Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ' Περίληψη Μετά από μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη μηχανογράφηση των βιβλιοθηκών των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, αναφέρονται τα σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά πλεονεκτήματα ενός Συλλογικού Καταλόγου, και περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των δύο βασικών μοντέλων υλοποίησης του, το κεντρικό και το κατανεμημένο. Στη συνέχεια παρατίθεται η επιχειρηματολογία, με βάση την οποία αποφασίστηκε η υιοθέτηση του κεντρικού μοντέλου για τον Συλλογικό Κατάλογο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακολουθεί η περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του έργου και, τέλος, παρουσιάζονται τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Union catalogue of academic libraries VASILIOS PAPAZOGLOU ' Abstract After a short introduction on the state of automation of the Greek academic libraries, the most important quantitative and qualitative advantages of a Union Catalogue are outlined, followed by a short description 1 Καθηγητής Ε.Μ.Π., Επιστημονικός Υπεύθυνος Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών ΑΕΙ-ΤΕΙ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος, Αθήνα 15773, - N.T.U.A. Professor, Co-ordinator of the EPEAEK Project Hellenic Academic Libraries Network, National Technical University of Athens Central Library, 9 Iroon Polytechniou St., Zografos, Athens 15773, 225

2 of the two basic implementation models, the central and the distributed one. Documentation is presented, on the basis of which the decision to adopt the central model for the Greek Union Catalogue was made. The phases of implementation of the project and the expected beneficial results are presented. Εισαγωγή Η μηχανοργάνωση των Βιβλιοθηκών άνοιξε τον δρόμο στην ανεύρεση και εφαρμογή νέων μορφών εξυπηρέτησης και υπηρεσιών. Η αναζήτηση των βιβλίων, περιοδικών και ηλεκτρονικού υλικού γίνεται πλέον μπροστά από τερματικές συσκευές, με τη βοήθεια εύχρηστου λογισμικού, ενώ η επικοινωνία των βιβλιοθηκών γίνεται με ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνίας, όπως και η ενημέρωση και παραγγελία νέου υλικού. Η διασύνδεση των βιβλιοθηκών, που ξεκίνησε το 1967 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη δημιουργία του OCLC (Ohio Colleges Library Center), είναι αυτή που έδωσε τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη τους. Το παράδειγμα του εν τω μεταξύ, έχει ακολουθηθεί από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.χ. ΒΙΒΝΕΤ στη Νορβηγία, PICA στην Ολλανδία), όχι όμως και από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος κάτι παρόμοιο δε θα μπορούσε να συμβεί, καθώς οι βιβλιοθήκες δεν είχαν αυτοματοποιημένα συστήματα, και η εθνική δικτυακή υποδομή βρισκόταν σε χαμηλό επίπεδο. Από το 1990 άρχισε, όμως, μία προσπάθεια η οποία αυτή τη στιγμή έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη βιβλιοθηκών (πανεπιστημιακών, ειδικών, λαϊκών) με on-line κατάλογο. Παράλληλα, δημιουργήθηκε δικτυακή υποδομή (δίκτυο GUnet) που επιτρέπει τη διασύνδεση των βιβλιοθηκών όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στην περίπτωση των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας η μηχανοργάνωση έχει επιτευχθεί μερικώς ή ολικώς στις βιβλιοθήκες ορισμένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με χρήση διαφορετικών πακέτων λογισμικού (π.χ. ADVANCE, ALEPH, EQUI- LIBRIUM, PLAS, VTLS και ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ), ενώ σύντομα πρόκειται να εισαχθεί και στις βιβλιοθήκες των υπόλοιπων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στα πλαίσια των έργων ΕΠΕΑΕΚ για τις Βιβλιοθήκες. Το επόμενο βήμα που έχει προγραμματιστεί να γίνει είναι η διασύνδεση 226

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ τους και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού συντονισμού του δικτύου διασύνδεσης τους, στο πλαίσιο του οποίου η βασική εργασία (επεξεργασία υλικού) θα είναι καταμερισμένη μεταξύ των εταίρων. Ένας τέτοιος μηχανισμός, που θα υποστηρίζει την τήρηση βιβλιογραφικών δεδομένων σε μια κοινή δεξαμενή και θα εξασφαλίζει τον απαραίτητο έλεγχο ποιότητας, είναι ο Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Πλεονεκτήματα συλλογικού κατάλογου Αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα του Συλλογικού Καταλόγου (ΣΚ) είναι και ποιοτικά και ποσοτικά: 1. Είναι ένα μέσο συνεταιριστικής/συλλογικής καταλογογράφησης, αντί του σημερινού μοντέλου της ξεχωριστής ανά ίδρυμα καταλογογράφησης του ιδίου βιβλίου, με προφανείς οικονομικές επιπτώσεις 2. Είναι ένα μέσο βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, αλλά και βιβλιογραφικής αναζήτησης σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί τη βάση για διαδανεισμό 3. Αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη συλλογικών διαδικασιών για περαιτέρω εξελίξεις, αναπτύσσει μεθόδους συνεργασίας και αλληλοεμπιστοσύνη, και επιδρά καταλυτικά στη σημερινή απομόνωση των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 4. Υποστηρίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη τυποποιημένων μεθόδων περιγραφικής και θεματικής ανάλυσης, κάτι που απουσιάζει σήμερα από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 5. Από τον ΣΚ θα προκύψουν οι κατάλογοι των τυποποιημένων θεμάτων και ονομάτων στην ελληνική γλώσσα, που επίσης απουσιάζουν από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 6. Ο ΣΚ θα αποτελέσει τη βάση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών, προετοιμάζοντας τη συμμετοχή όλων των βιβλιοθηκών της Ελλάδας 7. Ο οργανισμός του ΣΚ εξασφαλίζει διαπραγματευτική ισχύ έναντι τρίτων, π.χ. εκδότες, εταιρείες Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι το αντικείμενο αυτό αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της χώρας στον τομέα των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ. 227

4 Μοντέλο υλοποίησης του συλλογικού κατάλογου ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Δύο είναι τα βασικά μοντέλα υλοποίησης ενός Συλλογικού Καταλόγου: (α) Κεντρικό μοντέλο, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Δημιουργία ενός σταθερού ποιοτικού προϊόντος με βάση εθνικά πρότυπα, στο οποίο μπορούν να ανατρέχουν με ασφάλεια οι χρήστες όλων των επιπέδων Κεντρική διάθεση των βασικών εργαλείων καταλογογράφησης (κανόνες, θησαυροί) Μοναδική μηχανή αναζήτησης, επομένως μοναδικός τρόπος ευρετηρίασης και αντιστοίχησης ευρετηρίου με λέξεις κλειδιά για αναζήτηση, κάτι που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα επαναληψιμότητας των αναζητήσεων Υψηλές ταχύτητες απόκρισης, οι οποίες εξαρτώνται μόνο από την αποδοτικότητα του κεντρικού συστήματος και την ταχύτητα μεταφοράς μέσω δικτύου Η ταχύτητα απόκρισης μειώνεται λιγότερο από γραμμικά με αύξηση του όγκου των πληροφοριών, λόγω της δυνατότητας δημιουργίας αποδοτικών τρόπων ευρετηρίασης, π.χ. με χρήση Β- δέντρων Κεντρικός έλεγχος ποιότητας και απόδοσης Μεγάλο κόστος υλοποίησης σε υποδομή και λογισμικό Μεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης (β) Κατανεμημένο μοντέλο, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Δημιουργία ενός μη ποιοτικού προϊόντος, στο οποίο δεν θα μπορούν να ανατρέχουν με ασφάλεια οι χρήστες όλων των επιπέδων Έλλειψη ομογενοποιήσεις των ευρετηρίων Το σύνολο των διαθέσιμων τρόπων αναζήτησης είναι εκείνος του φτωχότερου συστήματος Η ταχύτητα απόκρισης του καταλόγου εξαρτάται από την αποδοτικότητα του ασθενέστερου συστήματος Η ταχύτητα απόκρισης μειώνεται περισσότερο από γραμμικά με αύξηση του όγκου των πληροφοριών Ανυπαρξία κεντρικού ελέγχου ποιότητας και απόδοσης Μικρό κόστος υλοποίησης σε υποδομή και λογισμικό 228

5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης Μερικά από τα τεχνικά προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί ακόμα και βρίσκονται στο στάδιο των συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω μοντέλων Συλλογικού Καταλόγου θα πρέπει να συνδυασθούν με τη σημερινή πραγματικότητα που επικρατεί στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, από τις οποίες μέχρι σήμερα απουσιάζουν στοιχεία συνεργατικής συμπεριφοράς. Ακόμα, οι μηχανογραφημένες βιβλιογραφικές εγγραφές των ξενόγλωσσων βιβλίων που ανήκουν στις συλλογές των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εισαγωγές από τη βάση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και άλλων μεγάλων βιβλιοθηκών ή οργανισμών του εξωτερικού, με αποτέλεσμα η θεματική αναζήτηση να μπορεί να γίνει μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Λόγω, όμως, των διαφορετικών πηγών εισαγωγής βιβλιογραφικών εγγραφών, υπάρχει έλλειψη ομοιογένειας στην αντιμετώπιση της καταλογογράφησης και της ευρετηρίασης. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στη Δυτική Ευρώπη που δεν διαθέτει αποδεκτό και επαρκή εθνικό κατάλογο ονομάτων και θεμάτων, κάτι που είναι αποδεκτό και από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία έχει κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Τα βήματα, όμως, αυτά δεν έχουν τύχει της γενικότερης αποδοχής της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας, λόγω έλλειψης πληρότητας και λόγω της έλλειψης επαρκών και αποδεκτών μηχανισμών ανάδρασης ως προς τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις. Με βάση τα παραπάνω, και ενώ οι τεχνολογικές λύσεις για κατανεμημένο συλλογικό κατάλογο υπάρχουν ή βρίσκονται προ των πυλών, η σχεδόν παντελής έλλειψη υποδομής στην Ελλάδα σε θέματα προτυποποίησης και γενικότερης συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων, καθώς και η ανάγκη για ποιοτικό και ομοιογενές υλικό, καθιστούν τη λύση του μοντέλου του κατανεμημένου Συλλογικού Καταλόγου προβληματική. Το έργο "Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" που εκτελείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, γνωστό και ως οριζόντια δράση βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ, προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία αυτής της τόσο απαραίτητης υποδομής μέσω του μοντέλου του κεντρικού Συλλογικού Καταλόγου, κάτι που λόγω του μεγάλου 229

6 του κόστους αποτελούσε για πολλά χρόνια απλά ένα όραμα της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας. Έτσι σε λίγα χρόνια θα μπορέσει και η Ελλάδα να πλησιάσει το επίπεδο των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών, οπότε και θα είναι πλέον δυνατή η παρακολούθηση ή και η συνεισφορά στις περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις. Προϋπόθεση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι αφενός η μηχανοργάνωση των Κεντρικών Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ/ΤΕΙ -ενέργεια που υλοποιείται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέσα από τις κάθετες δράσεις όλων των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - και αφετέρου η ύπαρξη δικτυακής υποδομής σε εθνικό επίπεδο, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση τόσο του δικτύου που σχεδιάζεται από την ΓΓΕΤ στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ, όσο και της οριζόντιας δράσης των δικτύων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ (GUnet). Σημαντική θεωρείται, επίσης, ιδιαίτερα για τα ΑΕΙ/ΤΕΙ που δεν έχουν μία φυσική έδρα, η ανάπτυξη δικτύου εντός του Ιδρύματος, έργο που αναμένεται να γίνει στα πλαίσια των κάθετων δράσεων δικτύων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης των βιβλιοθηκών θα γίνουν μόνο οι εργασίες εκείνες που απαιτούνται για την αξιοποίηση του υπάρχοντος πλέον δικτύου προς την κατεύθυνση της δικτύωσης των βιβλιοθηκών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης θα γίνουν προσπάθειες και για την ένταξη στον μηχανισμό διαχείρισης του δικτύου που θα δημιουργηθεί και τρόπων συντονισμού της αγοράς ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού και εργαλείων επεξεργασίας για όλες τις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν. Πορεία υλοποίησης του συλλογικού κατάλογου Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που περιέχεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου της οριζόντιας δράσης, η ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται τα βήματα αυτά, μαζί με τις εργασίες που έχουν ήδη γίνει ή προγραμματίζονται να γίνουν σε καθένα. 230

7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1. Ανάλυση Συστημάτων Μηχανοργάνωσης Βιβλιοθηκών και Σόνταξη Προδιαγραφών 2. Για την εργασία αυτή συγκροτήθηκαν, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Έργου, δύο πενταμελείς ομάδες εργασίας αποτελούμενες από ειδικούς, η μία εκ των οποίων ασχολήθηκε με τις βιβλιοθηκονομικές προδιαγραφές για το συλλογικό κατάλογο και η άλλη με τις αντίστοιχες τεχνολογικές προδιαγραφές. Η Ομάδα Εργασίας Σύνταξης Βιβλιοθηκονομικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο αποτελείτο από τα εξής μέλη: 1. Α. Παπαζογλου, βιβλιοθηκονόμος, (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 2. Κ. Ζωντανός, βιβλιοθηκονόμος, (Παν/μιο Μακεδονίας) 3. Α. Κατσιρίκου, βιβλιοθηκονόμος, (Πολυτεχνείο Κρήτης) 4. Γ. Χριστοδούλου, βιβλιοθηκονόμος, (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης) 5. Ι. Δημοπούλου, βιβλιοθηκονόμος, (Εθνική Βιβλιοθήκη) Αντικείμενο εργασίας της επιτροπής ήταν: 1. Να μελετήσει και να εισηγηθεί τις βιβλιοθηκονομικές προδιαγραφές για την τυποποίηση του τρόπου βιβλιογραφικής αναγραφής, βάσει του οποίου θα γίνεται η επεξεργασία κάθε είδους υλικού, εντύπου, οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού, που θα υπάρχει στο συλλογικό κατάλογο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα όπως το ISBDs, ISO, ΕΛΟΤ κ.λπ. και να προτείνει το ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας. 2. Να καταγράψει τα έτοιμα εργαλεία που διατίθενται στην ελληνική και ξένη αγορά για την τυποποίηση των καθιερωμένων αρχείων (authority files) (κατάλογοι φυσικών προσώπων, εκδοτών, συλλογικών οργάνων, σειρών κ.λπ.), να αξιολογήσει τα βοηθήματα αυτά προτείνοντας τα καταλληλότερα και να εντοπίσει τα κενά όπου υπάρχουν. 3. Να συντάξει βιβλιογραφία με τα κατάλληλα εγχειρίδια για την εφαρμογή των παραπάνω. Από τις πρώτες συναντήσεις, διαπιστώθηκε με πλήρη ομοφωνία από τα μέλη της ομάδας, ότι μέσα στα πολύ περιορισμένα χρονικά περιθώρια που είχε στη διάθεση της για τη σύνταξη προδιαγραφών, προηγείτο ο προσδιορισμός του τύπου του συλλογικού καταλόγου που 231

8 ήταν απαραίτητος για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Με τη σύμφωνη γνώμη και της ομάδας των πληροφορικών, ζητήθηκε με επιστολή προς τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου να κληθεί εμπειρογνώμονας, ειδικός σε θέματα συλλογικού καταλόγου. Η Διεύθυνση 13 - Βιβλιοθήκες της ΕΕ σύστησε τον κ. Makx Dekkers, o οποίος συναντήθηκε τόσο με την ομάδα βιβλιογραφικών προδιαγραφών, όσο και από κοινού με την ομάδα των πληροφορικών. Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε και συζήτησε επίσης με δύο ακόμα έμπειρους επαγγελματίες των ΗΠΑ, τον κ. Don L. Tolliver, Dean, University Libraries and Media Services, Kent State University, και με τον κ. Rob Cairis, Systems Librarian, Kent State University. Και οι δύο ξένοι ειδικοί, καθώς και ο κ. Makx Dekkers, υποστήριξαν την άποψη ότι η δημιουργία συλλογικού καταλόγου είναι απολύτως απαραίτητη για μια χώρα, και πολύ περισσότερο απαραίτητη στην περίπτωση της Ελλάδας, που δεν έχει δημιουργήσει καμία υποδομή στο χώρο αυτό. Η ύπαρξη συλλογικού καταλόγου ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οργάνωση εθνικού συλλογικού καταλόγου με όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας. Η μελέτη της Ομάδας Εργασίας παραδόθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 1997 και το πλήρες κείμενο, καθώς και εκείνο της μελέτης του κ. Dekkers, μπορούν να διαβαστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατηγορία Νέα. Η Ομάδα Εργασίας Πληροφορικής Υποστήριξης και Σύνταξης Τεχνολογικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο αποτελείτο από τα εξής μέλη: 1. Θ. Παναγιωτόπουλος, ΔΕΠ (Πανεπιστήμιο Πειραιά) 2. Θ. Αλεβίζος, Καθ. Προγρ. Η/Υ, (ΤΕΙ Καβάλας) 3. Σ. Καπιδάκης, (Παν/μιο Κρήτης) 4. Τ. Χατζήαντωνίου, ΕΔΤΠ βιβλιοθηκονόμος, (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης) 5. Ν. Ζάχαρης, Επίκ. Καθηγητής (ΤΕΙ Πειραιά) Αντικείμενο εργασίας της επιτροπής ήταν: 1. Η μελέτη υπαρχόντων συστημάτων μηχανοργάνωσης και δικτύωσης βιβλιοθηκών. 2. Η σύνταξη τεχνολογικών προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο, 232

9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Για τη σύνταξη των προδιαγραφών θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα διεθνή πρωτόκολλα που καθορίζουν τη διασύνδεση βιβλιοθηκών, όπως (ενδεικτικά) το ISO 2709, το ANSI Z39.50 και τα ISO και (SR, Search and Retrieve), καθώς και τα ISO και 10161, και θα επιλεγούν τα πιο κατάλληλα. Αποφασίστηκε ως πρώτο βήμα η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι γνωστά στην ομάδα, ώστε να γνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ - ΤΕΙ) τόσο σε επίπεδο λογισμικού (software), όσο και σε επίπεδο υλικού (hardware). Μετά την συλλογή των στοιχείων έγινε μια πρώτης μορφής επεξεργασία των δεδομένων και μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν την ομάδα, και τα οποία περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση, είναι: Αν το σύστημα θα είναι κεντρικό ή κατανεμημένο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στην κάθε περίπτωση. Ποιες θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές αυτού του συστήματος. Τι είδους υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει και ποια διεθνείς πρότυπα μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις υπηρεσίες. Τι πρέπει να γίνει ώστε να υποστηριχτούν. Ιδρύματα που δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σε ποια μορφή θα πρέπει να είναι τα δεδομένα. Τι θα πρέπει να γίνει σε θέματα ασφάλειας των δεδομένων και διαδανεισμού. Δημιουργία Δίγλωσσου αρχείου καθιερωμένων όρων. Η τελική μελέτη της ομάδας αυτής παραδόθηκε τον Ιανουάριο Δειγματοληπτική Ανάλυση Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Ολοκλήρωση της Καταγραφής Υπαρχόντων Συστημάτων Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, η Ομάδα Εργασίας Σύνταξης Βιβλιοθηκονομικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο (συμπληρωμένη με δύο ακόμα άτομα που θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητα για την τεχνική υποστήριξη της όλης προσπάθειας, τους κ.κ. Γ. Βουγιουκλή και Ι. Κοσμά), προκειμένου να προσεγγίσει πρακτικά σε μια πρώτη φάση το θέμα της δημιουργίας Συλλογικού Καταλόγου, ζήτησε να έχει από κάθε ίδρυμα εξαγωγή 1000 εγγραφών σε ISO 2709 / UNIMARC ή USMARC. Το δείγμα των εγγραφών θα 233

10 έπρεπε κατά το δυνατόν να είναι τυχαίο, ώστε να καλύπτει όλες τις περιόδους εξέλιξης του καταλόγου (από την αρχική εγκατάσταση του συστήματος μέχρι σήμερα). Οι εγγραφές αυτές στάλθηκαν από αρκετά συμμετέχοντα Ιδρύματα μέχρι το τέλος Ιουλίου και τέθηκαν στη διάθεση της Ομάδας Εργασίας στον ftp server της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. Ξεκίνησαν οι εργασίες πρώτης αξιολόγησης των βιβλιογραφικών αυτών δεδομένων, τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη των προδιαγραφών λογισμικού για τον Συλλογικό Κατάλογο. 3. Ανάπτυξη Προδιαγραφών Λογισμικού και Η/Υ για τον Συλλογικό Κατάλογο Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής πρόκειται να καθοριστούν οι προδιαγραφές του λογισμικού και Η/Υ για τον Συλλογικό Κατάλογο. Ο προσδιορισμός θα γίνει με βάση τις απαιτήσεις λειτουργίας του Συλλογικού Καταλόγου, όπως προέκυψαν από το βήμα 1, τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών απαιτήσεων και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις βιβλιοθήκες των ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπως αυτές προέκυψαν από το βήμα 2, καθώς και από τις προδιαγραφές άλλων συστημάτων Συλλογικών Καταλόγων που λειτουργούν με επιτυχία στο εξωτερικό. Η Ομάδα Εργασίας Σύνταξης Βιβλιοθηκονομικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας των προδιαγραφών. 4. Διαγωνισμός, Αξιολόγηση, Δοκιμασία Επιδόσεων, Επιλογή, Προμήθεια και Παράδοση του Λογισμικού και Η/Υ Με βάση τις προδιαγραφές που θα έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου βήματος, θα γίνει διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια του συστήματος υποστήριξης του Συλλογικού Καταλόγου. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου, θα ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες και θα περιλαμβάνει δοκιμασία επιδόσεων (benchmarking) μεταξύ των συστημάτων που θα συμμετάσχουν. 234

11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 5. Ανάπτυξη, Συμπλήρωση και Παραμετροποίηση τον Συστήματος Συλλογικού Καταλόγου Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, θα γίνει περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος υποστήριξης του Συλλογικού Καταλόγου, εάν αυτό απαιτηθεί, και παράλληλα θα αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό λογικής διασύνδεσης (interface) που θα επιτρέπει την επικοινωνία σε επίπεδο εγγραφών μεταξύ όλων των ανομοιογενών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ/TEL Έτσι, ενώ κάθε βιβλιοθήκη θα καταλογογραφεί τη δική της συλλογή, θα είναι δυνατόν να βρει έτοιμες εγγραφές υλικού στον Συλλογικό Κατάλογο, εφόσον το υλικό αυτό έχει ήδη καταλογογραφηθεί από άλλη βιβλιοθήκη. Αντίστοιχα, θα μεταφέρει στον Συλλογικό Κατάλογο τις δικές της εγγραφές. Με τον τρόπο αυτό, κάθε βιβλιοθήκη διατηρεί την ανεξαρτησία της στη λειτουργία της και προστατεύει τις επενδύσεις της σε εξοπλισμό και λογισμικό, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τους πόρους του Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και την εργασία που έχει γίνει. Οι τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες της υλοποίησης του συλλογικού καταλόγου θα καθοριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της Κοινοπραξίας. 6. Τυποποίηση Καταλογογράφησης Οι κανόνες καταλογογράφησης που θα εφαρμοστούν στον Συλλογικό Κατάλογο θα βασιστούν στην ελληνική μετάφραση των Anglo- American Cataloguing Rules, 2 nd ed., 1988 rev (AACR2). Στη φάση αυτή, με βάση τη μελέτη της IFLA για τα λειτουργικά προαπαιτούμενα βιβλιογραφικών εγγραφών και το Πρόγραμμα Συνεργατικής Καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, θα πρέπει να ορισθεί το ελάχιστο επίπεδο βιβλιογραφικής εγγραφής (εγγράφήπυρήνας/core record) για τον Συλλογικό Κατάλογο. Ακολούθως θα πρέπει να προωθηθεί η εφαρμογή του, αφού όμως πρώτα γίνει η αντιστοίχηση του στα δύο formats των τοπικών συστημάτων που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια μιας Διαρκούς Επιτροπής Καταλογογράφησης που θα απαρτίζεται από έμπειρους καταλογογράφους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής θα παίρνονται συλλογικά για την ερμηνεία των κανόνων και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. 235

12 7. Μελέτη για την Επεξεργασία Καθιερωμένων Αρχείων Ονομάτων και Θεμάτων και μικρή Πιλοτική Εφαρμογή Ο Συλλογικός Κατάλογος πρέπει να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας εθνικών αρχείων καθιερωμένων ονομάτων και θεμάτων με συνεργατική προσπάθεια και συλλογική ευθύνη και με τη συμμετοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ). Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής θα πρέπει αρχικά να γίνει μελέτη που θα αποσκοπεί: (α) στην ανάδειξη τρόπων επεξεργασίας του μέχρι σήμερα υπάρχοντος υλικού καθιερωμένων ονομάτων και θεμάτων από τις βιβλιοθήκες ΑΕΙ/ΤΕΙ και άλλες πηγές, και στην τελική επιλογή των ονομάτων και θεμάτων που θα αποτελέσουν το αρχείο καθιερωμένων ονομάτων και θεμάτων για τον Συλλογικό Κατάλογο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, (β) στον καθορισμό διαδικασιών για την ενημέρωση του αρχείου καθιερωμένων όρων και των τρόπων διόρθωσης, και (γ) στην καταγραφή προδιαγραφών για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού καθιέρωσης όρων και την εκπαίδευση του προσωπικού των συμμετεχόντων ιδρυμάτων στη διαδικασία αυτή. Η μελέτη, στην οποία θα έχουν ήδη ενσωματωθεί και πρακτικές δοκιμές μέσω Συλλογικού Καταλόγου, δεν θα περιοριστεί στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά θα συμπληρωθεί από μικρή πιλοτική εφαρμογή, με την οποία θα δοθεί η ευκαιρία του ελέγχου, της διόρθωσης και της προσαρμογής των προτεινομένων. 8. Πιλοτική Εφαρμογή Μόλις ολοκληρωθούν οι προηγούμενες δραστηριότητες, θα αρχίσει η πιλοτική χρήση του συλλογικού καταλόγου με συμμετοχή των ΑΕΙ/ΤΕΙ που θα ορίσει η Διοικούσα Επιτροπή του Έργου. Σκοπός της πιλοτικής αυτής εφαρμογής είναι η επίλυση των τυχόν απρόβλεπτων προβλημάτων που θα προκύψουν. Με το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής, όλες οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ που θα είναι μηχανοργανωμένες θα μπορούν να συνδεθούν πλέον στον Συλλογικό Κατάλογο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτής της επιμέρους εργασίας και με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί θα διευθετηθούν οι κανόνες λειτουργίας του Συλλογικού Καταλόγου, κυρίως σε ότι αφορά την 236

13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ πανελλαδική πλέον υπηρεσία διαδανεισμού, καθώς και το κόστος περαιτέρω λειτουργίας του. Επίσης θα γίνουν όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο λογισμικό που θα υποστηρίξει πλέον αυτόματα την όλη εργασία. 9. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Διάθεση Βιβλιογραφικών Υποστηρικτικών Εργαλείων Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Συλλογικού Καταλόγου είναι η δυνατότητα που θα δώσει στην από κοινού αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων και προοπτικών. Η συλλογικότητα και συνεργασία θα προσφέρει διαπραγματευτική ισχύ και θα επιτευχθούν οικονομικότερες συλλογικές συμφωνίες με προμηθευτές ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας θα γίνει επιλογή, προμήθεια και διάθεση μέσω δικτύου διαφόρων βιβλιογραφικών και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, που κρίνεται ότι θα είναι χρήσιμα και αναγκαία στο σύνολο των βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις μικρές βιβλιοθήκες του δικτύου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή τη χρηστική ανάγκη να προβούν από μόνες τους σε αγορά πολλών τέτοιων βοηθημάτων. Αλλά και οι μεγάλες βιβλιοθήκες θα διευκολυνθούν και θα μπορέσουν να κάνουν ορθολογικότερη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων τους. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας πρόκειται να εγκατασταθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο ο ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλιογραφικών εγγραφών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Η εγκατάσταση θα γίνει προσωρινά στον κεντρικό εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π., έως ότου γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Υ για τον Συλλογικό Κατάλογο. Η βάση θα είναι από την αρχή προσβάσιμη σε όλα τα συμμετέχοντα Ιδρύματα. Αναμενόμενα αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση του Συλλογικού Καταλόγου θα καταστεί δυνατή: Η ταχεία αναζήτηση και ανεύρεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, το οποίο βρίσκεται καταλογογραφημένο σε οποιαδήποτε Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχει στον Συλλογικό Κατάλογο που θα δημιουργηθεί, από χρήστες που 237

14 έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο δίκτυο οποιουδήποτε Ιδρύματος της χώρας. Η θεματική αναζήτηση θα μπορεί να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο από κάθε χρήστη στον κατάλογο οποιουδήποτε συμμετέχοντος ιδρύματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ο συστηματικός διαδανεισμός έντυπου και γενικά βιβλιογραφικού υλικού μεταξύ των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ. Η σημαντική μείωση του χρόνου και κατά συνέπεια του κόστους καταλογογράφησης σε εθνικό επίπεδο -δεδομένου ότι θα καταργηθεί η πολλαπλή καταλογογράφηση του ιδίου υλικού-καθώς με την υλοποίηση της διασύνδεσης θα καταστεί δυνατή η μεταφορά βιβλιογραφικών εγγραφών από ένα μηχανογραφημένο σύστημα σε ένα άλλο, μέσω του Συλλογικού Καταλόγου. Η διασύνδεση των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντίστοιχες του εξωτερικού. Βιβλιογραφία 1. ΕΠΕΑΕΚ. Ενέργεια: /Βιβλιοθήκες. Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τεχνικό Δελτίο Έργου. Αθήνα, Μάιος ΕΠΕΑΕΚ. Ενέργεια: Βιβλιοθήκες. Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έκθεση Ομάδας Εργασίας Σύνταξης Βιβλιοθηκονομικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο. Αθήνα, Δεκέμβριος ΕΠΕΑΕΚ. Ενέργεια: Βιβλιοθήκες. Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έκθεση Ομάδας Εργασίας Πληροφορικής Υποστήριξης και Σύνταξης Τεχνολογικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο. Αθήνα, Δεκέμβριος Dekkers Makx. The Establishment of a Union Catalogue in Greece: Standards and technical issues. Coopers and Lybrand Technology Consultants, December

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 319 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και Οριζόντια Δράση βιβλιοθηκών Καθηγητής Βασίλης Παπάζογλου Γεώργιος Κ. Ζάχος Καθηγητής Γεώργιος Μπώκος ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Μπράττης Παντελής*, Κουής Δημήτριος**, Ευθυμίου Φωτεινή** * Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS 1. Σκοπός Το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης ως υπηρεσία ILSaS (Integrated Library System as a Service),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1

Ελληνική Βιβλιοθηκονοµική Κοινότητα και Συλλογικοί Κατάλογοι Ευκαιρίες και Προκλήσεις 1 . Κουης (1), Φ. Ευθυµίου (1), Π. Μπράττης (1,3), Φ. Τσιµπόγλου (1,2), Κ. Πουλή (4) (1) Οµάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ζωγράφου, Ελλάδα {kouis@telecom.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου

Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Κύπρου Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και παράλληλες δράσεις Φίλιππος Τσιµπόγλου ρ. Φ. Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Αθηνά Παντή-Παντούδη, email: athinapanti@gmail.com Σαράντος Καπιδάκης, email: sarantos@ionio.rr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ

ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ Παναγιώτης Τσανάκας Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012 Γενική Περιγραφή Η δράση αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Total Support. ProTeleSys - 1 -

Total Support. ProTeleSys - 1 - Total Support - 1 - Total Support The After Sale Support Σήμερα πια, κανείς δεν αμφισβητεί την σημαντικότητα των παροχών από την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την ανυπέρβλητη προσφορά τους στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας. +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας. +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr Παρουσίαση του Κέντρου Καινοτομίας Κατασκευών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Στοιχεία Επικοινωνίας +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr Διευθυντής : Πάρις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ. 21826 1513, Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Οδηγός Βιβλιοθήκης Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οδηγός Βιβλιοθήκης Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Ηλεκτρονική είναι η τεχνολογία που ασχολείται με την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π. Εκπαίδευσης & Αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Βουγιουκλής (1) Γιώργος, Τσιμπόγλου (2), (3) Φίλιππος (1) ELiDOC, Τεχνικός διευθυντής (gvoug@elidoc.gr) (2) Πανεπιστήμιο Κύπρου / Διευθυντής Βιβλιοθήκης, (3) Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα