Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Union catalogue of academic libraries"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ' Περίληψη Μετά από μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη μηχανογράφηση των βιβλιοθηκών των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, αναφέρονται τα σημαντικότερα ποιοτικά και ποσοτικά πλεονεκτήματα ενός Συλλογικού Καταλόγου, και περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των δύο βασικών μοντέλων υλοποίησης του, το κεντρικό και το κατανεμημένο. Στη συνέχεια παρατίθεται η επιχειρηματολογία, με βάση την οποία αποφασίστηκε η υιοθέτηση του κεντρικού μοντέλου για τον Συλλογικό Κατάλογο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ακολουθεί η περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του έργου και, τέλος, παρουσιάζονται τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Union catalogue of academic libraries VASILIOS PAPAZOGLOU ' Abstract After a short introduction on the state of automation of the Greek academic libraries, the most important quantitative and qualitative advantages of a Union Catalogue are outlined, followed by a short description 1 Καθηγητής Ε.Μ.Π., Επιστημονικός Υπεύθυνος Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών ΑΕΙ-ΤΕΙ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος, Αθήνα 15773, - N.T.U.A. Professor, Co-ordinator of the EPEAEK Project Hellenic Academic Libraries Network, National Technical University of Athens Central Library, 9 Iroon Polytechniou St., Zografos, Athens 15773, 225

2 of the two basic implementation models, the central and the distributed one. Documentation is presented, on the basis of which the decision to adopt the central model for the Greek Union Catalogue was made. The phases of implementation of the project and the expected beneficial results are presented. Εισαγωγή Η μηχανοργάνωση των Βιβλιοθηκών άνοιξε τον δρόμο στην ανεύρεση και εφαρμογή νέων μορφών εξυπηρέτησης και υπηρεσιών. Η αναζήτηση των βιβλίων, περιοδικών και ηλεκτρονικού υλικού γίνεται πλέον μπροστά από τερματικές συσκευές, με τη βοήθεια εύχρηστου λογισμικού, ενώ η επικοινωνία των βιβλιοθηκών γίνεται με ηλεκτρονικά δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνίας, όπως και η ενημέρωση και παραγγελία νέου υλικού. Η διασύνδεση των βιβλιοθηκών, που ξεκίνησε το 1967 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τη δημιουργία του OCLC (Ohio Colleges Library Center), είναι αυτή που έδωσε τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη τους. Το παράδειγμα του εν τω μεταξύ, έχει ακολουθηθεί από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.χ. ΒΙΒΝΕΤ στη Νορβηγία, PICA στην Ολλανδία), όχι όμως και από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα μέχρι πρότινος κάτι παρόμοιο δε θα μπορούσε να συμβεί, καθώς οι βιβλιοθήκες δεν είχαν αυτοματοποιημένα συστήματα, και η εθνική δικτυακή υποδομή βρισκόταν σε χαμηλό επίπεδο. Από το 1990 άρχισε, όμως, μία προσπάθεια η οποία αυτή τη στιγμή έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη βιβλιοθηκών (πανεπιστημιακών, ειδικών, λαϊκών) με on-line κατάλογο. Παράλληλα, δημιουργήθηκε δικτυακή υποδομή (δίκτυο GUnet) που επιτρέπει τη διασύνδεση των βιβλιοθηκών όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στην περίπτωση των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας η μηχανοργάνωση έχει επιτευχθεί μερικώς ή ολικώς στις βιβλιοθήκες ορισμένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με χρήση διαφορετικών πακέτων λογισμικού (π.χ. ADVANCE, ALEPH, EQUI- LIBRIUM, PLAS, VTLS και ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ), ενώ σύντομα πρόκειται να εισαχθεί και στις βιβλιοθήκες των υπόλοιπων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στα πλαίσια των έργων ΕΠΕΑΕΚ για τις Βιβλιοθήκες. Το επόμενο βήμα που έχει προγραμματιστεί να γίνει είναι η διασύνδεση 226

3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ τους και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού συντονισμού του δικτύου διασύνδεσης τους, στο πλαίσιο του οποίου η βασική εργασία (επεξεργασία υλικού) θα είναι καταμερισμένη μεταξύ των εταίρων. Ένας τέτοιος μηχανισμός, που θα υποστηρίζει την τήρηση βιβλιογραφικών δεδομένων σε μια κοινή δεξαμενή και θα εξασφαλίζει τον απαραίτητο έλεγχο ποιότητας, είναι ο Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Πλεονεκτήματα συλλογικού κατάλογου Αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα του Συλλογικού Καταλόγου (ΣΚ) είναι και ποιοτικά και ποσοτικά: 1. Είναι ένα μέσο συνεταιριστικής/συλλογικής καταλογογράφησης, αντί του σημερινού μοντέλου της ξεχωριστής ανά ίδρυμα καταλογογράφησης του ιδίου βιβλίου, με προφανείς οικονομικές επιπτώσεις 2. Είναι ένα μέσο βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, αλλά και βιβλιογραφικής αναζήτησης σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί τη βάση για διαδανεισμό 3. Αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη συλλογικών διαδικασιών για περαιτέρω εξελίξεις, αναπτύσσει μεθόδους συνεργασίας και αλληλοεμπιστοσύνη, και επιδρά καταλυτικά στη σημερινή απομόνωση των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 4. Υποστηρίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη τυποποιημένων μεθόδων περιγραφικής και θεματικής ανάλυσης, κάτι που απουσιάζει σήμερα από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 5. Από τον ΣΚ θα προκύψουν οι κατάλογοι των τυποποιημένων θεμάτων και ονομάτων στην ελληνική γλώσσα, που επίσης απουσιάζουν από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 6. Ο ΣΚ θα αποτελέσει τη βάση ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθηκών, προετοιμάζοντας τη συμμετοχή όλων των βιβλιοθηκών της Ελλάδας 7. Ο οργανισμός του ΣΚ εξασφαλίζει διαπραγματευτική ισχύ έναντι τρίτων, π.χ. εκδότες, εταιρείες Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι το αντικείμενο αυτό αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της χώρας στον τομέα των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ. 227

4 Μοντέλο υλοποίησης του συλλογικού κατάλογου ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Δύο είναι τα βασικά μοντέλα υλοποίησης ενός Συλλογικού Καταλόγου: (α) Κεντρικό μοντέλο, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Δημιουργία ενός σταθερού ποιοτικού προϊόντος με βάση εθνικά πρότυπα, στο οποίο μπορούν να ανατρέχουν με ασφάλεια οι χρήστες όλων των επιπέδων Κεντρική διάθεση των βασικών εργαλείων καταλογογράφησης (κανόνες, θησαυροί) Μοναδική μηχανή αναζήτησης, επομένως μοναδικός τρόπος ευρετηρίασης και αντιστοίχησης ευρετηρίου με λέξεις κλειδιά για αναζήτηση, κάτι που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα επαναληψιμότητας των αναζητήσεων Υψηλές ταχύτητες απόκρισης, οι οποίες εξαρτώνται μόνο από την αποδοτικότητα του κεντρικού συστήματος και την ταχύτητα μεταφοράς μέσω δικτύου Η ταχύτητα απόκρισης μειώνεται λιγότερο από γραμμικά με αύξηση του όγκου των πληροφοριών, λόγω της δυνατότητας δημιουργίας αποδοτικών τρόπων ευρετηρίασης, π.χ. με χρήση Β- δέντρων Κεντρικός έλεγχος ποιότητας και απόδοσης Μεγάλο κόστος υλοποίησης σε υποδομή και λογισμικό Μεγάλο κόστος λειτουργίας και συντήρησης (β) Κατανεμημένο μοντέλο, με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Δημιουργία ενός μη ποιοτικού προϊόντος, στο οποίο δεν θα μπορούν να ανατρέχουν με ασφάλεια οι χρήστες όλων των επιπέδων Έλλειψη ομογενοποιήσεις των ευρετηρίων Το σύνολο των διαθέσιμων τρόπων αναζήτησης είναι εκείνος του φτωχότερου συστήματος Η ταχύτητα απόκρισης του καταλόγου εξαρτάται από την αποδοτικότητα του ασθενέστερου συστήματος Η ταχύτητα απόκρισης μειώνεται περισσότερο από γραμμικά με αύξηση του όγκου των πληροφοριών Ανυπαρξία κεντρικού ελέγχου ποιότητας και απόδοσης Μικρό κόστος υλοποίησης σε υποδομή και λογισμικό 228

5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης Μερικά από τα τεχνικά προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί ακόμα και βρίσκονται στο στάδιο των συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω μοντέλων Συλλογικού Καταλόγου θα πρέπει να συνδυασθούν με τη σημερινή πραγματικότητα που επικρατεί στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, από τις οποίες μέχρι σήμερα απουσιάζουν στοιχεία συνεργατικής συμπεριφοράς. Ακόμα, οι μηχανογραφημένες βιβλιογραφικές εγγραφές των ξενόγλωσσων βιβλίων που ανήκουν στις συλλογές των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εισαγωγές από τη βάση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και άλλων μεγάλων βιβλιοθηκών ή οργανισμών του εξωτερικού, με αποτέλεσμα η θεματική αναζήτηση να μπορεί να γίνει μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Λόγω, όμως, των διαφορετικών πηγών εισαγωγής βιβλιογραφικών εγγραφών, υπάρχει έλλειψη ομοιογένειας στην αντιμετώπιση της καταλογογράφησης και της ευρετηρίασης. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στη Δυτική Ευρώπη που δεν διαθέτει αποδεκτό και επαρκή εθνικό κατάλογο ονομάτων και θεμάτων, κάτι που είναι αποδεκτό και από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η οποία έχει κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Τα βήματα, όμως, αυτά δεν έχουν τύχει της γενικότερης αποδοχής της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας, λόγω έλλειψης πληρότητας και λόγω της έλλειψης επαρκών και αποδεκτών μηχανισμών ανάδρασης ως προς τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις. Με βάση τα παραπάνω, και ενώ οι τεχνολογικές λύσεις για κατανεμημένο συλλογικό κατάλογο υπάρχουν ή βρίσκονται προ των πυλών, η σχεδόν παντελής έλλειψη υποδομής στην Ελλάδα σε θέματα προτυποποίησης και γενικότερης συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων, καθώς και η ανάγκη για ποιοτικό και ομοιογενές υλικό, καθιστούν τη λύση του μοντέλου του κατανεμημένου Συλλογικού Καταλόγου προβληματική. Το έργο "Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" που εκτελείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, γνωστό και ως οριζόντια δράση βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ, προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία αυτής της τόσο απαραίτητης υποδομής μέσω του μοντέλου του κεντρικού Συλλογικού Καταλόγου, κάτι που λόγω του μεγάλου 229

6 του κόστους αποτελούσε για πολλά χρόνια απλά ένα όραμα της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας. Έτσι σε λίγα χρόνια θα μπορέσει και η Ελλάδα να πλησιάσει το επίπεδο των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών, οπότε και θα είναι πλέον δυνατή η παρακολούθηση ή και η συνεισφορά στις περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις. Προϋπόθεση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος είναι αφενός η μηχανοργάνωση των Κεντρικών Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ/ΤΕΙ -ενέργεια που υλοποιείται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέσα από τις κάθετες δράσεις όλων των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - και αφετέρου η ύπαρξη δικτυακής υποδομής σε εθνικό επίπεδο, κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση τόσο του δικτύου που σχεδιάζεται από την ΓΓΕΤ στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ, όσο και της οριζόντιας δράσης των δικτύων στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ (GUnet). Σημαντική θεωρείται, επίσης, ιδιαίτερα για τα ΑΕΙ/ΤΕΙ που δεν έχουν μία φυσική έδρα, η ανάπτυξη δικτύου εντός του Ιδρύματος, έργο που αναμένεται να γίνει στα πλαίσια των κάθετων δράσεων δικτύων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης των βιβλιοθηκών θα γίνουν μόνο οι εργασίες εκείνες που απαιτούνται για την αξιοποίηση του υπάρχοντος πλέον δικτύου προς την κατεύθυνση της δικτύωσης των βιβλιοθηκών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης θα γίνουν προσπάθειες και για την ένταξη στον μηχανισμό διαχείρισης του δικτύου που θα δημιουργηθεί και τρόπων συντονισμού της αγοράς ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού και εργαλείων επεξεργασίας για όλες τις βιβλιοθήκες που συμμετέχουν. Πορεία υλοποίησης του συλλογικού κατάλογου Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που περιέχεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου της οριζόντιας δράσης, η ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφονται τα βήματα αυτά, μαζί με τις εργασίες που έχουν ήδη γίνει ή προγραμματίζονται να γίνουν σε καθένα. 230

7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1. Ανάλυση Συστημάτων Μηχανοργάνωσης Βιβλιοθηκών και Σόνταξη Προδιαγραφών 2. Για την εργασία αυτή συγκροτήθηκαν, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Έργου, δύο πενταμελείς ομάδες εργασίας αποτελούμενες από ειδικούς, η μία εκ των οποίων ασχολήθηκε με τις βιβλιοθηκονομικές προδιαγραφές για το συλλογικό κατάλογο και η άλλη με τις αντίστοιχες τεχνολογικές προδιαγραφές. Η Ομάδα Εργασίας Σύνταξης Βιβλιοθηκονομικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο αποτελείτο από τα εξής μέλη: 1. Α. Παπαζογλου, βιβλιοθηκονόμος, (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 2. Κ. Ζωντανός, βιβλιοθηκονόμος, (Παν/μιο Μακεδονίας) 3. Α. Κατσιρίκου, βιβλιοθηκονόμος, (Πολυτεχνείο Κρήτης) 4. Γ. Χριστοδούλου, βιβλιοθηκονόμος, (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης) 5. Ι. Δημοπούλου, βιβλιοθηκονόμος, (Εθνική Βιβλιοθήκη) Αντικείμενο εργασίας της επιτροπής ήταν: 1. Να μελετήσει και να εισηγηθεί τις βιβλιοθηκονομικές προδιαγραφές για την τυποποίηση του τρόπου βιβλιογραφικής αναγραφής, βάσει του οποίου θα γίνεται η επεξεργασία κάθε είδους υλικού, εντύπου, οπτικοακουστικού ή ηλεκτρονικού, που θα υπάρχει στο συλλογικό κατάλογο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα όπως το ISBDs, ISO, ΕΛΟΤ κ.λπ. και να προτείνει το ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας. 2. Να καταγράψει τα έτοιμα εργαλεία που διατίθενται στην ελληνική και ξένη αγορά για την τυποποίηση των καθιερωμένων αρχείων (authority files) (κατάλογοι φυσικών προσώπων, εκδοτών, συλλογικών οργάνων, σειρών κ.λπ.), να αξιολογήσει τα βοηθήματα αυτά προτείνοντας τα καταλληλότερα και να εντοπίσει τα κενά όπου υπάρχουν. 3. Να συντάξει βιβλιογραφία με τα κατάλληλα εγχειρίδια για την εφαρμογή των παραπάνω. Από τις πρώτες συναντήσεις, διαπιστώθηκε με πλήρη ομοφωνία από τα μέλη της ομάδας, ότι μέσα στα πολύ περιορισμένα χρονικά περιθώρια που είχε στη διάθεση της για τη σύνταξη προδιαγραφών, προηγείτο ο προσδιορισμός του τύπου του συλλογικού καταλόγου που 231

8 ήταν απαραίτητος για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Με τη σύμφωνη γνώμη και της ομάδας των πληροφορικών, ζητήθηκε με επιστολή προς τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου να κληθεί εμπειρογνώμονας, ειδικός σε θέματα συλλογικού καταλόγου. Η Διεύθυνση 13 - Βιβλιοθήκες της ΕΕ σύστησε τον κ. Makx Dekkers, o οποίος συναντήθηκε τόσο με την ομάδα βιβλιογραφικών προδιαγραφών, όσο και από κοινού με την ομάδα των πληροφορικών. Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε και συζήτησε επίσης με δύο ακόμα έμπειρους επαγγελματίες των ΗΠΑ, τον κ. Don L. Tolliver, Dean, University Libraries and Media Services, Kent State University, και με τον κ. Rob Cairis, Systems Librarian, Kent State University. Και οι δύο ξένοι ειδικοί, καθώς και ο κ. Makx Dekkers, υποστήριξαν την άποψη ότι η δημιουργία συλλογικού καταλόγου είναι απολύτως απαραίτητη για μια χώρα, και πολύ περισσότερο απαραίτητη στην περίπτωση της Ελλάδας, που δεν έχει δημιουργήσει καμία υποδομή στο χώρο αυτό. Η ύπαρξη συλλογικού καταλόγου ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών θα δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οργάνωση εθνικού συλλογικού καταλόγου με όλες τις βιβλιοθήκες της χώρας. Η μελέτη της Ομάδας Εργασίας παραδόθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 1997 και το πλήρες κείμενο, καθώς και εκείνο της μελέτης του κ. Dekkers, μπορούν να διαβαστούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατηγορία Νέα. Η Ομάδα Εργασίας Πληροφορικής Υποστήριξης και Σύνταξης Τεχνολογικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο αποτελείτο από τα εξής μέλη: 1. Θ. Παναγιωτόπουλος, ΔΕΠ (Πανεπιστήμιο Πειραιά) 2. Θ. Αλεβίζος, Καθ. Προγρ. Η/Υ, (ΤΕΙ Καβάλας) 3. Σ. Καπιδάκης, (Παν/μιο Κρήτης) 4. Τ. Χατζήαντωνίου, ΕΔΤΠ βιβλιοθηκονόμος, (Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης) 5. Ν. Ζάχαρης, Επίκ. Καθηγητής (ΤΕΙ Πειραιά) Αντικείμενο εργασίας της επιτροπής ήταν: 1. Η μελέτη υπαρχόντων συστημάτων μηχανοργάνωσης και δικτύωσης βιβλιοθηκών. 2. Η σύνταξη τεχνολογικών προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο, 232

9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Για τη σύνταξη των προδιαγραφών θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα διεθνή πρωτόκολλα που καθορίζουν τη διασύνδεση βιβλιοθηκών, όπως (ενδεικτικά) το ISO 2709, το ANSI Z39.50 και τα ISO και (SR, Search and Retrieve), καθώς και τα ISO και 10161, και θα επιλεγούν τα πιο κατάλληλα. Αποφασίστηκε ως πρώτο βήμα η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι γνωστά στην ομάδα, ώστε να γνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ - ΤΕΙ) τόσο σε επίπεδο λογισμικού (software), όσο και σε επίπεδο υλικού (hardware). Μετά την συλλογή των στοιχείων έγινε μια πρώτης μορφής επεξεργασία των δεδομένων και μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν την ομάδα, και τα οποία περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση, είναι: Αν το σύστημα θα είναι κεντρικό ή κατανεμημένο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στην κάθε περίπτωση. Ποιες θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές αυτού του συστήματος. Τι είδους υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει και ποια διεθνείς πρότυπα μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις υπηρεσίες. Τι πρέπει να γίνει ώστε να υποστηριχτούν. Ιδρύματα που δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σε ποια μορφή θα πρέπει να είναι τα δεδομένα. Τι θα πρέπει να γίνει σε θέματα ασφάλειας των δεδομένων και διαδανεισμού. Δημιουργία Δίγλωσσου αρχείου καθιερωμένων όρων. Η τελική μελέτη της ομάδας αυτής παραδόθηκε τον Ιανουάριο Δειγματοληπτική Ανάλυση Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Ολοκλήρωση της Καταγραφής Υπαρχόντων Συστημάτων Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, η Ομάδα Εργασίας Σύνταξης Βιβλιοθηκονομικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο (συμπληρωμένη με δύο ακόμα άτομα που θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητα για την τεχνική υποστήριξη της όλης προσπάθειας, τους κ.κ. Γ. Βουγιουκλή και Ι. Κοσμά), προκειμένου να προσεγγίσει πρακτικά σε μια πρώτη φάση το θέμα της δημιουργίας Συλλογικού Καταλόγου, ζήτησε να έχει από κάθε ίδρυμα εξαγωγή 1000 εγγραφών σε ISO 2709 / UNIMARC ή USMARC. Το δείγμα των εγγραφών θα 233

10 έπρεπε κατά το δυνατόν να είναι τυχαίο, ώστε να καλύπτει όλες τις περιόδους εξέλιξης του καταλόγου (από την αρχική εγκατάσταση του συστήματος μέχρι σήμερα). Οι εγγραφές αυτές στάλθηκαν από αρκετά συμμετέχοντα Ιδρύματα μέχρι το τέλος Ιουλίου και τέθηκαν στη διάθεση της Ομάδας Εργασίας στον ftp server της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. Ξεκίνησαν οι εργασίες πρώτης αξιολόγησης των βιβλιογραφικών αυτών δεδομένων, τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη των προδιαγραφών λογισμικού για τον Συλλογικό Κατάλογο. 3. Ανάπτυξη Προδιαγραφών Λογισμικού και Η/Υ για τον Συλλογικό Κατάλογο Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής πρόκειται να καθοριστούν οι προδιαγραφές του λογισμικού και Η/Υ για τον Συλλογικό Κατάλογο. Ο προσδιορισμός θα γίνει με βάση τις απαιτήσεις λειτουργίας του Συλλογικού Καταλόγου, όπως προέκυψαν από το βήμα 1, τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών απαιτήσεων και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις βιβλιοθήκες των ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπως αυτές προέκυψαν από το βήμα 2, καθώς και από τις προδιαγραφές άλλων συστημάτων Συλλογικών Καταλόγων που λειτουργούν με επιτυχία στο εξωτερικό. Η Ομάδα Εργασίας Σύνταξης Βιβλιοθηκονομικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας των προδιαγραφών. 4. Διαγωνισμός, Αξιολόγηση, Δοκιμασία Επιδόσεων, Επιλογή, Προμήθεια και Παράδοση του Λογισμικού και Η/Υ Με βάση τις προδιαγραφές που θα έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου βήματος, θα γίνει διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια του συστήματος υποστήριξης του Συλλογικού Καταλόγου. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου, θα ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες και θα περιλαμβάνει δοκιμασία επιδόσεων (benchmarking) μεταξύ των συστημάτων που θα συμμετάσχουν. 234

11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 5. Ανάπτυξη, Συμπλήρωση και Παραμετροποίηση τον Συστήματος Συλλογικού Καταλόγου Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, θα γίνει περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος υποστήριξης του Συλλογικού Καταλόγου, εάν αυτό απαιτηθεί, και παράλληλα θα αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό λογικής διασύνδεσης (interface) που θα επιτρέπει την επικοινωνία σε επίπεδο εγγραφών μεταξύ όλων των ανομοιογενών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ/TEL Έτσι, ενώ κάθε βιβλιοθήκη θα καταλογογραφεί τη δική της συλλογή, θα είναι δυνατόν να βρει έτοιμες εγγραφές υλικού στον Συλλογικό Κατάλογο, εφόσον το υλικό αυτό έχει ήδη καταλογογραφηθεί από άλλη βιβλιοθήκη. Αντίστοιχα, θα μεταφέρει στον Συλλογικό Κατάλογο τις δικές της εγγραφές. Με τον τρόπο αυτό, κάθε βιβλιοθήκη διατηρεί την ανεξαρτησία της στη λειτουργία της και προστατεύει τις επενδύσεις της σε εξοπλισμό και λογισμικό, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τους πόρους του Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και την εργασία που έχει γίνει. Οι τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες της υλοποίησης του συλλογικού καταλόγου θα καθοριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες της Κοινοπραξίας. 6. Τυποποίηση Καταλογογράφησης Οι κανόνες καταλογογράφησης που θα εφαρμοστούν στον Συλλογικό Κατάλογο θα βασιστούν στην ελληνική μετάφραση των Anglo- American Cataloguing Rules, 2 nd ed., 1988 rev (AACR2). Στη φάση αυτή, με βάση τη μελέτη της IFLA για τα λειτουργικά προαπαιτούμενα βιβλιογραφικών εγγραφών και το Πρόγραμμα Συνεργατικής Καταλογογράφησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, θα πρέπει να ορισθεί το ελάχιστο επίπεδο βιβλιογραφικής εγγραφής (εγγράφήπυρήνας/core record) για τον Συλλογικό Κατάλογο. Ακολούθως θα πρέπει να προωθηθεί η εφαρμογή του, αφού όμως πρώτα γίνει η αντιστοίχηση του στα δύο formats των τοπικών συστημάτων που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια μιας Διαρκούς Επιτροπής Καταλογογράφησης που θα απαρτίζεται από έμπειρους καταλογογράφους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής θα παίρνονται συλλογικά για την ερμηνεία των κανόνων και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. 235

12 7. Μελέτη για την Επεξεργασία Καθιερωμένων Αρχείων Ονομάτων και Θεμάτων και μικρή Πιλοτική Εφαρμογή Ο Συλλογικός Κατάλογος πρέπει να καλύψει την ανάγκη δημιουργίας εθνικών αρχείων καθιερωμένων ονομάτων και θεμάτων με συνεργατική προσπάθεια και συλλογική ευθύνη και με τη συμμετοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ). Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής θα πρέπει αρχικά να γίνει μελέτη που θα αποσκοπεί: (α) στην ανάδειξη τρόπων επεξεργασίας του μέχρι σήμερα υπάρχοντος υλικού καθιερωμένων ονομάτων και θεμάτων από τις βιβλιοθήκες ΑΕΙ/ΤΕΙ και άλλες πηγές, και στην τελική επιλογή των ονομάτων και θεμάτων που θα αποτελέσουν το αρχείο καθιερωμένων ονομάτων και θεμάτων για τον Συλλογικό Κατάλογο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, (β) στον καθορισμό διαδικασιών για την ενημέρωση του αρχείου καθιερωμένων όρων και των τρόπων διόρθωσης, και (γ) στην καταγραφή προδιαγραφών για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού καθιέρωσης όρων και την εκπαίδευση του προσωπικού των συμμετεχόντων ιδρυμάτων στη διαδικασία αυτή. Η μελέτη, στην οποία θα έχουν ήδη ενσωματωθεί και πρακτικές δοκιμές μέσω Συλλογικού Καταλόγου, δεν θα περιοριστεί στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά θα συμπληρωθεί από μικρή πιλοτική εφαρμογή, με την οποία θα δοθεί η ευκαιρία του ελέγχου, της διόρθωσης και της προσαρμογής των προτεινομένων. 8. Πιλοτική Εφαρμογή Μόλις ολοκληρωθούν οι προηγούμενες δραστηριότητες, θα αρχίσει η πιλοτική χρήση του συλλογικού καταλόγου με συμμετοχή των ΑΕΙ/ΤΕΙ που θα ορίσει η Διοικούσα Επιτροπή του Έργου. Σκοπός της πιλοτικής αυτής εφαρμογής είναι η επίλυση των τυχόν απρόβλεπτων προβλημάτων που θα προκύψουν. Με το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής, όλες οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ που θα είναι μηχανοργανωμένες θα μπορούν να συνδεθούν πλέον στον Συλλογικό Κατάλογο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτής της επιμέρους εργασίας και με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί θα διευθετηθούν οι κανόνες λειτουργίας του Συλλογικού Καταλόγου, κυρίως σε ότι αφορά την 236

13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ πανελλαδική πλέον υπηρεσία διαδανεισμού, καθώς και το κόστος περαιτέρω λειτουργίας του. Επίσης θα γίνουν όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο λογισμικό που θα υποστηρίξει πλέον αυτόματα την όλη εργασία. 9. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Διάθεση Βιβλιογραφικών Υποστηρικτικών Εργαλείων Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Συλλογικού Καταλόγου είναι η δυνατότητα που θα δώσει στην από κοινού αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων και προοπτικών. Η συλλογικότητα και συνεργασία θα προσφέρει διαπραγματευτική ισχύ και θα επιτευχθούν οικονομικότερες συλλογικές συμφωνίες με προμηθευτές ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας θα γίνει επιλογή, προμήθεια και διάθεση μέσω δικτύου διαφόρων βιβλιογραφικών και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, που κρίνεται ότι θα είναι χρήσιμα και αναγκαία στο σύνολο των βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις μικρές βιβλιοθήκες του δικτύου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή τη χρηστική ανάγκη να προβούν από μόνες τους σε αγορά πολλών τέτοιων βοηθημάτων. Αλλά και οι μεγάλες βιβλιοθήκες θα διευκολυνθούν και θα μπορέσουν να κάνουν ορθολογικότερη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων τους. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας πρόκειται να εγκατασταθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο ο ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλιογραφικών εγγραφών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Η εγκατάσταση θα γίνει προσωρινά στον κεντρικό εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π., έως ότου γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του Η/Υ για τον Συλλογικό Κατάλογο. Η βάση θα είναι από την αρχή προσβάσιμη σε όλα τα συμμετέχοντα Ιδρύματα. Αναμενόμενα αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση του Συλλογικού Καταλόγου θα καταστεί δυνατή: Η ταχεία αναζήτηση και ανεύρεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, το οποίο βρίσκεται καταλογογραφημένο σε οποιαδήποτε Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχει στον Συλλογικό Κατάλογο που θα δημιουργηθεί, από χρήστες που 237

14 έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο δίκτυο οποιουδήποτε Ιδρύματος της χώρας. Η θεματική αναζήτηση θα μπορεί να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο από κάθε χρήστη στον κατάλογο οποιουδήποτε συμμετέχοντος ιδρύματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Ο συστηματικός διαδανεισμός έντυπου και γενικά βιβλιογραφικού υλικού μεταξύ των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ. Η σημαντική μείωση του χρόνου και κατά συνέπεια του κόστους καταλογογράφησης σε εθνικό επίπεδο -δεδομένου ότι θα καταργηθεί η πολλαπλή καταλογογράφηση του ιδίου υλικού-καθώς με την υλοποίηση της διασύνδεσης θα καταστεί δυνατή η μεταφορά βιβλιογραφικών εγγραφών από ένα μηχανογραφημένο σύστημα σε ένα άλλο, μέσω του Συλλογικού Καταλόγου. Η διασύνδεση των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντίστοιχες του εξωτερικού. Βιβλιογραφία 1. ΕΠΕΑΕΚ. Ενέργεια: /Βιβλιοθήκες. Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τεχνικό Δελτίο Έργου. Αθήνα, Μάιος ΕΠΕΑΕΚ. Ενέργεια: Βιβλιοθήκες. Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έκθεση Ομάδας Εργασίας Σύνταξης Βιβλιοθηκονομικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο. Αθήνα, Δεκέμβριος ΕΠΕΑΕΚ. Ενέργεια: Βιβλιοθήκες. Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έκθεση Ομάδας Εργασίας Πληροφορικής Υποστήριξης και Σύνταξης Τεχνολογικών Προδιαγραφών για τον Συλλογικό Κατάλογο. Αθήνα, Δεκέμβριος Dekkers Makx. The Establishment of a Union Catalogue in Greece: Standards and technical issues. Coopers and Lybrand Technology Consultants, December

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συμβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών. 1

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συμβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών. 1 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συμβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών. 1 Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/~ftsimp

Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/~ftsimp Άνοιγμα της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιμασία ενόψει της Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece

Head, Libraries Development Department, National Documentation Centre, 48 Vas. Constantinou, GR-11635 Athens, Greece Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Δίκτυο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εξαντλώντας τα όρια των μοναχικών διαδρομών, ανιχνεύοντας τις προκλήσεις και τις δυνατότητες συνεργασιών. Φίλιππος Τσιμπόγλου Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Αθηνά Παντή-Παντούδη, email: athinapanti@gmail.com Σαράντος Καπιδάκης, email: sarantos@ionio.rr

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα