603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας"

Transcript

1 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και συνέχισε να λειτουργεί την πρώτη περίοδο μετά την ισχύ του Ν. 1404/83. Έκτοτε αναμόρφωσε αρκετές φορές το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και αύξησε τον αριθμό των εκπαιδευτικών εξαμήνων σε οκτώ (8). Κορυφαία μεταβολή φυσικά επήλθε με τον Ν/ 2916/01που ενέταξε και τυπικά το τμήμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι σημαντικό στο χώρο των Τ.Ε.Ι., άλλα και γενικότερα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πρώτοι πτυχιούχοι του Τμήματος αποφοίτησαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του σπουδαστικού έτους Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 1660 σπουδαστές. Στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων εγγράφονται κάθε έτος διακόσιοι είκοσι (220) νέοι οι οποίοι προέρχονται από Γενικές Εξετάσεις. Επιπλέον εγγράφονται Κύπριοι, ομογενείς, αλλοδαποί σε μικρό ποσοστό περίπου 10% επί των εισακτέων. Επιπρόσθετα, στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων εγγράφονται, σε ποσοστό 2% επί των εισακτέων, με κατάταξη, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. αλλά και πανεπιστημίων, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών, ενώ ποσοστό 8% προέρχεται από μετεγγραφές. Σήμερα το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει δύο χιλιάδες (2000) περίπου εν ενεργεία σπουδαστές, δεκατέσσερις (14) μόνιμους και δεκαέξι (20) έκτακτους εκπαιδευτικούς, δύο (3) άτομα της κατηγορίας του ειδικού τεχνικού προσωπικού και τέσσερις (4) διοικητικούς υπαλλήλους. Σκοπός Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξειδίκευση εφαρμογής στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται "Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων", διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων: - Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης. - Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. - Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι δυνητικοί τουρίστες. - Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί δημιούργημα των ανθρώπων. - Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων/ προορισμών και κατ επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης. - Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης. - Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς στόχους.

2 - Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών στων Η/Υ στον τουρισμό γενικά. Πρόγραμμα σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 212/94 (ΦΕΚ 132/Α'/ ). Σε όλα τα εξάμηνα σπουδών, εκτός του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τουριστικές επιχειρήσεις, γραφεία τουριστικών μελετών και ιδρύματα ή εταιρείες που πραγματοποιούν τουριστική έρευνα. Εμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία. Στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών διεξάγεται σεμινάριο τελειοφοίτων. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών, καθώς, και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής-κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση της Διοικητικής Επιστήμης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος. Στα τελευταία εξάμηνα σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με απόφασή της να δημιουργεί, μέσα από ομάδες κατ επιλογήν μαθημάτων, κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύμφωνα με τις εξελίξεις στην επιστήμη, τεχνολογία, οικονομία και κοινωνία. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κυρίως την πρακτική άσκηση του φοιτητή στο επάγγελμα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Κατανόηση των επιδράσεων που ασκεί ο τουρισμός στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η γνώση βασικών εννοιών της μικροοικονομικής θεωρίας και η πρακτική κατανόηση των διαφόρων μικροοικονομικών μεγεθών και οργάνων. Η απόκτηση γνώσεων για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων "μεγιστοποίησης" της μικροοικονομικής και της επίτευξης των στόχων των οικονομικών οργάνων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Να κατανοηθούν οι βασικές οικονομικές έννοιες που συνδέουν την αξία του χρήματος με το χρόνο, να επιλέγονται οι σωστές μεθοδολογίες υπολογισμού οικονομικών μεγεθών και να υπολογίζονται αυτά είτε απευθείας ή με τη χρήση πινάκων κ.λ.π. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ Η γνώση των τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης και τα θρεπτικά στοιχεία αυτών. Η εκμάθηση των βασικών αρχών της μαγειρικής τέχνης και η απόκτηση εμπειρίας στην παρασκευή των φαγητών.

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους αποτελεσματικής επιχειρησιακής επικοινωνίας. Θεωρητικές γνώσεις και εφαρμογές προσαρμοσμένες τόσο στο πλαίσιο της Διοικητικής επιστήμης όσο και στις δραστηριότητες των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στη χώρα μας και διεθνώς. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Η συνθετική ερμηνεία της σύγχρονης κοινωνίας και των θεσμών της στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και εννοιολογική αντιμετώπιση του τουρισμού στα πλαίσια των Κοινωνικών Επιστημών. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διερεύνηση της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών κατά τη διάρκεια των διακοπών τους μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία των ψυχολογικών κυρίως αλλά και των κοινωνιολογικών παραμέτρων του συγκερασμού τουρισμού και αθλητισμού. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Εξοικείωση με μεθόδους, προγράμματα και παιχνίδια σχετικά με την ψυχαγωγία και άθληση πελατών των ξενοδοχείων ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απόκτηση βασικών γνώσεων της τουριστικής γεωγραφίας της Ελλάδας, καθώς επίσης των σημαντικότερων χώρων υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών στον κόσμο. ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΓΗΤΩΝ - Η εκμάθηση της τεχνικής στη μαζική παραγωγή φαγητών. - Η απόκτηση ικανοτήτων στη σχεδίαση του μαγειρείου, καθώς στην Οργάνωση και λειτουργία του. Επίσης στην αντιμετώπιση οργανωτικών διοικητικών και λειτουργικών προβλημάτων στο μαγειρείο των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων και η επίλυσή τους. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η γνώση βασικών εννοιών και θεμελιωδών μεγεθών της μακροοικονομικής θεωρίας. Βελτίωση των αναλυτικών και κριτικών ικανοτήτων σχετικά με τα διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη και έννοιες. Πρακτική κατανόηση των λειτουργιών τη οικονομίας, των παραμέτρων και των συνθηκών "ισορροπίας" αυτής. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Να κατανοηθεί ο ρόλος και οι εφαρμογές της στατιστικής, ιδιαίτερα δε, σε οικονομικά θέματα. Να εφαρμόζεται απλή στατιστική μεθοδολογία και να κατανοούνται στατιστικά συμπεράσματα. ΜΠΑΡ - ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

4 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους σπουδαστές για την οργάνωση και λειτουργία των διαφορετικών μορφών μπαρ εντός και εκτός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια έχει σκοπό να εξοικειώσει τους σπουδαστές στην παραγωγή των αλκοολούχων ποτών και κρασιών καθώς και στην ανάδειξη και παράθεσή τους στα πλαίσια των τουριστικών επιχειρήσεων παραθερισμού και ψυχαγωγίας. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ανάλυση βασικών προβλημάτων αρχιτεκτονικής ξενοδοχείων και διαρρύθμιση των εσωτερικών τους χώρων με έμφαση στη λειτουργικότητα. Η αποτελεσματική αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου. Μελέτη εγκατάστασης του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με την οργάνωση συνεδρίων στις ξενοδοχειακές αίθουσες και σε αυτόνομα συνεδριακά κέντρα. Μέσα για μεγιστοποίηση των πωλήσεων των συνεδριακών υπηρεσιών. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Να συνειδητοποιηθεί ότι η τουριστική οικονομία μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο της οικονομίας μιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών και ν συμβάλλει στο μέτρο του εφικτού στη μερική ή ολική επίλυση πολλών προβλημάτων της. ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στις αρχές της Γενικής Λογιστικής, καθώς επίσης στις έννοιες, τη θεωρία και το ρόλο που διαδραματίζει αυτή στη σύγχρονη επιχείρηση και οικονομία. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η παροχή απαραίτητων βασικών γνώσεων σχετικών με νομοθετικές ρυθμίσεις και νομολογία που αφορούν όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους σπουδαστές της οργάνωσης και τεχνικής λειτουργίας των κάθε μορφής εστιατορικών εκμεταλλεύσεων εντός και εκτός ξενοδοχειακών μονάδων. Παράλληλα παρέχει γνώσεις μορφοποίησης και προώθησης των πωλήσεων των προϊόντων καθώς και τις μεθόδους συλλογής των εξόδων και ανάλυσης των αποτελεσμάτων λειτουργίας των εστιατορικών επιχειρήσεων. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ενημέρωση σχετικά με τις θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου των εμπορικών συναλλαγών και η εξοικείωσή τους με τους διάφορους επιμέρους κλάδους του εμπορικού δικαίου. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ Εξοικείωση στη χρήση των σημαντικότερων επαγγελματικών τουριστικών ταξιδιωτικών οδηγών. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

5 Εξοικείωση στη χρήση επαγγελματικών τουριστικών οδηγών και ανάπτυξη ικανότητας προγραμματισμού μεμονωμένων ή ομαδικών ταξιδιών. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Η ανάπτυξη ικανοτήτων για τη διαχείριση των λογιστικών διαδικασιών ίδρυσης, μετατροπής και συγχώνευσης εταιριών, καθώς, και διανομής των αποτελεσμάτων αυτής. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Η εκμάθηση συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Υποδοχής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Αντιμετώπιση προβλημάτων στη διάθεση δωματίων. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ Η εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος δωματίων στις τουριστικές επιχειρήσεις. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Διερεύνηση του κοινωνικού ρόλου της εργασίας μέσα από τη μελέτη του εργασιακού περιβάλλοντος και τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις του καθώς και η ερμηνεία των προβλημάτων οργάνωσης συνδικαλιστικής δράσης και ταξινόμησης των εργασιακών ομάδων. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Να γίνει κατανοητό ότι κάτω από προϋποθέσεις το Μάρκετινγκ στον τουρισμό μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο στην υπηρεσία των τουριστικών επιχειρήσεων για την απρόσκοπτη και επικερδή διάθεση των προϊόντων τους. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Απόκτηση βασικών γνώσεων Χρηματοδοτικής Διοίκησης και πηγών χρηματοδότησης. Κατανόηση και εξοικείωση βασικών επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν την επενδυτική, χρηματοδοτική ή μερισματική πολιτική και τη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Η γνώση βασικών και ειδικών εννοιών σχετικά με το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η κατανόηση των διεθνών αγορών και των αποτελεσμάτων του διεθνούς εμπορικού στην ανάπτυξη και στην κατανομή του πλούτου μεταξύ των κρατών. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Να κατανοηθεί η έννοια του κόστους, των μεθόδων κοστολόγησης, καθώς επίσης του τρόπου λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής και της ικανότητας σύνταξης προϋπολογισμού. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - Αρχές και τεχνική στις προμήθειες των τροφίμων και ποτών για την κάλυψη των αναγκών των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων.

6 - Γνώση των εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται στις ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (τρόφιμα - ποτά - είδη κλινοστρωμνής - είδη υαλικών - ανοξείδωτων - υλικών καθαρισμού κ.λ.π.). ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στις σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων διαφόρων κατηγοριών. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Απόκτηση γνώσεων για τον Η/Υ και τη λειτουργία του, καθώς, και της ικανότητας χρήσης ξενοδοχειακών προγραμμάτων (πακέτων) Η/Υ. Επίσης άντληση πληροφοριών και στοιχείων που μπορούν να φανούν χρήσιμα στην ξενοδοχειακή επιχείρηση. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ορθολογική χρησιμοποίηση όλων των οργάνων του Μάρκετινγκ, ώστε η ξενοδοχειακή επιχείρηση να προσανατολίζεται προς τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών και προς τους αντικειμενικούς σκοπούς της ξενοδοχειακής μονάδας (επιχείρησης). Δημιουργία αποτελεσματικών συνδυασμών των οργάνων του μάρκετινγκ που καθιστούν το ξενοδοχείο ικανό να επηρεάζει τις αγορές στις οποίες δρα, καθώς και την εξωτερική και εσωτερική πελατεία του. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ Δίνει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις οικονομικής διαχείρισης επισιτιστικών μονάδων μέσω ελέγχου όσον αφορά τη δημιουργία προτύπων και την εφαρμογή τους στις αγορές, παραλαβές, αποθήκευση, διακίνηση παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και του εργατικού κόστους. Αναλύει μεθόδους τιμολόγησης των προϊόντων και συστήματα ελέγχου των εσόδων μέσω Η/Υ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εκμάθηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όσων απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Ενημέρωση τόσο για τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση εργασίας καθεαυτή, όσο και για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το συνδικαλισμό. Επίσης εξοικείωση με την ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το να γνωρίσουν οι σπουδαστές το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κατανοήσουν στοιχειώδεις έννοιες του Ευρωπαϊκού Δικαίου και να ενημερωθούν για τις βασικές της πολιτικές, κύρια αυτές που αφορούν τον τουρισμό και το περιβάλλον. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Η ανάλυση της συμπεριφοράς των τουριστών και των απασχολούμενων στον τουρισμό. Εξειδικευμένες έννοιες της τουριστικής ψυχολογίας για την κατανόηση της συμπεριφοράς των τουριστών. Διερεύνηση της επιρροής του ψυχολογικού κλίματος στον τουρισμό. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Να κατανοηθεί ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις και να γίνουν γνωστές οι σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης, πρόσληψης, προαγωγής και αμοιβής του.

7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργική και αποτελεσματική χρησιμοποίηση μεθόδων και τεχνικών της πολιτικής επικοινωνίας και πληροφόρησης για την εκ μέρους των τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών οργανισμών και τουριστικών τόπων διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αποδοχής και αναγνώρισης. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Να καταστεί δυνατή η έκδοση και αναγνώριση αεροπορικών τίτλων, η δημιουργία ναύλων, καθώς και η σωστή χρήση των σχετικών αεροπορικών εγχειριδίων. Επίσης να καταστεί δυνατή η δημιουργία πολύπλοκων και ανταγωνιστικών ναύλων και να εκδίδονται σωστά εισιτήρια για κάθε είδους αεροπορικά ταξίδια. ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Αντιμετώπιση των προβλημάτων της λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στην έκδοση των λογαριασμών των πελατών. Προβλήματα μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Προβλήματα ξενοδοχείων πόλεων και παραθεριστικών περιοχών. ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Πρακτική χρησιμοποίηση των μεθόδων και τεχνικών της Έρευνας της Τουριστικής Αγοράς τόσο για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων όσο και για την εκ μέρους της διοίκησης της επιχείρησης λήψη ορθολογικών αποφάσεων για την εκπλήρωση των διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών ή περιβαλλοντικών στόχων των τουριστικών επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Συνδυασμός και προγραμματισμός της εσωτερικής και εξωτερικής διαφήμισης, προς επηρεασμό των δυνητικών (πιθανών) πελατών, ώστε να καταστούν "αγοραστές" των αγαθών (περιοχής, τόπου κ.λ.π.) ή μιας τουριστικής επιχείρησης. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ Η/Υ Να γίνουν γνωστά τα υπάρχοντα συστήματα κρατήσεων θέσεων και υπολογισμού αεροπορικών ναύλων, καθώς και οι τρόποι συμπεριφοράς τους ως προς την πληροφόρηση - διάθεση θέσεων σε πτήσεις, ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, τρένα κ.λ.π. Επίσης να γίνει εκμάθηση των συστημάτων GALILEO και AMADEUS. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Η απόκτηση της ικανότητας να προετοιμάζονται και παρουσιάζονται θέματα προς συζήτηση τεκμηριωμένα επιστημονικά και κάτω από συνθήκες πίεσης χρόνου. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη του κρατικού παρεμβατισμού και στην τουριστική οικονομία και να διαπιστωθεί πως με την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής μπορεί να προληφθούν ή αποτραπούν ανεπιθύμητες εξελίξεις στην τουριστική οικονομία. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέσα από μία σειρά επιλεγμένων θεμάτων να ριχτεί άπλετο φως στο ρόλο που διαδραματίζει ο τουρισμός σαν παράγοντας ανάπτυξης και προόδου, να

8 επισημανθούν ορισμένες σημαντικές επιδράσεις που ασκεί και δέχεται και να αναλυθεί η προσέγγιση της ανάπτυξής του στον Ελλαδικό χώρο. ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξάσκηση στην προφορική επικοινωνία και στον γραπτό λόγο (στην Αγγλική) με χρήση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις τουριστικές επιχειρήσεις: ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, συνεδριακά κέντρα, κ.λ.π. ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξάσκηση στην προφορική επικοινωνία και στον γραπτό λόγο (στην Γαλλική) με χρήση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις τουριστικές επιχειρήσεις: ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, συνεδριακά κέντρα, κ.λ.π. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξάσκηση στην προφορική επικοινωνία και στον γραπτό λόγο (στην Γερμανική) με χρήση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις τουριστικές επιχειρήσεις: ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, συνεδριακά κέντρα, κ.λ.π. ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξάσκηση στην προφορική επικοινωνία και στον γραπτό λόγο (στην Ιταλική) με χρήση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις τουριστικές επιχειρήσεις: ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, συνεδριακά κέντρα, κ.λ.π. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 ISBN: 978-618-5085-04-9 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός Επαγγέλματος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων» Τίτλος Πράξης: «Δ.Α.ΣΤΑ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ )

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ )...1 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η δυναμική του τουρισμού στην Ελλάδα...53 1.1 Το διεθνές περιβάλλον...53 1.2 Η περίπτωση της Ελλάδας...56 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα 3 Γνωριμία με τον τόπο 4-7 Η Συγκρότηση του Ιδρύματος 8-9 Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά

157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 157 Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 1989, είναι το πρώτο τμήμα στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που καλύπτει ανάγκες του ναυτιλιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 2012 ΑΘΗΝΑ 2011 2011, Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα