Περίληψη. Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Scratch, μαθησιακές δραστηριότητες, αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Scratch, μαθησιακές δραστηριότητες, αντιλήψεις εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Μαθησιακές δραστηριότητες στο περιβάλλον Scratch: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Mαρία Κορδάκη 1, Παναγιώτης Ψώμος 2 1 Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Παν/μιο Αιγαίου 2 Υποψ. Διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν/μιο Αιγαίου Περίληψη Το άρθρο αυτό εστιάζει στη διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πληροφορικής για ορισμένους τύπους μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο περιβάλλον Scratch. Πιο συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις 20 εκπ/κών Πληροφορικής διερευνήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου στα πλαίσια μιας συνεδρίας εργασίας στην οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 11 κατηγορίες μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες δύνανται να πραγματοποιηθούν στο Scratch. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων: (α) Ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες, (β) Επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος, και (γ) Δραστηριότητες πολλαπλών λύσεων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί: (α) αντιμετωπίζουν θετικά όλους τους τύπους των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν και εκφράζουν την πρόθεση να τις χρησιμοποιήσουν στην τάξη τους, (β) θεωρούν ότι οι δραστηριότητες πολλαπλών επιλύσεων παρά το ότι είναι σύνθετες συνδυάζουν την ενθάρυνση της ανάπτυξης της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της κατασκευής πολλαπλών οπτικών με την κατάκτηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων, (γ) θεωρούν τις ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες ως αρκετά ενδιαφέρουσες για τους μαθητές αλλά ότι μειονεκτούν ως προς την ενθάρυνση της προσέγγισης συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων κάτι στο οποίο θεωρούνται ότι υπερέχουν οι δραστηριότητες επίλυσης συγκεκριμένου προβλήματος οι οποίες όμως θεωρούνται περιοριστικές για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των μαθητών. Λέξεις κλειδιά: Scratch, μαθησιακές δραστηριότητες, αντιλήψεις εκπαιδευτικών Εισαγωγή Η ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης (computational thinking; Wing, 2006) αναγνωρίζεται ως κεντρικό ζήτημα όχι μόνο για τα άτομα που εμπλέκονται στην επιστήμη των υπολογιστών αλλά και για κάθε σπουδαστή και μαθητή ξεκινώντας από το Δημοτικό σχολείο (Wing, 2006). Οι προγραμματιστικές δραστηριότητες θεωρούνται ως θεμελιώδεις και ουσιαστικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης ενώ ο προγραμματισμός αποτελεί βασικό αντικείμενο της επιστήμης των υπολογιστών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μάθησης εννοιών που αφορούν σχεδόν στο σύνολο των θεμάτων που συνδέονται με τον προγραμματισμό, οι μαθητές και ειδικότερα οι αρχάριοι, φαίνεται να συναντούν σοβαρές δυσκολίες (Soloway and Spohrer, 1989; Winslow, 1996; Robbins, Rountree and Rountree, 2003; Hadjerrouit, 2008; Eckerdal, 2009). Οι δυσκολίες των μαθητών και ειδικότερα των αρχαρίων στη μάθηση του προγραμματισμού έχουν αποδοθεί στο ότι τα υπολογιστικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό αφ ενός μεν απευθύνονται σε επαγγελματίες προγραμματιστές και δίνουν έμφαση στη σύνταξη και στους κανόνες συγγραφής του κώδικα και όχι τόσο στην αλγοριθμική λογική και αφ ετέρου οι μαθησιακές δραστηριότητες που τίθενται δεν δημιουργούν ισχυρό κίνητρο στους νεαρούς μαθητές (Freund, & Roberts, 1996; Hadjerrouit, 2008). Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου 2012

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Το Scratch (scratch.mit.edu), αποτελεί μια νέα γλώσσα προγραμματισμού και ταυτόχρονα ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη μάθηση του προγραμματισμού από αρχάριους, το οποίο δίνει έμφαση στην αλγοριθμική λογική και υποστηρίζει το μαθητή να προγραμματίσει με εύκολο τρόπο drag and drop- χρησιμοποιώντας κατάλληλα blocks τα οποία αναπαριστούν έτοιμες βασικές προγραμματιστικές δομές. Συνοπτικά, το Scratch παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες στους μαθητές για τη μάθηση του προγραμματισμού (Kordaki, 2012), όπως: (α) αλληλεπιδραστικότητα και ενθάρυνση της ενεργητικής και πειραματικής μάθησης με δυνατότητες κινητοποίησης πολλαπλών αισθήσεων, (β) έμφαση στη σχεδίαση της αλγοριθμικής επίλυσης, (γ) παροχή ενός πλούσιου συνόλου από εργαλεία για τη δημιουργία του κώδικα, των ηρώων και των σκηνικών μιας ψηφιακής ιστορίας, (δ) παροχή εργαλείων για δημιουργία πολλαπλών, διασυνδεδεμένων, αλληλεπιδραστικών και δυναμικών αναπαραστάσεων, (ε) δυνατότητες χρήσης της πρότερης γνώσης των μαθητών για τη σύνθεση μιας ψηφιακής ιστορίας, (στ) αποφυγή του γνωστικού φόρτου που απαιτείται από διάφορες επιστημονικές περιοχές (πχ. Μαθηματικά, Φυσική, Οικονομία) για την επίλυση τυπικών σχολικών προγραμματιστικών προβλημάτων, (ζ) υποστήριξη επίλυσης προβλήματος, (η) παροχή άμεσης εσωτερικής (intrinsic) ανατροφοδότησης για αυτοδιόρθωση μέσω της οπτικοποίησης του προγράμματος και του αποτελέσματός του όταν αυτό εκτελείται σε πραγματικό χρόνο, (θ) ενθάρυνση της πραγματοποίησης πληθώρας προγραμματιστικών δραστηριοτήτων, (ι) μάθηση με διαφορετικό τρόπο από αυτούς που συνήθως ενθαρύνονται στις συνήθεις σχολικές πρακτικές, και (κ) ανάπτυξη εσωτερικού κινήτρου για μάθηση. Ολες αυτές οι δυνατότητες προτείνονται ως κατάλληλες για να παρέχονται σε επιτυχημένα περιβάλλοντα μάθησης και ειδικότερα σε περιβάλλοντα μάθησης εννοιών του προγραμματισμού από αρχάριους (Freund, & Roberts, 1996; Soloway & Spohrer, 1989; Winslow, 1996; Ford, 2008; Kordaki, 2010). Επιπλέον, στα πλαίσια του περιβάλλοντος Scratch, μπορούν να υλοποιηθούν αυθεντικές, ευχάριστες και με νόημα για το μαθητή δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, στο περιβάλλον Scratch οι αρχάριοι παρακινούνται στο να προγραμματίζουν, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον τους για την δημιουργία κινούμενων γραφικών (animations), παιχνιδιών και διαδραστικής τέχνης (interactive art) (Resnick, Maloney, Monroy-Hernández, Rusk, Eastmond, Brennan, Millner, Rosenbaum, Silver, Silverman, & Kafai, 2009). Τα παιχνίδια άλλωστε θεωρούνται ως το πιο παλιό και διαχρονικά αξιόπιστο εργαλείο για την εκπαίδευση (Crawford, 1982) και είναι μεταξύ των πιο ευχάριστων δραστηριοτήτων για τους νέους (Prensky, 2001). Ειδικότερα, έντεκα διαφορετικοί τύποι μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο περιβάλλον Scratch έχουν αναφερθεί (Kordaki, 2012): (i) Ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες, (ii) Επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος, (iii) Δραστηριότητες πολλαπλών λύσεων, (iv) Πειραματισμός με έτοιμα προγράμματα στο Scratch, (v) Τροποποιήσεις σε έτοιμα προγράμματα στο Scratch, (vi) Εργασία με ένα πρόγραμμα στο Scratch που θα ζητείται συγκεκριμένο αποτέλεσμα ενώ θα δίνεται στους μαθητές ένα σωστό αλλά ατελές κομμάτι του κώδικα, (vii) Εργασία με ένα πρόγραμμα στο Scratch που θα ζητείται συγκεκριμένο αποτέλεσμα ενώ θα δίνεται στους μαθητές ο κώδικας ανακατεμένος, (iix) Εργασία με ένα πρόγραμμα στο Scratch που θα ζητείται συγκεκριμένο αποτέλεσμα ενώ θα δίνεται στους μαθητές ο κώδικας με επιλεγμένα λάθη, (ix) Εργασία με ένα πρόγραμμα στο Scratch όπου θα δίνεται ο κώδικας και θα πρέπει να προβλεφτεί από τους μαθητές το αποτέλεσμα, (x) Δραστηριότητες μαύρο κουτί, και (xi) Συνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση του Scratch. Οι τύποι αυτών των δραστηριοτήτων παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών (Κορδάκη και Ψώμος, 2012). Στα πλαίσια αυτού του άρθρου παρουσιάζονται οι απόψεις των

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 3 εκπαιδευτικών για ορισμένους τύπoυς αυτών των δραστηριοτήτων (τύποι δραστηριοτήτων, i, ii, και iii). Αυτή είναι και η συνεισφορά αυτού του άρθρου. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται περιληπτικά οι τύποι δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν και το πλαίσιο της έρευνας. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα και τέλος διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις για παραπέρα έρευνα. Το πλαίσιο της έρευνας Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης η οποία εστιάζει στη διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών για τους τύπους μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο περιβάλλον Scratch. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 40 εκπαιδευτικοί διαφορετικών βαθμίδων ορισμένοι από τους οποίους (20 εκπαιδευτικοί) ήταν καθηγητές Πληροφορικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μιας συνεδρίας εργασίας (Κορδάκη και Ψώμος, 2012) η οποία είχε ως σκοπό την παρουσίαση των έντεκα διαφορετικών τύπων μαθησιακών δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν και την ανάπτυξη ενός προβληματισμού ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς για τη μαθησιακή σημασία αυτών των δραστηριοτήτων. Στους εκπαιδευτικούς αρχικά παρουσιάστηκε το σκεπτικό κάθε τύπου δραστηριοτήτων και στη συνέχεια δόθηκε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και ακολούθησε συζήτηση. Στη συνέχεια δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν μετά το πέρας της συζήτησης κάθε τύπου δραστηριοτήτων που παρουσιάστηκαν. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου θα παρατεθούν μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνας στην επόμενη ενότητα. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο αφορούν στις απαντήσεις που δόθηκαν από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Η έρευνα αυτή από μεθοδολογική άποψη μπορεί να θεωρηθεί ως μια μελέτη περίπτωσης (Cohen & Manion, 1989). Η παρουσίαση των τύπων δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν ακολουθεί στην επόμενη ενότητα. (i) Ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε ότι η τυπική εκφώνηση μιας δραστηριότητας αυτού του τύπου έχει τη μορφή: Καλείσθε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε μια ιστορία της αρεσκείας σας στο περιβάλλον SCRATCH. (ii) Επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος. Στο σημείο αυτό αναλύθηκε η φιλοσοφία αυτής της κατηγορίας δραστηριοτήτων: δραστηριότητες με συγκεκριμένους στόχους που επιδέχονται μία ορθή λύση, και στη συνέχεια δόθηκε το παρακάτω συγκεκριμένο παράδειγμα: Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα στο Scratch σκοπός του οποίου είναι η ταξινόμηση φρούτων σε καλοκαιρινά και χειμερινά. Συγκεκριμένα ο χρήστης θα βλέπει 6 εικόνες σε σειρά με αντίστοιχα φρούτα σε κάθε μια από αυτές (3 καλοκαιρινά φρούτα και 3 χειμερινά). Επίσης θα υπάρχουν δυο πεδία διαφορετικού χρώματος (ένα για τα καλοκαιρινά και το άλλο για τα χειμερινά φρούτα) όπου θα τοποθετηθούν από τον χρήστη τα φρούτα. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την ταξινόμηση θα πατήσει ένα κουμπί ελέγχου, οπότε και θα βγαίνει και το κατάλληλο μήνυμα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το αντίστοιχο πρόγραμμα Scratch. (iii) Δραστηριότητες πολλαπλών λύσεων. Εδώ, αναλύθηκε η φιλοσοφία αυτής της κατηγορίας δραστηριοτήτων: δραστηριότητες σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς που δύνανται όμως να επιλυθούν με πολλαπλούς τρόπους (Kordaki, 2003). Δόθηκε το παρακάτω παράδειγμα: Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ: Παρακαλείσθε να φτιάξετε ένα λαβύρινθο με διαδρόμους και εμπόδια της αρεσκείας σας και να βάλετε τη γατούλα του Scratch να πλοηγηθεί σε αυτόν έως ότου εξέλθει.. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι παρακάτω πιθανές λύσεις με τα αντίστοιχα

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή προγράμματα στο Scratch. Οπωσδήποτε, θα μπορούσαν να κατασκευαστούν και άλλες πιθανές λύσεις αλλά ο στόχος εδώ ήταν η παρουσίαση αυτού του τύπου των δραστηριοτήτων και όχι η εξάντληση των πιθανών λύσεων της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 1 η πιθανή λύση: Δημιουργία ενός απλού σχετικά λαβυρίνθου και κίνηση της γατούλαςποδηλάτη με τα arrow-keys. Εδώ ο ποδηλάτης προσπαθεί να κινηθεί προς την έξοδο του λαβυρίνθου με άμεσο χειρισμό μέσω πληκτρολογίου από το μαθητή. Ομως, η κίνησή του ελέγχεται με το μάτι και δεν εμποδίζεται από τα όρια του διαδρόμου (Εικόνα 1 αριστερά). Εικόνα 1. Πιθανές λύσεις (1 η και 2 η ) στο πρόβλημα του λαβυρίνθου 2 η πιθανή λύση: Στην περίπτωση αυτή ο ποδηλάτης προσπαθεί επίσης, με άμεσο χειρισμό μέσω πληκτρολογίου από τον χρήστη-μαθητή να κινηθεί προς την έξοδο του λαβυρίνθου όμως, στην περίπτωση που ακουμπάει εκτός του οριοθετημένου διαδρόμου η προσπάθεια τερματίζεται και ξεκινάει από την αρχή. Αυτή η επίλυση του προβλήματος του λαβυρίνθου από τον χρήστη, απαιτεί, προγραμματιστικά, καλή κατανόηση της δομής επιλογής, για την επιλογή της κατεύθυνσης του ποδηλάτη μέσω του πληκτρολογίου και της δομής επανάληψης για να εξασφαλιστεί η συνεχής ανταπόκριση του ποδηλάτη στις εντολές που του δίνει ο χρήστης (βλέπε Εικόνα 1, δεξιά). 3 η πιθανή λύση: Κατασκευή ενός σύνθετου λαβυρίνθου με πολλές και δαιδαλώδεις στροφές και αδιέξοδα και κίνηση της γατούλας με τα arrow-keys. 4 η πιθανή λύση: Κατασκευή ενός σύνθετου λαβυρίνθου με πολλές και δαιδαλώδεις στροφές και αδιέξοδα και προγραμματισμός για αυτόματη κίνηση της γατούλας. Στην περίπτωση της λύσης του προβλήματος του λαβυρίνθου μέσω αυτόματης κίνησης του ήρωα (π.χ. της γατούλας του Scratch) πολλές λύσεις μπορούν να δοθούν από τους μαθητές. Κάποιες λύσεις μπορούν να στοχεύουν αποκλειστικά στην αυτόματη πλοήγηση ενός συγκεκριμένου λαβύρινθου, ενώ άλλες μπορεί να είναι πιο γενικές και να αντιμετωπίζουν μια ευρύτερη γκάμα λαβυρίνθων. Η λύση ενός τέτοιου προβλήματος, απαιτεί προγραμματιστικά από

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 5 τους μαθητές πολύ καλή γνώση των δομών επιλογής και επανάληψης και επιπλέον στέρεη γνώση του σκοπού χρήσης των μεταβλητών και της χρήσης τους στην επίλυση προβλημάτων όπως αυτό της αυτόματης πλοήγησης του λαβυρίνθου, όπου και η τρέχουσα κατεύθυνση του ήρωα του παιχνιδιού στο λαβύρινθο πρέπει να αποθηκεύεται σε μεταβλητή. Μια ενδεικτική λύση φαίνεται στην Εικόνα 2 (2α, 2β, 2γ) παρακάτω: Αποτελέσματα Εικόνα 2α Εικόνα 2β Εικόνα 2γ Εικόνα 1. Πιθανή λύση στο πρόβλημα του λαβυρίνθου: αυτόματη πλοήγηση Προκειμένου να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για κάθε τύπο δραστηριοτήτων σχεδιάστηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο: 1. Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης μου άρεσε 2. Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης θεωρώ ότι θα είναι αποδοτικός και ενδιαφέρων για τους μαθητές μου 3. Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης θεωρώ ότι θα δυσκολέψει τους μαθητές 4. Οταν εμπλέξω τους μαθητές μου σε δραστηριότητες στο Scratch θα χρησιμοποιήσω αυτό τον τύπο δραστηριότητας 5. Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα αυτού του τύπου δραστηριότητας είναι: 6. Τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα αυτού του τύπου δραστηριότητας είναι: 7. Θα χρησιμοποιήσω αυτό τον τύπο δραστηριότητας στη διδασκαλία μου κατά τη φάση της: (α) Εισαγωγής στο μάθημα (ΕΙΣ), (β) Εμπέδωσης του μαθήματος (ΕΜΠ), (γ) Αξιολόγησης του μαθήματος (Α), (δ) Ως εργασία για το σπίτι (Ε-Σ). 8. Δεν θα χρησιμοποιήσω (Δ-Χ) αυτό τον τύπο δραστηριότητας στη διδ/λία μου διότι: Οι 5 από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου ενώ οι υπόλοιπες 3 είναι ανοικτού τύπου. Οι 4 από τις κλειστές ερωτήσεις (βλέπε ερωτήσεις 1, 2, 3, και 4) θα έπρεπε να απαντηθούν μέσω μιας 5-βαθμης κλίμακας Likert (ΔΡ:Διαφωνώ ριζικά,

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Δ:Διαφωνώ, Α:Αδιαφορος, Σ:Συμφωνώ, ΣΑ:Συμφωνώ απόλυτα) ενώ η 5η ερώτηση (βλέπε ερώτηση 7) είναι πολλαπλής επιλογής. Πίνακας 1. Κατηγορίες δραστηριοτήτων στο Scratch: αντιλήψεις εκπ/κών Δραστηριότητες - ερωτήσεις Απαντήσεις Κατηγορίες δραστηριοτήτων Ερωτήσεις που τέθηκαν ΔΡ Δ Α Σ ΣΑ (i) Ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης μου άρεσε Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης θεωρώ ότι θα είναι αποδοτικός και ενδιαφέρων για τους μαθητές μου Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης θεωρώ ότι θα δυσκολέψει τους μαθητές μου Οταν εμπλέξω τους μαθητές μου σε δραστηριότητες στο Scratch θα χρησιμοποιήσω αυτό τον τύπο δραστηριότητας Θα χρησιμοποιήσω αυτό τον τύπο δραστηριότητας στη διδασκαλία μου κατά τη φάση της: ΕΙΣ: 9, ΕΜΠ: 4, Α: 2, Ε-Σ: 5 (ii) Επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης μου άρεσε Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης θεωρώ ότι θα είναι αποδοτικός και ενδιαφέρων για τους μαθητές μου Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης θεωρώ ότι θα δυσκολέψει τους μαθητές μου Οταν εμπλέξω τους μαθητές μου σε δραστηριότητες στο Scratch θα χρησιμοποιήσω αυτό τον τύπο δραστηριότητας Θα χρησιμοποιήσω αυτό τον τύπο δραστηριότητας κατά τη φάση της: ΕΙΣ: 3, ΕΜΠ: 13, Α: 3, Ε-Σ:1 (iii) Δραστηριότητες πολλαπλών λύσεων Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης μου άρεσε Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης θεωρώ ότι θα είναι αποδοτικός και ενδιαφέρων για τους μαθητές μου Ο τύπος αυτής της δραστηριότητας μάθησης θεωρώ ότι θα δυσκολέψει τους μαθητές μου Οταν εμπλέξω τους μαθητές μου σε δραστηριότητες στο Scratch θα χρησιμοποιήσω αυτό τον τύπο δραστηριότητας Θα χρησιμοποιήσω αυτό τον τύπο δραστηριότητας στη διδασκαλία μου κατά τη φάση της: ΕΙΣ: 1, ΕΜΠ: 9 Α: 5, Ε-ΣΠ: 4, Δ-Χ:1 Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι κατηγορίες από τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν και οι κλειστές ερωτήσεις που τέθηκαν (στήλη 1) και οι συχνότητες απαντήσεων (ΔΡ, Δ, Α, Σ, ΣΑ) των εκπαιδευτικών σε αυτές (στήλες 2, 3, 4, 5 και 6). Οι απαντήσεις, και οι αντίστοιχες συχνότητες στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής αναφέρονται επίσης στον Πίνακα 1 (γραμμές, 8, 14 και 20). Στη συνέχεια παρατίθενται οι απαντήσεις που δόθηκαν στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις από τους εκπαιδευτικούς (οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στον αριθμό των εκπ/κών που υποστήριξαν την κάθε συγκεκριμένη άποψη). (i) Ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες Πλεονεκτήματα: Ελευθερία επιλογής θέματος, σεναρίου και δυσκολίας επίλυσης από το μαθητή (5), κεντρίζει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών (16), απευθύνεται σε όλους τους μαθητές (1), μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές γνώσεις σε συνδυασμό, ανάληψη της πρωτοβουλίας, της υπευθυνότητας και ανάπτυξη της κριτικής

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 7 σκέψης των μαθητών (1), δημιουργία κινήτρου για μάθηση (4), ευχαρίστηση των μαθητών από το αποτέλεσμα της κατασκευής τους (1), επικοινωνία γνώσης μεταξύ των μαθητών (1). Μειονεκτήματα: έλλειψη εστίασης σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους (3), κάποιοι μαθητές (ενδεχομένως οι πιο αδιάφοροι) μπορεί να καταβάλλουν την ελάχιστη προσπάθεια (6), δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατανόηση συγκεκριμένων εννοιών (4), οι μαθητές μπορούν να χαθούν και να ξεφύγουν όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι (3), οι μαθητές δυσκολεύονται όταν δεν τους δίνονται οδηγίες (3), η εξεύρεση λύσεων ποικίλει από τις πολύ απλές έως τις πολύ σύνθετες (3), είναι χρονοβόρες (3) δύσκολο να ασχοληθεί ένας εκπαιδευτικός με όλους τους μαθητές και τις διάφορες λύσεις που προτείνουν (1), δύσκολο για τους μαθητές να βρουν μια ιδέα και να ξεκινήσουν (1). (ii) Επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος Πλεονεκτήματα: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τους μαθητές (7), υπάρχουν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε (16), επιτυγχάνεται η μάθηση συγκεκριμένης γνώσης (4), οι μαθητές δεν χάνονται (8), ο μαθητής κατευθύνεται για να σκεφτεί κάτι (1), συγκράτηση του μαθήματος και της τάξης σε συγκεκριμένα πλαίσια (1). Μειονεκτήματα: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να είναι αδιάφορη για τους μαθητές (10), περιορίζει τη φαντασία, τη σκέψη, την πράξη και τη δημιουργικότητα των μαθητών σε προκαθορισμένα πλαίσια της μιας ορθής λύσης (7), οι μαθητές δεν μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις (5), η επιτυχία της εξαρτάται από την καταλληλότητά της (1), απευθύνεται κάθε φορά σε μαθητές ενός συγκεκριμένου επιπέδου ικανοτήτων και γνώσεων (3), εμμονή στη μια και ορθή λύση (1). (iii) Δραστηριότητες πολλαπλών λύσεων Πλεονεκτήματα: Ενθάρυνση της δημιουργικότητας των μαθητών (6), είναι δυνατόν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές (5), στοχεύει στη μάθηση συγκεκριμένων γνώσεων (5), μπορούν να δημιουργηθούν λύσεις διαφόρων επιπέδων ανάλογα με το επίπεδο και τη φαντασία των μαθητών (9), είναι καθορισμένη αλλά και ελεύθερη (7), δημιουργία χωρίς άγχος να βρεθεί η μοναδική ορθή λύση (2), μοιάζει με παιχνίδι (1), ικανοποιούνται οι μαθητές μέσα από την πρωτοτυπία των λύσεων (4), δίνει δυνατότητες στους μαθητές να φτάσουν σε ένα προχωρημένο επίπεδο γνώσης και να εξελιχθούν (4), οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλαπλά εργαλεία (1), δίνεται μεγάλη ελευθερία στους μαθητές να δημιουργήσουν (4), απευθύνεται σε μαθητές διαφόρων γνωστικών επιπέδων (3), δεν περιορίζονται οι καλοί μαθητές αλλά δεν αποκλείονται οι πιο αδύνατοι (3), είναι ευέλικτες (1), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπέδωση των γνώσεων των μαθητών (5). Μειονεκτήματα: Είναι δύσκολο στους μαθητές να φτάσουν σε πολύπλοκες λύσεις (5), το να κατασκευάσει ένας μαθητής πολλαπλές λύσεις είναι σύνθετη, χρονοβόρα και δύσκολη δουλειά (3), οι αδύνατοι μαθητές μπορεί να μην μπορούν να κατασκευάσουν σύνθετες λύσεις (1), μπορεί το σενάριο της δραστηριότητας να μην κεντρίζει αρκετά τους μαθητές (1). Συμπεράσματα και προτάσεις για παραπέρα έρευνα Στο άρθρο αυτό έγινε διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πληροφορικής (20 εκπαιδευτικών) για ορισμένους τύπους μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο περιβάλλον Scratch (www.scratch.mit.edu). Πιο συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις των εκπ/κών διερευνήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου στα πλαίσια μιας συνεδρίας εργασίας στην οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν η μορφή αλλά και παραδείγματα από 11 κατηγορίες μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες δύνανται να πραγματοποιηθούν στο Scratch. Στο παρόν άρθρο παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα από

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων: (α) Ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες, (β) Επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος, και (γ) Δραστηριότητες πολλαπλών λύσεων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί: (α) αντιμετωπίζουν θετικά όλους τους τύπους των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν και διατυπώνουν την πρόθεση να τις υλοποιήσουν στην τάξη με τους μαθητές τους, (β) θεωρούν τις ελεύθερες δραστηριότητες ως εκείνες που μπορούν να κινητοποιήσουν τους μαθητές αρκετά χωρίς όμως να τους δεσμεύουν σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, είναι σχετικά δύσκολες για τους μαθητές και κατάλληλες κυρίως για την εισαγωγική φάση του μαθήματος, (γ) θεωρούν, ότι οι δραστηριότητες επίλυσης συγκεκριμένου προβλήματος ενώ είναι ισχυρά εστιασμένες σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους δεν ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών και ενδέχεται να μην βρισκονται στα ενδιαφέροντά τους, είναι σχετικά εύκολες για τους μαθητές και κατάλληλες κυρίως για τη φάση εμπέδωσης του μαθήματος, (δ) θεωρούν, ότι οι δραστηριότητες πολλαπλών επιλύσεων, είναι εστιασμένες σε μαθησιακούς στόχους αλλά παράλληλα ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών και κινητοποιούν το ενδιαφέρον τους, είναι σχετικά δύσκολες για τους μαθητές και κατάλληλες κυρίως για τη φάση εμπέδωσης του μαθήματος. Ομως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά, η διερεύνηση της επίδρασης της εφαρμογής αυτών των τύπων δραστηριοτήτων σε πραγματική τάξη και αυτό βρίσκεται στα μελλοντικά μας σχέδια. Αναφορές Cohen, L., & Manion, L. (1989). Research Methods in Education, Routledge, London. Crawford, C. (1982). The Art of Computer Game Design. Retrieved from: fac/peabody/game-book/ Coverpage.html Eckerdal, A. (2009). Novice Programming Students' Learning of Concepts and Practise. Dissertation presented at Mathematics and Computer Science, Dept of Information Technology, Upsalla University, Sweeden, Freund, S. N. & Roberts, E. S. (1996). THETIS: An ANSI C programming environment designed for introductory use. ACM, SIGCSE 96 2/96, Philadelphia, PA USA, Ford, J.L. (2008). Scratch Programming for Teens. Canada: Course Technology PTR. Hadjerrouit, S. (2008). Towards a Blended Learning Model for Teaching and Learning Computer Programming: A Case Study. Informatics in Education, 2008, Vol. 7, No. 2, Prensky, M. (2001). Digital game-based learning, Mc Graw-Hill, New York. Kordaki, M. (2003). The effect of tools of a computer microworld on students strategies regarding the concept of conservation of area. Educational Studies in Mathematics, 52, Kordaki, M. (2010). A drawing and multi-representational computer environment for beginners learning of programming using C: Design and pilot formative evaluation. Computers and Education Vol. 54(1), pp Kordaki, Μ. (2012; in print). Diverse categories of programming learning activities could be performed within Scratch. In Proceedings of 4 th World Conference on Educational Sciences, 02-02/2012, Barcelona, Spain, Procedia- Social and Behavioral Sciences. Κορδάκη, Μ. & Ψώμος, Π. (2012). Scratch: 11 διαφορετικές κατηγορίες μαθησιακών δραστηριοτήτων. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Διοργάνωση: ΕΠΥ και Παιδαγωγικό τμήμα Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, (σελ ), Απριλίου 2012, Φλώρινα, Ελλάδα. Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A., Rosenbaum, E., Silver, J., Silverman, B., Kafai, Y., (2009). Scratch: Programming for All, November 2009, Communications of the ACM, 52(11), pp Soloway, E. & Spohrer, J. C. (1989). Studying the novice programmer. Hillside, N.J. Erlbaum. Wing, J. (2006). Viewpoint: computational thinking. Communications of the ACM. Vol. 49(3), pp Winslow, L. E. (1996). Programming Pedagogy. SIGCSE Bulletin, Vol. 28 (3), Robins, A., Rountree, J. and Rountree, N. (2003). Learning and teaching Programming: A Review and Discussion. Computer Science Education, 13(2), pp

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού

Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Εισάγοντας αρχάριους στον προγραμματισμό με τα περιβάλλοντα Kara: Μια προσέγγιση βασισμένη στη θεωρία υπολογισμού Α. Μάργαρης 1, Μ. Παπαστεργίου 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης amarg@uom.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Αντωνίου Κωνσταντίνος 1, Βολιώτη Χριστίνα 2, Στυλιανίδης Παναγιώτης 3 1 kantonio@csd.auth.gr, 2 chvoliot@csd.auth.gr, 3 pastylia@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση

Εργαστηριακή Εισήγηση Εργαστηριακή Εισήγηση «Κυνήγι πεταλούδων Δημιουργώντας ένα ψηφιακό παιχνίδι στο Scratch 2.0» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Γλέζου Κατερίνα 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση.

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση. Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος B - Ο Παλμογράφος στην διδασκαλία της τριγωνομετρίας Παντελής Μπουμπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΤΕΥΧΟΣ VΙI Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ Το εριοδικό της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-6 εξιότητες προγραµµατισµού για όλους των Ν. Μουμουτζή, Γ. Στυλιανάκη, X. Ξανθάκη, Ν. Πετράκη, Σ. Χριστοδου- λάκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Μαστρογιάννης Αλέξιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε alexmastr@sch.gr. Περίληψη

Μαστρογιάννης Αλέξιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε alexmastr@sch.gr. Περίληψη Ο καθοδηγητικός ρόλος του «Οδηγού του Εκπαιδευτικού», ως καίριας παραμέτρου αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων. Η περίπτωση του βιβλίου του δασκάλου των Μαθηματικών της Έκτης Δημοτικού Μαστρογιάννης Αλέξιος

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτικές εφαρµογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force»

«Εκπαιδευτικές εφαρµογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force» 1 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Εκπαιδευτικές εφαρµογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force» Προβελέγγιος Πέτρος 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 (1) Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα