Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ. Δυνατότητες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ. Δυνατότητες"

Transcript

1 Δυνατότητες Προστασίας και Καταγραφής της Γεωλογικής κληρονομίας κατά την εκπόνηση ΜΓΚ Χαράλαμπος Φασουλάς Υπεύθ. Τμ. Γεωποικιλότητας, ΜΦΙΚ Υπεύθ. Γεωπάρκου Ψηλορείτη Συντονιστής Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων

2 Προστασία ποικιλότητας στη Φύση: Προφανής για το βιοτικό περιβάλλον Στις περισσότερες περιπτώσεις σαν ποικιλότητα στη φύση νοείται μόνο η βιοποικιλότητα Τι συμβαίνει όμως όσον αφορά τη γεωποικιλότητα? Ανάγλυφο οικοσυστήματα ζωή πολιτισμός γεωποικιλότητα Γεωποικιλότητα είναι: «η φυσικήποικιλίατωνγεωλογικών(πετρώματα, ορυκτά, απολιθώματα), γεωμορφολογικών (διαμόρφωση αναγλύφου) και εδαφολογικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής»

3 Ιστορική αναδρομή Η προστασία γεωλογικών και γεωμορφολογικών σχηματισμών και τοπίων ξεκίνησε από το 19 ο αιώνα: 1819 Εδιμβούργο Σκοτίας, νομική προστασία για τη διατήρηση του χαρακτηριστικού πετρώματος της περιοχής Siebengebirge Γερμανία, ιδρύθηκε το πρώτο γεωλογικό φυσικό απόθεμα στον κόσμο Yellowstone ΗΠΑ, για την αισθητική του τοπίου και τη γεωλογική του αξία s Ελβετία, καμπάνια για την προστασία των Ερατικών λίθων. Σκοτία, ιδρύεται «Επιτροπή Ερατικών Λίθων» 1880 Σκοτία, δημιουργία των πρώτων καθαρά γεωλογικών προστατευόμενων περιοχών (γραμμώσεις παγετώνων και θέσεις απολιθωμάτων Λιθανθρακοφόρου).

4 Γεωποικιλότητα, γεώτοποι, γεωλογική κληρονομιά Γεώτοποι (Geotopes or Geosites): διακριτά τμήματα της γεώσφαιρας με ξεχωριστό γεωλογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον (Sturm 1994). Γεωλογική κληρονομιά: Το σύνολο των γεωτόπων μιας περιοχής.

5 Η αξία της Γεωποικιλότητας Η αξία της Γεωποικιλότητας διακρίνεται (Gray 2004): Εθιμική (φιλοσοφική): μόνο και μόνο γι αυτό που αντιπροσωπεύει Πολιτισμική και αισθητική: για τη συμβολή της στον πολιτισμό και την αισθητική εικόνα ενός τόπου ή μιας κοινωνίας Οικονομική: φυσικά υλικά, ορυκτοί πόροι και χρηστικός χώρος από άνθρωπο και άγρια ζωή Επιστημονική και ερευνητική: για επιστημονικούς και διδακτικούς σκοπούς

6 Προστατευόμενοι Γεώτοποι: Σημερινό καθεστώς Μόνο τα φαράγγια της Σαμαριάς, του Βίκου και του Βουραϊκού και ο Όλυμπος, ωςεθνικοίδρυμοίκαιόχιως γεώτοποι Τα Μετέωρα ως μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO Όλα τα σπήλαια ως δυνάμει αρχαιολογικοί χώροι

7 Σημερινό καθεστώς Προστατευόμενοι Γεώτοποι: Μόνο το απολιθωμένο Δάσος Λέσβου προστατεύεται αποκλειστικά ως μνημείο της Γεωλογικής Κληρονομιάς Στην πράξη η υπάρχουσα νομοθεσία αγνοεί τη γεωλογική κληρονομιά, ενώ όπου υπάρχουν «παράθυρα» προστασίας (Ν.1650) η γραφειοκρατία και οι παγιωμένες αντιλήψεις εμποδίζουν κάθε προσπάθεια γεωδιατήρησης.

8 Πρώτες «ακτίδες» Υ.Α. Προδιαγραφές Μελετών ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ209/2000) Αναφορά σε «Φυσικά τοπία», «Τοπία ιδιάιτερης αισθητικής αξίας» Υ.Α (ΦΕΚ 1902/2007) Προδιαγραφές ΜΓΚ στα πλαίσια ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ Σκοπός: Ανάδειξη και διατήρηση γεωπεριβάλλοντος, προστασία γεωλογικών πόρων. Α Μέρος, Κεφάλαιο 8: «Γεωπεριβάλλον», με αναφορά στα παρακάτω: 8.1 γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, 8.2 ακτές επιδεκτικές σε διάβρωση και κατολισθήσεις. 8.3 θέσεις υποβαθμισμένου γεωλογικού περιβάλλοντος οι οποίες χρειάζονται βελτίωση και αναβάθμιση, 8.4 περιοχές ιδιαιτέρου γεωεπιστημονικού ενδιαφέροντος (γεώτοποι).

9 Πρώτες «ακτίδες» Υ.Α (ΦΕΚ 1902/2007) Προδιαγραφές ΜΓΚ στα πλαίσια ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ Μέρος Β : Κεφάλαιο 4: «Προστασία Γεωπεριβάλλοντος», με αναφορά στα παρακάτω: 4.1 αξία των υδατίνων πόρων ως βάση για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων 4.2 επιδεκτικότητα σε φυσικές ή τεχνητές δυσμενείς γεωπεριβαλλοντικά μεταβολές 4.3 δυνατότητα αναβάθμισης υποβαθμισμένων περιοχών 4.4 αισθητική και επιστημονική αξία των γεωμορφολογικών και γεωλογικών δομών Μέρος Β : Χαρτογράφηση σε 1:25000, Παράθεση προτάσεων για προστασία, διατήρηση και ανάδειξη γεωπεριβάλλοντος. Πάντα «...λαμβανομένων υπόψη των ειδικών όρων και περιορισμών που πρέπει να ισχύουν σε ζώνες αξιοποίησης γεωλογικών πόρων καθώς και περιοχών ή θέσεων όπου το γεωπεριβάλλον χρήζει ειδικής προστασίας.»

10 Καταγραφή Γεωποικιλότητας Καθ. Ι. Μπορνόβας: Τα Φυσικά μνημεία της Ελλάδας (2000) ΜΦΙΚ: Οδηγός Υπαίθρου για τη Γεωλογία της Κρήτης (2000) Υπουργείο Αιγαίου: Ατλάντας των Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου (2004) GEOSITES: Kαταγραφή Γεωτόπων ΝΑ Ευρώπης (Drandaki et al. 2004) Οδηγοί Ηφαιστείων Σαντορίνης, Νισήρου και Μηλου, Γεωπάρκων Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και Ψηλορείτη, Δυτικής Μακεδονίας Πρόγραμμα: Ανάδειξη Γεωτόπων Γεωπάρκων Ελλάδας (2009). ΙΓΜΕ

11 Καταγραφή ΜΦΙΚ: Fassoulas, Paragamian, Iliopoulos (2007)

12 Κατηγοριοποίηση: Πετρώματα, ορυκτά

13 Κατηγοριοποίηση: Απολιθώματα Fodele fossils

14 Κατηγοριοποίηση: Τεκτονικές δομές Vossakos folds

15 Κατηγοριοποίηση: Γεωμορφές -βραχομορφές

16 Κατηγοριοποίηση: Σπήλαια

17 Κατηγοριοποίηση: Καρστικά τοπία

18 Κατηγοριοποίηση: Υδατικοί

19 Κατηγοριοποίηση: Πολιτιστικοί-Ιστορικοί

20 Ανάλυση:

21 Σπουδαιότητα Κριτήρια: 8 Διεθνούς 48 Εθνικής Γεωλογική σπουδαιότητα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο 84 Περιφερειακής Αντιπροσωπευτικότητα της Γεωλογίας της Κρήτης Εξαιρετικά χαρακτηριστικά επίδραση στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία Σημασία για την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία Υπάρχουσα αναγνώριση

22 Επεξεργασία: Διατήρηση RED: για πολύ σοβαρές και 5RED άμεσες απειλές YELLOW: για περιορισμένες 33 ή Yellow δυνητικές απειλές Green: χωρίς σοβαρά προβλήματα

23 Ποσοτική Αξιολόγηση: Ψηλορείτης Fassoulas & Mouriki (2009) 63 recognized:

24 Ποσοτική Αξιολόγηση: Λασίθι Fassoulas, Nikolakakis & Iliopoulos (in press)

25 ΣΧΟΟΑΠ ΑΝΩΓΕΙΩΝ: Γιαλύτη & Φασουλάς (2010) Τμήμα του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη Χρήση προηγούμενων μελετών καταγραφής γεωτόπων και αξιολόγησης τους Αποτύπωση Καταβοθρών Αποτύπωση Μητάτων, παλαιών λατομικών δραστηριοτήτων, άλλων στοιχείων γεω-πολιτισμικής παρουσίας (τοπωνύμια) Διατύπωση προτάσεων γεωδιατήρησης και ανάδειξης

26 ΣΧΟΟΑΠ ΑΝΩΓΕΙΩΝ: Καταβόθρες

27 ΣΧΟΟΑΠ ΑΝΩΓΕΙΩΝ: γεώτοποι, μητάτα, τοπωνύμια

28 Συμπεράσματα: Οι ΜΓΚ στα πλαίσια των ΣΧΟΟΑΠ δίνουν αυτή τη στιγμή τη μοναδική δυνατότητα προστασίας και ανάδειξης της Γεωλογικής Κληρονομιάς Η προστασία των γεωτόπων δεν ωφελεί μόνο την επιστημονική κοινότητα αλλά το σύνολο της κοινωνίας προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης (γεωτουρισμός, γεωπάρκα) Οι γεώτοποι προσφέρουν πληροφορίες για διεργασίες και φαινόμενα τα οποία μπορεί να έχουν χαθεί στο χρόνο (τοπωνύμια) Υπάρχουν μεθοδολογίες για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των γεωτόπων που μπορούν να θέσουν προτεραιότητες κατά τη σύνταξη των ΣΧΟΟΑΠ Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει πανελλαδικά η καταγραφή και αναγνώριση των γεωτόπων Το ΜΦΙΚ εδώ και χρόνια καταγράφει και αξιολογεί συστηματικά τους γεώτοπους της Κρήτης, προσφέροντας τα στοιχεία στην Περιφέρεια για τους μελετητές των ΣΧΟΟΑΠ

Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας

Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας Αφιερώνεται στη μνήμη του σπουδαίου γεωλόγου και φίλου της Κρήτης Michel Bonneau που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.. 3 Πρόγραμμα Ημερίδας..5 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Γ.Ε...7 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Πλαίσιο ΧΣΑΑ Κ. Μακεδονίας-Α1 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ -ΣΤΑΔΙΟ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΠΣΧΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 1

Περιφερειακό Πλαίσιο ΧΣΑΑ Κ. Μακεδονίας-Α1 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ -ΣΤΑΔΙΟ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΠΣΧΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΠΣΧΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 1 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα γενικά χαρακτηριστικά του τοπίου της περιοχής μελέτης πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα εκτεταμένη ζώνη η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σπήλαια και η προστασία τους

Τα σπήλαια και η προστασία τους Τα σπήλαια και η προστασία τους ΑΝΤΩΝΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ* ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ ΠΑΙΝΕΣΗ ** ΕΙΣΑΓΩΓΗ*** 1. Δημιουργία σπηλαίων Κάθε κοιλότητα της γης, μικρή ή μεγάλη, οριζόντια ή κατακόρυφη, που διανοίχθηκε από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ- ΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ- ΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 186 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8614/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Δι αχείριση Φυσικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά. Γιατί δημιουργήθηκαν οι Προστατευόμενες Περιοχές; Έννοια προστατευόμενης Περιοχής ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘ. Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ιστορικά. Γιατί δημιουργήθηκαν οι Προστατευόμενες Περιοχές; Έννοια προστατευόμενης Περιοχής ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΘ. Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ιστορικά Οι προστατευόμενες φυσικές περιοχές της Ελλάδας Η Οικολογία και Διαχείρισή τους Η πρώτη αναφερόμενη ενέργεια προστασίας τοποθετείται στην Κίνα στο 1122 Π.Χ Στην Αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 69 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς

Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς Πολυτίµη Καραµπίνη Σαββίδου Γεν. ιευθύντρια ΥΠΕΧΩ Ε Θεσµικό πλαίσιο Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονοµιάς στα πλαίσια του ΥΠΕΧΩ Ε Ο ιστορικός χαρακτήρας των πόλεων και των κωµοπόλεών µας, των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. και αναθεωρήσεις στην αντιμετιοπιση της εκμετάλλευσης ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 7.1 Διαχείριση φυσικών περιοχών Ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον μέσα στο χρόνο έχει περάσει από διαδοχικά στάδια βαθμού εκτίμησης προς αυτό. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση Δρ. Α. Βαλαδάκη Πλέσσα, Γεωλόγος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ η περίπτωση της Πάρνηθας διπλωµατική εργασία ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης εκπονήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του διακρατικού έργου Ελλάδα Κύπρος 2007 2013 με τίτλο «ΓΕΩΤΟΠΙΑ» και ειδικότερα αφορά στη Δράση 5.1.1 που ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα