Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Μακεδονίας"

Transcript

1 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές. ύο υπολογιστές θεωρούνται διασυνδεδεµένοι όταν µπορούν να ανταλλάσσουν µεταξύ τους πληροφορίες Σκοπός των ικτύων. Τα δίκτυα δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που προέκυψαν από την εξάπλωση της χρήσης των υπολογιστών. Βασικός σκοπός της ύπαρξης των δικτύων είναι ο διαµερισµός των πόρων του συστήµατος και η ανταλλαγή πληροφοριών κάθε µορφής (προγράµµατα, αρχεία, δεδοµένα). Πόροι του συστήµατος µπορούν να είναι είτε υλικό (hardware), π.χ. υπολογιστές, εκτυπωτές, plotters, σκληροί δίσκοι είτε λογισµικό (software), π.χ. δεδοµένα, προγράµµατα εφαρµογών, υπηρεσίες. Τα προγράµµατα, τα δεδοµένα και οι συσκευές (σκληροί δίσκοι, εκτυπωτές, κλπ) είναι διαθέσιµα σε οποιονδήποτε είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο, ανεξάρτητα από τη φυσική του θέση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χρηµάτων, αύξηση της απόδοσης του συστήµατος, κεντρικός έλεγχος και εύκολη επεκτασιµότητα. Σε ένα δίκτυο µπορούµε να έχουµε ανταλλαγή δεδοµένων, προγραµµάτων, χρήση κοινών βάσεων δεδοµένων, αρχείων, αποστολή µηνυµάτων (electronic mail). Επιπλέον, ανεξάρτητα της τεχνολογίας, ένα δίκτυο είναι ένα πανίσχυρο µέσο επικοινωνίας ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετικά µέρη Αρχιτεκτονική των ικτύων. Η αρχιτεκτονική των δικτύων καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι υπολογιστές και οι λοιπές συσκευές συνδέονται µεταξύ τους για να σχηµατίσουν ένα σύστηµα επικοινωνίας που θα επιτρέπει στους χρήστες να διαµοιράζονται πληροφορίες και συσκευές του δικτύου. Σε ένα δίκτυο δεδοµένων περιλαµβάνονται: 1. Τερµατικοί Κόµβοι. Ελέγχουν τους πόρους του δικτύου (λογισµικό και υλικό). 2. Υποδίκτυα Φυσικά µέσα µετάδοσης, πρωτόκολλα επικοινωνίας, τοπολογία, τερµατικοί κόµβοι, πόροι που µπορούν να διαφέρουν πολύ ανά υποδίκτυο. 3. Συσκευές ιασύνδεσης ιασυνδέουν τα ετερογενή υποδίκτυα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία τερµατικών κόµβων που βρίσκονται σε διαφορετικά υποδίκτυα Είδη ικτύων. Ι. Με βάση την γεωγραφική ανάπτυξη διακρίνονται σε : ίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks,WAN), που καλύπτουν αποστάσεις µερικών χιλιοµέτρων (συνήθως άνω των 5 km) στην ίδια πόλη, µέχρι χιλιάδων χιλιοµέτρων σε διαφορετικές πόλεις - κράτη - ηπείρους. Αποτελούνται από υπολογιστές, 1. Εισαγωγή στο Internet (2/2) Σελίδα 1

2 τηλεπικοινωνιακές συσκευές καν γραµµές. Παραδείγµατα τέτοιων δικτύων είναι τα δίκτυα των αεροπορικών εταιρειών,, τα τραπεζικά δίκτυα, τα δηµόσια δίκτυα δεδοµένων κλπ. ίκτυα µικρών αποστάσεων ή τοπικά δίκτυα (Local Area Networks, LAN) που καλύπτουν µικρές αποστάσεις (µερικών εκατοντάδων µέτρων ή λίγων χιλιοµέτρων) και περιορίζονται στα πλαίσια µιας επιχείρησης. Ο διαχωρισµός τους από τα δίκτυα ευρείας περιοχής οφείλεται στο ότι χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνικές λειτουργίας. Πλεονεκτήµατα των τοπικών δικτύων. Μικρό κόστος ανά χρήστη. Μια ακριβή περιφερειακή συσκευή (π.χ. ένας εκτυπωτής laser) ή προγράµµατα εφαρµογών αποτελούν διαµοιραζόµενους πόρους και χρησιµοποιούνται από όλους τους χρήστες. Μεγάλη ταχύτητα µεταφοράς πληροφοριών. Επεκτασιµότητα. Βελτιστοποίηση της χρήσης των µηχανηµάτων. Υψηλό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών στους χρήστες του δικτύου. Συµβατότητα µε συσκευές κατασκευασµένες µε συγκεκριµένα πρότυπα. Αστικά ίκτυα (Metropolitan Area Networks, MAN), που καλύπουν δίκτυα που δεν ξεπερνούν τα σύνορα µιας πόλης. Είναι ταχύτερα από τα τοπικά δίκτυα και µπορούν να µεταδίδουν εικόνα, φωνή και δεδοµένα αποδοτικότερα. ΙΙ. Με βάση τον τηλεπικοινωνιακό φορέα εξυπηρέτησης διακρίνονται σε : Ιδιωτικά δίκτυα (Private Networks). Ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ιδιωτικούς οργανισµούς και χρησιµοποιούν είτε αποκλειστικές γραµµές επικοινωνίας δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών φορέων (leased lines) χωρίς να τις µοιράζονται µε άλλους χρήστες ή ιδιόκτητες γραµµές επικοινωνίας. ηµόσια δίκτυα (Public Networks) που εξυπηρετούν τις διασυνδέσεις µεταξύ αποµακρυσµένων σηµείων. Χρησιµοποιούνται όταν η απόσταση είναι µεγάλη και καθίσταται απαγορευτική, λόγω κόστους, η χρήση αποκλειστικών γραµµών ή όταν ο φόρτος µεταξύ των σηµείων δεν είναι µεγάλος και επιτυγχάνεται έτσι µεγάλη ταχύτητα µεταφοράς. ΙΙΙ. Με βάση την τεχνική προώθησης της πληροφορίας διακρίνονται σε : ίκτυα µεταγωγής και ίκτυα Ακρόασης Υλοποίηση της ιασύνδεσης. Για να επικοινωνήσουν δύο υπολογιστικά συστήµατα πρέπει να υπάρξει µεταξύ τους φυσική και λογική διασύνδεση. Ι. ιασύνδεση σε Φυσικό επίπεδο. Η διασύνδεση επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας: Φυσικό Μέσο Μετάδοσης. Είναι το µέσο ή ο φορέας που διακινεί την πληροφορία. Τα πιο συνηθισµένα µέσα είναι το οµοαξονικό καλώδιο, το ζεύγος συνεστραµµένων καλωδίων και οι οπτικές ίνες. Κάθε µέσο έχει τα δικά του φυσικά χαρακτηριστικά, εύρος ζώνης και ανοχή στον θόρυβο επηρεάζοντας άµεσα τον τρόπο και την ταχύτητα µετάδοσης. 1. Εισαγωγή στο Internet (2/2) Σελίδα 2

3 Τοπολογία ικτύου. Καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο διασυνδέονται µεταξύ τους οι συσκευές του δικτύου. Η πιο απλή είναι η σύνδεση σηµείο µε σηµείο. Οι υπόλοιπες τοπολογίες χαρακτηρίζονται σαν δίκτυα ακρόασης, όπου κάθε κόµβος συνδέεται µε όλους τους υπόλοιπους. Τέτοιες τοπολογίες είναι: αρτηρίας ή διαύλου (bus) δακτυλίου (ring) αστέρα (star) δένδρου (tree) δικτυωτή (mesh). Μέθοδος πρόσβασης στο µέσο. Στα δίκτυα ακρόασης, όπου όλοι οι κόµβοι έχουν πρόσβαση σε κοινό µέσο, απαιτείται µια µέθοδος που θα εξασφαλίζει ποιος κόµβος µεταδίδει κάθε φορά. Οι βασικές µέθοδοι είναι 3 : µε ανταγωνισµό (π.χ. Ethernet) µε διαβούλευση (π.