Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: , Φαξ: Web site:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos."

Transcript

1 Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: , Φαξ: Web site:

2 Δράσεις Φορέα-ενταγμένες στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού» Καταγραφή χλωρίδας και τύπων οικοτόπων του Εθνικού Πάρκου Υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2015, από το Τμήμα Βιολογίας του Παν. Πατρών Συλλογή και προσδιορισμό βοτανικού υλικού σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, τη δημιουργία από τον Φ.Δ. «Herbarium» και το γεωγραφικό εντοπισμό πληθυσμών των ενδημικών και άλλων σημαντικών φυτικών ειδών και των τύπων οικοτόπων της Προστατευόμενης Περιοχής. Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΕ Υλοποιείται από την εταιρεία «NCC ΕΠΕ», ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2012, θα ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο 2015 και αφορά στη διερεύνηση της παρουσίας, την καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της ορνιθοπανίδας και ιδιαιτέρως των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος της Οδηγίας 79/409/ΕΕ για την διατήρηση των άγριων πτηνών στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραϊκού.

3 Δράσεις Φορέα-ενταγμένες στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού» Καταγραφή υδατικών πόρων και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής Υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2012, θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2014 και αφορά στην απογραφή σημείων ύδατος επιφανειακών και υπόγειων νερών διενέργεια χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων, στην γεωλογική αυτοψία στη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης με στόχο την καταγραφή θέσεων και στοιχείων με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον (γεωλογικά μνημεία, θέσεις επιστημονικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θέσεις με πιθανό οικονομικό και τουριστικό γεωλογικό ενδιαφέρον) και τη δημιουργία αναλυτικού χάρτη με τις προτεινόμενες περιοχές ιδιαίτερης γεωλογικής αξίας και έκθεση για την ανάδειξη θέσεων ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια χαρακτηρισμού της περιοχής ως Γεωπάρκο. Σήμανση της Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού-Βουραϊκού (Υλοποιείται) παραγωγή και τοποθέτηση 9 πινακίδων υποδοχής, 13 πινακίδων ερμηνείας φυσικού περιβάλλοντος και 30 πινακίδων δεικτών ερμηνείας του περιβάλλοντος. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δασαρχείο Καλαβρύτων.

4 Δράσεις Φορέα-ενταγμένες στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού» Εποπτεία-φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής. (Υλοποιείται) Συνεργασία με Δασαρχεία και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Υπάρχει σχέδιο φύλαξης. Ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και δημιουργία ενημερωτικού υλικού επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου (Υλοποιείται) Κομμάτι της δράσης αποτελεί και η παρούσα εκδήλωση. διοργάνωση 3 επιπλέον προγραμματιζόμενων ημερίδων-διημερίδων (σε θέματα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, ανάπτυξη οικοτουριστικών δράσεων, εκθέσεων τοπικών προϊόντων κ.ά), συνοδευόμενων από ημερήσιες εκδρομές και 5 σεμιναρίων για θέματα εθελοντισμού, εφαρμογής GIS, πυροπροστασίας κ.ά. Το έργο έχει διάρκεια έως 31/12/2015. Επίσης, παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού πληροφοριακού υλικού και υλικού προώθησης και προβολής του Εθνικού Πάρκου και του Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού (ημερολόγια, αυτοκόλλητα, δίγλωσσο ενημερωτικό οκτασέλιδο φυλλάδιο, θεματικές αφίσες, χάρτες πεζοπορικών διαδρομών, διαδραστική εκθεματική επιφάνεια για το Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.Δ.). Οργάνωση δράσεων εθελοντισμού προμήθεια κάδων κομποστοποίησης οργανικών οικιακών αποβλήτων και έναν μηχανικό θρυμματιστή υλικού από υπολείμματα κλαδεμάτων, σαν διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον. έχει υλοποιηθεί η κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας του Φορέα Διαχείρισης (http://www.fdchelmos.gr), η οποία συνεχώς ενημερώνεται με νέο υλικό και σε αυτή τη φάση πραγματοποιείται η δημιουργία της αγγλικής έκδοσης.

5 Δράσεις Φορέα-ενταγμένες στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού» Διαχειριστικό Σχέδιο Προστατευόμενης Περιοχής ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού (μελέτη Ν. 3316/2005 και θα καλύπτει διαχειριστική περίοδο 5ετίας) αφορά στην εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού, όπως απαιτείται για την εφαρμογή των όρων και απαιτήσεων της ΚΥΑ θεσμοθέτησης του Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού, καθώς και στην εκπόνηση σχεδίου κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας της Π.Π. Οι διαδικασίες προκήρυξης της μελέτης πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προηγούμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου «Περιβάλλον », αλλά εξαιτίας εμπλοκής σε θέματα γραφειοκρατικά με την Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, η μελέτη δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Εκτιμάται ότι μέχρι τη λήξη του Προγράμματος (τέλος 2015), η μελέτη θα έχει υλοποιηθεί. Μελέτη επανεξέτασης των περιοχών προστασίας Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε. εκτίμηση και παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ενδημικών ειδών και ειδών προτεραιότητας της χλωρίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού σύμφωνα με τον κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, καθώς και των ειδών πανίδας των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙV, V της Οδηγίας 92/43, συγκεκριμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης, θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του Προγράμματος (2015). Αναμένεται η προέγκριση του σχεδίου της προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

6 Δράσεις Φορέα-ενταγμένες στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού» Δημιουργία επιστημονικής βιβλιοθήκης στον Φορέα Διαχείρισης δημιουργία βιβλιοθήκης επισκέψιμης για το κοινό (μαθητές, φοιτητές κλπ) με επιστημονικά και μη συγγράμματα. Ειδική μελέτη αειφόρου βόσκησης και βοσκοϊκανότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού υλοποιείται σε συνεργασία με την Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., σύμφωνα με την από 30/1/2013 προγραμματική σύμβαση και αφορά στην εκπόνηση ειδικής μελέτης βοσκοϊκανότητας και διατήρησης της εκτατικής κτηνοτροφίας/βοσκητικής δραστηριότητας ως μέσο διαχείρισης οικοτόπων και ενδιαιτημάτων. Αναμένεται η προέγκριση του σχεδίου προκήρυξης από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Οργάνωση και κατασκευή έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος του Κέντρου πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού Προμήθεια εξοπλισμού για το επιστημονικό προσωπικό για τις δράσεις επιστημονικής παρακολούθησης των ειδών αφορούν σε προμήθειες για τα έργα της καταγραφής ειδών, υδατικών πόρων και παρακολούθησης (στερεοσκόπιο, μικροσκόπιο, φασματοφωτόμετρο) για αναλύσεις από το επιστημονικό προσωπικό του Φ.Δ.

7 Επιπρόσθετες ράσεις Φορέα Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων του ΦΔ - σχεδιασμούς δράσεων προσέλκυσης κοινού και ανάπτυξη συστήματος εξασφάλισης πόρων χρηματοδότηση στα πλαίσια του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας επιλογής, εφαρμογής και λειτουργίας δράσεων οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν μελλοντικά χρηματοδοτικό άξονα του Φ.Δ. Διερεύνηση δυνατότητας και διαδικασιών πιστοποίησης τους και χορήγησης σήματος ποιότητας από τον ΦΔ χρηματοδότηση στα πλαίσια του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το η οποία αφορά σε μια προσπάθεια να ενδυναμωθεί η τοπική επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες Παρακολούθηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός των Ζωνών του Εθνικού Πάρκου, για την σωστή λειτουργία τους και την επίδραση τους στο προστατευταίο αντικείμενο.

8 Επιπρόσθετες ράσεις Φορέα Χαρτογράφηση πεζοπορικών διαδρομών και μονοπατιών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος στην Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού Συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για διάφορες ερευνητικές εργασίες. Π.χ. επίσκεψη πανεπιστημιακών ομάδων για έρευνα στις ενδημικές πεταλούδες του Χελμού, έρευνα στους τρίτωνες κ.ά. Επισκέψιμη έκθεση που λειτουργεί στην έδρα του φορέα (πρώτος όροφος) με πλούσιο φωτογραφικό υλικό που ενημερώνει τους επισκέπτες και τους μαθητές για τον αξιόλογο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της προστατευόμενης περιοχής. Σε συνεργασία με το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας επισκέπτονται την Έκθεση σχολεία από όλη της Ελλάδα. Ταυτόχρονα γίνεται παρουσίαση του έργου του Φορέα και της προστατευόμενης περιοχής από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα. Από το 2008 έως σήμερα, ο αριθμός των μαθητών που επισκέφτηκαν την έκθεση πληροφόρησης είναι περίπου Ένταξη της περιοχής στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων

9 Γεωπάρκο Χελµού Βουραϊκού Ως Γεωπάρκο χαρακτηρίζεται από την UNESCO, μια περιοχή που διαθέτει ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά, που εκφράζεται μέσω σημαντικού αριθμού γεωτόπων με ιδιαίτερη σημασία ως προς την ποιότητα, σπανιότητα, επιστημονική και εκπαιδευτική αξία τους και την αισθητική έλξη που προκαλούν. Οι θέσεις που παρουσιάζονται σε ένα Γεωπάρκο πρέπει να είναι τμήμα της γεωλογικής κληρονομιάς, αλλά μπορεί να έχουν επίσης αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον. Οι πολυάριθμοι και ποικίλοι Γεώτοποι Φαράγγι Βουραϊκού Σπήλαιο Λιμνών Ύδατα Στυγός Αγία Λαύρα Λίμνες Τσιβλού και Δόξα Αισθητικό δασος Καλαβρύτων Αρχαία Κλειτορία Αρχαίοι Λουσσοί κ.α 2009: Επιτυχής ένταξη στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων υπό την αιγίδα της UNESCO

10 Γεωπάρκο Χελµού Βουραϊκού Κάθε Γεωπάρκο επαναξιολογείται συστηματικά από ειδική επιτροπή του Δικτύου για το αν διαθέτει τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Στην επαναξιολόγηση του Γεωπάρκου μας (Ιούλιος 2013) αποφασίστηκε η παραμονή μας στο EGN και GGN με προϋπόθεση να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις δομές του Γεωπάρκου Χελμού Βουραϊκού

11 Ευχαριστώ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού ΠάρκουΧελμού-Βουραϊκού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το έτος 2014 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΔΕΔ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ IANΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Υπ.Αριθμ. 35/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 7/2013 Ημερομηνία, ώρα: Tρίτη 5 Νοεμβρίου, ώρα 15.00μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3 Έκδοση: 3η Ημ/νια

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

*ΟΙ φωτογραφίες του τεύχους είναι από το αρχείο του Φ.Δ.

*ΟΙ φωτογραφίες του τεύχους είναι από το αρχείο του Φ.Δ. Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσούλη Σύνταξη: Δρ. Μάνος Κουτράκης Δέσποινα Μιχαηλίδου Πασχαλιά Ζλατίνη Ευτέρπη Πατετσίνη Ναπολέοντας Πιάκης Αθανάσιος Παπούδης Βασίλειος Χριστοδούλου Αλέξανδρος Χατζάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ, ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνα Κατσούλη 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 Περιοδικό Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Φορέας Διαχείρισ ης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Τεύχος 9 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ Πανελλαδική Απογραφή Πελεκάνων για πρώτη φορά 64011 ΚΕΡΑΜΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο #1

Ενημερωτικό Δελτίο #1 2015 Ενημερωτικό Δελτίο #1 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εθελοντών σχετικά με τις φυσικές καταστροφές 1 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τo Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ: +30 2810 361242 fax: +30 2810 361152 mail: info@etam.gr ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7 ος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα