1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6"

Transcript

1 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK, ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ ΤΕΜ ΠΙΣΤΩΣΗ Το test bowie dick να αποκαλύπτει αν ο κλίβανος αποστείρωσης λειτουργεί σε καθορισμένες συνθήκες χρόνου, θερμοκρασίας, πίεσης, απομάκρυνσης αέρα, υγρασίας και έκθεσης στο αποστειρωτικό μέσο. Το test να αποκαλύπτει την ύπαρξη αέρα στον κλίβανο, πιθανές διαρροές του θαλάμου, κακή ποιότητα ατμού (υγρός ή υπέρθερμος ατμός, συμπυκνώματα). 2. Το πακέτο να αποτελείται από χάρτινα πορώδη φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει δείκτη με χημική μελάνη, η οποία να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση για μακρό διάστημα, για τουλάχιστον 5 χρόνια. 3. Ο δείκτης να έχει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης και η χρωματική αλλαγή να είναι εύκολης ερμηνείας. 4. Κάθε πακέτο να φέρει ημερομηνία παραγωγής και λήξης της παραμέτρου του κύκλου (θερμοκρασία, χρόνος κλπ), να μην ανοίγει κατά τη διάρκεια του test και στο φάκελο προσφοράς να αναγράφεται η κωδικοποίηση των σφαλμάτων. 5. Το test να είναι οικολογικά ασφαλές για απόρριψη, να είναι απαλλαγμένο μόλυβδου και άλλων βαρέων μετάλλων καθώς και αλλεργιογόνων ουσιών όπως λάτεξ. 6. Το test bowie dick να είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα χημικών δεικτών αποστείρωσης όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISO : 2006 Class 2, ISO : Σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται η κατασκευάστρια χώρα και ο αριθμός έγκρισης. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2. Βιολογικοί δείκτες ελέγχου αποστείρωσης κλιβάνων ατμού άμεσης ερμηνείας. Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Οι βιολογικοί δείκτες να είναι φιαλίδια με θρεπτικό υγρό και πληθυσμό σπόρων ανά λωρίδα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Να προσφέρεται δωρεάν η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες και να διατίθενται τουλάχιστον με 6 θέσεις επώασης, με προστατευτικό καπάκι και ενδείξεις λειτουργίας. Να είναι κατάλληλοι στον κύκλο αποστείρωσης του κλιβάνου ατμού και να φέρουν πιστοποιητικό ασφαλείας όσον αφορά το είδος και τον αριθμό των σπόρων. Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός παραγωγής. Η ετικέτα τεκμηρίωσης να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού χωρίς να φθείρεται και να ξεκολλάει εύκολα. Θα προτιμηθούν οι δείκτες οι οποίοι δίνουν ολοκληρωτικά αποτελέσματα το συντομότερο χρονικό διάστημα. 1

2 Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος και κατασκευάστρια χώρα. 3. Βιολογικοί δείκτες αποστείρωσης για τον κλίβανο πλάσματος STERAND 100S. Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Οι βιολογικοί δείκτες να είναι φιαλίδια με θρεπτικό υγρό και πληθυσμό σπόρων ανά λωρίδα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Να είναι συμβατοί με τον κλίβανο πλάσματος Να παρέχουν αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα (ο συντομότερος χρόνος θα προτιμηθεί) Να προσφέρεται, αν και εφ όσον ζητηθεί, δωρεάν η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες και να διατίθενται τουλάχιστον με 6 θέσεις επώασης, με προστατευτικό καπάκι και ενδείξεις λειτουργίας. Να είναι κατάλληλοι στον κύκλο αποστείρωσης του κλιβάνου πλάσματος και να φέρουν πιστοποιητικό ασφαλείας όσον αφορά το είδος και τον αριθμό των σπόρων. Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός παραγωγής. Η ετικέτα τεκμηρίωσης να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού χωρίς να φθείρεται και να ξεκολλάει εύκολα. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος και κατασκευάστρια χώρα. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 4. Ολοκληρωμένοι εσωτερικοί χημικοί δείκτες ατμού class 5 τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι κατάλληλοι για εσωτερική χρήση σε κάθε πακέτο αποστείρωσης Να είναι ισοδύναμοι βιολογικού δείκτη με επιστημονική τεκμηρίωση έτσι ώστε να παρέχουν την μέγιστη ασφάλεια αναφορικά με το αποτέλεσμα τους Να είναι κατάλληλοι για χρήση σε όλα τα προγράμματα αποστείρωσης ατμού Να αντιδρούν προοδευτικά σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους αποστείρωσης: ατμός, χρόνος και θερμοκρασία (προοδευτική αντίδραση απόδοσης στη λειτουργία του κλιβάνου). Να έχουν κατασκευή μετακινούμενης χημικής μελάνης. 2

3 Να είναι απαλλαγμένοι μόλυβδου και άλλων βαρέων μετάλλων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και των χρηστών. Να είναι εύκολοι στην ανάγνωση, με εμφανή και ευδιάκριτό αποτέλεσμα, όταν εκτίθενται στις παραμέτρους αποστείρωσης. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος. Οι εσωτερικοί χημικοί δείκτες δεν είναι ολοκληρωμένοι και δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Είναι αναγκαία η αύξηση της ποσότητας των ολοκληρωμένων εσωτερικών χημικών δεικτών. 5. Χημικοί δείκτες αποστείρωσης ξηρού κλιβάνου (Ιατρείο Γναθοχειρουργικής), τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ 500 Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη (το χημικό χρώμα να είναι σε μεγάλη επιφάνεια). Να είναι συμβατοί με τον ξηρό κλίβανο. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος. Το ελάχιστο μήκος του δείκτη να είναι 7 cm. 6. Χημικοί εσωτερικοί δείκτες αποστείρωσης για τον κλίβανο πλάσματος STERAND 100S. Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι συμβατοί με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD 100S. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος. Να περιέχουν χρωματική χημική ουσία μη τοξική που θα λαμβάνει υπόψιν όλες τις παραμέτρους του κλιβάνου. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 7. Φάκελοι αποστείρωσης αυτοκόλλητοι χωρίς πιέτα. Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι κατασκευασμένοι από χαρτί και διάφανο πλαστικό φιλμ και να είναι ανθεκτικοί. Να είναι κατάλληλοι για χρήση σε κλίβανο ατμού και κλίβανο οξειδίου του αιθυλενίου Να είναι αυτοκόλλητοι, διατίθενται περίπου στις εξής διαστάσεις: 9cm x 23cm, 13cm x 25cm, 15cm x 30cm, 20cm x 35cm, 25cm x 40cm. 3

4 Να είναι αδιαπέραστοι στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη. Οι χημικοί δείκτες των φακέλων να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Οι χημικοί δείκτες των φακέλων να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος του φακέλου δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης. Να αναγράφετε η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους. 8. Ρολά αποστείρωσης απλά (χωρίς πιέτα). Τεμ. 545 ΠΙΣΤΩΣΗ Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή (χωρίς πιέτα) περίπου στις εξής διαστάσεις: 5cm x 200m: τεμ. 15 7cm x 200m: τεμ cm x 200m: τεμ.95 15cm x 200m: τεμ cm x 200m : τεμ cm x 200m : τεμ cm x 200m: τεμ 15 Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί και διάφανο πλαστικό φιλμ και να είναι ανθεκτικοί. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού και κλίβανο οξειδίου του αιθυλενίου Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. 4

5 Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης. Να αναγράφετε η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους. 9. Ρολά αποστείρωσης για κλίβανο πλάσματος STERAND 100S Τεμ.140 ΠΙΣΤΩΣΗ Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή (χωρίς πιέτα) περίπου στις εξής διαστάσεις: 7,5cm x των διαστάσεων του εμπορίου 10cm x των διαστάσεων του εμπορίου 15cm x των διαστάσεων του εμπορίου 20cm x των διαστάσεων του εμπορίου 25cm x των διαστάσεων του εμπορίου Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί και διάφανο πλαστικό φιλμ για χρήση σε κλίβανο πλάσματος και να είναι ανθεκτικοί. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο πλάσματος Να είναι αδιαπέραστα στο νερό και να υπάρχει ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών και της σκόνης. Να μην επιμολύνονται τα αποστειρωμένα υλικά κατά τη φύλαξη. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες εργαλεία) χωρίς να χρειαστεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς (πριν και μετά την αποστείρωση), μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα, και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος (μετά την αποστείρωση) δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι) ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης. Να αναγράφετε η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους. Να αξιολογείται ανά τρέχον μέτρο. 10. Χαρτοταινίες με δείκτη για κλίβανο ατμού (μάρτυρες). Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από χαρτί, να φέρει κόλλα η οποία να ασφαλίζει σταθερά τα πακέτα και να αφαιρείται εύκολα και ομοιόμορφα και να μην αφήνει υπολείμματα. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε κλίβανο ατμού. Να αναφέρεται επί του εσωτερικού κοίλου της ταινίας η ημερομηνία λήξης του προϊόντος Να φέρει ένδειξη αποστείρωσης για κλίβανο ατμού. 5

6 Να έχει φάρδος περίπου 2 cm. Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής, ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης. 11. Χαρτοταινίες με δείκτη (μάρτυρες) για κλίβανο πλάσματος STERAND 100S. Τεμ. 20 ΠΙΣΤΩΣΗ 800 Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από χαρτί, να φέρει κόλλα η οποία να ασφαλίζει σταθερά τα πακέτα και να αφαιρείται εύκολα και ομοιόμορφα και να μην αφήνει υπολείμματα. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε κλίβανο πλάσματος STERAND 100S. Να αναφέρεται επί του εσωτερικού κοίλου της ταινίας η ημερομηνία λήξης του προϊόντος Να φέρει ένδειξη αποστείρωσης για κλίβανο πλάσματος. Να έχει φάρδος περίπου 2 cm. Να αναγράφεται η παρτίδα παραγωγής, ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης. 12. Χαρτί αποστείρωσης υγρού κλιβάνου. Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Να διατίθεται σε διαστάσεις περίπου: f. 100cmΧ100cm: τεμ g. 100cmΧ140cm: τεμ h. 75cmΧ75cm: τεμ cmΧ50cm: τεμ Να είναι από μη υφασμένο υλικό (NON WOVEN) που να απλώνεται εύκολα, χωρίς να επανέρχεται μέσα στο αποστειρωμένο περιεχόμενο του πακέτου. Να είναι μαλακό, πορώδες και να έχει ισχυρό φράγμα κατά των βακτηριδίων. Να είναι μεγάλης αντοχής, υποαλλεργικό, μη τοξικό και να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις του κλιβάνου ατμού. Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές και να διαθέτει την ειδική σήμανση C.E. Να έχει υψηλό βαθμό υγροαπωθητικότητας και αντίστασης στις αλκοόλες και στο νερό. Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης. Να αναγράφετε η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους. 13. Κλίπ - ασφάλειες για κουτιά αποστείρωσης. Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι κατασκευασμένα από υλικό αντοχής στον κύκλο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό ιατρικής ποιότητας με δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού (με ενσωματωμένο δείκτη). Να είναι λεπτά και εύχρηστα 6

7 Να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλους τους τύπους container εργαλείων 14. Καρτελάκια (χάρτινες ετικέτες) κουτιών αποστείρωσης. Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Να διαθέτουν δείκτη αλλαγής χρώματος όταν εκτίθεται σε συνθήκες αποστείρωσης Να φέρουν ένδειξη για αναγραφή έναρξης και λήξης αποστείρωσης, με αρίθμηση του φορτίου κλιβανισμού και όνομα συσκευαστή. Οι διαστάσεις να είναι : 53,5 x 36 mm και 65x36mm (να προσφερθούν 2 διαστάσεις). 15. Φίλτρα χάρτινα μιας χρήσης. Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι κατασκευασμένα από χαρτί υγροαπωθητικό για παρεμπόδιση μικροοργανισμών Να έχουν διαστάσεις 230x230 mm. Να γίνεται αναφορά στο χρόνο διατήρησης αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες αποστείρωσης. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παρτίδα παραγωγής και λήξης. Να αναγράφετε η παρτίδα παραγωγής για εύκολο εντοπισμό κατασκευαστικού λάθους. 16. Φίλτρα υφασμάτινα πολλαπλών χρήσεων. Τεμ. 500 ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι υφασμάτινα, πολλαπλών χρήσεων και ανθεκτικά σε πολλούς κλιβανισμούς Να έχουν διαστάσεις 225x225mm Να μην περιέχουν αμίαντο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. 17. Χρωματιστές ταινίες σήμανσης των χειρουργικών εργαλείων. Τεμ. 30 ΠΙΣΤΩΣΗ 500 Να προσφέρονται σε πολλά και διάφορα χρώματα Να έχουν φάρδος περίπου 0,5 cm Να αντέχουν στις συνθήκες κλιβανισμού τόσο σε κλίβανο ατμού, όσο και σε κλίβανο EO και κλίβανο πλάσματος Να μην ξεκολλάνε εύκολα 18. Κασέτες αποστείρωσης για τον κλίβανο πλάσματος STERAND 100S. Τεμ. 200 ΠΙΣΤΩΣΗ Οι κασέτες να είναι συμβατές με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD 100 Να περιέχουν Η2Ο2 σε πυκνότητα περίπου 58% Κάθε πακέτο κασετών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως: ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής και η σήμανση CE. 7

8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. 19. Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό ιατρικών οργάνων και χειρουργικών εργαλείων με χαμηλού βαθμού απολυμαντική δράση για πλύσιμο στο χέρι και σε πλυντήριο υπερήχων. Λίτρα 600 ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι υγρό κατάλληλο για πλύσιμο των χειρουργικών εργαλείων στο χέρι και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πλυντήριο υπερήχων. Να είναι κατάλληλο για εμβάπτιση και παραμονή των χειρουργικών εργαλείων (βυθισμός). 8

9 Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε οργανικούς ρύπους και σε επίμονες κηλίδες και να είναι δραστικό έναντι μυκήτων, βακτηρίων και ιών. Να είναι όσο το δυνατό μη τοξικό και όσο το δυνατό λιγότερο ερεθιστικό (για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους). Να κατατεθεί το δελτίο Ασφαλείας προϊόντος στα Ελληνικά Να είναι άοσμο ή με ευχάριστη οσμή. Να μην περιέχει αλδεϋδες. Να διαλύεται εύκολα στο νερό και να παρουσιάζει χαμηλό αφρισμό. Να διατίθενται σε συσκευασία με δοσομετρική αντλία, για εύκολη χρήση και σωστή δοσολογία. Να μην είναι καυστικό και να μην περιέχει ουσίες που οξειδώνουν, διαβρώνουν και αποχρωματίζουν τα χειρουργικά εργαλεία και τα ενδοσκόπια. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο ΓΧΚ και πιστοποιητικό σήμανσης CE Να τεκμηριώνεται η απολυμαντική του δράση (έναντι μυκήτων, βακτηρίων και ιών) και να συνοδεύεται από ενημερωτικά στοιχεία για τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του. Να αναφέρεται οπωσδήποτε η τιμή λίτρου (όχι κιλού), η απαιτούμενη αραίωση χρήσης για επίτευξη του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος σε χρόνο 15 λεπτών, συμφώνα με τον κατασκευαστή του, και η τιμή λίτρου μετά την αραίωση του. 20. Λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων. Τεμ. 200 ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι σε μορφή σπρέι και να διαθέτει πρόσθετο μακρύ ρύγχος για ψεκασμό σε δύσκολα σημεία και αρθρώσεις. Να είναι υδατοδιαλυτό, χωρίς σιλικόνη και να μην εμποδίζει την αποστείρωση. Να περιέχει αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, ως βασικά ιατρικά έλαια, τα οποία θα συντηρούν τα ιατρικά εργαλεία. Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα, καθώς και να στεγνώνει χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. 21. Αντισκωριακό χειρουργικών εργαλείων. Λίτρα 50 ΠΙΣΤΩΣΗ 600 Να απομακρύνει τις σκουριές, ίχνη οξειδώσεων και επιχρωματισμούς από χειρουργικά εργαλεία ανοξείδωτου ατσαλιού χωρίς να τα φθείρει. Να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ερεθιστικό για τους βλεννογόνους και το δέρμα. Να κατατεθεί το δελτίο Ασφαλείας προϊόντος στα Ελληνικά Να μην καταστρέφει το χρυσό των εργαλείων και να προστατεύει τα εργαλεία από την οξείδωση. Χρήση με εμβάπτιση σε κρύο ή χλιαρό νερό Να αναφέρεται οπωσδήποτε η τιμή λίτρου (όχι κιλού). 22. Τεστ εγκυρότητας καθαρισμού εργαλείων στα πλυντήρια. Τεμ ΠΙΣΤΩΣΗ Ο δείκτης να αποτελείται από χημικά υλικά, πιστής εξομοίωσης του ακάθαρτου εργαλείου του φίλτρου καθώς και των μπεκ του πλυντηρίου. 9

10 Να μπορεί να αναγνωρίζει προβλήματα στην πίεση και θερμοκρασία του νερού, την ποιότητα και ποσότητα απορρυπαντικού, τον φόρτο εργαλείων, την κατάσταση Να παρέχει ποιοτικό έλεγχο για πλυντήριο με ένδειξη ανάλογη του αποτελέσματος Να συνοδεύεται από πίνακα για τη διάγνωση διαφόρων προβλημάτων Να παρέχεται σε ατομική συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του υλικού. Αν απαιτείται συσκευή τοποθέτησης του test να χορηγείται δωρεάν. 23. Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια. Λίτρα 700 ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι ενζυματικό και να αναφέρει τα ένζυμα που περιέχει Να είναι όσο το δυνατό μη τοξικό και όσο το δυνατό λιγότερο ερεθιστικό (για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους). Να κατατεθεί το δελτίο Ασφαλείας προϊόντος στα Ελληνικά Να μην είναι καυστικό, διαβρωτικό ή επιβλαβές Να είναι χαμηλού αφρισμού και να έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε οργανικούς ρύπους και σε επίμονες κηλίδες. Να ενδείκνυται η χρήση του από τον κατασκευαστή του ειδικώς για αυτόματα πλυντήρια. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Γενικό Χημείο του Κράτους και πιστοποιητικό σήμανσης CE Να αναφέρεται οπωσδήποτε η τιμή λίτρου (όχι κιλού), και η τιμή λίτρου μετά την απαιτούμενη αραίωση, συμφώνα με τον κατασκευαστή του, για βέλτιστο αποτέλεσμα στην πλύση. 24. Διαβρεκτικό χειρουργικών εργαλείων για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια. Λίτρα 300 ΠΙΣΤΩΣΗ Συνδυαζόμενο με το απορρυπαντικό για τα αυτόματα πλυντήρια, να εξασφαλίζει καλό ξέπλυμα (διάβρεξη) των εργαλείων. Να εξαλείφει τα στίγματα και να μειώνει το χρόνο στεγνώματος του εργαλείου Να μην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία Να επισυναφθεί η καταχώριση στο Γενικό Χημείο του Κράτους Να ενδείκνυται η χρήση του από τον κατασκευαστή του ειδικώς για αυτόματα πλυντήρια εργαλείων. Να αναφέρεται οπωσδήποτε η τιμή λίτρου (όχι κιλού), και η τιμή λίτρου μετά την απαιτούμενη αραίωση, συμφώνα με τον κατασκευαστή του, για βέλτιστο αποτέλεσμα στην πλύση. 25. Ουδετεροποιητικό για αυτόματα πλυντήρια. Λίτρα 300 ΠΙΣΤΩΣΗ Να ενδείκνυται η χρήση του από τον κατασκευαστή του ειδικώς για αυτόματα πλυντήρια εργαλείων. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει υπολείμματα Να επισυναφθεί η καταχώριση στο Γενικό Χημείο του Κράτους 10

11 Να περιέχει οργανικά και ανόργανα οξέα σε ποσοστό άνω του 50% για αποτελεσματική ουδετεροποίηση και αναφέρεται η χημική σύσταση του προϊόντος καθώς και η περιεκτικότητα αυτής Να αναφέρεται οπωσδήποτε η τιμή λίτρου (όχι κιλού), και η τιμή λίτρου μετά την απαιτούμενη αραίωση για βέλτιστο αποτέλεσμα στην πλύση. Παρατήρηση: Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των πλυντηρίων και για τη συμβατότητα μεταξύ των απορρυπαντικών τα τρία παραπάνω προϊόντα 6.5, 6.6, και 6.7 (απορρυπαντικό, διαβρεκτικό και ουδετεροποιητικό για αυτόματα πλυντήρια εργαλείων) θα αξιολογηθούν σαν πακέτο και η κατακύρωση θα γίνει σε μία εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος της πλύσης. 26. Υψηλού βαθμού απολυμαντικό υγρό ιατρικών οργάνων (π.χ. βρογχοσκόπια) και εργαλείων. Λίτρα 200 ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι υγρό απολυμαντικό με ιδιότητες υψηλού βαθμού απολύμανσης Το απολυμαντικό πρέπει να είναι δραστικό κατά ιών (HIV, HBV, HCV κλπ), βακτηριδίων, μυκήτων και μυκοβακτηριδίων (συμπεριλαμβανομένου του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης) Ο χρόνος δράσης του απολυμαντικού στο παραπάνω ζητούμενο φάσμα να μην υπερβαίνει τα 20 λεπτά Να αναφέρονται οπωσδήποτε η χημική σύσταση, οι αραιώσεις, ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος καθώς επίσης και η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος Αν απαιτείται έλεγχος δραστικότητας του διαλύματος, να προσφερθεί η αξία των ειδικών δεικτών Να είναι όσο το δυνατό μη τοξικό, όσο το δυνατόν μη ερεθιστικό, άοσμο ή ευχάριστης οσμής και να μην οξειδώνει τις μεταλλικές επιφάνειες. Να κατατεθεί το δελτίο Ασφαλείας προϊόντος στα Ελληνικά. Πλήρη στοιχεία ταυτότητος του προϊόντος (όνομα, διεύθυνση υπευθύνου κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και πιστοποιητικό σήμανσης CE από κοινοποιημένο οργανισμό. Να συνοδεύεται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία και μελέτες. Πιστοποιητικό από έγκυρο οργανισμό που να βεβαιώνει ότι οι προτεινόμενες πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο και για τα συγκεκριμένα στελέχη. Να αναφέρεται οπωσδήποτε η τιμή λίτρου (όχι κιλού) και η τιμή λίτρου του έτοιμου προς χρήση διαλύματος. Να είναι συμβατό με τα ενδοσκόπια του Νοσοκομείου μας: (α) βρογχοσκόπιο εταιρείας PENTAX και (β) διοισοφάγειο υπέρηχο καρδίας εταιρείας PHILIPS 11

12 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 27. Απολυμαντικό υγρό μεγάλων επιφανειών και δαπέδου για κρίσιμους χώρους του Νοσοκομείου. Λίτρα ΠΙΣΤΩΣΗ Το απολυμαντικό υγρό πρέπει να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα δηλαδή να είναι δραστικό κατά των βακτηριδίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων (και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης) και των ιών. Μη πτητικό και άοσμο ή με ευχάριστη οσμή Να μην περιέχει ως απολυμαντικές ουσίες αλδεΰδες και χλώριο. Να μην περιέχει συστατικά που διαβρώνουν και καταστρέφουν τις επιφάνειες Να διατίθεται ως πυκνό διάλυμα (αν είναι σε υγρή μορφή), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρασκευής διαφόρων ποσοτήτων και πυκνοτήτων. Να υπάρχουν οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό χημικής σύστασης Να είναι όσο το δυνατό μη τοξικό και όσο το δυνατό λιγότερο ερεθιστικό (για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους). Να κατατεθεί το δελτίο Ασφαλείας προϊόντος στα Ελληνικά. Να διατίθενται σε συσκευασία με δοσομετρική αντλία (αν είναι σε υγρή μορφή), για εύκολη χρήση και σωστή δοσολογία Να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία και μελέτες. Πιστοποιητικό από έγκυρο οργανισμό που να βεβαιώνει ότι οι προτεινόμενες πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο και για τα συγκεκριμένα στελέχη. Να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Να αναφέρεται οπωσδήποτε η τιμή λίτρου (όχι κιλού), η απαιτούμενη αραίωση χρήσης σύμφωνα με τον κατασκευαστή του (για δράση περίπου σε 30 λεπτά) και η τιμή λίτρου μετά την αραίωση του. 28. Απολυμαντικό χλωρίου σε δισκία για το χώρο των εργαστήριων και για απολύμανση σε ειδικές περιπτώσεις. Δισκία 800. ΠΙΣΤΩΣΗ Να είναι σε στερεά μορφή και να έχει ως δραστική ουσία υποχλωριώδεις ενώσεις (2,5 3,5 gr / δισκίο) Να προσφέρουν παρατεταμένη απελευθέρωση χλωρίου Να έχει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα δηλαδή να είναι δραστικό κατά των βακτηριδίων, μυκήτων, μυκοβακτηριδίων (και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης) και των ιών. Να υπάρχουν οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό χημικής σύστασης Να είναι όσο το δυνατό μη τοξικό και όσο το δυνατό λιγότερο ερεθιστικό (για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους). Να κατατεθεί το δελτίο Ασφαλείας προϊόντος στα Ελληνικά. Να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία και μελέτες. Πιστοποιητικό από έγκυρο οργανισμό που να βεβαιώνει ότι οι προτεινόμενες πυκνότητες είναι 12

13 αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο και για συγκεκριμένα μικροβιακά στελέχη. Να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 29. Απολυμαντικό υγρό μικρών επιφανειών και εξοπλισμού για καθημερινή χρήση στο νοσοκομείο. Λίτρα 2000 ΠΙΣΤΩΣΗ Το προϊόν πρέπει να είναι σε υγρή μορφή και να διατίθεται σε έτοιμο διάλυμα προς άμεση χρήση (χωρίς να απαιτείται ξέβγαλμα). Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέγιστης χωρητικότητας 1000ml, να συνοδεύεται από αντλία ψεκασμού και να υπάρχουν οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά. Να έχει ως βασικό συστατικό αλκοόλες. Να έχει καλές καθαριστικές ιδιότητες και να μην αφήνει στίγματα, λεκέδες ή θαμπάδα στις επιφάνειες. Να μην περιέχει συστατικά που διαβρώνουν και καταστρέφουν τις επιφάνειες. Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. Να είναι ταχείας δράσης (30 δευτερόλεπτα 5 λεπτά). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό χημικής σύστασης. Να έχει τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα (μελέτες αποτελεσματικότητας). Να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος και το φάσμα δράσης Να είναι όσο το δυνατό μη τοξικό και όσο το δυνατό λιγότερο ερεθιστικό (για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους). Να κατατεθεί το δελτίο Ασφαλείας προϊόντος στα Ελληνικά q Να είναι άοσμο ή ευχάριστης οσμής. Να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ. Να αναφέρεται οπωσδήποτε η τιμή λίτρου του έτοιμου διαλύματος (όχι κιλού). 13

14 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για τα προσφερόμενα προϊόντα να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω: 1. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης καθ ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 2. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν (πρωτότυπο εργοστασιακό) και η Ελληνική μετάφραση του. 3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά σήμανσης CE α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα προϊόντα καθώς και τα ISO (9001 ή 9002, 13485) του εργοστασίου κατασκευής νομίμως επικυρωμένα. 1. Επιπροσθέτως για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά: 4. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων και Γ.Χ.Κ. για προϊόντα με καθαριστική δράση. 5. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Αγγλικά με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/ Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο. 7. Για όσα απολυμαντικά προϊόντα είναι συμπυκνωμένα να δίνεται και τιμή μετά την προτεινόμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον χρόνο επίτευξης αυτού όπως αυτός ορίζεται. 8. Να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων, εργαλείων, πλυντηρίων για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της λειτουργικότητας του εξοπλισμού του Νοσοκομείου (εργαλεία, ενδοσκόπια, πλυντήρια) από την χρήση των προσφερόμενων προϊόντων. 9. Θα πρέπει να προσφέρονται δείγματα των προϊόντων, όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών όπως οσμή κ.λπ σε πρωτότυπη συσκευασία (όχι μετάγγιση). 10. Προϊόν που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης, συστατικά κ.λπ. που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας) θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό. 14

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A/A GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1α 13732 Γ 78090006 Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού A) Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δράμα 14 09-2012 Πληροφορίες :Αλεξιάδου Μαρία Αρ.Πρωτ./ 7666 Τηλέφωνο : 2521350222 FAX:2521025997 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 15278

Αθήνα: 9-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 15278 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ A/A ΕΙΔΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00 ιακήρυξη 57/201 1. Το 01 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.81/191/17907/Σ.661/30 Μαϊ. 201/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Απολυµαντικά, CPV: 255000-8) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προµήθεια Απορρυπαντικών και Απολυµαντικών Υλικών για τις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος (CPD ή CP2D, 450 ml με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Χανιά, 21/3/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας. Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Χανιά, 21/3/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας. Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 21/3/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 5633 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.164,38 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΙ Διπλοί Ασκοί με CPDA ή CPDA-1, 450 ml για ερυθρά 35 ημερών και έναν δορυφορικό ασκό, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ - BAR ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑ - ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ www.glasscleaning.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΤ ΠΡΟΫ/ΝΗ ΤΙΜΗ Γ.Ν. Σ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ Σ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 2 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΑΠΛΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΑΠΛΟΙ 1) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11.

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 29/3/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου (υπόψη Γραφείου Υλικού) ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ)

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός 94.408,05 Τεχνικές Προδιαγραφές 1) ΣΥΛΛΟΓΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συλλογή και ο διαχωρισμός των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (εφεξής ΕΑΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ. Σζεμπετζή Γ., ΝΕΛ ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ

ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ. Σζεμπετζή Γ., ΝΕΛ ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ Σζεμπετζή Γ., ΝΕΛ ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ Ορισμοί Καθαρισμός/Απορρύπανση είναι η απομάκρυνση κάθε ορατού ρύπου από τα αντικείμενα ή τις επιφάνειες Απολύμανση είναι η ελάιεηρε ηςκ πιείζηςκ ή όιςκ ηςκ μηθνμμνγακηζμώκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα