1. Στα επόμενα βλέπετε αποσπάσματα από το παράδειγμα του οδηγού καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για χειριστές εργαλειομηχανών κοπής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Στα επόμενα βλέπετε αποσπάσματα από το παράδειγμα του οδηγού καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για χειριστές εργαλειομηχανών κοπής."

Transcript

1 1. τα επόμενα βλέπετε αποσπάσματα από το παράδειγμα του οδηγού καταγραφής και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για χειριστές εργαλειομηχανών κοπής. ας παρακαλούμε να συμπληρώσετε στη δεξιά στήλη του παρακάτω πίνακα τα προτεινόμενα από εσάς μέτρα, που αντιστοιχούν στους πιθανούς κινδύνους που έχουν καταγραφεί στην αριστερή στήλη.

2 ΗΓ ΚΓΦΗ & ΚΜΗΗ Υ ΓΓΛΜΚΥ ΚΥΥ ΓΜ ΦΜΓΗ ΚΗ: Η ΓΛΜΗΩ ΚΗ ΜΗΜ. ΓΚ Γ Η ΚΗ 1. Η ΥΛ Υ Η ΓΛΜΗΩ ΚΗ ι χειριστές εργαλειομηχανών διαμορφώνουν μεταλλικά στοιχεία, με χρήση μηχανών όπως ο τόρνος, η φρέζα, η πλάνη, το δράπανο, τα ψαλίδια, οι λειαντικές μηχανές καθώς και οι σύγχρονες CNC εργαλειομηχανές. α συγκεκριμένα καθήκοντα του χειριστή εργαλειομηχανών περιλαμβάνουν: Μεταφορά και τοποθέτηση των υπό κατεργασία κομματιών ρόσδεση των κομματιών στις μηχανές υθμίσεις των παραμέτρων των μηχανών (ταχύτητα κοπής, επιλογή κοπτικού, προσθήκη ψυκτικών υγρών κ.λπ.) πίβλεψη της εργασίας, έλεγχοι στα κομμάτια και στις μηχανές πομάκρυνση των διαμορφωμένων κομματιών οπικός καθαρισμός, απομάκρυνση γρεζιών εξοπλισμός εργασίας του χειριστή εργαλειομηχανών περιλαμβάνει, εκτός από τις ίδιες τις μηχανές, κοπίδια, τροχοί, εργαλεία για ρυθμίσεις, μέσα μεταφοράς. 2. ΥΗΘΜ ΚΥ Υ ΚΥΥ Η Γ Υ Η ΓΛΜΗΩ ραυματισμοί (προσκρούσεις, συνθλίψεις) από κινούμενα μηχανικά μέρη ραυματισμοί από εκτοξευόμενα στοιχεία (υπολείμματα κοπής, κομμάτια ανεπαρκώς στερεωμένα) ραυματισμοί κατά την μεταφορά και την απομάκρυνση των κομματιών ραυματισμοί κατά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κοπής (γρέζια) τώσεις στο ίδιο επίπεδο (γλιστρήματα) από υγρά, λάδια και σκουπίδια γύρω από τις μηχανές 3. Φ ΗΜΚ ΓΓΛΜΚ Θ Υ ΜΦΖ Υ ΓΛΜΗΩ ερματίτιδες από τα ψυκτικά υγρά παγγελματική κώφωση ρόνιες αποφρακτικές βρογχίτιδες Μυοσκελετικά προβλήματα από πολύωρη, κακή στάση στη θέση εργασίας ιθανός καρκίνος από την χρήση τριχλωροαιθάνιου 4. ΛΛ Μ ΓΖΜΩ ΚΥ ΗΗ Υ Η ΓΛΜΗΩ Όσοι εργάζονται ή περνάνε κοντά από τη θέση εργασίας, κινδυνεύουν κυρίως από εκτοξευόμενα σωματίδια και από τον θόρυβο.

3 5. ΛΗΚ Μ Γ Υ Η ΓΛΜΗΩ Όλες οι μηχανές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται και να ελέγχονται περιοδικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ι προφυλακτικές διατάξεις πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μην αφαιρούνται ι μηχανές και τα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που προορίζονται Όλες οι εργαλειομηχανές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους, έμπειρους τεχνίτες ποτρεπτικές διατάξεις για την είσοδο χεριών - δακτύλων σε κινούμενα, μέρη όπου είναι δυνατόν ι μηχανές δεν πρέπει να αφήνονται να λειτουργούν χωρίς επίβλεψη Όλοι οι χειριστές εργαλειομηχανών πρέπει να φορούν τα απαραίτητα Μ (βλ. αρ.7) ριν από την έναρξη της εργασίας πρέπει να γίνεται έλεγχος για την σωστή πρόσδεση και την ασφαλή στερέωση των προς επεξεργασία κομματιών και για τυχόν ξεχασμένα εργαλεία στην τράπεζα της μηχανής Κατά τη λειτουργία των μηχανών, απαγορεύονται τυχόν ρυθμίσεις με το χέρι, έλεγχοι ή μετρήσεις των υπό επεξεργασία κομματιών ργασίες συντήρησης ή επισκευής γίνονται μόνο με την μηχανή εκτός λειτουργίας και ύστερα από την αποσύνδεσή της από το ηλεκτρικό ρεύμα χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός και ελεύθερος από εμπόδια. παιτείται ακόμα: α γίνει τοπική ενίσχυση του φωτισμού, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο α τοποθετηθούν κατάλληλοι πυροσβεστήρες και φαρμακείο εφοδιασμένο με κατάλληλο εξοπλισμό, σε κοντινή και άμεσα προσπελάσιμη θέση ι έξοδοι κινδύνου να είναι ανά πάσα στιγμή προσπελάσιμες και να φέρουν την κατάλληλη σήμανση α τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση ασφαλείας Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων κοπής πρέπει να γίνεται με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου (γάντζος, βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα κενού), όχι με πεπιεσμένο αέρα ο δοχείο συλλογής των υγρών κοπής της εργαλειομηχανής πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατόν καθαρό. εν επιτρέπεται η ρίψη στουπιών ή απορριμμάτων Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό σωτερικών Ηλεκτρικών γκαταστάσεων. 6. Μ ΜΚΗ Υ Η ΓΛΜΗΩ ροστατευτικά γυαλιά νισχυμένα υποδήματα οδιά Γάντια (όχι κατά τον χειρισμό των περιστρεφόμενων μηχανημάτων) Κράνος φαρμοστά ρούχα ι χειριστές εργαλειομηχανών, αν έχουν μακριά μαλλιά πρέπει να τα δένουν, ή να φορούν καπέλο. πίσης, δεν πρέπει να φορούν δαχτυλίδια ή άλλα κοσμήματα. υνοπτικές οδηγίες για τη σωστή επιλογή των Μέσων τομικής ροστασίας υπάρχουν στο ΗΜ. ε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη τα σχετικά πρότυπα ( standards) που ισχύουν.

4 ÄÉÐËÙÌÁ 7. ΥΜ Υ Η ΓΛΜΗΩ Για εργασία στη συγκεκριμένη ειδικότητα δεν απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Βιομηχανίας ή από άλλο αρμόδιο σχετικό όργανο. Η ανάθεση της εργασίας γίνεται με εξουσιοδότηση από τον εργοδότη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επαρκή εκπαίδευση και την κατάλληλη προσαρμογή του εργαζόμενου στα καθήκοντά του. 8. ΓΚ ΗΗ Κ ΗΜ Κατά την εργασία σε συμβατικές εργαλειομηχανές (όχι CNC κλειστού τύπου) φοράτε εφαρμοστή ενδυμασία με αναδιπλωμένα μανίκια. ροστατεύετε τα μάτια σας από τραυματισμούς. Γάντια συνίστανται μόνο κατά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κοπής. 9. ΓΦΗ Η ΥΓΚΚΜΗ ΘΗ Γ

5 ΗΓ ΚΓΦΗ & ΚΜΗΗ Υ ΓΓΛΜΚΥ ΚΥΥ ΚΗ: Η ΓΛΜΗΩ ΜΗΜ Β. ΓΗ ΚΜΗΗ Υ ΚΥΥ ΓΜ ΦΜΓΗ ΘΗ Γ:. ΚΓΦΗ:.. ΗΜ/ 1. ΚΥ ΗΜΥΜ Ω ΥΛ Θ ΗΓ ΚΥΥ Θ. Β. Μ ΛΗΨΗ / Κίνδυνοι από την τροφοδοσία των πρώτων υλών ραυματισμοί κατά τη μεταφορά των προς κατεργασία κομματιών Κίνδυνοι από την προσωρινή αποθήκευση των πρώτων υλών ραυματισμοί από πτώση ή μετακίνηση των προς κατεργασία κομματιών σφαλής αποθήκευση (σωστό στοίβαγμα, στερέωση, διαχωρισμός) ρήση των κατάλληλων Μ (ενισχυμένα υποδήματα) 2. ΚΥ Η ΥΦΜΗ ΓΩΓΚΗ Κ Θ ΗΓ ΚΥΥ Θ. Β. Μ ΛΗΨΗ / ρησιμοποιούμενα εργαλεία, μηχανήματα, ιδιοσυσκευές κ.λ.π.

6 ραυματισμοί από ακάλυπτα κινούμενα μέρη, ή γενικότερα από κακοσυντηρημένες μηχανές ραυματισμοί από εργαλεία Κίνδυνοι από την υφιστάμενη μέθοδο εργασίας ραυματισμοί από μακριά προς επεξεργασία κομμάτια (π.χ. μεταλλικές ράβδοι) που προεξέχουν από την εργαλειομηχανή ραυματισμοί από εκτίναξη του κατεργαζόμενου κομματιού, λόγω κακής πρόσδεσης ή από εκτίναξη εργαλείων ρύθμισης ραυματισμός από κοπτικά εργαλεία ραυματισμός από την απομάκρυνση γρεζιών Κίνδυνοι που σχετίζονται με εργασίες συντήρησης και επισκευής ραυματισμοί κατά τη συντήρηση και επισκευή εργαλειομηχανών Φυσικοί κίνδυνοι και εργονομικές ατέλειες της θέσης εργασίας "ιάσιμο" μανικιών, κοσμημάτων, μαλλιών σε περιστρεφόμενα μέρη Γλίστρημα σε υγρά ή λάδια Μυοσκελετικά προβλήματα από ακατάλληλη στάση εργασίας Μη επαρκής χώρος εργασίας Λοιποί κίνδυνοι από την υφισταμένη παραγωγική διαδικασία ροτεινόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

7 3. ΚΥ ΥΘΗΚ Υ ΒΛΛ Γ Θ ΗΓ ΚΥΥ Θ. Β. Μ ΛΗΨΗ / Φυσικοί Κίνδυνοι νεπαρκής φωτισμός Θόρυβος ημικοί Κίνδυνοι ερματίτιδες από υγρά ψύξης Ηλεκτρισμός Ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από ανασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Κτιριακές εγκαταστάσεις Γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς, λόγω εύφλεκτων υλικών κατασκευής και λόγω έλλειψης πυροσβεστήρων ραυματισμοί κατά την εκκένωση του χώρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Λοιποί κίνδυνοι από τις συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας ροτεινόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας

8 4. ΚΥ ΓΜ Κ Υ Θ ΗΓ ΚΥΥ Θ. Β. Μ ΛΗΨΗ / Κίνδυνοι από την απομάκρυνση του προϊόντος και των υποπροϊόντων ραυματισμός κατά την απομάκρυνση των έτοιμων κομματιών Κίνδυνοι από την προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος και των υποπροϊόντων ραυματισμός από πτώση ή μετατόπιση, κατά την αποθήκευση των έτοιμων κομματιών Λοιποί κίνδυνοι από το παραγόμενο προϊόν και τα υποπροϊόντα : ροτεινόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας 5. Λ ΚΥ Θ ΗΓ ΚΥΥ Θ. Β. Μ ΛΗΨΗ / Κίνδυνοι από κακή οργάνωση της εργασίας Μη σαφείς οδηγίες εργασίας Κίνδυνοι από ψυχολογικούς παράγοντες ίεση χρόνου Κακή συνεργασία με συναδέλφους και προϊσταμένους

9 Κίνδυνοι από τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εργασίας και της συγκεκριμένης θέσης εργασίας ΜΗΜ Γ. ΚΥ Κ Μ ΜΚΗ Μ Υ ΩΜ ΚΥ ΚΦΛΗ Ω Κ ΚΩ Κ ΓΚ Κ Υ Μ Ω Β Κ Η Μ Η Μ Κ Μ ΛΚΛΗ ΩΜ ΛΛ Μ Υ ΩΜ ΚΥ ΚΥ ΜΗ/Κ Ω ΥΨ ΚΨΜ Κ ΚΥΗΜ ΚΥ ΥΜ Η ΓΛΥΗΜ ΗΛΚΚ ΘΜΚ ΘΜΗ ΦΛΓ ΨΥ ΚΒΛ ΜΗ ΖΥ

10 ΖΥ ΘΥΒ ΗΜΚ Κ Κ ΜΛ ΜΒ ΚΞ ΛΜ Μ ΒΛΓΚ ΘΓ ΒΚΗ ΘΓ ΜΥΚΗ Μ Μ ΜΚΗ Κ Ω Γ Υ Λ Μ Κ Υ Γ Υ Λ Φ ΚΛΛΗΛΗ ΥΜ, ΞΛΜ Ω Κ.Λ. ΚΛΛΗΛ Μ

11 2. αρακαλούμε βάλτε στις παρακάτω στήλες, όσο περισσότερα συμπτώματα από κάθε ομάδα μπορείτε. υμπτώματα στρες ΩΜΚ ΥΜΚ ΥΜΦ

12 3. ο mobbing είναι μια μορφή συστηματικής άσκησης συναισθηματικής πίεσης και ψυχολογικής βίας σε συγκεκριμένους εργαζόμενους- θύματα από συναδέλφους ή μεταξύ ανωτέρων και κατωτέρων στην ιεραρχία με απώτερο σκοπό να εκδιωχθούν από την εργασία τους ή να εξαναγκαστούν σε παραίτηση. Έχετε ποτέ παραστεί μάρτυρας σε μια τέτοια προσπάθεια; ν ναι, ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά των θυμάτων; Με ποιον τρόπο ασκείτο η ψυχολογική πίεση; οιος ήταν ο ρόλος των υπόλοιπων εργαζομένων; ου σωματείου; οιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα; ύμφωνα με τη δρ.tara Palmatier, μπορεί κανείς να αντιδράσει με 7 τρόπους: Με εγρήγορση, ώστε να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα στην αρχή τους 1. Ζητώντας να τον αφήσουν ήσυχο 2. Κρατώντας χαμηλό προφίλ 3. αίζοντάς το ψύχραιμος 4. Κοιτώντας τους κατευθείαν στα μάτια 5. ρησιμοποιώντας τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων (conflict management) 6. Γνωρίζοντας και κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων σας

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΛ ΒΙΒΛΙΥ: Η ΥΓΕΙ ΚΙ Η ΦΛΕΙ Η ΒΙΜΗΧΙ υγχρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση πασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copyright IDEC Ε..Ε., 2000 Ηρώων ολυτεχνείου 96 185 36 ειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν ατυχήματα, παραλίγο ατυχήματα, ανασφαλείς συνθήκες και ότι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ. Λιβανός Παναγιώτης, Μηχ/γος Μηχ/κος, ΚΕ.Π.Ε.Κ. δυτ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ. Λιβανός Παναγιώτης, Μηχ/γος Μηχ/κος, ΚΕ.Π.Ε.Κ. δυτ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Λιβανός Παναγιώτης, Μηχ/γος Μηχ/κος, ΚΕ.Π.Ε.Κ. δυτ. Αττικής & Πελ/σου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αντικείμενο της εισήγησης αυτής είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Βασίλης Λουκίδης Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Τμηματάρχης Υ&Α της Εργασίας, ΕΟΑΕ Υ&Α της Εργασίας στα Τ.Ε. Κομοτηνή, 21 Νοεμβίιου 2008 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στην εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα

Ασφάλεια στην εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα Ασφάλεια στην εργασία με χορτοκοπτικά και κοπτικά μηχανήματα { Πίνακας περιεχομένων Αρχικές οδηγίες χρήσης Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Αναγνωρίζει τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 3. Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στον ΚΛΑΔΟ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στον ΚΛΑΔΟ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στον ΚΛΑΔΟ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα