὸν ἤκουσας λόγον; ΟΙΔ. Λῃστὰς ἔφασκες αὐτὸν ἄνδρας ἐννέπειν ὥς νιν κατακτείνειαν. Εἰ μὲν οὖν ἔτι λέξει τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, οὐκ ἐγὼ κτανον οὐ γὰρ γένοιτ ἂν εἷς γε τοῖς πολλοῖς ἴσος 845 εἰ δ ἄνδρ ἕν οἰόζωνον αὐδήσει, σαφῶς τοῦτ ἐστὶν ἤδη τοὔργον εἰς ἐμὲ ῥέπον. ΙΟΚ. Ἀλλ ὡς φανέν γε τοὔπος ὧδ ἐπίστασο, κοὐκ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό γ ἐκβαλεῖν πάλιν πόλις γὰρ ἤκουσ, οὐκ ἐγὼ μόνη, τάδε. 850 Εἰ δ οὖν τι κἀκτρέποιτο τοῦ πρόσθεν λόγου, οὔτοι ποτ, ὦναξ, τόν γε Λαΐου φόνον φανεῖ δικαίως ὀρθόν, ὅν γε Λοξίας διεῖπε χρῆναι παιδὸς ἐξ ἐμοῦ θανεῖν. Καίτοι νιν οὐ κεῖνός γ ὁ δύστηνός ποτε 855 κατέκταν, ἀλλ αὐτὸς πάροιθεν ὤλετο. Ὥστ οὐχὶ μαντείας γ ἂν οὔτε τῇδ ἐγὼ βλέψαιμ ἂν οὕνεκ οὔτε τῇδ ἂν ὕστερον. 18

19 ΟΙΔ. Καλῶς νομίζεις. Ἀλλ ὅμως τὸν ἐργάτην πέμψον τινὰ στελοῦντα, μηδὲ τοῦτ ἀφῇς. 860 ΙΟΚ. Πέμψω ταχύνασ ἀλλ ἴωμεν ἐς δόμους οὐδὲν γὰρ ἂν πράξαιμ ἂν ὧν οὔ σοι φίλον. ******* ΙΟΚΑΣΤΗ Χώρας ἄνακτες, δόξα μοι παρεστάθη 911 ναοὺς ἱκέσθαι δαιμόνων, τάδ ἐν χεροῖν στέφη λαβούσῃ κἀπιθυμιάματα. Ὑψοῦ γὰρ αἴρει θυμὸν Οἰδίπους ἄγαν λύπαισι παντοίαισιν, οὐδ ὁποῖ ἀνὴρ 915 ἔννους τὰ καινὰ τοῖς πάλαι τεκμαίρεται, ἀλλ ἔστι τοῦ λέγοντος, ἢν φόβους λέγῃ. Ὅτ οὖν παραινοῦσ οὐδὲν ἐς πλέον ποῶ, πρὸς σ, ὦ Λύκει Ἄπολλον, ἄγχιστος γὰρ εἶ, ἱκέτις ἀφῖγμαι τοῖσδε σὺν κατάργμασιν, 920 ὅπως λύσιν τιν ἡμὶν εὐαγῆ πόρῃς ὡς νῦν ὀκνοῦμεν πάντες ἐκπεπληγμένον κεῖνον βλέποντες ὡς κυβερνήτην νεώς. ΑΓΓΕΛΟΣ Ἆρ ἂν παρ ὑμῶν, ὦ ξένοι, μάθοιμ ὅπου τὰ τοῦ τυράννου δώματ ἐστὶν Οἰδίπου; 925 μάλιστα δ αὐτὸν εἴπατ, εἰ κάτισθ, ὅπου. ΧΟΡ. Στέγαι μὲν αἵδε, καὐτὸς ἔνδον, ὦ ξένε γυνὴ δὲ μήτηρ ἥδε τῶν κείνου τέκνων. ΑΓΓ. Ἀλλ ὀλβία τε καὶ ξὺν ὀλβίοις ἀεὶ γένοιτ, ἐκείνου γ οὖσα παντελὴς δάμαρ. 930 ΙΟΚ. Αὕτως δὲ καὶ σύ γ, ὦ ξέν ἄξιος γὰρ εἶ τῆς εὐεπείας οὕνεκ. Ἀλλὰ φράζ ὅτου χρῄζων ἀφῖξαι χὤ τι σημῆναι θέλων. ΑΓΓ. Ἀγαθὰ δόμοις τε καὶ πόσει τῷ σῷ, γύναι. 19

20 ΙΟΚ. Τὰ ποῖα ταῦτα; παρὰ τίνος δ ἀφιγμένος; 935 ΑΓΓ. Ἐκ τῆς Κορίνθου. Τὸ δ ἔπος οὑξερῶ τάχα, ἥδοιο μέν πῶς δ οὐκ ἄν; ἀσχάλλοις δ ἴσως. ΙΟΚ. Τί δ ἔστι; ποίαν δύναμιν ὧδ ἔχει διπλῆν; ΑΓΓ. Τύραννον αὐτὸν οὑπιχώριοι χθονὸς τῆς Ἰσθμίας στήσουσιν, ὡς ηὐδᾶτ ἐκεῖ. 940 ΙΟΚ. Τί δ ; οὐχ ὁ πρέσβυς Πόλυβος ἐγκρατὴς ἔτι; ΑΓΓ. Οὐ δῆτ, ἐπεί νιν θάνατος ἐν τάφοις ἔχει. ΙΟΚ. Πῶς εἶπας; ἦ τέθνηκε Πόλυβος; ΑΓΓ. Εἰ δὲ μὴ λέγω γ ἐγὼ τἀληθές, ἀξιῶ θανεῖν. ΙΟΚ. Ὦ πρόσπολ, οὐχὶ δεσπότῃ τάδ ὡς τάχος 945 μολοῦσα λέξεις; Ὦ θεῶν μαντεύματα, ἵν ἐστέ. Τοῦτον Οἰδίπους πάλαι τρέμων τὸν ἄνδρ ἔφευγε μὴ κτάνοι, καὶ νῦν ὅδε πρὸς τῆς τύχης ὄλωλεν οὐδὲ τοῦδ ὕπο. ΟΙΔΙΠΟΥΣ Ὦ φίλτατον γυναικὸς Ἰοκάστης κάρα, 950 τί μ ἐξεπέμψω δεῦρο τῶνδε δωμάτων; ΙΟΚ. Ἄκουε τἀνδρὸς τοῦδε, καὶ σκόπει κλύων τὰ σέμν ἵν ἥκει τοῦ θεοῦ μαντεύματα. ΟΙΔ. Οὗτος δὲ τίς ποτ ἐστί, καὶ τί μοι λέγει; ΙΟΚ. Ἐκ τῆς Κορίνθου, πατέρα τὸν σὸν ἀγγελῶν 955 ὡς οὐκέτ ὄντα Πόλυβον, ἀλλ ὀλωλότα. ΟΙΔ. Τί φῄς, ξέν ; αὐτός μοι σὺ σημάντωρ γενοῦ. ΑΓΓ. Εἰ τοῦτο πρῶτον δεῖ μ ἀπαγγεῖλαι σαφῶς, εὖ ἴσθ ἐκεῖνον θανάσιμον βεβηκότα. ΟΙΔ. Πότερα δόλοισιν; ἢ νόσου ξυναλλαγῇ; 960 ΑΓΓ. Σμικρὰ παλαιὰ σώματ εὐνάζει ῥοπή. ΟΙΔ. Νόσοις ὁ τλήμων, ὡς ἔοικεν, ἔφθιτο. ΑΓΓ. Καὶ τῷ μακρῷ γε συμμετρούμενος χρόνῳ. ΟΙΔ. Φεῦ φεῦ, τί δῆτ ἄν, ὦ γύναι, σκοποῖτό τις τὴν Πυθόμαντιν ἑστίαν, ἢ τοὺς ἄνω

21 κλάζοντας ὄρνις, ὧν ὑφηγητῶν ἐγὼ κτενεῖν ἔμελλον πατέρα τὸν ἐμόν; ὁ δὲ θανὼν κεύθει κάτω δὴ γῆς, ἐγὼ δ ὅδ ἐνθάδε ἄψαυστος ἔγχους εἴ τι μὴ τὠμῷ πόθῳ κατέφθιθ οὕτω δ ἂν θανὼν εἴη ξ ἐμοῦ. 970 Τὰ δ οὖν παρόντα συλλαβὼν θεσπίσματα κεῖται παρ Ἅιδῃ Πόλυβος ἄξι οὐδενός. ΙΟΚ. Οὔκουν ἐγώ σοι ταῦτα προὔλεγον πάλαι; ΟΙΔ. Ηὔδας ἐγὼ δὲ τῷ φόβῳ παρηγόμην. ΙΟΚ. Μὴ νῦν ἔτ αὐτῶν μηδὲν ἐς θυμὸν βάλῃς. 975 ΟΙΔ. Καὶ πῶς τὸ μητρὸς λέκτρον οὐκ ὀκνεῖν με δεῖ; ΙΟΚ. Τί δ ἂν φοβοῖτ ἄνθρωπος, ᾧ τὰ τῆς τύχης κρατεῖ, πρόνοια δ ἐστὶν οὐδενὸς σαφής; εἰκῇ κράτιστον ζῆν, ὅπως δύναιτό τις. Σὺ δ εἰς τὰ μητρὸς μὴ φοβοῦ νυμφεύματα 980 πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀν ὀνείρασιν βροτῶν μητρὶ ξυνηυνάσθησαν ἀλλὰ ταῦθ ὅτῳ παρ οὐδέν ἐστι, ῥᾷστα τὸν βίον φέρει. ΟΙΔ. Καλῶς ἅπαντα ταῦτ ἂν ἐξείρητό σοι, εἰ μὴ κύρει ζῶσ ἡ τεκοῦσα νῦν δ ἐπεὶ 985 ζῇ, πᾶσ ἀνάγκη, κεἰ καλῶς λέγεις, ὀκνεῖν. ΙΟΚ. Καὶ μὴν μέγας <γ > ὀφθαλμὸς οἱ πατρὸς τάφοι. ΟΙΔ. Μέγας, ξυνίημ ἀλλὰ τῆς ζώσης φόβος. ΑΓΓ. Ποίας δὲ καὶ γυναικὸς ἐκφοβεῖσθ ὕπερ; ΟΙΔ. Μερόπης, γεραιέ, Πόλυβος ἧς ᾤκει μέτα. 990 ΑΓΓ. Τί δ ἔστ ἐκείνης ὑμὶν ἐς φόβον φέρον; ΟΙΔ. Θεήλατον μάντευμα δεινόν, ὦ ξένε. ΑΓΓ. Ἦ ῥητόν; ἢ οὐ θεμιστὸν ἄλλον εἰδέναι; ΟΙΔ. Μάλιστά γ εἶπε γάρ με Λοξίας ποτὲ χρῆναι μιγῆναι μητρὶ τἠμαυτοῦ, τό τε 995 πατρῷον αἷμα χερσὶ ταῖς ἐμαῖς ἑλεῖν. Ὧν οὕνεχ ἡ Κόρινθος ἐξ ἐμοῦ πάλαι 21

22 μακρὰν ἀπῳκεῖτ εὐτυχῶς μέν, ἀλλ ὅμως τὰ τῶν τεκόντων ὄμμαθ ἥδιστον βλέπειν. ΑΓΓ. Ἦ γὰρ τάδ ὀκνῶν κεῖθεν ἦσθ ἀπόπτολις; 1000 ΟΙΔ. Πατρός γε χρῄζων μὴ φονεὺς εἶναι, γέρον. ΑΓΓ. Τί δῆτ ἐγὼ οὐχὶ τοῦδε τοῦ φόβου σ, ἄναξ, ἐπείπερ εὔνους ἦλθον, ἐξελυσάμην; ΟΙΔ. Καὶ μὴν χάριν γ ἂν ἀξίαν λάβοις ἐμοῦ. ΑΓΓ. Καὶ μὴν μάλιστα τοῦτ ἀφικόμην, ὅπως 1005 σοῦ πρὸς δόμους ἐλθόντος εὖ πράξαιμί τι. ΟΙΔ. Ἀλλ οὔποτ εἶμι τοῖς φυτεύσασιν γ ὁμοῦ. ΑΓΓ. Ὦ παῖ, καλῶς εἶ δῆλος οὐκ εἰδὼς τί δρᾷς. ΟΙΔ. Πῶς, ὦ γεραιέ; πρὸς θεῶν, δίδασκέ με. ΑΓΓ. Εἰ τῶνδε φεύγεις οὕνεκ εἰς οἴκους μολεῖν ΟΙΔ. Ταρβῶν γε μή μοι Φοῖβος ἐξέλθῃ σαφής. ΑΓΓ. Ἦ μὴ μίασμα τῶν φυτευσάντων λάβῃς; ΟΙΔ. Τοῦτ αὐτό, πρέσβυ τοῦτό μ εἰσαεὶ φοβεῖ. ΑΓΓ. Ἆρ οἶσθα δῆτα πρὸς δίκης οὐδὲν τρέμων; ΟΙΔ. Πῶς δ οὐχί, παῖς γ εἰ τῶνδε γεννητῶν ἔφυν; 1015 ΑΓΓ. Ὁθούνεκ ἦν σοι Πόλυβος οὐδὲν ἐν γένει. ΟΙΔ. Πῶς εἶπας; οὐ γὰρ Πόλυβος ἐξέφυσέ με; ΑΓΓ. Οὐ μᾶλλον οὐδὲν τοῦδε τἀνδρός, ἀλλ ἴσον. ΟΙΔ. Καὶ πῶς ὁ φύσας ἐξ ἴσου τῷ μηδενί; ΑΓΓ. Ἀλλ οὔ σ ἐγείνατ οὔτ ἐκεῖνος οὔτ ἐγώ ΟΙΔ. Ἀλλ ἀντὶ τοῦ δὴ παῖδά μ ὠνομάζετο; ΑΓΓ. Δῶρόν ποτ, ἴσθι, τῶν ἐμῶν χειρῶν λαβών. ΟΙΔ. Κᾆθ ὧδ ἀπ ἄλλης χειρὸς ἔστερξεν μέγα; ΑΓΓ. Ἡ γὰρ πρὶν αὐτὸν ἐξέπεισ ἀπαιδία. ΟΙΔ. Σὺ δ ἐμπολήσας, ἢ τυχών μ αὐτῷ δίδως; 1025 ΑΓΓ. Εὑρὼν ναπαίαις ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς. ΟΙΔ. Ὡδοιπόρεις δὲ πρὸς τί τούσδε τοὺς τόπους; ΑΓΓ. Ἐνταῦθ ὀρείοις ποιμνίοις ἐπεστάτουν. ΟΙΔ. Ποιμὴν γὰρ ἦσθα κἀπὶ θητείᾳ πλάνης; 22

23 ΑΓΓ. Σοῦ δ, ὦ τέκνον, σωτήρ γε τῷ τότ ἐν χρόνῳ ΟΙΔ. Τί δ ἄλγος ἴσχοντ ἐν χεροῖν με λαμβάνεις; ΑΓΓ. Ποδῶν ἂν ἄρθρα μαρτυρήσειεν τὰ σά. ΟΙΔ. Οἴμοι, τί τοῦτ ἀρχαῖον ἐννέπεις κακόν; ΑΓΓ. Λύω σ ἔχοντα διατόρους ποδοῖν ἀκμάς. ΟΙΔ. Δεινόν γ ὄνειδος σπαργάνων ἀνειλόμην ΑΓΓ. Ὥστ ὠνομάσθης ἐκ τύχης ταύτης ὃς εἶ. ΟΙΔ. Ὦ πρὸς θεῶν, πρὸς μητρὸς ἢ πατρός; φράσον. ΑΓΓ. Οὐκ οἶδ ὁ δοὺς δὲ ταῦτ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ. ΟΙΔ. Ἦ γὰρ παρ ἄλλου μ ἔλαβες οὐδ αὐτὸς τυχών; ΑΓΓ. Οὔκ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐκδίδωσί μοι ΟΙΔ. Τίς οὗτος; ἦ κάτοισθα δηλῶσαι λόγῳ; ΑΓΓ. Τῶν Λαΐου δήπου τις ὠνομάζετο. ΟΙΔ. Ἦ τοῦ τυράννου τῆσδε γῆς πάλαι ποτέ; ΑΓΓ. Μάλιστα τούτου τἀνδρὸς οὗτος ἦν βοτήρ. ΟΙΔ. Ἦ κἄστ ἔτι ζῶν οὗτος, ὥστ ἰδεῖν ἐμέ; 1045 ΑΓΓ. Ὑμεῖς γ ἄριστ εἰδεῖτ ἂν οὑπιχώριοι. ΟΙΔ. Ἔστιν τις ὑμῶν τῶν παρεστώτων πέλας, ὅστις κάτοιδε τὸν βοτῆρ ὃν ἐννέπει, εἴτ οὖν ἐπ ἀγρῶν εἴτε κἀνθάδ εἰσιδών; σημήναθ, ὡς ὁ καιρὸς ηὑρῆσθαι τάδε ΧΟΡ. Οἶμαι μὲν οὐδέν ἄλλον ἢ τὸν ἐξ ἀγρῶν ὃν κἀμάτευες πρόσθεν εἰσιδεῖν ἀτὰρ ἥδ ἂν τάδ οὐχ ἥκιστ ἂν Ἰοκάστη λέγοι. ΟΙΔ. Γύναι, νοεῖς ἐκεῖνον ὅντιν ἀρτίως μολεῖν ἐφιέμεσθα; τόνδ οὗτος λέγει; 1055 ΙΟΚ. Τί δ ὅντιν εἶπε; μηδὲν ἐντραπῇς τὰ δὲ ῥηθέντα βούλου μηδὲ μεμνῆσθαι μάτην. ΟΙΔ. Οὐκ ἂν γένοιτο τοῦθ, ὅπως ἐγὼ λαβὼν σημεῖα τοιαῦτ οὐ φανῶ τοὐμὸν γένος. ΙΟΚ. Μή, πρὸς θεῶν, εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου 1060 κήδῃ, ματεύσῃς τοῦθ ἅλις νοσοῦσ ἐγώ. 23

24 ΟΙΔ. Θάρσει σὺ μὲν γὰρ οὐδ ἐὰν τρίτης ἐγὼ μητρὸς φανῶ τρίδουλος, ἐκφανῇ κακή. ΙΟΚ. Ὅμως πιθοῦ μοι, λίσσομαι, μὴ δρᾶν τάδε. ΟΙΔ. Οὐκ ἂν πιθοίμην μὴ οὐ τάδ ἐκμαθεῖν σαφῶς ΙΟΚ. Καὶ μὴν φρονοῦσά γ εὖ τὰ λῷστά σοι λέγω. ΟΙΔ. Τὰ λῷστα τοίνυν ταῦτά μ ἀλγύνει πάλαι. ΙΟΚ. Ὦ δύσποτμ, εἴθε μήποτε γνοίης ὃς εἶ. ΟΙΔ. Ἄξει τις ἐλθὼν δεῦρο τὸν βοτῆρά μοι; ταύτην δ ἐᾶτε πλουσίῳ χαίρειν γένει ΙΟΚ. Ἰοὺ ἰού, δύστηνε τοῦτο γάρ σ ἔχω μόνον προσειπεῖν, ἄλλο δ οὔποθ ὕστερον. ΧΟΡ. Τί ποτε βέβηκεν, Οἰδίπους, ὑπ ἀγρίας ᾄξασα λύπης ἡ γυνή; δέδοιχ ὅπως μὴ κ τῆς σιωπῆς τῆσδ ἀναρρήξει κακά ΟΙΔ. Ὁποῖα χρῄζει ῥηγνύτω τοὐμὸν δ ἐγώ, κεἰ σμικρόν ἐστι, σπέρμ ἰδεῖν βουλήσομαι. Αὕτη δ ἴσως, φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγα, τὴν δυσγένειαν τὴν ἐμὴν αἰσχύνεται. Ἐγὼ δ ἐμαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέμων 1080 τῆς εὖ διδούσης, οὐκ ἀτιμασθήσομαι. Τῆς γὰρ πέφυκα μητρός οἱ δὲ συγγενεῖς μῆνές με μικρὸν καὶ μέγαν διώρισαν. Τοιόσδε δ ἐκφὺς οὐκ ἂν ἐξέλθοιμ ἔτι ποτ ἄλλος, ὥστε μὴ κμαθεῖν τοὐμὸν γένος ******* ΟΙΔ. Εἰ χρή τι κἀμὲ μὴ συναλλάξαντά πω, 1110 πρέσβυ, σταθμᾶσθαι, τὸν βοτῆρ ὁρᾶν δοκῶ, ὅνπερ πάλαι ζητοῦμεν ἔν τε γὰρ μακρῷ γήρᾳ ξυνᾴδει τῷδε τἀνδρὶ σύμμετρος, ἄλλως τε τοὺς ἄγοντας ὥσπερ οἰκέτας 24

25 ἔγνωκ ἐμαυτοῦ τῇ δ ἐπιστήμῃ σύ μου 1115 προὔχοις τάχ ἄν που, τὸν βοτῆρ ἰδὼν πάρος. ΧΟΡ. Ἔγνωκα γάρ, σάφ ἴσθι Λαΐου γὰρ ἦν, εἴπερ τις ἄλλος, πιστὸς ὡς νομεὺς ἀνήρ. ΟΙΔ. Σὲ πρῶτ ἐρωτῶ, τὸν Κορίνθιον ξένον ἦ τόνδε φράζεις; ΑΓΓ. Τοῦτον, ὅνπερ εἰσορᾷς ΟΙΔ. Οὗτος σύ, πρέσβυ, δεῦρό μοι φώνει βλέπων ὅσ ἄν σ ἐρωτῶ. Λαΐου ποτ ἦσθα σύ; ΘΕΡΑΠΩΝ Ἦ δοῦλος, οὐκ ὠνητός, ἀλλ οἴκοι τραφείς. ΟΙΔ. Ἔργον μεριμνῶν ποῖον ἢ βίον τίνα; ΘΕΡ. Ποίμναις τὰ πλεῖστα τοῦ βίου συνειπόμην ΟΙΔ. Χώροις μάλιστα πρὸς τίσιν ξύναυλος ὤν; ΘΕΡ. Ἦν μὲν Κιθαιρών, ἦν δὲ πρόσχωρος τόπος. ΟΙΔ. Τὸν ἄνδρα τόνδ οὖν οἶσθα τῇδέ που μαθών; ΘΕΡ. Τί χρῆμα δρῶντα; ποῖον ἄνδρα καὶ λέγεις; ΟΙΔ. Τόνδ ὃς πάρεστιν ἢ ξυνήλλαξάς τί πω; 1130 ΘΕΡ. Οὐχ ὥστε γ εἰπεῖν ἐν τάχει μνήμης ὕπο. ΑΓΓ. Κοὐδέν γε θαῦμα, δέσποτ ἀλλ ἐγὼ σαφῶς ἀγνῶτ ἀναμνήσω νιν. Εὖ γὰρ οἶδ ὅτι κάτοιδεν, ἦμος τὸν Κιθαιρῶνος τόπον ὁ μὲν διπλοῖσι ποιμνίοις, ἐγὼ δ ἑνὶ 1135 <..> ἐπλησίαζον τῷδε τἀνδρὶ τρεῖς ὅλους ἐξ ἦρος εἰς ἀρκτοῦρον ἑκμήνους χρόνους χειμῶνα δ ἤδη τἀμά τ εἰς ἔπαυλ ἐγὼ ἤλαυνον, οὗτός τ εἰς τὰ Λαΐου σταθμά. Λέγω τι τούτων ἢ οὐ λέγω πεπραγμένον; 1140 ΘΕΡ. Λέγεις ἀληθῆ, καίπερ ἐκ μακροῦ χρόνου. ΑΓΓ. Φέρ εἰπὲ νῦν, τότ οἶσθα παῖδά μοί τινα δούς, ὡς ἐμαυτῷ θρέμμα θρεψαίμην ἐγώ; 25

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Σὲ δή σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα φῄς ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις ἔξω βαρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 101 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 280-294 Παῦσαι πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων μὴ φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα. Λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. Πότερον

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος,

50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ. Ω κοινὸν αὐτάδελφον Ισµήνης κάρα, ἆρ οἶσθ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; Οὐδὲν γὰρ οὔτ ἀλγεινὸν οὔτ ἄτης ἄτερ 5 οὔτ αἰσχρὸν οὔτ ἄτιµόν ἐσθ ὁποῖον οὐ τῶν σῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πλάτων, «Πρωταγόρας» Κείμενο «Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 08:00-10:0

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Epistulae. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.

Epistulae. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. Epistulae ΒΑΣΙΛΕΙΩΙ1.1 Ἐψευσάμην, ὁμολογῶ, τὴν ὑπόσχεσιν συνέσεσθαί σοι καὶ συμφιλοσοφήσειν καθομολογήσας ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἔτι καὶ τῆς ἐκεῖσε φιλίας καὶ συμφυΐας οὐ γὰρ ἔχω τι τούτων εἰπεῖν οἰκειότερον. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης.

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης. Αρχαία Ελληνικά Ενότητα 6. Λύσεις ασκήσεων 1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή λέξη από το εξωτερικό πλαίσιο. 1) Πρίαμος ἢ Μενέλαος ἄρχει Σπάρτης; 2) Οὐχ ὁρῶ τὸ ἐμὸν ἀργύριον. Κλέπτης εἶ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του μαθητή : www.epignosi.edu.gr. Ονοματεπώνυμο :... Α. ΚΕΙΜΕΝΟ... Να αποδοθεί -στη νέα ελληνική- το ακόλουθο απόσπασμα :

Στοιχεία του μαθητή : www.epignosi.edu.gr. Ονοματεπώνυμο :... Α. ΚΕΙΜΕΝΟ... Να αποδοθεί -στη νέα ελληνική- το ακόλουθο απόσπασμα : [ Διάρκεια : 3 ώρες ] ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Στοιχεία του μαθητή : Ονοματεπώνυμο :.......................................... Τμήμα :....... Ημερομηνία :..............................................

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. 18650-18699) Copyright για τις απαντήσεις των θεμάτων Σ. Πατάκης ΑΕΕΔΕ (Εκδόσεις Πατάκη),

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg The below document is a rough draft of the grammar material in the first 10 chapters of my translation of Ørberg s Lingua Latina, Familia Romana into Ancient

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Αρχαία ελληνικά με αξιοποίηση της τέχνης. Αγάθη Γεωργιάδου Σχολ. Σύμβουλος

Διδάσκοντας Αρχαία ελληνικά με αξιοποίηση της τέχνης. Αγάθη Γεωργιάδου Σχολ. Σύμβουλος Διδάσκοντας Αρχαία ελληνικά με αξιοποίηση της τέχνης Αγάθη Γεωργιάδου Σχολ. Σύμβουλος Τρόποι αξιοποίησης της τέχνης Ευαισθητοποίηση Με πίνακες Μύθοι και πραγματικότητα Με ταινίες Βιωματική μάθηση Με θεατρικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ A. [624a] Ἀθηναῖος θεὸς ἤ τις ἀνθρώπων ὑμῖν, ὦ ξένοι, εἴληφε τὴν αἰτίαν τῆς τῶν νόμων διαθέσεως;

ΝΟΜΟΙ A. [624a] Ἀθηναῖος θεὸς ἤ τις ἀνθρώπων ὑμῖν, ὦ ξένοι, εἴληφε τὴν αἰτίαν τῆς τῶν νόμων διαθέσεως; ΝΟΜΟΙ A [624a] θεὸς ἤ τις ἀνθρώπων ὑμῖν, ὦ ξένοι, εἴληφε τὴν αἰτίαν τῆς τῶν νόμων διαθέσεως; θεός, ὦ ξένε, θεός, ὥς γε τὸ δικαιότατον εἰπεῖν παρὰ μὲν ἡμῖν Ζεύς, παρὰ δὲ Λακεδαιμονίοις, ὅθεν ὅδε ἐστίν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

Epistulae ΕΥΣΤΑΘΙΩ ΦΙΛΟΣΟΦΩ

Epistulae ΕΥΣΤΑΘΙΩ ΦΙΛΟΣΟΦΩ Epistulae ΕΥΣΤΑΘΙΩ ΦΙΛΟΣΟΦΩ 1.1 Ἀπειρηκότα με ἤδη πρὸς τὰς παρὰ τῆς τύχης ἐπη ρείας, παρ' ἧς ἀεί τι πρὸς τὸ μὴ συγγενέσθαι σοι ἐμπόδιον γέγονε, θαυμαστῶς πως ἀνεκαλέσω καὶ παρεμυθήσω τοῖς γράμμασι. Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αἰσχύλου Προμηθεὺς Δεσμώτης

Αἰσχύλου Προμηθεὺς Δεσμώτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1-127 ΠΑΡΟΔΟΣ 128-195 ΠΡΩΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 196-398 ΠΡΩΤΟ ΣΤΆΣΙΜΟ 399-435 ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 436-525 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΆΣΙΜΟ 526-560 ΤΡΙΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 561-; ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ;-1092 ΕΞΟΔΟΣ 907-1093 Αἰσχύλου Προμηθεὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Για την αξιολόγηση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Α Γυμνασίου με τη χρήση εξεταστικού δοκιμίου προτείνεται όπως: Για κάθε μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ( 52) Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν «Ἐγὼ δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

In Joannem (homiliae 1-88)

In Joannem (homiliae 1-88) In Joannem (homiliae 1-88) ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστήν. 59.23 ΟΜΙΛΙΑ Αʹ. αʹ. Οἱ τῶν ἀγώνων τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10

ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β6, 4-10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:...

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:................................... ΟΝΟΜΑ:......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος,

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;).

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) Λύνοντας τις παρακάτω ασκήσεις, θα μπορέσετε να ξαναθυμηθείτε τη γραμματική που μάθατε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να ανατρέχετε στο βιβλίο της γραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. (Μονάδες 10)

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον. (Μονάδες 10) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας ἀλλ ἤλθομεν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ (στ. 1-99) (αρ. 17870-17964)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ (στ. 1-99) (αρ. 17870-17964) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ (στ. 1-99) (αρ. 17870-17964) Copyright για τις απαντήσεις των θεµάτων Σ. Πατάκης ΑΕΕ Ε (Εκδόσεις Πατάκη),

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

οφοκλέους Αντιγόνη, στ. 39-57 Φύλλο εργασίας αρ.3α

οφοκλέους Αντιγόνη, στ. 39-57 Φύλλο εργασίας αρ.3α οφοκλέους Αντιγόνη, στ. 39-57 Φύλλο εργασίας αρ.3α Στ. 39 Τί ἄν προσθείμην (= δυν.ευκτική = θα μπορούσα να προσθέσω) λύουσα εἴ ἅπτουσα (= τροπ.μτχ) = χαλαρώνοντας ή σφίγγοντας τον κόμπο; (έκφραση αμηχανίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. «Ὑπέρ Ῥοδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17-18

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. «Ὑπέρ Ῥοδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17-18 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ... ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «Ὑπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

De virginitate ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ

De virginitate ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ De virginitate ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ Ἐπιστολὴ μηνύουσα τὰ ὑποτεταγμένα τῶν κγʹ κεφαλαίων ἅτινά ἐστι προτροπὴ εἰς τὸν κατ' ἀρετὴν βίον. p.1ὁ μὲν σκοπὸς τοῦ λόγου ἐστὶν ἐπιθυμίαν τῆς

Διαβάστε περισσότερα

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ

De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ De vita sua ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΥ ΒΙΟΝ Τὸ τοῦ λόγου βούλημα, τῶν ἐμῶν κακῶν ἐξιστορῆσαι τὴν ὁδόν, εἴτ' οὖν δεξιῶν οἱ μὲν γὰρ οὕτως, οἱ δ' ἐκείνως φαῖεν ἄν, ὅπως ἄν, οἶμαι, καὶ ῥοπῆς ὦσίν τινες. οὐ γὰρ τὸ βούλεσθ'

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αἰσχύλου Προµηθεὺς εσµώτης

Αἰσχύλου Προµηθεὺς εσµώτης Αἰσχύλου Προµηθεὺς εσµώτης σε µετάφραση Ι. Γρυπάρη ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΡΑΤΟΣ (ΚΑΙ ΒΙΑ) ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΟΡΟΣ ΩΚΕΑΝΙ ΩΝ ΩΚΕΑΝΟΣ ΙΩ ΕΡΜΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Πρόλογος Πάροδος Α' Επεισόδιο Α' Στάσιµο Β' Επεισόδιο Β' Στάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένω ἀπολογία, 18-19 Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην

Διαβάστε περισσότερα