χ. Token Ring) µε πολυπλεξία (π.χ. Time Division Multiplexing) Τεχνική Μετάδοσης και κωδικοποίησης των δεδοµένων. Η πληροφορία, προκειµένου να µεταδοθεί, πρέπει να µετατραπεί στη µορφή που το µέσο µπορεί να µεταδώσει. Οι κυριότερες τεχνικές µετάδοσης είναι: βασικής / ευρείας ζώνης ψηφιακού / αναλογικού σήµατος διαµόρφωση / αποδιαµόρφωση σύγχρονη / ασύγχρονη Ταχύτητα µετάδοσης. Μετρείται σε bits/sec και εξαρτάται από το µέσο και την τεχνική µετάδοσης, το εύρος ζώνης και τη µέθοδο πρόσβασης στο µέσο. Εξοπλισµός διασύνδεσης. Είναι τα εξαρτήµατα που συνδέουν τις συσκευές µε το µέσο επικοινωνίας. ΙΙ. ιασύνδεση σε Λογικό επίπεδο. Εκτός από τη φυσική διασύνδεση πρέπει να δηµιουργηθεί µια λογική σύνδεση µεταξύ των κόµβων που θα επικοινωνήσουν. Η σύνδεση πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής λειτουργίες : αποκατάσταση σύνδεσης. Υλοποιείται µε µηχανισµούς λογικής σύνδεσης και ανεύρεσης του κόµβου προορισµού µέσω διευθυνσιοδότησης. µεταφορά δεδοµένων. Υλοποιείται µε λειτουργίες κατακερµάτισης της προς µετάδοση πληροφορίας σε πακέτα δεδοµένων, µε την δροµολόγηση των πακέτων, την ανίχνευση λαθών και την επαναµετάδοση, τον έλεγχο ροής και ακολουθίας των πακέτων και την επανασυναρµολόγηση της πληροφορίας στον κόµβο προορισµού. τερµατισµός σύνδεσης. Υλοποιείται µε µηχανισµούς τερµατισµού της σύνδεσης. Ολες οι διασυνδέσεις πραγµατοποιούνται µε τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας τα οποία, ανεξάρτητα της αρχιτεκτονικής που χρησιµοποιείται, οργανώνονται σε οµάδες. 1. Εισαγωγή στο Internet (2/2) Σελίδα 3

4 1.6. Βασικά στοιχεία υλοποίησης δικτύων. Ένα δίκτυο αποτελείται από τα εξής βασικά µέρη : ιακοµιστής αρχείων (File Server). Είναι ο πυρήνας του δικτύου και συνήθως ένας πολύ γρήγορος µικροϋπολογιστής που τρέχει το λειτουργικό σύστηµα του δικτύου και διαχειρίζεται τη ροή των δεδοµένων. Είναι ο µεγαλύτερος υπολογιστής του δικτύου µε µεγάλες αποθηκευτικές ικανότητες (συνήθως µε σκληρούς δίσκους µερικών GigaBytes) και µεγάλη κεντρική µνήµη. Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει ο file server είναι: αποθήκευση των προγραµµάτων του λειτουργικού συστήµατος του δικτύου καθώς και βοηθητικών προγραµµάτων. αποθήκευση των προγραµµάτων και των δεδοµένων των χρηστών του δικτύου. διαχείριση του συστήµατος αρχείων, των διαµοιραζόµενων περιφερειακών συσκευών, της δυνατότητας προσπέλασης των χρηστών και της ασφάλειας του δικτύου. παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του δικτύου. Είναι πιθανόν να υπάρχουν περισσότεροι από ένας servers για να υποστηρίξουν όλες αυτές τις λειτουργίες. Αυτοί αναφέρονται σαν dedicated servers (αφιερωµένοι servers) και µπορούν να είναι: communication servers (επικοινωνιών). ιαχειρίζονται τις συνδέσεις µεταξύ των κόµβων του δικτύου καθώς και τις συνδέσεις µε άλλα τοπικά δίκτυα ή µεγαλύτερα συστήµατα (mainframes) και παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ). backup servers. Εξυπηρετούν τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων και των δεδοµένων. database servers. Αποθηκεύουν βάσεις δεδοµένων ή object-oriented πληροφορίες που προσπελάσσονται από τους χρήστες. print servers. Εξυπηρετούν τις εκτυπώσεις στο δίκτυο δίνοντας το δικαίωµα στους χρήστες να προσαρτώνται στους εκτυπωτές του δικτύου µέσω των ουρών εκτύπωσης. Ο print server εγκαθίσταται συνήθως στον file server ή σε κάποιον αφιερωµένο (dedicated) σταθµό του δικτύου. Σταθµοί εργασίας (workstations). Είναι προσωπικοί υπολογιστές µε το δικό τους λειτουργικό σύστηµα συνδεδεµένοι φυσικά µε το διακοµιστή αρχείων µέσω καλωδίων και καρτών επικοινωνίας. Οι χρήστες δεν χρησιµοποιούν τον file server απ'ευθείας, αλλά µόνον µέσω των σταθµών εργασίας. Μερικές φορές, ένας σταθµός εργασίας αναφέρεται και σαν κόµβος. Κάρτες διασύνδεσης δικτύου (NIC - Network Interface Card). Για να είναι δυνατή η σύνδεση, ο file server και κάθε σταθµός εργασίας περιέχει µια κάρτα διασύνδεσης δικτύου, µέσω της οποίας συνδέεται µε όλες τις υπόλοιπες συσκευές. Κάθε κάρτα δικτύου σχεδιάζεται για ένα συγκεκριµένο τύπο δικτύου π.χ. Ethernet, FDDI, token ring κλπ. Λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του µοντέλου OSI καθορίζοντας πρωτόκολλα για τα µηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της διασύνδεσης. Χρησιµοποιούν συγκεκριµένες µεθόδους για τη µεταβίβαση των πληροφοριών που λαµβάνουν προς τον υπολογιστή (οι 4 µέθοδοι που αφορούν συστήµατα βασισµένα σε επεξεργαστές Intel είναι : direct memory access, shared adapter memory, shared system memory, bus mastering). Η τοποθέτηση µιας κάρτας δικτύου απαιτεί προσοχή. Πρέπει η διεύθυνση µιας κάρτας δικτύου να µην συµπίπτει µε άλλες όπως π.χ. της σειριακής ή της παράλληλης θύρας. 1. Εισαγωγή στο Internet (2/2) Σελίδα 4

5 Περιφερειακές συσκευές, (εκτυπωτές, tapes κλπ). Καλώδιο σύνδεσης. Τα συνηθέστερα καλώδια είναι τα χάλκινα καν των οπτικών ινών. Τα χάλκινα είναι φθηνά και αποτελούν την πλειοψηφία των εγκαταστάσεων, ενώ οι οπτικές ίνες κερδίζουν συνεχώς έδαφος, λόγω της µείωσης του κόστους, της απλοποίησης των τεχνικών εγκατάστασης και της ανάγκης για ολοένα και µεγαλύτερη ταχύτητα. Υπάρχουν τρεις τύποι χάλκινων καλωδίων : οµοαξονικό, συνεστραµµένου ζεύγους µε θωράκιση και χωρίς θωράκιση Πρωτόκολλο επικοινωνίας. Η λέξη "πρωτόκολλο" αναφέρεται στους κανόνες που ακολουθεί ένα δίκτυο για την αποστολή ή λήψη δεδοµένων µεταξύ των κόµβων. Τα πιο δηµοφιλή πρωτόκολλα επικοινωνιών είναι τα ARCnet, Token Ring, Ethernet. Τα πρότυπα των Token Ring (802.5) και Ethernet (802.3) είναι αποδεκτά από διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης (IEEE). Η ύπαρξη των προτύπων βοηθά στη συµβατότητα ανάµεσα στους κατασκευαστές hardware και software. Η διαδικασία µετάδοσης δεδοµένων σε ένα δίκτυο περιλαµβάνει: τον υπολογιστή - αφετηρία το πρωτόκολλο επικοινωνίας το µεταδότη το καλώδιο µεταφοράς το δέκτη τον υπολογιστή - προορισµό Ο υπολογιστής - αφετηρία µπορεί να είναι οποιοσδήποτε υπολογιστής του δικτύου. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας αποτελείται από ολοκληρωµένα κυκλώµατα καθώς και από τα προγράµµατα της κάρτας διασύνδεσης του δικτύου και είναι υπεύθυνο για τη λογική της επικοινωνίας του δικτύου. Ο µεταδότης στέλνει ηλεκτρικά σήµατα µέσα από το καλώδιο. Ο δέκτης λαµβάνει τα σήµατα και τα αποκωδικοποιεί για το µηχανισµό πρωτοκόλλου. Η µετάδοση ξεκινά µε τον υπολογιστή που στέλνει ακατέργαστα δεδοµένα (bits) στο µηχανισµό πρωτοκόλλου. Αυτός αναλαµβάνει να δηµιουργήσει πλαίσια δεδοµένων που περιέχουν πεδία δεδοµένων, ελέγχου και της διεύθυνσης όπου θα αποσταλούν. Στη συνέχεια, µετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήµατα και προωθούνται στο δέκτη όπου πάλι ο µηχανισµός πρωτοκόλλου αναλαµβάνει να µεταβιβάσει τα δεδοµένα στον υπολογιστήπροορισµό, αφού προηγουµένως ανιχνεύσει λάθη µετάδοσης και επιβεβαιώσει την ορθή λήψη, µέσω των πεδίων ελέγχου. Από την όλη διαδικασία, γίνεται φανερό, ότι το πρωτόκολλο επικοινωνίας ελέγχει τη λογική της επικοινωνίας του δικτύου. Κάθε τύπος πρωτοκόλλου έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, ανάλογα µε τον τρόπο εγκατάστασης του δικτύου, το πλήθος των δεδοµένων που µεταφέρονται, τον αριθµό των σταθµών εργασίας κλπ. Επιπλέον, το πρωτόκολλο που επιλέγεται επηρεάζει και το είδος της καλωδίωσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 1. Εισαγωγή στο Internet (2/2) Σελίδα 5

6 1.8. Λειτουργικό Σύστηµα ικτύου. Το λειτουργικό σύστηµα είναι το πρόγραµµα που διαχειρίζεται τους πόρους ενός Η/Ύ. Στους πόρους περιλαµβάνονται: η µνήµη του υπολογιστή η είσοδος / έξοδος σε περιφερειακές συσκευές το σύστηµα αρχείων η φόρτωση και εκτέλεση προγραµµάτων εφαρµογών στη µνήµη του Η/Ύ ο χρονικός προγραµµατισµός της CPU µεταξύ των προγραµµάτων εφαρµογών. Ενα δίκτυο αποτελείται από πόρους, όπως σταθµοί εργασίας και εκτυπωτές, και συσκευές επικοινωνιών, όπως διανοµείς, γέφυρες και πύλες. Το λειτουργικό σύστηµα δικτύου (NOS - Network Operating System) είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που διαχειρίζεται πόρους σε µεγαλύτερη κλίµακα. Στους πόρους περιλαµβάνονται: η µνήµη του Η/Ύ στον οποίο εκτελείται το NOS η είσοδος / έξοδος σε διαµεριζόµενες συσκευές δικτύου συστήµατα αποµακρυσµένων αρχείων, προσπελάσιµων από άλλους σταθµούς εργασίας η φόρτωση και εκτέλεση κοινών προγραµµάτων εφαρµογών ο χρονικός προγραµµατισµός της CPU µεταξύ των διεργασιών Από τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήµατα δικτύων είναι: SNA της IBM, peer-to-peer, µε πρωτόκολλα APPC /ΑΡΡΝ UNIX, peer-to-peer, µε πρωτόκολλα TCP / IP Novell Netware, dedicated server, µε πρωτόκολλα επικοινωνίας IPX /SPX Windows NT και Windows for Workgroups, peer-to-peer, µε πρωτόκολλα επικοινωνίας NetBIOS / NetBEUI ή TCP / IP. 2. ΙΑ- ΙΚΤΥΟ (INTERNET) To INTERNET είναι το " ίκτυο των δικτύων" µια συλλογή δηλ. από διασυνδεδεµένους Η/Ύ και δίκτυα Η/Ύ που συνδέονται µεταξύ τους βάσει ενός συνόλου πρωτοκόλλων. Με τα πρωτόκολλα αυτά γίνεται δυνατή η επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών, πολλές φορές µη συµβατών µεταξύ τους, που βρίσκονται σε διαφορετικά δίκτυα καθώς και η χρησιµοποίηση των υπηρεσιών ενός από αυτών των δικτύων από τα υπόλοιπα. To INTERNET διασυνδέει τοπικά δίκτυα που βρίσκονται σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, νοσοκοµεία, βιβλιοθήκες, εταιρείες, διεθνείς οργανισµούς, ερευνητικά κέντρα κλπ. σε ένα τεράστιο δίκτυο που διαρκώς επεκτείνεται. Το πραγµατικό του µέγεθος δεν µπορεί να παρασταθεί, καθώς νέοι Η/Υ και δίκτυα προστίθενται διαρκώς. To INTERNET χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). To TCP χωρίζει το µήνυµα που θέλουµε να στείλουµε σε µικρά πακέτα δεδοµένων και στη συνέχεια, όταν το µήνυµα φθάσει στον προορισµό του, ανασυνθέτει το αρχικό µήνυµα από τα επιµέρους πακέτα. To IP χειρίζεται τις διευθύνσεις των πακέτων δεδοµένων. 1. Εισαγωγή στο Internet (2/2) Σελίδα 6

7 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 2.1. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 1. Μέσω του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστηµίου. Οι Η/Ύ του Πανεπιστηµίου είναι συνδεδεµένοι σε κάποιο τοπικό δίκτυο (LAN) µέσω κάρτας δικτύου. Κάθε Η/Ύ έχει µία διεύθυνση µέσω της οποίας συνδέεται στο Internet. 2. Μέσω του επιλεγόµενου τηλεφωνικού δικτύου (DIAL-UP). Η τηλεφωνική γραµµή που φθάνει σε κάθε σπίτι είναι µια γραµµή dial-up και η σύνδεση που γίνεται όταν καλούµε κάποιον αριθµό διαρκεί µέχρι να κλείσουµε το τηλέφωνο. Μια σύνδεση dial-up µεταξύ δύο δικτύων θα µπορούσε να δηµιουργείται για µεταφορά δεδοµένων και στη συνέχεια να διακόπτεται. Η υλοποίηση µιας σύνδεσης dial-up απαιτεί την ύπαρξη ενός Η/Ύ και ενός modem. 2.2 MODEMS Τα Modems (Modulator / Demodulator) είναι συσκευές που χρησιµοποιούνται για επικοινωνία δεδοµένων, συνδέοντας τους Η/Ύ στο δηµόσιο επιλεγόµενο τηλεφωνικό δίκτυο. Μετατρέπουν (modulate) τα ψηφιακά σήµατα των υπολογιστών σε αναλογικά σήµατα που µπορούν να "ταξιδέψουν" διαµέσου των τηλεφωνικών γραµµών. Ενα modem στην άλλη άκρη της σύνδεσης αποδιαµορφώνει (demodulate s) τα ψηφιακά σήµατα πάλι σε αναλογικά. Και τα δύο modems πρέπει να χρησιµοποιούν συµβατές τεχνικές επικοινωνίας που υπακούουν σε γνωστά standards (CCITT V, ΜΝΡ). Η σύνδεση από τον Η/Ύ προς το modem είναι η τυπική σειριακή σύνδεση RS-232, ενώ η σύνδεση από το modem προς την τηλεφωνική πρίζα γίνεται µε RJ-11C. Τα modems µπορούν να είναι εσωτερικά (internals) στον Η/Υ ή εξωτερικά (Externals). Ένα εσωτερικό modem είναι µια "κάρτα" (adapter) που τοποθετείται σε µια ελεύθερη θέση του Η/Ύ. Ενα εξωτερικό modem είναι ένα µικρό κουτί που βρίσκεται εκτός του Η/Ύ και συνδέεται µε αυτόν µέσω της σειριακής θύρας επικοινωνίας. Όταν ένα modem "καλεί" κάποιο άλλο, το modem "δέκτης" απαντά και γίνεται µια ανταλλαγή σηµάτων που εγκαθιστά τις παραµέτρους της επικοινωνίας. Αποφασίζεται η µέγιστη ταχύτητα ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των δύο modems καθώς και η σχέση συµπίεσης. Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων µετρείται σε bps (bits per second), Kbps και Mbps. Συνήθεις ταχύτητες επικοινωνίας είναι Kbps, Kbps και Kbps. Τα modems "υπακούουν" σε διεθνή standards τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που είναι γνωστά σαν "V." π.χ. V.22, V.34, V.42. Τα περισσότερα περιλαµβάνουν τεχνικές κωδικοποίησης και συµπίεσης των δεδοµένων ώστε το πραγµατικά µεταφερόµενο "ποσό" δεδοµένων να είναι µεγαλύτερο. Η χρήση των τηλεφωνικών γραµµών θέτει µερικούς περιορισµούς στο ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων : Τα τηλεφωνικά κυκλώµατα επικοινωνίας έχουν "εύρος ζώνης" (bandwidth) Hz. Η περιοχή αυτή είναι κατάλληλη για µεταφορά φωνής αλλά θέτει περιορισµούς στην µεταφορά δεδοµένων. Εξ αιτίας της κακής ποιότητας των τηλεφωνικών συνδέσεων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί όλο το διαθέσιµο bandwidth για µεταφορά δεδοµένων. Το εύρος ζώνης διαιρείται σε δύο κανάλια για να µπορεί να υποστηρίξει τη δυνατότητα των modems να εκπέµπουν και να λαµβάνουν σε διαφορετικά κανάλια (duplexing). 1. Εισαγωγή στο Internet (2/2) Σελίδα 7

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX

Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Μελέτη στα πλαίσια του μαθήματος [Enter Document «Ειδικά θέματα στα Δίκτυα» Title] Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δίκτυα Δεδομένων WiMAX Δημητρακόπουλος Νικόλαος Παπαδημητρίου Αργύρης [ Ακαδημαϊκό έτος 2005-06]

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15 Πίνακας Περιεχομένων 1. Σειριακές επικοινωνίες...3 1.1 Το RS-232 πρότυπo σειριακών επικοινωνιών... 3 1.2 Διαφορική σειριακή μετάδοση.... 5 1.3 Αναφορές... 5 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. επικοινωνίας. Η επικοινωνία έγινε ευκολότερη µε την ανάπτυξη της γραφής. Η επικοινωνία είναι πιο δύσκολη. ακοή. Κεφάλαιο 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τα δίκτυα υπολογιστών και η δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας από απόσταση µέσα από το διαδίκτυο ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. Η απόκτηση µιας πληροφορίας ή η δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 1.2. Το Υλικό του Υπολογιστή. Ειδικοί Στόχοι

Μάθηµα 1.2. Το Υλικό του Υπολογιστή. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής Μάθηµα 1.2 Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει: Να µπορούν να περιγράφουν τα κύρια µέρη ενός υπολογιστή. Να γνωρίζουν το ρόλο των µερών αυτών στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα